Rubicon Travel doo, Be
eograd.ul.Vojvod
de Stepe br.146
6
tel: 011//41-41-676 011/41-41-511 fax
x:011/ 3981-676
6
Licenc
ca OTP 12/2011
1.od 04.02.2011
1.Banca Intesa 160-339783-03
3
p
pib106656398 mb. 20653655..
www.rubic
contravel.rs ; e
e-mail: [email protected]
ubicontravel.rs
s
RUBICON Travel vas voddi u BUD
DIMPE
EŠTU
08.003./10.03..’13.
autob
busom, trri dana , jedno
j
noćenje
Gradd smešten na obalama
o
romaantičnog Dunaava, sa brdimaa Bude na zappadu i velikom
m evropskom rravnicom na isstoku,
Budiimpešta je jeddan od najlepšših gradova Evrope. Šetajući bulevarima ovog grada, u okruženju ggrađevina u baaroknom,
neokklasičnom, stiluu eklektike i art nuvo-a, na svakom
s
korakku susrećete se
s sa kosmopoolitskim duhom
m. Posetioci izz celog sveta
privuučeni su parkoovima prepunim
m atrakcija, muzejima
m
sa um
metničkim blaggom, zadovoljjstvom koje prruža plovodbaa Dunavom,
kupaalištima sa term
malnom vodom
m, restoranima nacionalne kuhinje, prodaavnicama i tržnim centrima.
PRO
OGRAM PUT
TOVANJA
1.daan 08.03.’13., petak
BEOGRAD – BUDIMPE
EŠTA
Sasttanak učesnika putovanjaa na parkinguu kod Centra Sava u 23:000h, polazak u 23:30h. Nooćna vožnja preko
p
Srbije i
Mađđarske. Po pootrebi, svarćaanje u Novi Sad
S i Suboticuu radi ulaskaa potnika. Zauustavljanje raadi graničnih formalnosti i
pauzza za odmor..
2.daan 09.03.’13., subota
BUDIMPEŠ
ŠTA
Dolaazak u Budim
mpeštu u jutaarnjim satimaa. Panoramssko razgledaanje grada sa
s vodičem nna srpskom jeziku, kojee
obuhhvata Peštu
u, deo gradaa smešten u ravnici, na
n levoj obaali Dunava (spomenik
(
M
Milenijum, Gradski park,,
Parlaament, raskoošni Andraši bulevar... ) i Budim, na brdima desnne obale Dunnava: Katedraala Sv. Matejja, Kraljevskii
dvorrac, Ribarskaa tvrđava... odakle se otvara
o
veličaanstven pogleed na Budim
mpeštu i njeene mostovee. Smeštaj u
izabrani hotel. Slobodno
S
vreeme za indivvidualne aktivvnosti. Uvečee, fakultativno, plovidbaa Dunavom, tokom kojee
se pruža
p
pogledd na znalačkki osveteljenn grad. U naastavku večeeri, fakultativno, večeraa u Čardi (nnacionalnom
m
mađđarskom restooranu sa traddicionalnom kuhinjom
k
i folklornim proggramom). Povratak u hoteel. Noćenje.
2.daan 10.03.’13., nedelja BUDIMPEŠ
ŠTA – ESTER
RGOM – VIŠ
ŠEGRAD - SE
ENT ANDRE
EJA – BEOG
GRAD
Doru
učak. Napušštanje hotelaa. Slobodno vreme ili, fakultativno,
f
, polazak naa izlet u Esttergom, Višeegrad i Sentt
Andrreju. Putovanje do srednjevekovnogg grada Esteergoma sa čuvenom baazilikom. Na povratku iz Estergoma,,
zausstavljanje u Višegradu,
V
s
srednjevekov
vnom gradu sa
s tvrđavom, u mestu gdde Dunav drramatčno menja pravacc
od isstok /zapad u sever /jugg (tzv.Velika okuka). Nasstavak vožnjee do Sent Andreje,
A
živoopisnog graddića na obalii
Dunava, koji je poznat
p
kao nekadašnji ceentar srpske kulture, tradicije, ekonom
mije, sedište srpskog Patrrijarha. U St..
