Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1
08:12
01/09/14
1
08:12:33
2
08:13
01/09/14
Шиф. пл.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 NA= 111
PR=24414687.03
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
I 71215.00
Износ
провизије
43.874,55
Акт
Ста
3
10:08
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
01/09/14
10:11:00
355 0000005103022 87
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
10:13:28
4
12:46
651,58
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
19086194211110001112
97
1510523000074232101
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
0310523000074232105
840 140901 TAR2 339373
NOVI BEČEJ
221
4.000,00
355
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000384
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OSNOVNA ŠKOLA "MILOJE ČIPLIĆ"
NOVI BEČEJ
601
258.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
1
12:46:24
5
12:47
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
01/09/14
12:53:52
160 0000000300047 95
TEODOR PAVLOVICC UDRUZZENJE SEOSKOG
NOVO MILOS
160
1
12:54:50
6
12:47
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
01/09/14
12:53:54
310 0000000209818 95
CAO TAKSI NEBOJSA BRAJKOVIC PR
Novi Becej
310
1
12:55:26
7
12:47
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
01/09/14
12:53:52
160 0000000323934 20
LUMILENS DOO NOVI BECHEJ, ZMAJ JOVI
NOVI BECHE
160
1
12:54:50
8
12:48
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
01/09/14
12:53:54
355 0000001126572 86
STAMPARIJA BACKALIC DOO NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
12:55:26
9
12:48
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
01/09/14
12:50:21
160 0000000161224 46
KOMUNALAC JAVNO PREDUZE?E ZA KOMU
NOVI BE?EJ
160
1
12:51:12
10
12:48
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
01/09/14
12:53:53
220 0000000126672 25
BOGLARKA BOZZICC PR MBLSPORTIVO
BECHEJ
220
1
12:55:26
97
21086204249110001130
140901_000384_MT102 M1409010001324229
97 9191000000001709477
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 140901 UNN4690111000001
97
78702144631110001912
97
23014884251120001912
840 140901 UNN4690111000020
15.000,00
0
1
6
2
97
78702174242210001820
140901_001162_MT102 M1409010001339401
0 11/2014
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140901 ZBR0000000001162
4.400,00
0
1
6
2
840 140901 UNN4690111000021
97
40702184819110001810
140901_001183_MT102 M1409010001339424
0 58/14
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140901 ZBR0000000001183
152.817,61
0
1
6
2
840 140901 UNN4690111000022
97
52702204251170001620
140901_001162_MT102 M1409010001339401
0 24/2014
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140901 ZBR0000000001162
34.992,00
0
1
6
2
840 140901 UNN4690111000023
97
78702174242210001820
140901_001189_MT102 M1409010001339430
0 307/14
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140901 ZBR0000000001189
389.700,00
0
1
6
1
840 140901 UNN4690111000024
97
61702134249110001470
140901_213180_MT103 M1409010001339274
0 99
263 Ostali transferi
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
ПНБодобрења
SWIFT порука
140829
08:13:12
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140901 TAR1 329928
840 0000000121640 25
298 U 0.00
Изнoс
140829
1
01/09/14
Трез.зд.
840 140901 UNN4690111000025
17.640,00
0
1
6
2
97
38702124236210001110
140901_001174_MT102 M1409010001339413
97 58200100069000044
840 140901 ZBR0000000001174
840 140901 UNN4690111000026
1
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
11
13:01
01/09/14
1
13:01:22
12
15:02
01/09/14
1
15:02:02
13
17:21
01/09/14
1
17:21:01
14
20:20
01/09/14
1
20:20:30
15
10:18
02/09/14
1
10:18:16
16
10:18
02/09/14
1
10:18:41
17
10:19
02/09/14
1
10:19:09
18
10:19
02/09/14
1
10:19:40
19
10:20
02/09/14
1
10:20:09
20
10:43
02/09/14
1
10:43:06
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
408,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140901 BUD0100000000147
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140901 BUD0200000000147
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
238,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140901 BUD0300000000144
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140901 BUD0500000000151
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
14.820,00
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
65086197111210001000
97
17221
840 140902 UNN4690026000008
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000711146843 06
POREZ NA PRIH. OD POLJ. I SUMAR.-RE
BEOGRAD
840
5.600,63
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
88086197111460001000
97
17221
840 140902 UNN4690026000009
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
3.898,28
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
43086197415340001000
97
17221
840 140902 UNN4690026000010
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000711147843 13
POREZ NA ZEMLJISTE
BEOGRAD
840
37.972,97
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
54086197111470001000
97
17221
840 140902 UNN4690026000011
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000711143843 82
POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI
BEOGRAD
840
10.666,00
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
93086197111430001000
97
17221
840 140902 UNN4690026000012
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
1.347,90
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
8891000000001755941
840 140902 ISP2014245512927
2
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
21
10:43
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
10:43:27
310 2500100019760 67
BS -NLB BANKA - NOVI B
NOVI BE^EJ
310
1
10:44:58
22
13:01
02/09/14
1
13:01:09
23
13:58
02/09/14
1
13:58:05
24
13:58
02/09/14
1
13:58:05
25
13:58
02/09/14
1
13:58:05
26
13:58
02/09/14
1
13:58:05
27
13:58
02/09/14
1
13:58:05
28
13:58
02/09/14
1
13:58:05
29
13:58
02/09/14
1
13:58:05
30
13:58
02/09/14
1
13:58:05
Изнoс
Износ
провизије
2.224,30
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140902 ZBR0000000000495
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
204,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
32086204111110001130
840 140902 ISP2014245512928
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140902 BUD0100000000150
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
34.398,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
69702204269110001620
97
80815864269110001620
840 140902 ISP2014245527223
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
10.500,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
69702204269110001620
97
80815864269110001620
840 140902 ISP2014245527224
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
117.300,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
88702204269190001620
97
02815864269190001620
840 140902 ISP2014245527225
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
159.000,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
88702204269190001620
97
02815864269190001620
840 140902 ISP2014245527226
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
35.194,80
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
88702204269190001620
97
02815864269190001620
840 140902 ISP2014245527227
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
62.410,73
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
69702204269110001620
97
80815864269110001620
840 140902 ISP2014245527228
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
2.140,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
35702204237110001620
97
46815864237110001620
840 140902 ISP2014245527229
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
262 PRENOS SREDSTAVA
ПНБодобрења
SWIFT порука
140902_000495_MT102 M1409020001360303
97 8891000000001755941
240 Obra~un zarada za mesec 8.2014.
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
6.510,00
0
1
1
0
97
12702204261110001620
97
23815864261110001620
840 140902 ISP2014245527230
3
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
31
13:58
02/09/14
1
13:58:05
32
13:58
02/09/14
1
13:58:05
33
13:58
02/09/14
1
13:58:05
34
13:58
02/09/14
1
13:58:05
35
13:58
02/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
Изнoс
Износ
провизије
49.153,80
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
94702204264110001620
97
08815864264110001620
840 140902 ISP2014245527231
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
7.033,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
69702204269110001620
97
80815864269110001620
840 140902 ISP2014245527232
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
503,40
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
35702204237110001620
97
46815864237110001620
840 140902 ISP2014245527233
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
40.804,64
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
69702204269110001620
97
80815864269110001620
840 140902 ISP2014245527234
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
28.945,70
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
1
13:58:05
36
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
310 0000000200072 39
PRO MES DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
14:02:42
37
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
205 0000000131650 25
GP NOVI BECEJ-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
205
1
14:02:42
38
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:31
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
14:02:42
39
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
105 0000000032339 12
LADA BUTIK-CENEJ
CENEJ
105
1
14:02:41
40
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
265 1630310004290 49
PARAGRAF LEX DOO-NOVI SAD
NOVI SAD
265
1
14:02:42
97
94702204264110001620
97
08815864264110001620
840 140902 ISP2014245527235
9.823,76
0
1
6
2
97
81086204237110001130
140902_001321_MT102 M1409020001371288
0 000182414
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001321
152.987,55
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527236
97
09086204264120001130
140902_001313_MT102 M1409020001371280
0 3814
221 Promet robe i usluga -finalna potros
840 140902 ZBR0000000001313
16.910,00
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527237
97
23086204268110001130
140902_001325_MT102 M1409020001371292
0 010851
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001325
19.310,00
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527238
97
39086204264910001130
140902_001301_MT102 M1409020001371268
0 08314
221 RACUN
221 RACUN
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140902 ZBR0000000001301
25.960,00
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527239
97
20086204252220001130
140902_001318_MT102 M1409020001371285
0 13118062
840 140902 ZBR0000000001318
840 140902 ISP2014245527240
4
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
41
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:31
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
14:02:42
42
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:31
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
14:02:42
43
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:31
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
14:02:42
44
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:31
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
14:02:42
45
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
205 0000000131650 25
GP NOVI BECEJ-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
205
1
14:02:42
46
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
105 0000000031196 46
DNEVNIK VOJVODINA PRESS NOVI
NOVI SAD
105
1
14:02:41
47
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
310 0000000209781 12
JULIJA STUR NOVI BE^EJ
NOVI BE^EJ
310
1
14:02:42
48
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:31
355 0003200110027 25
RAVIOLY SZR NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
14:02:42
49
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:31
355 0003200110027 25
RAVIOLY SZR NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
14:02:42
50
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
310 0000000203978 58
TISKA KUCA - NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
14:02:42
Изнoс
Износ
провизије
28.115,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
81086204237110001130
140902_001325_MT102 M1409020001371292
0 010871
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001325
10.586,60
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527241
97
61702134249110001470
140902_001325_MT102 M1409020001371292
0 010850
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001325
4.797,00
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527242
97
61702134249110001470
140902_001325_MT102 M1409020001371292
0 010849
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001325
4.164,80
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527243
97
81086204237110001130
140902_001325_MT102 M1409020001371292
0 010914
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001325
69.237,38
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527244
97
09086204264120001130
140902_001313_MT102 M1409020001371280
0 2814
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001313
17.640,00
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527245
97
72702204249110001620
140902_001301_MT102 M1409020001371268
0 0101542
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001301
2.225,60
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527246
97
81086204237110001130
140902_001321_MT102 M1409020001371288
0 152
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001321
2.502,50
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527247
97
81086204237110001130
140902_001325_MT102 M1409020001371292
0 883
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001325
48.300,00
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527248
97
81086204237110001130
140902_001325_MT102 M1409020001371292
0 891
221 RACUN
221 RACUN
Акт
840 140902 ZBR0000000001325
5.750,00
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527249
97
61702134249110001470
140902_001321_MT102 M1409020001371288
0 0045
840 140902 ZBR0000000001321
840 140902 ISP2014245527250
5
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
51
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
310 0000000210463 03
UDJI SLOBODNO DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
14:02:42
52
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
310 0000000209781 12
JULIJA STUR NOVI BE^EJ
NOVI BE^EJ
310
1
14:02:42
53
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
310 0000000209781 12
JULIJA STUR NOVI BE^EJ
NOVI BE^EJ
310
1
14:02:42
54
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
310 0000000209781 12
JULIJA STUR NOVI BE^EJ
NOVI BE^EJ
310
1
14:02:42
55
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
310 0000000209781 12
JULIJA STUR NOVI BE^EJ
NOVI BE^EJ
310
1
14:02:42
56
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
205 0000000189081 04
LIRA NOVA-BEOGRAD
BEOGRAD
205
1
14:02:42
57
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
160 0000000044902 06
I & D COM NOVI BEOGRAD
NOVI BEOGR
160
1
14:02:42
58
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
310 0000000203978 58
TISKA KUCA - NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
14:02:42
59
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:31
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
14:02:42
60
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:31
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
14:02:42
Изнoс
Износ
провизије
6.240,08
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
61702134249110001470
140902_001321_MT102 M1409020001371288
0 0434
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001321
625,50
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527251
97
61702134249110001470
140902_001321_MT102 M1409020001371288
0 000153
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001321
1.346,55
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527252
97
61702134249110001470
140902_001321_MT102 M1409020001371288
0 000154
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001321
1.000,00
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527253
97
61702134249110001470
140902_001321_MT102 M1409020001371288
0 000155
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001321
3.737,50
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527254
97
61702134249110001470
140902_001321_MT102 M1409020001371288
0 000159
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001321
30.000,00
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527255
97
20086204252220001130
140902_001313_MT102 M1409020001371280
97 89814221
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001313
7.032,00
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527256
97
58086204261110001130
140902_001307_MT102 M1409020001371274
0 240000404674
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001307
7.020,00
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527257
97
61702134249110001470
140902_001321_MT102 M1409020001371288
0 0044
221 RACUN
840 140902 ZBR0000000001321
3.554,00
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527258
97
61702134249110001470
140902_001325_MT102 M1409020001371292
0 010946
221 RACUN
221 Promet robe i usluga -finalna potros
Акт
840 140902 ZBR0000000001325
4.769,40
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527259
97
61702134249110001470
140902_001325_MT102 M1409020001371292
0 010929
840 140902 ZBR0000000001325
840 140902 ISP2014245527260
6
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
61
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:31
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
14:02:42
62
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
160 0000000380237 85
FELIX NB-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
14:02:42
63
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
160 0000000380237 85
FELIX NB-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
14:02:42
64
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
160 0000000380237 85
FELIX NB-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
14:02:42
65
13:58
02/09/14
1
13:58:05
66
13:58
02/09/14
1
13:58:05
67
13:58
02/09/14
1
13:58:05
68
13:58
02/09/14
1
13:58:05
69
13:58
02/09/14
1
13:58:05
70
13:58
02/09/14
1
13:58:05
Изнoс
Износ
провизије
528,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140902 ZBR0000000001325
14.705,88
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001307
8.489,00
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001307
1.050,00
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001307
840 0000000001743 40
JP VODE VOJVODINE NOVI SAD
NOVI SAD
581
4.000.000,00
0
1
1
0
97
61702134249110001470
840 140902 ISP2014245527262
97
61702134249110001470
840 140902 ISP2014245527263
97
61702134249110001470
840 140902 ISP2014245527264
97
94702224249110001421
0
263 prenos sredstava
840 140902 ISP2014245527305
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
3.211,42
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
11014874211110001912
840 140902 ISP2014245527306
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
36.825,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
27014874266110001912
840 140902 ISP2014245527307
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
5.635,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
52014874261110001912
840 140902 ISP2014245527308
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
17.689,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
27014874266110001912
840 140902 ISP2014245527309
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
262 prenos sredstava
840 140902 ISP2014245527261
140902_001307_MT102 M1409020001371274
0 08114
221 RACUN
221
61702134249110001470
140902_001307_MT102 M1409020001371274
0 0128
221 RACUN
NOVI BEČEJ
97
140902_001307_MT102 M1409020001371274
0 0131
221 RACUN
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140902_001325_MT102 M1409020001371292
0 010930
221 RACUN
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
500.000,00
0
1
1
0
97
60702205112420001160
97
67086275112420001160
840 140902 ISP2014245527310
7
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
71
13:58
02/09/14
1
13:58:05
72
13:58
02/09/14
1
13:58:05
73
13:58
02/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14:00:30
180 3301210036083 02
ASOCIJ MLADIH OP[. N. BECEJ
NOVI BECEJ
180
1
14:02:42
75
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
205 0000000057892 42
UDRUZENJE ROMA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
205
1
14:02:42
76
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
205 0000000057892 42
UDRUZENJE ROMA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
205
1
14:02:42
77
13:58
13:58
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
2.000,00
0
1
1
0
6.000,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
13:58
02/09/14
97
78702144631110001912
97
03014874235990001912
97
78702144631110001912
97
96014874232910001912
97
78702144631110001912
97
24014874251190001912
840 140902 ISP2014245527313
90.000,00
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001310
83.000,00
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001314
100.000,00
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001314
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
840 140902 ISP2014245527314
97
06702174819210001820
840 140902 ISP2014245527315
97
06702174819210001820
140902_001314_MT102 M1409020001371281
0
263 Ostali transferi
840 0000001491645 94
78702174242210001820
140902_001314_MT102 M1409020001371281
0
263 Ostali transferi
840 0000000121640 25
97
140902_001310_MT102 M1409020001371277
0
263 prenos sredstava
1.379,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
840 140902 ISP2014245527316
97
21702204215210001160
97
21086254215210001160
840 140902 ISP2014245527317
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
934,94
0
1
1
0
262 prenos sredstava
1
13:58:05
79
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
160 0000000405702 29
SALAS KOPAONIK-NOVI SAD
NOVI SAD
160
1
14:02:42
80
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
160 0000000045226 04
RACUNOVODSTVO DOO
NOVI BECEJ
160
1
14:02:42
97
76702204213910001160
97
76086254213910001160
840 140902 ISP2014245527318
3.659,00
0
1
6
2
97
37086204236210001130
140902_001307_MT102 M1409020001371274
0 1712014
221 racun
221 racun
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140902 ISP2014245527312
02/09/14
78
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 prenos sredstava
74
13:58:05
13.618,85
Ста
840 140902 ISP2014245527311
13:58:05
1
Износ
провизије
Акт
262 prenos sredstava
1
02/09/14
Изнoс
840 140902 ZBR0000000001307
20.000,00
0
1
6
2
840 140902 ISP2014245527320
97
72702204249110001620
140902_001307_MT102 M1409020001371274
97 68200100186000309
840 140902 ZBR0000000001307
840 140902 ISP2014245527321
8
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
81
13:58
02/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000742151843 52
JAVNA AGENC. ZA POLJ. I MALU P
KIKINDA
840
13:58:05
82
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
160 0000000364773 14
TEHNOGVOZDJAR- PROMET NOVI BE
NOVI BECEJ
160
1
14:02:42
83
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
330 4420500105848 88
NIKOLA DUJIN
NOVI BECEJ
330
1
14:02:42
84
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
160 0000000336263 87
MAKOVET DOO
KUMANE
160
1
14:02:42
85
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:31
355 0000001009008 86
DRVAR STR NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
14:02:42
86
13:58
1
13:58:05
87
13:58
02/09/14
1
13:58:05
88
13:58
02/09/14
1
13:58:05
89
13:58
02/09/14
1
13:58:05
90
13:58
02/09/14
1
13:58:05
Износ
провизије
80.194,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
72702204249110001620
97
1921510184564580431
840 140902 ISP2014245527322
13.040,00
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001307
19.966,80
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001323
2.160,00
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001307
33.830,96
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001325
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA- SOPSTVENI PRIHOD
NOVI BECEJ
221
97
94702224249110001421
840 140902 ISP2014245527324
97
72702204249110001620
840 140902 ISP2014245527325
97
38702194729310001040
140902_001325_MT102 M1409020001371292
0 210000007459
221 RACUN
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
840 140902 ISP2014245527323
140902_001307_MT102 M1409020001371274
0 1914
221 RACUN
840 0000030279845 26
61702134249110001470
140902_001323_MT102 M1409020001371290
0 102014
221 RACUN
840 0000000121640 25
97
140902_001307_MT102 M1409020001371274
0 4592014
221 RACUN
4.939,81
0
1
1
0
221 PREDRACUN
840 140902 ISP2014245527326
97
72702204249110001620
97
9022151
840 140902 ISP2014245527327
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000030279845 26
JP DIREKCIJA- SOPSTVENI PRIHOD
NOVI BECEJ
221
4.939,81
0
1
1
0
221 PREDRACUN
97
72702204249110001620
97
8722152
840 140902 ISP2014245527328
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000030279845 26
JP DIREKCIJA- SOPSTVENI PRIHOD
NOVI BECEJ
221
4.939,81
0
1
1
0
221 PREDRACUN
97
72702204249110001620
97
8422153
840 140902 ISP2014245527329
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000030279845 26
JP DIREKCIJA- SOPSTVENI PRIHOD
NOVI BECEJ
221
4.939,81
0
1
1
0
221 PREDRACUN
97
72702204249110001620
97
8122154
840 140902 ISP2014245527330
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000030279845 26
JP DIREKCIJA- SOPSTVENI PRIHOD
NOVI BECEJ
221
221 PREDRACUN
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
253 racun
1
02/09/14
Изнoс
4.939,81
0
1
1
0
97
72702204249110001620
97
7822155
840 140902 ISP2014245527331
9
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
91
13:58
02/09/14
1
13:58:05
92
13:58
02/09/14
1
13:58:05
93
13:58
02/09/14
1
13:58:05
94
13:58
02/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000030279845 26
JP DIREKCIJA- SOPSTVENI PRIHOD
NOVI BECEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000030279845 26
JP DIREKCIJA- SOPSTVENI PRIHOD
NOVI BECEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000030279845 26
JP DIREKCIJA- SOPSTVENI PRIHOD
NOVI BECEJ
221
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
4.939,81
0
1
1
0
4.939,81
0
1
1
0
221 PREDRACUN
97
72702204249110001620
97
7522156
97
72702204249110001620
97
7222157
97
72702204249110001620
97
6922158
840 140902 ISP2014245527334
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000181667 73
DOM ZDRAVLJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
156.000,00
0
1
1
0
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14:00:30
160 0000000164786 30
BIRO ZA GEODETSKE POSLOVE DJOK
NOVO MILOS
160
1
14:02:42
96
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
160 0000000164786 30
BIRO ZA GEODETSKE POSLOVE DJOK
NOVO MILOS
160
1
14:02:42
97
13:58
97
0
221 RACUN
77702224243110001760
180
840 140902 ISP2014245527335
8.000,00
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001307
60.000,00
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001307
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
100.000,00
0
1
1
0
13:58:05
98
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
220 0000000115502 70
DIGINET-ZRENJANIN
ZRENJANIN
220
1
14:02:42
99
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
02/09/14
14:00:30
105 0000000005363 42
ZRENJANIN NIP ZRENJANIN
ZRENJANIN
105
1
14:02:41
100
15:00
840 140902 ISP2014245527336
97
94702224249110001421
840 140902 ISP2014245527337
97
78702174242210001820
0
263 PRENOS SREDSTAVA
1
95702224246310001490
140902_001307_MT102 M1409020001371274
0 222014
221 RACUN
840 0000000121640 25
97
140902_001307_MT102 M1409020001371274
0 212014
221 RACUN
840 140902 ISP2014245527338
10.944,00
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001315
23.160,00
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001301
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
73702214234190001830
840 140902 ISP2014245527339
97
19702214234320001830
140902_001301_MT102 M1409020001371268
97 460012082014
221 RACUN
840 0000000121640 25
97
140902_001315_MT102 M1409020001371282
0 177114
221 RACUN
298 Raspored sredstva - tarifa
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140902 ISP2014245527333
02/09/14
15:00:55
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
221 PREDRACUN
95
1
4.939,81
Ста
840 140902 ISP2014245527332
13:58:05
02/09/14
Износ
провизије
Акт
221 PREDRACUN
1
02/09/14
Изнoс
136,00
0
1
1
0
840 140902 ISP2014245527340
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140902 BUD0200000000148
10
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
101
17:20
02/09/14
1
17:20:43
102
18:57
02/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
10:49
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
03/09/14
10:56:02
105 0000000031317 71
I.M. MATIJEVI? NOVI SAD
Novi Sad
105
1
10:57:22
104
10:50
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
03/09/14
10:56:03
160 0000000326599 76
NINAMEDIA KLIPING DOO NOVI SAD
Novi Sad
160
1
10:57:22
105
10:50
106
10:51
03/09/14
1
10:51:14
107
10:51
03/09/14
1
10:51:59
108
10:52
03/09/14
1
10:52:24
109
10:52
03/09/14
1
10:52:43
110
11:26
03/09/14
1
11:26:12
136,00
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140902 BUD0500000000151
7.282,91
0
1
6
2
840 140903 ZBR0000000000455
818,40
0
1
6
2
840 140903 ZBR0000000000456
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OSNOVNA ŠKOLA"DR ĐORĐE JOANOVIĆ"N.M
NOVI BEČEJ
601
03086204268230001130
840 140903 UNN4690111000040
97
68702214234220001830
140903_000456_MT102 M1409030001384638
0 439532014
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000121640 25
97
140903_000455_MT102 M1409030001384637
0 78
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1.783,65
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
840 140903 UNN4690111000041
97
78702144631110001912
97
61014894212210001912
840 140903 UNN4690111000042
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OSNOVNA ŠKOLA"DR ĐORĐE JOANOVIĆ"N.M
NOVI BEČEJ
601
9.048,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
78702144631110001912
97
46014894215210001912
840 140903 UNN4690111000043
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OSNOVNA ŠKOLA"DR ĐORĐE JOANOVIĆ"N.M
NOVI BEČEJ
601
2.635,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
78702144631110001912
97
95014894215110001912
840 140903 UNN4690111000044
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OSNOVNA ŠKOLA"DR ĐORĐE JOANOVIĆ"N.M
NOVI BEČEJ
601
3.622,36
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
78702144631110001912
97
18014894211110001912
840 140903 UNN4690111000045
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OSNOVNA ŠKOLA"DR ĐORĐE JOANOVIĆ"N.M
NOVI BEČEJ
601
63.794,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
78702144631110001912
97
81014894144190001912
840 140903 UNN4690111000046
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000579660 67
OSN.ŠKOLA "STANČIĆ MILAN-UČA"KUMANE
NOVI BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
298 Raspored sredstva - tarifa
103
10:50:57
102,00
Ста
840 140902 BUD0300000000145
18:57:25
1
Износ
провизије
Акт
298 Raspored sredstva - tarifa
1
03/09/14
Изнoс
3.596,83
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
70014904211110001912
840 140903 UNN4690111000059
11
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
111
11:26
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
03/09/14
11:29:59
160 0000000328587 29
NATAN KONCERTNA AGENCIJA I OSTALE P
Beograd Vr
160
1
11:31:00
112
13:01
03/09/14
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
14:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
03/09/14
14:22:29
160 0000000161224 46
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
14:24:52
114
14:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
03/09/14
14:23:14
220 0000000121070 50
3D CRAFT
KIKINDA
220
1
14:24:52
115
14:22
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
310 2500100052679 56
NLB BANKA S
NOVI BECEJ
310
1
14:24:52
117
14:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
03/09/14
14:33:16
330 4400102085135 87
132 - CREDIT AGRICO - NO
NOVI BE^EJ
330
1
14:34:59
118
15:00
120
18:51
03/09/14
1
18:51:03
6
Под. за рекламацију
2
340,00
0
1
1
0
2.378.230,86
57.250,00
78702174242210001820
840 140903 UNN4690111000060
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
0
1
6
1
97
94702224249110001421
0
1
6
2
97
78702174242210001820
140903_001209_MT102 M1409030001395322
0 79
895.111,46
0
1
1
0
840 140903 ISP2014246533601
97
17702204249110007620
97
17702204249110007620
840 140903 ISP2014246533602
4.460,30
0
1
6
2
840 140903 ZBR0000000001214
240,00
0
1
6
2
840 140903 ZBR0000000001236
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
79086204221990001130
840 140903 ISP2014246533603
97
79086204221990001130
140903_001236_MT102 M1409030001395560
0
241 naknada troskova
840 0000000121640 25
97
140903_001214_MT102 M1409030001395327
0
241 naknada troskova
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 140903 ISP2014246533604
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140903 BUD0200000000146
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
34,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140903 BUD0300000000142
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
97
140903_173619_MT103 M1409030001395344
0 012642
221 prenos sredstava
14:23:15
17:20:49
1
840 140903 ZBR0000000001209
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
14:22
1
0
140903_000572_MT102 M1409030001388109
0 7/14
221 PONUDA
840 0000000121640 25
03/09/14
17:20
Под. за рекл. збирног
840 140903 ISP2014246533600
116
03/09/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
221 racun
14:22:08
119
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140903 BUD0100000000149
1
15:00:57
Ста
298 Raspored sredstva - tarifa
113
1
27.500,00
Акт
840 140903 ZBR0000000000572
13:01:04
03/09/14
Износ
провизије
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1
03/09/14
Изнoс
170,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140903 BUD0500000000149
12
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
121
09:26
04/09/14
1
09:26:31
122
09:28
04/09/14
1
09:28:33
123
10:10
04/09/14
1
10:10:28
124
13:06
04/09/14
1
13:06:26
125
15:00
04/09/14
1
15:00:57
126
16:22
04/09/14
1
16:22:04
127
16:22
04/09/14
1
16:22:04
128
16:22
04/09/14
1
16:22:04
129
16:22
04/09/14
1
16:22:04
130
16:22
04/09/14
1
16:22:04
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
Изнoс
Износ
провизије
1.380.996,81
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
43086197415340001000
97
17221
840 140904 UNN4690026000044
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000711146843 06
POREZ NA PRIH. OD POLJ. I SUMAR.-RE
BEOGRAD
840
1.550,85
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
88086197111460001000
97
17221
840 140904 UNN4690026000045
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000713126843 92
POR.NA IMOV.OSIM NEIZ.ZEM.VODE P.K.
