MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Longlife III
MOTOR GOLD Longlife III je novo ekonomično low SAPS lako protočno motorno ulje koje je
razvijeno specijalno za sve vrste VW- i Audi-modela (sa i bez produžetka intervala za održavanje).
Ono je optimalno usklađeno, da bi najmoderniji benzinski motori za putnička vozila i dizel-motori
kao i njihovi sistemi izduvnih gasova bili najsvrsishodniji (filteri, katalizatori).
Specifikacija:
ACEA A3/B3, A3/B4, C3
Dobija se po drugoj oznaci:
VW-standard 504 00, 507 00
BMW Longlife-04
MB 229.51
•
•
•
•
•
LongLife-servis za sve VW- i Audi-motore (Dizel i Otto)
Optimalna zaštita za katalizatore i filtre za čestice dizel-čađi
Visoka temperatura-visoki bezbedni viskozitet pri 150°C mPa s>3,5
Prepolovljava stvaranje pepela u filtru za čestice
Povratno kompatibilno sa VW-standardima 500 00, 501 01, 502 00, 503 00, 503 01, 505 00,
505 01, 506 00 i 506 01. Samo za motore R5 (TDI) i V10 (TDI) ne može da se koristi
MOTOR GOLD Longlife III.
MOTOR GOLD Longlife III
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 5W-30
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
850
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
230
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-40
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
72,5
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
11,7
DIN ISO 2909
156
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Longlife III
1
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
•
•
•
•
•
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Highline
MOTOR GOLD Highline je potpuno sintetičko SAE 0W-30 lako protočno motorno ulje za
maksimalne zahteve. Prema Mercedes-Benz-pogonskim propisima može se koristiti za benzinske
motore i za dizel-motore (BR 600) sa i bez turbopunjača otpadnih gasova. Izabrana potpuno
sintetička bazna ulja garantuju dokazane uštede goriva kako u hladnoj startnoj fazi tako i za čitav
period primene.
MOTOR GOLD Highline ima neprevaziđeno ponašanje u hladnom startu na osnovu odličnog
tečnog stanja i pri najnižim temperaturama. Brzo dosezanje kritičnih mesta za podmazivanje
obezbeđuje značajno smanjenje habanja za vreme tople faze protoka. Izabrane aktivne materije
garantuju maksimalnu čistoću motora i u kratko linijskom saobraćaju. Produženi intervali za zamenu
ulja shodno propisima proizvođača omogućavaju rentabilnu primenu na maksimalnom nivou
performansi.
Specifikacija:
API SL/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
Dobija se po drugoj oznaci:
MB 229.3, MB 229.5
VW-standard 502 00, 505 00, 503 01
BMW Longlife-01
Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025,
MOTOR GOLD Hghline
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 0W-30
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
845
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
235
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-50
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
71
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
12
DIN ISO 2909
168
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Highline
2
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
•
•
•
•
•
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Hightec
MOTOR GOLD Hightec je efektno lako protočno motorno ulje za savremene Otto-i Dizel-motore
u putničkim kolima i malim teretnjacima.
Naročito se preporučuje za primenu kod motora sa turbopunjačem i viševentilskom tehnikom.
MOTOR GOLD Hightec je kao celogodišnje ulje podesno kako za kratko-linijski saobraćaj, koji je
za ulje posebno opterećujući, tako i za dugolinijske vožnje. Predviđen je za primenu kod vozila sa
katalizatorom i za rad sa tečnim gasom.
Specifikacija:
ACEA A3/B3, A3/B4
API SM/CF
Dobija se po drugoj oznaci:
VW-standard 503 01, 502 00, 505 00
BMW 229.3, MB 229.5
BMW Longlife-01
Porsche ( osim za Cayenne V6 )
Odgovara:
Renault RN 710
MOTOR GOLD Hightec
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 0W-40
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
842
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
228
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-54
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
80,5
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
13,6
DIN ISO 2909
173
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Hightec
3
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
•
•
•
•
•
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Forline
MOTOR GOLD Forline je efektno lako protočno motorno ulje SAE klase 5W-30 za Otto-i Dizelmotore u putničkim kolima najnovije generacije. Odlično ponašanje pri hladnom startu obezbeđuje
optimalnu sigurnost podmazivanja u fazi hladnog rada. Ekstremna opterećenja i visoke temperature
savladavaju se sigurno pod svim pogonskim uslovima. Ovo ulje obezbeđuje ekstremno visoku
zaštitu od habanja i znatno smanjene gubitke usled trenja. (HTHS<3,5mPa s).
Sa značajnom uštedom goriva MOTOR GOLD Forline redukcijom emisije doprinosi zaštiti
čovekove okoline.
Specifikacija:
ACEA A1/B1
API SL
ILSAC GF-3
Dobija se po drugoj oznaci:
Ford WSS-M2C913-A/B, WSS-M2C912-A
Jaguar WSS-M2C913-B
MOTOR GOLD Forline
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 5W-30
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
853
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN 51562-1
230
pourpoint
ºC
DIN 51562-1
-42
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN ISO 2909
55,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN ISO 2592
9,9
DIN ISO 3016
170
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Forline
4
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
•
•
•
•
•
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Mid Saps
MOTOR GOLD Mid Saps je sintetičko lako protočno motorno ulje. Istaknuta svojstva ovog
efektnog motornog ulja optimalno su usklađena sa današnjim otežanim uslovima korišćenja i sa
produženim intervalima za zamenu ulja. Idealni ekstremno stabilni viskozitet zadovoljava sve tipove
vozila i kao pravo lako protočno ulje doprinosi uštedi troškova.
MOTOR GOLD Mid Saps je prikladan za primenu kod Otto- i Dizel-motora u vozilima u skladu
sa pogonskim upustvima proizvođača. Za upotrebu u Disel motorima koji imaju izduvne sisteme sa
normom Euro IV standarda je naročito prikladno. Motorna ulja MOTOR-GOLD MID SAPS
garantovano deluju na sisteme za čišćenje izduvnih sistema i kod produženih intervala zamene ulja.
sa i bez turbopunjenja uz uzimanje u obzir pogonskih propisa.
Specifikacija:
ACEA A3/B3, A3/B4, C3
API SM/CF
Dobija se po drugoj oznaci:
VW-standard 502 00, 505 00, 505 01
BMW Longlife-04
MB 229.31, MB 229.51
Porsche ( osim SAE 5W-30 )
Renault RN 700, RN 710
MOTOR GOLD Mid Saps
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 5W-30
SAE 5W-40
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
850
855
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
220
225
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-36
-39
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
74,7
84,7
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
12,4
13,9
DIN ISO 2909
165
176
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Mid Saps
5
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
•
•
•
•
•
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Supertec PD
MOTOR GOLD Supertec PD je razvijen specijalno za motore sa pumpom i diznom VWkoncerna .Ovi ekstremno snažni dizel-motori postavljaju naročito visoke zahteve za motono ulje.
Specijalno jedno sa drugim usklađena ulja i aditivi daju ovom motornom ulju svojstva lakog
protoka, odlično hladno stanje tečnosti, visoku termičku opteretljivost i nizak rad pumpe.
Specifikacija:
API SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
Dobija se po drugoj oznaci:
VW-standard 505 01, 502 00, 505 00
Ford WSS-M2C 917-A
Porsche
Renault RN 700, RN 710
MOTOR GOLD Supertec PD
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 5W-40
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
855
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
222
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-42
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
83.0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
14,0
DIN ISO 2909
174
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Supertec PD
6
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
•
•
•
•
•
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Supertec
MOTOR GOLD Supertec SAE 5W-40 je motorno ulje orjentisano na budućnost, koje omogućava
rad motora sa uštedom goriva. Da bi garantovao niski viskozitet SAE-klase 5W kao i istovremeno
neznatan gubitak u isparenju MOTOR GOLD Supertec se sastoji od sintetičkih osnovnih
komponenata, koje zadovoljavaju visoke tehničke zahteve najmlađe generacije motora.
MOTOR GOLD Supertec je najpodesniji za celogodišnju primenu uz uštedu energije u svim
modernim Otto-i Dizel-motorima kod putničkih vozila i specijalno je razvijen za rad sa turbo
punjačem i katalizatorima.
Specifikacija:
API SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
Dobija se po drugoj oznaci:
VW-standard 502 00, 505 00
Porsche
MB 229.3
BMW Longlife-98
Opel GM-LL-B-025
Odgovara:
Renault RN 700, RN 710
MOTOR GOLD Supertec
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 5W-40
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
849
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
232
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-40
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
80,0
DIN 51562-1
14,0
DIN ISO 2909
174
2
viskozitet 100ºC
mm /s
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Supertec
7
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
•
•
•
•
•
•
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Supertec
MOTOR GOLD Supertec SAE 5W-50 je motorno ulje orjentisano na budućnost, koje omogućava
rad motora sa uštedom goriva. Da bi garantovao niski viskozitet SAE-klase 5W kao i istovremeno
neznatan gubitak u isparenju MOTOR GOLD Supertec se sastoji od sintetičkih osnovnih
komponenata, koje zadovoljavaju visoke tehničke zahteve najmlađe generacije motora.
MOTOR GOLD Supertec je najpodesniji za celogodišnju primenu uz uštedu energije u svim
modernim Otto-i Dizel-motorima kod putničkih vozila i specijalno je razvijen za rad sa turbo
punjačem i katalizatorima.
Specifikacija:
API SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
Dobija se po drugoj oznaci:
VW-standard 502 00, 505 00
Porsche
MB 229.3
BMW Longlife-98
Opel GM-LL-B-025
Renault RN 700, RN 710
MOTOR GOLD Supertec
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 5W-50
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
857
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
225
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-39
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
111,2
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
18,0
DIN ISO 2909
180
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Supertec
8
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
•
•
•
•
•
•
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Ecotec
MOTOR GOLD Ecotec je visoko legirano motorno ulje, koje sa aditivima, izborom osnovnih ulja
i podešenošću viskoziteta ulja omogućava rad motora sa uštedom energije. Da bi se garantovao niski
viskozitet SAE-klase 10 W kao i istovremeno neznatni gubitak u isparenju, MOTOR GOLD
Ecotec sadrži sintetička bazna ulja, koja ispunjavaju visoke tehničke zahteve.
MOTOR GOLD Ecotec je najpodesniji za celogodišnju primenu u svim savremenim Otto- i Dizelmotorima kod putničkih vozila; nema pojave ulja u motoru, izvanredni rezultati u toku ispitivanja.
Garantuje se visoka čistoća motora, takođe i kod rada sa turbopunjačem kao i kod punog rada sa
katalizatorima i sa više ventila i sa direktnim ubrizgavčima dizela.
Specifikacija:
API, SL/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
Dobija se po drugoj oznaci:
MB 229.1
VW 501 01, 505 00
Odgovara:
BMW specijal
MOTOR GOLD Ecotec
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 10W-40
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
874
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
226
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-35
2
viskozitet 40ºC
mm /s
DIN 51562-1
88,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
13,5
DIN ISO 2909
155
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
MOTOR GOLD Ecotec
•
•
•
•
•
•
•
9
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Ecotec
MOTOR GOLD Ecotec je visoko legirano motorno ulje, koje sa aditivima, izborom osnovnih ulja
i podešenošću viskoziteta ulja omogućava rad motora sa uštedom energije. Da bi se garantovao niski
viskozitet SAE-klase 10 W kao i istovremeno neznatni gubitak u isparenju, MOTOR GOLD
Ecotec sadrži sintetička bazna ulja, koja ispunjavaju visoke tehničke zahteve.
MOTOR GOLD Ecotec je najpodesniji za celogodišnju primenu u svim savremenim Otto- i Dizelmotorima kod putničkih vozila; nema pojave ulja u motoru, izvanredni rezultati u toku ispitivanja.
Garantuje se visoka čistoća motora, takođe i kod rada sa turbopunjačem kao i kod punog rada sa
katalizatorima i sa više ventila i sa direktnim ubrizgavčima dizela.
Specifikacija:
API, SL/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
Dobija se po drugoj oznaci:
MB 229.1
VW 501 01, 505 00
Odgovara:
BMW specijal
MOTOR GOLD Ecotec
vrednost
jedinica
gustina 15ºC
kg/m3
tačka sagorevanja COC
ispitna metoda
SAE 10W-50
SAE 10W-60
DIN EN ISO
12185
869
867
ºC
DIN ISO 2592
206
208
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-33
-30
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
125,6
157,9
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
18,5
23,0
DIN ISO 2909
166
175
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
MOTOR GOLD Ecotec
•
•
•
•
•
10
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Lightrun 2000
MOTOR GOLD Lightrun 2000 kao univerzalno lako protočno motorno ulje je idealno ulje za
mešoviti vozni park, koji se može zateći npr. kod špedicija, komunalnih preduzeća i u građevinskoj
industriji. Jedinstveno motorno ulje za sva vozila isključuje mešanje i čini držanje zaliha
rentabilnijim. MOTOR GOLD Lightrun 2000 može se zbog svojih vrlo visokih dizel-performansi
koristiti u svim privrednim i građevinskim vozilima, kao i u vozilima sa turbo punjačima, a isto tako
i kod Otto- i Dizel-motora u putničkim vozilima sa i bez turbomenjača.
