Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
12:08
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
03/02/14
12:12:18
IM MATIJEVIC DOO NOVI SAD
NOVI SAD
355
1
12:12:52
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
2
12:09
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
03/02/14
12:12:18
IM MATIJEVIC DOO NOVI SAD
NOVI SAD
355
1
12:12:52
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
3
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
03/02/14
12:12:18
IM MATIJEVIC DOO NOVI SAD
NOVI SAD
355
1
12:12:52
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
4
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
5
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
12:19:10
262 PRENOS SREDSTAVA
6
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
12:19:10
262 PRENOS SREDSTAVA
7
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
12:19:10
262 PRENOS SREDSTAVA
8
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
12:19:10
262 PRENOS SREDSTAVA
9
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
12:19:10
262 PRENOS SREDSTAVA
10
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
262 PRENOS SREDSTAVA
6
Под. за рекламацију
2
97
81086204237110001130
140203_000528_MT102 M1402030001888855
0 8
12.024,82
0
1
6
2
840 140203 UNN4690112000024
97
81086204237110001130
140203_000528_MT102 M1402030001888855
0 9
6.184,22
0
1
6
2
840 140203 UNN4690112000025
97
03086204268230001130
140203_000528_MT102 M1402030001888855
0 10
4.400,00
0
1
1
0
840 140203 UNN4690112000026
97
78702144631110001912
97
51014894243310001912
20.088,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
55014894252210001912
10.000,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
10.000,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
15.000,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
840 140203 ISP2014034511567
1
12:19:10
1
840 140203 ISP2014034511566
1
1
0
840 140203 ISP2014034511565
1
03/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140203 ISP2014034511564
1
03/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140203 ISP2014034511563
1
03/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140203 ZBR0000000000528
262 PRENOS SREDSTAVA
03/02/14
Ста
840 140203 ZBR0000000000528
12:19:10
03/02/14
627,65
Акт
840 140203 ZBR0000000000528
1
03/02/14
Износ
провизије
1
03/02/14
Изнoс
14.000,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
840 140203 ISP2014034511568
5.000,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
840 140203 ISP2014034511569
1
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
11
12:19
03/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
12:19:10
262 PRENOS SREDSTAVA
12
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
12:19:10
262 PRENOS SREDSTAVA
13
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
12:19:10
262 PRENOS SREDSTAVA
14
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
12:19:10
262 PRENOS SREDSTAVA
15
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
12:19:10
262 PRENOS SREDSTAVA
16
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
37.722,00
0
1
1
0
97
89702204215190001160
97
08094614215190001160
20.000,00
0
1
1
0
97
53702204819910001160
97
53086254819910001160
10.000,00
0
1
1
0
97
94702204264110001620
97
94086254264110001620
1.000,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
46014874233210001912
840 140203 ISP2014034511574
1
12:19:10
262 PRENOS SREDSTAVA
17
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
03/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140203 ISP2014034511573
1
03/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140203 ISP2014034511572
1
03/02/14
Ста
840 140203 ISP2014034511571
1
03/02/14
18.000,00
Акт
840 140203 ISP2014034511570
1
03/02/14
Износ
провизије
1
03/02/14
Изнoс
3.905,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
65014884233990001912
840 140203 ISP2014034511575
1
12:19:10
262 PRENOS SREDSTAVA
18
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
03/02/14
12:25:43
ZLATOJE GALETIN
NOVI BECEJ
200
1
12:26:53
262 PRENOS SREDSTAVA
19
12:22
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
03/02/14
12:25:44
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
12:26:53
221 uplata racuna
20
12:22
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
03/02/14
12:25:44
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
12:26:53
221 uplata racuna
500,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
98014884233210001912
840 140203 ISP2014034511576
40.000,00
0
1
6
2
97
72702204249110001620
140203_000591_MT102 M1402030001889606
0
840 140203 ZBR0000000000591
6.850,00
0
1
6
2
840 140203 ISP2014034511577
97
37086204236210001130
140203_000606_MT102 M1402030001889621
0 2014106
840 140203 ZBR0000000000606
9.210,00
0
1
6
2
840 140203 ISP2014034511972
97
37086204236210001130
140203_000606_MT102 M1402030001889621
0 2014107
840 140203 ZBR0000000000606
840 140203 ISP2014034511973
2
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
12:22
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
03/02/14
12:25:44
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
12:26:53
221 uplata racuna
22
12:22
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
03/02/14
12:25:44
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
12:26:53
221 uplata racuna
23
12:22
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
03/02/14
12:25:44
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
12:26:53
221 uplata racuna
24
13:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
25
15:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
15:01:26
298 Raspored sredstva - tarifa
26
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
17:21:24
298 Raspored sredstva - tarifa
27
18:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
18:07:37
298 Raspored sredstva - tarifa
28
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
12:10:44
262 prenos sredstava
29
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
12:10:44
262 prenos sredstava
30
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
12:10:44
262 prenos sredstava
1
6
Под. за рекламацију
2
97
37086204236210001130
140203_000606_MT102 M1402030001889621
0 201493
1.400,00
0
1
6
2
840 140203 ISP2014034511974
97
37086204236210001130
140203_000606_MT102 M1402030001889621
0 2014124
7.580,00
0
1
6
2
840 140203 ISP2014034511975
97
37086204236210001130
140203_000606_MT102 M1402030001889621
0 201496
110,00
0
1
1
0
840 140203 ISP2014034511976
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
60,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
80,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
20,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
4.840,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
96014884243310001912
840 140204 ISP2014035534406
1
1
0
840 140203 BUD0500000000107
1
04/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140203 BUD0300000000148
1
04/02/14
2.385,00
840 140203 BUD0200000000149
1
04/02/14
ПНБодобрења
840 140203 BUD0100000000151
1
03/02/14
Износ
840 140203 ZBR0000000000606
298 Raspored sredstva - tarifa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140203 ZBR0000000000606
13:01:54
03/02/14
Ста
840 140203 ZBR0000000000606
1
03/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
21
03/02/14
Изнoс
10.260,00
0
1
1
0
97
25702214214140001160
97
67843954214140001160
840 140204 ISP2014035534407
3.228,00
0
1
1
0
97
45702214211110001160
97
87843954211110001160
840 140204 ISP2014035534408
3
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
31
12:10
04/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
12:10:44
262 prenos sredstava
32
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
12:10:44
262 prenos sredstava
33
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
12:10:44
262 prenos sredstava
34
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
12:10:44
262 prenos sredstava
35
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
12:10:44
262 prenos sredstava
36
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
12:10:44
262 prenos sredstava
37
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
12:10:44
263 prenos sredstava
38
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
12:10:44
262 prenos sredstava
39
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
12:10:44
262 prenos sredstava
40
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
1
12:10:44
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
22.000,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
20.000,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
11.000,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
13.000,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
13.000,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
100.000,00
0
1
1
0
97
32702124819410001110
0
25.000,00
0
1
1
0
97
91702204819410013160
97
53086284819410013160
840 140204 ISP2014035534416
1
04/02/14
1
840 140204 ISP2014035534415
1
04/02/14
0
840 140204 ISP2014035534414
1
04/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140204 ISP2014035534413
1
04/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140204 ISP2014035534412
1
04/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140204 ISP2014035534411
1
04/02/14
Ста
840 140204 ISP2014035534410
1
04/02/14
9.000,00
Акт
840 140204 ISP2014035534409
1
04/02/14
Износ
провизије
1
04/02/14
Изнoс
300,00
0
1
1
0
97
44702204237110013160
97
06086284237110013160
840 140204 ISP2014035534417
2.500,00
0
1
1
0
97
20702204261310013160
97
79086284261310013160
840 140204 ISP2014035534418
4
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
41
12:10
04/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
12:10:44
262 prenos sredstava
42
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
12:10:44
262 prenos sredstava
43
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
12:10:44
262 prenos sredstava
44
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SPORTSKI SAVEZ OPSTINE
NOVI BECEJ
221
12:10:44
262 prenos sredstava
45
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
12:10:44
262 prenos sredstava
46
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
12:10:44
262 prenos sredstava
47
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
12:10:44
262 prenos sredstava
48
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
12:10:44
262 prenos sredstava
49
12:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
12:10:44
262 prenos sredstava
50
13:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
1
13:01:48
298 Raspored sredstva - tarifa
1
Под. за рекламацију
0
97
91702204819410013160
97
53086284819410013160
105.120,00
0
1
1
0
97
78702204234190013160
97
40086284234190013160
7.221,60
0
1
1
0
97
82702164215210001911
97
13086294215210001911
4.553,00
0
1
1
0
97
40702184819110001810
97
23830694215210001810
3.364,00
0
1
1
0
97
97702164215120001911
97
28086294215120001911
118,00
0
1
1
0
97
44702204237110013160
97
06086284237110013160
40.500,00
0
1
1
0
97
05702204235210013160
97
64086284235210013160
6.000,00
0
1
1
0
97
64702204233110013160
97
26086284233110013160
840 140204 ISP2014035534426
1
04/02/14
1
840 140204 ISP2014035534425
1
04/02/14
0
840 140204 ISP2014035534424
1
04/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140204 ISP2014035534423
1
04/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140204 ISP2014035534422
1
04/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140204 ISP2014035534421
1
04/02/14
Ста
840 140204 ISP2014035534420
1
04/02/14
5.000,00
Акт
840 140204 ISP2014035534419
1
04/02/14
Износ
провизије
1
04/02/14
Изнoс
26.500,00
0
1
1
0
97
97702204236210013160
97
59086284236210013160
840 140204 ISP2014035534427
130,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140204 BUD0100000000151
5
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
51
13:04
04/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
1
13:04:26
298 NA= 34
52
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/02/14
14:15:59
IMEX ALADAR DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
14:16:52
221 uplata po racunu
53
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/02/14
14:15:59
IMEX ALADAR DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
14:16:52
221 uplata po racunu
54
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/02/14
14:15:59
IMEX ALADAR DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
14:16:52
221 uplata po racunu
55
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
04/02/14
14:15:59
IMEX ALADAR DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
14:16:52
221 uplata po racunu
56
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM ZDRAVLJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
04/02/14
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
ПНБодобрења
1
1
Под. за рекламацију
0
97
19086194211110001112
97
1510523000074232101
11.204,60
0
1
6
2
97
69702194723110001040
140204_000993_MT102 M1402040001926938
0 50389
16.042,95
0
1
6
2
840 140204 ISP2014035548012
97
69702194723110001040
140204_000993_MT102 M1402040001926938
0 26389
11.459,25
0
1
6
2
840 140204 ISP2014035548013
97
69702194723110001040
140204_000993_MT102 M1402040001926938
0 19389
10.695,30
0
1
6
2
840 140204 ISP2014035548014
97
69702194723110001040
140204_000993_MT102 M1402040001926938
0 7389
400.000,00
0
1
1
0
840 140204 ISP2014035548015
97
77702224243110001760
0
840 140204 ISP2014035548016
1
14:10:07
262 prenos sredstava
58
15:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
1.590,00
0
1
1
0
97
41702204214120001160
97
41086254214120001160
840 140204 ISP2014035548017
1
15:01:38
298 Raspored sredstva - tarifa
59
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
70,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140204 BUD0200000000148
1
17:21:03
298 Raspored sredstva - tarifa
60
18:06
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
0
840 140204 ZBR0000000000993
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
18:06:40
Под. за рекл. збирног
840 140204 ZBR0000000000993
14:10
1
5.504,93
840 140204 ZBR0000000000993
57
04/02/14
Износ
840 140204 ZBR0000000000993
263 prenos sredstava
04/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140204 TAR1 25628
14:10:07
04/02/14
Ста
140110
1
04/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
PR=2522086.23
Изнoс
40,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140204 BUD0300000000148
20,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140204 BUD0500000000089
6
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
61
08:59
05/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA PRIH. OD POLJ. I SUMAR.-RE
BEOGRAD
840
08:59:45
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
62
09:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI
BEOGRAD
840
09:01:42
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
63
09:50
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
09:50:53
298 NA= 93
64
10:28
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
10:48:09
DDOR NOVI SAD AD NOVI SAD- ogranak
Novi Sad
160
1
11:19:34
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
65
10:29
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MUP SRBIJE-POLIC.UPRAVA-PROL.RAČUN
ZRENJANIN
601
66
10:29
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
10:48:12
ZIN - uplata za lichne karte i paso
BEOGRAD -
980
1
11:19:37
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
67
10:30
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZIL.
BEOGRAD
840
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
68
10:30
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA UPOTREBU MOT.VOZILA
BEOGRAD
840
10:30:57
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
69
13:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
1
Под. за рекламацију
0
97
88086197111460001000
97
17221
88.954,21
0
1
1
0
97
93086197111430001000
97
17221
12.262,23
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
1510523000074232101
8.197,00
0
1
6
2
97
60086204215120001130
140205_000586_MT102 M1402050001945942
0 8006583572
204,00
0
1
1
0
840 140205 UNN4690112000006
97
70086204821310001130
97
17221
236,00
0
1
6
2
97
70086204821310001130
140205_000621_MT102 M1402050001945990
0 081218
2.100,00
0
1
1
0
840 140205 UNN4690112000008
97
70086204821310001130
97
17221
10.350,00
0
1
1
0
97
70086204821310001130
97
17221
840 140205 UNN4690112000010
1
13:01:31
298 Raspored sredstva - tarifa
70
15:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
1
840 140205 UNN4690112000009
1
15:01:41
0
840 140205 ZBR0000000000621
10:30:00
1
Под. за рекл. збирног
840 140205 UNN4690112000007
1
05/02/14
11.416,91
840 140205 ZBR0000000000586
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
05/02/14
ПНБодобрења
840 140205 TAR1 33574
10:29:09
05/02/14
Износ
140120
1
05/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140205 UNN4690026000002
1
05/02/14
PR=5730010.16
Ста
840 140205 UNN4690026000001
1
05/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1
05/02/14
Изнoс
110,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140205 BUD0100000000152
60,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140205 BUD0200000000152
7
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
DRAGAN CUCIN
Novi Becej
160
1
15:13:42
249 Zarade po drugim osnovama
72
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:21
KOLEDIN ALEKSANDAR
NOVI BECEJ
220
1
15:13:42
249 KOMISIJE ZA 01-2014
73
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:22
MILAN KALUDJERSKI
KUMANE
275
1
15:13:42
249 KOMISIJE ZA 01-2014
74
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
ANDRAS TOT CALA
NOVO MILOS
160
1
15:13:42
249 KOMISIJE ZA 01-2014
75
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret prima
Beograd
840
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za ZO na teret primao
Beograd
840
15:07:09
253 Doprinos za ZO na teret primaoca
77
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
15:07:09
253 Porez na dohodak gradjana
78
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
ZORAN DJOKIC
NOVO MILOS
160
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 01-2014
79
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret prima
Beograd
840
6
Под. за рекламацију
2
97
24702124171110001110
140205_001331_MT102 M1402050001960099
0
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538218
97
24702124171110001110
140205_001342_MT102 M1402050001960111
0
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538219
97
24702124171110001110
140205_001346_MT102 M1402050001960117
0
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538220
97
24702124171110001110
140205_001331_MT102 M1402050001960099
0
3.493,45
0
1
1
0
1.790,39
0
1
1
0
2.911,21
0
1
1
0
2.000,00
840 140205 ISP2014036538221
97
24702124171110001110
97
30221101431164
97
24702124171110001110
97
30221101431164
97
24702124171110001110
97
30221101431164
0
1
6
2
253 Doprinos za PIO na teret primaoc
80
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
97
24702124171110001110
140205_001331_MT102 M1402050001960099
0
840 140205 ZBR0000000001331
15:07:09
253 Porez na dohodak gradjana
1
840 140205 ISP2014036538224
1
15:07:09
0
840 140205 ISP2014036538223
1
1
Под. за рекл. збирног
840 140205 ISP2014036538222
1
05/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140205 ZBR0000000001331
76
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140205 ZBR0000000001346
253 Doprinos za PIO na teret primaoc
05/02/14
Ста
840 140205 ZBR0000000001342
15:07:09
05/02/14
2.000,00
Акт
840 140205 ZBR0000000001331
1
05/02/14
Износ
провизије
71
05/02/14
Изнoс
592,59
0
1
1
0
840 140205 ISP2014036538270
97
24702124171110001110
97
30221101431164
840 140205 ISP2014036538271
493,83
0
1
1
0
97
24702124171110001110
97
30221101431164
840 140205 ISP2014036538272
8
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
ENDRE DVORSKI
NOVI BECEJ
160
1
15:13:42
249 KOMISIJE ZA 1/2014
82
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:23
ALEKSANDAR SLJAPIC
?
355
1
15:13:42
249 KOMISIJE ZA 1/2014
83
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret prima
Beograd
840
2.000,00
Акт
Ста
253 Doprinos za PIO na teret primaoc
84
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
24702124171110001110
140205_001331_MT102 M1402050001960099
0
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538275
97
24702124171110001110
140205_001354_MT102 M1402050001960129
0
840 140205 ZBR0000000001354
15:07:09
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140205 ZBR0000000001331
1
05/02/14
Износ
провизије
81
05/02/14
Изнoс
1.185,19
0
1
1
0
840 140205 ISP2014036538276
97
24702124171110001110
97
30221101431164
840 140205 ISP2014036538277
1
15:07:09
253 Porez na dohodak gradjana
85
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:22
DAMIR OVCINA
NOVO MILOS
340
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
86
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:21
IVAN BOSNJAK
NOVI BECEJ
205
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
87
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
DIMITRIJEVIC MOMIR
NOVI BECEJ
160
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
88
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:22
STANOJE PETROVIC
NOVI BECEJ
310
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
89
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:22
IGOR VUJOVIC
NOVI BECEJ
265
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
90
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:21
SASA STANISIC
ZRENJANIN
205
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
987,65
0
1
1
0
97
24702124171110001110
97
30221101431164
840 140205 ISP2014036538278
2.000,00
0
1
6
2
97
24702124171110001110
140205_001352_MT102 M1402050001960125
0
840 140205 ZBR0000000001352
8.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538288
97
24702124171110001110
140205_001340_MT102 M1402050001960109
0
840 140205 ZBR0000000001340
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538289
97
24702124171110001110
140205_001331_MT102 M1402050001960099
0
840 140205 ZBR0000000001331
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538290
97
24702124171110001110
140205_001349_MT102 M1402050001960122
0
840 140205 ZBR0000000001349
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538291
97
24702124171110001110
140205_001345_MT102 M1402050001960116
0
840 140205 ZBR0000000001345
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538292
97
24702124171110001110
140205_001340_MT102 M1402050001960109
0
840 140205 ZBR0000000001340
840 140205 ISP2014036538293
9
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
91
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
ANDJELKA KOROVLJEV
NOVI BECE
170
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
92
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
JOVAN BUGARSKI
NOVI BECEJ
160
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
93
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:21
MLADEN STOJANOVIC
NOVI BECEJ
205
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
94
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:22
MILOS ZVEKIC
NOVI BECEJ
310
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
95
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
SA[A DUJIN
NOVI BECEJ
160
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
96
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
MARKO DUKIC
NOVI BECEJ
160
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
97
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
KRISTIJAN LUKIC
NOVI BECEJ
160
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
98
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:22
JOVAN STANKOVIC
NOVI BECEJ
310
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
99
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:22
BRANKO SVILENGACIN
NOVI BECEJ
330
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
100
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:23
TATJANA VLAHOVIC
NOVO MILOS
355
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
4.000,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
24702124171110001110
140205_001334_MT102 M1402050001960102
0
840 140205 ZBR0000000001334
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538294
97
24702124171110001110
140205_001331_MT102 M1402050001960099
0
840 140205 ZBR0000000001331
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538295
97
24702124171110001110
140205_001340_MT102 M1402050001960109
0
840 140205 ZBR0000000001340
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538296
97
24702124171110001110
140205_001349_MT102 M1402050001960122
0
840 140205 ZBR0000000001349
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538297
97
24702124171110001110
140205_001331_MT102 M1402050001960099
0
840 140205 ZBR0000000001331
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538298
97
24702124171110001110
140205_001331_MT102 M1402050001960099
0
840 140205 ZBR0000000001331
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538299
97
24702124171110001110
140205_001331_MT102 M1402050001960099
0
840 140205 ZBR0000000001331
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538300
97
24702124171110001110
140205_001349_MT102 M1402050001960122
0
840 140205 ZBR0000000001349
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538301
97
24702124171110001110
140205_001351_MT102 M1402050001960124
0
840 140205 ZBR0000000001351
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538302
97
24702124171110001110
140205_001354_MT102 M1402050001960129
0
840 140205 ZBR0000000001354
840 140205 ISP2014036538303
10
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
101
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:22
PLANINKA BOJIC
NOVO MILOS
310
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
102
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
KUZMAN MIRNA
Novi Becej
160
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
103
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
STEVAN POPOV
NOVI BECEJ
170
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
104
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:23
MILAN STANACEV
NOVI BECEJ
355
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
105
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
USEINOVIC PREDRAG
NOVI BECEJ
160
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
106
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
VOJISLAV BLAZIN
NOVI BECEJ
160
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
107
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
MILORAD KACAVENDA
BOCAR
160
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
108
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:22
AGRIKOLE SAFRANJ
NOVI BECEJ
330
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
109
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
BANCA INTESAKM
NOVI BECEJ
160
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
110
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
SOCITEGENERALEBANKAMI
NOVI BECEJ
180
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
2.000,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
24702124171110001110
140205_001349_MT102 M1402050001960122
0
840 140205 ZBR0000000001349
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538304
97
24702124171110001110
140205_001331_MT102 M1402050001960099
0
840 140205 ZBR0000000001331
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538305
97
24702124171110001110
140205_001334_MT102 M1402050001960102
0
840 140205 ZBR0000000001334
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538306
97
24702124171110001110
140205_001354_MT102 M1402050001960129
0
840 140205 ZBR0000000001354
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538307
97
24702124171110001110
140205_001332_MT102 M1402050001960100
0
840 140205 ZBR0000000001332
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538308
97
24702124171110001110
140205_001332_MT102 M1402050001960100
0
840 140205 ZBR0000000001332
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538309
97
24702124171110001110
140205_001332_MT102 M1402050001960100
0
840 140205 ZBR0000000001332
4.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538310
97
24702124171110001110
140205_001351_MT102 M1402050001960124
0
840 140205 ZBR0000000001351
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538311
97
24702124171110001110
140205_001332_MT102 M1402050001960100
0
840 140205 ZBR0000000001332
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538312
97
24702124171110001110
140205_001335_MT102 M1402050001960103
0
840 140205 ZBR0000000001335
840 140205 ISP2014036538313
11
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
NZ- BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
112
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:23
Karapandza Aleksandar
Novi Becej
355
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
113
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
BANCA INTESAMI
NOVI BECEJ
160
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
114
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:23
CEJTEI MARIJA -vojvodj.banka -
NOVI BE^EJ
355
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
115
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
BANKA INTESAM
NOVI BE^EJ
160
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
116
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:22
RD- NLB BANKA
N.MILOSEVO
310
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
117
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:22
PERIC JADRANKA -NLB BANKA - NO
NOVI BE^EJ
310
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
118
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:23
TEREZA KI[
NOVI BECEJ
355
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
119
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:23
LASLO LETONAI
NOVI BECEJ
355
1
15:13:42
249 KOMISIJA ZA 1-2014
120
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret prima
Beograd
840
1
15:07:10
253 Doprinos za PIO na teret primaoc
Износ
провизије
111
05/02/14
Изнoс
2.000,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
24702124171110001110
140205_001332_MT102 M1402050001960100
0
840 140205 ZBR0000000001332
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538314
97
24702124171110001110
140205_001354_MT102 M1402050001960129
0
840 140205 ZBR0000000001354
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538315
97
24702124171110001110
140205_001332_MT102 M1402050001960100
0
840 140205 ZBR0000000001332
2.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538316
97
24702124171110001110
140205_001354_MT102 M1402050001960129
0
840 140205 ZBR0000000001354
6.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538317
97
24702124171110001110
140205_001332_MT102 M1402050001960100
0
840 140205 ZBR0000000001332
6.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538318
97
24702124171110001110
140205_001349_MT102 M1402050001960122
0
840 140205 ZBR0000000001349
6.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538319
97
24702124171110001110
140205_001349_MT102 M1402050001960122
0
840 140205 ZBR0000000001349
6.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538320
97
24702124171110001110
140205_001354_MT102 M1402050001960129
0
840 140205 ZBR0000000001354
6.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036538321
97
24702124171110001110
140205_001354_MT102 M1402050001960129
0
840 140205 ZBR0000000001354
29.629,63
0
1
1
0
840 140205 ISP2014036538322
97
24702124171110001110
97
30221101431164
840 140205 ISP2014036538323
12
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
121
15:07
05/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
15:07:10
253 Porez na dohodak gradjana
122
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
15:07:10
253 Porez na dohodak gradjana
123
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
15:07:10
253 Porez na dohodak gradjana
124
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
IVANA MIROSAVLJEV
NOVO MILOS
200
1
15:13:42
249 UGOVOR O DELU
125
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret prima
Beograd
840
253 Doprinos za PIO na teret primaoc
126
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za ZO na teret primao
Beograd
840
15:07:10
253 Doprinos za ZO na teret primaoca
127
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
15:07:10
253 Porez na dohodak gradjana
128
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:09:20
ZELIMIR KIZEVSKI
NOVI BECEJ
160
1
15:13:42
249 UGOVOR O DELU
129
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret prima
Beograd
840
253 Doprinos za PIO na teret primaoc
130
15:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
253 Porez na dohodak gradjana
1
Под. за рекламацију
0
22.716,05
0
1
1
0
493,83
0
1
1
0
11.354,84
97
24702124171110001110
97
13205101431164
97
24702124171110001110
97
30221101431164
97
24702124171110001110
97
22242101431164
0
1
6
2
97
72702204249110001620
140205_001337_MT102 M1402050001960105
0
3.966,76
0
1
1
0
2.032,96
0
1
1
0
3.305,63
0
1
1
0
12.903,23
840 140205 ISP2014036538347
97
72702204249110001620
97
30221101431164
97
72702204249110001620
97
30221101431164
97
72702204249110001620
97
30221101431164
0
1
6
2
97
72702124239110001110
140205_001332_MT102 M1402050001960100
0
840 140205 ZBR0000000001332
15:07:10
15:07:10
1
840 140205 ISP2014036538350
1
1
0
840 140205 ISP2014036538349
1
05/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140205 ISP2014036538348
1
05/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140205 ZBR0000000001337
15:07:10
05/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140205 ISP2014036538326
1
05/02/14
Ста
840 140205 ISP2014036538325
1
05/02/14
1.481,48
Акт
840 140205 ISP2014036538324
1
05/02/14
Износ
провизије
1
05/02/14
Изнoс
3.823,18
0
1
1
0
840 140205 ISP2014036538372
97
72702124239110001110
97
30221101431164
840 140205 ISP2014036538373
3.185,98
0
1
1
0
97
72702124239110001110
97
30221101431164
840 140205 ISP2014036538374
13
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
131
15:10
05/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret prima
Beograd
840
15:10:09
253 Doprinos za PIO na teret primaoc
132
15:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za ZO na teret primao
Beograd
840
15:10:09
253 Doprinos za ZO na teret primaoca
133
15:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
15:10:09
253 Porez na dohodak gradjana
134
15:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:23:32
DUNJA MILANKOV
NOVI BECEJ
355
1
15:39:19
249 UGOVOR O DELU
135
15:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret prima
Beograd
840
253 Doprinos za PIO na teret primaoc
136
15:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za ZO na teret primao
Beograd
840
15:10:10
253 Doprinos za ZO na teret primaoca
137
15:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
72702124239110001110
97
30221101431164
3.580,79
0
1
1
0
97
72702124239110001110
97
30221101431164
5.822,42
0
1
1
0
97
72702124239110001110
97
30221101431164
15.000,00
0
1
6
2
97
98702144239110001912
140205_001380_MT102 M1402050001960893
0
5.240,17
0
1
1
0
840 140205 ISP2014036539491
97
98702144239110001912
97
30221101431164
2.685,59
0
1
1
0
97
98702144239110001912
97
30221101431164
840 140205 ISP2014036539493
1
15:10:10
253 Porez na dohodak gradjana
138
15:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
FK JEDINSTVO NOVI BE^EJ
NOVI BE^EJ
221
4.366,81
0
1
1
0
97
98702144239110001912
97
30221101431164
840 140205 ISP2014036539494
1
15:10:11
263 Prenos sredstava
139
15:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CRVENI KRST OP[TINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
05/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140205 ISP2014036539492
1
05/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140205 ZBR0000000001380
15:10:10
05/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140205 ISP2014036539229
1
05/02/14
Ста
840 140205 ISP2014036539228
1
05/02/14
6.986,90
Акт
840 140205 ISP2014036539227
1
05/02/14
Износ
провизије
1
05/02/14
Изнoс
100.000,00
0
1
1
0
97
40702184819110001810
0
840 140205 ISP2014036539564
1
15:10:11
263 Prenos sredstava
140
15:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:23:32
PTT SRBIJA BEOGRAD
BEOGRAD
310
1
15:39:19
221 Racun
50.000,00
0
1
1
0
97
69702194723110001040
0
840 140205 ISP2014036539565
23.307,00
0
1
6
2
97
50086204214210001130
140205_001376_MT102 M1402050001960889
97 574214000500019510
840 140205 ZBR0000000001376
840 140205 ISP2014036539566
14
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
15:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:23:32
PTT SRBIJA BEOGRAD
BEOGRAD
310
1
15:39:19
221 Predracun
142
15:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:23:31
FALCON TOURS DOO BEOGRAD
BEOGRAD
160
1
15:38:50
221 Predracun
143
15:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
05/02/14
15:23:31
VIP MOBILE DOO NOVI BEOGRAD
NOVI BEOGR
165
1
15:39:01
221 Racuna
144
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
145
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
146
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
147
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
148
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
149
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
150
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
262 PRENOS SREDSTAVA
6
Под. за рекламацију
2
97
50086204214210001130
140205_001376_MT102 M1402050001960889
97 288714232720001011
150.000,00
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036539567
97
94702224249110001421
140205_001359_MT102 M1402050001960845
0 02814
2.857,10
0
1
6
2
840 140205 ISP2014036539568
97
50086204214210001130
140205_001362_MT102 M1402050001960850
97 7462600044025081
140.318,61
0
1
1
0
840 140205 ISP2014036539569
97
88702194631110001090
97
95003314111110001090
15.435,05
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
45003314121110001090
8.629,59
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
40003314122110001090
1.052,39
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
35003314123110001090
104.997,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
95003314111110001090
840 140205 ISP2014036539898
1
15:13:05
1
840 140205 ISP2014036539897
1
1
0
840 140205 ISP2014036539896
1
05/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140205 ISP2014036539895
1
05/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140205 ISP2014036539894
1
05/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140205 ZBR0000000001362
262 Transferi u okviru drzavnih organa
05/02/14
Ста
840 140205 ZBR0000000001359
15:13:05
05/02/14
1.500,00
Акт
840 140205 ZBR0000000001376
1
05/02/14
Износ
провизије
141
05/02/14
Изнoс
11.550,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
45003314121110001090
840 140205 ISP2014036539899
6.457,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
40003314122110001090
840 140205 ISP2014036539900
15
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
151
15:13
05/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
152
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
153
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
154
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA- SOPSTVENI PRIHOD
NOVI BECEJ
221
15:13:05
263 PRENOS SREDSTAVA
155
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:13:05
262 Transferi u okviru drzavnih organa
156
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
157
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
158
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
159
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
160
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
1
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
88702194631110001090
97
35003314123110001090
78.648,36
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
42003314723110001090
54.585,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
42003314723110001090
40.156,31
0
1
1
0
97
34702214249110007470
0
34.059,63
0
1
1
0
97
22702204111220001160
97
38094614111220001160
3.746,56
0
1
1
0
97
55702204121110001160
97
71094614121110001160
2.094,67
0
1
1
0
97
50702204122110001160
97
66094614122110001160
255,45
0
1
1
0
97
45702204123110001160
97
61094614123110001160
840 140205 ISP2014036539908
1
05/02/14
1
840 140205 ISP2014036539907
1
05/02/14
0
840 140205 ISP2014036539906
1
05/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140205 ISP2014036539905
1
05/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140205 ISP2014036539904
1
05/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140205 ISP2014036539903
1
05/02/14
Ста
840 140205 ISP2014036539902
1
05/02/14
787,00
Акт
840 140205 ISP2014036539901
1
05/02/14
Износ
провизије
1
05/02/14
Изнoс
12.000,00
0
1
1
0
97
41702214231310001160
97
53850104231310001160
840 140205 ISP2014036539909
50.000,00
0
1
1
0
97
38702214231910001160
97
50850104231910001160
840 140205 ISP2014036539910
16
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
161
15:13
05/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
162
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
163
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
164
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
165
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
166
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
167
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
168
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
169
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
170
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
1
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
1
1
Под. за рекламацију
0
97
87702204246110001620
97
42086264246110001620
49.126,63
0
1
1
0
97
87702204246110001620
97
42086264246110001620
27.292,57
0
1
1
0
97
87702204246110001620
97
42086264246110001620
35.762,58
0
1
1
0
97
85702204212110001160
97
92086274212110001160
17.272,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
68014904221210001912
114.340,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
45014904151120001912
5.716,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
23014904821910001912
6.380,89
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
16014884821910001912
840 140205 ISP2014036539918
1
05/02/14
0
840 140205 ISP2014036539917
1
05/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140205 ISP2014036539916
1
05/02/14
21.834,06
840 140205 ISP2014036539915
1
05/02/14
Износ
840 140205 ISP2014036539914
1
05/02/14
ПНБодобрења
840 140205 ISP2014036539913
1
05/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140205 ISP2014036539912
1
05/02/14
Ста
840 140205 ISP2014036539911
1
05/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1
05/02/14
Изнoс
103.700,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
38014884151120001912
840 140205 ISP2014036539919
20,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
61014874821910001912
840 140205 ISP2014036539920
17
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
171
15:13
05/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
172
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
173
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
174
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
175
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
176
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
177
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
178
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
179
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
180
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
1
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
78702144631110001912
97
83014874151120001912
33.620,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
31014864151120001912
7.371,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
31014864151120001912
2.218,50
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
31014864151120001912
1.468,90
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
09014864821910001912
14.080,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
65014864221920001912
2.500,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
08014904233210001912
8.838,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
90014894151120001912
840 140205 ISP2014036539928
1
05/02/14
1
840 140205 ISP2014036539927
1
05/02/14
0
840 140205 ISP2014036539926
1
05/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140205 ISP2014036539925
1
05/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140205 ISP2014036539924
1
05/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140205 ISP2014036539923
1
05/02/14
Ста
840 140205 ISP2014036539922
1
05/02/14
14.080,00
Акт
840 140205 ISP2014036539921
1
05/02/14
Износ
провизије
1
05/02/14
Изнoс
100.072,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
90014894151120001912
840 140205 ISP2014036539929
442,01
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
90014894151120001912
840 140205 ISP2014036539930
18
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
181
15:13
05/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
182
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
183
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
184
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
185
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
186
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
187
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
15:13:05
262 Transferi u okviru drzavnih organa
188
15:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
15:13:05
262 PRENOS SREDSTAVA
189
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
17:21:07
298 Raspored sredstva - tarifa
190
18:06
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
1
18:06:49
298 Raspored sredstva - tarifa
1
1
Под. за рекламацију
0
97
78702144631110001912
97
38014884151120001912
6.545,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
38014884151120001912
100.500,00
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
19021134151120001920
4.538,67
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
94021134821910001920
12.733,00
0
1
1
0
97
63702174151120001820
97
31095694151120001820
2.100,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
16014894221210001912
2.094,18
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
18014894211110001912
15.900,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
90014894151120001912
840 140205 ISP2014036539938
1
05/02/14
0
840 140205 ISP2014036539937
1
05/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140205 ISP2014036539936
1
05/02/14
1.160,00
840 140205 ISP2014036539935
1
05/02/14
Износ
840 140205 ISP2014036539934
1
05/02/14
ПНБодобрења
840 140205 ISP2014036539933
1
05/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140205 ISP2014036539932
1
05/02/14
Ста
840 140205 ISP2014036539931
1
05/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1
05/02/14
Изнoс
70,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140205 BUD0300000000151
20,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140205 BUD0500000000087
19
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
191
09:36
06/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI
BEOGRAD
840
09:36:54
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
192
11:24
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
11:24:04
298 NA= 165
193
11:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
17.781,54
0
1
1
0
140131
97
93086197111430001000
97
17221
97
19086194211110001112
97
1510523000074232101
840 140206 TAR1 43099
1
11:25:46
298 U 0.00
194
13:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
06/02/14
I 19316.00
55.379,37
Акт
840 140206 UNN4690026000054
1
06/02/14
PR=7882405.60
Износ
провизије
1
06/02/14
Изнoс
173,84
0
1
1
0
140131
97
19086194211110001112
97
0310523000074232105
840 140206 TAR2 53264
1
13:01:38
298 Raspored sredstva - tarifa
195
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:11
ZORAN RADIVOJEVIC
NOVI BECEJ
355
1
13:33:02
249 komisije za 01-2014
196
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:09
IVAN BOSNJAK
NOVI BECEJ
205
1
13:33:02
249 komisije za 01-2014
197
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:11
RUZICA SUDARSKI
NOVI BECEJ
355
1
13:33:02