BEOGRAD
840
30.365,00
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
86086197131260001000
97
17221
840 140904 UNN4690026000046
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140904 BUD0100000000153
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140904 BUD0200000000146
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
4.570,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
96702214236210001473
97
78849464236210001473
840 140904 ISP2014247537220
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
10.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
86702214261110001160
97
98850104261110001160
840 140904 ISP2014247537221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
3.020,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
65702214236210001160
97
77850104236210001160
840 140904 ISP2014247537222
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
27.847,68
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
66702214242210001473
97
48849464242210001473
840 140904 ISP2014247537223
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
262 PRENOS SREDSTAVA
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
1.176,00
0
1
1
0
97
04702214268190001473
97
83849464268190001473
840 140904 ISP2014247537224
13
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
131
16:22
04/09/14
1
16:22:04
132
16:22
04/09/14
1
16:22:04
133
16:22
04/09/14
1
16:22:04
134
16:22
04/09/14
1
16:22:04
135
16:22
04/09/14
1
16:22:04
136
16:22
04/09/14
1
16:22:04
137
16:22
04/09/14
1
16:22:04
138
16:22
04/09/14
1
16:22:04
139
16:22
04/09/14
1
16:22:04
140
16:22
04/09/14
1
16:22:04
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
53.760,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
43702214237110001473
97
25849464237110001473
840 140904 ISP2014247537225
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
7.212,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
77702214269110001473
97
59849464269110001473
840 140904 ISP2014247537226
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
4.005,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
20702214261110001473
97
02849464261110001473
840 140904 ISP2014247537227
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
9.500,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
96702214236210001473
97
78849464236210001473
840 140904 ISP2014247537228
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
3.534,40
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
12702214237110001160
97
24850104237110001160
840 140904 ISP2014247537229
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
8.500,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
80702204242210001160
97
35086264242210001160
840 140904 ISP2014247537230
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
15.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
19702204264110001160
97
71086264264110001160
840 140904 ISP2014247537231
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
5.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
07702204819410001160
97
59086264819410001160
840 140904 ISP2014247537232
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
2.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204819110001160
97
12086264819110001160
840 140904 ISP2014247537233
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
262 PRENOS SREDSTAVA
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
17.480,00
0
1
1
0
97
07702204252410001620
97
59086264252410001620
840 140904 ISP2014247537234
14
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
141
16:22
04/09/14
1
16:22:04
142
16:22
04/09/14
1
16:22:04
143
16:22
04/09/14
1
16:22:04
144
16:22
04/09/14
1
16:22:04
145
16:22
04/09/14
1
16:22:04
146
16:22
04/09/14
1
16:22:04
147
16:22
04/09/14
1
16:22:04
148
16:22
04/09/14
1
16:22:04
149
16:22
04/09/14
1
16:22:04
150
16:22
04/09/14
1
16:22:04
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
Изнoс
Износ
провизије
13.640,01
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204237110001160
97
12086264237110001160
840 140904 ISP2014247537235
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
1.500,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
07702204819410001160
97
59086264819410001160
840 140904 ISP2014247537236
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
20.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204819110001160
97
12086264819110001160
840 140904 ISP2014247537237
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
4.946,71
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
07702204819410001160
97
59086264819410001160
840 140904 ISP2014247537238
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
900,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
67014884249110001912
840 140904 ISP2014247537239
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
1.600,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
72014884221920001912
840 140904 ISP2014247537240
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
2.220,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
61014884221210001912
840 140904 ISP2014247537241
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
5.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
80702204242210001160
97
35086264242210001160
840 140904 ISP2014247537242
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
31.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
94702204249110001160
97
49086264249110001160
840 140904 ISP2014247537243
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
262 PRENOS SREDSTAVA
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
30.000,00
0
1
1
0
97
07702204819410001160
97
59086264819410001160
840 140904 ISP2014247537244
15
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
151
16:22
04/09/14
1
16:22:04
152
16:22
04/09/14
1
16:22:04
153
16:22
04/09/14
1
16:22:04
154
16:22
04/09/14
1
16:22:04
155
16:22
04/09/14
1
16:22:04
156
16:22
04/09/14
1
16:22:04
157
16:22
04/09/14
1
16:22:04
158
16:22
04/09/14
1
16:22:04
159
16:22
04/09/14
1
16:22:04
160
16:22
04/09/14
1
16:22:04
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
Изнoс
Износ
провизије
15.000,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
13702204236210001160
97
65086264236210001160
840 140904 ISP2014247537245
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
20.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204819110001160
97
12086264819110001160
840 140904 ISP2014247537246
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
20.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
19702204264110001160
97
71086264264110001160
840 140904 ISP2014247537247
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
90.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
94702204249110001160
97
49086264249110001160
840 140904 ISP2014247537248
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
6.350,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
35702204269120001620
97
35086254269120001620
840 140904 ISP2014247537249
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001069664 90
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
2.475,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
12702214237110001160
97
54843954237110001160
840 140904 ISP2014247537250
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
247,28
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
57014864269110001912
840 140904 ISP2014247537251
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
24.864,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
28014864268120001912
840 140904 ISP2014247537252
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
9.965,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
97014864261110001912
840 140904 ISP2014247537253
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
262 PRENOS SREDSTAVA
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
600,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
31014864151120001912
840 140904 ISP2014247537254
16
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
161
16:22
04/09/14
1
16:22:04
162
16:22
04/09/14
1
16:22:04
163
16:22
04/09/14
1
16:22:04
164
16:22
04/09/14
1
16:22:04
165
16:22
04/09/14
1
16:22:04
166
16:22
04/09/14
1
16:22:04
167
16:22
04/09/14
1
16:22:04
168
16:22
04/09/14
1
16:22:04
169
16:22
04/09/14
1
16:22:04
170
16:22
04/09/14
1
16:22:05
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
Изнoс
Износ
провизије
50.000,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204819110001160
97
19086284819110001160
840 140904 ISP2014247537255
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
30.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
19702204264110001160
97
78086284264110001160
840 140904 ISP2014247537256
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
40.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204819110001160
97
19086284819110001160
840 140904 ISP2014247537257
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001267660 33
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
5.200,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
09702154631110001920
97
45021134269110001920
840 140904 ISP2014247537258
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001267660 33
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
6.996,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
09702154631110001920
97
28021134251170001920
840 140904 ISP2014247537259
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001267660 33
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
15.582,40
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
09702154631110001920
97
67021134251130001920
840 140904 ISP2014247537260
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001267660 33
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
5.650,43
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
09702154631110001920
97
45021134269110001920
840 140904 ISP2014247537261
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
19.979,71
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
35702204237110001620
97
46815864237110001620
840 140904 ISP2014247537262
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
14.205,36
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
94702204264110001620
97
08815864264110001620
840 140904 ISP2014247537263
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
262 PRENOS SREDSTAVA
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
4.080,00
0
1
1
0
97
69702204269110001620
97
80815864269110001620
840 140904 ISP2014247537264
17
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
171
16:22
04/09/14
1
16:22:05
172
16:22
04/09/14
1
16:22:05
173
16:22
04/09/14
1
16:22:05
174
16:22
04/09/14
1
16:22:05
175
16:22
04/09/14
1
16:22:05
176
16:22
04/09/14
1
16:22:05
177
16:22
04/09/14
1
16:22:05
178
16:22
04/09/14
1
16:22:05
179
16:22
04/09/14
1
16:22:05
180
16:22
04/09/14
1
16:22:05
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
Изнoс
Износ
провизије
24.960,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
23702204251150001620
97
34815864251150001620
840 140904 ISP2014247537265
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
52.200,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
69702204269110001620
97
80815864269110001620
840 140904 ISP2014247537266
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
9.085,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
11702204261310001620
97
22815864261310001620
840 140904 ISP2014247537267
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
74.465,63
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
94702204264110001620
97
08815864264110001620
840 140904 ISP2014247537268
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
3.920,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
86702214261110001160
97
98850104261110001160
840 140904 ISP2014247537269
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
2.816,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
93702214214120001160
97
08850104214120001160
840 140904 ISP2014247537270
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
728,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
12702214237110001160
97
24850104237110001160
840 140904 ISP2014247537271
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
16.625,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
96702214236210001473
97
78849464236210001473
840 140904 ISP2014247537272
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
5.027,80
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
75702214234210001160
97
87850104234210001160
840 140904 ISP2014247537273
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
262 Prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
13.650,00
0
1
1
0
97
65702214269190001160
97
77850104269190001160
840 140904 ISP2014247537274
18
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
181
16:22
04/09/14
1
16:22:05
182
16:22
04/09/14
1
16:22:05
183
16:22
04/09/14
1
16:22:05
184
16:22
04/09/14
1
16:22:05
185
16:22
04/09/14
1
16:22:05
186
16:22
04/09/14
1
16:22:05
187
16:22
04/09/14
1
16:22:05
188
16:22
04/09/14
1
16:22:05
189
16:22
04/09/14
1
16:22:05
190
16:22
04/09/14
1
16:22:05
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
Изнoс
Износ
провизије
3.600,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Prenos sredstava
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
840 140904 ISP2014247537275
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
18.216,06
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
88702194631110001090
97
27003314726110001090
840 140904 ISP2014247537276
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
4.000,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
840 140904 ISP2014247537277
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
69.480,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
57702204252110001620
97
57086254252110001620
840 140904 ISP2014247537278
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
4.591,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
66702214251910001473
97
48849464251910001473
840 140904 ISP2014247537279
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
520,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
82702214268110001473
97
64849464268110001473
840 140904 ISP2014247537280
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
2.280,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
65702214236210001160
97
77850104236210001160
840 140904 ISP2014247537281
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
7.800,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
37702214235990001160
97
49850104235990001160
840 140904 ISP2014247537282
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
14.680,70
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
43702214237110001473
97
50849460000000001473
840 140904 ISP2014247537283
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
262 Prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
25.405,00
0
1
1
0
97
96702214236210001473
97
78849464236210001473
840 140904 ISP2014247537284
19
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
191
16:22
04/09/14
1
16:22:05
192
16:22
04/09/14
1
16:22:05
193
16:22
04/09/14
1
16:22:05
194
16:22
04/09/14
1
16:22:05
195
16:22
04/09/14
1
16:22:05
196
16:22
04/09/14
1
16:22:05
197
16:22
04/09/14
1
16:22:05
198
16:22
04/09/14
1
16:22:05
199
16:22
04/09/14
1
16:22:05
200
16:22
04/09/14
1
16:22:05
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
3.278,40
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Prenos sredstava
97
43702214237110001473
97
25849464237110001473
840 140904 ISP2014247537285
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
1.493,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
82702214268110001473
97
64849464268110001473
840 140904 ISP2014247537286
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
520,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
19702214261310001473
97
98849464261310001473
840 140904 ISP2014247537287
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
8.690,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
97702214261230001473
97
79849464261230001473
840 140904 ISP2014247537288
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
7.336,60
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
43702214237110001473
97
25849464237110001473
840 140904 ISP2014247537289
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
3.480,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
43702214237110001473
97
25849464237110001473
840 140904 ISP2014247537290
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
984.706,40
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
80702204251910001160
97
96094614251910001160
840 140904 ISP2014247537291
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
6.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
18702204235210001160
97
77086284235210001160
840 140904 ISP2014247537292
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
7.220,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204237110001160
97
19086284237110001160
840 140904 ISP2014247537293
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
262 PRENOS SREDSTAVA
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
1.008,00
0
1
1
0
97
57702204237110001160
97
19086284237110001160
840 140904 ISP2014247537294
20
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
201
16:22
04/09/14
1
16:22:05
202
16:22
04/09/14
1
16:22:05
203
16:22
04/09/14
1
16:22:05
204
16:22
04/09/14
1
16:22:05
205
16:22
04/09/14
1
16:22:05
206
16:22
04/09/14
1
16:22:05
207
16:22
04/09/14
1
16:22:05
208
16:22
04/09/14
1
16:22:05
209
16:22
04/09/14
1
16:22:05
210
16:22
04/09/14
1
16:22:05
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
28.534,60
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
40702164268230001911
97
68086294268230001911
840 140904 ISP2014247537295
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
15.908,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
07702204252410001620
97
07086254252410001620
840 140904 ISP2014247537296
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
4.235,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
38014884151120001912
840 140904 ISP2014247537297
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
3.400,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
69014884268110001912
840 140904 ISP2014247537298
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
11.475,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
66702214251910001473
97
48849464251910001473
840 140904 ISP2014247537299
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
1.499,74
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
71702214264110001160
97
83850104264110001160
840 140904 ISP2014247537300
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
11.500,37
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
71702214264110001160
97
83850104264110001160
840 140904 ISP2014247537301
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000383743 95
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
15.000,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
05702214234210001830
97
34815884231310001830
840 140904 ISP2014247537302
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000383743 95
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
12.347,74
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
05702214234210001830
97
64815884264110001830
840 140904 ISP2014247537303
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001069664 90
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
262 Prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
11.431,79
0
1
1
0
97
12702214237110001160
97
54843954237110001160
840 140904 ISP2014247537304
21
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
211
16:22
04/09/14
1
16:22:05
212
16:22
04/09/14
1
16:22:05
213
16:22
04/09/14
1
16:22:05
214
16:22
04/09/14
1
16:22:05
215
16:22
04/09/14
1
16:22:05
216
16:22
04/09/14
1
16:22:05
217
16:22
04/09/14
1
16:22:05
218
16:22
04/09/14
1
16:22:05
219
16:22
04/09/14
1
16:22:05
220
16:22
04/09/14
1
16:22:05
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
50.000,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Prenos sredstava
97
37702214235990001160
97
49850104235990001160
840 140904 ISP2014247537305
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
52.800,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
43702214237110001473
97
25849464237110001473
840 140904 ISP2014247537306
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
5.640,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
96702214269190001473
97
78849464269190001473
840 140904 ISP2014247537307
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
27.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
80702214249110001473
97
62849464249110001473
840 140904 ISP2014247537308
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
61.630,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
96702214269190001473
97
78849464269190001473
840 140904 ISP2014247537309
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
3.824,03
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
05702214264110001473
97
84849464264110001473
840 140904 ISP2014247537310
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
2.442,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
82702214268110001473
97
64849464268110001473
840 140904 ISP2014247537311
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
11.850,42
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
05702214264110001473
97
84849464264110001473
840 140904 ISP2014247537312
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
14.908,20
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
43702214237110001473
97
25849464237110001473
840 140904 ISP2014247537313
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
262 PRENOS SREDSTAVA
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
6.000,00
0
1
1
0
97
07702204819410001160
97
59086264819410001160
840 140904 ISP2014247537314
22
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
221
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:27:12
330 4400102220547 87
MIRJANA KUZMANOVI]
NOVI BECEJ
330
1
16:29:33
222
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:27:12
330 4400102084163 93
MARKO DRLJACA
NOVI BECEJ
330
1
16:29:33
223
16:22
04/09/14
1
16:22:05
224
16:22
04/09/14
1
16:22:05
225
16:22
04/09/14
1
16:22:05
226
16:22
04/09/14
1
16:22:05
227
16:22
04/09/14
1
16:22:05
228
16:22
04/09/14
1
16:22:05
229
16:22
04/09/14
1
16:22:05
230
16:22
04/09/14
1
16:22:05
Изнoс
Износ
провизије
30.000,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140904 ZBR0000000001469
20.000,00
0
1
6
2
840 140904 ZBR0000000001469
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
4.098,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
72702204249110001620
840 140904 ISP2014247537315
97
72702204249110001620
840 140904 ISP2014247537316
97
18702204268190001160
97
70086264268190001160
840 140904 ISP2014247537317
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
3.355,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204237110001160
97
12086264237110001160
840 140904 ISP2014247537318
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
6.430,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
34702204261110001160
97
86086264261110001160
840 140904 ISP2014247537319
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
6.092,01
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204237110001160
97
12086264237110001160
840 140904 ISP2014247537320
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
18.582,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
69702204269110001620
97
80815864269110001620
840 140904 ISP2014247537321
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
51.652,42
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
94702204264110001620
97
08815864264110001620
840 140904 ISP2014247537322
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
74.316,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
88702204269190001620
97
02815864269190001620
840 140904 ISP2014247537323
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
262 PRENOS SREDSTAVA
97
140904_001469_MT102 M1409040001423275
0
263 PRENOS SREDSTAVA
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140904_001469_MT102 M1409040001423275
0
263 PRENOS SREDSTAVA
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
4.805,00
0
1
1
0
97
12702204261110001620
97
23815864261110001620
840 140904 ISP2014247537324
23
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
231
16:22
04/09/14
1
16:22:05
232
16:22
04/09/14
1
16:22:05
233
16:22
04/09/14
1
16:22:05
234
16:22
04/09/14
1
16:22:05
235
16:22
04/09/14
1
16:22:05
236
16:22
04/09/14
1
16:22:05
237
16:22
04/09/14
1
16:22:05
238
16:22
04/09/14
1
16:22:05
239
16:22
04/09/14
1
16:22:05
240
16:22
04/09/14
1
16:22:05
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
Изнoс
Износ
провизије
19.740,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
69702204269110001620
97
80815864269110001620
840 140904 ISP2014247537325
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
2.306,21
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
88702204269190001620
97
02815864269190001620
840 140904 ISP2014247537326
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
11.250,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
69702204269110001620
97
80815864269110001620
840 140904 ISP2014247537327
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
4.440,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
88702204269190001620
97
02815864269190001620
840 140904 ISP2014247537328
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
12.048,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
69702204269110001620
97
80815864269110001620
840 140904 ISP2014247537329
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
6.515,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
65702214269190001160
97
77850104269190001160
840 140904 ISP2014247537330
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
8.363,54
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
840 140904 ISP2014247537331
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
3.060,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
65702214269190001160
97
77850104269190001160
840 140904 ISP2014247537332
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
16.805,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
86702214261110001160
97
98850104261110001160
840 140904 ISP2014247537333
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
262 Prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
1.512,00
0
1
1
0
97
74702204268110001620
97
85815864268110001620
840 140904 ISP2014247537334
24
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
241
16:22
04/09/14
1
16:22:05
242
16:22
04/09/14
1
16:22:05
243
16:22
04/09/14
1
16:22:05
244
16:22
04/09/14
1
16:22:05
245
16:22
04/09/14
1
16:22:05
246
16:22
04/09/14
1
16:22:05
247
16:22
04/09/14
1
16:22:05
248
16:22
04/09/14
1
16:22:05
249
16:22
04/09/14
1
16:22:05
250
16:22
04/09/14
1
16:22:05
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
Изнoс
Износ
провизије
23.760,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Prenos sredstava
97
98702204269130001620
97
12815864269130001620
840 140904 ISP2014247537335
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
6.630,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
12702204261110001620
97
23815864261110001620
840 140904 ISP2014247537336
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
28.944,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
55702204261240001620
97
66815864261240001620
840 140904 ISP2014247537337
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
15.750,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
69702204269110001620
97
80815864269110001620
840 140904 ISP2014247537338
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
114.182,42
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
94702204264110001620
97
08815864264110001620
840 140904 ISP2014247537339
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
48.213,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
25702204239110001620
97
36815864239110001620
840 140904 ISP2014247537340
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
2.895,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
55702174237110001820
97
23095694237110001820
840 140904 ISP2014247537341
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
6.240,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
89702174234190001820
97
57095694234190001820
840 140904 ISP2014247537342
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1.593,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
32702174261110001820
97
97095694261110001820
840 140904 ISP2014247537343
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001071664 07
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
20.014,00
0
1
1
0
97
86702184251190001810
97
41849634251190001810
840 140904 ISP2014247537344
25
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
251
16:22
04/09/14
1
16:22:05
252
16:22
04/09/14
1
16:22:05
253
16:22
04/09/14
1
16:22:05
254
16:22
04/09/14
1
16:22:05
255
16:22
04/09/14
1
16:22:05
256
16:22
04/09/14
1
16:22:05
257
16:22
04/09/14
1
16:22:05
258
16:22
04/09/14
1
16:22:05
259
16:22
04/09/14
1
16:22:05
260
16:22
04/09/14
1
16:22:05
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000383743 95
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
Изнoс
Износ
провизије
14.060,80
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
05702214234210001830
97
28815884242210001830
840 140904 ISP2014247537345
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
12.547,35
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
57702204237110001160
97
57086254237110001160
840 140904 ISP2014247537346
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000383743 95
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
5.000,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
05702214234210001830
97
30815884235990001830
840 140904 ISP2014247537347
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000383743 95
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
1.824,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
05702214234210001830
97
79815884261110001830
840 140904 ISP2014247537348
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
5.448,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702204232910001160
97
78086254232910001160
840 140904 ISP2014247537349
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
1.100,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
93702204252220001160
97
93086254252220001160
840 140904 ISP2014247537350
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
25.000,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
57702204819110001160
97
57086254819110001160
840 140904 ISP2014247537351
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
20.706,35
0
1
1
0
262 Transferi u okviru drzavnih organa
97
19702204264110001160
97
26086274264110001160
840 140904 ISP2014247537352
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
26.381,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
90014894151120001912
840 140904 ISP2014247537353
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
262 Prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
22.107,84
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
97014894263210001912
840 140904 ISP2014247537354
26
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
261
16:22
04/09/14
1
16:22:05
262
16:22
04/09/14
1
16:22:05
263
16:22
04/09/14
1
16:22:05
264
16:22
04/09/14
1
16:22:05
265
16:22
04/09/14
1
16:22:05
266
16:22
04/09/14
1
16:22:05
267
16:22
04/09/14
1
16:22:05
268
16:22
04/09/14
1
16:22:05
269
16:22
04/09/14
1
16:22:05
270
16:22
04/09/14
1
16:22:05
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
Изнoс
Износ
провизије
4.050,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
16014894221210001912
840 140904 ISP2014247537355
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
5.355,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
90014894151120001912
840 140904 ISP2014247537356
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
15.500,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
65702214236210001160
97
77850104236210001160
840 140904 ISP2014247537357
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
336,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
12702214237110001160
97
24850104237110001160
840 140904 ISP2014247537358
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
10.000,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
44014894264110001912
840 140904 ISP2014247537359
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
4.500,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
53014894233210001912
840 140904 ISP2014247537360
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
50.328,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
77702214234190001473
97
59849464234190001473
840 140904 ISP2014247537361
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
21.132,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
33702214239110001473
97
15849464239110001473
840 140904 ISP2014247537362
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
5.336,10
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
96702214269190001473
97
78849464269190001473
840 140904 ISP2014247537363
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
80.910,00
0
1
1
0
97
43702214237110001473
97
25849464237110001473
840 140904 ISP2014247537364
27
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
271
16:22
04/09/14
1
16:22:05
272
16:22
04/09/14
1
16:22:05
273
16:22
04/09/14
1
16:22:05
274
16:22
04/09/14
1
16:22:05
275
16:22
04/09/14
1
16:22:05
276
16:22
04/09/14
1
16:22:05
277
16:22
04/09/14
1
16:22:05
278
16:22
04/09/14
1
16:22:05
279
16:22
04/09/14
1
16:22:05
280
16:22
04/09/14
1
16:22:05
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
6.958,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
96702214236210001473
97
78849464236210001473
840 140904 ISP2014247537365
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000579660 67
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
1.340,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
23014904821910001912
840 140904 ISP2014247537366
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000579660 67
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
51.360,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
45014904151120001912
840 140904 ISP2014247537367
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000579660 67
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
3.900,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
07014904243110001912
840 140904 ISP2014247537368
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000579660 67
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
11.500,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
68014904221210001912
840 140904 ISP2014247537369
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000579660 67
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
5.000,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
96014904264110001912
840 140904 ISP2014247537370
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
3.088,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
41702204214120001160
97
03086284214120001160
840 140904 ISP2014247537371
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
3.153,77
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
56014864211110001912
840 140904 ISP2014247537372
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
5.000,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702174251910001820
97
46095694251910001820
840 140904 ISP2014247537373
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001267660 33
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
1.480,00
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
42021134221210001920
840 140904 ISP2014247537374
28
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
281
16:22
04/09/14
1
16:22:05
282
16:22
04/09/14
1
16:22:05
283
16:22
04/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001267660 33
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16:27:12
330 0000044000549 19
UDRUZENJE ZELENI OBJEKTIV
NOVI BECEJ
330
1
16:29:33
285
16:22
16:22
1
16:22:05
287
16:22
04/09/14
1
16:22:05
288
16:22
04/09/14
1
16:22:05
289
16:22
04/09/14
1
16:22:05
290
16:22
04/09/14
1
16:22:05
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
11.423,47
0
1
1
0
31.200,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
16:22
04/09/14
97
09702154631110001920
97
72021134215210001920
97
90702204211110001160
97
09094614211110001160
97
88702194631110001090
97
27003314726110001090
840 140904 ISP2014247537377
15.000,00
0
1
6
2
840 140904 ZBR0000000001469
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
97
32702124819410001110
140904_001469_MT102 M1409040001423275
0
263 prenos sredstava
840 0000000121640 25
2.100,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
840 140904 ISP2014247537378
97
78702144631110001912
97
58014874221110001912
840 140904 ISP2014247537379
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
4.260,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
58014874221110001912
840 140904 ISP2014247537380
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
2.100,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
58014874221110001912
840 140904 ISP2014247537381
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
1.480,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
09014874221210001912
840 140904 ISP2014247537382
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
60.500,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
07702204819410001160
97
14086274819410001160
840 140904 ISP2014247537383
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
262 prenos sredstava
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140904 ISP2014247537376
04/09/14
286
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 prenos sredstava
284
16:22:05
30.520,00
Ста
840 140904 ISP2014247537375
16:22:05
1
Износ
провизије
Акт
262 prenos sredstava
1
04/09/14
Изнoс
96.000,00
0
1
1
0
97
12702204246110001160
97
19086274246110001160
840 140904 ISP2014247537384
29
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
291
16:22
04/09/14
1
16:22:05
292
16:22
04/09/14
1
16:22:05
293
16:22
04/09/14
1
16:22:05
294
16:22
04/09/14
1
16:22:05
295
16:22
04/09/14
1
16:22:05
296
16:22
04/09/14
1
16:22:05
297
16:22
04/09/14
1
16:22:05
298
16:22
04/09/14
1
16:22:05
299
16:22
04/09/14
1
16:22:05
300
16:22
04/09/14
1
16:22:05
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
10.500,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
15702204264910001160
97
22086274264910001160
840 140904 ISP2014247537385
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
4.400,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
96014884214210001912
840 140904 ISP2014247537386
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000062661 34
DOM ZA SMEST.DUSEVNO OBOLELIH
NOVI BECEJ
601
74.999,73
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
88702194631110001090
97
95002094239110001090
840 140904 ISP2014247537387
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000062661 34
DOM ZA SMEST.DUSEVNO OBOLELIH
NOVI BECEJ
601
83.330,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
88702194631110001090
97
56002094111110001090
840 140904 ISP2014247537388
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000062661 34
DOM ZA SMEST.DUSEVNO OBOLELIH
NOVI BECEJ
601
4.291,50
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
88702194631110001090
97
98002094122110001090
840 140904 ISP2014247537389
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000062661 34
DOM ZA SMEST.DUSEVNO OBOLELIH
NOVI BECEJ
601
624,97
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
88702194631110001090
97
93002094123110001090
840 140904 ISP2014247537390
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
130.118,83
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
40702164268230001911
97
68086294268230001911
840 140904 ISP2014247537391
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
11.200,01
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
38014884151120001912
840 140904 ISP2014247537392
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
26.020,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
31014864151120001912
840 140904 ISP2014247537393
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
36.192,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
84014864215210001912
840 140904 ISP2014247537394
30
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
301
16:22
04/09/14
1
16:22:05
302
16:22
04/09/14
1
16:22:05
303
16:22
04/09/14
1
16:22:05
304
16:22
04/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000062661 34
DOM ZA SMEST.DUSEVNO OBOLELIH
NOVI BECEJ
601
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
160 0000000256019 65
PAAD NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
16:29:33
306
16:22
16:22:05
308
16:22
04/09/14
1
16:22:05
309
16:22
04/09/14
1
16:22:05
310
16:22
04/09/14
1
16:22:05
1
1
Под. за рекламацију
0
1.404,89
0
1
1
0
22.900,00
0
1
1
0
9.999,60
0
1
1
0
262 prenos sredstava
840 0000000121640 25
1
0
78702144631110001912
97
38014884151120001912
97
78702144631110001912
97
16014884821910001912
97
78702144631110001912
97
47014885126110001912
97
88702194631110001090
97
06002094121110001090
840 140904 ISP2014247537398
100.000,00
0
1
6
2
840 140904 ZBR0000000001459
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000115668 93
POKR.ZAVOD ZA ZASTITU SPOMENIK
PETROVARAD
581
97
32702124819410001110
140904_001459_MT102 M1409040001423264
0
263 PRENOS SREDSTAVA
250.000,00
0
1
1
0
840 140904 ISP2014247537399
97
0
221 RACUN
25702174631110001820
03514
840 140904 ISP2014247537400
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
32.400,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
02702214239110001160
97
14850104239110001160
840 140904 ISP2014247537401
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
12.235,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
96702214236210001473
97
78849464236210001473
840 140904 ISP2014247537402
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
1.440,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
77702214234190001473
97
59849464234190001473
840 140904 ISP2014247537403
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000742151843 52
JAVNA AGENC. ZA POLJ. I MALU P
KIKINDA
840
253 RACUN
97
840 140904 ISP2014247537397
16:27:12
16:22
Под. за рекл. збирног
262 prenos sredstava
16:22
04/09/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140904 ISP2014247537396
04/09/14
307
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 prenos sredstava
305
16:22:05
12.100,00
Ста
840 140904 ISP2014247537395
16:22:05
1
Износ
провизије
Акт
262 prenos sredstava
1
04/09/14
Изнoс
43.289,00
0
1
1
0
97
72702204249110001620
97
1921510184564580431
840 140904 ISP2014247537404
31
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
311
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:27:13
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
16:29:34
312
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:27:13
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
16:29:34
313
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:27:13
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
16:29:34
314
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:27:13
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
16:29:34
315
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:27:13
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
16:29:34
316
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:27:12
310 0000000004340 94
AKVA SOP STZR-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
16:29:33
317
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:23:50
160 0000000268817 83
MIKI - NOV NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
16:25:22
318
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:27:12
310 0000000200072 39
PRO MES DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
16:29:33
319
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:27:12
310 0000000210463 03
UDJI SLOBODNO DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
16:29:33
320
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:27:12
310 0000000203978 58
TISKA KUCA - NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
16:29:33
Изнoс
Износ
провизије
41.715,19
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
61702134249110001470
140904_001471_MT102 M1409040001423279
0 010923
221 RACUN
840 140904 ZBR0000000001471
16.296,80
0
1
6
2
840 140904 ISP2014247537405
97
61702134249110001470
140904_001471_MT102 M1409040001423279
0 010924
221 RACUN
840 140904 ZBR0000000001471
6.602,90
0
1
6
2
840 140904 ISP2014247537406
97
61702134249110001470
140904_001471_MT102 M1409040001423279
0 010940
221 RACUN
840 140904 ZBR0000000001471
5.100,00
0
1
6
2
840 140904 ISP2014247537407
97
61702134249110001470
140904_001471_MT102 M1409040001423279
0 010935
221 RACUN
840 140904 ZBR0000000001471
203.919,04
0
1
6
2
840 140904 ISP2014247537408
97
09086204264120001130
140904_001471_MT102 M1409040001423279
0 5814
221 RACUN
840 140904 ZBR0000000001471
20.500,00
0
1
6
2
840 140904 ISP2014247537409
97
57086204261310001130
140904_001468_MT102 M1409040001423274
0 462014
221 RACUN
840 140904 ZBR0000000001468
278.250,00
0
1
6
1
840 140904 ISP2014247537410
97
45702144269110001912
140904_242270_MT103 M1409040001423200
97 98200100109000438
221 RACUN
840 140904 ISP2014247537411
18.096,28
0
1
6
2
97
61702134249110001470
140904_001468_MT102 M1409040001423274
0 11000533814
221 RACUN
840 140904 ZBR0000000001468
8.034,07
0
1
6
2
840 140904 ISP2014247537412
97
61702134249110001470
140904_001468_MT102 M1409040001423274
0 0435
221 RACUN
221 RACUN
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140904 ZBR0000000001468
101.320,00
0
1
6
2
840 140904 ISP2014247537413
97
61702134249110001470
140904_001468_MT102 M1409040001423274
0 0043
840 140904 ZBR0000000001468
840 140904 ISP2014247537414
32
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
321
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:27:12
330 0000044000433 76
SKUTER SERVIS ATILA BITO
NOVI BECEJ
330
1
16:29:33
322
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:27:13
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
16:29:34
323
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:27:12
160 0000000405702 29
SALAS KOPAONIK-NOVI SAD
NOVI SAD
160
1
16:29:33
324
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:27:12
160 0000000398931 69
KID NB
NOVI BECEJ
160
1
16:29:33
325
16:22
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/09/14
16:23:50
355 0000001006004 77
REGIONALNI CENTAR BANAT DOO ZR
ZRENJANIN
355
1
16:25:22
326
17:20
04/09/14
1
17:20:42
327
18:36
04/09/14
1
18:36:47
328
09:42
05/09/14
1
09:42:23
329
13:01
05/09/14
Изнoс
Износ
провизије
36.000,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
06086204252110001130
140904_001469_MT102 M1409040001423275
0 00314
221 RACUN
840 140904 ZBR0000000001469
11.561,30
0
1
6
2
840 140904 ISP2014247537415
97
81086204237110001130
140904_001471_MT102 M1409040001423279
0 010915
221 RACUN
840 140904 ZBR0000000001471
3.985,00
0
1
6
2
840 140904 ISP2014247537416
97
37086204236210001130
140904_001459_MT102 M1409040001423264
0 01962014
221 RACUN
840 140904 ZBR0000000001459
20.000,00
0
1
6
2
840 140904 ISP2014247537417
97
18086204269110001130
140904_001459_MT102 M1409040001423264
0 52014
221 RACUN
840 140904 ZBR0000000001459
588.000,00
0
1
6
1
840 140904 ISP2014247537418
97
14702134239110001470
140904_242278_MT103 M1409040001423201
0 0614
221 RACUN
840 140904 ISP2014247537419
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140904 BUD0300000000141
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140904 BUD0500000000151
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000046901100 81
GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. NO
NOVI BEČEJ
840
420,00
0
1
1
0
97
49086194211110001490
0
166 Isplata gotovine
840 140905 BLG4690103000038
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
306,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
1
13:01:02
330
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:12
105 0000000031317 71
MATIJEVIC-NOVI SAD
NOVI SAD
105
1
14:11:13
221 RACUN
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140905 BUD0100000000147
3.272,49
0
1
6
2
97
03086204268230001130
140905_003076_MT102 M1409050001442935
0 80
840 140905 ZBR0000000003076
840 140905 ISP2014248528471
33
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
331
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:28
908 0000000016001 87
BANKA INTESA AD-BEOGRAD
BEOGRAD
160
1
14:12:48
332
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:12
105 0000000031317 71
MATIJEVIC-NOVI SAD
NOVI SAD
105
1
14:11:13
333
14:10
05/09/14
1
14:10:10
334
14:10
05/09/14
1
14:10:10
335
14:10
05/09/14
1
14:10:10
336
14:10
05/09/14
1
14:10:10
337
14:10
05/09/14
1
14:10:10
338
14:10
05/09/14
1
14:10:10
339
14:10
05/09/14
1
14:10:10
340
14:10
05/09/14
1
14:10:10
Изнoс
Износ
провизије
50.032,16
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
1
97
23702204414110001620
140905_373647_MT103 M1409050001443020
97 7325610242013025053
272 uplata kamate
840 140905 ISP2014248528472
4.572,18
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003076
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
97
40702184819110001810
140905_003076_MT102 M1409050001442935
0 79
221 RACUN
840 0000000121640 25
2.500,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
840 140905 ISP2014248528473
97
34702164214140001911
97
62086294214140001911
840 140905 ISP2014248528474
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
2.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
05702164214120001911
97
33086294214120001911
840 140905 ISP2014248528475
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
319,20
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
53702164215190001911
97
81086294215190001911
840 140905 ISP2014248528476
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
1.355,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
97702164215120001911
97
28086294215120001911
840 140905 ISP2014248528477
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
568,55
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
63702164215130001911
97
91086294215130001911
840 140905 ISP2014248528478
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
5.101,47
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
34702164215110001911
97
62086294215110001911
840 140905 ISP2014248528479
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
1.488,53
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
97702164212210001911
97
28086294212210001911
840 140905 ISP2014248528480
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
262 PRENOS SREDSTAVA
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
6.891,00
0
1
1
0
97
97702164212210001911
97
28086294212210001911
840 140905 ISP2014248528481
34
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
341
14:10
05/09/14
1
14:10:10
342
14:10
05/09/14
1
14:10:10
343
14:10
05/09/14
1
14:10:10
344
14:10
05/09/14
1
14:10:10
345
14:10
05/09/14
1
14:10:10
346
14:10
05/09/14
1
14:10:10
347
14:10
05/09/14
1
14:10:10
348
14:10
05/09/14
1
14:10:10
349
14:10
05/09/14
1
14:10:10
350
14:10
05/09/14
1
14:10:10
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
1.964,14
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
44702164213110001911
97
72086294213110001911
840 140905 ISP2014248528482
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
624,90
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204237110001160
97
73094614237110001160
840 140905 ISP2014248528483
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
4.800,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
93702204252220001160
97
12094614252220001160
840 140905 ISP2014248528484
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
5.410,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204237110001160
97
73094614237110001160
840 140905 ISP2014248528485
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
4.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
31702204216120001160
97
47094614216120001160
840 140905 ISP2014248528486
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
3.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
84702204216190001160
97
03094614216190001160
840 140905 ISP2014248528487
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
32.532,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
21702204215210001160
97
37094614215210001160
840 140905 ISP2014248528488
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
780,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
20014884239110001912
840 140905 ISP2014248528489
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
24.750,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
88014884235210001912
840 140905 ISP2014248528490
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
262 PRENOS SREDSTAVA
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
952,27
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
09014884212210001912
840 140905 ISP2014248528491
35
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
351
14:10
05/09/14
1
14:10:10
352
14:10
05/09/14
1
14:10:10
353
14:10
05/09/14
1
14:10:10
354
14:10
05/09/14
1
14:10:10
355
14:10
05/09/14
1
14:10:10
356
14:10
05/09/14
1
14:10:10
357
14:10
05/09/14
1
14:10:10
358
14:10
05/09/14
1
14:10:10
359
14:10
05/09/14
1
14:10:10
360
14:10
05/09/14
1
14:10:10
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
10.920,20
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
09014884212210001912
840 140905 ISP2014248528492
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
1.608,33
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
53014884213110001912
840 140905 ISP2014248528493
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
146,21
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
53014884213110001912
840 140905 ISP2014248528494
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001069664 90
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
25.000,00
0
1
1
0
97
44702214239110007160
0
263 PRENOS SREDSTAVA
840 140905 ISP2014248528495
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001069664 90
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
50.000,00
0
1
1
0
97
44702214239110007160
0
263 PRENOS SREDSTAVA
840 140905 ISP2014248528496
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
192.600,00
0
1
1
0
97
0
263 PRENOS SREDSTAVA
03702214251910001300
690
840 140905 ISP2014248528497
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000030279845 26
JP DIREKCIJA- SOPSTVENI PRIHOD
NOVI BECEJ
221
2.000.000,00
0
1
1
0
97
0
221 racun
17702204249110007620
581
840 140905 ISP2014248528498
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
34.680,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
19702174215210001820
97
84095694215210001820
840 140905 ISP2014248528499
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
20.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
65014874239110001912
840 140905 ISP2014248528500
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
262 PRENOS SREDSTAVA
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
11.645,57
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
60014874822110001912
840 140905 ISP2014248528501
36
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
361
14:10
05/09/14
1
14:10:10
362
14:10
05/09/14
1
14:10:10
363
14:10
05/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
500.000,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
12702204246110001160
97
28094614246110001160
840 140905 ISP2014248528502
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
70.517,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
82702164215210001911
97
13086294215210001911
840 140905 ISP2014248528503
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
27.750,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
1
14:10:10
364
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
265 0000004006912 93
DRAGANA RUZIC
KUMANE
265
1
14:11:13
365
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0003200119079 29
MARINA VIOGLAVIN
?
355
1
14:11:13
366
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0000005287721 54
VESNA DJURIC
?
355
1
14:11:13
367
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 0200100059702 50
IVANA CESLJAREV
?
160
1
14:11:13
368
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5800800009914 15
IVANA STANCIC
KUMANE
160
1
14:11:13
369
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5600100944591 45
RADIN DUNJA
KUMANE
160
1
14:11:13
370
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 0200100042150 35
ZIVA JAKOVLJEV
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
97
19702174215210001820
97
02086314215210001820
840 140905 ISP2014248528504
2.625,00
0
1
6
2
97
61702134249110001470
140905_003088_MT102 M1409050001442947
97 2691000000001794115
249 naknada
840 140905 ZBR0000000003088
3.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528524
97
61702134249110001470
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 2691000000001794115
249 naknada
840 140905 ZBR0000000003095
3.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528525
97
61702134249110001470
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 2691000000001794115
249 naknada
840 140905 ZBR0000000003095
600,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528526
97
61702134249110001470
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 2691000000001794115
249 naknada
840 140905 ZBR0000000003080
1.125,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528527
97
61702134249110001470
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 2691000000001794115
249 naknada
840 140905 ZBR0000000003080
1.125,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528528
97
61702134249110001470
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 2691000000001794115
249 naknada
249 naknada
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140905 ZBR0000000003080
1.125,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528529
97
61702134249110001470
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 2691000000001794115
840 140905 ZBR0000000003080
840 140905 ISP2014248528530
37
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
371
14:10
05/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
14:10:10
372
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0003200270222 75
LJILJANA STANCIC
?
355
1
14:11:13
373
14:10
1
14:10:10
374
14:10
05/09/14
Износ
провизије
10.325,74
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
61702134249110001470
97
2691000000001794115
840 140905 ISP2014248528531
3.000,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003095
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
97
61702134249110001470
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 3891000000001793917
249 NAKNADA
840 0000000121640 25
987,34
0
1
1
0
254 Doprinos za PIO na teret primaoc
840 140905 ISP2014248528532
97
61702134249110001470
97
3891000000001793917
840 140905 ISP2014248528533
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
759,49
0
1
1
0
254 Porez na dohodak gradjana
1
14:10:10
375
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
310 2500100005417 28
DIJANA BOZIN
NOVO MILOS
310
1
14:11:13
376
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
200 0000011984665 47
NEVENA STETIN
NOVO MILOS
200
1
14:11:13
377
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0003200118680 62
EMESE BOGNAR
?
355
1
14:11:13
378
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5800100071562 05
ISIDORA KOCIS
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
379
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
205 9001016198055 16
DRAGANA GRUJIC
?
205
1
14:11:13
380
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5600100778659 37
DAVIDOVIC ALEKSANDRA
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
97
61702134249110001470
97
3891000000001793917
840 140905 ISP2014248528534
5.250,00
0
1
6
2
97
61702134249110001470
140905_003091_MT102 M1409050001442950
97 2791000000001794341
249 naknada
840 140905 ZBR0000000003091
5.100,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528535
97
61702134249110001470
140905_003083_MT102 M1409050001442942
97 2791000000001794341
249 naknada
840 140905 ZBR0000000003083
8.850,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528536
97
61702134249110001470
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 2791000000001794341
249 naknada
840 140905 ZBR0000000003095
30.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528537
97
61702134249110001470
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 2791000000001794341
249 naknada
840 140905 ZBR0000000003080
4.650,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528538
97
61702134249110001470
140905_003085_MT102 M1409050001442944
97 2791000000001794341
249 naknada
249 naknada
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
254 Porez na dohodak gradjana
1
05/09/14
Изнoс
840 140905 ZBR0000000003085
9.600,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528539
97
61702134249110001470
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 2791000000001794341
840 140905 ZBR0000000003080
840 140905 ISP2014248528540
38
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
381
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0000005599138 10
JOZEF KIRALJ
NOVI BECEJ
355
1
14:11:13
382
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 0200100031115 63
DRAGOLJUB MILANKOV
?
160
1
14:11:13
383
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0000005071621 06
LASLO LETONAI
NOVI BECEJ
355
1
14:11:13
384
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
310 2500100033194 20
ALEKSANDRA KOVACEV
?
310
1
14:11:13
385
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5800100391567 96
DUNJA VUJACKOV
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
386
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0003200097759 66
DANIJELA STOJIC
NOVI BECEJ
355
1
14:11:13
387
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
205 9001002881577 97
KATARINA MILACIC
NOVI BECEJ
205
1
14:11:13
388
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
310 2500100003007 80
DRAGANA IVANCEV
NOVI BECEJ
310
1
14:11:13
389
14:10
05/09/14
1
14:10:10
390
14:10
05/09/14
1
14:10:10
Изнoс
Износ
провизије
4.650,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140905 ZBR0000000003095
5.400,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003080
7.950,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003095
7.950,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003091
5.700,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003080
5.550,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003095
3.450,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003085
5.400,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003091
19.115,72
0
1
1
0
254 Doprinos za ZO na teret primaoca
61702134249110001470
840 140905 ISP2014248528543
97
61702134249110001470
840 140905 ISP2014248528544
97
61702134249110001470
840 140905 ISP2014248528545
97
92702134240000001470
840 140905 ISP2014248528546
97
61702134249110001470
840 140905 ISP2014248528547
97
61702134249110001470
840 140905 ISP2014248528548
97
61702134249110001470
97
2791000000001794341
840 140905 ISP2014248528549
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
254 Porez na dohodak gradjana
97
140905_003091_MT102 M1409050001442950
97 2791000000001794341
249 naknada
601
840 140905 ISP2014248528542
140905_003085_MT102 M1409050001442944
97 2791000000001794341
249 naknada
221
61702134249110001470
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 2791000000001794341
249 naknada
NOVI BE^EJ
97
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 2791000000001794341
249 naknada
NOVI BEČEJ
840 140905 ISP2014248528541
140905_003091_MT102 M1409050001442950
97 2791000000001794341
249 naknada
zbirni porezi i doprinosi
61702134249110001470
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 2791000000001794341
249 naknada
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
97
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 2791000000001794341
249 naknada
840 0000000004848 37
ПНБодобрења
SWIFT порука
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 2791000000001794341
249 Ostali prihodi fizickih lica
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
37.117,90
0
1
1
0
97
61702134249110001470
97
2791000000001794341
840 140905 ISP2014248528550
39
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
391
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
310 2500100032651 97
ADRIANA KLOZE
NOVI BECEJ
310
1
14:11:13
392
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5600100196412 02
MILA BRUSIN
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
393
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5600100659226 18
BOJANA KLJECANIN
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
394
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
205 1001528720089 59
DUNJA BERBAKOV
?
205
1
14:11:13
395
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5800100346790 82
DRAGANA KARADZA
?