Specifikacija:
API CI- 4/SL
ACEA A3/B3, A3/B4, E7
Global DHD-1
Dobija se po drugoj oznaci:
MB 228.3, 229.1
Odgovara:
MAN M 3275
Mack EO-M Plus
Volvo VDS-3
MTU 2
IVECO
Cummins CES 20071, 72, 76, 77. 78
Renault RVI RLD
Allison C-4
MOTOR GOLD Lightrun 2000
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 10W-40
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
871
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
214
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-36
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
92,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
13,7
DIN ISO 2909
151
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Lightru.2000
11
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Normtec
MOTOR GOLD Normtec je savremeno visokolegirano HD-motorno ulje sa sintetičkim aditivima.
Najprikladnije je za benzinske i dizel-motore kod putničkih vozila i kod vozila sa turbopunjenjem.
Veliko ućešće aditiva garantuje izvanredno dejstvo pre svega u pogledu na deterdžentska,
disperziona i antihabajuća svojstva. Vrhunski proizvod sa visokim sigurnosnim rezervama.
Specifikacija:
API SJ/CF-4/CF
ACEA A3/B3, A3/B4, E2
Dobija se po drugoj oznaci:
MB 228.1, 229.1
Volvo VDS
MAN 271
Odgovara:
VW 505 00
MTU
MOTOR GOLD Normtec se može mešati sa svim HD-motornim uljima na bazi mineralnog ulja.
MOTOR GOLD Normtec
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 15W-40
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
880
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
226
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-34
2
viskozitet 40ºC
mm /s
DIN 51562-1
97,6
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
13,5
DIN ISO 2909
138
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise. Ostale SAE-klasse na zahtev.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
MOTOR GOLD Normtec
•
•
•
•
•
•
•
12
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Normtec
MOTOR GOLD Normtec je savremeno visokolegirano HD-motorno ulje sa sintetičkim aditivima.
Najprikladnije je za benzinske i dizel-motore kod putničkih vozila i kod vozila sa turbopunjenjem.
Veliko ućešće aditiva garantuje izvanredno dejstvo pre svega u pogledu na deterdžentska,
disperziona i antihabajuća svojstva. Vrhunski proizvod sa sigurnosnim rezervama.
Specifikacija:
API SJ/CF-4/CF
ACEA A3/B3, A3/B4, E2
Odgovara:
MB 228.1, 229.1
Volvo VDS
Man 271
VW 505 00
MTU
MOTOR GOLD Normtec se može mešati sa svim HD-motornim uljima na bazi mineralnog ulja.
MOTOR GOLD Normtec
vrednost
jedinica
gustina 15ºC
kg/m3
tačka sagorevanja COC
ispitna metoda
SAE
10W
SAE
20W-20
SAE
30
SAE
40
SAE
50
DIN EN ISO 12185
879
883
887
890
895
ºC
DIN ISO 2592
215
227
232
232
232
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-27
-27
-25
-25
-18
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
43,0
63,5
86,5
131
183
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
6,8
8,5
10,5
13,9
17,5
DIN ISO 2909
113
104
104
103
103
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
Litar
MOTOR GOLD Normtec
SAE 10W, 20W-20, 30
MOTOR GOLD Normtec
SAE 40, 50
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
13
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
Specijalni produkt od
2 to po partiji
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Normtec
MOTOR GOLD Normtec je savremeno visokolegirano HD-motorno ulje sa sintetičkim aditivima.
Najprikladnije je za benzinske i dizel-motore kod putničkih vozila i kod vozila sa turbopunjenjem.
Veliko ućešće aditiva garantuje izvanredno dejstvo pre svega u pogledu na deterdžentska,
disperziona i antihabajuća svojstva. Vrhunski proizvod sa sigurnosnim rezervama.
Specifikacija:
API SJ/CF-4/CF
ACEA A3/B3, A3/B4, E2
Odgovara:
MB 228.1, 229.1
Volvo VDS
Man 271
VW 505 00
MTU
MOTOR GOLD Normtec se može mešati sa svim HD-motornim uljima na bazi mineralnog ulja.
MOTOR GOLD Normtec
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 10W-30
SAE10W-40
SAE 20W-50
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
878
880
887
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
212
218
230
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-27
-30
-28
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
72,0
84,1
147,5
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
11,3
13,2
17,5
DIN ISO 2909
149
158
130
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
Litar
MOTOR GOLD Normtec
SAE 20W-50
MOTOR GOLD Normtec
SAE 10W-30, 10W-40
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
4*5
litar
•
12 * 1
litar
Napomena·
•
Specijalni produkt od
2 to po partiji
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Normtec
MOTOR GOLD Normtec je savremeno visokolegirano HD-motorno ulje sa sintetičkim aditivima.
Najprikladnije je za benzinske i dizel-motore kod putničkih vozila i kod vozila sa turbopunjenjem.
Veliko ućešće aditiva garantuje izvanredno dejstvo pre svega u pogledu na deterdžentska,
disperziona i antihabajuća svojstva. Vrhunski proizvod sa sigurnosnim rezervama.
Specifikacija:
API SJ/CF-4/CF
ACEA A3/B3, A3/B4, E2
Odgovara:
MB 228.1, 229.1
Volvo VDS
Man 271
VW 505 00
MTU
MOTOR GOLD Normtec se može mešati sa svim HD-motornim uljima na bazi mineralnog ulja.
MOTOR GOLD Normtec
vrednost
jedinica
gustina 15ºC
kg/m3
ispitna
metoda
SAE
10W-50
SAE
15W-50
SAE
20W-30
SAE
20W-40
880
881
882
889
DIN EN ISO
12185
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
220
225
223
230
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-30
-25
-27
-30
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
110.0
134,5
80,0
115,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
17.0
18,5
10,5
14,0
DIN ISO 2909
169
155
115
121
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
Litar
MOTOR GOLD Normtec
•
•
•
•
•
15
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
Specijalni produkt od
2 to po partiji
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Turbotec
MOTOR GOLD Turbotec je moćno univerzalno motorno ulje za produžene intervale za zamenu
ulja. Spektar delovanja pokriva kako zahteve motora privrednih vozila i dizel-motora putničkih
vozila tako i Otto-motora. Visoki zahtevi savremenih motora sa malom potrošnjom radi ispunjenja
pooštrenih EU-standarda otpadnih gasova (Euro III) ispunjavaju se sa rezervom.
MOTOR GOLD Turbotec upotrebljava se univerzalno za celogodišnje snadbevanje u mešovitom
voznom parku.
Specifikacija:
API CI-4/SL
ACEA A3/B3, A3/B4, E7
Global DHD-1
Dobija se po drugoj oznaci:
MB 228.3, MB 229.1
MAN M 3275
Volvo VDS-3
Odgovara:
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20071, 72, 76, 77, 78
MTU2
IVECO
Renault RVI RLD
Caterpillar ECF-1
Allison C-4
Voith Retarder Tip A
MOTOR GOLD Turbotec
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 15W-40
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
888
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
222
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-30
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
103.0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
14,2
DIN ISO 2909
140
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
4*5
litar
MOTOR GOLD Turbotec
•
•
•
•
•
•
16
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Turbotec
MOTOR GOLD Turbotec je moćno univerzalno motorno ulje za produžene intervale za zamenu
ulja. Spektar delovanja pokriva kako zahteve motora privrednih vozila i dizel-motora putničkih
vozila tako i Otto-motora. Visoki zahtevi savremenih motora sa malom potrošnjom radi ispunjenja
pooštrenih EU-standarda otpadnih gasova (Euro III) ispunjavaju se sa rezervom.
MOTOR GOLD Turbotec upotrebljava se univerzalno za celogodišnje snadbevanje u mešovitom
voznom parku.
Specifikacija:
API CI-4/SL
ACEA A3/B3, A3/B4, E7
Global DHD-1
Odgovara :
MB 228.3, MB 229.1
MAN M 3275
Volvo VDS-3
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20071, 72, 76, 77, 78
MTU 2
IVECO
Renault RVI RLD
Caterpillar ECF-1
Allison C-4
Voith Retarder Tip A
MOTOR GOLD Turbotec
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE
30
SAE
10W-40
SAE
15W-50
SAE
20W-50
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO
12185
882
874
882
889
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
235
224
230
228
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-25
-33
-24
-24
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
85,0
97,0
130,0
150,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
10.5
14,5
17,0
18,0
DIN ISO 2909
106
155
142
133
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
MOTOR GOLD Normtec
SAE 30, 10W-40, 15W-50
MOTOR GOLD Normtec
SAE 20W-50
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
17
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
Specijalni produkt od
2 to po partiji
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Lighttec
MOTOR GOLD Lighttec je jedno potpuno sintetičko UHPD lako protočno motorno ulje za
kamione najnovije generacije . Ono je razvijeno specijalno za motore EURO IV standarda, za dizelmotore sa naknadnom obradom otpadnih gasova, a takođe i produženi interval zamene do 100.000
kilometara ( uz poštovanje pogonskih propisa proizvođača vozila). Da bi se sistemi za naknadnu
obradu održavali u funkcionalnoj sposobnosti I radili bez smetnji, za ulje je potrebna nova “low
SAPS” tehnologija. Redukovani sadržaj sulfat pepela, fosfora i sumpora postiže se izborom
sopstveno razvijenih osnovnih ulja kao i aditiva.
Specifikacija:
ACEA E4, E6, E7
Dobija se po drugoj oznaci:
MB 228.51
MAN 3277 CRT, 3477
MTU 3.1
MTU DDC BR 2000, 4000
Renault VI RXD
Volvo VDS-3
Odgovara:
DAF HP-2
MB 228.5
MOTOR GOLD Lighttec
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 10W-40
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
854
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
227
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-33
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
95,5
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
14,4
DIN ISO 2909
156
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Lighttec
18
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Performance Truck
MOTOR GOLD Performance Truck je SAE 10W-40 lakoprotočno motorno ulje za celogodišnju
primenu kod svih jako opterećenih privrednih vozila sa dizel-usisnim i turbomotorima. Sastav od
nekonvencionalnih osnovnih ulja tipa Hydrocrackat i savremenih aditiva garantuje najduže
intervale za zamenu ulja i visoku zaštitu od habanja.
MOTOR GOLD Performance Truck smanjuje pogonske troškove sa smanjenom potrošnjom ulja
i goriva. Brzo nauljavanje motora obezbeđuje značajnu redukciju habanja za vreme tople faze rada.
Izabrane aktivne materije obezbeđuju maksimalnu čistoću motora i u kratko-linijskom saobraćaju.
Intervali za zamenu ulja su mogući do preko 100.000 km uz poštovanje propisa proizvođača.
Specifikacija:
API CF
ACEA E4, E5, E7, B3, B4
Dobija se po drugoj oznaci:
MB 228.5, 229.1
MAN M 3277, M 3277 za CRT
Volvo VDS-2
Odgovara:
DAF (produženi intervali za zamenu ulja)
Renault RXD
•
Nije prikladno za benzinske motore
MOTOR GOLD Performance Truck
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 10W-40
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
867
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
225
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-33
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
92,6
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
14,2
DIN ISO 2909
158
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD
Performance Truck
19
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Multigrade Extra C
MOTOR GOLD Multigrade Extra C je visoko kvalitetno više dometno motorno ulje za diezelmotore za putnička i teretna vozila sa i bez turbopunjenja svih fabrikata i može se prilagođavati sve
većim zahtevima. Ovo ulje raspolaže izvanredno prilepljivim podmazivačkim filmom, ima jako
dobru sigurnosnu stabilnost kao i istaknutu sposobnost čišćenja i visoku otpornost na starenje.
MOTOR GOLD Multigrade Extra C je najprikladnije kao celogodišnje ulje za mešoviti vozni park.
