www.bebinizbor.com
BROJ 23 • PROLEĆE - LETO 2012
besplatan časopis
TRUDNOĆA
Kako sačuvati
zdravlje žene
MATERINSTVO
DOJENJE JE DAR
SAVETI PEDIJATRA
VODIČ ZA ZDRAVU
ISHRANu DECE
BEBAC.COM
ISSN 1820-7170
MITOVI O TRUDNOĆI
KOJI ĆE VAS ZABAVITI
UVA i UVB zaštita sa pH 5.5
Za osetljivu dečiju kožu
Samo u apotekama
NAJBOLJA ZAŠTITA OD
SUNCA ZA VAŠE DETE
SADRŽAJ
BROJ 23 • PROLEĆE - LETO 2012
Osnivač i izdavač:
Emisar d.o.o.
SAVET PEDIJATRA
Milorada Jovanovića 5
11147 Beograd
T. 011/35 35 341
F. 011/35 35 349
www.bebinizbor.com
[email protected]
Direktor: Rade Stojković
Uredništvo: Rade Stojković,
Danka Trifunović
12
RUDNOĆA
T
Dula - osoba koja pomaže
trudnicama i porodiljama . . . . . . . . 6-7
Aviva metoda vežbanja. . . . . . . . 10-11
SAVET PEDIJATRA
Osipi i kožne infekcije kod beba . . . 14
PITANJA I ODGOVORI
Pravilna nega zuba. . . . . . . . . . . . . . 16
IZLOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
SAVET PEDIJATRA
Vodič za zdravu ishranu dece. . . 20-21
ISHRANA
Prva kašasta hrana za odojče. . . . . 26
BEBAC.COM
Mitovi o trudnoći
koji će vas zabaviti . . . . . . . . . . . . . 28
MINI FACEBOOK. . . . . . . . . . . . . . . 32
HALOBEBA
Redakcija: Danka Trifunović,
Irena Spasović
Lektor-korektor: Danka Trifunović
TRUDNOĆA
4
MATERINSTVO
Stručni saradnici: Mr sci med dr
Zlatko Bokun-specijalista opšte
hirurgije, dr Ljiljana Koljaja -specijalista pedijatrije, dr Dejan Bošković,
Živka Vlajković-nutricionista, mr ph
spec Danijela Pecarski-mr farmacije,
dr sc Jasmina Vuksanović-logoped,
Dragana Kolaković-viši fizioterapeut i
fitnes instruktor, Nada Lazić-dipl. def.
i viša med. sestra, doc dr sc med
Nevenka Raketić-specijalista pedijatrije
i imunologije, dr Danijela Todorovićpedijatar, dr Miroslava Šarac-spec.
pedijatrije, prim dr Ljubica Presetnikspecijalista ginekologije i akušerstva,
dr Sandra Radović-ginekolog, Milanka
Šetina-dipl. mol. biolog i fiziolog, M.Sc
primenjene genetike, Mr ph Stanisla-
va Lazić, Natalija Trkulja, licencirani
instruktor Aviva metode, asistent dr
sci Ivana Radović.
Saradnici i prijatelji: Halobeba,
Bebac.com, Zdravstvena ustanova
Pharmacity, Masel group d.o.o.
Umetnički direktor:
Ferenc Laslofi
Štampa: Rotografika d.o.o., Subotica
Distribucija: Emisar d.o.o.
22
Marketing: 011/ 35 35 341
[email protected]
ISHRANA
Oglašavajući se u “Bebinom izboru”
imate priliku da se obratite širokom
krugu potencijalnih klijenata.
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
613/614
ISSN 1820-7170 - Bebin izbor
COBISS.SR-ID 146773772
JUN 2012
26
8
Godišnja pretplata na časopis Bebin izbor
Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je časopis besplatan, a iznos je 210
dinara za svih 6 brojeva u 2012. godini. Popunite opštu uplatnicu na sledeći način:
Uplatilac: Ime, prezime i adresa
Svrha uplate: ptt troškovi
Primalac: Milorada Jovanovića 5,
11147 Beograd
Iznos: 210,00
Račun: 265 0000000 641 514-42
Kopiju uplatnice pošaljite
na našu adresu:
Emisar d.o.o.
Milorada Jovanovića br. 5, 11147 Beograd
Faks: 011/35 35 349 ili
E-mail: [email protected]
Redakcija ne odgovara za sadržaj i istinitost
objavljenih reklamnih poruka, sponzorskih
strana i marketinških nastupa naših klijenata.
Za slučajne i nenamerne greške u toku
štampe redakcija ne snosi odgovornost. Sve
dobijene fotografije se ne vraćaju i mogu se
bez nadoknade koristiti u svrhu ilustracije
časopisa, a po slobodnoj proceni redakcije
da se objavljuju u određenim rubrikama.
Po dobijanju fotografija smatraćemo da ste
dali saglasnost za njihovu objavu. Molimo
roditelje da se pre slanja fotografija upoznaju
sa Zakonom o javnom informisanju.
www.parlament.gov.rs
BEBIN IZBOR
|
3
TRUDNOĆA
Kako sačuvati
zdravlje žene
Sačuvati zdrave reproduktivne organe je od suštinskog značaja
za zdravlje žene, jer bez zdrave žene nema ni zdravog potomstva
P
riroda je “programirala” ženu za više
funkcija, od kojih je najvažnija reprodukcija, stvaranje potomstva. U cilju
te osnovne uloge, najvažnije je zdravlje
žene. Bez zdrave žene nema zdravog
potomstva, a možda najvažnija definicija
zdravlja je vezana za zdrave reproduktivne organe, te stara floskula “zdrava žena
jednako zdrav grlić materice” je itekako
aktuelna.
U poslednje vreme se izuzetno obraća
pažnja na edukaciju populacije radi
prevencije oboljenja. To dobija na značaju
kada se ima podatak da je učestalost
obolevanja od karcinoma grlića materice
u Srbiji 3x veća (24,3 na 100000) od obolevanja u zemljama EU (8,1 na 100000).
Ono što je važno za prevenciju je da
razvoj od benignih do malignih promena
na grliću materice traje relativno dugo oko 10 godina. To je dragoceno vreme
koje treba iskoristititi i sprečiti finale u vidu
maligniteta.
Faktori koji utiču
na grlić materice
Faktori koji utiču na zdrav grlić su
mnogobrojni i dele se na spoljašnje i
unutrašnje. Od ovih prvih je najvažnija
infekcija ( uzročnici seksualno prenosivih
oboljenja) koja može biti bakterijska (u
koje se ubraja i Chlamidia) i virusna, na
prvom mestu HPV virusi, ali i drugi, kao
HSV (Herpes simplex). Od unutrašnjih
faktora, to su opšte zdravlje, tj. imunološko stanje, hormonalni status i infekcije,
najčešće urinarnog trakta.
Prevencija bolesti
i uloga ginekologa
Prevencija zato obuhvata kako
OPŠTU prevenciju, tj. sve ono sto utiče
na zdravlje žene preduprediti ili uklanjati
posledice, a tu spadaju određene životne
4
|
BEBIN IZBOR
Prim dr
Ljubica Presetnik
Specijalista ginekologije
i akušerstva
DZ Jedro, Jurija Gagarina 14
Tel: 011/715-0715
Saveti i preporuke
Ono što je preporuka je da
svaka žena redovno radi godišnje
ginekološke preglede, a da
svakodnevno sprečava razvoj
patogenih bakterija i virusa putem
održavanja intimne nege, tj. pH
vagine, održavanje vaginalnog
eko sistema u fiziološkim granicama. Održavanje fiziološkog
stanja unutar vaginalne sluzokože je najvažnije za sprečavanje
razvoja patogenih bakterija, pa i
virusa. Na taj način se sprečavaju
promene i na sluzokoži grlića
materice, uz održavanje dobrog
lokalnog i opšteg imuniteta. Treba
imati uvek na umu da na našem i
u našem telu obitava više milijardi
raznih bakterija i virusa koji su u
dinamičnoj ravnoteži i koji , dok
god je organizam u ravnoteži,
ne prave štetu. Zato se ne može
govoriti o sterilnim uslovima u koži
i sluzokožama. Na našem tržištu
u poslednje 2 godine postoji
dosta vaginalnih preparata u
vidu fito ili probiotika u gelovima i
vaginaletama, te ih u saglasnosti i
po preporuci ginekologa treba korisiti. I dalje ostaje razmišljanje da
se na nivou resornog ministarstva
donese odluka o uvođenju HPV
vakcine u redovan oblik vakcinacije adolescenata, tj. u kalendar
vakcinacija.
navike (određen način života, zaštita od
seksualno prenosivih bolesti, određena
ishrana, fizička aktivnost...), vakcinacija
protiv HPV virusa, antistres programi, od
komplementarne medicine do welness-a,
ili, u poslednje vreme je aktuelniji selfness
(sve ono što pruža individualno zadovoljstvo do postizanja unutrašnje ravnoteže).
Druga i najznačajnija prevencija je
GINEKOLOŠKA i ona obuhvata redovne
preglede, na prvom mestu PAPA test i
KOLPOSKOPIJU (screening metode).
Značaj tih pregleda je u tome što su
visokospecifični i što obuhvataju sve one
promene - displazije koje kod izvesnog
procenta žena vode u malignitet. U Srbiji
je oko 6% smrtnih ishoda prouzrokovano
malignitetom grlića materice.
U benigne promene spadaju sve one
promene koje se po novoj klasifikaciji
PAPA testa notiraju kao ASCUS, L SIL i
HSIL. To su promene na nivou epitela –
displazije, tj. sluzokože kako spoljašnjeg
dela grlića materice, tako i sluzokože
kanala unutar grlića. U tom području je
najvažnija uloga ginekologa da objasni
ženi o čemu se radi i da se preduzimanjem odgovarajućih postupaka svaka od
tih promena zaustavi i vrati u prvobitno
stanje zdravog grlića materice.
U slučaju izmenjenog nalaza na PAPA
testu, indikovano je uzimanje HPV brisa
radi detekcije prisutnosti onkogenih tipova virusa, kao sto su HPV: 16/18, kao
i bakteriološke pretrage. Nakon toga se
uvek radi kolposkopija, a zatim preduzimaju mere tipa biopsije sa kiretmanom
cervikalnog kanala, LOOP ekcizije i
vaporizacije ektocerviksa krioterapijom,
radiotalasima, laserom, elektrokauterom,
do manje operacije tipa konizacije grlića
materice.
Sledeće kontrole GINEKOLOŠKE prevencije se obavljaju posle 6 meseci i 24
meseca. Ako ni 2 godine nakon tretmana
nema pozitivnog HPV testa, niti patološkog PA nalaza, dalji pregledi su kao i kod
zdravih žena.
