T-Serija kombajna
Korak u budućnost
2 | John Deere kombajni – Uvod
Kombajni za budućnost
Kamen Temeljac
Svi usevi, svi uslovi žetve – John Deere ima kombajne koji će
savršeno odgovoriti na vaše zahteve. Naši novi modeli nude
kvalitet i pouzdanost, a to ste već navikli da očekujete od jedne
John Deere mašine – plus najsavremenija tehnološka rešenja i
premium komfor koji su vam potrebni da biste optimalizovali rad.
1911 John Deere počinje da pravi vršalice u East Moline (USA).
1916Lanz kupuje Wery fabriku priključnih mašina u
Zweibrücken-u (Nemačka).
Požnjeli smo polovinu svetskih oranica i još uvek rastemo.
100 godina iskustva u tehnologiji žetve. Proizvodimo dva puta
više kombajna od najbliže konkurencije – za ceo svet! Žanjemo
polovinu zasejanih polja u svetu. Tako mi definišemo liderstvo
u žetvenim tehnologijama!
1929 John Deere počinje proizvodnju kombajna 12A.
1951John Deere uvodi po prvi put u industriji Quality Book –
stroga pravila koja dizajn i kvalitet podižu na viši nivo.
1992Legendarni John Deere CTS prvi je hibridni kombajn u
svetu. Drugi proizvođači prate trend … ali tek nakon
isteka našeg patenta.
Ukoliko se odlučite za John Deere, znači da ste se udružili
sa najiskusnijim i najpouzdanijim partnerom u ovom poslu.
Mi u John Deere-u veoma smo ponosni na naše stogodišnje
iskustvo u proizvodnji kombajna.
Ono na šta smo najviše ponosni jeste posvećenost inovacijama
i naša neumorna težnja da odgovorimo na sve vaše zahteve.
Rezultat? Naši novi modeli kombajna nude vam žetvenu
tehnologiju poslednje generacije. Kombajni za budućnost!
2000 John Deere predstavlja STS tehnologiju.
“Nikada neću staviti svoje ime na proizvod koji u sebi nema ono što je
najbolje u meni” – John Deere
2004 Prvi kombajni i-Serije dodaju pamet snazi.
2007Nova T-Serija podiže produktivnost na neslućene nivoe.
2011John Deere predstavlja nove modele kombajna,
sledbenike W i T serije i potpuno novu S-Seriju.
T Serija kombajna | 3
Sadržaj
Sto godina kvaliteta��������������������������������������������������������� 2 – 3
Nova T-Serija������������������������������������������������������������������� 4 – 5
Premium kabina��������������������������������������������������������������� 6 – 9
600R i Premium Flow hederi����������������������������������������� 10 – 11
600C kukuruzni heder i specijalni hederi����������������������� 12 – 13
Uvlačni kanal���������������������������������������������������������������� 14 – 15
T-Serija vršalica�������������������������������������������������������������16 – 17
Separacija i manipulacija zrnom������������������������������������ 18 – 19
Obrada biljnih ostataka������������������������������������������������20 – 23
PowerTech PSX motor���������������������������������������������������24 – 25
Transmisije�������������������������������������������������������������������26 – 27
HillMaster i pneumatici�������������������������������������������������28 – 29
JDLink telematics���������������������������������������������������������30 – 31
Navođenje, dokumentovanje i monitor�������������������������32 – 33
Kratak pregled i specifikacije����������������������������������������34 – 35
4 |
T Serija. “Najveći kombajn sa slamotresima na svetu.“
Potreban vam je najbolji kombajn sa slamotresima koji postoji? T-Serija ima sve: neometan,
direktan protok useva bez oštećenja zrna i slame. Najveća površina za aktivno izdvajanje zrna,
ali i prostrana kabina koja postavlja nove standarde komfora i udobnosti.
Moćni i-Solutions sistemi i jedinstveno rešenje “diesel only” za Stage III B standard, omogućiće
vašem novom kombajnu T-Serije da žanje brže i efikasnije od bilo kog kombajna do sada. A pošto
nosi ime John Deere, kvalitet je ono što je zagarantovano – kvalitet mašine, čistoća zrna i mnogo
slame za baliranje.
| 5
6 | Premium kabina
Soba sa pogledom
Upravljačka konzola podesiva po
visini i nagibu
Za samo nekoliko sekundi podesite
upravljač u položaj koji vama najviše
odgovara.
U prostranoj, novoj Premium kabini rukovalac je opušten,
produktivan i posvećen poslu – i kada radni dan traje dugo i
kada su uslovi u polju teški.
Sedište sa vazdušnom suspenzijom omogućuje celodnevni
komfor. Sve kontrole su logično raspoređene, ergonomične i
lako se koriste. Uz pomoć “soft touch” prekidača sada je lakše
nego ikada izvršiti fina podešavanja rada kombajna.
Preglednost je odlična. Zasenčena sigurnosna stakla
omogućuju neometan pogled napred i sa strane. Integrisana
video funkcija na GreenStar 3 monitoru obezbeđuje praćenje
onoga što se dešava na zadnjem delu kombajna, u rezervoaru
za zrno ili na istovarnom transporteru – savršen pregled uz
pomoć ugrađenih kamera.
Tanki stubovi kabine
Neometana preglednost. Novi
dizajn stubova kabine obezbeđuje
savršenu preglednost prema napred
i sa strane.
Veliko pomoćno sedište
Sedište za instruktora može da
posluži i kao sigurno mesto za
vaš laptop kompjuter.
Udobno sedište sa vazdušnom
suspenzijom može se podesiti u
četiri pravca. Naslon za leđa se
takođe može podesiti. U ovako
udobnom sedištu moći ćete
potpuno da se posvetite poslu
koji obavljate.
T Serija kombajna | 7
Frižider
Jedan mali frižider u kabini
kombajna obezbeđuje dovoljno
prostora za hranu i piće koji će
vam biti potrebni tokom dugog i
napornog radnog dana.
A/C komfor
Novi klima uređaj obezbediće
idealne uslove za rad kada su visoke
temperature vazduha. Kontrole
klima uređaja veoma se jednostavno
koriste.
fridge.psd
Štitnici
od sunca
Veoma su korisni za rukovaoca.
fridge.psd
Zajedno
sa zasenčenim staklenim
površinama smanjuju zamor i
mogućnost greške.
Premium radio CD
Mogućnost emitovanja muzike
snimljene u MP3 formatu kao
i Bluetooth komunikacija sa
mobilnim telefonom uz potpuno
sinhronizovan telefonski imenik.
Vaša prednost
Ukoliko ste nekada već koristili
John Deere traktor, prskalicu
ili kombajn, vi ste spremni za
rad. T-Serija kombajna koristi
isti logičan raspored kontrola,
iste kontrolne ručice i tastere.
