Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1
13:01
03/02/14
1
13:01:42
2
13:01
03/02/14
1
13:01:42
3
13:01
03/02/14
1
13:01:42
4
13:01
03/02/14
1
13:01:42
5
13:01
03/02/14
1
13:01:42
6
13:01
03/02/14
1
13:01:42
7
13:01
03/02/14
1
13:01:42
8
13:01
03/02/14
1
13:01:42
9
13:01
03/02/14
1
13:01:42
10
13:01
03/02/14
1
13:01:47
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.200,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140203 BUD0105172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10.366,48
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140203 BUD0105172500000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
78.466,96
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140203 BUD0105173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16.512,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140203 BUD0105173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
8.847,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140203 BUD0105176000000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29.836,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140203 BUD0105176400000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.895,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140203 BUD0105176600000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15.100,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140203 BUD0105183100000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.150,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140203 BUD0105203000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
8.400,00
0
1
1
0
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140203 BUD0130668500000
1
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
11
13:01
03/02/14
1
13:01:51
12
15:01
03/02/14
1
15:01:17
13
15:01
03/02/14
1
15:01:17
14
15:01
03/02/14
1
15:01:17
15
15:01
03/02/14
1
15:01:17
16
15:01
03/02/14
1
15:01:22
17
15:01
03/02/14
1
15:01:23
18
17:21
03/02/14
1
17:21:14
19
17:21
03/02/14
1
17:21:14
20
17:21
03/02/14
1
17:21:14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
323.311,63
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140203 BUD0133084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
304,65
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140203 BUD0205172400000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
6.600,60
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140203 BUD0205173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
13.009,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140203 BUD0205173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.741,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140203 BUD0205176000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.400,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140203 BUD0230668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
139.436,80
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140203 BUD0233084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12.186,25
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140203 BUD0305172400000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.758,70
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140203 BUD0305173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
8.543,96
0
1
1
0
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140203 BUD0305173900000
2
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
21
17:21
03/02/14
1
17:21:14
22
17:21
03/02/14
1
17:21:14
23
17:21
03/02/14
1
17:21:14
24
17:21
03/02/14
1
17:21:14
25
17:21
03/02/14
1
17:21:20
26
18:07
03/02/14
1
18:07:35
27
18:07
03/02/14
1
18:07:35
28
13:01
04/02/14
1
13:01:36
29
13:01
04/02/14
1
13:01:36
30
13:01
04/02/14
1
13:01:36
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.648,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140203 BUD0305176000000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17.053,49
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140203 BUD0305187700000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.465,62
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140203 BUD0305198600000
840 0000742253843 87
NAK.ZA UREDJIV.GRADJEVIN.ZEMLJISTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
638,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
83000007422530000000
840 140203 BUD0305201100000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
61.109,78
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140203 BUD0333084900000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
59.043,92
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140203 BUD0505173700000
840 0000745151843 03
OSTALI PRIH.U KORIST NIVOA OPSTINA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.238,60
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
06000007451510000000
840 140203 BUD0505205600000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.995,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140204 BUD0105172500000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28.079,90
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140204 BUD0105173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
22.761,05
0
1
1
0
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140204 BUD0105173900000
3
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
31
13:01
04/02/14
1
13:01:36
32
13:01
04/02/14
1
13:01:36
33
13:01
04/02/14
1
13:01:36
34
13:01
04/02/14
1
13:01:36
35
13:01
04/02/14
1
13:01:36
36
13:01
04/02/14
1
13:01:36
37
13:01
04/02/14
1
13:01:36
38
13:01
04/02/14
1
13:01:43
39
13:01
04/02/14
1
13:01:44
40
13:01
04/02/14
1
13:01:45
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.099,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140204 BUD0105176000000
840 0000713311843 29
POREZ NA NASLEDJE I POKLON RESENJE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.108,85
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
46000007133110000000
840 140204 BUD0105176200000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
7.876,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140204 BUD0105176400000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
13.780,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140204 BUD0105183100000
840 0000714552843 83
BORAVISNA TAKSA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.200,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
47000007145520000000
840 140204 BUD0105186000000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
39.946,41
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140204 BUD0105187700000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
74.791,12
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140204 BUD0105198600000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
6.300,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140204 BUD0130668500000
840 0000742154843 73
NAK.-KONV.PR.KOR.U PR.SV.U KOR.N.OP
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
6.198,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
54000007421540000000
840 140204 BUD0130969500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
548.615,06
0
1
1
0
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140204 BUD0133084900000
4
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
41
15:01
04/02/14
1
15:01:27
42
15:01
04/02/14
1
15:01:27
43
15:01
04/02/14
1
15:01:27
44
15:01
04/02/14
1
15:01:27
45
15:01
04/02/14
1
15:01:27
46
15:01
04/02/14
1
15:01:27
47
15:01
04/02/14
Шиф. пл.
Сврха дознаке
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Под. за рекламацију
0
147,00
0
1
1
0
3.683,00
0
1
1
0
1.491,00
0
1
1
0
2.100,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
KOM.TAKSA-KORIS.PROST.NA JAV.POV
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.400,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
73.871,53
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
16:16:47
49
17:20
07000007111810000000
97
3722104
97
55000007111910000000
97
3722104
97
07000007131210000000
97
3722104
97
89000007134210000000
97
3722104
97
15000007145130000000
97
3722104
97
90000007415310000000
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140204 BUD0233084900000
200
NOVI BEČEJ
40.000,00
0
1
221
1
2
M1402040001933288
962 transferi u okviru drzzavnih orPOV SR 03 02 2014RN PENZ ZLAT
200 140204 20003514001386
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
39.200,02
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
0
RAKA488785030214
0
72702204249110001620
200 140204 035140000080
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140204 BUD0305172400000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
3722104
97
840 140204 BUD0205198300000
840 0000711111843 52
1
97
840 140204 BUD0205183100000
840 0000741531843 77
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
17:20:54
1
840 140204 BUD0205176400000
840 0000714513843 04
BANKA POSTANSKA STEDIONICA A DBeogr
1
1
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
840 0000000121640 25
17:20
0
840 140204 BUD0205176000000
840 0000713421843 23
908 0000000020001 18
04/02/14
Под. за рекл. збирног
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
16:16:47
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140204 BUD0205173900000
840 0000713121843 57
16:16
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
04/02/14
50
2.573,38
Ста
840 140204 BUD0205173700000
840 0000711191843 30
48
17:20:54
Износ
Акт
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
15:01:35
1
Изнoс
провизије
840 0000711181843 57
1
04/02/14
Трез.зд.
3.585,00
0
1
1
0
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140204 BUD0305173700000
5
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
51
17:20
04/02/14
1
17:20:54
52
17:20
04/02/14
1
17:20:59
53
18:06
04/02/14
1
18:06:38
54
18:06
04/02/14
1
18:06:38
55
13:01
05/02/14
1
13:01:18
56
13:01
05/02/14
1
13:01:18
57
13:01
05/02/14
1
13:01:18
58
13:01
05/02/14
1
13:01:18
59
13:01
05/02/14
1
13:01:18
60
13:01
05/02/14
1
13:01:18
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.501,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140204 BUD0305176000000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
32.739,91
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140204 BUD0333084900000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
214.384,99
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140204 BUD0505173700000
840 0000745151843 03
OSTALI PRIH.U KORIST NIVOA OPSTINA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
47.062,73
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
06000007451510000000
840 140204 BUD0505205600000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25.420,63
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140205 BUD0105172400000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11.283,74
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140205 BUD0105173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29.970,64
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140205 BUD0105173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10.560,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140205 BUD0105176000000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16.399,11
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140205 BUD0105176400000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
4.434,00
0
1
1
0
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140205 BUD0105176600000
6
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
61
13:01
05/02/14
1
13:01:18
62
13:01
05/02/14
1
13:01:18
63
13:01
05/02/14
1
13:01:18
64
13:01
05/02/14
1
13:01:24
65
13:01
05/02/14
1
13:01:26
66
15:01
05/02/14
1
15:01:30
67
15:01
05/02/14
1
15:01:30
68
15:01
05/02/14
1
15:01:30
69
15:01
05/02/14
1
15:01:30
70
15:01
05/02/14
1
15:01:30
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
23.430,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140205 BUD0105183100000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
82.665,07
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140205 BUD0105198600000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
250,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140205 BUD0105203000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.500,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140205 BUD0130668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
332.901,16
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140205 BUD0133084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.500,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140205 BUD0205172400000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.683,43
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140205 BUD0205173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27.568,52
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140205 BUD0205173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
9.051,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140205 BUD0205176000000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
450,00
0
1
1
0
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140205 BUD0205203000000
7
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
71
15:01
05/02/14
1
15:01:37
72
17:20
05/02/14
1
17:20:57
73
17:20
05/02/14
1
17:20:57
74
17:20
05/02/14
1
17:20:57
75
17:20
05/02/14
1
17:20:58
76
17:20
05/02/14
1
17:20:58
77
17:21
05/02/14
1
17:21:02
78
17:21
05/02/14
1
17:21:04
79
18:06
05/02/14
1
18:06:48
80
18:06
05/02/14
1
18:06:48
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
374.553,45
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140205 BUD0233084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.510,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140205 BUD0305172400000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
52.523,58
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140205 BUD0305173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
214,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140205 BUD0305176000000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15.237,14
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140205 BUD0305198600000
840 0000813151843 24
PRIM.OD PR.OST.OSN.SRED.NIV.OPSTIN
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.505,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
98000008131510000000
840 140205 BUD0305206800000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
600,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140205 BUD0330668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