BEBIN IZBOR
|
5
TRUDNOĆA
Dula
osoba koja
pomaže
trudnicama
i porodiljama
U
druženje Snaga rađanja i Porodično gnezdo (Škola roditeljstva) organizuju prvu obuku za dule (doula) u
Srbiji, koju vodi Réka Dézsi CD (DONA) iz
Mađarske.
Za sve one koje žele da budu pomoć
i podrška ženama tokom porođaja, koje
žele da šire viziju da je rađanje prirodna
sposobnost žene, koje žele da nauče više
o fiziologiji porođaja, trudnice, mame,
babice, medicinske sestre, sve kojima
je stalo do dobrobiti žene koja rađa,
pozvane su da učestvuju. Obuka je u
malim grupama, a ako prepoznajete sebe
u svemu ovome, imate priliku da budete
među prvima koje promovišu vrednost
i značaj dule u pomoći porodiljama, jer
žena ne treba da bude sama na porođaju.
Šta je dula (eng. doula)?
Reč „doula“ je grčkog porekla i
označava „ženu koja služi“. Danas je dula
osoba koja je obučena da bude podrška
i pratnja ženi pre, tokom i nakon samog
porođaja. Ona pruža kontinuiranu fizičku
i emocionalnu podršku majci i pomaže joj
da čini informisan izbor, najbolji za nju i
njenu bebu.
Zašto imati dulu?
Brojne kliničke studije potvrđuju da
prisustvo dule na porođaju:
• skraćuje vreme trajanja porođaja uz
smanjenje komplikacija
• smanjuje mogućnost pojave postporođajne depresije
• smanjuje potrebu za indukcijom, forcepsom , epiziotomijom
• smanjuje majčin zahtev za epiduralnom
analgezijom
• olakšava i pomaže kod uspostavljanja
dojenja.
6
|
BEBIN IZBOR
TRUDNOĆA
Prvi put u Srbiji - Dona International obuka
za dule, koju vodi Reka Dezsi iz Mađarske
Birth Doula – Dula
na porođaju:
Prepoznaje rađanje kao ključno iskustvo koje će majka pamtiti celog svog
života.
Razume fiziologiju porođaja i emocionalne potrebe žene koja rađa.
Ostaje uz ženu u pripremi i izvođenju
svog plana porođaja.
Pruža emocionalnu podršku, mere za
fizičku udobnost, objektivno viđenje stvari,
pomaže ženi da dobije informacije koje
su joj potrebne da donese informisanu
odluku/izbor.
Olakšava komunikaciju između žene
koja je u porođaju, njenog partnera i
Škola održava predavanja u
Dečijem kulturnom centru
„Majdan“, Kozjačka 3-5, Beograd.
Svakog prvog ponedeljka u mesecu
počinje nova grupa. Škola je BESPLATNA za sve polaznike.
Možete nas kontaktirati na telefone:
064/168 27 77 i 064/267 2238
Sajt: www.skolaroditeljstva.com,
ili na Facebook stranici – Škola roditeljstva Nada Lazić (gde se oglašavaju svi susreti i teme).
Program centra:
1. Fiziologija trudnoće kroz trimestre, porođaj i primena epidurala u akušerstvu
– predavač: dr sc med V. Živanić
2. Pravilna ishrana u trudnoći, štetnost
nikotina, alkohola i kofeina – predavač: prim dr P. Borović
3. Nega kože u trudnoći – predavač:
prof. dr S. Marinković Šiler
4. Savremena stomatologija i roditeljstvo - predavač: dr N. Jakovljevic
5. Mentalno-higijenski pristup trudnoći i
roditeljstvu – predavač: psiholog S.
Đorđević
6. Psihomotorni razvoj deteta intrauterino i do 3. godine – predavač:
psiholog S. Đorđević
Da biste dostigli
DONA international
sertifikat potrebno je:
1. Objedinite jedan dan obuke za
Childbirth Educatora i tri dana
obuke za Dulu
2. Prisustvujete na 3 porođaja u
toku 4 godine
3. Pročitate 5 knjiga sa liste od 20
Program: trodnevna obuka za
dulu na porođaju
Datum: 08.-10. Jun 2012.
Mesto: Beograd
Organizatori: Mirjana Gnjatic,
[email protected]
tel. 069/159 38 55
Snežana Milanović, Nada Lazić, [email protected],
tel. 064/168 27 77, 064/267 22
38. Kurs je na engleskom jeziku
sa simultanim prevodom.
medicinskog osoblja. Doživljava svoju
ulogu kao negovateljicu i zaštitnicu ženinog sećanja na iskustvo rađanja.
Omogućava ženinom partneru da
učestvuje onoliko koliko je njem odgovara i prija.
Kako se postaje dula?
Kada postanete sertifikovana Birth
Doula, stičete uvažen kredibilitet. DONA
international sertifikat znači da ste
postigli visoke internacionalne standarde, obezbeđujući budućim roditeljima i
njihovom medicinskon timu da ćete se
pridržavati najviših standarda ponašanja
i etike.
To znači da ste obučeni da podržite
ženu emocionalno, da ste edukovani da
joj pomognete da izabere intervencije i
informacije koje su joj potrebne tokom
porođaja i rađanja.
Dula sertifikovana od strane DONA
international određena je inicijalima CD
(DONA).
7. Komunikacija i način stimulacije razvijanja govora - predavač: logoped
K. Bojović
8. Karakteristike motornog razvoja
deteta od rođenja do navršene 3.
godine – predavač: vis. struk.
terapeut S. Milanović
9. Superirornost majčinog mleka (isključivo dojenje do 6. mes.) – predavač:
prim. dr sc med pedijatar/neonatolog V. Marinković
10. Matične ćelije i njihova primena u
savremenoj medicini – predavač:
Dr. Vuk Devrnja
11. Značaj psihofizičke pripreme trudnica za porođaj – predavač: vis.
stručni terapeut S. Milanović
12. Babinje – 40 dana nakon porođaja predavač: N.Lazić, dipl.def. i VMS
13. Praktični čas: kupanje, obrada
pupčanog patrljka, kako oblačiti
novorođenče, šta je neophodno za
dolazak bebe kući, oprema prostora
14. Dodela diploma i knjige “Od zdravih
roditelja do zdravog potomstva” polaznicima skole – koordinator Nada
Lazić, dipl. Def. I VMS
BEBIN IZBOR
|
7
MATERINSTVO
Dojenje je dar
Materinstvo je stalna podrška koja počinje dojenjem
I
straživanja su pokazala da zdrav emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj
mozga dece predstavlja temelj za
kasniji uspeh u životu. Deo važne razvojne osnove za tek rođeno dete jeste faza
dojenja. Posle crvene veze sa majkom,
pupčane vrpce, dojenje predstavlja drugu
po važnosti, belu vezu, koja je veliki ulog
u stabilnost deteta. To je pozitivno iskustvo, veoma važno za razvoj emotivne
inteligencije.
Dojenje razvija
inteligenciju
Prvo, deca tom prilikom doživljavaju
bliskost sa mamom, kroz dodir i razgovor, što je stimulacija mozga koju nijedna
igračka ne može da proizvede.
Majčino mleko sadrži idealan odnos masti, aminokiselina i drugih hranljivih materija
potrebnih za razvoj nervnog sistema. Majčino mleko sadrži taurin, važnu aminokiselinu, koje nema u kravljem mleku. Taurin
ima važnu ulogu u razvoju moždanog
tkiva. Bebin organizam ne može sam da
je stvara, jedini izvor je hrana koju unosi.
Drugi važan sastojak majčinog mleka jesu
masti i to omega kiseline DHA i ARA, koje
su bitne komponente za razvoj moždanih
struktura. U svetu postoje formulacije
mleka u koje su uvršćene ove masti. Analize su pokazale da koncentracija omega
kiselina kod beba koje su hranjene
alternativnim formulama obogaćenim DHA i ARA nije ista
kao kod dojene dece.
Dojke su jedini organ
u ženskom telu koje
čeka da ostvari svoju
funkciju 20 ili 30
godina, i ako se ta
funkcija ne ostvari,
dojke ostaju „nezrele“, što može da bude
uzrok kasnijih posledica po zdravlje žene.
Dojenje troši masne
rezerve koje su se napravile
tokom trudnoće, tako da može
da pomogne da mama izgubi težinu i na
prirodan način povrati lepu figuru.
Neobičan osećaj dostignuća, mirisa
i zvuk dok beba „klokoće“ ne mogu se
rečima opisati.
Kako problemi sa ragadama na bradavicama dojki (ispucala koža) ne bi osujetili
sam početak dojenja, savetuje se mladim
trudnicama da u poslednjem tromesečju
8
|
BEBIN IZBOR
Mr ph
Stanislava Lazić
Sektor za istraživanje
i edukaciju kompanije
“Esensa”
trudnoće počnu sa preventivnom negom.
Dr Plant Mammy Melem za bradavice
sadrži biljna ulja, koja deluju na povećanje
elastičnosti te ekstremno osetljive regije.
Tri meseca pripreme dojki i bezbedan
nastavak upotrebe melema kada beba
počne da se hrani, garantuje lakše dojenje i dobru prvu saradnju mame i bebe.
U porodilištu ćete shvatiti da sve žene
nemaju bradavice kao sa ilustracija za
dojenje i da od tih razlika u građi zavisi
najbolji položaj koji beba i mama treba
da zauzmu. Dobro bi bilo da se, uz tatu
Majčino
mleko sadrži idealan
odnos masti,
aminokiselina i drugih
hranljivih materija
potrebnih za razvoj
nervnog sistema.
naravno, za vreme prvih podoja obezbedi
prisustvo žene dojilje veteranke, koja će
pomoći konkretnim savetima u vezi sa
tehnikom dojenja i položajem bebe.
Sve bebe plaču, zdravo novorođenče
može da plače 1-3 sata dnevno. Dojene
bebe su stabilnijeg raspoloženja, jer je
sam čin dojenja najveća antistres akcija
koju možete da preduzmete. Budite
svesni svih opisanih uloga dojenja i učinite
da prvi odnos sa bebom protekne u obostranom zadovoljstvu.
Dr Plant Mammy Melem za bradavice
TRUDNOĆA
AVIVA METODA
VEŽBANJA
Rad na sebi, kako na duhovnom
tako i na fizičkom planu, osnovni
je korak koji svaka osoba treba za
sebe da preduzme.
Natalija Trkulja
Prvi licencirani instruktor
Aviva metode u Srbiji
Life Centar Zira
Ruzveltova 35
Tel: 064/4430-452
U
Life Centru u hotelu Zira, krajem
aprila je održana promocija i besplatan čas gde su zainteresovane
dame mogle da vežbaju po Aviva metodi
uz instrukcije i objašnjenja gospođe Natalije Trkulja, koja je prvi licencirani instruktor ove metode u Srbiji. O tome kako
da ostanete u drugom stanju
bez hormonske terapije, ublažite
i otklonite simptome PMS-a i
menopauze proverenom metodom priznatom od Svetske
zdravstvene organizacije, saznaćete
nešto više u narednim redovima.