Vrhunski kvalitet koji ste već
navikli da očekujete od jednog
John Deere-a.
8 | Premium kabina
Preuzmite kontrolu
Kontrola svih operacija, bez naprezanja, pomoću CommandTouch
kontrolne konzole na naslonu za ruku, GreenStar 3
CommandCenter monitora i digitalnog monitora u stubu kabine.
Glavna komandna palica – “džojstik” –
savršeno leži u vašoj ruci pa je hidrostatska
kontrola brzine izuzetna. Njome takođe
kontrolišete podizanje/spuštanje uvlačnog
kanala, vitla, visinu odsecanja, plivajući položaj.
Ovde se takođe nalazi i kontrolni taster
AutoTrac sistema.
Prekidači za zadatu visinu košnje
Dugme 1: vratiti se na zadatu visinu hedera za
useve sa dugačkom stabljikom
Dugme 2: održati prethodno zadatu visinu
stabljike kod cerealija, na primer, koristeći
kontakt mehaničkih senzora i tla.
Dugme 3: održati zadati pritisak hedera na tlo
za savršeno praćenje kontura tla kod poleglog
useva
Dugme 4: aktivira AutoTrac za idealne prohode
u žetvi
CommandArm konzola
Sa CommandArm konzolom na jednostavan
način se postiže maksimalna produktivnost.
Kontrole se koriste intuitivno i brzo.
Sve funkcije koje se često koriste imaju
prekidače za brzo uključivanje na ovoj konzoli,
pa je podešavanje mašine brzo i jednostavno.
■ Prekidač za uobičajena podešavanja vršalice,
transmisije i HillMaster kontrole
■ Kontrole klima uređaja
■ Radio kontrole
■ Kontrole sistema za osvetljenje
T Serija kombajna | 9
Digitalni monitor u stubu kabine
Sve informacije o radu kombajna lako se očitavaju na ovom monitoru.
Ovaj “kristalno jasan” monitor prikazuje osnovne informacije kao što su
brzina kretanja kombajna, broj obrtaja motora, gubici zrna i temperatura.
Ove vrednosti se konstantno prikazuju na ekranu. Ono što je dodato
jeste merač snage koji pokazuje procenat korišćenja raspoložive snage.
Ova informacija vam je potrebna kako biste u svakom momentu bili u
mogućnosti da maksimalno koristite svoju mašinu.
GreenStar 3 CommandCenter monitor
GreenStar 3 CommandCenter monitor prikazuje najvažnije informacije o radu
mašine i o usevu koji žanjete. Koristeći ovaj monitor brzo i lako ćete izvršiti sva
potrebna podešavanja. Potpuno je opremljen i za primenu AutoTrac-a i svih
ostalih AMS sistema. Koristeći ovaj uređaj brzo pristupate sledećem:
■ Podešavanje kombajna
■ Daljinska kontrola sita
■ ACA (automatsko podešavanje kombajna)
■ Harvest Monitor
■ Harvest Smart (automatska kontrola propusne moći)
■ AutoTrac
■ AutoTrac RowSense
■ Upozoravajući signali
■ Automatska kalibracija sistema
■ Dijagnostika
■ Podešavanje referentnih vrednosti
■ Video funkcija
GreenStar 3 CommandCenter
Touch monitor
Napredna “TouchScreen” verzija
GreenStar 3 CommandCenter
monitora obezbeđuje video funkciju.
Ova funkcija omogućuje da pratite
procese kao što su na primer
pražnjenje rezervoara za zrno bez
potrebe ugradnje dodatnih monitora.
GreenStar 3 2630 monitor
Vrhunski monitor GreenStar 2630
koristi se neverovatno jednostavno. Potpuno novi monitor ima
­“TouchScreen” ekran u boji od
26 cm. Podržava sve i-Solutions
sisteme za vrhunsku produktivnost –
npr. dokumentovanje. Takođe ima
USB utičnicu za prenos podataka i
video funkciju.
10 | 600R i Premium Flow hederi
Maksimalan žetveni potencijal sa hederima serije 600R
John Deere hederi serije 600R
obezbeđuju nižu i bržu košnju,
a njihov rad lako možete podesiti
spram uslova u polju u kojima se
nađete.
Na raspolaganju su hederi
širine od 4,30 do 10,7 metara.
Ploče hederskog stola od
nerđajućeg čelika pomažu da
usev ravnomerno klizi prema
pužnom transporteru hedera koji
se može podešavati u 4 smera.
Epicikličan pogon pruta kose
sa kontrategom koji praktično
eliminiše vibracije, garantuje
vrhunski rez, bez gubitaka.
Priključite veoma brzo
Svi hederi 600R kače se uz
pomoć samo jedne spojnice –
“multi kupler”, sa integrisanim
hidrauličkim i električnim
vodovima. Ne zahteva dnevno
održavanje.
Maksimalna preglednost
Osovina vitla malog prečnika i ramska
konstrukcija sa otvorima na rozetama
vitla omogućuju dobar pogled na
razdeljivače useva.
Nikada neće zarđati
Ploče hederskog stola od nerđajućeg
čelika sa prednje strane spiralnog
transportera hedera obezbeđuju
ravnomernu, neometanu dostavu useva
do spiralnog transportera, godinu za
godinom, sezonu za sezonom.
Bez prepreka
Pokretni prsti duž celog spiralnog
transportera hedera omogućuju ujednačenije
uvlačenje useva i veći kapacitet. Oslabljenje
i osigurač prsta su standardni tako da ne
postoji mogućnost da slomljeni prst dospe u
kombajn.
Opcioni zaštitni lim na vrhu hedera
Dostupan je za modele 622R do 635R.
Ova nova opcija smanjuje gubitke zrna
i nagomilavanje useva na gornjoj strani
uvlačnog grla kombajna.
Neometano dopremanje
Masivni spiralni transporter prečnika 660 mm
obezbeđuje veliki kapacitet dopremanja useva.
Njegov položaj se podešava u 4 pravca kako
bi se i u najtežim uslovima biljni materijal
transportovao bez nagomilavanja.
Kratki i dugi sklopivi razdeljivači useva
Jednostavno sklopite razdeljivače prema
hederu pre transporta mašine – nema
potrebe da ih skidate pre izlaska na put.
Takođe ne morate da prenosite ove teške
priključke i tražite pogodno mesto na
koje ćete ih odložiti.
Eliminiše vibracije: pogon pruta kose
sa epicikličnim zupčanicima omogućuje
pravolinijsko kretanje noževa, praktično
bez vibracija. Izbalansiran pogon osigurava
glatko rezanje sa manje lomjenja.
Prsti kose potpuno obuhvataju noževe
kose, pa se postiže pravilnije odsecanje.