148.547,74
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140205 BUD0333084900000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
108.010,87
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140205 BUD0505173700000
840 0000745151843 03
OSTALI PRIH.U KORIST NIVOA OPSTINA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
106.576,31
0
1
1
0
97
3722104
97
06000007451510000000
840 140205 BUD0505205600000
8
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
81
13:01
06/02/14
1
13:01:25
82
13:01
06/02/14
1
13:01:25
83
13:01
06/02/14
1
13:01:25
84
13:01
06/02/14
1
13:01:25
85
13:01
06/02/14
1
13:01:25
86
13:01
06/02/14
1
13:01:25
87
13:01
06/02/14
1
13:01:25
88
13:01
06/02/14
1
13:01:25
89
13:01
06/02/14
1
13:01:25
90
13:01
06/02/14
1
13:01:25
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.237,88
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140206 BUD0105172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
70.386,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140206 BUD0105172500000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
6.950,73
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140206 BUD0105173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.787,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140206 BUD0105173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
9.575,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140206 BUD0105176000000
840 0000713311843 29
POREZ NA NASLEDJE I POKLON RESENJE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
21.777,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
46000007133110000000
840 140206 BUD0105176200000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.666,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140206 BUD0105176600000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18.230,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140206 BUD0105183100000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11.449,36
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140206 BUD0105187700000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
950,00
0
1
1
0
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140206 BUD0105203000000
9
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
91
13:01
06/02/14
1
13:01:25
92
13:01
06/02/14
1
13:01:33
93
13:01
06/02/14
1
13:01:35
94
13:01
06/02/14
1
13:01:35
95
15:01
06/02/14
1
15:01:09
96
15:01
06/02/14
1
15:01:09
97
15:01
06/02/14
1
15:01:09
98
15:01
06/02/14
1
15:01:09
99
15:01
06/02/14
1
15:01:09
100
15:01
06/02/14
1
15:01:09
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000743351843 13
PR-NOVC.KAZ..U PREK.POSTUP-AKT OP
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.000,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
96000007433510000000
840 140206 BUD0105204300000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
7.200,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140206 BUD0130668500000
840 0000711143843 82
POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12.045,37
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
38000007111430000000
840 140206 BUD0133051900000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
185.116,59
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140206 BUD0133084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.050,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140206 BUD0205172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.121,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140206 BUD0205172500000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25.945,63
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140206 BUD0205173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24.201,17
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140206 BUD0205173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.000,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140206 BUD0205176000000
840 0000741531843 77
KOM.TAKSA-KORIS.PROST.NA JAV.POV
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
6.000,00
0
1
1
0
97
3722104
97
90000007415310000000
840 140206 BUD0205198300000
10
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
101
15:01
06/02/14
1
15:01:14
102
15:01
06/02/14
1
15:01:15
103
15:01
06/02/14
1
15:01:15
104
17:20
06/02/14
1
17:20:52
105
17:20
06/02/14
1
17:20:52
106
17:21
06/02/14
1
17:21:06
107
18:06
06/02/14
1
18:06:53
108
18:06
06/02/14
1
18:06:53
109
18:06
06/02/14
1
18:06:53
110
13:02
07/02/14
1
13:02:15
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Сврха дознаке
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Ста
Износ
900,00
Под. за рекл. збирног
0
1
1
ПНБодобрења
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140206 BUD0230668500000
840 0000711143843 82
POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.186,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
38000007111430000000
840 140206 BUD0233051900000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
399.520,11
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140206 BUD0233084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.660,37
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140206 BUD0305172400000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.854,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140206 BUD0305176000000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
23.512,14
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140206 BUD0333084900000
840 0000711145843 96
POR.NA PR.OD DAV.ZAK.POK.STVARI-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
13,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
67000007111450000000
840 140206 BUD0505173100000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
286.552,84
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140206 BUD0505173700000
840 0000745151843 03
OSTALI PRIH.U KORIST NIVOA OPSTINA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
51.024,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
06000007451510000000
840 140206 BUD0505205600000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
SWIFT порука
провизије
840 0000743324843 18
Акт
2.280,00
0
1
1
0
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140207 BUD0105172400000
11
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
111
13:02
07/02/14
1
13:02:15
112
13:02
07/02/14
1
13:02:15
113
13:02
07/02/14
1
13:02:15
114
13:02
07/02/14
1
13:02:15
115
13:02
07/02/14
1
13:02:15
116
13:02
07/02/14
1
13:02:15
117
13:02
07/02/14
1
13:02:15
118
13:02
07/02/14
1
13:02:15
119
13:02
07/02/14
1
13:02:15
120
13:02
07/02/14
1
13:02:15
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16.160,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140207 BUD0105172500000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
571,77
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140207 BUD0105173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12.098,19
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140207 BUD0105173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
21.393,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140207 BUD0105176000000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.014,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140207 BUD0105176600000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
9.960,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140207 BUD0105183100000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10.309,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140207 BUD0105187700000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
547,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140207 BUD0105198600000
840 0000742251843 73
OPSTINSKE ADMINISTRATIVNE TAKSE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.990,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
54000007422510000000
840 140207 BUD0105200900000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
1.400,00
0
1
1
0
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140207 BUD0105203000000
12
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
121
13:02
07/02/14
1
13:02:15
122
13:02
07/02/14
1
13:02:15
123
13:02
07/02/14
1
13:02:21
124
13:02
07/02/14
1
13:02:23
125
13:02
07/02/14
1
13:02:25
126
15:01
07/02/14
1
15:01:05
127
15:01
07/02/14
1
15:01:05
128
15:01
07/02/14
1
15:01:05
129
15:01
07/02/14
1
15:01:05
130
15:01
07/02/14
1
15:01:05
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000745151843 03
OSTALI PRIH.U KORIST NIVOA OPSTINA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
42.000,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
06000007451510000000
840 140207 BUD0105205600000
840 0000813151843 24
PRIM.OD PR.OST.OSN.SRED.NIV.OPSTIN
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.100,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
98000008131510000000
840 140207 BUD0105206800000
840 0000711184843 78
SAMOD.IZ PRIH LICA OD SAM.DEL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
271,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
02000007111840000000
840 140207 BUD0114558100000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10.350,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140207 BUD0130668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
985.940,23
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140207 BUD0133084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.125,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140207 BUD0205172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10.000,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140207 BUD0205172500000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.340,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140207 BUD0205173700000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12.022,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140207 BUD0205176000000
840 0000713311843 29
POREZ NA NASLEDJE I POKLON RESENJE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
10.243,00
0
1
1
0
97
3722104
97
46000007133110000000
840 140207 BUD0205176200000
13
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
131
15:01
07/02/14
1
15:01:05
132
15:01
07/02/14
1
15:01:05
133
15:01
07/02/14
1
15:01:05
134
15:01
07/02/14
1
15:01:05
135
15:01
07/02/14
1
15:01:10
136
15:01
07/02/14
1
15:01:12
137
15:01
07/02/14
1
15:01:12
138
17:20
07/02/14
1
17:20:49
139
17:20
07/02/14
1
17:20:49
140
17:20
07/02/14
1
17:20:49
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.797,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140207 BUD0205176600000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.100,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140207 BUD0205183100000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
7.610,19
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140207 BUD0205187700000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.770,53
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140207 BUD0205198600000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
900,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140207 BUD0230668500000
840 0000711143843 82
POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.105,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
38000007111430000000
840 140207 BUD0233051900000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
34.367,89
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140207 BUD0233084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.250,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140207 BUD0305172400000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12.474,86
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140207 BUD0305173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
9.881,10
0
1
1
0
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140207 BUD0305173900000
14
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
141
17:20
07/02/14
1
17:20:49
142
17:20
07/02/14
1
17:20:49
143
17:20
07/02/14
1
17:20:54
144
18:06
07/02/14
1
18:06:04
145
18:06
07/02/14
1
18:06:04
146
09:48
10/02/14
1
09:48:58
147
09:48
10/02/14
1
09:48:58
148
09:48
10/02/14
1
09:48:58
149
09:48
10/02/14
1
09:48:58
150
09:48
10/02/14
1
09:48:58
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.178,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140207 BUD0305176000000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
41.622,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140207 BUD0305187700000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24.496,57
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140207 BUD0333084900000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
356.065,66
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140207 BUD0505173700000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.597,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140207 BUD0505176000000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15.000,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140210 BUD0105172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.100,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140210 BUD0105172500000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.258,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140210 BUD0105173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
34.614,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140210 BUD0105176000000
840 0000713311843 29
POREZ NA NASLEDJE I POKLON RESENJE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
7.531,00
0
1
1
0
97
3722104
97
46000007133110000000
840 140210 BUD0105176200000
15
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
151
09:48
10/02/14
1
09:48:58
152
09:48
10/02/14
1
09:48:58
153
09:49
10/02/14
1
09:49:02
154
09:49
10/02/14
1
09:49:03
155
13:01
10/02/14
1
13:01:33
156
13:01
10/02/14
1
13:01:33
157
13:01
10/02/14
1
13:01:33
158
13:01
10/02/14
1
13:01:33
159
13:01
10/02/14
1
13:01:33
160
13:01
10/02/14
1
13:01:33
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Сврха дознаке
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Ста
Износ
4.349,80
Под. за рекл. збирног
0
1
1
ПНБодобрења
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140210 BUD0105176400000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.100,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140210 BUD0105203000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
600,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140210 BUD0130668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