Rad na sebi, kako na duhovnom tako i
na fizičkom planu, osnovni je korak koji
svaka osoba treba za sebe da preduzme.
Šezdesetih godina prošlog veka, kada
je nastala ova metoda, nije se moglo
pretpostaviti koliki će uticaj fizička neaktivnost, odnosno pretežno sedeći način
života, ostaviti na žensko reproduktivno
zdravlje.
Kada često i dugo sedite, uz to u
pogrbljenom položaju, sveukupna težina
gornjeg dela tela se obrušava na organe
male karlice, na matericu i jajnike; time
je otežano njihovo snabdevanje krvlju
(hranljivim tvarima), njihove funkcije slabe,
nastaje hormonalni poremećaj (disbalans)
10
|
BEBIN IZBOR
i lakše se stvaraju nakupnine u vidu cisti
ili mioma. Čak i kada se redovno bavite
nekim vidom rekreacije ili fizičkim radom,
područje male karlice često ostaje neaktivirano, jer su pretežno angažovani mišići
ekstremiteta i kičma, što je takođe veoma
Aviva
sistem
je savršeno dizajniran jer
je svaki pokret podešen
tako da, uz minimalan
napor, daje maksimalne
rezultate.
važno, ali ne uvek i dovoljno za mišiće
male karlice (reproduktivne organe).
Njih treba angažovati ciljanim pokretima
upravo za dato područje. U tom pogledu,
Aviva sistem je savršeno dizajniran jer je
svaki pokret podešen tako da, uz minimalan napor, daje maksimalne rezultate.
Šta je Aviva metoda?
Aviva metoda zasnovana je na sistemu
specifičnih fizičkih vežbi sa posebnim
pokretima. Nastala je 1966. godine, a
njena autorka je Aviva Štajner (po kojoj je
metoda dobila ime). Skupovi vežbi prerasli su u zaokruženu metodu onda kada
su medicinska istraživanja potvrdila da
izvođenje određenih kontinuiranih pokreta
u okviru ovih vežbi deluje kao generator
TRUDNOĆA
pozitivnih promena u hormonalnom sistemu organizma.
Metoda Avive Štajner, dakle, nije ni
holistički, niti „alternativni način lečenja“,
već je zasnovana na FIZIOLOGIJI ORGANIZMA; oslanja se na konvencionalnu
medicinu i podržava proces lečenja.
Metoda je dobila odobrenje od najviše
institucije u svetu “Svetske zdravstvene
organizacije”. Ona vam pruža mogućnost
da se oslobodite fiziološke i psihološke
zavisnosti od spoljašnjih faktora i da
preuzmete kontrolu nad funkcionisanjem
svog tela.
Vežbajući po metodi Aviva, prirodno
uređujete hormonalni sistem, predupređujete menstrualne grčeve i PMS,
skraćujete vreme trajanja menstrualnog
krvarenja, otklanjate priraslice i blokade, ublažavate simptome menopauze,
uspostavljate mesečni ciklus, i sve to na
potpuno prirodan način.
Ova metoda, pre svega, pruža neprocenjivu pomoć damama koje imaju problem
sa plodnošću. Sastoji se od nekoliko sistema vežbi, od kojih svaki čini jedinstven
skup vežbi; njihovim praktikovanjem,
kroz specifične pokrete tela, normalizuje
se i usklađuje rad žlezda sa unutrašnjim
lučenjem, posebno onih koje su zadužene za lučenje polnih hormona. Sistemi
vežbi dizajnirani su tako da obezbede
sveobuhvatno rešenje za različite probleme reproduktivnog sistema i plodnosti,
da PRIRODNO, bez spoljne intervencije,
reše problem neplodnosti, menstrualne
probleme i simptome menopauze.
Redovno vežbanje stimuliše cirkulaciju
krvi u karlici i jača unutrašnje organe. Vežbe pomažu telu da
prirodnim putem poveća
plodnost, pre primene
agresivne hormonalne
terapije i drugih invazivnih
postupaka.
Još jedna prednost koju
valja istaći: kada jednom usvojite vežbe, one postaju vaše za ceo život!
Možete ih praktikovati u svakoj situaciji,
kad god vam zatrebaju. Vaš lični sistem
vežbi možete raditi sami kod kuće, u
skladu sa mesečnim ciklusom, a možete
se prijaviti na obuku, ili pak prisustvovati
časovima grupnih i individualnih vežbi.
Aviva metod je efikasan, svima dostupan, prirodan, zdrav i lak za učenje.
Suština, reference i
podela Aviva metode
Vežbe Aviva sistema pogoduju svima,
zdravim osobama, kao i svakome ko
prirodnim putem želi da reši tegobe mesečnog ciklusa, da povrati zdravlje reproduktivnih organa, da obezbedi nesmetan
i potpun rad jajnika i obezbedi hormonalni
balans - devojkama, kao i damama u
postmenopauzi. U svojoj knjizi Prirodni
lekoviti faktor u ginekologiji, Dr Nina Risim
objašnjava suštinu, tj. šta se događa kada
praktikujete vežbe ove metode. Serija
vežbi, piše ona, povećava protok krvi oko
jajnika i oni se bolje „hrane”, te zbog toga
bolje rade. Povećan protok krvi otklanja
„zagušenja”, a materica dobija masažu.
Niz ritmičkih pokreta omogućava da u
skladu sa optimalnim ciklusom od 28
dana, podešavate svoj mesečni ciklus i
vreme trajanja menstrualnog krvarenja.
Uz pomoć vežbi Aviva sistema, za nekoliko meseci, na zdrav i prirodan način,
regulisaćete svoj mesečni ciklus.
Princip delovanja
Aviva vežbi
Princip dejstva ovih jednostavnih vežbi
je intenzivno ponavljanje istog pokreta, uz
povremena protresanja i istezanja mišića
karlične regije. One utiču na organizam
Delotvornost vežbi
Reakcija na vežbanje je vrlo
brza. Moguće je da ćete već 4
sata nakon vežbanja osetiti
prve efekte. Vreme koje
je potrebno da se
pojave rezultati zavisi
od jačine tegoba i
kompleksnosti stanja
koje treba rešiti.
Problemi vezani
za ciklus i simptomi
menopauze najbrže
se rešavaju, već u toku ili
nakon mesec dana redovnog
vežbanja. Naravno, i dalje su
povremeno potrebne vežbe
kako se tegobe ne bi vratile.
Ako pristupite vežbanju u početnoj fazi razvitka simptoma,
imaćate brže rezultate. Oko 95 %
žena izjavilo je da je njihov problem s menstruacijom razrešen.
U slučaju postojanja priraslica, suženja, blokada (ciste, miomi), potrebno je vežbati 3 meseca
kako bi se pojavili rezultati.
Za povećanje plodnosti,
potrebno je više vremena, od
3 meseca do godinu dana,
jer je neplodnost najčešće
rezultat složenih problema. Kontinuirani balans
hormona podstaknuće
proces ovulacije i svakog
meseca ćete dobiti novu
šansu da zatrudnite.
na sledeće načine:
• Stimulišu rad reproduktivnih organa
• Intenziviraju cirkulaciju krvi u maloj karlici
• Izazivaju toplotu u oblasti reproduktivnih
organa
3
aspekta
delovanja na
organizam
Mehanički aspekt
Intenzivni protok krvi „oživljava“ malu
karlicu, širi krvne sudove i sužene oblasti,
otpušta blokade. Priraslice, fibroidi i ciste
se umanjuju i povlače. Pokreti blagom
„masažom“ stimulišu jajnike, utiču na
njihov pravilan rad i jačaju matericu.
Hormonalni aspekt
Intenzivni protok krvi kroz jajnike
podstiče lučenje hormona, čime se uspostavlja hormonalna ravnoteža u odnosu
na aktivnost hipofize, snižavaju se visoke
vrednosti hormona FSH. Postignuti hormonalni balans dalje radi na ublažavanju pojava koje nastaju zbog hormonalne neravnoteže, kao što su
sindrom policističnih jajnika
(PCOS) i endometrioza.
Mentalni
aspekt
Kada preuzmete
odgovornost za
svoje zdravlje, ojačaćete mentalnu
snagu i bićete
sposobniji da se
nosite sa raznim
životnim situacijama. Aktiviranje
duhovne snage
odmah poboljšava
i vaše fizičko zdravlje. Dobro raspoloženje koje vam donosi
hormonalni balans, veoma je važno za ispunjeno i produktivno življenje.
Osim toga, kao nus efekat,
dobijate i zategnuto, lepo
oblikovano telo.
BEBIN IZBOR
|
11
SAVET PEDIJATRA
Osipi i kožne
infekcije kod beba
Koža je najveći organ našeg tela. Sastoji se od nekoliko slojeva
ćelija koji pokrivaju potkožno tkivo ispod kog se nalaze mišići.
K
oža je najveći organ našeg tela.
Sastoji se od nekoliko slojeva ćelija
koji pokrivaju potkožno tkivo ispod
kog se nalaze mišići. Svakodnevno gubimo mnoštvo ćelija koje se jednostavno
osuše i oljušte s površine kože. Pri povredi
kože (zbog ogrebotina, trenja, infekcije,
opekotina) taj proces se ubrzava.
Koža i potkožno tkivo bogato su opskrbljeni krvlju, što im pomaže u procesu
obnavljanja površinskih slojeva.
Kada je koža povređena, krv teče
prema povređenom području kroz
proširene krvne sudove, pa tako koža
postaje crvenija. Ako postoji oštećenje
površinskog sloja kože, tu se skupljaju
krvne ćelije kako bi zatvorile sva otvorena
mesta i sprečile infekciju. Tako se stvara
krastica ispod koje se nastavlja proces
zaceljivanja. Ako postoji stalni nadražaj,
proces zaceljivanja se produžava, tako da
koža na tim mestima postaje zadebljala,
hrapava, ponekad promeni i boju na tim
mestima. Promene na koži mogu nastati
ako su oštećeni njeni gornji slojevi, ali i
zbog infekcije ili poremećaja u unutrašnjosti organizma. Takve promene (osipi)
mogu da zahvate samo gornje slojeve
kože ili da obuhvate i dublje slojeve kože i
potkožnog tkiva.
Koža sadrži i znojne žlezde, kesice
(folikule) dlaka i lojne žlezde. Te sitne, ali
važne strukture, mogu takođe biti deo
problema kod promena na koži.