Veća brzina kretanja noževa i njihov duži
hod daju veći učinak. Samočisteći noževi
pričvršćeni su vijcima, pa je njihova
zamena i na samoj njivi veoma brza i laka.
T Serija kombajna | 11
Premium Flow hederi
Iskoristite celokupan potencijal vašeg
kombajna – a da pritom ne gubite vreme na
podešavanje hedera za svaki pojedinačni usev.
Biljni materijal se ujednačeno transportuje do uvlačnog
kanala, a učinak vašeg kombajna značajno je veći – čak i kod
poleglog useva.
RapsProfi II adaptacija za uljanu
repicu
Žetva uljane repice može biti pravi
izazov: stabljike su isprepletane,
a mahune pucaju i pri najmanjem
udaru. Ova adaptacija smanjuje
gubitke nastale na hederu, tako
da praktično sam sebe isplaćuje.
Lako se montira bez upotrebe bilo
kakvog alata.
Adaptacija za ubiranje suncokreta
Ovo jednostavno rešenje, postavljanje metalnih oplata na prste vitla
sprečiće gubitke koji nastaju usled
udara vitla po glavama suncokreta.
Prikolice za transport hedera
Transportujte heder bezbedno
prikolicama koje omogućuju brzo i
jednostavno prikopčavanje hedera
12 | 600C adapteri za ubiranje kukuruza
600C adapteri za kukuruz: brža žetva.
Visokoprinosni hibridi sa čvrstom stabljikom pravi su izazov za žetvu. Zato vam nudimo naš
izdržljiv i pouzdan adapter za kukuruz 600C.
Sve komponente su dovoljno robusne da bez napora savlađuju i najteži usev na koji u žetvi
možete naići.
Veoma efikasni uvlačni lanci, otkidački valjci i spiralni transporter, pobrinuće se da svako zrno uđe
u kombajn.
Odlična konstrukcija
Specijalno konstruisani valjci
­optimalno transportuju materijal.
Stabljike se provlače pažljivije,
a zatim se fino i ujednačeno usitnjavaju uz pomoć sečke StalkMaster.
Lako servisiranje i pristupačnost
Slobodan pristup slamotresima,
sitima, motoru i svim važnim
servisnim mestima.
Žetveni potencijal
Uz pomoć spiralnog transportera
postiže se veći i ravnomerniji
protok biljnog materijala. U teškim
uslovima rada dobijate mnogo bolji
učinak uvlačenja useva.
Spremni za transport za par
sekundi
Sklopiva varijanta adaptera štedi
vaše vreme. Odaberite 6-rednu ili
8-rednu verziju.
T Serija kombajna | 13
Specijalni hederi
John Deere vam nudi
odgovarajući heder ili
adapter za svaki usev
i posebne klimatske
karakteristike.
600F
615P
Savršen rad na usevima sa niskom stabljikom:
■ HydraFlex hidraulički sistem za plivajući položaj
■ Premium sistem za praćenje kontura tla
■ Izuzetna fleksibilnost kose pri svim pritiscima
600D
Idealan za prosečne prinose pšenice, ječma i zobi
■ Radite brzo čak i kod veoma niskog useva
■ Minimalna visina odsecanja 3,5 cm
■ Žetva materijala prikupljenog u zboj
Idealan za vlažnu klimu i formiranje zboja za baliranje:
■ FieldGuide sistem vazdušne suspenzije
■ Dizajn dvostrukih kaiševa za male gubitke
■ Veliki kapacitet kod formiranja zboja
900D
Rešenje sa pristupačnom cenom za pšenicu i ječam prosečnog prinosa:
■ Odličan rad po pristupačnoj ceni
■ Optimalan protok materijala za bržu žetvu
■ Isplativa investicija
Vaše prednosti
■ Manipulacija biljnim materijalom
je izuzetna
■ Gubici veoma mali
■ Bolja obrada biljnih ostataka
■ Bolji ukupan učinak žetve
14 | Uvlačni kanal
Nahrani me!
I kada je usev vlažan i težak za ubiranje, uvlačni kanal će
do vršalice isporučiti ujednačen sloj materijala idealan za
izdvajanje zrna.
Robusni pogon uvlačnog kanala sa frikcionom spojnicom
velikog obrtnog momenta. Moćni reverzer koji bez napora
otklanja i najveća zagušenja.
Zahvaljujući našem jedinstvenom dizajnu gde je širina osnovnih
sklopova (uvlačni kanal, vršidbena površina, sistem za čišćenje
i slamotresi) ista kao i širina vršidbene komore – bubnja,
nema nagle promene toka i biljna masa neometano prolazi.
T Serija kombajna | 15
Uvlačni kanal velikog kapaciteta za
T-Seriju kombajna
Dokazano veća produktivnost vašeg
John Deere kombajna.
Robusni pogon uvlačnog kanala
Izuzetno čvrsta frikciona spojnica
veoma je dugotrajna i garantuje
savršen rad.
Kačenje pomoću samo jedne
spojnice
Kačenje hedera ne može biti
jednostavnije.
Jednostavna podešavanja
Prednja ploča uvlačnog kanala na
koju se kači čitav heder može se
podesiti u zavisnosti od veličine
pneumatika, useva i uslova u polju.
Optimalan rad je zagarantovan u
svim uslovima.
Bolja preglednost
Posebno dugačak uvlačni kanal
postavlja heder dovoljno daleko
napred, tako da rukovalac može bez
naginjanja da vidi heder i visinu na
kojoj kosi.
Reverzer uvlačnog kanala
Reverzer snage 80 KS otkloniće i
najveće zagušenje sa lakoćom.
Vaše prednosti
■ Čvrste komponente kao adekvatan
odgovor na visok prinos i stanje
useva
■ Specijan dizajn za ujednačeno
dopremanje useva do vršalice
■ Dugačak uvlačni kanal pod malim
uglom doprema tanak i ujednačen
sloj useva
16 | Vršalica
Najveći kombajn sa slamotresima na svetu
Želite ogroman kapacitet bez gubitka kvaliteta zrna uz istovremeni vrhunski kvalitet slame? T-Serija je rešenje. Naš jedinstveni koncept konvencionalne vršidbene komore sa tangencijalnim ulaskom
mase obezbeđuje direktno dopremanje useva bez promene pravca. Zahvaljujući velikom procentu izdvajanja zrna već u vršidbenoj komori, kao velikoj površini za separaciju, čak i model sa pet
slamotresa ne zaostaje za modelom sa 6 slamotresa.
■ 2,80 m² površina za separaciju na kombajnu T-Serije sa 5 slamotresa
■ 3,36 m² površina za separaciju na kombajnu T-Serije sa 6 slamotresa
T Serija kombajna | 17
Zrno i slama vrhunskog kvaliteta.