148.892,73
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140210 BUD0133084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.214,09
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140210 BUD0205172400000
840 0000711146843 06
POREZ NA PRIH. OD POLJ. I SUMAR.-RE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
120,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
33000007111460000000
840 140210 BUD0205173200000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11.243,82
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140210 BUD0205173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
65.316,86
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140210 BUD0205173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
131.839,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140210 BUD0205176000000
840 0000713122843 64
POREZ NA IMOV OD PRAVNIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
SWIFT порука
провизије
840 0000713421843 23
Акт
64,17
0
1
1
0
97
3722104
97
70000007131220000000
840 140210 BUD0205176100000
16
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
161
13:01
10/02/14
1
13:01:33
162
13:01
10/02/14
1
13:01:33
163
13:01
10/02/14
1
13:01:33
164
13:01
10/02/14
1
13:01:33
165
13:01
10/02/14
1
13:01:33
166
13:01
10/02/14
1
13:01:33
167
13:01
10/02/14
1
13:01:36
168
13:01
10/02/14
1
13:01:36
169
13:01
10/02/14
1
13:01:38
170
13:01
10/02/14
1
13:01:41
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Сврха дознаке
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Ста
Износ
24.501,00
Под. за рекл. збирног
0
1
1
ПНБодобрења
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140210 BUD0205176400000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11.559,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140210 BUD0205176600000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20.440,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140210 BUD0205183100000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140210 BUD0205198600000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
600,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140210 BUD0205203000000
840 0000813151843 24
PRIM.OD PR.OST.OSN.SRED.NIV.OPSTIN
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
716,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
98000008131510000000
840 140210 BUD0205206800000
840 0000711183843 71
SAMODOPR IZ PRIH POLJ.I ŠUMARSTVA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
78,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
36000007111830000000
840 140210 BUD0214558000000
840 0000711184843 78
SAMOD.IZ PRIH LICA OD SAM.DEL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
144,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
02000007111840000000
840 140210 BUD0214558100000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14.100,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140210 BUD0230668500000
840 0000711143843 82
POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
SWIFT порука
провизије
840 0000713421843 23
Акт
10.721,00
0
1
1
0
97
3722104
97
38000007111430000000
840 140210 BUD0233051900000
17
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
171
13:01
10/02/14
1
13:01:41
172
15:01
10/02/14
1
15:01:05
173
15:01
10/02/14
1
15:01:05
174
15:01
10/02/14
1
15:01:05
175
15:01
10/02/14
1
15:01:05
176
15:01
10/02/14
1
15:01:11
177
15:01
10/02/14
1
15:01:12
178
15:01
10/02/14
1
15:01:12
179
17:21
10/02/14
1
17:21:12
180
17:21
10/02/14
1
17:21:12
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
98.351,68
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140210 BUD0233084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
591,01
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140210 BUD0305172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.073,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140210 BUD0305172500000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.967,95
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140210 BUD0305173700000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
33.063,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140210 BUD0305176000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
750,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140210 BUD0330668500000
840 0000711143843 82
POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.118,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
38000007111430000000
840 140210 BUD0333051900000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14.738,27
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140210 BUD0333084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.100,53
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140210 BUD0405172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
8.105,40
0
1
1
0
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140210 BUD0405172500000
18
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
181
17:21
10/02/14
1
17:21:12
182
17:21
10/02/14
1
17:21:12
183
17:21
10/02/14
1
17:21:13
184
17:21
10/02/14
1
17:21:13
185
17:21
10/02/14
1
17:21:18
186
18:14
10/02/14
1
18:14:59
187
18:14
10/02/14
1
18:14:59
188
18:14
10/02/14
1
18:14:59
189
18:14
10/02/14
1
18:14:59
190
13:01
11/02/14
1
13:01:21
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.986,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140210 BUD0405173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10.521,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140210 BUD0405176000000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.472,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140210 BUD0405198600000
840 0000742151843 52
PRIH-PROD.DOBA.I USL.U KOR.NIV.OPST
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.597,50
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
59000007421510000000
840 140210 BUD0405199600000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
48.392,08
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140210 BUD0433084900000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.500,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140210 BUD0605172500000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
41.282,10
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140210 BUD0605173700000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.376,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140210 BUD0605176000000
840 0000745151843 03
OSTALI PRIH.U KORIST NIVOA OPSTINA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14.204,68
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
06000007451510000000
840 140210 BUD0605205600000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
643,19
0
1
1
0
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140211 BUD0105172500000
19
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
191
13:01
11/02/14
1
13:01:21
192
13:01
11/02/14
1
13:01:21
193
13:01
11/02/14
1
13:01:21
194
13:01
11/02/14
1
13:01:21
195
13:01
11/02/14
1
13:01:21
196
13:01
11/02/14
1
13:01:21
197
13:01
11/02/14
1
13:01:21
198
13:01
11/02/14
1
13:01:24
199
13:01
11/02/14
1
13:01:26
200
13:01
11/02/14
1
13:01:28
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.804,90
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140211 BUD0105173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24.409,61
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140211 BUD0105173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
196.812,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140211 BUD0105176000000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
83.717,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140211 BUD0105176400000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.935,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140211 BUD0105176600000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16.320,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140211 BUD0105183100000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
400,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140211 BUD0105203000000
840 0000711183843 71
SAMODOPR IZ PRIH POLJ.I ŠUMARSTVA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
807,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
36000007111830000000
840 140211 BUD0114558000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17.280,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140211 BUD0130668500000
840 0000711143843 82
POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
46.051,66
0
1
1
0
97
3722104
97
38000007111430000000
840 140211 BUD0133051900000
20
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
201
13:01
11/02/14
1
13:01:28
202
15:01
11/02/14
1
15:01:21
203
15:01
11/02/14
1
15:01:21
204
15:01
11/02/14
1
15:01:21
205
15:01
11/02/14
1
15:01:21
206
15:01
11/02/14
1
15:01:28
207
17:21
11/02/14
1
17:21:00
208
17:21
11/02/14
1
17:21:00
209
17:21
11/02/14
1
17:21:05
210
18:18
11/02/14
1
18:18:06
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
339.498,64
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140211 BUD0133084900000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
23.027,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140211 BUD0205173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
69.720,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140211 BUD0205176000000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17.114,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140211 BUD0205176400000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
520,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140211 BUD0205183100000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
71.051,20
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140211 BUD0233084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14.364,66
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140211 BUD0305172400000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
8.577,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140211 BUD0305176000000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
199.626,13
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140211 BUD0333084900000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
121.344,99
0
1
1
0
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140211 BUD0505173700000
21
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
211
13:01
12/02/14
1
13:01:23
212
13:01
12/02/14
1
13:01:23
213
13:01
12/02/14
1
13:01:23
214
13:01
12/02/14
1
13:01:23
215
13:01
12/02/14
1
13:01:23
216
13:01
12/02/14
1
13:01:23
217
13:01
12/02/14
1
13:01:23
218
13:01
12/02/14
1
13:01:23
219
13:01
12/02/14
1
13:01:23
220
13:01
12/02/14
1
13:01:28
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.630,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140212 BUD0105172400000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
38.210,61
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140212 BUD0105173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
272.511,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140212 BUD0105176000000
840 0000713122843 64
POREZ NA IMOV OD PRAVNIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
622,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
70000007131220000000
840 140212 BUD0105176100000
840 0000713311843 29
POREZ NA NASLEDJE I POKLON RESENJE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
26.181,25
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
46000007133110000000
840 140212 BUD0105176200000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
23.071,45
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140212 BUD0105176400000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30.920,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140212 BUD0105183100000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
900,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140212 BUD0105203000000
840 0000743351843 13
PR-NOVC.KAZ..U PREK.POSTUP-AKT OP
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.000,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
96000007433510000000
840 140212 BUD0105204300000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
9.450,00
0
1
1
0
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140212 BUD0130668500000
22
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
221
13:01
12/02/14
Шиф. пл.
Сврха дознаке
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
222
14:26
160 0000000317647 63
DDOR NOVI SAD ADOBULEVAR MIHAJLA PU
12/02/14
14:26:33
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
1
14:26:33
223
14:27
160 0000000317647 63
DDOR NOVI SAD ADOBULEVAR MIHAJLA PU
12/02/14
14:27:08
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
1
14:27:08
224
15:01
15:01:30
225
15:01
12/02/14
1
15:01:30
226
15:01
12/02/14
1
15:01:30
227
15:01
12/02/14
1
15:01:30
228
15:01
12/02/14
1
15:01:30
229
15:01
12/02/14
1
15:01:30
230
15:01
12/02/14
1
15:01:30
Износ
134.330,27
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140212 BUD0133084900000
160
NOVI BEČEJ
8.249,00
0
1
221
1
2
M1402120001131210
260 KASA SKONTO PO POLISI 655691723
160 140212 8931600003659264
160
NOVI BEČEJ
589,00
0
1
221
1
2
M1402120001131222
257 POVRAT PREMIJE PO POLISI 654168202
160 140212 8931600003659269
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20.146,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
0
46997000-2100010157
0
160 140212 55384539540001
0
46998000-2900000017
0
160 140212 55384539553001
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140212 BUD0205172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.058,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140212 BUD0205172500000
840 0000711147843 13
POREZ NA ZEMLJISTE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
9.358,56
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
96000007111470000000
840 140212 BUD0205173300000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
850,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140212 BUD0205173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
111.354,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140212 BUD0205176000000
840 0000713122843 64
POREZ NA IMOV OD PRAVNIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
89.317,56
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
70000007131220000000
840 140212 BUD0205176100000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
13:01:30
1
Изнoс
провизије
840 0000711111843 52
1
12/02/14
Трез.зд.