Specifikacija:
API CD/SJ
Odgovara:
MIL-L-46152 E, -2104 D, -2104 E
MAN 271
Allison C-4
Volvo VDS
Caterpillar TO-2
MOTOR GOLD Multigrade Extra C
vrednost
jedinica
ispitna
metoda
SAE
10W-30
SAE
15W-40
SAE
20W-50
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO
12185
876
884
889
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO
2592
214
224
226
pourpoint
ºC
DIN ISO
3016
-27
-27
-25
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
71,0
98,0
150,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
10,5
13,4
17,3
DIN ISO
2909
135
136
126
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise. Druge SAE-klase ulja na vaš
zahtev.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Multigrade
Extra C SAE 15W-40
MOTOR GOLD Multigrade
Extra C SAE 10W-30, 20W-50
Nepakov
ana roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MOTOR GOLD Motor Oil Extra C
20
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
Posebni produkt od
2 tone po partiji
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Multigrade Extra C je visoko kvalitetno više dometno motorno ulje za diezelmotore za putnička i teretna vozila sa i bez turbopunjenja svih fabrikata i može se prilagođavati sve
većim zahtevima. Ovo ulje raspolaže izvanredno prilepljivim podmazivačkim filmom, ima jako
dobru sigurnosnu stabilnost kao i istaknutu sposobnost čišćenja i visoku otpornost na starenje.
MOTOR GOLD Multigrade Extra C je najprikladnije kao celogodišnje ulje za mešoviti vozni park.
Specifikacija:
API CD/SJ
Odgovara:
MIL-L-46152 E, -2104 D, -2104 E
MAN 271
Allison C-4
Volvo VDS
Caterpillar TO-2
MOTOR GOLD Motor Oil Extra C
vrednost
jedinica
gustina 15ºC
kg/m3
ispitna metoda
SAE
10W-40
SAE
10W-50
SAE
15W-50
SAE
20W-30
878
879
881
885
DIN EN ISO
12185
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
218
220
224
223
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-27
-30
-24
-25
2
DIN 51562-1
90,0
118,0
133,0
83,0
2
DIN 51562-1
13,3
17,0
17,4
10,9
DIN ISO 2909
148
157
144
118
viskozitet 40ºC
viskozitet 100ºC
mm /s
mm /s
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise. Dalje SAE klase na zahtev.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
MOTOR GOLD Motor Oil
Multigrade ExtraC
•
•
•
•
21
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
Specijalni produkt od
2 to po partiji
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Dolbytec
MOTOR GOLD Dolbytec je visoko kvalitetno višenamensko motorno ulje, koje zadovoljava sve
zahteve savremenih motora sa karburatorom i dizel-motora. Usklađenost viskoziteta obezbeđuje
potpuno podmazivanje pri svim pogonskim uslovima. Već prema propisu proizvođača ovo ulje se
može koristiti kao celogodišnje motorno ulje.
Specifikacija:
API SF/CC/CD
Odgovara:
MIL-L-46152 B
MOTOR GOLD Dolbytec
vrednost
jedinica
gustina 15ºC
kg/m3
tačka sagorevanja COC
ispitna metoda
SAE
10W-30
SAE
10W-40
SAE
15W-40
SAE
20W-50
DIN EN ISO
12185
875
877
882
889
ºC
DIN ISO 2592
212
216
224
228
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-27
-27
-27
-24
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
74,1
88,5
101,2
146,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
10,9
13,3
13,7
17,3
DIN ISO 2909
135
151
136
129
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
MOTOR GOLD Dolbytec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SAE 10W-30, 10W-40
MOTOR GOLD Dolbytec
SAE 15W-40, 20W-50
22
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
Specijalni produkt od
2 to po partiji
•
•
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Dolbytec
MOTOR GOLD Dolbytec je visoko kvalitetno sa više namena motorno ulje namenjeno za
moderne karburatorske i dizel motore. Usklađenost viskoziteta obezbeđuje potpuno podmazivanje
pri svim pogonskim uslovima. Već prema propisu proizvođača ovo ulje se može koristiti kao
celogodišnje motorno ulje.
Specifikacija:
API SF/CC/CD
Odgovara:
MIL-L-46152 B
MOTOR GOLD Dolbytec
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE
10W-50
SAE
15W-50
SAE
20W-30
SAE
20W-40
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
883
883
887
890
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
224
224
225
226
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-25
-25
-24
-24
2
viskozitet 40ºC
mm /s
DIN 51562-1
130,0
144,0
89,1
110,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
18,0
18,8
11,4
13,6
DIN ISO 2909
154
148
116
122
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Dolbytec
23
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
•
•
•
•
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
Specijalni produkt od
2 to po partiji
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Dolbytec
MOTOR GOLD Dolbytec je visoko kvalitetno višenamensko motorno ulje, sa visokim prirodnim
indeksom viskoziteta. Moše se koristiti kod putničkih kako benzinskih, tako i dizel motora,
kamiona i stacioniranih postrojenja. Usklađenost viskoziteta sa paketom aditiva garantuje visok
radni učinak.
Specifikacija:
API SF/CC/CD
Odgovara:
MIL-L-46152 B
MOTOR GOLD Dolbytec
vrednost
jedinica
gustina 15ºC
kg/m3
tačka sagorevanja COC
ispitna metoda
SAE 30
DIN EN ISO 12185
888
ºC
DIN ISO 2592
235
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-24
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
89,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
10,7
DIN ISO 2909
102
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
MOTOR GOLD Dolbytec
•
•
•
•
•
SAE 30
24
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD
Ulje za kosačice trave na motorni pogon
kao i utrina po dvorištu.
MOTOR GOLD ulje za kosačice za travu u domaćinstvima koristi se za četvorotaktne motore,
obezbeđuje optimalnu čistoću motora i izrazitu zaštitu od habanja.Vrhunska aditivacija obezbeđuje
prvoklasno podmazivanje i dug vek trajanja motora kosačice. Istovremeno MOTOR GOLD ulje za
kosačice utrina zaštićuje od korozije kako pri najnepovoljnijim radnim uslovima tako i za vreme
prezimljavanja kosačice.
MOTOR GOLD ulje za kosaćice utrina
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 30
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
886
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
230
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-25
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
91,7
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
11,0
DIN ISO 2909
105
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD ulje za
za kosačice utrina
25
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
•
60
litar
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Twotec Speed
MOTOR GOLD Twotec Speed je sintetičko ulje za dvotaktne motore sa minimalno dima, koje
može da se upotrebljava prema propisu proizvođača do odnosa smeše 1:100. Zahvaljujući
savremenoj tehnologiji aditiva i primeni specijalnih baznih ulja MOTOR GOLD Twotec Speed
ispunjava visoke zahteve dvotaktnih motora.
MOTOR GOLD Twotec Speed efektno sprečava skladištenje produkta koksovanja u žljebovima
klipnih prstenova, u komorama za sagorevanje kao i u usisnom i ispusnom području. Prljanje
svećica za paljenje sprečava se upotrebom aditiva sa minimalno pepela.
MOTOR GOLD Twotec Speed je ulje specijalno razvijeno za dvotaktne motore, univerzalno
primenljivo za sisteme odvojenog podmazivanja i sisteme samomešanja. Ono je prikladno za
dvotaktne motore kako sa vodenim tako i sa vazdušnim hlađenjem, npr.motocikli, mopedi,
kosačice, testere itd.
Specifikacija/odgovarajuće:
API TC
ISO-L-EGD
TISI
JASO FC
Piaggio SI
Husqvarna
• Sa neznatnim razvijanjem dima zaštićuje čovekovu okolinu
• Minimalna sklonost koksovanju
• Univerzalna primenljivost
MOTOR GOLD Twotec Speed
vrednost
jedinica
ispitna metoda
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
885
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
110
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-21
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
48,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
8,0
DIN ISO 2909
138
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
MOTOR GOLD Twotec
Speed
•
•
•
•
•
26
4*5
litar
12 * 1
litar
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Marinetec OMC
za dvotaktne motore za čamce
MOTOR GOLD Marinetec OMC udovoljava svim zahtevima savremenih dvotaktnih motora.
MOTOR GOLD Marinetec OMC sprečava sakupljanje taloženja posebno u komorama za
sagorevanje i u ispusnim prorezima, a takođe sprečava i prljanje svećica i klipova. Na osnovu visoke
oksidacione stabilnosti i izvanredne zaštite od korozije, može se MOTOR GOLD Marinetec
OMC upotrebiti i za motore, koji rade po morskoj vodi.
Sadržaj kutije od 1 litra treba primeniti na sledeći način:
12 litara goriva = 1 : 15
24 litara goriva = 1 : 30
16 litara goriva = 1 : 20
32 litara goriva = 1 : 40
20 litara goriva = 1 : 20
40 litara goriva = 1 : 50
Kod odnosa mešavine moraju se poštovati propisi proizvođača.
Specifikacija
NMMA TC-W II
NMMA TC-W3 (Yamaha CE 50 S, Mercuri)
• Sa neznatnim razvijanjem dima zaštićuje čovekovu okolinu
• Minimalna sklonost koksovanju
MOTOR GOLD Marinetec OMC
vrednost
jedinica
ispitna metoda
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
877
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
134
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-25
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
30,7
DIN 51562-1
5,9
DIN ISO 2909
91
2
viskozitet 100ºC
mm /s
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD
Marinetec OMC
27
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
•
•
•
•
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Twotec Universal
(samomešajući i za odvojene smeše)
MOTOR GOLD Twotec Universal je predhodno pomešano sredstvo za podmazivanje (mazivo),
koje zadovoljava visoke zahteve savremenog dvotaktnog motora. Ovo ulje vrlo efektno sprečava
sakuplanje produkata koksovanja u žljebovima klipnih prstenova, komorama za sagorevanje i u
ispusnim prorezima. Izbegnuto je prljenje svećica i oštećenja od rđe na pogonskim mestima.
MOTOR GOLD Twotec Universal je specijalno razvijeno univerzalno ulje za dvotaktne
motocikle, koje je koncipirano za odvojene sisteme podmazivanja i sisteme samopodmazivanja.
Kod primene u sistemima odvojenog podmazivanja sa ovim proizvodom se postiže optimalno
podmazivanje i minimizira se zagađenje čovekove okoline stvaranjem dima-čađi. PENNASOL
TWO STROKE UNIVERSAL podesan je za dvotaktne Otto-motore kako sa vazdušnim tako i sa
vodenim hlađenjem, npr. kod kosačica, mtocikli, mopeda itd.
Sadržaj kutije od 500 ml
Sadržaj kutije od 1000 ml
treba primeniti na sledeći način:
treba primeniti na sledeći način:
6 litara goriva = 1 : 15
12 litara goriva = 1 : 15
8 litara goriva = 1 : 20
16 litara goriva = 1 : 20
10 litara goriva = 1 : 25
20 litara goriva = 1 : 25
12 litara goriva = 1: 30
24 litara goriva = 1 : 30
16 litara goriva = 1: 40
32 litara goriva = 1 : 40
20 litara goriva = 1: 50
40 litara goriva = 1 : 50
Specifikacije:
API TA, TB, TC
NMMA TC-W
• Sa neznatnim razvijanjem dima zaštićuje čovekovu okolinu
• Minimalna sklonost koksovanju
• Univerzalna primena
MOTOR GOLD Twotec Universal
vrednost
jedinica
ispitna metoda
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
875
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
159
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-24
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
70,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
9,7
DIN ISO 2909
118
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD
Twotec Universal
28
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Utto
MOTOR GOLD Utto (Utto = Universal Tractor Transmission Oil) je savremeno univerzalno ulje
za traktore, specijalne poljoprivredne mašine i veliki broj građevinskih i šumarskih mašina. Ono
služi za održavanje prenosnika, hidraulike i power-take-off-spojnica. Specijalni aditivi efektno
sprečavaju stvaranje buke kod hidrauličnih kočnica.
Specifikacija/odgovara kao hidraulično ulje:
HLP-D/HVLP-D ( ISO VG 46 – 68 )
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Sperry Vickers I-286-S, M-2950-S
Specifikacija/odgovara kao ulje za prenosnike:
API GL 4 SAE 80W
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E
Odgovara specijalnom traktorskom ulju:
Volvo VME WB 101
John Deere J 20 C/D, J 14 A, (Factory Fill Performance),
Massey-Ferguson M 1135, M 1141, M 1143, M 1145,
Case International MS-1209-Hytran Ultra, MS 1207-Hytran Plus, MS 1210
Case New Holland CNH MAT3505, MAT3509, MAT3525
New Holland / Ford FNHA-2-C -201.00 (M2C134-D), FNHA-2-C -200.00 M2C41-B,
M2C48-B, M2C53-A, M2C134-A, M2C134-B, M2C134-C, M2C86-B/C.
White Farm Q-1826, Q-1705, Q-1766, Q-1802.