Da li radite više različitih kultura u uslovima teškim
za žetvu? Naš koncept konvencionalne vršidbene
komore sa tangencijalnim ulaskom mase pokazaće
se kao idealno rešenje za vas.
Primetno bolje.
Unapređena tehnologija separacije
putem višesekcijskih slamotresa
uz veliku površinu separacije daju
izvanredne rezultate kod svih useva.
Kvalitet zrna i slame je vrhunski!
T bubanj (Tine separator)
T bubanj ima prste koji kontinuirano
pročešljavaju slamu da bi se oslobodilo zarobljeno zrno koje pada na
sita. Gubici zrna su minimalni kao i
oštećenje slame.
Biter T bubnja
Biter velikog prečnika (400 mm)
pažljivo transportuje materijal i
nastavlja proces izdvajanja zrna.
Podesivi sekundarni podbubanj
(korpa) svojim produžetkom
povećava površinu za separaciju.
Slamotresi
Usev prelazi preko višesekcijskih
slamotresa sa 7 kaskada kako bi se
preostala zrna izdvojila iz slame.
Odbojni biter T bubnja
Ovo je osnovna razlika John Deere-a
u odnosu na konkurentne sisteme.
Usev se doprema do T bubnja
bez promene pravca i širine toka.
Pošto usev dolazi sa gornje strane,
površina za separaciju se
koristi u potpunosti.
Vaše prednosti
■ Ujednačen protok materijala
Vršalica (bubanj)
Usev ulazi u vršidbenu komoru koju čine bubanj velikog prečnika
i podbubanj velike površine i obuhvatnog ugla. Nakon pažljivog
početnog izdvajanja zrna, usev se otprema dalje bez promene pravca
i širine njegovog toka. Na taj način smanjena je mogućnost oštećenja
slame i zrna.
■ Neverovatan kapacitet
■ Vrhunski kvalitet zrna i slame
18 | Separacija i manipulacija zrnom
John Deere Quadra-Flo – vrhunski sistem za čišćenje
Naš Quadra-Flo sistem za čišćenje garantuje zrno vrhunskog
kvaliteta i savlađuje i najgušće slojeve materijala.
Podesite i na njega zaboravite
Idealan za visokoprinosne useve, Quadra-Flo obezbeđuje čist
uzorak zrna sa minimalnim potrebnim podešavanjima u svim
uslovima rada u polju. Toliko je efikasan da sita možete da podesite ujutru i da u toku dana izvršite samo mala podešavanja.
Efikasan pred-čistač oduva čak 25% nečistoće, odvoji oko 1/3 zrna i tako smanji
količinu zrna i pleve koja dolazi do sita.
Rešenje
koje vam uzorak zrna stavlja na
dohvat ruke u svakom momentu.
Sita
Kontrola i podešavanje sita su
elektronski. Veoma lako se vade u
slučaju potrebe.
Integrisana video funkcija
na GreenStar 3 monitoru omogućuje
vam da, uz dodatak kamera, vidite
šta se dešava na zadnjem delu
kombajna, u rezervoaru za zrno ili na
istovarnom transporteru.
Robusni spiralni transporteri ispod bubnja
zahvataju velike količine zrna, obezbeđujući
ujednačeno operećenje sita za efikasno čišćenje.
Biljni materijal se ujednačeno doprema do
sistema za čišćenje, čak i na nagnutim terenima.
Četiri dvostrujna ventilatora razvijaju snažnu vazdušnu struju u dva smera za odstranjivanje pleve.
Pomoću četiri odvojena ventilatora stvara se velika
razlika pritiska koja efikasno odstranjuje plevu
omogućavajući zrnu da padne na sito.
Sita lako sortiraju izdvojena zrna.
Standardno elektronsko podešavanje
omogućava jednostavnu optimizaciju
rada sita.
T Serija kombajna | 19
Manipulacija zrnom je izuzetna
Zapremina rezervoara od 11,000 litara potpuno odgovara
velikom kapacitetu i visokoj produktivnosti T-Serije. Poklopac
rezervoara otvara se elektronski u potpunosti, a istovarni pužni
transporter dizajniran je tako da olakša istovar zrna.
Lakše startovanje
Istovarni pogon se elektro-hidraulički uključuje pa nema
trzanja i mogućnosti proklizavanja remena. Služeći se jednim
prekidačem istovarni transporter izvlačite i postavljate u
položaj koji vam je potreban.
Vaše prednosti
Brz istovar zrna “u hodu”: sistem za elektronsku kontrolu motora pobrinuće se
za to da vaš žetveni kapacitet nikada ne bude na gubitku.
■ Veliki kapacitet manipulacije
zrnom – veća efikasnost žetve
■ Intuitivna kontrola istovarnog
transportera vama na dodir prsta
■ Dobijate više KS “u hodu”,
za istovar zrna
20 | Obrada biljnih ostataka
Danas ravnomerno razbacajte biljne
ostatke, sutra će vam se to isplatiti
Fino usitnjen, ujednačen sloj biljnih ostataka
Ukoliko želite da seckate biljne ostatke i razbacate ih iza
­kombajna u jednakom sloju, mi vam nudimo sistem koji je
za to savršen. Biljni ostaci se fino usitnjavaju i razbacuju iza
­kombajna u ujednačenom sloju čitavom širinom zahvata
­hedera. Zato je ova mašina savršena za primenu u modernim sistemima obrade zemljišta kao što su konzervacijska ili
“no till” obrada.
Na našem sistemu za obradu biljnih ostataka, (premium
“residue management”), nalaze se i do 108 nazubljenih noževa
sa odgovarajućim brojem stacionarnih. Ovaj napredni sistem
sredjivanja biljnih ostataka agresivno usitnjava i ujednačeno
rasipa slamu i plevu celom širinom prolaska hedera. Sečka ima
dve brzine pa se njen rad lako prilagođava uslovima rada i vrsti
useva koje žanjete.
T-Serija kombajna | 21
Premium sistem obrade biljnih ostataka nudi vam dva modela rada
Sa premium sistemom možete razbacivati usitnjenu plevu kao i slamu istovremeno. Pleva se ubacuje u
iseckanu slamu i razbacuje u jednakom sloju. Nema više gomilica po polju – samo tanak, ujednačen sloj
biljnog materijala. Ukoliko duva vetar ili radite na padinama, plevu možete da usmerite na jednu ili drugu
stranu kombajna.
Da biste ujednačeno razbacivali biljne ostatke na nagnutim terenima i kada
duva vetar, postoji opcija elektronski podesivih deflektora na sečki. Rukovalac
može direktno da usmeri razbacivanje levo ili desno od mašine.
Na našim kombajnima je raspršivač
pleve u liniji sa tokom biljne mase.
