Prezime i ime
Datum
rođenja
1.
Abu Rabi Zaki
3.3.1980.
2.
Aleksandrović Dušica
19.2.1961.
Institucija
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Zdravstveni centar
Kraljevo
Klinički centar Srbije
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Institut za onkologiju
Vojvodine, Sremska
Kamenica
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Akademsko
zvanje
Radno
iskustvo
dr.sc.
Istraživačsaradnik
dr.med.
Saradnik
mr.sc.
Saradnik
Naučni
saradnik
3.
Antić Jadranka
7.1.1967.
4.
Aranđelović Sandra
20.4.1971.
5.
Beleslin Čokić Bojana
6.9.1971.
6.
Besu Žižak Irina
6.3.1979.
7.
Bjelogrlić Snežana
9.12.1969.
8.
Bogdanović Gordana
18.1.1950.
9.
Branković-Magić
Mirjana
18.4.1954.
10.
Buta Marko
16.8.1974.
11.
Cvijetić Ilija
14.12.1985.
Hemijski fakultet,
BU
PhD student
Istraživačsaradnik
12.
Čavić Milena
27.3.1982.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
mr.sc.
Istraživačsaradnik
13.
Damjanović Ana
22.6.1982.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
PhD student
Istraživačpripravnik
14.
Džodić Radan
2.11.1952.
Medicinski fakultet, BU
dr.med dr.
sc.
Redovni
profesor
15.
Đorđević Neda
9.2.1983.
Institut za opštu i
fizičku hemiju
PhD student
Istraživačpripravnik
16.
Đorđić Marija
6.8.1982.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
PhD student
Istraživačpripravnik
17.
Eraković Sanja
6.12.1981.
Tehnološko-metalurški
fakultet, BU
Dipl.ing,
PhD student
Istraživačpripravnik
18.
Erić Aleksandra
23.5.1978.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
dr.med.
mr.sc.
Istraživačsaradnik
19.
Filipović Lana
22.8.1982.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
PhD student
20.
Filipović Lješković
Ivana
19.4.1958.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
mr.sc.
21.
Gavrilović Dušica
23.12.1963.
22.
Gligorijević Nevenka
15.12.1978.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
dr.sc.
mr.sc.
dr.sc.
dr.sc.
dr.sc.
dr.sc.
dr.med.
PhD student
Oblasti naučnog
interesovanja
Biologija malignih
tumora, receptori
Klinička
onkologija
Genetika
Kontakt
[email protected]
+38136301734
[email protected]
Farmakologija
[email protected]
Saradnik
Genetika
[email protected]
Istraživačsaradnik
Naučni
saradnik
Tumorska
imunologija
[email protected]
Farmakologija
[email protected]
Viši naučni
saradnik
Eksperimentalna
onkologija
[email protected]
Viši naučni
saradnik
Specijalizant
opšte hirurgije
Molekularna
genetika kancera
Hirurška
onkologija
Medicinska
hemija, sinteza
novih jedinjenja sa
potencijalnom
antitumorskom
aktivnošću
Molekularna
genetika kancera
Tumorska
imunologija,
autoimunost, in
vitro citotoksična
aktivnost
Hirurška
onkologija
Biohemija,
hemijska analiza
prirodnih
proizvoda sa
potencijalnom
antitumorskom
aktivnošću
Epigenetika,
autoimunost,
tumorska
imunologija
Sinteza
biomaterijala,
citotoksične
studije
Tumorska
imunologija,
radijaciona
onkologija
Istraživačpripravnik
Šef
Hematološke
laboratorije
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Farmakologija
[email protected]
Hematologija
[email protected]
dipl. mat.
Saradnik
Statistika u
medicini
[email protected]
mr.sc.
Istraživačsaradnik
Farmakologija
[email protected]
23.
Grgurić-Šipka Sanja
28.8.1971.
Hemijski fakultet, BU
dr.sc.
Vanredni
profesor
24.
Grozdanić Nađa
14.11.1981.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
PhD student
Istraživačpripravnik
Medicinska
hemija, sinteza
novih jedinjenja sa
potencijalnom
antitumorskom
aktivnošću
Tumorska
imunologija,
antigeni hrane,
tiroidna žlezda,
histologija, in vitro
citotoksična
aktivnost
[email protected]
[email protected]
Istraživačpripravnik
Redovni
profesor
25.
Ilić Bojana
5.12.1977.
Klinički centar Srbije
PhD student
26.
Janković Ljiljana
12.6.1953.