JIC-145/MS-1210, JIC-185/MS-1204, MS-1205, MS-1205, MS-1206, B-6,
Kubota UDT, Steiger, Deutz-Allis, Versatile, Fiat-Hesston, BM Valmet, Landini
MOTOR GOLD Utto
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 10W-30
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
887
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
230
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-39
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
62,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
9,9
DIN ISO 2909
145
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
MOTOR GOLD Utto
•
•
•
•
29
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Super Tractor Universaloel STOU
MOTOR GOLD Super Tractor Universaloel STOU SAE 10W-40 je visoko moćni STOU na
bazi savremenih, nekonvencionalnih osnovnih ulja, koje udovoljava zahtevima svih poznatih
proizvođača traktora. Podešavanjem viskoziteta SAE 10W-40 postiže se garantovano brzo
nauljavanje svih agregata. Stabilni film maziva sigurno zaštićuje od habanja pri visokim
temperaturama. Može se podjednako koristiti za motore, prenosnike i hidraulične sisteme
savremenih traktora. Ovo ulje je podesno i za hidro-kočnice i spojnice (spojnice sa vratilima)
Specifikacija:
API CG-4/SF SAE10W-40,
ACEA E3
API GL 4, SAE 80W, 85W, 80W-90, 85W-90
HLP-D/HVLP-D ( u klasama viskoziteta od ISO VG 32 -100 ).
Odgovara kao motorno ulje:
MOTORNO-MENJAČKO-HIDRAULIČNO,specijalno traktorsko i kompresijsko ulje.
Massey-Ferguson 1139, 1144, 1145
MB 227.1, 228.1
John Deer JDM J27, J20 C/D,
Steyr 397 88001,
Case Inrernational J I Case MS 1118 / 1209
FIAT AF 87, Ford ESN-M2C-41B, -86A, 121E, -134D, -159 B/C Ford-New Holland 82009201/2/3
International Harvester B6,
MIL-L-2105, MIL-L-2104 D, Allison C-4, Caterpillar TO-2,
ZF TE-ML 06A/B/C, 07B, Denison HF-2,
Holman Compair Kompressor, Atlas Copco kompresor
MOTOR GOLD
Super Tractor Universaloel STOU
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 10W-40
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
878
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
225
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-30
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
87,3
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
14,3
DIN ISO 2909
151
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Super
Tractor Universaloel STOU
30
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Super Tractor Universaloel STOU
MOTOR GOLD Super Tractor Universaloel STOU je specijalno ulje, koje udovoljava zahtevima
svih poznatih proizvođača traktora. Može se podjednako koristiti za motore, prenosnike i
hidraulične sisteme savremenih traktora. Visoko-kvalitetna bazna ulja i izabrani aditivi garantuju
nesmetani rad svih agregata u svako doba godine. Zato je ovo ulje najpodesnije za hidro-kočnice i
spojnice (spojnice sa vratilima)
Specifikacija/odgovara kao motorno ulje:
SAE 15W-30 odnosno 10W-30
API CG 4/SF,
ACEA E3,
API GL 4 SAE 80W
HLP ISO VG 68
Odgovara kao motorno ulje:
MOTORNO-MENJAČKO-HIDRAULIČNO,specijalno traktorsko i kompresijsko ulje.
Massey-Ferguson 1139, 1144, 1145
MB 227.1, 228.1
John Deer JDM J 27 , J 20 C/D,
Steyr 397 88001 Case International J I Case MS 1118/1209
FIAT AF 87, Ford ESN-M2C-41B, -86A, 121E, -134D, -159 B/C, Ford-New Holland 82009201/2/3
International Harvester B6
MIL-L-2105, MIL-L-2104 D
Allison C-4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06A/B/C, 07B
Denison HF-2, Holman Compair Kompresor, Atlas Copco kompresor
MOTOR GOLD
Super Tractor Universaloel STOU
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 15W-30
SAE 10W-30
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
889
878
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
222
220
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-27
-37
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
71,0
65,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
10,0
10,3
DIN ISO 2909
122
146
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Super
Tractor Universaloel
31
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Tractor Oel TOU
MOTOR GOLD Tractor Oel TOU je odlično višenamensko ulje i može se upotrebljavati u
traktorima svih proizvođača kao hidraulično ulje i kao ulje za prenosnike. Ovo ulje je podesno za
agregate sa hidro-kočnicama i spojnicama (spojnice sa vratilima)
Specifikacija/odgovara kao hidraulično ulje:
HLP ISO VG 68
Specifikacija/odgovara kao ulje za prenosnike:
API GL 4 SAE 80W
MIL-L-2105
Odgovara kao specijalno traktorsko ulje:
Massey-Ferguson M 1129, M 1135
Hanomag 508
New Holland/Ford M2C-85A, -86A, -134C
Fiat AF 87
John Deere J 27 A, J 20 C
MOTOR GOLD
Tractor Oel TOU
vrednost
jedinica
ispitna metoda
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
887
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
217
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-25
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
65,5
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
9,5
DIN ISO 2909
125
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Tractor Oel
TOU
32
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Fluitec ATF 3000
MOTOR GOLD Fluitec ATF 3000 je univerzalni ATF i odgovara najnovijim specifikacijama i
zahtevima većine proizvođača automatskih prenosnika (menjača). Za proizvodnju MOTOR GOLD
Automatic Transmission Fluitec ATF 3000 koriste se samo kvalitativno najbolja bazna ulja zajedno
sa već ispitanim aditivima.
Dobija se prema drugoj oznaci:
GM DEXRON III-H
Ford Mercon
MB 236.1,
MAN 239 Typ Z-1, V-1.
ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11, 14A, 17C
Odgovara:
Allison C-4
Voith Liste 55.6335.32 (ranije G 607)
Caterpillar TO-2
MB 236.5 ( nevažeće ).
• Podesno za hidro-upravljače i hidrauliku
• Ograničenje: Ne upotrebljavati u automatskim menjačima, za koje se preporučuje ulje
prema Ford specifikaciji ESW-M2C33-F ili ESP-M2C33-G
MOTOR GOLD Automatic
Transmission Fluidtec ATF 3000
vrednost
jedinica
ispitna metoda
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
862
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
176
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
- 48
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
37,0
DIN 51562-1
7,5
DIN ISO 2909
176
2
viskozitet 100ºC
mm /s
VI
oksidni pepeo
sulfatni pepeo
tež. %
DIN EN 7
< 0,01
tež. %
DIN 51575
< 0,01
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Automatic
Transmission Fluidtec ATF
3000
33
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Fluitec Tip P/CN
MOTOR GOLD Fluitec tip P/CN je ulje za automatske prenosnike (ATF), za automatske menjače
u vozilima kao i za servo-upravljače, pumpe za tečnost i hidrauliku u putničkim vozilima,
kamionima, autobusima i građevinskim mašinama.
Dobija se prema drugoj oznaci:
GM DEXRON II-D
MAN 339 Typ Z - 1, V - 1
MB 236.1
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11, 14A, 17C
Odgovara :
Caterpillar TO-2
Allison C-4
Voith Liste 55.6335.32 (ranije G 607)
Renk Doromat
MB 236.5 ( nepostojeće )
•
Podesno za hidro-upravljače i hidrauliku
MOTOR GOLD Fluitec tip P/CN
vrednost
jedinica
ispitna metoda
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
868
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
185
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-45
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
41,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
8,0
DIN ISO 2909
171
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Automatic
Transmission Fluidtec tip
P/CN
34
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Fluitec ATF 43 A
MOTOR GOLD Fluitec ATF 43 A primenjuje se u automatskim hidrauličnim spojnicama i
pretvaračima obrtnog momenta kao i kod servo-uptravljača. Izvanredna otpornost na starenje,
odlično temperaturno ponašanje viskoziteta, efektna zaštita od habanja zahvaljujući kako dobrom
EP-aditivu tako i najboljoj sposobnosti podmazivanja, a zatim i ekstremno niska tačka stinjavanja su
karakteristike proizvoda MOTOR GOLD Fluitec ATF 43 A.
Dobija se prema drugoj oznaci:
MB 236.2
Odgovara :
GM Motors tip A
Suffix A
Volvo 97325
Allison C-4
MOTOR GOLD Fluitec ATF 43 A
vrednost
jedinica
ispitna metoda
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
887
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
182
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-40
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
41,1
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
7,8
DIN ISO 2909
167
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Automatic
Transmission Fluidtec ATF
43 A
35
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Multigrade Hypoid Geartec GL 5
MOTOR GOLD Multigrade Hypoid Geartec GL 5 SAE 85W-140 upotrebljava se kod normalno
i hipoidno ozubčenih menjača brzine motornih vozila i kod manuelnih menjača. Nalazi primenu za
najteže pogonske uslove i za visinske položaje.
MOTOR GOLD Automatic Hypoid Geartec GL 5 SAE 85W-140 garantuje visoku moć nošenja
tereta, nadprosečno dobro temperaturno ponašanje viskoziteta, visoku oksidacionu stabilnost, niske
tačke stinjavanja, dobru zaštitu od habanja i oslobođenost od taloga. Specijalne EP-substance štite
hipoidne zupčanike od habanja i pri otežanim radnim uslovima.
Specifikacija kao ulje za prenosnike (menjače):
API GL 5
Odgovara:
MIL- L -2105 D
Volvo 97310
DAF
Ranault
MOTOR GOLD
Multigrade Hypoid Geartec GL 5
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 85W-140
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
892
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
220
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-23
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
440,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
32,0
DIN ISO 2909
105
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Multigrade
Hypoid Geartec GL 5
36
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Multigrade Hypoid Geartec GL 5
Da bi se izbegla izmena ulja u menjaču zbog promene godišnjih doba razvijen je MOTOR GOLD
Multigrade Hypoid Geartec GL 5 SAE 80W-90 i SAE 85W-90. Može se koristiti kako za rad u
letnjem tako i u zimskom periodu. Njegova univerzalna mogućnost primene smanjuje rizik od
mešanja i pojednostavljuje držanje na skladištu. Zahvaljujući odmerenoj kombinaciji EP-aditiva i
bazičnih ulja postiže se visoka sposobnost prihvatanja pritiska, nadprosečno dobro temperaturno
ponašanje viskoziteta, visoka oksidaciona stabilnost, niske tačke stinjavanja, dobra zaštita od
habanja i oslobođenost od taloga.
Specifikacija:
API GL 5
Dobija se prema oznaci:
MB 235.0
ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B (80W-90)
ZF TE-ML 05A, 16B, 17C, 19B (85W-90)
MAN 342 tip N
Odgovara:
MIL-L-2105 D
MOTOR GOLD
Multigrade Hypoid Geartec GL 5
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 80W-90
SAE 85W-90
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
893
895
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
220
222
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-27
-24
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
147,1
158,2
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
16,2
16,3
DIN ISO 2909
116
108
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise. Druge SAE-klase kao i jednodometna ulja na zahtev.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Multigrade
Hypoid Geartec GL 5 SAE
80W-90
MOTOR GOLD Multigrade
Hypoid Geartec GL 5 SAE
85W-90
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MOTOR GOLD Hypoid Geartec GL 5
37
4*5
litar
12 * 1
litar
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Hypoid Geartec GL 5 se dobro pokazao u primeni kod zadnjih osovina putničkih
i privrednih vozila i pod najtežim uslovima rada. Zahvaljujući odmerenoj kombinaciji aditiva
postižu se svojstva kao što su visoka sposobnost nošenja tereta, nadprosečno dobro temperaturno
ponašanje viskoziteta, visoka oksidaciona stabilnost, niske tačke stinjavanja, dobra zaštita od
habanja i oslobođenost od taloga. Specijalne EP-aktivne materije potpuno savladavaju otežane
uslove rada koji postoje na parovima hypoid-zubčanika.