To vam daje mogućnost da moćno
strujanje vazduha koristite da razbacate plevu i iseckanu slamu. Ovaj sistem savršeno odgovara John Deere
kombajnima i obezbeđuje ujednačenu distribuciju i kod najširih hedera i u uslovima bočnog vetra.
Ukoliko ne želite da rasipate plevu
sečkom, jednostavno isključite
raspršivač pleve.
Vaše prednosti
■ Izbor koji najbolje odgovara vašoj
proizvodnji
■ ��Širok,
����������������������������������
ujednačen sloj fino usitnjenog materijala
■ Idealno za minimalnu obradu i
direktnu setvu
22 | Obrada biljnih ostataka
Slama izuzetnog kvaliteta za šta
god da je koristite
Bilo da koristite slamu kao prostirku na stočnoj farmi ili kao
hranu za životinje, ona će biti vrhunskog kvaliteta. Sa našom
novom T-Serijom imaćete slamu kakvu do sada nikada niste
videli.
Farmerima koji koriste slamu za ishranu stoke na svojoj farmi
pogodovaće mogućnost ostavljanja pleve zajedno sa slamom,
a oni koji slamu koriste kao prostirku odlučiće se za bale kvalitetne slame bez pleve.
Za proizvođače biomase najbolje rešenje su guste, zbijene bale
slame i pleve.
Odaberite standardni ili premium sistem za obradu biljnih
­ostataka. Kakve god da su vaše potrebe, John Deere vam nudi
sistem koji svojim karakteristikama omogućuje da rad kombajna podesite spram potreba stočarske proizvodnje na vašoj
farmi.
T-Serija kombajna | 23
Premium sistem za obradu biljnih ostataka nudi vam izbor
Pomoću jedne ručice birate da li ćete plevu izbacivati sa strane ili je ostavljati u
savršenom zboju za baliranje.
Slama i pleva.
Pleva se zajedno sa slamom ostavlja
u savršeno formiranom zboju.
Idealno za proizvođače koji žele da
sa polja odstrane sve biljne ostatke.
Savršeno za proizvođače biomase.
Odvojte plevu, napravite zboj slame
Izbacite plevu na stranu, dok istovremeno pravite zboj slame. Savršeno za
uzgajivače stoke koji baliraju slamu.
Vaše prednosti
■ Podešavanje sečke za željene
rezultate
■ Bolji kvalitet slame za veću
isplativost vaše proizvodnje
■ Premium sistem za obradu biljnih
ostataka – lako podešavanje
i kontrola formiranja zboja za
baliranje
24 | PowerTech PSX motor
PowerTech PSX: snaga za vašu žetvu
Novu T-Seriju pogoni najbolji motor koji smo do sada proizveli:
6-cilindrični John Deere PowerTech PSX sa turbopunjačem.
Model T670 ima motor zapremine 9 l koji obezbeđuje 317 kW
(431 KS)*.
1
Snaga na koju se možete osloniti
Tajna ove impresivne snage leži u specijalno konstruisanim
turbopunjačima i sistemu za ubrizgavanje HPCR – High
pressure CommonRail. Sistem za hlađenje velikog kapaciteta i
hlađenje “vazduh-vazduhom” takođe poboljšava rad motora.
Ovo je fabrika moćne snage koja vas neće izneveriti!
2
1 EGR hladi i meša tačno odmerene količine
ohlađenog izduvnog gasa sa svežim vazduhom
da bi se spustile temperature sagorevanja u
cilindrima. Na taj način smanjuje se emisija
štetnih azotovih oksida – NOx.
7
2 Serijski turbopunjači obezbeđuju mnogo
bolje prihranivanje motora vazduhom.
4
Stage III B
Novi PowerTech PSX je toliko napredan motor da zadovoljava
Stage III B regulativu za izduvne gasove. Ne zahteva dodatni
fluid za smanjenje štetne emisije gasova, Urea (AdBlue).
Sve što vam treba je dizel gorivo.
3 Glava motora sa četiri ventila po cilindru
obezbeđuje odličnu karakteristiku motora što
rezultira boljim obrtnim momentom pri manjim
brzinama i veću brzinu odziva.
4 HPCR – CommonRail sistem obezbeđuje
promenjivi pritisak ubrizgavanja i do 2.000 bar.
5 Čelični klip izliven u jednom komadu
omogućava ekonomičnu potrošnju goriva,
smanjenje emisije štetnih gasova i dugotrajnost.
6 Direktno hlađenje košuljica cilindra
doprinosi većoj dugotrajnosti.
7 John Deere elektronske kontrole motora:
brža elektronska jedinica motora (ECU) upravlja
i motorom i izduvnim sistemom.
Vaše prednosti
■ Nije potrebna Urea (AdBlue) samo
dizel gorivo
■ John Deere dodatna snaga kada
zatreba
■ Dodatna snaga za pražnjenje
bunkera
■ Jednostavan i efikasan prenos
pogona
3
5
*Max snaga motora
6
T-Serija kombajna | 25
GreenSimplicity
Nije potrebna Urea (AdBlue).
Novi PowerTech PSX je toliko
napredan da zadovoljava
trenutno važeće ali i buduće
standarde za emisiju izduvnih
gasova.
John Deere Extra Power
nly
Diesel O
Uz pomoć koncepta filtriranja DOC (“katalizator izduvnih
gasova) + DPF (filter čvrstih čestica) odstranjuju se i najsitnije
čestice, i to na sledeći način:
■ DOC u kontaktu sa izduvnim gasovima uz pomoć hemijske
reakcije smanjuje ugljen monoksid, štetne uljovodonike i
neke čvrste čestice.
■ DPF zadržava preostale čvrste čestice.
■ DPF oksidira uhvaćene čvrste čestice, uz pomoć toplote
izduvnih gasova. Ovaj neprekidni proces čišćenja odvija se u
normalnim uslovima rada.
Kako broj obrtaja motora pada usled opterećenja prilikom
žetve, tako snaga motora raste. Čuveni John Deere Extra Power
sistem za kontrolu snage motora olakšava rad kombajna u
teškim uslovima i obezbeđuje uvek dovoljno snage. Takođe je
na raspolaganju dodatna snaga za pražnjenje rezervoara za
zrno, kako bi se žetva odvijala bez smetnji i prilikom istovara.
PowerTech PSX (9 l) “kriva motora”
kW
350
317 kW max snage za preopterećenje,
rezerva snage
300
303 kW rast snage za
istovar “u hodu”
25 kW
rast snage
T670
250
278 kW nominalna snaga
za normalnu žetvu
200
150
100
50
Nominalni broj obrtaja
0
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 ob/min
DOC – “katalizator”
izduvnih gasova
DPF – filter čvrstih
čestica
kW
Rast snage
26 | Transmisije
Pravilan odabir transmisije
Za najefikasniji rad na svim terenima odaberite ProDrive
transmisiju za vaš novi kombajn T-Serije. Ovaj jedinstveni
sistem za automatsku promenu stepena prenosa obezbeđuje
preciznu kontrolu brzine čak i na izuzetno neravnim terenima i u teškim uslovima za žetvu. Nema potrebe da stalno
nadgledate i podešavate položaj ručice. Takođe, nema više
zaustavljanja da biste u toku rada promenili stepen prenosa.