249 komisije za 01-2014
198
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:10
BRANKO SVILENGACIN
NOVI BECEJ
330
1
13:33:02
249 komisije za 01-2014
199
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:10
TIBOR BALO
NOVI BECEJ
330
1
13:33:02
249 komisije za 01-2014
200
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:08
ALEKSANDAR CAJKA
novi becej
160
1
13:33:02
249 komisije za 01-2014
140,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140206 BUD0100000000152
5.000,00
0
1
6
2
97
24702124171110001110
140206_002248_MT102 M1402060001982791
0
840 140206 ZBR0000000002248
10.000,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037541743
97
24702124171110001110
140206_002229_MT102 M1402060001982768
0
840 140206 ZBR0000000002229
5.000,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037541744
97
15702124170000001110
140206_002248_MT102 M1402060001982791
0
840 140206 ZBR0000000002248
5.000,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037541745
97
24702124171110001110
140206_002243_MT102 M1402060001982784
0
840 140206 ZBR0000000002243
5.000,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037541746
97
24702124171110001110
140206_002243_MT102 M1402060001982784
0
840 140206 ZBR0000000002243
15.000,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037541747
97
24702124171110001110
140206_002212_MT102 M1402060001982749
0
840 140206 ZBR0000000002212
840 140206 ISP2014037541748
20
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:08
SOCITEGENERALEBANKAMI
NOVI BECEJ
180
1
13:33:02
249 komisije za 01-2014
202
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:08
BANCA INTESAMI
NOVI BECEJ
160
1
13:33:02
249 komisije za 01-2014
203
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:10
BESLIN MARICA
NOVI BECEJ
265
1
13:33:02
249 komisije za 01-2014
204
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:08
PAVL-BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
13:33:02
249 komisije za 01-2014
205
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:11
PD-VOJVODJANSKA B - NO
NOVI BE^EJ
355
1
13:33:02
249 komisije za 01-2014
206
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret prima
Beograd
840
10.000,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
5.000,00
0
1
6
2
5.000,00
0
1
6
2
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
840 140206 ISP2014037541749
97
24702124171110001110
840 140206 ISP2014037541750
97
24702124171110001110
140206_002235_MT102 M1402060001982774
0
1.500,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037541751
97
24702124171110001110
140206_002212_MT102 M1402060001982749
0
15.000,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037541752
97
24702124171110001110
140206_002248_MT102 M1402060001982791
0
840 140206 ZBR0000000002248
13:25
24702124171110001110
140206_002212_MT102 M1402060001982749
0
840 140206 ZBR0000000002212
207
97
140206_002218_MT102 M1402060001982757
0
840 140206 ZBR0000000002235
253 Doprinos za PIO na teret primaoc
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140206 ZBR0000000002212
13:25:36
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140206 ZBR0000000002218
1
06/02/14
Износ
провизије
201
06/02/14
Изнoс
24.148,15
0
1
1
0
840 140206 ISP2014037541753
97
24702124171110001110
97
30221101431164
840 140206 ISP2014037541754
1
13:25:36
253 Porez na dohodak gradjana
208
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:10
DAMIR OVCINA
NOVO MILOS
340
1
13:33:02
242 komisije za 01-2014
209
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:09
SASA STANISIC
ZRENJANIN
205
1
13:33:02
242 komisije za 01-2014
210
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:11
TATJANA VLAHOVIC
NOVO MILOS
355
1
13:33:02
242 komisije za 01-2014
20.123,46
0
1
1
0
97
24702124171110001110
97
30221101431164
840 140206 ISP2014037541755
360,00
0
1
6
2
97
16702124221210001110
140206_002244_MT102 M1402060001982785
0
840 140206 ZBR0000000002244
800,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037541756
97
16702124221210001110
140206_002229_MT102 M1402060001982768
0
840 140206 ZBR0000000002229
360,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037541757
97
16702124221210001110
140206_002248_MT102 M1402060001982791
0
840 140206 ZBR0000000002248
840 140206 ISP2014037541758
21
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:10
MILAN KALUDJERSKI
KUMANE
275
1
13:33:02
242 komisije za 01-2014
212
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:08
ZORAN DJOKIC
NOVO MILOS
160
1
13:33:02
242 komisije za 01-2014
213
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:08
ANDRAS TOT CALA
NOVO MILOS
160
1
13:33:02
242 komisije za 01-2014
214
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:08
MILORAD KACAVENDA
BOCAR
160
1
13:33:02
242 komisije za 01-2014
215
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:10
ZORICA DJORIC
NOVI BECEJ
330
1
13:33:02
249 komisije za 01-2014
216
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:31:08
MIRJAN JAKSIC
NOVO MILOS
180
1
13:33:02
249 komisije za 01-2014
217
13:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:50:39
RADA MILOSAVLJEV
NOVI BECEJ
355
1
13:52:55
247 JEDNOKRATNA POMOC
218
13:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
1
6
Под. за рекламацију
2
NOVI BEČEJ
221
NOVI BECEJ
221
97
16702124221210001110
140206_002237_MT102 M1402060001982778
0
360,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037541759
97
16702124221210001110
140206_002212_MT102 M1402060001982749
0
360,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037541760
97
16702124221210001110
140206_002212_MT102 M1402060001982749
0
420,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037541761
97
16702124221210001110
140206_002212_MT102 M1402060001982749
0
2.000,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037541762
97
24702124171110001110
140206_002243_MT102 M1402060001982784
0
20.000,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037541763
97
72702124239110001110
140206_002218_MT102 M1402060001982757
0
20.000,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037541764
97
38702194729310001040
140206_002300_MT102 M1402060001983942
0
840 140206 ZBR0000000002300
PAAD NOVI BECEJ
3.805,71
0
1
1
0
840 140206 ISP2014037542968
97
38702194729310001040
97
30221101431164
840 140206 ISP2014037542969
1
13:40:08
263 prenos sredstava
220
13:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NIKASSO-NM NOVO MILO[EVO
NOVO MILO[
221
263 prenos sredstava
0
840 140206 ZBR0000000002218
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
13:40:08
Под. за рекл. збирног
840 140206 ZBR0000000002243
13:40
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140206 ZBR0000000002212
219
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140206 ZBR0000000002212
253 Porez na dohodak gradjana
1
Ста
840 140206 ZBR0000000002212
13:40:07
06/02/14
320,00
Акт
840 140206 ZBR0000000002237
1
06/02/14
Износ
провизије
211
06/02/14
Изнoс
30.000,00
0
1
1
0
97
32702124819410001110
0
840 140206 ISP2014037543024
50.000,00
0
1
1
0
97
32702124819410001110
0
840 140206 ISP2014037543025
22
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
13:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:50:37
HOTEL SRBIJA-BEOGRAD
BEOGRAD
180
1
13:52:54
221 predracun
222
13:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
13:50:36
ZLATOJE GALETIN
NOVI BECEJ
160
1
13:52:54
263 prenos sredstava
223
13:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
262 PRENOS SREDSTAVA
224
13:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
13:40:08
262 PRENOS SREDSTAVA
225
13:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
13:40:08
262 PRENOS SREDSTAVA
226
13:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:40:08
262 PRENOS SREDSTAVA
227
13:49
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
13:49:09
262 prenos sredstava
228
13:49
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
13:49:09
262 prenos sredstava
229
13:49
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
13:49:09
262 prenos sredstava
230
13:49
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
13:49:09
262 prenos sredstava
6
Под. за рекламацију
2
97
63086204221310001130
140206_002271_MT102 M1402060001983910
0 190201400064
40.000,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037543026
97
72702204249110001620
140206_002264_MT102 M1402060001983903
0
20.000,00
0
1
1
0
840 140206 ISP2014037543027
97
57702204819110001160
97
64086274819110001160
13.276,45
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
60003314214140001090
10.484,54
0
1
1
0
97
70702204214140001160
97
70086254214140001160
61.203,45
0
1
1
0
97
19702204264110001160
97
26086274264110001160
600,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
95014894214140001912
9.048,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
46014894215210001912
840 140206 ISP2014037543827
1
1
1
840 140206 ISP2014037543826
1
06/02/14
0
840 140206 ISP2014037543218
1
06/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140206 ISP2014037543217
1
06/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140206 ISP2014037543216
1
06/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140206 ISP2014037543215
1
06/02/14
Ста
840 140206 ZBR0000000002264
13:40:08
06/02/14
27.243,84
Акт
840 140206 ZBR0000000002271
1
06/02/14
Износ
провизије
221
06/02/14
Изнoс
2.585,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
95014894215110001912
840 140206 ISP2014037543828
257.968,43
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
61014894212210001912
840 140206 ISP2014037543829
23
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
231
13:49
06/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
13:49:09
262 Transferi u okviru drzavnih organa
232
13:49
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
13:49:09
262 prenos sredstava
233
13:49
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
13:49:09
262 prenos sredstava
234
13:49
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
13:49:09
262 Transferi u okviru drzavnih organa
235
13:49
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
13:49:09
262 prenos sredstava
236
13:49
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
13:49:09
262 prenos sredstava
237
13:49
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
13:49:09
262 prenos sredstava
238
13:49
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
13:49:09
262 prenos sredstava
239
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret poslo
Beograd
840
14:10:05
253 Kona~na isplata za mesec 1. 2014. go
240
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za OON na teret poslo
Beograd
840
1
14:10:05
253 Kona~na isplata za mesec 1. 2014. go
1
Под. за рекламацију
0
97
70702204214140001160
97
32086284214140001160
3.102,53
0
1
1
0
97
28702204214120013160
97
87086284214120013160
9.939,11
0
1
1
0
97
56702214214140001473
97
38849464214140001473
33.618,84
0
1
1
0
97
96702214236210001473
97
78849464236210001473
1.672,11
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
16014884821910001912
15.800,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
38014884151120001912
628,51
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
80003314211110001090
5.986,37
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
63014884211110001912
840 140206 ISP2014037543837
1
06/02/14
1
840 140206 ISP2014037543836
1
06/02/14
0
840 140206 ISP2014037543835
1
06/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140206 ISP2014037543834
1
06/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140206 ISP2014037543833
1
06/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140206 ISP2014037543832
1
06/02/14
Ста
840 140206 ISP2014037543831
1
06/02/14
10.338,96
Акт
840 140206 ISP2014037543830
1
06/02/14
Износ
провизије
1
06/02/14
Изнoс
3.750,36
0
1
1
0
97
79086204121110001130
97
30221101431164
840 140206 ISP2014037545073
255,71
0
1
1
0
97
69086204123110001130
97
30221101431164
840 140206 ISP2014037545074
24
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
241
14:10
06/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za OON
Beograd
840
14:10:05
253 Kona~na isplata za mesec 1. 2014. go
242
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO
Beograd
840
14:10:05
253 Kona~na isplata za mesec 1. 2014. go
243
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Dopr. za zdrav. na teret posl.
Beograd
840
14:10:05
253 Kona~na isplata za mesec 1. 2014. go
244
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na licna primanja
Berograd
840
14:10:05
253 Kona~na isplata za mesec 1. 2014. go
245
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za ZO
Beograd
840
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
32086204111110001130
97
30221101431164
4.432,24
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
30221101431164
2.096,79
0
1
1
0
97
74086204122110001130
97
30221101431164
2.309,42
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
30221101431164
840 140206 ISP2014037545078
1
14:10:05
253 Kona~na isplata za mesec 1. 2014. go
246
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
221
06/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140206 ISP2014037545077
1
06/02/14
Ста
840 140206 ISP2014037545076
1
06/02/14
255,71
Акт
840 140206 ISP2014037545075
1
06/02/14
Износ
провизије
1
06/02/14
Изнoс
2.096,79
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
30221101431164
840 140206 ISP2014037545079
1
14:10:05
253 Obustave od zarada, 3. deo za 1. 201
247
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
14:15:24
BANCA INTESA-TRIFUN S, NOVI BE
NOVI BE^EJ
160
1
14:16:31
240 Obra~un zarada za mesec 1.2014.
248
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
14:15:25
SOCITEGENERALEBANKAMI
NOVI BECEJ
180
1
14:16:31
242 Druga licna primanja zaposlenih
249
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
14:15:26
HOLI - PLANETA SPORT
BEOGRAD
265
1
14:16:31
221 Promet robe i usluga -finalna potros
250
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
14:15:26
HOLI - PLANETA SPORT
BEOGRAD
265
1
14:16:31
221 Promet robe i usluga -finalna potros
750,00
0
1
1
0
97
32086204111110001130
0
840 140206 ISP2014037545080
24.250,00
0
1
6
2
97
68086204249110001470
140206_002348_MT102 M1402060001984869
0
840 140206 ZBR0000000002348
2.086,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037545081
97
64086204221110001130
140206_002353_MT102 M1402060001984874
0
840 140206 ZBR0000000002353
7.469,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037545087
97
40702184819110001810
140206_002366_MT102 M1402060001984889
97 62050214020601971001
840 140206 ZBR0000000002366
7.469,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037545088
97
40702184819110001810
140206_002366_MT102 M1402060001984889
97 59050214020601971002
840 140206 ZBR0000000002366
840 140206 ISP2014037545089
25
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
14:15:26
HOLI - PLANETA SPORT
BEOGRAD
265
1
14:16:31
221 Promet robe i usluga -finalna potros
252
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
06/02/14
14:15:26
HOLI - PLANETA SPORT
BEOGRAD
265
1
14:16:31
221 Promet robe i usluga -finalna potros
253
15:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
254
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
17:21:09
298 Raspored sredstva - tarifa
255
18:06
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Износ
7.469,00
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
40702184819110001810
140206_002366_MT102 M1402060001984889
97 56050214020601971003
8.169,00
0
1
6
2
840 140206 ISP2014037545090
97
40702184819110001810
140206_002366_MT102 M1402060001984889
97 53050214020601971004
90,00
0
1
1
0
840 140206 ISP2014037545091
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
30,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140206 BUD0300000000148
1
18:06:54
298 Raspored sredstva - tarifa
256
12:41
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
07/02/14
13:00:29
IM MATIJEVIC DOO NOVI SAD
NOVI SAD
355
1
13:03:02
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
257
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
07/02/14
13:00:28
FABIJAN JOZEF
NOVI BECEJ
310
1
13:03:02
249 komisija za 01-2014
258
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret prima
Beograd
840
20,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140206 BUD0500000000079
2.681,78
0
1
6
2
15.000,00
253 Doprinos za PIO na teret primaoc
259
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
03086204268230001130
0
1
6
2
840 140207 UNN4690112000006
97
24702124171110001110
140207_000510_MT102 M1402070001009313
0
840 140207 ZBR0000000000510
12:58:09
97
140207_000522_MT102 M1402070001009327
0
840 140207 ZBR0000000000522
1
07/02/14
ПНБодобрења
840 140206 BUD0200000000150
1
07/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140206 ZBR0000000002366
15:01:19
06/02/14
Ста
840 140206 ZBR0000000002366
1
06/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
251
06/02/14
Изнoс
4.444,43
0
1
1
0
840 140207 ISP2014038518862
97
24702124171110001110
97
30221101431164
840 140207 ISP2014038518863
1
12:58:09
253 Porez na dohodak gradjana
260
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
07/02/14
13:00:28
ZLICIC DUSANKA
NOVI SAD
310
1
13:03:02
249 prevoz komisija
3.703,70
0
1
1
0
97
24702124171110001110
97
30221101431164
840 140207 ISP2014038518864
1.080,00
0
1
6
2
97
61702124221910001110
140207_000510_MT102 M1402070001009313
0
840 140207 ZBR0000000000510
840 140207 ISP2014038518865
26
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
07/02/14
13:00:25
BANCA INTESAKM
NOVI BECEJ
160
1
13:03:01
242 dnevnice
262
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
07/02/14
13:00:25
MARKO SVILENGACIN-B.INTESA - N
NOVI BE^EJ
160
1
13:03:01
242 dnevnice
263
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
07/02/14
13:00:28
NLB BANKA S
NOVI BECEJ
310
1
13:03:02
242 dnevnice
264
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
07/02/14
13:00:25
an banca intesa
NOVI BECEJ
160
1
13:03:01
242 dnevnice
265
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
07/02/14
13:00:25
an banca intesa
NOVI BECEJ
160
1
13:03:01
242 dnevnice
266
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
07/02/14
13:00:25
an banca intesa
NOVI BECEJ
160
1
13:03:01
242 dnevnice
267
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
07/02/14
13:00:26
IS VOJVODJANSKA
NOVI BECEJ
200
1
13:03:01
242 dnevnice
268
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
07/02/14
13:00:28
PTT SRBIJA BEOGRAD
BEOGRAD
310
1
13:03:02
221 Racun
269
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
07/02/14
12:59:46
BANKA INTESA AD-BEOGRAD
BEOGRAD
160
1
13:01:25
272 kamata
270
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OMS SLOBODAN MALBASKI
KIKINDA
601
1
12:58:09
263 prenos sredstava
Износ
провизије
261
07/02/14
Изнoс
4.172,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
64086204221110001130
140207_000471_MT102 M1402070001009274
0
840 140207 ZBR0000000000471
2.086,00
0
1
6
2
840 140207 ISP2014038518899
97
64086204221110001130
140207_000471_MT102 M1402070001009274
0
840 140207 ZBR0000000000471
2.086,00
0
1
6
2
840 140207 ISP2014038518900
97
64086204221110001130
140207_000510_MT102 M1402070001009313
0
840 140207 ZBR0000000000510
2.086,00
0
1
6
2
840 140207 ISP2014038518901
97
64086204221110001130
140207_000471_MT102 M1402070001009274
0
840 140207 ZBR0000000000471
2.132,00
0
1
6
2
840 140207 ISP2014038518902
97
64086204221110001130
140207_000471_MT102 M1402070001009274
0
840 140207 ZBR0000000000471
480,00
0
1
6
2
840 140207 ISP2014038518903
97
60086204221910001130
140207_000471_MT102 M1402070001009274
0
840 140207 ZBR0000000000471
2.240,00
0
1
6
2
840 140207 ISP2014038518904
97
60086204221910001130
140207_000484_MT102 M1402070001009287
0
840 140207 ZBR0000000000484
8.142,00
0
1
6
2
840 140207 ISP2014038518905
97
50086204214210001130
140207_000510_MT102 M1402070001009313
97 7014000500052610
840 140207 ZBR0000000000510
65.195,43
0
1
6
1
840 140207 ISP2014038518942
97
23702204414110001620
140207_177271_MT103 M1402070001009169
97 7325610242013025053
840 140207 ISP2014038518943
19.385,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
0
840 140207 ISP2014038518944
27
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
271
12:58
07/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
mesoviti prihodi u korist opst
NOVI BECEJ
840
12:58:09
253 Uplata tekucih prihoda
272
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
12:58:09
262 prenos sredstava
273
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
12:58:09
262 prenos sredstava
274
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
12:58:09
262 Transferi u okviru drzavnih organa
275
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
12:58:09
262 prenos sredstava
276
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
12:58:09
262 prenos sredstava
277
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?.JOANOVIC- UZINE
N.MILOSEVO
601
12:58:09
262 prenos sredstava
278
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
12:58:09
262 prenos sredstava
279
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
12:58:09
262 prenos sredstava
280
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
1
12:58:09
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
32086204111110001130
97
30221101431164
12.894,11
0
1
1
0
97
44702164213110001911
97
72086294213110001911
671,00
0
1
1
0
97
87702164214210001911
97
18086294214210001911
302.459,66
0
1
1
0
97
97702164212210001911
97
28086294212210001911
2.798,10
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
63014884211110001912
34.000,00
0
1
1
0
97
39702194727170001040
0
36.000,00
0
1
1
0
97
39702194727170001040
0
1.000,00
0
1
1
0
97
28702204214120013160
97
80086264214120013160
840 140207 ISP2014038519014
1
07/02/14
1
840 140207 ISP2014038519013
1
07/02/14
0
840 140207 ISP2014038518968
1
07/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140207 ISP2014038518967
1
07/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140207 ISP2014038518966
1
07/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140207 ISP2014038518965
1
07/02/14
Ста
840 140207 ISP2014038518964
1
07/02/14
42.000,00
Акт
840 140207 ISP2014038518945
1
07/02/14
Износ
провизије
1
07/02/14
Изнoс
3.160,01
0
1
1
0
97
25702214214140001160
97
37850104214140001160
840 140207 ISP2014038519015
9.539,40
0
1
1
0
97
23702204212210013160
97
23086254212210013160
840 140207 ISP2014038519016
28
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
281
12:58
07/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
12:58:09
262 prenos sredstava
282
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
12:58:09
262 prenos sredstava
283
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
12:58:09
262 prenos sredstava
284
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
12:58:09
262 prenos sredstava
285
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
12:58:09
262 prenos sredstava
286
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
12:58:09
262 prenos sredstava
287
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
12:58:09
262 PRENOS SREDSTAVA
288
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC- UZINE
NOVI BECEJ
601
12:58:09
262 PRENOS SREDSTAVA
289
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN UCA - UZINE
KUMANE
601
12:58:09
262 PRENOS SREDSTAVA
290
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
1
12:58:09
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
76702204215190013160
97
31086264215190013160
6.876,00
0
1
1
0
97
70702204214140001160
97
86094614214140001160
1.298,00
0
1
1
0
97
26702204214210001160
97
42094614214210001160
13.272,04
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
56014864211110001912
4.167,83
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
36014864214140001912
38.513,50
0
1
1
0
97
97702164212210001911
97
28086294212210001911
8.400,00
0
1
1
0
97
92702214221110001160
97
37843954221110001160
29.250,00
0
1
1
0
97
39702194727170001040
0
840 140207 ISP2014038519029
1
07/02/14
1
840 140207 ISP2014038519028
1
07/02/14
0
840 140207 ISP2014038519022
1
07/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140207 ISP2014038519021
1
07/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140207 ISP2014038519020
1
07/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140207 ISP2014038519019
1
07/02/14
Ста
840 140207 ISP2014038519018
1
07/02/14
15.203,00
Акт
840 140207 ISP2014038519017
1
07/02/14
Износ
провизије
1
07/02/14
Изнoс
18.000,00
0
1
1
0
97
39702194727170001040
0
840 140207 ISP2014038519030
50.000,00
0
1
1
0
97
57702204819110001160
97
57086254819110001160
840 140207 ISP2014038519031
29
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
291
12:58
07/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SPORTSKI SAVEZ OPSTINE
NOVI BECEJ
221
12:58:09
262 PRENOS SREDSTAVA
292
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
07/02/14
12:59:46
GP NOVI BECEJ-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
205
1
13:01:25
221 Promet robe i usluga -finalna potros
293
13:02
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
294
15:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
15:01:15
298 Raspored sredstva - tarifa
295
17:20
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
17:20:57
298 Raspored sredstva - tarifa
296
18:06
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
18:06:05
298 Raspored sredstva - tarifa
297
09:49
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
09:49:05
298 Raspored sredstva - tarifa
298
11:05
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
"DEMOKRATSKA STRANKA"
BEOGRAD
20
11:05:47
263 Ostali transferi
299
11:06
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA
BEOGRAD
22
11:06:23
263 Ostali transferi
300
11:06
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SRPSKA RADIKALNA STRANKA
ZEMUN
21
11:06:55
263 Ostali transferi
1
1
Под. за рекламацију
0
97
40702184819110001810
0
1.000.000,00
0
1
6
1
97
72702204249110001620
140207_177361_MT103 M1402070001009184
0 316
160,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
120,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
60,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
20,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
90,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
8.430,74
0
1
1
0
97
94702134819420001160
0
840 140210 UNN4690112000009
1
1
0
840 140210 BUD0100000000151
1
10/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140207 BUD0500000000086
1
10/02/14
399.300,00
840 140207 BUD0300000000145
1
10/02/14
Износ
840 140207 BUD0200000000152
1
10/02/14
ПНБодобрења
840 140207 BUD0100000000152
1
07/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140207 ISP2014038519033
13:02:28
07/02/14
Ста
840 140207 ISP2014038519032
1
07/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1
07/02/14
Изнoс
14.011,49
0
1
1
0
97
94702134819420001160
0
840 140210 UNN4690112000010
5.153,83
0
1
1
0
97
94702134819420001160
0
840 140210 UNN4690112000011
30
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Износ
провизије
Сврха дознаке
301
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:52
LASLO [URANJI
NOVI BECEJ
355
1
13:00:23
247 STIPENDIJA ZA 12/2013
302
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:52
LASLO [URANJI
NOVI BECEJ
355
1
13:00:23
247 STIPENDIJA ZA 01/2014
303
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
10/02/14
Изнoс
20.000,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
253 Porez na dohodak gradjana
304
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
SIC-BANKA INT - NO
NOVI BE^EJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
305
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
an banca intesa
NOVI BECEJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
306
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
DA-BANKA INTESA - BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
307
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:49
KOMERCIJALNA-BARACKOV, NOVI BE
NOVI BE^EJ
205
1
13:00:23
249 UPLATNICE
308
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
BO-BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
309
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:51
BS -NLB BANKA - NOVI B
NOVI BE^EJ
310
1
13:00:23
249 UPLATNICE
310
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:52
vd vojvodanska banka
NOVI BECEJ
355
1
13:00:23
249 UPLATNICE
97
40702184819110001810
140210_000690_MT102 M1402100001044872
0
20.000,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041539928
97
40702184819110001810
140210_000690_MT102 M1402100001044872
0
840 140210 ZBR0000000000690
12:19:37
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140210 ZBR0000000000690
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
7.619,05
0
1
1
0
840 140210 ISP2014041539929
97
40702184819110001810
97
30221101431164
840 140210 ISP2014041539930
2.715,00
0
1
6
2
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.700,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041539984
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.700,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041539985
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.505,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041539986
97
21086204249110001130
140210_000654_MT102 M1402100001044829
0
840 140210 ZBR0000000000654
2.745,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041539987
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.760,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041539988
97
21086204249110001130
140210_000680_MT102 M1402100001044861
0
840 140210 ZBR0000000000680
2.685,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041539989
97
21086204249110001130
140210_000690_MT102 M1402100001044872
0
840 140210 ZBR0000000000690
840 140210 ISP2014041539990
31
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
311
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
VDJ INTESA
NOVI BECEJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
312
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
BANKA INTESA - VERA GALETIN -
NOVI BE^EJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
313
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:48
GJ - ALPHA BANK - NOVI
NOVI BECEJ
180
1
13:00:23
249 UPLATNICE
314
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
ANDJELKOVIC TAMARA-B.INTESA -
NOVI BE^EJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
315
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:48
DJS-UniCredit Ban - BE
NOVI BE^EJ
170
1
13:00:23
249 UPLATNICE
316
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
EE-BANKA INTESA - NOVI BECE
NOVI BECEJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
317
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:50
BZB - KIKINDA
NOVI BE^EJ
265
1
13:00:23
249 UPLATNICE
318
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:49
MB -KOMERCIJALN - NO
NOVI BE^EJ
205
1
13:00:23
249 UPLATNICE
319
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:48
IS VOJVODJANSKA
NOVI BECEJ
200
1
13:00:23
249 UPLATNICE
320
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:51
NLB BANKAZ
NOVI BECEJ
310
1
13:00:23
249 UPLATNICE
5.070,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.700,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041539991
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.685,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041539992
97
21086204249110001130
140210_000644_MT102 M1402100001044817
0
840 140210 ZBR0000000000644
2.970,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041539993
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.640,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041539994
97
21086204249110001130
140210_000641_MT102 M1402100001044812
0
840 140210 ZBR0000000000641
2.715,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041539995
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.670,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041539996
97
21086204249110001130
140210_000670_MT102 M1402100001044851
0
840 140210 ZBR0000000000670
2.715,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041539997
97
21086204249110001130
140210_000654_MT102 M1402100001044829
0
840 140210 ZBR0000000000654
2.685,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041539998
97
21086204249110001130
140210_000646_MT102 M1402100001044819
0
840 140210 ZBR0000000000646
2.625,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041539999
97
21086204249110001130
140210_000680_MT102 M1402100001044861
0
840 140210 ZBR0000000000680
840 140210 ISP2014041540000
32
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
321
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:52
Karapandza Aleksandar
Novi Becej
355
1
13:00:23
249 UPLATNICE
322
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:52
VOJVODJANSKA BANKAKJ
NOVI BECEJ
355
1
13:00:23
249 UPLATNICE
323
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:52
KR-VOJVODJANSKA - NOVI B
NOVI BE^EJ
355
1
13:00:23
249 UPLATNICE
324
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
KD-BANKA INTESA - NOVI BEC
NOVI BE^EJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
325
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
BOBERIC -BANKA INTESA - NOVI B
NOVI BE^EJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
326
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:52
RM-VOJVO?ANSKA BANK
KUMANE
355
1
13:00:23
249 UPLATNICE
327
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:47
MIMAI- HAA BANKA - NOVI B
NOVI BE^EJ
165
1
13:00:23
249 UPLATNICE
328
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
BANCA INTESAN
NOVI BECEJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
329
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
NZ- BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
330
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
NS - BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
2.790,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
21086204249110001130
140210_000690_MT102 M1402100001044872
0
840 140210 ZBR0000000000690
2.700,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540001
97
21086204249110001130
140210_000690_MT102 M1402100001044872
0
840 140210 ZBR0000000000690
2.745,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540002
97
21086204249110001130
140210_000690_MT102 M1402100001044872
0
840 140210 ZBR0000000000690
2.850,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540003
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.655,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540004
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.535,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540005
97
21086204249110001130
140210_000690_MT102 M1402100001044872
0
840 140210 ZBR0000000000690
2.820,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540006
97
21086204249110001130
140210_000638_MT102 M1402100001044809
0
840 140210 ZBR0000000000638
2.715,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540007
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.640,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540008
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.730,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540009
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
840 140210 ISP2014041540010
33
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
331
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
PAVL-BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
332
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:52
P E VOJVODJANSKA BANKA
NOVI BECEJ
355
1
13:00:23
249 UPLATNICE
333
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
PV -BANKA INTESA - NOVI BE
NOVI BE^EJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
334
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:51
PS- NLB BANKA - NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
310
1
13:00:23
249 UPLATNICE
335
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:51
PERIC JADRANKA -NLB BANKA - NO
NOVI BE^EJ
310
1
13:00:23
249 UPLATNICE
336
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:52
PD-VOJVODJANSKA B - NO
NOVI BE^EJ
355
1
13:00:23
249 UPLATNICE
337
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:51
RM - NLB BANKA
N.MILOSEVO
310
1
13:00:23
249 UPLATNICE
338
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
PETROVIC KRISTINA-BANKA INTESA
NOVI BE^EJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
339
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:52
MILOS-VOJVODJANSKA - NOV
NOVI BE^EJ
355
1
13:00:23
249 UPLATNICE
340
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:49
SEKULIC NADA-KOMERCIJALNA BANK
NOVI BE^EJ
205
1
13:00:23
249 UPLATNICE
2.595,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.730,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540011
97
21086204249110001130
140210_000690_MT102 M1402100001044872
0
840 140210 ZBR0000000000690
2.760,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540012
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.730,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540013
97
21086204249110001130
140210_000680_MT102 M1402100001044861
0
840 140210 ZBR0000000000680
2.685,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540014
97
21086204249110001130
140210_000680_MT102 M1402100001044861
0
840 140210 ZBR0000000000680
2.520,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540015
97
21086204249110001130
140210_000690_MT102 M1402100001044872
0
840 140210 ZBR0000000000690
2.670,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540016
97
21086204249110001130
140210_000680_MT102 M1402100001044861
0
840 140210 ZBR0000000000680
2.730,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540017
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.625,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540018
97
21086204249110001130
140210_000690_MT102 M1402100001044872
0
840 140210 ZBR0000000000690
2.475,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540019
97
21086204249110001130
140210_000654_MT102 M1402100001044829
0
840 140210 ZBR0000000000654
840 140210 ISP2014041540020
34
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
341
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:51
SL - NLB BANKA - NOVI BECE
NOVI BE^EJ
310
1
13:00:23
249 UPLATNICE
342
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
BANCA INTESAZ
NOVI BECEJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
343
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
STANISAVLJEV JOVANA -BANCA INT
NOVI BE^EJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
344
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:51
SS -NLB BANKA
KUMANE
330
1
13:00:23
249 UPLATNICE
345
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
an banca intesa
NOVI BECEJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
346
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:52
Karapandza Aleksandar
Novi Becej
355
1
13:00:23
249 UPLATNICE
347
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
MARKO SVILENGACIN-B.INTESA - N
NOVI BE^EJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
348
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:48
TRBIC M-POSTANSKA STED - BE
NOVI BE^EJ
200
1
13:00:23
249 UPLATNICE
349
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:48
FARKAS LJILJANA - alpha BANKA
NOVI BE^EJ
180
1
13:00:23
249 UPLATNICE
350
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:49
CUCI]-PROKREDIT BANKA,
NOVI BE^EJ
220
1
13:00:23
249 UPLATNICE
2.640,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
21086204249110001130
140210_000680_MT102 M1402100001044861
0
840 140210 ZBR0000000000680
2.715,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540021
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.790,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540022
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.475,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540023
97
21086204249110001130
140210_000684_MT102 M1402100001044865
0
840 140210 ZBR0000000000684
360,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540024
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
360,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540025
97
21086204249110001130
140210_000690_MT102 M1402100001044872
0
840 140210 ZBR0000000000690
360,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540026
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.700,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540027
97
21086204249110001130
140210_000646_MT102 M1402100001044819
0
840 140210 ZBR0000000000646
2.790,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540028
97
21086204249110001130
140210_000644_MT102 M1402100001044817
0
840 140210 ZBR0000000000644
2.745,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540029
97
21086204249110001130
140210_000662_MT102 M1402100001044841
0
840 140210 ZBR0000000000662
840 140210 ISP2014041540030
35
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
351
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:52
CEJTEI MARIJA -vojvodj.banka -
NOVI BE^EJ
355
1
13:00:23
249 UPLATNICE
352
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:48
VELIBOR SKERO -UNICREDIT BANK,
NOVI BE^EJ
170
1
13:00:23
249 UPLATNICE
353
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:51
SLJ- NLB BANKA - BECE
NOVI BE^EJ
310
1
13:00:23
249 UPLATNICE
354
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
MARKO SVILENGACIN-B.INTESA - N
NOVI BE^EJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
355
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:52
DUSKO PETROVIC - VOJVODJANSKA
NOVI BECEJ
355
1
13:00:23
249 UPLATNICE
356
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:51
IVANKA ILISIN-NLB BANKA - NOVI
NOVI BE^EJ
310
1
13:00:23
249 UPLATNICE
357
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
BAT - NOVI BEC
NOVI BE^EJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
358
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:51
AGRIKOLE SAFRANJ
NOVI BECEJ
330
1
13:00:23
249 UPLATNICE
359
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:48
TJ-POSTANSKA STEDIONICA
KUMANE
200
1
13:00:23
249 UPLATNICE
360
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:48
KSENIJA KNEZEV
NOVI BECEJ
180
1
13:00:23
249 UPLATNICE
2.790,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
21086204249110001130
140210_000690_MT102 M1402100001044872
0
840 140210 ZBR0000000000690
2.490,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540031
97
21086204249110001130
140210_000641_MT102 M1402100001044812
0
840 140210 ZBR0000000000641
2.700,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540032
97
21086204249110001130
140210_000680_MT102 M1402100001044861
0
840 140210 ZBR0000000000680
2.580,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540033
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.490,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540034
97
21086204249110001130
140210_000690_MT102 M1402100001044872
0
840 140210 ZBR0000000000690
2.655,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540035
97
21086204249110001130
140210_000680_MT102 M1402100001044861
0
840 140210 ZBR0000000000680
2.685,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540036
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
840 140210 ZBR0000000000627
2.820,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540037
97
21086204249110001130
140210_000684_MT102 M1402100001044865
0
840 140210 ZBR0000000000684
2.400,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540038
97
21086204249110001130
140210_000646_MT102 M1402100001044819
0
840 140210 ZBR0000000000646
2.700,00
0
1
6
2
840 140210 ISP2014041540039
97
21086204249110001130
140210_000644_MT102 M1402100001044817
0
840 140210 ZBR0000000000644
840 140210 ISP2014041540040
36
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
361
12:19
10/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret prima
Beograd
840
12:19:38
253 Doprinos za PIO na teret primaoc
362
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
12:19:38
253 Porez na dohodak gradjana
363
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
12:19:38
253 Porez na dohodak gradjana
364
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
12:19:38
253 Porez na dohodak gradjana
365
12:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
10/02/14
12:57:46
DA-BANKA INTESA - BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
12:59:58
249 UPLATNICE
366
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
262 PRENOS SREDSTAVA
367
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
12:31:07
262 PRENOS SREDSTAVA
368
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
12:31:07
262 PRENOS SREDSTAVA
369
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
12:31:07
262 prenos sredstava
370
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
12:31:07
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
21086204249110001130
97
30221101431164
666,67
0
1
1
0
97
21086204249110001130
97
13205101431164
35.014,81
0
1
1
0
97
21086204249110001130
97
30221101431164
651,85
0
1
1
0
97
21086204249110001130
97
20223101431164
320,00
0
1
6
2
97
21086204249110001130
140210_000627_MT102 M1402100001044796
0
3.630,00
0
1
1
0
840 140210 ISP2014041540045
97
78702144631110001912
97
08014894213110001912
1.530,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
90014894151120001912
3.340,79
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
18014894211110001912
840 140210 ISP2014041540319
1
1
1
840 140210 ISP2014041540318
1
10/02/14
0
840 140210 ISP2014041540317
1
10/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140210 ZBR0000000000627
12:31:07
10/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140210 ISP2014041540044
1
10/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140210 ISP2014041540043
1
10/02/14
Ста
840 140210 ISP2014041540042
1
10/02/14
43.600,00
Акт
840 140210 ISP2014041540041
1
10/02/14
Износ
провизије
1
10/02/14
Изнoс
1.382,21
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
80003314211110001090
840 140210 ISP2014041540415
12.000,00
0
1
1
0
97
27702214214120001473
97
09849464214120001473
840 140210 ISP2014041540416
37
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
371
12:31
10/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
12:31:07
262 prenos sredstava
372
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
12:31:07
262 Transferi u okviru drzavnih organa
373
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
12:31:07
262 prenos sredstava
374
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
12:31:07
262 prenos sredstava
375
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
12:31:07
262 prenos sredstava
376
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
12:31:07
262 prenos sredstava
377
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
12:31:07
262 prenos sredstava
378
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
12:31:07
262 prenos sredstava
379
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
12:31:07
262 prenos sredstava
380
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
1
12:31:07
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
78702144631110001912
97
09014884212210001912
575.100,45
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
09014884212210001912
7.749,24
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
53014884213110001912
2.120,07
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
53014884213110001912
901,85
0
1
1
0
97
04702204213240001620
97
04086254213240001620
2.790,05
0
1
1
0
97
23702204212210013160
97
23086254212210013160
1.674,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
79014874821220001912
15.070,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
83014874151120001912
840 140210 ISP2014041540424
1
10/02/14
1
840 140210 ISP2014041540423
1
10/02/14
0
840 140210 ISP2014041540422
1
10/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140210 ISP2014041540421
1
10/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140210 ISP2014041540420
1
10/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140210 ISP2014041540419
1
10/02/14
Ста
840 140210 ISP2014041540418
1
10/02/14
31.889,72
Акт
840 140210 ISP2014041540417
