Ya am alan n za de er katar...
R
2014 Catalog
www.gulenaygroup.com
Gülenay Mobilya olarak 1990 y l nda 50 m2 lik alanda üretime ba layan firmam z k sa zamanda içinde yapt
firma haline gelmi tir.
at l mlarla ad ndan çok s k bahsedilen bir
Bundan ald m z motivasyonla kapasitemizi 2000 m2 kapal alan ve buna ek olarak aç k alanla art rm bulunmaktay z. Mü terilermizin verdi i pozitif
enerji ve motivasyonla kalite standartlar n ve imalat kapasitesini art ran firmam z bölge ve ülke ekonomisine katk da bulunmak ve i istihdam olu turmak üzere
i gücünü ve kapasitesini gün geçtikce art rmaktad r.
Sürekli geli en teknoljiye uyumlu olarak, sektöründe öncü olan ve mü teri memnuniyetinden taviz vermeyen firmam z, ürünlerinin tasar m nda
modernli i ve kaliteyi geleneksel bir hale getirerek siz de erli mü terilerimizin be enisine sumaktay z.
Gülenay Furniture company started production in 1990 as soon as an area of 50 m2 referred to the advances made in the name of a company that has
become very common.
Motivation and capacity to receive that, in addition to the open area of 2000m2 closed area would be increased. Her positive energy and motivation, the
quality standards of our customers and increasing our manufacturing capacity to contribute to regional and national economy and business recruitment gradually
increase the strength and capacity to generate business.
To technology for a constantly evolving in line with the leading concessions and customer satisfaction not our company, products with modern design and
quality, which makes the traditional We offer our valued to our customers has.
R
www.gulenaygroup.com
2
Bedrooms
Aspendos
Gen şl k
Yüksekl k
Der nl k
Gardrop
240 cm
220 cm
65 cm
Kom d n
60 cm
115 cm
45 cm
Ş fonyer
110 cm
145 cm
45 cm
Karyola
160 cm
120 cm
200 cm
3
Bedrooms
Burak
4
Gen şl k
Yüksekl k
Der nl k
Gardrop
240 cm
220 cm
65 cm
Kom d n
60 cm
40 cm
45 cm
Ş fonyer
110 cm
145 cm
45 cm
Karyola
160 cm
120 cm
200 cm
Bedrooms
Okyanus
Gen şl k
Yüksekl k
Der nl k
Gardrop
240 cm
220 cm
65 cm
Kom d n
60 cm
40 cm
45 cm
Ş fonyer
130 cm
180 cm
45 cm
Karyola
160 cm
120 cm
200 cm
5
Bedrooms
Pera
6
Gen şl k
Yüksekl k
Der nl k
Gardrop
240 cm
220 cm
65 cm
Kom d n
60 cm
40 cm
45 cm
Ş fonyer
115 cm
155 cm
45 cm
Karyola
160 cm
120 cm
200 cm
Bedrooms
Pasifik
Gen şl k
Yüksekl k
Der nl k
Gardrop
240 cm
220 cm
65 cm
Kom d n
60 cm
55 cm
45 cm
Ş fonyer
115 cm
155 cm
45 cm
Karyola
160 cm
120 cm
200 cm
7
Bedrooms
Bella
8
Gen şl k
Yüksekl k
Der nl k
Gardrop
240 cm
220 cm
65 cm
Kom d n
60 cm
40 cm
45 cm
Ş fonyer
130cm
180 cm
45 cm
Karyola
160 cm
120 cm
200 cm
Young Rooms
erif
Gen şl k
Yüksekl k
Der nl k
Gardrop
120 cm
190 cm
55 cm
Kom d n
54 cm
50 cm
40 cm
Ş fonyer
83 cm
85 cm
40 cm
Çalışma Masası
100 cm
180 cm
60 cm
K taplık
80 cm
180 cm
30 cm
9
Young Rooms
Lady
10
Gen şl k
Yüksekl k
Der nl k
Gardrop
120 cm
190 cm
55 cm
Kom d n
54 cm
50 cm
40 cm
Ş fonyer
83 cm
85 cm
40 cm
Çalışma Masası
100 cm
180 cm
60 cm
K taplık
80 cm
180 cm
30 cm
Young Rooms
Lion
Gen şl k
Yüksekl k
Der nl k
Gardrop
120 cm
190 cm
55 cm
Kom d n
54 cm
50 cm
40 cm
Ş fonyer
83 cm
85 cm
40 cm
Çalışma Masası
100 cm
180 cm
60 cm
