530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR
IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA
web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs
ZAŠTITNE MERE
e) predhodni i periodični lekarski pregledi zavarivača
Predhodni, odnosno periodični lekarski pregledi zavarivača vrše se po Pravilniku o
predhodnim i periodičnim pregledima. Obuhvat pregleda zavisi od postojećih rizika
na radnom mestu i radnoj okolini.
Napomena:
Ovo je samo primer procene rizika na radnom mestu
– za PRAVU PROCENU RIZIKA potrebno mnogo
više podataka!!!
530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR
IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA
web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs
КRАЈ
Download

Napomena: Ovo je samo primer procene rizika na radnom mestu