EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI
Bilim Dalı
Yabancı Diller Eğitimi
Alman Dili
Eğitimi
Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı, Mütercim
Tercümanlık (Almanca) Bölümü Lisans Diplomalı olmak
5
Yabancı Diller Eğitimi
Fransız Dili
Eğitimi
Fransız Dili Eğitimi, Fransız Dili ve Edebiyatı, Mütercim
Tercümanlık (Fransızca) Bölümü Lisans Diplomalı olmak
5
Alan İçi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Lisans
Diplomalı olmak
3
Alan Dışı
Eğitim Fakültesi Mezunları
2
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
İlköğretim Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Yüksek Lisansa Başvuruda Bulunabilecek Lisans Programları
Yüksek
Lisans
Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Alan İçi
Eğitimi
Resim İş
Eğitimi
Alan İçi
Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı, Mütercim
Tercümanlık (Almanca) mezunu olmak
Uluslararası Öğrenci Alımında Kontenjan Sınırlaması Yoktur.
Puan Türü
4
Sözel
0
Sözel
Sayısal
Lisans: Fen Bilgisi Öğretmenliği
Yüksek Lisans: Fen Bilgisi Eğitimi
1
Sayısal
4
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Mezunu olmak.
4
Sözel
2
Fakültelerin Grafik, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı,
Resim, Seramik, Seramik Cam, Heykel, Endüstriyel Tasarım,
Çizgi Film(Animasyon), Fotoğraf, Tekstil ve Moda Tasarımı,
Geleneksel Türk Sanatları ve Temel Eğitim Bölümlerinden
tezli yüksek lisans mezunu olmak.
2
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjanları
Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Doktora
0
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş
Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programından mezun olmak.
Alan Dışı
Doktoraya Başvuruda Bulunabilecek Lisans ve Yüksek
Lisans Programları
Yüksek Lisansa Başvuruda Bulunabilecek Lisans Programları
MEB Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında Yönetici-Öğretmen Müfettiş olarak
çalışanlar müracaat edebilecektir. Müracaat edenlerin en az 3 yıl görev yapmış
olmaları ve halen çalışmakta olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. *Başvuru
sayısı 30'un altında kaldığı takdirde program açılmayacaktır.
Kontenjan
50
Download

eğitim bilimleri enstitüsü 2015-2016 eğitim