Koža novorođenčeta je
vrlo nežna, meka i vrlo
osetljiva
Generalno, što je manje budete “dirali”,
manja je mogućnost pojave promena na
njoj. Postoje i neki “normalni” osipi. Kod
mnogih novorođenih beba, posebno onih
koje su rođene posle očekivanog termina,
javlja se normalno ljuštenje kože. Gornji
sloj kože se može ljuštiti i nekoliko nedelja
Dr Ljiljana Koljaja
Specijalista pedijatrije
Ordinacija “Dečiji lekar”
Dubrovačka 6, Zemun
M. 063/844-1909
T. 011/2191 287
po rođenju. To nije suva koža, tako da
ne treba stavljati losione ili ulja, jer je to
savršeno zdrava koža. Treba se uzdržati
od čestog vlaženja kože i upotrebe pena
za kupanje ili sapuna. Često se vide i
sićušne bubuljice na obrazima i čelu koje
se obično javljaju od treće-četvrte nedelje
života. Videćete da tu koža deluje masnije
nego ranije. To su male lojne žlezde koje
se uvećavaju kao reakcija na privremenu
promenu hormona nakon rođenja. Sem
pranja kože vodom i blagim sapunom i
brisanja pamučnim ubrusom, nije potrebno ništa drugo. Stavljanje krema ili ulja
samo mogu pogoršati promene.
Pelenski osip
Vrlo čest problem od najranijih dana je
pojava osipa na koži u predelu koji pokrivaju pelene. Toplota i vlažnost genitalnog
područja predstavlja “idealnu”sredinu
za nastanak osipa. Manji nadražaj kože
uzrokovan mokraćom ili stolicom pogoršava se stalnom vlažnošću i delovanjem
bakterija iz kože i stolice (ponekad i iz
mokraće). Rezultat svega toga je pelenski
osip. Plavokosa deca svetlijeg tena su
sklonija takvom osipu, dok se kod druge
dece javlja retko ili samo u stanjima infekcije, oboljevanja. Do ojeda ispod pelena
može doći kod odojčadi bilo koje starosti
i najproblematičniji period je oko devetog
meseca, ali ga treba očekivati dok god
deca koriste pelene.
Većina “običnih”osipa od pelena je crvena i suva. Može početi neposredno oko
čmara ili se pojaviti “preko noći” i zahvatiti
čitavo područje pokriveno pelenom. U
većini slučajeva ojed nestane u roku od
jednog dana, ali iritacija može da potraje
12
|
BEBIN IZBOR
BEBIN IZBOR
|
13
SAVET PEDIJATRA
i po deset i više dana. Ako se pojavi
osip, razmislite šta ga je moglo izazvati.
Sapun i voda su svakodnevno prisutni.
Treba samo imati na umu da prečesto
odmašćivanje kože sapunima ili penama
za kupanje stvaraju uslove za oštećenje
kože. Takođe, kozmetička sredstva, kao
i pelene za jednokratnu upotrebu sadrže
brojne hemijske dodatke (razne mirise,
sredstva za omekšavanje, a ponekad i
alkohol) koji dodatno isušuju i nadražuju
kožu. Osip se može javiti i kod dece koja
koriste antibiotike zbog lečenja.
Ako se osip javi kod do tada potpuno
zdravog novorođenčeta, uz savet za
odgovarajuću negu, treba i savetovati
pregled mokraće, jer to može biti prvi znak
upale mokraćnih puteva.
Najčešće se ipak osip javlja posle
pojave ređih, kiselih stolica, koje ne moraju
uvek biti znak crevne infekcije.”Loše”
stolice se mogu javiti i kao reakcija na
nepodnošenje određene vrste mleka ili
određene vrste hrane. Često se javljaju
pred izbijanje zuba. Vrlo često ojed može
biti i posledica nadražaja zbog prisustva
nekog hemijskog sastojka u deterdžentu
koji se koristi, ili penama za pranje, ili
kremama za negu.
Lečenje blagog osipa od
pelena je jednostavno:
• Pelene treba menjati češće nego
obično.
• Predeo koji pokrivaju pelene treba
prati vodom (uz izbegavanje sapuna
koliko je god moguće) i sušenje kože
tapkanjem, nakon čega treba naneti
blag sloj zaštitne kreme, losiona ili masti.
• Što više vazduha, to bolje. Kod
Ojed
je nekad lakše sprečiti nego lečiti i
svodi se na preporuku za uredno menjanje pelena
i izbegavanje preteranog korišćenja sapuna i pena
za kupanje (ne odmašćivati kožu preterano), kao i
izbegavanje upotrebe vlažnih maramica.
presvlačenja deteta ostavite ga 10-15
minuta golog.
•N
udite detetu više tečnosti radi
razblaživanja jakih kiselina koje se nalaze
u urinu i stolici.
•B
rižljivo pratite efekte uvođenja novih
namirnica u bebinu ishranu. Ukoliko
posumnjate da je određena namirnica
“kriva” za pojavu ojeda, izbacite je iz
ishrane i pokušajte sa ponovnim uvođenjem nakon nekoliko nedelja.
•B
akterija mlečnog vrenja (Lactobacillus acidophilus) dopunjava i podstiče
rast korisnih bakterija koje organizam
održavaju u zdravom stanju, tako da
majka dojilja ili beba mogu da dobijaju
neki od probiotskih preparata dok se
promene na koži ne povuku.
•A
ko perete pelene, koristite blage
deterdžente koji ne pene, ili isperite
veš dva puta, uz izbegavanje upotrebe
omekšivača. Takođe, promenite povremeno vrstu jednokratnih pelena.
Ukoliko i pored preduzetih predloženih
mera promene uporno traju (više od sedam dana), posebno ako se pojave i drugi
znaci kao povišena telesna temperatura,
groznica, gubitak apetita, promene u vidu
plikova, treba se obavezno obratiti dečjem
lekaru.
U Evropi višestruko nagrađena
krema zlatnom
Beba - Mama nagradom
www.sudocrem.rs
Tajna dečijeg osmeha.
• za svakodnevnu negu i zaštitu kože koja je
prekrivena pelenom od iritativnog delovanja
sastojaka stolice i mokraće
• klinički ispitana krema za lečenje pelenskog osipa
• svojim sastavom pomaže u smirivanju osetljive
kože Vaše bebe i pruža svakodnevnu zaštitu
od daljih iritacija
Uvoznik i distributer: CEUMED PHARMA D.o.o.
24000 Subotica, Henrika Sjenkijevića 14.
e-mail: [email protected] • www.ceumed.eu
Proizvođač: Forest Tosara Ltd., Irska
14
|
BEBIN IZBOR
125g
Potražite u apotekama!
60g
volipametno
NOVO U SRBIJI
BEBIN IZBOR
|
15
PITANJA I ODGOVORI
Pravilna nega zuba
Pronađite odgovore na najčešća pitanja o nezi zuba kod beba i dece
Kada treba početi sa korišćenjem
paste za pranje mlečnih zuba
i kakva pasta?
Asistent dr sci
Ivana Radović
Spec. preventivne i
dečje stomatologije
Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju
Stomatološki fakultet
Univerziteta u Beogradu
Kada treba početi sa pranjem
mlečnih zuba kod dece i čime
se peru mlečni zubi?
K
ompanija Dr Theiss Srbija (Lacalut)
je nedavno u Beogradu sprovela interesantnu anketu o oralnoj higijeni.
Anketom je obuhvaćen 271 ispitanik prosečne starosti 45 godina, a deo pitanja bio
je usmeren na negu zuba kod dece. Na
pitanje o ulozi fluora u pastama za zube
najveći broj ispitanika, tj. 63%, ispravno
je odgovorilo da se fluor nalazi u pastama
za zube kako bi pomogao u sprečavanju
karijesa. 23% ispitanika misli da fluor
služi da uništi bakterije, a 14% ispitanika
veruje da je svrha fluora da potpomogne
dejstvo paste za zube. Na pitanje na koji
način treba da se obezbedi fluor za negu
mlečnih zuba, odgovori su bili podeljeni.
44% ispitanika smatralo je da fluor treba
obezbediti pomoću pasti za zube, a
40% ispitanika da fluor treba obezbediti
16
|
tableticama. 16% ispitanika misli da u nezi
mlečnih zuba nema potrebe za fluorom.
Ova anketa poslužila je kao povod da
se u tekstu koji sledi daju odgovori na
najčešće postavljana pitanja o nezi zuba
kod beba i male dece. Takođe, postoji potreba da se ukaže na česte zablude kao i
na promene do kojih je došlo u proteklih
nekoliko godina, zahvaljujući savremenim
naučnim saznanjima u ovoj važnoj oblasti.
BEBIN IZBOR
Sa pranjem mlečnih zuba treba početi
odmah po nicanju! U prvim danima zubić
ili dva se po želji roditelja mogu prebrisati i
gazom natopljenom prokuvanom mlakom
vodom, a može se i odmah koristiti mekana četkica namenjena bebama.
3
Do
godine
količina paste
ne sme biti
veća od
zrnca pirinča
Pastu treba uključiti odmah, čim zubi
niknu. Važno je da sadrži fluor, ali u manjoj
koncentraciji nego što je to u pastama
za odrasle (maksimalno 500 ppm1 fluora
u početku). Dečja pasta mora da sadrži
manje fluora nego pasta za odrasle zbog
toga što deca nauče da ispljunu pastu tek
oko treće godine života, a do tada je gutaju. Zbog toga je, osim koncentracije fluora,
važno i da količina paste koja se koristi
bude mnogo manja nego kod odraslih.
Do 3 godine količina paste ne sme biti
veća od zrnca pirinča, a od treće do šeste
godine savetuje se količina paste veličine
zrna graška. Ako se koriste ovako male
količine paste sa fluorom, čak i u slučaju
gutanja ne može biti štetnih posledica.
Mogu li mala deca
sama da operu zube?
Mala deca ne mogu sama uspešno da
operu zube. Glavnu ulogu u pranju zuba
i odgovornost za zdravlje zuba u prvim
godinama života deteta imaju roditelji.
Dobro je dati detetu četkicu kako bi se,
kao beba, igralo njom, a kasnije postepeno učilo i na kraju sasvim preuzelo ovaj
posao od roditelja.
Sa koliko godina mogu da prepustim
detetu da potpuno samo pere zube,
bez moje pomoći i nadgledanja?
Veoma je individualno kada će dete
moći potpuno samo da dobro opere
zube. Obično je to u predškolskom
uzrastu ili onda kada dete može samo da
obavlja neke druge radnje vezane za ličnu
higijenu, kao npr. da se istušira samo.
Okreci.
Svet se sada menja.
360°
Fotelja za auto
Nosiljka
Kolica
I-MOVE je novi Chicco Trio.
Kolica imaju inovativno sedište koje se okrece 360°.
Kompatibilna su sa nosiljkom i foteljom za auto.
