KALENDAR TAKMIČENJA ZA 2015. GODINU
RB DATUM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22
19
20
21
22
23
24
14-15. MART
14-15. MART
21-22. MART
21-22. MART
28-29. MART
28-29. MART
28-29. MART
04-05. APRIL
04-05. APRIL
11-12. APRIL
11-12. APRIL
18-19. APRIL
18-19. APRIL
18-19. APRIL
25-26. APRIL
01-02. MAJ
01-02. MAJ
01-02. MAJ
09-10. MAJ
23-24. MAJ
23-24. MAJ
30-31. MAJ
30-31. MAJ
06-07. JUNI
06-07. JUNI
06-07. JUNI
13-14. JUNI
13-14. JUNI
20-21. JUNI
20-21. JUNI
20-21.JUNI
NAZIV TURNIRA
MIMOZA 12
TURNIR DO 16 GODINA
TURNIR DO 12 GODINA
MIMOZA DO 16 GODINA
MIMOZA 14
TURNIR DO 10 GODINA, MUŠKI
TURNIR DO 10 GODINA, ŽENSKI
TURNIR DO 12 GODINA
TURNIR DO 18 GODINA, MUŠKI
TURNIR DO 18 GODINA, ŽENSKI
TURNIR DO 14 GODINA
TURNIR DO 12 GODINA
TURNIR DO 16 GODINA, MUŠKI
TURNIR DO 16 GODINA, ŽENSKI
TURNIR DO 16 GODINA
TURNIR DO 10 GODINA
TURNIR DO 18 GODINA, MUŠKI
TURNIR DO 18 GODINA, ŽENSKI
TURNIR DO 10 GODINA
TURNIR DO 14 GODINA
TURNIR DO 10 GODINA
TURNIR DO 12 GODINA
TURNIR DO 16 GODINA
DRŽAVNO PRVENSTVO DO 10 GODINA, MUŠKI
DRŽAVNO PRVENSTVO DO 10 GODINA, ŽENSKI
TURNIR DO 14 GODINA
DRŽAVNO PRVENSTVO DO 12 GODINA
DRŽAVNO PRVENSTVO DO 16 GODINA
SENIORSKO DRŽAVNO PRVENSTVO
DRŽAVNO PRVENSTVO DO 14 GODINA, MUŠKI
DRŽAVNO PRVENSTVO DO 14 GODINA, ŽENSKI
KATEG. KONKUREN.
12
16
12
16
14
10
10
12
18
18
14
12
16
16
16
10
18
18
10
14
10
12
16
10
10
14
12
16
SEN
14
14
M/Ž
M/Ž
M/Ž
M/Ž
M/Ž
M
Ž
M/Ž
M
Ž
M/Ž
M/Ž
M
Ž
M/Ž
M/Ž
M
Ž
M/Ž
M/Ž
M/Ž
M/Ž
M/Ž
M
Ž
M/Ž
M/Ž
M/Ž
M/Ž
M
Ž
ORGANIZATOR
KONTAKT
TK "SBS"
TK "AS"
TK "BELVI"
TK "SBS"
TK "SBS"
TK "TOP SPIN"
TK "CLAY PARK"
TK "B.RIVIJERA"
TK "Portomont."
TK "Portomont."