Andrreji su očuvaani monogobbrojni spomennici i građeviine koji svedoče o tim vrremenima: (kuća Jakovaa Ignjatovića,,
Trg Vuka Karadžića, Trgovaački krst, praavoslavne crkkve: Sabornaa, Preobražeenska... ). Stt. Andreja prrivlači turistee
svojiim živopisnim
m uličicama, tradicionalnnom izradom keramike, muzejom
m
maarcipana, ribljjim restoraniima na obalii
Dunava... Povrataak za Budimpeštu radi ulaska gostiju koji nisu bili na izzletu, nastavakk putovanja zaa Beograd u 15h. Dolazakk
u Beeograd na meesto polaska u kasnim veečernjim satim
ma. Kraj proggrama.
CEN
NA po osob
bi, izražena u €
Hotel
Danubiuss hotel Aren
na 4*
u 1 / 2 sobi
59
doplatta za 1 / 1
15
deca do 12 god.
388
* jedno dete sa dve odrassle osobe
Plaćanje iskključivo u dinnarskoj protivvvrednosti, po
p prodajnom
m kursu za efektivu
e
posloovne banke organizatoraa
(Banca Intessa)
Danubius hotel Arena 4*,
http://www.danubiushotels.com/en/our_hotels/hungary/budapest/danubius_hotel_arena 1-3. Ifjúság útja,
1148 Budapest, tel: +36-1-889-520. nalazi se odmah pored Nep stadiona, na stanici crvene linije metroa, 7 minuta
vožnje metroom od pešačke zone - ulice Vaci. Potpuno je renoviran, bogat je sadržajima kao što su bazen, Premium
fitnes klub, energizirajući tretmani, izvanredan restoran. Ima 379 klimatizovanih soba, svaka je opremljena kupatilom
sa fenom, LCD TV-om sa satelitskim programima, telefonom, internetom, minibarom. Osim standardnih, hotel ima i
povezane sobe, anti alergijske, sobe za pušače, za hendikepirane. U holu je biznis centar, ima uslugu u sobi, sef na
recepciji, menjačnicu. Hotel ima parking i garažu. Doručak je švedski sto.
U cenu putovanja je uračunato:
- prevoz udobnim turističkim autobusom ( grejanje/ klima, audio-video oprema) na relaciji Beograd – Budimpešta –
Beograd
- noćenje sa doručkom u hotelu sa 4* , doručak - švedski sto
- panoramsko razgledanje Budimpešte sa vodičem na srpskom jeziku
- vodič na turi
- troškovi organizacije putovanja
U cenu putovanja nije uračunato:
- troškovi grupnog međunarodnog zdravstvenog osiguranja ( Wiener Stadtishe -258,00 din., osigurana suma 30.000 €,
za uzrast 18 – 65 god. )
- individualni troškovi
- fakultativni programi
Način plaćanja:
-
u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intesa -e na dan uplate
40% prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pre početka putovanja
u gotovom na blagajni agencije, na račun agencije ili čekovima građana
platnim karticama VISA, DINA, Master i Maestro
kreditom komercijalnih banaka
na rate: prilikom rezervacije plaća se iznos u visini 40 % od ukupne cene aranžmana, a ostatak čekovima
građana ili putem administrativne zabrane
POSEBNI USLOVI I POGODNOSTI ZA KOLEKTIVE I GRUPE
ROK za prijavu i uplatu akontacije: 31.01.’13. ili do popune mesta
Fakultativni programi
Večernje krstarenje brodom – 15 € sa uključenim prevozom do /od broda
Večera u Čardi – 25 € sa uključenim prevozom do /od čarde
Paket krstarenje i čarda - 35 €
Izlet Estergom, Višegrad, Sent Andreja – 20 € (ulaznice nisu uključene )
Minimum prijavljenih za realizaciju izleta po ovoj ceni je 20 putnika.
Minimum putnika za realizaciju aranžmana po navedenim uslovima je 40. U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija
zadržava pravo otkaza aranžmana i dužna je da o tome obavesti prijavljene putnike najkasnije 5 dana pre započinjanja
putovanja. Za manji broj putnika, isto putovanje je moguće realizovati kao novi program putovanja uz korekciju cene i
minimalnog broja prijavljenih putnika.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora, agencije Rubicon Travel d.o.o., koji su u skladu sa
Zakonom o turizmu i YUTA standardima, sa kojima je putnik dužan da se upozna.
Program Br. 3
Beograd, 08.01.’13.
Download

Cenovnik 1 - Rubicon travel