INDEKSI
I
* Individualni
*Grupni
II
* Bazni (u odnosu na 1 mesec=100)
*Lančani(predhodni mesec,godina)
III *Indeksi cena
stalna baza[
]
promenljiva baza[
100
*Indeksi količina
100
*Indeksi vrednosti
*Prosečna cena
∑
̅
∑
Grupni indeksi
metod agregata (uvek kada ne piše)
metod prosečnih vrednosti
Metod agregata
Lasperiesov metod (manja god.bazna,bazni period
2003(2006-100))
Pašeov metod(veda god.bazna,ponderi iz posmatranog
perioda)
Fišerov metod-uvek kažu


∑
∑
]
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
√
√
Obavezno
;
;
(
;
)
(
;
)
Nalaženje baznog indeksa
Godina
2001
2002
2003
2004
2005
Cena po kg
0,60
0,89
1,66
0,92
1,21
Bazni indeks (
100
148,33
276,66
153,33
201,66
)
Svaku godinu delimo sa baznom
Nalaženje lančanog indeksa
Godina
2001
2002
2003
2004
2005
Cena po kg
0,60
0,89
1,66
0,92
1,21
Lančaniindeks
(
)
148,33
186,51
55,42
131,52
Svaku narednu godinu delimo sa prethodnom
Prebacivanje lančanih indeksa u bazne
(
Godina
2001
-
2002
148,33
2003
186,51
)
100
2004
55,42
2005
131,52
=55,42
Drugačije se računa pre i posle bazne godine
Prebacivanje baznih indeksa u lančane
Lančaniindeks
(
)
Godina
2001
2002
2003
100
148,33
276,66
148,33
186,51
2004
153,33
55,42
2005
201,66
131,52
Prebacivanje baznih indeksa u bazne
Godina
2001
(2001=100)
100
2002
2003
148,33
276,66
2004
153,33
2005
201,66
(
)
100
135,95
Download

INDEKSI *Prosečna cena ̅ Grupni indeksi metod