Specifikacija:
API GL 5
Dobija se prema oznaci:
MB 235.0
MAN 342 M1
ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B ( SAE 90 )
ZF TE-ML 02B, 17A SAE ( 80W )
Odgovara:
MIL-L-2105 D
Volvo 97310
DAF
Renault
MOTOR GOLD
Hypoid Geartec GL 5
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 80W
SAE 90
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
889
894
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
220
225
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-27
-25
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
72,5
180,0
DIN 51562-1
9,5
17,5
DIN ISO 2909
109
105
2
viskozitet 100ºC
mm /s
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise. Druge SAE-klase kao i jednodometna ulja na zahtev.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
MOTOR GOLD Hypoid
Geartec GL 5 SAE 80W
•
•
•
•
•
MOTOR GOLD Hypoid
Geartec GL 5 SAE 90
•
•
•
•
•
38
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
Specijalni produkt od
2 to pro partija
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Limited Slip Hypoid Gear Oil LS
MOTOR GOLD Limited Slip Hypoid Gear Oil LS SAE 90 je proizvod, koji zadovoljava
ekstremno visoke zahteve kod kompenzacionih prenosnika sa diferencijalnom blokadom. Ulje za
prenosnike obezbeđuje dobro prianjujući podmazni film, koji je otporan na kidanje i pritisak i preko
odgovarajućeg «limited slip»-a (LS)-dodataka deluje protiv neželjenih svojstava klizanja i
proklizavanja. Jako pomereni parovi hypoid-zubčanika zaštićuju se od habanja efektno i pod
otežanim pogonskim uslovima
Specifikacija :
API GL 5
Dobija se pod drugom oznakom:
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E
MOTOR GOLD
Limited Slip Hypoid Gear Oil LS
vrednost
jedinica
3
ispitna metoda
SAE 90
DIN EN ISO 12185
898
gustina 15ºC
kg/m
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
222
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-24
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
182,3
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
16,7
DIN ISO 2909
104
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Limited Slip
Hypoid Gear Oil LS
39
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Multipurpose Geartec GL 4
MOTOR GOLD Multipurpose Geartec GL 4 SAE 75W-90 podesan je za podmazivanje
manuelnih menjača brzine, diferencijalnih i upravljačkih prenosnika u motornim vozilima, kod kojih
su od strane proizvođača propisani EP-tipovi ulja za prenosnike.
MOTOR GOLD ulja za prenosnike viskoziteta klase SAE 75W-90 baziraju se na sintetičkim
osnovnim komponentama i vrlo stabilnom VI-improveru, koji dugoročno osugurava željenu SAEklasu prema DIN-u 51512 i pod maksimalnim i dugotrajnim opterećenjem. Zahvaljujući odličnom
temperaturnom ponašanju viskoziteta ovi proizvodi se mogu koristiti u voznom parku kao
celogodišnja ulja.
Specifikacija
API GL 4
Odgovara :
MB 235.1
MAN 341 Z-1
MOTOR GOLD
Multipurpose Geartec
GL 4
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 75W-90
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
879
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
200
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-42
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
96,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
16,8
DIN ISO 2909
190
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD
Multipurpose Geartec GL 4
40
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Multigrade Hipoid Geartec GL 5
MOTOR GOLD Multigrade Hypoid Geartec GL 5 SAE 75W-90 razvijeno je za primenu u jako
opterećenim hipoid-prenosnicima i komandnim prenosnicima - menjačima.
MOTOR GOLD ulja za prenosnike viskoziteta klase SAE 75W-90 baziraju se na sintetičkim
osnovnim komponentama i vrlo stabilnom VI-improveru, koji dugoročno osugurava željenu SAEklasu prema DIN-u 51512 i pod maksimalnim i dugotrajnim opterećenjem. Zahvaljujući odličnom
temperaturnom ponašanju viskoziteta ovi proizvodi se mogu koristiti u voznom parku kao
celogodišnja ulja.
Specifikacija
API GL 5
Odgovara :
MB 235.0
MAN 342 M-1
MIL-L-2105 D
MOTOR GOLD
Multigrade Hypoid Geartec GL 5
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 75W-90
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
885
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
180
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-42
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
101,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
17,2
DIN ISO 2909
187
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD
Multigrade Hypoid
Geartec GL 5
41
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Hipoid Geartec GL 5
MOTOR GOLD Hypoid Geartec GL 5 se koristi u zadnjim osovinama kako putničkh tako i
teretnih vozila takođe i pri teškim uslovima rada i opterećenju vozila. Kroz pažljiv odabir i
kombinaciju aditiva postignuta je visoka moć izdržavanja tereta, zadržavanje dobre viskoznosti pri
promeni temperature, oksidaciona stabilnost, niska tačka stinjavanja, dobra zaštita od habanja i
nemogućnost stvaranja pene. Specijalne EP-akltivne materije savladavaju otežane radne uslove koji
se javljaju na parovima hypoid-zupčanika i tako efektno zaštićuju od habanja.
Specifikacija
API GL 5
Dobija se pod drugom oznakom:
MB 235.0
MAN 342 M1
ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B ( SAE 90 )
ZF TE-ML 02B, 17A ( SAE 80W )
Odgovara :
MIL-L-2105 D
Volvo 97310
DAF
RENAULT
MOTOR GOLD
Hypoid Geartec GL 5
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 80W
SAE 90
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
889
894
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
220
225
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-27
-25
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
72,5
180,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
9,5
17,5
DIN ISO 2909
109
105
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
MOTOR GOLD Hypoid
Geartec GL 5 SAE 80w
•
•
•
•
•
MOTOR GOLD Hypoid
Geartec GL 5 SAE 90
•
•
•
•
•
42
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
Specijalni produkt od
2 tone po partiji
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Multigrade Hypoid Geartec GL 5
Da bi smo svake godine menjanje menjačkog ulja isključili proizvedeno je MOTOR GOLD
Multigrade Hypoid Geartec GL5 SAE 80W-90 i SAE 85W-90. Ono se može koristiti kako u
zimskoj tako i u letnjoj upotrebi. Njegova univerzalna mogućnost primene smanjuje rizik od
mešanja i pojednostavljuje držanje na skladištu. Kroz pažljiv odabir i kombinaciju aditiva postignuta
je visoka moć izdržavanja tereta, zadržavanje dobre viskoznosti pri promeni temperature,
oksidaciona stabilnost, niska tačka stinjavanja, dobra zaštita od habanja i nemogućnost stvaranja
pene.
Specifikacija :
API GL 5
Dobija se pod drugom oznakom:
MB 235.0
ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B ( SAE 80W-90 )
ZF TE-ML 05A, 16B, 17C, 19B ( SAE 85W-90 )
MAN 342 Typ N
Odgovara:
MIL-L-2105 D
MOTOR GOLD
Multigrade Hypoid Geartec GL5
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 80W-90
SAE 85W-90
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
893
895
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
220
222
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-27
-24
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
147,1
158,2
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
16,2
16,3
DIN ISO 2909
116
108
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Multigrade
Hypoid Geartec GL 5 SAE
80W-90
MOTOR GOLD Multigrade
Hypoid Geartec GL 5 SAE
85W-90
43
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Multipurpose Geartec GL 4
MOTOR GOLD Multipurpose Geartec GL 4 sadrži visokokvalitetna osnovna ulja, koja su
aditivirana sa jednom odmerenom kombinacijom aktivnih materija. Time je postignuta visoka moć
izdržavanja tereta, zaštita od habanja i oksidaciona stabilnost. Nadprosečno dobro temperaturno
ponašanje viskoziteta, niske tačke stinjavanja i ne na kraju potiskivanje stvaranja pene omogućavaju
primenu kod različitih radnih uslova.
MOTOR GOLD Multipurpose Geartec GL 4 prikladan je za podmazivanje komandnih
prenosnika, diferencialnih i upravljačkih prenosnika kod motornih vozila, kod kojih se od strane
proizvođača propisuju EP-tipovi ulja za prenosnike (menjače).
Specifikacija:
API GL 4
Dobija se prema oznaci:
ZF TE-ML 16A, 17A, 19A
Odgovara:
MAN 341 Z-1
ZF TE-ML 2A
MB 235.
MOTOR GOLD
Multipurpose Geartec GL 4
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 80W-90
SAE 85W-90
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
895
897
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
222
222
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-27
-24
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
139
153
DIN 51562-1
16,0
16,1
DIN ISO 2909
121
110
2
viskozitet 100ºC
mm /s
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD
Multipurpose Geartec GL 4
44
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
•
•
•
•
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Multipurpose Geartec GL 4
MOTOR GOLD Multipurpose Geartec GL 4 sadrži visokokvalitetna osnovna ulja, koja su
aditivirana sa jednom odmerenom kombinacijom aktivnih materija. Time je postignuta visoka moć
izdržavanja tereta, zaštita od habanja i oksidaciona stabilnost. Nadprosečno dobro temperaturno
ponašanje viskoziteta, niske tačke stinjavanja i ne na kraju potiskivanje stvaranja pene omogućavaju
primenu kod različitih radnih uslova.
MOTOR GOLD Multipurpose Geartec GL 4 prikladan je za podmazivanje komandnih
prenosnika, diferencialnih i upravljačkih prenosnika kod motornih vozila, kod kojih se od strane
proizvođača propisuju EP-tipovi ulja za prenosnike (menjače).
Specifikacija:
API GL 4
Dobija se prema oznaci:
MAN 341 Z-1
MB 235.1
ZF TE-ML 16A, 17A, 19A
Odgovara:
ZF TE-ML 02A
MOTOR GOLD
Multipurpose Geartec GL 4
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 80W
SAE 90
SAE 140
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
886
891
897
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
218
225
230
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-27
-25
-21
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
71
180
415
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
9,4
17,5
30,5
DIN ISO 2909
110
105
104
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD
Multipurpose GL 4 SAE 80 W
MOTOR GOLD
Multipurpose GL 4 SAE 90
MOTOR GOLD
Multipurpose GL 4 SAE 140
45
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
•
Specijalni produkt od
2 to pro partija
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD High Pressure Gear GL 3
MOTOR GOLD High Pressure Gear GL 3 odlikuje se dobrim svojstvima podmazivanja i
najboljim temperaturnim ponašanjem viskoziteta. MOTOR GOLD High Pressure Gear GL 3 se
pretežno upotrebljava u industrijskim prenosnicima kao što su hipoidni prenosnici i prenosnici sa
kugličnim ležajevima bez osnog pomeranja, u pužnim prenosnicima kao i kod kliznog
podmazivanja.
Specifikacija:
API GL 3
MOTOR GOLD High Pressure Gear GL 3
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 80W
SAE 90
SAE 140
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
884
889
895
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
226
228
230
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-27
-25
-21
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
70
180
410
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
9,3
17,2
30,0
DIN ISO 2909
109
105
103
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
MOTOR GOLD
High Pressure Gear GL 3
•
•
•
•
•
46
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Special Geartec TO-4
MOTOR GOLD Special Geartec TO-4 je specijalno menjačko ulje, koje zadovoljava maksimalne
zahteve savremenih prenosnika kod građevinskih mašina i traktora.
MOTOR GOLD Special Geartec TO-4 je koncipiran za primenu kod prenosnika koji se uključuju
pod opterećenjem, kao i kod drugih prenosnika, kod osovinskih pogona, kod elemenata za prenos
sile, kod hidro-kočnica i spojnica. Prikladan je za sve Caterpillar-agregate, u kojima se javljaju jake
smicajne sile, frikcione i potisne vrednosti.
Specifikacija:
API CF-2
Odgovara:
Allison C-4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1
Eaton-Fuller
Dana
Euclid
Vickers M-2950-S
Tremac/TTC
MOTOR GOLD Special Geartec TO 4
vrednost
jedinica
ispitna metoda
SAE 10W
SAE 30
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
869
874
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
234
246
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-33
-33
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
38,8
106
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
6,5
11.6
DIN ISO 2909
117
106
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
MOTOR GOLD Special
Geartec TO-4 SAE 10W
•
•
•
•
•
MOTOR GOLD Special
Geartec TO-4 SAE 30
•
•
•
•
•
47
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
Posebni produkt od
2 toone po partiji
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Hydraulikoel HLP
MOTOR GOLD Hydraulikoel HLP je optimalno legirano ulje, ima visok nivo učinka i široki
spektar primene unutar celokupne industrije. Posebno se odlikuje dobrim temperaturnim
ponašanjem viskoziteta, visokom otpornošću na starenje i pouzdanom zaštitom od korozije. Efektni
dodatci pružaju odličnu zaštitu od habanja i pod ekstremnim opterećenjem. Ponašanje prema
materijalima zaptivki (dihtunga) je neutralno.
Specifikacija:
DIN 51524 deo 2
Odobreno:
Bosch Rexroth
Odgovara:
SEB 181222
AFNOR NF E 48-603 (HM, HV)
SIS SS 155434
Denison Filterability TP 02100
Hoesch HWN 2333
U.S. Steel 126 i 127
CETOP RP 91 H (HM, HV)
Sperry Vickers M-2950-S i I-286-S
FZG-Test A 8,3/90 12
MOTOR GOLD Hydraulikoel HLP
vrednost
jedinica
gustina 15ºC
kg/m3
ispitna metoda
ISO VG
10
ISO VG
22
ISO VG
32
ISO VG
46
ISO VG
68
870
873
874
878
883
DIN EN ISO
12185
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
180
205
224
232
237
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-33
-30
-28
-27
-26
2
viskozitet 40ºC
mm /s
DIN 51562-1
10,0
22,7
32,0
43,0
68,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
2,65
4,5
5,6
6,8
9,0
DIN ISO 2909
98
111
114
113
109
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Hydraulikoel
HLP
48
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Hydraulikoel HLP S/P-L
MOTOR GOLD Hydraulikoel HLP S/P-L je ulje bez cinka i pepela legirano na bazi
sumpora/fosfora, koje je specijalno koncipirano za primrnu u metalskoj industriji. U Timken-testu
postignuti su odlični rezultati. Dodatkom izabranih supstanci hidraulično ulje ima vioku zaštitu od
habanja, dobru oksidacionu stabilnost i podesno je pri visokim zahtevima za dugo upotrebno trajanje
Ponašanje prema materijalima zaptivki (dihtunga) je neutralno. Aditivi deluju dalje na visoku zaštitu
od korozije i sprečavaju stvaranje pene.