7.770,00
0
1
1
0
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140212 BUD0205176600000
23
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
231
15:01
12/02/14
1
15:01:30
232
15:01
12/02/14
1
15:01:30
233
15:01
12/02/14
1
15:01:30
234
15:01
12/02/14
1
15:01:40
235
17:21
12/02/14
1
17:21:16
236
17:21
12/02/14
1
17:21:16
237
17:21
12/02/14
1
17:21:20
238
17:21
12/02/14
1
17:21:21
239
18:08
12/02/14
1
18:08:12
240
13:01
13/02/14
1
13:01:17
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.570,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140212 BUD0205183100000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12.562,20
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140212 BUD0205198600000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
300,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140212 BUD0205203000000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
22.658,05
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140212 BUD0233084900000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12.783,21
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140212 BUD0305172500000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12.761,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140212 BUD0305176000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.500,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140212 BUD0330668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
849,60
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140212 BUD0333084900000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
51.892,23
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140212 BUD0505173700000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
7.715,00
0
1
1
0
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140213 BUD0105172400000
24
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
241
13:01
13/02/14
1
13:01:17
242
13:01
13/02/14
1
13:01:17
243
13:01
13/02/14
1
13:01:17
244
13:01
13/02/14
1
13:01:17
245
13:01
13/02/14
1
13:01:17
246
13:01
13/02/14
1
13:01:17
247
13:01
13/02/14
1
13:01:17
248
13:01
13/02/14
1
13:01:17
249
13:01
13/02/14
1
13:01:17
250
13:01
13/02/14
1
13:01:17
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711146843 06
POREZ NA PRIH. OD POLJ. I SUMAR.-RE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
500,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
33000007111460000000
840 140213 BUD0105173200000
840 0000711147843 13
POREZ NA ZEMLJISTE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
63.511,55
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
96000007111470000000
840 140213 BUD0105173300000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17.398,69
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140213 BUD0105173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.446,13
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140213 BUD0105173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
218.585,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140213 BUD0105176000000
840 0000713122843 64
POREZ NA IMOV OD PRAVNIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.390,35
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
70000007131220000000
840 140213 BUD0105176100000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.144,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140213 BUD0105176400000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
9.699,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140213 BUD0105176600000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
22.230,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140213 BUD0105183100000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
15.202,75
0
1
1
0
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140213 BUD0105187700000
25
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
251
13:01
13/02/14
1
13:01:17
252
13:01
13/02/14
1
13:01:17
253
13:01
13/02/14
1
13:01:17
254
13:01
13/02/14
1
13:01:20
255
13:01
13/02/14
1
13:01:22
256
13:01
13/02/14
1
13:01:24
257
15:01
13/02/14
1
15:01:44
258
15:01
13/02/14
1
15:01:44
259
15:01
13/02/14
1
15:01:44
260
15:01
13/02/14
1
15:01:44
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000741531843 77
KOM.TAKSA-KORIS.PROST.NA JAV.POV
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.437,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
90000007415310000000
840 140213 BUD0105198300000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11.964,24
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140213 BUD0105198600000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
850,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140213 BUD0105203000000
840 0000711183843 71
SAMODOPR IZ PRIH POLJ.I ŠUMARSTVA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
300,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
36000007111830000000
840 140213 BUD0114558000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.400,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140213 BUD0130668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
102.256,11
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140213 BUD0133084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11.319,70
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140213 BUD0205172400000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
111.257,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140213 BUD0205176000000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.497,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140213 BUD0205176400000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
201,00
0
1
1
0
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140213 BUD0205198600000
26
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
261
15:01
13/02/14
1
15:01:44
262
15:01
13/02/14
1
15:01:50
263
15:01
13/02/14
1
15:01:55
264
17:20
13/02/14
1
17:20:59
265
17:20
13/02/14
1
17:20:59
266
17:20
13/02/14
1
17:20:59
267
17:20
13/02/14
1
17:20:59
268
17:20
13/02/14
1
17:20:59
269
17:21
13/02/14
1
17:21:01
270
17:21
13/02/14
1
17:21:03
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000742251843 73
OPSTINSKE ADMINISTRATIVNE TAKSE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
7.639,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
54000007422510000000
840 140213 BUD0205200900000
840 0000711183843 71
SAMODOPR IZ PRIH POLJ.I ŠUMARSTVA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
323,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
36000007111830000000
840 140213 BUD0214558000000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16.793,71
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140213 BUD0233084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
21.358,76
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140213 BUD0305172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.558,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140213 BUD0305172500000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.361,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140213 BUD0305173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30.306,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140213 BUD0305176000000
840 0000713122843 64
POREZ NA IMOV OD PRAVNIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
39.519,35
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
70000007131220000000
840 140213 BUD0305176100000
840 0000711183843 71
SAMODOPR IZ PRIH POLJ.I ŠUMARSTVA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.031,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
36000007111830000000
840 140213 BUD0314558000000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
25.449,59
0
1
1
0
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140213 BUD0333084900000
27
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
271
18:08
13/02/14
1
18:08:13
272
09:16
14/02/14
1
09:16:05
273
13:01
14/02/14
1
13:01:30
274
13:01
14/02/14
1
13:01:30
275
13:01
14/02/14
1
13:01:30
276
13:01
14/02/14
1
13:01:30
277
13:01
14/02/14
1
13:01:30
278
13:01
14/02/14
1
13:01:30
279
13:01
14/02/14
1
13:01:30
280
13:01
14/02/14
1
13:01:30
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30.886,99
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140213 BUD0505173700000
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
840 0000000121640 25
BUDZET OPSTINE NOVI BECEJ - NO
NOVI BE^EJ
221
1.087,04
0
1
1
0
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
97
32086204111110001130
97
94086204214140001130
840 140214 ISP2014045505624
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19.100,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140214 BUD0105172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12.261,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140214 BUD0105172500000
840 0000711147843 13
POREZ NA ZEMLJISTE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.226,58
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
96000007111470000000
840 140214 BUD0105173300000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10.141,88
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140214 BUD0105173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24.416,21
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140214 BUD0105173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
268.537,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140214 BUD0105176000000
840 0000713122843 64
POREZ NA IMOV OD PRAVNIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
195.400,54
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
70000007131220000000
840 140214 BUD0105176100000
840 0000713311843 29
POREZ NA NASLEDJE I POKLON RESENJE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
49.970,00
0
1
1
0
97
3722104
97
46000007133110000000
840 140214 BUD0105176200000
28
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
281
13:01
14/02/14
1
13:01:30
282
13:01
14/02/14
1
13:01:30
283
13:01
14/02/14
1
13:01:30
284
13:01
14/02/14
1
13:01:30
285
13:01
14/02/14
1
13:01:31
286
13:01
14/02/14
1
13:01:31
287
13:01
14/02/14
1
13:01:31
288
13:01
14/02/14
1
13:01:36
289
13:01
14/02/14
1
13:01:36
290
13:01
14/02/14
1
13:01:36
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19.227,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140214 BUD0105176400000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.275,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140214 BUD0105176600000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
8.880,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140214 BUD0105183100000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
335.577,38
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140214 BUD0105187700000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
905,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140214 BUD0105198600000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
300,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140214 BUD0105203000000
840 0000813151843 24
PRIM.OD PR.OST.OSN.SRED.NIV.OPSTIN
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
667,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
98000008131510000000
840 140214 BUD0105206800000
840 0000711183843 71
SAMODOPR IZ PRIH POLJ.I ŠUMARSTVA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.250,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
36000007111830000000
840 140214 BUD0114558000000
840 0000711184843 78
SAMOD.IZ PRIH LICA OD SAM.DEL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
500,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
02000007111840000000
840 140214 BUD0114558100000
840 0000741522843 14
SRED.OD.ZAK.POLJ.ZEM.I OBJ.U DR.SV.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 40.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
385.103,60
0
1
1
0
97
3722104
97
08000007415220000000
840 140214 BUD0117158000000
29
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
291
13:01
14/02/14
1
13:01:38
292
13:01
14/02/14
1
13:01:41
293
13:01
14/02/14
1
13:01:41
294
15:01
14/02/14
1
15:01:23
295
15:01
14/02/14
1
15:01:23
296
15:01
14/02/14
1
15:01:23
297
15:01
14/02/14
1
15:01:23
298
15:01
14/02/14
1
15:01:23
299
15:01
14/02/14
1
15:01:23
300
15:01
14/02/14
1
15:01:23
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15.000,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140214 BUD0130668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
552.007,98
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140214 BUD0133084900000
840 0000713126843 92
POR.NA IMOV.OSIM NEIZ.ZEM.VODE P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
31.845,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
31000007131260000000
840 140214 BUD0133297100000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28.316,63
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140214 BUD0205172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.600,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140214 BUD0205172500000
840 0000711146843 06
POREZ NA PRIH. OD POLJ. I SUMAR.-RE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
670,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
33000007111460000000
840 140214 BUD0205173200000
840 0000711147843 13
POREZ NA ZEMLJISTE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
200.368,85
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
96000007111470000000
840 140214 BUD0205173300000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15.656,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140214 BUD0205173700000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
160.613,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140214 BUD0205176000000
840 0000713122843 64
POREZ NA IMOV OD PRAVNIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
716.833,14
0
1
1
0
97
3722104
97
70000007131220000000
840 140214 BUD0205176100000
30
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
301
15:01
14/02/14
1
15:01:23
302
15:01
14/02/14
1
15:01:23
303
15:01
14/02/14
1
15:01:23
304
15:01
14/02/14
1
15:01:29
305
15:01
14/02/14
1
15:01:29
306
17:21
14/02/14
1
17:21:16
307
17:21
14/02/14
1
17:21:16
308
17:21
14/02/14
1
17:21:16
309
17:21
14/02/14
1
17:21:16
310
17:21
14/02/14
1
17:21:16
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Сврха дознаке
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Ста
Износ
10.046,00
Под. за рекл. збирног
0
1
1
ПНБодобрења
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140214 BUD0205176600000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
115.260,50
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140214 BUD0205187700000
840 0000741531843 77
KOM.TAKSA-KORIS.PROST.NA JAV.POV
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.400,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
90000007415310000000
840 140214 BUD0205198300000
840 0000711143843 82
POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
409,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
38000007111430000000
840 140214 BUD0233051900000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30.625,10
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140214 BUD0233084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
22.463,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140214 BUD0305172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12.721,05
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140214 BUD0305172500000
840 0000711146843 06
POREZ NA PRIH. OD POLJ. I SUMAR.-RE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
33000007111460000000
840 140214 BUD0305173200000
840 0000711147843 13
POREZ NA ZEMLJISTE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
43.985,49
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
96000007111470000000
840 140214 BUD0305173300000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
SWIFT порука
провизије
840 0000713423843 37
Акт
5.878,65
0
1
1
0
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140214 BUD0305173900000
31
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