1
10/02/14
Износ
провизије
1
10/02/14
Изнoс
1.747,83
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
11014874211110001912
840 140210 ISP2014041540425
28.783,96
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
87021134212210001920
840 140210 ISP2014041540426
38
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
381
12:31
10/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
12:31:07
262 prenos sredstava
382
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
12:31:07
262 prenos sredstava
383
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
12:31:07
262 prenos sredstava
384
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
12:31:07
262 prenos sredstava
385
12:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
12:31:08
262 PRENOS SREDSTAVA
386
12:57
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SAVEZ VOJVOĐAN. MAĐARA-SR.PR.IZ BUD
SUBOTICA
236
12:57:40
263 Ostali transferi
387
12:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SAVEZ VOJVOĐAN. MAĐARA-SR.PR.IZ BUD
SUBOTICA
236
12:58:15
263 Ostali transferi
388
13:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
13:01:45
298 Raspored sredstva - tarifa
389
15:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
15:01:15
298 Raspored sredstva - tarifa
390
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
1
17:21:21
298 Raspored sredstva - tarifa
1
1
Под. за рекламацију
0
97
09702154631110001920
97
34021134213110001920
57.500,00
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
25815884233110001830
30.000,00
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
86815884234490001830
50.926,00
0
1
1
0
97
63702204235910001160
97
63086254235910001160
15.000,00
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
34815884231310001830
4.526,91
0
1
1
0
97
94702134819420001160
0
8.138,94
0
1
1
0
97
94702134819420001160
0
140,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140210 BUD0200000000151
1
10/02/14
0
840 140210 UNN4690112000034
1
10/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140210 UNN4690112000033
1
10/02/14
4.751,89
840 140210 ISP2014041540536
1
10/02/14
Износ
840 140210 ISP2014041540459
1
10/02/14
ПНБодобрења
840 140210 ISP2014041540458
1
10/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140210 ISP2014041540457
1
10/02/14
Ста
840 140210 ISP2014041540427
1
10/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1
10/02/14
Изнoс
70,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140210 BUD0300000000151
70,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140210 BUD0400000000147
39
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
391
18:15
10/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
18:15:00
298 Raspored sredstva - tarifa
392
09:02
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
09:02:44
298 NA= 88
393
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
262 PRENOS SREDSTAVA
394
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
12:53:08
262 PRENOS SREDSTAVA
395
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
12:53:08
262 PRENOS SREDSTAVA
396
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
12:53:08
262 PRENOS SREDSTAVA
397
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
12:53:08
262 Transferi u okviru drzavnih organa
398
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
12:53:08
263 PRENOS SREDSTAVA
399
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
12:53:08
262 PRENOS SREDSTAVA
400
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
12:53:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
5.837,91
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
1510523000074232101
14.000,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
274.733,09
0
1
1
0
97
88702204269190001620
97
02815864269190001620
1.501,36
0
1
1
0
97
45702214211110001160
97
87843954211110001160
4.767,08
0
1
1
0
97
36702204212210001160
97
95086284212210001160
4.888,40
0
1
1
0
97
80702204213110001160
97
42086284213110001160
110.377,59
0
1
1
0
97
89702214249110001470
0
840 140211 ISP2014042568679
1
1
1
840 140211 ISP2014042568678
1
11/02/14
0
840 140211 ISP2014042568677
1
11/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140211 ISP2014042568676
1
11/02/14
40,00
840 140211 ISP2014042568675
1
11/02/14
Износ
840 140211 ISP2014042568674
1
11/02/14
ПНБодобрења
840 140211 TAR1 58077
12:53:08
11/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140210
1
11/02/14
Ста
840 140210 BUD0600000000096
1
11/02/14
PR=2766304.99
Акт
SWIFT порука
провизије
1
11/02/14
Изнoс
352.480,93
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
87021134212210001920
840 140211 ISP2014042568680
7.292,58
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
44021134211110001920
840 140211 ISP2014042568681
40
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
401
12:53
11/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
12:53:08
262 PRENOS SREDSTAVA
402
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
12:53:08
262 PRENOS SREDSTAVA
403
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
12:53:08
262 PRENOS SREDSTAVA
404
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
12:53:08
262 PRENOS SREDSTAVA
405
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
12:53:08
262 PRENOS SREDSTAVA
406
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
12:53:08
262 PRENOS SREDSTAVA
407
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
12:53:08
262 PRENOS SREDSTAVA
408
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
12:53:08
263 PRENOS SREDSTAVA
409
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
12:53:08
262 PRENOS SREDSTAVA
410
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
1
12:53:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
78702144631110001912
97
07014864214120001912
9.500,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
31014864151120001912
14.922,76
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
02014864212210001912
2.591,81
0
1
1
0
97
68702174214140001820
97
51086314214140001820
4.566,00
0
1
1
0
97
68702174214140001820
97
36095694214140001820
18.153,71
0
1
1
0
97
24702174213240001820
97
89095694213240001820
1.273,20
0
1
1
0
97
26702204213240001160
97
85086284213240001160
30.000,00
0
1
1
0
97
32702124819410001110
0
840 140211 ISP2014042568689
1
11/02/14
1
840 140211 ISP2014042568688
1
11/02/14
0
840 140211 ISP2014042568687
1
11/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140211 ISP2014042568686
1
11/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140211 ISP2014042568685
1
11/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140211 ISP2014042568684
1
11/02/14
Ста
840 140211 ISP2014042568683
1
11/02/14
2.100,00
Акт
840 140211 ISP2014042568682
1
11/02/14
Износ
провизије
1
11/02/14
Изнoс
6.438,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
11014874211110001912
840 140211 ISP2014042568690
3.321,21
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
98014874213110001912
840 140211 ISP2014042568691
41
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
411
12:53
11/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
12:53:08
262 PRENOS SREDSTAVA
412
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
12:53:08
262 PRENOS SREDSTAVA
413
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:55
TELEKOM SRBIJA BEOGRAD
BEOGRAD
355
1
12:57:45
263 PRENOS SREDSTAVA
414
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
EREMIC TANJA
NOVI BECEJ
160
1
12:57:10
247 Prenos sredstava
415
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
DRAGANA PREKAJSKI
NOVO MILO[
200
1
12:57:10
247 Prenos sredstava
416
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
DIJANA RADUL
KUMANE
160
1
12:57:10
247 Prenos sredstava
417
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
VESNA SROJKOV
NOVO MILO[
160
1
12:57:10
247 Prenos sredstava
418
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:55
SRBIJAGAS NOVI SAD
NOVI SAD
355
1
12:57:45
221 Promet robe i usluga -finalna potros
419
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:55
SRBIJAGAS NOVI SAD
NOVI SAD
355
1
12:57:45
221 Promet robe i usluga -finalna potros
420
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM ZDRAVLJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
1
12:53:08
221 Racun
340.533,93
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
78702144631110001912
97
54014874212210001912
840 140211 ISP2014042568692
1
11/02/14
Износ
провизије
1
11/02/14
Изнoс
1.080,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
09014874221210001912
840 140211 ISP2014042568693
18.000,00
0
1
6
2
97
38702194729310001040
140211_000841_MT102 M1402110001102593
0 840001052196
840 140211 ZBR0000000000841
10.000,00
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568694
97
69702194723110001040
140211_000821_MT102 M1402110001102567
0
840 140211 ZBR0000000000821
10.000,00
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568695
97
69702194723110001040
140211_000826_MT102 M1402110001102572
0
840 140211 ZBR0000000000826
10.000,00
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568696
97
69702194723110001040
140211_000821_MT102 M1402110001102567
0
840 140211 ZBR0000000000821
10.000,00
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568697
97
69702194723110001040
140211_000821_MT102 M1402110001102567
0
840 140211 ZBR0000000000821
2.699,47
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568698
97
60086204212210001130
140211_000841_MT102 M1402110001102593
97 130920120301210065314
840 140211 ZBR0000000000841
6.213,14
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568699
97
60086204212210001130
140211_000841_MT102 M1402110001102593
97 180911094301210062814
840 140211 ZBR0000000000841
23.000,00
0
1
1
0
840 140211 ISP2014042568700
97
0
77702224243110001760
18
840 140211 ISP2014042568701
42
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
421
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
12:57:10
221 Racun
422
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
12:57:10
221 Racun
423
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
12:57:10
221 Racun
424
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
12:57:10
221 Racun
425
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
12:57:10
221 Racun
426
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
12:57:10
221 Racun
427
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
12:57:10
221 Racun
428
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:55
EPS SNABDEVANJE-ZRENJANIN
ZRENJANIN
845
1
12:57:45
221 Racun
429
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:55
DRAGICA PU[I]
NOVO MILO[
340
1
12:57:45
247 Prenos sredstava
430
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
TISACOOP DOO-PJ 11-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
165
1
12:57:10
221 racun
182,54
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
07086204213110001130
140211_000821_MT102 M1402110001102567
0 0011196
840 140211 ZBR0000000000821
365,09
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568702
97
07086204213110001130
140211_000821_MT102 M1402110001102567
0 0011090
840 140211 ZBR0000000000821
43.315,42
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568703
97
60086204212210001130
140211_000821_MT102 M1402110001102567
0 00030086
840 140211 ZBR0000000000821
108,97
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568704
97
60086204212210001130
140211_000821_MT102 M1402110001102567
0 00030010
840 140211 ZBR0000000000821
22.254,97
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568705
97
60086204212210001130
140211_000821_MT102 M1402110001102567
0 00030012
840 140211 ZBR0000000000821
72.018,98
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568706
97
60086204212210001130
140211_000821_MT102 M1402110001102567
0 00030013
840 140211 ZBR0000000000821
10.288,45
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568707
97
60086204212210001130
140211_000821_MT102 M1402110001102567
0 00030011
840 140211 ZBR0000000000821
37.541,11
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568708
97
63702204212110001620
140211_000843_MT102 M1402110001102595
0 913390033118171
840 140211 ZBR0000000000843
10.000,00
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568709
97
69702194723110001040
140211_000839_MT102 M1402110001102591
0
840 140211 ZBR0000000000839
4.641,28
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568710
97
03086204268230001130
140211_000823_MT102 M1402110001102569
0 02494
840 140211 ZBR0000000000823
840 140211 ISP2014042568711
43
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Износ
провизије
Сврха дознаке
431
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
ZAVOD ZA UNAPR.POSLOVANJA-BEOG
BEOGRAD
160
1
12:57:10
221 racun
432
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
MEGA BEOGRAD
BEOGRAD
160
1
12:57:10
221 racun
433
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
KNJAZ MILOS-NATURA-BEOGRAD DC
ZRENJANIN
160
1
12:57:10
221 racun
434
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
KAFANA KOD LALE-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
180
1
12:57:10
221 racun
435
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
KAFANA KOD LALE-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
180
1
12:57:10
221 racun
436
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
TELEDOM NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
12:57:10
221 RACUN
437
12:53
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
12:55:54
BLINKER
BECEJ
205
1
12:57:10
221 PREDRACUN
438
13:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
11/02/14
Изнoс
15.765,60
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
35.322,22
0
1
6
2
2.475,00
0
1
6
2
10.150,00
0
1
6
2
5.250,00
0
1
6
2
80.000,00
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SOMBOLED DOO-SOMBOR
SOMBOR
275
1
13:21:24
221 Racun
440
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:20:42
SRBIJAGAS NOVI SAD
NOVI SAD
355
1
13:21:24
221 Racun
840 140211 ISP2014042568713
97
81086204237110001130
840 140211 ISP2014042568714
97
37086204236210001130
840 140211 ISP2014042568715
97
37086204236210001130
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568716
97
32702124819410001110
140211_000822_MT102 M1402110001102568
0 14001000001
21.970,00
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042568717
97
40702184819110001810
140211_000829_MT102 M1402110001102575
0 022013
840 140211 ZBR0000000000829
13:20:42
20086204252220001130
140211_000825_MT102 M1402110001102571
0 00214
840 140211 ZBR0000000000822
13:16
97
140211_000825_MT102 M1402110001102571
0 00114
840 140211 ZBR0000000000825
11/02/14
840 140211 ISP2014042568712
140211_000822_MT102 M1402110001102568
0 30814
840 140211 ZBR0000000000825
439
20086204252220001130
140211_000821_MT102 M1402110001102567
0 232022014
840 140211 ZBR0000000000822
298 Raspored sredstva - tarifa
97
140211_000821_MT102 M1402110001102567
0 1061290414
840 140211 ZBR0000000000821
13:01:32
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140211 ZBR0000000000821
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
120,00
0
1
1
0
840 140211 ISP2014042568718
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140211 BUD0100000000151
1.203,18
0
1
6
2
97
03086204268230001130
140211_000908_MT102 M1402110001103559
0 1236910032802083
840 140211 ZBR0000000000908
6.489,12
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042570009
97
15702214249110001430
140211_000917_MT102 M1402110001103570
0 224300050
840 140211 ZBR0000000000917
840 140211 ISP2014042570010
44
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
441
13:16
11/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POLJOPR. SKOLA SA DOMOM UCENIK
FUTOG
601
13:16:07
221 Racun
442
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:20:40
KNJAZ MILOS-NATURA-BEOGRAD DC
ZRENJANIN
160
1
13:21:23
221 Racun
443
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJA
ZRENJANIN
601
21.432,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
0
04702154727170001920
12012
840 140211 ISP2014042570011
3.465,00
0
1
6
2
13:16:07
221 Racun
444
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:20:40
LINE KORONA ZRENJANIN
ZRENJANIN
165
1
13:21:23
221 Racun
445
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:20:40
TISACOOP DOO-PJ 11-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
165
1
13:21:23
221 Racun
446
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:20:42
PRO MES DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
13:21:24
221 Racun
447
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:20:41
LIRA NOVA-BEOGRAD
BEOGRAD
205
1
13:21:23
221 Racun
448
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:20:42
MEDIA SHOP DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
330
1
13:21:24
221 Racun
449
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM UCENIKA SREDNJIH SKOLA
ZRENJANIN
601
97
81086204237110001130
140211_000884_MT102 M1402110001103531
0 000300230
840 140211 ZBR0000000000884
1
11/02/14
Износ
провизије
1
11/02/14
Изнoс
3.100,00
0
1
1
0
840 140211 ISP2014042570012
97
0
50086204243310001130
00722014
840 140211 ISP2014042570013
32.512,80
0
1
6
2
840 140211 ZBR0000000000886
7.201,72
0
1
6
2
7.207,58
0
1
6
2
30.000,00
0
1
6
2
34.640,00
0
1
6
2
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:20:41
DELMAX DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
205
1
13:21:23
221 Racun
81086204237110001130
840 140211 ISP2014042570015
97
03086204268230001130
840 140211 ISP2014042570016
97
20086204252220001130
840 140211 ISP2014042570017
97
18086204269110001130
140211_000913_MT102 M1402110001103564
0 13413
840 140211 ZBR0000000000913
450
97
140211_000897_MT102 M1402110001103546
0 114221
840 140211 ZBR0000000000897
221 Racun
840 140211 ISP2014042570014
140211_000911_MT102 M1402110001103562
0 000010314
840 140211 ZBR0000000000911
13:16:07
71086204239110001130
140211_000886_MT102 M1402110001103533
0 05024791005
840 140211 ZBR0000000000886
1
97
140211_000886_MT102 M1402110001103533
0 08314
3.600,00
0
1
1
0
840 140211 ISP2014042570018
97
0
04702154727170001920
4
840 140211 ISP2014042570019
5.136,00
0
1
6
2
97
39086204264910001130
140211_000897_MT102 M1402110001103546
0 348001125363511
840 140211 ZBR0000000000897
840 140211 ISP2014042570020
45
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:20:41
DELMAX DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
205
1
13:21:23
221 Racun
452
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:20:40
KNJAZ MILOS-NATURA-BEOGRAD DC
ZRENJANIN
160
1
13:21:23
221 Racun
453
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM UCENIKA SRED.SKOLA BEOGRAD
BEOGRAD
601
37.428,00
Акт
Ста
221 Racun
454
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:16:58
BECEJPREVOZ BECEJ
BE^EJ
355
1
13:19:12
221 Racun
455
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:20:42
BECEJPREVOZ BECEJ
BE^EJ
355
1
13:21:24
221 Racun
456
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:20:42
BECEJPREVOZ BECEJ
BE^EJ
355
1
13:21:24
221 Racun
457
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:20:40
AUTOPREVOZ-KIKINDA
KIKINDA
165
1
13:21:23
221 Racun
458
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:20:40
AUTOPREVOZ-KIKINDA
KIKINDA
165
1
13:21:23
221 Racun
459
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SRESNJOSKOLSKI DOM N. SAD
NOVI SAD
601
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
39086204264910001130
140211_000897_MT102 M1402110001103546
0 34800112531334
2.475,00
0
1
6
2
840 140211 ISP2014042570021
97
81086204237110001130
140211_000884_MT102 M1402110001103531
0 000300151
840 140211 ZBR0000000000884
13:16:07
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140211 ZBR0000000000897
1
11/02/14
Износ
провизије
451
11/02/14
Изнoс
2.892,00
0
1
1
0
840 140211 ISP2014042570022
97
0
04702154727170001920
1732013
840 140211 ISP2014042570023
456.421,00
0
1
6
1
97
07702154224110001920
140211_316310_MT103 M1402110001103447
0 310069
840 140211 ISP2014042570024
4.980,00
0
1
6
2
840 140211 ZBR0000000000917
107.744,00
0
1
6
2
128.503,00
0
1
6
2
15.568,00
0
1
6
2
460
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:20:42
SOMBOLED DOO-SOMBOR
SOMBOR
275
1
13:21:24
221 racun
97
76702144224110001912
840 140211 ISP2014042570026
97
07702154224110001920
840 140211 ISP2014042570027
97
67702154727180001920
140211_000886_MT102 M1402110001103533
0 03213100680
840 140211 ZBR0000000000886
221 Racun
840 140211 ISP2014042570025
140211_000886_MT102 M1402110001103533
0 03213100990
840 140211 ZBR0000000000886
13:16:07
67702154727180001920
140211_000917_MT102 M1402110001103570
0 310081
840 140211 ZBR0000000000917
1
97
140211_000917_MT102 M1402110001103570
0 310070
10.731,00
0
1
1
0
840 140211 ISP2014042570028
97
0
04702154727170001920
042014
840 140211 ISP2014042570029
1.679,70
0
1
6
2
97
03086204268230001130
140211_000908_MT102 M1402110001103559
0 1236910032820525
840 140211 ZBR0000000000908
840 140211 ISP2014042570030
46
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
11/02/14
13:20:40
ZOLI-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
13:21:23
221 racun
462
15:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
15:01:35
298 Raspored sredstva - tarifa
463
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
17:21:07
298 Raspored sredstva - tarifa
464
18:18
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
18:18:07
298 Raspored sredstva - tarifa
465
13:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
13:01:33
298 Raspored sredstva - tarifa
466
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:43:06
262 PRENOS SREDSTAVA
467
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:43:06
262 Transferi u okviru drzavnih organa
468
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SPORTSKI SAVEZ OPSTINE
NOVI BECEJ
221
14:43:06
262 PRENOS SREDSTAVA
469
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
14:43:06
262 prenos sredstava
470
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1
14:43:06
262 prenos sredstava
1
6
Под. за рекламацију
2
97
03086204268230001130
140211_000884_MT102 M1402110001103531
0 010198
50,00
0
1
1
0
840 140211 ISP2014042570031
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
30,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
10,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
110,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
52.999,96
0
1
1
0
97
23702204212210013160
97
30086274212210013160
37.768,27
0
1
1
0
97
80702204213110001160
97
87086274213110001160
10.000,00
0
1
1
0
97
40702184819110001810
97
88830694231310001810
840 140212 ISP2014043516780
1
12/02/14
0
840 140212 ISP2014043516779
1
12/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140212 ISP2014043516778
1
12/02/14
7.961,81
840 140212 BUD0100000000151
1
12/02/14
Износ
840 140211 BUD0500000000111
1
12/02/14
ПНБодобрења
840 140211 BUD0300000000147
1
12/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140211 BUD0200000000150
1
11/02/14
Ста
840 140211 ZBR0000000000884
1
11/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
461
11/02/14
Изнoс
60.500,00
0
1
1
0
97
76702214234390001473
97
58849464234390001473
840 140212 ISP2014043516781
26.000,00
0
1
1
0
97
93702204252220001160
97
12094614252220001160
840 140212 ISP2014043516782
47
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
471
14:43
12/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:43:06
262 PRENOS SREDSTAVA
472
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
14:43:06
262 Transferi u okviru drzavnih organa
473
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
14:43:06
262 PRENOS SREDSTAVA
474
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
14:43:06
262 PRENOS SREDSTAVA
475
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
14:43:06
262 PRENOS SREDSTAVA
476
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
14:43:06
262 prenos sredstava
477
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
14:43:06
262 prenos sredstava
478
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1
1
Под. за рекламацију
0
97
94702204249110001160
97
13094614249110001160
19.344,44
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
18815884214140001830
3.699,39
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
70014904211110001912
9.000,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
08014904233210001912
13.314,15
0
1
1
0
97
04702204214210001620
97
15815864214210001620
3.016,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
84014864215210001912
1.074,07
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
56014864211110001912
840 140212 ISP2014043516789
1
14:43:06
262 prenos sredstava
479
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
12/02/14
0
840 140212 ISP2014043516788
1
12/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140212 ISP2014043516787
1
12/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140212 ISP2014043516786
1
12/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140212 ISP2014043516785
1
12/02/14
Ста
840 140212 ISP2014043516784
1
12/02/14
21.000,00
Акт
840 140212 ISP2014043516783
1
12/02/14
Износ
провизије
1
12/02/14
Изнoс
96.200,44
0
1
1
0
97
34702174212210001820
97
02095694212210001820
840 140212 ISP2014043516790
1
14:43:06
262 prenos sredstava
480
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:13
BIK-UDRUZENJE STOCARA N.MILOSE
NOVO MILOS
355
1
15:07:41
263 prenos sredstava
2.412,50
0
1
1
0
97
78702174213110001820
97
46095694213110001820
840 140212 ISP2014043516791
150.000,00
0
1
6
2
97
32702124819410001110
140212_000514_MT102 M1402120001133613
0
840 140212 ZBR0000000000514
840 140212 ISP2014043516792
48
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:13
FK VOJVODINA NOVO MILO[EVO
NOVO MILO[
355
1
15:07:41
263 prenos sredstava
482
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
BEOGRAD
601
14:43:06
253 prenos sredstava
483
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
14:43:06
262 prenos sredstava
484
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:43:06
262 prenos sredstava
485
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
40702184819110001810
140212_000514_MT102 M1402120001133613
0
4.900,00
0
1
1
0
840 140212 ISP2014043516793
97
0
32702124819410001110
07
3.110,41
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
23815884214110001830
5.070,00
0
1
1
0
97
76702174232910001820
97
44095694232910001820
840 140212 ISP2014043516796
1
14:43:06
262 prenos sredstava
486
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
12/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140212 ISP2014043516795
1
12/02/14
Ста
840 140212 ISP2014043516794
1
12/02/14
68.200,00
Акт
840 140212 ZBR0000000000514
1
12/02/14
Износ
провизије
481
12/02/14
Изнoс
3.869,31
0
1
1
0
97
73702174214110001820
97
41095694214110001820
840 140212 ISP2014043516797
1
14:43:06
262 prenos sredstava
487
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
14:44:39
POLET IGK NOVI BECEJ
NOVI BECCE
355
1
14:45:54
221 avans
488
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:13
ADVOKAT VICENTIJE DARIJEVIC-ZR
ZRENJANIN
355
1
15:07:41
221 RACUN
489
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:12
DRUSTVO PRAVNIKA VOJVODINE NOV
NOVI SAD
170
1
15:07:41
221 RACUN
490
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:11
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
15:07:41
221 RACUN
547,33
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
80003314211110001090
840 140212 ISP2014043516798
288.000,00
0
1
6
1
97
72702204249110001620
140212_251000_MT103 M1402120001132151
97 87630010400005
840 140212 ISP2014043516799
38.000,00
0
1
6
2
97
12086204235390001130
140212_000514_MT102 M1402120001133613
0 2713
840 140212 ZBR0000000000514
7.000,00
0
1
6
2
840 140212 ISP2014043516800
97
19086204233990001130
140212_000490_MT102 M1402120001133589
0 212014
840 140212 ZBR0000000000490
3.576,28
0
1
6
2
840 140212 ISP2014043516801
97
60086204212210001130
140212_000485_MT102 M1402120001133584
0 30101
840 140212 ZBR0000000000485
840 140212 ISP2014043516802
49
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
491
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:13
RADIO TELEVIZIJA SRBIJE-BEOGRA
BEOGRAD
265
1
15:07:41
221 RACUN
492
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:13
LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODIN
NOVI BECEJ
355
1
15:07:41
263 DOTACIJA
493
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:11
SNS -
NOVI BECEJ
160
1
15:07:41
263 DOTACIJA
494
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:11
DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE
NOVI BECEJ
160
1
15:07:41
263 DOTACIJA
495
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:12
UJEDINJ REGIONI SRB. -G 17+ N
Novi Becej
205
1
15:07:41
263 DOTACIJA
496
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:12
SOCIJALISTICKA PARTIJA SRBIJE
novi becej
200
1
15:07:41
263 DOTACIJA
497
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:13
PUPS NOVI BECEJ
Novi Becej
330
1
15:07:41
263 DOTACIJA
498
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:13
LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODIN
NOVI BECEJ
355
1
15:07:41
263 DOTACIJA
499
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:11
SNS -
NOVI BECEJ
160
1
15:07:41
263 DOTACIJA
500
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:11
DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE
NOVI BECEJ
160
1
15:07:41
263 DOTACIJA
500,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
74086204219110001130
140212_000504_MT102 M1402120001133603
0 00103500114
840 140212 ZBR0000000000504
8.062,88
0
1
6
2
840 140212 ISP2014043516803
97
94702134819420001160
140212_000514_MT102 M1402120001133613
0
840 140212 ZBR0000000000514
20.904,88
0
1
6
2
840 140212 ISP2014043516804
97
94702134819420001160
140212_000485_MT102 M1402120001133584
0
840 140212 ZBR0000000000485
2.986,41
0
1
6
2
840 140212 ISP2014043516805
97
94702134819420001160
140212_000485_MT102 M1402120001133584
0
840 140212 ZBR0000000000485
7.834,68
0
1
6
2
840 140212 ISP2014043516806
97
94702134819420001160
140212_000497_MT102 M1402120001133596
0
840 140212 ZBR0000000000497
6.913,19
0
1
6
2
840 140212 ISP2014043516807
97
94702134819420001160
140212_000494_MT102 M1402120001133593
0
840 140212 ZBR0000000000494
2.428,96
0
1
6
2
840 140212 ISP2014043516808
97
94702134819420001160
140212_000511_MT102 M1402120001133610
0
840 140212 ZBR0000000000511
4.484,60
0
1
6
2
840 140212 ISP2014043516809
97
94702134819420001160
140212_000514_MT102 M1402120001133613
0
840 140212 ZBR0000000000514
11.627,36
0
1
6
2
840 140212 ISP2014043516810
97
94702134819420001160
140212_000485_MT102 M1402120001133584
0
840 140212 ZBR0000000000485
1.661,05
0
1
6
2
840 140212 ISP2014043516811
97
94702134819420001160
140212_000485_MT102 M1402120001133584
0
840 140212 ZBR0000000000485
840 140212 ISP2014043516812
50
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:12
UJEDINJ REGIONI SRB. -G 17+ N
Novi Becej
205
1
15:07:41
263 DOTACIJA
502
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:12
SOCIJALISTICKA PARTIJA SRBIJE
novi becej
200
1
15:07:41
263 DOTACIJA
503
14:43
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
12/02/14
15:05:13
PUPS NOVI BECEJ
Novi Becej
330
1
15:07:41
263 DOTACIJA
504
15:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
505
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
17:21:24
298 Raspored sredstva - tarifa
506
18:08
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
18:08:13
298 Raspored sredstva - tarifa
507
11:46
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
13/02/14
12:00:20
RADNICKI UNIVERZITET AD-NOVI B
NOVI BECEJ
355
1
12:03:08
221 RACUN
508
11:46
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
13/02/14
12:00:16
IDEA DOO-BEOGRAD
BEOGRAD
160
1
12:00:55
221 PREDRACUN
509
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
1
6
Под. за рекламацију
2
97
94702134819420001160
140212_000497_MT102 M1402120001133596
0
3.845,14
0
1
6
2
840 140212 ISP2014043516813
97
94702134819420001160
140212_000494_MT102 M1402120001133593
0
1.350,99
0
1
6
2
840 140212 ISP2014043516814
97
94702134819420001160
140212_000511_MT102 M1402120001133610
0
110,00
0
1
1
0
40,00
0
1
1
0
10,00
0
1
1
0
37.700,00
840 140212 ISP2014043516815
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
0
1
6
2
510
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
97
11086204216190001130
140213_000272_MT102 M1402130001150137
0 0522014
6.381,08
0
1
6
2
840 140213 ISP2014044507906
97
03086204268230001130
140213_000221_MT102 M1402130001149985
0 1
840 140213 ZBR0000000000221
262 PRENOS SREDSTAVA
262 PRENOS SREDSTAVA
0
840 140213 ZBR0000000000272
12:42:14
12:42:14
Под. за рекл. збирног
840 140212 BUD0500000000113
1
1
4.357,68
840 140212 BUD0300000000149
1
13/02/14
ПНБодобрења
840 140212 BUD0200000000151
1
13/02/14
Износ
840 140212 ZBR0000000000511
298 Raspored sredstva - tarifa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140212 ZBR0000000000494
15:01:44
12/02/14
Ста
840 140212 ZBR0000000000497
1
12/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
501
12/02/14
Изнoс
13.044,00
0
1
1
0
840 140213 ISP2014044507908
97
86702184251190001810
97
41849634251190001810
840 140213 ISP2014044511083
10.000,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
44014894264110001912
840 140213 ISP2014044511084
51
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
511
12:42
13/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
12:42:14
262 PRENOS SREDSTAVA
512
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 PRENOS SREDSTAVA
513
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 PRENOS SREDSTAVA
514
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 PRENOS SREDSTAVA
515
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 PRENOS SREDSTAVA
516
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
12:42:14
262 prenos sredstava
517
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
518
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
519
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
520
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1
12:42:14
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
78702144631110001912
97
16014894221210001912
1.090.729,95
0
1
1
0
97
69702164111110001911
97
97086294111110001911
135.089,88
0
1
1
0
97
19702164121110001911
97
47086294121110001911
75.527,52
0
1
1
0
97
14702164122110001911
97
42086294122110001911
9.210,67
0
1
1
0
97
09702164123110001911
97
37086294123110001911
2.133,33
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
93014874214110001912
196.268,63
0
1
1
0
97
06702174111110001820
97
86086314111110001820
22.424,93
0
1
1
0
97
53702174121110001820
97
36086314121110001820
840 140213 ISP2014044511092
1
13/02/14
1
840 140213 ISP2014044511091
1
13/02/14
0
840 140213 ISP2014044511090
1
13/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140213 ISP2014044511089
1
13/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140213 ISP2014044511088
1
13/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140213 ISP2014044511087
1
13/02/14
Ста
840 140213 ISP2014044511086
1
13/02/14
2.340,00
Акт
840 140213 ISP2014044511085
1
13/02/14
Износ
провизије
1
13/02/14
Изнoс
12.537,57
0
1
1
0
97
48702174122110001820
97
31086314122110001820
840 140213 ISP2014044511093
1.528,97
0
1
1
0
97
43702174123110001820
97
26086314123110001820
840 140213 ISP2014044511094
52
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
521
12:42
13/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
12:42:14
262 prenos sredstava
522
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
523
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
524
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
525
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
526
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
527
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
12:42:14
262 prenos sredstava
528
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
529
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
530
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
1
12:42:14
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
78702144631110001912
97
48014884214110001912
5.453,87
0
1
1
0
97
75702204214110001160
97
91094614214110001160
368.946,63
0
1
1
0
97
08702204111110001160
97
24094614111110001160
42.299,53
0
1
1
0
97
55702204121110001160
97
71094614121110001160
23.649,28
0
1
1
0
97
50702204122110001160
97
66094614122110001160
2.884,09
0
1
1
0
97
45702204123110001160
97
61094614123110001160
1.871,72
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
11014874211110001912
19.665,52
0
1
1
0
97
63702184213110001810
97
18849634213110001810
840 140213 ISP2014044511102
1
13/02/14
1
840 140213 ISP2014044511101
1
13/02/14
0
840 140213 ISP2014044511100
1
13/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140213 ISP2014044511099
1
13/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140213 ISP2014044511098
1
13/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140213 ISP2014044511097
1
13/02/14
Ста
840 140213 ISP2014044511096
1
13/02/14
6.404,75
Акт
840 140213 ISP2014044511095
1
13/02/14
Износ
провизије
1
13/02/14
Изнoс
14.166,85
0
1
1
0
97
39702164214110001911
97
67086294214110001911
840 140213 ISP2014044511103
2.000,00
0
1
1
0
97
34702164214140001911
97
62086294214140001911
840 140213 ISP2014044511104
53
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
531
12:42
13/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
532
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
12:42:14
262 prenos sredstava
533
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
12:42:14
262 prenos sredstava
534
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
535
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
536
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
537
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
538
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
539
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
540
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
1
12:42:14
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
44702164213110001911
97
72086294213110001911
1.853,83
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
29021134214110001920
3.000,00
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
45021134233220001920
49.971,00
0
1
1
0
97
60702214111110001160
97
05843954111110001160
5.497,00
0
1
1
0
97
10702214121110001160
97
52843954121110001160
3.073,00
0
1
1
0
97
05702214122110001160
97
47843954122110001160
375,00
0
1
1
0
97
97702214123110001160
97
42843954123110001160
111.781,34
0
1
1
0
97
91702214111110001473
97
73849464111110001473
840 140213 ISP2014044511112
1
13/02/14
1
840 140213 ISP2014044511111
1
13/02/14
0
840 140213 ISP2014044511110
1
13/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140213 ISP2014044511109
1
13/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140213 ISP2014044511108
1
13/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140213 ISP2014044511107
1
13/02/14
Ста
840 140213 ISP2014044511106
1
13/02/14
2.758,80
Акт
840 140213 ISP2014044511105
1
13/02/14
Износ
провизије
1
13/02/14
Изнoс
13.106,18
0
1
1
0
97
41702214121110001473
97
23849464121110001473
840 140213 ISP2014044511113
7.327,54
0
1
1
0
97
36702214122110001473
97
18849464122110001473
840 140213 ISP2014044511114
54
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
541
12:42
13/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
12:42:14
262 prenos sredstava
542
12:42
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
INFO-NB
NOVI BECEJ
221
12:42:14
263 prenos sredstava
543
12:47
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
13/02/14
13:02:27
IM MATIJEVIC DOO NOVI SAD
NOVI SAD
355
1
13:05:00
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
544
13:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
545
13:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
13:58:06
262 prenos sredstava
546
13:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
13/02/14
14:15:09
UDRUZENJE TEODOR PAVLOVIC
NOVO MILO[
160
1
14:16:50
263 prenos sredstava
547
15:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
893,60
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
31702214123110001473
97
13849464123110001473
70.000,00
0
1
1
0
97
32702124819410001110
0
13.880,55
0
1
6
2
97
03086204268230001130
140213_000408_MT102 M1402130001154013
0 12
170,00
0
1
1
0
840 140213 UNN4690112000090
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
1.950,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
13014864239110001912
840 140213 ISP2014044514218
20.000,00
0
1
6
2
15:01:59
298 Raspored sredstva - tarifa
548
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
97
32702124819410001110
140213_000505_MT102 M1402130001157555
0
840 140213 ZBR0000000000505
1
70,00
0
1
1
0
840 140213 ISP2014044514219
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140213 BUD0200000000151
1
17:21:06
298 Raspored sredstva - tarifa
549
18:08
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
13/02/14
ПНБодобрења
840 140213 BUD0100000000151
1
13/02/14
Износ
840 140213 ZBR0000000000408
13:01:27
13/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140213 ISP2014044511116
1
13/02/14
Ста
840 140213 ISP2014044511115
1
13/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1
13/02/14
Изнoс
70,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140213 BUD0300000000147
1
18:08:15
298 Raspored sredstva - tarifa
550
08:57
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:15:10
JP PTT SAOBRACAJA SRBIJA RJ POSTANS
Zrenjanin
310
1
09:16:10
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
10,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140213 BUD0500000000109
1.000,00
0
1
6
2
97
50086204214210001130
140214_000094_MT102 M1402140001167113
97 4014232720002611
840 140214 ZBR0000000000094
840 140214 UNN4690112000017
55
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
551
08:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:15:06
I.M. MATIJEVI? NOVI SAD
Novi Sad
105
1
09:16:09
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
552
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
PERIC JADRANKA -NLB BANKA - NO
NOVI BE^EJ
310
1
09:54:37
242 DNEVNICE
553
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
BANKA INTESAM
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
242 DNEVNICE
554
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
BANKA INTESAM
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
242 DNEVNICE-PUTARINA
555
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:44
SOCITEGENERALEBANKAMI
NOVI BECEJ
180
1
09:54:01
242 DNEVNICE
556
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
CEJTEI MARIJA -vojvodj.banka -
NOVI BE^EJ
355
1
09:54:37
242 DNEVNICE
557
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
NLB BANKA S
NOVI BECEJ
310
1
09:54:37
242 DNEVNICE
558
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
an banca intesa
NOVI BECEJ
160
1
09:54:01
242 DNEVNICE
559
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
an banca intesa
NOVI BECEJ
160
1
09:54:01
242 DNEVNICE
560
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
MARKO SVILENGACIN-B.INTESA - N
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
242 DNEVNICE
4.137,45
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
81086204237110001130
140214_000045_MT102 M1402140001167060
0 13
840 140214 ZBR0000000000045
2.132,00
0
1
6
2
840 140214 UNN4690112000018
97
64086204221110001130
140214_000173_MT102 M1402140001170097
0
840 140214 ZBR0000000000173
2.132,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505565
97
64086204221110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
1.180,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505566
97
79086204221990001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
2.132,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505567
97
64086204221110001130
140214_000145_MT102 M1402140001170061
0
840 140214 ZBR0000000000145
2.132,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505568
97
64086204221110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
4.264,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505569
97
64086204221110001130
140214_000173_MT102 M1402140001170097
0
840 140214 ZBR0000000000173
12.700,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505570
97
64086204221110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
240,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505571
97
79086204221990001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
8.482,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505572
97
64086204221110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
840 140214 ISP2014045505573
56
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
MARKO SVILENGACIN-B.INTESA - N
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
242 DNEVNICE
562
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
BANCA INTESAZ
NOVI BECEJ
160
1
09:54:01
249 Zarade po drugim osnovama
563
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
BO-BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
249 Zarade po drugim osnovama
564
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
VOJVODJANSKA BANKAKJ
NOVI BECEJ
355
1
09:54:37
249 Zarade po drugim osnovama
565
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:42
MN -AIK BANKA - BEC
NOVI BE^EJ
105
1
09:54:01
249 Zarade po drugim osnovama
566
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
CEJTEI MARIJA -vojvodj.banka -
NOVI BE^EJ
355
1
09:54:37
249 Zarade po drugim osnovama
567
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
SL - NLB BANKA - NOVI BECE
NOVI BE^EJ
310
1
09:54:37
249 Zarade po drugim osnovama
568
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
IVANKA ILISIN-NLB BANKA - NOVI
NOVI BE^EJ
310
1
09:54:37
249 Zarade po drugim osnovama
569
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
KR-VOJVODJANSKA - NOVI B
NOVI BE^EJ
355
1
09:54:37
249 Zarade po drugim osnovama
570
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret prima
Beograd
840
1
09:16:04
253 Doprinos za PIO na teret primaoc
Износ
провизије
561
14/02/14
Изнoс
660,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
79086204221990001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
8.000,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505574
97
21086204249110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
1.500,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505575
97
21086204249110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
8.000,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505576
97
21086204249110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
6.000,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505577
97
21086204249110001130
140214_000124_MT102 M1402140001170036
0
840 140214 ZBR0000000000124
4.000,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505578
97
21086204249110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
2.000,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505579
97
21086204249110001130
140214_000173_MT102 M1402140001170097
0
840 140214 ZBR0000000000173
3.000,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505580
97
21086204249110001130
140214_000173_MT102 M1402140001170097
0
840 140214 ZBR0000000000173
3.000,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505581
97
21086204249110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
10.518,00
0
1
1
0
840 140214 ISP2014045505582
97
21086204249110001130
97
30221101431164
840 140214 ISP2014045505583
57
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
571
09:16
14/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
09:16:04
253 Porez na dohodak gradjana
572
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret poslo
Beograd
840
09:16:04
253 Akontacija za mesec 2. 2014. godine
573
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za OON na teret poslo
Beograd
840
09:16:04
253 Akontacija za mesec 2. 2014. godine
574
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za OON
Beograd
840
09:16:04
253 Akontacija za mesec 2. 2014. godine
575
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO
Beograd
840
09:16:04
253 Akontacija za mesec 2. 2014. godine
576
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Dopr. za zdrav. na teret posl.
