BELGRADE COACHING CENTER
Belgrade Coaching Center
vas poziva na edukaciju
TEHNIKA PERSUAZIJE I UTICAJA
Otkrijte, saznajte i
naučite moćne i
suptilne tehnike
persuazije i uticaja,
tehnike koje su dugo
bile skrivane od očiju
javnosti, tehnike koje
uspešne lidere čine
uticajnim,
harizmatičnim i
moćnim.
Da li želite da povećate vaš uticaj na vama bitne ljude iz vaše okoline kako bi oni saslušali šta imate
da kažete, prihvatili vaše ideje i zauzeli pozitivan stav prema vama i onome što govorite?
Da li želite da dramatično povećate prodaju vaših proizvoda, usluga ili ideja tako što ćete naučiti da
ljude učinite očaranim i fasciniranim vašom ponudom jer ćete uticati direknto na njihove emocije i
želje umesto na njihov kritički deo uma?
Da li ste se nekada našli u situaciji da imate kvalitetan prozivod, dobru cenu, odličnu uslugu ili
sjajnu, kreativnu ideju a da drugi (vaši saradnici, kupci, klijenti) to jednostavno nisu prepoznali?
Da li ste se pomalo umorili od dugog ubeđivanja, beskonačnog argumentovanja i forsiranja drugih
da vas razumeju i prihvate vaše mišljenje, perspektivu gledanja ili ideju?
Da li želite da naučite da na zaista lak, prirodan i suptilan način utičete na ljude tako što ćete učiniti
da se oni osećaju sjajno u vašem prisustvu i da bez otpora prihvate vašu ponudu?
Ako ste radoznali i otvorenog uma otkrijte šta ćete sve naučiti na ovoj
edukaciji!
BELGRADE COACHIN CENTER
BELGRADE COACHING CENTER
Kome je namenjen ovaj kurs
1.
Psihoterapeutima, psiholozima, psihijatrima, lekarima, savetnicima, trenerima i
osobama koje se bave coaching-om i žele da utiču na svoje klijente / pacijente da usvoje
nove obrazce mišljenja, emocionalno reagovanja i ponašanja koji će dovesti do željenih promena
i ciljeva.
2. Liderima u okviru bilo koje vrste delatnosti i društvenog angažmana - tehnike i prinicipi koje
ćete naučiti na ovom kursu će vam omogućiti da postanete harizmatičniji, udebljiviji, uticajniji i
omogućiće vam da lako utičete na vaše sledbenike da prihvate vaše ideje, stavove, ciljeve i
vrednosti.
3. Govornicima - osobama koje žele da postanu harizmatični, uticajni i zanmiljivi govornici.
Tehnike i veštine koje ćete naučiti na ovom kursu će vam omogućiti da očarate publiku,
pobudite u njima interesovanje i pozitivne emocije i stvorite kod njih snažnu želju da vas slušaju
i prihvataju vaše ideje.
4. Osobama koje žele da postanu harizmatičnije i uticajnije i da povećaju svoju moć
uticaja na druge u kontekstu: roditeljstva, partnerskih i prijateljskih odnosa.
Napomena
Kurs je koncipiran tako da nudi mnošto praktičnih veština koje ćete naučiti i uvežbati na samom
kursu.
Tehnike i veštine koje ćete naučiti na ovoj edukaciji će fascinantno i
na dramatičan način uvećati vašu:
• Moć da utičete na druge (klijente, saradnike, kolege, kupce, korisnike vaših usluga, pacijente,
•
•
•
•
•
prijatelje, partnere) i sebe
Profit, vašu zaradu i broj klijenata koji će kupiti vaše usluge i/ili proizvode
Vašu harizmatičnosti i veštine javnog nastupa
Sposobnost da lako i prirodno ostavite pozitivan utisak u bilo kojoj situaciji
Da čitate ljude kao otvorenu knjigu
Da postanete neograničeno samopouzdani u onome što radite
BELGRADE COACHING CENTER
BELGRADE COACHING CENTER
PROGRAM EDUKACIJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Šta je persuazija
Gde je sve moguće primenjivati tehnike persuazije i uticaja
Ko su najčešći korisnici persuazije
Razlike između persuazije i manipulacije
Zašto je persuazija mnogo moćnija nego manipulacija
Zašto je persuazija u suštini win - win situacija
Tri nivoa persuazije
Planiranje procesa persuazije
Karakteristike uma i proces persuazije
Šest osnovnih principa uticaja
Osnovni princip na kojem se bazariju sve tehnike persuazije
Osnovna formula na kojoj se bazira svaka tehnika persuazije
Motivacija, potrebe i želje u procesu persuazije
Kako da koristite univerzalane motive u procesu persuazije
Šest bazičnih osobina ličnosti koje su važne u procesu persuazije, kako da ih prepoznate
i iskoristite u procesu persuazije
Kako da izazovete pozitivne emocije kod sagovornika i povežete ih sa vašom ponudom i
na taj način je učinite neodoljivom za njega
Dva načina na koji možete izazvati željene emocije kod vašeg sagovornika
Kako da veoma brzo, prirodno i lako kreirate pozitivnu prvu impersiju kod vašeg
sagovornika, stvorite i produbite odnos poverenja i dopadanja koji vam je potreban da
biste mogli da na njega utičete
Kako da koristeći isključivo konverazacijske tehnike uvedete subjekta u stanje povećane