311
17:21
14/02/14
1
17:21:16
312
17:21
14/02/14
1
17:21:16
313
17:21
14/02/14
1
17:21:16
314
17:21
14/02/14
1
17:21:16
315
17:21
14/02/14
1
17:21:16
316
17:21
14/02/14
1
17:21:23
317
17:21
14/02/14
1
17:21:24
318
18:05
14/02/14
1
18:05:42
319
18:05
14/02/14
1
18:05:42
320
18:05
14/02/14
1
18:05:43
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
108.243,33
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140214 BUD0305176000000
840 0000713122843 64
POREZ NA IMOV OD PRAVNIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
88.734,04
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
70000007131220000000
840 140214 BUD0305176100000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
43.593,89
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140214 BUD0305187700000
840 0000741531843 77
KOM.TAKSA-KORIS.PROST.NA JAV.POV
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
450,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
90000007415310000000
840 140214 BUD0305198300000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.002,04
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140214 BUD0305198600000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19.197,17
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140214 BUD0333084900000
840 0000713126843 92
POR.NA IMOV.OSIM NEIZ.ZEM.VODE P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.010,16
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
31000007131260000000
840 140214 BUD0333297100000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
200.934,85
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140214 BUD0505173700000
840 0000745151843 03
OSTALI PRIH.U KORIST NIVOA OPSTINA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.604,54
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
06000007451510000000
840 140214 BUD0505205600000
840 0000741522843 14
SRED.OD.ZAK.POLJ.ZEM.I OBJ.U DR.SV.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 40.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
58.525,60
0
1
1
0
97
3722104
97
08000007415220000000
840 140214 BUD0517158000000
32
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
321
18:05
14/02/14
1
18:05:43
322
13:02
18/02/14
1
13:02:05
323
13:02
18/02/14
1
13:02:05
324
13:02
18/02/14
1
13:02:05
325
13:02
18/02/14
1
13:02:05
326
13:02
18/02/14
1
13:02:05
327
13:02
18/02/14
1
13:02:05
328
13:02
18/02/14
1
13:02:05
329
13:02
18/02/14
1
13:02:05
330
13:02
18/02/14
1
13:02:05
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.500,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140214 BUD0530668500000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.934,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140218 BUD0105172400000
840 0000711147843 13
POREZ NA ZEMLJISTE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
183.301,08
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
96000007111470000000
840 140218 BUD0105173300000
840 0000711161843 14
POREZ NA PRIHODE-OSIGURANJE LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11.757,76
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
08000007111610000000
840 140218 BUD0105173500000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12.196,43
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140218 BUD0105173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
231.900,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140218 BUD0105176000000
840 0000713122843 64
POREZ NA IMOV OD PRAVNIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
629.814,39
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
70000007131220000000
840 140218 BUD0105176100000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19.440,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140218 BUD0105176400000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
781,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140218 BUD0105176600000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
16.240,00
0
1
1
0
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140218 BUD0105183100000
33
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
331
13:02
18/02/14
1
13:02:05
332
13:02
18/02/14
1
13:02:05
333
13:02
18/02/14
1
13:02:05
334
13:02
18/02/14
1
13:02:05
335
13:02
18/02/14
1
13:02:10
336
13:02
18/02/14
1
13:02:12
337
13:02
18/02/14
1
13:02:13
338
13:02
18/02/14
1
13:02:14
339
13:02
18/02/14
1
13:02:14
340
15:01
18/02/14
1
15:01:22
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000714552843 83
BORAVISNA TAKSA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.200,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
47000007145520000000
840 140218 BUD0105186000000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
39.135,40
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140218 BUD0105187700000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30.727,43
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140218 BUD0105198600000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.350,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140218 BUD0105203000000
840 0000711183843 71
SAMODOPR IZ PRIH POLJ.I ŠUMARSTVA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.000,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
36000007111830000000
840 140218 BUD0114558000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
9.150,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140218 BUD0130668500000
840 0000741526843 42
NAK. ZA KOR. ŠUMA I ŠUM. ZEMLJIŠTA
Beograd
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29.250,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
66000007415260000000
840 140218 BUD0131699300000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
704.084,60
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140218 BUD0133084900000
840 0000713126843 92
POR.NA IMOV.OSIM NEIZ.ZEM.VODE P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
50.309,13
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
31000007131260000000
840 140218 BUD0133297100000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
12.394,00
0
1
1
0
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140218 BUD0205172400000
34
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
341
15:01
18/02/14
1
15:01:22
342
15:01
18/02/14
1
15:01:22
343
15:01
18/02/14
1
15:01:22
344
15:01
18/02/14
1
15:01:22
345
15:01
18/02/14
1
15:01:22
346
15:01
18/02/14
1
15:01:22
347
15:01
18/02/14
1
15:01:22
348
15:01
18/02/14
1
15:01:22
349
15:01
18/02/14
1
15:01:22
350
15:01
18/02/14
1
15:01:28
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.574,48
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140218 BUD0205172500000
840 0000711147843 13
POREZ NA ZEMLJISTE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
13.399,60
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
96000007111470000000
840 140218 BUD0205173300000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.976,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140218 BUD0205173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
102.283,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140218 BUD0205176000000
840 0000713122843 64
POREZ NA IMOV OD PRAVNIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
8.662,90
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
70000007131220000000
840 140218 BUD0205176100000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
32.216,50
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140218 BUD0205187700000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.000,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140218 BUD0205198600000
840 0000742153843 66
PRIH.OD ZAKUP.GRADJ.ZEMLJ-KOR.OPS
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
8.802,76
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
88000007421530000000
840 140218 BUD0205199800000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
600,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140218 BUD0205203000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
900,00
0
1
1
0
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140218 BUD0230668500000
35
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
351
15:01
18/02/14
1
15:01:30
352
17:21
18/02/14
1
17:21:12
353
17:21
18/02/14
1
17:21:12
354
17:21
18/02/14
1
17:21:12
355
17:21
18/02/14
1
17:21:12
356
17:21
18/02/14
1
17:21:12
357
17:21
18/02/14
1
17:21:12
358
17:21
18/02/14
1
17:21:12
359
17:21
18/02/14
1
17:21:12
360
17:21
18/02/14
1
17:21:12
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
88.447,61
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140218 BUD0233084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27.921,35
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140218 BUD0305172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10.406,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140218 BUD0305172500000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.489,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140218 BUD0305173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.809,12
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140218 BUD0305173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30.700,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140218 BUD0305176000000
840 0000713122843 64
POREZ NA IMOV OD PRAVNIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
52.241,67
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
70000007131220000000
840 140218 BUD0305176100000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
47.271,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140218 BUD0305176400000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.100,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140218 BUD0305183100000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
52.063,75
0
1
1
0
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140218 BUD0305187700000
36
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
361
17:21
18/02/14
1
17:21:12
362
17:21
18/02/14
1
17:21:12
363
17:21
18/02/14
1
17:21:14
364
17:21
18/02/14
1
17:21:17
365
20:30
18/02/14
1
20:30:06
366
20:30
18/02/14
1
20:30:06
367
20:30
18/02/14
1
20:30:06
368
20:30
18/02/14
1
20:30:08
369
20:30
18/02/14
1
20:30:08
370
13:01
19/02/14
1
13:01:40
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000741531843 77
KOM.TAKSA-KORIS.PROST.NA JAV.POV
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11.479,50
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
90000007415310000000
840 140218 BUD0305198300000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
29.547,40
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140218 BUD0305198600000
840 0000711184843 78
SAMOD.IZ PRIH LICA OD SAM.DEL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
300,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
02000007111840000000
840 140218 BUD0314558100000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
33.283,40
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140218 BUD0333084900000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
97.763,80
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140218 BUD0505173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
872,67
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140218 BUD0505173900000
840 0000745151843 03
OSTALI PRIH.U KORIST NIVOA OPSTINA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.000,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
06000007451510000000
840 140218 BUD0505205600000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
900,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140218 BUD0530668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17.398,85
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140218 BUD0533084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
12.849,00
0
1
1
0
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140219 BUD0105172400000
37
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
371
13:01
19/02/14
1
13:01:40
372
13:01
19/02/14
1
13:01:40
373
13:01
19/02/14
1
13:01:40
374
13:01
19/02/14
1
13:01:40
375
13:01
19/02/14
1
13:01:40
376
13:01
19/02/14
1
13:01:40
377
13:01
19/02/14
1
13:01:40
378
13:01
19/02/14
1
13:01:40
379
13:01
19/02/14
1
13:01:40
380
13:01
19/02/14
1
13:01:40
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Сврха дознаке
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Ста
Износ
800,00
Под. за рекл. збирног
0
1
1
ПНБодобрења
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140219 BUD0105172500000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
135.108,21
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140219 BUD0105173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10.660,01
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140219 BUD0105173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
158.616,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140219 BUD0105176000000
840 0000713122843 64
POREZ NA IMOV OD PRAVNIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
780,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
70000007131220000000
840 140219 BUD0105176100000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
145.242,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140219 BUD0105176400000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.431,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140219 BUD0105176600000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16.584,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140219 BUD0105183100000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
95,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140219 BUD0105187700000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
SWIFT порука
провизије
840 0000711122843 32
Акт
1.850,00
0
1
1
0
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140219 BUD0105198600000
38
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
381
13:01
19/02/14
1
13:01:40
382
13:01
19/02/14
1
13:01:45
383
13:01
19/02/14
1
13:01:46
384
15:01
19/02/14
1
15:01:06
385
15:01
19/02/14
1
15:01:06
386
15:01
19/02/14
1
15:01:06
387
15:01
19/02/14
1
15:01:06
388
15:01
19/02/14
1
15:01:06
389
15:01
19/02/14
1
15:01:06
390
15:01
19/02/14
1
15:01:06
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.100,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140219 BUD0105203000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11.700,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140219 BUD0130668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
457.884,68
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140219 BUD0133084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11.557,83
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140219 BUD0205172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.400,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140219 BUD0205172500000
840 0000711146843 06
POREZ NA PRIH. OD POLJ. I SUMAR.-RE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.150,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
33000007111460000000
840 140219 BUD0205173200000
840 0000711147843 13
POREZ NA ZEMLJISTE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
6.712,06
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
96000007111470000000
840 140219 BUD0205173300000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
108.864,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140219 BUD0205176000000
840 0000713122843 64
POREZ NA IMOV OD PRAVNIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.678,02
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
70000007131220000000
840 140219 BUD0205176100000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
52.027,50
0
1
1
0
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140219 BUD0205187700000
39
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
391
15:01
19/02/14
1
15:01:06
392
15:01
19/02/14
1
15:01:06
393
15:01
19/02/14
1
15:01:12
394
17:21
19/02/14
1
17:21:12
395
17:21
19/02/14
1
17:21:12
396
17:21
19/02/14
1
17:21:12
397
17:21
19/02/14
