TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU
ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIH
IZVORA ENERGIJE U JUŢNOJ SRBIJI
Prof. dr Dragoljub Ţivković
[email protected]
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
Sadrţaj:
1. ENERGETSKA EFIKASNOST
1.1. Industrijska energetika
1.2. Komunalna energetika
1.2.1. Zgradarstvo
1.2.2. Daljinsko grejanje
1.2.3. Javna rasveta
1.2.4. Snabdevanje vodom
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
Sadrţaj:
2. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
2.1. Biomasa
2.2. Energija vodotokova
2.3. Geotermalna energija
2.4. Solarna energija
2.5. Energija vetra
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
Sadrţaj:
3. MERE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
3.1. Regulativa
3.2. UvoĊenje energetskog menadţmenta
3.3. Smanjenje energetskih gubitaka u omotaĉu zgrade
3.4. Kogeneracija
4. PRIMERI DOBRE PRAKSE
4.1. Biomasa (“Forest Enterprises”–Doljevac, “Alfa Plam”-Vranje)
4.2. Male hidroelektrane (“Vuĉje”-Leskovac)
4.3. Geotermalna energija (“Vranjska banja”, “Sijarinska banja”)
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
1.1. ENERGETSKA EFIKASNOST –
Industrijska energetika
FINALNA POTROŠNJA



2540 кtеn (2002);
Fosilna goriva - HI, IGM, CM,
PI čine 75% potrošnje;
Električna energija - HI, PI,
МК, ОМ, IGM čine 75%
potrošnje.
GODIŠNJI TROŠKOVI ZA
ENERGIJU OKO 600
MILIONA EURA


ENERGETSKI INTENZITET
Srpski prosek 0,54 kg en/USD;
Svetski prosek 0,19 kg en/USD.
120.5
Хемијска
534
83.6
ГМ
443
65.8
Црна
411
94.7
Прехрамбена
375
65.5
ЕНбЕл
23.3
Неметали
121
41.2
Металски
Папир
28.5
Обојена
27.0
Текстил
17.1
Остало
18.9
222
Мил. ЕУР
115
ФЕ (000тен)
94
90
60
57
7.1
Дрвна
18
0
100
200
300
400
500
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
600
1.1. ENERGETSKA EFIKASNOST
–
Industrijska energetika
Problemi u Industrijskim preduzećima








Neoporavljena proizvodnja;
Tehnološka zastarelost;
Neuspešna privatizacija;
Loš menadžment;
Dugovi;
Kreditna nesposobnost;
Potrebni novi proizvodni programi;
Nedostatak projekata energetske efikasnosti.
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
1.2.1. Zgradarstvo
Stambeni sektor u Srbiji
Opšti podaci:





Stanovništvo:
Ukupan broj stanova u Srbiji:
(54% u urbanom delu)
Prosečna površina stana:
Prosečan broj stepen dana:
Udeo u ukupnoj potrošnji
finalne energije:
7 500 000
2 980 000
60-65 m2
2500°C·dan
48%
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
1.2.1. Zgradarstvo
Potrošnja energije i goriva
u stambenom sektoru za grejanje
Stambeni
fond
Јedinica
Ukupno
Daljinsko
grejanje
Stanovi
No
2.650.000
391.513
259.857
874.500
400.000
150.000
574.130
Udeo
%
100
14,8%
9,8%
33,0%
15,1%
5,7%
21,7%
Потрошња
топлотне
енергије
MWh/ god
22.086.476
4.999.950
2.777.750
3.000.000
4.622.176
1.019.990
5.666.610
Potrošnja
toplotne
energije po
stanu
MWh/ god/
stan
8,33
12,77
10,69
3,43
11,56
6,8
9,87
Efikasnost
procesa
%
57,5
68,0
83,3
30,1
65
85,0
60,0
Potrošnja
goriva
Individ.
kotlovi
Elektr.
energija
Ugalj
Prirodni
gas
Drvo
38.410.982
7.352.868
3.334.634
9.968.102за енергетску
7.111.040 ефикасност
1.199.988 Ниш9.444.350
Машински
факултет
у Нишу - Регионални
центар
MWh/ year
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
1.2.1. Zgradarstvo
Proseĉni indikatori efikasnosti
grejanja u školama Srbije
154 kWh/m2
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
1.2.1. Zgradarstvo
Proseĉni indikatori efikasnosti grejanja u
administrativnim zgradama Srbije
900
Ukupno objekata: 31
800
700
kWh/m2
600
Germany
110-128
kWh/m2
500
400
Austria
Switzerland
90-150 kWh/m2
319
319
300
200
100
0
Average
Arilje
Kladovo
Kula
Lazarevac
Novi Knezevac
Pancevo
Sremska
Mitrovica
Soko Banja
Valjevo
Zajecar
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
1.2.2. Daljinsko grejanje
 U 52 grada
 Instalisan kapacitet
6600 MWt (40% u Beogradu)
 Prosečna starost:

