Marketing 2014/2015 | Domaći zadatak
Spisak timova sastavljenih od individualnih prijava
NAPOMENA:
U narednoj tabeli su prikazani svi timovi sastavljeni od studenata koji su se prijavili individualno. Tim lider je prvi član tima,
označen boldovanim slovima. Tim lideri su dobili mejlove sa kontaktima ostalih članova tima. Tim lider ima odgovornost da
kontaktira i okupi preostale članove tima kao i da pošalje konačno rešenje shodno uputstvu objavljenom na sajtu.
Naziv tima
TIM 1
TIM 2
TIM 3
TIM 4
Odsek
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Ime i prezime
Tamara Teofilović
Ivana Nikolić
Marko Đurić
Enes Hanic
Stevan Dmitrović
Nikola Ivanović
Jovica Milanović
Nina Milošević
Milica Radović
Katarina Ercegović
Natalija Lovrinčević
Talib Tahirovic
Zorica Lalić
Andrija Bogunović
Aleksa Lazić
Andrijana Jaksic
Dušan Kostić
Broj indeksa
526/07
75/10/I
746-08
255/13
52/11
742/07
473/08
365/11
318/09/I
306/11
397/12
274/13
315/11
112/11
286/13
968/13
227/11
TIM 5
TIM 6
TIM 7
TIM 8
TIM 9
TIM 10
TIM 11
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi i tehnologije
Menadžment
Menadžment
Menadžment
Menadžment
Menadžment
Menadžment
Menadžment
Menadžment
Menadžment
Operacioni menadžment
Operacioni menadžment
Operacioni menadžment
Operacioni menadžment
Operacioni menadžment
Operacioni menadžment
Operacioni menadžment
Operacioni menadžment
Upravljanje kvalitetom
Upravljanje kvalitetom
Upravljanje kvalitetom
Upravljanje kvalitetom
Marija Srećković
Dušan Lukić
Peđa Milosavljević
Ilija Bošković
Ivan Bogdanović
Dušan Zorić
Pavle Pavlović
Danilo Živanović
Katarina Karadzic
Aleksandar Ranković
Petar Jelenković
Lazar Djurdjevic
Mladen Pešić
Kristina Milošević
Filip Janjic
Milan Prokopović
Nikola Ilić
Ivan Jovanović
Slađana Tešić
Dušan Mandić
Ivana Matić
Aleksandra Draskovic
Jović Ivana
Stefani Pen
Kristina Damljanović
Nikola Graovac
Mihailo Purić
Dajana Djordjevic
Stefan Dimitrijević
Olivera Radoičić
Neda Bezarević
Vojin Maksimović
Jovana Riter
371/13
55/12
196/13
170/12
253/13
688/13
256/12
68/13
219/12
173/13
105/13
445/12
849/13
155/10
658/13
507/13
136/10/M
797/2012
750/13
958/13
702/12
755/12
182/10/M
667/11
618/12
573/13
803/13
616/13
620/12
860/12
131/09/m
871/12
669/12
Download

Spisak timova sastavljenih od individualnih prijava.pdf