KRECITE SE SA I-MOVE.
Sreća je putovanje
koje počinje odmalena.
Kolekcija jesen/zimawww.i-move.chicco.com
2011/2012
Posetite website i-move.chicco.com/ar
i otkrijte I-move
BEBIN IZBOR
|
17
CHICCO
2.864
CHICCO
Pumpica za izmazanje klasična
Grejač za mleko i hranu
CHICCO
CHICCO
3.839
CHICCO
4.934
840
Tečnost za hladnu sterilizaciju
CHICCO
5.489
8.900
Vrteška za krevetac proleće 0m+
Lampa muzička za krevetac plava
Nosiljka kengur you&me 0-12kg
CHICCO
CHICCO
CHICCO
549
Glodalica ključevi roze i plavi 3m+
Kamera mini 3m+
CHICCO
CHICCO
3.179
Edukativna kućica za ljubimce 12m
1.089
Edukativna muzička kengur 9m+
4.990
Njihalica easy relax 0m+
Chicco radnje
Beograd - Delta City, Jurija Gagarina 16, 011/220 3708, 220 3709
Beograd - Trg Nikole Pašića 8, 011/323 4488
Beograd - SC Ušće, Bul.Mihajla Pupina 4, 011/3148 733, 3148 658
Beograd - TC Banjica, Paunova 24, 011/367 1521
18
|
BEBIN IZBOR
5.489
CHICCO
679
Noša anatomska 18m+
Novi Sad - ul. Laze Telačkog 28, 021/525 322
Niš - TC Kalča, prizemlje, lokal D89, 018/203 070
Kragujevc - TC Plaza, Bul.Kraljice Marije 23, 034/6100 340
Čačak - Gradsko šetalište bb, 032/341 349
TOMMEE TIPPEE
499
TOMMEE TIPPEE
381
Kašika 4kom 9-12m
Šolja flašica 260ml 6m+
TOLO
TOMMEE TIPPEE
1.635
Tabla za sortiranje
TOLO
591
Portikla gumena
1.050
Kocka sa više aktivnosti
TOLO
1.335
Igračka veseli ribolovac 12m+
AKCIJA
MAXI COSI
24.297
26.997
QUINNY
Fotelja za auto Maxi Cosi Tobi
Torba za mame Quinny
SMART TRIKE
SMART TRIKE
15.990
Tricikl Zoo bubamara crveni 10m+
8.990
PEG-PEREGO
28.070
Pliko P3 On Track Sportivo London
10.990
Tricikl Fresh 10m+
Beograd - Bulevar Kralja Aleksandra 199b, 011/241 3889
Beograd - SC Ušće, Bulevar Mihajla Pupina 4, 011/3148 733
Beograd - TC Vidikovac, Kneza Višeslava 63, 011/356 5520
Beograd - Bul. Kralja Aleksandra 244a, 011/2423 121
Kragujevac - TC Plaza, Kraljice Marije 23, 034/6100 340
SMART TRIKE
5.990
Guralica trotinet 2 u 1, 14m+
Novi Sad - Laze Telečkog 28, 021/525 322
Niš - Obrenovićeva bb, TC Kalča, pr. lokal D89, 018/203 070
Požega - TC M-Rodić, I sprat, Nikole Pašića 2, 031/3715 414
Bačka Palanka - Veselina Masleše 20, 021/751 987
BEBIN IZBOR
|
19
SAVET PEDIJATRA
Vodič za zdravu
ishranu dece
Kako i zašto podsticati zdravu ishranu još od rođenja deteta
Doc dr sc med
Nevenka Raketić
Specijalista pedijatrije
i imunologije
G
ojaznost je najčešća hronična bolest dečjeg doba. Podaci iz SAD-a
za 2010. ukazuju da 21-36% dece
i adolescenata uzrasta 2-19 godina ima
prekomernu telesnu težinu, što je glavni
pokazatelj gojaznosti u odraslom dobu.
Posledice gojaznosti u dečjem uzrastu
su brojne, u vidu poremećaja spavanja,
depresije i anksioznosti, lošeg uspeha u
školi. Kasnije su gojazne osobe podložne
bolestima zavisnosti (alkoholizam, narkomanija), nastanku nealkoholne „masne“
jetre, sindroma policističnih jajnika i određenih malignih bolesti (karcinom dojke i
debelog creva). Ipak, glavne komplikacije
gojaznosti kod dece su prerani nastanak
dijabetesa tip 2, dislipidemije, hipertenzije,
bolesti srca, pluća i koštanog sistema.
20
|
BEBIN IZBOR
Zbog toga je veoma važno ukazati deci i
roditeljima na opasnosti od pojave bolesti
kod gojazne dece i podsticati zdravu
ishranu svih članova porodice.
Vodič za zdravu ishranu 2010. uključuje preporuke lekara usmerene prema
zdravoj ishrani cele porodice. Pored svima poznate Piramide ishrane, uobličene
su preporuke u još jednostavniju šemu
nazvanu „Moj tanjir“, koja pokazuje da u
ishrani treba da bude podjednako zastupljeno 5 kategorija hrane: voće, povrće,
proteini, žitarice i mlečni proizvodi. Na taj
način se unosi dovoljna količina kalijuma,
biljnih vlakana, kalcijuma, magnezijuma i
vitamina D. Glavne preporuke su jasne i
jednostavne za pamćenje, bez obzira na
obrazovni ili ekonomski status porodice:
5
•T
reba uravnotežiti uzimanje hrane:
izbegavati velike porcije i ponovno sipanje. Uzimati manje hrane, ali nastojati da
se uživa u hrani.
•H
rana koju treba više uzimati:
ispuniti pola tanjira svežim voćem i
povrćem; makar polovina žitarica treba
da bude u vidu celog zrna; izbegavati
punomasno mleko, koristiti mleko sa
niskim sadržajem masti, do 1% (osim
kod dece do 2 godine); pored mesa,
kao izvora proteina, treba više uzimati
morske ribe i plodova mora.
•H
rana koju treba izbegavati: konzumirati hranu sa manjim sadržajem soli
(natrijuma) i zasićenih masnih kiselina;
piti vodu umesto sokova.
Praktični saveti za
zdravu ishranu dece
kategorija hrane:
voće, povrće,
proteini, žitarice i
mlečni proizvodi.
Odojčad. Za prvih 4-6 meseci života
idealno je da dete samo sisa, odnosno
da bude na ekskluzivnoj prirodnoj ishrani.
Nakon toga, tokom prve i druge godine pedijatri preporučuju da se pored
SAVET PEDIJATRA
majčinog mleka koristi mlečna formula,
po sastavu i količini prilagođena uzrastu.
Majčino mleko ima idealan odnos hranljivih sastojaka, uključujući proteine, laktozu, masti i elektrolite. Iako su u majčinom
mleku manje količine određenih vitamina
i minerala, kao što su vitamin D i gvožđe,
u odnosu na visokoadaptirane mlečne
formule bioiskoristljivost ovih sastojaka je
veća u majčinom mleku.
Kod dece na ekskluzivnoj prirodnoj
ishrani je ređa pojava gastrointestinalnih i
respiratornih infekcija, kao i infekcija uva.
Pored toga, odojčad na ishrani majčinim
mlekom ima manju stopu oboljevanja od
atopskog dermatitisa i alergije na hranu.
Takođe, imaju manje šanse da budu
gojazna ili da obole od dijabetesa tip 2 i
hiperholesterolemije.
Ukoliko majka nije u mogućnosti da doji,
na tržištu postoje različite vrste mlečnih
formula koje su idealna zamena. Većina
formula se zasniva na visokoadaptiranom
kravljem mleku, a u slučaju alergije na
proteine kravljeg mleka ili intolerancije na
laktozu, koristi se formula na bazi soje. Neadaptirano kravlje mleko se daje detetu tek
sa navršenih godinu dana. Kozje mleko,
bademovo mleko, pirinčano mleko, sojino
mleko i slični prozvodi nisu po hranljivom
sastavu adekvatni za ishranu odojčadi.
Između 4. i 6. meseca počinje uvođenje
Zbog opasnosti od ugušenja, deci ne treba davati kokice, koštunjavo voće, grožđe
i suvo grožđe. Takođe se ne preporučuje
hrana gde su dodate velike količine soli ili
šećera. Američko Pedijatrijska Akademija
savetuje roditelje da ograniče unos 100%
prirodnih sokova u cilju smanjenja unosa
šećera i smanjenja rizika od dijareje. Sa
rastom deteta, sve veći broj namirnica se
uvodi u ishranu, sve dok dete ne počne da
jede istu hranu kao ostali članovi porodice.
Zrnasta,
obično pirinčana hrana
obogaćena gvožđem se navodi kao idealna prva
čvrsta hrana, a zatim se uvodi povrće, voće i meso.
čvrste hrane. Pre tog vremena je dete nezrelo za tu vrstu hrane, jer postoji prirodan
nedostatak enzima u digestivnom sistemu,
izražen je ekstruzioni refleks (refleks istiskivanja) i smanjena je sposobnosti kontrole
glave i vrata. Zrnasta, obično pirinčana
hrana obogaćena gvožđem se navodi kao
idealna prva čvrsta hrana, a zatim se uvodi
povrće, voće i meso. Na svaka 2-3 dana
se uvodi nova namirnica, pre svega da bi
se uočila moguća alergija na hranu, a takođe i da se dete navikne na nove ukuse.
Zaključak
Ishrana je oblast nauke koja se stalno
razvija i ima često suprotne stavove.
Osnova zdrave ishrane se uspostavlja
kontaktom lekara sa roditeljima i decom.
Izazovi koji se odnose na sprovođenje
zdrave ishrane se smanjuju kako dete
raste, ali je uloga roditelja da stalno usmerava i na taj način se izbagavaju posledice
loše ishrane.
Sadrži
sirovine
iz organskog
uzgoja.
Omega-3
HiPP gotovi obroci sa Omega 3 masnim kiselinama
koje su važne za razvoj moždanih i nervnih ćelija.
EK organski logo
Strožiji propisi
od propisa
Evropske komisije
HiPP organski kvalitet premašuje zakonske regulative Evropske unije
i zato postoji HiPP organski logo.
HiPP Predstavništvo Beograd | e-mail: [email protected] | www.hipp.rs
Uvoznik i distributer: ALCA trgovina d.o.o.
Beogradska 7, 11272 Dobanovci, Beograd, Srbija
BEBIN IZBOR |
21
Tel.: +381 (11) 20 54 400 • fax: +381 (11) 20 54 460 | e-mail:
[email protected]
HALOBEBA
Učenje kroz igru
u najmlađem
uzrastu
Deca se rađaju spremna da uče.
Ona koriste sva svoja čula kako bi
mogla da shvate svet koji ih okružuje
Dežurni centar Halo za zdravu bebu,
ili kraće Halobeba, za vaše pozive je otvoren
24 sata svakoga dana u mesecu – godini.
Telefon: 011/7158 444
D
eca aktivno proširuju svoje znanje
putem interakcije sa ljudima i
stvarima. Kroz igru deca takođe
uče najvažnije zadatke – kako da se igraju
sa drugom decom, kako da se ponašaju
prema odraslima, kako da nauče o sebi,
upoznaju sebe.
Igra označava korišćenje svih čula u beskrajnom istraživanju predmeta: kako oni
izgledaju, kako se kreću, “rade” i slično.
Važno je vrstu igara prilagoditi temperamentu bebe. Prava količina stimulacije
je različita za svaku bebu. Roditelji imaju
različite stilove i načine igranja i interakcije
sa svojom decom.
Postoje različiti načini za igru u kojima
sva deca uživaju – aktivni, tihi, kreativni.
Neke bebe će pokazati sklonost ka jednoj
vrsti igre u odnosu na druge, te će im,
možda, trebati podsticaj da prihvate i
druge načine.
Sve bebe imaju ogromnu urođenu želju
za uspehom. Svaki uspeh koji se postigne u prvoj godini života donosi veliku
nezavisnost i razvija samostalnost. U toku
prve godine, beba se menja daleko brže
nego u bilo kojoj drugoj fazi života. Da
bi razvila svoj potencijal, bebi su po-
trebni ljubav, podrška, razumevanje, ohrabrenje od strane onih koji je vole. Takođe
joj je potrebno vreme da savlada mnoge
nove veštine.
Igra vaše bebe se stalno menja. Takođe se menja i ono što ona usvaja. Svaki
put kada se igra, novorođenče nastavlja
da gradi znanje, odnosno, proširuje do
tada stečeno. Bebe počinju tako što se
igraju i reaguju na roditelje i druge osobe.
Bebe koje su navršile godinu dana počinju da pokazuju određenu nezavisnost.
Igra kod starijih beba i dece predškolskog
uzrasta postaje složenija. Evo nekoliko
veština koje deca razvijaju dok se igraju.
Rešavanje problema
Igra koja pomaže razvoju veština
Pokušava da dosegne igračku.
Trese igračku koja zveči kako bi nastao
zvuk. «Gradi» uz pomoć blokova i kutija.
Uči da pomera stvari. Oblači se. Pogađa
boje ili oblike u slagalicama ili igrama.
Socijalne veštine
Igra koja pomaže razvoju veština
Reaguje na roditelje i govor. Pravi grimase
u ogledalu. Priča ili čavrlja o predmetima
koje vidi. Čeka na svoj red i sarađuje sa
drugima.
Imaginacija
Igra koja pomaže razvoju veština
Imitira, maše i pravi grimase. Reaguje na
muziku i pesmu. Izvodi poznate - sva-
Važno je znati - poruke za roditelje.
Ne zaboravite da vaša beba voli da se igra
sa vama više od svega drugog na svetu.
22
|
BEBIN IZBOR
kodnevne postupke, sprema večeru,
čita novine. Rešava probleme time što ih
glumi – teši omiljenu igračku. Izmišlja priče, pesmice, rime. Uključuje ostale u igru
pretvaranja. Koristi predmete u imaginativnoj igri (telefon, igračka, lutka...).
Osećanja
Igra koja pomaže razvoju veština
Reaguje na promene u izrazu lica drugih
osoba, u tonu glasa i govoru tela. Koristi
radnje i govor tela da ispolji osećanja.
Prepoznaje osećanja drugih. Glumi teške
situacije - disciplinu sa lutkama. Teši drugu decu kao i odrasle. Brine se o lutkama
i plišanim životinjama.
Znanje i koncepti
Igra koja pomaže razvoju veština
Uživa u igri skrivača ili igri u kojima se
igračka sakriva, a zatim pronalazi. Koristi
šoljice za slaganje kako bi shvatilo veličine
i količine. Uči reči pesmica, priča. Pamti
jednostavne radnje.
Kreativne ideje
Igra koja pomaže razvoju veština
Koristi jednu stvar u drugačije svrhe
(kašiku kao flašicu da nahrani lutku). Uživa
u crtanju i bojenju. Uživa u igri pretvaranja
(gradi kuću od jastuka). Koristi predmete
iz domaćinstva u igri (pražnjenje kutija,
šerpi).
Upornost
Igra koja pomaže razvoju veština
Pokušava da dohvati pokretnu igračku.
Uživa pokušavajući da dovrši slagalicu.
Zabavlja se dok pokušava da nauči nove
velike i male veštine.
BEBIN IZBOR
|
23
NOVO
Chicco pumpica za
izmazanje mleka
Jednostavna za korišćenje i izvlači mleko brzo i efikasno
K
lasična NOVA CHICCO pumpica za izmazanje pruža maksimalnu sigurnost
tokom delikatnog perioda dojenja i idealna je za sve situacije u kojima mame ne
mogu da doje svoju bebu same. Pumpica je jednostavna za korišćenje i izvlači
mleko brzo i efikasno. Ima kontrolni sistem za „sisanje“, koji čini da pumpica radi brže
ili sporije, po želji. Ovo garantuje nežno izvlačenje mleka bez bola na bradavicama.
Pumpica se sastoji od samo nekoliko delova, napravljenih od higijenske plastike koja
se može veoma lako sterilisati. Ukoliko želite da nahranite bebu odmah, stavite prsten
i cuclu na flašicu, koji dolaze u pakovanju sa ovom pumpicom i u istom trenutku imate
Well-Being flašicu spremnu za hranjenje vaše bebe. NOVU CHICCO pumpicu za izmazanje možete naći u svim CHICCO i ENCI MENCI radnjama.
Chicco Well Being flašice
Lako se čiste i vrlo su praktične i lake za mame
C
hicco-v asortiman flašica Well Being, napravljen je od Polipropilena kao
odgovor na najnovije tržišne zahteve. Ove flašice su napravljene od PP
(polipropilena), plastike koja ne sadrži Bisfenol A. Lako se čiste i vrlo
su praktične i lake za mame. Kao i sve flašice iz programa Well Being, nove
polipropilenske flašice zadržavaju sve karakteristike proizvoda, koje ga čine idealnim za bebe od njihovih prvih dana života. Ove flašice možete potražiti u svim
CHICCO i ENCI MENCI radnjama po povoljnim cenama jer flašica od 150ml
sa silikonskom cuclom je 505din, a flašice od 250ml sa silikonskom
cuclom 568din.
Chicco London kolica
Kompaktna i laka za rukovanje, idealna za gradsku sredinu
C
hicco LONDON su izuzetno funkcionalna kolica koja na
pametan način kombinuju udobnost i zaštitu bebe sa
potrebom današnjih roditelja za praktičnim i funkcionalnim rešenjima. Odobrena su za Grupu 0, za bebe od
rođenja, zahvaljujući svom prostranom i udobnom sedištu,
plus čvrstom naslonu za leđa koji se jednom rukom spušta
na 4 različita položaja. Ram sa kišobran sklapanjem ih čini
praktičnim i kompaktnim kada su sklopljena. Zaobljena
tenda u obliku kapuljače za maksimalnu zaštitu od sunca, korpa za stvari i velika navlaka za kišu, sigurnosni
pojasevi, dvojni sigurnosni sistem za sprečavanje
slučajnog sklapanja, prednji rotirajući točkovi, čine
ova kolica ultralaganim i kompaktnim za korišćenje kako po gradu, tako i za putovanja.
Chicco - uvek uz dete | www.chicco.rs
24
|
BEBIN IZBOR
BEBIN IZBOR
|
25
ISHRANA
PRVA KAŠASTA
HRANA ZA ODOJČE
Poslednjih godina saveti
stručnjaka o potrebnoj starosti
odojčeta za uvođenje nemlečne
hrane bitno su se promenili
Živka Vlajković
dipl. nutricionista,
autorka knjige
Bebi kuvar
DZ Zemun
P
oslednjih godina saveti stručnjaka
o potrebnoj starosti odojčeta za
uvođenje nemlečne hrane bitno su
se promenili. Ova promena je usledila
zbog temeljnijeg upoznavanja i saznanja
da su mnoge hronične bolesti posledica
prevremenog dohranjivanja.
Sa dohranjivanjem treba započeti ne
pre navršenog četvrtog meseca života
i ne kasnije od šestog meseca starosti
odojčeta. Ne treba započeti pre puna
četiri meseca zbog nezrelosti organizma
odojčeta, a ni kasnije od šestog meseca,
zato što mlečna ishrana više ne može da
zadovolji sve nutritivne potrebe odojčeta
u tom uzrastu.
Ne manje važna je činjenica da odojče
u tom periodu lakše prihvata hranjenje
kašičicom i brže prihvata nove ukuse
hrane. Ovaj vremenski interval se poklapa sa pojavom da većini odojčadi mleko
više nije dovoljno kao hrana (počinje
češće noćno buđenje) i u to vreme
kada je neurološki razvoj dostigao takav
stepen da dete može da prihvati i guta
kašastu hranu. Odojče je spremno za
dohranjivanje kada drži glavu uspravno,
stavlja šake u usta i prihvata kašice bez
refleksnog izbacivanja.
Nema nikakve koristi ako se čvrsta
hrana daje prerano, jer odojčetov sistem
za varenje još nije sposoban da je
prihvati i svari. Zato je važno da pratite
svoju bebu, da prepoznajete njene želje
26
|
BEBIN IZBOR
i potrebe i sigurno nećete pogrešiti.
Uvođenje čvrste hrane podrazumeva
višemesečno nastojanje da je naučite
različitim ukusima, a to obično traje do
osamnaest meseci života, a nekad i
duže.
Predlažem da uvedete žitarice u
jelovnik vaše bebe, ako je napunila četiri
meseca i počela češće noćno buđenje.
Žitarice (cerealije)
U ovu grupu spadaju: pirinač, kukuruz,
heljda, pšenica, raž, ječam i ovas. U žitaricama je prisutna velika količina ugljenih
hidrata, koji su dobar izvor energije. U
omotaču se nalaze vlaknaste materije,
koje imaju značajnu ulogu u održavanju funkcije gastrointestinalnog trakta.
Dobar su izvor vitamina B grupe. Žitarice
sadrže malu količinu masti i minerala.
Obično se kombinuju sa namirnicama
životinjskog porekla, čime se poboljšava
aminokiselinski sastav (keks sa mlekom,
popara sa sirom, palenta sa jogurtom).
Mogu se kombinovati i sa voćem.
Pšenica, raž i ječam sadrže dosta
glutena, koji kod predisponiranih osoba
izaziva celijakiju. Zbog toga se ove žitarice daju u sedmom mesecu života.
Mogu se davati u obliku zrna,
pahuljica, brašna ili raznih proizvoda od
brašna. Uvek su bolji neljušteni proizvodi
i u poslednje vreme se češće upotrebljavaju u obliku pahuljica.
ISHRANA
U toku dana odojčetu se sme dati
najviše onoliko kašika žitarica koliko je
meseci staro. Uneto u velikim količinama,
crno brašno može da spreči apsorpciju
kalcijuma u crevima, što doprinosi razvoju
rahitisa. Osim toga, jedan deo dospeva
nerazložen u donje delove crevnog trakta,
gde ga fermentišu bakterije, što može da
izazove proliv.
Cerealije moraju da budu dobro kuvane ili na drugi način termički obrađene,
što u proseku traje oko 30 minuta. Danas
postoje i instant cerealije, koje se ne
moraju kuvati.
Odojčetu do šest meseci starosti treba
davati žitarice bez glutena obogaćene
gvožđem. Zato je dobro bebi ponuditi
program žitno-mlečnih kašica, koje su
bez glutena, a u svom sastavu imaju
adaptirano mleko, ili ne. Pored toga, instant-cerealije imaju i široku paletu ukusa:
razno voće, čokolada, vanila i drugo.
Sigurno je da mali probirači mogu pronaći
svoju omiljenu žitno-mlečnu kašicu.
Pirinčana kaša
sa mlekom
• 50 ml majčinog ili adaptiranog mleka
• 3 do 4 kašičice instant pirinča
Ovo je prva mlečna kaša. Sprema se sa
instant bezmlečnim pahuljicama. Vrlo je
hranjiva i daje se odojčetu tokom petog
i šestog meseca starosti. Količina se
povećava do 100 ml.
Autorka teksta “Prva
kašasta hrana za odojče”,
Živka Vlajković je i
autorka BEBI KUVARA.
Knjigu možete poručiti na
tel. 064/178 22 52
Jogurt sa zobenim
pahuljicama
Kada uvodimo žitarice
5. i 6. mesec
Pirinač, kukuruz
------------------------------------------------
7. i 8. mesec
Pšenica, ječam,
raž i proso
------------------------------------------------
9. mesec
Hleb, keks i griz
------------------------------------------------
10. mesec
Testenine
------------------------------------------------
Od 5-og meseca preporučuje se uvođenje pirinčanih ili kukuruznih instant kašica,
u kombinaciji sa majčinim ili adaptiranim
mlekom. Ove mlečne kaše sadrže veoma
blage sastojke, lako se vare i ne sadrže
gluten. Mlečna kaša zadovoljava povećane energetske potrebe odojčeta u ovom
uzrastu. Idealno vreme za ovaj obrok je
30 minuta do 1 sat pre večernjeg kupanja
(dojene bebe), ili poslednja bočica mleka
(za bebe koje se hrane adaptiranim
mlekom).
Sa punih osam meseci u jelovnik
odojčeta uvodi se doručak. On se sastoji
od kiselo-mlečnih proizvoda u kombinaciji
sa raznim žitaricama, kao što su popara
sa sirom, palenta sa sirom ili jogurtom ili
jogurt sa instant-cerealijama ili zobenim
pahuljicama.
• 200 ml jogurta
• 2-3 kašike instant zobenih pahuljica
Zobene pahuljice popariti sa malo vode,
prohladiti, pa umešati u jogurt. Ostaviti da
omekšaju i izmiksati. Ova kašica uvodi se
u ishranu odojčeta u devetom mesecu za
doručak.
Palenta sa sirom
Kajsija
u jabuci
sa ovsom
Nova Hipp kašica od
voća i žitarica od celog
zrna je prava stvar za
užinu vaše bebe jer se
lako vari i zasitna je.
Ne mora da se greje, pa je veoma
pogodna za putovanja. Sadrži
samo prirodne šećere. Organski je
proizvod, bez dodataka konzervansa, aroma i veštačkih boja.
• 200 ml vode
• 4 kašičice kukuruznog griza
• 2 kašike sira
• prstohvat soli
• 1 kašičica maslaca
U kipuću blago posoljenu vodu postepeno dodati kukuruzni griz i uz stalno mešanje kuvati na tihoj vatri nekoliko minuta.
Dodati maslac i sir pa dobro sjediniti.
Kao dodatak uz palentu pored mladog
sira može poslužiti sveže kiselo mleko,
jogurt, ili 1 kašika pavlake.
BEBIN IZBOR
|
27
BEBAC.COM
Mitovi o trudnoći
koji će vas zabaviti
Sa svima ste podelili srećnu vest da ste trudni, a prijatelji i stranci
osuli su vas narodnim mudrostima o blaženom stanju...
Tekst je preuzet sa:
www.bebac.com
[email protected]
Pikantna hrana može
da izazove porođaj
U većini slučajeva trudnice mogu da jedu
skoro sve, ali postoji određena hrana na
koju ih upozoravamo da pripaze ili da
je izbegavaju, kao što je vrlo mekan ili
nepasterizovan sir. Te namirnice, mada
retko, mogu imati bakteriju listeriju koja
se povezuje s pobačajem i prevremenim
porođajem, ističu dr Džoan Ston i dr Kejt
Edleman s odeljenja perinatalne medicine
njujorškog medicinskog centra i autori
knjige Pregnancy for Dummies.
Zabluda oko srčanih otkucaja
Ako su otkucaji srca niski – nosite dečaka, a ako su visoki – devojčicu.
Opreza nikad dosta
Ako trudnica podigne ruke iznad glave –
ugušiće dete!
Seksualno praznoverje - strasno
vođenje ljubavi izaziva porođaj
Seks neće prouzrokovati porođaj. Mi
savetujemo ljudima da ga upražnjavaju,
kaže dr Stone.
Stara nagađanja o gorušici
Ako trudnica često ima gorušicu, dete će
imati “punu glavu kose”.
Laž o čmičku
Onaj ko trudnici uskrati hranu za kojom
čezne, dobiće čmičak.
Čuvaj se ružnog
Ako trudnica vidi nešto ružno ili strašno
i beba će biti ružna. To je dvostruka laž,
B
|
Tokom trudnoće najbolja je strategija savete prijatelja i rodbine uzimati s oprezom,
kaže dr Edleman, dok se saveta koje vam
daje doktor strogo pridržavajte.
Briga o budućnosti naše dece
riga o najmlađima i štednja za
njihovu bolju budućnost prioritet
su svakog roditelja. Od velikog je
značaja na vreme razmišljati o budućnosti naše dece, o njihovom školovanju
i odrastanju. Alpha Bank u
svojoj ponudi ima specijalno
kreirane štedne proizvode koji će vam olakšati
ovaj nimalo jednostavan
zadatak.
U pitanju su Alpha bebin prvi
štedni račun, za decu uzrasta
do 7 godina i Alpha dečji štedni
28
prvo - za to ne postoji nikakav naučni
dokaz, a drugo – ne postoji beba koja
se može nazvati ružnom bebom, kaže dr
Edleman.
O kafi i željama
Ako je dete rođeno s flekama boje bele
kafe, majka je pila puno kafe ili joj se
tokom trudnoće nije ispunila neka želja.
Opet, samo mit!
Lepota je prelazna
Ako se lice trudnice ospe, nosi devojčicu koja će joj ukrasti svu lepotu. - To je
šovinističko nagađanje. Šta to znači - da
će devojčica ukrasti maminu lepotu? U
svakom slučaju, to nije istina, to je smešno - poručuje dr Ston.
Gore – dole
Žena koja nosi visoko, imaće devojčicu.
Žena koja nosi nisko, imaće dečaka.
To je vrlo čest mit, ali nije istinit, kaže dr
Edleman.
BEBIN IZBOR
račun, za decu uzrasta do 18 godina.
Otvaranjem bilo kog od dva pomenuta
računa za vaše dete, istovremeno ćete
biti u prilici da ostvarite brojne pogodnosti kojima Banka želi da podrži vaše
namere da svom detetu
obezbedite sigurniju i
izvesniju budućnost.
Naime, svi korisnici bebi
ili dečje štednje u Alpha
Bank postaju privilegovani članovi ABC Kluba
što im obezbeđuje brojne
popuste kod partnera Banke,
a koji se odnose na sledeće segmente:
zdravstvo, obrazovanje, sport, zabava,
kao i maloprodaja dečje opreme, odeće
i obuće. Spisak svih partnera sa kojima
Alpha Bank sarađuje možete pronaći
na internet prezentaciji Banke:
www.alphabankserbia.com
Sve dodatne informacije o uslovima
korišćenja bebi i dečje štednje u Alpha
Bank, možete dobiti posetom bilo koje
Alpha Bank poslovnice, kao i pozivanjem korisničkog centra na broj:
0800 250 250.
HALOBEBA
BEBIN IZBOR
|
29
INFO
Madagaskar 3
Najtraženiji u Evropi
P
(Madagascar 3: Europe’s Most Wanted)
oznata Madagaskar ekipa (lav Aleks, zebra Marti,
nilski konj Glorija i žirafa Melman) žele da se vrate
svojoj voljenoj Velikoj Jabuci (Njujork) i u ovoj komičnoj avanturi pridružuju im se kralj Džulijen, Moris i pingvini.
Putovanje ih vodi kroz Evropu, gde se sakrivaju u putujući
cirkus, koji im u tom momentu predstavlja najbolji način da
se vrate kući.
U bioskopima, sinhronizovano, od 14. juna!
Zu PHARMACITY savet meseca
R
Šta bi svaka žena trebalo da zna o samopregledu dojki
ak dojke je najčešći zloćudni
karcinom kod žena u svetu. Kako
uspeh lečenja značajno raste sa
ranim otkrivanjem, potrebno je redovno
kontrolisati grudi.
Samopregled dojke zbog svoje jednostavnosti i široke primenjivosti predstavlja
ključ u tom procesu. Svaka žena bi trebalo da počne sa samopregledom dojki već
u dvadesetim godinama života. Ukoliko
ga sprovodi redovno, najveći dobitak biće
što će svoje dojke upoznati vrlo rano, te
na taj način i vrlo rano primetiti promene
koje u njima nastaju. Beograd
•KOSOVSKA, Kosovska 4, Tel: 011/3239746,
r. dan. 8.00-21.00, sub. 9.00-16.00,
•SVETI MARKO, Resavska 2, Tel: 011/3236546,
r. dan. 8.00-20.30, sub. 8.00-18.00
•ŽARKOVO, Spasovdanska 4a (u DZ Žarkovo)
Tel: 011/2511583, r. dan. 7.00-19.30, sub.
8.00-16.00
•KONJARNIK, Olge Alkalaj 2, Tel: 011/3478932,
r. dan. 08.00-21.00, sub. 08.00-15.00
•BANOVO BRDO, Blagoja Parovića 102 g
Tel: 011/3540733, r. dan. 07.30-20.00, sub.
