Босна и Херцеговина
Б РЧК ОДИС Т РИК Т
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Влада Брчко Дистрикта
Одјељење-Одјел за јавне послове
Капетанија Дистрикта
B osna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
Vlada Brčko Distrikta
Odjeljenje-Odjel za javne poslove
Kapetanija Distrikta
Булевар Мира 1,76 100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине , Телефон.: 049/216-030 Факс; 049/217-142 Централа 049/ 216-011
Bulevar Mira 1, 76 100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine , Telefon: 049/216- 030 Faks: 049/217- 142 Centrala : 049/216-011
Broj: 26-03-019/11
Brčko, 11.02.2011. godine
SAOPŠTENJE BRODARSTVU 01/11
Obavještavaju se zapovjednici plovila i plovnih sastava, brodarska preduzeća, nadležne institucije za
bezbjednost unutrašnje plovidbe i ostali učesnici u plovidbi o sledećem:
1. Da se na dionici plovnog puta rijeke Save od rkm 229+440 do rkm 229+951 vrši eksploatacija
materijala iz kinete plovnog puta tehničkim plovilom „Dubrovnik“, vlasništvo preduzeća
„ATLANTIC“ iz Slavonskog Broda.
2. Za vrijeme nailaska plovila, kao i za vrijeme stajanja plovilo „Dubrovnik“ će se uklanjati uz desnu
obalu, a plovidba će se obavljati između tehničkog plovila i lijeve ivice plovnog puta.
3. Tehničko plovilo-jaružalo „Dubrovnik“ će biti za vrijeme rada propisno obilježeno a plovidba će se
obavljati u skladu sa pravilima plovidbe.
4. Dionica na kojoj se izvode radovi će biti propisno obilježena.
5. Iskopani materijal će se prevoziti plovilom „Dubrovnik“ od pozajmišta do istovarnog mjesta van
plovnog puta, na lijevoj obali rijeke Save, deponiji preduzeća
„Atlantic“ u Gunji,
rkm 227+650 rijeke Save.
6. Komunikaciju između učesnika u plovidbi i tehničkog plovila moraju pravovremeno uspostaviti sva
plovila koja namjeravaju ploviti dionicom plovnog puta rijeke Save između rkm 227 i rkm 230, putem
VHF radio uređaja na kanalu 16 (156.800 MHz) i primjenom zvučnog signala.
U slučaju bilo kakvih vanrednih događaja ili promjena na plovnom putu na području Kapetanije Distrikta
dužni ste obavjestiti ovu Kapetaniju putem telefona ili fax-a 049 216 105
S poštovanjem,
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Dostavljeno:
GP Brčko,
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save,
Inspektorat Brčko distrikta BiH-saobraćajna inspekcija,
Kapetanija pristaništa Brčko,
Kapetanija unutrašnje plovidbe Ostrožac,
Lučka kapetanija Slavonski Brod,
«Gas-Petrol» Brčko,
«Gramos» Brčko,
VP «Sava» Gradiška,
KKK «Hariz Suljić»,
Ribarsko udruženje «Kečiga» Brčko,
Oglasna tabla Vlade Brčko distrikta BiH,
Evidencija,
Arhiva,
KAPETAN KAPETANIJE DISTRIKTA
Mladen Rogić, kpt.
Download

Preuzmi dokument