Základní škola Vimperk,
Smetanova 405, okres Prachatice
OPVK
Šablona klíčové aktivity III/2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
CHEMIE – 9.ročník
Název sady:
Využití multimediální techniky a internetu ve výuce
chemie v 9. ročníku ZŠ
Číslo a název DUM:
VY_32_INOVACE_11_Ropa, zemní plyn
Vytvořeno: listopad 2011
Autor: Michal Kolafa
Anotace
Tento učební materiál je tvořen jednak verzí ve Wordu, která je určena k vytištění a pracuje s
ní učitel. Další verze je tvořena prezentací v PowerPointu, která je pomocí prezentační
techniky předkládána žákům. Obě verze jsou obsahově totožné – do verze ve Wordu si učitel
může dělat případně vlastní poznámky.
Obě verze obsahují výkladové i pracovní formy výuky. Výkladová část je zobrazena běžným
typem písma. Část pracovní, která obsahuje úkoly – včetně jejich řešení – pro aktivní práci
žáků, je zobrazena kurzívou.
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Téma
Ropa, zemní plyn
Očekávaný výstup
Vysvětlí využití, zpracování, dopravu a výskyt ropy a zemního plynu
Návaznost na učebnice:
Základy chemie 2, Fortuna
Cílová skupina
žáci 9. ročníku ZŠ
Ropa
- vznikla v mělkých mořských zátokách ze zbytků rostlin a živočichů v průběhu miliónů let
- směs sloučenin vodíku a uhlíku
- zpracovává se pomocí frakční destilace:
- plynné produkty – např. propan-butan, využití např. jako palivo
- benzin – využití především jako palivo do zážehových motorů
- petrolej – palivo do proudových motorů, dříve hodně ke svícení
- plynový olej – ve směsi s petrolejem tvoří naftu – palivo do vznětových motorů
- mazut – využití jako palivo v teplárnách nebo se dále zpracovává vakuovou destilací
na oleje a asfalt
Učebnice strana 25, obrázek 38
Pracovní list č. 1
 Uveď největší světová ložiska ropy.
 Jakým způsobem probíhá doprava ropy? Jaká jsou rizika této dopravy?
Řešení pracovního listu č. 1
 Oblast Perského zálivu, Rusko, Kanada
 Na souši pomocí ropovodů, na vodě pomocí tankerů. Hrozí havárie a únik ropy do
přírody (např. ropné skvrny na moři)
Zemní plyn
- vznik podobně jako ropa – často se vyskytují na stejných ložiscích
- využití: ekologické palivo – výroba tepla a elektřiny
Pracovní list č. 2
 Uveď největší světová ložiska zemního plynu.
 Proč je zemní plyn tak čistým a výhodným palivem? Proč s ním domácnosti přesto
často netopí?
Řešení pracovního listu č. 2
 Rusko a Blízký Východ
 Při spalování nevznikají takřka žádné spaliny, jednoduše se přepravuje. Je mnohem
dražší než například topení uhlím nebo dřevem.
Download

vy_32_inovace_11_ropa_zemni_plyn