Dom zdravlјa „1.oktobar“ Plandište
Karađorđeva br.13
PLANDIŠTE
Tel: 013 861 230
Email: [email protected]
ODGOVORI NA PITANJA
po javnom pozivu za dostavljanje ponuda
za javnu nabavku male vrednosti 02/2015 - sanitetski materijal
Pitanje 1.
Pitanje je vezano za partiju br.2, stavka br.8 – Asepsol a1/1 lit.
- Da li Vam treba Asepsol od 5% ili 1%?
Odgovor 1.
- Potreban nam je Asepsol od 5%.
Pitanje 2.
Pitanje je vezano za partiju br.2- Medicinski potrošni materijal, stavke br:
14-EKG trake 58x40-170 pak,
15-EKG trake 80x40-10 pak,
16-Film za ultra zvuk – 16 pak.
Da li Vam za ove stavke trebaju na komade količine (kako se najčešće traže), jer kad se stavi cena
po pakovanju premašuje se znatno procenjena vrednost Vaše javne nabavke?
Odgovor 2.
Navedene količine su u komadima.
Download

Pitanja i odgovori vezani za JNMV 2/2015