„Mala škola kompostiranja“ – projekat u okviru APPM (2011‐2014.) Projekat „Mala škola kompostiranja“ obuhvata: prva faza‐ obilazak škola, sprovođenje ekološkog upitnika i dogovor oko realizacije ekološke radionice, druga faza‐ prikupljanje i pripremu radioničarskog materijala i treća faza –
ekološke radionice. U radionicama je učestvovalo 7 seoskih osnovnih škola sa teritorije opštine Kikinda, a aktivno je učestvovalo oko 150 učenika. Prva faza ‐ Ekološka anketa koju su popunjavali učenici, poslužila je članovima kompostnog tima da utvrdi nivo znanja učenika o ekološkoj temi kompostiranje i na osnovu izveštaja kreira sadržaj same radionice. U okviru druge faze projekta prikupljeni su materijali neophodni za predstojeće radionice. Članovi OKOKa su nabavili žicu za komposter, isekli i formirali okrugle kompostere. Kupljena je i zemlja neophodna za postavljenje komostne mase, voće koje će biti podeljeno učenicima da sami proizvedu biootpad za kompostiranje, i prikupljen je i usitnjen otpad iz bašte (grančice, trava, iglice, stabljike, lišće...) i kuhinje ( neiskorišćeni delovi voća i povrća‐ ljuske jabuke, krompira, rotkvice, salate, ljuske jajeta...). Prikupljen je i obrađen materijal za štampanje brošure o kompostiranju i štampana je brošura Treća faza projekta započeta je 3.maja kada je održana prva radionica u osnovnoj školi „Gligorije Popov“ u Ruskom Selu. Edukativni deo prezentacija o kompostiranju sa osvrtom na organski otpad, pojam kompostiranja, prednosti, način postavljanja kompostne mase, materijala koji se kompostira, realizovan u prisustvu ciljne grupe (osmaci), kao i ostalih zainteresovanih učenika . Članovi kompostog tima su u dvorištu postavili žičani komposter i demonsrirali predhodno prezentovan sadržaj, postavili kompostilište. Učenici su aktivno učestvovali u praktičnom delu, sami postavljali masu u komposter, a izuzetno puno raznovrsnog materijala je i doneto od strane učenika na radionicu. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je putem Konkursa za realizaciju Akcionog plana politike za
mlade (2011-2014.) podržao projekat “Mala škola kompostiranja“ u organizaciji Omladinskog kluba opštine
Kikinda iz Kikinde sa 80.000,00 dinara. (OBLAST: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ)
Download

„Mala škola kompostiranja“ – projekat u okviru