K taplık
80 cm
180 cm
30 cm
11
Young Rooms
Kartal
12
Gen şl k
Yüksekl k
Der nl k
Gardrop
120 cm
190 cm
55 cm
Kom d n
54 cm
50 cm
40 cm
Ş fonyer
83 cm
85 cm
40 cm
Çalışma Masası
100 cm
180 cm
60 cm
K taplık
80 cm
180 cm
30 cm
Young Rooms
Canary
Gen şl k
Yüksekl k
Der nl k
Gardrop
120 cm
190 cm
55 cm
Kom d n
54 cm
50 cm
40 cm
Ş fonyer
83 cm
85 cm
40 cm
Çalışma Masası
100 cm
180 cm
60 cm
K taplık
80 cm
180 cm
30 cm
13
Young Rooms
Setra
14
Gen şl k
Yüksekl k
Der nl k
Gardrop
120 cm
190 cm
55 cm
Kom d n
54 cm
50 cm
40 cm
Ş fonyer
83 cm
85 cm
40 cm
Çalışma Masası
100 cm
180 cm
60 cm
K taplık
80 cm
180 cm
30 cm
Wall Units
Venedik
ÖLÇÜLERİ
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
90 kg
220*45 cm
180 cm
15
Wall Units
Bolivya
ÖLÇÜLERİ
16
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
90 kg
180*45 cm
180 cm
Wall Units
Elitte
ÖLÇÜLERİ
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
90 kg
180*45 cm
180 cm
17
Wall Units
Royal
ÖLÇÜLERİ
18
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
90 kg
180*45 cm
180 cm
Wall Units
Haliç
ÖLÇÜLERİ
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
70 kg
140*45 cm
180 cm
19
Wall Units
Asos
ÖLÇÜLERİ
20
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
65 kg
140*40 cm
180 cm
Wall Units
Kardelen
ÖLÇÜLERİ
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
70 kg
140*45 cm
180 cm
21
Wall Units
Açelya
ÖLÇÜLERİ
22
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
71 kg
140*45 cm
180 cm
Wall Units
Safir
ÖLÇÜLERİ
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
65 kg
140*45 cm
180 cm
23
LCD ve LED Tv Stand
Code 101
Parlak Laminant Çekmece Kapaklar
Alüminyum Boru
8mm Siyah Temperli Cam
45° Dönebilen Ask Aparat
Kablo Gizleme Kanal
Krom Kaplama Ayaklar
ÖLÇÜLERİ
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
40 kg
110*40 cm
115 cm
ÇEKMECE KAPAK RENKLERİ
Gül
24
Ş mşek
Beyaz Ş mşek
Beyaz Su Yolu
Su Yolu
Abanoz
LCD ve LED Tv Stand
Code 102
ÖLÇÜLERİ
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
40 kg
110*40 cm
115 cm
Parlak Laminant Çekmece Kapaklar
Alüminyum Boru
8mm Siyah Temperli Cam
45° Dönebilen Ask Aparat
Kablo Gizleme Kanal
Krom Kaplama Ayaklar
ÇEKMECE KAPAK RENKLERİ
Gül
Ş mşek
Beyaz Ş mşek
Beyaz Su Yolu
Su Yolu
Abanoz
25
LCD ve LED Tv Stand
Code 103
Parlak Laminant Çekmece Kapaklar
Alüminyum Boru
8mm Siyah Temperli Cam
45° Dönebilen Ask Aparat
Kablo Gizleme Kanal
Krom Kaplama Ayaklar
ÖLÇÜLERİ
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
40 kg
110*40 cm
115 cm
ÇEKMECE KAPAK RENKLERİ
Gül
26
Ş mşek
Beyaz Ş mşek
Beyaz Su Yolu
Su Yolu
Abanoz
LCD ve LED Tv Stand
Code 104
ÖLÇÜLERİ
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
40 kg
110*40 cm
110 cm
Parlak Laminant Çekmece Kapaklar
Alüminyum Boru
8mm Siyah Temperli Cam
45° Dönebilen Ask Aparat
Kablo Gizleme Kanal
Krom Kaplama Ayaklar
ÇEKMECE KAPAK RENKLERİ
Gül
Ş mşek
Beyaz Ş mşek
Beyaz Su Yolu
Su Yolu
Abanoz
27
LCD ve LED Tv Stand
Code 105
Parlak Laminant Çekmece Kapaklar
Alüminyum Boru
8mm Siyah Temperli Cam
45° Dönebilen Ask Aparat
Kablo Gizleme Kanal
Krom Kaplama Ayaklar
ÖLÇÜLERİ
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
