Nacionalna konferencija o parkiranju
Palić
04 - 06. novembar 2010.
Novi
trendovi u
parkiranju
Organizatori:
Uz podršku:
Nacionalna konferencija o parkiranju
O PARkon-u
Udruženje parkirališta Srbije predstavlja treću nacionalnu konferenciju o
parkiranju „PARkon jesen 2010” koja će se održati od 04 - 06. novembra
2010. godine na Paliću u „Maloj gostioni” hotela „ELITTE PALIĆ”. Više od
50 predstavnika opština, javnog i privatnog sektora iz domena parkiranja i
usluga će posetiti ovaj događaj koji će trajati tri dana. U skladu sa najnoviijim
trendovima PARkon će istaći neke od najbitnijih tema koje se tiču industrije
parkiranja u Srbiji, regionu Balkana i u Evropi. PARkon je dizajniran na takav
način da izvrši zadatak najvećeg edukativnog događaja ovog tipa i da prenese
poruku modela poslovnog uspeha.
Važne informacije
Datum održavanja: 04 - 06. novembra 2010.
Mesto održavanja: Konferencijska sala ”Mala gostiona” hotel
„ELITTE PALIĆ”
Smeštaj učesnika, delegata i sponzora: Hoteli „Park“ i „Jezero“ su
kategorisani sa 4 zvezdice i pripadaju preduzeću” Elitte”Palić”. Hoteli se
nalaze na svega nekoliko minuta hoda od „Male gostione“ gde su predviđena
predavanja. Radni deo PARkon-a , doručak i svečane večere. Smeštaj je u
jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama.
Nacionalna konferencija o parkiranju
>
Cena smeštaja na bazi dva puna pansiona u dvokrevetnim
sobama je: 8.400 din + PDV po osobi (uključena svečana
večera + vino sa peska)
>
Cena smeštaja na bazi dva puna pansiona u jednokrevetnim
sobama je: 10.290 din + PDV (uključena svečana večera +
vino sa peska )
>
Cena bez noćenja (za učesnike koji su blizu Palića) a u koju
su uključene kafe pauze i obroci: 5.900 din + PDV (uključena
svečana večera + vino sa peska)
>
Cena smeštaja za partnera ili supružnika na bazi punog
pansiona 04 - 06. novembra iznosi 7.900 dinara + PDV
(uključena svečana večera + vino sa peska)
Kotizacija PARkon:
>
>
Kotizacija iznosi 8.900 din + PDV.
>
Ukoliko preduzeće prijavi tri i više ucesnika cena kotizacije
po osobi je 4.500 din + PDV
Ukoliko preduzeće prijavi dva ucesnika, cena kotizacije po
osobi je 6.500 din + PDV
Važni datumi:
Zbog ograničenog mesta za učesnike i za sponzore Konferencije
usluga će se realizovati po principu „ko se prijavi prvi”
Prijave i rezervacije: do 30. oktobra 2010. godine
Uplate smeštaja i kotizacije: do 01. novembra 2010. godine
Nacionalna konferencija o parkiranju
Preliminarni program
„PARkon jesen 2010” Konferencije:
Četvrtak, 04. novembar
16.00 – 19.00
20.00 – 23.00
Prijave u Hotelu „Park” i Hotelu „Jezero”
Večera, „Mala Gostiona”
(dobrodošlica uz vino i muziku)
Petak, 05. novembar
09.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 11.20
11.20 – 11.50
11.50 – 12.05
12.05 – 12.15
12.15 – 12.25
12.25 – 12.55
Doručak, Mala gostiona
Svečano otvaranje Konferencije
Tema 1
„Nacrt zakona o komunalnim delatnostima”
- Tatjana Ercegović Petrić
Privredna komora Srbije, Savetnik
Diskusija
Predstavljanje sponzora 1
Predstavljanje sponzora 2
Tema 2
„Procedure za uvođenje zonskog sistema parkiranja“
- Novica Mićević
Grad Beograd, Sekretarijat za saobraćaj, Načelnik
Diskusija
Predstavljanje sponzora 3
Predstavljanje sponzora 4
Tema 3
„Uloga medija u parking delatnosti”
- Radovan Jeknić
12.55 – 13.10
13.10 – 13.20
13.20 – 13.30
14.00 – 15.00
Diskusija
Predstavljanje sponzora 5
Predstavljanje sponzora 6
Ručak, „Mala gostiona”
16.00 – 18.00
XIII Skupština Udruženja parkirališta Srbije
18.00 – 20.00
Prezentacije sponzora u Konferencijskoj Sali i umrežavanje
učesnika po modelu business to business u izložbenom
prostoru „Male gostione”
Svečana večera – uz vino sa peska, “Micku” i tamburaše
20.00 –
Nacionalna konferencija o parkiranju
Subota, 06. novembar
09.00 – 10.30
Salašarski doručak u organizaciji „Turističke
organizacije Subotice”
10.30 – 12.00
Slobodno vreme, umrežavanje učesnika po
modelu “business to business” u izložbenom
prostoru “Male gostione”
do 12.00
Odjavljivanje učesnika i napuštanje soba
12.00 - 15.00
Tradicionalni nedeljni ručak u restoranu
„Mala gostiona”
15.00 –
Završetak programa
Download

ovde