TK "EMINENT"
TK "EMINENT"
TK "CLAY PARK"
TK "TOP SPIN"
TK "BAR"
TK "NIKŠIĆ"
TK "SBS"
TK "IGALO"
TK "AS"
TK "BUDVA"
TK "B.RIVIJERA"
TK "NIKŠIĆ"
TK "BAR"
TK "TOP SPIN"
TK "IGALO"
TK "BUDVA"
TK "NIKŠIĆ"
TK "EMINENT"
TK "AS"
TK "IN"
TK "ELITTE"
031/324-040
069/070-105
069/149-202
031/324-040
031/324-040
069/021-830
068/022-987
068/666-686
068/009-944
068/009-944
067/645-275; 067/247-394
067/645-275; 067/247-394
068/022-987
069/021-830
067/665-015
068/603-311; 069/014-645
031/324-040
067/359-734
069/070-105
068/866-070
068/666-686
068/603-311; 069/014-645
067/665-015
069/021-830
067/359-734
068/866-070
068/603-311; 069/014-645
067/645-275; 067/247-394
069/070-105
069/757-127
069/055-005
RB DATUM
27-28. JUNI
25
27-28. JUNI
26 27-28. JUNI
04-05. JULI
27
04-05. JULI
28 04-05. JULI
29 11-12. JULI
30 11-12. JULI
31 11-12. JULI
32 18-19. JULI
33 18-19. JULI
34 25-26. JULI
35 01-02. AVGUST
36 08-09. AVGUST
15-16. AVGUST
37
15-16. AVGUST
15-16. AVGUST
38
15-16. AVGUST
39 22-23. AVGUST
40 29-30. AVGUST
41 29-30. AVGUST
42 05-06. SEPTEMBAR
43 05-06. SEPTEMBAR
44 12-13. SEPTEMBAR
12-13. SEPTEMBAR
45
12-13. SEPTEMBAR
46 19-20. SEPTEMBAR
19-20. SEPTEMBAR
47
19-20. SEPTEMBAR
48 26-27. SEPTEMBAR
49 03-04. OKTOBAR
50 03-04. OKTOBAR
51 10-11. OKTOBAR
52 17-18. OKTOBAR
53 17-18. OKTOBAR
NAZIV TURNIRA
TURNIR DO 10 GODINA, MUŠKI
TURNIR DO 10 GODINA, ŽENSKI
TURNIR DO 14 GODINA
II MEMORIJAL "IVAN HUIĆ"
TURNIR DO 14 GODINA, ŽENSKI
TURNIR DO 10 GODINA
TURNIR DO 14 GODINA
TURNIR DO 10 GODINA
TURNIR DO 18 GODINA
TURNIR DO 12 GODINA
TURNIR DO 16 GODINA
TURNIR DO 12 GODINA
TURNIR DO 12 GODINA
TURNIR DO 10 GODINA
TURNIR DO 14 GODINA, MUŠKI
TURNIR DO 14 GODINA, ŽENSKI
TURNIR DO 10 GODINA, MUŠKI
TURNIR DO 10 GODINA, ŽENSKI
TURNIR DO 14 GODINA
TURNIR DO 12 GODINA
TURNIR DO 16 GODINA
TURNIR DO 14 GODINA
TURNIR DO 18 GODINA
TURNIR DO 12 GODINA
TURNIR DO 16 GODINA, MUŠKI
TURNIR DO 16 GODINA, ŽENSKI
TURNIR DO 12 GODINA
TURNIR DO 16 GODINA, MUŠKI
TURNIR DO 16 GODINA, ŽENSKI
TURNIR DO 14 GODINA
TURNIR DO 14 GODINA
TURNIR DO 10 GODINA
TURNIR DO 14 GODINA
TURNIR DO 12 GODINA
TURNIR DO 16 GODINA
KATEG. KONKUREN. ORGANIZATOR
10
M
TK "NIKŠIĆ"
10
Ž
TK "SUTJESKA"
14
M/Ž
TK "BELVI"
14
M
TK "IGALO"
14
Ž
TK "SUTJESKA"
10
M/Ž
TK "NIKŠIĆ"
14
M/Ž
TK "BAR"
10
M/Ž
TK "BELVI"
18
M/Ž
TK "ČELENDŽ"
12
M/Ž
TK "ELITTE"
16
M/Ž
TK "H.Novi"
12
M/Ž
TK "AS"
12
M/Ž
TK "Slovenska pl."
10
M/Ž
TK "Sp. centar NK"
14
M
TK "IN"
14
Ž
TK "ELITTE"
10
M
TK "MORNAR"
10
Ž
TK "IGALO"
14
M/Ž
TK "BAR"
12
M/Ž
TK "BAR"
16
M/Ž
TK "EMINENT"
14
M/Ž
TK "BAR"
18
TK "Sp. centar NK"
12
M/Ž
TK "NIKŠIĆ"
16
M
TK "NEC"
16
Ž
TK "ČELENDŽ"
12
M/Ž
TK "EMINENT"
16
M
TK "TIVAT"
16
Ž
TK "NEC"
14
M/Ž
TK "BELVI"
14
M/Ž
TK "EMINENT"
10
M/Ž
TK "AS"
14
M/Ž
TK "AS"
12
M/Ž
TK "BELVI"
16
M/Ž
TK "Slovenska pl."
