Crtanje u Wordu
1. Prethodni naslov poravnati udesno, ukositi, podvući, podesiti font na Arial Black i veličinu
slova na 20.
2. Dokument spasiti pod nazivom Crtanje u mapi Ia .
3. Nacrtati sliku kao na slici.
4. U lijevom dijelu zaglavlja napisati vaše ime, a u desnom Crtanje u Wordu.
5. Nacrtati sliku :
.
Informatika
Windows
Word
Polaganje
Zdravo
Pozdrav
Excel
Površina P cilindra jednaka je zbiru površina baza i
omotača. Površina baze B jednaka je B = r2 , a omotača
PO = 2r H. Iz ovoga je P = 2r2 + 2r H = 2r (r + H).
Zapremina cilindra jednaka je prozvodu površine
baze B i visine H, tj. V = BH = r2 H.
r
H
Download

Word - Vježba 12 (Crtanje)