KOTLOVA
 MREŽE
 PODSTANICA
28,1 godina
20,6 година
20.5година
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
1.2.3. Javna rasveta
Proseĉna potrošnja elektriĉne energije
u javnoj rasveti
СРБИЈА
4455
2000
kWh / lamp / a
1800
800 kWh/svet,g
1580
1600
АУСТРИЈА
average Serbia (o.
Kladovo)
1400
400 kWh/svet,g
1212
1200
896
1000
СРБИЈА
1004
806
800
31-179 kWh/pc,g
ЕУ 40 kWh/pc
636
600
496
396
400
396
263
350
436
200
Kr
u
se
nj
va
e
c
Za
je
sm
ca
al
r
lc
ity
(A
)
G
ra
z
(A
)
AG
ES
vi
No
Vr
a
ev
ac
a
Kn
ez
zn
ic
Lo
va
c
La
za
re
do
vo
ac
Kl
a
ila
no
v
ad
gr
iM
nj
Be
o
Ar
ilje
0
G
or
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
1.2.3. Javna rasveta
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
1.2.4. Snabdevanje vodom
1.40
PROIZVODNJA VODE
1.20
Prosek 0,78 kWh/m3
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Ариље
Младеновац
Зајечар
Бор
Нови Кнежевац
Linear (Просек)
Кула
Сокобања
Лазаревац
Сомбор
3.00
ISPORUKA VODE
2.50
Prosek 1,1 kWh/m3
воде (MWh/m3 )
произведене воде (MWh/m 3)
Потрошња ел. енергије по m 3
1.60
Потрошња ел. енергије по m 3 испоручене
Potrošnja elektriĉne energije po m3 vode i
stanovniku u vodovodima
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Ариље
Бор
Кула
Лазаревац
Младеновац
Сокобања
Сомбор
Linear (Просек)
SRBIJA 0,78 kWh/m3
CIRIH
0,66 kWh/m3
BERLIN 0,46 kWh/m3
Годишња потрошња ел. енергије у
водоводима по становнику (MWh)
0.35
0.30
Potrošnja el. energije po
stanovniku
0.25
Prosek 0,11 kWh/m3
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Бор
Кула
Лазаревац
Зајечар
Нови Кнежевац
Linear (Просек)
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652;
www.masfak.ni.ac.rs;
rcee.masfak.ni.ac.rs
2. ОBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Biomasa
 Energija vodotokova
 Geotermalna energija
 Solarna energija
 Energija vetra

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2. ОBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2. ОBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.1. Biomasa – Ostaci ratarske proizvodnje
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.1. Biomasa – Ostaci voćarske proizvodnje
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.1. Šumska biomasa
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.1. Šumska biomasa
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.1. Šumska biomasa
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.1. Šumska biomasa
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.1. Biomasa – Komunalni otpad
 Srbija je osnovala Agenciju za reciklažu
kod koje je registrovano preko 250 firmi
koje se bave reciklažom;
 Deo otpada koji ne može da se reciklira
mogao bi da se koristi za proizvodnju
energije.
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.2. Energija vodotokova –
Male hidroelektrane

Potencijal 0.15 Мtеn ili oko
25% ukupno neizgraĊenog
hidropotencijala;

Izvor – katastar MHE,
869 definisanih lokacija;

IzgraĊenih oko 60, u funkciji
manje od pola;