1
17:21:12
398
17:21
19/02/14
1
17:21:12
399
17:21
19/02/14
1
17:21:12
400
17:21
19/02/14
1
17:21:17
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000741551843 23
NAK.ZA KORIS-EL.ENERG.NAF.I GASA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
16.722,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007415510000000
840 140219 BUD0205199200000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
300,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140219 BUD0205203000000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
285.550,87
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140219 BUD0233084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.352,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140219 BUD0305172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
8.000,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140219 BUD0305172500000
840 0000711145843 96
POR.NA PR.OD DAV.ZAK.POK.STVARI-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.762,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
67000007111450000000
840 140219 BUD0305173100000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
749,30
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140219 BUD0305173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.635,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140219 BUD0305173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
45.147,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140219 BUD0305176000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
300,00
0
1
1
0
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140219 BUD0330668500000
40
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
401
17:21
19/02/14
1
17:21:19
402
18:07
19/02/14
1
18:07:21
403
18:07
19/02/14
1
18:07:22
404
10:29
20/02/14
1
10:29:29
405
13:01
20/02/14
1
13:01:44
406
13:01
20/02/14
1
13:01:44
407
13:01
20/02/14
1
13:01:44
408
13:01
20/02/14
1
13:01:44
409
13:01
20/02/14
1
13:01:44
410
13:01
20/02/14
1
13:01:44
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19.733,32
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140219 BUD0333084900000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
162.154,81
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140219 BUD0505173700000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.500,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140219 BUD0530668500000
840 0000000649721 83
MIN. RADA I SOC. POLIT.-POROD.PRAVA
NOVI BEČEJ
601
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
109.113,89
0
1
1
0
247 Naknade zarada na teret drugih isplatilaca
97
35001544722110101040
97
90086204141110003130
840 140220 UNN4690113000003
840 0000711145843 96
POR.NA PR.OD DAV.ZAK.POK.STVARI-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.905,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
67000007111450000000
840 140220 BUD0105173100000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10.990,23
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140220 BUD0105173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
23.891,13
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140220 BUD0105173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
78.695,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140220 BUD0105176000000
840 0000713122843 64
POREZ NA IMOV OD PRAVNIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.900,45
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
70000007131220000000
840 140220 BUD0105176100000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
17.740,00
0
1
1
0
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140220 BUD0105183100000
41
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
411
13:01
20/02/14
1
13:01:44
412
13:01
20/02/14
1
13:01:44
413
13:01
20/02/14
1
13:01:44
414
13:01
20/02/14
1
13:01:51
415
13:01
20/02/14
1
13:01:53
416
15:01
20/02/14
1
15:01:19
417
15:01
20/02/14
1
15:01:19
418
15:01
20/02/14
1
15:01:19
419
15:01
20/02/14
1
15:01:19
420
15:01
20/02/14
1
15:01:19
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10.213,80
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140220 BUD0105198600000
840 0000742251843 73
OPSTINSKE ADMINISTRATIVNE TAKSE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
6.349,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
54000007422510000000
840 140220 BUD0105200900000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.050,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140220 BUD0105203000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
8.100,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140220 BUD0130668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
120.208,48
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140220 BUD0133084900000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
141.049,98
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140220 BUD0205173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
56.522,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140220 BUD0205176000000
840 0000714552843 83
BORAVISNA TAKSA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
240,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
47000007145520000000
840 140220 BUD0205186000000
840 0000741531843 77
KOM.TAKSA-KORIS.PROST.NA JAV.POV
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
946,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
90000007415310000000
840 140220 BUD0205198300000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
8.060,00
0
1
1
0
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140220 BUD0205203000000
42
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
421
15:01
20/02/14
1
15:01:28
422
17:20
20/02/14
1
17:20:58
423
17:20
20/02/14
1
17:20:58
424
17:20
20/02/14
1
17:20:58
425
17:20
20/02/14
1
17:20:58
426
17:20
20/02/14
1
17:20:58
427
17:20
20/02/14
1
17:20:58
428
17:21
20/02/14
1
17:21:03
429
18:07
20/02/14
1
18:07:33
430
18:07
20/02/14
1
18:07:33
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
84.607,53
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140220 BUD0233084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
21.698,19
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140220 BUD0305172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
6.958,19
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140220 BUD0305172500000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.196,50
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140220 BUD0305173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
7.074,24
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140220 BUD0305173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
33.120,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140220 BUD0305176000000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
300,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140220 BUD0305203000000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
45.443,73
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140220 BUD0333084900000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
41.124,18
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140220 BUD0505173700000
840 0000745151843 03
OSTALI PRIH.U KORIST NIVOA OPSTINA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
6.490,00
0
1
1
0
97
3722104
97
06000007451510000000
840 140220 BUD0505205600000
43
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
09:19
115 0000000000004 52
KBC BANKA - prolazni rn PPKBC BANKA
21/02/14
09:19:44
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
1
09:19:44
432
13:01
1
13:01:25
433
13:01
21/02/14
1
13:01:25
434
13:01
21/02/14
1
13:01:25
435
13:01
21/02/14
1
13:01:25
436
13:01
21/02/14
1
13:01:25
437
13:01
21/02/14
1
13:01:25
438
13:01
21/02/14
1
13:01:25
439
13:01
21/02/14
1
13:01:25
440
13:01
21/02/14
1
13:01:25
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
431
21/02/14
Трез.зд.
115
NOVI BEČEJ
9.880,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
2
M1402210001315307
115 140221 890115003638930c
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.200,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
0
97
14702134239110001470
115 140221 00412239205001
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140221 BUD0105172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.751,81
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140221 BUD0105172500000
840 0000711146843 06
POREZ NA PRIH. OD POLJ. I SUMAR.-RE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.356,50
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
33000007111460000000
840 140221 BUD0105173200000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
550,92
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140221 BUD0105173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
791,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140221 BUD0105173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
60.782,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140221 BUD0105176000000
840 0000713311843 29
POREZ NA NASLEDJE I POKLON RESENJE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.823,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
46000007133110000000
840 140221 BUD0105176200000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11.958,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140221 BUD0105176400000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБодобрења
SWIFT порука
221
921 115000000001945981 Ugassen rachun
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
1.460,00
0
1
1
0
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140221 BUD0105176600000
44
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
441
13:01
21/02/14
1
13:01:25
442
13:01
21/02/14
1
13:01:25
443
13:01
21/02/14
1
13:01:25
444
13:01
21/02/14
1
13:01:25
445
13:01
21/02/14
1
13:01:36
446
13:01
21/02/14
1
13:01:37
447
13:01
21/02/14
1
13:01:38
448
15:02
21/02/14
1
15:02:14
449
15:02
21/02/14
1
15:02:14
450
15:02
21/02/14
1
15:02:14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
17.800,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140221 BUD0105183100000
840 0000742251843 73
OPSTINSKE ADMINISTRATIVNE TAKSE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.820,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
54000007422510000000
840 140221 BUD0105200900000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.650,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140221 BUD0105203000000
840 0000813151843 24
PRIM.OD PR.OST.OSN.SRED.NIV.OPSTIN
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.320,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
98000008131510000000
840 140221 BUD0105206800000
840 0000742254843 94
TROS.PORES.I PREK.POSTUPKA JP
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
250,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007422540000000
840 140221 BUD0125572100000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.950,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140221 BUD0130668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
108.768,59
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140221 BUD0133084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.110,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140221 BUD0205172400000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
76.399,50
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140221 BUD0205173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
977,05
0
1
1
0
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140221 BUD0205173900000
45
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
451
15:02
21/02/14
1
15:02:14
452
15:02
21/02/14
1
15:02:14
453
15:02
21/02/14
1
15:02:14
454
15:02
21/02/14
1
15:02:14
455
15:02
21/02/14
1
15:02:14
456
15:02
21/02/14
1
15:02:20
457
15:02
21/02/14
1
15:02:20
458
15:02
21/02/14
1
15:02:21
459
17:21
21/02/14
1
17:21:00
460
17:21
21/02/14
1
17:21:00
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
57.194,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140221 BUD0205176000000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
8.688,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140221 BUD0205176400000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
48.074,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140221 BUD0205176600000
840 0000742251843 73
OPSTINSKE ADMINISTRATIVNE TAKSE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
6.349,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
54000007422510000000
840 140221 BUD0205200900000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
150,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140221 BUD0205203000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
300,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140221 BUD0230668500000
840 0000742154843 73
NAK.-KONV.PR.KOR.U PR.SV.U KOR.N.OP
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.095,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
54000007421540000000
840 140221 BUD0230969500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
558.030,55
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140221 BUD0233084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.900,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140221 BUD0305172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
4.289,18
0
1
1
0
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140221 BUD0305172500000
46
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
461
17:21
21/02/14
1
17:21:00
462
17:21
21/02/14
1
17:21:00
463
17:21
21/02/14
1
17:21:00
464
17:21
21/02/14
1
17:21:00
465
17:21
21/02/14
1
17:21:00
466
17:21
21/02/14
1
17:21:04
467
17:21
21/02/14
1
17:21:08
468
18:07
21/02/14
1
18:07:27
469
10:09
24/02/14
1
10:09:11
470
10:09
24/02/14
1
10:09:11
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.408,28
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140221 BUD0305173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
671,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140221 BUD0305173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18.872,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140221 BUD0305176000000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.600,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140221 BUD0305183100000
840 0000743351843 13
PR-NOVC.KAZ..U PREK.POSTUP-AKT OP
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.000,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
96000007433510000000
840 140221 BUD0305204300000
840 0000711183843 71
SAMODOPR IZ PRIH POLJ.I ŠUMARSTVA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
850,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
36000007111830000000
840 140221 BUD0314558000000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
92.333,39
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140221 BUD0333084900000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
127.518,24
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140221 BUD0505173700000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.793,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140224 BUD0105172500000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOVINU OD FIZICKIH LICA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
7.906,00
0
1
1
0
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140224 BUD0105176000000
47
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
471
10:09
24/02/14
1
10:09:12
472
10:09
24/02/14
1
10:09:15
473
10:09
24/02/14
1
10:09:16
474
13:01
24/02/14
1
13:01:31
475
13:01
24/02/14
1
13:01:31
476
13:01
24/02/14
1
13:01:31
477
13:01
24/02/14
1
13:01:31
478
13:01
24/02/14
1
13:01:31
479
13:01
24/02/14
1
13:01:31
480
13:01
24/02/14
1
13:01:31
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
900,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140224 BUD0105203000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.200,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140224 BUD0130668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