Beograd
840
09:16:04
253 Akontacija za mesec 2. 2014. godine
577
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Dopr. za zdrav. na teret posl.
Beograd
840
09:16:04
253 Akontacija za mesec 2. 2014. godine
578
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Dopr. za zdrav. na teret posl.
Beograd
840
09:16:04
253 Akontacija za mesec 2. 2014. godine
579
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na licna primanja
Berograd
840
09:16:04
253 Akontacija za mesec 2. 2014. godine
580
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na licna primanja
Berograd
840
1
09:16:04
253 Akontacija za mesec 2. 2014. godine
1
Под. за рекламацију
0
97
21086204249110001130
97
30221101431164
242.983,88
0
1
1
0
97
79086204121110001130
97
30221101431164
16.567,08
0
1
1
0
97
69086204123110001130
97
30221101431164
16.567,08
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
30221101431164
287.162,77
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
30221101431164
5.044,70
0
1
1
0
97
74086204122110001130
97
95208101431164
129.192,97
0
1
1
0
97
74086204122110001130
97
30221101431164
1.612,41
0
1
1
0
97
74086204122110001130
97
20223101431164
840 140214 ISP2014045505591
1
14/02/14
1
840 140214 ISP2014045505590
1
14/02/14
0
840 140214 ISP2014045505589
1
14/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140214 ISP2014045505588
1
14/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140214 ISP2014045505587
1
14/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140214 ISP2014045505586
1
14/02/14
Ста
840 140214 ISP2014045505585
1
14/02/14
8.765,00
Акт
840 140214 ISP2014045505584
1
14/02/14
Износ
провизије
1
14/02/14
Изнoс
8.202,76
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
95208101431164
840 140214 ISP2014045505592
202.764,95
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
30221101431164
840 140214 ISP2014045505593
58
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
581
09:16
14/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na licna primanja
Berograd
840
09:16:04
253 Akontacija za mesec 2. 2014. godine
582
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za ZO
Beograd
840
09:16:04
253 Akontacija za mesec 2. 2014. godine
583
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za ZO
Beograd
840
09:16:04
253 Akontacija za mesec 2. 2014. godine
584
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za ZO
Beograd
840
09:16:04
253 Akontacija za mesec 2. 2014. godine
585
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
221
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
32086204111110001130
97
20223101431164
5.044,70
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
95208101431164
129.192,97
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
30221101431164
1.612,41
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
20223101431164
840 140214 ISP2014045505597
1
09:16:04
253 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
586
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
221
14/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140214 ISP2014045505596
1
14/02/14
Ста
840 140214 ISP2014045505595
1
14/02/14
2.621,81
Акт
840 140214 ISP2014045505594
1
14/02/14
Износ
провизије
1
14/02/14
Изнoс
11.136,40
0
1
1
0
97
32086204111110001130
0
840 140214 ISP2014045505598
1
09:16:04
253 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
587
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
SINDIKAT OU
NOVI BECEJ
355
1
09:54:37
253 Uplata tekucih prihoda
588
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
SS OPSTINSKOG VECA
NOVI BECEJ
355
1
09:54:37
253 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
589
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
SS VOJVODINE
NOVI SAD
355
1
09:54:37
253 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
590
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
SS SRBIJE
BEOGRAD
355
1
09:54:37
253 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
5.820,47
0
1
1
0
97
32086204111110001130
0
840 140214 ISP2014045505599
7.413,65
0
1
6
2
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
4.151,63
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505600
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
1.482,73
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505601
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
1.779,27
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505602
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
840 140214 ISP2014045505603
59
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
591
09:16
14/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
221
1
09:16:04
253 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
592
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
LE PING NOVI BECEJ - NOVI BECE
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
593
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
OFFICE SHOES - SUBOTICA,
NOVI BE^EJ
340
1
09:54:37
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
594
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:47
HOLY DOO -PLANETA SPORT - BEOG
NOVI BE^EJ
275
1
09:54:37
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
595
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
355
1
09:54:37
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
596
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
KADET DOO NOVI SAD - NOVI SAD,
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
597
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:47
TEX-TRADE, LESKOVAC
NOVI BE^EJ
220
1
09:54:37
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
598
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
TIJA-MAX VALJEVO, OSLOBODIOCI
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
599
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:47
BIG CHICK - NOVI BECEJ, NOVI B
NOVI BE^EJ
220
1
09:54:37
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
600
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:47
GYDONIA DOO - BEOGRAD, BEOGRA
NOVI BE^EJ
275
1
09:54:37
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
28.458,70
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
32086204111110001130
0
840 140214 ISP2014045505604
1.872,00
0
1
6
2
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
2.198,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505605
97
32086204111110001130
140214_000177_MT102 M1402140001170103
0 02251
840 140214 ZBR0000000000177
3.394,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505606
97
32086204111110001130
140214_000167_MT102 M1402140001170085
0
840 140214 ZBR0000000000167
2.830,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505607
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0 04907
840 140214 ZBR0000000000179
4.112,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505608
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0 13613
840 140214 ZBR0000000000131
449,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505609
97
32086204111110001130
140214_000159_MT102 M1402140001170077
0 13913
840 140214 ZBR0000000000159
1.815,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505610
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0 512013
840 140214 ZBR0000000000131
3.114,93
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505611
97
32086204111110001130
140214_000159_MT102 M1402140001170077
0
840 140214 ZBR0000000000159
4.100,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505612
97
32086204111110001130
140214_000167_MT102 M1402140001170085
0 114
840 140214 ZBR0000000000167
840 140214 ISP2014045505613
60
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
601
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:47
METALAC - METALURGIJA A.D. -
NOVI BE^EJ
275
1
09:54:37
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
602
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
STR I KOMISION ,,JUNIOR,, - NO
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
603
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:42
DP BORELI - SOMBOR,
NOVI BE^EJ
105
1
09:54:01
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
604
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
STEFAN D.O.O. - NOVI SAD,
NOVI BECEJ
330
1
09:54:37
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
605
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:47
EUROCLASSIC DOO MAX-SPORT - BE
NOVI BECEJ
275
1
09:54:37
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
606
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
STR LIDIJA - NOVI BECEJ, IVE L
NOVI BE^EJ
330
1
09:54:37
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
607
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:44
DJAK DOO - BEOGRAD, MILANA RES
NOVI BE^EJ
170
1
09:54:01
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
608
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:44
PALETA DOO - KOVACICA, MARSALA
NOVI BE^EJ
200
1
09:54:01
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
609
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
SAN STR I KOM I MENJACNICA
NOVI BECEJ
160
1
09:54:01
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
610
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
DRVAR STR NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
09:54:37
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
724,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140214_000167_MT102 M1402140001170085
0 013412
840 140214 ZBR0000000000167
4.552,50
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505614
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
10.775,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505615
97
32086204111110001130
140214_000124_MT102 M1402140001170036
0
840 140214 ZBR0000000000124
637,50
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505616
97
32086204111110001130
140214_000176_MT102 M1402140001170100
0 04
840 140214 ZBR0000000000176
1.013,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505617
97
32086204111110001130
140214_000167_MT102 M1402140001170085
0 05743104
840 140214 ZBR0000000000167
3.033,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505618
97
32086204111110001130
140214_000176_MT102 M1402140001170100
0
840 140214 ZBR0000000000176
1.485,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505619
97
32086204111110001130
140214_000143_MT102 M1402140001170059
0
840 140214 ZBR0000000000143
576,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505620
97
32086204111110001130
140214_000147_MT102 M1402140001170063
0 12030035
840 140214 ZBR0000000000147
9.223,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505621
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0 74080909
840 140214 ZBR0000000000131
6.820,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505622
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
840 140214 ISP2014045505623
61
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
611
09:16
14/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
BUDZET OPSTINE NOVI BECEJ - NO
NOVI BE^EJ
221
09:16:05
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
612
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA IMOVINU FIZICKIH LICA
NOVI BE^EJ
840
09:16:05
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
613
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA IMOVINU FIZICKIH LICA
NOVI BE^EJ
840
09:16:05
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
614
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA IMOVINU FIZICKIH LICA
NOVI BE^EJ
840
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
32086204111110001130
97
94086204214140001130
650,00
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
652211210964715228
600,00
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
552211812982850027
840 140214 ISP2014045505626
1
09:16:05
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
615
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA IMOVINU FIZICKIH LICA
NOVI BE^EJ
840
14/02/14
Ста
840 140214 ISP2014045505625
1
14/02/14
1.087,04
Акт
840 140214 ISP2014045505624
1
14/02/14
Износ
провизије
1
14/02/14
Изнoс
550,00
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
172212002963850042
840 140214 ISP2014045505627
1
09:16:05
241 Obustave od zarada, 1. deo za 2. 201
616
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
BS -NLB BANKA - NOVI B
NOVI BE^EJ
310
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
617
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
EE-CONTINENTAL BANKA - NOVI
NOVI BECEJ
310
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
618
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
NLB BANKAZ
NOVI BECEJ
310
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
619
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
PS- NLB BANKA - NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
310
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
620
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
RM - NLB BANKA
N.MILOSEVO
310
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
800,00
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
542211905978850045
840 140214 ISP2014045505628
9.947,65
0
1
6
2
97
32086204111110001130
140214_000173_MT102 M1402140001170097
0
840 140214 ZBR0000000000173
7.124,59
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505629
97
32086204111110001130
140214_000173_MT102 M1402140001170097
0
840 140214 ZBR0000000000173
34.799,06
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505630
97
32086204111110001130
140214_000173_MT102 M1402140001170097
0
840 140214 ZBR0000000000173
15.183,75
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505631
97
32086204111110001130
140214_000173_MT102 M1402140001170097
0
840 140214 ZBR0000000000173
15.186,75
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505632
97
32086204111110001130
140214_000173_MT102 M1402140001170097
0
840 140214 ZBR0000000000173
840 140214 ISP2014045505633
62
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
621
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
RD- NLB BANKA
N.MILOSEVO
310
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
622
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
SL - NLB BANKA - NOVI BECE
NOVI BE^EJ
310
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
623
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
JL-VOJVODJANSKA - NOV
NOVI BE^EJ
355
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
624
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
VOJVODJANSKA BANKAKJ
NOVI BECEJ
355
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
625
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
KR-VOJVODJANSKA - NOVI B
NOVI BE^EJ
355
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
626
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
P E VOJVODJANSKA BANKA
NOVI BECEJ
355
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
627
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
BA - BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
628
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
KM-BANKA INTESA - NOVI BE
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
629
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
KD-BANKA INTESA - NOVI BEC
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
630
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
NS - BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
25.322,80
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140214_000173_MT102 M1402140001170097
0
840 140214 ZBR0000000000173
17.316,97
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505634
97
32086204111110001130
140214_000173_MT102 M1402140001170097
0
840 140214 ZBR0000000000173
14.170,21
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505635
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
11.364,41
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505636
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
9.748,18
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505637
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
14.758,41
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505638
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
12.934,76
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505639
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
13.664,87
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505640
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
14.180,06
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505641
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
14.330,63
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505642
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
840 140214 ISP2014045505643
63
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
631
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
PV -BANKA INTESA - NOVI BE
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
632
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
BANCA INTESAZ
NOVI BECEJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
633
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
BANCA INTESAN
NOVI BECEJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
634
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:44
GJ - ALPHA BANK - NOVI
NOVI BECEJ
180
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
635
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:45
MB -KOMERCIJALN - NO
NOVI BE^EJ
205
1
09:54:36
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
636
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
BAT - NOVI BEC
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
637
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
VDJ INTESA
NOVI BECEJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
638
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:44
IS VOJVODJANSKA
NOVI BECEJ
200
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
639
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:47
BESLIN MARICA
NOVI BECEJ
265
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
640
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:44
TRBIC M-POSTANSKA STED - BE
NOVI BE^EJ
200
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
14.704,94
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
42.354,28
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505644
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
5.362,52
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505645
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
14.972,30
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505646
97
32086204111110001130
140214_000145_MT102 M1402140001170061
0
840 140214 ZBR0000000000145
4.152,73
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505647
97
32086204111110001130
140214_000152_MT102 M1402140001170070
0
840 140214 ZBR0000000000152
26.905,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505648
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
5.190,96
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505649
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
8.626,64
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505650
97
32086204111110001130
140214_000147_MT102 M1402140001170063
0
840 140214 ZBR0000000000147
43.595,73
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505651
97
32086204111110001130
140214_000164_MT102 M1402140001170082
0
840 140214 ZBR0000000000164
10.216,64
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505652
97
32086204111110001130
140214_000147_MT102 M1402140001170063
0
840 140214 ZBR0000000000147
840 140214 ISP2014045505653
64
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
641
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
EE-BANKA INTESA - NOVI BECE
NOVI BECEJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
642
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
BANKA INTESA-MILANOVIC B. - NO
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
643
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:47
BZB - KIKINDA
NOVI BE^EJ
265
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
644
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
NLB BANKA S
NOVI BECEJ
310
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
645
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:42
MN -AIK BANKA - BEC
NOVI BE^EJ
105
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
646
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
DROBAC -BANKA INTESA - NOVI
NOVI BECEJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
647
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
BANCA INTESAKM
NOVI BECEJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
648
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:47
CUCI]-PROKREDIT BANKA,
NOVI BE^EJ
220
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
649
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:44
FARKAS LJILJANA - alpha BANKA
NOVI BE^EJ
180
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
650
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
SLJ- NLB BANKA - BECE
NOVI BE^EJ
310
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
7.124,59
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
4.152,73
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505654
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
16.228,58
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505655
97
32086204111110001130
140214_000164_MT102 M1402140001170082
0
840 140214 ZBR0000000000164
38.005,29
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505656
97
32086204111110001130
140214_000173_MT102 M1402140001170097
0
840 140214 ZBR0000000000173
5.362,52
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505657
97
32086204111110001130
140214_000124_MT102 M1402140001170036
0
840 140214 ZBR0000000000124
13.209,38
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505658
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
39.233,54
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505659
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
26.632,40
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505660
97
32086204111110001130
140214_000159_MT102 M1402140001170077
0
840 140214 ZBR0000000000159
14.972,30
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505661
97
32086204111110001130
140214_000145_MT102 M1402140001170061
0
840 140214 ZBR0000000000145
11.181,07
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505662
97
32086204111110001130
140214_000173_MT102 M1402140001170097
0
840 140214 ZBR0000000000173
840 140214 ISP2014045505663
65
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
651
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
PAVL-BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
652
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
SIC-BANKA INT - NO
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
653
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
an banca intesa
NOVI BECEJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
654
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:44
DJS-UniCredit Ban - BE
NOVI BE^EJ
170
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
655
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
BO-BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
656
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
NZ- BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
657
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
BANKA INTESA - VERA GALETIN -
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
658
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
CEJTEI MARIJA -vojvodj.banka -
NOVI BE^EJ
355
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
659
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
vd vojvodanska banka
NOVI BECEJ
355
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
660
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
SD-BANKA INTESA
NOVI BECEJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
13.742,43
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
16.728,85
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505664
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
13.635,49
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505665
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
14.095,07
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505666
97
32086204111110001130
140214_000143_MT102 M1402140001170059
0
840 140214 ZBR0000000000143
13.441,90
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505667
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
26.014,76
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505668
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
12.790,13
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505669
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
24.460,41
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505670
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
9.476,12
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505671
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
7.899,25
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505672
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
840 140214 ISP2014045505673
66
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
661
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
PETROVIC KRISTINA-BANKA INTESA
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
662
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
MILOS-VOJVODJANSKA - NOV
NOVI BE^EJ
355
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
663
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:44
TJ-POSTANSKA STEDIONICA
KUMANE
200
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
664
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
PERIC JADRANKA -NLB BANKA - NO
NOVI BE^EJ
310
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
665
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
SABO - BANCA INTESA
NOVI BECEJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
666
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
PD-VOJVODJANSKA B - NO
NOVI BE^EJ
355
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
667
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
SS -NLB BANKA
KUMANE
330
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
668
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:44
SOCITEGENERALEBANKAMI
NOVI BECEJ
180
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
669
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
BOBERIC -BANKA INTESA - NOVI B
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
670
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:44
MIMAI- HAA BANKA - NOVI B
NOVI BE^EJ
165
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
18.416,30
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
26.212,59
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505674
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
22.639,30
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505675
97
32086204111110001130
140214_000147_MT102 M1402140001170063
0
840 140214 ZBR0000000000147
19.246,30
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505676
97
32086204111110001130
140214_000173_MT102 M1402140001170097
0
840 140214 ZBR0000000000173
22.549,82
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505677
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
22.460,33
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505678
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
22.460,33
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505679
97
32086204111110001130
140214_000176_MT102 M1402140001170100
0
840 140214 ZBR0000000000176
40.536,38
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505680
97
32086204111110001130
140214_000145_MT102 M1402140001170061
0
840 140214 ZBR0000000000145
13.582,97
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505681
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
22.314,92
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505682
97
32086204111110001130
140214_000141_MT102 M1402140001170055
0
840 140214 ZBR0000000000141
840 140214 ISP2014045505683
67
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
671
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
BANCA INTESADB
NOVI BECEJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
672
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
BANCA INTESAMI
NOVI BECEJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
673
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
DUSKO PETROVIC - VOJVODJANSKA
NOVI BECEJ
355
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
674
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
AGRIKOLE SAFRANJ
NOVI BECEJ
330
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
675
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
MARKO SVILENGACIN-B.INTESA - N
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
676
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
IVANKA ILISIN-NLB BANKA - NOVI
NOVI BE^EJ
310
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
677
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
ANDJELKOVIC TAMARA-B.INTESA -
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
678
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
STANISAVLJEV JOVANA -BANCA INT
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
679
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
SASA VOJINOVIC - CREDIT AGRICO
NOVI BE^EJ
330
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
680
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:44
VELIBOR SKERO -UNICREDIT BANK,
NOVI BE^EJ
170
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
37.222,30
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
38.659,58
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505684
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
44.054,63
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505685
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
840 140214 ZBR0000000000179
11.608,66
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505686
97
32086204111110001130
140214_000176_MT102 M1402140001170100
0
840 140214 ZBR0000000000176
8.786,74
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505687
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
6.382,51
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505688
97
32086204111110001130
140214_000173_MT102 M1402140001170097
0
840 140214 ZBR0000000000173
14.777,85
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505689
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
22.549,82
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505690
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
840 140214 ZBR0000000000131
40.383,41
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505691
97
32086204111110001130
140214_000176_MT102 M1402140001170100
0
840 140214 ZBR0000000000176
13.695,53
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505692
97
32086204111110001130
140214_000143_MT102 M1402140001170059
0
840 140214 ZBR0000000000143
840 140214 ISP2014045505693
68
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:44
KSENIJA KNEZEV
NOVI BECEJ
180
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
682
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:45
KOMERCIJALNA-BARACKOV, NOVI BE
NOVI BE^EJ
205
1
09:54:36
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
683
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
BANKA INTESAM
NOVI BE^EJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
684
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
DA-BANKA INTESA - BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
09:54:01
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
685
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
RM-VOJVO?ANSKA BANK
KUMANE
355
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
686
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:45
SEKULIC NADA-KOMERCIJALNA BANK
NOVI BE^EJ
205
1
09:54:36
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
687
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:48
Karapandza Aleksandar
Novi Becej
355
1
09:54:37
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
688
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
09:52:43
TRENC DOO
ZRENJANIN
125
1
09:54:01
221 Racun
689
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SLUZBENI GLASNIK BEOGRAD
BEOGRAD
601
0
1
6
Под. за рекламацију
2
12.355,21
0
1
6
2
33.579,54
0
1
6
2
221
BEOGRAD
601
840 140214 ISP2014045505694
97
32086204111110001130
840 140214 ISP2014045505695
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
23.346,78
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505696
97
32086204111110001130
140214_000131_MT102 M1402140001170045
0
26.436,06
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505697
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
20.398,72
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505698
97
32086204111110001130
140214_000152_MT102 M1402140001170070
0
23.793,68
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505699
97
32086204111110001130
140214_000179_MT102 M1402140001170105
0
18.720,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045505700
97
72702204249110001620
140214_000127_MT102 M1402140001170039
0 042014
840 140214 ZBR0000000000127
NOVI BEČEJ
32086204111110001130
140214_000152_MT102 M1402140001170070
0
840 140214 ZBR0000000000179
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
97
140214_000145_MT102 M1402140001170061
0
840 140214 ZBR0000000000152
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
298 Raspored sredstva - tarifa
Под. за рекл. збирног
840 140214 ZBR0000000000179
13:01
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140214 ZBR0000000000131
690
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140214 ZBR0000000000131
221 RACUN
13:01:45
Ста
840 140214 ZBR0000000000152
09:16:05
1
13.119,92
Акт
840 140214 ZBR0000000000145
1
14/02/14
Износ
провизије
681
14/02/14
Изнoс
39.154,50
0
1
1
0
840 140214 ISP2014045505701
97
0
19702214234320001830
116114
840 140214 ISP2014045505702
210,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140214 BUD0100000000151
69
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
691
14:07
14/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
14:07:24
262 PRENOS SREDSTAVA
692
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
14:07:24
262 PRENOS SREDSTAVA
693
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
14:07:24
262 PRENOS SREDSTAVA
694
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
14:07:24
262 prenos sredstava
695
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
14:07:24
262 prenos sredstava
696
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
14:07:24
262 prenos sredstava
697
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
14:07:24
262 prenos sredstava
698
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
14:07:24
262 prenos sredstava
699
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CRVENI KRST OP[TINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:07:24
262 PRENOS SREDSTAVA
700
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CRVENI KRST OP[TINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1
14:07:24
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
7.400,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
12.000,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
12.000,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
11.000,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
11003314729310001090
6.675,00
0
1
1
0
97
12702214237110001160
97
54843954237110001160
2.997,56
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
18014894211110001912
4.679,14
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
03014894214110001912
840 140214 ISP2014045559099
1
14/02/14
1
840 140214 ISP2014045559098
1
14/02/14
0
840 140214 ISP2014045559097
1
14/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140214 ISP2014045559096
1
14/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140214 ISP2014045559095
1
14/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140214 ISP2014045559094
1
14/02/14
Ста
840 140214 ISP2014045559093
1
14/02/14
12.000,00
Акт
840 140214 ISP2014045559092
1
14/02/14
Износ
провизије
1
14/02/14
Изнoс
911,38
0
1
1
0
97
24702124811310001110
97
40831794214110001110
840 140214 ISP2014045559100
2.342,85
0
1
1
0
97
24702124811310001110
97
98831794212210001110
840 140214 ISP2014045559101
70
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
701
14:07
14/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CRVENI KRST OP[TINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:07:24
262 PRENOS SREDSTAVA
702
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CRVENI KRST OP[TINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:07:24
262 PRENOS SREDSTAVA
703
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:07:24
262 PRENOS SREDSTAVA
704
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:07:24
262 PRENOS SREDSTAVA
705
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:07:24
262 PRENOS SREDSTAVA
706
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
24702124811310001110
97
4583179
690,00
0
1
1
0
97
24702124811310001110
97
35831794214140001110
3.671,06
0
1
1
0
97
24702174213240001820
97
07086314213240001820
5.564,44
0
1
1
0
97
34702174212210001820
97
17086314212210001820
912,72
0
1
1
0
97
78702174213110001820
97
61086314213110001820
840 140214 ISP2014045559106
1
14:07:24
262 PRENOS SREDSTAVA
707
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140214 ISP2014045559105
1
14/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140214 ISP2014045559104
1
14/02/14
Ста
840 140214 ISP2014045559103
1
14/02/14
424,40
Акт
840 140214 ISP2014045559102
1
14/02/14
Износ
провизије
1
14/02/14
Изнoс
25.090,66
0
1
1
0
97
34702174212210001820
97
17086314212210001820
840 140214 ISP2014045559107
1
14:07:24
221 RACUN
708
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
14:08:40
AVERI DOO
NOVI BECEJ
160
1
14:10:10
221 RACUN
709
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
14:08:40
DDOR NOVI SAD ZRENJANIN
ZRENJANIN
160
1
14:10:10
221 RACUN
710
14:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
14/02/14
14:08:40
DOO JELICKI-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
14:10:10
221 RACUN
15.000,00
0
1
1
0
97
0
07086204242210001130
003
840 140214 ISP2014045559108
32.000,00
0
1
6
2
97
71086204239110001130
140214_001054_MT102 M1402140001196236
0 010
840 140214 ZBR0000000001054
16.983,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045559109
97
60086204215120001130
140214_001054_MT102 M1402140001196236
0 794987040
840 140214 ZBR0000000001054
24.000,00
0
1
6
2
840 140214 ISP2014045559110
97
74086204251120001130
140214_001054_MT102 M1402140001196236
0 5412013
840 140214 ZBR0000000001054
840 140214 ISP2014045559111
71
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
711
15:01
14/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
15:01:33
298 Raspored sredstva - tarifa
712
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
Износ
120,00
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140214 BUD0200000000152
1
17:21:28
298 Raspored sredstva - tarifa
713
18:05
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
14/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1
14/02/14
Изнoс
110,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140214 BUD0300000000150
1
18:05:44
298 Raspored sredstva - tarifa
714
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:25
BRANTNER-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
265
1
11:35:23
221 racun
715
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:25
BRANTNER-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
265
1
11:35:23
221 racun
716
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:25
BRANTNER-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
265
1
11:35:23
221 racun
717
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:24
KAMEL DOO-ZRENJANIN
ZRENJANIN
205
1
11:35:23
221 racun
718
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:25
TELENOR BEOGRAD
BEOGRAD
265
1
11:35:23
221 racun
719
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:25
TELENOR BEOGRAD
BEOGRAD
265
1
11:35:23
221 racun
720
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:25
BRANTNER-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
265
1
11:35:23
221 racun
40,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140214 BUD0500000000113
2.750,16
0
1
6
2
97
50086204213240001130
140218_000478_MT102 M1402180001229902
0 82122014
840 140218 ZBR0000000000478
72.051,10
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515045
97
50086204213240001130
140218_000478_MT102 M1402180001229902
0 82772014
840 140218 ZBR0000000000478
19.161,66
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515046
97
50086204213240001130
140218_000478_MT102 M1402180001229902
0 82072014
840 140218 ZBR0000000000478
2.610,00
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515047
97
37086204236210001130
140218_000469_MT102 M1402180001229887
0 38182013
840 140218 ZBR0000000000469
435,48
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515048
97
94086204214140001130
140218_000478_MT102 M1402180001229902
97 60004418461401
840 140218 ZBR0000000000478
71.104,55
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515049
97
94086204214140001130
140218_000478_MT102 M1402180001229902
97 89000007501401
840 140218 ZBR0000000000478
742,70
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515050
97
50086204213240001130
140218_000478_MT102 M1402180001229902
0 80032014
840 140218 ZBR0000000000478
840 140218 ISP2014049515051
72
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:26
TELEKOM SRBIJA BEOGRAD
BEOGRAD
355
1
11:36:01
221 RACUN
722
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:26
TELEKOM SRBIJA BEOGRAD
BEOGRAD
355
1
11:36:01
221 RACUN
723
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:26
TELEKOM SRBIJA BEOGRAD
BEOGRAD
355
1
11:36:01
221 Promet robe i usluga -finalna potros
724
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
725
