İ.Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 GÜZ KONTENJAN TEKLİFLERİ
ENSTİTÜ ADI: EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İlköğretim
Sınıf Öğretmenliği
10
5
1
3
-
4
3
-
ALES
Yatay
Doktora
Geçiş
Yatay
Yüksek Lisans
Geçiş
Yüksek Lisans
Yatay
Sanatta Yeterlik
Geçiş
Yatay
Doktora
Geçiş
Yatay
Yüksek Lisans
Geçiş
Doktora
Bilim Dalı
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
Yurtdışı Kontenjan Teklifi
Genel Kontenjan Teklifi
Doktora
Programın Adı
-
Anabilim Dalı/Programın Özel Koşulu
Puan Türü
EA
Sınıf ÖğretmenliğiYüksek Lisans Programına başvurusu kabul edilecek
adayların lisans mezuniyet alanlarının Sınıf Öğretmenliği olması
gerekmektedir. Sınıf Öğretmenliği Doktora programına başvurusu kabul
edilecek adayların Yüksek Lisans mezuniyet alanlarının sınıf
öğretmenliği olması gerekmektedir.
İlköğretim
Fen Bilgisi Eğitimi
11
7
-
-
-
-
-
-
-
SAY
Yüksek Lisans Programına başvurusu kabul edilecek adayların lisans
mezuniyet alanlarının Fen Bilgisi Eğitimi /Öğretmenliği, Kimya,
Biyoloji, Fizik Öğretmenliği olması gerekmektedir. Doktora Programına
başvurusu kabul edilecek adayların Yüksek Lisans mezuniyet
alanlarının Fen Bilgisi Eğitimi /Öğretmenliği, Kimya, Biyoloji, Fizik
Öğretmenliği olması gerekmektedir.
İlköğretim
Sosyal Bilgiler Eğitimi
10
5
-
-
-
-
-
-
-
SÖZ
Sosyal Alan Mezunları alınmakta olup; Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim
Dalından olmayan öğrenciler için 1 yıl bilimsel hazırlık eğitimi vardır.
8
2
1
2
1
-
-
EA
Eğitim Bilimleri
Eğitimde Psikolojik Hiz.
15
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi ve
Denetimi
10
Yüksek Lisans için PDR ve Psikoloji lisans mezunu olmak
Doktora için PDR ve EPH Yüksek Lisans mezunu olmak
-
2
-
-
2
-
-
-
EA
Yüksek Lisansa başvuracak adayların mezuniyet alanları: Türkçe
Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim
Türkçe Eğitimi
5
4
-
-
-
-
-
-
SÖZ
Doktoraya başvuracak adayların mezuniyet alanları: Türkçe Eğitimi,
Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim, Yabancı Dil Olarak Türkçe
Yabancı Diller Eğitimi
Fransız Dili Eğitimi
6
-
1
-
1
-
-
SÖZ
Download

İ.Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014