IĞDIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI
SIRA NO
EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI
KATILACAK OLANLAR
YERİ
TARİHİ
SÜRE
(İŞ GÜNÜ )
SAAT
KATILAN
SAYISI
OCAK AYINDA DÜZENLENECEK EĞİTİM FAALİYETLERİ
AÇIKLAMALAR
2015767901
Psikososyal Destek Hizmetleri Kursu
Rehber Öğretmenler
Iğdır Anadolu Lisesi
12-16.Ocak .2015
5
30
20
Bu eğitimi almamış Rehber Öğretmenler
2015767902
Bağımlılık Yapan Madellerle
Mücadele Kursu
İstekli Öğretmenler
Iğdır Mehmet Murat İşler Sosyal
Bilimler Lisesi
12-16 Ocak 2015
5
30
40
İstekli Öğretmenler
IĞDIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI
SIRA NO
EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI
KATILACAK OLANLAR
YERİ
TARİHİ
SÜRE
(İŞ GÜNÜ)
SAAT
KATILAN
SAYISI
OCAK AYINDA
ŞUBAT
AYINDADÜZENLENECEK
DÜZENLENECEKEĞİTİM
EĞİTİMFAALİYETLERİ
FAALİYETLERİ
AÇIKLAMALAR
2015767903
Proje Hazırlama Eğitimi Semineri
1.Grup
İstekli Öğretmenler
Kurtuluş İlkokulu
16-20 Şubat 2015
5
30
30
İstekli Öğretmenler
2015767904
Temel Yetenek Testi (TYT) 9-11
Kullanım Kursu
Bu Kursu almamış PDR mezunu
Rehber Öğretmenler
Iğdır Teknik ve Anadolu Meslek
Lisesi
16 Şubat -06 Mart 2015
15
90
10
Bu Kursu almamış PDR mezunu Rehber
Öğretmenler
2015767905
Proje Hazırlama Eğitimi Semineri 2.
Grup
İstekli Öğretmenler
Kurtuluş İlkokulu
23-27 Şubat 2015
5
30
30
İstekli öğretmenler
2015767906
Bağımlılık Yapan Madellerle
Mücadele Kursu
İstekli Öğretmenler
Iğdır Mehmet Murat İşler Sosyal
Bilimler Lisesi
16-20 Şubat 2015
5
30
40
İstekli Öğretmenler
IĞDIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI
SIRA NO
EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI
KATILACAK OLANLAR
YERİ
TARİHİ
SÜRE
(İŞ GÜNÜ)
SAAT
KATILAN
SAYISI
OCAK AYINDA
MART
AYINDADÜZENLENECEK
DÜZENLENECEKEĞİTİM
EĞİTİMFAALİYETLERİ
FAALİYETLERİ
AÇIKLAMALAR
2015767907
Proje Hazırlama Eğitimi Semineri 3.
Grup
İstekli öğretmenler
Kurtuluş İlkokulu
02-06 Mart 2015
5
30
30
İstekli Öğretmenler
2015767908
Osmanlı Türkçesi Kursu 1 (Temel
Seviye)
Bütün branş öğretmneleri ve İl Milli
Eğitimde çalışan bütün personel
İmam Hatip Aandolu Lisesi
02-16 Mart 2015
11
64
40
Bütün branş öğretmneleri ve İl Milli Eğitimde
çalışan bütün personel
2015767909
Osmanlı Türkçesi Kursu 2( Orta
Seviye)
Osmanlı Türkçesi 1 (Temel Seviye)
Kursundan en az 70 ve üzeri puan
alanlar yada kursun başında yapılan
sınavda en az 70 puan alanlar
İmam Hatip Aandolu Lisesi
02-16 Mart 2015
11
64
40
Osmanlı Türkçesi 1 (Temel Seviye) Kursundan en
az 70 ve üzeri puan alanlar ya da kursun başında
yapılan sınavda en az 70 puan alanlar
2015767910
Rehberlik Anlayışı Kazandırma
Semineri 1. Grup
Bu semineri almamış sınıf ve branş
öğretmenleri
Kurtuluş İlkokulu
09-17 Mart 2015
7
40
50
Bu semineri almamış sınıf ve branş öğretmenleri
2015767911
Proje Hazırlama Eğitimi Semineri 4.