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
11:19:08
262 PRENOS SREDSTAVA
726
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
11:19:08
262 PRENOS SREDSTAVA
727
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
11:19:08
262 PRENOS SREDSTAVA
728
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
11:19:08
262 PRENOS SREDSTAVA
729
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
11:19:08
262 Transferi u okviru drzavnih organa
730
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
262 prenos sredstava
6
Под. за рекламацију
2
97
02086204214110001130
140218_000492_MT102 M1402180001229916
97 391480231137980
516,00
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515052
97
02086204214110001130
140218_000492_MT102 M1402180001229916
97 361480231137981
69.373,40
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515053
97
02086204214110001130
140218_000492_MT102 M1402180001229916
97 611480231057592
12.275,00
0
1
1
0
840 140218 ISP2014049515054
97
21702204261110013160
97
28086274261110013160
18.749,00
0
1
1
0
97
91702204269110001160
97
98086274269110001160
62.252,83
0
1
1
0
97
80702204213110001160
97
87086274213110001160
17.171,18
0
1
1
0
97
67702204213110013160
97
74086274213110013160
320.560,49
0
1
1
0
97
91702204269110001160
97
98086274269110001160
840 140218 ISP2014049515059
1
11:19:08
1
840 140218 ISP2014049515058
1
1
0
840 140218 ISP2014049515057
1
18/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140218 ISP2014049515056
1
18/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140218 ISP2014049515055
1
18/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140218 ZBR0000000000492
262 PRENOS SREDSTAVA
18/02/14
Ста
840 140218 ZBR0000000000492
11:19:08
18/02/14
37.118,48
Акт
840 140218 ZBR0000000000492
1
18/02/14
Износ
провизије
721
18/02/14
Изнoс
525.825,69
0
1
1
0
97
17702204245110001160
97
24086274245110001160
840 140218 ISP2014049515060
3.334,14
0
1
1
0
97
62702204214110013160
97
62086254214110013160
840 140218 ISP2014049515061
73
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
731
11:19
18/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
11:19:08
262 prenos sredstava
732
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
11:19:08
262 prenos sredstava
733
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
11:19:08
262 prenos sredstava
734
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
11:19:08
262 prenos sredstava
735
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
11:19:08
262 PRENOS SREDSTAVA
736
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
11:19:08
262 PRENOS SREDSTAVA
737
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
11:19:08
262 PRENOS SREDSTAVA
738
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
11:19:08
262 PRENOS SREDSTAVA
739
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
11:19:08
262 PRENOS SREDSTAVA
740
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
1
11:19:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
83702204111110001620
97
83086254111110001620
7.555,00
0
1
1
0
97
33702204121110001620
97
33086254121110001620
4.224,00
0
1
1
0
97
28702204122110001620
97
28086254122110001620
515,00
0
1
1
0
97
23702204123110001620
97
23086254123110001620
8.500,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
43014884215110001912
21.714,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
91014884215210001912
3.884,32
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
63014884211110001912
21.309,64
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
26003314212210001090
840 140218 ISP2014049515069
1
18/02/14
1
840 140218 ISP2014049515068
1
18/02/14
0
840 140218 ISP2014049515067
1
18/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140218 ISP2014049515066
1
18/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140218 ISP2014049515065
1
18/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140218 ISP2014049515064
1
18/02/14
Ста
840 140218 ISP2014049515063
1
18/02/14
68.678,00
Акт
840 140218 ISP2014049515062
1
18/02/14
Износ
провизије
1
18/02/14
Изнoс
511,74
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
70003314213110001090
840 140218 ISP2014049515070
1.740,04
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
16003314213240001090
840 140218 ISP2014049515071
74
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
741
11:19
18/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
11:19:08
262 PRENOS SREDSTAVA
742
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
11:19:08
262 prenos sredstava
743
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
11:19:08
262 prenos sredstava
744
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RK JEDINSTVO BOCAR
BOCAR
221
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
88702194631110001090
97
65003314214110001090
1.900,00
0
1
1
0
97
88702214212210001160
97
03850104212210001160
3.226,85
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
29021134214110001920
840 140218 ISP2014049515074
1
11:19:08
263 prenos sredstava
745
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:21
KLUB ODGAJIVACA PATULJASTE KOK
NOVO MILOS
160
1
11:35:23
263 prenos sredstava
746
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
18/02/14
Ста
840 140218 ISP2014049515073
1
18/02/14
5.133,64
Акт
840 140218 ISP2014049515072
1
18/02/14
Износ
провизије
1
18/02/14
Изнoс
50.000,00
0
1
1
0
97
40702184819110001810
0
840 140218 ISP2014049515075
20.000,00
0
1
6
2
840 140218 ZBR0000000000443
1
11:19:08
262 prenos sredstava
747
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:25
BRANTNER-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
265
1
11:35:23
221 racun
748
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:26
NIKASSO-NM NOVO MILO[EVO
NOVO MILO[
330
1
11:36:01
221 RACUN
749
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:21
ZOLI-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
11:35:23
221 Racun
750
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:21
ZOLI-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
11:35:23
221 Racun
97
32702124819410001110
140218_000443_MT102 M1402180001229858
0
73.500,00
0
1
1
0
840 140218 ISP2014049515076
97
57702204819110001160
97
64086274819110001160
840 140218 ISP2014049515077
1.061,00
0
1
6
2
97
50086204213240001130
140218_000478_MT102 M1402180001229902
0 10197
840 140218 ZBR0000000000478
10.000,00
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515078
97
73702214234190001830
140218_000490_MT102 M1402180001229914
0 514
840 140218 ZBR0000000000490
11.898,00
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515079
97
82702124237110001110
140218_000443_MT102 M1402180001229858
0 012282
840 140218 ZBR0000000000443
71.580,20
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515080
97
82702124237110001110
140218_000443_MT102 M1402180001229858
0 012283
840 140218 ZBR0000000000443
840 140218 ISP2014049515081
75
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:21
LINEA ELECTRONICS NOVI SAD
NOVI SAD
160
1
11:35:23
221 Racun
752
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:24
GP NOVI BECEJ-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
205
1
11:35:23
221 Racun
753
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:24
GP NOVI BECEJ-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
205
1
11:35:23
221 Racun
754
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:21
DEMETRA-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
11:35:23
221 Racun
755
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:21
ZOLI-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
11:35:23
221 Racun
756
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:21
ZOLI-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
11:35:23
221 Racun
757
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
11:34:26
RAVIOLY SZR NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
11:36:01
221 Racun
758
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
1
6
Под. за рекламацију
2
NOVI BEČEJ
221
Novi Becej
221
97
04702214234410001830
140218_000443_MT102 M1402180001229858
0 04892013
68.391,25
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515082
97
43086204264110001130
140218_000469_MT102 M1402180001229887
0 21
4.541,01
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515083
97
43086204264110001130
140218_000470_MT102 M1402180001229888
0 11
37.500,00
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515084
97
69702194723110001040
140218_000443_MT102 M1402180001229858
0 0012014
42.886,00
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515085
97
81086204237110001130
140218_000443_MT102 M1402180001229858
0 010034
17.353,50
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515086
97
23086204268110001130
140218_000443_MT102 M1402180001229858
0 010033
4.536,00
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049515087
97
14702134239110001470
140218_000492_MT102 M1402180001229916
0 1106
840 140218 ZBR0000000000492
Komunalac - sredstva budzeta
41.492,00
0
1
1
0
840 140218 ISP2014049515088
97
25702204239110001620
97
36815864239110001620
840 140218 ISP2014049515089
1
11:19:08
262 PRENOS SREDSTAVA
760
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
262 PRENOS SREDSTAVA
0
840 140218 ZBR0000000000443
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
11:19:08
Под. за рекл. збирног
840 140218 ZBR0000000000443
11:19
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140218 ZBR0000000000443
759
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140218 ZBR0000000000470
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Ста
840 140218 ZBR0000000000469
11:19:08
18/02/14
30.000,00
Акт
840 140218 ZBR0000000000443
1
18/02/14
Износ
провизије
751
18/02/14
Изнoс
4.530,00
0
1
1
0
97
12702204261110001620
97
23815864261110001620
840 140218 ISP2014049515090
27.000,00
0
1
1
0
97
11702204261310001620
97
22815864261310001620
840 140218 ISP2014049515091
76
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
761
11:19
18/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
11:19:08
262 PRENOS SREDSTAVA
762
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
11:19:08
262 PRENOS SREDSTAVA
763
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
11:19:08
262 PRENOS SREDSTAVA
764
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
11:19:08
262 Transferi u okviru drzavnih organa
765
11:19
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
23702204251150001620
97
34815864251150001620
80.958,94
0
1
1
0
97
48702204214140001620
97
59815864214140001620
73.446,12
0
1
1
0
97
94702204264110001620
97
08815864264110001620
4.162,40
0
1
1
0
97
67702204214220001620
97
78815864214220001620
840 140218 ISP2014049515095
1
11:19:08
262 prenos sredstava
766
12:44
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
12:45:01
ZIN
BEOGRAD
980
1
12:48:08
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
767
12:45
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
12:59:02
PALIC DOO U STECAJU
SUBOTICA
355
1
13:01:38
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
768
13:02
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
18/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140218 ISP2014049515094
1
18/02/14
Ста
840 140218 ISP2014049515093
1
18/02/14
45.351,60
Акт
840 140218 ISP2014049515092
1
18/02/14
Износ
провизије
1
18/02/14
Изнoс
18.519,00
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
11815884235910001830
840 140218 ISP2014049515096
75.348,00
0
1
6
2
840 140218 ZBR0000000000720
8.230,00
13:02:23
298 Raspored sredstva - tarifa
769
14:17
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
14:22:52
AKVA SOP STZR-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
14:23:25
221 RACUN
770
14:17
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
18/02/14
14:22:52
AKVA SOP STZR-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
14:23:25
221 RACUN
58086204261110001130
0
1
6
2
840 140218 UNN4690113000023
97
63086204221310001130
140218_000762_MT102 M1402180001237117
0 102014
840 140218 ZBR0000000000762
1
97
140218_000720_MT102 M1402180001235964
0 4-081902-08108293
180,00
0
1
1
0
840 140218 UNN4690113000024
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140218 BUD0100000000151
29.600,00
0
1
6
2
97
57086204261310001130
140218_001171_MT102 M1402180001243649
0 032014
840 140218 ZBR0000000001171
6.600,00
0
1
6
2
840 140218 ISP2014049574901
97
57086204261310001130
140218_001171_MT102 M1402180001243649
0 042014
840 140218 ZBR0000000001171
840 140218 ISP2014049574902
77
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
771
14:17
18/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:17:58
262 PRENOS SREDSTAVA
772
14:17
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:17:58
262 PRENOS SREDSTAVA
773
14:17
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
14:17:58
262 prenos sredstava
774
15:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
15:01:38
298 Raspored sredstva - tarifa
775
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
17:21:20
298 Raspored sredstva - tarifa
776
20:30
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
20:30:10
298 Raspored sredstva - tarifa
777
13:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
13:01:50
298 Raspored sredstva - tarifa
778
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/02/14
13:24:59
ADVOKAT MANDIC IVANA
BECEJ
355
1
13:27:46
221 Racun
779
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/02/14
13:24:55
ADVOKAT MARIJA PRIJIC
ZRENJANIN
205
1
13:25:31
221 Racun
780
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
1
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
82702204235990001160
97
98094614235990001160
18.564,00
0
1
1
0
97
82702204235990001160
97
98094614235990001160
24.110,00
0
1
1
0
97
45702205122210001160
97
97086265122210001160
120,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
130,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
50,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140218 BUD0500000000140
1
19/02/14
52.320,00
840 140218 BUD0300000000150
1
19/02/14
Износ
840 140218 BUD0200000000151
1
18/02/14
ПНБодобрења
840 140218 ISP2014049574905
1
18/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140218 ISP2014049574904
1
18/02/14
Ста
840 140218 ISP2014049574903
1
18/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1
18/02/14
Изнoс
130,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140219 BUD0100000000150
51.000,00
0
1
6
2
97
42086204235210001130
140219_000934_MT102 M1402190001274434
0 292013
840 140219 ZBR0000000000934
36.000,00
0
1
6
2
840 140219 ISP2014050536246
97
42086204235210001130
140219_000913_MT102 M1402190001274327
0 742013
840 140219 ZBR0000000000913
8.600,15
0
1
1
0
840 140219 ISP2014050536247
97
88702194631110001090
97
05003314264910001090
840 140219 ISP2014050536248
78
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
781
13:16
19/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
13:16:08
262 Transferi u okviru drzavnih organa
782
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
783
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
784
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
785
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
786
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
787
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
788
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
789
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
790
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
1
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
88702194631110001090
97
05003314264910001090
4.698,68
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
42003314723110001090
7.001,27
0
1
1
0
97
71702214264110001160
97
83850104264110001160
3.500,37
0
1
1
0
97
71702214264110001160
97
83850104264110001160
2.230,00
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
79815884261110001830
6.254,50
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
88815884821910001830
3.625,00
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
79815884261110001830
62.425,73
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
32815884216190001830
840 140219 ISP2014050536256
1
19/02/14
1
840 140219 ISP2014050536255
1
19/02/14
0
840 140219 ISP2014050536254
1
19/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140219 ISP2014050536253
1
19/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140219 ISP2014050536252
1
19/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140219 ISP2014050536251
1
19/02/14
Ста
840 140219 ISP2014050536250
1
19/02/14
9.498,21
Акт
840 140219 ISP2014050536249
1
19/02/14
Износ
провизије
1
19/02/14
Изнoс
11.594,00
0
1
1
0
97
41702214231310001160
97
83843954231310001160
840 140219 ISP2014050536257
3.848,50
0
1
1
0
97
12702214237110001160
97
54843954237110001160
840 140219 ISP2014050536258
79
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
791
13:16
19/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
792
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
793
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
794
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
795
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
796
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
797
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
798
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
799
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
800
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
1
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
77702214234190001473
97
59849464234190001473
3.255,00
0
1
1
0
97
20702214261110001473
97
02849464261110001473
3.800,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
87014864263110001912
21.024,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
28014864268120001912
9.983,27
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
23014864237110001912
17.473,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
57014864269110001912
989,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
72014864266110001912
2.510,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
97014864261110001912
840 140219 ISP2014050536266
1
19/02/14
1
840 140219 ISP2014050536265
1
19/02/14
0
840 140219 ISP2014050536264
1
19/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140219 ISP2014050536263
1
19/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140219 ISP2014050536262
1
19/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140219 ISP2014050536261
1
19/02/14
Ста
840 140219 ISP2014050536260
1
19/02/14
73.693,20
Акт
840 140219 ISP2014050536259
1
19/02/14
Износ
провизије
1
19/02/14
Изнoс
9.530,64
0
1
1
0
97
68702214264120001473
97
50849464264120001473
840 140219 ISP2014050536267
594,00
0
1
1
0
97
04702214268190001473
97
83849464268190001473
840 140219 ISP2014050536268
80
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
801
13:16
19/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
802
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
803
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
804
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 Transferi u okviru drzavnih organa
805
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
806
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
807
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
808
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
809
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
810
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
1
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
66702214251910001473
97
48849464251910001473
40.800,00
0
1
1
0
97
96702214269190001473
97
78849464269190001473
1.581,08
0
1
1
0
97
12702214237110001160
97
24850104237110001160
2.451,20
0
1
1
0
97
16702174268190001820
97
81095694268190001820
4.000,00
0
1
1
0
97
23702174243510001820
97
88095694243510001820
12.330,00
0
1
1
0
97
44702174821310001820
97
12095694821310001820
2.640,00
0
1
1
0
97
67702174219190001820
97
35095694219190001820
53.395,20
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
76014904268110001912
840 140219 ISP2014050536276
1
19/02/14
1
840 140219 ISP2014050536275
1
19/02/14
0
840 140219 ISP2014050536274
1
19/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140219 ISP2014050536273
1
19/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140219 ISP2014050536272
1
19/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140219 ISP2014050536271
1
19/02/14
Ста
840 140219 ISP2014050536270
1
19/02/14
3.531,50
Акт
840 140219 ISP2014050536269
1
19/02/14
Износ
провизије
1
19/02/14
Изнoс
50.520,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
08014904252610001912
840 140219 ISP2014050536277
3.200,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
04014904263110001912
840 140219 ISP2014050536278
81
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
811
13:16
19/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
812
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
813
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
814
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
815
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
816
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
817
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SPORTSKI SAVEZ OPSTINE
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
818
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SPORTSKI SAVEZ OPSTINE
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
819
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
820
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
1
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
89702174234190001820
97
57095694234190001820
7.200,00
0
1
1
0
97
92702174249110001820
97
60095694249110001820
1.200,00
0
1
1
0
97
31702174261310001820
97
96095694261310001820
850,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
86014904266110001912
3.800,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
86014904266110001912
6.324,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
04014904263110001912
500.000,00
0
1
1
0
97
40702184819110001810
97
59830694819110001810
75.000,00
0
1
1
0
97
40702184819110001810
97
59830694252630001810
840 140219 ISP2014050536286
1
19/02/14
1
840 140219 ISP2014050536285
1
19/02/14
0
840 140219 ISP2014050536284
1
19/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140219 ISP2014050536283
1
19/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140219 ISP2014050536282
1
19/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140219 ISP2014050536281
1
19/02/14
Ста
840 140219 ISP2014050536280
1
19/02/14
1.824,00
Акт
840 140219 ISP2014050536279
1
19/02/14
Износ
провизије
1
19/02/14
Изнoс
38.838,00
0
1
1
0
97
64702204231310001620
97
64086254231310001620
840 140219 ISP2014050536287
7.974,00
0
1
1
0
97
57702204237110001160
97
57086254237110001160
840 140219 ISP2014050536288
82
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
821
13:16
19/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
822
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
823
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
824
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
825
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
826
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
827
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
828
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
829
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
830
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
1
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
86702204231310001160
97
86086254231310001160
10.605,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
27014874266110001912
5.270,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
52014874261110001912
3.800,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
13014874233990001912
62.976,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
03014874235990001912
66.599,00
0
1
1
0
97
40702164268230001911
97
68086294268230001911
3.950,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
54014874221910001912
26.000,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
97014874251140001912
840 140219 ISP2014050536296
1
19/02/14
1
840 140219 ISP2014050536295
1
19/02/14
0
840 140219 ISP2014050536294
1
19/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140219 ISP2014050536293
1
19/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140219 ISP2014050536292
1
19/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140219 ISP2014050536291
1
19/02/14
Ста
840 140219 ISP2014050536290
1
19/02/14
41.644,98
Акт
840 140219 ISP2014050536289
1
19/02/14
Износ
провизије
1
19/02/14
Изнoс
32.006,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
27014874266110001912
840 140219 ISP2014050536297
10.560,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
36014874268190001912
840 140219 ISP2014050536298
83
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
831
13:16
19/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 Transferi u okviru drzavnih organa
832
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
833
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
834
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
835
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
836
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
837
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
838
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
839
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
840
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
1
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
92702175151210001820
97
75086315151210001820
1.833,30
0
1
1
0
97
32702174261110001820
97
15086314261110001820
6.000,00
0
1
1
0
97
45702174239110001820
97
28086314239110001820
5.400,00
0
1
1
0
97
92702174249110001820
97
75086314249110001820
3.813,34
0
1
1
0
97
11702174269190001820
97
91086314269190001820
3.800,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
94014884263110001912
59.700,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
94014884263110001912
19.900,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
94014884263110001912
840 140219 ISP2014050536306
1
19/02/14
1
840 140219 ISP2014050536305
1
19/02/14
0
840 140219 ISP2014050536304
1
19/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140219 ISP2014050536303
1
19/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140219 ISP2014050536302
1
19/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140219 ISP2014050536301
1
19/02/14
Ста
840 140219 ISP2014050536300
1
19/02/14
4.150,40
Акт
840 140219 ISP2014050536299
1
19/02/14
Износ
провизије
1
19/02/14
Изнoс
2.160,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
79014884266110001912
840 140219 ISP2014050536307
1.920,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
69014884268110001912
840 140219 ISP2014050536308
84
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
841
13:16
19/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
842
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
843
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
844
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
845
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
846
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
847
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
848
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
849
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
850
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
1
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
78702144631110001912
97
07014884261110001912
1.155,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
43014894268190001912
7.118,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
08014894251910001912
3.800,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
49014894263110001912
9.950,12
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
34014894266110001912
100.000,00
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
48021135122110001920
3.369,00
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
28021134251170001920
455,00
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
85021134261110001920
840 140219 ISP2014050536316
1
19/02/14
1
840 140219 ISP2014050536315
1
19/02/14
0
840 140219 ISP2014050536314
1
19/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140219 ISP2014050536313
1
19/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140219 ISP2014050536312
1
19/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140219 ISP2014050536311
1
19/02/14
Ста
840 140219 ISP2014050536310
1
19/02/14
4.370,00
Акт
840 140219 ISP2014050536309
1
19/02/14
Износ
провизије
1
19/02/14
Изнoс
850,00
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
60021134266110001920
840 140219 ISP2014050536317
3.800,00
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
75021134263110001920
840 140219 ISP2014050536318
85
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
851
13:16
19/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
852
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
853
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
854
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
855
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
13:16:08
262 prenos sredstava
856
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
13:16:08
262 prenos sredstava
857
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
13:16:08
262 prenos sredstava
858
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 prenos sredstava
859
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
13:16:08
262 prenos sredstava
860
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
1
13:16:08
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
09702154631110001920
97
75021134263110001920
33.330,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
67014864234130001912
1.000,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
08014904233210001912
10.080,54
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
14014904261110001912
1.645,00
0
1
1
0
97
05702204268190013160
97
57086264268190013160
11.000,00
0
1
1
0
97
64702204261240013160
97
19086264261240013160
18.024,00
0
1
1
0
97
44702204237110013160
97
96086264237110013160
2.800,00
0
1
1
0
97
84702204216190001160
97
03094614216190001160
840 140219 ISP2014050536326
1
19/02/14
1
840 140219 ISP2014050536325
1
19/02/14
0
840 140219 ISP2014050536324
1
19/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140219 ISP2014050536323
1
19/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140219 ISP2014050536322
1
19/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140219 ISP2014050536321
1
19/02/14
Ста
840 140219 ISP2014050536320
1
19/02/14
16.900,00
Акт
840 140219 ISP2014050536319
1
19/02/14
Износ
провизије
1
19/02/14
Изнoс
1.100,00
0
1
1
0
97
80702204252220013160
97
80086254252220013160
840 140219 ISP2014050536327
4.955,00
0
1
1
0
97
12702204261110001620
97
12086254261110001620
840 140219 ISP2014050536328
86
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
861
13:16
19/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
13:16:08
262 prenos sredstava
862
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
13:16:08
262 prenos sredstava
863
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
13:16:08
262 prenos sredstava
864
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
13:16:08
262 prenos sredstava
865
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
13:16:08
262 prenos sredstava
866
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
13:16:08
262 prenos sredstava
867
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
13:16:08
262 prenos sredstava
868
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
13:16:08
262 prenos sredstava
869
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
13:16:08
262 prenos sredstava
870
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
1
13:16:08
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
91702204819410013160
97
46086264819410013160
4.875,00
0
1
1
0
97
10702204234210013160
97
62086264234210013160
18.000,00
0
1
1
0
97
11702204263110013160
97
63086264263110013160
2.573,10
0
1
1
0
97
44702204819110013160
97
96086264819110013160
8.000,00
0
1
1
0
97
78702204234190013160
97
33086264234190013160
100.000,00
0
1
1
0
97
57702204819110001160
97
19086284819110001160
3.790,50
0
1
1
0
97
44702204237110013160
97
06086284237110013160
30.000,00
0
1
1
0
97
06702204264110013160
97
65086284264110013160
840 140219 ISP2014050536336
1
19/02/14
1
840 140219 ISP2014050536335
1
19/02/14
0
840 140219 ISP2014050536334
1
19/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140219 ISP2014050536333
1
19/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140219 ISP2014050536332
1
19/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140219 ISP2014050536331
1
19/02/14
Ста
840 140219 ISP2014050536330
1
19/02/14
2.620,00
Акт
840 140219 ISP2014050536329
1
19/02/14
Износ
провизије
1
19/02/14
Изнoс
40.000,00
0
1
1
0
97
91702204819410013160
97
53086284819410013160
840 140219 ISP2014050536337
25.000,00
0
1
1
0
97
91702204819410013160
97
53086284819410013160
840 140219 ISP2014050536338
87
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
871
13:16
19/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
13:16:08
262 prenos sredstava
872
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
13:16:08
262 prenos sredstava
873
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
13:16:08
262 prenos sredstava
874
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
13:16:08
262 prenos sredstava
875
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
13:16:08
262 prenos sredstava
876
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
13:16:08
262 prenos sredstava
877
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
13:16:08
262 prenos sredstava
878
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 prenos sredstava
879
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MKUD JOKAI MOR - NOVI BE^EJ
NOVI BE^EJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
880
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
1
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
44702204819110013160
97
06086284819110013160
35.000,00
0
1
1
0
97
44702204819110013160
97
06086284819110013160
7.500,00
0
1
1
0
97
64702204233110013160
97
26086284233110013160
15.400,00
0
1
1
0
97
40702204819910013160
97
02086284819910013160
19.470,00
0
1
1
0
97
11702204263110013160
97
70086284263110013160
25.000,00
0
1
1
0
97
44702204819110013160
97
96086264819110013160
12.000,00
0
1
1
0
97
44702204819110013160
97
96086264819110013160
5.000,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
46014874233210001912
840 140219 ISP2014050536346
1
19/02/14
1
840 140219 ISP2014050536345
1
19/02/14
0
840 140219 ISP2014050536344
1
19/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140219 ISP2014050536343
1
19/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140219 ISP2014050536342
1
19/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140219 ISP2014050536341
1
19/02/14
Ста
840 140219 ISP2014050536340
1
19/02/14
30.000,00
Акт
840 140219 ISP2014050536339
1
19/02/14
Износ
провизије
1
19/02/14
Изнoс
55.000,00
0
1
1
0
97
06702174819210001820
0
840 140219 ISP2014050536347
6.813,70
0
1
1
0
97
12702214237110001160
97
54843954237110001160
840 140219 ISP2014050536348
88
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
881
13:16
19/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
882
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
883
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
884
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
885
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
886
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
887
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
888
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 prenos sredstava
889
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 prenos sredstava
890
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1
13:16:08
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
86702214261110001160
97
31843954261110001160
3.243,60
0
1
1
0
97
32702174261110001820
97
97095694261110001820
600,00
0
1
1
0
97
09702174246310001820
97
74095694246310001820
9.369,00
0
1
1
0
97
89702174234190001820
97
57095694234190001820
5.000,00
0
1
1
0
97
07702204819410001160
97
66086284819410001160
8.500,00
0
1
1
0
97
57702204819110001160
97
19086284819110001160
4.920,00
0
1
1
0
97
34702204261110001160
97
93086284261110001160
4.680,00
0
1
1
0
97
89702174234190001820
97
57095694234190001820
840 140219 ISP2014050536356
1
19/02/14
1
840 140219 ISP2014050536355
1
19/02/14
0
840 140219 ISP2014050536354
1
19/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140219 ISP2014050536353
1
19/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140219 ISP2014050536352
1
19/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140219 ISP2014050536351
1
19/02/14
Ста
840 140219 ISP2014050536350
1
19/02/14
6.624,00
Акт
840 140219 ISP2014050536349
1
19/02/14
Износ
провизије
1
19/02/14
Изнoс
19.000,00
0
1
1
0
97
78702174242210001820
97
46095694242210001820
840 140219 ISP2014050536357
2.579,35
0
1
1
0
97
11702174269190001820
97
76095694269190001820
840 140219 ISP2014050536358
89
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
891
13:16
19/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
ZAVOD ZA ZASTITU SPOMENIKA KUL
ZRENJANIN
242
13:16:08
262 prenos sredstava
892
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
ZAVOD ZA ZASTITU SPOMENIKA KUL
ZRENJANIN
242
13:16:08
262 prenos sredstava
893
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
ZAVOD ZA ZASTITU SPOMENIKA KUL
ZRENJANIN
242
13:16:08
262 prenos sredstava
894
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 prenos sredstava
895
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 prenos sredstava
896
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 prenos sredstava
897
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 prenos sredstava
898
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
899
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
900
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
25702174631110001820
97
54095594214210001820
19.000,00
0
1
1
0
97
25702174631110001820
97
75095594239110001820
15.000,00
0
1
1
0
97
25702174631110001820
97
98095594214140001820
33.500,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
46014874233210001912
5.340,00
0
1
1
0
97
86702184251190001810
97
41849634251190001810
103.028,74
0
1
1
0
97
40702164268230001911
97
68086294268230001911
36.339,83
0
1
1
0
97
60702164268110001911
97
88086294268110001911
9.900,01
0
1
1
0
97
76702174232910001820
97
59086314232910001820
840 140219 ISP2014050536366
1
19/02/14
1
840 140219 ISP2014050536365
1
19/02/14
0
840 140219 ISP2014050536364
1
19/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140219 ISP2014050536363
1
19/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140219 ISP2014050536362
1
19/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140219 ISP2014050536361
1
19/02/14
Ста
840 140219 ISP2014050536360
1
19/02/14
8.000,00
Акт
840 140219 ISP2014050536359
1
19/02/14
Износ
провизије
1
19/02/14
Изнoс
5.000,00
0
1
1
0
97
92702175151210001820
97
75086315151210001820
840 140219 ISP2014050536367
2.010,00
0
1
1
0
97
16702174268190001820
97
96086314268190001820
840 140219 ISP2014050536368
90
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
901
13:16
19/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
902
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
903
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
904
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
905
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
906
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 prenos sredstava
907
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 prenos sredstava
908
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM ZA SMEST.DUSEVNO OBOLELIH
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 prenos sredstava
909
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM ZA SMEST.DUSEVNO OBOLELIH
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 Transferi u okviru drzavnih organa
910
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM ZA SMEST.DUSEVNO OBOLELIH
NOVI BECEJ
601
1
13:16:08
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
92702175151210001820
97
75086315151210001820
36.000,00
0
1
1
0
97
92702174249110001820
97
75086314249110001820
1.900,00
0
1
1
0
97
32702174261110001820
97
15086314261110001820
3.747,00
0
1
1
0
97
78702174242210001820
97
61086314242210001820
2.750,00
0
1
1
0
97
25702174252810001820
97
08086314252810001820
58.000,00
0
1
1
0
97
78702174242210001820
97
46095694242210001820
3.509,00
0
1
1
0
97
55702174237110001820
97
23095694237110001820
83.330,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
56002094111110001090
840 140219 ISP2014050536376
1
19/02/14
1
840 140219 ISP2014050536375
1
19/02/14
0
840 140219 ISP2014050536374
1
19/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140219 ISP2014050536373
1
19/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140219 ISP2014050536372
1
19/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140219 ISP2014050536371
1
19/02/14
Ста
840 140219 ISP2014050536370
1
19/02/14
756,00
Акт
840 140219 ISP2014050536369
1
19/02/14
Износ
провизије
1
19/02/14
Изнoс
9.166,30
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
06002094121110001090
840 140219 ISP2014050536377
5.124,80
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
98002094122110001090
840 140219 ISP2014050536378
91
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
911
13:16
19/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM ZA SMEST.DUSEVNO OBOLELIH
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 prenos sredstava
912
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM ZA SMEST.DUSEVNO OBOLELIH
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 prenos sredstava
913
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM ZA SMEST.DUSEVNO OBOLELIH
NOVI BECEJ
601
13:16:08