Stomatološki fakultet,
BU
dr.sc.
27.
Janković Radmila
6.12.1969.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
dr.sc.
Naučni
saradnik
28.
Jevrić Marko
21.7.1977.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
PhD student
Istraživačsaradnik
29.
Jovanović Željka
25.3.1981.
Tehnološko-metalurški
fakultet, BU
Dipl.ing,
PhD student
Istraživačsaradnik
30.
Juranić D. Zorica
23.6.1949.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
dr.sc.
Naučni
savetnik
dr.sc.
Redovni
profesor,
naučni
savetnik
Genetika
Klinička
imunologija
Molekularna
genetika kancera,
farmakologija
Hirurška
onkologija
Sinteza
biomaterijala,
citotoksične
studije
Tumorska
imunologija,
eksperimentalna
onkologijaantitumorska
aktivnost prirodnih
proizvoda i novih
sintetisanih
jedinjenja
Medicinska
hemija, sinteza
novih jedinjenja sa
potencijalnom
antitumorskom
aktivnošću
Eksperimentalna
onkologija
Biologija malignih
tumora, receptori
Molekularna
biologija kancera,
in vitro
citotoksična
aktivnost
Tumorska
imunologija,
eksperimentalna
onkologija
Tumorska
imunologija
Farmakognozija,
antitumorska
aktivnost biljnih
ekstrakata i
izolovanih
hemijskih
jedinjenja
31.
Juranić Ivan
10.6.1946.
32.
Jurišić Vladimir
6.5.1964.
33.
Kanjer Ksenija
14.5.1963.
34.
Kolundžija Branka
21.07.1987.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
MSc
Pripravnik
35.
Konić Ristić
Aleksandra
3.8.1975.
Institut za medicinska
istraživanja
PhD student
Istraživačsaradnik
36.
Konjević Gordana
2.12.1952.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
dr. med dr.
sc.
Naučni
savetnik
37.
Kovačević Nada
5.4.1960.
Farmaceutski fakultet,
BU
dr.sc.
Redovni
profesor
38.
Konstantinović
Nešković Zora
28.5.1949.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
dr.sc.
Naučni
savetnik
Klinička
onkologija
39.
Krivokuća Ana
21.3.1984.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
PhD student
Istraživačsaradnik
40.
Kundaković Tatjana
4.8.1970.
Farmaceutski fakultet,
BU
Doc.dr.sc.
Docent
41.
Mališić Emina
8.6.1971.
42.
Markićević Milan
28.7.1969.
43.
Matić Ivana
21.3.1983.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
PhD student
Istraživačsaradnik
Molekularna
genetika kancera
Citotoksična
aktivnost biljnih
ekstrakata i
izolovanih
hemijskih
jedinjenja
Molekularna
genetika kancera
Biologija malignih
tumora, receptori
In vitro
citotoksična
aktivnost prirodnih
proizvoda i
hemijskih
jedinjenja,
molekularni
terapeutici,
tumorska
imunologija,
molekularna
biologija kancera
44.
Mijucić Vesna
1.9.1965.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
dr.med.
Specijalizacija
iz transfuzione
medicine
Hemijski fakultet, BU
Medicinski fakultet,
Kragujevac
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
dr.sc.
dr.med.
dr.sc.
mr.sc.
Vanredni
profesor
Istraživačsaradnik
Istraživačsaradnik
Istraživačsaradnik
Hematologija
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
45.
Milovanović Jelena
3.7.1979.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
PhD student
46.
Mirjačić- Martinović
Katarina
12.4.1975.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
dr.med.
mr.sc.
47.
Nikolić Igor
18.5.1975.
Klinički centar Srbije
dr.med.
mr.sc.
48.
Nikolić Vladimir
6.5.1980.
Nikolić Vukosavljević
Dragica
dr.med
PhD student
49.
2.6.1947.
50.
Radulović Siniša
14.6.1953.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
dr.sc.
dr med,
dr.sc.
Istraživačpripravnik
Biologija malignih
tumora, receptori
[email protected]
Istraživačsaradnik
Specijalizacija
iz
neurohirurgije
Istraživačpripravnik
Naučni
savetnik
Naučni
savetnik
Tumorska
imunologija
[email protected]
Neurohirurgija
[email protected]
51.
Savić Aleksandar
21.2.1983.
Hemijski fakultet, BU
PhD student
Istraživačpripravnik
52.
Simonović Branislav
12.1.1949.
Institut za opštu i
fizičku hemiju
dr.sc.