Veoma stara i energetski
neefikasna oprema u
postojećim postrojenjima.
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.2. Energija vodotokova –
Male hidroelektrane
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.2. Energija vodotokova –
Male hidroelektrane
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.2. Energija vodotokova –
Male hidroelektrane
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.2. Energija vodotokova –
Male hidroelektrane
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.2. Energija vodotokova –
Male hidroelektrane
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.3. Geotermalna energija
 Toplota zemljine
unutrašnjosti
 Podzemne tople
vode
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.3. Geotermalna energija
Map of geothermal
resources of Serbia
RESOURCES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks;
Hydrogeothermal aquifer in Mesosoic rocks;
Hydrogeothermal aquifer in Mesosoic rocks
bellow Cenosoic rocks;
Hydrogeothermal aquifer in Paleosoic rocks;
Petrogeothermal resources in Tertiary granitoide
rocks;
Hydro-petrogeothermal resources up to 200 m for
exploitation of geothermal energy with heat
pumps;
Areas without significance hydrogeothermal
resources: a) terrains with rocks of Paleosoic
and Proterosoic age, b) karstic terrains;
UTILIZATION OF RESOURCES:
8. Heating;
9. Food production;
10. Industry
11. Balneotherapy;
12. 12. Recreation and sport;
13.центар
Production
of bottled water;
Машински факултет у Нишу - Регионални
за енергетску
ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652;
www.masfak.ni.ac.rs;
rcee.masfak.ni.ac.rs
14. Occurences
not used.
2.3. Geotermalna energija
Korišćenje hidrogeotermalne energije u Srbiji
Type of use
Install capacity
MWt
Thermal power
TJ/god
Space heating
18.5
575
Balneology and recreation
36.0
1150
Drying
0.7
22
Green houses
11.4
256
Fish farming
6.4
211
Industry
3.9
121
Heat pumps
15.0
80
TOTAL
98.0
2615
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.4. Solarna energija

Ukupni dotok
energije oko 109
TWh/god.

Proseĉni dotok
energije 230W/m2

Koristi se za
proizvodnju:

toplote i
elektriĉne energije.

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.4. Solarna energija
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.4. Solarna energija
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.4. Solarna energija
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.5. Energija vetra
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
2.5. Energija vetra
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.1. Mere za povećanje energetske efikasnosti Regulativa
SRBIJA – NOVI REGULATORNI PAKET (1)
Cilj:
1. Do kraja 2012. godine povećati uĉešće elektriĉne energije
proizvedene iz OI za 2,2%, posmatrano u odnosu na ukupnu
nacionalnu potrošnju električne energije u 2007. godini.
2. Da zastpupljenost biogoriva i drugih obnovljivih goriva
na trţištu iznosi najmanje 2,2% u odnosu na ukupnu
potrošnju goriva u saobraćaju računato na osnovu energetskog
sadržaja.
3. Povećanje proizvodnje „zelene električne energije“ od
739,1 GWh (godišnje potrebe za energijom 179 hiljada
domaćinstava sa prosečnom mesečnom potrošnjom od 350
кWh); stavljanje u promet više od 130 hiljada tona biogoriva
na tržište.
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.1. Mere za povećanje energetske efikasnosti Regulativa
SRBIJA – NOVI REGULATORNI PAKET (2)
10,800
Биогас
10,600
Биомаса
GWh
10,400
Соларна енергија
10,200
Енергија ветра
10,000
Хидроелектране до 10 MW
9,800
9,600
2007
Хидроелектране преко 10 MW
2008
2009
2010
2011
2012
Planirana proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora
u Srbiji, po vrstama
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.1. Mere za povećanje energetske efikasnosti Regulativa
SRBIJA – NOVI REGULATORNI PAKET (3)

Uredba o uslovima za sticanje statusa povlašćenog
proizvoĊaĉa elektriĉne energije i kriterijumima za ocenu
ispunjenosti tih uslova:
Instalisana
Snaga
(MWе)
Udeo fosilnog goriva u energetskoj
vrednosti utrošenog goriva (%)
(20 – 40)% (40 – 60)% (60 – 80)%
(80 –
100)%
<1
45 %
50 %
55 %
60 %
1-10
55 %
60 %
65 %
70 %
Minimalni ukupni godišnji stepen korisnosti elektrane
za kombinovanu proizvodnju
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.1. Mere za povećanje energetske efikasnosti Regulativa
SRBIJA – NOVI REGULATORNI PAKET (4)
 Uredba o merama podsticaja za proizvodnju električne energije
korišćenjem OIE (i CHP):
– Sistem podsticajnih otkupnih cena (Feed-in tariff)
– Balansiranje; očitavanje; sadržaj ugovora:
Cene (c€/kWh):
Vetar: 9,5;
Sunčeva energija: 23;
MHE: 5,9 - 9,7;
Biomasa: 11,4 – 13,6;
Geotermalna energija: 7,5;
Posebno: biogas, deponijski gas, gas iz komunalnih otpadnih
voda, otpad, СНР.
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.1. Mere za povećanje energetske efikasnosti Regulativa
FEED-IN TARIFF NA 12 GODINA
Male HE
25.00
Male HE na postojećoj
infrastrukturi
20.00
c€/kWh
Elektrane na biomasu
15.00
Elektrane na biogas
10.00
El. na deponijski gas i gas
iz komunalnih otp. voda
Elektrane na vetar
5.00
Elektrane na sunčevu
energiju
Elektrane na geotermalnu
energiju
0.00
0
2
4
6
8
10
Elektrane na otpad
Машински факултет у Нишу
- Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
MW
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.2. Mere za povećanje energetske efikasnosti UvoĊenje energetskog menadţmenta
1.
Dijagnostika i utvrĊivanje postojećeg stanja:

