Novi Sad : : juli 2010. : : broj 6 : : godina II. INFORMATOR PREDUZEĆA BORPLASTIKAEKO d.o.o. izlazi tromesečno
BORPLASTIKAEKO.in o
UREĐAJI
Z A P R E Č I Š Ć AVA N J E O T PA D N I H V O D A - B U D U Ć N O S T P O S T O J I
Rešenje problema drenaže
atmosferske vode
Drenaža
atmosferske vode sa
asfaltiranih površina u gradovima
postaje sve veći problem zbog novih
urbanističkih dopuna. Mali prečnik
postojeće
kanalizacije
ne
omogućava
potreban
protok
atmosferske vode, rekonstrukcija
kanalizacione mreže je preskupa te
ne postoji dovoljan prostor za
izgradnju rezervoara.
Rešavanje ovog problema postaje
glavna tema daljeg urbanističkog
razvoja.
Primeri upotrebe
Zadržavanje vode
·
ispuštanje
Ubrzano upijanje
·
šljunčane podloge
Zadržavanje vode
·
ispuštanje
Rešenje drenaže
·
vode sa krova.
i postepeno
vode ispod
i postepeno
atmosferske
Opis i delovanje
Blokovi su dimenzija 2400 x 1200 x
520 mm, imaju saćastu strukturu i
mogućnost akumulacije od 95 %
svog volumena. Imaju dovoljnu
statičku nosivost koja omogućava
njihovu ugradnju ispod parkirališta ili
drugih opterećenih površina. Imaju
sledeće funkcionalne mogućnosti:
zadržati vodu te je naknadno
kontrolisano ispuštati u kanalizaciju
ili neki drugi recipijent, zadržati vodu
za naknadnu upotrebu ili zadržavati
vodu na mestima gde je smanjena
mogućnost upijanja vode.
Blokovi se postavljaju na vodoravni
sloj
šljunka,
optimalno
tucanik
frakcije 16/32 mm.
Optimalan raspored drenažnih cevi
se obezbeđuje drenažnim cevima
DN 300. Potrebna debljina šljunka
zavisi od prečnika cevi a iznad nje
je potreban sloj šljunka od 100 mm.
U slučaju kada se postavlja nekoliko
slojeva
Honeycomb
blokova
postupak polaganja treba izvesti
pažljivo. Maksimalan razmak između
blokova može biti 20 mm.
U
slučaju
kada
se
izvodi
vodonepropusni
rezervoar
Haneycomb blokovi trebaju biti
obloženi
hidro-izolacionim
materijalom. Ako se vodo-izolacioni
materijal polaže sa gornje strane
blokova
potrebno
je
izvesti
ventilacioni sloj od tucanik frakcije
16/32 mm.
Ventilacija
se
još
obezbeđuje ventilacionim drenažnim
cevima.
Zahvaljujući
svojoj
strukturi
Honeycomb blokovi imaju osobinu
visoke krutosti i otpornosti na
različite uticaje. Zbog svog kvaliteta
moguće ih je upotrebljavati ispod
parkirališta
kamiona
(pogledaj
tehničke karakteristike). Maksimalni
sloj
zemlje
iznad
Honeycomb
blokova je 1,800 m (specifična težina
20 kN/m3). Ako je sloj zemlje preko
30 cm debljine za njegovo zbijanje
moguće
je
upotrebiti
teške
građevinske strojeve. Osim toga
filter koji se nalazi na svakom bloku
ima veliki ugao trenja obostrano
između
blokova
što
rezultira
stabilnim položajem bloka pri
velikom saobraćaju vozila.
Oboje, Honeycomb blok i pokrivni
filter
imaju
visoku
hemijsku
otpornost.
Otporni
su
na
hidrokarbonate, kiseline i baze. Na
njima se ne odvija rast bakterija,
otporni
su
na
korodiranje
i
razgradnju usled različitih uticaja.
Honeycomb blokovi su neutralni za
podzemne vode, teško zapaljivi i
moguće ih je držati pod uticajem UV
zračenja do tri meseca.
Tehničke karakteristike
Dimenzije:
Blok: 2400 x 1200 x 520 mm
Prečnik kanala: 20 mm
Težina: ukupna težina 63 kg (42
kg/m3)
Hidraulične:
Mogućnost skladištenja: 95%
Volumen skladištenja: 950 l/m3
Mehaničke karakteristike:
Vertikalna nosivost: 400 kN/m2
Horizontalna nosivost: 20 kN/m2
Kratkotrajni E-modul: 30 – 35 kN/m2
Ugao trenja: 240
Minimalni pokrovni sloj šljunka za
upotrebu strojeva za zbijanje iznosi
30 cm, granulacije 16/32 mm
Minimalni pokrovni sloj šljunka za
prelaz građevinskih strojeva iznosi
25 cm zbijenog šljunka
Minimalni
pokrovni
sloj
za
parkirališta ili ceste sa slabijim
saobraćajem iznosi 50 cm
Maksimalni pokrovni sloj zemlje
težine 20 kN/m2 1.8 m.
Za više informacija kliknite
ovde
BORPLASTIKAEKO
Kanalizacione šahte¸
rotaciono livenje
or-plastika d.o.o., počela je od ove
godine proizvodnju kanalizacionih i
vodomernih šahti ne samo po
Evropskim normama, nego je
proizvodnja smeštena u samoj
Evropskoj uniji.