Naučni
savetnik
53.
Simonović Mladen
2.9.1975.
Institut za opštu i
fizičku hemiju
dr.sc.
Naučni
saradnik
54.
Srdić-Rajić Tatjana
20.9.1972.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
dr.sc.
Naučni
saradnik
55.
Stanojković Tatjana
26.6.1966.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
dr.sc.
Naučni
saradnik
56.
Šušnjar Snežana
11.12.1961.
57.
Todorović Raković
Nataša
7.11.1969.
58.
Topić Aleksandra
3.6.1963.
Farmaceutski fakultet,
BU
dr.sc.
59.
Trifunović Jelena
4.11.1983.
Hemijski fakultet, BU
PhD
student
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
dr.med.
dr.sc.
dr.sc.
Naučni
saradnik
Naučni
saradnik
Redovni
profesor
Istraživačsaradnik
Direktor
Odeljenja
kliničke
laboratorije
60.
Vasović Suzana
5.8.1957.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
dr.med.
mr.sc.
61.
Verbić Tatjana
19.12.1974.
Hemijski fakultet, BU
dr.sc.
Naučni
saradnik
62.
Vitnik Vesna
17.4.1967.
Hemijski fakultet, BU
dr.sc.
Viši naučni
saradnik
63.
Vitorović-Todorović
Maja
30.9.1977.
Vojnotehnički institut,
Beograd
mr.sc.
Istraživačsaradnik
64.
Vujasinović Tijana
20.2.1980.
65.
Vuletić Ana
10.12.1973.
66.
Zec Manja
11.1.1983.
67.
Ždrale Zdravko
13.9.1960.
68.
Žižak Željko
31.12.1965.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije
dr.sc.
mr.sc.
PhD student
dr.med.
mr.sc.
mr.sc.
Istraživačsaradnik
Istraživačsaradnik
Istraživačpripravnik
Istraživačsaradnik
Istraživačsaradnik
Medikalna
onkologija
Biologija malignih
tumora, receptori
Farmakologija
Medicinska
hemija, sinteza
novih jedinjenja sa
potencijalnom
antitumorskom
aktivnošću
Prirodni proizvodi
sa potencijalnom
antitumorskom
aktivnošću
Prirodni proizvodi
sa potencijalnom
antitumorskom
aktivnošću
Farmakologija,
tumorska
imunologija
Antitumorska
aktivnost prirodnih
proizvoda i novih
sintetisanih
jedinjenja
Medikalna
onkologija
Biologija malignih
tumora, receptori
Medicinska
biohemija,
klinička
imunohemija
Medicinska hemija
Hemoterapija
kancera dojke i
ginekoloških
maligniteta
Medicinska
hemija, sinteza
novih jedinjenja sa
potencijalnom
antitumorskom
aktivnošću
Medicinska
hemija, sinteza
novih jedinjenja sa
potencijalnom
antitumorskom
aktivnošću
Medicinska
hemija, sinteza
novih jedinjenja sa
potencijalnom
antitumorskom
aktivnošću
Biologija malignih
tumora, receptori
Tumorska
imunologija
Farmakologija
Medikalna
onkologija
Antitumorska
aktivnost prirodnih
proizvoda i novih
jedinjenja
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA SDIR:
Zorica D. Juranić, Predsednik Upravnog odbora SDIR
Adresa: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
Pasterova 14,
11000 Beograd, Srbija
tel: +381 112067212
fax:+381 112685300
e-mail: [email protected]
Tatjana Stanojković, Podpredsednik Upravnog odbora SDIR
Adresa: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Pasterova 14,
11000 Beograd, Srbija
tel: +381 112067289
fax:+381 112685300
e-mail: [email protected]
dr Zora Nešković-Konstantinović, član Upravnog odbora SDIR
Adresa: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Pasterova 14,
11000 Beograd, Srbija
tel: +381 112067212
fax:+381 112685300
e-mail: [email protected]
………………………………………..
Ivana Matić – sekretar SDIR
Adresa: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Pasterova 14,
11000 Beograd, Srbija
tel: +381 112067210
fax:+381 112685300
e-mail: [email protected]
Brankica Matić – blagajnik SDIR
Institut za opštu i fizičku hemiju, Studentski trg 12
11000 Beograd, Srbija
tel:+381 11 2635-364
fax:+381 11 2639-624
e-mail: [email protected]
Download

Prezime i ime Datum rođenja Institucija Akademsko zvanje Radno