UtvrĎivanje postojećeg stanja snabdevanja energijom
svih javnih objekata (škole, muzeji, domovi kulture,
zgrade opštinske uprave), kolektivnih i individualnih
stambenih objekata;
Energetsko bilansiranje;
OdreĎivanje efikasnosti sagorevanja u toplanama i
kotlovima centralnog grejanja (odreĎivanje sastava i
temperature produkata sagorevanja i temperature okolnog
vazduha);
OdreĎivanje stanja izolacije na zgradama i cevovodima i
stanja površina preko kojih se vrši razmena toplote;




OdreĎivanje gubitaka vode u vodovodnoj mreži, itd.
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.2. Mere za povećanje energetske efikasnosti UvoĊenje energetskog menadţmenta
2. Analiza stanja i donošenje odluke:



Ocena tehno-ekonomske opravdanosti investicionih
poduhvata;
UtvrĎivanje prioriteta i dinamike ostvarivanja odreĎenih
mera;
Usvajanje odreĎenih mera iz grupe kratkoročnih ili
dugoročnih mera.
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.2. Mere za povećanje energetske efikasnosti UvoĊenje energetskog menadţmenta
3.
Kratkoroĉne mere

Poboljšanje postojećeg stanja kroz povećanje tehnološke
discipline u upravljanju procesima i održavanju opreme i
sistema;
Podešavanje gorionika i drugih ureĎaja;
Popravljanje izolacije;
Popravka ili zamena neispravnih cevovoda, delova
armature, zaptivača i sl.;
Čišćenje površina na kojima se razmenjuje toplota.




Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.2. Mere za povećanje energetske efikasnosti UvoĊenje energetskog menadţmenta
4.
Dugoroĉne mere

Poboljšanje postojećeg stanja u projektnom pristupu kroz
rekonstrukcije i modernizaciju postojećih tehnoloških
rešenja;
Zamena goriva;
Automatizacija;
Retrofit dizajn na osnovu rezultata optimizacije;
IzvoĎenje toplifikacije;
IzvoĎenje gasifikacije;
Kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije u
TE-TO ili kombinovanom gasno-parnom TE postrojenju.






Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.2. Mere za povećanje energetske efikasnosti UvoĊenje energetskog menadţmenta
Zadaci energetskog
menadţera su:



Da prati stanje u sektoru
snabdevanja i potrošnje
energije;
Da predlaže mere za
poboljšanje stanja u
energetici opštine ili
preduzeća (kratkoročne i
dugoročne);
Da medijski promoviše
mere racionalnog
korišćenja energije.
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.3. Smanjenje energetskih gubitaka
u omotaĉu zgrade
Toplotni gubici u kućama
Krov - 10%
Dimnjak -12%
Ventilacija - 29%
Prozori - 22%
Dobici od sunca + 12%
Zidovi - 21%
Grejanje +
82%
Unutrašnji izvori + 6%
Podrum - 6%
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.3. Smanjenje energetskih gubitaka
u omotaĉu zgrade

Veliki tehniĉki potencijal za energetsku efikasnost
 Velika specifična potrošnja energije u postojećem
graĎevinskom fondu;
 Moguće
su velike uštede primenom tipičnih
(jednostavnih) mera energetske efikasnosti.

Skroman trţišni potencijal za energetsku efikasnost
 Ekonomska nesposobnost većeg dela populacije i drugih
potrošača energije;
 Nedovoljna motivisanost za ulaganje (niske cene i
neodgovarajući pariteti goriva i energije, normativna
naplata potrošnje toplote u DG, i slično);
 Još uvek nepovoljni uslovi kreditiranja;
 Neinformisanost većeg dela populacije.
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.3. Smanjenje energetskih gubitaka
u omotaĉu zgrade