Značaj sistema za odvodnju otpadnih
voda porastao je proporcionalno
porastu šteta za životnu sredinu u
proteklim decenijma. Kvarenje
sastava komunalnih i industrijskih
otpadnih voda
te porast njihove temperature,
rezultiralo je velikim korozivnim
štetama na delu
kanalizacije od tradicionalnog
materijala. U cilju sprečavanja ovih
šteta u proteklih 40 godina
u prvi plan dolazi primena plastičnih
materijala, posebno polietilena. Sa
gore navedenim materijalom mogu se
preduhitriti i izbeći sulfatno korozivne
pojave koje su poznate kod
tradicionalnih materijala za
kanalizaciju na bazi cementnog
veziva. U vezi otpadnih voda, pored
već ranije pomenutih nepovoljnih
promena, povećala se zagađenost tla
i podzemnih voda. Ova dva uticaja
zajedno su dovela do brzog
propadanja kanalizacionih cevi i šahti
na bazi cementnog veziva.
Cevima od termoplastičnih materijala,
rešavaju se problemi korozije koji se
javljaju
uz liniju odvoda otpadnih voda,
međutim tradicionalne betonske
šahte ostale su i
dalje slabe tačke sistema.
Za rešavanje ovih problema,
zahvaljujući stalnom razvoju već
danas nudi i osigurava, prema
mišljenju stručnjaka firmi koje koriste
ovakve sisteme, potpuno, izvrsno
primenljivo rešenje kanalizacionih
mreža s prisilnim i gravitacionim
tokom i u uslovima često prisutnih
visokih podzemnih voda.
Široka paleta proizvoda raspolaže sa
grupom proizvoda koji mogu
zadovoljiti sve zahteve od DN 315 do
DN 1000, koje pružaju sledeće
prednosti:
·
·
·
·
·
idealna vodonepropusnost
bez naknadnih radova,
otpornost protiv korozije i
hemikalija,
garantovano dugi vek trajanja
(min. 50 godina),
ugrađivanje kao montaža
(minimalna potreba za živim
radom),
mala težina, koja rezultira
uštedom energije kod prevoza
i unutrašnjeg
transporta.
Kvalitet za sve naručioce garantuje
Sistem za osiguranje kvaliteta i
upravljanje životnom sredinom ISO
9001 i ISO 14001.
Širok i veoma različit krug kupaca
bezrezervno je potvrdio naša
privredna nastojanja koja obezbeđuju
ravnotežu CENA/UPOTREBNA
VREDNOST.
Pored proizvoda za kanalizaciju, koji
su proizvedeni tehnologijom
rotacionog livenja,Bor-plastika
d.o.o.raspolaže i ekstruderima i
uređajima za zavarivanje , krojenje i
ciljnim uređajima za proizvodnju
proizvoda na svetskoj razini. U skladu
sa tim može od plastične mase
proizvesti specijalne proizvode za
vodo-privredu.
Gravitacioni tipovi šahti, otvori za
čišćenje
PE šahte iz našeg proizvodnog
programa mogu se u osnovi svrstati u
dva tipa:
· Velike šahte u koje može ući
čovek (prečnika DN 800 mm
– DN 1000 mm)
· Male šahte i otvori za čišćenje
u koje ne može ući čovek,
(prečnika DN 315 mm - DN
600 mm)
Velike šahte
U pogledu konstrukcije velike šahte
proizvodimo u tri različita tipa:
·
·
·
Šahte koje se mogu
sastaviti od elemenata
Odlivene šahte u jednom
komadu (kombi) i
Šahte u zavarenoj kombi
(polukombi) izvedbi.
Grupu velikih šahti, prilagođavajući se
funkcijama predmeta, sačinjavaju
elementi prečnika DN 800 mm i DN
1000 mm.
Sva tri tipa raspolažu sa
merdevinama, oblikovanje kinete je
takođe rešeno fabrički. Debljina zida:
7 -14 mm, u zavisnosti od
opterećenja.
Naši serijski proizvodi predstavljaju se
u našim detaljnim izdanjima prema
gore navedenim grupama.
Članovi grupe proizvoda za
kanalizaciju su sledeći:
Šahte i otvori za čišćenje koji se
koriste kod gravitacionih
kanalizacionih sistema.
Specijalne šahte za kanalizacione
sisteme sa prisilnim protokom.
Za više informacija kliknite
ovde
juli 2010.
BORPLASTIKAEKO in o
BORPLASTIKAEKO
.
Zlatna
kuna
IZGRADNJA NOVE
HALE
Bor-plastici !
U prostorijama HGK Županijske
komore Osijek, Bor-plastici
dodeljena je plaketa “Zlatna kuna”,
kao priznanje za dugogodišnji rad.
Prilikom dodele plakete, istaknuto
je kako se Bor-plastika u zadnjih
nekoliko godina pozicionirala kao
lider na tržištima bivše Jugoslavije
u proizvodnji uređaja za zaštitu
ž i v o t n e s r e d i n e .
BORPLASTIKAEKO .in o ::
juli 2010.
3
BORPLASTIKAEKO
IZGRADNJA NOVE HALE
10. juna 2010. g. u prisustvu
mnogobrojnih prijatelja i
poslovnih partnera naše firme,
svečano je otvorena nova
proizvodna hala. Državni tajnik
Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodoprivrede gdin.
Branko Mučnjak, te župan
Osječko-baranjske županije gdin.
Vladimir Šišljagić, zajedno su
prerezali vrpcu i time predali novu
halu na korišćenje. Nakon
svečanog otvorenja, gosti su
razgledali ne samo novi pogon,
nego i strojeve koji spadaju u
najsavremenije u ovom delu
Evrope.
Download

BORPLASTIKAEKO.in o