KONTAKT
068/603-311; 069/014-645
067/592-737
069/149-202
067/359-734
067/592-737
068/603-311; 069/014-645
067/665-015
069/149-202
068/723-373
069/055-005
068/013-330
069/070-105
069/022-438
068/382-027
069/757-127
069/055-005
067/384-373
067/359-734
067/665-015
067/665-015
067/645-275; 067/247-394
067/665-015
068/382-027
068/603-311; 069/014-645
069/128-948
068/723-373
067/645-275; 067/247-394
069/340-260
069/128-948
069/149-202
067/645-275; 067/247-394
069/070-105
069/070-105
069/149-202
069/022-438
RB DATUM
24-25. OKTOBAR
54
24-25. OKTOBAR
24-25. OKTOBAR
55
24-25. OKTOBAR
31.10-01.11.
56
31.10-01.11.
31.10-01.11.
57
31.10-01.11.
07-08. NOVEMBAR
58
07-08. NOVEMBAR
NAZIV TURNIRA
MASTERS DO 14 GODINA, MUŠKI
MASTERS DO 14 GODINA, ŽENSKI
MASTERS DO 10 GODINA, MUŠKI
MASTERS DO 10 GODINA, ŽENSKI
MASTERS DO 12 GODINA, MUŠKI
MASTERS DO 12 GODINA, ŽENSKI
MASTERS DO 16 GODINA, MUŠKI
MASTERS DO 16 GODINA, ŽENSKI
MASTERS DO 18 GODINA, MUŠKI
MASTERS DO 18 GODINA, ŽENSKI
KATEG. KONKUREN.
14
M
14
Ž
10
M
10
Ž
12
M
12
Ž
16
M
16
Ž
18
M
18
Ž
ORGANIZATOR
TK "BELVI"
TK "BAR"
TK "TOP SPIN"
TK "CLAY PARK"
TK "CLAY PARK"
TK "TOP SPIN"
TK "BAR"
TK "BELVI"
KONTAKT
069/149-202
067/665-015
069/021-830
068/022-987
068/022-987
069/021-830
067/665-015
069/149-202
NAPOMENA:
~ Turniri u obje konkurencije (muškoj i ženskoj) mogu da se igraju na minimum četiri terena sa istom podlogom. Za održavanje turnira
u samo jednoj konkurenciji neophodna su minimum dva terena sa istom podlogom.
~ Kotizacija za ucesce na svim turnirima na otvorenim terenima i državnim prvenstvima iznosi 10,00 eura.
~ Kotizacija na zatvorenim terenima - u halama iznosi 15,00 eura.
~ Kotizacija za seniorske turnire iznosi 15,00 eura.
~ Pravo suđenja na turnirima iz Kalendara TSCG imaju isključivo sudije kojima je dodijeljena licenca za 2015.godinu
~ Naknada sudiji za suđenje iznosi dvije kotizacije po danu suđenja.
~ Klub organizator je dužan da obezbijedi pravo učešća na turnirima isključivo registrovanim igračima.
MASTERS TURNIRI:
~ Pravo nastupa na MASTERS turnirima imaju teniseri i teniserke rangirani među prvih 8 (osam) na nacionalnoj rang listi.
U slučaju neprijavljivanja takmičara među prvih osam, pravo nastupa stiču sledeći prijavljeni takmičari po rangu (9., 10, itd).
Rok za prijavu takmičara za učešće na Masters turnirima je poslednji četvrtak pred održavanje turnira do 17,00 časova, a
nakon tog roka sudija turnira će obavijestiti prijavljene takmičare o pravu učešća na turniru.
Takmičari mogu igrati Masters turnire u svojoj uzrasnoj kategoriji i jednu kategoriju više.
POSTAVLJANJE KOSTURA
~ Prilikom postavljanja nosilaca prednost imaju takmičari rangirani na međunarodnim rang listama i to na ITF listi do 150.
mjesta, a na ETA rang listi do 100. mjesta, na WTA i ATP listi neograniceno.
TURNIRI ZA TAKMIČARE/KE DO 10 GODINA
~ Shodno pravilima ITF, pravo nastupa na turnirima za takmičare/ke do 10 godina imaju teniseri i teniserke koji u
tekućoj godini pune 10 godina i mlađi i igraju sa propisanim ZELENIM loptama. Ovi turniri igraju se na terenima.
standardnih dimenzija.
Takmičari/ke koji pune 10 godina nemaju pravo nastupa na turnirima više starosne kategorije do 12 godina,
koji se igraju sa standardnim žutim loptama.
Odlukom Stručne komisije TSCG od ovog pravila izuzimaju se takmičari koji su rangirani među prvih 10 u starosnoj
kategoriji do 10 godina.
Download

KALENDAR TAKMIČENJA ZA 2015. GODINU