40 kg
110*40 cm
115 cm
ÇEKMECE KAPAK RENKLERİ
Gül
28
Ş mşek
Beyaz Ş mşek
Beyaz Su Yolu
Su Yolu
Abanoz
LCD ve LED Tv Stand
Code 106
ÖLÇÜLERİ
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
40 kg
110*40 cm
115 cm
Parlak Laminant Çekmece Kapaklar
Alüminyum Boru
8mm Siyah Temperli Cam
45° Dönebilen Ask Aparat
Kablo Gizleme Kanal
Krom Kaplama Ayaklar
ÇEKMECE KAPAK RENKLERİ
Gül
Ş mşek
Beyaz Ş mşek
Beyaz Su Yolu
Su Yolu
Abanoz
29
LCD ve LED Tv Stand
Code 107
Parlak Laminant Çekmece Kapaklar
Alüminyum Boru
8mm Siyah Temperli Cam
45° Dönebilen Ask Aparat
Kablo Gizleme Kanal
Krom Kaplama Ayaklar
ÖLÇÜLERİ
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
40 kg
110*40 cm
115 cm
ÇEKMECE KAPAK RENKLERİ
Gül
30
Ş mşek
Beyaz Ş mşek
Beyaz Su Yolu
Su Yolu
Abanoz
LCD ve LED Tv Stand
Code 108
ÖLÇÜLERİ
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
40 kg
110*40 cm
115 cm
Parlak Laminant Çekmece Kapaklar
Alüminyum Boru
8mm Siyah Temperli Cam
45° Dönebilen Ask Aparat
Kablo Gizleme Kanal
Krom Kaplama Ayaklar
ÇEKMECE KAPAK RENKLERİ
Gül
Ş mşek
Beyaz Ş mşek
Beyaz Su Yolu
Su Yolu
Abanoz
31
LCD ve LED Tv Stand
Code 109
Parlak Laminant Çekmece Kapaklar
Alüminyum Boru
8mm Siyah Temperli Cam
45° Dönebilen Ask Aparat
Kablo Gizleme Kanal
Krom Kaplama Ayaklar
ÖLÇÜLERİ
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
40 kg
110*40 cm
115 cm
ÇEKMECE KAPAK RENKLERİ
Gül
32
Ş mşek
Beyaz Ş mşek
Beyaz Su Yolu
Su Yolu
Abanoz
LCD ve LED Tv Stand
Code 110
ÖLÇÜLERİ
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
40 kg
110*40 cm
115 cm
Parlak Laminant Çekmece Kapaklar
Alüminyum Boru
8mm Siyah Temperli Cam
45° Dönebilen Ask Aparat
Kablo Gizleme Kanal
Krom Kaplama Ayaklar
ÇEKMECE KAPAK RENKLERİ
Gül
Ş mşek
Beyaz Ş mşek
Beyaz Su Yolu
Su Yolu
Abanoz
33
LCD ve LED Tv Stand
Code 111
ÖLÇÜLERİ
Ağırlık
En/Boy
Yüksekl k
40 kg
120*43 cm
115 cm
Parlak Laminant Çekmece Kapaklar
Alüminyum Boru
8mm Siyah Temperli Cam
ÇEKMECE KAPAK RENKLERİ
Gül
39
34
Ş mşek
Beyaz Ş mşek
Beyaz Su Yolu
Su Yolu
Abanoz
45° Dönebilen Ask Aparat
Kablo Gizleme Kanal
Krom Kaplama Ayaklar
LCD ve LED Tv Stand Camlar
Gün Bat m
Korsan
City
LCD ve LED Tv Stand Çekmece Renkleri
Abanoz
Su Yolu
Beyaz Su Yolu
Gül
im ek
Beyaz im ek
35
Ankastre Modül
Gen şl k
Der nl k
Yüksekl k
62 cm
61 cm
85 cm
Beyaz
Gri
Abanoz
36
Siyah
Orta Sehpalar
Gen şl k
Der nl k
Yüksekl k
105 cm
70 cm
45 cm
Aslan Ayak
ÖLÇÜLERİ
Light Kapuçino
Beyaz
Krem
Lükens Ayak
Kapuçino
Beyaz
Krem
37
Sehpalar
38
Asude Kapuçino
Asude Beyaz
Ahtapot Kapuçino
Ahtapot Beyaz
Ceviz
Lake Krem
Lake Beyaz
Lake Kapuçino
Yataklar
Örme Kuma
Kal n Pedli
Full Ortopedik
27 cm
90*190 cm
150*200 cm
160*200 cm
180*200 cm
Örme Kuma
Full Ortopedik
23 cm
90*190 cm
150*200 cm
160*200 cm
180*200 cm
39
Bu katalogda bulunan ürünlerin modellerini ve ürün ölçülerini önceden haber vermeksizin de i tirme hakk na sahiptir olu abilecek tipografik ve renk hatalar ndan Gülenay Mobilya sorumlu tutulamaz.
X .net
0352 222 0 667
Mimarsinan Organize San. Böl. 15. Cad. No:14 KAYSER
www.gulenaygroup.com
Tel : +90 352 290 15 10
Fax : +90 352 290 15 10 [email protected]
Download

Ya am alan n za de er katar