160
1
14:11:13
396
14:10
05/09/14
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
4.200,00
0
1
6
2
4.200,00
0
1
6
2
4.200,00
0
1
6
2
NOVI BEČEJ
221
NOVI BE^EJ
601
48.253,28
0
1
1
0
254 Doprinos za PIO na teret primaoc
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
160 0200100085576 28
PAVL-BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
14:11:13
398
14:10
97
61702134249110001470
840 140905 ISP2014248528552
97
61702134249110001470
840 140905 ISP2014248528553
97
61702134249110001470
840 140905 ISP2014248528554
97
61702134249110001470
840 140905 ISP2014248528555
97
61702134249110001470
97
2791000000001794341
840 140905 ISP2014248528556
1.950,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003080
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
97
61702134249110001470
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 8591000000001794645
249 NAKNADA
6.417,72
0
1
1
0
254 Doprinos za PIO na teret primaoc
840 140905 ISP2014248528557
97
61702134249110001470
97
8591000000001794645
840 140905 ISP2014248528558
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
4.936,71
0
1
1
0
254 Porez na dohodak gradjana
1
14:10:10
400
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5600100503765 25
105-BANKA INTESA - NO
NOVI BE^EJ
160
1
14:11:13
249 NAKNADA
840 140905 ISP2014248528551
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 2791000000001794341
840 140905 ZBR0000000003080
zbirni porezi i doprinosi
61702134249110001470
140905_003085_MT102 M1409050001442944
97 2791000000001794341
249 naknada
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
97
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 2791000000001794341
840 140905 ZBR0000000003085
14:10:13
14:10
Под. за рекл. збирног
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 2791000000001794341
249 naknada
840 0000000004848 37
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140905 ZBR0000000003080
14:10
05/09/14
1.350,00
249 naknada
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140905 ZBR0000000003080
05/09/14
399
Ста
140905_003091_MT102 M1409050001442950
97 2791000000001794341
249 naknada
397
14:10:10
4.050,00
Акт
840 140905 ZBR0000000003091
14:10:10
1
Износ
провизије
249 naknada
1
05/09/14
Изнoс
97
61702134249110001470
97
8591000000001794645
840 140905 ISP2014248528559
9.750,00
0
1
6
2
97
61702134249110001470
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 8591000000001794645
840 140905 ZBR0000000003080
840 140905 ISP2014248528560
40
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
401
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
310 2500100361523 68
101180-dmnlb banka
NOVI BECEJ
310
1
14:11:13
402
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5600100494650 16
MELITA BITO
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
403
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
200 0000024580580 10
IS VOJVODJANSKA
NOVI BECEJ
200
1
14:11:13
404
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
310 2500100021609 49
FABIJAN JOZEF
NOVI BECEJ
310
1
14:11:13
405
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 0200100049235 23
ALEKSANDAR CAJKA
novi becej
160
1
14:11:13
406
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0003200089423 48
PD-VOJVODJANSKA B - NO
NOVI BE^EJ
355
1
14:11:13
407
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
180 3161010447748 33
SOCITEGENERALEBANKAMI
NOVI BECEJ
180
1
14:11:13
408
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 0200100088087 61
BANCA INTESAMI
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
409
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0000005068940 95
ZORAN RADIVOJEVIC
NOVI BECEJ
355
1
14:11:13
410
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
205 1001528718482 30
IVAN BOSNJAK
NOVI BECEJ
205
1
14:11:13
Изнoс
Износ
провизије
6.450,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
61702134249110001470
140905_003091_MT102 M1409050001442950
97 8591000000001794645
249 NAKNADA
840 140905 ZBR0000000003091
1.350,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528561
97
61702134249110001470
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 8591000000001794645
249 NAKNADA
840 140905 ZBR0000000003080
2.520,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528562
97
60086204221910001130
140905_003083_MT102 M1409050001442942
0
241 putni troskovi
840 140905 ZBR0000000003083
15.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528563
97
24702124171110001110
140905_003091_MT102 M1409050001442950
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003091
15.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528564
97
24702124171110001110
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003080
17.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528565
97
24702124171110001110
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003095
20.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528566
97
24702124171110001110
140905_003082_MT102 M1409050001442941
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003082
13.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528567
97
24702124171110001110
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003080
5.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528568
97
24702124171110001110
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 9491000000001796194
249 komisije
249 komisije
Акт
840 140905 ZBR0000000003095
24.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528569
97
24702124171110001110
140905_003085_MT102 M1409050001442944
97 9491000000001796194
840 140905 ZBR0000000003085
840 140905 ISP2014248528570
41
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
411
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0000005252871 38
RUZICA SUDARSKI
NOVI BECEJ
355
1
14:11:13
412
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
330 4400102903369 67
552- bs credit agricole
NOVI BECEJ
330
1
14:11:13
413
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
330 4400101000632 22
004-bt credit agricole
NOVI BECEJ
330
1
14:11:13
414
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
265 0000000581085 36
46-rajfajzen banka
NOVI BECEJ
265
1
14:11:13
415
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
310 2500100017423 94
VLADIMIR GALETIN
NOVI BECEJ
310
1
14:11:13
416
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
180 3301010344931 03
SLADJANA VUKANOVIC
NOVI BECEJ
180
1
14:11:13
417
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
205 1001549363591 76
LJILJANA ZEDI
NOVI BECEJ
205
1
14:11:13
418
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0000005529051 72
BILJANA BARACKOV
NOVI BECEJ
355
1
14:11:13
419
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0000005147648 69
MILOS-VOJVODJANSKA - NOV
NOVI BE^EJ
355
1
14:11:13
420
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 2700100075520 42
BANKA INTESAM
NOVI BE^EJ
160
1
14:11:13
Изнoс
Износ
провизије
5.000,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
24702124171110001110
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003095
5.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528571
97
24702124171110001110
140905_003093_MT102 M1409050001442952
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003093
5.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528572
97
24702124171110001110
140905_003093_MT102 M1409050001442952
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003093
1.500,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528573
97
24702124171110001110
140905_003088_MT102 M1409050001442947
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003088
7.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528574
97
24702124171110001110
140905_003091_MT102 M1409050001442950
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003091
6.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528575
97
24702124171110001110
140905_003082_MT102 M1409050001442941
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003082
6.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528576
97
24702124171110001110
140905_003085_MT102 M1409050001442944
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003085
6.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528577
97
24702124171110001110
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003095
6.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528578
97
24702124171110001110
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 9491000000001796194
249 komisije
249 komisije
Акт
840 140905 ZBR0000000003095
14.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528579
97
24702124171110001110
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 9491000000001796194
840 140905 ZBR0000000003080
840 140905 ISP2014248528580
42
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
421
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
310 2500100019949 82
RD- NLB BANKA
N.MILOSEVO
310
1
14:11:13
422
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0003200246703 16
VOKIC JOVANA
NOVI BECEJ
355
1
14:11:13
423
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
325 9300700612283 71
TAMARA TADIC
KIKINDA
325
1
14:11:13
424
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
330 4400102085135 87
132 - CREDIT AGRICO - NO
NOVI BE^EJ
330
1
14:11:13
425
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 0200100039990 16
DARKO MILANOVIC
NOVI BE]EJ
160
1
14:11:13
426
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0000005116376 86
Marija Brkovic
Novi Becej
355
1
14:11:13
427
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0000005081028 12
LASLO KOVAC
NOVI BECEJ
355
1
14:11:13
428
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
205 9001004915720 35
VESNA GRBIC
ZRENJANIN
205
1
14:11:13
429
14:10
05/09/14
Изнoс
Износ
провизије
14.000,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140905 ZBR0000000003091
2.000,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003095
2.000,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003092
2.000,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003093
8.000,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003080
2.000,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003095
2.000,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003095
6.000,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003085
132.468,35
0
1
1
0
254 Doprinos za PIO na teret primaoc
1
14:10:10
430
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
310 2500100003805 14
SLAVICA JOSIMOVIC
NOVI BECEJ
310
1
14:11:13
249 komisije
97
24702124171110001110
840 140905 ISP2014248528583
97
24702124171110001110
840 140905 ISP2014248528584
97
24702124171110001110
840 140905 ISP2014248528585
97
24702124171110001110
840 140905 ISP2014248528586
97
24702124171110001110
840 140905 ISP2014248528587
97
24702124171110001110
140905_003085_MT102 M1409050001442944
97 9491000000001796194
249 komisije
601
840 140905 ISP2014248528582
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 9491000000001796194
249 komisije
221
24702124171110001110
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 9491000000001796194
249 komisije
NOVI BE^EJ
97
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 9491000000001796194
249 komisije
NOVI BEČEJ
840 140905 ISP2014248528581
140905_003093_MT102 M1409050001442952
97 9491000000001796194
249 komisije
zbirni porezi i doprinosi
24702124171110001110
140905_003092_MT102 M1409050001442951
97 9491000000001796194
249 komisije
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
97
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 9491000000001796194
249 komisije
840 0000000004848 37
ПНБодобрења
SWIFT порука
140905_003091_MT102 M1409050001442950
97 9491000000001796194
249 komisije
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140905 ISP2014248528588
97
24702124171110001110
97
9491000000001796194
840 140905 ISP2014248528589
2.000,00
0
1
6
2
97
24702124171110001110
140905_003091_MT102 M1409050001442950
97 9491000000001796194
840 140905 ZBR0000000003091
840 140905 ISP2014248528590
43
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
431
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0000005198030 49
127 - VOJVODJANSKA - NOV
NOVI BECEJ
355
1
14:11:13
432
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
170 0010052959000 40
STEVAN POPOV
NOVI BECEJ
170
1
14:11:13
433
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 0200100122145 28
USEINOVIC PREDRAG
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
434
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
330 4420100049850 80
KVASCEV MILAN
KUMANE
330
1
14:11:13
435
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
310 7200100033741 02
108 -NLB BANKA - NOVI BE
NOVI BE^EJ
310
1
14:11:13
436
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0000005436267 34
TEREZA KI[
NOVI BECEJ
355
1
14:11:13
437
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0000005071621 06
LASLO LETONAI
NOVI BECEJ
355
1
14:11:13
438
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 0200100037750 43
SA[A DUJIN
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
439
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
310 2500100006065 24
JOVAN STANKOVIC
NOVI BECEJ
310
1
14:11:13
440
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 0200100107596 25
KRISTIJAN LUKIC
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
Изнoс
Износ
провизије
2.000,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
24702124171110001110
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003095
10.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528591
97
24702124171110001110
140905_003081_MT102 M1409050001442940
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003081
2.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528592
97
24702124171110001110
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003080
2.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528593
97
24702124171110001110
140905_003093_MT102 M1409050001442952
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003093
12.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528594
97
24702124171110001110
140905_003091_MT102 M1409050001442950
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003091
12.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528595
97
24702124171110001110
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003095
12.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528596
97
24702124171110001110
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003095
4.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528597
97
24702124171110001110
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003080
4.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528598
97
24702124171110001110
140905_003091_MT102 M1409050001442950
97 9491000000001796194
249 komisije
249 komisije
Акт
840 140905 ZBR0000000003091
4.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528599
97
24702124171110001110
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 9491000000001796194
840 140905 ZBR0000000003080
840 140905 ISP2014248528600
44
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
441
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5600100256580 15
MARKO DUKIC
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
442
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
310 2500100052679 56
NLB BANKA S
NOVI BECEJ
310
1
14:11:13
443
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 0200100092556 40
BANCA INTESAKM
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
444
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
310 2500100368730 78
VASKOVIC NEMANJA
NOVI BECEJ
310
1
14:11:13
445
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 0200100098783 80
BANCA INTESADB
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
446
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
180 3301010351451 37
SASA MAKSIMOVIC
NOVI BECEJ
180
1
14:11:13
447
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5600100154655 46
NOVICA BLAZIN
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
448
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
310 2500100049155 55
MILOS ZVEKIC
NOVI BECEJ
310
1
14:11:13
449
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5800100052266 81
RADOSLAV SECEROV
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
450
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
205 1001546264482 50
SASA STANISIC
ZRENJANIN
205
1
14:11:13
Изнoс
Износ
провизије
4.000,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
24702124171110001110
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003080
10.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528601
97
24702124171110001110
140905_003091_MT102 M1409050001442950
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003091
10.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528602
97
24702124171110001110
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003080
10.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528603
97
24702124171110001110
140905_003091_MT102 M1409050001442950
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003091
10.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528604
97
24702124171110001110
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003080
2.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528605
97
24702124171110001110
140905_003082_MT102 M1409050001442941
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003082
10.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528606
97
24702124171110001110
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003080
10.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528607
97
24702124171110001110
140905_003091_MT102 M1409050001442950
97 9491000000001796194
249 komisije
840 140905 ZBR0000000003091
10.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528608
97
24702124171110001110
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 9491000000001796194
249 komisije
249 komisije
Акт
840 140905 ZBR0000000003080
2.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528609
97
24702124171110001110
140905_003085_MT102 M1409050001442944
97 9491000000001796194
840 140905 ZBR0000000003085
840 140905 ISP2014248528610
45
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
451
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
170 0010141723000 06
ANDJELKA KOROVLJEV
NOVI BECE
170
1
14:11:13
452
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
310 2500300001742 91
VULETAS DEJAN
NOVI BECEJ
310
1
14:11:13
453
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5600100809910 83
IGOR MUNCAN
BOCAR
160
1
14:11:13
454
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
310 2500200304748 12
NEVENA SUBOTIC
NOVI BECEJ
310
1
14:11:13
455
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5800100158919 28
STRBAC LJILJANA
BOCAR
160
1
14:11:13
456
14:10
05/09/14
1
14:10:10
457
14:10
05/09/14
1
14:10:10
458
14:10
05/09/14
Изнoс
Износ
провизије
10.000,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140905 ZBR0000000003081
10.000,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003091
10.000,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003080
10.000,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003091
10.000,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003080
221
NOVI BE^EJ
601
3.544,30
0
1
1
0
254 Porez na dohodak gradjana
24702124171110001110
840 140905 ISP2014248528612
97
24702124171110001110
840 140905 ISP2014248528613
97
24702124171110001110
840 140905 ISP2014248528614
97
24702124171110001110
840 140905 ISP2014248528615
97
24702124171110001110
97
9491000000001796194
840 140905 ISP2014248528616
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
96.329,11
0
1
1
0
254 Porez na dohodak gradjana
97
24702124171110001110
97
9491000000001796194
840 140905 ISP2014248528617
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
2.025,32
0
1
1
0
254 Porez na dohodak gradjana
1
14:10:10
459
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0000005523655 61
SUZANA VORKAPIC
NOVI BECEJ
355
1
14:11:13
460
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0003200247056 24
MARINA DEKANIC
?
355
1
14:11:13
97
24702124171110001110
97
9491000000001796194
840 140905 ISP2014248528618
20.000,00
0
1
6
2
97
24702124171110001110
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 5791000000001796368
249 KOMISIJE
249 KOMISIJE
97
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 9491000000001796194
249 komisije
NOVI BEČEJ
840 140905 ISP2014248528611
140905_003091_MT102 M1409050001442950
97 9491000000001796194
249 komisije
zbirni porezi i doprinosi
24702124171110001110
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 9491000000001796194
249 komisije
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
97
140905_003091_MT102 M1409050001442950
97 9491000000001796194
249 komisije
840 0000000004848 37
ПНБодобрења
SWIFT порука
140905_003081_MT102 M1409050001442940
97 9491000000001796194
249 komisije
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140905 ZBR0000000003095
7.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528619
97
24702124171110001110
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 5791000000001796368
840 140905 ZBR0000000003095
840 140905 ISP2014248528620
46
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
461
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
200 0000064088718 90
RODIC DRAGICA
NOVO MILOS
200
1
14:11:13
462
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
275 0011132235902 68
MILAN KALUDJERSKI
KUMANE
275
1
14:11:13
463
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0003200360938 12
MIODRAG DUJIN
NOVI BECEJ
355
1
14:11:13
464
14:10
05/09/14
1
14:10:10
465
14:10
05/09/14
1
14:10:10
466
14:10
05/09/14
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
1
6
Под. за рекламацију
2
24702124171110001110
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528621
97
24702124171110001110
12.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528622
97
24702124171110001110
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 5791000000001796368
17.030,57
0
1
1
0
840 140905 ISP2014248528623
97
24702124171110001110
97
5791000000001796368
6.746,72
0
1
1
0
97
24702124171110001110
97
5791000000001796368
840 140905 ISP2014248528625
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
13.100,44
0
1
1
0
254 Porez na dohodak gradjana
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
129B.INTESA - NOVI B
NOVI BE^EJ
160
1
14:11:13
468
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5600100196412 02
MILA BRUSIN
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
469
14:10
97
24702124171110001110
97
5791000000001796368
840 140905 ISP2014248528626
20.000,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003080
21.000,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003080
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
71086204239110001130
840 140905 ISP2014248528640
97
71086204239110001130
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 2291000000001796897
249 NAKNADA
840 0000000121640 25
97
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 2291000000001796897
249 NAKNADA
15.516,74
0
1
1
0
254 Doprinos za PIO na teret primaoc
840 140905 ISP2014248528641
97
71086204239110001130
97
2291000000001796897
840 140905 ISP2014248528642
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
254 Doprinos za ZO na teret primaoca
97
140905_003089_MT102 M1409050001442948
97 5791000000001796368
254 Doprinos za ZO na teret primaoca
160 0200100033134 20
14:10:10
0
840 140905 ISP2014248528624
840 0000000121640 25
1
Под. за рекл. збирног
254 Doprinos za PIO na teret primaoc
14:10:13
14:10
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140905 ZBR0000000003095
14:10
05/09/14
2.000,00
249 KOMISIJE
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140905 ZBR0000000003089
05/09/14
470
Ста
140905_003083_MT102 M1409050001442942
97 5791000000001796368
249 KOMISIJE
467
14:10:10
4.000,00
Акт
840 140905 ZBR0000000003083
14:10:10
1
Износ
провизије
249 KOMISIJE
1
05/09/14
Изнoс
6.147,02
0
1
1
0
97
71086204239110001130
97
2291000000001796897
840 140905 ISP2014248528643
47
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
471
14:10
05/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
14:10:10
472
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
180 3301010517785 03
MIRJAN JAKSIC
NOVO MILOS
180
1
14:11:13
473
14:10
1
14:10:10
474
14:10
05/09/14
11.935,95
Ста
20.000,00
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
71086204239110001130
97
2291000000001796897
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003082
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
97
72702124239110001110
140905_003082_MT102 M1409050001442941
97 2891000000001797089
249 NAKNADA
840 0000000121640 25
6.582,28
0
1
1
0
254 Doprinos za PIO na teret primaoc
840 140905 ISP2014248528645
97
72702124239110001110
97
2891000000001797089
840 140905 ISP2014248528646
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
5.063,29
0
1
1
0
254 Porez na dohodak gradjana
14:10:10
475
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:14
355 0000005326305 23
LASLO [URANJI
NOVI BECEJ
355
1
14:11:13
476
14:10
97
72702124239110001110
97
2891000000001797089
840 140905 ISP2014248528647
20.000,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003095
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
3.809,52
0
1
1
0
254 Porez na dohodak gradjana
1
14:10:11
477
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:12
105 0000406702412 18
SANJA MULIC
NOVO MILOS
105
1
14:11:13
478
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5800100124755 88
BANCA INTESA-TRIS, NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
14:11:13
479
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
180 3301010467955 16
alfa-kk
NOVI BECEJ
180
1
14:11:13
480
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5600100220356 47
BANKA INTESA - NOVI Bob
NOVI BE^EJ
160
1
14:11:13
97
40702184819110001810
140905_003095_MT102 M1409050001442954
97 5091000000001797502
249 STIPENDIJA ZA
840 140905 ISP2014248528648
97
40702184819110001810
97
5091000000001797502
840 140905 ISP2014248528649
40.500,00
0
1
6
2
97
10086204231910001130
140905_003076_MT102 M1409050001442935
97 0991000000001796675
249 UGOVOR O DELU
840 140905 ZBR0000000003076
40.500,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528650
97
10086204231910001130
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 0991000000001796675
249 UGOVOR O DELU
840 140905 ZBR0000000003080
28.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528651
97
10086204231910001130
140905_003082_MT102 M1409050001442941
97 0991000000001796675
249 UGOVOR O DELU
249 UGOVOR O DELU
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140905 ISP2014248528644
1
05/09/14
Износ
провизије
Акт
254 Porez na dohodak gradjana
1
05/09/14
Изнoс
840 140905 ZBR0000000003082
29.000,00
0
1
6
2
840 140905 ISP2014248528652
97
10086204231910001130
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 0991000000001796675
840 140905 ZBR0000000003080
840 140905 ISP2014248528653
48
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
481
14:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
14:10:13
160 5800100229506 18
KRISTINA VRESCAK
NOVI BECEJ
160
1
14:11:13
482
14:10
05/09/14
1
14:10:11
483
14:10
05/09/14
1
14:10:11
484
14:10
05/09/14
1
14:10:11
485
15:01
05/09/14
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
82.882,10
0
1
1
0
32.834,06
0
1
1
0
63.755,46
0
1
1
0
254 Porez na dohodak gradjana
10086204231910001130
840 140905 ISP2014248528654
97
10086204231910001130
97
0991000000001796675
97
10086204231910001130
97
0991000000001796675
97
10086204231910001130
97
0991000000001796675
840 140905 ISP2014248528657
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
204,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
265 0000000581085 36
46-rajfajzen banka
NOVI BECEJ
265
1
15:39:07
487
15:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
15:38:00
160 0200100085576 28
PAVL-BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
15:39:07
488
15:28
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140905 BUD0200000000145
3.500,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003946
1.500,00
0
1
6
2
840 140905 ZBR0000000003934
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
24702124171110001110
840 140905 ISP2014248536169
97
24702124171110001110
140905_003934_MT102 M1409050001450122
97 5091000000001798666
249 KOMISIJE
840 0000000121640 25
97
140905_003946_MT102 M1409050001450136
97 5091000000001798666
249 KOMISIJE
1.645,57
0
1
1
0
254 Doprinos za PIO na teret primaoc
840 140905 ISP2014248536170
97
24702124171110001110
97
5091000000001798666
840 140905 ISP2014248536171
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
1.265,82
0
1
1
0
254 Porez na dohodak gradjana
1
15:28:05
490
15:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
15:38:00
160 0200100098783 80
BANCA INTESADB
NOVI BECEJ
160
1
15:39:07
249 ZIRI ZA TAMBURASE
97
140905_003080_MT102 M1409050001442939
97 0991000000001796675
840 140905 ISP2014248528656
15:38:01
15:28
ПНБодобрења
SWIFT порука
254 Doprinos za ZO na teret primaoca
15:28
05/09/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140905 ISP2014248528655
05/09/14
489
Ста
254 Doprinos za PIO na teret primaoc
486
15:28:05
40.500,00
Акт
840 140905 ZBR0000000003080
15:01:07
1
Износ
провизије
249 UGOVOR O DELU
1
05/09/14
Изнoс
97
24702124171110001110
97
5091000000001798666
840 140905 ISP2014248536172
6.666,00
0
1
6
2
97
61702134249110001470
140905_003934_MT102 M1409050001450122
97 5691000000001799052
840 140905 ZBR0000000003934
840 140905 ISP2014248536173
49
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
491
15:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
15:38:01
355 0000005467769 06
KOVAC DJERDJ
NOVI BECEJ
355
1
15:39:07
492
15:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/09/14
15:38:01
285 2205040000785 44
SEN IGNAC
?
285
1
15:39:07
493
15:28
05/09/14
1
15:28:05
494
15:28
05/09/14
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
160 0200100098783 80
BANCA INTESADB
NOVI BECEJ
160
1
15:39:07
496
15:28
17:20:55
498
19:17
05/09/14
6
Под. за рекламацију
2
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
0
1
6
2
6.581,62
0
1
1
0
5.062,78
0
1
1
0
20.000,00
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
0
1
6
2
3.805,71
0
1
1
0
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
355 0000005103022 87
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
12:13:21
500
12:26
97
61702134249110001470
840 140905 ISP2014248536175
97
61702134249110001470
97
5691000000001799052
97
61702134249110001470
97
5691000000001799052
97
61702134249110001470
840 140905 ISP2014248536178
97
61702134249110001470
97
0291000000001799167
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140905 BUD0300000000142
840 0000000121640 25
12:10:46
840 140905 ISP2014248536174
840 140905 ISP2014248536179
840 0000000121640 25
12:10
61702134249110001470
140905_003934_MT102 M1409050001450122
97 0291000000001799167
254 Porez na dohodak gradjana
08/09/14
97
140905_003948_MT102 M1409050001450138
97 5691000000001799052
840 140905 ZBR0000000003934
840 0000000004848 37
499
12:26:56
1
840 140905 ISP2014248536177
840 0000000121640 25
19:17:37
1
6.666,00
249 NAJLEPSI OSMEH
1
08/09/14
0
254 Porez na dohodak gradjana
840 0000000121640 25
1
Под. за рекл. збирног
840 140905 ISP2014248536176
15:38:00
17:20
ПНБодобрења
SWIFT порука
254 Doprinos za PIO na teret primaoc
15:28
05/09/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140905 ZBR0000000003948
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
05/09/14
497
Ста
140905_003955_MT102 M1409050001450147
97 5691000000001799052
249 ZIRI ZA TAMBURASE
840 0000000121640 25
495
15:28:05
6.666,00
Акт
840 140905 ZBR0000000003955
15:28:05
1
Износ
провизије
249 ZIRI ZA TAMBURASE
1
05/09/14
Изнoс
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140905 BUD0500000000152
NOVI BEČEJ
221
40.500,00
355
0
1
6
2
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 140908 ZBR0000000000747
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
10086204231910001130
140908_000747_MT102 M1409080001463430
97 0991000000001796675
10.965,93
0
1
1
0
840 140908 UNN4690111000039
97
65086197111210001000
97
17221
840 140908 UNN4690020000138
50
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
501
12:27
08/09/14
1
12:27:37
502
13:01
08/09/14
1
13:01:09
503
13:58
08/09/14
1
13:58:11
504
13:58
08/09/14
1
13:58:11
505
13:58
08/09/14
1
13:58:11
506
13:58
08/09/14
1
13:58:11
507
13:58
08/09/14
1
13:58:11
508
13:58
08/09/14
1
13:58:11
509
13:58
08/09/14
1
13:58:11
510
13:58
08/09/14
1
13:58:11
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000711146843 06
POREZ NA PRIH. OD POLJ. I SUMAR.-RE
BEOGRAD
840
Изнoс
Износ
провизије
4.263,97
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
88086197111460001000
97
17221
840 140908 UNN4690020000139
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
374,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140908 BUD0100000000149
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
2.524,92
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
34702174212210001820
97
02095694212210001820
840 140908 ISP2014251514457
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
102.047,60
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
82702204235990001160
97
98094614235990001160
840 140908 ISP2014251514458
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
32.300,60
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
69702164111110001911
97
97086294111110001911
840 140908 ISP2014251514459
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
3.876,07
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
19702164121110001911
97
47086294121110001911
840 140908 ISP2014251514460
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
1.663,48
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
14702164122110001911
97
42086294122110001911
840 140908 ISP2014251514461
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
242,26
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
09702164123110001911
97
37086294123110001911
840 140908 ISP2014251514462
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
16.039,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
82702164215210001911
97
13086294215210001911
840 140908 ISP2014251514463
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
35.000,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
79014864251130001912
840 140908 ISP2014251514464
51
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
511
13:58
08/09/14
1
13:58:11
512
13:58
08/09/14
1
13:58:11
513
13:58
08/09/14
1
13:58:11
514
13:58
08/09/14
1
13:58:11
515
13:58
08/09/14
1
13:58:11
516
13:58
08/09/14
1
13:58:11
517
13:58
08/09/14
1
13:58:11
518
13:58
08/09/14
1
13:58:11
519
13:58
08/09/14
1
13:58:11
520
13:58
08/09/14
1
13:58:11
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
Изнoс
Износ
провизије
283,62
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
09014864821910001912
840 140908 ISP2014251514465
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
114.484,65
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
08702204111110001160
97
60086264111110001160
840 140908 ISP2014251514466
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
13.738,16
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
55702204121110001160
97
10086264121110001160
840 140908 ISP2014251514467
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
5.895,96
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
50702204122110001160
97
05086264122110001160
840 140908 ISP2014251514468
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
858,64
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
45702204123110001160
97
97086264123110001160
840 140908 ISP2014251514469
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
44.559,68
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
72702204249110001620
97
27086264249110001620
840 140908 ISP2014251514470
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
63.682,68
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
72702204249110001620
97
27086264249110001620
840 140908 ISP2014251514471
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
27.292,58
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
72702204249110001620
97
27086264249110001620
840 140908 ISP2014251514472
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
54.500,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
94702204249110001160
97
49086264249110001160
840 140908 ISP2014251514473
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
901,85
0
1
1
0
97
04702204213240001620
97
04086254213240001620
840 140908 ISP2014251514474
52
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
521
13:58
08/09/14
1
13:58:11
522
13:58
08/09/14
1
13:58:11
523
13:58
08/09/14
1
13:58:11
524
13:58
08/09/14
1
13:58:11
525
13:58
08/09/14
1
13:58:11
526
13:58
08/09/14
1
13:58:11
527
13:58
08/09/14
1
13:58:11
528
13:58
08/09/14
1
13:58:11
529
13:58
08/09/14
1
13:58:11
530
13:58
08/09/14
1
13:58:11
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
Изнoс
Износ
провизије
1.590,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
41702204214120001160
97
41086254214120001160
840 140908 ISP2014251514475
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
32.000,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
83702204231910001160
97
83086254231910001160
840 140908 ISP2014251514476
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000030279845 26
JP DIREKCIJA- SOPSTVENI PRIHOD
NOVI BECEJ
221
40.156,31
0
1
1
0
97
89702214249110001470
0
263 prenos sredstava
840 140908 ISP2014251514477
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
110.377,65
0
1
1
0
97
89702214249110001470
0
263 prenos sredstava
840 140908 ISP2014251514478
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000443660 85
OMS SLOBODAN MALBASKI
KIKINDA
601
6.367,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
0
263 prenos sredstava
840 140908 ISP2014251514479
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
10.955,68
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
70702204214140001160
97
70086254214140001160
840 140908 ISP2014251514480
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
122,83
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
36702204212210001160
97
36086254212210001160
840 140908 ISP2014251514481
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
576,37
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
36702204212210001160
97
36086254212210001160
840 140908 ISP2014251514482
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
34.059,63
0
1
1
0
262 Transferi u okviru drzavnih organa
97
22702204111220001160
97
38094614111220001160
840 140908 ISP2014251514483
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
4.087,16
0
1
1
0
97
55702204121110001160
97
71094614121110001160
840 140908 ISP2014251514484
53
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
531
13:58
08/09/14
1
13:58:11
532
13:58
08/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
1.754,07
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
50702204122110001160
97
66094614122110001160
840 140908 ISP2014251514485
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
255,45
0
1
1
0
262 prenos sredstava
1
13:58:11
533
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:54
265 1040310000497 22
TELENOR BEOGRAD
BEOGRAD
265
1
14:00:47
534
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:54
265 1040310000497 22
TELENOR BEOGRAD
BEOGRAD
265
1
14:00:47
535
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:54
310 0000000000118 53
PTT SRBIJA BEOGRAD
BEOGRAD
310
1
14:00:47
536
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:53
160 0000000161224 46
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
14:00:46
537
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:53
160 0000000161224 46
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
14:00:46
538
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:53
160 0000000161224 46
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
14:00:46
539
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:53
160 0000000161224 46
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
14:00:46
540
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:53
160 0000000161224 46
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
14:00:46
97
45702204123110001160
97
61094614123110001160
840 140908 ISP2014251514486
27.481,20
0
1
6
2
97
94086204214140001130
140908_001056_MT102 M1409080001468138
97 33177038801408
221 RACUN
840 140908 ZBR0000000001056
68.330,74
0
1
6
2
840 140908 ISP2014251514487
97
94086204214140001130
140908_001056_MT102 M1409080001468138
97 19072748861408
221 RACUN
840 140908 ZBR0000000001056
6.175,00
0
1
6
2
840 140908 ISP2014251514488
97
50086204214210001130
140908_001061_MT102 M1409080001468145
97 7914000500702410
221 RACUN
840 140908 ZBR0000000001061
108,97
0
1
6
2
840 140908 ISP2014251514489
97
60086204212210001130
140908_001046_MT102 M1409080001468126
0 30010
221 RACUN
840 140908 ZBR0000000001046
701,56
0
1
6
2
840 140908 ISP2014251514490
97
60086204212210001130
140908_001046_MT102 M1409080001468126
0 30012
221 RACUN
840 140908 ZBR0000000001046
1.704,41
0
1
6
2
840 140908 ISP2014251514491
97
60086204212210001130
140908_001046_MT102 M1409080001468126
0 30086
221 RACUN
840 140908 ZBR0000000001046
1.810,95
0
1
6
2
840 140908 ISP2014251514492
97
60086204212210001130
140908_001046_MT102 M1409080001468126
0 30011
221 RACUN
221 RACUN
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140908 ZBR0000000001046
11.682,88
0
1
6
2
840 140908 ISP2014251514493
97
07086204213110001130
140908_001046_MT102 M1409080001468126
0 11086
840 140908 ZBR0000000001046
840 140908 ISP2014251514494
54
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
541
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:53
160 0000000161224 46
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
14:00:46
542
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:53
160 0000000161224 46
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
14:00:46
543
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:53
160 0000000161224 46
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
14:00:46
544
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:53
160 0000000161224 46
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
14:00:46
545
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:54
265 2810310000190 47
BRANTNER-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
265
1
14:00:47
546
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:54
265 2810310000190 47
BRANTNER-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
265
1
14:00:47
547
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:54
265 2810310000190 47
BRANTNER-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
265
1
14:00:47
548
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:54
265 2810310000190 47
BRANTNER-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
265
1
14:00:47
549
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:54
355 0000001074864 10
SRBIJAGAS NOVI SAD
NOVI SAD
355
1
14:00:48
550
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:54
355 0000001074864 10
SRBIJAGAS NOVI SAD
NOVI SAD
355
1
14:00:48
Изнoс
Износ
провизије
3.285,81
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
07086204213110001130
140908_001046_MT102 M1409080001468126
0 11005
221 RACUN
840 140908 ZBR0000000001046
2.287,29
0
1
6
2
840 140908 ISP2014251514495
97
07086204213110001130
140908_001046_MT102 M1409080001468126
0 10050
221 RACUN
840 140908 ZBR0000000001046
182,55
0
1
6
2
840 140908 ISP2014251514496
97
07086204213110001130
140908_001046_MT102 M1409080001468126
0 11196
221 RACUN
840 140908 ZBR0000000001046
2.738,18
0
1
6
2
840 140908 ISP2014251514497
97
07086204213110001130
140908_001046_MT102 M1409080001468126
0 11090
221 RACUN
840 140908 ZBR0000000001046
742,70
0
1
6
2
840 140908 ISP2014251514498
97
50086204213240001130
140908_001056_MT102 M1409080001468138
0 10035
221 RACUN
840 140908 ZBR0000000001056
52.215,20
0
1
6
2
840 140908 ISP2014251514499
97
50086204213240001130
140908_001056_MT102 M1409080001468138
0 9877
221 RACUN
840 140908 ZBR0000000001056
2.749,16
0
1
6
2
840 140908 ISP2014251514500
97
50086204213240001130
140908_001056_MT102 M1409080001468138
0 9904
221 RACUN
840 140908 ZBR0000000001056
19.161,66
0
1
6
2
840 140908 ISP2014251514501
97
50086204213240001130
140908_001056_MT102 M1409080001468138
0 9877
221 RACUN
840 140908 ZBR0000000001056
135,37
0
1
6
2
840 140908 ISP2014251514502
97
60086204212210001130
140908_001066_MT102 M1409080001468152
97 280911094301210823614
221 RACUN
221 RACUN
Акт
840 140908 ZBR0000000001066
119,69
0
1
6
2
840 140908 ISP2014251514503
97
60086204212210001130
140908_001066_MT102 M1409080001468152
97 230920120301210826114
840 140908 ZBR0000000001066
840 140908 ISP2014251514504
55
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
551
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:54
310 0000000000118 53
PTT SRBIJA BEOGRAD
BEOGRAD
310
1
14:00:47
552
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:53
160 0000000161224 46
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
14:00:46
553
13:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08/09/14
13:59:53
160 0000000161224 46
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
14:00:46
554
15:01
08/09/14
1
15:01:22
555
17:21
08/09/14
1
17:21:02
556
18:38
08/09/14
1
18:38:05
557
08:36
09/09/14
Изнoс
Износ
провизије
51.724,60
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140908 ZBR0000000001061
1.839,12
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000001046
3.203,66
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000001046
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 140908 ISP2014251514505
97
60086204212210001130
840 140908 ISP2014251514506
97
07086204213110001130
840 140908 ISP2014251514507
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140908 BUD0200000000147
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140908 BUD0300000000143
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140908 BUD0500000000150
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
68,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
1
08:36:32
558
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:22
205 0000000103246 71
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA
Novi Becej
205
1
11:08:58
559
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:22
205 0000000135600 09
SRPSKA RADIKALNA STRANKA
Novi Becej
205
1
11:08:58
560
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:23
355 0000001018124 92
LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODIN
NOVI BECEJ
355
1
11:08:58
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140909 BUD0100000000114
21.278,33
0
1
6
2
97
94702134819420001160
140909_000464_MT102 M1409090001483296
0
263 DOTACIJA
840 140909 ZBR0000000000464
7.826,78
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512728
97
94702134819420001160
140909_000464_MT102 M1409090001483296
0
263 DOTACIJA
263 DOTACIJA
50086204214210001130
140908_001046_MT102 M1409080001468126
0 10018
221 RACUN
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
97
140908_001046_MT102 M1409080001468126
0 300138
221 RACUN
840 0000000102849 41
ПНБодобрења
SWIFT порука
140908_001061_MT102 M1409080001468145
97 8714000500668910
221 RACUN
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140909 ZBR0000000000464
6.810,47
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512729
97
94702134819420001160
140909_000479_MT102 M1409090001483313
0
840 140909 ZBR0000000000479
840 140909 ISP2014252512730
56
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
561
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:21
160 0000000310519 10
SNS -
NOVI BECEJ
160
1
11:08:58
562
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:21
160 0000000357483 59
DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE
NOVI BECEJ
160
1
11:08:58
563
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:22
205 0000000000350 08
UJEDINJ REGIONI SRB. -G 17+ N
Novi Becej
205
1
11:08:58
564
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:22
200 2629750101888 24
SOCIJALISTICKA PARTIJA SRBIJE
novi becej
200
1
11:08:58
565
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:22
330 0000044000477 41
PUPS NOVI BECEJ
Novi Becej
330
1
11:08:58
566
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:21
105 0000000090071 58
SAVEZ VOJVO?ANSKIH MA?ARA
Novi Becej
105
1
11:08:58
567
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:21
160 0200100038349 89
DINKA VUJACKOV
NOVI BECEJ
160
1
11:08:58
568
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:21
160 5600100871101 34
SUZANA CUCIC
NOVO MILOS
160
1
11:08:58
569
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:21
160 5600101010100 40
MARICA TRAILA
NOVI BECEJ
160
1
11:08:58
570
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:21
160 5800100377742 55
ZORANA BOBERIC
NOVI BECEJ
160
1
11:08:58
Изнoс
Износ
провизије
17.657,71
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
94702134819420001160
140909_000455_MT102 M1409090001483287
0
263 DOTACIJA
840 140909 ZBR0000000000455
2.522,53
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512731
97
94702134819420001160
140909_000455_MT102 M1409090001483287
0
263 DOTACIJA
840 140909 ZBR0000000000455
6.617,72
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512732
97
94702134819420001160
140909_000464_MT102 M1409090001483296
0
263 DOTACIJA
840 140909 ZBR0000000000464
5.839,36
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512733
97
94702134819420001160
140909_000463_MT102 M1409090001483295
0
263 DOTACIJA
840 140909 ZBR0000000000463
2.051,67
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512734
97
94702134819420001160
140909_000477_MT102 M1409090001483311
0
263 DOTACIJA
840 140909 ZBR0000000000477
6.874,72
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512735
97
94702134819420001160
140909_000449_MT102 M1409090001483281
0
263 DOTACIJA