Nova PushButtonShift transmisija veoma je komforno rešenje za rukovaoca. Ova elektronska transmisija obezbeđuje 3
brzine, a stepen prenosa se menja pritiskom na jedno dugme.
T-Serija kombajna | 27
ProDrive: Automatska efikasnost
Push Button Shift transmisija
Laka promena stepena prenosa
Zašto gubiti vreme na promenu stepena prenosa kada se krećete uzbrdo ili
kada napuštate polje? Kada se teren po kom se krećete promeni, uz pomoć
ProDrive transmisije, pritiskom na dugme menjate rangove brzina.
Jednostavna promena stepena prenosa
Promena stepena prenosa veoma je jednostavna sa našom potpuno novom
Push Button Shift transmisijom sa 3 brzine. Jednostavno upalite motor,
odaberite željeni stepen prenosa pritiskajući jedno od tri dugmeta na osloncu
za ruku, a kombajn će uraditi sve ostalo. Naša Push Button Shift transmisija
automatski uključuje ručnu kočnicu.
Odabir stepena prenosa
Odaberite jedan stepen prenosa za normalnu žetvu, drugi za brže obavljanje
posla ili transport. Zatim, pomoću ručice za hidrostatsku kontrolu na
CommandArm konzoli, odaberite bilo koju brzinu u rangu.
Snage na pretek
Rad u teškim uslovima postaje lak uz ProDrive transmisiju. Ona obezbeđuje i do
64% veći obrtni momenat pri brzini žetve od 8 km/h.
Komfor i kontrola
Naša potpuno nova Push Button Shift transmisija ima automatsku parking
kočnicu. Čim je “džojstik” palica u neutralnom položaju, aktivira se parking
kočnica. Veliki komfor i bolja kontrola mašine olakšaće vam rad u polju uz
maksimalnu bezbednost.
28 | HillMaster i pneumatici
HillMaster:
Žetva na najvišem nivou
HillMaster u kombinaciji sa SlopeMaster sistemom obezbeđuje
žetvu na padinama do čak 22% nagiba bez gubitaka u učinku.
Slope Master sistem na nagibima do 7% održava isti kapacitet
žetve kao na ravnom terenu; HillMaster kompenzuje još 15%
automatskim naginjanjem čitavog kombajna.
Rezervoar za zrno se puni do vrha, pa ćete imati manje zaustavljanja zbog istovara. Bolja distribucija težine znači i veću
stabilnost i bolju vuču. I na kraju, pošto kabina ostaje u vodoravnom položaju, rukovalac se manje napreže i ostvaruje veću
produktivnost.
Vaše prednosti
Osim toga, naš T670 HillMaster
najveći je na tržištu kombajn sa slamotresima koji na neravnom terenu
radi bez gubitka u učinku zahvaljujući sistemu za izravnavanje čitavog
“tela” kombajna.
Raditi na padinama veoma je teško
za rukovaoca – a kada svo zrno sklizne na jednu stranu sita za čišćenje
dolazi do gubitaka. HillMaster lako
rešava oba ova problema.
T-Serija kombajna | 29
Pneumatici za manje sabijanje zemljišta
Ovi pneumatici manje sabijaju zemljište. Na taj način čuvamo zemljište kao najvažniji resurs, a i vaši rezultati
su mnogo bolji.
Ovi specijalni pneumatici koriste “Low flotation” tehnologiju. Zahvaljujući
njihovom izuzetnom indeksu opterećenja, pritisak vazduha u njima može da
bude nizak. Trakcija je odlična – teret je ravnomerno raspoređen tako da je
sabijanje zemljišta manje.
Sa ovakvim pneumaticima vaš kombajn vrši manji pritisak na tlo, smanjuju se
troškovi, a teške žetvene operacije obavljate mnogo brže.
Mala transportna širina sa pneumaticima za manje sabijanje zemljišta za kombajne sa
6 slamotresa
650/75 R32
800/65 R32
680/85 R32
21.420 kg
21.420 kg
21.420 kg
4 bar
3 bar
2,5 bar
Kontaktna površina
3475 cm²
4248 cm²
4375 cm²
Širina mašine (6 w)
3,5 m
3,8 m
3,5 m
Opterećenje osovine
Pritisak
Maksimalna širina 3,5 m
Neke nove gume 680/85 R32 imaju 3% veći trag, a ipak je širina kombajna
ispod 3,5 m baš kao i 650/75 R32.
Rizik da se ošteti struktura zemljišta usled sabijanja je mnogo manji, a obrada
zemljišta u novoj sezoni je lakša i manje zahtevna.
Nudimo vam više modela pneumatika za vaše raznovrsne zahteve. Niže u
tekstu smo naveli dva primera naše nove ponude. Za detalje se obratite našem
zastupniku.
Mala transportna širina sa pneumaticima za manje sabijanje zemljišta za kombajne sa
5 slamotresa
800/65 R32
IF800/70 R32
OPTITRAC H+
IF800/75 R32
OPTITRAC H+
21.420 kg
21.420 kg
21.420 kg
3,0 bar
1,5 bar
1,3 bar
Kontaktna površina
4248 cm²
7516 cm²
8238 cm²
Širina mašine (5 w)
3,5 m
3,5 m
3,5 m
Opterećenje osovine
Pritisak
Maksimalna širina 3,8 m
800/70 R32 i 800/75 R32 iste su širine kao 800/65 R32, ali im je visina karkase
veća, pa zato ostvaruju manje sabijanje zemljišta.
30 | JDLink telematics
Profit sa JDLink telematics
Naši moderni sistemi za preciznu poljoprivrednu proizvodnju
omogućuju vam da na najbolji način organizujete radni
raspored i pratite rad svih svojih mašina.
■ Lokacija mašine – na kojim su parcelama moje mašine,
koji je njihov tačan položaj?
■ Praćenje kretanja mašine – gde i na kojoj su parceli moje
mašine radile i šta su do sada uradile?
■ Kako da zaštitim svoje mašine od neovlašćenog korišćenja i
krađe? – Geofencing sistem.
■ Planiranje redovnog održavanja – kada treba obaviti redovan
servis i pregledati mašinu i koji je najbolji način za to?
■ Potrošnja goriva – koliko goriva moji rukovaoci potroše i za
koje poslove?
■ Radni sati mašine – koliko dugo je moja mašina radila na
pojedinoj parceli?