Grup
İstekli öğretmenler
Kurtuluş İlkokulu
09-13 Mart 2015
5
30
30
İstekli öğretmenler
2015767912
Bağımlılık Yapan Madellerle
Mücadele Kursu
İstekli Öğretmenler
Iğdır Mehmet Murat İşler Sosyal
Bilimler Lisesi
16-20 Mart 2015
5
30
40
İstekli Öğretmenler
2015767913
Rehberlik Anlayışı Kazandırma
Semineri 2. Grup
Bu semineri almamış sınıf ve branş
öğretmenleri
Kurtuluş İlkokulu
23-31 Mart 2015
7
40
50
Bu semineri almamış sınıf ve branş öğretmenleri
2015767914
Proje Hazırlama Eğitimi Semineri 5.
Grup
İstekli öğretmenler
Karakoyunlu İlç. Gazi YİBO
16-20 Mart 2015
5
30
30
İstekli öğretmenler
2015767915
Etik Konulu Seminer
Yönetici ve öğretmenler
Ziyz Gökalp Ortaokuluu
22-24 Mart 2015
3
18
50
Yönetici ve öğretmenler (Resen Alınacaklardır)
IĞDIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI
2015767916
Proje Hazırlama Eğitimi Semineri 6.
Grup
OCAK
İstekli öğretmenler
Aralık İlç. Kazım
Karabekir
AYINDA
DÜZENLENECEK
23-27 EĞİTİM
Mart 2015 FAALİYETLERİ
5
2015767917
Proje Hazırlama Eğitimi Semineri 7.
Grup
İstekli öğretmenler
Tuzluca Halk Eğitimi Mrk.
30 Mart-03 Nisan 2015
2015767918
Bilgisayar Kullanım Kursu
Belgesi olmayan öğretmen ve
memurlar
Ziya Gökalp Ortaokulu
09- Mart-01 Nisan 2015
30
30
İstekli öğretmenler
5
30
30
İstekli öğretmenler
18
90
20
Belgesi olmayan öğtremen ve memurlar alınacak.
Eğitim 18 -22.20 saatleri arası yapılacaktır.
Paşa İlkokulu
IĞDIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI
SIRA NO
EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI
KATILACAK OLANLAR
YERİ
TARİHİ
SÜRE
(İŞ GÜNÜ)
SAAT
KATILAN
SAYISI
OCAK AYINDA
NİSAN
AYINDADÜZENLENECEK
DÜZENLENECEKEĞİTİM
EĞİTİMFAALİYETLERİ
FAALİYETLERİ
AÇIKLAMALAR
2015767919
Rehberlik Anlayışı Kazandırma
Semineri 3. Grup
Bu semineri almamış sınıf ve branş
öğretmenleri
Kurtuluş İlkokulu
01-09 Nisan 2015
7
40
50
Bu semineri almamış sınıf ve branş öğretmenleri
2015767920
Osmanlı Türkçesi Kursu 1( Temel
Seviye)
Bütün branş öğretmneleri ve İl Milli
Eğitimde çalışan bütün personel
İmam Hatip Aandolu Lisesi
06-20 Nisan 2015
11
64
40
Bütün branş öğretmenleri ve İl Milli Eğitimde
çalışan bütün personel
2015767921
Osmanlı Türkçesi Kursu 2( Orta
Seviye)
Osmanlı Türkçesi 1 (Temel Seviye)
Kursundan en az 70 ve üzeri puan
alanlar yada kursun başında yapılan
sınavda en az 70 puan alanlar
İmam Hatip Aandolu Lisesi
06-20 Nisan 2015
11
64
40
Osmanlı Türkçesi 1 (Temel Seviye) Kursundan en
az 70 ve üzeri puan alanlar ya da kursun başında
yapılan sınavda en az 70 puan alanlar
2015767922
Osmanlı Türkçesi Kursu 3( İleri
Seviye)
Osmanlı Türkçesi 2 (Orta Seviye)
Kursundan en az 70 ve üzeri puan
alanlar
İmam Hatip Aandolu Lisesi
06-20 Nisan 2015
11
64
40
Osmanlı Türkçesi 2 (Orta Seviye) Kursundan en
az 70 ve üzeri puan alanlar
2015767923