840 140909 ZBR0000000000449
15.000,00
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512736
97
69702194723110001040
140909_000455_MT102 M1409090001483287
0
241 PRENOS SREDSTAVA
840 140909 ZBR0000000000455
15.000,00
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512737
97
69702194723110001040
140909_000455_MT102 M1409090001483287
0
241 PRENOS SREDSTAVA
840 140909 ZBR0000000000455
15.000,00
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512738
97
69702194723110001040
140909_000455_MT102 M1409090001483287
0
241 PRENOS SREDSTAVA
241 PRENOS SREDSTAVA
Акт
840 140909 ZBR0000000000455
15.000,00
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512739
97
69702194723110001040
140909_000455_MT102 M1409090001483287
0
840 140909 ZBR0000000000455
840 140909 ISP2014252512740
57
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
571
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:22
340 0000032146011 73
BILJANA STOJKOVSKI
NOVO MILO[
340
1
11:08:58
572
11:04
09/09/14
1
11:04:11
573
11:04
09/09/14
1
11:04:11
574
11:04
09/09/14
1
11:04:11
575
11:04
09/09/14
1
11:04:11
576
11:04
09/09/14
Изнoс
Износ
провизије
15.000,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140909 ZBR0000000000478
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
10.170,21
0
1
1
0
262 Transferi u okviru drzavnih organa
97
69702194723110001040
840 140909 ISP2014252512741
97
70702204214140001160
97
32086284214140001160
840 140909 ISP2014252512742
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
132,23
0
1
1
0
262 Transferi u okviru drzavnih organa
97
36702204212210001160
97
95086284212210001160
840 140909 ISP2014252512743
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
1.273,20
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
26702204213240001160
97
85086284213240001160
840 140909 ISP2014252512744
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001069664 90
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
10.224,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
25702214214140001160
97
67843954214140001160
840 140909 ISP2014252512745
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000383743 95
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
20.587,24
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
1
11:04:11
577
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:22
310 0400300327204 34
ADRIANA DIMITRIJEVIC
KUMANE
310
1
11:08:58
578
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:22
265 0000000979671 94
ZUZA ERDEG
BOCAR
265
1
11:08:58
579
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:21
160 5600100843230 33
SLOBODANKA CUCIC
NOVO MILOS
160
1
11:08:58
580
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:21
160 5800100381278 20
SLAVNA STOJKOV
NOVI BECEJ
160
1
11:08:58
97
05702214234210001830
97
18815884214140001830
840 140909 ISP2014252512746
15.000,00
0
1
6
2
97
69702194723110001040
140909_000475_MT102 M1409090001483308
0
241 PRENOS SREDSTAVA
840 140909 ZBR0000000000475
15.000,00
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512747
97
69702194723110001040
140909_000470_MT102 M1409090001483302
0
241 PRENOS SREDSTAVA
840 140909 ZBR0000000000470
15.000,00
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512748
97
69702194723110001040
140909_000455_MT102 M1409090001483287
0
241 PRENOS SREDSTAVA
241 PRENOS SREDSTAVA
ПНБодобрења
SWIFT порука
140909_000478_MT102 M1409090001483312
0
241 PRENOS SREDSTAVA
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140909 ZBR0000000000455
15.000,00
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512749
97
69702194723110001040
140909_000455_MT102 M1409090001483287
0
840 140909 ZBR0000000000455
840 140909 ISP2014252512750
58
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
581
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:22
200 0000058422175 81
GOCA RADUL
KUMANE
200
1
11:08:58
582
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:21
160 5800100129633 04
SANJA TOMIC
NOVI BECEJ
160
1
11:08:58
583
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:22
200 0000064418033 90
MELINDA TOT
NOVI BECEJ
200
1
11:08:58
584
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:21
160 0200100067527 49
IVANA IGNJATOV
NOVI BECEJ
160
1
11:08:58
585
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:21
160 5600100089365 73
VLASTA GRUJIC
NOVI BECEJ
160
1
11:08:58
586
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:21
160 0200100073454 19
VERONA BRAJKOVIC
NOVI BECEJ
160
1
11:08:58
587
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:22
330 4420500122416 48
MANJA BLAZIC
NOVI BECEJ
330
1
11:08:58
588
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:22
200 0000063567302 19
BILJANA KNEZEVIC
KUMANE
200
1
11:08:58
589
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:22
265 2810310000190 47
BRANTNER-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
265
1
11:08:58
590
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:21
105 0000000031317 71
MATIJEVIC-NOVI SAD
NOVI SAD
105
1
11:08:58
Изнoс
Износ
провизије
15.000,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
69702194723110001040
140909_000463_MT102 M1409090001483295
0
241 PRENOS SREDSTAVA
840 140909 ZBR0000000000463
15.000,00
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512751
97
69702194723110001040
140909_000455_MT102 M1409090001483287
0
241 PRENOS SREDSTAVA
840 140909 ZBR0000000000455
15.000,00
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512752
97
69702194723110001040
140909_000463_MT102 M1409090001483295
0
241 PRENOS SREDSTAVA
840 140909 ZBR0000000000463
15.000,00
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512753
97
69702194723110001040
140909_000455_MT102 M1409090001483287
0
241 PRENOS SREDSTAVA
840 140909 ZBR0000000000455
15.000,00
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512754
97
69702194723110001040
140909_000455_MT102 M1409090001483287
0
241 PRENOS SREDSTAVA
840 140909 ZBR0000000000455
15.000,00
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512755
97
69702194723110001040
140909_000455_MT102 M1409090001483287
0
241 PRENOS SREDSTAVA
840 140909 ZBR0000000000455
15.000,00
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512756
97
69702194723110001040
140909_000477_MT102 M1409090001483311
0
241 PRENOS SREDSTAVA
840 140909 ZBR0000000000477
15.000,00
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512757
97
69702194723110001040
140909_000463_MT102 M1409090001483295
0
241 PRENOS SREDSTAVA
840 140909 ZBR0000000000463
1.061,00
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512758
97
50086204213240001130
140909_000470_MT102 M1409090001483302
0 10197
221 RACUN
221 RACUN
Акт
840 140909 ZBR0000000000470
7.053,99
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512759
97
03086204268230001130
140909_000449_MT102 M1409090001483281
0 82
840 140909 ZBR0000000000449
840 140909 ISP2014252512760
59
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
591
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:21
105 0000000031317 71
MATIJEVIC-NOVI SAD
NOVI SAD
105
1
11:08:58
592
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:22
220 0000000117869 50
CENTAR ZA ISTRAZIVANJE I PUBLI
NOVI SAD
220
1
11:08:58
593
11:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
11:07:21
105 0000000031317 71
MATIJEVIC-NOVI SAD
NOVI SAD
105
1
11:08:58
594
12:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
09/09/14
12:32:23
310 0000000005623 28
DOO JADRAN
Novi Becej
310
1
12:34:15
595
13:01
09/09/14
1
13:01:11
596
15:00
09/09/14
1
15:00:58
597
17:20
09/09/14
1
17:20:55
598
18:42
09/09/14
Ста
99.000,00
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
81086204237110001130
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512761
97
49702124263110001110
140909_000467_MT102 M1409090001483299
0 13614
840 140909 ZBR0000000000467
5.404,85
0
1
6
2
840 140909 ISP2014252512762
97
40702184819110001810
140909_000449_MT102 M1409090001483281
0 83
221 RACUN
840 140909 ZBR0000000000449
362.180,00
0
1
6
1
840 140909 ISP2014252512763
97
38702124236210001110
140909_125449_MT103 M1409090001496161
0 IF20141125
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140909 UNN4690111000010
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
306,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140909 BUD0200000000148
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
204,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140909 BUD0300000000148
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140909 BUD0400000000144
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
12:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/09/14
12:00:36
160 0000000009968 48
SANTOS-COMERCE DRU?TVO SA OGRANI?EN
ZRENJANIN
160
1
12:03:00
600
12:01
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140909 BUD0600000000151
30.000,00
0
1
6
2
840 140910 ZBR0000000000708
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001267660 33
SREDNJA ŠKOLA
NOVI BEČEJ
601
97
04702214234410001830
140910_000708_MT102 M1409100001519576
0 055452
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000121640 25
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140909_000449_MT102 M1409090001483281
0 81
221 RACUN
599
12:01:09
498,90
Акт
840 140909 ZBR0000000000449
18:42:07
1
Износ
провизије
221 RACUN
1
10/09/14
Изнoс
1.535,23
0
1
1
0
840 140910 UNN4690111000029
97
09702154631110001920
97
34021134213110001920
840 140910 UNN4690111000030
60
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
601
12:01
10/09/14
1
12:01:35
602
12:02
10/09/14
1
12:02:00
603
13:01
10/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001267660 33
SREDNJA ŠKOLA
NOVI BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
1.043,44
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
09702154631110001920
97
87021134212210001920
840 140910 UNN4690111000031
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001267660 33
SREDNJA ŠKOLA
NOVI BEČEJ
601
6.693,02
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
09702154631110001920
97
87021134212210001920
840 140910 UNN4690111000032
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
1
13:01:11
604
13:02
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/09/14
13:04:43
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
13:07:14
605
13:03
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/09/14
13:04:43
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
13:07:14
606
13:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/09/14
13:04:43
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
13:07:14
607
13:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/09/14
13:04:43
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
13:07:14
608
13:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/09/14
13:06:45
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
13:08:50
609
13:05
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/09/14
13:06:45
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
13:08:50
610
13:06
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/09/14
13:06:45
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
13:08:50
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140910 BUD0100000000150
7.747,14
0
1
6
1
97
59086204222110001130
140910_157907_MT103 M1409100001522135
0 6437050000000000
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140910 UNN4690111000035
500,00
0
1
6
1
97
59086204222110001130
140910_158308_MT103 M1409100001522137
0 6437050000000000
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140910 UNN4690111000036
7.747,14
0
1
6
1
97
59086204222110001130
140910_158334_MT103 M1409100001522139
0 6437050000000000
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140910 UNN4690111000037
500,00
0
1
6
1
97
59086204222110001130
140910_158700_MT103 M1409100001522156
0 6437050000000000
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140910 UNN4690111000038
7.747,14
0
1
6
1
97
59086204222110001130
140910_158797_MT103 M1409100001522241
0 6437050000000000
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140910 UNN4690111000039
500,00
0
1
6
1
97
59086204222110001130
140910_158916_MT103 M1409100001522243
0 6437050000000000
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140910 UNN4690111000040
9.296,56
0
1
6
1
97
59086204222110001130
140910_159147_MT103 M1409100001522245
0 6437050000000000
840 140910 UNN4690111000041
61
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
611
13:06
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/09/14
13:08:50
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
13:11:04
612
13:07
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/09/14
13:08:50
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
13:11:04
613
13:07
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/09/14
13:08:50
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
13:11:08
614
13:08
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/09/14
13:08:50
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
13:11:08
615
13:08
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/09/14
13:08:50
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
13:11:08
616
13:08
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/09/14
13:08:50
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
13:11:08
617
13:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/09/14
13:10:54
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
13:13:19
618
15:00
10/09/14
1
15:00:56
619
17:20
10/09/14
1
17:20:58
620
18:47
10/09/14
1
18:47:51
Изнoс
Износ
провизије
9.296,56
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
1
97
59086204222110001130
140910_159226_MT103 M1409100001522378
0 6437050000000000
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140910 UNN4690111000042
500,00
0
1
6
1
97
60702124222110001110
140910_159307_MT103 M1409100001522380
0 6437050000000000
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140910 UNN4690111000043
500,00
0
1
6
1
97
59086204222110001130
140910_159377_MT103 M1409100001522383
0 6437050000000000
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140910 UNN4690111000044
500,00
0
1
6
1
97
59086204222110001130
140910_159429_MT103 M1409100001522390
0 6437050000000000
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140910 UNN4690111000045
9.296,56
0
1
6
1
97
60702124222110001110
140910_159759_MT103 M1409100001522394
0 6437050000000000
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140910 UNN4690111000046
500,00
0
1
6
1
97
59086204222110001130
140910_159779_MT103 M1409100001522398
0 6437050000000000
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140910 UNN4690111000047
9.296,56
0
1
6
1
97
59086204222110001130
140910_160247_MT103 M1409100001522562
0 6437050000000000
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140910 UNN4690111000048
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140910 BUD0200000000147
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
68,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140910 BUD0300000000145
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
102,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140910 BUD0500000000151
62
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
621
08:30
11/09/14
1
08:30:06
622
08:30
11/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 NA= 188
PR=16686153.31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
08:30:53
623
12:44
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/09/14
12:46:33
160 0000000323934 20
LUMILENS DOO NOVI BECHEJ, ZMAJ JOVI
NOVI BECHE
160
1
12:47:27
624
12:45
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/09/14
12:46:33
330 0000044000323 18
BELI VUK
NOVI BECEJ
330
1
12:47:27
625
12:45
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/09/14
12:49:25
310 0000000000118 53
JPPOSTA SRBIJE RJ POSTANSKOG SAOBRA
ZRENJANIN
310
1
12:51:41
626
12:45
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/09/14
12:49:25
845 0000000200849 17
PD EPS-SNABD.SEK ZAJECAR-PRIVREDA
ZAJECAR
845
1
12:51:41
627
12:46
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/09/14
12:46:33
275 0010222099280 02
D-DESIGN PREDUZEE ZA INENJERING I K
BEOGRAD-ST
275
1
12:47:27
628
12:46
1
12:46:58
629
12:47
11/09/14
1
12:47:18
630
12:47
11/09/14
1
12:47:57
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
20,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
1510523000074232101
97
19086194211110001112
97
0310523000074232105
840 140911 TAR2 352537
297.720,89
0
1
6
1
97
52702204251170001620
140911_146519_MT103 M1409110001545503
0 25/2014
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140911 UNN4690111000017
571.200,00
0
1
6
1
97
94702224249110001421
140911_146563_MT103 M1409110001545504
0 17/14
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140911 UNN4690111000018
110,83
0
1
6
2
97
50086204214210001130
140911_000713_MT102 M1409110001545616
0 1391041664
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140911 ZBR0000000000713
1.032,31
0
1
6
2
840 140911 UNN4690111000019
97
12086204212110001130
140911_000720_MT102 M1409110001545623
97 374810063670014
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140911 ZBR0000000000720
702.000,00
0
1
6
1
840 140911 UNN4690111000020
97
61702134249110001470
140911_146892_MT103 M1409110001545506
0 044042/92014
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140911 UNN4690111000021
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MESNA ZAJEDNICA KUMANE
NOVI BEČEJ
221
2.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
41702204214120001160
97
93086264214120001160
840 140911 UNN4690111000022
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
JP "KOMUNALAC"-Sredstva iz Budzeta
NOVI BEČEJ
221
1.026,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
67702204214220001620
97
78815864214220001620
840 140911 UNN4690111000023
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OSNOVNA ŠKOLA"DR ĐORĐE JOANOVIĆ"N.M
NOVI BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140910
1
11/09/14
35.987,59
Ста
840 140911 TAR1 343231
840 0000000102849 41
I 420.00
Износ
провизије
Акт
140910
840 0000000121640 25
298 U 0.00
Изнoс
659,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
03014894214110001912
840 140911 UNN4690111000024
63
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
631
12:48
11/09/14
1
12:48:18
632
12:48
11/09/14
1
12:48:46
633
12:49
11/09/14
1
12:49:38
634
12:50
11/09/14
Шиф. пл.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE OPŠTINE NOVI B
NOVI BEČEJ
221
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OSNOVNA ŠKOLA"DR ĐORĐE JOANOVIĆ"N.M
NOVI BEČEJ
601
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OSNOVNA ŠKOLA"DR ĐORĐE JOANOVIĆ"N.M
NOVI BEČEJ
601
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
160 5600100104526 83
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:01:34
636
12:51
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
11/09/14
12:59:28
160 5800100229506 18
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:01:34
637
12:52
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
11/09/14
12:59:28
160 5600100220356 47
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:01:34
638
12:52
12:53
1
12:53:14
640
12:53
11/09/14
1
12:53:38
0
1
1
Под. за рекламацију
0
1.246,18
0
1
1
0
1.783,65
0
1
1
0
2.857,14
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
840 0000000121640 25
11/09/14
Под. за рекл. збирног
25702214214140001160
97
37850104214140001160
97
78702144631110001912
97
95014894214140001912
97
78702144631110001912
97
61014894212210001912
97
38702194729310001040
97
5591000000001836850
840 140911 UNN4690111000028
NOVI BEČEJ
221
15.000,00
160
0
1
6
2
840 140911 ZBR0000000000727
NOVI BEČEJ
221
8.000,00
160
0
1
6
2
840 140911 ZBR0000000000727
221
8.000,00
160
0
1
6
2
840 140911 ZBR0000000000728
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
840 140911 UNN4690111000029
97
24702124171110001110
840 140911 UNN4690111000030
97
24702124171110001110
140911_000728_MT102 M1409110001545955
97 6091000000001829735
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 0000000121640 25
38702194729310001040
140911_000727_MT102 M1409110001545954
97 6091000000001829735
249 Ostali prihodi fizičkih lica
NOVI BEČEJ
97
140911_000727_MT102 M1409110001545954
97 5591000000001836850
247 Naknade zarada na teret drugih isplatilaca
4.657,93
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
840 140911 UNN4690111000031
97
24702124171110001110
97
6091000000001829735
840 140911 UNN4690111000032
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
6.055,31
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
97
24702124171110001110
97
6091000000001829735
840 140911 UNN4690111000033
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
97
840 140911 UNN4690111000027
840 0000000121640 25
12:59:28
ПНБодобрења
SWIFT порука
262 Transferi u okviru državnih organa
12:51
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140911 UNN4690111000026
840 0000000121640 25
11/09/14
639
10.177,26
Ста
262 Transferi u okviru državnih organa
635
12:52:52
Износ
провизије
Акт
840 140911 UNN4690111000025
840 0000000121640 25
12:50:36
1
Изнoс
262 Transferi u okviru državnih organa
1
11/09/14
Трез.зд.
2.398,84
0
1
1
0
97
24702124171110001110
97
6091000000001829735
840 140911 UNN4690111000034
64
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
641
12:54
11/09/14
1
12:54:13
642
12:54
11/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
16.202,53
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
21.063,29
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
643
12:55
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
11/09/14
12:59:30
355 0000005107890 33
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
13:01:34
644
12:55
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
11/09/14
12:59:28
160 0200100082968 92
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:01:34
645
12:56
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
11/09/14
12:59:28
160 0200100098783 80
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:01:34
646
12:56
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
11/09/14
12:59:28
160 0200100090677 51
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:01:34
647
12:56
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
11/09/14
12:59:28
160 0200100062967 52
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:01:34
648
12:57
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
11/09/14
12:59:29
310 7200100033741 02
NLB BANKA AD BEOGRAD
1
13:01:34
649
12:57
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
11/09/14
12:59:29
265 0000000581085 36
RAIFFEISENBANK A.D BEOGRAD
1
13:01:34
650
12:58
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
11/09/14
12:59:29
200 0000064425129 45
POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA A.D. BEO
1
13:01:34
24702124171110001110
97
2691000000001830199
97
24702124171110001110
97
2691000000001830199
840 140911 UNN4690111000036
NOVI BEČEJ
221
8.000,00
355
0
1
6
2
840 140911 ZBR0000000000745
NOVI BEČEJ
221
8.000,00
160
0
1
6
2
840 140911 ZBR0000000000729
221
8.000,00
160
0
1
6
2
840 140911 ZBR0000000000729
221
8.000,00
160
0
1
6
2
840 140911 ZBR0000000000729
221
8.000,00
160
0
1
6
2
840 140911 ZBR0000000000729
221
8.000,00
310
0
1
6
2
840 140911 ZBR0000000000741
221
8.000,00
265
0
1
6
2
840 140911 ZBR0000000000738
221
200
97
24702124171110001110
840 140911 UNN4690111000039
97
24702124171110001110
840 140911 UNN4690111000040
97
24702124171110001110
840 140911 UNN4690111000041
97
24702124171110001110
840 140911 UNN4690111000042
97
24702124171110001110
140911_000738_MT102 M1409110001545965
97 2691000000001830199
249 Ostali prihodi fizičkih lica
NOVI BEČEJ
840 140911 UNN4690111000038
140911_000741_MT102 M1409110001545968
97 2691000000001830199
249 Ostali prihodi fizičkih lica
NOVI BEČEJ
24702124171110001110
140911_000729_MT102 M1409110001545956
97 2691000000001830199
249 Ostali prihodi fizičkih lica
NOVI BEČEJ
97
140911_000729_MT102 M1409110001545956
97 2691000000001830199
249 Ostali prihodi fizičkih lica
NOVI BEČEJ
840 140911 UNN4690111000037
140911_000729_MT102 M1409110001545956
97 2691000000001830199
249 Ostali prihodi fizičkih lica
NOVI BEČEJ
24702124171110001110
140911_000729_MT102 M1409110001545956
97 2691000000001830199
249 Ostali prihodi fizičkih lica
NOVI BEČEJ
97
140911_000745_MT102 M1409110001545974
97 2691000000001830199
249 Ostali prihodi fizičkih lica
249 Ostali prihodi fizičkih lica
97
840 140911 UNN4690111000035
840 0000000121640 25
12:54:34
ПНБодобрења
SWIFT порука
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
8.000,00
0
1
6
2
840 140911 UNN4690111000043
97
24702124171110001110
140911_000733_MT102 M1409110001545960
97 2691000000001830199
840 140911 ZBR0000000000733
840 140911 UNN4690111000044
65
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
651
13:01
11/09/14
1
13:01:11
652
15:01
11/09/14
1
15:01:13
653
17:20
11/09/14
1
17:20:55
654
18:52
11/09/14
1
18:52:11
655
12:52
12/09/14
1
12:52:07
656
12:52
12/09/14
1
12:52:07
657
12:52
12/09/14
1
12:52:07
658
12:52
12/09/14
1
12:52:07
659
12:52
12/09/14
1
12:52:07
660
12:52
12/09/14
1
12:52:07
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
306,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140911 BUD0100000000147
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
204,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140911 BUD0200000000145
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
68,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140911 BUD0300000000143
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140911 BUD0500000000152
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
4.651,60
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
25702214214140001160
97
37850104214140001160
840 140912 ISP2014255510202
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000579660 67
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
2.585,52
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
55014904214110001912
840 140912 ISP2014255510203
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
1.095.715,71
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
69702164111110001911
97
97086294111110001911
840 140912 ISP2014255510204
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
147.494,65
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
19702164121110001911
97
47086294121110001911
840 140912 ISP2014255510205
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
63.299,70
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
14702164122110001911
97
42086294122110001911
840 140912 ISP2014255510206
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
9.218,42
0
1
1
0
97
09702164123110001911
97
37086294123110001911
840 140912 ISP2014255510207
66
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
661
12:52
12/09/14
1
12:52:07
662
12:52
12/09/14
1
12:52:07
663
12:52
12/09/14
1
12:52:07
664
12:52
12/09/14
1
12:52:07
665
12:52
12/09/14
1
12:52:07
666
12:52
12/09/14
1
12:52:07
667
12:52
12/09/14
1
12:52:07
668
12:52
12/09/14
1
12:52:07
669
12:52
12/09/14
1
12:52:07
670
12:52
12/09/14
1
12:52:07
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000579660 67
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
Изнoс
Износ
провизије
7.465,79
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
16014904212210001912
840 140912 ISP2014255510208
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000579660 67
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
1.588,25
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
50014904215110001912
840 140912 ISP2014255510209
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000579660 67
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
6.166,95
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
98014904215210001912
840 140912 ISP2014255510210
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000579660 67
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
8.409,37
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
65014904212110001912
840 140912 ISP2014255510211
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
19.149,18
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
56702214214140001473
97
38849464214140001473
840 140912 ISP2014255510212
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
78.137,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
91702214111110001473
97
73849464111110001473
840 140912 ISP2014255510213
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
9.376,44
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
41702214121110001473
97
23849464121110001473
840 140912 ISP2014255510214
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
4.024,06
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
36702214122110001473
97
18849464122110001473
840 140912 ISP2014255510215
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
586,03
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
31702214123110001473
97
13849464123110001473
840 140912 ISP2014255510216
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
377,33
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
09014864821910001912
840 140912 ISP2014255510217
67
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
671
12:52
12/09/14
1
12:52:07
672
12:52
12/09/14
1
12:52:07
673
12:52
12/09/14
1
12:52:07
674
12:52
12/09/14
1
12:52:07
675
12:52
12/09/14
1
12:52:07
676
12:52
12/09/14
1
12:52:07
677
12:52
12/09/14
1
12:52:07
678
12:52
12/09/14
1
12:52:07
679
12:52
12/09/14
1
12:52:07
680
12:52
12/09/14
1
12:52:07
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
Изнoс
Износ
провизије
22.420,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
02014864221910001912
840 140912 ISP2014255510218
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000383743 95
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
107.100,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
05702214234210001830
97
92815884239110001830
840 140912 ISP2014255510219
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
633.450,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
80702204251910001160
97
96094614251910001160
840 140912 ISP2014255510220
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
11.908,66
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
70702204214140001160
97
86094614214140001160
840 140912 ISP2014255510221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1.177,71
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
26702204213240001160
97
42094614213240001160
840 140912 ISP2014255510222
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
4.888,69
0
1
1
0
262 Transferi u okviru drzavnih organa
97
80702204213110001160
97
96094614213110001160
840 140912 ISP2014255510223
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1.173,20
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
36702204212210001160
97
52094614212210001160
840 140912 ISP2014255510224
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
3.478,84
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
18014894211110001912
840 140912 ISP2014255510225
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
2.498,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
03014894214110001912
840 140912 ISP2014255510226
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
213,71
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
02014864212210001912
840 140912 ISP2014255510227
68
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
681
12:52
12/09/14
1
12:52:07
682
12:52
12/09/14
1
12:52:07
683
12:52
12/09/14
1
12:52:07
684
12:52
12/09/14
1
12:52:07
685
12:52
12/09/14
1
12:52:07
686
12:52
12/09/14
1
12:52:07
687
12:52
12/09/14
1
12:52:07
688
12:52
12/09/14
1
12:52:07
689
12:52
12/09/14
1
12:52:07
690
12:52
12/09/14
1
12:52:07
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
Изнoс
Износ
провизије
2.100,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
07014864214120001912
840 140912 ISP2014255510228
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001069664 90
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
232.269,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
60702214111110001160
97
05843954111110001160
840 140912 ISP2014255510229
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001069664 90
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
27.872,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
10702214121110001160
97
52843954121110001160
840 140912 ISP2014255510230
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
384.718,32
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
08702204111110001160
97
24094614111110001160
840 140912 ISP2014255510231
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
47.540,04
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
55702204121110001160
97
71094614121110001160
840 140912 ISP2014255510232
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
20.402,58
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
50702204122110001160
97
66094614122110001160
840 140912 ISP2014255510233
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
2.971,25
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
45702204123110001160
97
61094614123110001160
840 140912 ISP2014255510234
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
144.282,05
0
1
1
0
262 Transferi u okviru drzavnih organa
97
88702194631110001090
97
95003314111110001090
840 140912 ISP2014255510235
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
17.313,84
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
88702194631110001090
97
45003314121110001090
840 140912 ISP2014255510236
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001069664 90
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
11.963,00
0
1
1
0
97
05702214122110001160
97
47843954122110001160
840 140912 ISP2014255510237
69
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
691
12:52
12/09/14
1
12:52:07
692
12:52
12/09/14
1
12:52:07
693
12:52
12/09/14
1
12:52:07
694
12:52
12/09/14
1
12:52:07
695
12:52
12/09/14
1
12:52:07
696
12:52
12/09/14
1
12:52:07
697
12:52
12/09/14
1
12:52:07
698
12:52
12/09/14
1
12:52:07
699
12:52
12/09/14
1
12:52:07
700
12:52
12/09/14
1
12:52:07
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001069664 90
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
1.743,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
97702214123110001160
97
42843954123110001160
840 140912 ISP2014255510238
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
5.687,87
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
83702174212110001820
97
66086314212110001820
840 140912 ISP2014255510239
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
7.430,53
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
88702194631110001090
97
40003314122110001090
840 140912 ISP2014255510240
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
1.082,11
0
1
1
0
262 Transferi u okviru drzavnih organa
97
88702194631110001090
97
35003314123110001090
840 140912 ISP2014255510241
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
78.700,67
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
88702194631110001090
97
42003314723110001090
840 140912 ISP2014255510242
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
1.200,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
840 140912 ISP2014255510243
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
1.716,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
88702194631110001090
97
60003314215110001090
840 140912 ISP2014255510244
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
3.682,06
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
24702174213240001820
97
07086314213240001820
840 140912 ISP2014255510245
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
4.786,21
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
68702174214140001820
97
51086314214140001820
840 140912 ISP2014255510246
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
4.192,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
11003314215210001090
840 140912 ISP2014255510247
70
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
701
12:52
12/09/14
1
12:52:07
702
12:52
12/09/14
1
12:52:07
703
12:52
12/09/14
1
12:52:07
704
12:52
12/09/14
1
12:52:07
705
12:52
12/09/14
1
12:52:07
706
12:52
12/09/14
1
12:52:07
707
12:52
12/09/14
1
12:52:07
708
12:52
12/09/14
1
12:52:07
709
12:52
12/09/14
1
12:52:07
710
12:52
12/09/14
1
12:52:07
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
931,55
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
34702174212210001820
97
17086314212210001820
840 140912 ISP2014255510248
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
2.738,18
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
78702174213110001820
97
61086314213110001820
840 140912 ISP2014255510249
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
190.078,62
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
06702174111110001820
97
86086314111110001820
840 140912 ISP2014255510250
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
22.809,43
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
53702174121110001820
97
36086314121110001820
840 140912 ISP2014255510251
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
9.789,05
0
1
1
0
262 Transferi u okviru drzavnih organa
97
48702174122110001820
97
31086314122110001820
840 140912 ISP2014255510252
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1.425,59
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
43702174123110001820
97
26086314123110001820
840 140912 ISP2014255510253
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
27.637,43
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
83702204111110001620
97
83086254111110001620
840 140912 ISP2014255510254
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
3.316,49
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
33702204121110001620
97
33086254121110001620
840 140912 ISP2014255510255
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
1.423,33
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
28702204122110001620
97
28086254122110001620
840 140912 ISP2014255510256
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
262 PRENOS SREDSTAVA
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
207,28
0
1
1
0
97
23702204123110001620
97
23086254123110001620
840 140912 ISP2014255510257
71
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
711
12:52
12/09/14
1
12:52:07
712
12:52
12/09/14
1
12:52:07
713
12:52
12/09/14
1
12:52:07
714
13:01
12/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000181667 73
DOM ZDRAVLJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
170 0030004759000 03
COSMOS TRAVEL
BEOGRAD
170
1
14:11:26
716
15:01
17:21:10
718
19:05
12/09/14
1
19:05:32
719
08:28
15/09/14
1
08:28:14
720
08:28
15/09/14
1
08:28:14
1
1
Под. за рекламацију
0
52.215,19
0
1
1
0
232.000,00
0
1
1
0
340,00
0
1
1
0
92702204245110001620
97
92086254245110001620
97
63702204235910001160
97
63086254235910001160
97
77702224243110001760
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140912 BUD0100000000148
369.000,00
0
1
6
1
97
10086204222210001130
140912_185974_MT103 M1409120001574645
0 2346
221 UPLATA PO RACUNU
840 140912 ISP2014255517813
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140912 BUD0200000000147
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140912 BUD0300000000144
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140912 BUD0500000000151
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
230.730,42
0
1
1
0
254 Akontacija za mesec 9. 2014. godine
97
79086204121110001130
97
5791000000001845450
840 140915 ISP2014258501779
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
254 Akontacija za mesec 9. 2014. godine
97
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 0000000121640 25
1
0
840 140912 ISP2014255510260
14:10:45
17:21
Под. за рекл. збирног
263 PRENOS SREDSTAVA
14:10
12/09/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140912 ISP2014255510259
12/09/14
717
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 PRENOS SREDSTAVA
715
15:01:00
72.780,20
Ста
840 140912 ISP2014255510258
13:01:11
1
Износ
провизије
Акт
262 PRENOS SREDSTAVA
1
12/09/14
Изнoс
99.021,81
0
1
1
0
97
74086204122110001130
97
5791000000001845450
840 140915 ISP2014258501780
72
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
721
08:28
15/09/14
1
08:28:14
722
08:28
15/09/14
1
08:28:14
723
08:28
15/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000030300845 76
MZ NOVO MILOSEVO - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000030303845 97
MZ KUMANE - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
08:29:35
355 0000001028566 97
SINDIKAT OU
NOVI BECEJ
355
1
09:01:42
725
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
355 0000001009303 74
SS OPSTINSKOG VECA
NOVI BECEJ
355
1
09:01:42
726
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
355 0000001005454 78
SS VOJVODINE
NOVI SAD
355
1
09:01:42
727
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
355 0000001005004 70
SS SRBIJE
BEOGRAD
355
1
09:01:42
728
08:28
08:28
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
9.619,88
0
1
1
0
4.726,42
0
1
1
0
253 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
08:28
15/09/14
97
69086204123110001130
97
5791000000001845450
97
32086204111110001130
97
17221
97
32086204111110001130
97
17221
840 140915 ISP2014258501783
6.739,25
0
1
6
2
840 140915 ZBR0000000000076
3.773,98
0
1
6
2
840 140915 ZBR0000000000076
1.347,85
0
1
6
2
840 140915 ZBR0000000000076
1.617,42
0
1
6
2
840 140915 ZBR0000000000076
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
97
32086204111110001130
840 140915 ISP2014258501785
97
32086204111110001130
840 140915 ISP2014258501786
97
32086204111110001130
140915_000076_MT102 M1409150001582792
97 17221
253 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
NOVI BEČEJ
840 140915 ISP2014258501784
140915_000076_MT102 M1409150001582792
97 17221
253 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
32086204111110001130
140915_000076_MT102 M1409150001582792
97 17221
253 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
840 0000000121640 25
97
140915_000076_MT102 M1409150001582792
97 17221
253 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
574.903,30
0
1
1
0
254 Akontacija za mesec 9. 2014. godine
840 140915 ISP2014258501787
97
32086204111110001130
97
5791000000001845450
840 140915 ISP2014258501788
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000030302845 90
MZ NOVI BECEJ - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
221
25.771,60
0
1
1
0
253 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
1
08:28:14
730
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
275 0000220787570 86
HOLY DOO -PLANETA SPORT - BEOG
NOVI BE^EJ
275
1
09:01:42
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140915 ISP2014258501782
15/09/14
729
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
253 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
724
08:28:14
14.420,65
Ста
840 140915 ISP2014258501781
08:28:14
1
Износ
провизије
Акт
254 Akontacija za mesec 9. 2014. godine
1
15/09/14
Изнoс
97
32086204111110001130
97
17221
840 140915 ISP2014258501789
3.958,00
0
1
6
2
97
32086204111110001130
140915_000069_MT102 M1409150001582785
0
840 140915 ZBR0000000000069
840 140915 ISP2014258501790
73
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
731
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0000000363940 88
TIJA-MAX VALJEVO, OSLOBODIOCI
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
732
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
220 0000000013808 87
BIG CHICK - NOVI BECEJ, NOVI B
NOVI BE^EJ
220
1
09:01:42
733
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
355 0003200085466 85
ZOM IMPEX SUBOTICA, SUBOTICA
NOVI BECEJ
355
1
09:01:42
734
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
325 9500700021179 96
GSB - GROUP BEOGRAD - BEOGRAD,
NOVI BECEJ
325
1
09:01:42
735
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0000000331659 28
STIL-TEKS 037 DOO DOBANOVCI -
NOVI BECEJ
160
1
09:01:41
736
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0000000369716 26
PI PRESS BOOKS NIS - NIS, NIS
NOVI BECEJ
160
1
09:01:41
737
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
205 0000000204779 52
TIDA DIDA TR VETRNIK,
NOVI BECEJ
205
1
09:01:42
738
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0000000361122 06
DALAMBER DOO - NOVI SAD, NOVI
NOVI BECEJ
160
1
09:01:41
739
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
330 0000044000552 10
RASA I MIMA STR - NOVI BECEJ,
NOVI BECEJ
330
1
09:01:42
740
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
275 0010221816464 88
MGD DISTRIBUCIJA BACKA PALANKA
NOVI BECEJ
275
1
09:01:42
Изнoс
Износ
провизије
1.815,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140915_000055_MT102 M1409150001582771
0 512013
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
840 140915 ZBR0000000000055
843,70
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501791
97
32086204111110001130
140915_000065_MT102 M1409150001582781
0
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
840 140915 ZBR0000000000065
1.451,00
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501792
97
32086204111110001130
140915_000076_MT102 M1409150001582792
0
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
840 140915 ZBR0000000000076
420,00
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501793
97
32086204111110001130
140915_000072_MT102 M1409150001582788
0
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
840 140915 ZBR0000000000072
1.298,00
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501794
97
32086204111110001130
140915_000055_MT102 M1409150001582771
0
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
840 140915 ZBR0000000000055
1.077,50
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501795
97
32086204111110001130
140915_000055_MT102 M1409150001582771
0 4722350010
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
840 140915 ZBR0000000000055
1.040,00
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501796
97
32086204111110001130
140915_000064_MT102 M1409150001582780
0 0407142
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
840 140915 ZBR0000000000064
287,50
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501797
97
32086204111110001130
140915_000055_MT102 M1409150001582771
0 23082
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
840 140915 ZBR0000000000055
326,00
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501798
97
32086204111110001130
140915_000073_MT102 M1409150001582789
0
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
Акт
840 140915 ZBR0000000000073
524,00
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501799
97
32086204111110001130
140915_000069_MT102 M1409150001582785
0
840 140915 ZBR0000000000069
840 140915 ISP2014258501800
74
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
741
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:33
105 0000000085097 42
DP BORELI - SOMBOR,
NOVI BE^EJ
105
1
09:01:41
742
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0000000366092 34
KING CHIKEN DOO, NIKOLE TESLE
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
743
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
170 0000300779523 65
DJAK DOO - BEOGRAD, MILANA RES
NOVI BE^EJ
170
1
09:01:41
744
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
220 0000000111823 49
"OLYMPIC SPORT" OPTIKA - PANC
NOVI BECEJ
220
1
09:01:42
745
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
200 2280070101051 93
PALETA DOO - KOVACICA, MARSALA
NOVI BE^EJ
200
1
09:01:42
746
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0000000062837 36
SAN STR I KOM I MENJACNICA
NOVI BECEJ
160
1
09:01:41
747
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
355 0000001009008 86
DRVAR STR NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
09:01:42
748
08:28
15/09/14
Изнoс
Износ
провизије
3.899,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140915 ZBR0000000000049
1.385,00
0
1
6
2
840 140915 ZBR0000000000055
2.216,30
0
1
6
2
840 140915 ZBR0000000000059
7.801,00
0
1
6
2
840 140915 ZBR0000000000065
1.368,00
0
1
6
2
840 140915 ZBR0000000000062
13.170,00
0
1
6
2
840 140915 ZBR0000000000055
6.005,00
0
1
6
2
840 140915 ZBR0000000000076
221
2.898,00
0
1
1
0
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
1
08:28:14
749
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
310 2500100019760 67
BS -NLB BANKA - NOVI B
NOVI BE^EJ
310
1
09:01:42
750
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
310 2500100032368 73
EE-CONTINENTAL BANKA - NOVI
NOVI BECEJ
310
1
09:01:42
97
32086204111110001130
840 140915 ISP2014258501803
97
32086204111110001130
840 140915 ISP2014258501804
97
32086204111110001130
840 140915 ISP2014258501805
97
32086204111110001130
840 140915 ISP2014258501806
97
32086204111110001130
840 140915 ISP2014258501807
97
32086204111110001130
97
94086204214140001130
840 140915 ISP2014258501808
10.048,30
0
1
6
2
97
32086204111110001130
140915_000071_MT102 M1409150001582787
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ISP2014258501802
140915_000076_MT102 M1409150001582792
0
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
NOVI BECEJ
32086204111110001130
140915_000055_MT102 M1409150001582771
0 74080909
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
BUDZET OPSTINE -MOBILNI - NOVI
97
140915_000062_MT102 M1409150001582778
0 12030035
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
840 0000000121640 25
840 140915 ISP2014258501801
140915_000065_MT102 M1409150001582781
0
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
221
32086204111110001130
140915_000059_MT102 M1409150001582775
0
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
NOVI BEČEJ
97
140915_000055_MT102 M1409150001582771
0 105011012
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140915_000049_MT102 M1409150001582765
0
241 Obustave od zarada, 1. deo za 9. 201
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140915 ZBR0000000000071
6.886,94
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501809
97
32086204111110001130
140915_000071_MT102 M1409150001582787
97 5791000000001845450
840 140915 ZBR0000000000071
840 140915 ISP2014258501810
75
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