■ Žetveni učinak – kako mogu da pratim i optimalizujem
produktivnost svih svojih kombajna?
■ Obučenost rukovaoca – da li je mojim rukovaocima potrebna
dodatna edukacija?
T-Serija kombajna | 31
Koji paket vama najviše odgovara?
JDLink Ultimate
Rešenje za sve koji organizuju rad više svojih kombajna. Odlična je alatka za
profesionalno organizovanje rada mašina. Osim toga, zaštitiće vaše mašine
od krađe i neovlašćenog korišćenja, a na raspolaganju su vam i veoma korisne
dijagnostičke alatke.
Odaberite:
Ultimate
Harvest Module
Lokacija mašine
X
X
Praćenje lokacije
X
X
Geofencing
X
X
Plan održavanja
X
X
Potrošnja goriva
X
X
Radni sati
X
X
Obučenost rukovaoca
X
X
Žetveni učinak
–
X
Podešenost kombajna
–
X
JDLink Harvest Module
Ovaj premium paket omogućuje koordinatoru rada mašina da poveća
efikasnost i produktivnost svojih mašina. Kombinacijom podataka o mašini i
usevu, JDLink Harvest Module daje vam uvid u podešenost mašine, podatke o
prinosu, propusnoj moći i još mnogo korisnih informacija. Možete da poredite
rezultate više kombajna i dobijete precizan izveštaj o njihovoj produktivnosti.
Osim toga, JDLink Harvest Module šalje poruke na vaš mobilni telefon
ukoliko mašina stoji u polju i čeka prikolicu za istovar ili gorivo. Ovo je jedini
i prvi sistem za koordiniranje rada više mašina koji možete da koristite i van
kancelarije. Osmišljen je za one menadžere koji aktivno prate svaku operaciju
u toku žetve.
ServiceAdvisor Remote
Postoji još jedan sistem koji je standarni za sve JDLink pakete, a to je Service­
Advisor Remote. Uz vaše odobrenje, naš zastupnik koji je zadužen za vašu
mašinu može daljinski da se uključi na sistem vašeg kombajna. Ukoliko se na
vašoj mašini pojavi problem, ovlašćeni serviser će očitati kodove i informacije
o mašini. On može da izvrši dijagnostiku iz svog centralnog sistema i da uputi
ekipu koja je već upućena u problem i koja je opremljena potrebnim rezervnim
delovima i alatom kako bi se popravka izvršila u najkraćem mogućem roku.
Ukoliko ste mu dali odobrenje da pristupa sistemu vaše mašine, on će znati i
njenu tačnu lokaciju. Ne gubite dragoceno vreme ni vi, ni servisne ekipe, a ni
vaša mašina. Da biste doneli brze i pravilne odluke potrebno je da u svakom
momentu imate pouzdane informacije.
Specijalna
ponuda:
Ukoliko želite potpuno besplatno
probno korišćenje JDLink Ultimate u
narednih 12 meseci obratite se našem zastupniku za sve informacije.
NAPOMENA: Ovaj sistem moguće je
postaviti samo u onim zemljama gde
je ozvaničena primena. Raspitajte se
kod nacionalnog distributera (Res
Trade, Novi Sad) o detaljima.
32 | AutoTrac i GreenStar 3 2360
Neka AutoTrac upravlja umesto vas
Sa AutoTrac sistemom za upravljanje kombajnom bez upotrebe
ruku, svaki prohod odgovara punoj širini zahvata vašeg hedera.
Preklapanje prohoda je smanjeno za 90%– čak i noću, i nakon
mnogo sati provedenih za volanom. Pošto je za upravljanje
zadužen sam kombajn, vaši rukovaoci imaju maksimalan učinak
u svakom momentu.
AutoTrac RowSense za kukuruz
AutoTrac RowSense nudi vam istu produktivnost i kod žetve
kukuruza. Specijalni senzori na hederu daju podatke o položaju
redova (RowSense). Kada se dotok podataka prekine, AutoTrac
automatski popunjava praznine obezbeđujući GPS podatke
kao zamenu. Zajedno, ova dva sistema obezbeđuju rad bez
prekida – i neverovatnu preciznost.
Vaše prednosti
■ 90% manje preklapanje prohoda
■ Ista preciznost danju i noću
■ Manje napora, veća produktivnost
T-Serija kombajna | 33
Novi GreenStar 2630 ISOBUS monitor
Dokumentovanje i praćenje rada mašine, navođenje
i ISOBUS kontrola – GreenStar 2630 postavlja nove
standarde pogodnosti, komfora i efikasnosti.
Vrhunska podrška
“TouchScreen” monitor u boji dijagonale 26 cm
omogućuje vam kontrolu svih i-Solutions sistema.
Ima sledeće karakteristike:
■ Dokumentovanje
■ Navođenje
■ Praćenje rada sistema
■ USB utičnica za prenos podataka
■ Video funkcionalnost
■ “TouchScreen” ekran 26 cm
■ ISOBUS
■ Autorizacija pristupa
■ “Standby mode” za transport mašine ili rad noću
Praćenje rada mašine
Performance Monitor obezbeđuje
najvažnije podatke za produktivnost
kao što su brzina kretanja, pređena
površina, potrošnja goriva.
Video
Video funkcija omogućuje
rukovaocu da prati kritične tačke
kako bi povećao produktivnost.
HarvestDoc
Dok je žetva u toku HarvestDoc
automatski prikuplja podatke o
prinosu i vlažnosti useva i odmah ih
prikazuje na GreenStar 2630 monitoru. To znači da rukovalac u svakom
momentu ima na raspolaganju ove
informacije – i na osnovu njih može
pravilno da podesi mašinu.
34 | Kratak pregled i specifikacije
Upoznajte mašinu
1 NOVA Premium kabina
3 Snažan i dugačak uvlačni kanal
■ Prostranija i komfornija
■ Jednostavne kontrole
■ Napredne opcije
Strane 6 – 9
2 NOVI modeli hedera
■ Rešenje za svaki usev i sve
uslove rada
■ Širine i do 10,7 metara
■ Dokazana pouzdanost
Strane 10 – 13
■ Veliki uvlačni kapacitet
■ Vrhunska pouzdanost
■ Brz odziv
Strana 14
5 Quadra-Flo sistem za čišćenje
■ Zrno vrhunskog kvaliteta čak i
kod visokoprinosnog useva
■ Sistem koji zahteva minimalno
podešavanje
Strana 18
4 Superioran sistem vršidbene
komore
■ Ujednačen, direktan protok
materijala
■ Minimalna mogućnost
oštećenja zrna i slame
■ Najveća površina za aktivnu
separaciju na tržištu
6 Rezervoar za zrno velikog
kapaciteta
■ Kapacitet do čak 11.000 L
■ Elektronsko otvaranje
poklopca rezervoara
7 Brz istovar zrna
■ Elektro-hidraulički pogon
istovarnog transportera za
lakši start i bez proklizavanja
remena.