262 prenos sredstava
914
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 prenos sredstava
915
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 prenos sredstava
916
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
13:16:08
262 prenos sredstava
917
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
13:16:08
262 prenos sredstava
918
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
13:16:08
262 prenos sredstava
919
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
262 prenos sredstava
920
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
1
13:16:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
88702194631110001090
97
93002094123110001090
45.321,30
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
84002094212210001090
19.373,09
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
31002094213110001090
4.800,00
0
1
1
0
97
39702174214120001820
97
07095694214120001820
1.692,50
0
1
1
0
97
73702174214110001820
97
56086314214110001820
1.542,29
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
56014864211110001912
10.000,00
0
1
1
0
97
94702204264110001620
97
94086254264110001620
12.000,00
0
1
1
0
97
57702204819110001160
97
57086254819110001160
840 140219 ISP2014050536386
1
19/02/14
1
840 140219 ISP2014050536385
1
19/02/14
0
840 140219 ISP2014050536384
1
19/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140219 ISP2014050536383
1
19/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140219 ISP2014050536382
1
19/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140219 ISP2014050536381
1
19/02/14
Ста
840 140219 ISP2014050536380
1
19/02/14
624,97
Акт
840 140219 ISP2014050536379
1
19/02/14
Износ
провизије
1
19/02/14
Изнoс
11.400,00
0
1
1
0
97
72702174251170001820
97
40095694251170001820
840 140219 ISP2014050536387
2.980,01
0
1
1
0
97
25702214214140001160
97
37850104214140001160
840 140219 ISP2014050536388
92
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
921
13:16
19/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
13:16:08
263 PRENOS SREDSTAVA
922
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/02/14
13:24:59
GARMOND [TAMPARIJA NOVO MILO[E
NOVO MILO[
355
1
13:27:46
263 PRENOS SREDSTAVA
923
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/02/14
13:24:56
TESLA SISTEMI
NOVI BEOGR
275
1
13:27:46
221 PONUDA
924
13:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/02/14
13:24:55
INSTITUT ZA NUKL.NAUKE VINCA
BEOGRAD
205
1
13:25:31
221 PREDRACUN
925
13:57
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/02/14
13:57:58
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
Beograd (V
190
1
14:47:18
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
926
13:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/02/14
13:58:55
I.M. MATIJEVI? NOVI SAD
Novi Sad
105
1
13:59:35
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
927
13:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
19/02/14
13:58:56
JP PTT SAOBRACAJA SRBIJA RJ POSTANS
Zrenjanin
310
1
13:59:48
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
928
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
78702174242210001820
0
36.000,00
0
1
6
2
83.100,00
0
1
6
2
192.000,00
NOVI BEČEJ
221
N.MILOSEVO
221
840 140219 ISP2014050536390
97
72702204249110001620
0
1
6
2
840 140219 ISP2014050536391
97
28808954246110001500
140219_000913_MT102 M1402190001274327
97 810005907000114
3.600,00
0
1
6
2
840 140219 ISP2014050536392
97
89702214249110001470
140219_001200_MT102 M1402190001278613
0 101845645
6.219,97
0
1
6
2
840 140219 UNN4690112000028
97
81086204237110001130
140219_001215_MT102 M1402190001276338
0 14
700,00
0
1
6
2
840 140219 UNN4690112000029
97
50086204214210001130
140219_001236_MT102 M1402190001276360
97 3114232720002711
840 140219 ZBR0000000001236
MZ NOVO MILOSEVO
78702174242210001820
140219_000922_MT102 M1402190001274420
0 36312014
840 140219 ZBR0000000001215
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
97
140219_000934_MT102 M1402190001274434
0
840 140219 ZBR0000000001200
14:31
23.544,00
0
1
1
0
840 140219 UNN4690112000030
97
0
40702184819110001810
8494620132
840 140219 ISP2014050544222
1
14:31:39
263 PRENOS SREDSTAVA
930
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
263 PRENOS SREDSTAVA
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140219 ZBR0000000000913
929
14:31:39
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140219 ZBR0000000000922
221 RACUN
1
Ста
840 140219 ZBR0000000000934
14:31:39
19/02/14
25.000,00
Акт
840 140219 ISP2014050536389
1
19/02/14
Износ
провизије
1
19/02/14
Изнoс
383.619,20
0
1
1
0
97
72702204249110001620
0
840 140219 ISP2014050544223
353.928,32
0
1
1
0
97
72702204249110001620
0
840 140219 ISP2014050544224
93
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
931
15:01
19/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
15:01:22
298 Raspored sredstva - tarifa
932
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
17:21:24
298 Raspored sredstva - tarifa
933
18:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
18:07:23
298 Raspored sredstva - tarifa
934
13:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
13:01:57
298 Raspored sredstva - tarifa
935
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
14:31:40
262 PRENOS SREDSTAVA
936
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
14:31:40
262 PRENOS SREDSTAVA
937
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
14:31:40
262 PRENOS SREDSTAVA
938
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
14:31:40
262 PRENOS SREDSTAVA
939
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
14:31:40
262 PRENOS SREDSTAVA
940
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
1
14:31:40
262 PRENOS SREDSTAVA
1
1
Под. за рекламацију
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
80,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
20,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
110,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
100,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
41014904821220001912
3.395,49
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
55014904214110001912
3.300,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
06014904214210001912
1.000,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
50014904214140001912
840 140220 ISP2014051536820
1
20/02/14
0
840 140220 ISP2014051536819
1
20/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140220 ISP2014051536818
1
20/02/14
100,00
840 140220 ISP2014051536817
1
20/02/14
Износ
840 140220 BUD0100000000151
1
20/02/14
ПНБодобрења
840 140219 BUD0500000000110
1
20/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140219 BUD0300000000151
1
20/02/14
Ста
840 140219 BUD0200000000149
1
19/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1
19/02/14
Изнoс
1.588,25
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
50014904215110001912
840 140220 ISP2014051536821
6.166,95
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
98014904215210001912
840 140220 ISP2014051536822
94
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
941
14:31
20/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
14:31:40
262 PRENOS SREDSTAVA
942
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
14:31:40
262 prenos sredstava
943
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:31:40
262 Transferi u okviru drzavnih organa
944
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:31:40
262 Transferi u okviru drzavnih organa
945
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:31:40
262 prenos sredstava
946
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:31:40
262 prenos sredstava
947
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:31:40
262 prenos sredstava
948
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
14:31:40
262 prenos sredstava
949
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:31:40
262 prenos sredstava
950
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1
14:31:40
262 Transferi u okviru drzavnih organa
1
Под. за рекламацију
0
97
78702144631110001912
97
16014904212210001912
74.110,71
0
1
1
0
97
97702164212210001911
97
28086294212210001911
2.287,20
0
1
1
0
97
68702174214140001820
97
36095694214140001820
80.069,54
0
1
1
0
97
83702174212110001820
97
51095694212110001820
23.400,00
0
1
1
0
97
92702174249110001820
97
60095694249110001820
909,00
0
1
1
0
97
16702174268190001820
97
81095694268190001820
20.916,49
0
1
1
0
97
41702174821910001820
97
09095694821910001820
412,05
0
1
1
0
97
61702214214110001473
97
43849464214110001473
840 140220 ISP2014051536830
1
20/02/14
1
840 140220 ISP2014051536829
1
20/02/14
0
840 140220 ISP2014051536828
1
20/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140220 ISP2014051536827
1
20/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140220 ISP2014051536826
1
20/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140220 ISP2014051536825
1
20/02/14
Ста
840 140220 ISP2014051536824
1
20/02/14
249.447,85
Акт
840 140220 ISP2014051536823
1
20/02/14
Износ
провизије
1
20/02/14
Изнoс
1.177,71
0
1
1
0
97
26702204213240001160
97
42094614213240001160
840 140220 ISP2014051536831
36.902,63
0
1
1
0
97
36702204212210001160
97
52094614212210001160
840 140220 ISP2014051536832
95
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
951
14:31
20/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:31:40
262 Transferi u okviru drzavnih organa
952
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:31:40
262 prenos sredstava
953
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
14:31:40
262 prenos sredstava
954
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
14:31:40
262 prenos sredstava
955
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
16:35:22
AUTOMATICCAFE-BEOGRAD
BEOGRAD
115
1
16:36:56
221 RACUN
956
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
RUDIPLAST SZTR-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
14:55:24
221 RACUN
957
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:46
KNJAZ MILOS-NATURA-BEOGRAD DC
ZRENJANIN
160
1
14:55:23
221 RACUN
958
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
PRO MES DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
14:55:24
221 RACUN
959
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1
1
Под. за рекламацију
0
3.239,13
0
1
1
0
3.802,85
0
1
1
0
11.392,16
0
1
1
0
9.880,00
97
80702204213110001160
97
96094614213110001160
97
90702204211110001160
97
09094614211110001160
97
58702184214110001810
97
13849634214110001810
97
05702214234210001830
97
33815884212110001830
0
1
6
2
840,00
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJA
ZRENJANIN
601
14702134239110001470
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536837
97
18086204269110001130
140220_001458_MT102 M1402200001307908
0 008
3.465,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536838
97
05086204230000001130
140220_001425_MT102 M1402200001307875
0 39614
5.033,04
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536839
97
03086204268230001130
140220_001453_MT102 M1402200001307903
0 000027814
840 140220 ZBR0000000001453
14:31
97
140220_001538_MT102 M1402200001312298
0 0170213
840 140220 ZBR0000000001425
960
221 RACUN
0
840 140220 ZBR0000000001458
221 RACUN
14:31:40
Под. за рекл. збирног
840 140220 ZBR0000000001538
14:31:40
1
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140220 ISP2014051536836
1
20/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140220 ISP2014051536835
1
20/02/14
Ста
840 140220 ISP2014051536834
1
20/02/14
4.888,69
Акт
840 140220 ISP2014051536833
1
20/02/14
Износ
провизије
1
20/02/14
Изнoс
35.600,00
0
1
1
0
840 140220 ISP2014051536840
97
0
72702124239110001110
007
840 140220 ISP2014051536841
8.664,00
0
1
1
0
97
0
50086204243310001130
02502014
840 140220 ISP2014051536842
96
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
SRBIJAGAS NOVI SAD
NOVI SAD
355
1
14:55:24
221 RACUN
962
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
SRBIJAGAS NOVI SAD
NOVI SAD
355
1
14:55:24
221 RACUN
963
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:46
KNJAZ MILOS-NATURA-BEOGRAD DC
ZRENJANIN
160
1
14:55:23
221 RACUN
964
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
965
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
PIT STOP-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
14:55:24
221 Racun
966
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:43
KNIN I-NOVI SAD
NOVI SAD
105
1
14:55:23
221 Racun
967
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
JP KOMUNALAC BECEJ
BECEJ
325
1
14:55:24
221 Predracun
968
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:32:50
NET-BUS CO DOO
ZEMUN
250
1
14:34:50
221 RACUN
969
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:47
NET-BUS CO DOO
ZEMUN
250
1
14:55:23
221 RACUN
970
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SRESNJOSKOLSKI DOM N. SAD
NOVI SAD
601
221 RACUN
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
60086204212210001130
140220_001458_MT102 M1402200001307908
97 040911094301210119014
2.699,47
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536843
97
60086204212210001130
140220_001458_MT102 M1402200001307908
97 960920120301210121514
3.960,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536844
97
81086204237110001130
140220_001425_MT102 M1402200001307875
0 46514
840 140220 ZBR0000000001425
262 prenos sredstava
14:31:40
Ста
840 140220 ZBR0000000001458
14:31:40
1
5.688,44
Акт
840 140220 ZBR0000000001458
1
20/02/14
Износ
провизије
961
20/02/14
Изнoс
4.200,00
0
1
1
0
840 140220 ISP2014051536845
97
78702144631110001912
97
08014894251910001912
840 140220 ISP2014051536846
1.500,00
0
1
6
2
97
06086204252110001130
140220_001453_MT102 M1402200001307903
0 2014011301
840 140220 ZBR0000000001453
5.520,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536847
97
37086204236210001130
140220_001418_MT102 M1402200001307868
0 232813
840 140220 ZBR0000000001418
75.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536848
97
33808954245110001500
140220_001454_MT102 M1402200001307904
0 92014
840 140220 ZBR0000000001454
280.544,00
0
1
6
1
840 140220 ISP2014051536849
97
07702154224110001920
140220_345063_MT103 M1402200001305395
0 0100080
840 140220 ISP2014051536850
19.180,00
0
1
6
2
97
67702154727180001920
140220_001444_MT102 M1402200001307894
0 0100079
840 140220 ZBR0000000001444
16.074,00
0
1
1
0
840 140220 ISP2014051536851
97
0
04702154727170001920
122014
840 140220 ISP2014051536852
97
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
971
14:31
20/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM UCENIKA SRED.SKOLA BEOGRAD
BEOGRAD
601
14:31:40
221 RACUN
972
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM UCENIKA SREDNJIH SKOLA
ZRENJANIN
601
4.673,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
0
04702154727170001920
242014
840 140220 ISP2014051536853
1
14:31:40
221 racun
973
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
20/02/14
Износ
провизије
1
20/02/14
Изнoс
5.658,00
0
1
1
0
97
0
04702154727170001920
633
840 140220 ISP2014051536854
1
14:31:40
263 prenos sredstava
974
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
JP KOMUNALAC BECEJ
BECEJ
325
1
14:55:24
221 predracun
975
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:49
EPS SNABDEVANJE-ZRENJANIN
ZRENJANIN
845
1
14:55:24
221 Racun
976
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:49
EPS SNABDEVANJE-ZRENJANIN
ZRENJANIN
845
1
14:55:24
221 Racun
977
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:49
EPS SNABDEVANJE-ZRENJANIN
ZRENJANIN
845
1
14:55:24
221 Racun
978
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
NLB BANKAT
NOVI BECEJ
310
1
14:55:24
249 naknade odbornika za 02-2014
979
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
OTASEVIC GROZDA
NOVI BECEJ
355
1
14:55:24
249 naknade odbornika za 02-2014
980
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:47
MIRJAN JAKSIC
NOVO MILOS
180
1
14:55:23
249 naknade odbornika za 02-2014
353.928,32
0
1
1
0
97
72702204249110001620
0
840 140220 ISP2014051536855
75.000,00
0
1
6
2
97
33808954245110001500
140220_001454_MT102 M1402200001307904
0 112014
840 140220 ZBR0000000001454
15.471,60
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536856
97
63702204212110001620
140220_001462_MT102 M1402200001307912
0 843370035154172
840 140220 ZBR0000000001462
94.887,78
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536857
97
63702204212110001620
140220_001462_MT102 M1402200001307912
0 923370074494136
840 140220 ZBR0000000001462
1.124,81
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536858
97
63702204212110001620
140220_001462_MT102 M1402200001307912
0 923260032998172
840 140220 ZBR0000000001462
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536859
97
24702124171110001110
140220_001453_MT102 M1402200001307903
0
840 140220 ZBR0000000001453
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536860
97
24702124171110001110
140220_001458_MT102 M1402200001307908
0
840 140220 ZBR0000000001458
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536861
97
24702124171110001110
140220_001434_MT102 M1402200001307884
0
840 140220 ZBR0000000001434
840 140220 ISP2014051536862
98
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
MILAN KALUDJERSKI
KUMANE
275
1
14:55:24
249 naknade odbornika za 02-2014
982
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:46
DRAGANA VUJACKOV
NOVI BECEJ
160
1
14:55:23
249 naknade odbornika za 02-2014
983
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
GAJER MARIJA
NOVI BECEJ
355
1
14:55:24
249 naknade odbornika za 02-2014
984
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:46
CULIBRK MAJA
BOCAR
160
1
14:55:23
249 naknade odbornika za 02-2014
985
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:47
MARIJA TANDI
BOCAR
200
1
14:55:23
249 naknade odbornika za 02-2014
986
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:46
MARINA JANKO
NOVI BECEJ
160
1
14:55:23
249 naknade odbornika za 02-2014
987
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
JOZEF KIRALJ
NOVI BECEJ
355
1
14:55:24
249 naknade odbornika za 02-2014
988
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:46
OLGA LALIC
NOVO MILOS
160
1
14:55:23
249 naknade odbornika za 02-2014
989
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret prima
Beograd
840
0
1
6
Под. за рекламацију
2
10.000,00
0
1
6
2
10.000,00
0
1
6
2
221
Beograd
840
840 140220 ISP2014051536863
97
24702124171110001110
840 140220 ISP2014051536864
97
24702124171110001110
140220_001458_MT102 M1402200001307908
0
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536865
97
24702124171110001110
140220_001425_MT102 M1402200001307875
0
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536866
97
24702124171110001110
140220_001435_MT102 M1402200001307885
0
20.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536867
97
24702124171110001110
140220_001425_MT102 M1402200001307875
0
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536868
97
24702124171110001110
140220_001458_MT102 M1402200001307908
0
20.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536869
97
24702124171110001110
140220_001425_MT102 M1402200001307875
0
840 140220 ZBR0000000001425
NOVI BEČEJ
24702124171110001110
140220_001425_MT102 M1402200001307875
0
840 140220 ZBR0000000001458
Doprinos za ZO na teret primao
97
140220_001449_MT102 M1402200001307899
0
840 140220 ZBR0000000001425
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
253 Doprinos za ZO na teret primaoca
Под. за рекл. збирног
840 140220 ZBR0000000001435
14:31
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140220 ZBR0000000001425
990
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140220 ZBR0000000001458
253 Doprinos za PIO na teret primaoc
14:31:40
Ста
840 140220 ZBR0000000001425
14:31:40
1
20.000,00
Акт
840 140220 ZBR0000000001449
1
20/02/14
Износ
провизије
981
20/02/14
Изнoс
52.401,75
0
1
1
0
840 140220 ISP2014051536870
97
24702124171110001110
97
30221101431164
840 140220 ISP2014051536871
26.855,90
0
1
1
0
97
24702124171110001110
97
30221101431164
840 140220 ISP2014051536872
99
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
991
14:31
20/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
14:31:40
253 Porez na dohodak gradjana
992
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:47
JOSIMOVIC SLAVKO
NOVI BECEJ
180
1
14:55:23
249 SLAVKO JOSIMOVIC
993
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:43
sudska zabrana Josimovic S
NOVI BECEJ
105
1
14:55:23
290 SLAVKO JOSIMOVIC
994
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
995
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
milos lalic
NOVI BECEJ
330
1
14:55:24
249 POSLANICKI DODATAK ZA 2-2014
996
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret prima
Beograd
840
253 Doprinos za PIO na teret primaoc
997
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:46
JASMINA BELIC
NOVO MILOS
160
1
14:55:23
249 POSLANICKI DODATAK 02-2014
998
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:46
IGOR MUNCAN
BOCAR
160
1
14:55:23
249 POSLANICKI DODATAK 02-2014
999
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret prima
Beograd
840
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
24702124171110001110
97
30221101431164
3.300,00
0
1
6
2
97
24702124171110001110
140220_001434_MT102 M1402200001307884
0
6.700,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536874
97
24702124171110001110
140220_001418_MT102 M1402200001307868
0 22200113
2.469,14
0
1
1
0
840 140220 ISP2014051536875
97
24702124171110001110
97
30221101431164
10.000,00
0
1
6
2
97
24702124171110001110
140220_001455_MT102 M1402200001307905
0
2.962,96
0
1
1
0
840 140220 ISP2014051536877
97
24702124171110001110
97
30221101431164
840 140220 ISP2014051536878
10.000,00
0
1
6
2
10.000,00
0
1
6
2
253 Doprinos za PIO na teret primaoc
1000
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
24702124171110001110
840 140220 ISP2014051536879
97
24702124171110001110
140220_001425_MT102 M1402200001307875
0
840 140220 ZBR0000000001425
14:31:40
97
140220_001425_MT102 M1402200001307875
0
840 140220 ZBR0000000001425
1
253 Uplata tekucih prihoda
Под. за рекл. збирног
840 140220 ZBR0000000001455
14:31:40
14:31:40
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140220 ISP2014051536876
1
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140220 ZBR0000000001418
253 Uplata tekucih prihoda
20/02/14
Ста
840 140220 ZBR0000000001434
14:31:40
20/02/14
43.668,12
Акт
840 140220 ISP2014051536873
1
20/02/14
Износ
провизије
1
20/02/14
Изнoс
5.925,93
0
1
1
0
840 140220 ISP2014051536880
97
24702124171110001110
97
30221101431164
840 140220 ISP2014051536881
4.938,27
0
1
1
0
97
24702124171110001110
97
30221101431164
840 140220 ISP2014051536882
100
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
1001
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
BALINT FERENC
NOVI BECEJ
310
1
14:55:24
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1002
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:46
RADOSLAV SECEROV
NOVI BECEJ
160
1
14:55:23
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1003
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
TIBOR BALO
NOVI BECEJ
330
1
14:55:24
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1004
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
BORISLAV SANTRAC
BOCAR
340
1
14:55:24
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1005
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:46
USEINOVIC PREDRAG
NOVI BECEJ
160
1
14:55:23
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1006
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:47
SASA MAKSIMOVIC
NOVI BECEJ
180
1
14:55:23
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1007
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:46
ERDMAN FERENC
NOVI BECEJ
160
1
14:55:23
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1008
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:47
STANACEV MIODRAG
NOVO MILOS
250
1
14:55:23
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1009
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:46
STRBAC LJILJANA
BOCAR
160
1
14:55:23
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1010
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:46
IVAN DJURCIC
NOVI BECEJ
160
1
14:55:23
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
10.000,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
24702124171110001110
140220_001453_MT102 M1402200001307903
0
840 140220 ZBR0000000001453
20.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536883
97
24702124171110001110
140220_001425_MT102 M1402200001307875
0
840 140220 ZBR0000000001425
20.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536884
97
24702124171110001110
140220_001455_MT102 M1402200001307905
0
840 140220 ZBR0000000001455
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536885
97
24702124171110001110
140220_001456_MT102 M1402200001307906
0
840 140220 ZBR0000000001456
20.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536886
97
24702124171110001110
140220_001425_MT102 M1402200001307875
0
840 140220 ZBR0000000001425
24.152,76
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536887
97
24702124171110001110
140220_001434_MT102 M1402200001307884
0
840 140220 ZBR0000000001434
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536888
97
24702124171110001110
140220_001425_MT102 M1402200001307875
0
840 140220 ZBR0000000001425
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536889
97
24702124171110001110
140220_001444_MT102 M1402200001307894
0
840 140220 ZBR0000000001444
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536890
97
24702124171110001110
140220_001425_MT102 M1402200001307875
0
840 140220 ZBR0000000001425
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536891
97
24702124171110001110
140220_001425_MT102 M1402200001307875
0
840 140220 ZBR0000000001425
840 140220 ISP2014051536892
101
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
1011
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:47
DOBRIVOJ ABRAMOVIC
NOVI BECEJ
205
1
14:55:23
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1012
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
OLIVERA MIHAJLOV
NOVI BECEJ
310
1
14:55:24
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1013
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:46
DARKO MILANOVIC
NOVI BE]EJ
160
1
14:55:23
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1014
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
CUCIN STEVAN
KUMANE
330
1
14:55:24
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1015
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
PREDRAG BOJOVIC
NOVI BECEJ
355
1
14:55:24
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1016
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:47
VOJISLAV GAGIC
NOVO MILOS
200
1
14:55:23
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1017
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
MARIJANA BARACKOV
NOVI BECEJ
355
1
14:55:24
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1018
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
MILIVOJ PERIC
NOVI BECEJ
330
1
14:55:24
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1019
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:46
KRISTIJAN LUKIC
NOVI BECEJ
160
1
14:55:23
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1020
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:46
DJORDJE POPOV
NOVO MILOS
160
1
14:55:23
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
10.000,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
24702124171110001110
140220_001437_MT102 M1402200001307887
0
840 140220 ZBR0000000001437
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536893
97
24702124171110001110
140220_001453_MT102 M1402200001307903
0
840 140220 ZBR0000000001453
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536894
97
24702124171110001110
140220_001425_MT102 M1402200001307875
0
840 140220 ZBR0000000001425
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536895
97
24702124171110001110
140220_001455_MT102 M1402200001307905
0
840 140220 ZBR0000000001455
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536896
97
24702124171110001110
140220_001458_MT102 M1402200001307908
0
840 140220 ZBR0000000001458
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536897
97
24702124171110001110
140220_001435_MT102 M1402200001307885
0
840 140220 ZBR0000000001435
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536898
97
24702124171110001110
140220_001458_MT102 M1402200001307908
0
840 140220 ZBR0000000001458
20.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536899
97
24702124171110001110
140220_001455_MT102 M1402200001307905
0
840 140220 ZBR0000000001455
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536900
97
24702124171110001110
140220_001425_MT102 M1402200001307875
0
840 140220 ZBR0000000001425
10.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536901
97
24702124171110001110
140220_001425_MT102 M1402200001307875
0
840 140220 ZBR0000000001425
840 140220 ISP2014051536902
102
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
KAROLJ TIKVENJAC
KUMANE
355
1
14:55:24
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1022
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
BRANKO SVILENGACIN
NOVI BECEJ
330
1
14:55:24
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1023
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
DU[AN PAVLOVI]
NOVI BECEJ
330
1
14:55:24
249 POSLANICKI DODATAK 2-2014
1024
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret prima
Beograd
840
1025
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na dohodak gradjana
Beograd
840
14:31:40
253 Porez na dohodak gradjana
1026
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
20/02/14
14:52:48
ALEKSANDAR DJOKIC
NOVI BECEJ
330
1
14:55:24
247 JEDNOKRATNA POMOC
1027
15:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
1028
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
17:21:06
298 Raspored sredstva - tarifa
1029
18:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
18:07:34
298 Raspored sredstva - tarifa
1030
07:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 NA= 175
PR=6840617.10
1
6
Под. за рекламацију
2
97
24702124171110001110
140220_001458_MT102 M1402200001307908
0
20.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536903
97
24702124171110001110
140220_001455_MT102 M1402200001307905
0
20.000,00
0
1
6
2
840 140220 ISP2014051536904
97
24702124171110001110
140220_001455_MT102 M1402200001307905
0
90.119,34
0
1
1
0
840 140220 ISP2014051536905
97
24702124171110001110
97
30221101431164
75.099,45
0
1
1
0
97
24702124171110001110
97
30221101431164
10.000,00
0
1
6
2
97
38702194729310001040
140220_001455_MT102 M1402200001307905
0
60,00
0
1
1
0
840 140220 ISP2014051536908
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
70,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140220 BUD0300000000143
1
07:58:20
0
840 140220 BUD0200000000151
1
1
Под. за рекл. збирног
840 140220 ZBR0000000001455
15:01:32
21/02/14
10.000,00
840 140220 ISP2014051536907
1
20/02/14
ПНБодобрења
840 140220 ISP2014051536906
1
20/02/14
Износ
840 140220 ZBR0000000001455
253 Doprinos za PIO na teret primaoc
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140220 ZBR0000000001455
14:31:40
20/02/14
Ста
840 140220 ZBR0000000001458
1
20/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1021
20/02/14
Изнoс
20,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140220 BUD0500000000102
140220
14.449,46
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
1510523000074232101
840 140221 TAR1 71462
103
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1031
12:40
21/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
12:40:37
262 PRENOS SREDSTAVA
1032
12:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
12:40:37
262 PRENOS SREDSTAVA
1033
12:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
12:40:37
262 PRENOS SREDSTAVA
1034
12:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
12:40:37
262 Prenos sredstava
1035
12:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
12:40:37
262 Prenos sredstava
1036
12:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
12:40:37
262 Prenos sredstava
1037
12:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
12:40:37
262 Prenos sredstava
1038
12:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
12:40:37
262 Prenos sredstava
1039
12:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
12:40:37
262 Prenos sredstava
1040
12:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
1
12:40:37
262 Prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
78702144631110001912
97
27014874266110001912
2.144,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
51014894243310001912
253.945,73
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
61014894212210001912
4.954,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
96014884243310001912
45.598,80
0
1
1
0
97
63702204212110001620
97
18086264212110001620
1.061,00
0
1
1
0
97
04702204213240001620
97
56086264213240001620
15.726,00
0
1
1
0
97
04702204243310001620
97
56086264243310001620
32.279,84
0
1
1
0
97
85702204212110001160
97
40086264212110001160
840 140221 ISP2014052516089
1
21/02/14
1
840 140221 ISP2014052516088
1
21/02/14
0
840 140221 ISP2014052516087
1
21/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140221 ISP2014052516086
1
21/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140221 ISP2014052516085
1
21/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140221 ISP2014052516084
1
21/02/14
Ста
840 140221 ISP2014052516083
1
21/02/14
55.776,00
Акт
840 140221 ISP2014052516082
1
21/02/14
Износ
провизије
1
21/02/14
Изнoс
3.151,33
0
1
1
0
97
75702204214110001160
97
30086264214110001160
840 140221 ISP2014052516090
122,83
0
1
1
0
97
36702204212210001160
97
36086254212210001160
840 140221 ISP2014052516091
104
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1041
12:40
21/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
12:40:37
262 Prenos sredstava
1042
12:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
12:40:37
262 Prenos sredstava
1043
12:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
12:40:37
262 Prenos sredstava
1044
12:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
12:40:37
262 Prenos sredstava
1045
12:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
12:40:37
262 Prenos sredstava
1046
12:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
12:40:37
262 Prenos sredstava
1047
12:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
12:40:37
262 Prenos sredstava
1048
12:40
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP VODE VOJVODINE NOVI SAD
NOVI SAD
840
12:40:37
253 racun
1049
13:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
13:01:42
298 Raspored sredstva - tarifa
1050
15:02
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
1
15:02:25
298 Raspored sredstva - tarifa
1
Под. за рекламацију
0
97
36702204212210001160
97
36086254212210001160
5.159,00
0
1
1
0
97
17003314631110001090
97
16003314214210001090
6.196,12
0
1
1
0
97
17003314631110001090
97
75003314212110001090
2.144,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
07014904243110001912
24.314,73
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
65014904212110001912
37.676,97
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
06014874212110001912
20.952,63
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
39021134212110001920
97.316,59
0
1
1
0
97
94702224249110001421
97
3122110967951360
840 140221 ISP2014052516099
1
21/02/14
1
840 140221 ISP2014052516098
1
21/02/14
0
840 140221 ISP2014052516097
1
21/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140221 ISP2014052516096
1
21/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140221 ISP2014052516095
1
21/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140221 ISP2014052516094
1
21/02/14
Ста
840 140221 ISP2014052516093
1
21/02/14
8.183,93
Акт
840 140221 ISP2014052516092
1
21/02/14
Износ
провизије
1
21/02/14
Изнoс
160,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140221 BUD0100000000152
110,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140221 BUD0200000000150
105
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1051
17:21
21/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
17:21:12
298 Raspored sredstva - tarifa
1052
18:07
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
18:07:28
298 Raspored sredstva - tarifa
1053
09:46
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PREDŠKOLSKA USTANOVA"PAVA SUDARSKI"
NOVI BEČEJ
221
09:46:26
262 Transferi u okviru državnih organa
1054
09:46
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PREDŠKOLSKA USTANOVA"PAVA SUDARSKI"
NOVI BEČEJ
221
09:46:57
262 Transferi u okviru državnih organa
1055
09:47
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PREDŠKOLSKA USTANOVA"PAVA SUDARSKI"
NOVI BEČEJ
221
09:47:28
262 Transferi u okviru državnih organa
1056
09:48
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/02/14
09:50:00
UDRUZZENJE GRADJANA PAAD CENTAR ZA
NOVI BECHE
160
1
09:52:09
263 Ostali transferi
1057
10:09
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
10,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
510,68
0
1
1
0
97
53702164215190001911
97
81086294215190001911
8.162,26
0
1
1
0
97
34702164215110001911
97
62086294215110001911
909,64
0
1
1
0
97
63702164215130001911
97
91086294215130001911
344.337,00
0
1
6
1
97
33702154727190001920
140224_049113_MT103 M1402240001360543
0
840 140224 UNN4690113000004
10:09:18
298 Raspored sredstva - tarifa
1058
13:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
50,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140224 BUD0100000000152
1
13:01:41
298 Raspored sredstva - tarifa
1059
13:06
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTIČKA ORGANIZ.OPŠT.NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/02/14
90,00
840 140224 UNN4690113000003
1
24/02/14
Износ
840 140224 UNN4690113000002
1
24/02/14
ПНБодобрења
840 140224 UNN4690113000001
1
24/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140221 BUD0500000000093
1
24/02/14
Ста
840 140221 BUD0300000000147
1
24/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1
21/02/14
Изнoс
150,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140224 BUD0200000000152
1
13:06:12
262 Transferi u okviru državnih organa
1060
13:08
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/02/14
13:25:17
UDRU?ENJE ZA BEZBEDNOST SAOBRA?AJA
NOVI SAD
355
1
13:26:32
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
138.000,00
0
1
1
0
97
33702214239110001473
97
15849464239110001473
840 140224 UNN4690113000021
37.096,00
0
1
6
2
97
48702214233210001300
140224_000618_MT102 M1402240001376025
0 005/2014
840 140224 ZBR0000000000618
840 140224 UNN4690113000023
106
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
13:08
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/02/14
13:25:17
JEDINSTVO KLUB BORILACKIH SPORTOVA
NOVI BECEJ
330
1
13:26:32
263 Ostali transferi
1062
13:09
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
24/02/14
13:25:17
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.
1
13:26:32
242 Naknade zarada na teret poslodavca
1063
13:09
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/02/14
13:25:15
GORDANA DUPALO PR ,SAMOSTALNA ZANA
NOVI BECHE
160
1
13:26:19
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1064
13:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/02/14
13:25:16
OUT LINE DOO NOVI SAD
21000 NOVI
180
1
13:26:20
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1065
13:12
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/02/14
13:25:16
OUT LINE DOO NOVI SAD
21000 NOVI
180
1
13:26:20
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1066
13:12
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/02/14
13:25:15
IDEA DOO
Beograd (N
160
1
13:26:19
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1067
13:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/02/14
13:25:15
IDEA DOO
Beograd (N
160
1
13:26:19
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1068
13:14
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
24/02/14
13:25:17
AUTOMATICCAFE DOO
Beograd (Z
330
1
13:26:32
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1069
13:20
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIR.ZA PLAN.IZGR.URE.NAS.I ZAŠT.
NOVI BEČEJ
221
NOVI BEČEJ
221
0
1
6
Под. за рекламацију
2
5.285,00
0
1
6
2
14.920,00
0
1
6
2
6.650,00
0
1
6
2
3.148,00
0
1
6
2
221
221
97
79086204221990001130
840 140224 UNN4690113000025
97
78702174242210001820
840 140224 UNN4690113000026
97
37086204236210001130
840 140224 UNN4690113000027
97
37086204236210001130
140224_000594_MT102 M1402240001375997
0 13/14
3.560,76
0
1
6
2
840 140224 UNN4690113000028
97
81086204237110001130
140224_000588_MT102 M1402240001375987
0 3
2.066,75
0
1
6
2
840 140224 UNN4690113000029
97
81086204237110001130
140224_000588_MT102 M1402240001375987
0 2
9.880,00
0
1
6
2
840 140224 UNN4690113000030
97
14702134239110001470
140224_000614_MT102 M1402240001376021
0 017-02/13
840 140224 ZBR0000000000614
NOVI BEČEJ
840 140224 UNN4690113000024
140224_000594_MT102 M1402240001375997
0 11/14
840 140224 ZBR0000000000588
NOVI BEČEJ
40702184819110001810
140224_000587_MT102 M1402240001375986
0 15
840 140224 ZBR0000000000588
JP DIR.ZA PLAN.IZGR.URE.NAS.I ZAŠT.
97
140224_000614_MT102 M1402240001376021
0
840 140224 ZBR0000000000594
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
262 Transferi u okviru državnih organa
Под. за рекл. збирног
840 140224 ZBR0000000000594
13:20
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140224 ZBR0000000000587
1070
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140224 ZBR0000000000614
262 Transferi u okviru državnih organa
13:20:52
Ста
140224_000614_MT102 M1402240001376021
0
330
13:20:00
1
150.000,00
Акт
840 140224 ZBR0000000000614
1
24/02/14
Износ
провизије
1061
24/02/14
Изнoс
35.159,57
0
1
1
0
840 140224 UNN4690113000031
97
82702204235990001160
97
98094614235990001160
840 140224 UNN4690113000032
10.896,00
0
1
1
0
97
34702204261110001160
97
50094614261110001160
840 140224 UNN4690113000033
107
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1071
13:21
24/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIR.ZA PLAN.IZGR.URE.NAS.I ZAŠT.