751
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
310 2500100016877 83
NLB BANKAZ
NOVI BECEJ
310
1
09:01:42
752
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
310 2500100032694 65
PS- NLB BANKA - NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
310
1
09:01:42
753
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
310 2500100019949 82
RD- NLB BANKA
N.MILOSEVO
310
1
09:01:42
754
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
310 2500100032830 45
SL - NLB BANKA - NOVI BECE
NOVI BE^EJ
310
1
09:01:42
755
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
355 0000005197878 20
JL-VOJVODJANSKA - NOV
NOVI BE^EJ
355
1
09:01:42
756
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
355 0000005147688 46
VOJVODJANSKA BANKAKJ
NOVI BECEJ
355
1
09:01:42
757
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
355 0000005147702 04
P E VOJVODJANSKA BANKA
NOVI BECEJ
355
1
09:01:42
758
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 5600100151168 31
KM-BANKA INTESA - NOVI BE
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
759
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 5600100082816 29
KD-BANKA INTESA - NOVI BEC
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
760
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0200100037610 75
NS - BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
Изнoс
Износ
провизије
35.097,95
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140915_000071_MT102 M1409150001582787
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000071
16.322,82
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501811
97
32086204111110001130
140915_000071_MT102 M1409150001582787
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000071
25.449,45
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501812
97
32086204111110001130
140915_000071_MT102 M1409150001582787
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000071
17.403,58
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501813
97
32086204111110001130
140915_000071_MT102 M1409150001582787
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000071
14.241,08
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501814
97
32086204111110001130
140915_000076_MT102 M1409150001582792
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000076
13.618,96
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501815
97
32086204111110001130
140915_000076_MT102 M1409150001582792
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000076
14.885,96
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501816
97
32086204111110001130
140915_000076_MT102 M1409150001582792
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000076
17.754,04
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501817
97
32086204111110001130
140915_000055_MT102 M1409150001582771
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000055
14.254,23
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501818
97
32086204111110001130
140915_000055_MT102 M1409150001582771
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
Акт
840 140915 ZBR0000000000055
13.982,30
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501819
97
32086204111110001130
140915_000055_MT102 M1409150001582771
97 5791000000001845450
840 140915 ZBR0000000000055
840 140915 ISP2014258501820
76
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
761
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0200100062967 52
PV -BANKA INTESA - NOVI BE
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
762
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0200100082968 92
BANCA INTESAZ
NOVI BECEJ
160
1
09:01:41
763
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0200100037660 22
BANCA INTESAN
NOVI BECEJ
160
1
09:01:41
764
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
180 3301010387145 43
GJ - ALPHA BANK - NOVI
NOVI BECEJ
180
1
09:01:42
765
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
205 1001549358074 40
MB -KOMERCIJALN - NO
NOVI BE^EJ
205
1
09:01:42
766
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0200100020016 89
BAT - NOVI BEC
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
767
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0200100116951 90
VDJ INTESA
NOVI BECEJ
160
1
09:01:41
768
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
200 0000024580580 10
IS VOJVODJANSKA
NOVI BECEJ
200
1
09:01:42
769
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
265 0000000581085 36
46-rajfajzen banka
NOVI BECEJ
265
1
09:01:42
770
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
200 0000024580598 53
07-POSTANSKA STED - BE
NOVI BE^EJ
200
1
09:01:42
Изнoс
Износ
провизије
14.778,48
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140915_000055_MT102 M1409150001582771
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000055
42.566,04
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501821
97
32086204111110001130
140915_000055_MT102 M1409150001582771
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000055
6.772,85
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501822
97
32086204111110001130
140915_000055_MT102 M1409150001582771
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000055
11.791,92
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501823
97
32086204111110001130
140915_000061_MT102 M1409150001582777
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000061
5.875,63
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501824
97
32086204111110001130
140915_000064_MT102 M1409150001582780
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000064
27.039,57
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501825
97
32086204111110001130
140915_000055_MT102 M1409150001582771
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000055
9.993,42
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501826
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000056
8.677,74
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501827
97
32086204111110001130
140915_000062_MT102 M1409150001582778
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000062
43.813,70
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501828
97
32086204111110001130
140915_000067_MT102 M1409150001582783
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
Акт
840 140915 ZBR0000000000067
10.267,74
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501829
97
32086204111110001130
140915_000062_MT102 M1409150001582778
97 5791000000001845450
840 140915 ZBR0000000000062
840 140915 ISP2014258501830
77
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
771
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 5600100398406 76
EE-BANKA INTESA - NOVI BECE
NOVI BECEJ
160
1
09:01:41
772
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 5600100419934 94
BANKA INTESA-75 - NOVI BE
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
773
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
265 0000000646736 90
BZB - KIKINDA
NOVI BE^EJ
265
1
09:01:42
774
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
310 2500100052679 56
NLB BANKA S
NOVI BECEJ
310
1
09:01:42
775
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:33
105 0000406500960 64
MN -AIK BANKA - BEC
NOVI BE^EJ
105
1
09:01:41
776
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0200100092556 40
BANCA INTESAKM
NOVI BECEJ
160
1
09:01:41
777
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
220 2330000034301 96
94-PROKREDIT BANKA,
NOVI BE^EJ
220
1
09:01:42
778
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
180 3301010505342 84
27 - alpha BANKA - NOV
NOVI BE^EJ
180
1
09:01:42
779
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
310 2500100352575 43
SLJ- NLB BANKA - BECE
NOVI BE^EJ
310
1
09:01:42
780
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0200100085576 28
PAVL-BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
Изнoс
Износ
провизије
6.886,94
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000056
5.875,63
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501831
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000056
15.874,56
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501832
97
32086204111110001130
140915_000067_MT102 M1409150001582783
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000067
41.946,71
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501833
97
32086204111110001130
140915_000071_MT102 M1409150001582787
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000071
6.772,85
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501834
97
32086204111110001130
140915_000049_MT102 M1409150001582765
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000049
36.716,38
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501835
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000056
26.040,10
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501836
97
32086204111110001130
140915_000065_MT102 M1409150001582781
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000065
15.100,92
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501837
97
32086204111110001130
140915_000061_MT102 M1409150001582777
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000061
11.236,99
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501838
97
32086204111110001130
140915_000071_MT102 M1409150001582787
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
Акт
840 140915 ZBR0000000000071
13.131,90
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501839
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
840 140915 ZBR0000000000056
840 140915 ISP2014258501840
78
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
781
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0200100071141 71
97-BANKA INT - NO
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
782
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 5600100632670 49
an banca intesa
NOVI BECEJ
160
1
09:01:41
783
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
170 0010162691000 21
DJS-UniCredit Ban - BE
NOVI BE^EJ
170
1
09:01:41
784
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 5600100675272 89
BO-BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
785
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 5600100675264 16
NZ- BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
786
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 5600101032235 80
BANKA INTESA - 80 - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
787
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
355 0003200246194 88
92 -vojvodj.banka - NOVI
NOVI BE^EJ
355
1
09:01:42
788
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
355 0000005598734 58
vd vojvodanska banka
NOVI BECEJ
355
1
09:01:42
789
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 5600100503765 25
105-BANKA INTESA - NO
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
790
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
355 0000005147648 69
MILOS-VOJVODJANSKA - NOV
NOVI BE^EJ
355
1
09:01:42
Изнoс
Износ
провизије
13.643,02
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000056
13.703,68
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501841
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000056
17.633,80
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501842
97
32086204111110001130
140915_000059_MT102 M1409150001582775
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000059
15.360,84
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501843
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000056
26.244,28
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501844
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000056
15.790,56
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501845
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000056
24.677,30
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501846
97
32086204111110001130
140915_000076_MT102 M1409150001582792
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000076
9.560,58
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501847
97
32086204111110001130
140915_000076_MT102 M1409150001582792
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000076
12.825,46
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501848
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
Акт
840 140915 ZBR0000000000056
26.443,10
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501849
97
32086204111110001130
140915_000076_MT102 M1409150001582792
97 5791000000001845450
840 140915 ZBR0000000000076
840 140915 ISP2014258501850
79
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
791
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
200 0000043772910 86
TJ-POSTANSKA STEDIONICA
KUMANE
200
1
09:01:42
792
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
310 7200100033741 02
108 -NLB BANKA - NOVI BE
NOVI BE^EJ
310
1
09:01:42
793
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 5600100523723 97
SABO - BANCA INTESA
NOVI BECEJ
160
1
09:01:41
794
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
355 0003200089423 48
PD-VOJVODJANSKA B - NO
NOVI BE^EJ
355
1
09:01:42
795
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
180 3161010447748 33
SOCITEGENERALEBANKAMI
NOVI BECEJ
180
1
09:01:42
796
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0200100098783 80
BANCA INTESADB
NOVI BECEJ
160
1
09:01:41
797
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 0200100088087 61
BANCA INTESAMI
NOVI BECEJ
160
1
09:01:41
798
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
355 0000005198030 49
127 - VOJVODJANSKA - NOV
NOVI BECEJ
355
1
09:01:42
799
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
310 2500100368331 14
130-NLB BANKA - NOVI BECE
NOVI BE^EJ
310
1
09:01:42
800
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 5800100047491 50
89-B.INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
Изнoс
Износ
провизије
22.842,46
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140915_000062_MT102 M1409150001582778
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000062
22.842,46
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501851
97
32086204111110001130
140915_000071_MT102 M1409150001582787
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000071
22.662,60
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501852
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000056
21.845,60
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501853
97
32086204111110001130
140915_000076_MT102 M1409150001582792
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000076
40.892,79
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501854
97
32086204111110001130
140915_000061_MT102 M1409150001582777
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000061
37.408,40
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501855
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000056
39.148,33
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501856
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000056
44.430,25
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501857
97
32086204111110001130
140915_000076_MT102 M1409150001582792
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000076
5.315,41
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501858
97
32086204111110001130
140915_000071_MT102 M1409150001582787
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
Акт
840 140915 ZBR0000000000071
15.828,19
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501859
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
840 140915 ZBR0000000000056
840 140915 ISP2014258501860
80
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
801
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 5500100719682 55
131 -BANCA INT - NO
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
802
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
330 4400102085135 87
132 - CREDIT AGRICO - NO
NOVI BE^EJ
330
1
09:01:42
803
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
170 0010241894000 87
102 -UNICREDIT BANK,
NOVI BE^EJ
170
1
09:01:41
804
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
205 9001018981970 68
KOMERCIJALNA-61, NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
205
1
09:01:42
805
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
220 2230000056688 74
90-procredit banka, Becej
NOVI BECEJ
220
1
09:01:42
806
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 2700100075520 42
BANKA INTESAM
NOVI BE^EJ
160
1
09:01:41
807
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
160 5600100698752 71
DA-BANKA INTESA - BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
09:01:41
808
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
355 0000005252942 19
RM-VOJVO?ANSKA BANK
KUMANE
355
1
09:01:42
809
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:34
205 9001012595734 15
59-KOMERCIJALNA BANK,
NOVI BE^EJ
205
1
09:01:42
810
08:28
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
08:29:35
355 0003200232334 55
vojvodjanska banka-106
Novi Becej
355
1
09:01:42
Изнoс
Износ
провизије
22.752,53
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000056
40.739,05
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501861
97
32086204111110001130
140915_000073_MT102 M1409150001582789
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000073
13.864,90
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501862
97
32086204111110001130
140915_000059_MT102 M1409150001582775
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000059
12.426,08
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501863
97
32086204111110001130
140915_000064_MT102 M1409150001582780
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000064
13.861,34
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501864
97
32086204111110001130
140915_000065_MT102 M1409150001582781
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000065
33.747,43
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501865
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000056
23.556,29
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501866
97
32086204111110001130
140915_000056_MT102 M1409150001582772
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000056
26.568,28
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501867
97
32086204111110001130
140915_000076_MT102 M1409150001582792
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140915 ZBR0000000000076
20.500,74
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501868
97
32086204111110001130
140915_000064_MT102 M1409150001582780
97 5791000000001845450
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
Акт
840 140915 ZBR0000000000064
24.249,28
0
1
6
2
840 140915 ISP2014258501869
97
32086204111110001130
140915_000076_MT102 M1409150001582792
97 5791000000001845450
840 140915 ZBR0000000000076
840 140915 ISP2014258501870
81
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
811
09:37
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
09:39:55
160 0200100082968 92
BANCA INTESAZ
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
812
09:37
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
09:39:55
160 0200100037660 22
BANCA INTESAN
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
813
09:37
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
09:39:55
160 5500100719682 55
131 -BANCA INT - NO
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
814
09:37
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
09:39:55
160 5800100047491 50
89-B.INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
815
09:37
15/09/14
1
09:37:08
816
09:37
15/09/14
Изнoс
Износ
провизије
2.000,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140915 ZBR0000000000285
2.000,00
0
1
6
2
840 140915 ZBR0000000000285
2.000,00
0
1
6
2
840 140915 ZBR0000000000285
2.000,00
0
1
6
2
840 140915 ZBR0000000000285
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
2.632,91
0
1
1
0
254 Doprinos za PIO na teret primaoc
97
21086204249110001130
840 140915 ISP2014258508076
97
21086204249110001130
840 140915 ISP2014258508077
97
21086204249110001130
840 140915 ISP2014258508078
97
21086204249110001130
97
0391000000001854198
840 140915 ISP2014258508079
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
2.025,32
0
1
1
0
254 Porez na dohodak gradjana
1
09:37:08
817
12:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
12:37:57
310 0000000005622 31
SAVA BUDISSIN DVD
NOVO MILOS
310
1
12:39:30
818
12:35
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
12:37:58
845 0000000146849 27
PD EPS-SNABD.SEK.ZRENJ.-PRIVREDA
ZRENJANIN
845
1
12:39:42
819
12:36
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
15/09/14
12:37:56
220 0000000133069 40
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
12:39:29
820
12:36
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15/09/14
12:37:54
160 0000000360533 27
UDRUZZENJE GRADJANA RADIONICA SNOVA
NOVI BECHE
160
1
12:39:05
97
21086204249110001130
97
0391000000001854198
840 140915 ISP2014258508080
10.000,00
0
1
6
2
840 140915 ZBR0000000001138
441,13
0
1
6
2
840 140915 ZBR0000000001151
221
26702214251190001300
840 140915 UNN4690113000030
97
63702204212110001620
140915_001151_MT102 M1409150001603440
0 393390023899179
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
NOVI BEČEJ
97
140915_001138_MT102 M1409150001603427
0
263 Ostali transferi
30.000,00
220
0
1
6
2
840 140915 UNN4690113000031
97
40702184819110001810
140915_001125_MT102 M1409150001603394
0
263 Ostali transferi
263 Ostali transferi
840 140915 ISP2014258508075
140915_000285_MT102 M1409150001587240
97 0391000000001854198
249 naknada
221
21086204249110001130
140915_000285_MT102 M1409150001587240
97 0391000000001854198
249 naknada
NOVI BEČEJ
97
140915_000285_MT102 M1409150001587240
97 0391000000001854198
249 naknada
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140915_000285_MT102 M1409150001587240
97 0391000000001854198
249 naknada
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140915 ZBR0000000001125
50.000,00
0
1
6
2
840 140915 UNN4690113000032
97
78702174242210001820
140915_001105_MT102 M1409150001603357
0
840 140915 ZBR0000000001105
840 140915 UNN4690113000033
82
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
821
12:37
15/09/14
1
12:37:43
822
12:38
15/09/14
1
12:38:21
823
12:38
15/09/14
1
12:38:56
824
12:39
15/09/14
1
12:39:31
825
12:40
15/09/14
1
12:40:03
826
12:40
15/09/14
1
12:40:38
827
12:41
15/09/14
1
12:41:15
828
12:41
15/09/14
1
12:41:57
829
12:42
15/09/14
1
12:42:49
830
13:01
15/09/14
1
13:01:22
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠ.N.Bečej
NOVI BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
13.856,69
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
88702194631110001090
97
65003314214110001090
840 140915 UNN4690113000034
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠ.N.Bečej
NOVI BEČEJ
601
633,18
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
88702194631110001090
97
26003314212210001090
840 140915 UNN4690113000035
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠ.N.Bečej
NOVI BEČEJ
601
365,53
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
88702194631110001090
97
70003314213110001090
840 140915 UNN4690113000036
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠ.N.Bečej
NOVI BEČEJ
601
5.792,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
88702194631110001090
97
16003314214210001090
840 140915 UNN4690113000037
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠ.N.Bečej
NOVI BEČEJ
601
1.740,04
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
88702194631110001090
97
16003314213240001090
840 140915 UNN4690113000038
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIR.ZA PLAN.IZGR.URE.NAS.I ZAŠT.
NOVI BEČEJ
221
820,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
26702204214210001160
97
42094614214210001160
840 140915 UNN4690113000039
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIR.ZA PLAN.IZGR.URE.NAS.I ZAŠT.
NOVI BEČEJ
221
6.922,42
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
85702204212110001160
97
04094614212110001160
840 140915 UNN4690113000040
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIR.ZA PLAN.IZGR.URE.NAS.I ZAŠT.
NOVI BEČEJ
221
5.391,40
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
75702204214110001160
97
91094614214110001160
840 140915 UNN4690113000041
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MESNA ZAJEDNICA NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
101.332,80
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
17702204245110001160
97
24086274245110001160
840 140915 UNN4690113000042
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
476,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140915 BUD0100000000150
83
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
831
15:01
15/09/14
1
15:01:25
832
17:21
15/09/14
1
17:21:01
833
19:58
15/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
306,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140915 BUD0200000000148
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140915 BUD0300000000146
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
1
19:58:55
834
10:50
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
10:53:22
285 2251050000133 87
KORAL STKR
ZRENJANIN
285
1
10:55:08
835
10:50
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
10:53:22
205 0000000004187 40
CEKOS IN DOO BEOGRAD
Beograd (S
205
1
10:55:08
836
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:22
160 0000000161224 46
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
13:07:12
837
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:25
355 0000001500003 46
TELEKOM SRBIJA BEOGRAD
BEOGRAD
355
1
13:07:13
838
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:21
105 0000000031317 71
MATIJEVIC-NOVI SAD
NOVI SAD
105
1
13:06:36
839
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:25
355 0000001500003 46
TELEKOM SRBIJA BEOGRAD
BEOGRAD
355
1
13:07:13
840
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:25
340 0000011407455 38
BERCEK & BERCEK
NOVI SAD
340
1
13:07:13
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140915 BUD0500000000151
9.554,00
0
1
6
2
97
09086204261210001130
140916_000483_MT102 M1409160001631830
0 73
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140916 ZBR0000000000483
1.397,00
0
1
6
2
840 140916 UNN4690113000013
97
48086204263110001130
140916_000478_MT102 M1409160001631825
0 508/14
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140916 ZBR0000000000478
177,34
0
1
6
2
840 140916 UNN4690113000014
97
60086204212210001130
140916_001252_MT102 M1409160001644847
0 30101
221 RACUN
840 140916 ZBR0000000001252
39.674,44
0
1
6
2
840 140916 ISP2014259551495
97
02086204214110001130
140916_001296_MT102 M1409160001644895
97 741550231187257
221 RACUN
840 140916 ZBR0000000001296
7.455,79
0
1
6
2
840 140916 ISP2014259551496
97
03086204268230001130
140916_001238_MT102 M1409160001644823
0 84
221 RACUN
840 140916 ZBR0000000001238
78.065,59
0
1
6
2
840 140916 ISP2014259551497
97
02086204214110001130
140916_001296_MT102 M1409160001644895
97 031550231162093
221 RACUN
221 RACUN
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140916 ZBR0000000001296
25.000,00
0
1
6
2
840 140916 ISP2014259551498
97
72702214234390001830
140916_001292_MT102 M1409160001644891
0 532014
840 140916 ZBR0000000001292
840 140916 ISP2014259551499
84
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
841
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:22
160 0000000399542 79
KIKINDSKE
KIKINDA
160
1
13:07:12
842
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:22
165 0000000029712 52
TAMBURICA FEST ZRENJANIN
ZRENJANIN
165
1
13:07:12
843
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:24
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
13:07:13
844
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:24
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
13:07:13
845
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:24
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
13:07:13
846
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:24
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
13:07:13
847
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:24
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
13:07:13
848
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:24
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
13:07:13
849
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:24
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
13:07:13
850
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:24
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
13:07:13
Изнoс
Износ
провизије
50.000,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
19702214234320001830
140916_001252_MT102 M1409160001644847
0 178
221 RACUN
840 140916 ZBR0000000001252
69.000,00
0
1
6
2
840 140916 ISP2014259551500
97
61702134249110001470
140916_001258_MT102 M1409160001644853
0 6
221 RACUN
840 140916 ZBR0000000001258
41.570,00
0
1
6
2
840 140916 ISP2014259551501
97
37086204236210001130
140916_001286_MT102 M1409160001644885
0 2014921
221 RACUN
840 140916 ZBR0000000001286
3.435,00
0
1
6
2
840 140916 ISP2014259551502
97
37086204236210001130
140916_001286_MT102 M1409160001644885
0 2014991
221 RACUN
840 140916 ZBR0000000001286
4.520,00
0
1
6
2
840 140916 ISP2014259551503
97
37086204236210001130
140916_001286_MT102 M1409160001644885
0 20141055
221 RACUN
840 140916 ZBR0000000001286
5.690,00
0
1
6
2
840 140916 ISP2014259551504
97
37086204236210001130
140916_001286_MT102 M1409160001644885
0 2014871
221 RACUN
840 140916 ZBR0000000001286
2.480,00
0
1
6
2
840 140916 ISP2014259551505
97
37086204236210001130
140916_001286_MT102 M1409160001644885
0 20141010
221 RACUN
840 140916 ZBR0000000001286
1.160,00
0
1
6
2
840 140916 ISP2014259551506
97
37086204236210001130
140916_001286_MT102 M1409160001644885
0 2014807
221 RACUN
840 140916 ZBR0000000001286
8.150,00
0
1
6
2
840 140916 ISP2014259551507
97
37086204236210001130
140916_001286_MT102 M1409160001644885
0 2014935
221 RACUN
221 RACUN
Акт
840 140916 ZBR0000000001286
38.599,99
0
1
6
2
840 140916 ISP2014259551508
97
37086204236210001130
140916_001286_MT102 M1409160001644885
0 2014806
840 140916 ZBR0000000001286
840 140916 ISP2014259551509
85
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
851
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:25
330 0000044000433 76
SKUTER SERVIS ATILA BITO
NOVI BECEJ
330
1
13:07:13
852
13:00
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16/09/14
13:05:22
160 0000000317744 63
RIMOKATOL. ZUP. SV. MARIJA MAG
NOVO MILOS
160
1
13:07:12
853
13:00
16/09/14
1
13:00:59
854
13:00
16/09/14
1
13:00:59
855
13:00
16/09/14
1
13:00:59
856
13:00
16/09/14
1
13:00:59
857
13:00
16/09/14
1
13:00:59
858
13:00
16/09/14
1
13:00:59
859
13:00
16/09/14
1
13:00:59
860
13:00
16/09/14
1
13:00:59
Изнoс
Износ
провизије
24.000,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140916 ZBR0000000001289
100.000,00
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000001252
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
85.500,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
06086204252110001130
840 140916 ISP2014259551510
97
81702124819310001110
840 140916 ISP2014259551511
97
88702194631110001090
97
08003314235210001090
840 140916 ISP2014259551512
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
3.730,98
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
88702194631110001090
97
65003314214110001090
840 140916 ISP2014259551513
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
3.055,45
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
88702194631110001090
97
75003314212110001090
840 140916 ISP2014259551514
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001071664 07
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
9.211,36
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
63702184213110001810
97
18849634213110001810
840 140916 ISP2014259551515
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001267660 33
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
1.377,80
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
09702154631110001920
97
29021134214110001920
840 140916 ISP2014259551516
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001071664 07
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
2.932,75
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
58702184214110001810
97
13849634214110001810
840 140916 ISP2014259551517
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001267660 33
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
3.838,92
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
09702154631110001920
97
29021134214110001920
840 140916 ISP2014259551518
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001071664 07
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
262 PRENOS SREDSTAVA
97
140916_001252_MT102 M1409160001644847
0
263 PRENOS SREDSTAVA
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140916_001289_MT102 M1409160001644888
0 214
221 RACUN
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
6.733,49
0
1
1
0
97
53702184214140001810
97
08849634214140001810
840 140916 ISP2014259551519
86
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
861
13:00
16/09/14
1
13:00:59
862
13:00
16/09/14
1
13:00:59
863
13:01
16/09/14
1
13:01:00
864
13:01
16/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000383743 95
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000383743 95
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
200 0000030885503 47
MARIJA TANDI
BOCAR
200
1
13:07:12
866
13:01
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
13:02
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
13:05:22
160 0000000187144 80
AMATERSKO POZORISSTE NOVI BECHEJ
NOVI BECHE
160
1
13:07:12
868
13:24
17:20
1
17:20:48
0
1
1
0
26.470,42
0
1
1
0
564,00
0
1
1
0
10.000,00
1.904,00
05702214234210001830
97
23815884214110001830
97
05702214234210001830
97
33815884212110001830
97
80702204213110001160
97
87086274213110001160
97
87702164214210001911
97
18086294214210001911
0
1
6
2
97
38702194729310001040
0
1
1
0
840 140916 ISP2014259551524
97
38702194729310001040
97
7191000000001868499
840 140916 ISP2014259551525
50.000,00
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000001256
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
97
78702174242210001820
140916_001256_MT102 M1409160001644851
0
263 Ostali transferi
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 140916 UNN4690113000099
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140916 BUD0100000000148
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
204,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140916 BUD0200000000146
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
97
140916_001266_MT102 M1409160001644861
97 7191000000001868499
254 Porez na dohodak gradjana
16/09/14
16/09/14
Под. за рекламацију
0
840 140916 ZBR0000000001266
867
870
12.702,51
247 JEDNOKRATNA POMOC
13:01:00
15:01:04
1
840 140916 ISP2014259551523
1
1
1
262 Transferi u okviru drzavnih organa
840 0000000121640 25
15:01
0
840 140916 ISP2014259551522
13:05:23
16/09/14
Под. за рекл. збирног
262 PRENOS SREDSTAVA
13:01
869
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140916 ISP2014259551521
16/09/14
13:24:30
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 PRENOS SREDSTAVA
865
1
3.086,26
Ста
840 140916 ISP2014259551520
13:01:00
16/09/14
Износ
провизије
Акт
262 PRENOS SREDSTAVA
1
16/09/14
Изнoс
136,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140916 BUD0300000000145
87
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
871
19:42
16/09/14
Шиф. пл.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
19:42:23
872
12:29
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
17/09/14
12:33:44
200 0000043772910 86
POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA A.D. BEO
1
12:35:58
873
12:29
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
17/09/14
12:33:46
355 0000005147688 46
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
12:35:58
874
13:01
1
13:01:18
875
14:31
17/09/14
1
14:31:06
876
14:31
17/09/14
1
14:31:06
877
14:31
17/09/14
1
14:31:06
878
14:31
17/09/14
Изнoс
Износ
провизије
136,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140916 BUD0500000000150
NOVI BEČEJ
221
5.270,00
200
NOVI BEČEJ
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000000957
221
35.519,00
355
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000000970
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
72086204261220001130
840 140917 UNN4690113000098
97
61086204144110001130
140917_000970_MT102 M1409170001670309
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000000121640 25
97
140917_000957_MT102 M1409170001670294
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
340,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 140917 UNN4690113000099
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140917 BUD0100000000149
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
289.800,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204819110001160
97
64086274819110001160
840 140917 ISP2014260520197
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
51.100,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204819110001160
97
64086274819110001160
840 140917 ISP2014260520198
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
110.250,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
07702204819410001160
97
14086274819410001160
840 140917 ISP2014260520199
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
136.500,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
1
14:31:06
879
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
160 5800100229506 18
KRISTINA VRESCAK
NOVI BECEJ
160
1
14:42:13
880
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
160 5600100890807 86
TIMEA CAJKA
NOVI BECEJ
160
1
14:42:13
97
80702204251910001160
97
87086274251910001160
840 140917 ISP2014260520200
20.000,00
0
1
6
2
97
72702124239110001110
140917_001400_MT102 M1409170001675940
97 6391000000001878719
249 NAKNADA
249 Ostali prihodi fizickih lica
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
298 Raspored sredstva - tarifa
1
17/09/14
Трез.зд.
840 140917 ZBR0000000001400
50.000,00
0
1
6
2
840 140917 ISP2014260520201
97
72702124239110001110
140917_001400_MT102 M1409170001675940
97 6391000000001878719
840 140917 ZBR0000000001400
840 140917 ISP2014260520202
88
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
881
14:31
17/09/14
1
14:31:06
882
14:31
17/09/14
1
14:31:06
883
14:31
17/09/14
1
14:31:06
884
14:31
17/09/14
1
14:31:06
885
14:31
17/09/14
1
14:31:06
886
14:31
17/09/14
1
14:31:06
887
14:31
17/09/14
1
14:31:06
888
14:31
17/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
72702124239110001110
97
6391000000001878719
10.494,91
0
1
1
0
97
72702124239110001110
97
6391000000001878719
840 140917 ISP2014260520204
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
20.378,46
0
1
1
0
254 Porez na dohodak gradjana
97
72702124239110001110
97
6391000000001878719
840 140917 ISP2014260520205
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
3.841,28
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
75702204214110001160
97
75086254214110001160
840 140917 ISP2014260520206
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
100.000,00
0
1
1
0
97
23702174242210007820
0
263 Prenos sredstava
840 140917 ISP2014260520207
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
2.283,06
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
85702204212110001160
97
47086284212110001160
840 140917 ISP2014260520208
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
4.520,55
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
85702204212110001160
97
47086284212110001160
840 140917 ISP2014260520209
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
9.911,82
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
160 0000000204764 85
MKUD JOKAI MOR - NOVI BE^EJ
NOVI BE^EJ
160
1
14:42:13
890
14:31
97
85702204212110001160
97
47086284212110001160
840 140917 ISP2014260520210
60.000,00
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001400
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
97
78702174242210001820
140917_001400_MT102 M1409170001675940
0
263 Prenos sredstava
840 0000000121640 25
262 Prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
254 Doprinos za ZO na teret primaoca
889
14:31:06
26.491,99
Ста
840 140917 ISP2014260520203
14:31:06
1
Износ
провизије
Акт
254 Doprinos za PIO na teret primaoc
1
17/09/14
Изнoс
168.000,00
0
1
1
0
840 140917 ISP2014260520211
97
94702204249110001160
97
13094614249110001160
840 140917 ISP2014260520212
89
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
891
14:31
17/09/14
1
14:31:06
892
14:31
17/09/14
1
14:31:06
893
14:31
17/09/14
1
14:31:06
894
14:31
17/09/14
1
14:31:06
895
14:31
17/09/14
1
14:31:06
896
14:31
17/09/14
1
14:31:06
897
14:31
17/09/14
1
14:31:06
898
14:31
17/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
3.490,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
27014874266110001912
840 140917 ISP2014260520213
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
6.481,95
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
85702204212110001160
97
85086254212110001160
840 140917 ISP2014260520214
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
5.305,29
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
85702204212110001160
97
85086254212110001160
840 140917 ISP2014260520215
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
2.127,46
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
11014874211110001912
840 140917 ISP2014260520216
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
1.046,41
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
98014874213110001912
840 140917 ISP2014260520217
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
9.471,48
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
54014874212210001912
840 140917 ISP2014260520218
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
4.589,70
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
93014874214110001912
840 140917 ISP2014260520219
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
406,78
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
1
14:31:06
899
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
355 0000001023056 40
CRVENI KRST OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
14:42:14
900
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
355 0000001023056 40
CRVENI KRST OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
14:42:14
97
61702214214110001473
97
43849464214110001473
840 140917 ISP2014260520220
1.554,11
0
1
6
2
97
24702124811310001110
140917_001410_MT102 M1409170001675952
97 40831794214110001110
262 Prenos sredstava
262 Prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140917 ZBR0000000001410
177,34
0
1
6
2
840 140917 ISP2014260520221
97
24702124811310001110
140917_001410_MT102 M1409170001675952
97 98831794212210001110
840 140917 ZBR0000000001410
840 140917 ISP2014260520222
90
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
901
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
355 0000001023056 40
CRVENI KRST OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
14:42:14
902
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
355 0000001023056 40
CRVENI KRST OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
14:42:14
903
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
205 0000000001046 54
AUTORSKI BIRO BEOGRAD
BEOGRAD
205
1
14:42:13
904
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:32:08
205 0000000131650 25
GP NOVI BECEJ-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
205
1
14:34:10
905
14:31
17/09/14
1
14:31:06
906
14:31
17/09/14
Изнoс
Износ
провизије
424,40
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
24702124811310001110
140917_001410_MT102 M1409170001675952
97 88831794213240001110
262 Prenos sredstava
840 140917 ZBR0000000001410
690,00
0
1
6
2
840 140917 ISP2014260520223
97
24702124811310001110
140917_001410_MT102 M1409170001675952
97 35831794214140001110
262 Prenos sredstava
840 140917 ZBR0000000001410
54.748,00
0
1
6
2
840 140917 ISP2014260520224
97
72702214234390001830
140917_001403_MT102 M1409170001675943
0 23081
221 PREDRACUN
840 140917 ZBR0000000001403
421.485,20
0
1
6
1
840 140917 ISP2014260520225
97
09086204264120001130
140917_182627_MT103 M1409170001675378
0 4814
221 RACUN
840 140917 ISP2014260520226
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
177.721,52
0
1
1
0
254 Doprinos za PIO na teret primaoc
97
72702124239110001110
97
7191000000001878102
840 140917 ISP2014260520227
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
136.708,85
0
1
1
0
254 Porez na dohodak gradjana
1
14:31:06
907
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
310 2500100052679 56
NLB BANKA S
NOVI BECEJ
310
1
14:42:13
908
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:52:02
180 3301010351451 37
025Sm
NOVI BECEJ
180
1
14:54:15
909
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
160 0200100092556 40
BANCA INTESAKM
NOVI BECEJ
160
1
14:42:13
910
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:52:02
180 3161010447748 33
SOCITEGENERALEBANKAMI
NOVI BECEJ
180
1
14:54:15
97
72702124239110001110
97
7191000000001878102
840 140917 ISP2014260520228
50.000,00
0
1
6
2
97
72702124239110001110
140917_001407_MT102 M1409170001675947
97 7191000000001878102
249 naknada
840 140917 ZBR0000000001407
50.000,00
0
1
6
2
840 140917 ISP2014260520229
97
72702124239110001110
140917_001419_MT102 M1409170001677990
97 7191000000001878102
249 naknada
840 140917 ZBR0000000001419
50.000,00
0
1
6
2
840 140917 ISP2014260520230
97
72702124239110001110
140917_001400_MT102 M1409170001675940
97 7191000000001878102
249 naknada
249 naknada
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140917 ZBR0000000001400
50.000,00
0
1
6
2
840 140917 ISP2014260520231
97
72702124239110001110
140917_001419_MT102 M1409170001677990
97 7191000000001878102
840 140917 ZBR0000000001419
840 140917 ISP2014260520232
91
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
911
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
160 0200100098783 80
BANCA INTESADB
NOVI BECEJ
160
1
14:42:13
912
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
160 0200100088087 61
BANCA INTESAMI
NOVI BECEJ
160
1
14:42:13
913
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
160 5600100154655 46
352nb
NOVI BECEJ
160
1
14:42:13
914
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
160 5800100052266 81
913-rsh
NOVI BECEJ
160
1
14:42:13
915
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
170 0010052959000 40
100078sp
NOVI BECEJ
170
1
14:42:13
916
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
160 5600100809910 83
381 -igm
novi becej
160
1
14:42:13
917
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
310 2500200304748 12
f593ns
NOVI BECEJ
310
1
14:42:13
918
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
205 1001528718482 30
044ibo
NOVI BECEJ
205
1
14:42:13
919
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:52:02
180 3301010517785 03
081mjn
N"
180
1
14:54:15
920
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
160 5600100432264 61
912-bn intesa
NOVI BECEJ
160
1
14:42:13
Изнoс
Износ
провизије
50.000,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
72702124239110001110
140917_001400_MT102 M1409170001675940
97 7191000000001878102
249 naknada
840 140917 ZBR0000000001400
50.000,00
0
1
6
2
840 140917 ISP2014260520233
97
72702124239110001110
140917_001400_MT102 M1409170001675940
97 7191000000001878102
249 naknada
840 140917 ZBR0000000001400
30.000,00
0
1
6
2
840 140917 ISP2014260520234
97
72702124239110001110
140917_001400_MT102 M1409170001675940
97 7191000000001878102
249 naknada
840 140917 ZBR0000000001400
30.000,00
0
1
6
2
840 140917 ISP2014260520235
97
72702124239110001110
140917_001400_MT102 M1409170001675940
97 7191000000001878102
249 naknada
840 140917 ZBR0000000001400
30.000,00
0
1
6
2
840 140917 ISP2014260520236
97
72702124239110001110
140917_001402_MT102 M1409170001675942
97 7191000000001878102
249 naknada
840 140917 ZBR0000000001402
30.000,00
0
1
6
2
840 140917 ISP2014260520237
97
72702124239110001110
140917_001400_MT102 M1409170001675940
97 7191000000001878102
249 naknada
840 140917 ZBR0000000001400
30.000,00
0
1
6
2
840 140917 ISP2014260520238
97
72702124239110001110
140917_001407_MT102 M1409170001675947
97 7191000000001878102
249 naknada
840 140917 ZBR0000000001407
30.000,00
0
1
6
2
840 140917 ISP2014260520239
97
72702124239110001110
140917_001403_MT102 M1409170001675943
97 7191000000001878102
249 naknada
840 140917 ZBR0000000001403
30.000,00
0
1
6
2
840 140917 ISP2014260520240
97
72702124239110001110
140917_001419_MT102 M1409170001677990
97 7191000000001878102
249 naknada
249 naknada
Акт
840 140917 ZBR0000000001419
20.000,00
0
1
6
2
840 140917 ISP2014260520241
97
72702124239110001110
140917_001400_MT102 M1409170001675940
97 7191000000001878102
840 140917 ZBR0000000001400
840 140917 ISP2014260520242
92
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
921
14:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17/09/14
14:40:07
160 5600100922385 24
f195sa
NOVI BECEJ
160
1
14:42:13
922
15:00
17/09/14
1
15:00:57
923
17:22
17/09/14
1
17:22:00
924
18:55
17/09/14
1
18:55:55
925
12:01
18/09/14
1
12:01:22
926
12:02
18/09/14
Изнoс
Износ
провизије
10.000,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140917 ZBR0000000001400
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
72702124239110001110
840 140917 ISP2014260520243
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140917 BUD0200000000145
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
204,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140917 BUD0300000000144
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140917 BUD0500000000151
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001071664 07
JU"SPORT.REK.C.JEDINSTVO"NB-Sr.iz B
NOVI BEČEJ
221
168.401,27
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
27702185122410001810
97
79849635122410001810
840 140918 UNN4690113000009
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIR.ZA PLAN.IZGR.URE.NAS.I ZAŠT.