MOTOR GOLD Hydtraulikoel HLP S/P-L u nekim bitnim tačkama prevazilazi zahteve po DINu 51524, deo 2 za HLP-hidraulična ulja.
Specifikacije:
DIN 51524, deo 2
Odobreno:
SEB 181.226
Odgovara:
Vickers-pumpni test
Timken-test po DIN-u E 51434
MAN N 698
FZG-test A 8,3/90 12
MOTOR GOLD Hidraulikoel HLP S/P-L
vrednost
jedinica
ispitna metoda
ISO VG 46
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
878
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
232
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-25
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
45,3
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
7,0
DIN ISO 2909
112
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD
Hidraulikoel HLP S/P-L
49
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Hydraulikoel HVI
MOTOR GOLD Hydraulikoel HVI je sa ekstremnom opteretljivišću, odličnim temperaturnim
ponašanjem viskoziteta i dobrom zaštitom od habanja predodređen za primenu u svim jako
prenapregnutim mobilnim i stacionarnim industrijskim hidrauličnim uređajima.
Dobra sposobnost odvajanja vazduha i vode sprečavaju stvaranje pene i obezbeđuju u povezanosti
sa oksidacionim inhibitorima visoku otpornost na starenje. Ponašanje prema materijalima zaptivki
(dihtunga) je neutralno.
Specifikacije:
DIN 51524, deo 3
Odgovara:
AFNOR NF E 48-603 (HM, HV)
SIS SS 155434
Denison Filterability TP 02100
Hoesch HWN 2333
U.S. Steel 126 i 127
CETOP PR 91 H (HM, HV)
Soerry Vickers M -2950-S i I-286-S
FZG-test A 8,3/90 12
MOTOR GOLD Hydraulikoel HVI
vrednost
jedinica
ispitna metoda
ISO VG 32
ISOVG46
ISO VG 68
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
870
874
879
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
182
200
210
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-30
-28
-26
2
viskozitet 40ºC
mm /s
DIN 51562-1
32,1
45,8
68,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
6,1
7,8
10,4
DIN ISO 2909
140
140
140
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD
HydraulikHVI
50
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
Specijalni produkt od
2 to pro partiji
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Hydraulikoel HVLP
MOTOR GOLD Hydraulikoel HVLP je više-dometno hidraulično ulje sa jako dobrim
temperaturnim ponašanjem viskoziteta za primenu u visoko pritisnim hidrauličnim sistemima, koji
su izloženi promenljivim temperaturama. Savremena osnovna ulja garantuju u povezanosti sa
oksidacionim i korozionim inhibitorima izrazitu otpornost na starenje i zaštitno dejstvo protiv
korozije. EP-dodatci pružaju optimalnu zaštitu od habanja. Dihtunzi i creva se ne napadaju.
Specifikacije:
DIN 51524, deo 3
Odgovara:
AFNOR NF E 48-603 (HM, HV)
SIS SS 155434
Denison Filterability TP 02100
Hoesch HWN 2333
U.S. Steel 126 i 127
CETOP RP 91 H (HM, HV)
Soerry Vickers M -2950-S i I-286-S
FZG-test A 8,3/90 12
MOTOR GOLD Hydraulikoel HVLP
vrednost
jedinica
ispitna metoda
ISO VG 32
ISOVG 46
ISO VG 68
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
870
874
878
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
200
220
224
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-33
-32
-30
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
32,0
46,0
68,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
6,8
9,0
12,2
DIN ISO 2909
179
181
179
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD
Hydraulikoel HVLP
51
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Hydraulikoel Special (Blau)- (Plavo)
MOTOR GOLD Hydraulikoel Special (Blau) je više-dometno hidraulično ulje sa jako dobrim
temperaturnim ponašanjem viskoziteta za primenu u visoko pritisnim hidrauličnim sistemima, koji
su izloženi promenljivim temperaturama. Savremena osnovna ulja garantuju u povezanosti sa
oksidacionim i korozionim inhibitorima izrazitu otpornost na starenje i zaštitno dejstvo protiv
korozije. EP-dodatci pružaju optimalnu zaštitu od habanja. Dihtunzi i creva se ne napadaju.
MOTOR GOLD Hydtraulikoel Special (Blau) se preporučuje za hidraulične uređaje čiji
proizvođači propisuju specijalno hidraulično ulje. (npr. Poclain, Jumbo, Richier i dr.).
Specifikacija:
DIN 51524, deo 3
Odgovara:
AFNOR NF E 48-603 ( HM, HV )
SIS SS 155434
Denison Filerability TP 02100
Hoesch HWN 2333
U.S. Steel 126 i 127
CETOP RP 91 H ( HM, HV )
Sperry Vickers M-2950-S i I-286-S
FZG-Test A 8,3/90 12
MOTOR GOLD
Hydraulikoel Special
MOTOR GOLD
Hydraulikoel Special
(Blau-plavo)
vrednost
jedinica
ispitna metoda
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
864
863
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
230
230
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-42
-42
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
46,0
46,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
9,0
9,0
DIN ISO 2909
181
181
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD
Hydraulikoel Special (blau-plav)
52
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Hydtraulikoel A (Rot)-(Crveno)
MOTOR GOLD Hydtraulikoel A (Rot) je visoko kvalitetno hidraulično ulje sa deterdženskim i
disperzirajućim supstancama, koje rastvaraju nečistoće u hidrauličnom sistemu i održavaju ih u
poziciji lebdenja. Voda koja je prodrla u sistem, kao npr. kondenzovana voda, stabilno se emulgira i
sprečava koroziju. MOTOR GOLD Hydtraulikoel A (Rot) je ulje predviđeno za primenu u
građevinskim mašinama i u hidraulici krana.
Specifikacija:
DIN 51524, deo 2
Odgovara:
MAN N 698
DENISON HF-0
MOTOR GOLD
Hydraulikoel A
vrednost
jedinica
ispitna metoda
(Rot –crveno)
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
878
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
232
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-27
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
43,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
6,8
DIN ISO 2909
113
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD
Hydraulikoel A (rot –crveno)
53
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Hydraulikoel HLP-D
MOTOR GOLD Hydraulikoel HLP-D ima veliko mrežno dejstvo i dejstvo čišćenja i kao
deterdžensko hidraulično ulje zauzima posebno mesto među hidrauličnim uljima HLP. Pažljivo
izabrana osnovna ulja sa svojim jako dobrim temperaturnim ponašanjem viskoziteta pružaju
garanciju adekvatne moći proticanja i tako se stvaraju neznatni gubitci pri proticanju i trenju.
Deterdženske i dispergirajuće sintetičke aktivbne supstance rastvaraju nečistoće, održavaju ih u
poziciji lebdenja i time omogućavaju čišćenje zaprljanih hidrauličnih sistema. Funkcionalni elementi
nekog hidrauličnog uređaja ostaju na taj način oslobođeni skladištenja i zalepljivanja nečistoće.
Prodiruće količine vode se emulgiraju i obezbeđuju nesmetani rad hidrauličnog uređaja.
MOTOR GOLD Hydraulikoel HLP-D svojim univerzalnim karakteristikama prevazilazi
konvencionalna hidraulična ulja HLP prema DIN-u 51524, deo 2.
Specifikacija:
DIN 51524 deo 2
Dobija se pod drugom oznakom
MAN N 698
Odgovara:
DENISON HF-0
MOTOR GOLD Hydraulikoel HLP-D
vrednost
jedinica
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
22
32
46
68
100
DIN EN ISO 12185
873
874
878
883
884
ispitna metoda
gustina 15ºC
kg/m3
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
205
226
232
237
240
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-30
-28
-27
-25
-24
2
DIN 51562-1
22,7
32,0
43,0
68,0
100,0
2
DIN 51562-1
4,5
5,6
6,8
9,0
11,5
DIN ISO 2909
111
114
113
109
102
viskozitet 40ºC
viskozitet 100ºC
mm /s
mm /s
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise. Dalje ISO VG-klase na zahtev.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
MOTOR GOLD Hydraulikoel
HLP-D ISO VG22, 32, 46, 68
•
•
•
•
•
MOTOR GOLD Hydraulikoel
HLP-D ISO VG 100
•
•
•
•
•
54
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
Posebni produkt od
2 to pro partiji
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Hydraulikoel HVLP-D
MOTOR GOLD Hydraulikoel HVLP-D ima veliko mrežno dejstvo i dejstvo čišćenja i kao
deterdžensko hidraulično ulje zauzima posebno mesto među ovima. Jako dobro temperaturno
ponašanje viskoziteta pruža garanciju adekvatne moći proticanja i tako se stvaraju neznatni gubitci
pri proticanju i trenju. Deterdženske i dispergirajuće sintetičke supstance rastvaraju nečistoće,
održavaju ih u poziciji lebdenja i time omogućavaju čišćenje zaprljanih hidrauličnih sistema.
Funkcionalni elementi nekog hidrauličnog uređaja ostaju na taj način oslobođeni skladištenja i
zalepljivanja nečistoće. Prodiruće količine vode se emulgiraju do izvesnog procenta i raspoređuju se
tako da hidraulični uređaj nesmetano funkcioniše. Veće količine vode se ujedinjavanjem ovih ulja
kontrolisano odvajaju.
MOTOR GOLD Hydraulikoel HVLP-D svojim univerzalnim karakteristikama prevazilazi
konvencionalna hidraulična ulja HLP prema DIN-u 51524, deo 2 i deo 3. MOTOR GOLD
hidraulična ulja HVLP-D se primenjuju kod svih bagera, gusenica za ravnjanje i kod hidraulike u
kamionima, a mogu se koristiti i u stacionarnim uređajima u oblasti proizvodnih i alatnih mašina.
Specifikacija:
DIN 51524 deo 3
MOTOR GOLD Hidraulikoel HVLP –D
vrednost
jedinica
ispitna metoda
ISO VG 22
ISO VG 32
ISO VG 46
ISO VG 68
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
856
861
869
873
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
210
215
220
230
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-39
-39
-39
-39
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
22,0
32,0
46,0
68,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
4,8
6,3
8,1
10,9
DIN ISO 2909
145
152
150
151
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD
Hidraulikoel HVLP-D
55
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
Posebni produkt od
2 to pro partiji
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Menjačko ulje za alatne mašine CLP
MOTOR GOLD Menjačko ulje za alatne mašine CLP razvijeno je za jako zahtevne industrijske
menjače. Upotrebljava se za podmazivanje prenosnika sa cilindričnim zupčanicima, sa konusnim
zupčanicima i pužnim reduktorima, za prenosnike zupčanika i za ležajeve sa potapajućim i
cirkulacionim podmazivanjima, kao i za kandžaste spojnice, aksijalne ležajeve kod valjaka i visoko
opterećenih kliznih površina (zglobova). Ovo ulje se posebno dobro pokazalo na prenosnicima i
ležajevima kod valjaoničnih konstrukcija, na kalanderima, rudarskim mašinama, navojima i kod
mašina za usitnjavanje tvrdog mterijla. MOTOR GOLD Menjačko ulje za alatne mašine CLP sadrži
dodatne materijale za efektno smanjenje habanja (EP aditivi), zatim antioksidante i inhibitore
korozije. Kao osnovni materijali koriste se kvalitativno visoko vredni rafinati.
Specifikacija
5157 deo 3
* Sprečavanje startnog glodanja i pitinga
* Ne emulgira se, zato je dobro kod mehaničkih pripremnih postupaka kao i kod zaustavljanja
* Dobra koroziona zaštita kod čelika, obojenih i lakih metala kao i njihovih legura
* Neutralno ponašanje prema manžetama i materijalima zaptivki.