NOVI BEČEJ
221
13:21:32
262 Transferi u okviru državnih organa
1072
13:22
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠ.N.Bečej
NOVI BEČEJ
601
13:22:13
262 Transferi u okviru državnih organa
1073
13:22
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠ.N.Bečej
NOVI BEČEJ
601
13:22:51
262 Transferi u okviru državnih organa
1074
13:23
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠ.N.Bečej
NOVI BEČEJ
601
13:23:42
262 Transferi u okviru državnih organa
1075
13:24
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠ.N.Bečej
NOVI BEČEJ
601
13:24:24
262 Transferi u okviru državnih organa
1076
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP "KOMUNALAC"-Sredstva iz Budzeta
NOVI BEČEJ
221
13:25:11
262 Transferi u okviru državnih organa
1077
13:25
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP "KOMUNALAC"-Sredstva iz Budzeta
NOVI BEČEJ
221
13:25:55
262 Transferi u okviru državnih organa
1078
13:26
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MESNA ZAJEDNICA NOVO MILOŠEVO
NOVI BEČEJ
221
13:26:32
262 Transferi u okviru državnih organa
1079
13:27
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MESNA ZAJEDNICA NOVO MILOŠEVO
NOVI BEČEJ
221
13:27:10
262 Transferi u okviru državnih organa
1080
13:27
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MESNA ZAJEDNICA NOVO MILOŠEVO
NOVI BEČEJ
221
1
13:27:49
262 Transferi u okviru državnih organa
1
Под. за рекламацију
0
97
34702204261110001160
97
50094614261110001160
48.373,33
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
68003314230000001090
23.266,62
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
67003314233110001090
41.853,28
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
68003314230000001090
44.707,35
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
68003314230000001090
7.951,00
0
1
1
0
97
68702204211110001620
97
79815864211110001620
17.188,25
0
1
1
0
97
04702204214210001620
97
15815864214210001620
500,00
0
1
1
0
97
50702204219110001160
97
12086284219110001160
840 140224 UNN4690113000041
1
24/02/14
1
840 140224 UNN4690113000040
1
24/02/14
0
840 140224 UNN4690113000039
1
24/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140224 UNN4690113000038
1
24/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140224 UNN4690113000037
1
24/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140224 UNN4690113000036
1
24/02/14
Ста
840 140224 UNN4690113000035
1
24/02/14
8.198,40
Акт
840 140224 UNN4690113000034
1
24/02/14
Износ
провизије
1
24/02/14
Изнoс
2.456,17
0
1
1
0
97
75702204214110001160
97
37086284214110001160
840 140224 UNN4690113000042
4.854,53
0
1
1
0
97
36702204212210001160
97
95086284212210001160
840 140224 UNN4690113000043
108
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1081
13:28
24/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE OPŠTINE NOVI B
NOVI BEČEJ
221
13:28:36
262 Transferi u okviru državnih organa
1082
13:29
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
13:29:19
262 Transferi u okviru državnih organa
1083
13:29
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA
NOVI BEČEJ
221
13:29:56
262 Transferi u okviru državnih organa
1084
15:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
15:01:34
298 Raspored sredstva - tarifa
1085
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Износ
125.280,00
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
02702214239110001160
97
14850104239110001160
245,61
0
1
1
0
97
41702174821910001820
97
09095694821910001820
5.127,19
0
1
1
0
97
34702174212210001820
97
17086314212210001820
90,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140224 BUD0300000000151
1
17:21:22
298 Raspored sredstva - tarifa
1086
18:05
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
24/02/14
ПНБодобрења
840 140224 UNN4690113000046
1
24/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140224 UNN4690113000045
1
24/02/14
Ста
840 140224 UNN4690113000044
1
24/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1
24/02/14
Изнoс
80,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140224 BUD0400000000147
1
18:05:10
298 Raspored sredstva - tarifa
1087
10:30
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/02/14
10:42:20
I.M. MATIJEVI? NOVI SAD
Novi Sad
105
1
10:43:43
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1088
10:30
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/02/14
10:42:20
I.M. MATIJEVI? NOVI SAD
Novi Sad
105
1
10:43:43
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1089
10:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/02/14
10:42:20
I.M. MATIJEVI? NOVI SAD
Novi Sad
105
1
10:43:43
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1090
10:32
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/02/14
10:42:20
I.M. MATIJEVI? NOVI SAD
Novi Sad
105
1
10:43:43
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
30,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140224 BUD0600000000099
3.787,34
0
1
6
2
97
81086204237110001130
140225_000397_MT102 M1402250001393935
0 18
840 140225 ZBR0000000000397
12.212,67
0
1
6
2
840 140225 UNN4690113000003
97
81086204237110001130
140225_000397_MT102 M1402250001393935
0 17
840 140225 ZBR0000000000397
14.895,69
0
1
6
2
840 140225 UNN4690113000004
97
40702184819110001810
140225_000397_MT102 M1402250001393935
0 16
840 140225 ZBR0000000000397
4.972,28
0
1
6
2
840 140225 UNN4690113000005
97
40702184819110001810
140225_000397_MT102 M1402250001393935
0 15
840 140225 ZBR0000000000397
840 140225 UNN4690113000006
109
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
10:32
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/02/14
10:42:23
HOTEL SRBIJA
11040 BEOG
180
1
10:43:44
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1092
13:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
13:01:28
298 Raspored sredstva - tarifa
1093
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
14:10:07
262 PRENOS SREDSTAVA
1094
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
14:10:07
262 Transferi u okviru drzavnih organa
1095
14:10
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
14:10:07
262 prenos sredstava
1096
14:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/02/14
14:59:29
STUDIO 44
NOVI SAD
160
1
15:01:33
221 RACUN
1097
14:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
25/02/14
14:59:23
BANKA INTESA AD-BEOGRAD
BEOGRAD
160
1
15:01:58
276 UPLATA RATE KREDITA
1098
15:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
1099
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
17:21:11
298 Raspored sredstva - tarifa
1100
18:06
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
1
6
Под. за рекламацију
2
97
63086204221310001130
140225_000422_MT102 M1402250001393968
0 190201400089
150,00
0
1
1
0
840 140225 UNN4690113000007
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
3.000,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
53014894233210001912
1.449,96
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
11014874211110001912
7.200,00
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
31021134233110001920
76.900,00
0
1
6
2
97
14702134239110001470
140225_001034_MT102 M1402250001419569
0 250201
388.865,85
0
1
6
1
840 140225 ISP2014056542000
97
59702206114110001620
140225_382502_MT103 M1402250001419650
97 7325610242013025053
80,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140225 BUD0200000000149
1
18:06:01
0
840 140225 ISP2014056542001
298 Raspored sredstva - tarifa
1
Под. за рекл. збирног
840 140225 ZBR0000000001034
15:01:21
25/02/14
16.806,78
840 140225 ISP2014056537171
1
25/02/14
Износ
840 140225 ISP2014056537170
1
25/02/14
ПНБодобрења
840 140225 ISP2014056537169
1
25/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140225 BUD0100000000151
1
25/02/14
Ста
840 140225 ZBR0000000000422
1
25/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1091
25/02/14
Изнoс
80,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140225 BUD0300000000149
20,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140225 BUD0500000000104
110
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1101
09:09
26/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ-SAM.DEL-PAUSALNI -RES PU
BEOGRAD
840
09:09:47
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
1102
13:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
13:01:45
298 Raspored sredstva - tarifa
1103
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
14:31:09
262 prenos sredstava
1104
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
26/02/14
14:31:59
BEOEXPO BEOGRAD
BEOGRAD
180
1
14:33:16
221 predracun
1105
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
26/02/14
14:53:40
BEOEXPO BEOGRAD
BEOGRAD
180
1
14:55:17
221 predracun
1106
14:31
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
26/02/14
14:53:40
KAFANA KOD LALE-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
180
1
14:55:17
221 racun
1107
15:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
17:21:20
298 Raspored sredstva - tarifa
1109
18:12
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
1
1
Под. за рекламацију
0
97
31086197111220001000
97
17221
130,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
1.941,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
13014864239110001912
462.000,00
0
1
6
1
97
14702134239110001470
140226_317308_MT103 M1402260001452958
0 3614
14.458,00
0
1
6
2
97
14702134239110001470
140226_000986_MT102 M1402260001454733
0 6114
16.150,00
0
1
6
2
840 140226 ISP2014057536760
97
40702184819110001810
140226_000986_MT102 M1402260001454733
0 414
60,00
0
1
1
0
840 140226 ISP2014057536761
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
90,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140226 BUD0300000000151
1
18:12:02
298 Raspored sredstva - tarifa
1110
13:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
0
840 140226 BUD0200000000151
1
13:01:24
Под. за рекл. збирног
840 140226 ZBR0000000000986
1108
1
11.002,00
840 140226 ZBR0000000000986
298 Raspored sredstva - tarifa
27/02/14
Износ
840 140226 ISP2014057536759
15:01:25
26/02/14
ПНБодобрења
840 140226 ISP2014057536758
1
26/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140226 BUD0100000000151
1
26/02/14
Ста
840 140226 UNN4690026000019
1
26/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1
26/02/14
Изнoс
10,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140226 BUD0500000000097
150,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140227 BUD0100000000151
111
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1111
15:01
27/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
15:01:43
298 Raspored sredstva - tarifa
1112
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1113
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1114
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 Transferi u okviru drzavnih organa
1115
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1116
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1117
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1118
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1119
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1120
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
1
15:37:08
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
67.804,63
0
1
1
0
97
60702214111110001160
97
72850104111110001160
7.458,51
0
1
1
0
97
10702214121110001160
97
22850104121110001160
4.169,98
0
1
1
0
97
05702214122110001160
97
17850104122110001160
508,53
0
1
1
0
97
97702214123110001160
97
12850104123110001160
50.000,00
0
1
1
0
97
38702214231910001160
97
50850104231910001160
12.000,00
0
1
1
0
97
41702214231310001160
97
53850104231310001160
101.184,53
0
1
1
0
97
91702214111110001473
97
73849464111110001473
840 140227 ISP2014058534709
1
27/02/14
1
840 140227 ISP2014058534708
1
27/02/14
0
840 140227 ISP2014058534707
1
27/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140227 ISP2014058534706
1
27/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140227 ISP2014058534705
1
27/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140227 ISP2014058534704
1
27/02/14
Ста
840 140227 ISP2014058534703
1
27/02/14
100,00
Акт
840 140227 BUD0200000000151
1
27/02/14
Износ
провизије
1
27/02/14
Изнoс
10.320,07
0
1
1
0
97
41702214121110001473
97
23849464121110001473
840 140227 ISP2014058534710
5.769,86
0
1
1
0
97
36702214122110001473
97
18849464122110001473
840 140227 ISP2014058534711
112
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1121
15:37
27/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1122
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1123
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1124
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1125
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1126
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1127
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1128
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1129
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1130
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
1
15:37:08
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
31702214123110001473
97
13849464123110001473
25.000,00
0
1
1
0
97
72702214231310001473
97
54849464231310001473
1.126.537,00
0
1
1
0
97
69702164111110001911
97
97086294111110001911
108.810,00
0
1
1
0
97
19702164121110001911
97
47086294121110001911
60.834,00
0
1
1
0
97
14702164122110001911
97
42086294122110001911
7.418,00
0
1
1
0
97
09702164123110001911
97
37086294123110001911
20.635,00
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
95815884122110001830
2.517,00
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
90815884123110001830
840 140227 ISP2014058534719
1
27/02/14
1
840 140227 ISP2014058534718
1
27/02/14
0
840 140227 ISP2014058534717
1
27/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140227 ISP2014058534716
1
27/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140227 ISP2014058534715
1
27/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140227 ISP2014058534714
1
27/02/14
Ста
840 140227 ISP2014058534713
1
27/02/14
703,64
Акт
840 140227 ISP2014058534712
1
27/02/14
Износ
провизије
1
27/02/14
Изнoс
150.000,00
0
1
1
0
97
72702204249110001620
97
38815874249110001620
840 140227 ISP2014058534720
66.530,00
0
1
1
0
97
72702204249110001620
97
38815874249110001620
840 140227 ISP2014058534721
113
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1131
15:37
27/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1132
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1133
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1134
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1135
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1136
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1137
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1138
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1139
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1140
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
1
15:37:08
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
72702204249110001620
97
38815874249110001620
100.000,00
0
1
1
0
97
72702204249110001620
97
38815874249110001620
1.485,00
0
1
1
0
97
92702214266110001473
97
74849464266110001473
17.300,00
0
1
1
0
97
96702214236210001473
97
78849464236210001473
385.420,94
0
1
1
0
97
08702204111110001160
97
24094614111110001160
40.680,91
0
1
1
0
97
55702204121110001160
97
71094614121110001160
22.744,33
0
1
1
0
97
50702204122110001160
97
66094614122110001160
2.773,66
0
1
1
0
97
45702204123110001160
97
61094614123110001160
840 140227 ISP2014058534729
1
27/02/14
1
840 140227 ISP2014058534728
1
27/02/14
0
840 140227 ISP2014058534727
1
27/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140227 ISP2014058534726
1
27/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140227 ISP2014058534725
1
27/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140227 ISP2014058534724
1
27/02/14
Ста
840 140227 ISP2014058534723
1
27/02/14
300.000,00
Акт
840 140227 ISP2014058534722
1
27/02/14
Износ
провизије
1
27/02/14
Изнoс
75.279,71
0
1
1
0
97
92702204111110013160
97
47086264111110013160
840 140227 ISP2014058534730
8.280,77
0
1
1
0
97
42702204121110013160
97
94086264121110013160
840 140227 ISP2014058534731
114
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1141
15:37
27/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1142
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1143
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1144
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1145
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1146
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1147
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1148
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KOMPED -sredstva iz budzeta
N.Milosevo
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1149
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
15:37:08
263 prenos sredstava
1150
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1
15:37:08
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
37702204122110013160
97
89086264122110013160
564,60
0
1
1
0
97
32702204123110013160
97
84086264123110013160
30.000,00
0
1
1
0
97
84702174231310001820
97
52095694231310001820
25.000,00
0
1
1
0
97
84702174231310001820
97
67086314231310001820
335.543,00
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
53815884111110001830
36.910,00
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
03815884121110001830
114.058,00
0
1
1
0
97
72702204249110001620
97
38815874249110001620
100.000,00
0
1
1
0
97
72702204249110001620
97
38815874249110001620
840 140227 ISP2014058534739
1
27/02/14
1
840 140227 ISP2014058534738
1
27/02/14
0
840 140227 ISP2014058534737
1
27/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140227 ISP2014058534736
1
27/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140227 ISP2014058534735
1
27/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140227 ISP2014058534734
1
27/02/14
Ста
840 140227 ISP2014058534733
1
27/02/14
4.629,70
Акт
840 140227 ISP2014058534732
1
27/02/14
Износ
провизије
1
27/02/14
Изнoс
2.000.000,00
0
1
1
0
97
94702224249110001421
0
840 140227 ISP2014058534740
23.872,71
0
1
1
0
97
65702204151120001160
97
81094614151120001160
840 140227 ISP2014058534741
115
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1151
15:37
27/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1152
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SPORTSKI SAVEZ OPSTINE
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1153
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SPORTSKI SAVEZ OPSTINE
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1154
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SPORTSKI SAVEZ OPSTINE
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1155
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SPORTSKI SAVEZ OPSTINE
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1156
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
15:37:08
262 prenos sredstava
1157
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CRVENI KRST OP[TINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1158
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CRVENI KRST OP[TINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1159
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CRVENI KRST OP[TINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1160
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CRVENI KRST OP[TINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1
15:37:08
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
63702204235910001160
97
79094614235910001160
33.489,00
0
1
1
0
97
40702184819110001810
97
10830694111110001810
3.684,00
0
1
1
0
97
40702184819110001810
97
57830694121110001810
2.060,00
0
1
1
0
97
40702184819110001810
97
52830694122110001810
251,00
0
1
1
0
97
40702184819110001810
97
47830694123110001810
1.100,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
51014894214210001912
69.729,00
0
1
1
0
97
24702124811310001110
97
70831794111110001110
7.670,00
0
1
1
0
97
24702124811310001110
97
20831794121110001110
840 140227 ISP2014058534749
1
27/02/14
1
840 140227 ISP2014058534748
1
27/02/14
0
840 140227 ISP2014058534747
1
27/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140227 ISP2014058534746
1
27/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140227 ISP2014058534745
1
27/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140227 ISP2014058534744
1
27/02/14
Ста
840 140227 ISP2014058534743
1
27/02/14
9.259,26
Акт
840 140227 ISP2014058534742
1
27/02/14
Износ
провизије
1
27/02/14
Изнoс
4.288,00
0
1
1
0
97
24702124811310001110
97
15831794122110001110
840 140227 ISP2014058534750
523,00
0
1
1
0
97
24702124811310001110
97
10831794123110001110
840 140227 ISP2014058534751
116
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1161
15:37
27/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1162
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1163
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1164
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM KULTURE OPSTINE NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1165
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1166
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1167
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1168
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1169
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1170
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1
15:37:08
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
06702174111110001820
97
71095694111110001820
53.283,60
0
1
1
0
97
53702174121110001820
97
21095694121110001820
29.790,37
0
1
1
0
97
48702174122110001820
97
16095694122110001820
3.632,97
0
1
1
0
97
43702174123110001820
97
11095694123110001820
172.761,35
0
1
1
0
97
88702184111110001810
97
43849634111110001810
19.003,75
0
1
1
0
97
38702184121110001810
97
90849634121110001810
10.624,72
0
1
1
0
97
33702184122110001810
97
85849634122110001810
1.295,71
0
1
1
0
97
28702184123110001810
97
80849634123110001810
840 140227 ISP2014058534759
1
27/02/14
1
840 140227 ISP2014058534758
1
27/02/14
0
840 140227 ISP2014058534757
1
27/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140227 ISP2014058534756
1
27/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140227 ISP2014058534755
1
27/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140227 ISP2014058534754
1
27/02/14
Ста
840 140227 ISP2014058534753
1
27/02/14
484.396,34
Акт
840 140227 ISP2014058534752
1
27/02/14
Износ
провизије
1
27/02/14
Изнoс
69.846,00
0
1
1
0
97
63702204235910001160
97
70086274235910001160
840 140227 ISP2014058534760
191.661,00
0
1
1
0
97
08702204111110001160
97
15086274111110001160
840 140227 ISP2014058534761
117
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1171
15:37
27/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1172
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1173
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1174
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
15:37:08
262 prenos sredstava
1175
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1176
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1177
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1178
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1179
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1180
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
1
15:37:08
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
55702204121110001160
97
62086274121110001160
11.787,00
0
1
1
0
97
50702204122110001160
97
57086274122110001160
1.438,00
0
1
1
0
97
45702204123110001160
97
52086274123110001160
7.200,00
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
31021134233110001920
38.000,00
0
1
1
0
97
07702204819410001160
97
66086284819410001160
18.518,00
0
1
1
0
97
63702204235910001160
97
25086284235910001160
186.360,49
0
1
1
0
97
08702204111110001160
97
67086284111110001160
20.500,00
0
1
1
0
97
55702204121110001160
97
17086284121110001160
840 140227 ISP2014058534769
1
27/02/14
1
840 140227 ISP2014058534768
1
27/02/14
0
840 140227 ISP2014058534767
1
27/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140227 ISP2014058534766
1
27/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140227 ISP2014058534765
1
27/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140227 ISP2014058534764
1
27/02/14
Ста
840 140227 ISP2014058534763
1
27/02/14
21.083,00
Акт
840 140227 ISP2014058534762
1
27/02/14
Износ
провизије
1
27/02/14
Изнoс
11.461,00
0
1
1
0
97
50702204122110001160
97
12086284122110001160
840 140227 ISP2014058534770
1.398,00
0
1
1
0
97
45702204123110001160
97
07086284123110001160
840 140227 ISP2014058534771
118
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1181
15:37
27/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1182
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1183
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1184
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1185
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
NARODNA BIBLIOTEKA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1186
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1187
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1188
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ BOCAR
BOCAR
221
15:37:08
262 prenos sredstava
1189
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
15:37:08
262 prenos sredstava
1190
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
1
15:37:08
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
06702174111110001820
97
86086314111110001820
19.302,55
0
1
1
0
97
53702174121110001820
97
36086314121110001820
10.791,88
0
1
1
0
97
48702174122110001820
97
31086314122110001820
1.316,08
0
1
1
0
97
43702174123110001820
97
26086314123110001820
13.400,14
0
1
1
0
97
83702174212110001820
97
66086314212110001820
15.214,42
0
1
1
0
97
63702204212110001620
97
74815864212110001620
5.456,09
0
1
1
0
97
85702204212110001160
97
85086254212110001160
6.689,61
0
1
1
0
97
85702204212110001160
97
85086254212110001160
840 140227 ISP2014058534779
1
27/02/14
1
840 140227 ISP2014058534778
1
27/02/14
0
840 140227 ISP2014058534777
1
27/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140227 ISP2014058534776
1
27/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140227 ISP2014058534775
1
27/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140227 ISP2014058534774
1
27/02/14
Ста
840 140227 ISP2014058534773
1
27/02/14
183.072,03
Акт
840 140227 ISP2014058534772
1
27/02/14
Износ
провизије
1
27/02/14
Изнoс
64.660,08
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
13014894212110001912
840 140227 ISP2014058534780
2.361,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
51014894243310001912
840 140227 ISP2014058534781
119
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1191
15:37
27/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
15:37:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1192
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
15:37:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1193
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
15:37:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1194
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
15:37:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1195
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
15:37:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1196
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
15:37:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1197
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:37:08
262 Prenos sredstava
1198
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:37:08
262 Prenos sredstava
1199
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:37:08
262 Prenos sredstava
1200
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
1
15:37:08
262 Prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
85702204212110001160
97
47086284212110001160
1.615,77
0
1
1
0
97
85702204212110001160
97
47086284212110001160
2.072,79
0
1
1
0
97
63702204212110001620
97
74815864212110001620
237.429,93
0
1
1
0
97
63702204212110001620
97
74815864212110001620
23.085,69
0
1
1
0
97
63702204212110001620
97
74815864212110001620
36.000,00
0
1
1
0
97
88702204269190001620
97
02815864269190001620
3.913,00
0
1
1
0
97
17003314631110001090
97
11003314215210001090
2.043,00
0
1
1
0
97
17003314631110001090
97
60003314215110001090
840 140227 ISP2014058534789
1
27/02/14
1
840 140227 ISP2014058534788
1
27/02/14
0
840 140227 ISP2014058534787
1
27/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140227 ISP2014058534786
1
27/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140227 ISP2014058534785
1
27/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140227 ISP2014058534784
1
27/02/14
Ста
840 140227 ISP2014058534783
1
27/02/14
51.924,86
Акт
840 140227 ISP2014058534782
1
27/02/14
Износ
провизије
1
27/02/14
Изнoс
733,00
0
1
1
0
97
17003314631110001090
97
26003314215120001090
840 140227 ISP2014058534790
12.583,67
0
1
1
0
97
85702204212110001160
97
04094614212110001160
840 140227 ISP2014058534791
120
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1201
15:37
27/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
15:37:08
262 Prenos sredstava
1202
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
110.596,80
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
49702164212110001911
97
77086294212110001911
840 140227 ISP2014058534792
1
15:37:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1203
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Komunalac - sredstva budzeta
Novi Becej
221
27/02/14
Износ
провизије
1
27/02/14
Изнoс
3.610,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
05014904224110001912
840 140227 ISP2014058534793
1
15:37:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1204
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
ZOLI-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
16:00:56
221 Racun
1205
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
SAN STR I KOM I MENJACNICA
NOVI BECEJ
160
1
16:00:56
221 Racun
1206
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
ZOLI-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
16:00:56
221 Racun
1207
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
DIGINET-ZRENJANIN
ZRENJANIN
220
1
16:00:56
221 Racun
1208
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
PIT STOP-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
16:00:56
221 Racun
1209
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
STAMPARIJA BACKALIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
16:00:56
221 Racun
1210
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
16:00:56
221 Racun
77.905,00
0
1
1
0
97
69702204269110001620
97
80815864269110001620
840 140227 ISP2014058534794
11.359,20
0
1
6
2
97
81086204237110001130
140227_000932_MT102 M1402270001492239
0 010106
840 140227 ZBR0000000000932
21.660,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534795
97
42086204268190001130
140227_000932_MT102 M1402270001492239
0 13002000323
840 140227 ZBR0000000000932
20.830,50
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534796
97
81086204237110001130
140227_000932_MT102 M1402270001492239
0 010141
840 140227 ZBR0000000000932
570,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534797
97
73702214234190001830
140227_000940_MT102 M1402270001492249
0 19614
840 140227 ZBR0000000000940
1.500,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534798
97
06086204252110001130
140227_000946_MT102 M1402270001492255
0 2014012701
840 140227 ZBR0000000000946
5.760,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534799
97
73702214234190001830
140227_000950_MT102 M1402270001492259
0 02614
840 140227 ZBR0000000000950
54.000,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534800
97
72702204249110001620
140227_000932_MT102 M1402270001492239
0 8300178
840 140227 ZBR0000000000932
840 140227 ISP2014058534801
121
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
1211
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
JP KOMUNALAC NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
160
1
16:00:56
221 Racun
1212
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
STARA SRPSKA KUCA-BEOGRAD-ZEMU
BEOGRAD
220
1
16:00:56
221 Racun
1213
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
16:15:58
SALAS 137
CENEJ
165
1
16:16:57
221 Racun
1214
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
PRO MES-NOVI BE^EJ
NOVI BE^EJ
310
1
16:00:56
221 Racun
1215
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
MATKE DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
330
1
16:00:56
221 Racun
1216
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
SOMBOLED DOO-SOMBOR
SOMBOR
275
1
16:00:56
221 Racun
1217
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
ZOLI-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
16:00:56
221 Racun
1218
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
MATKE DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
330
1
16:00:56
221 Racun
1219
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
16:00:56
221 Racun
1220
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
16:00:56
221 Racun
148.915,69
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
72702204249110001620
140227_000932_MT102 M1402270001492239
0 8280178
840 140227 ZBR0000000000932
14.430,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534802
97
37086204236210001130
140227_000940_MT102 M1402270001492249
0 2463
840 140227 ZBR0000000000940
7.500,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534803
97
37086204236210001130
140227_000962_MT102 M1402270001493292
0 00442014
840 140227 ZBR0000000000962
8.392,43
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534804
97
03086204268230001130
140227_000946_MT102 M1402270001492255
0 000018014
840 140227 ZBR0000000000946
9.600,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534805
97
40702184819110001810
140227_000948_MT102 M1402270001492257
0 19
840 140227 ZBR0000000000948
2.230,14
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534806
97
03086204268230001130
140227_000943_MT102 M1402270001492252
0 1236910032804491
840 140227 ZBR0000000000943
9.335,10
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534807
97
81086204237110001130
140227_000932_MT102 M1402270001492239
0 010138
840 140227 ZBR0000000000932
3.544,36
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534808
97
81086204237110001130
140227_000948_MT102 M1402270001492257
0 0020
840 140227 ZBR0000000000948
7.470,04
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534809
97
37086204236210001130
140227_000946_MT102 M1402270001492255
0 2014125
840 140227 ZBR0000000000946
8.025,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534810
97
37086204236210001130
140227_000946_MT102 M1402270001492255
0 2014133
840 140227 ZBR0000000000946
840 140227 ISP2014058534811
122
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
1221
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
MEDIA SHOP DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
330
1
16:00:56
221 Racun
1222
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
STAMPARIJA BACKALIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
16:00:56
221 Racun
1223
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
TEHNOGVOZDJAR- PROMET NOVI BE
NOVI BECEJ
160
1
16:00:56
221 Racun
1224
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
ELTA-DOO NOVI SAD
NOVI SAD
355
1
16:00:56
221 Racun
1225
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
KAMEL DOO-ZRENJANIN
ZRENJANIN
205
1
16:00:56
221 Racun
1226
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
MEDIA SHOP DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
330
1
16:00:56
221 Racun
1227
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
PECATOR. CNC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
16:00:56
221 Racun
1228
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
KATARINA ZIVANOVIC
NOVI BECEJ
170
1
16:00:56
247 PRENOS SREDSTAVA
1229
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
ANITA HORVAT
NOVI BECEJ
160
1
16:00:56
247 PRENOS SREDSTAVA
1230
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
DRAGANA BARACKOV
KUMANE
160
1
16:00:56
247 PRENOS SREDSTAVA
16.900,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
18086204269110001130
140227_000948_MT102 M1402270001492257
0 1114
840 140227 ZBR0000000000948
32.400,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534812
97
18086204234190001130
140227_000950_MT102 M1402270001492259
0 02414
840 140227 ZBR0000000000950
2.762,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534813
97
18086204269110001130
140227_000932_MT102 M1402270001492239
0 282014
840 140227 ZBR0000000000932
6.480,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534814
97
71086204239110001130
140227_000950_MT102 M1402270001492259
0 31011814
840 140227 ZBR0000000000950
4.830,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534815
97
37086204236210001130
140227_000938_MT102 M1402270001492247
0 00602014
840 140227 ZBR0000000000938
23.200,01
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534816
97
18086204269110001130
140227_000948_MT102 M1402270001492257
0 914
840 140227 ZBR0000000000948
10.500,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534817
97
71086204239110001130
140227_000933_MT102 M1402270001492242
0 01414
840 140227 ZBR0000000000933
10.000,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534818
97
69702194723110001040
140227_000934_MT102 M1402270001492243
0
840 140227 ZBR0000000000934
10.000,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534819
97
69702194723110001040
140227_000933_MT102 M1402270001492242
0
840 140227 ZBR0000000000933
10.000,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534820
97
69702194723110001040
140227_000933_MT102 M1402270001492242
0
840 140227 ZBR0000000000933
840 140227 ISP2014058534821
123
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:49
EPS SNABDEVANJE-ZRENJANIN
ZRENJANIN
845
1
16:00:56
221 racun
1232
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
SVETLANA BABIC
NOVO MILOS
160
1
16:00:56
247 PRENOS SREDSTAVA
1233
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
LACIKA MEZEI NOVO MILO[EVO
NOVO MILOS
275
1
16:00:56
263 Prenos sredstava
1234
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
BRANISLAV KOROVLJEV
NOVI BECEJ
355
1
16:00:56
263 Prenos sredstava
1235
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
SAVA BARACKOV
KIMANE
355
1
16:00:56
263 Prenos sredstava
1236
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
ZIVOJIN SARAN
NOVI BECEJ
160
1
16:00:56
263 Prenos sredstava
1237
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:37:08
262 Transferi u okviru drzavnih organa
1239
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
6
Под. за рекламацију
2
97
83702174212110001820
140227_000952_MT102 M1402270001492261
0 323370027054172
10.000,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534822
97
69702194723110001040
140227_000933_MT102 M1402270001492242
0
10.000,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534823
97
72702204249110001620
140227_000943_MT102 M1402270001492252
0
10.000,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534824
97
72702204249110001620
140227_000950_MT102 M1402270001492259
0
40.000,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534825
97
72702204249110001620
140227_000950_MT102 M1402270001492259
0
10.000,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534826
97
72702204249110001620
140227_000933_MT102 M1402270001492242
0
54.585,15
0
1
1
0
840 140227 ISP2014058534827
97
88702194631110001090
97
42003314723110001090
78.886,40
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
42003314723110001090
840 140227 ISP2014058534829
1
15:37:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1240
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
262 PRENOS SREDSTAVA
1
840 140227 ISP2014058534828
1
15:37:08
0
840 140227 ZBR0000000000933
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
1
Под. за рекл. збирног
840 140227 ZBR0000000000950
15:37
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140227 ZBR0000000000950
1238
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140227 ZBR0000000000943
262 PRENOS SREDSTAVA
27/02/14
Ста
840 140227 ZBR0000000000933
15:37:08
27/02/14
1.039,73
Акт
840 140227 ZBR0000000000952
1
27/02/14
Износ
провизије
1231
27/02/14
Изнoс
104.997,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
95003314111110001090
840 140227 ISP2014058534830
11.550,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
45003314121110001090
840 140227 ISP2014058534831
124
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1241
15:37
27/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:37:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1242
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:37:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1243
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:37:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1244
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:37:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1245
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
15:37:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1246
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
88702194631110001090
97
40003314122110001090
787,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
35003314123110001090
149.119,42
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
95003314111110001090
16.403,13
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
45003314121110001090
9.170,84
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
40003314122110001090
840 140227 ISP2014058534836
1
15:37:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1247
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM ZA SMEST.DUSEVNO OBOLELIH
NOVI BECEJ
601
27/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140227 ISP2014058534835
1
27/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140227 ISP2014058534834
1
27/02/14
Ста
840 140227 ISP2014058534833
1
27/02/14
6.457,00
Акт
840 140227 ISP2014058534832
1
27/02/14
Износ
провизије
1
27/02/14
Изнoс
1.118,39
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
35003314123110001090
840 140227 ISP2014058534837
1
15:37:08
262 PRENOS SREDSTAVA
1248
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:49
EPS SNABDEVANJE-ZAJE^AR
ZAJE^AR
845
1
16:00:56
221 racun
1249
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
UNIVERZAL STR NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
16:00:56
221 RACUN
1250
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
PANONIJA ASOCIJACIJA NOVI SAD
NOVI SAD
220
1
16:00:56
221 RACUN
74.999,73
0
1
1
0
97
75002094631110001090
97
95002094239110001090
840 140227 ISP2014058534838
1.032,31
0
1
6
2
97
12086204212110001130
140227_000952_MT102 M1402270001492261
97 584810063670007
840 140227 ZBR0000000000952
9.600,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534839
97
18086204269110001130
140227_000933_MT102 M1402270001492242
0 132014
840 140227 ZBR0000000000933
15.000,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534840
97
72702204249110001620
140227_000940_MT102 M1402270001492249
0 03
840 140227 ZBR0000000000940
840 140227 ISP2014058534841
125
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
SOMBOLED DOO-SOMBOR
SOMBOR
275
1
16:00:56
221 RACUN
1252
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
TEHNOGVOZDJAR- PROMET NOVI BE
NOVI BECEJ
160
1
16:00:56
221 RACUN
1253
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
SWEETSYSTEM-BACKO PETROVO SELO
B.P.SELO
160
1
16:00:56
221 RACUN
1254
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
LASLO JAGER
NOVI BECEJ
355
1
16:00:56
247 Druga socijalna davanja (nadoknade)
1255
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RF PIO ZAPOSLENIH
?
840
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
UDRUZ. ZA NEGOV TRADICIJE N. B
NOVI BECEJ
221
15:37:08
263 PRENOS SREDSTAVA
1257
15:37
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
27/02/14
15:59:48
DIGINET-ZRENJANIN
ZRENJANIN
220
1
16:00:56
221 Promet robe i usluga -finalna potros
1258
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
1259
18:05
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
1
6
Под. за рекламацију
2
97
81086204237110001130
140227_000943_MT102 M1402270001492252
0 1236910032836667
877,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534842
97
18086204269110001130
140227_000933_MT102 M1402270001492242
0 592014
71.640,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534843
97
81086204237110001130
140227_000933_MT102 M1402270001492242
0 145
5.000,00
0
1
6
2
840 140227 ISP2014058534844
97
38702194729310001040
140227_000950_MT102 M1402270001492259
0
20.677,70
0
1
1
0
840 140227 ISP2014058534845
97
38702194729310001040
97
322212009952850096
120.000,00
0
1
1
0
97
32702124819410001110
0
12.000,00
0
1
6
2
97
18086204234190001130
140227_000940_MT102 M1402270001492249
0 117/14
60,00
0
1
1
0
840 140227 ISP2014058534852
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140227 BUD0300000000150
1
18:05:51
298 Raspored sredstva - tarifa
1260
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
dodatni porez
?
840
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
0
840 140227 ZBR0000000000940
17:21:12
09:04:08
Под. за рекл. збирног
840 140227 ISP2014058534851
1
1
ПНБодобрења
840 140227 ISP2014058534846
1
28/02/14
1.638,80
840 140227 ZBR0000000000950
1256
27/02/14
Износ
840 140227 ZBR0000000000933
253 RAJKOV MILANKO DOPRINOS ZA PIO
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140227 ZBR0000000000933
15:37:08
27/02/14
Ста
840 140227 ZBR0000000000943
1
27/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1251
27/02/14
Изнoс
20,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140227 BUD0500000000094
2.499,61
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
836010105959805039
840 140228 ISP2014059507433
126
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1261
09:04
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
dodatni porez
?
840
09:04:08
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1262
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
dodatni porez
?
840
09:04:08
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1263
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
dodatni porez
?
840
09:04:08
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1264
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
dodatni porez
?
840
09:04:08
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1265
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
dodatni porez
?
840
09:04:08
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1266
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
dodatni porez
?
840
09:04:08
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1267
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
dodatni porez
?
840
09:04:08
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1268
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
dodatni porez
?
840
09:04:08
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1269
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret poslo
Beograd
840
09:04:08
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1270
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za OON na teret poslo
Beograd
840
1
09:04:08
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1
Под. за рекламацију
0
97
32086204111110001130
97
586011506972835018
5.067,95
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
886010312977850055
3.509,29
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
686010702962850043
4.166,25
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
086012311986830114
6.356,10
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
706011502953850116
5.003,54
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
596010711966850020
7.579,84
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
516010901963855025
6.356,10
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
566011103955855032
840 140228 ISP2014059507441
1
28/02/14
1
840 140228 ISP2014059507440
1
28/02/14
0
840 140228 ISP2014059507439
1
28/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140228 ISP2014059507438
1
28/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140228 ISP2014059507437
1
28/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ISP2014059507436
1
28/02/14
Ста
840 140228 ISP2014059507435
1
28/02/14
1.567,49
Акт
840 140228 ISP2014059507434
1
28/02/14
Износ
провизије
1
28/02/14
Изнoс
215.040,37
0
1
1
0
97
79086204121110001130
97
30221101431164
840 140228 ISP2014059507442
14.661,84
0
1
1
0
97
69086204123110001130
97
30221101431164
840 140228 ISP2014059507443
127
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1271
09:04
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za OON
Beograd
840
09:04:08
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1272
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO
Beograd
840
09:04:08
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1273
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Dopr. za zdrav. na teret posl.
Beograd
840
09:04:08
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1274
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Dopr. za zdrav. na teret posl.
Beograd
840
09:04:08
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1275
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Dopr. za zdrav. na teret posl.
Beograd
840
09:04:08
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1276
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na licna primanja
Berograd
840
09:04:08
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1277
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na licna primanja
Berograd
840
09:04:08
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1278
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na licna primanja
Berograd
840
09:04:08
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1279
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za ZO
Beograd
840
09:04:08
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1280
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za ZO
Beograd
840
1
09:04:08
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1
Под. за рекламацију
0
97
32086204111110001130
97
30221101431164
254.138,62
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
30221101431164
4.847,44
0
1
1
0
97
74086204122110001130
97
95208101431164
114.148,07
0
1
1
0
97
74086204122110001130
97
30221101431164
1.231,61
0
1
1
0
97
74086204122110001130
97
20223101431164
5.633,62
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
95208101431164
122.697,05
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
30221101431164
878,42
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
20223101431164
840 140228 ISP2014059507451
1
28/02/14
1
840 140228 ISP2014059507450
1
28/02/14
0
840 140228 ISP2014059507449
1
28/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140228 ISP2014059507448
1
28/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140228 ISP2014059507447
1
28/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ISP2014059507446
1
28/02/14
Ста
840 140228 ISP2014059507445
1
28/02/14
14.661,84
Акт
840 140228 ISP2014059507444
1
28/02/14
Износ
провизије
1
28/02/14
Изнoс
4.847,44
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
95208101431164
840 140228 ISP2014059507452
114.148,07
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
30221101431164
840 140228 ISP2014059507453
128
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1281
09:04
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za ZO
Beograd
840
09:04:08
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1282
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
221
09:04:08
253 Uplata tekucih prihoda
1283
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
221
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
32086204111110001130
97
20223101431164
11.608,67
0
1
1
0
97
32086204111110001130
0
840 140228 ISP2014059507455
1
09:04:08
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1284
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
SINDIKAT OU
NOVI BECEJ
355
1
09:15:51
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1285
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
SS OPSTINSKOG VECA
NOVI BECEJ
355
1
09:15:51
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1286
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
SS VOJVODINE
NOVI SAD
355
1
09:15:51
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1287
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
SS SRBIJE
BEOGRAD
355
1
09:15:51
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1288
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
221
28/02/14
1.231,61
Акт
840 140228 ISP2014059507454
1
28/02/14
Износ
провизије
1
28/02/14
Изнoс
5.879,87
0
1
1
0
97
32086204111110001130
0
840 140228 ISP2014059507456
7.500,44
0
1
6
2
840 140228 ZBR0000000000148
4.200,24
0
1
6
2
1.500,09
0
1
6
2
1.800,10
1289
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
NLB BANKA S
NOVI BECEJ
310
1
09:15:51
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1290
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:09
BANCA INTESAZ
NOVI BECEJ
160
1
09:15:51
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
97
32086204111110001130
840 140228 ISP2014059507458
97
32086204111110001130
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507459
97
32086204111110001130
140228_000148_MT102 M1402280001499566
0
840 140228 ZBR0000000000148
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
840 140228 ISP2014059507457
140228_000148_MT102 M1402280001499566
0
840 140228 ZBR0000000000148
09:04:08
32086204111110001130
140228_000148_MT102 M1402280001499566
0
840 140228 ZBR0000000000148
1
97
140228_000148_MT102 M1402280001499566
0
28.236,31
0
1
1
0
840 140228 ISP2014059507460
97
32086204111110001130
0
840 140228 ISP2014059507461
11.307,36
0
1
6
2
97
32086204111110001130
140228_000144_MT102 M1402280001499562
0
840 140228 ZBR0000000000144
10.756,03
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507462
97
32086204111110001130
140228_000127_MT102 M1402280001499539
0
840 140228 ZBR0000000000127
840 140228 ISP2014059507463
129
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1291
09:04
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
dodatni porez
?