NOVI BEČEJ
221
700.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
1
12:02:03
927
12:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/09/14
12:11:22
355 0000001010217 48
STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPSTI
BEOGRAD
355
1
12:12:46
928
12:05
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/09/14
12:11:22
205 0000000135800 88
TISKA PERLA DOO SUBOTICA
Subotica
205
1
12:12:46
929
12:05
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/09/14
12:11:22
205 0000000135800 88
TISKA PERLA DOO SUBOTICA
Subotica
205
1
12:12:46
930
12:05
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/09/14
12:11:22
205 0000000135800 88
TISKA PERLA DOO SUBOTICA
Subotica
205
1
12:12:46
97
80702204251910001160
97
96094614251910001160
840 140918 UNN4690113000010
97.125,00
0
1
6
2
97
19086204233990001130
140918_000757_MT102 M1409180001690462
0 1/2
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140918 ZBR0000000000757
19.200,00
0
1
6
2
840 140918 UNN4690113000011
97
81086204237110001130
140918_000743_MT102 M1409180001690446
0 121/14
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140918 ZBR0000000000743
119.400,00
0
1
6
2
840 140918 UNN4690113000012
97
81086204237110001130
140918_000743_MT102 M1409180001690446
0 118/14
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
ПНБодобрења
SWIFT порука
140917_001400_MT102 M1409170001675940
97 7191000000001878102
249 naknada
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140918 ZBR0000000000743
22.800,00
0
1
6
2
840 140918 UNN4690113000013
97
81086204237110001130
140918_000743_MT102 M1409180001690446
0 110/14
840 140918 ZBR0000000000743
840 140918 UNN4690113000014
93
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
931
12:06
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/09/14
12:11:22
205 0000000135800 88
TISKA PERLA DOO SUBOTICA
Subotica
205
1
12:12:46
932
12:07
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
18/09/14
12:11:21
160 5600100061789 60
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:12:46
933
12:07
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
18/09/14
12:11:22
250 2040020281500 96
EUROBANK A.D. BEOGRAD
1
12:12:46
934
12:07
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
18/09/14
12:11:22
200 0000074359957 72
POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA A.D. BEO
1
12:12:46
935
12:08
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
18/09/14
12:11:22
330 4400103103773 61
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.
1
12:12:46
936
12:08
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
18/09/14
12:11:22
310 2500100365162 15
NLB BANKA AD BEOGRAD
1
12:12:46
937
12:08
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
18/09/14
12:11:22
355 0003200366627 17
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
12:12:46
938
12:09
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
18/09/14
12:11:21
160 5800100394779 63
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:12:46
939
12:09
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
18/09/14
12:11:21
160 5800100393390 59
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:12:46
940
12:09
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
18/09/14
12:11:21
160 0000000413942 44
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:12:46
Изнoс
Износ
провизије
12.000,00
Ста
221
15.000,00
160
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
15.000,00
250
15.000,00
200
15.000,00
15.000,00
310
15.000,00
355
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140918 ZBR0000000000758
221
15.000,00
160
0
1
6
2
840 140918 ZBR0000000000737
221
15.000,00
160
0
1
6
2
840 140918 ZBR0000000000737
160
97
69702194723110001040
840 140918 UNN4690113000017
97
69702194723110001040
840 140918 UNN4690113000018
97
69702194723110001040
840 140918 UNN4690113000019
97
69702194723110001040
840 140918 UNN4690113000020
97
69702194723110001040
840 140918 UNN4690113000021
97
69702194723110001040
840 140918 UNN4690113000022
97
69702194723110001040
140918_000737_MT102 M1409180001690438
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
221
840 140918 UNN4690113000016
140918_000737_MT102 M1409180001690438
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
NOVI BEČEJ
6
140918_000758_MT102 M1409180001690463
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
NOVI BEČEJ
1
840 140918 ZBR0000000000753
221
69702194723110001040
140918_000753_MT102 M1409180001690458
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
NOVI BEČEJ
0
840 140918 ZBR0000000000755
221
97
140918_000755_MT102 M1409180001690460
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
NOVI BEČEJ
2
840 140918 ZBR0000000000742
221
330
NOVI BEČEJ
6
840 140918 UNN4690113000015
140918_000742_MT102 M1409180001690445
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
NOVI BEČEJ
1
840 140918 ZBR0000000000747
221
81086204237110001130
140918_000747_MT102 M1409180001690452
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
NOVI BEČEJ
0
840 140918 ZBR0000000000736
221
97
140918_000736_MT102 M1409180001690437
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
NOVI BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140918 ZBR0000000000743
NOVI BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140918_000743_MT102 M1409180001690446
0 123/14
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
263 Ostali transferi
Акт
30.000,00
0
1
6
2
840 140918 UNN4690113000023
97
06702174819210001820
140918_000737_MT102 M1409180001690438
0
840 140918 ZBR0000000000737
840 140918 UNN4690113000024
94
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
941
12:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
18/09/14
12:11:21
160 5600100125299 38
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:12:46
942
12:11
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
18/09/14
12:21:25
160 5800100195156 54
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:23:03
943
12:13
18/09/14
1
12:13:15
944
12:14
18/09/14
1
12:14:29
945
13:01
18/09/14
1
13:01:06
946
15:01
18/09/14
1
15:01:04
947
17:21
18/09/14
1
17:21:08
948
18:46
18/09/14
Трез.зд.
NOVI BEČEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
25.000,00
160
Ста
4.200,00
160
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 140918 ZBR0000000000768
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000029774845 80
APR-REG.UDRUŽ.I STRANIH UDRUŽENJA
BEOGRAD
601
1.700,00
0
1
1
0
38702194729310001040
840 140918 UNN4690113000025
97
61702134249110001470
840 140918 UNN4690113000026
97
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
32702124819410001110
0728142650
840 140918 UNN4690113000028
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE OPŠTINE NOVI B
NOVI BEČEJ
221
31.742,48
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
35702214251910001160
97
47850104251910001160
840 140918 UNN4690113000029
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
340,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140918 BUD0100000000148
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140918 BUD0200000000146
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140918 BUD0300000000144
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
1
18:46:40
949
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:22
160 5600100373616 47
CULIBRK MAJA
BOCAR
160
1
09:01:53
950
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:23
200 0000030885503 47
MARIJA TANDI
BOCAR
200
1
09:01:53
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140918 BUD0500000000148
10.000,00
0
1
6
2
97
24702124171110001110
140919_000021_MT102 M1409190001703196
97 4291000000001882509
249 odbornicki za 09-2014
249 odbornicki za 09-2014
97
140918_000768_MT102 M1409180001690701
97 2791000000001794341
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000000121640 25
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140918 ZBR0000000000738
221
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140918_000738_MT102 M1409180001690439
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
NOVI BEČEJ
Акт
840 140919 ZBR0000000000021
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500239
97
24702124171110001110
140919_000027_MT102 M1409190001703202
97 4291000000001882509
840 140919 ZBR0000000000027
840 140919 ISP2014262500240
95
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
951
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
355 0000005599138 10
JOZEF KIRALJ
NOVI BECEJ
355
1
09:02:28
952
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
355 0003200249200 91
OTASEVIC GROZDA
NOVI BECEJ
355
1
09:02:28
953
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
355 0000005487795 68
GAJER MARIJA
NOVI BECEJ
355
1
09:02:28
954
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
275 0011132235902 68
MILAN KALUDJERSKI
KUMANE
275
1
09:02:28
955
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:22
160 5600100657681 94
924-olbintesa
NOVO MILOS
160
1
09:01:53
956
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:22
160 5800100108415 26
DRAGANA VUJACKOV
NOVI BECEJ
160
1
09:01:53
957
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:22
160 5600101027789 32
MARINA JANKO
NOVI BECEJ
160
1
09:01:53
958
08:19
19/09/14
1
08:19:09
959
08:19
19/09/14
1
08:19:09
960
08:19
19/09/14
1
08:19:09
Изнoс
Износ
провизије
10.000,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140919 ZBR0000000000040
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000000040
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000000040
20.000,00
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000000034
20.000,00
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000000021
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000000021
20.000,00
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000000021
601
49.199,42
0
1
1
0
254 Doprinos za PIO na teret primaoc
97
24702124171110001110
840 140919 ISP2014262500243
97
24702124171110001110
840 140919 ISP2014262500244
97
24702124171110001110
840 140919 ISP2014262500245
97
24702124171110001110
840 140919 ISP2014262500246
97
24702124171110001110
840 140919 ISP2014262500247
97
24702124171110001110
97
4291000000001882509
840 140919 ISP2014262500248
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
19.490,54
0
1
1
0
254 Doprinos za ZO na teret primaoca
97
24702124171110001110
97
4291000000001882509
840 140919 ISP2014262500249
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
254 Porez na dohodak gradjana
840 140919 ISP2014262500242
140919_000021_MT102 M1409190001703196
97 4291000000001882509
249 odbornicki za 09-2014
NOVI BE^EJ
24702124171110001110
140919_000021_MT102 M1409190001703196
97 4291000000001882509
249 odbornicki za 09-2014
zbirni porezi i doprinosi
97
140919_000021_MT102 M1409190001703196
97 4291000000001882509
249 odbornicki za 09-2014
840 0000000004848 37
840 140919 ISP2014262500241
140919_000034_MT102 M1409190001703209
97 4291000000001882509
249 odbornicki za 09-2014
221
24702124171110001110
140919_000040_MT102 M1409190001703215
97 4291000000001882509
249 odbornicki za 09-2014
NOVI BEČEJ
97
140919_000040_MT102 M1409190001703215
97 4291000000001882509
249 odbornicki za 09-2014
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140919_000040_MT102 M1409190001703215
97 4291000000001882509
249 odbornicki za 09-2014
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
37.845,71
0
1
1
0
97
24702124171110001110
97
4291000000001882509
840 140919 ISP2014262500250
96
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
961
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:22
105 0000000040337 74
sudska zabrana Josimovic S
NOVI BECEJ
105
1
09:01:53
962
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:23
180 3301010403840 10
JOSIMOVIC SLAVKO
NOVI BECEJ
180
1
09:01:53
963
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:22
160 5800100052266 81
913-rsh
NOVI BECEJ
160
1
09:01:53
964
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
310 2500100032317 32
BALINT FERENC
NOVI BECEJ
310
1
09:02:28
965
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
330 4400102384990 03
milos lalic
NOVI BECEJ
330
1
09:02:28
966
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:22
160 0200100053372 28
JASMINA BELIC
NOVO MILOS
160
1
09:01:53
967
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:22
160 5600100809910 83
381 -igm
novi becej
160
1
09:01:53
968
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:23
180 3301010351451 37
025Sm
NOVI BECEJ
180
1
09:01:53
969
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:23
180 3301010517785 03
081mjn
N"
180
1
09:01:53
970
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:22
160 5800100158919 28
STRBAC LJILJANA
BOCAR
160
1
09:01:53
Изнoс
Износ
провизије
6.700,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
24702124171110001110
140919_000018_MT102 M1409190001703189
0 22200113
290 SLAVKO JOSIMOVIC
840 140919 ZBR0000000000018
3.300,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500251
97
24702124171110001110
140919_000026_MT102 M1409190001703201
0
249 SLAVKO JOSIMOVIC
840 140919 ZBR0000000000026
20.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500252
97
24702124171110001110
140919_000021_MT102 M1409190001703196
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000021
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500253
97
24702124171110001110
140919_000036_MT102 M1409190001703211
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000036
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500254
97
24702124171110001110
140919_000038_MT102 M1409190001703213
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000038
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500255
97
24702124171110001110
140919_000021_MT102 M1409190001703196
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000021
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500256
97
24702124171110001110
140919_000021_MT102 M1409190001703196
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000021
24.152,76
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500257
97
24702124171110001110
140919_000026_MT102 M1409190001703201
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000026
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500258
97
24702124171110001110
140919_000026_MT102 M1409190001703201
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
249 odbornicki za 09-2014
Акт
840 140919 ZBR0000000000026
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500259
97
24702124171110001110
140919_000021_MT102 M1409190001703196
97 9291000000001882654
840 140919 ZBR0000000000021
840 140919 ISP2014262500260
97
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
971
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:22
160 0200100107596 25
KRISTIJAN LUKIC
NOVI BECEJ
160
1
09:01:53
972
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
310 7200100038107 96
BORISLAV SANTRA^
BOCAR
310
1
09:02:28
973
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:22
160 0200100122145 28
USEINOVIC PREDRAG
NOVI BECEJ
160
1
09:01:53
974
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
355 0003200024962 13
PREDRAG BOJOVIC
NOVI BECEJ
355
1
09:02:28
975
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
355 0003200115374 86
394-mb vb banka
NOVI BECEJ
355
1
09:02:28
976
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
310 2500100016575 19
1104-omnlb banka
NOVI BECEJ
310
1
09:02:28
977
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
355 0000005007861 02
KAROLJ TIKVENJAC
KUMANE
355
1
09:02:28
978
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:22
160 5600100995358 34
IVAN DJURCIC
NOVI BECEJ
160
1
09:01:53
979
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:23
250 2040004111201 32
STANACEV MIODRAG
NOVO MILOS
250
1
09:01:53
980
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:22
160 0200100039990 16
DARKO MILANOVIC
NOVI BE]EJ
160
1
09:01:53
Изнoс
Износ
провизије
10.000,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
24702124171110001110
140919_000021_MT102 M1409190001703196
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000021
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500261
97
24702124171110001110
140919_000036_MT102 M1409190001703211
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000036
20.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500262
97
24702124171110001110
140919_000021_MT102 M1409190001703196
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000021
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500263
97
24702124171110001110
140919_000040_MT102 M1409190001703215
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000040
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500264
97
24702124171110001110
140919_000040_MT102 M1409190001703215
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000040
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500265
97
24702124171110001110
140919_000036_MT102 M1409190001703211
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000036
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500266
97
24702124171110001110
140919_000040_MT102 M1409190001703215
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000040
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500267
97
24702124171110001110
140919_000021_MT102 M1409190001703196
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000021
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500268
97
24702124171110001110
140919_000031_MT102 M1409190001703206
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
249 odbornicki za 09-2014
Акт
840 140919 ZBR0000000000031
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500269
97
24702124171110001110
140919_000021_MT102 M1409190001703196
97 9291000000001882654
840 140919 ZBR0000000000021
840 140919 ISP2014262500270
98
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
981
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:22
160 5600100459405 21
DJORDJE POPOV
NOVO MILOS
160
1
09:01:53
982
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:22
160 0200100072636 48
ERDMAN FERENC
NOVI BECEJ
160
1
09:01:53
983
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
330 4400100011568 81
MILIVOJ PERIC
NOVI BECEJ
330
1
09:02:28
984
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
330 4400101000632 22
004-bt credit agricole
NOVI BECEJ
330
1
09:02:28
985
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
330 4400102899582 79
DU[AN PAVLOVI]
NOVI BECEJ
330
1
09:02:28
986
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
330 4400102903369 67
552- bs credit agricole
NOVI BECEJ
330
1
09:02:28
987
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:23
205 9001001128905 34
DOBRIVOJ ABRAMOVIC
NOVI BECEJ
205
1
09:01:53
988
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:22
160 0200100055286 09
DRAGANA DUJIN-PECARSKI
NOVI BECEJ
160
1
09:01:53
989
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
310 2500100001640 10
NLB BANKAT
NOVI BECEJ
310
1
09:02:28
990
08:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:27:24
330 6500102765600 33
GLAVASKI SRDJAN
NOVI BECEJ
330
1
09:02:28
Изнoс
Износ
провизије
10.000,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
24702124171110001110
140919_000021_MT102 M1409190001703196
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000021
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500271
97
24702124171110001110
140919_000021_MT102 M1409190001703196
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000021
20.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500272
97
24702124171110001110
140919_000038_MT102 M1409190001703213
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000038
20.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500273
97
24702124171110001110
140919_000038_MT102 M1409190001703213
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000038
20.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500274
97
24702124171110001110
140919_000038_MT102 M1409190001703213
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000038
20.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500275
97
24702124171110001110
140919_000038_MT102 M1409190001703213
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000038
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500276
97
24702124171110001110
140919_000028_MT102 M1409190001703203
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000028
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500277
97
24702124171110001110
140919_000021_MT102 M1409190001703196
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
840 140919 ZBR0000000000021
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500278
97
24702124171110001110
140919_000036_MT102 M1409190001703211
97 9291000000001882654
249 odbornicki za 09-2014
249 odbornicki za 09-2014
Акт
840 140919 ZBR0000000000036
10.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262500279
97
24702124171110001110
140919_000038_MT102 M1409190001703213
97 9291000000001882654
840 140919 ZBR0000000000038
840 140919 ISP2014262500280
99
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
991
08:19
19/09/14
1
08:19:09
992
08:19
19/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
Износ
провизије
116.556,60
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
24702124171110001110
97
9291000000001882654
840 140919 ISP2014262500281
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
89.658,93
0
1
1
0
254 Porez na dohodak gradjana
08:19:09
993
08:54
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:56:44
845 0000000145849 20
PD EPS-SNABD.SEK.ZRENJ.-DOMACINSTVA
ZRENJANIN
845
1
09:03:06
994
08:55
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
08:56:44
845 0000000146849 27
PD EPS-SNABD.SEK.ZRENJ.-PRIVREDA
ZRENJANIN
845
1
09:03:06
995
08:56
97
24702124171110001110
97
9291000000001882654
840 140919 ISP2014262500282
396,54
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000000145
5.030,17
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000000145
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000046901100 81
GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. NO
NOVI BEČEJ
840
50.000,00
0
1
1
0
08:56:35
996
11:26
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:34:15
160 0000000326599 76
NINAMEDIA KLIPING DOO NOVI SAD
Novi Sad
160
1
11:36:03
997
11:27
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:34:16
845 0000000145849 20
PD EPS-SNABD.SEK.ZRENJ.-DOMACINSTVA
ZRENJANIN
845
1
11:36:03
998
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:25
160 0200100079975 50
SA[A LALIC
NOVI BECEJ
160
1
11:39:45
999
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
355 0003200350238 05
ZORICA FARKAS
NOVI BECEJ
355
1
11:39:45
1000
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
355 0003200254970 47
UDRUZ. SRPSKO RUSKOG PRIJAT. V
NOVI BECEJ
355
1
11:39:45
840 140919 UNN4690113000001
97
63702204212110001620
840 140919 UNN4690113000002
97
79086204221990001130
0
166 Isplata gotovine
1
63702204212110001620
140919_000145_MT102 M1409190001703331
0 113370027054179
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000121640 25
97
140919_000145_MT102 M1409190001703331
97 7510203391472539000
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140919 BLG4690103000072
16.146,00
0
1
6
2
97
05702214234210001830
140919_001084_MT102 M1409190001712575
0 4-37032014
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140919 ZBR0000000001084
38,71
0
1
6
2
840 140919 UNN4690113000013
97
63702204212110001620
140919_001113_MT102 M1409190001712614
97 1410203371487939000
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140919 ZBR0000000001113
40.000,00
0
1
6
2
840 140919 UNN4690113000014
97
72702204249110001620
140919_001120_MT102 M1409190001712748
0
263 PRENOS SREDSTAVA
840 140919 ZBR0000000001120
30.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513005
97
72702204249110001620
140919_001144_MT102 M1409190001712772
0
263 PRENOS SREDSTAVA
263 Prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
254 Doprinos za PIO na teret primaoc
1
19/09/14
Изнoс
840 140919 ZBR0000000001144
120.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513006
97
78702174242210001820
140919_001144_MT102 M1409190001712772
0
840 140919 ZBR0000000001144
840 140919 ISP2014262513007
100
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1001
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:27
200 0000023544148 68
JOZEF MARKUS
NOVI BECEJ
200
1
11:39:45
1002
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:24
105 0000000031317 71
MATIJEVIC-NOVI SAD
NOVI SAD
105
1
11:39:45
1003
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
11:39:45
1004
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
11:39:45
1005
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
11:39:45
1006
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
11:39:45
1007
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:25
160 0000000413082 05
BOMIDJO MENJACNICA I RPOPPT NO
NOVI BECEJ
160
1
11:39:45
1008
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
355 0003200110027 25
RAVIOLY SZR NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
11:39:45
1009
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000209781 12
JULIJA STUR NOVI BE^EJ
NOVI BE^EJ
310
1
11:39:45
1010
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
330 0000044000011 81
LUCKY-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
330
1
11:39:45
Изнoс
Износ
провизије
50.000,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
72702204249110001620
140919_001128_MT102 M1409190001712756
0
263 prenos sredstava
840 140919 ZBR0000000001128
13.034,25
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513008
97
81086204237110001130
140919_001115_MT102 M1409190001712743
0 86
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001115
420,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513009
97
82702124237110001110
140919_001144_MT102 M1409190001712772
0 010836
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001144
9.617,20
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513010
97
82702124237110001110
140919_001144_MT102 M1409190001712772
0 010835
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001144
372,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513011
97
82702124237110001110
140919_001144_MT102 M1409190001712772
0 02055
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001144
11.489,40
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513012
97
82702124237110001110
140919_001144_MT102 M1409190001712772
0 010837
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001144
1.870,11
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513013
97
82702124237110001110
140919_001120_MT102 M1409190001712748
0 14001118
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001120
4.620,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513014
97
82702124237110001110
140919_001144_MT102 M1409190001712772
0 861
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001144
3.659,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513015
97
82702124237110001110
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 138
221 RACUN
221 RACUN
Акт
840 140919 ZBR0000000001140
5.754,50
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513016
97
18086204269110001130
140919_001142_MT102 M1409190001712770
0 59214
840 140919 ZBR0000000001142
840 140919 ISP2014262513017
101
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1011
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:25
160 0000000124682 62
APOTEKA JOVCIC FARM NOVI BECE
NOVI BECEJ
160
1
11:39:45
1012
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
11:39:45
1013
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
11:39:45
1014
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1015
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1016
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1017
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1018
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1019
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1020
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
Изнoс
Износ
провизије
1.594,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
18086204269110001130
140919_001120_MT102 M1409190001712748
0 0730
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001120
3.073,30
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513018
97
61702134249110001470
140919_001144_MT102 M1409190001712772
0 010934
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001144
10.499,20
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513019
97
61702134249110001470
140919_001144_MT102 M1409190001712772
0 010931
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001144
117.589,99
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513020
97
61702134249110001470
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 20141138
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001140
4.190,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513021
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 20141139
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001140
1.600,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513022
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 20141140
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001140
2.040,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513023
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 20141144
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001140
1.180,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513024
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 20141145
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001140
3.480,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513025
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 20141157
221 RACUN
221 RACUN
Акт
840 140919 ZBR0000000001140
6.097,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513026
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 20141151
840 140919 ZBR0000000001140
840 140919 ISP2014262513027
102
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1021
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1022
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1023
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1024
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1025
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1026
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1027
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1028
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1029
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1030
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000005623 28
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
Изнoс
Износ
провизије
790,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 20141152
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001140
25.010,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513028
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 20141153
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001140
6.830,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513029
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 20141160
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001140
9.770,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513030
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 20141165
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001140
14.340,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513031
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 011166
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001140
17.930,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513032
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 20141169
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001140
900,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513033
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 20141170
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001140
1.840,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513034
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 20141085
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001140
42.570,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513035
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 20141062
221 RACUN
221 RACUN
Акт
840 140919 ZBR0000000001140
3.505,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513036
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 20141083
840 140919 ZBR0000000001140
840 140919 ISP2014262513037
103
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1031
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:24
105 0000000800764 39
KNIN I-NOVI SAD
NOVI SAD
105
1
11:39:45
1032
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000200072 39
PRO MES DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1033
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:25
160 0000000320563 45
AZUCKI-RAD.ZA TUR.SMES.I PREV.
NOVI BECEJ
160
1
11:39:45
1034
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
11:39:45
1035
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:27
165 0000000013870 48
BELAVILA-KIKINDA
KIKINDA
165
1
11:39:45
1036
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
310 0000000209871 33
11 PLAVIH NS-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
11:39:45
1037
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:27
220 0000000115502 70
DIGINET-ZRENJANIN
ZRENJANIN
220
1
11:39:45
1038
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:25
160 0000000330676 67
DEMETRA-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
11:39:45
1039
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
355 0000001008934 17
BECEJPREVOZ BECEJ
BE^EJ
355
1
11:39:45
1040
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:25
160 0000000385862 88
MALI RIT-NOVO MILOSEVO
NOVO MILOS
160
1
11:39:45
Изнoс
Износ
провизије
6.900,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
37086204236210001130
140919_001115_MT102 M1409190001712743
0 133214
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001115
8.232,46
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513038
97
61702134249110001470
140919_001140_MT102 M1409190001712768
0 000195014
221 Promet robe i usluga -finalna potros
840 140919 ZBR0000000001140
30.115,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513039
97
61702134249110001470
140919_001120_MT102 M1409190001712748
0 0036
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001120
10.388,40
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513040
97
81086204237110001130
140919_001144_MT102 M1409190001712772
0 010917
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001144
3.300,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513041
97
37086204236210001130
140919_001124_MT102 M1409190001712752
0 11322014
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001124
3.310,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513042
97
37086204236210001130
140919_001140_MT102 M1409190001712768
97 45200300025000127
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001140
11.272,80
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513043
97
18086204269110001130
140919_001131_MT102 M1409190001712759
0 201314
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001131
42.646,55
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513044
97
69702194723110001040
140919_001120_MT102 M1409190001712748
0 2962014
221 RACUN
840 140919 ZBR0000000001120
18.000,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513045
97
40702184819110001810
140919_001144_MT102 M1409190001712772
97 15141389
221 RACUN
221 racun
Акт
840 140919 ZBR0000000001144
9.730,00
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513046
97
37086204236210001130
140919_001120_MT102 M1409190001712748
0 3482014
840 140919 ZBR0000000001120
840 140919 ISP2014262513047
104
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1041
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
355 0000001008934 17
BECEJPREVOZ BECEJ
BE^EJ
355
1
11:39:45
1042
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:25
160 0000000045251 26
POPOV NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
11:39:45
1043
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:36:29
160 0000000302538 91
Novinsko preduzece VREME d.o.o
Beograd-St
160
1
11:37:32
1044
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
340 0000000030101 31
DAN-drustvo agrarnih novinara
NOVI SAD
340
1
11:39:45
1045
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:27
220 0000000115502 70
DIGINET-ZRENJANIN
ZRENJANIN
220
1
11:39:45
1046
11:34
19/09/14
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
12.285,00
97
40702184819110001810
0
1
6
2
840 140919 ISP2014262513048
97
61702134249110001470
140919_001120_MT102 M1409190001712748
0 3052014
840 140919 ZBR0000000001120
288.000,00
0
1
6
1
840 140919 ISP2014262513049
97
61702134249110001470
140919_154314_MT103 M1409190001712672
0 0213314
221 RACUN
840 140919 ISP2014262513050
20.000,00
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000001143
16.945,20
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000001131
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000742151843 52
JAVNA AGENC. ZA POLJ. I MALU P
KIKINDA
840
61.872,00
0
1
1
0
253 RACUN
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:28
285 2231000000206 41
OUR HOUSE
SUBOTICA
285
1
11:39:45
1048
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:27
220 0000000115502 70
DIGINET-ZRENJANIN
ZRENJANIN
220
1
11:39:45
1049
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:27
180 3301820034185 33
KAFANA KOD LALE-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
180
1
11:39:45
1050
11:34
94702224249110001421
840 140919 ISP2014262513051
97
73702214234190001830
140919_001131_MT102 M1409190001712759
0 204814
221 RACUN
840 0000000121640 25
97
140919_001143_MT102 M1409190001712771
0 214
221 RACUN
840 140919 ISP2014262513052
97
72702204249110001620
97
1921510184564580431
840 140919 ISP2014262513053
74.668,50
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000001138
11.272,80
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000001131
3.150,00
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000001126
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
840 140919 ISP2014262513054
97
73702214234190001830
840 140919 ISP2014262513055
97
40702184819110001810
140919_001126_MT102 M1409190001712754
0 04314
221 RACUN
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
61702134249110001470
140919_001131_MT102 M1409190001712759
0 201314
221 RACUN
840 0000000121640 25
97
140919_001138_MT102 M1409190001712766
0 1412014
221 RACUN
262 Prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140919_001144_MT102 M1409190001712772
0 141334
221 RACUN
1047
11:34:51
9.000,00
Акт
840 140919 ZBR0000000001144
11:34:51
1
Износ
провизије
221 RACUN
1
19/09/14
Изнoс
32.770,00
0
1
1
0
840 140919 ISP2014262513056
97
78702144631110001912
97
70014895122210001912
840 140919 ISP2014262513057
105
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1051
11:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/09/14
11:37:27
180 3301820034185 33
KAFANA KOD LALE-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
180
1
11:39:45
1052
13:01
19/09/14
1
13:01:32
1053
15:01
19/09/14
1
15:01:37
1054
17:20
19/09/14
1
17:20:49
1055
18:53
19/09/14
1
18:53:34
1056
08:30
22/09/14
1
08:30:35
1057
08:31
22/09/14
1
08:31:34
1058
13:02
22/09/14
1
13:02:48
1059
13:37
22/09/14
1
13:37:08
1060
13:37
22/09/14
1
13:37:08
Изнoс
Износ
провизије
2.610,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140919 ZBR0000000001126
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
408,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
238,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
204,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
15.128,04
0
1
1
0
140919
19086194211110001112
97
9710523000074232106
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
97
19086194211110001112
97
1510523000074232101
840 140922 TAR1 356663
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
450,00
0
1
1
0
140919
97
19086194211110001112
97
0310523000074232105
840 140922 TAR2 364864
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
374,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140922 BUD0100000000148
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
1.783,65
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
61014894212210001912
840 140922 ISP2014265520641
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
262 Prenos sredstava
97
840 140919 BUD0500000000152
840 0000000121640 25
I 50000.00
840 140919 ISP2014262513058
840 140919 BUD0300000000144
840 0000000121640 25
298 U 0.00
61702134249110001470
840 140919 BUD0200000000147
840 0000000121640 25
PR=6712782.37
97
840 140919 BUD0100000000148
840 0000000121640 25
298 NA= 130
ПНБодобрења
SWIFT порука
140919_001126_MT102 M1409190001712754
0 03914
221 RACUN
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
406,96
0
1
1
0
97
45702204214290001160
97
97086264214290001160
840 140922 ISP2014265520642
106
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1061
13:37
22/09/14
1
13:37:08
1062
13:37
22/09/14
1
13:37:08
1063
13:37
22/09/14
1
13:37:08
1064
13:37
22/09/14
1
13:37:08
1065
13:37
22/09/14
1
13:37:08
1066
13:37
22/09/14
1
13:37:08
1067
13:37
22/09/14
1
13:37:08
1068
13:37
22/09/14
1
13:37:08
1069
13:37
22/09/14
1
13:37:08
1070
13:37
22/09/14
1
13:37:08
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
Изнoс
Износ
провизије
2.206,48
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Prenos sredstava
97
75702204214110001160
97
30086264214110001160
840 140922 ISP2014265520643
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
15.381,66
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
85702204212110001160
97
40086264212110001160
840 140922 ISP2014265520644
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
1.061,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
04702204213240001620
97
56086264213240001620
840 140922 ISP2014265520645
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
4.523,45
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
73702174214110001820
97
41095694214110001820
840 140922 ISP2014265520646
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15.683,68
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
83702174212110001820
97
51095694212110001820
840 140922 ISP2014265520647
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
2.871,76
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
68702174214140001820
97
36095694214140001820
840 140922 ISP2014265520648
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
3.630,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
08014894213110001912
840 140922 ISP2014265520649
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
21.803,76
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
91702204269110001160
97
98086274269110001160
840 140922 ISP2014265520650
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
27.609,72
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
19702204264110001160
97
26086274264110001160
840 140922 ISP2014265520651
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
262 Prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
23.455,18
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
36014864215110001912
840 140922 ISP2014265520652
107
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1071
13:37
22/09/14
1
13:37:08
1072
13:37
22/09/14
1
13:37:08
1073
13:37
22/09/14
1
13:37:08
1074
13:37
22/09/14
1
13:37:08
1075
13:37
22/09/14
1
13:37:08
1076
13:37
22/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
Изнoс
Акт
Износ
провизије
220,00
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
89014864214210001912
840 140922 ISP2014265520653
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
1.616,81
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
41014864214110001912
840 140922 ISP2014265520654
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
11.180,40
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
44702164213110001911
97
72086294213110001911
840 140922 ISP2014265520655
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
956,70
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
97702164212210001911
97
28086294212210001911
840 140922 ISP2014265520656
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000579660 67
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
1.612,16
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
70014904211110001912
840 140922 ISP2014265520657
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000383743 95
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
17.820,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
1
13:37:08
1077
13:37
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
22/09/14
13:41:14
355 0000001074864 10
SRBIJAGAS NOVI SAD
NOVI SAD
355
1
13:43:35
1078
13:37
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
22/09/14
13:41:14
355 0000001074864 10
SRBIJAGAS NOVI SAD
NOVI SAD
355
1
13:43:35
1079
13:37
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
22/09/14
13:41:13
105 0000000031317 71
MATIJEVIC-NOVI SAD
NOVI SAD
105
1
13:43:34
1080
13:37
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
22/09/14
13:41:14
355 0003200330618 83
ZOLI N.B.N.