13.134,40
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140224 BUD0133084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30.688,81
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140224 BUD0205172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.600,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140224 BUD0205172500000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
762,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140224 BUD0205173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27.525,78
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140224 BUD0205173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOV.OBV.KOJI NE VODI P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
106.468,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140224 BUD0205176000000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
32.498,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140224 BUD0205176400000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
28.540,00
0
1
1
0
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140224 BUD0205183100000
48
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
481
13:01
24/02/14
1
13:01:31
482
13:01
24/02/14
1
13:01:31
483
13:01
24/02/14
1
13:01:31
484
13:01
24/02/14
1
13:01:31
485
13:01
24/02/14
1
13:01:31
486
13:01
24/02/14
1
13:01:31
487
13:01
24/02/14
1
13:01:36
488
13:01
24/02/14
1
13:01:38
489
15:01
24/02/14
1
15:01:23
490
15:01
24/02/14
1
15:01:23
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.678,05
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140224 BUD0205187700000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.128,41
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140224 BUD0205198600000
840 0000742152843 59
PR.OD ZAK.NEPOK.KOR.OPŠ.IND.KOR.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
7.534,80
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
25000007421520000000
840 140224 BUD0205199700000
840 0000742251843 73
OPSTINSKE ADMINISTRATIVNE TAKSE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.238,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
54000007422510000000
840 140224 BUD0205200900000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.400,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140224 BUD0205203000000
840 0000813151843 24
PRIM.OD PR.OST.OSN.SRED.NIV.OPSTIN
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.628,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
98000008131510000000
840 140224 BUD0205206800000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12.570,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140224 BUD0230668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
119.078,79
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140224 BUD0233084900000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
634,80
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140224 BUD0305173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
6.172,84
0
1
1
0
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140224 BUD0305173900000
49
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
491
15:01
24/02/14
1
15:01:23
492
15:01
24/02/14
1
15:01:23
493
15:01
24/02/14
1
15:01:23
494
15:01
24/02/14
1
15:01:23
495
15:01
24/02/14
1
15:01:24
496
15:01
24/02/14
1
15:01:28
497
15:01
24/02/14
1
15:01:30
498
17:21
24/02/14
1
17:21:09
499
17:21
24/02/14
1
17:21:09
500
17:21
24/02/14
1
17:21:09
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOV.OBV.KOJI NE VODI P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
35.229,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140224 BUD0305176000000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
13.158,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140224 BUD0305176600000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.670,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140224 BUD0305183100000
840 0000714514843 11
GODISNJA NAKNADA-MOTOR.VOZILA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
520,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
78000007145140000000
840 140224 BUD0305183200000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.200,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140224 BUD0305203000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
6.300,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140224 BUD0330668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
33.865,58
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140224 BUD0333084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
34.244,38
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140224 BUD0405172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.911,19
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140224 BUD0405172500000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
389,40
0
1
1
0
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140224 BUD0405173700000
50
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
501
17:21
24/02/14
1
17:21:09
502
17:21
24/02/14
1
17:21:09
503
17:21
24/02/14
1
17:21:09
504
17:21
24/02/14
1
17:21:09
505
17:21
24/02/14
1
17:21:17
506
18:05
24/02/14
1
18:05:08
507
18:05
24/02/14
1
18:05:08
508
18:05
24/02/14
1
18:05:08
509
13:01
25/02/14
1
13:01:15
510
13:01
25/02/14
1
13:01:15
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.644,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140224 BUD0405173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOV.OBV.KOJI NE VODI P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
9.428,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140224 BUD0405176000000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20.240,32
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140224 BUD0405187700000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.835,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140224 BUD0405198600000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
128.401,20
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140224 BUD0433084900000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
63.476,34
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140224 BUD0605173700000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOV.OBV.KOJI NE VODI P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
602,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140224 BUD0605176000000
840 0000745151843 03
OSTALI PRIH.U KORIST NIVOA OPSTINA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19.756,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
06000007451510000000
840 140224 BUD0605205600000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
411,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140225 BUD0105173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
12.445,40
0
1
1
0
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140225 BUD0105173900000
51
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
511
13:01
25/02/14
1
13:01:15
512
13:01
25/02/14
1
13:01:15
513
13:01
25/02/14
1
13:01:15
514
13:01
25/02/14
1
13:01:15
515
13:01
25/02/14
1
13:01:15
516
13:01
25/02/14
1
13:01:15
517
13:01
25/02/14
1
13:01:15
518
13:01
25/02/14
1
13:01:15
519
13:01
25/02/14
1
13:01:15
520
13:01
25/02/14
1
13:01:15
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOV.OBV.KOJI NE VODI P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
71.084,30
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140225 BUD0105176000000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
33.738,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140225 BUD0105176400000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30.791,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140225 BUD0105176600000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
8.840,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140225 BUD0105183100000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.400,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140225 BUD0105187700000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.450,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140225 BUD0105198600000
840 0000742153843 66
PRIH.OD ZAKUP.GRADJ.ZEMLJ-KOR.OPS
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
72.063,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
88000007421530000000
840 140225 BUD0105199800000
840 0000742253843 87
NAK.ZA UREDJIV.GRADJEVIN.ZEMLJISTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.322,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
83000007422530000000
840 140225 BUD0105201100000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.250,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140225 BUD0105203000000
840 0000813151843 24
PRIM.OD PR.OST.OSN.SRED.NIV.OPSTIN
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
1.545,00
0
1
1
0
97
3722104
97
98000008131510000000
840 140225 BUD0105206800000
52
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
521
13:01
25/02/14
1
13:01:21
522
13:01
25/02/14
1
13:01:22
523
13:01
25/02/14
1
13:01:22
524
15:01
25/02/14
1
15:01:12
525
15:01
25/02/14
1
15:01:12
526
15:01
25/02/14
1
15:01:12
527
15:01
25/02/14
1
15:01:12
528
15:01
25/02/14
1
15:01:12
529
15:01
25/02/14
1
15:01:12
530
15:01
25/02/14
1
15:01:16
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
8.940,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140225 BUD0130668500000
840 0000711143843 82
POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
571,43
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
38000007111430000000
840 140225 BUD0133051900000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
632.075,21
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140225 BUD0133084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.790,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140225 BUD0205172400000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
31.811,41
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140225 BUD0205173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19.450,11
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140225 BUD0205173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOV.OBV.KOJI NE VODI P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
35.245,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140225 BUD0205176000000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.190,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140225 BUD0205183100000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
450,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140225 BUD0205203000000
840 0000711143843 82
POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
882,35
0
1
1
0
97
3722104
97
38000007111430000000
840 140225 BUD0233051900000
53
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
531
15:01
25/02/14
1
15:01:17
532
17:21
25/02/14
1
17:21:00
533
17:21
25/02/14
1
17:21:00
534
17:21
25/02/14
1
17:21:00
535
17:21
25/02/14
1
17:21:00
536
17:21
25/02/14
1
17:21:00
537
17:21
25/02/14
1
17:21:00
538
17:21
25/02/14
1
17:21:04
539
17:21
25/02/14
1
17:21:06
540
18:06
25/02/14
1
18:06:00
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
457.331,26
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140225 BUD0233084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10.752,40
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140225 BUD0305172400000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOV.OBV.KOJI NE VODI P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11.768,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140225 BUD0305176000000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.070,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140225 BUD0305183100000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
9.986,39
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140225 BUD0305187700000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.764,50
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140225 BUD0305198600000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.050,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140225 BUD0305203000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
900,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140225 BUD0330668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10.375,18
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140225 BUD0333084900000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
156.109,99
0
1
1
0
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140225 BUD0505173700000
54
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
541
18:06
25/02/14
1
18:06:00
542
13:01
26/02/14
1
13:01:34
543
13:01
26/02/14
1
13:01:34
544
13:01
26/02/14
1
13:01:34
545
13:01
26/02/14
1
13:01:34
546
13:01
26/02/14
1
13:01:34
547
13:01
26/02/14
1
13:01:34
548
13:01
26/02/14
1
13:01:34
549
13:01
26/02/14
1
13:01:34
550
13:01
26/02/14
1
13:01:34
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000745151843 03
OSTALI PRIH.U KORIST NIVOA OPSTINA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19.756,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
06000007451510000000
840 140225 BUD0505205600000
840 0000711146843 06
POREZ NA PRIH. OD POLJ. I SUMAR.-RE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
130,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
33000007111460000000
840 140226 BUD0105173200000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.007,89
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140226 BUD0105173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
37.468,74
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140226 BUD0105173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOV.OBV.KOJI NE VODI P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
74.671,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140226 BUD0105176000000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.297,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140226 BUD0105176400000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12.609,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140226 BUD0105176600000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
36.180,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140226 BUD0105183100000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
6.676,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140226 BUD0105187700000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
218,00
0
1
1
0
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140226 BUD0105198600000
55
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
551
13:01
26/02/14
1
13:01:34
552
13:01
26/02/14
1
13:01:37
553
13:01
26/02/14
1
13:01:39
554
13:01
26/02/14
1
13:01:39
555
13:01
26/02/14
1
13:01:41
556
15:01
26/02/14
1
15:01:15
557
15:01
26/02/14
1
15:01:15
558
15:01
26/02/14
1
15:01:15
559
15:01
26/02/14
1
15:01:15
560
15:01
26/02/14
1
15:01:15
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Сврха дознаке
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Ста
Износ
1.900,00
Под. за рекл. збирног
0
1
1
ПНБодобрења
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140226 BUD0105203000000
840 0000711184843 78
SAMOD.IZ PRIH LICA OD SAM.DEL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
7.188,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
02000007111840000000
840 140226 BUD0114558100000
840 0000733158843 54
NEN.TRAN.OD AP VOJ.U KOR. OPSTINA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12.505.234,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
77000007331580000000
840 140226 BUD0130602100000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.950,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140226 BUD0130668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
871.104,40
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140226 BUD0133084900000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
6.676,04
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140226 BUD0205172500000
840 0000711146843 06