■ Sistem elektronske kontrole
motora za maksimalan kapacitet žetve.
Strana 19
8 Stage III B efikasnost
10 Obrada biljnih ostataka
■ Koncept samo jednog fluida –
“diesel only“
■ Bez gubitaka snage
■ Više opcija
■ Vrhunski kvalitet seckanja
■ Jednak sloj biljnih ostataka
Strana 24
Strane 30 – 33
9 NOVE opcije transmisije
■ PBST – Push Button Shift
Transmission
■ ProDrive automatska
tansmisija
Strana 26
Strana 19
Strana 16
6
9
1
8
4
5
3
2
7
10
Tehnički podaci | 35
Uvlačni kanal
Lanci uvlačnog kanala
Reverzer hedera, snaga (KS)
Vršalica
Prečnik bubnja (mm)
Širina bubnja (mm)
Broj otresajućih letvi
Broj obrtaja bubnja, standard (ob/min)
Niži (DualRange) broj obrtaja, opcija (ob/min)
Podbubanj (korpa)
Dimenzije podbubnja (mm)
T-bubanj i podbubanj (korpa)
Prečnik T bubnja (mm)
Broj obrtaja (ob/min)
Veličina podbubnja (mm)
Podbubanj (korpa)
Treći bubanj i podbubanj
Prečnik zadnjeg bitera (mm)
Broj obrtaja
Treći podbubanj
Ukupna površina za aktivnu separaciju
Površina korpe bubnja (m²)
Površina korpe T-bubnja (m²)
Površina trćeg podbubnja (m²)
Ukupna površina za separaciju (m²)
Slamotresi
Broj slamotresa
Dužina slamotresa (m)
Broj kaskada
Površina slamotresa (m²)
Sistem za čišćenje Dual-Flo; podesivi Pre-Cleaner
Broj obrtaja ventilatora (rpm)
Rezervoar za zrno
Zapremina (L)
Ugao izvlačenja istovarnog transportera (stepeni)
Brzina istovara (l/sec)
Standardna sečka za slamu
Broj noževa
Premium sečka za slamu (opcija)
Broj noževa
Motor
John Deere PowerTech Plus. 6- cilindara, turbo, hlađenje vazduh-vazduhom, dizel
Tip motora
Zapremina (l)
Nominalni broj obrtaja
Nominalna snaga (kW/KS) “ECE R120”
Max snaga (kW/KS)
Max rast snage za istovar zrna (kW/KS)
Zapremina rezervoara za gorivo (L)
Pogon za vožnju
PushButtonShift
ProDrive
Transportna širina
Sa 650/75 R32 (m)
Sa 680/85 R32 (m)
Sa 800/75 R32 (m)
T 550
T 560
T 660
T 670
3 lanca
80
3 lanca
80
4 lanca
80
4 lanca
80
660
1400
10
450 – 980
220 – 480 & 450 – 980
660
1400
10
450 – 980
220 – 480 & 450 – 980
660
1670
10
450 – 980
220 – 480 & 450 – 980
660
1670
10
450 – 980
220 – 480 & 450 – 980
750 x 1400
750 x 1400
750 x 1670
750 x 1670
660
450 & 900
936 x 1400
podesiv
660
450 & 900
936 x 1400
podesiv
660
450 & 900
936 x 1670
podesiv
660
450 & 900
936 x 1670
podesiv
400
Sinhronizovan sa br obrtaja T rotora
podesiv
400
Sinhronizovan sa br obrtaja T rotora
podesiv
400
Sinhronizovan sa br obrtaja T rotora
podesiv
400
Sinhronizovan sa br obrtaja T rotora
podesiv
1,05
1,30
0,45
2,80
1,05
1,30
0,45
2,80
1,25
1,56
0,55
3,36
1,25
1,56
0,55
3,36
5
3,25
7
4,5
5
3,25
7
4,5
6
3,25
7
5,4
6
3,25
7
5,4
700 – 1525
700 – 1525
700 – 1525
700 – 1525
8000 standard;
10000 opcija samo za LL
105
88
10000
9000 standard; 11000 opcija
11000
105
88
105
88
105
88
56 rotirajući, 54 stacionarni
56 rotirajući, 54 stacionarni
68 rotirajući, 66 stacionarni
68 rotirajući, 66 stacionarni
88 rotirajući, 57 stacionarni
88 rotirajući, 57 stacionarni
108 rotirajući, 68 stacionarni
108 rotirajući, 68 stacionarni
6068HZ482
6,8
2400
202/275
224/305
22/30
800
6090HZ011 Low
9
2200
239/325
273/371
25/34
800
6090HZ011 Low
9
2200
239/325
273/371
25/34
800
6090HZ011 High
9
2200
278/378
317/431
25/34
800
3 brzine sa elektronskom promenom
NA
3 brzine sa elektronskom promenom
opcija
3 brzine sa elektronskom promenom
opcija
3 brzine sa elektronskom promenom
opcija
3,3
3,3
3,5
3,3
3,3
3,5
3,5
3,5
3,8
3,5
3,5
3,8
Podrška za
budućnost
Dobra podrška ovlašćenog zastupnika naših mašina veoma
je važna za produktivnost i kvalitet vašeg rada. Pošto diler
John Deere mašina dobro poznaje mašine, ali i vaše potrebe,
pružiće vam sve servisne usluge koje su vam potrebne da biste
u svom poslu ostvarili što veći profit.
Da bi ljudi koji rade kod našeg zastupnika mogli da prate
inovacije i nove tehnologije koje mi stalno primenjujemo na
našim mašinama, oni se posebno obučavaju u našim fabrikama. Na taj način su u mogućnosti da svoje kupce upute u
tehnologije i rešenja koja pripremamo kako bi mogli da planiraju buduće investicije. Ovoliki nivo stručnosti, kao i sistem za
isporuku najkvalitetnijih rezervnih delova, jeste ono što čini
podršku našeg zastupnika tako dragocenom i korisnom.
Ova brošura namenjena je širokoj upotrebi. Pošto su objavljene opšte slike i objašnjenja, neke ilustracije i tekstovi mogu uključivati finansijske i kreditne mogućnosti, osiguranja, ili opremu proizvoda koji nisu dostupni na
svim tržištima. Molimo obratite se svom lokalnom distributeru za detalje. John Deere zadržava pravo promene specifikacija, dizajna i cena proizvoda koji su opisani u ovoj brošuri bez prethodne najave i upozorenja.
YY1114263SER 7/11 1/1/2
JohnDeere.com
Download

Brošura - John Deere