sugestibilnosti i na taj način proces persuazije učinite bržim, lakšim i moćnijim
Kako da koristeći specifične reči uvedete sagovornika u stanje transa, stanje povećane
pažnje, specifičnog raspoloženja ili željenog motivacionog stanja
Kako da kreirate kontekst u kojem će subjekt sve što vi kažete lako prhvatiti kao istinito
i vredno pažnje
Kako očekivanja utiču na subjektovu percepciju, emocije i ponašanje, kako da kod
subjekta kreirate specifična pozitivna očekivanja koja će subjektu olakšati da vašu
ponudu percipira kao atraktivnu i poželjnu za njega
Kako da koristeći pitanja isporučite sugestije na suptilan, prikriven i neprimetan način
Kako da pričajući priče i koristeći metafore zaobiđete subjektovo kritičko razmišljanje i
odbrane i utičete direktno na njegove želje i emocionalni deo ličnosti
Šta su heuristike u odlučivanju i kako da ih iskoristite da lako i prirodno navedete
subjekta da se složi sa vama
Tridesetčetiri najčešće heuristike u odlučivanju koje možete lako iskoristiti u persuaziji
Kako vaš spoljni izgled utiče na vašeg sagovornika i proces persuazije
Kako da čitajući neverbalne znake koje subjekt nevoljno emituje čitate subjekta kao
otvorenu knjigu i te informacije iskoristite u procesu persuazije
BELGRADE COACHING CENTER
BELGRADE COACHING CENTER
29. Kako da postanete harizmatični, koji su osnovne karakteristike harizmatičnosti i kako da
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
ih razvijete ako ih neposedujete, kako i zašto harizmatičnost dramatično povećava uspeh
persuazije
Kako da na indirektan način kažete nešto lepo o sebi, svojoj firmi ili vašoj ponudi tako da
vam subjekt poveruje i ne misli da ste neiskreni ili nadmeni
Kako da indirektan način udelite drugima komplimente koje će oni shvatiti iskreno i na
taj način veoma snažno utičete na odnos tih osoba prema vama i onome što imate da
ponudite
Kako da indirektan način kažete drugome nešto što ne biste rekli direktno i na taj način
zaštite sebe
Osam najvećih grešaka u komunikaciji koje treba da izbegavate da biste bili mnogo
ubedljiviji i uticajniji
Kako da otkrijete šta je subjektu zaista važno u vezi vaše ponude (proizvoda ili usluge) i
na taj način tačno i precizno utičete na njega da prihvati vašu ponudu
Šest kategorija reči persuazivne komunikacije, reči koje imaju gotovo magičan efekat u
procesu persuazije
Veoma moćni i prirodni jezički paterni uz pomoć kojih ćete moći da potpuno
neprimetno i suptilno utičete na vašeg sagovornika da se složi sa vama, prihvati vašu
ponudu, ideju ili stav
Kako da lako stvorite okvir slaganja kod vašeg sagovornika i na taj način kreirate
kontekst u kojem će njemu biti lako da se složi sa vama i prihvati sve ono što mu nudite
Šta su kognitivne distrozije, kako da ih prepoznate i kako da ih iskoristite u procesu
persuazije
Tehnike zatvaranja uz pomoć kojih ćete osigurati da se vaš sagovornik prihvati vašu
ponudu
Bazične formule procesa persuazije, kako da koristeći ove formule povežete sve što ste
naučili, odaberete potrebne tehnike i sve to primenite u konkretnom kontekstu.
BELGRADE COACHING CENTER
BELGRADE COACHING CENTER
Edukacija
Dvodnevni intenzivni vikend kurs
•
•
•
•
Traje dva dana: Subota i Nedelja (od 10 do 18h)
Predstavlja intenzivni kurs za one koje su ambiciozni i žele da brzo uče
Kurs se organizuje za male grupe
Školarina iznosi 100 evra
Dvodnevni intenzivni individualni kurs biće održan za vikend (Subotu i Nedelju) u našem trening
centru u Beogradu. Datum održavanja biće istaknut na našem sajtu. Broj učesnika je ograničen.
NAČIN PRIJAVE
Da biste se prijavili na kurs pošaljite nam email (naša email adresa je:
[email protected]). Kada nam pošaljete email mi ćemo vam poslati aplikacioni
formular koji ćete popuniti i poslati nam ponovo na naš email. Mi ćemo vas tada staviti na listu
edukanata.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi edukacije, načina plaćanja ili nečeg trećeg slobodno nas pitajte.
Lokacija
Naš trening centar se nalazi u Svetogorskoj ulici br. 18. Prekoputa pozorišta Atelje 212.
Voditelj
Vladimir Mišić dipl. psiholog, doktorand na odeljenu za psihologiju Filozofskog
fakulteta u Beogradu, Master of Persuasion & Influence, Life Coach, RE&CBT
savetnik, terapeut, trener i supervizor, osnivač savetovališta Ekvilibrijum i sajta Vaš
Psiholog.
Kontakt
Možete nas kontaktirati na sledeće načine:
1.
Email: [email protected]
2.
Kontakt telefon +381 63 836 7981
BELGRADE COACHING CENTER
Download

Persuazija i uticaj