MOTOR GOLD
Menjačko ulje za alatne mašine CLP
vrednost
jedinica
ispitna metoda
ISO VG
68
ISO VG
100
ISO VG
150
ISO VG
220
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
883
884
888
891
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
235
237
240
>240
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-27
-26
-25
-24
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
68,0
100,0
150,0
220,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
9,0
11,5
15,1
19,4
DIN ISO 2909
109
102
101
100
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise. Druge ISO VG-klase na zahtev
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD
Menjačko ulje za alatne mašine
CLP
56
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Kompresorsko ulje VDL
MOTOR GOLD Kompresorsko ulje VDL ispunjava visoke zahteve po DIN-u 51506.Baza ovog
ulja su visokokvalitetna osnovna ulja otporna na starenje. Ono ima dobru sposobnost vezivanja,
odbija vodu i smanjuje habanje. Pošto mnogi kompresori rade pri visokim temperaturama, mora ulje
koje se upotrebljava da pokazuje dobru otpornost na starenje pri stvaranju vrlo malog ostatka.
Sa MOTOR GOLD kompresorskim uljem VDL garantuje se sigurno podmazivanje ne samo u
gornjem temperaturnom opsegu nego i u hladnom stanju kompresora, da bi se postiglo smanjenje
habanja. Izabranim dodatcima usklađeno jedno sa drugim minimizira se sklonost ka koksovanju i
stvaranje zapaljivih ostataka.
MOTOR GOLD Kompresorsko ulje VDL koristi se i za rotaciono podmazivanje pogonskih
mehanizama i kod dizel-motora, kod kojih proizvođač ne propisuje nikakvo HD-motorno ulje.
MOTOR GOLD Kompresorsko ulje VDL može se upotrebljavati u stacionarnim i mobilnim
kompresorima sa krajnjim kompresorskim temperaturama do 220°C i ispunjava zahteve za VDLulja. Zahtevi za VBL i VCL se prevazilaze.
•
Neznatna sklonost ka koksovanju
MOTOR GOLD Kompresorsko ulje VDL
vrednost
jedinica
ispitna metoda
ISO VG
46
ISO VG
100
ISO VG
150
ISO VG
320
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
878
884
888
893
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
230
235
240
250
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-24
-22
-20
-18
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
43,0
100,0
150,0
318,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
6,8
11,5
15,1
24,6
DIN ISO 2909
113
102
101
99
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise. Druge ISO VG-klase na zahtev
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Kompresorsko
ulje VDL ISO VG 446, 100, 150
MOTOR GOLD Kompresorsko
ulje VDL ISO VG 320
57
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
Posebni produkt od
2 to pro produktu
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Oplatno ulje U 18 F
MOTOR GOLD Oplatno ulje U 18 F je kao čist mineralni produkt najpodesniji za nanošenje na
oplate velikih površina. MOTOR GOLD Oplatno ulje U 18 F obezbeđuje čisto i lako skidanje oplate
kod čeličnih kalupa i na tablama za presovanje slojeva materijala. Pri štedljivoj upotrebi postignuta
je i na vidnom betonu gonja površina bez mrlja.
•
•
•
•
•
Laka obrada prskanjem ili mazanjem
Odlična mrežna i pregradna sposobnost
Čisto i lako skidanje oplate
Izvanredna zaštita od korozije
Visoka ekonomičnost zahvaljujući visokoj izdržljivosti oplata
MOTOR GOLD Ulje za prskanje, svetlo
MOTOR GOLD Ulje za prskanje, grafitirano
MOTOR GOLD Ulja za prskanje su produkti mineralnog ulja sa istaknutim površinskim
svojstvima, koji omogućavaju visoku korozionu zaštitu i time garant za trajno konzerviranje.
MOTOR
GOLD
Oplatno ulje
U 18 F
vrednost
jedinica
gustina 15ºC
kg/m3
tačka sagorevanja
COC
MOTOR
GOLD
MOTOR
GOLD
Ulje za prskanje
svetlo
Ulje za prskanje
grafitirano
ispitna metoda
DIN EN ISO 12185
870
868
869
ºC
DIN ISO 2592
160
210
212
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-20
-9
-10
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
9,0
23,5
24,2
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
MOTOR GOLD Oplatno ulje
U 18 F
•
•
•
•
•
MOTOR GOLD Ulje za
prskanje svetlo
MOTOR GOLD Ulje za
prskanje grafitirano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
58
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Ulje za sečenje 525 BB
MOTOR GOLD Ulje za sečenje 525 BB je svetlo, blago legirano ulje za automatsko sečenje na
bazi mineralnog ulja sa visokom sposobnošću nošenja tereta zahvaljujući polarnim komponentama
efikasnim u sečenju, koji osim toga deluju tako da sprečavaju habanje i koroziju.
MOTOR GOLD Ulje za sečenje 525 BB koristi se za obradu niskolegiranih čelika koji se lako
stružu, čvrstoće do 60 kp/mm2. Prikladan je za opšte zadatke kod struganja pri normalnim brzinama
sečenja kao i za struganje obojenih i lakih metala.
•
•
•
•
•
•
•
Blago legirano, bez hemijski aktivnih supstanci
Minimalna pojava pene, vrlo svetlo i neutralnog mirisa
Dobro dejstvo zaštite od rđe, ne napada dihtunge i mašinske boje otporne na mineralna ulja
Sprečava habanje i koroziju
Povećana moć nošenja tereta
Dermatološki besprekorno
Štiti kožu, nema uljnih akni
• Za obradu čelika čvrstoće do 60 kp/mm2
MOTOR GOLD Ulje za sečenje 525 BB
vrednost
jedinica
ispitna metoda
3
gustina 15ºC
kg/m
DIN EN ISO 12185
870
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
210
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-12
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
25,0
DIN 51562-1
4,8
DIN ISO 2909
113
viskozitet 100ºC
2
mm /s
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
MOTOR GOLD Ulje za
sečenje 525 BB
•
•
•
•
•
59
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
Specijalni produkt od
2 to pro partiji
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Hladni čistač
MOTOR GOLD Hladni čistač ispunjava visoke zahteve čišćenja u industriji i zanatstvu sa dobrim,
brzim i čistim dejstvom čišćenja kod nauljenih, masnih i zaprljanih površina. MOTOR GOLD
hladni čistač ne napada materijal koji se čisti. Nagrizajuće, čiste i alkalne komponente nisu sadržane
u ovom proizvodu. Pri stručnom rukovanju nema uticaja na električnu funkciju. MOTOR GOLD
hladni čistač je proizveden na bazi jako dobro rafinisanih naftnih frakcija i supstanci aktivnih za
čišćenje.
MOTOR GOLD hladni čistač reaguje neutralno i sadrži fiziološki besprekorne emulgatore, koji ne
nadražuju ljudsku kožu. Pri svakoj akciji čišćenja primena treba da se vrši u koncentrovanom obliku
sa spiranjem u nastavku pomoću mlaza vode ili pare. Pri stručnoj primeni ne stvaraju se nikakve
pare u koncentraciji koja ugrožava zdravlje. Proizvod je emulgirajući sa dobrim odvajanjem ulja i
vode u nastavku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bez hlorisanih rastvorinih sredstava
Izvanredno mrežno dejstvo i dejsto čiščenja
Fiziološki bespreko prema propisu Arb.StoffVO
Nadprosečni disperzioni efekat
Izvanredna sposobnost nošenja prljavštine
Povratno zamašćivanje sa dobrom zaštitom od korozije
Rastvorljivo u vodi sa vrlo dobrim faznim odvajanjem
Neutralno prema materijalu dihtunga (zaptivki)
Boja svetla
MOTOR GOLD Hladni čistač
vrednost
jedinica
ispitna metoda
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
810
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
65
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-24
DIN 51562-1
2
viskozitet 20ºC
2
mm /s
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
MOTOR GOLD Hladni
čistač
•
•
•
•
•
60
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Sawtec
MOTOR GOLD Sawtec je proizvod isproban u praksi i dobro pokazan kod motornih testera sa
lancem Na osnovu apecijalno izabranih kombinacija aditiva postignuto je dejstvo sa izrazitom
prijemčivošću, sa vrlo dobrim temperaturnim ponašanjem i sa dobrim svojstvima podmazivanja.
Zbog toga je MOTOR GOLD Sawtec najpodesniji za letnji i zimski rad. Vrlo dobro rashladno
dejstvo obezbeđuje najmanje habanje pri optimalnoj brzini sečenja. Prema materijalima zaptivki,
veštačkim materijalima i prema laku, ovaj proizvod se ponaša neutralno pri istovremenoj zaštiti od
korozije.
•
•
•
•
•
•
Visok stepen vezivanja za podlogu
Pouzdana zaštita od korozije
Dobro temperaturno ponašanje i pri niskim temperaturama
Neutralno prema materijalima za zaptivke (dihtunge) i prema veštačkim materijalima
Vrlo dobro rashladno dejstvo
Dobra zaštita od habanja
MOTOR GOLD Sawtec
vrednost
jedinica
ispitna metoda
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
888
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
230
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-24
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
100,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
11,5
DIN ISO 2909
102
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
4*5
litar
MOTOR GOLD Sawtec
•
•
•
•
•
•
61
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Sawtec 105
MOTOR GOLD Sawtec 105 je visoko razvijeni proizvod za testere sa lancem svih fabrikata.
Zahvaljujući specijalno izabrnoj kombinaciji aditiva i povišenom viskozitetu u odnosu na standardne
kvalitete postiže se izvanredna prijemčivost sa vrlo dobrim temperaturnim ponašanjem dobrim
svojstvima podmazivanja. Primena visoko kvalitetnih aditiva za zaštitu od habanja povećava trajnost
lanaca. U odnosu na materijale zaptivki (dihtunga), na veštačke materijale i lakove ovaj proizvod se
ponaša neutralno pri istovremenoj zaštiti od korozije i habanja.
•
•
•
•
•
•
Visok stepen vezivanja za podlogu
Smanjeno habanje
Pouzdana zaštita od korozije
Dobro temperaturno ponašanje i pri niskim temperaturama
Neutralno prema materijalima za zaptivke (dihtunge) / veštačkim materijalima
Vrlo dobro rashladno dejstvo
MOTOR GOLD Sawtec 105
vrednost
jedinica
ispitna metoda
3
gustina 15ºC
kg/m
DIN EN ISO 12185
888
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
230
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-24
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
105,0
viskozitet 100ºC
mm2/s
DIN 51562-1
12,0
DIN ISO 2909
104
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Sawtec 105
62
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
•
•
•
•
•
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
Posebni produkt od
2 to pro partiji
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Spezial-Haftoel
MOTOR GOLD Spezial-Haftoel je ulje za podmazivanje, kod kojeg se jako razvlače konci i koje
prijanja za podlogu i stvara stabilan podmazujući film, otporan na pritisak. Posebne aktivne
supstance daju ovom ulju optimalna svojstva vezivanja, osiguravaju zaštitu od korozije i otpornost
na starenje. MOTOR GOLD Spezial-Haftoel ima pored izvanrednih sposobnosti kvašenja i jednu
takvu izrazitu sposobnost vezivanja, da film koji se stvara ne odlazi čak ni sa vertikalnih površina.
Vertikalne vođice i klizne površine mogu se besprekorno podmazivati, pošto se podmazujući film ne
kida. Mnoge proizvodne mašine u metaloprerađivačkoj industriji kao mašine za obradu tekstila,
papira, mašine za pakovanje, rotacione mašine i tome slično imaju (otvorene) klizne ležajeve,
bolcnove, zglobove, lance, zupčaste poluge, klizne i stubne vođice. Za sva ova mesta podmazivanja
prikladan je izvanredno MOTOR GOLD spezial-Haftoel, jer ovo ulje niti kaplje niti prska, tako da
proizvedeni materijali (tekstil, tapete, papir itd) se ne zaprljaju od ulja. Film koji se stvara od ulja
ostaje znatno duže na mestima podmazivanja nego kod uobičajenih mašinskih ulja. Time se znatno
produžuju rokovi za podmazivanje i tako se smanjuje potrošnje ulja.
MOTOR GOLD Spezial-Haftoel je podesno za klizne putanje i putanje vođica svih alatnih mašina
kao bušilice, brusilice, torzione mašine i mašine za čišćenje. Ono sprečava rizično izklizavanje
klizača na putanjama vođica ovih alatnih mašina i pri vrlo malim pomicanjima i na taj način
doprinosi povećanoj radnoj preciznosti. Dovod materijala za podmazivanje može se vršiti preko
centralnih uređaja za podmazivanje, pomoću mehaničkih uljača ili ručno pomoću uljne kantice.
Prikladni su takođe uljni kapljači ili uljni fitilji.