Usaglasiti tehničke standarde za nove objekte i revitalizaciju
postojećih objekata sa evropskom praksom;
Usaglasiti zakonsku regulativu sa direktivama EU (o
energetskom učinku zgrada, itd.);
Osnivanje Fonda za energetsku efikasnost za dodelu kredita
pod povoljnijim uslovima;
UvoĎenje drugih podsticajnih mera.
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.4. Mere za povećanje energetske efikasnosti Kogeneracija
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.4. Mere za povećanje energetske efikasnosti Kogeneracija
Kogeneracija obezbeĎuje znatno veću energetsku efikasnost u
poreĎenju sa odvojenom proizvodnjom toplotne i električne
energije.
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.4. Mere za povećanje energetske efikasnosti Kogeneracija
Najveći stepeni korisnosti različitih
termoenergetskih postrojenja
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.4. Mere za povećanje energetske efikasnosti Kogeneracija
Procenat učešća kogeneracije u
proizvodnji električne energije u EU
EU Average
UK
S
ES
PT
NL
IT
IR
GR
D
FR
FI
DK
BE
A
0
10
20
30
40
50
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.4. Mere za povećanje energetske efikasnosti Kogeneracija
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
3.4. Mere za povećanje energetske efikasnosti Kogeneracija
CO2 emissions - kg CO2 /MWth
1000
800
600
400
200
P
H
C
io
fu
el
B
as
G
(C
co
m
bi
ne
d
cy
cl
e
C
C
G
H
P
T)
P
H
oa
lC
C
ga
s
N
C
ew
oa
st
lg
at
io
as
n
if i
ca
tio
n/
st
ea
m
tu
rb
in
e
cl
ea
n
ew
N
C
oa
l-f
ire
d
st
ea
m
co
al
-fi
re
d
tu
r
bi
ne
0
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse –
“Forest Enterprises”, d.o.o. (Pukovac, Srbija)
• Preduzeće Forest Enterprises d.o.o. Osnovano je 2008.
god. као green-field projekt – za proizvodnju peleta.
• Fabrika je izgrađena 2009. god. na prostoru industrijske
zone s. Pukovac, opština Doljevac.
• Оtpadno drvo za proizvodnju peleta se skuplja sa
teritorija Nišavskog i Jablaničkog upravnog okruga.
• Kapacitet fabrike je 4 tone peleta na sat, odnosno 30 do
35.000 tona za godinu dana.
• Kompletna proizvodna linija sa svim komponentama je
uvezena iz Italije.
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
• Fabrika
ima 32
zaposlena
radnika.
Александра Медведева
14, 18000
Ниш, Србија Тел:
018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse –
“Forest Enterprises”, d.o.o. (Pukovac, Srbija)
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse –
“Forest Enterprises”, d.o.o. (Pukovac, Srbija)
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse –
“Forest Enterprises”, d.o.o. (Pukovac, Srbija)
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse –
“Forest Enterprises”, d.o.o. (Pukovac, Srbija)
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse –
“Forest Enterprises”, d.o.o. (Pukovac, Srbija)
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse –
“Alfa Plam”, d.o.o. (Vranje, Srbija)
 Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja grejnih tela
na čvrsto, tečno i gasovito gorivo, štednjaka na struju,
kao i kombinaciju čvrsto gorivo – struja i struja – gas.
 Proizvodi “Alfa - Plam”– a prevashodno su namenjeni
domaćinstvima.
 Po obimu proizvodnje, plasmanu i kvalitetu, vodeći je
proizvođač grejnih tela u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi, a
svrstava se i u red 5 najvećih u Evropi.
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse –
“Alfa Plam”, d.o.o. (Vranje, Srbija)
 Ukupna godišnja produkcija iznosi preko 160.000
jedinica.
 Proizvode plasiraju na domaćem tržištu <(око 35 %) i na
tržištu Evrope (око 65%).
 Osim u zemlje Zapadnog Balkana izvoze u Nemačku,
Italiju, Austriju i Poljsku.
 Trenutno preduzeće ima 850 zaposlenih.
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse – “Alfa Plam”, d.o.o.
Proizvodni pogon
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse – “Alfa Plam”, d.o.o.
Savremene mašine
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse – “Alfa Plam”, d.o.o.
Savremene mašine
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse – “Alfa Plam”, d.o.o.
Savremene mašine
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse – “Alfa Plam”, d.o.o.
Savremene mašine
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse – “Alfa Plam”, d.o.o.
Robot u pogonu
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse – “Alfa Plam”, d.o.o.
Ispitna laboratorija
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse - MHE “Vuĉje”, Leskovac
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse - MHE “Vuĉje”, Leskovac
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse - MHE “Vuĉje”, Leskovac
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse - MHE “Vuĉje”, Leskovac
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse - MHE “Vuĉje”, Leskovac
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse –
Geotermalna energija, Sijarinska banja
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
4. Primeri dobre prakse –
Geotermalna energija, Vranjska banja
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
Hvala na pažnji !
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш
Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs
Download

Trenutno stanje u EE i OIE - Prof Dr Dragoljub Zivković