Rehberlik Anlayışı Kazandırma
Semineri 4. Grup
Bu semineri almamış sınıf ve branş
öğretmenleri
Kurtuluş İlkokulu
13-21 Nisan 2015
7
40
50
Bu semineri almamış sınıf ve branş öğretmenleri
2015767924
Bağımlılık Yapan Madellerle
Mücadele Kursu
İstekli Öğretmenler
Iğdır Mehmet Murat İşler Sosyal
Bilimler Lisesi
13-17 Nisan 2015
5
30
40
İstekli Öğretmenler
IĞDIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI
SIRA NO
EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI
KATILACAK OLANLAR
YERİ
TARİHİ
SÜRE
(İŞ GÜNÜ)
SAAT
KATILAN
SAYISI
OCAK AYINDA
MAYIS
AYINDADÜZENLENECEK
DÜZENLENECEKEĞİTİM
EĞİTİMFAALİYETLERİ
FAALİYETLERİ
AÇIKLAMALAR
2015767925
Osmanlı Türkçesi Kursu 1( Temel
Seviye)
Bütün branş öğretmneleri ve İl Milli
Eğitimde çalışan bütün personel
İmam Hatip Aandolu Lisesi
04-18 Mayıs 2015
11
64
40
Bütün branş öğretmneleri ve İl Milli Eğitimde
çalışan bütün personel
2015767926
Osmanlı Türkçesi Kursu 2( Orta
Seviye)
Osmanlı Türkçesi 1 (Temel Seviye)
Kursundan en az 70 ve üzeri puan
alanlar ya da kursun başında yapılan
sınavda en az 70 puan alanlar
İmam Hatip Aandolu Lisesi
04-18 Mayıs 2015
11
64
40
Osmanlı Türkçesi 1 (Temel Seviye) Kursundan en
az 70 ve üzeri puan alanlar ya da kursun başında
yapılan sınavda en az 70 puan alanlar
2015767927
Osmanlı Türkçesi Kursu 3( İleri
Seviye)
Osmanlı Türkçesi 2 (Orta Seviye)
Kursundan en az 70 ve üzeri puan
alanlar
İmam Hatip Aandolu Lisesi
04-18 Mayıs 2015
11
64
40
Osmanlı Türkçesi 2 (Orta Seviye) Kursundan en
az 70 ve üzeri puan alanlar
2015767928
Rehberlik Anlayışı Kazandırma
Semineri 5. Grup
Bu semineri almamış sınıf ve branş
öğretmenleri
Kurtuluş İlkokulu
04-12 Mayıs 2015
7
40
50
Bu semineri almamış sınıf ve branş öğretmenleri
2015767929
Bağımlılık Yapan Madellerle
Mücadele Kursu
İstekli Öğretmenler
Iğdır Mehmet Murat İşler Sosyal
Bilimler Lisesi
11-15 Mayıs 2015
5
30
40
İstekli Öğretmenler
2015767930
Rehberlik Anlayışı Kazandırma
Semineri 6. Grup
Bu semineri almamış sınıf ve branş
öğretmenleri
Kurtuluş İlkokulu
21-29 Mayıs 2015
7
40
50
Bu semineri almamış sınıf ve branş öğretmenleri
IĞDIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI
SIRA NO
EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI
KATILACAK OLANLAR
YERİ
TARİHİ
SÜRE
(İŞ GÜNÜ)
SAAT
KATILAN
SAYISI
OCAK AYINDA
DÜZENLENECEK
EĞİTİM
FAALİYETLERİ
HAZİRAN
AYINDA
DÜZENLENECEK
EĞİTİM
FAALİYETLERİ
AÇIKLAMALAR
2015767931
Bağımlılık Yapan Madellerle
Mücadele Kursu
İstekli Öğretmenler
Iğdır Mehmet Murat İşler Sosyal
Bilimler Lisesi
01-05 Haziran 2015
5
30
40
İstekli Öğretmenler
2015767932
Büro Yönetimi Kursu
(Yazışma,mevzuat,uygulama)
İstekli Öğretmen ve Personel
Ziya Gökalp İlköğretim Okulu
23-27 Haziran 2014
5 Gün
30 Saat
Görevli Tüm Öğretmen ve Personel Katılabilir.
IĞDIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI
KATILACAK OLANLAR
YERİ
TARİHİ
KATILAN
SAYISI
EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI
SAAT
SIRA NO
SÜRE
(İŞ GÜNÜ)
OCAK AYINDA
DÜZENLENECEK
EĞİTİM
FAALİYETLERİ
TEMMUZ
AYINDA
DÜZENLENECEK
EĞİTİM
FAALİYETLERİ
AÇIKLAMALAR
IĞDIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI
KATILACAK OLANLAR
YERİ
TARİHİ
KATILAN
SAYISI
EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI
SAAT
SIRA NO
SÜRE
(İŞ GÜNÜ)
OCAK AYINDA
DÜZENLENECEK
EĞİTİM
FAALİYETLERİ
AĞUSTOS
AYINDA
DÜZENLENECEK
EĞİTİM
FAALİYETLERİ
AÇIKLAMALAR
IĞDIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI
SIRA NO
EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI
KATILACAK OLANLAR
YERİ
TARİHİ
SÜRE
(İŞ GÜNÜ)
SAAT
KATILAN
SAYISI
OCAK AYINDA
EYLÜL
AYINDADÜZENLENECEK
DÜZENLENECEKEĞİTİM
EĞİTİMFAALİYETLERİ
FAALİYETLERİ
AÇIKLAMALAR
2015767933
Çevreye Uyum Semineri
Yeni atanan öğretmen ve memurlar
Iğdır Anadolu İmam Hatip
Lisesi
23-25 Eylül 2015
3 Gün
18
50
2015 Yılında atanan Öğretmen ve Memurlar
2015767934
Temel Yetenek Testi (TYT) 9-11
Kullanım Kursu
Daha önce bu kursu alamayan
Rehber Öğretmenler
Iğdır Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
14-21 Eylül 2015
15 Gün
90 Saat
10
Daha önce bu kursu alamayan Rehber
Öğretmenler
2015767935
Bilgisayar Kullanım Kursu
Belgesi olmayan öğretmen ve
memurlar
Ziya Gökalp Ortaokulu
28 Eylül 21 Ekim 2015
18
90
20
Belgesi olmayan öğtremen ve memurlar alınacak.
Eğitim 18 -22.20 saatleri arası yapılacaktır.
IĞDIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI
SIRA NO
EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI
KATILACAK OLANLAR
YERİ
TARİHİ
SÜRE
(İŞ GÜNÜ)
SAAT
KATILAN
SAYISI
OCAK AYINDA
EKİM
AYINDA DÜZENLENECEK
DÜZENLENECEK EĞİTİM
EĞİTİM FAALİYETLERİ
FAALİYETLERİ
AÇIKLAMALAR
2015767936
Temel Yetenek Testi (TYT) 9-11
Kullanım Kursu
Daha önce bu kursu alamayan
Rehber Öğretmenler
Iğdır Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
05-23 Ekim 2015
15 Gün
90 Saat
10
Daha önce bu kursu alamayan Rehber
Öğretmenler
2015767937
Osmanlı Türkçesi Kursu 1( Temel
Seviye)
Bütün Branş Öğretmneleri ve İl Milli
Eğitimde çalışan bütün personel
İmam Hatip Aandolu Lisesi
05-19 Ekim 2015
11
64
40
Bütün Branş Öğretmneleri ve İl Milli Eğitimde
çalışan bütün personel
2015767938
Osmanlı Türkçesi Kursu 2( Orta
Seviye)
Osmanlı Türkçesi 1 (Temel Seviye)
Kursundan en az 70 ve üzeri puan
alanlar yada kursun başında yapılan
sınavda en az 70 puan alanlar
İmam Hatip Aandolu Lisesi
05-19 Ekim 2015
11
64
40
Osmanlı Türkçesi 1 (Temel Seviye) Kursundan en
az 70 ve üzeri puan alanlar yada kursun başında
yapılan sınavda en az 70 puan alanlar
2015767939
Osmanlı Türkçesi Kursu 3( İleri
Seviye)
Osmanlı Türkçesi 2 (Orta Seviye)
Kursundan en az 70 ve üzeri puan
alanlar
İmam Hatip Aandolu Lisesi
05-19 Ekim 2015
11
64