• Pouzdano podmazivanje
• Produžni rokovi za podmazivanje
• Nema sklizavanja
• Smanjena potrošnja ulja
• Izbegnutost uljnih fleka (mrlja)
MOTOR GOLD Spezial-Haftoel
vrednost
jedinica
ispitna metoda
ISO VG
68
ISO VG
100
ISO VG
150
ISO VG
220
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
878
882
885
887
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
225
235
240
245
pourpoint
ºC
DIN ISO 3016
-12
-12
-12
-12
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
66,0
100,0
150,0
220,0
DIN 51562-1
9,0
11,6
15,2
19,5
DIN ISO 2909
107
102
101
101
viskozitet 100ºC
2
mm /s
VI
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise. Druge ISO VG-klase na zahtev
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD SpecijalnoHaftoel ISO VG 68,100,150,220
63
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
•
•
•
60
litar
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Hladno mazivo PKS
MOTOR GOLD Hladno mazivo PKS je mnogostruko primenljivo hladno mazivo, koje se može
mešati sa vodom na bazi minerala. MOTOR GOLD hladno mazivo PKS ne sadrži nikakva hlorna,
sumporna i fosforna jedinjenja.Za MOTOR GOLD hladno mazivo PKS ne koriste se nitrozirajući
agensi, sekundarni amini (< 0,2 %), teški metali i biozidi.
MOTOR GOLD hladno mazivo PKS odgovara današnjim zahtevima zaštite na radu i zaštite
čovekove okoline.
Karakteristike:
MOTOR GOLD hladno mazivo PKS
• podjednako dobro podesno je za cepanje sa geometriski definisanim i nedefinisanim sečivom
• podesno je takođe za obradu čelika, sivog liva i aluminijumskih legura
Uputstva za upotrebu:
MOTOR GOLD hladno mazivo PKS ima naročito širok spektar primenljivosti. Ono je podesno za
vrlo mnogo načina rezanja i vrsta materijala. Posebno treba istaći izvanrednu zaštitu od rđanja pri
rezanju materijala koji su osetljivi na koroziju kao i na sposobnost ispiranja uz vrlo dobro ponašanje
pene.
Neophodna koncentracija primene dobija se iz težine rezanja i materijala, koji treba da se reže.
Minimalna koncentracija ne bi trebalo da bude ispod 3,0%.
Uslovi skladištenja:
Koncentrat treba skladištiti na sobnoj temperaturi (idealna temperatura skladištenja je između +10°C
i +30°C). Najmanja izdržljivost (vek trajanja) pod navedenim uslovima iznosi 12 meseci. Obratiti
pažnju na propise za skladištenje i transport u pogledu ugroženosti materijala od vode (LTwS).
MOTOR GOLD hladno mazivo PKS je uklopljen u WGK 2.
Mešanje:
Mešanje MOTOR GOLD hladnog maziva PKS je bez problema. Treba obratiti pažnju na redosled
mešanja kod svakog hladnog maziva, koji se može mešati sa vodom. U principu je neophodno
koncentrat hladnog maziva dodavati u pokretnu vodu za mešanje. Najpodesniji su ipak aparati za
mešanje.
Zaštita na radu i zaštita čovekove okline:
MOTOR GOLD hladno mazivo PKS
• odgovara TRGS 611 i dodatno inhibira stvaranje nitrosamina
• nema obavezu označavanja prema propisu o opasnim materijalima
• uklopljen je u WGK 2, rezultirajuća emulzija u WGK 1
(Pravilo za mešanje VwVwS – propis za vodo-ugrožavajuće materijale)
64
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Cut 36 B ( Hladno mazivo, koje sadrži mineralno ulje)
MOTOR GOLD Cut 36 B je hladno mazivo koje sadrži mineralno ulje, koje se ne može mešati sa
vodom, a služi za rezajuću obradu aluminijuma i obojenih metala. Radne operacije kao npr. bušenje,
torzija, glodanje, rezanje navoja, oblikovanje navoja, struganje i štancovanje nelegiranih čelika
savladavaju se sa sigurnošću. Dalje se MOTOR GOLD Cut 36 B može koristiti kod bušenja, torzije,
struganja i štancovanja nelegiranih čelika.
MOTOR GOLD Cut 36 B sadrži mineralna ulja, koja su prema IARC-monografiji 33 nesumljiva.
Kombinacija aktivnih materija sastoji se od nativnih masti, sintetičkih estara i inhibitora obojenih
metala, koji proizvodu daju dobra EP- i AW-svojstva. Na osnovu ove kombinacije aktivnih materija
postižu se visoki gornje-površinski kvaliteti i održivost mase radnih komada. MOTOR GOLD Cut
36 B je bez hlora. Osim toga. MOTOR GOLD Cut 36 B se odlikuje dobrom karakteristikom
ispiranja, dobrim rashladnim dejstvom i besprekornim transportom strugotine (špona)
Radni komadi izrađeni sa MOTOR GOLD Cut 36 B se mogu odmašćivati u tehničkim
odmašćivačima koji su uobičajeni na tržištu.
MOTOR GOLD Cut 36 B ne bi pri skladištenju trebalo izlagati niti velikim temperaturnim
oscilacijama niti mrazu; treba ga pre upotrebe dovesti na sobnu temperaturu.
MOTOR GOLD Cut 36 B nije nikakva rizična materija prema Propisu o opasnim materijama i
nije nikakva opasna materija prema ADR i GGVS.
Ova proizvođačka informacija ima savetujuću funkciju, pravna obaveznost se ne može iz toga
izvesti.
MOTOR GOLD Cut
vrednost
jedinica
3
ispitna metoda
36 B
DIN EN ISO 12185
880
gustina 15ºC
kg/m
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
160
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
36,0
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Cut 36 B
65
nepakovana
roba
965
litar
•
202
litar
60
litar
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Cut HL ( Hladno mazivo, koje sadrži mineralno ulje)
MOTOR GOLD Cut HL je hladno mazivo koje sadrži mineralno ulje, koje se ne može mešati sa
vodom, a služi za rezajuću obradu plemenitih čelika, čelika i materijala od livenog gvožđa. Radne
operacije kao npr. bušenje, torzija, glodanje, brušenje, rezanje navoja, oblikovanje navoja, struganje,
duboko bušenje, ozupčavanje savladavaju se sa sigurnošću. Dalje se MOTOR GOLD Cut HL može
koristiti kod obrade obojenih metala i aluminijuma.
MOTOR GOLD Cut HL sadrži mineralna ulja, koja su prema IARC-monografiji 33 nesumljiva.
Kombinacija aktivnih materija sastoji se od nativnih masti, sintetičkih, delimično sumporisanih
estara i metaloorganskih EP-aktivnih supstanci, koji proizvodu daju dobra EP- i AW-svojstva. Na
osnovu ove kombinacije aktivnih materija postižu se visoki gornje-površinski kvaliteti i održivost
mase radnih komada. MOTOR GOLD Cut HL je bez hlora. Osim toga. MOTOR GOLD Cut HL se
odlikuje dobrom karakteristikom ispiranja, dobrim rashladnim dejstvom
i besprekornim
transportom strugotine (špona).
MOTOR GOLD Cut HL 32 dodatno garantuje obradu sa minimalno uljne magle.
Radni komadi izrađeni sa MOTOR GOLD Cut HL se mogu odmašćivati u tehničkim
odmašćivačima koji su uobičajeni na tržištu.
MOTOR GOLD Cut HL ne bi pri skladištenju trebalo izlagati niti velikim temperaturnim
oscilacijama niti mrazu; treba ga pre upotrebe dovesti na sobnu temperaturu.
MOTOR GOLD Cut HL nije nikakva rizična materija prema Propisu o opasnim materijama i nije
nikakva opasna materija prema ADR i GGVS.
Ova proizvođačka informacija ima savetujuću funkciju, pravna obaveznost se ne može iz toga
izvesti.
MOTOR GOLD Cut HL
vrednost
jedinica
ispitna metoda
23
32
gustina 15ºC
kg/m3
DIN EN ISO 12185
860
880
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
159
161
DIN 51562-1
23,0
3,0
viskozitet 40ºC
2
mm /s
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Cut HL
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
4*5
litar
12 * 1
litar
•
MOTOR GOLD Cut SG ( Hladno mazivo, koje sadrži mineralno ulje)
66
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Cut SG je hladno mazivo koje sadrži mineralno ulje, koje se ne može mešati sa
vodom, a služi za rezajuću obradu nelegiranih čelika, i materijala od livenog gvožđa.
Radne operacije kao npr. bušenje, torzija, glodanje, brušenje, rezanje navoja, oblikovanje navoja,
struganje, duboko bušenje, ozupčavanje savladavaju se sa sigurnošću.
On ispunjava sve zadatke kod normalne brzine sečenja kako kod legiranih čelika i delimično
obojenih metala.
MOTOR GOLD Cut SG sadrži mineralna ulja, koja su prema IARC-monografiji 33 nesumljiva.
Kombinacija aktivnih materija sastoji se od nativnih masti, sintetičkih, delimično sumporisanih
estara i metaloorganskih EP-aktivnih supstanci, koji proizvodu daju dobra EP- i AW-svojstva.
MOTOR GOLD Cut SG je bez hlora.
Na osnovu ove kombinacije aktivnih materija postižu se visoki gornje-površinski kvaliteti i
održivost mase radnih komada.
Osim toga. MOTOR GOLD Cut SG se odlikuje dobrom karakteristikom ispiranja, dobrim
rashladnim dejstvom i besprekornim transportom strugotine (špona)
MOTOR GOLD Cut SG dodatno garantuje obradu sa minimalno uljne magle.
Radni komadi izrađeni sa MOTOR GOLD Cut SG se mogu odmašćivati u tehničkim
odmašćivačima koji su uobičajeni na tržištu.
MOTOR GOLD Cut SG ne bi pri skladištenju trebalo izlagati niti velikim temperaturnim
oscilacijama niti mrazu; treba ga pre upotrebe dovesti na sobnu temperaturu.
MOTOR GOLD Cut SG nije nikakva rizična materija prema Propisu o opasnim materijama i nije
nikakva opasna materija prema ADR i GGVS.
MOTOR GOLD Cut SG
vrednost
jedinica
3
ispitna metoda
15
23
32
DIN EN ISO 12185
853
858
862
gustina 15ºC
kg/m
tačka sagorevanja COC
ºC
DIN ISO 2592
196
210
226
viskozitet 40ºC
mm2/s
DIN 51562-1
15,0
23,0
32,0
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
nepakovana
roba
965
litar
202
litar
60
litar
20
litar
MOTOR GOLD Cut SG
•
•
•
•
•
67
4*5
litar
12 * 1
litar
Napomena·
MOTOR
GOLD®
MOTOR GOLD Višenamenska mast H 3205 M
MOTOR GOLD Višenamenska mast H 3205 M je litijumska sapunska mast, koja se odlikuje
svojim povoljnim ponašanjem pri niskim temperaturama i svojom dobrim vezivanjem za podlogu.
MOTOR GOLD višenamenska mast H 3205 M otporna na oksidaciju, posebno je otporna na
valjanje i ima izvrsne kakteristike podmazivanja. MOTOR GOLD višenamenska mast H 3205 M je
prava jedinstvena mast za podmazivanje motornih vozila, građevinskih mašina i poljoprivrednih
alata.
Specifikacija
DIN 51825; K2K-30
MOTOR GOLD Višenamenska mast 3203 M (grafitirana)
MOTOR GOLD Višenamenska mast 3203 M (grafitirana) je litijumska sapunska mast sa
koloidalnim grafitom za poboljšanje karakteristika pomoćnog rada. Prikladna je za podmazivanje
motornih vozila, građevinskih mašina i poljoprivrednih alata, kao i za klizne i valjčaste ležajeve sa
srednjim opterećenjem pri visokim i niskim temperaturama.
Specifikacija
DIN 51825; KF2K-30
MOTOR GOLD
Višenamenska mast
H 3205 M
MOTOR GOLD
Višenamenska mast
3203 M (grafitirana)
-30 do + 120
-30 do + 120
vrednost
jedinica
upotrebni –
temperaturni opseg
°C
tačka kapljanja
ºC
DIN ISO 2176
180
180
Walkpenetracija/25°
mm/10
DIN ISO 2137
265 do 290
265 do 295
2
2
klasa konzistencije
merna metoda
DIN 51818(NLGI)
Navedeni podaci su približne vrednosti. Molimo da obratite pažnju na pogonske propise.
Raspoloživa pakovanja
MOTOR GOLD Višenamenska mast H 3205 M
MOTOR GOLD Višenamenska mast 3203 M (grafitirana)
68
10 x 0,4 kg kese
•
•
Napomena·
MOTOR
GOLD®
69
Download

MotorGold Katalog - Bonetik-gold