NOVI BECEJ
355
1
13:43:35
97
05702214234210001830
97
88815884821910001830
840 140922 ISP2014265520658
135,37
0
1
6
2
97
60086204212210001130
140922_002635_MT102 M1409220001747824
97 880911094301210877914
221 RACUN
840 140922 ZBR0000000002635
119,69
0
1
6
2
840 140922 ISP2014265520659
97
60086204212210001130
140922_002635_MT102 M1409220001747824
97 830920120301210880414
221 RACUN
840 140922 ZBR0000000002635
5.102,32
0
1
6
2
840 140922 ISP2014265520660
97
40702184819110001810
140922_002610_MT102 M1409220001747789
0 85
221 RACUN
221 RACUN
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140922 ZBR0000000002610
0,01
0
1
6
2
840 140922 ISP2014265520661
97
81086204237110001130
140922_002635_MT102 M1409220001747824
0 010923
840 140922 ZBR0000000002635
840 140922 ISP2014265520662
108
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1081
13:37
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
22/09/14
13:37:14
880 0000000000105 50
NARODNA BANKA SRBIJE BEOGRAD
Beograd
880
1
13:39:34
1082
13:37
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
22/09/14
13:37:14
880 0000000000105 50
NARODNA BANKA SRBIJE BEOGRAD
Beograd
880
1
13:39:34
1083
13:37
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
22/09/14
13:37:14
880 0000000000105 50
NARODNA BANKA SRBIJE BEOGRAD
Beograd
880
1
13:39:34
1084
15:01
22/09/14
1
15:01:17
1085
17:21
22/09/14
1
17:21:24
1086
19:03
22/09/14
1
19:03:06
1087
12:37
23/09/14
1
12:37:52
1088
12:38
23/09/14
1
12:38:26
1089
12:39
23/09/14
1
12:39:04
1090
12:39
23/09/14
1
12:39:36
Изнoс
Износ
провизије
595,38
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
1
97
60702124222110001110
140922_402266_MT103 M1409220001747356
0 6437050000044004
290 RACUN
840 140922 ISP2014265520663
1.190,30
0
1
6
1
97
60702124222110001110
140922_402267_MT103 M1409220001747357
0 6437050000044015
290 RACUN
840 140922 ISP2014265520664
1.190,30
0
1
6
1
97
60702124222110001110
140922_402268_MT103 M1409220001747358
0 6437050000044028
290 RACUN
840 140922 ISP2014265520665
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140922 BUD0200000000147
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
204,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140922 BUD0300000000148
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
68,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140922 BUD0500000000149
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE OPŠTINE NOVI B
NOVI BEČEJ
221
93.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
47702215122510001160
97
59850105122510001160
840 140923 UNN4690113000016
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OSNOVNA ŠKOLA "JOSIF MARINKOVIĆ"
NOVI BEČEJ
601
20.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
78702144631110001912
97
65014874239110001912
840 140923 UNN4690113000017
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000416661 87
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠ.N.Bečej
NOVI BEČEJ
601
4.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
840 140923 UNN4690113000018
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MESNA ZAJEDNICA BOČAR
NOVI BEČEJ
221
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
532,05
0
1
1
0
97
36702204212210001160
97
36086254212210001160
840 140923 UNN4690113000019
109
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1091
12:40
23/09/14
1
12:40:14
1092
12:40
23/09/14
1
12:40:48
1093
13:01
23/09/14
1
13:01:12
1094
15:00
23/09/14
1
15:00:57
1095
17:21
23/09/14
1
17:21:05
1096
19:25
23/09/14
1
19:25:37
1097
09:18
24/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MESNA ZAJEDNICA BOČAR
NOVI BEČEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MESNA ZAJEDNICA NOVO MILOŠEVO
NOVI BEČEJ
221
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
1
Под. за рекламацију
0
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
811.812,47
0
1
1
0
36702204212210001160
97
36086254212210001160
97
17702204249110007620
0
272,00
0
1
1
0
204,00
0
1
1
0
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140923 BUD0300000000144
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140923 BUD0500000000149
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
I.M. MATIJEVI? NOVI SAD
Novi Sad
105
1
10:32:32
1099
10:27
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140924 BUD0100000000136
4.750,83
0
1
6
2
840 140924 ZBR0000000000399
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PREDŠKOLSKA USTANOVA"PAVA SUDARSKI"
NOVI BEČEJ
221
97
40702184819110001810
140924_000399_MT102 M1409240001788875
0 89
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
58.569,21
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
840 140924 UNN4690113000010
97
49702164212110001911
97
77086294212110001911
840 140924 UNN4690113000011
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MESNA ZAJEDNICA NOVO MILOŠEVO
NOVI BEČEJ
221
263 Ostali transferi
97
840 140923 BUD0200000000146
105 0000000031317 71
10:27:34
1
298 Raspored sredstva - tarifa
840 0000000121640 25
1
0
840 140923 BUD0100000000147
10:30:21
10:27
Под. за рекл. збирног
298 Raspored sredstva - tarifa
10:25
24/09/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140923 UNN4690113000021
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
24/09/14
1100
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
263 Ostali transferi
840 0000000121640 25
1098
10:27:05
122,83
Ста
840 140923 UNN4690113000020
09:18:15
1
Износ
провизије
Акт
262 Transferi u okviru državnih organa
1
24/09/14
Изнoс
225.792,00
0
1
1
0
97
72702204249110001620
0
840 140924 UNN4690113000012
110
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1101
10:28
24/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001069664 90
KANC.ZA LOK.EKONOM.RAZ.OPŠ.N Bečej
NOVI BEČEJ
221
10:28:12
1102
12:03
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/09/14
12:10:36
355 0000001023056 40
CRVENI KRST NOVI BE?EJ CRVENI KRST
NOVI BECEJ
355
1
12:11:49
1103
12:04
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/09/14
12:10:36
355 0003200359254 20
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
12:11:49
1104
12:05
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/09/14
12:10:36
310 0000000212379 75
LADOPS UDRUZENJE
NOVI BECEJ
310
1
12:11:49
1105
12:05
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/09/14
12:10:36
355 0003200353774 67
CENTAR ZA RURALNI RAZVOJ NOVI BECEJ
BOCAR
355
1
12:11:49
1106
12:06
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/09/14
12:10:35
180 3301210041819 60
INFO NB
23272 NOVI
180
1
12:11:49
1107
12:06
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/09/14
12:10:35
160 0000000414884 31
UDRU?ENJE ZA NEGOVANJE TRADICIJE -
NOVI BE?EJ
160
1
12:11:49
1108
12:07
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/09/14
12:10:36
355 0003200359123 25
CRVENI KRST NOVI BE?EJ CRVENI KRST
NOVI BECEJ
355
1
12:11:49
1109
12:07
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
24/09/14
12:10:35
180 3301210041825 42
ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD
1
12:11:49
1110
12:08
1
12:08:47
Износ
провизије
8.250,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
48702214252220001160
97
90843954252220001160
840 140924 UNN4690113000013
7.800,00
0
1
6
2
840 140924 ZBR0000000000767
73.654,00
355
0
1
6
2
840 140924 ZBR0000000000767
147.307,00
0
1
6
2
840 140924 ZBR0000000000763
128.894,36
0
1
6
2
840 140924 ZBR0000000000767
55.240,44
0
1
6
2
840 140924 ZBR0000000000752
43.419,97
0
1
6
2
840 140924 ZBR0000000000747
55.240,44
0
1
6
2
840 140924 ZBR0000000000767
55.239,96
180
0
1
6
2
840 140924 ZBR0000000000752
MESNA ZAJEDNICA BOČAR
NOVI BEČEJ
221
89702214249110001470
840 140924 UNN4690113000024
97
89702214249110001470
840 140924 UNN4690113000025
97
89702214249110001470
840 140924 UNN4690113000026
97
89702214249110001470
840 140924 UNN4690113000027
97
89702214249110001470
840 140924 UNN4690113000028
97
89702214249110001470
140924_000752_MT102 M1409240001796650
0
263 Ostali transferi
840 0000001491645 94
97
140924_000767_MT102 M1409240001796667
0
263 Ostali transferi
221
840 140924 UNN4690113000023
140924_000747_MT102 M1409240001796645
0
263 Ostali transferi
NOVI BEČEJ
89702214249110001470
140924_000752_MT102 M1409240001796650
0
263 Ostali transferi
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
97
140924_000767_MT102 M1409240001796667
0
263 Ostali transferi
840 0000000121640 25
840 140924 UNN4690113000022
140924_000763_MT102 M1409240001796663
0
263 Ostali transferi
221
24702124811310001110
140924_000767_MT102 M1409240001796667
0
263 Ostali transferi
NOVI BEČEJ
97
140924_000767_MT102 M1409240001796667
0
262 Transferi u okviru državnih organa
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 Transferi u okviru državnih organa
1
24/09/14
Изнoс
1.379,00
0
1
1
0
840 140924 UNN4690113000029
97
21702204215210001160
97
21086254215210001160
840 140924 UNN4690113000030
111
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1111
12:09
24/09/14
1
12:09:33
1112
12:10
24/09/14
1
12:10:18
1113
12:11
24/09/14
1
12:11:01
1114
12:11
24/09/14
1
12:11:39
1115
12:12
24/09/14
1
12:12:15
1116
12:13
24/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
JP "KOMUNALAC"-Sredstva iz Budzeta
NOVI BEČEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
JP "KOMUNALAC"-Sredstva iz Budzeta
NOVI BEČEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
JP "KOMUNALAC"-Sredstva iz Budzeta
NOVI BEČEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
JP "KOMUNALAC"-Sredstva iz Budzeta
NOVI BEČEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MESNA ZAJEDNICA BOČAR
NOVI BEČEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MESNA ZAJEDNICA NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
221
NOVI BECEJ
330
1
12:41:53
1118
13:01
1
17:20:55
9.771,32
0
1
1
0
5.150,89
0
1
1
0
87.833,10
0
1
1
0
934,94
0
1
1
0
500.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
NOVI BEČEJ
17:20
48702204214140001620
97
59815864214140001620
97
53702204214110001620
97
64815864214110001620
97
63702204212110001620
97
74815864212110001620
97
48702204214140001620
97
59815864214140001620
97
54702204213910001620
97
54086254213910001620
97
60702205112420001160
97
67086275112420001160
840 140924 UNN4690113000036
100.000,00
0
1
6
2
840 140924 ZBR0000000000853
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
97
61702134249110001470
140924_000853_MT102 M1409240001797798
0
263 Ostali transferi
238,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 140924 UNN4690113000045
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140924 BUD0200000000148
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
238,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140924 BUD0300000000145
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
97
840 140924 UNN4690113000035
AGENCIJA ZA POSREDOVANJE I IZDAVAST
24/09/14
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
1120
1
840 140924 UNN4690113000034
330 0000044000277 59
15:00:55
1
262 Transferi u okviru državnih organa
840 0000000121640 25
1
0
840 140924 UNN4690113000033
12:40:45
15:00
Под. за рекл. збирног
262 Transferi u okviru državnih organa
12:39
24/09/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140924 UNN4690113000032
24/09/14
1119
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 Transferi u okviru državnih organa
1117
13:01:06
813,78
Ста
840 140924 UNN4690113000031
12:13:07
1
Износ
провизије
Акт
262 Transferi u okviru državnih organa
1
24/09/14
Изнoс
136,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140924 BUD0400000000142
112
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1121
18:42
24/09/14
1
18:42:15
1122
09:31
25/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
136,00
Ста
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
1123
10:55
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/09/14
10:58:45
330 0000044000134 03
HONG KONG
NOVI BECEJ
330
1
11:00:13
10.942,61
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
1124
10:55
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/09/14
10:58:44
160 0000000384800 73
MEDIA INVENT DOO NOVI SAD
Novi Sad -
160
1
11:00:13
1125
13:01
0
1
1
0
2.500,00
22.000,00
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140925 ZBR0000000000634
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
340,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
13:09
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
13:09:52
220 2330000034301 96
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
13:12:09
1127
13:09
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
25/09/14
13:19:55
325 9300700929619 21
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
13:22:13
1128
13:10
97
65086197111210001000
97
17221
97
18086204269110001130
840 140925 UNN4690113000006
97
48086204263110001130
840 140925 UNN4690113000007
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140925 BUD0100000000148
NOVI BEČEJ
221
35.519,00
220
0
1
6
2
840 140925 ZBR0000000001116
NOVI BEČEJ
221
15.000,00
325
0
1
6
2
840 140925 ZBR0000000001159
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
2.853,00
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
13:10:54
1129
13:11
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/09/14
13:19:55
355 0000001074352 91
UDRUZENJE ZENA KUMANA IZ KUMANA
KUMANE
355
1
13:22:13
1130
13:12
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/09/14
13:19:55
330 0000044000495 84
SOMBORAC NB
Novi Becej
330
1
13:22:13
61086204144110001130
840 140925 UNN4690113000019
97
38702194729310001040
140925_001159_MT102 M1409250001830799
97 4091000000001946077
247 Naknade zarada na teret drugih isplatilaca
840 0000000121640 25
97
140925_001116_MT102 M1409250001830310
0
247 Naknade zarada na teret drugih isplatilaca
840 140925 UNN4690113000020
97
38702194729310001040
97
4091000000001946077
840 140925 UNN4690113000021
15.000,00
0
1
6
2
97
32702124819410001110
140925_001162_MT102 M1409250001830803
0
263 Ostali transferi
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
9710523000074232106
140925_000634_MT102 M1409250001818661
0 066/2014
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
25/09/14
19086194211110001112
97
140925_000653_MT102 M1409250001818686
0 001/14
840 140925 ZBR0000000000653
840 0000000121640 25
1126
97
840 140925 UNN4690026000006
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
13:01:08
ПНБодобрења
SWIFT порука
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140924 BUD0600000000149
09:31:58
25/09/14
Износ
провизије
Акт
298 Raspored sredstva - tarifa
1
25/09/14
Изнoс
840 140925 ZBR0000000001162
4.000,00
0
1
6
2
840 140925 UNN4690113000022
97
40702184819110001810
140925_001160_MT102 M1409250001830800
0 57/2014
840 140925 ZBR0000000001160
840 140925 UNN4690113000023
113
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1131
13:12
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/09/14
13:19:55
330 0000044000495 84
SOMBORAC NB
Novi Becej
330
1
13:22:13
1132
13:13
25/09/14
1
13:13:22
1133
13:13
25/09/14
1
13:13:57
1134
13:14
25/09/14
Изнoс
Износ
провизије
20.000,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140925 ZBR0000000001160
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIR.ZA PLAN.IZGR.URE.NAS.I ZAŠT.
NOVI BEČEJ
221
9.525,35
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
40702184819110001810
840 140925 UNN4690113000024
97
90702204211110001160
97
09094614211110001160
840 140925 UNN4690113000025
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OSNOVNA ŠKOLA "MILOJE ČIPLIĆ"
NOVI BEČEJ
601
1.950,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
78702144631110001912
97
96014884243310001912
840 140925 UNN4690113000026
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OSNOVNA ŠKOLA "MILOJE ČIPLIĆ"
NOVI BEČEJ
601
6.030,86
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
1
13:14:31
1135
14:43
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/09/14
14:49:59
310 2500100019949 82
RD- NLB BANKA
N.MILOSEVO
310
1
14:52:03
1136
14:43
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/09/14
14:49:58
160 0200100037660 22
BANCA INTESAN
NOVI BECEJ
160
1
14:52:03
1137
14:43
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/09/14
14:49:58
160 0200100037660 22
BANCA INTESAN
NOVI BECEJ
160
1
14:52:03
1138
14:43
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/09/14
14:49:58
160 0200100033134 20
129B.INTESA - NOVI B
NOVI BE^EJ
160
1
14:52:03
1139
14:43
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/09/14
14:49:58
160 0200100033134 20
129B.INTESA - NOVI B
NOVI BE^EJ
160
1
14:52:03
1140
14:43
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/09/14
14:43:37
908 0000000016001 87
BANKA INTESA AD-BEOGRAD
BEOGRAD
160
1
14:46:40
97
78702144631110001912
97
48014884214110001912
840 140925 UNN4690113000027
700,00
0
1
6
2
97
60086204221910001130
140925_001392_MT102 M1409250001836377
0
241 putni troskovi
840 140925 ZBR0000000001392
1.270,00
0
1
6
2
840 140925 ISP2014268542790
97
60086204221910001130
140925_001381_MT102 M1409250001836364
0
241 putni troskovi
840 140925 ZBR0000000001381
2.132,00
0
1
6
2
840 140925 ISP2014268542791
97
64086204221110001130
140925_001381_MT102 M1409250001836364
0
241 putni troskovi
840 140925 ZBR0000000001381
2.132,00
0
1
6
2
840 140925 ISP2014268542792
97
64086204221110001130
140925_001381_MT102 M1409250001836364
0
241 putni troskovi
840 140925 ZBR0000000001381
165,00
0
1
6
2
840 140925 ISP2014268542793
97
79086204221990001130
140925_001381_MT102 M1409250001836364
0
241 putni troskovi
276 rata kredita
ПНБодобрења
SWIFT порука
140925_001160_MT102 M1409250001830800
0 58/2014
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140925 ZBR0000000001381
398.234,24
0
1
6
1
840 140925 ISP2014268542794
97
59702206114110001620
140925_259628_MT103 M1409250001835596
97 7325610242013025053
840 140925 ISP2014268542795
114
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1141
15:00
25/09/14
1
15:00:59
1142
17:21
25/09/14
1
17:21:01
1143
18:52
25/09/14
1
18:52:12
1144
10:07
26/09/14
1
10:07:28
1145
10:08
26/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OSNOVNA ŠKOLA"DR ĐORĐE JOANOVIĆ"N.M
NOVI BEČEJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OSNOVNA ŠKOLA"DR ĐORĐE JOANOVIĆ"N.M
NOVI BEČEJ
601
NOVI BEČEJ
221
COSMOS TRAVEL D.O.O.
BEOGRAD-NO
170
1
11:53:11
1147
11:50
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
26/09/14
11:50:42
170 0030004759000 03
COSMOS TRAVEL D.O.O.
BEOGRAD-NO
170
1
11:53:11
1148
13:01
17:20
26/09/14
1
17:20:46
Под. за рекламацију
0
238,00
0
1
1
0
102,00
0
1
1
0
116,61
0
1
1
0
4.830,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
1150
1
19086194211110001112
97
9710523000074232106
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
97
78702144631110001912
97
18014894211110001912
97
78702144631110001912
97
21014894252220001912
840 140926 UNN4690113000006
45.625,00
0
1
6
2
840 140926 ZBR0000000000706
45.605,00
0
1
6
2
840 140926 ZBR0000000000706
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
10086204222210001130
840 140926 UNN4690113000012
97
10086204222210001130
140926_000706_MT102 M1409260001851226
0 2496/14
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000121640 25
97
140926_000706_MT102 M1409260001851226
0 2491/14
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
306,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 140926 UNN4690113000013
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140926 BUD0100000000149
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140926 BUD0200000000145
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
97
840 140926 UNN4690113000005
170 0030004759000 03
15:01:03
1
262 Transferi u okviru državnih organa
840 0000000121640 25
1
0
840 140925 BUD0500000000152
11:50:42
15:01
Под. за рекл. збирног
298 Raspored sredstva - tarifa
11:49
26/09/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140925 BUD0300000000141
26/09/14
1149
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
298 Raspored sredstva - tarifa
1146
13:01:22
68,00
Ста
840 140925 BUD0200000000144
10:08:03
1
Износ
провизије
Акт
298 Raspored sredstva - tarifa
1
26/09/14
Изнoс
170,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140926 BUD0300000000145
115
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1151
18:47
26/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Износ
провизије
136,00
Акт
Ста
18:47:00
1152
10:17
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29/09/14
10:20:30
355 0003200359123 25
CRVENI KRST NOVI BE?EJ CRVENI KRST
NOVI BECEJ
355
1
10:23:04
1153
10:17
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29/09/14
10:20:29
180 3301210041819 60
INFO NB
23272 NOVI
180
1
10:23:04
1154
10:18
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
29/09/14
10:20:29
180 3301210041825 42
ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD
1
10:23:04
1155
10:18
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29/09/14
10:20:30
355 0003200353774 67
CENTAR ZA RURALNI RAZVOJ NOVI BECEJ
BOCAR
355
1
10:23:04
1156
10:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29/09/14
10:20:30
310 0000000212379 75
LADOPS UDRUZENJE
NOVI BECEJ
310
1
10:31:50
1157
10:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
29/09/14
10:20:30
355 0003200359254 20
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
10:23:04
1158
10:19
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29/09/14
10:20:29
160 0000000414884 31
UDRU?ENJE ZA NEGOVANJE TRADICIJE -
NOVI BE?EJ
160
1
10:23:04
1159
12:16
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140926 BUD0500000000151
18.000,00
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000366
18.000,00
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000351
221
18.000,00
180
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000351
42.000,00
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000366
48.000,00
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000362
24.000,00
355
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000366
12.000,00
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000347
NOVI BEČEJ
221
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
212.464,37
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
1
12:16:37
1160
12:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29/09/14
12:43:21
105 0000000031317 71
I.M. MATIJEVI? NOVI SAD
Novi Sad
105
1
12:44:54
97
89702214249110001470
840 140929 UNN4690113000004
97
89702214249110001470
840 140929 UNN4690113000005
97
89702214249110001470
840 140929 UNN4690113000006
97
89702214249110001470
840 140929 UNN4690113000007
97
89702214249110001470
140929_000347_MT102 M1409290001870976
0
263 Ostali transferi
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
840 140929 UNN4690113000003
140929_000366_MT102 M1409290001870997
0
263 Ostali transferi
840 0000711121843 25
89702214249110001470
140929_000362_MT102 M1409290001871272
0
263 Ostali transferi
840 0000000121640 25
97
140929_000366_MT102 M1409290001870997
0
263 Ostali transferi
221
840 140929 UNN4690113000002
140929_000351_MT102 M1409290001870980
0
263 Ostali transferi
NOVI BEČEJ
89702214249110001470
140929_000351_MT102 M1409290001870980
0
263 Ostali transferi
NOVI BEČEJ
97
140929_000366_MT102 M1409290001870997
0
263 Ostali transferi
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
298 Raspored sredstva - tarifa
1
29/09/14
Изнoс
840 140929 UNN4690113000008
97
65086197111210001000
97
17221
840 140929 UNN4690026000136
2.290,68
0
1
6
2
97
03086204268230001130
140929_000845_MT102 M1409290001882171
0 88
840 140929 ZBR0000000000845
840 140929 UNN4690113000051
116
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1161
12:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29/09/14
12:43:21
105 0000000031317 71
I.M. MATIJEVI? NOVI SAD
Novi Sad
105
1
12:44:54
1162
12:35
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29/09/14
12:43:21
205 0000000132105 18
MNG CENTAR DOO BEOGRAD
Beograd (P
205
1
12:44:54
1163
13:01
29/09/14
1
13:01:12
1164
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1165
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1166
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1167
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1168
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1169
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1170
14:46
29/09/14
1
14:46:11
Изнoс
Износ
провизије
7.721,06
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140929 ZBR0000000000845
65.760,00
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000855
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
374,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
03086204268230001130
840 140929 UNN4690113000052
97
18086204233220001130
840 140929 UNN4690113000053
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140929 BUD0100000000148
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
1.446,04
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
45702204123110001160
97
07086284123110001160
840 140929 ISP2014272532664
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
18.984,64
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
63702204235910001160
97
25086284235910001160
840 140929 ISP2014272532665
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
38.000,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
07702204819410001160
97
66086284819410001160
840 140929 ISP2014272532666
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000381743 81
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
1.899,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
19702204214120001620
97
82815874214120001620
840 140929 ISP2014272532667
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
191.035,12
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
08702204111110001160
97
67086284111110001160
840 140929 ISP2014272532668
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
23.136,62
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
55702204121110001160
97
17086284121110001160
840 140929 ISP2014272532669
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
262 Transferi u okviru drzavnih organa
97
140929_000855_MT102 M1409290001882183
0 1638/14
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140929_000845_MT102 M1409290001882171
0 87
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
9.929,46
0
1
1
0
97
50702204122110001160
97
12086284122110001160
840 140929 ISP2014272532670
117
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1171
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1172
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1173
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1174
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1175
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1176
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1177
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1178
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1179
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1180
14:46
29/09/14
1
14:46:11
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000381743 81
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
Изнoс
Износ
провизије
12.331,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
53702204214110001620
97
64815864214110001620
840 140929 ISP2014272532671
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000381743 81
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
25.440,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
48702204214140001620
97
14815874214140001620
840 140929 ISP2014272532672
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000381743 81
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
391,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
14702204212210001620
97
77815874212210001620
840 140929 ISP2014272532673
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000381743 81
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
224.555,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
63702204212110001620
97
29815874212110001620
840 140929 ISP2014272532674
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000381743 81
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
201.495,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
63702204212110001620
97
29815874212110001620
840 140929 ISP2014272532675
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000381743 81
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
31.920,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
72702204249110001620
97
38815874249110001620
840 140929 ISP2014272532676
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
1.212.001,69
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
69702164111110001911
97
97086294111110001911
840 140929 ISP2014272532677
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
129.431,44
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
19702164121110001911
97
47086294121110001911
840 140929 ISP2014272532678
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
55.547,76
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
14702164122110001911
97
42086294122110001911
840 140929 ISP2014272532679
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
8.089,44
0
1
1
0
97
09702164123110001911
97
37086294123110001911
840 140929 ISP2014272532680
118
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1181
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1182
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1183
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1184
14:46
29/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000381743 81
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000381743 81
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000381743 81
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000381743 81
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
355 0000001023056 40
CRVENI KRST OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
14:57:20
1186
14:46
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29/09/14
14:55:31
355 0000001023056 40
CRVENI KRST OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
14:57:20
1187
14:46
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29/09/14
14:55:31
355 0000001023056 40
CRVENI KRST OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
14:57:20
1188
14:46
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29/09/14
14:55:31
355 0000001023056 40
CRVENI KRST OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
14:57:20
1189
14:46
14:46:11
1
1
Под. за рекламацију
0
107.538,00
0
1
1
0
94.989,00
0
1
1
0
177.762,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
840 0000000121640 25
1
0
72702204249110001620
97
38815874249110001620
97
72702204249110001620
97
38815874249110001620
97
57702204252110001620
97
23815874252110001620
97
23702204251150001620
97
86815874251150001620
840 140929 ISP2014272532684
69.729,00
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000001344
8.367,00
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000001344
3.591,00
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000001344
523,00
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000001344
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
97
24702124811310001110
840 140929 ISP2014272532686
97
24702124811310001110
840 140929 ISP2014272532687
97
24702124811310001110
140929_001344_MT102 M1409290001890958
97 10831794123110001110
262 prenos sredstava
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
840 140929 ISP2014272532685
140929_001344_MT102 M1409290001890958
97 15831794122110001110
262 prenos sredstava
840 0000000478641 96
24702124811310001110
140929_001344_MT102 M1409290001890958
97 20831794121110001110
262 prenos sredstava
840 0000000121640 25
97
140929_001344_MT102 M1409290001890958
97 70831794111110001110
262 prenos sredstava
379.748,14
0
1
1
0
262 prenos sredstava
840 140929 ISP2014272532688
97
08702204111110001160
97
24094614111110001160
840 140929 ISP2014272532689
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
262 prenos sredstava
97
840 140929 ISP2014272532683
14:55:31
14:46
Под. за рекл. збирног
262 prenos sredstava
14:46
29/09/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140929 ISP2014272532682
29/09/14
1190
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 prenos sredstava
1185
14:46:11
231.367,00
Ста
840 140929 ISP2014272532681
14:46:11
1
Износ
провизије
Акт
262 prenos sredstava
1
29/09/14
Изнoс
44.195,95
0
1
1
0
97
55702204121110001160
97
71094614121110001160
840 140929 ISP2014272532690
119
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1191
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1192
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1193
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1194
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1195
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1196
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1197
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1198
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1199
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1200
14:46
29/09/14
1
14:46:11
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
18.967,45
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
50702204122110001160
97
66094614122110001160
840 140929 ISP2014272532691
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
2.762,26
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
45702204123110001160
97
61094614123110001160
840 140929 ISP2014272532692
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000383743 95
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
16.097,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
05702214234210001830
97
95815884122110001830
840 140929 ISP2014272532693
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000383743 95
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
2.345,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
05702214234210001830
97
90815884123110001830
840 140929 ISP2014272532694
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000383743 95
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
18.987,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
05702214234210001830
97
11815884235910001830
840 140929 ISP2014272532695
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000383743 95
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
56.405,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
05702214234210001830
97
68815884234210001830
840 140929 ISP2014272532696
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001071664 07
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
20.000,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
30702184239110001810
97
82849634239110001810
840 140929 ISP2014272532697
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001071664 07
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
14.000,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
63702184251910001810
97
18849634251910001810
840 140929 ISP2014272532698
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
54.583,87
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
53702174121110001820
97
21095694121110001820
840 140929 ISP2014272532699
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
23.425,58
0
1
1
0
97
48702174122110001820
97
16095694122110001820
840 140929 ISP2014272532700
120
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1201
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1202
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1203
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1204
14:46
29/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
355 0000001059822 31
SPORTSKI SAVEZ OP[TINE NOVI BE
NOVI BECEJ
355
1
14:57:20
1206
14:46
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29/09/14
14:55:31
355 0000001059822 31
SPORTSKI SAVEZ OP[TINE NOVI BE
NOVI BECEJ
355
1
14:57:20
1207
14:46
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29/09/14
14:55:31
355 0000001059822 31
SPORTSKI SAVEZ OP[TINE NOVI BE
NOVI BECEJ
355
1
14:57:20
1208
14:46
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29/09/14
14:55:31
355 0000001059822 31
SPORTSKI SAVEZ OP[TINE NOVI BE
NOVI BECEJ
355
1
14:57:20
1209
14:46
14:46:11
1
1
Под. за рекламацију
0
22.293,66
0
1
1
0
31.000,00
0
1
1
0
36.390,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
840 0000000121640 25
1
0
43702174123110001820
97
11095694123110001820
97
63702174151120001820
97
31095694151120001820
97
84702174231310001820
97
52095694231310001820
97
45702174239110001820
97
13095694239110001820
840 140929 ISP2014272532704
30.727,25
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000001344
3.687,27
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000001344
1.582,45
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000001344
230,45
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000001344
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
97
40702184819110001810
840 140929 ISP2014272532706
97
40702184819110001810
840 140929 ISP2014272532707
97
40702184819110001810
140929_001344_MT102 M1409290001890958
97 47830694123110001810
262 prenos sredstava
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
840 140929 ISP2014272532705
140929_001344_MT102 M1409290001890958
97 52830694122110001810
262 prenos sredstava
840 0000000478641 96
40702184819110001810
140929_001344_MT102 M1409290001890958
97 57830694121110001810
262 prenos sredstava
840 0000000121640 25
97
140929_001344_MT102 M1409290001890958
97 10830694111110001810
262 prenos sredstava
20.179,07
0
1
1
0
262 prenos sredstava
840 140929 ISP2014272532708
97
65702204151120001160
97
81094614151120001160
840 140929 ISP2014272532709
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001071664 07
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
262 prenos sredstava
97
840 140929 ISP2014272532703
14:55:31
14:46
Под. за рекл. збирног
262 prenos sredstava
14:46
29/09/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140929 ISP2014272532702
29/09/14
1210
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 prenos sredstava
1205
14:46:11
3.411,49
Ста
840 140929 ISP2014272532701
14:46:11
1
Износ
провизије
Акт
262 prenos sredstava
1
29/09/14
Изнoс
7.000,00
0
1
1
0
97
69702184231310001810
97
24849634231310001810
840 140929 ISP2014272532710
121
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1211
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1212
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1213
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1214
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1215
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1216
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1217
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1218
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1219
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1220
14:46
29/09/14
1
14:46:11
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001071664 07
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
171.092,34
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
88702184111110001810
97
43849634111110001810
840 140929 ISP2014272532711
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001071664 07
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
20.531,08
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
38702184121110001810
97
90849634121110001810
840 140929 ISP2014272532712
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001071664 07
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
8.811,26
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
33702184122110001810
97
85849634122110001810
840 140929 ISP2014272532713
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001071664 07
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
1.283,19
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
28702184123110001810
97
80849634123110001810
840 140929 ISP2014272532714
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
454.865,55
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
06702174111110001820
97
71095694111110001820
840 140929 ISP2014272532715
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
106.716,72
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
60702214111110001160
97
72850104111110001160
840 140929 ISP2014272532716
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
12.806,01
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
10702214121110001160
97
22850104121110001160
840 140929 ISP2014272532717
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
5.495,91
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
05702214122110001160
97
17850104122110001160
840 140929 ISP2014272532718
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
800,38
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
97702214123110001160
97
12850104123110001160
840 140929 ISP2014272532719
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001069664 90
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
232.258,00
0
1
1
0
97
60702214111110001160
97
05843954111110001160
840 140929 ISP2014272532720
122
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1221
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1222
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1223
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1224
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1225
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1226
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1227
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1228
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1229
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1230
14:46
29/09/14
1
14:46:11
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001069664 90
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
27.871,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
10702214121110001160
97
52843954121110001160
840 140929 ISP2014272532721
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
6.329,12
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
63702204235910001160
97
79094614235910001160
840 140929 ISP2014272532722
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
179.025,61
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
06702174111110001820
97
86086314111110001820
840 140929 ISP2014272532723
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
21.483,07
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
53702174121110001820
97
36086314121110001820
840 140929 ISP2014272532724
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
9.219,82
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
48702174122110001820
97
31086314122110001820
840 140929 ISP2014272532725
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1.342,69
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
43702174123110001820
97
26086314123110001820
840 140929 ISP2014272532726
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000383743 95
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
312.555,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
05702214234210001830
97
53815884111110001830
840 140929 ISP2014272532727
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000383743 95
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
37.505,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
05702214234210001830
97
03815884121110001830
840 140929 ISP2014272532728
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001069664 90
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
11.962,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
05702214122110001160
97
47843954122110001160
840 140929 ISP2014272532729
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001069664 90
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
1.742,00
0
1
1
0
97
97702214123110001160
97
42843954123110001160
840 140929 ISP2014272532730
123
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1231
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1232
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1233
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1234
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1235
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1236
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1237
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1238
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1239
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1240
14:46
29/09/14
1
14:46:11
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001069664 90
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
8.740,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
92702214221110001160
97
37843954221110001160
840 140929 ISP2014272532731
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
132,23
0
1
1
0
262 Transferi u okviru drzavnih organa
97
36702204212210001160
97
52094614212210001160
840 140929 ISP2014272532732
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
4.888,40
0
1
1
0
262 Transferi u okviru drzavnih organa
97
80702204213110001160
97
42086284213110001160
840 140929 ISP2014272532733
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000569660 94
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
4.948,69
0
1
1
0
262 Transferi u okviru drzavnih organa
97
78702144631110001912
97
58014884212110001912
840 140929 ISP2014272532734
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001069664 90
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
249,40
0
1
1
0
262 Transferi u okviru drzavnih organa
97
45702214211110001160
97
87843954211110001160
840 140929 ISP2014272532735
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
10.917,02
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
41014894251130001912
840 140929 ISP2014272532736
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
14.137,60
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
08014894251910001912
840 140929 ISP2014272532737
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001511645 40
MZ KUMANE
KUMANE
221
100.000,00
0
1
1
0
97
72702204249110001620
0
263 Prenos sredstava
840 140929 ISP2014272532738
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
350.416,04
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
63702204212110001620
97
74815864212110001620
840 140929 ISP2014272532739
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001061660 46
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
262 Prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
17.749,78
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
13014894212110001912
840 140929 ISP2014272532740
124
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1241
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1242
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1243
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1244
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1245
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1246
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1247
14:46
29/09/14
1
14:46:11
1248
15:01
29/09/14
1
15:01:11
1249
17:20
29/09/14
1
17:20:54
1250
18:53
29/09/14
1
18:53:04
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000067661 69
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
95.123,86
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Prenos sredstava
97
40702164268230001911
97
68086294268230001911
840 140929 ISP2014272532741
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
11.645,57
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
60014874822110001912
840 140929 ISP2014272532742
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
25.920,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
80702214249110001473
97
62849464249110001473
840 140929 ISP2014272532743
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
1.600,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
72014864266110001912
840 140929 ISP2014272532744
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
9.043,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
84014864215210001912
840 140929 ISP2014272532745
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
3.943,11
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
51014864212110001912
840 140929 ISP2014272532746
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
213,71
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
02014864212210001912
840 140929 ISP2014272532747
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140929 BUD0200000000147
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140929 BUD0300000000145
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
170,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140929 BUD0500000000151
125
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1251
09:34
30/09/14
1
09:34:12
1252
09:34
30/09/14
1
09:34:12
1253
09:34
30/09/14
1
09:34:12
1254
09:34
30/09/14
1
09:34:12
1255
09:34
30/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
79086204121110001130
97
7991000000001998735
97.907,71
0
1
1
0
97
74086204122110001130
97
7991000000001998735
840 140930 ISP2014273509715
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
14.258,40
0
1
1
0
254 Kona~na isplata za mesec 9. 2014. go
97
69086204123110001130
97
7991000000001998735
840 140930 ISP2014273509716
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000030300845 76
MZ NOVO MILOSEVO - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
221
10.069,33
0
1
1
0
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
97
32086204111110001130
97
17221
840 140930 ISP2014273509717
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000030303845 97
MZ KUMANE - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
221
4.856,72
0
1
1
0
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000001028566 97
SINDIKAT OU
NOVI BECEJ
355
1
09:41:37
1257
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000001009303 74
SS OPSTINSKOG VECA
NOVI BECEJ
355
1
09:41:37
1258
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000001005454 78
SS VOJVODINE
NOVI SAD
355
1
09:41:37
1259
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000001005004 70
SS SRBIJE
BEOGRAD
355
1
09:41:37
1260
09:34
97
32086204111110001130
97
17221
840 140930 ISP2014273509718
6.995,07
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000305
3.917,24
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000305
1.399,01
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000305
1.678,82
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000305
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
97
32086204111110001130
840 140930 ISP2014273509720
97
32086204111110001130
840 140930 ISP2014273509721
97
32086204111110001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 17221
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
NOVI BEČEJ
840 140930 ISP2014273509719
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 17221
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
32086204111110001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 17221
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 0000000121640 25
97
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 17221
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
254 Kona~na isplata za mesec 9. 2014. go
1256
09:34:12
228.134,47
Ста
840 140930 ISP2014273509714
09:34:12
1
Износ
провизије
Акт
254 Kona~na isplata za mesec 9. 2014. go
1
30/09/14
Изнoс
502.107,35
0
1
1
0
840 140930 ISP2014273509722
97
32086204111110001130
97
7991000000001998735
840 140930 ISP2014273509723
126
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1261
09:34
30/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000030302845 90
MZ NOVI BECEJ - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
221
09:34:12
1262
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
310 2500100052679 56
NLB BANKA S
NOVI BECEJ
310
1
09:41:00
1263
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0200100082968 92
BANCA INTESAZ
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
1264
09:34
1
09:34:12
1265
09:34
30/09/14
1
09:34:12
1266
09:34
30/09/14
1
09:34:12
1267
09:34
30/09/14
1
09:34:12
1268
09:34
30/09/14
1
09:34:12
1269
09:34
30/09/14
1
09:34:12
1270
09:34
30/09/14
1
09:34:12
Износ
провизије
26.839,11
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
32086204111110001130
97
17221
840 140930 ISP2014273509724
11.397,12
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000301
11.133,45
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000285
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000745111843 14
dodatni porez
?
840
32086204111110001130
840 140930 ISP2014273509725
97
32086204111110001130
140930_000285_MT102 M1409300001901245
97 17221
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 0000000121640 25
97
140930_000301_MT102 M1409300001901263
97 17221
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
2.624,15
0
1
1
0
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ISP2014273509726
97
32086204111110001130
97
836010105959805039
840 140930 ISP2014273509727
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000745111843 14
dodatni porez
?
840
1.635,33
0
1
1
0
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
97
32086204111110001130
97
586011506972835018
840 140930 ISP2014273509728
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000745111843 14
dodatni porez
?
840
5.218,02
0
1
1
0
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
97
32086204111110001130
97
886010312977850055
840 140930 ISP2014273509729
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000745111843 14
dodatni porez
?
840
3.586,83
0
1
1
0
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
97
32086204111110001130
97
686010702962850043
840 140930 ISP2014273509730
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000745111843 14
dodatni porez
?
840
4.311,80
0
1
1
0
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
97
32086204111110001130
97
086012311986830114
840 140930 ISP2014273509731
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000745111843 14
dodatni porez
?
840
6.512,60
0
1
1
0
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
97
32086204111110001130
97
706011502953850116
840 140930 ISP2014273509732
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000745111843 14
dodatni porez
?
840
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
1
30/09/14
Изнoс
5.153,29
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
596010711966850020
840 140930 ISP2014273509733
127
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1271
09:34
30/09/14
1
09:34:12
1272
09:34
30/09/14
1
09:34:12
1273
09:34
30/09/14
1
09:34:12
1274
09:34
30/09/14
1
09:34:12
1275
09:34
30/09/14
1
09:34:12
1276
09:34
30/09/14
1
09:34:12
1277
09:34
30/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000745111843 14
dodatni porez
?
840
Изнoс
Акт
Износ
провизије
8.000,00
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
97
32086204111110001130
97
516010901963855025
840 140930 ISP2014273509734
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000745111843 14
dodatni porez
?
840
1,72
0
1
1
0
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
97
32086204111110001130
97
516010901963855025
840 140930 ISP2014273509735
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000745111843 14
dodatni porez
?
840
6.447,87
0
1
1
0
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
97
32086204111110001130
97
566011103955855032
840 140930 ISP2014273509736
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000745111843 14
dodatni porez
?
840
19,69
0
1
1
0
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
97
32086204111110001130
97
436011406965850058
840 140930 ISP2014273509737
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000745111843 14
dodatni porez
?
840
8.000,00
0
1
1
0
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
97
32086204111110001130
97
336010405968850032
840 140930 ISP2014273509738
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000745111843 14
dodatni porez
?
840
170,02
0
1
1
0
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
97
32086204111110001130
97
336010405968850032
840 140930 ISP2014273509739
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000745111843 14
dodatni porez
?