40
Osmanlı Türkçesi 2 (Orta Seviye) Kursundan en
az 70 ve üzeri puan alanlar
2015767940
Etik Konulu Seminer
İsekli Öğretmenler
Ziyz Gökalp Ortaokuluu
22-24 Ekim 2015
3
18
50
Tüm Sınıf ve Branş Öğretmenleri
IĞDIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI
SIRA NO
EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI
KATILACAK OLANLAR
YERİ
TARİHİ
SÜRE
(İŞ GÜNÜ)
SAAT
KATILAN
SAYISI
OCAK AYINDA
KASIM
AYINDADÜZENLENECEK
DÜZENLENECEKEĞİTİM
EĞİTİMFAALİYETLERİ
FAALİYETLERİ
AÇIKLAMALAR
2015767941
Temel Yetenek Testi (TYT) 9-11
Kullanım Kursu
PDR, EPH, Psikoloji
Bölümleri mezunu
Rehber Öğretmenler
Iğdır Anadolu Lisesi
09-27 Kasım 2015
15 Gün
90 Saat
10
Daha Önce Bu Kursa Katılmayan PDR, EPH,
Psikoloji Bölümleri mezunu
Rehber Öğretmenler
2015767942
Osmanlı Türkçesi Kursu 1( Temel
Seviye)
Bütün branş öğretmneleri ve İl Milli
Eğitimde çalışan bütün personel
İmam Hatip Aandolu Lisesi
02-16 Kasım 2015
11
64
40
Bütün branş öğretmneleri ve İl Milli Eğitimde
çalışan bütün personel
2015767943
Osmanlı Türkçesi Kursu 2( Orta
Seviye)
Osmanlı Türkçesi 1 (Temel Seviye)
Kursundan en az 70 ve üzeri puan
alanlar yada kursun başında yapılan
sınavda en az 70 puan alanlar
İmam Hatip Aandolu Lisesi
02-16 Kasım 2015
11
64
40
Osmanlı Türkçesi 1 (Temel Seviye) Kursundan en
az 70 ve üzeri puan alanlar ya da kursun başında
yapılan sınavda en az 70 puan alanlar
2015767944
Osmanlı Türkçesi Kursu 3( İleri
Seviye)
Osmanlı Türkçesi 2 (Orta Seviye)
Kursundan en az 70 ve üzeri puan
alanlar
İmam Hatip Aandolu Lisesi
02-16 Kasım 2015
11
64
40
Osmanlı Türkçesi 2 (Orta Seviye) Kursundan en
az 70 ve üzeri puan alanlar
2015767945
Psikososyal Destek Hizmetleri Kursu
Rehber Öğretmenler
Iğdır Anadolu Lisesi
16-20 Kasım 2015
5
30
20
Bu eğitimi almamış Rehber Öğretmenler
IĞDIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI
SIRA NO
EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI
KATILACAK OLANLAR
YERİ
TARİHİ
SÜRE
(İŞ GÜNÜ)
SAAT
KATILAN
SAYISI
OCAK AYINDA
EĞİTİM
ARALIK
AYINDADÜZENLENECEK
DÜZENLENECEK
EĞİTİMFAALİYETLERİ
FAALİYETLERİ
AÇIKLAMALAR
2015767946
Rehberlik Anlayışı Kazandırma
Semineri 7. Grup
Bu semineri almamış sınıf ve branş
öğretmenleri
Kurtuluş İlkokulu
07-13 Aralık 2015
7
40
50
Bu semineri almamış sınıf ve branş öğretmenleri
2015767947
Bilgisayar Kullanım Kursu
Belgesi olmayan öğretmen ve
memurlar
Ziyz Gökalp Ortaokuluu
01-24 aralık 2015
18
90
20
Belgesi olmayan öğretmen ve memurlar
2015767948
Temel Yetenek Testi (TYT) 9-11
Kullanım Kursu
PDR, EPH, Psikoloji
Bölümleri mezunu
Rehber Öğretmenler
Iğdır Anadolu Lisesi
07-24 Aralık 2015
15 Gün
90 Saat
10
Daha Önce Bu Kursa Katılmayan PDR, EPH,
Psikoloji Bölümleri mezunu
Rehber Öğretmenler
Figen OĞAN
Süleyman AKKUŞ
Hakan CIRIT
V.H.K.İ
Şube Müdürü
Milli Eğitim Müdürü
Download

tıklayınız - Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü