Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1
08:21
01/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 NA= 68
PR=9392212.46
Изнoс
Износ
провизије
23.744,58
Акт
Ста
08:21:57
2
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001005004 70
SINDIKAT UPRAVE SRBIJE
Beograd
355
1
09:02:17
3
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:02:17
4
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:02:17
5
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001002756 24
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA OPż TIN
BeÄżej
355
1
09:02:17
6
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001005454 78
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJODIN
novi sad
355
1
09:02:17
7
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:33:18
908 0000000016501 42
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD zir
Beograd
165
1
09:02:52
8
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:14
275 0000220787570 86
PREDUZEE ZA TRGOVINU HOLY DOO BEOGR
BEOGRAD-VO
275
1
09:02:16
9
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:14
205 0000000011291 68
VITPROM DOO SABAC
Sabac
205
1
09:02:16
10
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:33:18
908 0000000016501 42
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD zir
Beograd
165
1
09:02:52
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
140930
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
97
24083714211110001112
97
1510523000074232101
840 141001 TAR1 369190
4.261,27
0
1
6
2
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000050
17.579,72
79083724111110201130
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000001
97
79083724111110201130
141001_000050_MT102 M1410010001935936
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000050
28.400,00
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000002
97
79083724111110201130
141001_000050_MT102 M1410010001935936
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000050
9.942,96
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000003
97
79083724111110201130
141001_000050_MT102 M1410010001935936
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000050
3.551,06
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000004
97
79083724111110201130
141001_000050_MT102 M1410010001935936
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000050
5.276,00
0
1
6
1
840 141001 UNN4672087000005
97
79083724111110201130
141001_020771_MT103 M1410010001936081
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 UNN4672087000006
18.360,40
0
1
6
2
97
79083724111110201130
141001_000044_MT102 M1410010001935929
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000044
6.430,00
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000007
97
79083724111110201130
141001_000040_MT102 M1410010001935925
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
97
141001_000050_MT102 M1410010001935936
0
840 141001 ZBR0000000000040
4.954,00
0
1
6
1
840 141001 UNN4672087000008
97
79083724111110201130
141001_020775_MT103 M1410010001936082
0
840 141001 UNN4672087000009
1
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
11
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:14
275 0010221816464 88
MGD DISTRIBUCIJA DOO BA?KA PALANKA
BA?KA PALA
275
1
09:02:16
12
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:14
165 0000000015825 03
ORDINACIJA ZIKIC
21220 BECE
165
1
09:02:15
13
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000010049185 76
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
14
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524463896 97
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
15
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
330 0000065000115 08
S SHOP
BECEJ
330
1
09:02:16
16
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
340 0000000027318 38
DANIJEL STR I KOMISION BECEJ
BECEJ
340
1
09:02:16
17
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:14
160 0000000358129 61
TATJANA MARTINKO PR, STR PROPAN
BECHEJ
160
1
09:02:15
18
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:14
170 0000300411506 62
GALERIJA PODOVA
BACKA PALA
170
1
09:02:15
19
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:14
160 0000000387769 90
DOO ANNONA PRO BECHEJ
BECHEJ
160
1
09:02:15
20
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:33:18
908 0000000016501 42
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD zir
Beograd
165
1
09:02:52
Изнoс
Износ
провизије
5.090,65
3.145,00
9.966,00
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
79083724111110201130
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000010
97
79083724111110201130
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000011
97
79083724111110201130
141001_000050_MT102 M1410010001935936
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000050
8.600,00
165
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000012
97
79083724111110201130
141001_000036_MT102 M1410010001935921
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000036
2.653,33
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000013
97
79083724111110201130
141001_000048_MT102 M1410010001935933
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000048
16.060,66
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000014
97
79083724111110201130
141001_000049_MT102 M1410010001935934
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000049
884,00
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000015
97
79083724111110201130
141001_000035_MT102 M1410010001935920
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000035
3.479,51
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000016
97
79083724111110201130
141001_000037_MT102 M1410010001935922
0 044114
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000037
3.600,00
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000017
97
79083724111110201130
141001_000035_MT102 M1410010001935920
0 662014
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
Под. за рекл. збирног
141001_000036_MT102 M1410010001935921
0
355
208
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141001 ZBR0000000000036
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141001 ZBR0000000000044
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Ста
141001_000044_MT102 M1410010001935929
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
840 141001 ZBR0000000000035
17.542,00
0
1
6
1
840 141001 UNN4672087000018
97
79083724111110201130
141001_020789_MT103 M1410010001936083
0
840 141001 UNN4672087000019
2
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
21
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0003200262612 13
ARNOLD FULAJTAR PR ZANATSKO TRGOVI
SRBOBRAN
355
1
09:02:17
22
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524469663 62
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
23
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524467694 52
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
24
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600102052665 13
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
25
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005180668 46
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
26
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
105 0000406501386 47
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:02:12
27
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5500101026109 43
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
28
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
205 9001014595839 23
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:02:16
29
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600100565710 42
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
30
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524278513 48
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
Изнoс
Износ
провизије
7.850,00
208
56.409,58
165
208
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
61.036,68
0
1
6
2
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000036
30.205,34
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
58.666,98
355
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000050
208
63.096,83
105
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000032
208
38.366,05
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
44.420,14
205
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000040
208
40.726,14
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
165
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000022
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000023
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000024
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000025
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000026
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000027
97
79083724111110201130
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000040_MT102 M1410010001935925
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000021
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000032_MT102 M1410010001935917
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000050_MT102 M1410010001935936
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000020
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000036_MT102 M1410010001935921
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
208
97
141001_000036_MT102 M1410010001935921
97 2891000000001961601
165
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141001 ZBR0000000000036
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141001 ZBR0000000000050
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
Ста
141001_000050_MT102 M1410010001935936
97 54201100044000056
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
70.296,83
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000028
97
79083724111110201130
141001_000036_MT102 M1410010001935921
97 2891000000001961601
840 141001 ZBR0000000000036
840 141001 UNN4672087000029
3
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
31
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005419749 21
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
32
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
340 0000032067296 23
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:02:16
33
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
340 0000032087416 94
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:02:16
34
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600100782346 34
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
35
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
170 0010178679000 96
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:02:15
36
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
325 9300700273160 07
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
09:02:16
37
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
340 0003224896947 43
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:02:16
38
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
340 0000032112625 30
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:02:16
39
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
340 0000032077821 70
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:02:16
40
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
340 0000032107670 54
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:02:16
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
37.303,44
355
Ста
208
30.129,24
340
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000049
208
29.797,68
340
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000049
208
56.198,46
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
32.490,83
170
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000037
208
64.993,16
325
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000047
208
67.751,83
340
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000049
208
24.729,55
340
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000049
208
26.043,62
340
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000049
208
340
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000032
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000033
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000034
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000035
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000036
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000037
97
79083724111110201130
141001_000049_MT102 M1410010001935934
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000049_MT102 M1410010001935934
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000031
141001_000049_MT102 M1410010001935934
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000047_MT102 M1410010001935932
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000037_MT102 M1410010001935922
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000030
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000049_MT102 M1410010001935934
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000049_MT102 M1410010001935934
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141001 ZBR0000000000050
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
141001_000050_MT102 M1410010001935936
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
Акт
25.164,40
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000038
97
79083724111110201130
141001_000049_MT102 M1410010001935934
97 2891000000001961601
840 141001 ZBR0000000000049
840 141001 UNN4672087000039
4
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
41
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
330 6500102597774 81
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:02:16
42
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524278151 67
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
43
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005537434 46
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
44
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005003252 55
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
45
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5500100048389 20
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
46
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524460709 55
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
47
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
205 9001007532163 43
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:02:16
48
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
105 0000406506016 28
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:02:12
49
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524281584 50
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
50
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600100400630 97
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
48.197,18
330
Ста
208
67.039,22
165
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000036
208
40.930,50
355
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000050
208
70.270,49
355
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000050
208
31.793,71
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
57.589,69
165
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000036
208
58.434,54
205
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000040
208
23.756,83
105
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000032
208
21.435,05
165
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000036
208
160
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000042
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000043
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000044
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000045
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000046
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000047
97
79083724111110201130
141001_000036_MT102 M1410010001935921
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000032_MT102 M1410010001935917
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000041
141001_000040_MT102 M1410010001935925
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000036_MT102 M1410010001935921
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000040
141001_000050_MT102 M1410010001935936
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000050_MT102 M1410010001935936
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000036_MT102 M1410010001935921
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141001 ZBR0000000000048
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
141001_000048_MT102 M1410010001935933
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
Акт
28.606,19
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000048
97
79083724111110201130
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
840 141001 ZBR0000000000035
840 141001 UNN4672087000049
5
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
51
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
205 1001546428242 75
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:02:16
52
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 2700100045213 74
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
53
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
105 0000406500006 16
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:02:12
54
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
220 2230000021108 17
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
09:02:16
55
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 2700100001631 64
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
56
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524278771 50
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
57
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
275 0011132697187 15
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:02:16
58
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
340 0000032105492 89
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:02:16
59
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524465500 38
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
60
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
250 2090011381500 14
EUROBANK A.D. BEOGRAD
1
09:02:16
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
35.429,85
205
Ста
208
48.557,44
160
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
33.661,31
105
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000032
208
23.196,36
220
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000041
208
63.588,77
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
34.953,08
165
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000036
208
39.251,31
275
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000044
208
14.795,09
340
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000049
208
40.119,77
165
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000036
208
250
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000052
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000053
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000054
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000055
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000056
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000057
97
79083724111110201130
141001_000036_MT102 M1410010001935921
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000049_MT102 M1410010001935934
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000051
141001_000044_MT102 M1410010001935929
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000036_MT102 M1410010001935921
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000050
141001_000041_MT102 M1410010001935926
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000032_MT102 M1410010001935917
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141001 ZBR0000000000040
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
141001_000040_MT102 M1410010001935925
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
Акт
26.279,65
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000058
97
79083724111110201130
141001_000042_MT102 M1410010001935927
97 2891000000001961601
840 141001 ZBR0000000000042
840 141001 UNN4672087000059
6
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
61
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524466594 54
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
62
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 2700100064420 71
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
63
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
250 2090010541500 51
EUROBANK A.D. BEOGRAD
1
09:02:16
64
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600102056296 81
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
65
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600102103545 51
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
66
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 2700100001453 16
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
67
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
105 0000406500037 20
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:02:12
68
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5500100046653 87
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
69
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
340 0000032251749 49
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:02:16
70
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524468864 34
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
22.194,97
165
Ста
208
63.243,46
160
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
24.189,01
250
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000042
208
24.637,27
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
60.836,38
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
23.240,64
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
29.538,23
105
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000032
208
18.180,98
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
25.080,62
340
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000049
208
165
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000062
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000063
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000064
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000065
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000066
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000067
97
79083724111110201130
141001_000049_MT102 M1410010001935934
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000061
141001_000032_MT102 M1410010001935917
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000060
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000042_MT102 M1410010001935927
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141001 ZBR0000000000036
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
141001_000036_MT102 M1410010001935921
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
Акт
61.583,55
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000068
97
79083724111110201130
141001_000036_MT102 M1410010001935921
97 2891000000001961601
840 141001 ZBR0000000000036
840 141001 UNN4672087000069
7
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
71
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524922333 52
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
72
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600102054480 97
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
73
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524467676 09
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
74
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005036812 61
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
75
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5500100333334 46
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
76
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
340 0000035154167 97
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:02:16
77
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5500100347351 93
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
78
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005408875 51
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
79
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600102049974 35
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
80
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
220 2230000015922 55
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
09:02:16
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
26.074,28
165
Ста
208
17.017,74
160
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
31.312,57
165
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000036
208
53.714,77
355
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000050
208
47.113,73
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
30.728,74
340
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000049
208
62.996,71
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
59.483,68
355
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000050
208
65.599,48
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
220
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000072
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000073
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000074
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000075
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000076
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000077
97
79083724111110201130
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000050_MT102 M1410010001935936
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000071
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000049_MT102 M1410010001935934
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000070
141001_000050_MT102 M1410010001935936
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000036_MT102 M1410010001935921
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141001 ZBR0000000000036
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
141001_000036_MT102 M1410010001935921
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
Акт
24.750,56
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000078
97
79083724111110201130
141001_000041_MT102 M1410010001935926
97 2891000000001961601
840 141001 ZBR0000000000041
840 141001 UNN4672087000079
8
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
81
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005112455 15
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
82
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
275 0011131783743 97
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:02:16
83
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 2700100077689 34
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
84
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524922324 79
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
85
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
340 0000032260861 67
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:02:16
86
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
340 0000032144623 66
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:02:16
87
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
330 6500100919952 23
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:02:16
88
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
330 6500102384401 97
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:02:16
89
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005180149 51
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
90
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
205 9001010769271 68
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:02:16
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
61.174,71
355
Ста
208
22.534,81
275
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000044
208
60.669,74
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
27.631,76
165
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000036
208
16.687,99
340
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000049
208
17.858,67
340
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000049
208
27.113,22
330
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000048
208
51.478,67
330
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000048
208
31.853,14
355
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000050
208
205
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000082
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000083
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000084
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000085
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000086
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000087
97
79083724111110201130
141001_000050_MT102 M1410010001935936
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000048_MT102 M1410010001935933
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000081
141001_000048_MT102 M1410010001935933
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000049_MT102 M1410010001935934
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000049_MT102 M1410010001935934
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000080
141001_000036_MT102 M1410010001935921
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000044_MT102 M1410010001935929
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141001 ZBR0000000000050
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
141001_000050_MT102 M1410010001935936
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
Акт
23.277,27
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000088
97
79083724111110201130
141001_000040_MT102 M1410010001935925
97 2891000000001961601
840 141001 ZBR0000000000040
840 141001 UNN4672087000089
9
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
91
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005010021 21
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
92
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
275 0011131639379 84
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:02:16
93
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
105 0000406501078 98
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:02:12
94
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600102050450 62
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
95
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600100567615 50
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
96
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600102057640 26
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
97
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
105 0000406501047 94
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:02:12
98
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
275 0011131828462 91
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:02:16
99
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
105 0000406500169 12
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:02:12
100
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
205 9001005148579 52
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:02:16
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
28.331,72
355
Ста
208
19.523,14
275
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000044
208
25.523,98
105
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000032
208
25.745,65
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
30.287,95
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
23.449,81
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
19.546,45
105
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000032
208
17.221,50
275
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000044
208
27.607,01
105
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000032
208
205
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000092
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000093
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000094
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000095
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000096
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000097
97
79083724111110201130
141001_000032_MT102 M1410010001935917
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000044_MT102 M1410010001935929
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000091
141001_000032_MT102 M1410010001935917
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000090
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000032_MT102 M1410010001935917
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000044_MT102 M1410010001935929
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141001 ZBR0000000000050
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
141001_000050_MT102 M1410010001935936
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
Акт
22.054,94
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000098
97
79083724111110201130
141001_000040_MT102 M1410010001935925
97 2891000000001961601
840 141001 ZBR0000000000040
840 141001 UNN4672087000099
10
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
101
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600102054447 02
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
102
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 2700100007834 79
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
103
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
205 9001003321559 30
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:02:16
104
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
170 0010135890000 12
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:02:15
105
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
105 0000406507766 16
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:02:12
106
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 2700100007214 96
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
107
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
275 0011131798041 77
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:02:16
108
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 2700100014180 53
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
109
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524277219 50
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
110
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005061078 13
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
30.636,17
160
Ста
208
28.539,20
160
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
30.702,30
205
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000040
208
9.717,63
170
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000037
208
29.924,39
105
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000032
208
61.739,43
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
25.212,01
275
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000044
208
16.673,72
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
17.424,35
165
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000036
208
355
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000102
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000103
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000104
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000105
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000106
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000107
97
79083724111110201130
141001_000036_MT102 M1410010001935921
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000101
141001_000044_MT102 M1410010001935929
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000032_MT102 M1410010001935917
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000100
141001_000037_MT102 M1410010001935922
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000040_MT102 M1410010001935925
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141001 ZBR0000000000035
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
Акт
38.197,58
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000108
97
79083724111110201130
141001_000050_MT102 M1410010001935936
97 2891000000001961601
840 141001 ZBR0000000000050
840 141001 UNN4672087000109
11
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
111
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
105 0000406501310 81
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:02:12
112
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 2700100017139 03
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
113
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005180790 68
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
114
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005180834 33
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
115
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
105 0000406500088 61
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:02:12
116
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005180548 18
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
117
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
340 0000032240097 85
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:02:16
118
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 2700100029595 77
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
119
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524280907 44
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
120
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 2700100027673 23
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
29.910,23
105
Ста
208
11.919,84
160
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
53.154,00
355
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000050
208
31.056,07
355
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000050
208
19.629,84
105
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000032
208
67.690,45
355
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000050
208
43.885,03
340
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000049
208
54.049,98
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
26.956,43
165
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000036
208
160
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000112
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000113
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000114
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000115
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000116
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000117
97
79083724111110201130
141001_000036_MT102 M1410010001935921
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000111
141001_000049_MT102 M1410010001935934
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000050_MT102 M1410010001935936
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000032_MT102 M1410010001935917
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000110
141001_000050_MT102 M1410010001935936
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000050_MT102 M1410010001935936
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141001 ZBR0000000000032
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
141001_000032_MT102 M1410010001935917
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
Акт
29.570,49
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000118
97
79083724111110201130
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
840 141001 ZBR0000000000035
840 141001 UNN4672087000119
12
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
121
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:14
160 2700100001615 15
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
122
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 2700100006870 61
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
123
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5500100047080 67
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
124
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600102103634 75
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
125
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
105 0000406501081 89
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:02:12
126
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:14
220 0000000109888 34
VIVO PLUS DOO BEOGRAD
Beograd Ze
220
1
09:02:16
127
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
340 0000011007745 54
CAPRIOLO DOO PREDUZECE ZA TRGOVINU
BACKA TOPO
340
1
09:02:16
128
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
105 0000000010565 53
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:02:12
129
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:02:17
130
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:14
105 0000006500307 85
PRIZMA-1993 DOO BEżEJ,żILINSKI ENDR
Beżej
105
1
09:02:12
Изнoс
Износ
провизије
63.860,51
160
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
30.630,35
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
28.818,09
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
57.611,15
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
208
30.381,53
105
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000032
1.375,00
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000041
5.853,00
840 141001 UNN4672087000121
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000122
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000123
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000124
97
79083724111110201130
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000125
97
79083724111110201130
141001_000049_MT102 M1410010001935934
0 714
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000049
2.960,00
105
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000126
97
79083724111110201130
141001_000032_MT102 M1410010001935917
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000032
247.500,00
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000127
97
79083724111110201130
141001_000050_MT102 M1410010001935936
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
79083724111110201130
141001_000041_MT102 M1410010001935926
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
141001_000032_MT102 M1410010001935917
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000120
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 2891000000001961601
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141001 ZBR0000000000050
13.009,00
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000128
97
79083724111110201130
141001_000032_MT102 M1410010001935917
0
840 141001 ZBR0000000000032
840 141001 UNN4672087000129
13
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
131
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001089848 66
INTERKOND GROUP DOO
NOVI SAD
355
1
09:02:17
132
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:14
155 0000000012205 61
METALAC-METALURGIJA AKCIONARSKO DRU
NOVI SAD -
155
1
09:02:14
133
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:14
160 0000000377772 11
JOVANA MATI? PR TRGOVINSKA RADNJA M
BE?EJ
160
1
09:02:15
134
08:33
01/10/14
1
08:33:24
135
08:33
01/10/14
1
08:33:25
136
08:33
01/10/14
1
08:33:25
137
08:33
01/10/14
1
08:33:25
138
08:33
01/10/14
1
08:33:26
139
08:33
01/10/14
1
08:33:26
140
08:33
01/10/14
1
08:33:27
Изнoс
Износ
провизије
2.357,50
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 141001 ZBR0000000000050
5.661,00
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000033
1.747,50
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
BEČEJ
208
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
12,65
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
840 141001 UNN4672087000130
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000131
97
79083724111110201130
840 141001 UNN4672087000132
97
79083724111110201130
97
906012112961835038
840 141001 UNN4672087000133
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
594,87
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
596010101963825154
840 141001 UNN4672087000134
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
3.660,89
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
796011409963830016
840 141001 UNN4672087000135
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
2.098,85
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
526012602958105069
840 141001 UNN4672087000136
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
973,03
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
036012008976855076
840 141001 UNN4672087000137
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
2.859,96
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
386011807979835013
840 141001 UNN4672087000138
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
79083724111110201130
141001_000035_MT102 M1410010001935920
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
97
141001_000033_MT102 M1410010001935918
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000745111843 14
ПНБодобрења
SWIFT порука
141001_000050_MT102 M1410010001935936
0 103718042
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000000138640 47
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
1.706,18
0
1
1
0
97
79083724111110201130
97
766011109972835027
840 141001 UNN4672087000139
14
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
141
08:33
01/10/14
1
08:33:27
142
08:33
01/10/14
1
08:33:28
143
08:33
01/10/14
1
08:33:28
144
08:33
01/10/14
1
08:33:29
145
08:33
01/10/14
1
08:33:29
146
08:33
01/10/14
1
08:33:30
147
08:33
01/10/14
1
08:33:30
148
08:33
01/10/14
1
08:33:31
149
08:33
01/10/14
1
08:33:32
150
08:33
01/10/14
1
08:33:32
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
Изнoс
Износ
провизије
795,87
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
666012702977835021
840 141001 UNN4672087000140
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
122,45
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
096011311956800063
840 141001 UNN4672087000141
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
103,69
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
456010211980830013
840 141001 UNN4672087000142
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
928,35
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
136010712965830014
840 141001 UNN4672087000143
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
806,05
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
086011709959835015
840 141001 UNN4672087000144
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
897,19
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
646012202959830036
840 141001 UNN4672087000145
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
1.569,49
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
816012104967805081
840 141001 UNN4672087000146
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
2.215,65
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
256011207954835011
840 141001 UNN4672087000147
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
259,17
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
956011302964835012
840 141001 UNN4672087000148
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
395,89
0
1
1
0
97
79083724111110201130
97
406012512965830012
840 141001 UNN4672087000149
15
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
151
08:33
01/10/14
1
08:33:33
152
08:33
01/10/14
1
08:33:34
153
08:33
01/10/14
1
08:33:35
154
08:33
01/10/14
1
08:33:35
155
08:33
01/10/14
1
08:33:36
156
08:33
01/10/14
1
08:33:36
157
08:33
01/10/14
1
08:33:36
158
08:33
01/10/14
1
08:33:37
159
08:33
01/10/14
1
08:33:37
160
08:33
01/10/14
1
08:33:38
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
Изнoс
Износ
провизије
749,18
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
046012804957830012
840 141001 UNN4672087000150
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
293,68
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
776010812962825057
840 141001 UNN4672087000151
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
2.567,62
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
306012010949830023
840 141001 UNN4672087000152
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
774,21
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
636010805981825401
840 141001 UNN4672087000153
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
1.248,29
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
346011312970830036
840 141001 UNN4672087000154
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
1.759,81
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
836010411972860050
840 141001 UNN4672087000155
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
823,91
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
106012211978830011
840 141001 UNN4672087000156
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
1.864.377,85
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
97
79083724111110201130
97
2891000000001961601
840 141001 UNN4672087000157
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
748.245,29
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
97
29083724121110201130
97
2891000000001961601
840 141001 UNN4672087000158
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
321.121,94
0
1
1
0
97
24083724122110201130
97
2891000000001961601
840 141001 UNN4672087000159
16
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
161
08:33
01/10/14
Шиф. пл.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
46.765,33
Акт
Ста
08:33:38
162
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 2700100037270 41
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
163
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
200 0000047758203 39
POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA A.D. BEO
1
09:02:15
164
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
325 9300701162893 54
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
09:02:16
165
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600100828370 90
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
166
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600100528989 13
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
167
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600100548270 79
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
168
08:33
BEČEJ
208
35.000,00
160
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
BEČEJ
208
45.000,00
200
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000039
BEČEJ
208
30.000,00
325
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000047
BEČEJ
208
32.600,00
160
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
BEČEJ
208
42.000,00
160
208
31.600,00
160
0
1
6
2
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000035
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
177.177,00
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08:34:15
355 0000005003655 10
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
170
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
170 0010201961000 13
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:02:15
97
15083724231910001130
840 141001 UNN4672087000162
97
15083724231910001130
840 141001 UNN4672087000163
97
15083724231910001130
840 141001 UNN4672087000164
97
15083724231910001130
840 141001 UNN4672087000165
97
15083724231910001130
840 141001 UNN4672087000166
97
15083724231910001130
97
1991000000001960634
840 141001 UNN4672087000167
BEČEJ
208
38.642,00
355
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000050
BEČEJ
208
170
97
55083724235910001110
141001_000050_MT102 M1410010001935936
97 5391000000001960461
249 Ostali prihodi fizičkih lica
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 141001 UNN4672087000161
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 1991000000001960634
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 0000000138640 47
15083724231910001130
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 1991000000001960634
840 141001 ZBR0000000000035
BEČEJ
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 1991000000001960634
249 Ostali prihodi fizičkih lica
08:33
2891000000001961601
141001_000047_MT102 M1410010001935932
97 1991000000001960634
249 Ostali prihodi fizičkih lica
01/10/14
19083724123110201130
97
141001_000039_MT102 M1410010001935924
97 1991000000001960634
249 Ostali prihodi fizičkih lica
169
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 1991000000001960634
249 Ostali prihodi fizičkih lica
08:33:41
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141001 UNN4672087000160
249 Ostali prihodi fizičkih lica
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
01/10/14
Трез.зд.
38.642,00
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000168
97
55083724235910001110
141001_000037_MT102 M1410010001935922
97 5391000000001960461
840 141001 ZBR0000000000037
840 141001 UNN4672087000169
17
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
171
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005090604 93
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
172
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
105 0000406500018 77
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:02:12
173
08:33
01/10/14
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
38.642,00
355
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 141001 ZBR0000000000051
208
39.716,00
105
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000032
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
90.626,99
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
08:33:44
174
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
105 0000406501091 59
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:02:12
175
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
105 0000406500017 80
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:02:12
176
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
165 1001524460888 03
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:02:15
177
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
340 0000032092304 77
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:02:16
178
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
275 0011132144030 10
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:02:16
179
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
170 0010178870000 75
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:02:15
180
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
325 9300701176380 42
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
09:02:16
55083724235910001110
840 141001 UNN4672087000170
97
55083724235910001110
840 141001 UNN4672087000171
97
55083724235910001110
97
5391000000001960461
840 141001 UNN4672087000172
BEČEJ
208
82.094,15
105
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000032
BEČEJ
208
74.345,27
105
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000032
208
78.713,91
165
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000036
208
80.623,36
340
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000049
208
74.637,33
275
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000044
208
77.290,71
170
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000037
208
325
840 141001 UNN4672087000174
97
21083724111110101110
840 141001 UNN4672087000175
97
21083724111110101110
840 141001 UNN4672087000176
97
21083724111110101110
840 141001 UNN4672087000177
97
21083724111110101110
141001_000037_MT102 M1410010001935922
97 1491000000001961541
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
21083724111110101110
141001_000044_MT102 M1410010001935929
97 1491000000001961541
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000049_MT102 M1410010001935934
97 1491000000001961541
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000173
141001_000036_MT102 M1410010001935921
97 1491000000001961541
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
21083724111110101110
141001_000032_MT102 M1410010001935917
97 1491000000001961541
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141001_000032_MT102 M1410010001935917
97 1491000000001961541
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
97
141001_000032_MT102 M1410010001935917
97 5391000000001960461
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 0000000138640 47
ПНБодобрења
SWIFT порука
141001_000051_MT102 M1410010001935938
97 5391000000001960461
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
78.320,02
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000178
97
21083724111110101110
141001_000047_MT102 M1410010001935932
97 1491000000001961541
840 141001 ZBR0000000000047
840 141001 UNN4672087000179
18
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
181
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005003679 35
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
182
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
170 0010214967000 69
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:02:15
183
08:33
01/10/14
Трез.зд.
BEČEJ
208
Акт
Ста
BEČEJ
208
76.443,77
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000037
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
4.580,00
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:02:17
185
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001002756 24
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA OPż TIN
BeÄżej
355
1
09:02:17
186
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001005454 78
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJODIN
novi sad
355
1
09:02:17
187
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001005004 70
SINDIKAT UPRAVE SRBIJE
Beograd
355
1
09:02:17
188
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:02:17
189
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:35:19
908 0000000027501 22
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BE
Beograd
275
1
09:02:52
190
08:33
21083724111110101110
840 141001 UNN4672087000180
97
21083724111110101110
840 141001 UNN4672087000181
97
21083724111110101110
97
226011401972835011
840 141001 UNN4672087000182
400,00
0
1
6
2
97
21083724111110101110
141001_000051_MT102 M1410010001935938
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000051
697,34
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000183
97
21083724111110101110
141001_000051_MT102 M1410010001935938
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000051
249,05
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000184
97
21083724111110101110
141001_000051_MT102 M1410010001935938
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000051
298,86
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000185
97
21083724111110101110
141001_000051_MT102 M1410010001935938
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000051
1.245,25
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000186
97
21083724111110101110
141001_000051_MT102 M1410010001935938
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 ZBR0000000000051
4.337,78
0
1
6
1
840 141001 UNN4672087000187
97
21083724111110101110
141001_021032_MT103 M1410010001936087
0 004000003111132781763
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 141001 UNN4672087000188
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
141001_000037_MT102 M1410010001935922
97 1491000000001961541
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
141001_000051_MT102 M1410010001935938
97 1491000000001961541
170
840 0000000138640 47
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141001 ZBR0000000000051
184
08:33:51
87.618,42
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
08:33:48
1
Износ
провизије
355
1
01/10/14
Изнoс
5.497,19
0
1
1
0
97
21083724111110101110
97
496010507957830010
840 141001 UNN4672087000189
19
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
191
08:33
01/10/14
1
08:33:52
192
08:33
01/10/14
1
08:33:53
193
08:33
01/10/14
1
08:33:53
194
08:33
01/10/14
1
08:33:54
195
08:33
01/10/14
1
08:33:54
196
08:33
01/10/14
1
08:33:55
197
08:33
01/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
1
Под. за рекламацију
0
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
3.659,33
0
1
1
0
4.529,29
0
1
1
0
5.195,39
0
1
1
0
6.904,60
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
21083724111110101110
97
556013101978832522
97
21083724111110101110
97
336011110969830012
97
21083724111110101110
97
666010811973835015
97
21083724111110101110
97
796010302964835035
97
21083724111110101110
97
796012612957830016
840 141001 UNN4672087000194
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
3.783,61
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
21083724111110101110
97
026011706954830016
840 141001 UNN4672087000195
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
5.523,54
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:02:17
199
08:33
97
21083724111110101110
97
406011710958830018
840 141001 UNN4672087000196
2.000,00
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000051
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
97
21083724111110101110
141001_000051_MT102 M1410010001935938
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
325.933,05
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
840 141001 UNN4672087000197
97
21083724111110101110
97
1491000000001961541
840 141001 UNN4672087000198
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
97
840 141001 UNN4672087000193
355 0000001031303 34
08:33:57
1
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
840 0000000138640 47
1
0
840 141001 UNN4672087000192
08:34:15
08:33
Под. за рекл. збирног
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
08:33
01/10/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141001 UNN4672087000191
01/10/14
200
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
198
08:33:57
5.155,84
Ста
840 141001 UNN4672087000190
08:33:56
1
Износ
провизије
Акт
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
1
01/10/14
Изнoс
130.809,25
0
1
1
0
97
68083724121110101110
97
1491000000001961541
840 141001 UNN4672087000199
20
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
201
08:33
01/10/14
1
08:33:57
202
08:33
01/10/14
Шиф. пл.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
08:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
160 5600102050689 24
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:02:15
204
08:33
205
08:33
01/10/14
1
08:33:59
206
08:34
01/10/14
1
08:34:00
207
08:34
01/10/14
1
08:34:00
208
08:34
01/10/14
56.138,97
Ста
8.175,58
BEČEJ
208
85.574,00
160
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
0
1
1
0
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
0
1
6
2
6.393,50
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
39.227,22
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
15.743,37
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
6.756,53
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
983,96
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
205 1001548670809 03
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:02:16
210
08:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:14
180 3171010472439 18
ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD
1
09:02:15
1491000000001961541
97
31802194111111901133
840 141001 UNN4672087000202
97
31802194111111901133
97
246012812949830014
97
31802194111111901133
97
1191000000001961057
97
78802194121111901133
97
4391000000001960917
97
73802194122111901133
97
4391000000001960917
97
68802194123111901133
97
4391000000001960917
840 141001 UNN4672087000207
BEČEJ
208
28.006,07
205
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000040
BEČEJ
208
180
97
26083724141110201130
141001_000040_MT102 M1410010001935925
97 4391000000001960917
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
58083724123110101110
97
840 141001 UNN4672087000206
840 0000000138640 47
08:34:14
97
840 141001 UNN4672087000205
840 0000000138640 47
08:34
1491000000001961541
840 141001 UNN4672087000204
840 0000000138640 47
01/10/14
63083724122110101110
97
840 141001 UNN4672087000203
840 0000000138640 47
209
97
141001_000035_MT102 M1410010001935920
97 1191000000001961057
840 141001 ZBR0000000000035
840 0000000138640 47
08:34:01
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141001 UNN4672087000201
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
203
08:33:59
Износ
провизије
Акт
840 141001 UNN4672087000200
840 0000000138640 47
08:33:58
1
Изнoс
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
01/10/14
Трез.зд.
19.355,82
0
1
6
2
840 141001 UNN4672087000208
97
26083724141110201130
141001_000038_MT102 M1410010001935923
97 4391000000001960917
840 141001 ZBR0000000000038
840 141001 UNN4672087000209
21
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
211
08:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:02:17
212
08:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001005004 70
SINDIKAT UPRAVE SRBIJE
Beograd
355
1
09:02:17
213
08:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:02:17
214
08:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:14
165 0000000015825 03
ORDINACIJA ZIKIC
21220 BECE
165
1
09:02:15
215
08:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001005454 78
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJODIN
novi sad
355
1
09:02:17
216
08:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001002756 24
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA OPż TIN
BeÄżej
355
1
09:02:17
217
08:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:15
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:02:17
218
08:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
08:34:14
325 9500700012328 71
ILONKA SABO PR, STR TISA, BA?KO PET
BA?KO PETR
325
1
09:02:16
219
08:34
01/10/14
1
08:34:09
220
08:34
01/10/14
1
08:34:09
Изнoс
Износ
провизије
5.000,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 141001 ZBR0000000000051
67,70
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000051
282,08
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000051
1.129,16
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000036
56,42
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000051
157,96
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000051
800,00
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000051
1.559,80
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000047
24.062,88
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
26083724141110201130
840 141001 UNN4672087000212
97
26083724141110201130
840 141001 UNN4672087000213
97
26083724141110201130
840 141001 UNN4672087000214
97
26083724141110201130
840 141001 UNN4672087000215
97
26083724141110201130
840 141001 UNN4672087000216
97
26083724141110201130
840 141001 UNN4672087000217
97
26083724141110201130
97
4391000000001960917
840 141001 UNN4672087000218
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
97
141001_000047_MT102 M1410010001935932
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
601
840 141001 UNN4672087000211
141001_000051_MT102 M1410010001935938
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
26083724141110201130
141001_000051_MT102 M1410010001935938
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEOGRAD
97
141001_000051_MT102 M1410010001935938
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
840 141001 UNN4672087000210
141001_000036_MT102 M1410010001935921
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
26083724141110201130
141001_000051_MT102 M1410010001935938
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
97
141001_000051_MT102 M1410010001935938
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000000004848 37
ПНБодобрења
SWIFT порука
141001_000051_MT102 M1410010001935938
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000000138640 47
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
9.657,35
0
1
1
0
97
26083724141110201130
97
4391000000001960917
840 141001 UNN4672087000219
22
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
221
08:34
01/10/14
1
08:34:10
222
08:34
01/10/14
Шиф. пл.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
08:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005445079 79
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
224
08:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/10/14
08:34:15
355 0000005582762 56
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:02:17
225
08:34
226
08:34
01/10/14
1
08:34:12
227
08:34
01/10/14
1
08:34:12
228
08:34
01/10/14
4.144,61
Ста
603,58
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
26083724141110201130
97
4391000000001960917
0
1
1
0
97
26083724141110201130
97
4391000000001960917
840 141001 UNN4672087000221
BEČEJ
208
30.720,00
355
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000051
BEČEJ
208
30.720,00
355
0
1
6
2
840 141001 ZBR0000000000051
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
57083724231910201130
840 141001 UNN4672087000222
97
57083724231910201130
141001_000051_MT102 M1410010001935938
97 1191000000001961057
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 0000000138640 47
97
141001_000051_MT102 M1410010001935938
97 1191000000001961057
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
26.206,22
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
840 141001 UNN4672087000223
97
57083724231910201130
97
1191000000001961057
840 141001 UNN4672087000224
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
10.517,55
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
97
57083724231910201130
97
4391000000001960917
840 141001 UNN4672087000225
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
4.513,78
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
97
57083724231910201130
97
4391000000001960917
840 141001 UNN4672087000226
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
657,35
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
08:34:13
229
10:55
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
11:03:26
105 0000003120449 55
TURISTI?KA AGENCIJA VILLA VIA TOUR
Be?ej
105
1
11:04:32
230
12:36
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
12:43:24
160 0000000000001 73
BANCA INTESA AD BEOGRAD-INTERNI RAC
BEOGRAD
160
1
12:44:47
97
57083724231910201130
97
4391000000001960917
840 141001 UNN4672087000227
98.800,00
0
1
6
2
97
87083714236211101110
141001_000548_MT102 M1410010001941276
0 233
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
272 Aktivna kamata
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
223
08:34:12
Износ
провизије
Акт
840 141001 UNN4672087000220
840 0000000138640 47
08:34:10
1
Изнoс
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
01/10/14
Трез.зд.
840 141001 ZBR0000000000548
1.456,93
0
1
6
2
840 141001 UNN4672011000018
97
81083724414110001160
141001_001217_MT102 M1410010001951219
97 0425512542013007360
840 141001 ZBR0000000001217
840 141001 UNN4672015000045
23
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
231
12:36
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/10/14
12:43:24
160 0000000000001 73
BANCA INTESA AD BEOGRAD-INTERNI RAC
BEOGRAD
160
1
12:44:47
232
13:43
01/10/14
1
13:43:02
233
17:12
01/10/14
1
17:12:48
234
18:58
01/10/14
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
81083724414110001160
141001_001218_MT102 M1410010001951224
97 1725612542013036047
578,00
0
1
1
0
840 141001 UNN4672015000046
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141001 BUD0100000000167
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141001 BUD0200000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
204,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
10:25
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
02/10/14
10:33:18
355 0000001031159 78
DRUżTVO UżITELJA BEżEJA BEżEJ
BEżEJ
355
1
10:35:57
236
10:26
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
02/10/14
10:33:18
340 0000000015355 37
GRADSKA ORGANIZACIJA SLEPIH NOVI SA
NOVI SAD
340
1
10:35:57
237
10:26
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
02/10/14
10:33:18
355 0000001052659 83
DRUż TVO ZA BORBU PROTIV ż EÄżERNE
BeÄżej
355
1
10:35:57
238
10:27
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
02/10/14
10:33:18
340 0000000023106 64
UMBS BECEJ
BECEJ
340
1
10:35:57
239
10:27
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
02/10/14
10:33:18
265 2410310003377 52
OP?TEKORISNA FRANJEVA?KA FONDACIJA
HAJDUKOVO
265
1
10:35:57
240
10:28
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141001 BUD0500000000168
30.000,00
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000394
30.000,00
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000393
70.000,00
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000394
70.000,00
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000393
30.000,00
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000390
840 0000001366645 92
MZ"ING.IVAN PERIŠIĆ"
BEČEJ
208
08083724819910001090
840 141002 UNN4672015000002
97
08083724819910001090
840 141002 UNN4672015000003
97
08083724819910001090
840 141002 UNN4672015000004
97
08083724819910001090
141002_000390_MT102 M1410020001973345
97 80903164819910001090
263 Ostali transferi
208
97
141002_000393_MT102 M1410020001973348
97 60840334819910001090
263 Ostali transferi
BEČEJ
840 141002 UNN4672015000001
141002_000394_MT102 M1410020001973349
97 50887004819910001090
263 Ostali transferi
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08083724819910001090
141002_000393_MT102 M1410020001973348
97 55900044819910001090
263 Ostali transferi
840 0000000138640 47
97
141002_000394_MT102 M1410020001973349
97 55867064819910001090
263 Ostali transferi
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
298 Raspored sredstva - tarifa
235
10:28:08
1.277,19
Акт
840 141001 ZBR0000000001218
18:58:33
1
Износ
провизије
272 Aktivna kamata
1
02/10/14
Изнoс
6.000,00
0
1
1
0
840 141002 UNN4672015000005
97
63083724941510001160
97
21083814151110001160
840 141002 UNN4672015000006
24
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
241
10:28
02/10/14
1
10:28:33
242
10:29
02/10/14
1
10:29:01
243
10:29
02/10/14
1
10:29:25
244
10:29
02/10/14
1
10:29:42
245
10:30
02/10/14
1
10:30:31
246
10:30
02/10/14
1
10:30:47
247
10:31
02/10/14
1
10:31:04
248
10:31
02/10/14
1
10:31:43
249
10:32
02/10/14
1
10:32:02
250
10:32
02/10/14
1
10:32:19
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001304645 46
MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
6.000,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
63083724941510001160
97
97083754151110001160
840 141002 UNN4672015000007
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001240645 83
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN"
BEČEJ
208
25.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
89083724942130001160
97
54083824213110001160
840 141002 UNN4672015000008
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001240645 83
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN"
BEČEJ
208
4.314,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
21083724942150001160
97
44083824215110001160
840 141002 UNN4672015000009
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001240645 83
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN"
BEČEJ
208
3.429,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
55083724942140001160
97
49083824214110001160
840 141002 UNN4672015000010
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001240645 83
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN"
BEČEJ
208
1.674,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
89083724942130001160
97
54083824213110001160
840 141002 UNN4672015000011
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001240645 83
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN"
BEČEJ
208
3.365,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
26083724942120001160
97
59083824212110001160
840 141002 UNN4672015000012
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001240645 83
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN"
BEČEJ
208
596,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
60083724942110001160
97
64083824211110001160
840 141002 UNN4672015000013
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001366645 92
MZ"ING.IVAN PERIŠIĆ"
BEČEJ
208
8.918,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
21083724942150001160
97
89083814215110001160
840 141002 UNN4672015000014
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001366645 92
MZ"ING.IVAN PERIŠIĆ"
BEČEJ
208
3.026,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
55083724942140001160
97
94083814214110001160
840 141002 UNN4672015000015
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001366645 92
MZ"ING.IVAN PERIŠIĆ"
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
27.522,00
0
1
1
0
97
89083724942130001160
97
02083814213110001160
840 141002 UNN4672015000016
25
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
251
10:32
02/10/14
1
10:32:42
252
10:32
02/10/14
1
10:32:59
253
10:33
02/10/14
1
10:33:33
254
10:33
02/10/14
1
10:33:49
255
10:34
02/10/14
1
10:34:06
256
10:34
02/10/14
1
10:34:35
257
10:34
02/10/14
1
10:34:51
258
10:35
02/10/14
1
10:35:25
259
10:35
02/10/14
1
10:35:42
260
10:35
02/10/14
1
10:35:58
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001366645 92
MZ"ING.IVAN PERIŠIĆ"
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.435,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
26083724942120001160
97
07083814212110001160
840 141002 UNN4672015000017
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001366645 92
MZ"ING.IVAN PERIŠIĆ"
BEČEJ
208
212,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
60083724942110001160
97
12083814211110001160
840 141002 UNN4672015000018
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001304645 46
MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
208
9.588,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
26083724942120001160
97
83083754212110001160
840 141002 UNN4672015000019
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001304645 46
MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
208
26.600,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
89083724942130001160
97
78083754213110001160
840 141002 UNN4672015000020
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001304645 46
MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
208
2.028,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
55083724942140001160
97
73083754214110001160
840 141002 UNN4672015000021
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001304645 46
MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
208
6.890,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
21083724942150001160
97
68083754215110001160
840 141002 UNN4672015000022
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001304645 46
MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
208
3.692,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
49083724942370001160
97
55083754237110001160
840 141002 UNN4672015000023
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
26.500,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
89083724942130001160
97
40083784213110001160
840 141002 UNN4672015000024
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
5.137,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
55083724942140001160
97
35083784214110001160
840 141002 UNN4672015000025
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
3.048,00
0
1
1
0
97
04083724942640001160
97
76083784264110001160
840 141002 UNN4672015000026
26
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
261
10:36
02/10/14
1
10:36:28
262
10:36
02/10/14
1
10:36:53
263
10:37
02/10/14
1
10:37:09
264
10:37
02/10/14
1
10:37:27
265
10:37
02/10/14
1
10:37:43
266
10:38
02/10/14
1
10:38:01
267
10:39
02/10/14
1
10:39:44
268
10:40
02/10/14
1
10:40:11
269
10:40
02/10/14
1
10:40:34
270
10:40
02/10/14
1
10:40:52
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
2.259,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
09083724942610001160
97
84083764261110001160
840 141002 UNN4672015000027
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
10.353,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
40083724942230001160
97
80083764223110001160
840 141002 UNN4672015000028
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
1.873,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
21083724942150001160
97
23083764215110001160
840 141002 UNN4672015000029
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
76,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
55083724942140001160
97
28083764214110001160
840 141002 UNN4672015000030
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
1.040,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
26083724942120001160
97
38083764212110001160
840 141002 UNN4672015000031
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
3.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
60083724942110001160
97
43083764211110001160
840 141002 UNN4672015000032
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001263645 50
MESNA ZAJEDNICA"BRATSTVO JEDINSTVO"
BEČEJ
208
5.096,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
21083724942150001160
97
82083794215110001160
840 141002 UNN4672015000033
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001263645 50
MESNA ZAJEDNICA"BRATSTVO JEDINSTVO"
BEČEJ
208
4.601,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
55083724942140001160
97
87083794214110001160
840 141002 UNN4672015000034
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001263645 50
MESNA ZAJEDNICA"BRATSTVO JEDINSTVO"
BEČEJ
208
27.160,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
89083724942130001160
97
92083794213110001160
840 141002 UNN4672015000035
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001263645 50
MESNA ZAJEDNICA"BRATSTVO JEDINSTVO"
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
6.370,00
0
1
1
0
97
26083724942120001160
97
97083794212110001160
840 141002 UNN4672015000036
27
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
271
10:41
02/10/14
1
10:41:10
272
10:41
02/10/14
1
10:41:50
273
10:42
02/10/14
1
10:42:09
274
10:42
02/10/14
1
10:42:25
275
10:42
02/10/14
1
10:42:54
276
10:43
02/10/14
1
10:43:10
277
10:43
02/10/14
1
10:43:27
278
10:43
02/10/14
1
10:43:47
279
10:44
02/10/14
1
10:44:30
280
10:45
02/10/14
1
10:45:32
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001263645 50
MESNA ZAJEDNICA"BRATSTVO JEDINSTVO"
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
252,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
60083724942110001160
97
05083794211110001160
840 141002 UNN4672015000037
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001345645 42
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVIĆ
BEČEJ
208
116,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
60083724942110001160
97
95083774211110001160
840 141002 UNN4672015000038
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001345645 42
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVIĆ
BEČEJ
208
11.674,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
26083724942120001160
97
90083774212110001160
840 141002 UNN4672015000039
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001345645 42
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVIĆ
BEČEJ
208
6.585,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
21083724942150001160
97
75083774215110001160
840 141002 UNN4672015000040
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000018645 65
MESNA ZAJEDNICA POLJANICA
BEČEJ
208
36.500,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
65083724941110001160
97
72083804111110001160
840 141002 UNN4672015000041
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000018645 65
MESNA ZAJEDNICA POLJANICA
BEČEJ
208
4.380,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
16083724941210001160
97
22083804121110001160
840 141002 UNN4672015000042
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000018645 65
MESNA ZAJEDNICA POLJANICA
BEČEJ
208
1.880,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724941220001160
97
17083804122110001160
840 141002 UNN4672015000043
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000018645 65
MESNA ZAJEDNICA POLJANICA
BEČEJ
208
274,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
45083724941230001160
97
12083804123110001160
840 141002 UNN4672015000044
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001304645 46
MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
208
68.863,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
65083724941110001160
97
06083754111110001160
840 141002 UNN4672015000045
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001304645 46
MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
8.264,00
0
1
1
0
97
16083724941210001160
97
53083754121110001160
840 141002 UNN4672015000046
28
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
281
10:45
02/10/14
1
10:45:56
282
10:46
02/10/14
1
10:46:17
283
10:47
02/10/14
1
10:47:03
284
10:47
02/10/14
1
10:47:19
285
10:47
02/10/14
1
10:47:57
286
10:48
02/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001304645 46
MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001304645 46
MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001366645 92
MZ"ING.IVAN PERIŠIĆ"
BEČEJ
208
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
516,00
0
1
1
0
71.352,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724941220001160
97
48083754122110001160
97
45083724941230001160
97
43083754123110001160
97
65083724941110001160
97
27083814111110001160
840 141002 UNN4672015000049
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001366645 92
MZ"ING.IVAN PERIŠIĆ"
BEČEJ
208
8.562,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
16083724941210001160
97
74083814121110001160
840 141002 UNN4672015000050
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001366645 92
MZ"ING.IVAN PERIŠIĆ"
BEČEJ
208
3.675,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724941220001160
97
69083814122110001160
840 141002 UNN4672015000051
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001366645 92
MZ"ING.IVAN PERIŠIĆ"
BEČEJ
208
535,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
11:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
11:41:30
205 0000000125833 16
PROLETER AD
Becej
205
1
11:41:48
288
11:33
97
45083724941230001160
97
64083814123110001160
840 141002 UNN4672015000052
25.808,64
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000645
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
65.799,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
1
11:33:43
289
11:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
02/10/14
11:35:31
165 0000000003861 05
SREDNJA BACKA VDP
21220 BECE
165
1
11:36:10
290
11:34
97
11083714261111101110
141002_000645_MT102 M1410020001983125
0 391
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141002 UNN4672015000133
97
65083724941110001160
97
58083764111110001160
840 141002 UNN4672015000134
7.361.996,68
0
1
6
1
97
37083724512910013620
141002_088165_MT103 M1410020001982935
0 110/4
263 Ostali transferi
840 141002 UNN4672014000001
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141002 UNN4672015000048
02/10/14
11:34:04
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 Transferi u okviru državnih organa
287
1
3.546,00
Ста
840 141002 UNN4672015000047
10:48:31
02/10/14
Износ
провизије
Акт
262 Transferi u okviru državnih organa
1
02/10/14
Изнoс
7.896,00
0
1
1
0
97
16083724941210001160
97
08083764121110001160
840 141002 UNN4672015000135
29
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
291
11:34
02/10/14
1
11:34:21
292
11:34
02/10/14
1
11:34:21
293
11:34
02/10/14
1
11:34:41
294
11:34
02/10/14
1
11:34:56
295
11:35
02/10/14
1
11:35:16
296
11:35
02/10/14
1
11:35:34
297
11:35
02/10/14
1
11:35:37
298
11:35
02/10/14
1
11:35:53
299
11:35
02/10/14
1
11:35:56
300
11:36
02/10/14
1
11:36:09
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001240645 83
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN"
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
6.000,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
63083724941510001160
97
73083824151110001160
840 141002 UNN4672014000002
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
3.389,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724941220001160
97
03083764122110001160
840 141002 UNN4672015000136
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
494,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
45083724941230001160
97
95083764123110001160
840 141002 UNN4672015000137
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001263645 50
MESNA ZAJEDNICA"BRATSTVO JEDINSTVO"
BEČEJ
208
71.675,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
65083724941110001160
97
20083794111110001160
840 141002 UNN4672014000003
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001263645 50
MESNA ZAJEDNICA"BRATSTVO JEDINSTVO"
BEČEJ
208
8.601,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
16083724941210001160
97
67083794121110001160
840 141002 UNN4672014000004
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001345645 42
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVIĆ
BEČEJ
208
67.001,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
65083724941110001160
97
13083774111110001160
840 141002 UNN4672015000138
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001263645 50
MESNA ZAJEDNICA"BRATSTVO JEDINSTVO"
BEČEJ
208
3.691,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724941220001160
97
62083794122110001160
840 141002 UNN4672014000005
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001345645 42
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVIĆ
BEČEJ
208
8.040,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
16083724941210001160
97
60083774121110001160
840 141002 UNN4672015000139
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001263645 50
MESNA ZAJEDNICA"BRATSTVO JEDINSTVO"
BEČEJ
208
538,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
45083724941230001160
97
57083794123110001160
840 141002 UNN4672014000006
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001345645 42
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVIĆ
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
3.451,00
0
1
1
0
97
79083724941220001160
97
55083774122110001160
840 141002 UNN4672015000140
30
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
301
11:36
02/10/14
1
11:36:38
302
11:36
02/10/14
1
11:36:41
303
11:37
02/10/14
1
11:37:02
304
11:37
02/10/14
1
11:37:08
305
11:37
02/10/14
1
11:37:23
306
11:37
02/10/14
1
11:37:44
307
11:38
02/10/14
1
11:38:13
308
11:38
02/10/14
1
11:38:34
309
11:38
02/10/14
1
11:38:56
310
11:39
02/10/14
1
11:39:16
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001345645 42
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVIĆ
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
502,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
45083724941230001160
97
50083774123110001160
840 141002 UNN4672015000141
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001240645 83
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN"
BEČEJ
208
69.913,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
65083724941110001160
97
79083824111110001160
840 141002 UNN4672014000007
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001240645 83
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN"
BEČEJ
208
8.390,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
16083724941210001160
97
29083824121110001160
840 141002 UNN4672014000008
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
6.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
63083724941510001160
97
59083784151110001160
840 141002 UNN4672015000142
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001240645 83
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN"
BEČEJ
208
3.600,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724941220001160
97
24083824122110001160
840 141002 UNN4672014000009
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001240645 83
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN"
BEČEJ
208
524,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
45083724941230001160
97
19083824123110001160
840 141002 UNN4672014000010
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
69.778,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
65083724941110001160
97
65083784111110001160
840 141002 UNN4672014000011
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
8.373,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
16083724941210001160
97
15083784121110001160
840 141002 UNN4672014000012
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
3.594,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724941220001160
97
10083784122110001160
840 141002 UNN4672014000013
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
523,00
0
1
1
0
97
45083724941230001160
97
05083784123110001160
840 141002 UNN4672014000014
31
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
311
11:39
02/10/14
1
11:39:47
312
11:40
02/10/14
1
11:40:19
313
11:40
02/10/14
1
11:40:52
314
11:41
02/10/14
1
11:41:22
315
11:41
02/10/14
1
11:41:43
316
11:42
02/10/14
1
11:42:13
317
11:42
02/10/14
1
11:42:55
318
11:43
02/10/14
1
11:43:17
319
11:43
02/10/14
1
11:43:39
320
11:44
02/10/14
1
11:44:03
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
6.000,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
63083724941510001160
97
52083764151110001160
840 141002 UNN4672014000015
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000377664 96
GRADSKI MUZEJ BEČEJ
BEČEJ
208
514.597,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
25083724941110001820
97
46083844111110001820
840 141002 UNN4672014000016
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000377664 96
GRADSKI MUZEJ BEČEJ
BEČEJ
208
61.752,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
73083724941210001820
97
93083844121110001820
840 141002 UNN4672014000017
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000377664 96
GRADSKI MUZEJ BEČEJ
BEČEJ
208
26.502,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
39083724941220001820
97
88083844122110001820
840 141002 UNN4672014000018
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000377664 96
GRADSKI MUZEJ BEČEJ
BEČEJ
208
3.860,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
05083724941230001820
97
83083844123110001820
840 141002 UNN4672014000019
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001345645 42
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVIĆ
BEČEJ
208
6.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
63083724941510001160
97
07083774151110001160
840 141002 UNN4672014000020
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
650.774,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
25083724941110001820
97
98083854111110001820
840 141002 UNN4672014000021
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
78.092,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
73083724941210001820
97
48083854121110001820
840 141002 UNN4672014000022
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
33.515,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
39083724941220001820
97
43083854122110001820
840 141002 UNN4672014000023
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
4.882,00
0
1
1
0
97
05083724941230001820
97
38083854123110001820
840 141002 UNN4672014000024
32
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
321
11:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:48:30
165 1001524281441 91
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
12:31:35
322
11:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:48:30
160 5600100677801 68
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
11:50:18
323
11:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:48:30
165 1001524928632 70
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
12:31:35
324
11:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:48:30
105 0000406500012 95
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
11:50:18
325
11:48
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:48:30
165 1001524921303 38
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
12:31:35
326
11:48
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:33
355 0000005085671 51
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
12:00:06
327
11:49
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:33
220 2230000043578 22
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
12:00:06
328
11:49
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:32
105 0000406500018 77
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
12:00:06
329
11:49
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:32
160 5600100560300 73
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:00:06
330
11:50
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:32
105 0000406500059 51
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
12:00:06
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
12.000,00
165
Ста
208
12.000,00
160
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000697
208
12.000,00
165
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000698
208
12.000,00
105
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000692
208
12.000,00
165
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000698
208
12.000,00
355
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000746
208
12.000,00
220
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000734
208
12.000,00
105
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000719
208
12.000,00
160
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000724
208
105
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000027
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000028
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000029
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000030
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000031
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000032
97
88083724171110001110
141002_000724_MT102 M1410020001983715
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
141002_000719_MT102 M1410020001983710
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 141002 UNN4672014000026
141002_000734_MT102 M1410020001983725
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
88083724171110001110
141002_000746_MT102 M1410020001983739
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
141002_000698_MT102 M1410020001984979
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 141002 UNN4672014000025
141002_000692_MT102 M1410020001983426
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
88083724171110001110
141002_000698_MT102 M1410020001984979
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
141002_000697_MT102 M1410020001983431
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141002 ZBR0000000000698
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
141002_000698_MT102 M1410020001984979
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
249 Ostali prihodi fizičkih lica
Акт
12.000,00
0
1
6
2
840 141002 UNN4672014000033
97
88083724171110001110
141002_000719_MT102 M1410020001983710
97 3191000000002001758
840 141002 ZBR0000000000719
840 141002 UNN4672014000034
33
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
331
11:50
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:33
205 9001009021786 61
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
12:00:06
332
11:50
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:33
325 9300700128560 23
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
12:00:06
333
11:51
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:32
160 2700100012188 15
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:00:06
334
11:51
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:33
205 9001007919823 93
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
12:00:06
335
11:51
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:33
325 9300701007502 45
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
12:00:06
336
11:52
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:32
160 5600100545891 38
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:00:06
337
11:52
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:33
355 0000005007606 88
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
12:00:06
338
11:53
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:32
160 5500100240620 89
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:00:06
339
11:53
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:32
160 5600102049931 67
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:00:06
340
11:54
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:33
205 1001553648217 56
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
12:00:06
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
12.000,00
205
Ста
208
12.000,00
325
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000743
208
12.000,00
160
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000724
208
12.000,00
205
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000732
208
12.000,00
325
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000743
208
12.000,00
160
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000724
208
12.000,00
355
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000746
208
12.000,00
160
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000724
208
12.000,00
160
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000724
208
205
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000037
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000038
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000039
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000040
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000041
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000042
97
88083724171110001110
141002_000724_MT102 M1410020001983715
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
141002_000724_MT102 M1410020001983715
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 141002 UNN4672014000036
141002_000746_MT102 M1410020001983739
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
88083724171110001110
141002_000724_MT102 M1410020001983715
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
141002_000743_MT102 M1410020001983734
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 141002 UNN4672014000035
141002_000732_MT102 M1410020001983723
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
88083724171110001110
141002_000724_MT102 M1410020001983715
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
141002_000743_MT102 M1410020001983734
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141002 ZBR0000000000732
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
141002_000732_MT102 M1410020001983723
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
249 Ostali prihodi fizičkih lica
Акт
12.000,00
0
1
6
2
840 141002 UNN4672014000043
97
88083724171110001110
141002_000732_MT102 M1410020001983723
97 3191000000002001758
840 141002 ZBR0000000000732
840 141002 UNN4672014000044
34
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
341
11:55
02/10/14
Шиф. пл.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
11:55:02
342
11:55
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:32
160 2700100016973 16
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:00:06
343
11:55
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:33
220 2230000022228 52
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
12:00:06
344
11:55
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:33
205 9001018946814 97
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
12:00:06
345
11:55
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:32
160 5800100235263 13
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:00:06
346
11:57
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:32
165 1001524029155 58
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
12:00:06
347
11:57
1
11:57:13
348
11:57
02/10/14
Акт
Ста
BEČEJ
208
12.000,00
160
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000725
BEČEJ
208
12.000,00
220
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000734
BEČEJ
208
25.000,26
205
208
25.000,26
160
0
1
6
2
0
1
6
2
BEČEJ
208
12.000,00
165
BEČEJ
208
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
0
1
6
2
214.330,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
25.720,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
RAIFFEISENBANK A.D BEOGRAD
1
12:00:06
350
11:57
840 141002 UNN4672014000045
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000046
97
71083724511911001620
840 141002 UNN4672015000144
97
71083724511911001620
840 141002 UNN4672015000145
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000047
97
96083724941110001473
97
52100564111110001473
97
47083724941210001473
97
02100564121110001473
840 141002 UNN4672015000147
BEČEJ
208
12.000,00
265
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000738
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
97
88083724171110001110
141002_000738_MT102 M1410020001983729
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 0000000138640 47
262 Transferi u okviru državnih organa
88083724171110001110
840 141002 UNN4672015000146
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
97
141002_000727_MT102 M1410020001983718
97 3191000000002001758
840 141002 ZBR0000000000727
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
265 0000000398709 84
6491000000002041905
141002_000725_MT102 M1410020001983716
97 6491000000002041905
840 141002 ZBR0000000000725
840 0000000910664 44
840 0000000138640 47
71083724511911001620
97
141002_000732_MT102 M1410020001983723
97 6491000000002041905
840 141002 ZBR0000000000732
BEČEJ
840 0000000138640 47
11:58:33
97
141002_000734_MT102 M1410020001983725
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
11:57
ПНБодобрења
SWIFT порука
141002_000725_MT102 M1410020001983716
97 3191000000002001758
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
02/10/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141002 UNN4672015000143
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
349
11:57:49
30.312,96
249 Ostali prihodi fizičkih lica
11:57:30
1
Износ
провизије
249 Ostali prihodi fizičkih lica
1
02/10/14
Изнoс
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
02/10/14
Трез.зд.
11.038,00
0
1
1
0
840 141002 UNN4672014000048
97
13083724941220001473
97
94100564122110001473
840 141002 UNN4672015000148
35
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
351
11:57
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:32
105 0000406503834 75
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
12:00:06
352
11:58
02/10/14
208
Износ
провизије
12.000,00
105
Акт
Ста
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
11:58
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
11:58:32
160 5800100337139 32
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:00:06
354
11:58
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
BEČEJ
208
1.607,00
12.000,00
160
0
1
1
0
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
0
1
6
2
12.939,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
11:59
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
12:08:36
200 0000064340980 98
POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA A.D. BEO
1
12:10:07
356
11:59
BEČEJ
208
12.000,00
200
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001263645 50
MESNA ZAJEDNICA"BRATSTVO JEDINSTVO"
BEČEJ
208
0
1
6
2
6.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
357
11:59
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
12:08:35
160 2700100056363 89
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:10:07
358
12:00
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
12:08:36
220 2230000014080 52
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
12:10:07
359
12:00
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
12:08:35
160 5600102050158 65
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:10:07
360
12:00
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
12:08:36
170 0010239423000 56
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
12:10:07
89100564123110001473
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000050
97
94083724941510001473
97
46100564151110001473
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000051
97
63083724941510001160
97
14083794151110001160
840 141002 UNN4672015000151
BEČEJ
208
12.000,00
160
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000760
BEČEJ
208
12.000,00
220
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000769
208
12.000,00
160
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000760
208
170
840 141002 UNN4672014000052
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000053
97
88083724171110001110
141002_000760_MT102 M1410020001984104
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
88083724171110001110
141002_000769_MT102 M1410020001984113
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
141002_000760_MT102 M1410020001984104
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
249 Ostali prihodi fizičkih lica
76083724941230001473
97
141002_000766_MT102 M1410020001984110
97 3191000000002001758
840 141002 ZBR0000000000766
840 0000000138640 47
11:59:07
97
840 141002 UNN4672015000150
249 Ostali prihodi fizičkih lica
1
840 141002 UNN4672014000049
141002_000726_MT102 M1410020001983717
97 3191000000002001758
840 141002 ZBR0000000000726
840 0000000910664 44
355
88083724171110001110
840 141002 UNN4672015000149
840 0000000138640 47
11:58:41
97
141002_000719_MT102 M1410020001983710
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
1
ПНБодобрења
SWIFT порука
262 Transferi u okviru državnih organa
353
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141002 ZBR0000000000719
840 0000000138640 47
11:58:10
02/10/14
BEČEJ
Изнoс
249 Ostali prihodi fizičkih lica
1
02/10/14
Трез.зд.
12.000,00
0
1
6
2
840 141002 UNN4672014000054
97
88083724171110001110
141002_000764_MT102 M1410020001984108
97 3191000000002001758
840 141002 ZBR0000000000764
840 141002 UNN4672014000055
36
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
361
12:01
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
12:08:36
170 0010250924000 53
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
12:10:07
362
12:01
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
12:08:36
205 9001002983531 76
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
12:10:07
363
12:02
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
12:08:36
170 0010184323000 28
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
12:10:07
364
12:02
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/10/14
12:08:35
160 5600101023279 79
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:10:07
365
12:03
02/10/14
1
12:03:06
366
12:54
02/10/14
1
12:54:34
367
12:54
02/10/14
1
12:54:51
368
13:01
02/10/14
1
13:01:08
369
13:39
02/10/14
1
13:39:08
370
15:01
02/10/14
1
15:01:01
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
12.000,00
170
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 141002 ZBR0000000000764
208
12.000,00
205
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000767
208
12.000,00
170
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000764
208
12.000,00
160
0
1
6
2
840 141002 ZBR0000000000760
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
244.556,96
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000057
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000058
97
88083724171110001110
840 141002 UNN4672014000059
97
88083724171110001110
97
3191000000002001758
840 141002 UNN4672014000060
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
27,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724942110001620
97
63083884211110001620
840 141002 UNN4672015000235
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
1.700,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
22083724948220001620
97
15083884822110001620
840 141002 UNN4672015000236
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
510,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141002 BUD0100000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
161.393,60
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
70083717111210001000
97
56208
840 141002 UNN4670089000173
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
840 141002 UNN4672014000056
141002_000760_MT102 M1410020001984104
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 0000000138640 47
88083724171110001110
141002_000764_MT102 M1410020001984108
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
141002_000767_MT102 M1410020001984111
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
141002_000764_MT102 M1410020001984108
97 3191000000002001758
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
408,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141002 BUD0200000000160
37
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
371
17:21
02/10/14
1
17:21:01
372
18:55
02/10/14
1
18:55:28
373
08:35
03/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
272,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
204,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
7.030,00
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 2700100027673 23
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
375
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 2700100077689 34
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
376
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:34
105 0000406501047 94
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:03:36
377
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
165 1001524468864 34
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:03:36
378
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5500100333334 46
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
379
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
340 0000032251749 49
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
380
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
250 2090011381500 14
EUROBANK A.D. BEOGRAD
1
09:03:36
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
39083724151120201130
97
4291000000002025487
840 141003 UNN4672087000001
BEČEJ
208
8.000,00
160
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000054
BEČEJ
208
5.700,00
160
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000054
208
5.400,00
105
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000053
208
15.000,00
165
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000058
208
15.000,00
160
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000054
208
8.000,00
340
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000073
208
250
840 141003 UNN4672087000003
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000004
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000005
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000006
97
39083724151120201130
141003_000073_MT102 M1410030001997983
97 4291000000002025487
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
39083724151120201130
141003_000054_MT102 M1410030001997946
97 4291000000002025487
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141003_000058_MT102 M1410030001997954
97 4291000000002025487
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141003 UNN4672087000002
141003_000053_MT102 M1410030001997945
97 4291000000002025487
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
39083724151120201130
141003_000054_MT102 M1410030001997946
97 4291000000002025487
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141003_000054_MT102 M1410030001997946
97 4291000000002025487
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
24083714211110001112
97
840 141002 BUD0500000000168
840 0000000138640 47
374
97
840 141002 BUD0300000000159
840 0000000138640 47
08:35:01
ПНБодобрења
SWIFT порука
298 Raspored sredstva - tarifa
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
8.000,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672087000007
97
39083724151120201130
141003_000066_MT102 M1410030001997972
97 4291000000002025487
840 141003 ZBR0000000000066
840 141003 UNN4672087000008
38
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
381
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
205 1001546428242 75
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:03:36
382
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
165 1001524469663 62
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:03:36
383
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5600102049974 35
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
384
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
330 6500102597774 81
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:03:36
385
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5500101026109 43
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
386
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
355 0000005180548 18
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
387
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
165 1001524280907 44
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:03:36
388
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 2700100029595 77
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
389
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5600102103634 75
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
390
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5500100047080 67
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
5.700,00
205
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 141003 ZBR0000000000062
208
6.400,00
165
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000058
208
8.000,00
160
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000054
208
5.700,00
330
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000072
208
15.000,00
160
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000054
208
3.000,00
355
3.000,00
165
3.000,00
160
3.000,00
160
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000054
208
160
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000011
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000012
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000013
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000014
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000015
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000016
97
39083724151120201130
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
6
840 141003 ZBR0000000000054
208
97
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 141003 ZBR0000000000058
208
840 141003 UNN4672087000010
141003_000058_MT102 M1410030001997954
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 141003 ZBR0000000000074
208
39083724151120201130
141003_000074_MT102 M1410030001997984
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
97
141003_000054_MT102 M1410030001997946
97 4291000000002025487
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 141003 UNN4672087000009
141003_000072_MT102 M1410030001997980
97 4291000000002025487
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
39083724151120201130
141003_000054_MT102 M1410030001997946
97 4291000000002025487
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
141003_000058_MT102 M1410030001997954
97 4291000000002025487
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
141003_000062_MT102 M1410030001997964
97 4291000000002025487
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
3.000,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672087000017
97
39083724151120201130
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
840 141003 ZBR0000000000054
840 141003 UNN4672087000018
39
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
391
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
355 0000005180834 33
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
392
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
355 0000005180149 51
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
393
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
165 1001524922324 79
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:03:36
394
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
340 0000032260861 67
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
395
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 2700100006870 61
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
396
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 2700100001615 15
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
397
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5600102050450 62
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
398
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
275 0011131639379 84
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:03:36
399
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
205 9001010769271 68
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:03:36
400
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
355 0000005010021 21
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
355
208
3.000,00
208
3.000,00
3.000,00
3.000,00
160
3.000,00
160
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000054
208
3.000,00
275
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000068
3.000,00
205
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000062
355
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000020
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000021
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000022
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000023
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000024
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000025
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000026
97
39083724151120201130
141003_000062_MT102 M1410030001997964
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
141003_000068_MT102 M1410030001997974
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
840 141003 UNN4672087000019
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
840 141003 ZBR0000000000054
208
39083724151120201130
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 141003 ZBR0000000000054
208
97
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекламацију
2
840 141003 ZBR0000000000073
208
160
BEČEJ
6
141003_000073_MT102 M1410030001997983
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 141003 ZBR0000000000058
340
BEČEJ
0
141003_000058_MT102 M1410030001997954
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 141003 ZBR0000000000074
3.000,00
165
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
141003_000074_MT102 M1410030001997984
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141003 ZBR0000000000074
355
BEČEJ
Ста
141003_000074_MT102 M1410030001997984
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
3.000,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672087000027
97
39083724151120201130
141003_000074_MT102 M1410030001997984
0
840 141003 ZBR0000000000074
840 141003 UNN4672087000028
40
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
401
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
355 0000005180790 68
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
402
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
275 0011131783743 97
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:03:36
403
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5600100567615 50
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
404
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
275 0011131828462 91
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:03:36
405
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5600102057640 26
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
406
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
340 0000032240097 85
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
407
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
330 6500102384401 97
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:03:36
408
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
340 0000032144623 66
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
409
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
330 6500100919952 23
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:03:36
410
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:34
105 0000406501078 98
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:03:36
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
355
208
3.000,00
208
3.000,00
3.000,00
3.000,00
340
3.000,00
330
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000072
208
3.000,00
340
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000073
3.000,00
330
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000072
105
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000030
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000031
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000032
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000033
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000034
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000035
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000036
97
39083724151120201130
141003_000072_MT102 M1410030001997980
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
141003_000073_MT102 M1410030001997983
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
840 141003 UNN4672087000029
141003_000072_MT102 M1410030001997980
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
840 141003 ZBR0000000000073
208
39083724151120201130
141003_000073_MT102 M1410030001997983
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 141003 ZBR0000000000054
208
97
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекламацију
2
840 141003 ZBR0000000000068
208
160
BEČEJ
6
141003_000068_MT102 M1410030001997974
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 141003 ZBR0000000000054
275
BEČEJ
0
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 141003 ZBR0000000000068
3.000,00
160
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
141003_000068_MT102 M1410030001997974
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141003 ZBR0000000000074
275
BEČEJ
Ста
141003_000074_MT102 M1410030001997984
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
3.000,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672087000037
97
39083724151120201130
141003_000053_MT102 M1410030001997945
0
840 141003 ZBR0000000000053
840 141003 UNN4672087000038
41
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
411
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
165 1001524922333 52
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:03:36
412
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5600102054480 97
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
413
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
205 9001003321559 30
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:03:36
414
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:34
105 0000406500169 12
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:03:36
415
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
250 2090010541500 51
EUROBANK A.D. BEOGRAD
1
09:03:36
416
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5600102056296 81
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
417
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5600102103545 51
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
418
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
165 1001524467676 09
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:03:36
419
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
205 9001005148579 52
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:03:36
420
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5600102054447 02
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
165
208
3.000,00
208
3.000,00
3.000,00
3.000,00
160
3.000,00
160
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000054
208
3.000,00
165
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000058
3.000,00
205
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000062
160
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000040
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000041
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000042
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000043
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000044
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000045
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000046
97
39083724151120201130
141003_000062_MT102 M1410030001997964
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
141003_000058_MT102 M1410030001997954
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
840 141003 UNN4672087000039
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
840 141003 ZBR0000000000054
208
39083724151120201130
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 141003 ZBR0000000000066
208
97
141003_000066_MT102 M1410030001997972
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекламацију
2
840 141003 ZBR0000000000053
208
250
BEČEJ
6
141003_000053_MT102 M1410030001997945
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 141003 ZBR0000000000062
105
BEČEJ
0
141003_000062_MT102 M1410030001997964
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 141003 ZBR0000000000054
3.000,00
205
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141003 ZBR0000000000058
160
BEČEJ
Ста
141003_000058_MT102 M1410030001997954
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
3.000,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672087000047
97
39083724151120201130
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
840 141003 ZBR0000000000054
840 141003 UNN4672087000048
42
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
421
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 2700100007834 79
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
422
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 2700100001453 16
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
423
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
170 0010135890000 12
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:03:36
424
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
355 0000005036812 61
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
425
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
340 0000035154167 97
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
426
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5500100347351 93
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
427
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5500100048389 20
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
428
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:34
105 0000406501081 89
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:03:36
429
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:34
105 0000406500037 20
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:03:36
430
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5500100046653 87
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
160
208
3.000,00
208
3.000,00
3.000,00
3.000,00
160
3.000,00
160
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000054
208
3.000,00
105
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000053
3.000,00
105
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000053
160
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000050
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000051
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000052
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000053
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000054
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000055
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000056
97
39083724151120201130
141003_000053_MT102 M1410030001997945
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
141003_000053_MT102 M1410030001997945
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
840 141003 UNN4672087000049
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
840 141003 ZBR0000000000054
208
39083724151120201130
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 141003 ZBR0000000000073
208
97
141003_000073_MT102 M1410030001997983
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекламацију
2
840 141003 ZBR0000000000074
208
340
BEČEJ
6
141003_000074_MT102 M1410030001997984
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 141003 ZBR0000000000059
355
BEČEJ
0
141003_000059_MT102 M1410030001997957
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 141003 ZBR0000000000054
3.000,00
170
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141003 ZBR0000000000054
160
BEČEJ
Ста
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
3.000,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672087000057
97
39083724151120201130
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
840 141003 ZBR0000000000054
840 141003 UNN4672087000058
43
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
431
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 2700100014180 53
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
432
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:34
105 0000406507766 16
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:03:36
433
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 2700100007214 96
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
434
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
275 0011131798041 77
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:03:36
435
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
220 2230000021108 17
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
09:03:36
436
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
165 1001524277219 50
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:03:36
437
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 2700100001631 64
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
438
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
165 1001524278771 50
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:03:36
439
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
275 0011132697187 15
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:03:36
440
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
340 0000032105492 89
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
160
208
3.000,00
208
3.000,00
3.000,00
3.000,00
165
3.000,00
160
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000054
208
3.000,00
165
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000058
3.000,00
275
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000068
340
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000060
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000061
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000062
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000063
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000064
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000065
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000066
97
39083724151120201130
141003_000068_MT102 M1410030001997974
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
141003_000058_MT102 M1410030001997954
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
840 141003 UNN4672087000059
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
840 141003 ZBR0000000000058
208
39083724151120201130
141003_000058_MT102 M1410030001997954
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 141003 ZBR0000000000064
208
97
141003_000064_MT102 M1410030001997967
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекламацију
2
840 141003 ZBR0000000000068
208
220
BEČEJ
6
141003_000068_MT102 M1410030001997974
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 141003 ZBR0000000000054
275
BEČEJ
0
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 141003 ZBR0000000000053
3.000,00
160
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
141003_000053_MT102 M1410030001997945
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141003 ZBR0000000000054
105
BEČEJ
Ста
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
3.000,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672087000067
97
39083724151120201130
141003_000073_MT102 M1410030001997983
0
840 141003 ZBR0000000000073
840 141003 UNN4672087000068
44
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
441
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
165 1001524460709 55
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:03:36
442
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
205 9001007532163 43
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:03:36
443
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:34
105 0000406506016 28
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:03:36
444
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
165 1001524281584 50
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:03:36
445
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
355 0000005061078 13
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
446
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:34
105 0000406501310 81
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:03:36
447
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 2700100017139 03
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
448
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
220 2230000015922 55
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
09:03:36
449
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
165 1001524465500 38
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:03:36
450
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
165 1001524466594 54
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:03:36
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
165
208
3.000,00
208
3.000,00
3.000,00
3.000,00
105
3.000,00
160
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000054
208
3.000,00
220
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000064
3.000,00
165
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000058
165
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000070
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000071
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000072
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000073
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000074
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000075
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000076
97
39083724151120201130
141003_000058_MT102 M1410030001997954
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
141003_000064_MT102 M1410030001997967
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
840 141003 UNN4672087000069
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
840 141003 ZBR0000000000053
208
39083724151120201130
141003_000053_MT102 M1410030001997945
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 141003 ZBR0000000000074
208
97
141003_000074_MT102 M1410030001997984
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекламацију
2
840 141003 ZBR0000000000058
208
355
BEČEJ
6
141003_000058_MT102 M1410030001997954
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 141003 ZBR0000000000053
165
BEČEJ
0
141003_000053_MT102 M1410030001997945
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 141003 ZBR0000000000062
3.000,00
105
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
141003_000062_MT102 M1410030001997964
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141003 ZBR0000000000058
205
BEČEJ
Ста
141003_000058_MT102 M1410030001997954
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
3.000,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672087000077
97
39083724151120201130
141003_000058_MT102 M1410030001997954
0
840 141003 ZBR0000000000058
840 141003 UNN4672087000078
45
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
451
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 2700100064420 71
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
452
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5600100565710 42
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
453
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
165 1001524278513 48
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:03:36
454
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5600100400630 97
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
455
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 2700100045213 74
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
456
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:34
105 0000406500006 16
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:03:36
457
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
165 1001524467694 52
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:03:36
458
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
355 0000005112455 15
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
459
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
355 0000005408875 51
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
460
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
340 0003224896947 43
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
160
208
3.000,00
208
3.000,00
3.000,00
3.000,00
105
3.000,00
165
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000058
208
3.000,00
355
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000074
3.000,00
355
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000074
340
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000080
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000081
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000082
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000083
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000084
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000085
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000086
97
39083724151120201130
141003_000074_MT102 M1410030001997984
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
141003_000074_MT102 M1410030001997984
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
840 141003 UNN4672087000079
141003_000058_MT102 M1410030001997954
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
840 141003 ZBR0000000000053
208
39083724151120201130
141003_000053_MT102 M1410030001997945
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 141003 ZBR0000000000054
208
97
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекламацију
2
840 141003 ZBR0000000000054
208
160
BEČEJ
6
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 141003 ZBR0000000000058
160
BEČEJ
0
141003_000058_MT102 M1410030001997954
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 141003 ZBR0000000000054
3.000,00
165
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141003 ZBR0000000000054
160
BEČEJ
Ста
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
3.000,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672087000087
97
39083724151120201130
141003_000073_MT102 M1410030001997983
0
840 141003 ZBR0000000000073
840 141003 UNN4672087000088
46
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
461
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
340 0000032112625 30
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
462
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5600102052665 13
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
463
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
340 0000032077821 70
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
464
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
340 0000032067296 23
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
465
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
340 0000032087416 94
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
466
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5600100782346 34
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
467
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
170 0010178679000 96
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:03:36
468
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
325 9300700273160 07
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
469
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
355 0000005419749 21
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
470
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
355 0000005180668 46
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
340
208
3.000,00
208
3.000,00
3.000,00
3.000,00
160
3.000,00
170
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000059
208
3.000,00
325
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000071
3.000,00
355
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000074
355
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000090
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000091
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000092
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000093
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000094
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000095
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000096
97
39083724151120201130
141003_000074_MT102 M1410030001997984
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
141003_000071_MT102 M1410030001997979
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
840 141003 UNN4672087000089
141003_000059_MT102 M1410030001997957
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
840 141003 ZBR0000000000054
208
39083724151120201130
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 141003 ZBR0000000000073
208
97
141003_000073_MT102 M1410030001997983
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекламацију
2
840 141003 ZBR0000000000073
208
340
BEČEJ
6
141003_000073_MT102 M1410030001997983
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 141003 ZBR0000000000073
340
BEČEJ
0
141003_000073_MT102 M1410030001997983
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 141003 ZBR0000000000054
3.000,00
340
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
141003_000054_MT102 M1410030001997946
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141003 ZBR0000000000073
160
BEČEJ
Ста
141003_000073_MT102 M1410030001997983
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
3.000,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672087000097
97
39083724151120201130
141003_000074_MT102 M1410030001997984
0
840 141003 ZBR0000000000074
840 141003 UNN4672087000098
47
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
471
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:34
105 0000406501386 47
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:03:36
472
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
205 9001014595839 23
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:03:36
473
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
340 0000032107670 54
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
474
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
165 1001524278151 67
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:03:36
475
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
355 0000005537434 46
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
476
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
355 0000005003252 55
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
477
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
160 5600102050689 24
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:03:36
478
08:35
03/10/14
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
105
208
3.000,00
208
3.000,00
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000058
208
3.000,00
355
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000074
3.000,00
355
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000074
8.000,00
160
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000054
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
494,00
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
08:35:54
479
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:34
105 0000406501091 59
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:03:36
480
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
170 0010214967000 69
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:03:36
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000100
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000101
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000102
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000103
97
39083724151120201130
840 141003 UNN4672087000104
97
88802194151121901133
840 141003 UNN4672087000105
97
88802194151121901133
97
5591000000002025127
840 141003 UNN4672087000106
BEČEJ
208
15.000,00
105
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000053
BEČEJ
208
170
97
78083724151120101110
141003_000053_MT102 M1410030001997945
97 8891000000002025310
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
97
141003_000054_MT102 M1410030001997946
97 5591000000002025127
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 0000000138640 47
840 141003 UNN4672087000099
141003_000074_MT102 M1410030001997984
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
39083724151120201130
141003_000074_MT102 M1410030001997984
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
141003_000058_MT102 M1410030001997954
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 141003 ZBR0000000000073
165
BEČEJ
0
141003_000073_MT102 M1410030001997983
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 141003 ZBR0000000000062
3.000,00
340
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
141003_000062_MT102 M1410030001997964
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141003 ZBR0000000000053
205
BEČEJ
Ста
141003_000053_MT102 M1410030001997945
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
8.000,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672087000107
97
78083724151120101110
141003_000059_MT102 M1410030001997957
97 8891000000002025310
840 141003 ZBR0000000000059
840 141003 UNN4672087000108
48
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
481
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
165 1001524460888 03
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:03:36
482
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:34
105 0000406500017 80
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:03:36
483
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
325 9300701176380 42
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
484
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
355 0000005003679 35
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
485
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
170 0010178870000 75
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:03:36
486
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:35
275 0011132144030 10
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:03:36
487
08:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/10/14
08:44:36
340 0000032092304 77
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:03:36
488
08:35
03/10/14
1
08:35:58
489
12:43
03/10/14
1
12:43:39
490
12:44
03/10/14
1
12:44:09
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
165
208
3.000,00
208
3.000,00
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000074
208
3.000,00
170
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000059
3.000,00
275
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000068
3.000,00
340
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000000073
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
1.766,00
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
78083724151120101110
840 141003 UNN4672087000110
97
78083724151120101110
840 141003 UNN4672087000111
97
78083724151120101110
840 141003 UNN4672087000112
97
78083724151120101110
840 141003 UNN4672087000113
97
78083724151120101110
840 141003 UNN4672087000114
97
78083724151120101110
840 141003 UNN4672087000115
97
78083724151120101110
97
8891000000002025310
840 141003 UNN4672087000116
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
745.044,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
25083724941110001820
97
53083864111110001820
840 141003 UNN4672015000087
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
97
141003_000073_MT102 M1410030001997983
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000000138640 47
840 141003 UNN4672087000109
141003_000068_MT102 M1410030001997974
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
78083724151120101110
141003_000059_MT102 M1410030001997957
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
141003_000074_MT102 M1410030001997984
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 141003 ZBR0000000000071
355
BEČEJ
0
141003_000071_MT102 M1410030001997979
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 141003 ZBR0000000000053
3.000,00
325
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
141003_000053_MT102 M1410030001997945
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141003 ZBR0000000000058
105
BEČEJ
Ста
141003_000058_MT102 M1410030001997954
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
89.405,00
0
1
1
0
97
73083724941210001820
97
03083864121110001820
840 141003 UNN4672015000088
49
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
491
12:44
03/10/14
1
12:44:29
492
12:44
03/10/14
1
12:44:48
493
12:45
03/10/14
1
12:45:21
494
12:45
03/10/14
1
12:45:44
495
12:46
03/10/14
1
12:46:02
496
12:46
03/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
1
Под. за рекламацију
0
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
5.586,00
0
1
1
0
1.584.006,00
0
1
1
0
190.081,00
0
1
1
0
81.576,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
39083724941220001820
97
95083864122110001820
97
05083724941230001820
97
90083864123110001820
97
43083724941110001620
97
78083884111110001620
97
91083724941210001620
97
28083884121110001620
97
57083724941220001620
97
23083884122110001620
840 141003 UNN4672015000093
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
11.880,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
Banca Intesa A.D.- Beograd-ziro rac
Beograd
160
1
12:51:03
498
12:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
03/10/14
12:48:50
908 0000000016001 87
Banca Intesa A.D.- Beograd-ziro rac
Beograd
160
1
12:51:27
499
12:48
97
23083724941230001620
97
18083884123110001620
840 141003 UNN4672015000094
71.717,01
0
1
6
1
97
81083724414110001160
141003_175374_MT103 M1410030001010322
97 5825510242013007360
272 Aktivna kamata
840 141003 UNN4672015000095
313.807,97
0
1
6
1
97
81083724414110001160
141003_176355_MT103 M1410030001010383
97 7125610242013036047
272 Aktivna kamata
840 141003 UNN4672015000096
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000988764 96
NARODNA BIBLIOTEKA- javni radovi
BEČEJ
208
37.875,00
0
1
1
0
97
0
263 Ostali transferi
55083724511910001620
082014
840 141003 UNN4672015000097
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
97
840 141003 UNN4672015000092
908 0000000016001 87
13:01:13
1
262 Transferi u okviru državnih organa
840 0000000138640 47
1
0
840 141003 UNN4672015000091
12:48:50
13:01
Под. за рекл. збирног
262 Transferi u okviru državnih organa
12:47
03/10/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141003 UNN4672015000090
03/10/14
500
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 Transferi u okviru državnih organa
497
12:48:12
38.370,00
Ста
840 141003 UNN4672015000089
12:46:21
1
Износ
провизије
Акт
262 Transferi u okviru državnih organa
1
03/10/14
Изнoс
578,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141003 BUD0100000000166
50
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
501
13:05
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
03/10/14
13:11:26
355 0000001013967 50
AUTOMEHANICAR ROBERT FABO PR BECEJ
BECEJ
355
1
13:13:08
502
13:05
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
03/10/14
13:11:26
355 0000001013967 50
AUTOMEHANICAR ROBERT FABO PR BECEJ
BECEJ
355
1
13:13:08
503
13:05
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
03/10/14
13:11:26
355 0000001013967 50
AUTOMEHANICAR ROBERT FABO PR BECEJ
BECEJ
355
1
13:13:08
504
13:05
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
03/10/14
13:11:26
355 0000001013967 50
AUTOMEHANICAR ROBERT FABO PR BECEJ
BECEJ
355
1
13:13:08
505
13:06
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
03/10/14
13:11:26
355 0000001013967 50
AUTOMEHANICAR ROBERT FABO PR BECEJ
BECEJ
355
1
13:13:08
506
13:06
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
03/10/14
13:11:26
355 0000001013967 50
AUTOMEHANICAR ROBERT FABO PR BECEJ
BECEJ
355
1
13:13:08
507
13:06
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
03/10/14
13:11:26
355 0000001013967 50
AUTOMEHANICAR ROBERT FABO PR BECEJ
BECEJ
355
1
13:13:08
508
13:06
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
03/10/14
13:11:26
355 0000001013967 50
AUTOMEHANICAR ROBERT FABO PR BECEJ
BECEJ
355
1
13:13:08
509
13:07
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
03/10/14
13:11:24
165 0000000013227 37
SZTR BIKE SHOP FARKAS FERENC PR BEC
21220 BECE
165
1
13:13:07
510
13:07
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
03/10/14
13:11:24
165 0000000011487 19
CONTINENTAL-BECEJ EXPORT-IMPORT DOO
21220 BECE
165
1
13:13:07
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
64083724252112101130
141003_001271_MT102 M1410030001011238
0 155
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141003 ZBR0000000001271
6.500,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672015000101
97
64083724252112101130
141003_001271_MT102 M1410030001011238
0 156
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141003 ZBR0000000001271
5.400,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672015000102
97
64083724252112101130
141003_001271_MT102 M1410030001011238
0 154
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141003 ZBR0000000001271
13.200,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672015000103
97
64083724252112101130
141003_001271_MT102 M1410030001011238
0 150
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141003 ZBR0000000001271
4.500,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672015000104
97
64083724252112101130
141003_001272_MT102 M1410030001011239
0
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141003 ZBR0000000001272
21.200,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672015000105
97
64083724252112101130
141003_001272_MT102 M1410030001011239
0 147
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141003 ZBR0000000001272
28.500,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672015000106
97
64083724252112101130
141003_001272_MT102 M1410030001011239
0 149
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141003 ZBR0000000001272
7.800,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672015000107
97
64083724252112101130
141003_001272_MT102 M1410030001011239
0 151
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141003 ZBR0000000001272
6.660,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672015000108
97
64083724252112101130
141003_001251_MT102 M1410030001011204
0 530015
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
Акт
840 141003 ZBR0000000001251
1.790,00
0
1
6
2
840 141003 UNN4672015000109
97
39083724252262101130
141003_001251_MT102 M1410030001011204
0 392865
840 141003 ZBR0000000001251
840 141003 UNN4672015000110
51
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
511
13:07
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
03/10/14
13:11:24
160 0000000925309 95
BSM DOO ZA PRU?ANJE USLUGA IZ OBLAS
BE?EJ
160
1
13:13:07
512
13:07
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
03/10/14
13:11:26
340 0000011402935 18
AUTOFARBAR TOT BECEJ
BECEJ
340
1
13:13:08
513
13:08
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
03/10/14
13:11:26
275 0000220016617 77
SZTR LUCAR MAKLENOVI MARIJANA PREDU
NOVI SAD -
275
1
13:13:08
514
13:08
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
03/10/14
13:11:26
355 0000001013967 50
AUTOMEHANICAR ROBERT FABO PR BECEJ
BECEJ
355
1
13:13:08
515
13:08
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
03/10/14
13:11:26
355 0000001013967 50
AUTOMEHANICAR ROBERT FABO PR BECEJ
BECEJ
355
1
13:13:08
516
15:01
03/10/14
1
15:01:00
517
17:20
03/10/14
1
17:20:58
518
19:03
03/10/14
Ста
103.120,00
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
4.860,00
0
1
6
2
41.500,00
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000001272
11.700,00
0
1
6
2
840 141003 ZBR0000000001272
208
BEOGRAD
601
408,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
64083724252112101130
840 141003 UNN4672015000112
97
64083724252112101130
840 141003 UNN4672015000113
97
64083724252112101130
840 141003 UNN4672015000114
97
64083724252112101130
840 141003 UNN4672015000115
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141003 BUD0200000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
238,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141003 BUD0300000000157
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
12:19
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
06/10/14
12:21:26
200 0041740102000 52
JP POSTA SRBIJE RJ POST.SAO. NOVI
NOVI SAD
200
1
12:23:30
520
13:01
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141003 BUD0500000000168
1.000,00
0
1
6
2
840 141006 ZBR0000000002239
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
97
11083724214212101130
141006_002239_MT102 M1410060001035619
97 5814212200059811
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000138640 47
298 Raspored sredstva - tarifa
97
141003_001272_MT102 M1410030001011239
0 152
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
BEČEJ
840 141003 UNN4672015000111
141003_001272_MT102 M1410030001011239
0 153
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
45083724213232101130
141003_001264_MT102 M1410030001011229
0 395
840 141003 ZBR0000000001264
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
97
141003_001270_MT102 M1410030001011237
0 10034
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000102849 41
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141003 ZBR0000000001270
840 0000000138640 47
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
141003_001249_MT102 M1410030001011202
0 472
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
519
13:01:35
14.484,00
Акт
840 141003 ZBR0000000001249
19:03:54
1
Износ
провизије
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1
06/10/14
Изнoс
612,00
0
1
1
0
840 141006 UNN4672011000038
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141006 BUD0100000000166
52
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
521
15:01
06/10/14
1
15:01:07
522
17:21
06/10/14
1
17:21:08
523
18:57
06/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
374,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141006 BUD0200000000162
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141006 BUD0300000000160
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
1
18:57:19
524
11:10
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
07/10/14
11:10:51
840 0000030620845 85
OSNOVNI SUD U BECEJU-SUDSKE TAKSE G
BEČEJ
601
1
11:10:13
525
11:10
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
07/10/14
11:12:54
980 0000000000606 61
PRINUDNA NAPLATA NEMANJINA17
1
11:11:48
526
11:10
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
07/10/14
11:10:51
840 0000030620845 85
OSNOVNI SUD U BECEJU-SUDSKE TAKSE G
BEČEJ
601
1
11:10:13
527
11:10
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
07/10/14
11:12:54
980 0000000000606 61
PRINUDNA NAPLATA NEMANJINA17
1
11:11:48
528
11:10
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
07/10/14
11:12:54
340 0000000026574 39
ADVOKAT MOMCILOVIC SINISA ZOLTANA C
1
11:11:48
529
11:10
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
07/10/14
11:12:54
340 0000000026574 39
ADVOKAT MOMCILOVIC SINISA ZOLTANA C
1
11:11:48
530
11:10
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
07/10/14
11:12:54
980 0000000000606 61
PRINUDNA NAPLATA NEMANJINA17
1
11:11:48
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141006 BUD0500000000169
4.215,00
0
1
1
0
290 PN999P2014 0019335524PP-10311/13
97
28083714831110001112
0
9502600103111300002
998 141007 0093407560141007
BEČEJ
208
4.400,00
980
0
1
6
1
97
28083714831110001112
141007_103077_MT103 M1410070001057040
0 9-172001-00083712
253 PN999P2014 0019335525UP-10311/13
998 141007 0093407561141007
21.090,00
0
1
1
0
290 PN999P2014 0019335526PP-10311/13
97
28083714831110001112
0
9802600103111300001
998 141007 0093407562141007
BEČEJ
208
4.400,00
980
0
1
6
1
97
28083714831110001112
141007_103079_MT103 M1410070001057041
0 9-172001-00083712
253 PN999P2014 0019335527UP-10311/13
998 141007 0093407563141007
BEČEJ
208
9.740,00
340
0
1
6
1
97
28083714831110001112
141007_103080_MT103 M1410070001057043
0 6 Iv 477/14
290 PN999P2014 0019335528P6 Iv. 477/14
998 141007 0093407564141007
BEČEJ
208
46.000,00
340
0
1
6
1
97
28083714831110001112
141007_103081_MT103 M1410070001057046
0 6 Iv 477/14
290 PN999P2014 0019335529P6 Iv. 477/14
253 PN999P2014 0019335530U6 Iv. 477/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
998 141007 0093407565141007
BEČEJ
208
980
4.400,00
0
1
6
1
97
28083714831110001112
141007_103082_MT103 M1410070001057047
0 9-172001-00083712
998 141007 0093407566141007
53
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
531
13:01
07/10/14
1
13:01:09
532
15:07
07/10/14
1
15:07:19
533
17:20
07/10/14
1
17:20:50
534
18:50
07/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
330 0000065000227 60
PROKONSI
Ada
330
1
09:02:30
536
13:01
15:01:06
538
17:21
08/10/14
1
17:21:05
539
18:59
08/10/14
1
18:59:47
540
09:53
09/10/14
1
09:53:45
1
1
Под. за рекламацију
0
408,00
0
1
1
0
340,00
0
1
1
0
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 0000000138640 47
1
0
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141007 BUD0500000000168
398.600,00
0
1
6
1
97
37083724512910013620
141008_007544_MT103 M1410080001074636
0 0013/14
263 Ostali transferi
840 141008 UNN4672011000001
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
544,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141008 BUD0100000000166
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
306,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141008 BUD0200000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
204,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141008 BUD0300000000159
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141008 BUD0500000000168
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
97
840 141007 BUD0300000000154
08:43:04
15:01
Под. за рекл. збирног
298 Raspored sredstva - tarifa
08:42
08/10/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141007 BUD0200000000162
08/10/14
537
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
298 Raspored sredstva - tarifa
535
13:01:01
510,00
Ста
840 141007 BUD0100000000166
18:50:29
1
Износ
провизије
Акт
298 Raspored sredstva - tarifa
1
08/10/14
Изнoс
238,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141009 BUD0200000000161
54
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
541
13:01
09/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
13:01:11
542
13:59
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
09/10/14
13:59:53
908 0000000016001 87
Banca Intesa A.D.- Beograd-ziro rac
Beograd
160
1
14:01:43
543
14:00
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
09/10/14
14:01:55
908 0000000017001 94
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
Beograd
170
1
14:03:20
544
14:01
1
14:01:25
545
14:02
09/10/14
1
14:02:01
546
15:00
09/10/14
1
15:00:56
547
17:20
09/10/14
1
17:20:56
548
18:53
09/10/14
0
1
1
Под. за рекламацију
0
BEČEJ
208
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
967.601,06
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001547660 53
OSNOVNA ŠKOLA "SEVER ĐURKIĆ"
BEČEJ
601
0
1
6
1
71.550,79
0
1
6
1
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
1.403.227,00
0
1
1
0
993.749,00
0
1
1
0
476,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
374,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
09:46:46
550
12:13
97
96083724632110010912
97
56014325113230010912
97
96083724632110010912
97
18014355113230010912
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141009 BUD0700000000168
BEČEJ
208
560.146,39
220
0
1
6
1
97
37083724512910013620
141010_038640_MT103 M1410100001123297
0 14-011
263 Ostali transferi
840 141010 UNN4672011000001
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001560660 47
OŠ"SVETOZAR MARKOVIĆ"BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
77083724211210001160
840 141009 BUD0500000000157
840 0000000138640 47
1
97
840 141009 BUD0400000000164
840 0000000138640 47
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
20083726114110001160
840 141009 UNN4672011000024
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
97
141009_172099_MT103 M1410090001113772
0 HEOF 90162020445
263 Ostali transferi
220 0000000129617 17
9710523000074232106
840 141009 UNN4672011000023
840 0000000138640 47
840 0000000138640 47
24083714211110001112
97
141009_171643_MT103 M1410090001113713
97 7125610242013036047
263 Ostali transferi
09:45:02
97
840 141009 UNN4672011000022
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
09:43
12:13:05
Под. за рекл. збирног
840 141009 UNN4672011000021
840 0000001553660 95
10/10/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141009 BUD0300000000164
840 0000000138640 47
549
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
263 Ostali transferi
18:53:14
1
578,00
Ста
277 Otplata dugoročnih kredita
1
10/10/14
Износ
провизије
Акт
298 Raspored sredstva - tarifa
1
09/10/14
Изнoс
32.467,00
0
1
1
0
97
38083724631110001912
97
27014344161110001912
840 141010 UNN4672011000006
55
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
551
12:14
10/10/14
1
12:14:24
552
12:14
10/10/14
1
12:14:59
553
12:15
10/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000377664 96
GRADSKI MUZEJ BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000377664 96
GRADSKI MUZEJ BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001550660 74
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"B.P.SELO
BEČEJ
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
12:20:24
165 0000000000005 30
HYPO ALPE ADRIA LEASING DOO
11070 BEOG
165
1
12:21:04
555
12:17
12:17
1
12:17:56
557
12:18
10/10/14
1
12:18:26
558
12:18
10/10/14
1
12:18:55
559
12:19
10/10/14
1
12:19:22
560
12:20
10/10/14
1
12:20:03
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
4.176,00
0
1
1
0
136.013,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
12:16
10/10/14
97
23083724941510001820
97
06083844151120001820
97
15083724942140001820
97
79083844214120001820
97
38083724631110001912
97
86014374161110001912
840 141010 UNN4672011000009
46.497,72
0
1
6
2
840 141010 ZBR0000000000789
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001547660 53
OSNOVNA ŠKOLA "SEVER ĐURKIĆ"
BEČEJ
601
97
84083725121112101130
141010_000789_MT102 M1410100001132520
0 9992734396009382
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000138640 47
130.318,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
840 141010 UNN4672011000010
97
38083724631110001912
97
95014354151120001912
840 141010 UNN4672011000011
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001547660 53
OSNOVNA ŠKOLA "SEVER ĐURKIĆ"
BEČEJ
601
131.841,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
79014354161110001912
840 141010 UNN4672011000012
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001547660 53
OSNOVNA ŠKOLA "SEVER ĐURKIĆ"
BEČEJ
601
15.973,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
18014354212110001912
840 141010 UNN4672011000013
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001547660 53
OSNOVNA ŠKOLA "SEVER ĐURKIĆ"
BEČEJ
601
6.413,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
08014354214110001912
840 141010 UNN4672011000014
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001547660 53
OSNOVNA ŠKOLA "SEVER ĐURKIĆ"
BEČEJ
601
94.307,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
03014354215110001912
840 141010 UNN4672011000015
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001547660 53
OSNOVNA ŠKOLA "SEVER ĐURKIĆ"
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141010 UNN4672011000008
10/10/14
556
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 Transferi u okviru državnih organa
554
12:17:14
10.322,00
Ста
840 141010 UNN4672011000007
12:15:34
1
Износ
провизије
Акт
262 Transferi u okviru državnih organa
1
10/10/14
Изнoс
10.000,00
0
1
1
0
97
38083724631110001912
97
15014354232110001912
840 141010 UNN4672011000016
56
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
561
12:20
10/10/14
1
12:20:54
562
12:24
10/10/14
1
12:24:14
563
12:25
10/10/14
1
12:25:25
564
12:26
10/10/14
1
12:26:08
565
12:26
10/10/14
1
12:26:56
566
12:27
10/10/14
1
12:27:36
567
12:28
10/10/14
1
12:28:45
568
12:29
10/10/14
1
12:29:51
569
12:31
10/10/14
1
12:31:02
570
12:31
10/10/14
1
12:31:23
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001547660 53
OSNOVNA ŠKOLA "SEVER ĐURKIĆ"
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
8.560,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
77014354239110001912
840 141010 UNN4672011000017
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000492664 28
USTANOVA"Đ.PREDIN BADŽA"
BEČEJ
208
453.202,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724942130001810
97
13083874213110001810
840 141010 UNN4672011000018
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001550660 74
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"B.P.SELO
BEČEJ
601
182.432,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
05014374151120001912
840 141010 UNN4672011000019
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001550660 74
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"B.P.SELO
BEČEJ
601
13.564,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
58014374215210001912
840 141010 UNN4672011000020
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001550660 74
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"B.P.SELO
BEČEJ
601
4.600,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
70014374232210001912
840 141010 UNN4672011000021
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001550660 74
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"B.P.SELO
BEČEJ
601
3.840,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
94014374237110001912
840 141010 UNN4672011000022
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001550660 74
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"B.P.SELO
BEČEJ
601
411,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
50014374269190001912
840 141010 UNN4672011000023
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
12.300,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
58083724942510001160
97
44083784251110001160
840 141010 UNN4672011000024
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
3.774,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
83083724942120001820
97
81083864212210001820
840 141010 UNN4672015000001
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
6.499,00
0
1
1
0
97
49083724942130001820
97
28083864213110001820
840 141010 UNN4672015000002
57
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
571
12:31
10/10/14
1
12:31:43
572
12:31
10/10/14
1
12:31:56
573
12:32
10/10/14
1
12:32:09
574
12:32
10/10/14
1
12:32:30
575
12:32
10/10/14
1
12:32:43
576
12:33
10/10/14
1
12:33:00
577
12:33
10/10/14
1
12:33:04
578
12:33
10/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
15083724942140001820
97
23083864214110001820
8.400,00
0
1
1
0
97
79083724631110001090
97
58003274235990001090
840 141010 UNN4672011000025
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
1.253,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
68083724942210001820
97
76083864221940001820
840 141010 UNN4672015000004
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000439667 36
GERONTOLOŠKI CENTAR"BEČEJ"-SO.PRI.
BEČEJ
601
72.975,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724728110001090
97
16002064728110001090
840 141010 UNN4672011000026
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
1.800,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
18083724942510001820
97
22083864251170001820
840 141010 UNN4672015000005
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
1.900,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
81083724942520001820
97
90083864252120001820
840 141010 UNN4672015000006
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001345645 42
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVIĆ
BEČEJ
208
15.736,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
89083724942130001160
97
85083774213110001160
840 141010 UNN4672011000027
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000018645 65
MESNA ZAJEDNICA POLJANICA
BEČEJ
208
6.056,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
12:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
12:35:44
908 0000000016001 87
Banca Intesa A.D.- Beograd-ziro rac
Beograd
160
1
12:37:20
580
12:34
97
40083724942230001160
97
94083804223110001160
840 141010 UNN4672011000028
1.325.380,89
0
1
6
1
97
20083726114110001160
141010_141874_MT103 M1410100001133477
97 5825510242013007360
277 Otplata dugoročnih kredita
840 141010 UNN4672015000007
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 Transferi u okviru državnih organa
579
12:34:07
10.611,00
Ста
840 141010 UNN4672015000003
12:33:35
1
Износ
провизије
Акт
262 Transferi u okviru državnih organa
1
10/10/14
Изнoс
8.070,00
0
1
1
0
97
21083724942150001160
97
30083784215110001160
840 141010 UNN4672011000029
58
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
581
12:34
10/10/14
1
12:34:13
582
12:34
10/10/14
1
12:34:45
583
12:35
10/10/14
1
12:35:11
584
12:35
10/10/14
1
12:35:27
585
12:35
10/10/14
1
12:35:45
586
12:36
10/10/14
1
12:36:02
587
12:36
10/10/14
1
12:36:20
588
12:36
10/10/14
1
12:36:38
589
12:37
10/10/14
1
12:37:08
590
12:37
10/10/14
1
12:37:27
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001548660 60
ŠOMVO "PETAR KONJEVIĆ"
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
154.276,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
35016584161110001912
840 141010 UNN4672015000008
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000018645 65
MESNA ZAJEDNICA POLJANICA
BEČEJ
208
3.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
63083724941510001160
97
66083804151110001160
840 141010 UNN4672015000009
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
2.911,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
57083724942120001473
97
32100564212110001473
840 141010 UNN4672015000010
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
1.574,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
23083724942130001473
97
27100564213110001473
840 141010 UNN4672015000011
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
5.038,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
86083724942140001473
97
22100564214110001473
840 141010 UNN4672015000012
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
4.264,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
42083724942210001473
97
84100564221110001473
840 141010 UNN4672015000013
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10.700,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
85083724942340001473
97
19100564234110001473
840 141010 UNN4672015000014
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
9.914,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
40083724942610001473
97
78100564261110001473
840 141010 UNN4672015000015
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
112.182,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724631110001090
97
81003274111110001090
840 141010 UNN4672015000016
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
13.462,00
0
1
1
0
97
79083724631110001090
97
3103274121110001090
840 141010 UNN4672015000017
59
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
591
12:37
10/10/14
1
12:37:48
592
12:38
10/10/14
1
12:38:06
593
12:38
10/10/14
1
12:38:58
594
12:39
10/10/14
1
12:39:19
595
12:39
10/10/14
1
12:39:55
596
12:40
10/10/14
1
12:40:41
597
12:40
10/10/14
1
12:40:59
598
12:41
10/10/14
1
12:41:16
599
12:41
10/10/14
1
12:41:35
600
12:45
10/10/14
1
12:45:58
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
5.777,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724631110001090
97
26003274122110001090
840 141010 UNN4672015000018
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
841,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724631110001090
97
21003274123110001090
840 141010 UNN4672015000019
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
4.785,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
89083724942130001160
97
40083784213110001160
840 141010 UNN4672015000020
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
829,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
55083724942140001160
97
35083784214110001160
840 141010 UNN4672015000021
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
4.587,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
04083724942640001160
97
76083784264110001160
840 141010 UNN4672015000022
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
180.129,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
74021014151120001920
840 141010 UNN4672015000023
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
3.621,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
35021014214210001920
840 141010 UNN4672015000024
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
1.500,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
40021014221940001920
840 141010 UNN4672015000025
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
10.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
04021014233990001920
840 141010 UNN4672015000026
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
16.662,00
0
1
1
0
97
14083724631110001920
97
89021014251910001920
840 141010 UNN4672015000027
60
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
601
12:46
10/10/14
1
12:46:14
602
12:46
10/10/14
1
12:46:32
603
12:47
10/10/14
1
12:47:16
604
12:47
10/10/14
1
12:47:43
605
12:48
10/10/14
1
12:48:01
606
12:48
10/10/14
1
12:48:21
607
12:48
10/10/14
1
12:48:41
608
12:49
10/10/14
1
12:49:00
609
12:49
10/10/14
1
12:49:46
610
12:50
10/10/14
1
12:50:03
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
5.270,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
43021014261110001920
840 141010 UNN4672015000028
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
4.800,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
32021014269130001920
840 141010 UNN4672015000029
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001548660 60
ŠOMVO "PETAR KONJEVIĆ"
BEČEJ
601
3.135,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
71016584212110001912
840 141010 UNN4672015000030
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001548660 60
ŠOMVO "PETAR KONJEVIĆ"
BEČEJ
601
5.694,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
12016584213240001912
840 141010 UNN4672015000031
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001548660 60
ŠOMVO "PETAR KONJEVIĆ"
BEČEJ
601
11.921,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
61016584214110001912
840 141010 UNN4672015000032
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001548660 60
ŠOMVO "PETAR KONJEVIĆ"
BEČEJ
601
15.389,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
36016584215230001912
840 141010 UNN4672015000033
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001548660 60
ŠOMVO "PETAR KONJEVIĆ"
BEČEJ
601
1.200,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
33016584239110001912
840 141010 UNN4672015000034
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001548660 60
ŠOMVO "PETAR KONJEVIĆ"
BEČEJ
601
5.649,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
20016584261110001912
840 141010 UNN4672015000035
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
27.211,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724631110001090
97
41003274151120001090
840 141010 UNN4672015000036
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
800,00
0
1
1
0
97
79083724631110001090
97
64003274221210001090
840 141010 UNN4672015000037
61
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
611
12:50
10/10/14
1
12:50:21
612
12:50
10/10/14
1
12:50:40
613
12:51
10/10/14
1
12:51:01
614
12:51
10/10/14
1
12:51:20
615
12:51
10/10/14
1
12:51:40
616
12:52
10/10/14
1
12:52:23
617
12:52
10/10/14
1
12:52:43
618
12:53
10/10/14
1
12:53:01
619
12:53
10/10/14
1
12:53:19
620
12:53
10/10/14
1
12:53:49
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
8.717,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724631110001090
97
23003274239110001090
840 141010 UNN4672015000038
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
12.820,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724631110001090
97
10003274261110001090
840 141010 UNN4672015000039
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
7.704,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724631110001090
97
92003274264110001090
840 141010 UNN4672015000040
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
112.500,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724631110001090
97
13003274726110001090
840 141010 UNN4672015000041
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
420.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724631110001090
97
94003274729310001090
840 141010 UNN4672015000042
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001539763 76
SSOB BEČEJ- poseban namenski račun
BEČEJ
208
16.085,00
0
1
1
0
263 Ostali transferi
97
79083724819910001810
97
49832664212110001810
840 141010 UNN4672015000043
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001539763 76
SSOB BEČEJ- poseban namenski račun
BEČEJ
208
14.081,00
0
1
1
0
263 Ostali transferi
97
79083724819910001810
97
44832664213110001810
840 141010 UNN4672015000044
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001539763 76
SSOB BEČEJ- poseban namenski račun
BEČEJ
208
2.470,00
0
1
1
0
263 Ostali transferi
97
79083724819910001810
97
39832664214110001810
840 141010 UNN4672015000045
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001539763 76
SSOB BEČEJ- poseban namenski račun
BEČEJ
208
8.340,00
0
1
1
0
263 Ostali transferi
97
79083724819910001810
97
500832664231310001810
840 141010 UNN4672015000046
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001539763 76
SSOB BEČEJ- poseban namenski račun
BEČEJ
208
263 Ostali transferi
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
14.890,00
0
1
1
0
97
79083724819910001810
97
95832664261110001810
840 141010 UNN4672015000047
62
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
621
12:54
10/10/14
1
12:54:21
622
12:54
10/10/14
1
12:54:46
623
12:55
10/10/14
1
12:55:13
624
12:55
10/10/14
1
12:55:30
625
12:55
10/10/14
1
12:55:47
626
12:56
10/10/14
1
12:56:07
627
12:56
10/10/14
1
12:56:28
628
12:56
10/10/14
1
12:56:48
629
13:01
10/10/14
1
13:01:04
630
13:47
10/10/14
1
13:47:54
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000439667 36
GERONTOLOŠKI CENTAR"BEČEJ"-SO.PRI.
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
38.414,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724728110001090
97
16002064728110001090
840 141010 UNN4672015000048
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000439667 36
GERONTOLOŠKI CENTAR"BEČEJ"-SO.PRI.
BEČEJ
601
21.439,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724728110001090
97
1602064728110001090
840 141010 UNN4672015000049
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
2.911,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
57083724942120001473
97
32100564212110001473
840 141010 UNN4672015000050
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
1.574,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
23083724942130001473
97
27100564213110001473
840 141010 UNN4672015000051
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
5.038,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
86083724942140001473
97
22100564214110001473
840 141010 UNN4672015000052
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
4.264,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
42083724942210001473
97
84100564221110001473
840 141010 UNN4672015000053
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10.700,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
85083724942340001473
97
19100564234110001473
840 141010 UNN4672015000054
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
9.914,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
40083724942610001473
97
78100564261110001473
840 141010 UNN4672015000055
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
578,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141010 BUD0100000000165
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000001743 40
JVP "VODE VOJVODINE"-SR.PR.IZ BUDŽ.
NOVI SAD
581
263 Ostali transferi
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
500.000,00
0
1
1
0
97
0
92083724512910007620
4/114
840 141010 UNN4672011000056
63
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
631
13:49
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:51:37
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:53:22
632
13:50
10/10/14
Изнoс
Износ
провизије
7.786,84
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
1
97
27083724222110001110
141010_188549_MT103 M1410100001137460
0 643705000000000
286 Kupoprodaja deviza
840 141010 UNN4672015000141
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001562845 88
MF-UT-PRIH.DIREK.KORIS.BUDŽ.SRED.RS
BEOGRAD
601
540,00
0
1
1
0
298 Tarifa Uprave za trezor
1
13:50:02
633
13:50
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:51:37
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:53:22
634
13:50
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:51:37
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:53:22
635
13:51
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:51:37
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:53:22
636
13:51
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:51:37
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:53:22
637
13:51
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:51:37
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:53:22
638
13:51
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:53:39
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:54:58
639
13:51
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:53:39
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:54:58
640
13:52
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:53:39
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:54:58
97
22083724211110001130
97
29105230401110742321
840 141010 UNN4672011000057
7.786,84
0
1
6
1
97
27083724222110001110
141010_188795_MT103 M1410100001137461
0 6437050000000000
286 Kupoprodaja deviza
840 141010 UNN4672015000142
7.786,84
0
1
6
1
97
27083724222110001110
141010_188825_MT103 M1410100001137464
0 6437050000000000
286 Kupoprodaja deviza
840 141010 UNN4672015000143
500,00
0
1
6
1
97
70083724211210001130
141010_188835_MT103 M1410100001137468
0 6-437050-000000000
286 Kupoprodaja deviza
840 141010 UNN4672011000058
15.573,69
0
1
6
1
97
27083724222110001110
141010_188838_MT103 M1410100001137469
0 6437050000000000
286 Kupoprodaja deviza
840 141010 UNN4672015000144
500,00
0
1
6
1
97
70083724211210001130
141010_188915_MT103 M1410100001137472
0 6-437050-000000000
286 Kupoprodaja deviza
840 141010 UNN4672011000059
500,00
0
1
6
1
97
70083724211210001130
141010_188963_MT103 M1410100001137547
0 6-437050-000000000
286 Kupoprodaja deviza
840 141010 UNN4672011000060
7.786,84
0
1
6
1
97
27083724222110001110
141010_188964_MT103 M1410100001137550
0 6437050000000000
286 Kupoprodaja deviza
286 Kupoprodaja deviza
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141010 UNN4672015000145
500,00
0
1
6
1
97
70083724211210001130
141010_188972_MT103 M1410100001137551
0 6-437050-000000000
840 141010 UNN4672011000061
64
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
641
13:52
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:53:39
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:54:58
642
13:52
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:53:39
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:54:58
643
13:52
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:53:39
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:54:58
644
13:52
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:53:39
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:54:58
645
13:53
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:53:39
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:54:58
646
13:53
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:53:39
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:54:58
647
13:53
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:55:42
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:56:58
648
13:53
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:55:42
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:56:58
649
13:54
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:55:42
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:56:58
650
13:54
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:55:42
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:56:58
Изнoс
Износ
провизије
4.911,70
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
1
97
27083724222110001110
141010_189019_MT103 M1410100001137552
0 6437050000000000
286 Kupoprodaja deviza
840 141010 UNN4672015000146
500,00
0
1
6
1
97
70083724211210001130
141010_189025_MT103 M1410100001137553
0 6-437050-000000000
286 Kupoprodaja deviza
840 141010 UNN4672011000062
500,00
0
1
6
1
97
70083724211210001130
141010_189035_MT103 M1410100001137555
0 6-437050-000000000
286 Kupoprodaja deviza
840 141010 UNN4672011000063
7.786,84
0
1
6
1
97
27083724222110001110
141010_189240_MT103 M1410100001137556
0 6437050000000000
286 Kupoprodaja deviza
840 141010 UNN4672015000147
4.911,70
0
1
6
1
97
27083724222110001110
141010_189253_MT103 M1410100001137557
0 643705000000000
286 Kupoprodaja deviza
840 141010 UNN4672015000148
500,00
0
1
6
1
97
70083724211210001130
141010_189362_MT103 M1410100001137558
0 6-437050-000000000
298 Tarifa Uprave za trezor
840 141010 UNN4672011000064
500,00
0
1
6
1
97
70083724211210001130
141010_189388_MT103 M1410100001137646
0 6-437050-000000000
298 Tarifa Uprave za trezor
840 141010 UNN4672011000065
500,00
0
1
6
1
97
70083724211210001130
141010_189404_MT103 M1410100001137651
0 6-437050-000000000
298 Tarifa Uprave za trezor
840 141010 UNN4672011000066
13.594,63
0
1
6
1
97
27083724222110001110
141010_189614_MT103 M1410100001137652
0 6437050000000000
286 Kupoprodaja deviza
298 Tarifa Uprave za trezor
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141010 UNN4672015000149
500,00
0
1
6
1
97
70083724211210001130
141010_189632_MT103 M1410100001137654
0 6-437050-000000000
840 141010 UNN4672011000067
65
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
651
13:54
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
13:55:42
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
13:56:58
652
14:10
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10/10/14
14:19:47
170 0050012031000 76
SZILVIA ULIJAN PR REST.DOM.KUH.KAFE
BECEJ
170
1
14:21:05
653
15:01
10/10/14
1
15:01:11
654
17:20
10/10/14
1
17:20:49
655
18:55
10/10/14
1
18:55:40
656
08:36
13/10/14
1
08:36:27
657
08:37
13/10/14
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
1
7.810,00
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
0
1
6
2
340,00
0
1
1
0
238,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
34083714237111101110
840 141010 UNN4672011000071
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141010 BUD0500000000168
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
43.332,65
0
1
1
0
141010
97
24083714211110001112
97
1510523000074232101
840 141013 TAR1 387726
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
407,50
0
1
1
0
141010
09:31
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
13/10/14
09:32:09
325 9500700023437 15
MA?ARSKO KULTURNO DRU?TVOPETEFI ?AN
BE?EJ
325
1
09:33:22
659
09:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
13/10/14
09:34:13
355 0000001008934 17
DOO BE?EJPREVOZ BE?EJ
BE?EJ
355
1
09:35:27
660
09:33
97
79083724211110001111
97
1510523000074232101
840 141013 TAR1 394727
400.000,00
0
1
6
1
97
49083724819910001820
141013_040920_MT103 M1410130001148216
97 51829244819910001820
263 Ostali transferi
840 141013 UNN4672011000001
1.031.956,00
0
1
6
1
97
96083724727180001912
141013_041941_MT103 M1410130001148323
0 USL 14 1740
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141013 UNN4672011000002
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000009295763 48
DOO BEČEJ PREVOZ BEČEJ-nam rač
BEČEJ
208
263 Ostali transferi
97
840 141010 BUD0300000000158
840 0000000138640 47
PR=163000.00
27083724222110001110
840 141010 BUD0200000000163
840 0000000138640 47
298 NA= 1
97
141010_001125_MT102 M1410100001138426
0 163
298 Raspored sredstva - tarifa
PR=19291374.65
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141010 ZBR0000000001125
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
298 NA= 126
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
141010_189729_MT103 M1410100001137655
0 6437050000000000
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000138640 47
658
09:33:57
9.428,07
Ста
840 141010 UNN4672015000150
08:37:00
1
Износ
провизије
Акт
286 Kupoprodaja deviza
1
13/10/14
Изнoс
34.797,00
0
1
1
0
97
0
55083724511910001620
08/2014
840 141013 UNN4672011000003
66
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
661
09:35
13/10/14
1
09:35:36
662
09:36
13/10/14
1
09:36:14
663
09:36
13/10/14
1
09:36:44
664
09:37
13/10/14
1
09:37:45
665
09:38
13/10/14
1
09:38:33
666
09:39
13/10/14
1
09:39:51
667
09:40
13/10/14
1
09:40:40
668
09:41
13/10/14
1
09:41:24
669
13:06
13/10/14
1
13:06:21
670
15:01
13/10/14
1
15:01:08
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
84.092,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
42083724941310001911
97
07083834131510001911
840 141013 UNN4672011000004
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
125.984,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
22083724941430001911
97
46083834143110001911
840 141013 UNN4672011000005
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
72.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
95083724942350001911
97
86083834235990001911
840 141013 UNN4672011000006
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
16.383,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
36083724942510001911
97
20083834251130001911
840 141013 UNN4672011000007
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
43.124,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
02083724942520001911
97
92083834252250001911
840 141013 UNN4672011000008
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
3.711,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
84083724942610001911
97
38083834261110001911
840 141013 UNN4672011000009
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
677.387,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
40083724942680001911
97
51083834268210001911
840 141013 UNN4672011000010
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
33.411,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
06021004161110001920
840 141013 UNN4672011000011
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
442,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141013 BUD0100000000165
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
442,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141013 BUD0200000000164
67
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
671
15:33
13/10/14
1
15:33:00
672
15:33
13/10/14
1
15:33:00
673
17:20
13/10/14
1
17:20:53
674
18:54
13/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000711147843 13
POREZ NA ZEMLJISTE
BEOGRAD
840
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000741534843 98
NAK.-KORIS.GRADJ.ZEMLJIŠTA
BEOGRAD
840
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
275 0010220482633 40
DRUTVO ZA PROMET NAFTNIH DERIVATA L
BEOGRAD-NO
275
1
12:15:12
676
12:26
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
14/10/14
12:33:16
275 0010220482633 40
DRUTVO ZA PROMET NAFTNIH DERIVATA L
BEOGRAD-NO
275
1
12:35:41
677
13:01
15:33:09
679
17:20
14/10/14
1
17:20:56
680
19:00
14/10/14
1
19:00:14
1
1
Под. за рекламацију
0
47.049,53
0
1
1
0
340,00
0
1
1
0
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 0000000138640 47
1
0
59083717111470001000
97
56208
97
48083717415340001000
97
56208
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141013 BUD0500000000167
76.787,43
0
1
6
2
840 141014 ZBR0000000000710
10.416,77
0
1
6
2
840 141014 ZBR0000000000769
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
93083714264111101110
840 141014 UNN4672011000053
97
59083714264121101110
141014_000769_MT102 M1410140001186667
0 934021724
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000138640 47
97
141014_000710_MT102 M1410140001185504
0 934021787
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
612,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 141014 UNN4672011000054
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141014 BUD0100000000165
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141014 BUD0300000000163
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141014 BUD0400000000158
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
97
840 141013 BUD0300000000161
12:13:51
15:33
Под. за рекл. збирног
298 Raspored sredstva - tarifa
12:13
14/10/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141013 UNN4670089000276
14/10/14
678
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
675
13:01:17
195.528,26
Ста
840 141013 UNN4670089000273
18:54:38
1
Износ
провизије
Акт
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
1
14/10/14
Изнoс
68,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141014 BUD0600000000168
68
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
681
10:33
15/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001562845 88
MF-UT-PRIH.DIREK.KORIS.BUDŽ.SRED.RS
BEOGRAD
601
10:33:31
682
10:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
15/10/14
10:35:26
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
10:39:13
683
10:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
15/10/14
10:40:59
980 0000000000707 49
RACHUN SEKTORA ZA POSLOVE TREZORA
BEOGRAD
980
1
10:42:55
684
10:37
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
15/10/14
10:39:31
880 0000000000030 81
P.E. - po osnovu transakcija Sektor
BEOGRAD
880
1
10:40:59
685
10:38
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
15/10/14
10:40:59
980 0000000000707 49
RACHUN SEKTORA ZA POSLOVE TREZORA
BEOGRAD
980
1
10:42:55
686
13:01
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
BEČEJ
208
Beograd
160
1
13:06:55
688
15:01
19:47
1
19:47:22
0
1
6
1
200,69
0
1
6
2
31.057,00
22083724211110001130
97
29105230401110742321
97
27083724222110001110
97
96083724441110001110
0
1
6
1
840 141015 UNN4672011000051
97
27083724222110001110
141015_081707_MT103 M1410150001207885
0 6-437055-100129961
217,41
0
1
6
2
97
96083724441110001110
141015_000475_MT102 M1410150001208031
0 266-715111-000000000
578,00
0
1
1
0
840 141015 UNN4672011000053
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141015 BUD0100000000165
30.179,92
0
1
6
1
97
81083724414110001160
141015_257868_MT103 M1410150001222704
97 5825510242013007360
272 Aktivna kamata
840 141015 UNN4672011000097
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
510,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141015 BUD0200000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
340,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141015 BUD0300000000162
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
97
141015_000475_MT102 M1410150001208031
0 266-715111-000000000
298 Raspored sredstva - tarifa
Banca Intesa A.D.- Beograd-ziro rac
15/10/14
Под. за рекламацију
0
840 141015 ZBR0000000000475
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
690
1
141015_064187_MT103 M1410150001207546
0 6-437055-100129961
286 Kupoprodaja deviza
908 0000000016001 87
17:21:01
1
840 141015 UNN4672011000052
840 0000000138640 47
1
0
286 Kupoprodaja deviza
13:05:20
17:21
Под. за рекл. збирног
840 141015 ZBR0000000000475
13:04
15/10/14
28.668,00
286 Kupoprodaja deviza
15/10/14
689
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141015 UNN4672011000050
687
15:01:07
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
286 Kupoprodaja deviza
13:01:16
1
108,00
Ста
840 141015 UNN4672011000049
1
15/10/14
Износ
провизије
Акт
298 Tarifa Uprave za trezor
1
15/10/14
Изнoс
102,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141015 BUD0500000000168
69
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
691
13:01
16/10/14
1
13:01:07
692
13:31
16/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001562845 88
MF-UT-PRIH.DIREK.KORIS.BUDŽ.SRED.RS
BEOGRAD
601
13:31
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
16/10/14
13:33:21
360 0000000001678 10
KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG
Novi Sad
360
1
14:47:31
694
13:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000714511843 87
POREZ NA UPOTREBU MOT.VOZILA
BEOGRAD
840
13:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
13:33:21
980 0000000000333 07
ZIN - uplata za lichne karte i paso
BEOGRAD -
980
1
14:47:30
696
13:33
1
13:33:30
698
15:01
16/10/14
1
15:01:00
699
17:20
16/10/14
1
17:20:59
700
18:50
16/10/14
1
18:50:08
0
1
1
Под. за рекламацију
0
0
1
1
0
11.702,00
10.350,00
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
75083724211112101130
97
29105230401110742321
0
1
6
2
97
21083724215122101130
0
1
1
0
840 141016 UNN4672015000030
97
31083724821312101130
97
56208
840 141016 UNN4672015000031
236,00
0
1
6
2
840 141016 ZBR0000000001466
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000039849 85
MUP SRBIJE-POLIC. UPRAVA-PROL.RAČUN
NOVI SAD
601
97
31083724821312101130
141016_001466_MT102 M1410160001262382
0 081218
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
204,00
0
1
1
0
840 141016 UNN4672015000032
97
0
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
31083724821312101130
106000410
840 141016 UNN4672015000033
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000714513843 04
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
2.000,00
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
74083724822412101130
97
56208
840 141016 UNN4672015000034
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
204,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141016 BUD0200000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
238,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141016 BUD0300000000158
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
97
141016_001463_MT102 M1410160001262382
0 181612623
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
16/10/14
13:33
Под. за рекл. збирног
840 141016 ZBR0000000001463
695
16/10/14
135,00
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
13:32:35
697
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141016 UNN4672015000029
1
13:33:07
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
693
1
510,00
Ста
840 141016 BUD0100000000164
13:31:02
16/10/14
Износ
провизије
Акт
298 Raspored sredstva - tarifa
1
16/10/14
Изнoс
102,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141016 BUD0500000000168
70
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
701
12:04
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
17/10/14
12:06:22
275 0000220029933 93
DRU?TVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
BEOGRAD-NO
275
1
12:06:52
702
13:01
17/10/14
1
13:01:11
703
15:01
17/10/14
1
15:01:43
704
17:20
17/10/14
1
17:20:52
705
18:31
17/10/14
1
18:31:40
706
13:01
20/10/14
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
6
Под. за рекламацију
1
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
646,00
0
1
1
0
306,00
0
1
1
0
204,00
0
1
1
0
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
37083724512910013620
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141017 BUD0500000000168
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
612,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
JP POSTA SRBIJE RJ POST.SAO. NOVI
NOVI SAD
200
1
14:11:24
708
14:05
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
20/10/14
14:05:59
200 0041740102000 52
JP POSTA SRBIJE RJ POST.SAO. NOVI
NOVI SAD
200
1
14:07:34
709
15:01
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141020 BUD0100000000165
50.000,00
0
1
6
2
97
55083724214142101130
141020_001574_MT102 M1410200001316895
97 8114212200061711
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141020 ZBR0000000001574
250.000,00
0
1
6
1
840 141020 UNN4672015000001
97
11083724214212101130
141020_296987_MT103 M1410200001316730
97 2914212200061211
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141020 UNN4672015000002
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
306,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141020 BUD0200000000163
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
97
141017_120373_MT103 M1410170001278834
0 00482
840 141017 BUD0300000000159
200 0041740102000 52
17:20:54
1
298 Raspored sredstva - tarifa
840 0000000138640 47
1
0
840 141017 BUD0200000000162
14:09:44
17:20
Под. за рекл. збирног
298 Raspored sredstva - tarifa
14:04
20/10/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141017 BUD0100000000165
20/10/14
710
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
298 Raspored sredstva - tarifa
707
15:01:01
1.722.000,00
Ста
840 141017 UNN4672011000001
13:01:20
1
Износ
провизије
Акт
263 Ostali transferi
1
20/10/14
Изнoс
204,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141020 BUD0300000000160
71
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
711
18:58
20/10/14
1
18:58:49
712
09:18
21/10/14
1
09:18:21
713
13:01
21/10/14
1
13:01:27
714
13:44
21/10/14
1
13:44:20
715
13:45
21/10/14
1
13:45:01
716
15:01
21/10/14
1
15:01:24
717
17:20
21/10/14
1
17:20:55
718
18:38
21/10/14
1
18:38:22
719
12:19
22/10/14
1
12:19:36
720
12:20
22/10/14
1
12:20:11
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
170,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141020 BUD0500000000168
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
PR=3933485.01
ПНБодобрења
SWIFT порука
298 Raspored sredstva - tarifa
298 NA= 21
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
10.117,51
0
1
1
0
141020
24083714211110001112
97
1510523000074232101
840 141021 TAR1 401505
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
476,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141021 BUD0100000000166
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000711147843 13
POREZ NA ZEMLJISTE
BEOGRAD
840
3.273,89
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
59083717111470001000
97
56208
840 141021 UNN4670016000100
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
264.886,18
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
70083717111210001000
97
56208
840 141021 UNN4670016000101
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
340,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141021 BUD0200000000160
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141021 BUD0300000000160
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141021 BUD0500000000167
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
96.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
12083724942460001620
97
82083884246110001620
840 141022 UNN4672014000001
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
97
103.872,00
0
1
1
0
97
79083724942640001620
97
89083884264110001620
840 141022 UNN4672014000002
72
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
721
12:20
22/10/14
1
12:20:41
722
12:21
22/10/14
1
12:21:11
723
12:21
22/10/14
1
12:21:30
724
13:01
22/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
07083724942490001620
97
67083884249110001620
10.322,00
0
1
1
0
97
42083724941310001620
97
75083884131110001620
840 141022 UNN4672014000004
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
53.199,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
41083724941510001620
97
72083884151110001620
840 141022 UNN4672014000005
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
408,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
13:25
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
22/10/14
13:30:03
310 0000000000011 83
TELEKOM SRBIJA PREDUZECE ZA TELEKOM
Beograd (P
310
1
13:32:22
726
13:26
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
22/10/14
13:30:03
310 0000000000011 83
TELEKOM SRBIJA PREDUZECE ZA TELEKOM
Beograd (P
310
1
13:32:22
727
13:27
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
22/10/14
13:30:03
310 0000000000011 83
TELEKOM SRBIJA PREDUZECE ZA TELEKOM
Beograd (P
310
1
13:32:22
728
13:27
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
22/10/14
13:30:03
310 0000000000011 83
TELEKOM SRBIJA PREDUZECE ZA TELEKOM
Beograd (P
310
1
13:32:22
729
13:28
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
22/10/14
13:30:03
310 0000000000011 83
TELEKOM SRBIJA PREDUZECE ZA TELEKOM
Beograd (P
310
1
13:32:22
730
15:01
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141022 BUD0100000000164
1.558,80
0
1
6
2
840 141022 ZBR0000000000984
1.558,80
0
1
6
2
840 141022 ZBR0000000000984
1.558,80
0
1
6
2
840 141022 ZBR0000000000984
1.558,80
0
1
6
2
840 141022 ZBR0000000000984
1.558,80
0
1
6
2
840 141022 ZBR0000000000984
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
55083724214142101130
840 141022 UNN4672014000039
97
55083724214142101130
840 141022 UNN4672014000040
97
55083724214142101130
840 141022 UNN4672014000041
97
55083724214142101130
141022_000984_MT102 M1410220001365027
97 861550211043845
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
208
97
141022_000984_MT102 M1410220001365027
97 081540211003277
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
BEČEJ
840 141022 UNN4672014000038
141022_000984_MT102 M1410220001365027
97 871530211031074
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
55083724214142101130
141022_000984_MT102 M1410220001365027
97 171520211037322
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000138640 47
97
141022_000984_MT102 M1410220001365027
97 701510211041977
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
298 Raspored sredstva - tarifa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 Transferi u okviru državnih organa
725
15:01:52
298.901,00
Ста
840 141022 UNN4672014000003
13:01:02
1
Износ
провизије
Акт
262 Transferi u okviru državnih organa
1
22/10/14
Изнoс
306,00
0
1
1
0
840 141022 UNN4672014000042
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141022 BUD0200000000163
73
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
731
17:20
22/10/14
1
17:20:48
732
18:55
22/10/14
1
18:55:01
733
13:01
23/10/14
1
13:01:19
734
15:01
23/10/14
1
15:01:10
735
17:20
23/10/14
1
17:20:58
736
18:57
23/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
208
BECEJ
220
1
09:01:41
738
08:53
1
08:54:24
102,00
0
1
1
0
544,00
0
1
1
0
272,00
0
1
1
0
204,00
0
1
1
0
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BEČEJ
08:54
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141023 BUD0500000000168
126.000,00
0
1
6
2
840 141024 ZBR0000000000141
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000492664 28
USTANOVA"Đ.PREDIN BADŽA"
BEČEJ
208
97
43083725129312101130
141024_000141_MT102 M1410240001395737
0 2310
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1.008.600,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
840 141024 UNN4672011000001
97
55083724941110001810
97
38083874111110001810
840 141024 UNN4672011000002
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141024 BUD0100000000127
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000492664 28
USTANOVA"Đ.PREDIN BADŽA"
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
97
840 141023 BUD0300000000159
TJ ELEKTROSERVIS
24/10/14
Под. за рекламацију
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
740
1
840 141023 BUD0200000000161
220 0000000051686 40
08:53:51
1
298 Raspored sredstva - tarifa
840 0000000138640 47
1
0
840 141023 BUD0100000000164
08:58:58
08:53
Под. за рекл. збирног
298 Raspored sredstva - tarifa
08:51
24/10/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141022 BUD0500000000168
24/10/14
739
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
298 Raspored sredstva - tarifa
737
08:53:44
204,00
Ста
840 141022 BUD0300000000153
18:57:43
1
Износ
провизије
Акт
298 Raspored sredstva - tarifa
1
24/10/14
Изнoс
121.032,00
0
1
1
0
97
06083724941210001810
97
85083874121110001810
840 141024 UNN4672011000003
74
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
741
08:55
24/10/14
1
08:55:25
742
08:55
24/10/14
1
08:55:53
743
08:56
24/10/14
1
08:56:52
744
08:58
24/10/14
1
08:58:02
745
08:58
24/10/14
1
08:58:27
746
08:59
24/10/14
1
08:59:02
747
08:59
24/10/14
1
08:59:32
748
09:00
24/10/14
1
09:00:18
749
09:01
24/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000492664 28
USTANOVA"Đ.PREDIN BADŽA"
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
51.943,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000492664 28
USTANOVA"Đ.PREDIN BADŽA"
BEČEJ
208
7.566,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000516743 56
JP"KOMUNALAC" BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
87.267,00
0
1
1
0
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000516743 56
JP"KOMUNALAC" BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
43.633,00
0
1
1
0
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000516743 56
JP"KOMUNALAC" BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
109.100,00
0
1
1
0
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000516743 56
JP"KOMUNALAC" BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
91.633,00
0
1
1
0
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000516743 56
JP"KOMUNALAC" BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
87.267,00
0
1
1
0
45083724213250001510
18/66
45083724213250001510
75/90
97
45083724213250001510
108/19
97
45083724213250001510
107/19
840 141024 UNN4672011000010
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000516743 56
JP"KOMUNALAC" BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
282.000,00
0
1
1
0
97
0
263 Ostali transferi
45083724213250001510
106/19
840 141024 UNN4672011000011
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000516743 56
JP"KOMUNALAC" BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
315.767,00
0
1
1
0
97
0
263 Ostali transferi
249 Ostali prihodi fizičkih lica
97
0
263 Ostali transferi
09:10:49
18/60
840 141024 UNN4672011000009
840 0000000138640 47
1
97
0
263 Ostali transferi
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
45083724213250001510
840 141024 UNN4672011000008
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
97
0
263 Ostali transferi
105 0000406500018 77
75083874123110001810
840 141024 UNN4672011000007
840 0000000138640 47
840 0000000138640 47
35083724941230001810
97
0
263 Ostali transferi
09:09:01
97
840 141024 UNN4672011000006
840 0000000138640 47
09:02
80083874122110001810
0
263 Ostali transferi
24/10/14
69083724941220001810
97
840 141024 UNN4672011000005
840 0000000138640 47
750
97
840 141024 UNN4672011000004
840 0000000138640 47
09:01:38
ПНБодобрења
SWIFT порука
262 Transferi u okviru državnih organa
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
45083724213250001510
45/2
840 141024 UNN4672011000012
BEČEJ
208
105
2.000,00
0
1
6
2
97
06083724161320001110
141024_000151_MT102 M1410240001397003
97 4891000000002058659
840 141024 ZBR0000000000151
840 141024 UNN4672011000013
75
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
751
09:03
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
24/10/14
09:09:01
170 0010139866000 05
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:10:50
752
09:04
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
24/10/14
09:09:01
355 0000005015582 22
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:11:26
753
09:05
24/10/14
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
2.000,00
170
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 141024 ZBR0000000000159
208
2.000,00
355
0
1
6
2
840 141024 ZBR0000000000175
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
3.493,67
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
09:05:24
754
11:16
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
24/10/14
11:19:43
325 9300701443710 48
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
11:22:36
755
11:17
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
24/10/14
11:19:43
205 9001003783668 27
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
11:22:36
756
11:20
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:29:46
205 0000000181943 78
ADVOKAT, VISKOVIC MILAN
Baeko Petr
205
1
11:31:08
757
11:20
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
24/10/14
11:29:46
200 0000064387740 80
POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA A.D. BEO
1
11:31:08
758
11:22
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
24/10/14
11:29:46
340 0000032254330 66
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
11:31:08
759
11:22
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:29:46
165 0000000010163 14
ADVOKAT SEKULIC SNEZANA
21220BECEJ
165
1
11:31:08
760
11:23
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:29:46
200 0000068481015 67
POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA A.D. BEO
1
11:31:08
06083724161320001110
840 141024 UNN4672011000014
97
06083724161320001110
840 141024 UNN4672011000015
97
06083724161320001110
97
4891000000002058659
840 141024 UNN4672011000016
BEČEJ
208
15.000,00
325
0
1
6
2
840 141024 ZBR0000000000675
BEČEJ
208
20.000,00
205
0
1
6
2
840 141024 ZBR0000000000667
26.000,00
0
1
6
2
840 141024 ZBR0000000000698
20.000,00
200
0
1
6
2
840 141024 ZBR0000000000697
208
35.000,00
340
42083724851190001130
840 141024 UNN4672011000059
97
42083724851190001130
840 141024 UNN4672011000060
97
42083724851190001130
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000061
97
42083724851190001130
141024_000710_MT102 M1410240001406105
0 P.56/2014
263 Ostali transferi
840 141024 ZBR0000000000710
56.000,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000062
97
42083724851190001130
141024_000693_MT102 M1410240001406084
0 P.51/2014
263 Ostali transferi
840 141024 ZBR0000000000693
200
97
141024_000697_MT102 M1410240001406088
0 P.71/2014
263 Ostali transferi
BEČEJ
840 141024 UNN4672011000058
141024_000698_MT102 M1410240001406089
0 P.52/2014
263 Ostali transferi
208
42083724851190001130
141024_000667_MT102 M1410240001404687
0 P.76/2014
263 Ostali transferi
BEČEJ
97
141024_000675_MT102 M1410240001404695
0 P.79/2014
263 Ostali transferi
263 Ostali transferi
97
141024_000175_MT102 M1410240001397029
97 4891000000002058659
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 0000000138640 47
ПНБодобрења
SWIFT порука
141024_000159_MT102 M1410240001397011
97 4891000000002058659
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
20.000,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000063
97
42083724851190001130
141024_000697_MT102 M1410240001406088
0 P.58/2014
840 141024 ZBR0000000000697
840 141024 UNN4672011000064
76
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
761
11:24
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:29:46
205 1001549675977 35
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
11:31:08
762
11:25
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:29:46
165 0000000026788 94
ADVOKAT IVANA ROMIC
21220 BECE
165
1
11:31:08
763
11:27
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:29:46
165 0000000026788 94
ADVOKAT IVANA ROMIC
21220 BECE
165
1
11:31:08
764
11:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:49:52
165 0000000005084 22
TISACOOP DOO BECEJ
21220 BECE
165
1
11:51:20
765
11:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:49:53
285 2231000000015 32
MASTER CLEAN EXPRESS DOO PALIC
PALIC
285
1
11:51:20
766
11:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:49:52
160 0000000923042 09
ADVOKAT PFAU KALMAN
BEEJ
160
1
11:51:08
767
11:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:49:52
165 0000000013981 06
ADVOKAT ZLOKOLICA SLOBODAN
21220 BECE
165
1
11:51:20
768
11:48
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:49:52
165 0000000013981 06
ADVOKAT ZLOKOLICA SLOBODAN
21220 BECE
165
1
11:51:20
769
11:49
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:49:53
355 0000001015524 35
ADVOKAT OLGA MACEDONI? ?UTI?
BE?EJ
355
1
11:51:20
770
11:50
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:59:58
355 0003200369159 84
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
12:01:23
Изнoс
Износ
провизије
46.000,00
205
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 141024 ZBR0000000000698
46.000,00
97
42083724851190001130
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000065
97
42083724851190001130
141024_000693_MT102 M1410240001406084
0 P.78/2014
263 Ostali transferi
840 141024 ZBR0000000000693
46.000,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000066
97
42083724851190001130
141024_000693_MT102 M1410240001406084
0 P.66/2014
263 Ostali transferi
840 141024 ZBR0000000000693
2.212,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000067
97
42083724237112101130
141024_000764_MT102 M1410240001406960
0 33926
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000000764
5.640,14
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000071
97
13083724236122101130
141024_000780_MT102 M1410240001406976
0 1297
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000000780
46.000,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000072
97
42083724851190001130
141024_000760_MT102 M1410240001406956
0 P.68/2014
263 Ostali transferi
840 141024 ZBR0000000000760
46.000,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000073
97
42083724851190001130
141024_000764_MT102 M1410240001406960
0 P.80/20141
263 Ostali transferi
840 141024 ZBR0000000000764
46.000,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000074
97
42083724851190001130
141024_000764_MT102 M1410240001406960
0 P.85/2014
263 Ostali transferi
840 141024 ZBR0000000000764
46.000,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000075
97
42083724851190001130
141024_000787_MT102 M1410240001406983
0 P.75/2014
263 Ostali transferi
840 141024 ZBR0000000000787
355
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
141024_000698_MT102 M1410240001406089
0 P.77/2014
263 Ostali transferi
263 Ostali transferi
Акт
30.000,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000076
97
42083724851190001130
141024_000827_MT102 M1410240001407608
0 P.88/2014
840 141024 ZBR0000000000827
840 141024 UNN4672011000077
77
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
771
11:51
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:59:58
325 9500700006496 10
JAVNO PREDUZE?E ZA KOMUNALNE USLUGE
BE?EJ
325
1
12:01:22
772
11:52
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
24/10/14
11:59:58
355 0000005431241 77
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
12:01:23
773
11:53
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
24/10/14
11:59:58
265 0000000356899 93
RAIFFEISENBANK A.D BEOGRAD
1
12:01:22
774
11:55
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:59:56
105 0000000031340 02
JAVNO PREDUZE?E TOPLANA BE?EJ
Be?ej
105
1
12:00:58
775
11:55
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:59:56
105 0000000031340 02
JAVNO PREDUZE?E TOPLANA BE?EJ
Be?ej
105
1
12:00:58
776
11:56
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:59:58
325 9500700006496 10
JAVNO PREDUZE?E ZA KOMUNALNE USLUGE
BE?EJ
325
1
12:01:22
777
11:57
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:59:57
165 0000000005084 22
TISACOOP DOO BECEJ
21220 BECE
165
1
12:00:58
778
11:58
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:59:56
155 0000000019423 38
ADRESA-CENTAR 021 DOO ZA UGOSTITELJ
NOVI SAD -
155
1
12:00:58
779
11:58
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:59:56
155 0000000019423 38
ADRESA-CENTAR 021 DOO ZA UGOSTITELJ
NOVI SAD -
155
1
12:00:58
780
11:59
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
11:59:58
325 9500700006496 10
JAVNO PREDUZE?E ZA KOMUNALNE USLUGE
BE?EJ
325
1
12:01:22
Изнoс
Износ
провизије
1.960,00
Ста
208
50.000,00
355
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 141024 ZBR0000000000827
208
97
10083714261311101110
840 141024 UNN4672011000078
97
42083724851190001130
141024_000827_MT102 M1410240001407608
0 P.90/2014
263 Ostali transferi
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141024 ZBR0000000000823
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
141024_000823_MT102 M1410240001407604
0 186
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
30.000,00
265
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000079
97
42083724851190001130
141024_000817_MT102 M1410240001407597
0 P.89/2014
263 Ostali transferi
840 141024 ZBR0000000000817
78.496,70
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000080
97
79083724212252101130
141024_000793_MT102 M1410240001407568
0 5310830
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000000793
969,97
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000081
97
79083724212252101130
141024_000793_MT102 M1410240001407568
0 8310806
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000000793
1.960,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000082
97
10083714261311101110
141024_000823_MT102 M1410240001407604
0 181
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000000823
66.683,71
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000083
97
34083714237111101110
141024_000804_MT102 M1410240001407580
0 33925
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000000804
4.302,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000084
97
34083714237111101110
141024_000797_MT102 M1410240001407572
0 19
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000000797
3.945,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000085
97
34083714237111101110
141024_000797_MT102 M1410240001407572
0 20
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
Акт
840 141024 ZBR0000000000797
1.960,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000086
97
10083714261311101110
141024_000823_MT102 M1410240001407604
0 166
840 141024 ZBR0000000000823
840 141024 UNN4672011000087
78
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
781
11:59
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
12:10:00
165 0000000005084 22
TISACOOP DOO BECEJ
21220 BECE
165
1
12:31:39
782
12:01
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
12:10:00
160 0000000069905 75
PARKING SERVIS JKP ZA JAVNE GARA?E
BEOGRAD-PA
160
1
12:10:50
783
12:02
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
12:10:01
340 0000000033817 38
JKP PARKING SERVIS NOVI SAD
NOVI SAD
340
1
12:11:13
784
12:21
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
12:30:13
220 0000000086048 65
IKEBANA
BECHEJ
220
1
12:35:06
785
12:22
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
12:30:13
220 0000000086048 65
IKEBANA
BECHEJ
220
1
12:35:06
786
12:23
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
12:30:12
160 0000000920269 83
TIHAMER BALINT PR,SUR RESTORAN DOMA
BE?EJ
160
1
12:35:06
787
12:23
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
12:30:12
160 0000000920269 83
TIHAMER BALINT PR,SUR RESTORAN DOMA
BE?EJ
160
1
12:35:06
788
12:24
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
12:30:13
165 0000000028699 84
SPORT 4
21220 BECE
165
1
12:35:06
789
12:24
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
12:30:13
165 0000000028699 84
SPORT 4
21220 BECE
165
1
12:35:06
790
12:24
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
12:30:13
165 0000000028699 84
SPORT 4
21220 BECE
165
1
12:35:06
Изнoс
Износ
провизије
5.912,80
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
34083714237111101110
141024_000846_MT102 M1410240001408673
0 27
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000000846
1.870,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000088
97
32083714221991101110
141024_000843_MT102 M1410240001407910
0 03-81-4762040
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000000843
900,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000089
97
32083714221991101110
141024_000862_MT102 M1410240001407933
97 731650431
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000000862
400,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000090
97
97083714237121101110
141024_000942_MT102 M1410240001409083
0 195
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000000942
800,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000091
97
97083714237121101110
141024_000942_MT102 M1410240001409083
0 91
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000000942
7.520,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000092
97
34083714237111101110
141024_000933_MT102 M1410240001409069
0 1
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000000933
12.080,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000093
97
34083714237111101110
141024_000933_MT102 M1410240001409069
0 34
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000000933
3.170,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000094
97
34083714237111101110
141024_000936_MT102 M1410240001409073
0 311
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000000936
2.250,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000095
97
34083714237111101110
141024_000936_MT102 M1410240001409073
0 310
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
Акт
840 141024 ZBR0000000000936
2.880,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672011000096
97
34083714237111101110
141024_000936_MT102 M1410240001409073
0 303
840 141024 ZBR0000000000936
840 141024 UNN4672011000097
79
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
791
13:01
24/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
510,00
Акт
Ста
13:01:11
792
13:16
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:16:10
275 0000220016617 77
SZTR LUCAR MAKLENOVI MARIJANA PREDU
NOVI SAD -
275
1
13:17:13
793
13:16
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:14
340 0000011410887 24
VLADIMIR CVETKOVIC PR
BECEJ
340
1
13:27:05
794
13:16
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:13
220 0000000051686 40
TJ ELEKTROSERVIS
BECEJ
220
1
13:27:05
795
13:17
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:13
220 0000000051686 40
TJ ELEKTROSERVIS
BECEJ
220
1
13:27:05
796
13:17
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:13
170 0000000001417 31
N-COPY D.O.O DRUSTVO ZA TRGOVINU I
21000 NOV
170
1
13:27:05
797
13:17
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:13
170 0000000001417 31
N-COPY D.O.O DRUSTVO ZA TRGOVINU I
21000 NOV
170
1
13:27:05
798
13:18
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:13
220 0000000051686 40
TJ ELEKTROSERVIS
BECEJ
220
1
13:27:05
799
13:19
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:14
845 0000000243849 27
EPS SNABDEVANJE UPRAVA (KOMER.SNAB)
BEOGRAD
845
1
13:27:05
800
13:20
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:14
845 0000000243849 27
EPS SNABDEVANJE UPRAVA (KOMER.SNAB)
BEOGRAD
845
1
13:27:05
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141024 BUD0200000000165
7.190,00
0
1
6
2
97
64083724252112101130
141024_001125_MT102 M1410240001413978
0 412
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000001125
4.888,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672014000002
97
88083724251192101130
141024_001164_MT102 M1410240001414768
0 56
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000001164
9.360,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672014000003
97
59083724251172101130
141024_001154_MT102 M1410240001414756
0 224
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000001154
2.898,72
0
1
6
2
840 141024 UNN4672014000004
97
59083724251172101130
141024_001154_MT102 M1410240001414756
0 222
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000001154
5.736,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672014000005
97
19083724261112101130
141024_001149_MT102 M1410240001414751
0 1306029
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000001149
6.324,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672014000006
97
19083724261112101130
141024_001149_MT102 M1410240001414751
0 1306180
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000001149
7.320,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672014000007
97
59083724251172101130
141024_001154_MT102 M1410240001414756
0 223
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000001154
80.672,68
0
1
6
2
840 141024 UNN4672014000008
97
70083724212112101130
141024_001169_MT102 M1410240001414773
97 5440110809821408
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
ПНБодобрења
SWIFT порука
298 Raspored sredstva - tarifa
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141024 ZBR0000000001169
10.307,43
0
1
6
2
840 141024 UNN4672014000009
97
70083724212112101130
141024_001169_MT102 M1410240001414773
97 2140110762411408
840 141024 ZBR0000000001169
840 141024 UNN4672014000010
80
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
801
13:20
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:13
165 0000000005084 22
TISACOOP DOO BECEJ
21220 BECE
165
1
13:27:05
802
13:20
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:13
205 0000000149622 41
INKO NATIONAL DOO PPTU VRBAS
Vrbas
205
1
13:27:05
803
13:21
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:13
160 0000000777777 80
C.A.R.P. DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOV
NOVI SAD -
160
1
13:27:05
804
13:21
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:13
160 0000000377772 11
JOVANA MATI? PR TRGOVINSKA RADNJA M
BE?EJ
160
1
13:27:05
805
13:21
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:13
165 0000000005084 22
TISACOOP DOO BECEJ
21220 BECE
165
1
13:27:05
806
13:21
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:13
265 1630310004290 49
PRIVREDNO DRU?TVO ZA PRAVNO SOFTVER
NOVI SAD
265
1
13:27:05
807
13:22
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:13
160 0000000212543 28
PIXEL DOO NOVI SAD
NOVI SAD
160
1
13:27:05
808
13:22
24/10/14
Ста
27.000,00
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
42.084,00
0
1
6
2
51.929,58
0
1
6
2
840 141024 ZBR0000000001146
50.535,70
0
1
6
2
840 141024 ZBR0000000001148
59.565,00
0
1
6
2
840 141024 ZBR0000000001157
236.868,00
0
1
6
2
840 141024 ZBR0000000001146
601
10.041,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
13:22
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:13
160 0000000212543 28
PIXEL DOO NOVI SAD
NOVI SAD
160
1
13:27:05
810
13:22
97
19083724261112101130
840 141024 UNN4672014000013
97
19083724261112101130
840 141024 UNN4672014000014
97
42083724237112101130
840 141024 UNN4672015000001
97
26083724214122101130
840 141024 UNN4672014000015
97
78083724252222101130
840 141024 UNN4672014000016
97
38083724631110001912
97
21014364212210001912
840 141024 UNN4672015000002
88.620,00
0
1
6
2
840 141024 ZBR0000000001146
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001569660 13
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"
BEČEJ
601
97
19083724261112101130
141024_001146_MT102 M1410240001414748
0 735
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000138640 47
262 Transferi u okviru državnih organa
840 141024 UNN4672014000012
141024_001146_MT102 M1410240001414748
0 735
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
BEČEJ
81083724268112101130
141024_001157_MT102 M1410240001414759
0 14031987
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"
97
141024_001148_MT102 M1410240001414750
0 33876
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000001569660 13
840 141024 UNN4672014000011
141024_001146_MT102 M1410240001414748
97 780039
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
208
42083724237112101130
141024_001146_MT102 M1410240001414748
0 2399
840 141024 ZBR0000000001146
BEČEJ
97
141024_001152_MT102 M1410240001414754
0 1013
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 141024 ZBR0000000001152
840 0000000138640 47
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
141024_001148_MT102 M1410240001414750
0 33915
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
809
13:22:46
11.038,50
Акт
840 141024 ZBR0000000001148
13:22:29
1
Износ
провизије
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1
24/10/14
Изнoс
12.233,00
0
1
1
0
840 141024 UNN4672014000017
97
38083724631110001912
97
65014364213110001912
840 141024 UNN4672015000003
81
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
811
13:23
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:13
160 0000000212543 28
PIXEL DOO NOVI SAD
NOVI SAD
160
1
13:27:05
812
13:23
24/10/14
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001569660 13
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"
BEČEJ
601
13:23
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:13
160 0000000212543 28
PIXEL DOO NOVI SAD
NOVI SAD
160
1
13:27:05
814
13:23
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001569660 13
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"
BEČEJ
601
13:23
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
13:26:13
160 0000000212543 28
PIXEL DOO NOVI SAD
NOVI SAD
160
1
13:27:05
816
13:23
1
13:24:16
818
13:24
24/10/14
1
13:24:41
819
13:25
24/10/14
0
1
6
Под. за рекламацију
2
900,00
0
1
1
0
105.600,00
31.679,00
30083725122212101130
840 141024 UNN4672014000018
97
38083724631110001912
97
26014364214120001912
0
1
6
2
97
93083725122222101130
0
1
1
0
840 141024 UNN4672014000019
97
38083724631110001912
97
06014364215210001912
840 141024 UNN4672015000005
95.400,00
0
1
6
2
840 141024 ZBR0000000001146
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001569660 13
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"
BEČEJ
601
97
31083725151112101130
141024_001146_MT102 M1410240001414748
0 735
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
3.200,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
840 141024 UNN4672014000020
97
38083724631110001912
97
30014364251150001912
840 141024 UNN4672015000006
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001569660 13
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"
BEČEJ
601
4.872,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
12014364252810001912
840 141024 UNN4672015000007
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001569660 13
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"
BEČEJ
601
443,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
91014364266110001912
840 141024 UNN4672015000008
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001569660 13
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"
BEČEJ
601
2.085,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
1
13:25:20
820
13:25
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:26:13
170 0050012031000 76
SZILVIA ULIJAN PR REST.DOM.KUH.KAFE
BECEJ
170
1
13:27:05
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
97
141024_001146_MT102 M1410240001414748
0 735
262 Transferi u okviru državnih organa
24/10/14
13:24
Под. за рекл. збирног
840 141024 ZBR0000000001146
815
24/10/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
141024_001146_MT102 M1410240001414748
0 735
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
13:23:39
817
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141024 UNN4672015000004
1
13:23:58
Ста
262 Transferi u okviru državnih organa
813
1
51.840,00
Акт
840 141024 ZBR0000000001146
13:23:18
24/10/14
Износ
провизије
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1
24/10/14
Изнoс
97
38083724631110001912
97
76014364269110001912
840 141024 UNN4672015000009
7.130,00
0
1
6
2
97
34083714237111101110
141024_001149_MT102 M1410240001414751
0 174
840 141024 ZBR0000000001149
840 141024 UNN4672015000010
82
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
821
13:26
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:36:15
165 0000000028699 84
SPORT 4
21220 BECE
165
1
14:46:46
822
13:26
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:36:15
160 0000000920019 57
DOO ZA NOVINSKO-IZDAVA?KU DELATNOST
Novi Sad
160
1
13:36:58
823
13:26
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:36:15
205 0000000125833 16
PROLETER AD
Becej
205
1
13:36:58
824
13:27
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:36:15
325 9500700006496 10
JAVNO PREDUZE?E ZA KOMUNALNE USLUGE
BE?EJ
325
1
13:36:58
825
13:27
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:36:15
325 9500700006496 10
JAVNO PREDUZE?E ZA KOMUNALNE USLUGE
BE?EJ
325
1
13:36:58
826
13:27
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:36:15
325 9500700006496 10
JAVNO PREDUZE?E ZA KOMUNALNE USLUGE
BE?EJ
325
1
13:36:58
827
13:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:49:40
160 0000000010485 49
CONTINENTAL-BE?EJ EXPORT-IMPORT, ZA
BE?EJ
160
1
13:50:43
828
13:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:49:40
160 0000000010485 49
CONTINENTAL-BE?EJ EXPORT-IMPORT, ZA
BE?EJ
160
1
13:50:43
829
13:48
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:49:40
160 0000000212543 28
PIXEL DOO NOVI SAD
NOVI SAD
160
1
13:50:43
830
13:48
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
24/10/14
13:49:40
105 0000000031340 02
JAVNO PREDUZE?E TOPLANA BE?EJ
Be?ej
105
1
13:50:43
Изнoс
Износ
провизије
8.100,00
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
34083714237111101110
141024_001178_MT102 M1410240001418760
0 287
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000001178
26.950,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672015000011
97
98083714263111101110
141024_001176_MT102 M1410240001415118
0 4513
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000001176
3.060,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672015000012
97
48083714234311101110
141024_001182_MT102 M1410240001415124
0 394
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000001182
1.960,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672015000013
97
10083714261311101110
141024_001191_MT102 M1410240001415133
0 174
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000001191
3.790,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672015000014
97
10083714261311101110
141024_001191_MT102 M1410240001415133
0 177
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000001191
1.960,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672015000015
97
10083714261311101110
141024_001191_MT102 M1410240001415133
0 178
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000001191
1.980,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672015000016
97
39083724252262101130
141024_001237_MT102 M1410240001415755
0 352931
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000001237
1.590,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672015000049
97
39083724252262101130
141024_001238_MT102 M1410240001415756
0 532925
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141024 ZBR0000000001238
6.000,00
0
1
6
2
840 141024 UNN4672015000050
97
78083724252222101130
141024_001238_MT102 M1410240001415756
0 933
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
Акт
840 141024 ZBR0000000001238
13,95
0
1
6
2
840 141024 UNN4672015000051
97
79083724212252101130
141024_001232_MT102 M1410240001415748
0 1310826
840 141024 ZBR0000000001232
840 141024 UNN4672015000052
83
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
831
13:49
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
24/10/14
13:49:41
325 9300700919532 18
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
13:50:43
832
13:49
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
24/10/14
13:49:41
325 9300700919532 18
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
13:50:43
833
13:49
24/10/14
1
13:49:50
834
13:50
24/10/14
1
13:50:25
835
13:50
24/10/14
1
13:50:51
836
13:51
24/10/14
1
13:51:47
837
15:01
24/10/14
1
15:01:10
838
17:21
24/10/14
1
17:21:18
839
19:16
24/10/14
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
36.000,00
325
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 141024 ZBR0000000001254
208
36.000,00
325
0
1
6
2
840 141024 ZBR0000000001254
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
90.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
10.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
20.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
17.550,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
306,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
306,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
200 0000068480876 96
POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA A.D. BEO
1
11:25:21
263 Ostali transferi
97
56083724942340007820
97
13083864234210007820
97
51083724942370007820
97
47083864237110007820
97
30083724942690007820
97
03083864269190007820
97
14083724631110001920
97
94021004822510001920
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141024 BUD0400000000162
840 0000000138640 47
11:20:44
840 141024 UNN4672015000054
840 141024 BUD0300000000164
840 0000000138640 47
11:13
42083724851190001130
840 141024 UNN4672015000058
840 0000000138640 47
27/10/14
97
840 141024 UNN4672015000057
840 0000000138640 47
840
840 141024 UNN4672015000053
840 141024 UNN4672015000056
840 0000000138640 47
19:16:04
42083724851190001130
840 141024 UNN4672015000055
840 0000000138640 47
1
97
141024_001254_MT102 M1410240001415772
0 652014
263 Ostali transferi
840 0000000138640 47
ПНБодобрења
SWIFT порука
141024_001254_MT102 M1410240001415772
0 862014
263 Ostali transferi
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141024 BUD0600000000168
BEČEJ
208
200
15.000,00
0
1
6
2
97
42083724851190001130
141027_000581_MT102 M1410270001432166
0 P.55/2014
840 141027 ZBR0000000000581
840 141027 UNN4672011000004
84
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
841
12:40
27/10/14
1
12:40:53
842
13:01
27/10/14
1
13:01:13
843
14:36
27/10/14
1
14:36:39
844
15:00
27/10/14
1
15:00:57
845
17:20
27/10/14
1
17:20:56
846
19:09
27/10/14
1
19:09:33
847
13:01
28/10/14
1
13:01:20
848
15:00
28/10/14
1
15:00:55
849
17:20
28/10/14
1
17:20:57
850
18:55
28/10/14
1
18:55:44
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
1.178.964,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
06083724942690001620
97
59083884269140001620
840 141027 UNN4672011000010
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
476,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141027 BUD0100000000165
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000711193843 44
POREZ NA PRIHODE PROF. SPORTISTA
BEOGRAD
840
4.368,21
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
47083717111930001000
97
56208
840 141027 UNN4670089000065
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
238,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141027 BUD0200000000163
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
340,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141027 BUD0300000000159
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141027 BUD0500000000167
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
306,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141028 BUD0100000000165
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
306,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141028 BUD0200000000160
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
442,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141028 BUD0300000000159
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
136,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141028 BUD0500000000169
85
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
851
12:54
29/10/14
1
12:54:25
852
12:54
29/10/14
1
12:54:57
853
12:55
29/10/14
1
12:55:39
854
12:56
29/10/14
1
12:56:23
855
12:56
29/10/14
1
12:56:56
856
12:57
29/10/14
1
12:57:32
857
12:58
29/10/14
1
12:58:22
858
13:01
29/10/14
1
13:01:11
859
13:05
29/10/14
1
13:05:26
860
13:06
29/10/14
1
13:06:06
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
1.329,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
56083724942390001620
97
20083884239110001620
840 141029 UNN4672014000001
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
18.306,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
04083724942120001620
97
58083884212110001620
840 141029 UNN4672014000002
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
11.922,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
04083724942120001620
97
58083884212110001620
840 141029 UNN4672014000003
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
17.280,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
32083724942340001620
97
45083884234110001620
840 141029 UNN4672014000004
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
419.104,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
80083724942440001620
97
92083884244110001620
840 141029 UNN4672014000005
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
78.637,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
22083724941430001620
97
15083884143110001620
840 141029 UNN4672014000006
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
7.500,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
66083724942330001620
97
50083884233110001620
840 141029 UNN4672014000007
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
510,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141029 BUD0100000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
15.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
66083724942330001620
97
50083884233110001620
840 141029 UNN4672014000008
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
45.487,00
0
1
1
0
97
95083724942350001620
97
40083884235110001620
840 141029 UNN4672014000009
86
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
861
13:06
29/10/14
1
13:06:45
862
13:07
29/10/14
1
13:07:12
863
13:07
29/10/14
1
13:07:31
864
13:08
29/10/14
1
13:08:12
865
13:09
29/10/14
1
13:09:16
866
13:09
29/10/14
1
13:09:37
867
13:10
29/10/14
1
13:10:01
868
13:10
29/10/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
15.840,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
32083724942340001620
97
45083884234110001620
840 141029 UNN4672014000010
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
1.045,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
12083724942460001620
97
82083884246110001620
840 141029 UNN4672014000011
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
290,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
22083724948220001620
97
15083884822110001620
840 141029 UNN4672014000012
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
52.763,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
22083724948220001620
97
15083884822110001620
840 141029 UNN4672014000013
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
4.700.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
43083724941110001911
97
12083834111110001911
840 141029 UNN4672014000014
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
564.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
91083724941210001911
97
59083834121110001911
840 141029 UNN4672014000015
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
242.050,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
57083724941220001911
97
54083834122110001911
840 141029 UNN4672014000016
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
35.250,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
1
13:10:24
869
13:11
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/10/14
13:12:23
105 0000000058296 32
HOLDING KORPORACIJA KRUŠIK AD VALJE
Valjevo
105
1
13:13:11
870
13:11
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/10/14
13:16:15
355 0000005003252 55
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
13:17:53
97
23083724941230001911
97
49083834123110001911
840 141029 UNN4672014000017
1.247.148,00
0
1
6
1
97
37083724512910013620
141029_153607_MT103 M1410290001495132
0 951/2014
263 Ostali transferi
840 141029 UNN4672014000018
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporezivanja
355
121.606,00
0
1
6
2
97
71083724143110001130
141029_000974_MT102 M1410290001495339
0
840 141029 ZBR0000000000974
840 141029 UNN4672014000019
87
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
871
13:13
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/10/14
13:16:15
160 5600102049931 67
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:17:52
872
13:14
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/10/14
13:16:15
250 2090000331200 97
EUROBANK A.D. BEOGRAD
1
13:17:52
873
13:14
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/10/14
13:16:15
325 9300700765403 06
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
13:17:52
874
13:15
29/10/14
1
13:15:05
875
13:26
29/10/14
1
13:26:20
876
15:01
29/10/14
1
15:01:00
877
17:20
29/10/14
1
17:20:58
878
18:55
29/10/14
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
5.000,00
160
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 141029 ZBR0000000000954
208
5.000,00
250
0
1
6
2
840 141029 ZBR0000000000964
208
5.000,00
325
0
1
6
2
840 141029 ZBR0000000000971
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
8.734,18
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
840 141029 UNN4672014000020
97
94083724249110001560
840 141029 UNN4672014000021
97
94083724249110001560
840 141029 UNN4672014000022
97
94083724249110001560
97
0991000000002075938
840 141029 UNN4672014000023
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
996.399,23
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
70083717111210001000
97
56208
840 141029 UNN4670089000195
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141029 BUD0200000000160
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
374,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141029 BUD0300000000159
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
1
18:55:18
879
11:49
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
11:53:41
340 0000011411385 82
LUKI GRADNJA
CURUG
340
1
12:04:40
880
11:50
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
11:53:41
275 0010220482633 40
DRUTVO ZA PROMET NAFTNIH DERIVATA L
BEOGRAD-NO
275
1
12:04:40
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141029 BUD0500000000168
75.250,00
0
1
6
2
97
98083724251132101130
141030_000764_MT102 M1410300001530258
0 9
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
94083724249110001560
141029_000971_MT102 M1410290001495331
97 0991000000002075938
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 0000000138640 47
97
141029_000964_MT102 M1410290001495317
97 0991000000002075938
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
141029_000954_MT102 M1410290001495291
97 0991000000002075938
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 141030 ZBR0000000000764
27.903,20
0
1
6
2
840 141030 UNN4672011000002
97
67083724264122101130
141030_000758_MT102 M1410300001530251
0 934023295
840 141030 ZBR0000000000758
840 141030 UNN4672011000003
88
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
881
11:51
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
11:53:41
275 0010220482633 40
DRUTVO ZA PROMET NAFTNIH DERIVATA L
BEOGRAD-NO
275
1
12:04:40
882
11:53
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:03:44
265 1040310000497 22
TELENOR D.O.O. BEOGRAD
BEOGRAD-NO
265
1
12:11:56
883
11:54
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:03:45
355 0000001009945 88
JAVNO PREDUZE?E VODOKANAL BE?EJ
BECEJ
355
1
12:11:56
884
11:59
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:03:44
160 0000000377772 11
JOVANA MATI? PR TRGOVINSKA RADNJA M
BE?EJ
160
1
12:11:56
885
11:59
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:03:44
165 0000000005084 22
TISACOOP DOO BECEJ
21220 BECE
165
1
12:11:56
886
12:00
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:03:44
160 0000000285132 26
ZUP DOO BEOGRAD
Beograd Vo
160
1
12:11:56
887
12:00
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:03:45
340 0000011007745 54
CAPRIOLO DOO PREDUZECE ZA TRGOVINU
BACKA TOPO
340
1
12:11:56
888
12:00
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:03:44
205 0000000001082 43
YUNET INTERNATIONAL DOO
Beograd (S
205
1
12:11:56
889
12:01
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:03:44
160 0000000000601 19
TELEKOM SRBIJA AD PREDUZ. ZA TELEKO
Beograd (P
160
1
12:11:56
890
12:02
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:03:45
325 9500700018414 49
POTISJE-BE?EJ DOO ZA KOMUNALNE USLU
BE?EJ
325
1
12:11:56
Изнoс
Износ
провизије
102.127,40
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
67083724264122101130
141030_000758_MT102 M1410300001530251
0 934023296
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141030 ZBR0000000000758
11.018,22
0
1
6
2
840 141030 UNN4672011000004
97
55083724214142101130
141030_000787_MT102 M1410300001532706
97 93085342091409
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141030 ZBR0000000000787
31.586,50
0
1
6
2
840 141030 UNN4672011000007
97
65083724213112101130
141030_000795_MT102 M1410300001532720
97 3014129754
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141030 ZBR0000000000795
2.187,00
0
1
6
2
840 141030 UNN4672011000008
97
19083724261112101130
141030_000776_MT102 M1410300001532691
0 450050
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141030 ZBR0000000000776
4.720,00
0
1
6
2
840 141030 UNN4672011000009
97
19083724261112101130
141030_000778_MT102 M1410300001532693
0 33934
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141030 ZBR0000000000778
18.415,20
0
1
6
2
840 141030 UNN4672011000010
97
18083724232212101130
141030_000776_MT102 M1410300001532691
0 2278
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141030 ZBR0000000000776
779,00
0
1
6
2
840 141030 UNN4672011000011
97
64083724252112101130
141030_000794_MT102 M1410300001532716
0 035
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141030 ZBR0000000000794
4.056,00
0
1
6
2
840 141030 UNN4672011000012
97
26083724214122101130
141030_000783_MT102 M1410300001532700
0 0211714009262
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 141030 ZBR0000000000783
2.408,75
0
1
6
2
840 141030 UNN4672011000013
97
60083724214112101130
141030_000776_MT102 M1410300001532691
0 521564430031518
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
Акт
840 141030 ZBR0000000000776
19.982,16
0
1
6
2
840 141030 UNN4672011000014
97
11083724213242101130
141030_000792_MT102 M1410300001532714
0 40930
840 141030 ZBR0000000000792
840 141030 UNN4672011000015
89
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
891
12:02
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:03:44
200 0041740102000 52
JP POSTA SRBIJE RJ POST.SAO. NOVI
NOVI SAD
200
1
12:11:56
892
12:03
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:03:44
170 0000300761578 65
LA FANTANA DOO
BEOGRAD
170
1
12:11:56
893
12:03
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:03:49
170 0000300761578 65
LA FANTANA DOO
BEOGRAD
170
1
12:32:06
894
12:04
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:13:52
160 0000000010684 34
PHONECO DRUSSTVO ZA POSREDOVANJE U
SUBOTICA
160
1
12:15:59
895
12:04
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:13:52
160 0000000010684 34
PHONECO DRUSSTVO ZA POSREDOVANJE U
SUBOTICA
160
1
12:15:59
896
12:51
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:54:46
205 0000000149261 57
SLADJANA MANOJLOVIC PR TRANSPORTLOG
Beograd (R
205
1
12:56:43
897
12:53
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:54:46
160 0000000377772 11
JOVANA MATI? PR TRGOVINSKA RADNJA M
BE?EJ
160
1
12:56:43
898
12:53
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/10/14
12:54:46
170 0050012031000 76
SZILVIA ULIJAN PR REST.DOM.KUH.KAFE
BECEJ
170
1
12:56:43
899
12:54
30/10/14
1
12:54:43
900
12:55
30/10/14
1
12:55:18
Изнoс
Износ
провизије
98,18
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 141030 ZBR0000000000781
2.076,70
0
1
6
2
840 141030 ZBR0000000000779
3.149,52
0
1
6
2
840 141030 ZBR0000000000803
23.960,34
0
1
6
2
840 141030 ZBR0000000000811
21.393,17
0
1
6
2
840 141030 ZBR0000000000811
9.200,00
0
1
6
2
840 141030 ZBR0000000000976
5.342,20
0
1
6
2
840 141030 ZBR0000000000971
4.260,00
0
1
6
2
840 141030 ZBR0000000000973
31.250,00
0
1
1
0
42083724237112101130
840 141030 UNN4672011000018
97
44083724252232101130
840 141030 UNN4672011000019
97
44083724252232101130
840 141030 UNN4672011000020
97
13083724233212101130
840 141030 UNN4672011000080
97
11083714261111101110
840 141030 UNN4672011000081
97
34083714237111101110
840 141030 UNN4672011000082
97
0
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
62083724233112101130
209801113132145001
840 141030 UNN4672011000083
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001710666 12
UV U N.SADU-FAK.TEH.NAUKA-SOP.PRIH.
NOVI SAD
601
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
97
141030_000973_MT102 M1410300001536099
0 181
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
601
840 141030 UNN4672011000017
141030_000971_MT102 M1410300001536097
97 840037
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
208
42083724237112101130
141030_000976_MT102 M1410300001536102
0 036
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
NOVI SAD
97
141030_000811_MT102 M1410300001534041
0 972
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
BEČEJ
840 141030 UNN4672011000016
141030_000811_MT102 M1410300001534041
0 973
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
UV U N.SADU-FAK.TEH.NAUKA-SOP.PRIH.
11083724214212101130
141030_000803_MT102 M1410300001534690
0 1812714
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
97
141030_000779_MT102 M1410300001532696
0 1822761
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000001710666 12
ПНБодобрења
SWIFT порука
141030_000781_MT102 M1410300001532698
97 90139104409213
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000138640 47
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
6.500,00
0
1
1
0
97
0
62083724233112101130
209801113132145001
840 141030 UNN4672011000084
90
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
10/12/2014
12:46:52
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
901
13:01
30/10/14
1
13:01:25
902
15:01
30/10/14
1
15:01:16
903
17:21
30/10/14
1
17:21:03
904
19:04
30/10/14
1
19:04:49
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
544,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141030 BUD0100000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
306,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141030 BUD0200000000161
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141030 BUD0300000000160
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
298 Raspored sredstva - tarifa
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 141030 BUD0500000000168
Укупан износ:
54.489.087,07
91
Download

detaljne isplate - opština bečej: oktobar 2014