08.00-15.00
Novi Beograd
•NOVI BEOGRAD, Mihaila Pupina 145,
Tel: 011/3130606, r. dan. 7.00-20.00, sub.
8.00-15.00
•YUBC, Bulevar Mihaila Pupina 10b ,
Tel: 011/3131816, r. dan. 08.00-20.30, sub.
09.00-16.00
•BLOK 62, (u hipermarketu IDEA), Nehruova 56b,
Tel: 011/2282177 r. dan. i sub. 7.30-21.00, ned.
08.00-15.00
•BLOK 44, Nehruova 51, Tel: 011/3185944;
011/3178-179, r. dan. 7.30-19.00, sub. 7.3014.30, ned. 7.00-13.00
Novi Sad
•STARI GRAD 1, Stražilovska 19a , T.021/520240,
r. dan. 07.30-21.00, sub. 08.00-15.00
•STARI GRAD 2, Hajduk Veljkova 8,
Tel: 021/6616043, r. dan. 07.00-20.00, sub.
08.00-15.00
•NS-NOVO NASELJE, Mileve Marić, Tel: 021/499040, r. dan. 7.30-20, sub. 8.00-17.00
•NS- DZ LIMAN 4, Balzakova 2, Tel: 021/466-493,
r. dan. 7.00-21.00, sub. 8.00-19
•NS LIMAN 3, Bulevar Cara Lazara 57,
Tel: 021/6360-729, r. dan. 7.30-22.00 , sub.
7.30-21.00, ned. 7.30-18.00
Sremska Mitrovica
•Apoteka SREMSKA MITROVICA, (IDEA), naselje
Marko Perčin, Tel: 022/641636, r. dan. i sub.
7.30-20.30, ned. 08.00-15.00
Subotica
•KORZO, Korzo 1, Tel: 024/524439,
r. dan. 8.00-20.00, sub. 8.00-15.00
•CENTAR, Trg Žrtava fašizma 5, Tel: 024/539134,
r. dan. 8.00-20.00, sub. 8.00-15.00
•RODIĆ, Segedinski put bb, Tel: 024/645672,
r. dan. i sub. 8.00-21.00, ned. 9.00-16.00
•BOLNICA, Izvorska 1, Tel: 024/553707, r. dan.
7.00-20.00, sub. 8.00-15.00
•PIJACA, Somborski put 77, Tel: 024/562528,
poned. 8.00-13.00 r. dan., osim ponedeljka 7.0015.00 , sub. i ned. 8.00-15.00
Bačka Topola
•Apoteka BAČKA TOPOLA, Glavna 21a, Tel:
024/711166, r. dan. 7.00-20.00, sub. 7.00-14.00
Bajmok
•Apoteka BAJMOK, Put JNA, Tel: 024/762028,
r. dan. 7.00-15.30, sub. 8-13, ned. 8.00-12.00
Jagodina
•JAGODINA IDEA, Radmila Đorđevića 1,
Tel: 035/250969, r. dan. i sub. 8.00-20.30, ned.
8.00-15.00
•JAGODINA DIS, Filipa Stankovića bb,
Tel: 035/8820335, r. dan. 08.00-20.00, sub.
8.00-15.00
Pančevo
•Apoteka PANČEVO (DIS), Miloša Obrenovića 12,
Tel: 013/335061, r. dan. i sub. 08.00-20.00, ned.
08.00-15.00
www.apotekapharmacity.rs
www.apotekapharmacity.com - ON-LINE SHOP
30
|
BEBIN IZBOR
Svrha samopregleda je da naučite
građu svojih dojki. Poznavanje njihovog
oblika, veličine i građe omogućiće vam
da u budućnosti primetite svaku promenu u samom početku i tako preduzmete
određene korake na vreme i obratite se
svom lekaru.
Lazarevac
•Apoteka LAZAREVAC (DIS),
Dimitrija Tucovića bb, Tel: 011/8111503,
r. dan. i sub. 08.00-20.00
Kragujevac
•Apoteka KRAGUJEVAC, (DIS), Josifa Šnersona
bb, Tel: 034/353973, r. dan. i sub. 08.00-21.00,
ned. 09.00-16.00
Smederevo
•Apoteka SMEDEREVO, (DIS), Šalnački put bb,
Tel: 026/618807, r. dan. i sub. 08.00-20.00, ned.
09.00-16.00
Kruševac
•Apoteka KRUŠEVAC, (DIS), kneza Miloša bb
Tel: 037/449501, r. dan. i sub. 08.00-21.00, ned.
09.00-16.00
Požarevac
•Apoteka POŽAREVAC, Bože Dimitrijevića 26
Tel: 012/531961, r. dan. 07.30-20.30, sub.
8.00-15.00
Kanjiža
•Apoteka KANJIŽA, Trg pijačni 21a,
Tel: 024/877019, r. dan. 7.00- 19.00, sub. i ned.
7.00-14.00
Bački Petrovac
•Apoteka „BAČKI PETROVAC, Narodne revolucije
13, Tel: 021/782-039, r. dan. 8.00-21.00 i sub.
8.00-19.00
Temerin
•TEMERIN DZ, Narodnog Fronta 117 (U okviru
DZ-a), Tel: 021/851-050, r. dan. 7.00-20.30h i
sub. 8.00-19.00
•TEMERIN CENTAR, Novosadska 383,
Tel: 021/851- 060, r. dan. 8.00-21.00
sub. 8.00-20.00 i ned. 8.00-13.00
Facebook/ ZU APOTEKA PHARMACITY
BEBIN IZBOR
|
31
MINI FACEBOOK
Moji prsti –
moja stvar!
Nekad i
sad-baš
sam mlad!
Lara Gavrilov
iz Novog Sada, rođena 31.12.2010
Sava Nojić
iz Pirota, rođen 13.05.2006
Evo, predajem se...
obuj mi te hulahopke.
Tomislav Rača
iz Sremske Mitrovice, rođen 14.08.2011
Malo mi se nakrivilo
ćebe, ček’ da
zategnem!
Leon Andrić
iz Valjeva, rođen 24.05.2011
:-D
;-D
Mia Antonijević
iz Beograda, rođena 15.05.2011
Vuk Popović
iz Beograda, rođen 08.03.2011
Požuri, ne
možemo više
da pridržavamo
tabure!
Stoj! Ja sam
puzzle boy!
Bogdan i Stefan Novaković
iz Bara, rođeni 16.06.2010 i 16.12.2008
32
|
BEBIN IZBOR
Lazar Radnić
iz Loznice, rođen 20.02.2008
Slike vaše dece možete poslati na CD-u na našu adresu: Emisar, Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd, ili na e-mail: [email protected] Minimalne dimenzije slika treba da budu 800x600 (150 dpi), u formatu JPEG.
Pripremila: Danka Trifunović
NOVO
Jump igraonica
Novootvoreni dečji kutak smešten u samom centru grada, u ulici
Emilijana Josimovića 4. Prostor se sastoji iz 2 nivoa. Prvi je za
uzrast do 10 godina (lavirint, stena za penjanje, koševi i kutak
sa igračkama za najmlađe). Drugi nivo je namenjen starijoj deci
(stoni fudbal, sony playstation3, najnovije Xbox video igre i diskoteka za nezaboravnu žurku uz DJ-a, svetlosni efekti i karaoke).
Oba prostora su okupana dnevnom svetlošću, sadrže i kutak za
roditelje gde se mogu opustiti uz štampu, piće, besplatan WiFi.
Osoblje je ljubazno, a prostor uvek uredan i čist!
NOSKO! Ponovo osećam mamin miris
Zašto nosić treba da bude čist i kako se čisti?
P
roblemi sa prehladom su česti, pojavljuju se tokom cele godine! Prehlada
je ozbiljnija kod male dece obzirom
da ona u ranom periodu života tek uče
kako da izduvaju nosić i tako ga oslobode
sekreta koji se skuplja u njemu. Nos je
preko malih otvora povezan sa sinusima
i sa srednjim uhom, a loše funkcionisanje
disajnog sistema može da dovede do oz-
NOVO!
biljnijih problema, u bronhijama i plućima,
u kasnijem periodu života. Pedijatri preporučuju upotrebu aspiratora kod čišćenja
obilne količine sekreta iz nosića bebe koji
ona sama ne može da eliminiše.
Zašto je NOSKO najbolji izbor?
•D
izajn onemogućava da se postavi
dublje u nosnu šupljinu nego što je
potrebno.
• NOSKO je aspirator za nos koji se može
priključiti na usisivač. Njegova primena
je apsolutno bezbedna jer ograničava
usisnu snagu usisivača na 0.2 bara.
• Lako se čisti, pogodan za sterilizaciju.
• Ne sadrži materije štetne po zdravlje.
• Visoko kvalitetan proizvod koji možete
kupiti po pristupačnoj ceni!
NOSKO - i ponovo osećam mamin miris!
i ponovo osećam
mamin miris!
Pre primene medicinskog sredstva pročitati Uputstvo za upotrebu
medicinskog sredstva.
Aspirator za nos koji se može
priključiti na usisivač
O mogućem riziku, kao i o neželjenim reakcijama na medicinsko
sredstvo posavetovati se sa lekarom, odnosno farmaceutom.
Uvoznik i distributer: CEUMED PHARMA D.o.o. ,
24000 Subotica, Henrika Sjenkijevića 14. • Proizvođač: Ranyák György Üvegtechnikus
BEBIN IZBOR
|
33
Chicco London kolica
Kompaktna i laka za rukovanje, idealna
za gradsku sredinu i putovanja.
8d7in9ar0
a
LONDON kolica su izuzetno funkcionalna koja na pametan način kombinuju
udobnost i zaštitu bebe sa potrebom današnjih roditelja za praktičnim i
funkcionalnim rešenjima.
Odobrena su za Grupu 0, za bebe od rođenja, zahvaljujući svom prostranom i
udobnom sedištu, plus čvrstom naslonu za leđa koji se jednom rukom spušta na
4 različita položaja.
Ram sa kišobran sklapanjem ih čini praktičnim i kompaktnim kada su sklopljena.
Zaobljena tenda u obliku kapuljače za maksimalnu zaštitu od sunca, korpa za
stvari i velika navlaka za kišu, sigurnosni pojasevi, dvojni sigurnosni sistem za
sprečavanje slučajnog sklapanja, prednji rotirajući točkovi, čine ova kolica
ultralaganim i kompaktnim za korišćenje kako po gradu, tako i za putovanja.
Sreća je putovanje
koje počinje odmalena.
Kompaktna kad
su sklopljena
Navlaka za
kišu i vetar
4 položaja
naslona za leđa
www.chicco.rs
uvek uz dete
Download

Preuzmite broj 23.