840
4.505,99
0
1
1
0
253 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
1
09:34:12
1278
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5600101063211 78
LE PING NOVI BECEJ - NOVI BECE
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1279
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
340 0000011003288 39
OFFICE SHOES - SUBOTICA,
NOVI BE^EJ
340
1
09:41:37
1280
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
220 0000000013808 87
BIG CHICK - NOVI BECEJ, NOVI B
NOVI BE^EJ
220
1
09:41:00
97
32086204111110001130
97
766010804980850031
840 140930 ISP2014273509740
19.205,00
0
1
6
2
97
32086204111110001130
140930_000285_MT102 M1409300001901245
0
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ZBR0000000000285
1.478,60
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509741
97
32086204111110001130
140930_000304_MT102 M1409300001901266
0 4343602251
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140930 ZBR0000000000304
491,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509742
97
32086204111110001130
140930_000294_MT102 M1409300001901256
0
840 140930 ZBR0000000000294
840 140930 ISP2014273509743
128
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1281
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0000000920197 08
JOVANA ZRENJANIN - ZRENJANIN,
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1282
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0003200085466 85
ZOM IMPEX SUBOTICA, SUBOTICA
NOVI BECEJ
355
1
09:41:37
1283
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
200 2312680101001 46
HEDERA JABUKA - BEOGRAD,
NOVI BECEJ
200
1
09:41:00
1284
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0000000369716 26
PI PRESS BOOKS NIS - NIS, NIS
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
1285
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0000000361122 06
DALAMBER DOO - NOVI SAD, NOVI
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
1286
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0000000346149 14
DDOR NOVI SAD ZRENJANIN
ZRENJANIN
160
1
09:41:00
1287
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0000000332338 28
STR I KOMISION ,,JUNIOR,, - NO
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1288
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0000000925869 64
STR SOLID-K - COKA, MARSALA TI
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1289
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
330 0000044000010 84
STURK ,,JULIJA,, - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
330
1
09:41:37
1290
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0000000366092 34
KING CHIKEN DOO, NIKOLE TESLE
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
Изнoс
Износ
провизије
7.664,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140930_000285_MT102 M1409300001901245
0 112014
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ZBR0000000000285
1.451,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509744
97
32086204111110001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
0
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ZBR0000000000305
1.393,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509745
97
32086204111110001130
140930_000291_MT102 M1409300001901251
0
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ZBR0000000000291
1.077,50
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509746
97
32086204111110001130
140930_000285_MT102 M1409300001901245
0 4722350010
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ZBR0000000000285
287,50
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509747
97
32086204111110001130
140930_000285_MT102 M1409300001901245
0 23082
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ZBR0000000000285
11.283,20
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509748
97
32086204111110001130
140930_000285_MT102 M1409300001901245
0 655832483
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ZBR0000000000285
1.075,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509749
97
32086204111110001130
140930_000285_MT102 M1409300001901245
0
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ZBR0000000000285
180,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509750
97
32086204111110001130
140930_000285_MT102 M1409300001901245
0 116
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ZBR0000000000285
13.860,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509751
97
32086204111110001130
140930_000303_MT102 M1409300001901265
0 0200231204212
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
Акт
840 140930 ZBR0000000000303
5.563,91
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509752
97
32086204111110001130
140930_000285_MT102 M1409300001901245
0 105011012
840 140930 ZBR0000000000285
840 140930 ISP2014273509753
129
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1291
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
330 0000044000405 63
STR JONANA - NOVI BECEJ, VUKA
NOVI BE^EJ
330
1
09:41:37
1292
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000001001730 95
SKR MIRATEX - ZRENJANIN, IVANA
NOVI BE^EJ
355
1
09:41:37
1293
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
330 0000044000391 08
STR LIDIJA - NOVI BECEJ, IVE L
NOVI BE^EJ
330
1
09:41:37
1294
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000001028566 97
SINDIKAT OU
NOVI BECEJ
355
1
09:41:37
1295
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
170 0000300779523 65
DJAK DOO - BEOGRAD, MILANA RES
NOVI BE^EJ
170
1
09:41:00
1296
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000001009008 86
DRVAR STR NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
09:41:37
1297
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
330 0000044000411 45
STR GOGA + - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
330
1
09:41:37
1298
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
310 2500100019760 67
BS -NLB BANKA - NOVI B
NOVI BE^EJ
310
1
09:41:00
1299
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
310 2500100032368 73
EE-CONTINENTAL BANKA - NOVI
NOVI BECEJ
310
1
09:41:00
1300
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
310 2500100016877 83
NLB BANKAZ
NOVI BECEJ
310
1
09:41:00
Изнoс
Износ
провизије
5.111,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140930_000303_MT102 M1409300001901265
0
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ZBR0000000000303
930,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509754
97
32086204111110001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
0 050196711
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ZBR0000000000305
5.143,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509755
97
32086204111110001130
140930_000303_MT102 M1409300001901265
0
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ZBR0000000000303
8.184,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509756
97
32086204111110001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
0
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ZBR0000000000305
10.413,80
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509757
97
32086204111110001130
140930_000288_MT102 M1409300001901248
0
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ZBR0000000000288
6.005,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509758
97
32086204111110001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
0
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ZBR0000000000305
2.419,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509759
97
32086204111110001130
140930_000303_MT102 M1409300001901265
0
241 Obustave od zarada, 2. deo za 9. 201
840 140930 ZBR0000000000303
9.695,70
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509760
97
32086204111110001130
140930_000301_MT102 M1409300001901263
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000301
9.455,30
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509761
97
32086204111110001130
140930_000301_MT102 M1409300001901263
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
Акт
840 140930 ZBR0000000000301
32.473,81
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509762
97
32086204111110001130
140930_000301_MT102 M1409300001901263
97 7991000000001998735
840 140930 ZBR0000000000301
840 140930 ISP2014273509763
130
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1301
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
310 2500100032694 65
PS- NLB BANKA - NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
310
1
09:41:00
1302
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
310 2500100019949 82
RD- NLB BANKA
N.MILOSEVO
310
1
09:41:00
1303
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
310 2500100032830 45
SL - NLB BANKA - NOVI BECE
NOVI BE^EJ
310
1
09:41:00
1304
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000005197878 20
JL-VOJVODJANSKA - NOV
NOVI BE^EJ
355
1
09:41:37
1305
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000005147688 46
VOJVODJANSKA BANKAKJ
NOVI BECEJ
355
1
09:41:37
1306
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000005147702 04
P E VOJVODJANSKA BANKA
NOVI BECEJ
355
1
09:41:37
1307
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5600100151168 31
KM-BANKA INTESA - NOVI BE
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1308
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5600100082816 29
KD-BANKA INTESA - NOVI BEC
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1309
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0200100037610 75
NS - BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1310
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0200100062967 52
PV -BANKA INTESA - NOVI BE
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
Изнoс
Износ
провизије
15.458,72
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140930_000301_MT102 M1409300001901263
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000301
31.271,79
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509764
97
32086204111110001130
140930_000301_MT102 M1409300001901263
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000301
17.050,98
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509765
97
32086204111110001130
140930_000301_MT102 M1409300001901263
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000301
14.500,20
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509766
97
32086204111110001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000305
13.530,86
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509767
97
32086204111110001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000305
16.591,08
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509768
97
32086204111110001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000305
18.167,44
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509769
97
32086204111110001130
140930_000285_MT102 M1409300001901245
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000285
14.567,73
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509770
97
32086204111110001130
140930_000285_MT102 M1409300001901245
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000285
13.171,88
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509771
97
32086204111110001130
140930_000285_MT102 M1409300001901245
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
Акт
840 140930 ZBR0000000000285
14.778,48
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509772
97
32086204111110001130
140930_000285_MT102 M1409300001901245
97 7991000000001998735
840 140930 ZBR0000000000285
840 140930 ISP2014273509773
131
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1311
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0200100082968 92
BANCA INTESAZ
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
1312
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0200100037660 22
BANCA INTESAN
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
1313
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
180 3301010387145 43
GJ - ALPHA BANK - NOVI
NOVI BECEJ
180
1
09:41:00
1314
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
205 1001549358074 40
MB -KOMERCIJALN - NO
NOVI BE^EJ
205
1
09:41:00
1315
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0200100020016 89
BAT - NOVI BEC
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1316
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0200100116951 90
VDJ INTESA
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
1317
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
200 0000024580580 10
IS VOJVODJANSKA
NOVI BECEJ
200
1
09:41:00
1318
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
265 0000000581085 36
46-rajfajzen banka
NOVI BECEJ
265
1
09:41:00
1319
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
200 0000024580598 53
07-POSTANSKA STED - BE
NOVI BE^EJ
200
1
09:41:00
1320
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5600100398406 76
EE-BANKA INTESA - NOVI BECE
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
Изнoс
Износ
провизије
34.305,40
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000286
5.894,73
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509774
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000286
11.898,61
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509775
97
32086204111110001130
140930_000289_MT102 M1409300001901249
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000289
6.430,91
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509776
97
32086204111110001130
140930_000293_MT102 M1409300001901255
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000293
24.105,92
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509777
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000286
10.630,82
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509778
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000286
9.549,46
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509779
97
32086204111110001130
140930_000291_MT102 M1409300001901251
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000291
36.501,73
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509780
97
32086204111110001130
140930_000297_MT102 M1409300001901259
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000297
10.786,86
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509781
97
32086204111110001130
140930_000291_MT102 M1409300001901251
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
Акт
840 140930 ZBR0000000000291
9.455,30
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509782
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
840 140930 ZBR0000000000286
840 140930 ISP2014273509783
132
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1321
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5600100419934 94
BANKA INTESA-75 - NOVI BE
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1322
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
265 0000000646736 90
BZB - KIKINDA
NOVI BE^EJ
265
1
09:41:00
1323
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
310 2500100052679 56
NLB BANKA S
NOVI BECEJ
310
1
09:41:00
1324
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
105 0000406500960 64
MN -AIK BANKA - BEC
NOVI BE^EJ
105
1
09:41:00
1325
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0200100092556 40
BANCA INTESAKM
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
1326
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
220 2330000034301 96
94-PROKREDIT BANKA,
NOVI BE^EJ
220
1
09:41:00
1327
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
180 3301010505342 84
27 - alpha BANKA - NOV
NOVI BE^EJ
180
1
09:41:00
1328
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
310 2500100352575 43
SLJ- NLB BANKA - BECE
NOVI BE^EJ
310
1
09:41:00
1329
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0200100085576 28
PAVL-BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1330
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0200100071141 71
97-BANKA INT - NO
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
Изнoс
Износ
провизије
6.430,91
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000286
16.100,70
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509784
97
32086204111110001130
140930_000297_MT102 M1409300001901259
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000297
34.193,43
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509785
97
32086204111110001130
140930_000301_MT102 M1409300001901263
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000301
5.894,73
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509786
97
32086204111110001130
140930_000279_MT102 M1409300001901239
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000279
35.108,39
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509787
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000286
27.573,04
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509788
97
32086204111110001130
140930_000294_MT102 M1409300001901256
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000294
15.100,92
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509789
97
32086204111110001130
140930_000289_MT102 M1409300001901249
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000289
7.885,49
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509790
97
32086204111110001130
140930_000301_MT102 M1409300001901263
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000301
7.663,40
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509791
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
Акт
840 140930 ZBR0000000000286
8.765,26
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509792
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
840 140930 ZBR0000000000286
840 140930 ISP2014273509793
133
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1331
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5600100632670 49
an banca intesa
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
1332
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
170 0010162691000 21
DJS-UniCredit Ban - BE
NOVI BE^EJ
170
1
09:41:00
1333
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5600100675272 89
BO-BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1334
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5600100675264 16
NZ- BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1335
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5600101032235 80
BANKA INTESA - 80 - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1336
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0003200246194 88
92 -vojvodj.banka - NOVI
NOVI BE^EJ
355
1
09:41:37
1337
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000005598734 58
vd vojvodanska banka
NOVI BECEJ
355
1
09:41:37
1338
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5600100503765 25
105-BANKA INTESA - NO
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1339
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000005147648 69
MILOS-VOJVODJANSKA - NOV
NOVI BE^EJ
355
1
09:41:37
1340
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
200 0000043772910 86
TJ-POSTANSKA STEDIONICA
KUMANE
200
1
09:41:00
Изнoс
Износ
провизије
11.351,08
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000286
14.715,40
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509794
97
32086204111110001130
140930_000288_MT102 M1409300001901248
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000288
12.396,74
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509795
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000286
26.244,28
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509796
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000286
15.790,56
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509797
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000286
24.324,70
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509798
97
32086204111110001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000305
7.220,46
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509799
97
32086204111110001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000305
13.072,86
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509800
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000286
25.425,10
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509801
97
32086204111110001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
Акт
840 140930 ZBR0000000000305
27.094,28
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509802
97
32086204111110001130
140930_000291_MT102 M1409300001901251
97 7991000000001998735
840 140930 ZBR0000000000291
840 140930 ISP2014273509803
134
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1341
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
310 7200100033741 02
108 -NLB BANKA - NOVI BE
NOVI BE^EJ
310
1
09:41:00
1342
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5600100523723 97
SABO - BANCA INTESA
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
1343
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0003200089423 48
PD-VOJVODJANSKA B - NO
NOVI BE^EJ
355
1
09:41:37
1344
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
180 3161010447748 33
SOCITEGENERALEBANKAMI
NOVI BECEJ
180
1
09:41:00
1345
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0200100098783 80
BANCA INTESADB
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
1346
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0200100088087 61
BANCA INTESAMI
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
1347
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000005198030 49
127 - VOJVODJANSKA - NOV
NOVI BECEJ
355
1
09:41:37
1348
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
310 2500100368331 14
130-NLB BANKA - NOVI BECE
NOVI BE^EJ
310
1
09:41:00
1349
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5800100047491 50
89-B.INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1350
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5500100719682 55
131 -BANCA INT - NO
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
Изнoс
Износ
провизије
21.227,86
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140930_000301_MT102 M1409300001901263
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000301
22.662,60
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509804
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000286
22.310,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509805
97
32086204111110001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000305
30.081,17
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509806
97
32086204111110001130
140930_000289_MT102 M1409300001901249
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000289
33.468,97
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509807
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000286
34.483,93
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509808
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000286
37.917,64
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509809
97
32086204111110001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000305
1.874,51
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509810
97
32086204111110001130
140930_000301_MT102 M1409300001901263
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000301
15.324,09
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509811
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
Акт
840 140930 ZBR0000000000286
25.358,73
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509812
97
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
840 140930 ZBR0000000000286
840 140930 ISP2014273509813
135
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1351
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
330 4400102085135 87
132 - CREDIT AGRICO - NO
NOVI BE^EJ
330
1
09:41:37
1352
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
170 0010241894000 87
102 -UNICREDIT BANK,
NOVI BE^EJ
170
1
09:41:00
1353
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
205 9001018981970 68
KOMERCIJALNA-61, NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
205
1
09:41:00
1354
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
220 2230000056688 74
90-procredit banka, Becej
NOVI BECEJ
220
1
09:41:00
1355
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 2700100075520 42
BANKA INTESAM
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1356
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5600100698752 71
DA-BANKA INTESA - BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
1357
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000005252942 19
RM-VOJVO?ANSKA BANK
KUMANE
355
1
09:41:37
1358
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
205 9001012595734 15
59-KOMERCIJALNA BANK,
NOVI BE^EJ
205
1
09:41:00
1359
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0003200232334 55
vojvodjanska banka-106
Novi Becej
355
1
09:41:37
1360
09:34
30/09/14
1
09:34:12
Изнoс
Износ
провизије
35.233,17
Ста
12.552,30
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000288
6.577,08
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000293
13.091,74
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000294
31.248,01
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000286
23.556,29
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000286
21.143,55
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000305
25.490,81
97
32086204111110001130
840 140930 ISP2014273509816
97
32086204111110001130
840 140930 ISP2014273509817
97
32086204111110001130
840 140930 ISP2014273509818
97
32086204111110001130
840 140930 ISP2014273509819
97
32086204111110001130
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509820
97
32086204111110001130
140930_000293_MT102 M1409300001901255
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000293
25.096,68
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509821
97
32086204111110001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 140930 ZBR0000000000305
601
840 140930 ISP2014273509815
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
NOVI BE^EJ
32086204111110001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
zbirni porezi i doprinosi
97
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
840 0000000004848 37
840 140930 ISP2014273509814
140930_000294_MT102 M1409300001901256
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
221
32086204111110001130
140930_000293_MT102 M1409300001901255
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
NOVI BEČEJ
97
140930_000288_MT102 M1409300001901248
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140930 ZBR0000000000303
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140930_000303_MT102 M1409300001901265
97 7991000000001998735
240 Obra~un zarada za mesec 9.2014.
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
Акт
12.170,12
0
1
1
0
840 140930 ISP2014273509822
97
32086204111110001130
97
6391000000001995410
840 140930 ISP2014273509823
136
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1361
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000001028566 97
SINDIKAT OU
NOVI BECEJ
355
1
09:41:37
1362
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000001009303 74
SS OPSTINSKOG VECA
NOVI BECEJ
355
1
09:41:37
1363
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000001005454 78
SS VOJVODINE
NOVI SAD
355
1
09:41:37
1364
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000001005004 70
SS SRBIJE
BEOGRAD
355
1
09:41:37
1365
09:34
30/09/14
Изнoс
Износ
провизије
103,10
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140930 ZBR0000000000305
57,74
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000305
20,62
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000305
24,74
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000305
840 0000030302845 90
MZ NOVI BECEJ - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
221
618,62
0
1
1
0
253 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
1
09:34:12
1366
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5600101063211 78
LE PING NOVI BECEJ - NOVI BECE
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1367
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
220 0000000013808 87
BIG CHICK - NOVI BECEJ, NOVI B
NOVI BE^EJ
220
1
09:41:00
1368
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
205 0000000114462 82
STR VANA - BEOGRAD, BEOGRAD
NOVI BECEJ
205
1
09:41:00
1369
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
330 0000044000552 10
RASA I MIMA STR - NOVI BECEJ,
NOVI BECEJ
330
1
09:41:37
1370
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0000000346149 14
DDOR NOVI SAD ZRENJANIN
ZRENJANIN
160
1
09:41:00
97
90086204141110003130
840 140930 ISP2014273509825
97
90086204141110003130
840 140930 ISP2014273509826
97
90086204141110003130
840 140930 ISP2014273509827
97
90086204141110003130
97
17221
840 140930 ISP2014273509828
2.960,00
0
1
6
2
97
90086204141110003130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
0
241 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
840 140930 ZBR0000000000286
4.236,53
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509829
97
90086204141110003130
140930_000294_MT102 M1409300001901256
0
241 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
840 140930 ZBR0000000000294
1.040,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509830
97
90086204141110003130
140930_000293_MT102 M1409300001901255
0 5614
241 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
840 140930 ZBR0000000000293
760,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509831
97
90086204141110003130
140930_000303_MT102 M1409300001901265
0
241 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
241 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
840 140930 ISP2014273509824
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 17221
253 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
221
90086204141110003130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 17221
253 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
NOVI BEČEJ
97
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 17221
253 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 17221
253 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140930 ZBR0000000000303
352,60
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509832
97
90086204141110003130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
0 655832483
840 140930 ZBR0000000000286
840 140930 ISP2014273509833
137
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1371
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 0000000366092 34
KING CHIKEN DOO, NIKOLE TESLE
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1372
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
330 0000044000411 45
STR GOGA + - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
330
1
09:41:37
1373
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5600100213309 42
SD-BANKA INTESA
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
1374
09:34
30/09/14
Изнoс
Износ
провизије
2.063,49
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140930 ZBR0000000000286
959,00
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000303
7.424,23
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000286
NOVI BEČEJ
221
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
5.616,20
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
09:34:12
1375
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 5600100698752 71
DA-BANKA INTESA - BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
09:41:00
1376
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
200 0000043772910 86
TJ-POSTANSKA STEDIONICA
KUMANE
200
1
09:41:00
1377
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0003200089423 48
PD-VOJVODJANSKA B - NO
NOVI BE^EJ
355
1
09:41:37
1378
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000005252942 19
RM-VOJVO?ANSKA BANK
KUMANE
355
1
09:41:37
1379
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
310 2500100019949 82
RD- NLB BANKA
N.MILOSEVO
310
1
09:41:00
1380
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
265 0000000646736 90
BZB - KIKINDA
NOVI BE^EJ
265
1
09:41:00
840 140930 ISP2014273509834
97
90086204141110003130
840 140930 ISP2014273509835
97
90086204141110003130
840 140930 ISP2014273509836
97
32086204111110001130
97
3791000000001995354
840 140930 ISP2014273509837
3.840,00
0
1
6
2
97
89086204151120001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 3791000000001995354
242 Naknade zarada na teret poslodavca
840 140930 ZBR0000000000286
7.040,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509838
97
89086204151120001130
140930_000291_MT102 M1409300001901251
97 3791000000001995354
242 Naknade zarada na teret poslodavca
840 140930 ZBR0000000000291
3.840,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509839
97
89086204151120001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 3791000000001995354
242 Naknade zarada na teret poslodavca
840 140930 ZBR0000000000305
320,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509840
97
89086204151120001130
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 3791000000001995354
242 Naknade zarada na teret poslodavca
840 140930 ZBR0000000000305
7.920,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509841
97
89086204151120001130
140930_000301_MT102 M1409300001901263
97 3791000000001995354
242 Naknade zarada na teret poslodavca
242 Naknade zarada na teret poslodavca
90086204141110003130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 6391000000001995410
240 Porodilje - Obra~un zarada za mesec
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
97
140930_000303_MT102 M1409300001901265
0
241 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
840 0000000004848 37
ПНБодобрења
SWIFT порука
140930_000286_MT102 M1409300001901246
0 105011012
241 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140930 ZBR0000000000301
8.640,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273509842
97
89086204151120001130
140930_000297_MT102 M1409300001901259
97 3791000000001995354
840 140930 ZBR0000000000297
840 140930 ISP2014273509843
138
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1381
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
170 0010162691000 21
DJS-UniCredit Ban - BE
NOVI BE^EJ
170
1
09:41:00
1382
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
205 9001018981970 68
KOMERCIJALNA-61, NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
205
1
09:41:00
1383
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
160 2700100075520 42
BANKA INTESAM
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:00
1384
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:03
180 3161010447748 33
SOCITEGENERALEBANKAMI
NOVI BECEJ
180
1
09:41:00
1385
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
355 0000005198030 49
127 - VOJVODJANSKA - NOV
NOVI BECEJ
355
1
09:41:37
1386
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
330 4400102085135 87
132 - CREDIT AGRICO - NO
NOVI BE^EJ
330
1
09:41:37
1387
09:34
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
09:40:04
265 0000000581085 36
46-rajfajzen banka
NOVI BECEJ
265
1
09:41:00
1388
12:10
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
12:10:45
170 0030020011000 67
NOVA SICILIJANA DOO
KRAGUJEVAC
170
1
12:12:59
1389
13:01
30/09/14
Изнoс
Износ
провизије
19.440,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140930 ZBR0000000000288
3.840,00
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000293
2.240,00
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000286
7.920,00
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000289
7.040,00
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000305
4.320,00
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000303
7.560,00
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000297
15.220,00
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000961
510,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
1
13:01:12
1390
13:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
13:33:48
310 2500100032317 32
BALINT FERENC
NOVI BECEJ
310
1
13:35:19
247 druga socijalna davanja
97
89086204151120001130
840 140930 ISP2014273509846
97
89086204151120001130
840 140930 ISP2014273509847
97
89086204151120001130
840 140930 ISP2014273509848
97
89086204151120001130
840 140930 ISP2014273509849
97
89086204151120001130
840 140930 ISP2014273509850
97
63086204221310001130
140930_000961_MT102 M1409300001913381
0 1607/2014
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
601
840 140930 ISP2014273509845
140930_000297_MT102 M1409300001901259
97 3791000000001995354
242 Naknade zarada na teret poslodavca
221
89086204151120001130
140930_000303_MT102 M1409300001901265
97 3791000000001995354
242 Naknade zarada na teret poslodavca
BEOGRAD
97
140930_000305_MT102 M1409300001901269
97 3791000000001995354
242 Naknade zarada na teret poslodavca
NOVI BEČEJ
840 140930 ISP2014273509844
140930_000289_MT102 M1409300001901249
97 3791000000001995354
242 Naknade zarada na teret poslodavca
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
89086204151120001130
140930_000286_MT102 M1409300001901246
97 3791000000001995354
242 Naknade zarada na teret poslodavca
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
97
140930_000293_MT102 M1409300001901255
97 3791000000001995354
242 Naknade zarada na teret poslodavca
840 0000000102849 41
ПНБодобрења
SWIFT порука
140930_000288_MT102 M1409300001901248
97 3791000000001995354
242 Naknade zarada na teret poslodavca
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140930 UNN4690113000139
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140930 BUD0100000000148
20.000,00
0
1
6
2
97
38702194729310001040
140930_001337_MT102 M1409300001920308
97 9691000000002010046
840 140930 ZBR0000000001337
840 140930 ISP2014273542418
139
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1391
13:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
13:33:47
205 9001019415332 73
LIDIJA KECKES
NOVI BECEJ
205
1
13:35:19
1392
13:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
13:33:48
310 2500100017652 86
ERIKA MOMIROV
NOVI BECEJ
310
1
13:35:19
1393
13:31
30/09/14
NOVI BEČEJ
221
840 0000000004848 37
zbirni porezi i doprinosi
NOVI BE^EJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
13:33:48
845 0000000145849 20
EPS SNABDEVANJE-ZRENJANIN
?
845
1
13:35:20
1395
13:31
13:31
30/09/14
1
13:31:08
1397
13:31
30/09/14
1
13:31:08
1398
13:31
30/09/14
1
13:31:08
1399
13:31
30/09/14
1
13:31:08
1400
13:31
30/09/14
1
13:31:08
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
38702194729310001040
5.000,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273542419
97
38702194729310001040
140930_001337_MT102 M1409300001920308
97 9691000000002010046
13.318,10
0
1
1
0
840 140930 ISP2014273542420
97
38702194729310001040
97
9691000000002010046
840 140930 ISP2014273542421
15.000,00
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000001348
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
97
38702194729310001040
140930_001348_MT102 M1409300001920319
97 8810203391456231000
247 Naknade zarada na teret drugih ispla
840 0000000121640 25
25.000,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
840 140930 ISP2014273542422
97
72702214231310001473
97
54849464231310001473
840 140930 ISP2014273542423
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
185.161,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
08702204111110001160
97
15086274111110001160
840 140930 ISP2014273542424
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
22.219,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
55702204121110001160
97
62086274121110001160
840 140930 ISP2014273542425
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
9.535,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
50702204122110001160
97
57086274122110001160
840 140930 ISP2014273542426
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1.421,95
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
73702174214110001820
97
56086314214110001820
840 140930 ISP2014273542427
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
262 prenos sredstava
ПНБодобрења
SWIFT порука
254 Porez na dohodak gradjana
13:31
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140930 ZBR0000000001337
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
30/09/14
1396
Ста
140930_001324_MT102 M1409300001920290
97 9691000000002010046
247 druga socijalna davanja
840 0000000121640 25
1394
13:31:08
30.000,00
Акт
840 140930 ZBR0000000001324
13:31:08
1
Износ
провизије
247 Naknade zarada na teret drugih ispla
1
30/09/14
Изнoс
229,99
0
1
1
0
97
34702174212210001820
97
17086314212210001820
840 140930 ISP2014273542428
140
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1401
13:31
30/09/14
1
13:31:08
1402
13:31
30/09/14
1
13:31:08
1403
13:31
30/09/14
1
13:31:08
1404
13:31
30/09/14
1
13:31:08
1405
13:31
30/09/14
1
13:31:08
1406
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1407
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1408
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1409
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1410
13:31
30/09/14
1
13:31:09
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
Изнoс
Износ
провизије
4.800,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 prenos sredstava
97
32702174261110001820
97
15086314261110001820
840 140930 ISP2014273542429
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1.402,25
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
83702174212110001820
97
66086314212110001820
840 140930 ISP2014273542430
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
2.422,36
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
92702175151210001820
97
75086315151210001820
840 140930 ISP2014273542431
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
3.600,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
91702174252220001820
97
74086314252220001820
840 140930 ISP2014273542432
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
67.826,22
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
91702214111110001473
97
73849464111110001473
840 140930 ISP2014273542433
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
8.139,15
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
41702214121110001473
97
23849464121110001473
840 140930 ISP2014273542434
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
3.493,05
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
36702214122110001473
97
18849464122110001473
840 140930 ISP2014273542435
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
508,70
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
31702214123110001473
97
13849464123110001473
840 140930 ISP2014273542436
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
116.448,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
33702214239110001473
97
15849464239110001473
840 140930 ISP2014273542437
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
262 prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
1.389,00
0
1
1
0
97
45702204123110001160
97
52086274123110001160
840 140930 ISP2014273542438
141
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1411
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1412
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1413
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1414
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1415
13:31
30/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001530645 76
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000283664 20
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
NOVI BEČEJ
221
METALMONT NB BRAVARSKA RADNJA
NOVI BECEJ
355
1
13:35:20
1417
13:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
13:33:48
275 0000220021794 66
DJAK DOO
BEOGRAD -
275
1
13:35:19
1418
13:31
13:31
30/09/14
1
13:31:09
Под. за рекламацију
0
29.100,00
0
1
1
0
18.100,00
0
1
1
0
20.000,00
0
1
1
0
25.000,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
1420
1
63702204235910001160
97
70086274235910001160
97
17702204235410001160
97
24086274235410001160
97
38702204231210001160
97
45086274231210001160
97
41702214231310001160
97
53850104231310001160
97
84702174231310001820
97
67086314231310001820
840 140930 ISP2014273542443
72.380,00
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000001343
46.240,00
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000001333
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
72702204249110001620
840 140930 ISP2014273542444
97
40702184819110001810
140930_001333_MT102 M1409300001920301
0 422014
221 RACUN
840 0000000121640 25
97
140930_001343_MT102 M1409300001920314
0 92014
221 RACUN
50.400,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
840 140930 ISP2014273542445
97
07702204819410001160
97
66086284819410001160
840 140930 ISP2014273542446
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
30.000,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
19702204264110001160
97
78086284264110001160
840 140930 ISP2014273542447
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
262 Prenos sredstava
97
840 140930 ISP2014273542442
355 0003200246444 17
13:31:09
1
262 prenos sredstava
840 0000000121640 25
1
0
840 140930 ISP2014273542441
13:33:48
13:31
Под. за рекл. збирног
262 prenos sredstava
13:31
30/09/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140930 ISP2014273542440
30/09/14
1419
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 prenos sredstava
1416
13:31:09
31.646,00
Ста
840 140930 ISP2014273542439
13:31:09
1
Износ
провизије
Акт
262 prenos sredstava
1
30/09/14
Изнoс
19.130,00
0
1
1
0
97
23702204251150001620
97
34815864251150001620
840 140930 ISP2014273542448
142
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1421
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1422
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1423
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1424
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1425
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1426
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1427
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1428
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1429
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1430
13:31
30/09/14
1
13:31:09
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
Изнoс
Износ
провизије
3.990,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Prenos sredstava
97
34702204261110001160
97
34086254261110001160
840 140930 ISP2014273542449
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
152.854,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
85702205129210001620
97
85086255129210001620
840 140930 ISP2014273542450
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
45.620,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
94702204249110001160
97
13094614249110001160
840 140930 ISP2014273542451
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
52.700,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
94702204249110001160
97
13094614249110001160
840 140930 ISP2014273542452
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
72.000,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
94702204249110001160
97
13094614249110001160
840 140930 ISP2014273542453
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
323.400,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
94702204249110001160
97
13094614249110001160
840 140930 ISP2014273542454
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
156.000,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
94702204249110001160
97
13094614249110001160
840 140930 ISP2014273542455
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14.650,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
42702204822110001160
97
58094614822110001160
840 140930 ISP2014273542456
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
6.396,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
40702204221110001160
97
56094614221110001160
840 140930 ISP2014273542457
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001267660 33
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
262 Prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
4.692,25
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
44021134211110001920
840 140930 ISP2014273542458
143
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1431
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1432
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1433
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1434
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1435
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1436
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1437
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1438
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1439
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1440
13:31
30/09/14
1
13:31:09
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001267660 33
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
8.495,85
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Prenos sredstava
97
09702154631110001920
97
39021134212110001920
840 140930 ISP2014273542459
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000003902760 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC - SOPSTVE
BOCAR
601
14.400,00
0
1
1
0
97
39702194727170001040
0
262 Prenos sredstava
840 140930 ISP2014273542460
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
23.006,66
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
41702174821910001820
97
09095694821910001820
840 140930 ISP2014273542461
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
7.000,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
57702204819110001160
97
57086254819110001160
840 140930 ISP2014273542462
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
1.500,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
91014864233210001912
840 140930 ISP2014273542463
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
6.000,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
57702204819110001160
97
57086254819110001160
840 140930 ISP2014273542464
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
15.000,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
57702204819110001160
97
57086254819110001160
840 140930 ISP2014273542465
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
20.000,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
57702204819110001160
97
57086254819110001160
840 140930 ISP2014273542466
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
4.264,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
43702214221210001160
97
55850104221210001160
840 140930 ISP2014273542467
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
262 Prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
20.000,00
0
1
1
0
97
19702204264110001160
97
35094614264110001160
840 140930 ISP2014273542468
144
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1441
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1442
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1443
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1444
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1445
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1446
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1447
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1448
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1449
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1450
13:31
30/09/14
1
13:31:09
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
Изнoс
Износ
провизије
1.353,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
46014864213110001912
840 140930 ISP2014273542469
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000575660 39
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
600,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
78702144631110001912
97
31014864151120001912
840 140930 ISP2014273542470
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
106.200,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
11702204246310001160
97
27094614246310001160
840 140930 ISP2014273542471
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000478641 96
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
21.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
94702204249110001160
97
13094614249110001160
840 140930 ISP2014273542472
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
10.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
07702204819410001160
97
66086284819410001160
840 140930 ISP2014273542473
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
10.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
07702204819410001160
97
66086284819410001160
840 140930 ISP2014273542474
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
27.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
07702204819410001160
97
66086284819410001160
840 140930 ISP2014273542475
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
100.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204819110001160
97
19086284819110001160
840 140930 ISP2014273542476
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
13.453,16
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204237110001160
97
19086284237110001160
840 140930 ISP2014273542477
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
262 PRENOS SREDSTAVA
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
8.166,00
0
1
1
0
97
34702204261110001160
97
93086284261110001160
840 140930 ISP2014273542478
145
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1451
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1452
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1453
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1454
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1455
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1456
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1457
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1458
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1459
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1460
13:31
30/09/14
1
13:31:09
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
Изнoс
Износ
провизије
6.900,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
91702204234190001160
97
53086284234190001160
840 140930 ISP2014273542479
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
30.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204819110001160
97
19086284819110001160
840 140930 ISP2014273542480
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
25.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
07702204819410001160
97
66086284819410001160
840 140930 ISP2014273542481
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000584660 05
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
25.335,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
78702144631110001912
97
27014874266110001912
840 140930 ISP2014273542482
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
100.000,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
57702204819110001160
97
19086284819110001160
840 140930 ISP2014273542483
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
15.000,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
07702204819410001160
97
66086284819410001160
840 140930 ISP2014273542484
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
50.000,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
07702204819410001160
97
66086284819410001160
840 140930 ISP2014273542485
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
6.000,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
18702204235210001160
97
77086284235210001160
840 140930 ISP2014273542486
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
7.500,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
18702204235210001160
97
77086284235210001160
840 140930 ISP2014273542487
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000181667 73
DOM ZDRAVLJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
263 Prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
200.000,00
0
1
1
0
97
77702224631110001760
0
840 140930 ISP2014273542488
146
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1461
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1462
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1463
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1464
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1465
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1466
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1467
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1468
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1469
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1470
13:31
30/09/14
1
13:31:09
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
Изнoс
Износ
провизије
3.216,40
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204237110001160
97
19086284237110001160
840 140930 ISP2014273542489
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
10.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204819110001160
97
57086254819110001160
840 140930 ISP2014273542490
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001471645 51
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
15.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
07702204819410001160
97
66086284819410001160
840 140930 ISP2014273542491
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
9.800,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
07702204252410001620
97
07086254252410001620
840 140930 ISP2014273542492
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000859664 75
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
9.371,83
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
32702174261110001820
97
97095694261110001820
840 140930 ISP2014273542493
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
10.000,00
0
1
1
0
262 prenos sredstava
97
57702204819110001160
97
57086254819110001160
840 140930 ISP2014273542494
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
20.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204819110001160
97
57086254819110001160
840 140930 ISP2014273542495
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001491645 94
MZ BOCAR
BOCAR
221
6.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204819110001160
97
57086254819110001160
840 140930 ISP2014273542496
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000857664 61
ZAVOD ZA ZASTITU SPOMENIKA KUL
ZRENJANIN
242
5.000,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
25702174631110001820
97
21095594211110001820
840 140930 ISP2014273542497
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000857664 61
ZAVOD ZA ZASTITU SPOMENIKA KUL
ZRENJANIN
242
262 PRENOS SREDSTAVA
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
5.000,00
0
1
1
0
97
25702174631110001820
97
85095594237110001820
840 140930 ISP2014273542498
147
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1471
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1472
13:31
30/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000857664 61
ZAVOD ZA ZASTITU SPOMENIKA KUL
ZRENJANIN
242
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000857664 61
ZAVOD ZA ZASTITU SPOMENIKA KUL
ZRENJANIN
242
13:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
13:33:48
355 0000001059822 31
SPORTSKI SAVEZ OP[TINE NOVI BE
NOVI BECEJ
355
1
13:35:20
1474
13:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
13:33:48
355 0000001059822 31
SPORTSKI SAVEZ OP[TINE NOVI BE
NOVI BECEJ
355
1
13:35:20
1475
13:31
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
13:32:49
355 0000001059822 31
SPORTSKI SAVEZ OP[TINE NOVI BE
NOVI BECEJ
355
1
13:35:20
1476
13:31
1477
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1478
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1479
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1480
13:31
30/09/14
1
13:31:09
19.000,00
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
25702174631110001820
97
98095594214140001820
0
1
1
0
97
25702174631110001820
97
75095594239110001820
840 140930 ISP2014273542500
10.000,00
0
1
6
2
97
40702184819110001810
140930_001343_MT102 M1409300001920314
97 88830694231310001810
262 prenos sredstava
840 140930 ZBR0000000001343
75.000,00
0
1
6
2
840 140930 ISP2014273542501
97
40702184819110001810
140930_001343_MT102 M1409300001920314
97 59830694252630001810
262 prenos sredstava
840 140930 ZBR0000000001343
422.832,00
0
1
6
1
840 140930 ISP2014273542502
97
40702184819110001810
140930_246990_MT103 M1409300001920323
97 59830694819110001810
262 prenos sredstava
840 140930 ISP2014273542503
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
15.150,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
49702215122110001160
97
61850105122110001160
840 140930 ISP2014273542504
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001072664 14
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
4.800,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
05702214251120001160
97
17850104251120001160
840 140930 ISP2014273542505
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
12.460,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
96702214236210001473
97
78849464236210001473
840 140930 ISP2014273542506
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
23.345,00
0
1
1
0
262 Prenos sredstava
97
96702214236210001473
97
78849464236210001473
840 140930 ISP2014273542507
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000001070664 97
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
262 Prenos sredstava
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 PRENOS SREDSTAVA
1473
13:31:09
13.000,00
Ста
840 140930 ISP2014273542499
13:31:09
1
Износ
провизије
Акт
262 PRENOS SREDSTAVA
1
30/09/14
Изнoс
20.250,00
0
1
1
0
97
96702214236210001473
97
78849464236210001473
840 140930 ISP2014273542508
148
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1481
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1482
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1483
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1484
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1485
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1486
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1487
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1488
13:31
30/09/14
1
13:31:09
1489
13:31
30/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
Изнoс
Износ
провизије
31.315,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
57702204252110001620
97
68815864252110001620
840 140930 ISP2014273542509
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
90.768,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
88702204269190001620
97
02815864269190001620
840 140930 ISP2014273542510
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
95.040,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
88702204269190001620
97
02815864269190001620
840 140930 ISP2014273542511
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
14.105,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
35702204269120001620
97
46815864269120001620
840 140930 ISP2014273542512
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
2.808,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
55702204261240001620
97
66815864261240001620
840 140930 ISP2014273542513
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
113.030,40
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
88702204269190001620
97
02815864269190001620
840 140930 ISP2014273542514
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
20.130,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
55702204261240001620
97
66815864261240001620
840 140930 ISP2014273542515
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
169.377,30
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
97
94702204264110001620
97
08815864264110001620
840 140930 ISP2014273542516
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000382743 88
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
17.950,00
0
1
1
0
262 PRENOS SREDSTAVA
1
13:31:09
1490
13:49
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
13:53:54
160 5600100632670 49
an banca intesa
NOVI BECEJ
160
1
13:55:22
241 putni troskovi
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
97
69702204269110001620
97
80815864269110001620
840 140930 ISP2014273542517
960,00
0
1
6
2
97
79086204221990001130
140930_001388_MT102 M1409300001921502
0
840 140930 ZBR0000000001388
840 140930 ISP2014273544473
149
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:10:05
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
1491
13:49
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
13:53:54
160 0200100033134 20
129B.INTESA - NOVI B
NOVI BE^EJ
160
1
13:55:22
1492
13:49
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
13:53:54
160 0200100033134 20
129B.INTESA - NOVI B
NOVI BE^EJ
160
1
13:55:22
1493
13:49
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
13:53:55
355 0003200246194 88
92 -vojvodj.banka - NOVI
NOVI BE^EJ
355
1
13:55:34
1494
13:49
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30/09/14
13:53:54
160 5600100632670 49
an banca intesa
NOVI BECEJ
160
1
13:55:22
1495
15:03
30/09/14
1
15:03:01
1496
17:21
30/09/14
1
17:21:02
1497
19:54
30/09/14
1
19:54:18
Изнoс
Износ
провизије
29.848,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140930 ZBR0000000001388
1.530,00
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000001388
2.132,00
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000001415
21.320,00
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000001388
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 140930 ISP2014273544474
97
79086204221990001130
840 140930 ISP2014273544475
97
64086204221110001130
840 140930 ISP2014273544476
97
64086204221110001130
140930_001388_MT102 M1409300001921502
0
241 putni troskovi
221
64086204221110001130
140930_001415_MT102 M1409300001921543
0
241 putni troskovi
NOVI BEČEJ
97
140930_001388_MT102 M1409300001921502
0
241 putni troskovi
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140930_001388_MT102 M1409300001921502
0
241 putni troskovi
840 0000000121640 25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
238,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 140930 ISP2014273544477
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140930 BUD0200000000147
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140930 BUD0300000000145
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
298 Raspored sredstva - tarifa
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140930 BUD0500000000151
Укупан износ:
56.179.583,10
150
Download

detaljne isplate - opština novi bečej: septembar 2014