POREZ NA PRIH. OD POLJ. I SUMAR.-RE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
50,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
33000007111460000000
840 140226 BUD0205173200000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.274,51
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140226 BUD0205173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
23.329,87
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140226 BUD0205173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOV.OBV.KOJI NE VODI P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
SWIFT порука
провизије
840 0000742351843 94
Акт
32.121,00
0
1
1
0
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140226 BUD0205176000000
56
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
561
15:01
26/02/14
1
15:01:15
562
15:01
26/02/14
1
15:01:20
563
17:21
26/02/14
1
17:21:02
564
17:21
26/02/14
1
17:21:02
565
17:21
26/02/14
1
17:21:02
566
17:21
26/02/14
1
17:21:02
567
17:21
26/02/14
1
17:21:02
568
17:21
26/02/14
1
17:21:02
569
17:21
26/02/14
1
17:21:02
570
17:21
26/02/14
1
17:21:14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
2.100,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140226 BUD0205183100000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
32.528,63
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140226 BUD0233084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
8.303,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140226 BUD0305172400000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
600,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140226 BUD0305172500000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20.209,56
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140226 BUD0305173700000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOV.OBV.KOJI NE VODI P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.082,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140226 BUD0305176000000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.570,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140226 BUD0305183100000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
6.000,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140226 BUD0305187700000
840 0000741531843 77
KOM.TAKSA-KORIS.PROST.NA JAV.POV
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.200,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
90000007415310000000
840 140226 BUD0305198300000
840 0000711183843 71
SAMODOPR IZ PRIH POLJ.I ŠUMARSTVA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
940,00
0
1
1
0
97
3722104
97
36000007111830000000
840 140226 BUD0314558000000
57
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
571
17:21
26/02/14
1
17:21:17
572
18:12
26/02/14
1
18:12:01
573
13:01
27/02/14
1
13:01:13
574
13:01
27/02/14
1
13:01:13
575
13:01
27/02/14
1
13:01:13
576
13:01
27/02/14
1
13:01:13
577
13:01
27/02/14
1
13:01:13
578
13:01
27/02/14
1
13:01:13
579
13:01
27/02/14
1
13:01:13
580
13:01
27/02/14
1
13:01:13
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
221.998,26
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140226 BUD0333084900000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
594.540,06
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140226 BUD0505173700000
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.020,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140227 BUD0105172500000
840 0000711146843 06
POREZ NA PRIH. OD POLJ. I SUMAR.-RE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
130,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
33000007111460000000
840 140227 BUD0105173200000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
21.352,18
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140227 BUD0105173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.168,48
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140227 BUD0105173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOV.OBV.KOJI NE VODI P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
58.078,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140227 BUD0105176000000
840 0000713311843 29
POREZ NA NASLEDJE I POKLON RESENJE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
6.823,12
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
46000007133110000000
840 140227 BUD0105176200000
840 0000713421843 23
POREZ NA PRENOS APS.PRAVA NEP-RES P
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
9.304,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
89000007134210000000
840 140227 BUD0105176400000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
5.655,00
0
1
1
0
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140227 BUD0105176600000
58
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
581
13:01
27/02/14
1
13:01:13
582
13:01
27/02/14
1
13:01:13
583
13:01
27/02/14
1
13:01:13
584
13:01
27/02/14
1
13:01:13
585
13:01
27/02/14
1
13:01:13
586
13:01
27/02/14
1
13:01:17
587
13:01
27/02/14
1
13:01:18
588
13:01
27/02/14
1
13:01:20
589
15:01
27/02/14
1
15:01:35
590
15:01
27/02/14
1
15:01:35
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
31.320,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140227 BUD0105183100000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.204,12
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140227 BUD0105187700000
840 0000741531843 77
KOM.TAKSA-KORIS.PROST.NA JAV.POV
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.800,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
90000007415310000000
840 140227 BUD0105198300000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.441,63
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140227 BUD0105198600000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.600,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140227 BUD0105203000000
840 0000733156843 40
TEK.NAM.TRANS-OD AP VOJ.U KOR.OPŠ
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
120.000,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
48000007331560000000
840 140227 BUD0116864700000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
5.250,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140227 BUD0130668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
540.137,07
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140227 BUD0133084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
500,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140227 BUD0205172400000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
2.276,43
0
1
1
0
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140227 BUD0205173700000
59
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
591
15:01
27/02/14
1
15:01:35
592
15:01
27/02/14
1
15:01:35
593
15:01
27/02/14
1
15:01:35
594
15:01
27/02/14
1
15:01:35
595
15:01
27/02/14
1
15:01:35
596
15:01
27/02/14
1
15:01:35
597
15:01
27/02/14
1
15:01:39
598
15:01
27/02/14
1
15:01:40
599
17:21
27/02/14
1
17:21:03
600
17:21
27/02/14
1
17:21:03
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
31.307,30
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140227 BUD0205173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOV.OBV.KOJI NE VODI P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27.941,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140227 BUD0205176000000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
9.963,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140227 BUD0205183100000
840 0000716111843 35
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
31.689,11
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
03000007161110000000
840 140227 BUD0205187700000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
13.652,20
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140227 BUD0205198600000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
150,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140227 BUD0205203000000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.500,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140227 BUD0230668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
38.698,05
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140227 BUD0233084900000
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.795,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
10000007111210000000
840 140227 BUD0305172400000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
9.158,62
0
1
1
0
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140227 BUD0305173900000
60
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
601
17:21
27/02/14
1
17:21:03
602
17:21
27/02/14
1
17:21:03
603
17:21
27/02/14
1
17:21:03
604
17:21
27/02/14
1
17:21:09
605
18:05
27/02/14
1
18:05:50
606
18:05
27/02/14
Шиф. пл.
Сврха дознаке
POREZ NA IMOV.OBV.KOJI NE VODI P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME NA POSL.PROST.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
608
13:01
13:01
28/02/14
1
13:01:36
900,00
0
1
1
0
5.750,00
0
1
1
0
71.695,72
0
1
1
0
109.632,61
0
1
1
0
26.372,80
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
10:51:37
3722104
97
07000007131210000000
97
3722104
97
15000007145130000000
97
3722104
97
03000007161110000000
97
3722104
97
59000007111110000000
97
3722104
97
07000007111810000000
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140227 BUD0533084900000
310
NOVI BEČEJ
8.392,43
0
1
221
1
2
M1402280001507590
921 povracaj uplate iz 27.02.14-racun 310-4305-05 je ugassen
310 140228 890310002335122c
840 0000711122843 32
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
4.040,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
0
0
03086204268230001130
310 140228 10470282613001
97
3722104
97
73000007111220000000
840 140228 BUD0105172500000
840 0000711145843 96
POR.NA PR.OD DAV.ZAK.POK.STVARI-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.905,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
67000007111450000000
840 140228 BUD0105173100000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
840 140227 BUD0505173700000
840 0000711111843 52
1
610
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
13:01:36
1
840 140227 BUD0333084900000
840 0000711181843 57
NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA NERAS
1
1
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
840 0000000121640 25
13:01
0
840 140227 BUD0305187700000
840 0000711111843 52
310 0000000010004 77
28/02/14
Под. за рекл. збирног
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
10:51:37
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140227 BUD0305183100000
840 0000716111843 35
10:51
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
28/02/14
609
3.104,00
Ста
840 140227 BUD0305176000000
840 0000714513843 04
607
13:01:36
Износ
Акт
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
18:05:51
1
Изнoс
провизије
840 0000713121843 57
1
28/02/14
Трез.зд.
9.876,56
0
1
1
0
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140228 BUD0105173700000
61
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
611
13:01
28/02/14
1
13:01:36
612
13:01
28/02/14
1
13:01:37
613
13:01
28/02/14
1
13:01:37
614
13:01
28/02/14
1
13:01:37
615
13:01
28/02/14
1
13:01:37
616
13:01
28/02/14
1
13:01:37
617
13:01
28/02/14
1
13:01:43
618
13:01
28/02/14
1
13:01:45
619
15:02
28/02/14
1
15:02:32
620
15:02
28/02/14
1
15:02:32
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
89.051,51
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140228 BUD0105173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOV.OBV.KOJI NE VODI P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
52.571,67
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140228 BUD0105176000000
840 0000713423843 37
POR.PREN.AP.PRAVA MOT.VOZ.I PL.O-PU
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
7.026,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
21000007134230000000
840 140228 BUD0105176600000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
30.410,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140228 BUD0105183100000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.950,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140228 BUD0105203000000
840 0000743351843 13
PR-NOVC.KAZ..U PREK.POSTUP-AKT OP
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
8.000,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
96000007433510000000
840 140228 BUD0105204300000
840 0000743324843 18
PRIH.OD NOV.KAZNI ZA PREK.O BEZ.SA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10.200,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 30.0000%
97
3722104
97
44000007433240000000
840 140228 BUD0130668500000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.071.767,58
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140228 BUD0133084900000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25.890,95
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140228 BUD0205173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
24.195,00
0
1
1
0
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140228 BUD0205173900000
62
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
621
15:02
28/02/14
1
15:02:32
622
15:02
28/02/14
1
15:02:32
623
15:02
28/02/14
1
15:02:32
624
15:02
28/02/14
1
15:02:38
625
17:21
28/02/14
1
17:21:12
626
17:21
28/02/14
1
17:21:12
627
17:21
28/02/14
1
17:21:12
628
17:21
28/02/14
1
17:21:12
629
17:21
28/02/14
1
17:21:12
630
17:21
28/02/14
1
17:21:16
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOV.OBV.KOJI NE VODI P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15.948,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140228 BUD0205176000000
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
3.140,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
15000007145130000000
840 140228 BUD0205183100000
840 0000742351843 94
PRIHODI OPSTINSKIH ORGANA UPRAVE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
300,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
49000007423510000000
840 140228 BUD0205203000000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
164.468,20
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140228 BUD0233084900000
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14.011,21
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140228 BUD0305173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10.557,16
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140228 BUD0305173900000
840 0000713121843 57
POREZ NA IMOV.OBV.KOJI NE VODI P.K.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
15.014,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007131210000000
840 140228 BUD0305176000000
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
7.000,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
85000007415340000000
840 140228 BUD0305198600000
840 0000813151843 24
PRIM.OD PR.OST.OSN.SRED.NIV.OPSTIN
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
1.080,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
98000008131510000000
840 140228 BUD0305206800000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
108.746,44
0
1
1
0
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140228 BUD0333084900000
63
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:38:37
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
631
22:27
28/02/14
1
22:27:45
632
22:27
28/02/14
1
22:27:45
633
22:27
28/02/14
1
22:27:48
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
840 0000711181843 57
SAMODOPR-ZAR.ZAP.NA TER.MZ I OPS.
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
344.090,08
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
07000007111810000000
840 140228 BUD0505173700000
840 0000711191843 30
POREZ NA OSTALE PRIHODE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
219,00
0
1
1
0
261 Raspodela javnih prihoda 100.0000%
97
3722104
97
55000007111910000000
840 140228 BUD0505173900000
840 0000711111843 52
POREZ NA ZARADE
BEOGRAD
840
840 0000000121640 25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
261.954,04
261 Raspodela javnih prihoda 80.0000%
0
1
1
0
97
3722104
97
59000007111110000000
840 140228 BUD0533084900000
Укупан износ:
40.907.121,73
64
Download

detaljne uplate - opština novi bečej