840
09:04:08
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1292
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
dodatni porez
?
840
7.969,72
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
32086204111110001130
97
336010405968850032
840 140228 ISP2014059507464
1
09:04:08
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1293
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
dodatni porez
?
840
28/02/14
Износ
провизије
1
28/02/14
Изнoс
4.359,47
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
766010804980850031
840 140228 ISP2014059507465
1
09:04:08
253 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1294
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
RD- NLB BANKA
N.MILOSEVO
310
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1295
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
SL - NLB BANKA - NOVI BECE
NOVI BE^EJ
310
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1296
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
JL-VOJVODJANSKA - NOV
NOVI BE^EJ
355
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1297
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
VOJVODJANSKA BANKAKJ
NOVI BECEJ
355
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1298
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
KR-VOJVODJANSKA - NOVI B
NOVI BE^EJ
355
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1299
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
P E VOJVODJANSKA BANKA
NOVI BECEJ
355
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1300
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:09
BA - BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
979,79
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
176012806970855035
840 140228 ISP2014059507466
23.470,20
0
1
6
2
97
32086204111110001130
140228_000144_MT102 M1402280001499562
0
840 140228 ZBR0000000000144
14.224,37
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507467
97
32086204111110001130
140228_000144_MT102 M1402280001499562
0
840 140228 ZBR0000000000144
11.699,61
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507468
97
32086204111110001130
140228_000148_MT102 M1402280001499566
0
840 140228 ZBR0000000000148
6.699,53
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507469
97
32086204111110001130
140228_000148_MT102 M1402280001499566
0
840 140228 ZBR0000000000148
10.324,18
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507470
97
32086204111110001130
140228_000148_MT102 M1402280001499566
0
840 140228 ZBR0000000000148
14.157,41
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507471
97
32086204111110001130
140228_000148_MT102 M1402280001499566
0
840 140228 ZBR0000000000148
11.082,16
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507472
97
32086204111110001130
140228_000127_MT102 M1402280001499539
0
840 140228 ZBR0000000000127
840 140228 ISP2014059507473
130
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
1301
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:09
KM-BANKA INTESA - NOVI BE
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1302
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:09
KD-BANKA INTESA - NOVI BEC
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1303
09:04
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:09
NS - BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1304
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
PV -BANKA INTESA - NOVI BE
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1305
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
BANCA INTESAZ
NOVI BECEJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1306
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
BANCA INTESAN
NOVI BECEJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1307
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
GJ - ALPHA BANK - NOVI
NOVI BECEJ
180
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1308
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
MB -KOMERCIJALN - NO
NOVI BE^EJ
205
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1309
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
BAT - NOVI BEC
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1310
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
VDJ INTESA
NOVI BECEJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
15.335,27
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140228_000127_MT102 M1402280001499539
0
840 140228 ZBR0000000000127
14.180,06
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507474
97
32086204111110001130
140228_000127_MT102 M1402280001499539
0
840 140228 ZBR0000000000127
13.243,63
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507475
97
32086204111110001130
140228_000127_MT102 M1402280001499539
0
840 140228 ZBR0000000000127
11.944,94
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507476
97
32086204111110001130
140228_000128_MT102 M1402280001499540
0
840 140228 ZBR0000000000128
31.793,07
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507477
97
32086204111110001130
140228_000128_MT102 M1402280001499540
0
840 140228 ZBR0000000000128
6.419,69
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507478
97
32086204111110001130
140228_000128_MT102 M1402280001499540
0
840 140228 ZBR0000000000128
8.626,54
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507479
97
32086204111110001130
140228_000133_MT102 M1402280001499545
0
840 140228 ZBR0000000000133
3.226,43
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507480
97
32086204111110001130
140228_000136_MT102 M1402280001499548
0
840 140228 ZBR0000000000136
23.868,72
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507481
97
32086204111110001130
140228_000128_MT102 M1402280001499540
0
840 140228 ZBR0000000000128
8.377,36
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507482
97
32086204111110001130
140228_000128_MT102 M1402280001499540
0
840 140228 ZBR0000000000128
840 140228 ISP2014059507483
131
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
1311
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
IS VOJVODJANSKA
NOVI BECEJ
200
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1312
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
46-rajfajzen banka
NOVI BECEJ
265
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1313
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
07-POSTANSKA STED - BE
NOVI BE^EJ
200
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1314
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
EE-BANKA INTESA - NOVI BECE
NOVI BECEJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1315
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
BANKA INTESA-75 - NOVI BE
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1316
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
BZB - KIKINDA
NOVI BE^EJ
265
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1317
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
NLB BANKA S
NOVI BECEJ
310
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1318
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:09
MN -AIK BANKA - BEC
NOVI BE^EJ
105
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1319
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
BANCA INTESAKM
NOVI BECEJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1320
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
94-PROKREDIT BANKA,
NOVI BE^EJ
220
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
7.138,14
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140228_000135_MT102 M1402280001499547
0
840 140228 ZBR0000000000135
36.664,03
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507484
97
32086204111110001130
140228_000140_MT102 M1402280001499552
0
840 140228 ZBR0000000000140
9.718,60
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507485
97
32086204111110001130
140228_000135_MT102 M1402280001499547
0
840 140228 ZBR0000000000135
9.666,30
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507486
97
32086204111110001130
140228_000128_MT102 M1402280001499540
0
840 140228 ZBR0000000000128
3.226,43
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507487
97
32086204111110001130
140228_000128_MT102 M1402280001499540
0
840 140228 ZBR0000000000128
17.612,69
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507488
97
32086204111110001130
140228_000140_MT102 M1402280001499552
0
840 140228 ZBR0000000000140
33.760,64
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507489
97
32086204111110001130
140228_000144_MT102 M1402280001499562
0
840 140228 ZBR0000000000144
6.419,69
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507490
97
32086204111110001130
140228_000121_MT102 M1402280001499533
0
840 140228 ZBR0000000000121
34.903,26
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507491
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
34.041,81
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507492
97
32086204111110001130
140228_000137_MT102 M1402280001499549
0
840 140228 ZBR0000000000137
840 140228 ISP2014059507493
132
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
1321
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
27 - alpha BANKA - NOV
NOVI BE^EJ
180
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1322
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
SLJ- NLB BANKA - BECE
NOVI BE^EJ
310
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1323
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
PAVL-BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1324
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
97-BANKA INT - NO
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1325
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
an banca intesa
NOVI BECEJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1326
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
DJS-UniCredit Ban - BE
NOVI BE^EJ
170
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1327
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
BO-BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1328
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
NZ- BANKA INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1329
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
BANKA INTESA - 80 - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1330
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
92 -vojvodj.banka - NOVI
NOVI BE^EJ
355
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
13.355,30
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140228_000133_MT102 M1402280001499545
0
840 140228 ZBR0000000000133
8.922,07
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507494
97
32086204111110001130
140228_000144_MT102 M1402280001499562
0
840 140228 ZBR0000000000144
7.927,38
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507495
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
12.030,25
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507496
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
10.720,89
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507497
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
9.166,94
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507498
97
32086204111110001130
140228_000132_MT102 M1402280001499544
0
840 140228 ZBR0000000000132
11.063,90
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507499
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
24.712,59
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507500
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
8.841,13
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507501
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
24.107,81
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507502
97
32086204111110001130
140228_000149_MT102 M1402280001499567
0
840 140228 ZBR0000000000149
840 140228 ISP2014059507503
133
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
1331
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
vd vojvodanska banka
NOVI BECEJ
355
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1332
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
105-BANKA INTESA - NO
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1333
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
MILOS-VOJVODJANSKA - NOV
NOVI BE^EJ
355
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1334
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
TJ-POSTANSKA STEDIONICA
KUMANE
200
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1335
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
108 -NLB BANKA - NOVI BE
NOVI BE^EJ
310
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1336
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
SABO - BANCA INTESA
NOVI BECEJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1337
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
PD-VOJVODJANSKA B - NO
NOVI BE^EJ
355
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1338
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
SS -NLB BANKA
KUMANE
330
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1339
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
SOCITEGENERALEBANKAMI
NOVI BECEJ
180
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1340
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
MIRJANA ISAKOV - BANKA INTESA
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
6.886,04
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140228_000149_MT102 M1402280001499567
0
840 140228 ZBR0000000000149
18.650,25
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507504
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
21.288,59
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507505
97
32086204111110001130
140228_000149_MT102 M1402280001499567
0
840 140228 ZBR0000000000149
22.922,15
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507506
97
32086204111110001130
140228_000135_MT102 M1402280001499547
0
840 140228 ZBR0000000000135
19.818,70
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507507
97
32086204111110001130
140228_000144_MT102 M1402280001499562
0
840 140228 ZBR0000000000144
21.049,82
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507508
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
20.607,73
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507509
97
32086204111110001130
140228_000149_MT102 M1402280001499567
0
840 140228 ZBR0000000000149
23.790,34
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507510
97
32086204111110001130
140228_000146_MT102 M1402280001499564
0
840 140228 ZBR0000000000146
31.299,83
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507511
97
32086204111110001130
140228_000133_MT102 M1402280001499545
0
840 140228 ZBR0000000000133
17.766,92
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507512
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
840 140228 ISP2014059507513
134
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
1341
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
BANCA INTESADB
NOVI BECEJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1342
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
BANCA INTESAMI
NOVI BECEJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1343
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
127 - VOJVODJANSKA - NOV
NOVI BECEJ
355
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1344
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
AGRIKOLE SAFRANJ
NOVI BECEJ
330
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1345
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
129B.INTESA - NOVI B
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1346
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
130-NLB BANKA - NOVI BECE
NOVI BE^EJ
310
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1347
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
89-B.INTESA - NOVI
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1348
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
131 -BANCA INT - NO
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1349
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
132 - CREDIT AGRICO - NO
NOVI BE^EJ
330
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1350
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
102 -UNICREDIT BANK,
NOVI BE^EJ
170
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
31.193,41
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
34.280,15
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507514
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
34.871,54
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507515
97
32086204111110001130
140228_000149_MT102 M1402280001499567
0
840 140228 ZBR0000000000149
11.701,53
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507516
97
32086204111110001130
140228_000146_MT102 M1402280001499564
0
840 140228 ZBR0000000000146
2.222,74
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507517
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
7.259,51
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507518
97
32086204111110001130
140228_000144_MT102 M1402280001499562
0
840 140228 ZBR0000000000144
14.743,25
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507519
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
21.049,82
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507520
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
33.527,27
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507521
97
32086204111110001130
140228_000146_MT102 M1402280001499564
0
840 140228 ZBR0000000000146
11.423,83
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507522
97
32086204111110001130
140228_000132_MT102 M1402280001499544
0
840 140228 ZBR0000000000132
840 140228 ISP2014059507523
135
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
1351
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
alfa-kk
NOVI BECEJ
180
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1352
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
KOMERCIJALNA-61, NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
205
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1353
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
BANKA INTESAM
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1354
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
DA-BANKA INTESA - BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1355
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
RM-VOJVO?ANSKA BANK
KUMANE
355
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1356
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
59-KOMERCIJALNA BANK,
NOVI BE^EJ
205
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1357
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
vojvodjanska banka-106
Novi Becej
355
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1358
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
LE PING NOVI BECEJ - NOVI BECE
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1359
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
OFFICE SHOES - SUBOTICA,
NOVI BE^EJ
340
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1360
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
HOLY DOO -PLANETA SPORT - BEOG
NOVI BE^EJ
275
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
13.119,92
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140228_000133_MT102 M1402280001499545
0
840 140228 ZBR0000000000133
4.729,21
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507524
97
32086204111110001130
140228_000136_MT102 M1402280001499548
0
840 140228 ZBR0000000000136
29.869,45
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507525
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
20.103,78
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507526
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
26.083,46
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507527
97
32086204111110001130
140228_000149_MT102 M1402280001499567
0
840 140228 ZBR0000000000149
30.792,23
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507528
97
32086204111110001130
140228_000136_MT102 M1402280001499548
0
840 140228 ZBR0000000000136
19.908,08
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507529
97
32086204111110001130
140228_000149_MT102 M1402280001499567
0
840 140228 ZBR0000000000149
13.936,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507530
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
3.988,08
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507531
97
32086204111110001130
140228_000147_MT102 M1402280001499565
0 436602251
840 140228 ZBR0000000000147
3.452,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507532
97
32086204111110001130
140228_000141_MT102 M1402280001499553
0
840 140228 ZBR0000000000141
840 140228 ISP2014059507533
136
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
1361
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
POSTANSKA STEDIONICA - BEOGRAD
NOVI BE^EJ
200
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1362
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
KADET DOO NOVI SAD - NOVI SAD,
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1363
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:09
FOOD EXPORT DOO TRSTENIK - Ost
NOVI BE^EJ
155
1
10:35:01
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1364
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
BIG CHICK - NOVI BECEJ, NOVI B
NOVI BE^EJ
220
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1365
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
JOVANA ZRENJANIN - ZRENJANIN,
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1366
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
SANIOPTIK doo Beograd - BEOGRA
NOVI BE^EJ
170
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1367
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
DDOR NOVI SAD ZRENJANIN
ZRENJANIN
160
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1368
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:09
DP BORELI - SOMBOR,
NOVI BE^EJ
105
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1369
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
STURK ,,JULIJA,, - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
330
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1370
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
STEFAN D.O.O. - NOVI SAD,
NOVI BECEJ
330
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
5.000,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
32086204111110001130
140228_000135_MT102 M1402280001499547
0
840 140228 ZBR0000000000135
3.175,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507534
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0 13613
840 140228 ZBR0000000000129
15.124,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507535
97
32086204111110001130
140228_000125_MT102 M1402280001505523
0 11061320
840 140228 ZBR0000000000125
680,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507536
97
32086204111110001130
140228_000137_MT102 M1402280001499549
0
840 140228 ZBR0000000000137
7.664,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507537
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0 112014
840 140228 ZBR0000000000129
1.650,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507538
97
32086204111110001130
140228_000132_MT102 M1402280001499544
0 9258
840 140228 ZBR0000000000132
11.635,80
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507539
97
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0 655832483
840 140228 ZBR0000000000129
1.832,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507540
97
32086204111110001130
140228_000121_MT102 M1402280001499533
0
840 140228 ZBR0000000000121
16.298,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507541
97
32086204111110001130
140228_000146_MT102 M1402280001499564
0 0200231204212
840 140228 ZBR0000000000146
3.657,50
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507542
97
32086204111110001130
140228_000146_MT102 M1402280001499564
0 04
840 140228 ZBR0000000000146
840 140228 ISP2014059507543
137
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
STR SOLID-K - COKA, MARSALA TI
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1372
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
KING CHIKEN DOO, NIKOLE TESLE
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1373
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
STR JONANA - NOVI BECEJ, VUKA
NOVI BE^EJ
330
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1374
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
STR LIDIJA - NOVI BECEJ, IVE L
NOVI BE^EJ
330
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1375
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
SINDIKAT OU
NOVI BECEJ
355
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1376
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
DJAK DOO - BEOGRAD, MILANA RES
NOVI BE^EJ
170
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1377
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
DRVAR STR NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
355
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1378
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
STR GOGA + - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
330
1
09:15:51
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1379
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA IMOVINU FIZICKIH LICA
NOVI BE^EJ
840
0
1
6
Под. за рекламацију
2
10.268,04
0
1
6
2
8.510,00
0
1
6
2
221
NOVI BE^EJ
840
840 140228 ISP2014059507544
97
32086204111110001130
840 140228 ISP2014059507545
97
32086204111110001130
140228_000146_MT102 M1402280001499564
0
6.733,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507546
97
32086204111110001130
140228_000146_MT102 M1402280001499564
0
6.840,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507547
97
32086204111110001130
140228_000149_MT102 M1402280001499567
0
5.382,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507548
97
32086204111110001130
140228_000132_MT102 M1402280001499544
0
6.820,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507549
97
32086204111110001130
140228_000149_MT102 M1402280001499567
0
2.941,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507550
97
32086204111110001130
140228_000146_MT102 M1402280001499564
0
840 140228 ZBR0000000000146
NOVI BEČEJ
32086204111110001130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0 105011012
840 140228 ZBR0000000000149
POREZ NA IMOVINU FIZICKIH LICA
97
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0 117
840 140228 ZBR0000000000132
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
Под. за рекл. збирног
840 140228 ZBR0000000000149
09:13
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140228 ZBR0000000000146
1380
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ZBR0000000000146
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
09:13:07
Ста
840 140228 ZBR0000000000129
09:13:07
1
3.240,00
Акт
840 140228 ZBR0000000000129
1
28/02/14
Износ
провизије
1371
28/02/14
Изнoс
650,00
0
1
1
0
840 140228 ISP2014059507551
97
32086204111110001130
97
652211210964715228
840 140228 ISP2014059507552
600,00
0
1
1
0
97
32086204111110001130
97
552211812982850027
840 140228 ISP2014059507553
138
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1381
09:13
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA IMOVINU FIZICKIH LICA
NOVI BE^EJ
840
09:13:07
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1382
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA IMOVINU FIZICKIH LICA
NOVI BE^EJ
840
09:13:07
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1383
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
POREZ NA IMOVINU FIZICKIH LICA
NOVI BE^EJ
840
09:13:07
241 Obustave od zarada, 2. deo za 2. 201
1384
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
BS -NLB BANKA - NOVI B
NOVI BE^EJ
310
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1385
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
EE-CONTINENTAL BANKA - NOVI
NOVI BECEJ
310
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1386
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
NLB BANKAZ
NOVI BECEJ
310
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1387
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
PS- NLB BANKA - NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
310
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1388
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
RM - NLB BANKA
N.MILOSEVO
310
1
09:15:51
240 Obra~un zarada za mesec 2.2014.
1389
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret poslo
NOVI BE^EJ
840
0
1
1
Под. за рекламацију
0
950,00
0
1
1
0
800,00
0
1
1
0
8.034,05
97
32086204111110001130
97
172212002963850042
97
32086204111110001130
97
902211510960850078
97
32086204111110001130
97
542211905978850045
0
1
6
2
9.666,30
0
1
6
2
30.799,45
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za osiguranje od neza
NOVI BE^EJ
840
840 140228 ISP2014059507557
97
32086204111110001130
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507558
97
32086204111110001130
140228_000144_MT102 M1402280001499562
0
10.540,15
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507559
97
32086204111110001130
140228_000144_MT102 M1402280001499562
0
14.834,15
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507560
97
32086204111110001130
140228_000144_MT102 M1402280001499562
0
840 140228 ZBR0000000000144
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
32086204111110001130
140228_000144_MT102 M1402280001499562
0
840 140228 ZBR0000000000144
09:13
97
140228_000144_MT102 M1402280001499562
0
840 140228 ZBR0000000000144
1390
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
Под. за рекл. збирног
840 140228 ZBR0000000000144
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
09:13:07
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140228 ZBR0000000000144
09:13:07
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ISP2014059507556
1
28/02/14
Ста
840 140228 ISP2014059507555
1
28/02/14
550,00
Акт
840 140228 ISP2014059507554
1
28/02/14
Износ
провизије
1
28/02/14
Изнoс
2.956,54
0
1
1
0
840 140228 ISP2014059507561
97
90086204141110003130
97
30221101431164
840 140228 ISP2014059507562
201,58
0
1
1
0
97
90086204141110003130
97
30221101431164
840 140228 ISP2014059507563
139
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1391
09:13
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za osiguranje od neza
NOVI BE^EJ
840
09:13:07
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1392
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za PIO na teret poslo
NOVI BE^EJ
840
09:13:07
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1393
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na licna primanja
Berograd
840
09:13:07
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1394
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za zdravstveno osigur
NOVI BE^EJ
840
09:13:07
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1395
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Doprinos za zdravstveno osigur
NOVI BE^EJ
840
Износ
201,58
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
90086204141110003130
97
30221101431164
3.494,09
0
1
1
0
97
90086204141110003130
97
30221101431164
439,36
0
1
1
0
97
90086204141110003130
97
30221101431164
1.652,97
0
1
1
0
97
26086204141110003410
97
30221101431164
840 140228 ISP2014059507567
1
09:13:07
253 Kona~na isplata za mesec 2. 2014. go
1396
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
221
28/02/14
ПНБодобрења
840 140228 ISP2014059507566
1
28/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ISP2014059507565
1
28/02/14
Ста
840 140228 ISP2014059507564
1
28/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1
28/02/14
Изнoс
1.652,97
0
1
1
0
97
26086204141110003410
97
30221101431164
840 140228 ISP2014059507568
1
09:13:07
253 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
1397
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
SINDIKAT OU
NOVI BECEJ
355
1
09:15:51
253 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
1398
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
SS OPSTINSKOG VECA
NOVI BECEJ
355
1
09:15:51
253 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
1399
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
SS VOJVODINE
NOVI SAD
355
1
09:15:51
253 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
1400
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
SS SRBIJE
BEOGRAD
355
1
09:15:51
253 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
395,53
0
1
1
0
97
90086204141110003130
0
840 140228 ISP2014059507569
105,45
0
1
6
2
97
90086204141110003130
140228_000149_MT102 M1402280001499567
0
840 140228 ZBR0000000000149
59,05
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507570
97
90086204141110003130
140228_000149_MT102 M1402280001499567
0
840 140228 ZBR0000000000149
21,09
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507571
97
90086204141110003130
140228_000149_MT102 M1402280001499567
0
840 140228 ZBR0000000000149
25,31
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507572
97
90086204141110003130
140228_000149_MT102 M1402280001499567
0
840 140228 ZBR0000000000149
840 140228 ISP2014059507573
140
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1401
09:13
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVI BECEJ - NOVI BECEJ,
NOVI BE^EJ
221
09:13:07
253 Uplata tekucih prihoda
1402
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
LE PING NOVI BECEJ - NOVI BECE
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
241 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
1403
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
BIG CHICK - NOVI BECEJ, NOVI B
NOVI BE^EJ
220
1
09:15:51
241 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
1404
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
DDOR NOVI SAD ZRENJANIN
ZRENJANIN
160
1
09:15:51
241 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
1405
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
KING CHIKEN DOO, NIKOLE TESLE
NOVI BE^EJ
160
1
09:15:51
241 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
1406
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:12
STR LIDIJA - NOVI BECEJ, IVE L
NOVI BE^EJ
330
1
09:15:51
241 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
1407
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:11
DJAK DOO - BEOGRAD, MILANA RES
NOVI BE^EJ
170
1
09:15:51
241 Porodilje - Obustave od zarada, 2. d
1408
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
90 -BANKA INTESA - NOVI
NOVI BECEJ
160
1
09:15:51
240 Porodilje - Obra~un zarada za mesec
1409
09:13
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:15:10
SD-BANKA INTESA
NOVI BECEJ
160
1
09:15:51
240 Porodilje - Obra~un zarada za mesec
1410
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na licna primanja
Berograd
840
1
09:16:08
253 Uplata tekucih prihoda
Износ
провизије
1
28/02/14
Изнoс
632,70
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
90086204141110003130
0
840 140228 ISP2014059507574
2.153,00
0
1
6
2
97
90086204141110003130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
2.227,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507575
97
90086204141110003130
140228_000137_MT102 M1402280001499549
0
840 140228 ZBR0000000000137
705,20
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507576
97
90086204141110003130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0 655832483
840 140228 ZBR0000000000129
470,91
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507577
97
90086204141110003130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0 105011012
840 140228 ZBR0000000000129
1.100,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507578
97
90086204141110003130
140228_000146_MT102 M1402280001499564
0
840 140228 ZBR0000000000146
2.447,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507579
97
90086204141110003130
140228_000132_MT102 M1402280001499544
0
840 140228 ZBR0000000000132
10.458,76
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507580
97
90086204141110003130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
288,64
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059507581
97
90086204141110003130
140228_000129_MT102 M1402280001499541
0
840 140228 ZBR0000000000129
600,00
0
1
1
0
840 140228 ISP2014059507582
97
89086204151120001130
97
95208101431164
840 140228 ISP2014059508893
141
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1411
09:16
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Износ
провизије
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na licna primanja
Berograd
840
1
09:16:08
253 Uplata tekucih prihoda
1412
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
Porez na licna primanja
Berograd
840
28/02/14
Изнoс
4.267,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
89086204151120001130
97
30221101431164
840 140228 ISP2014059508894
1
09:16:08
253 Uplata tekucih prihoda
1413
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:40:34
RM - NLB BANKA
N.MILOSEVO
310
1
09:41:50
242 Naknade (28.02.2014-28.02.2014)
1414
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:40:34
RD- NLB BANKA
N.MILOSEVO
310
1
09:41:50
242 Naknade (28.02.2014-28.02.2014)
1415
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:40:33
46-rajfajzen banka
NOVI BECEJ
265
1
09:41:50
242 Naknade (28.02.2014-28.02.2014)
1416
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:40:33
BZB - KIKINDA
NOVI BE^EJ
265
1
09:41:50
242 Naknade (28.02.2014-28.02.2014)
1417
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:40:32
DJS-UniCredit Ban - BE
NOVI BE^EJ
170
1
09:41:49
242 Naknade (28.02.2014-28.02.2014)
1418
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:40:33
TJ-POSTANSKA STEDIONICA
KUMANE
200
1
09:41:49
242 Naknade (28.02.2014-28.02.2014)
1419
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:40:34
PD-VOJVODJANSKA B - NO
NOVI BE^EJ
355
1
09:41:50
242 Naknade (28.02.2014-28.02.2014)
1420
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:40:34
SS -NLB BANKA
KUMANE
330
1
09:41:50
242 Naknade (28.02.2014-28.02.2014)
1.303,00
0
1
1
0
97
89086204151120001130
97
20223101431164
840 140228 ISP2014059508895
6.840,00
0
1
6
2
97
89086204151120001130
140228_000192_MT102 M1402280001501610
0
840 140228 ZBR0000000000192
6.840,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059508896
97
89086204151120001130
140228_000192_MT102 M1402280001501610
0
840 140228 ZBR0000000000192
6.480,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059508897
97
89086204151120001130
140228_000185_MT102 M1402280001501603
0
840 140228 ZBR0000000000185
5.320,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059508898
97
89086204151120001130
140228_000185_MT102 M1402280001501603
0
840 140228 ZBR0000000000185
14.040,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059508899
97
89086204151120001130
140228_000170_MT102 M1402280001501586
0
840 140228 ZBR0000000000170
5.760,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059508900
97
89086204151120001130
140228_000175_MT102 M1402280001501591
0
840 140228 ZBR0000000000175
6.080,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059508901
97
89086204151120001130
140228_000198_MT102 M1402280001501616
0
840 140228 ZBR0000000000198
6.080,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059508902
97
89086204151120001130
140228_000194_MT102 M1402280001501612
0
840 140228 ZBR0000000000194
840 140228 ISP2014059508903
142
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:40:32
SOCITEGENERALEBANKAMI
NOVI BECEJ
180
1
09:41:49
242 Naknade (28.02.2014-28.02.2014)
1422
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:40:32
MIRJANA ISAKOV - BANKA INTESA
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:49
242 Naknade (28.02.2014-28.02.2014)
1423
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:40:34
127 - VOJVODJANSKA - NOV
NOVI BECEJ
355
1
09:41:50
242 Naknade (28.02.2014-28.02.2014)
1424
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:40:34
132 - CREDIT AGRICO - NO
NOVI BE^EJ
330
1
09:41:50
242 Naknade (28.02.2014-28.02.2014)
1425
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:40:33
KOMERCIJALNA-61, NOVI BECEJ
NOVI BE^EJ
205
1
09:41:49
242 Naknade (28.02.2014-28.02.2014)
1426
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:40:32
BANKA INTESAM
NOVI BE^EJ
160
1
09:41:49
242 Naknade (28.02.2014-28.02.2014)
1427
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:40:32
DA-BANKA INTESA - BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
09:41:49
242 Naknade (28.02.2014-28.02.2014)
1428
09:16
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:40:34
RM-VOJVO?ANSKA BANK
KUMANE
355
1
09:41:50
242 Naknade (28.02.2014-28.02.2014)
1429
09:46
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
09:54:51
NINAMEDIA KLIPING DOO NOVI SAD
Novi Sad
160
1
09:55:57
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1430
13:01
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
1
13:01:48
298 Raspored sredstva - tarifa
Износ
провизије
1421
28/02/14
Изнoс
6.840,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
89086204151120001130
140228_000172_MT102 M1402280001501588
0
840 140228 ZBR0000000000172
6.840,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059508904
97
89086204151120001130
140228_000162_MT102 M1402280001501578
0
840 140228 ZBR0000000000162
6.080,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059508905
97
89086204151120001130
140228_000198_MT102 M1402280001501616
0
840 140228 ZBR0000000000198
6.840,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059508906
97
89086204151120001130
140228_000194_MT102 M1402280001501612
0
840 140228 ZBR0000000000194
6.080,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059508907
97
89086204151120001130
140228_000177_MT102 M1402280001501593
0
840 140228 ZBR0000000000177
6.080,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059508908
97
89086204151120001130
140228_000162_MT102 M1402280001501578
0
840 140228 ZBR0000000000162
6.080,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059508909
97
89086204151120001130
140228_000162_MT102 M1402280001501578
0
840 140228 ZBR0000000000162
5.760,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059508910
97
89086204151120001130
140228_000198_MT102 M1402280001501616
0
840 140228 ZBR0000000000198
15.870,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059508911
97
68702214234220001830
140228_000219_MT102 M1402280001502681
0 4-200-2014
840 140228 ZBR0000000000219
110,00
0
1
1
0
840 140228 UNN4690113000018
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140228 BUD0100000000152
143
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1431
14:58
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
14:58:14
262 PRENOS SREDSTAVA
1432
14:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
14:58:14
262 PRENOS SREDSTAVA
1433
14:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
14:58:14
262 PRENOS SREDSTAVA
1434
14:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
14:58:14
262 PRENOS SREDSTAVA
1435
14:58
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
Износ
9.200,00
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
92702214221110001160
97
37843954221110001160
6.170,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
52014874261110001912
18.600,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
27014874266110001912
8.143,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
39014874215210001912
840 140228 ISP2014059557258
1
14:58:14
262 PRENOS SREDSTAVA
1436
15:02
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
28/02/14
ПНБодобрења
840 140228 ISP2014059557257
1
28/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ISP2014059557256
1
28/02/14
Ста
840 140228 ISP2014059557255
1
28/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1
28/02/14
Изнoс
9.886,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
20014874215130001912
840 140228 ISP2014059557259
1
15:02:42
298 Raspored sredstva - tarifa
1437
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
DJURIN MARKO
NOVO MILOS
355
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1438
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
BOZOKIN ALEKSANDRA
KUMANE
160
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1439
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
PAVLOVIC JASMIN
NOVI BECEJ
310
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1440
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
DAVIDOVIC ALEKSANDRA
NOVI BECEJ
160
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
60,00
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140228 BUD0200000000151
21.000,00
0
1
6
2
97
09702154727140001920
140228_001418_MT102 M1402280001544447
0
840 140228 ZBR0000000001418
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563340
97
09702154727140001920
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0
840 140228 ZBR0000000001403
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563341
97
09702154727140001920
140228_001414_MT102 M1402280001544443
0
840 140228 ZBR0000000001414
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563342
97
09702154727140001920
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0
840 140228 ZBR0000000001403
840 140228 ISP2014059563343
144
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
1441
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
BLAZIN TATJANA
NOVI BECEJ
310
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1442
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
DANILO RADIN
KUMANE
355
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1443
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
SANJA RADJENOVIC
KUMANE
340
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1444
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
TINDE GAJER
NOVI BECEJ
325
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1445
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
DUSAN RADISIC
KUMANE
160
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1446
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
DARKO LAZAREVIC
NOVI BECEJ
355
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1447
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
RASKOV DIJANA
KUMANE
310
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1448
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
PJETLOVIC EMILIJA
NOVI BECEJ
160
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1449
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
MILAN CUK
NOVI BECEJ
355
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1450
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
MIHAJLO BREZANCIC
NOVO MILOS
160
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
21.000,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
09702154727140001920
140228_001414_MT102 M1402280001544443
0
840 140228 ZBR0000000001414
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563344
97
09702154727140001920
140228_001418_MT102 M1402280001544447
0
840 140228 ZBR0000000001418
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563345
97
09702154727140001920
140228_001417_MT102 M1402280001544446
0
840 140228 ZBR0000000001417
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563346
97
09702154727140001920
140228_001415_MT102 M1402280001544444
0
840 140228 ZBR0000000001415
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563347
97
09702154727140001920
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0
840 140228 ZBR0000000001403
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563348
97
09702154727140001920
140228_001418_MT102 M1402280001544447
0
840 140228 ZBR0000000001418
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563349
97
09702154727140001920
140228_001414_MT102 M1402280001544443
0
840 140228 ZBR0000000001414
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563350
97
09702154727140001920
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0
840 140228 ZBR0000000001403
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563351
97
09702154727140001920
140228_001418_MT102 M1402280001544447
0
840 140228 ZBR0000000001418
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563352
97
09702154727140001920
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0
840 140228 ZBR0000000001403
840 140228 ISP2014059563353
145
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
1451
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
SUZANA RAC
KUMANE
160
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1452
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
DEJANA DRAGAS
NOVI BECEJ
160
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1453
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
MAJA BESLIN
NOVO MILOS
160
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1454
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
NIKOLIC MARKO
NOVI BECEJ
330
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1455
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
DUNJA SIJACIC
NOVI BECEJ
310
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1456
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
KNEZEV MILOS
NOVI BECEJ
355
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1457
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
EMIL STEVANOV
NOVI BECEJ
355
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1458
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
JELENA MIHAJLOV
NOVI BECEJ
310
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1459
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:29
ZELJKO RADNOVIC
NOVO MILOS
105
1
16:16:16
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1460
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
RAKIC MERIMA
NOVI BECEJ
285
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
21.000,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
09702154727140001920
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0
840 140228 ZBR0000000001403
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563354
97
09702154727140001920
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0
840 140228 ZBR0000000001403
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563355
97
09702154727140001920
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0
840 140228 ZBR0000000001403
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563356
97
09702154727140001920
140228_001416_MT102 M1402280001544445
0
840 140228 ZBR0000000001416
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563357
97
09702154727140001920
140228_001414_MT102 M1402280001544443
0
840 140228 ZBR0000000001414
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563358
97
09702154727140001920
140228_001418_MT102 M1402280001544447
0
840 140228 ZBR0000000001418
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563359
97
09702154727140001920
140228_001418_MT102 M1402280001544447
0
840 140228 ZBR0000000001418
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563360
97
09702154727140001920
140228_001414_MT102 M1402280001544443
0
840 140228 ZBR0000000001414
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563361
97
09702154727140001920
140228_001400_MT102 M1402280001544425
0
840 140228 ZBR0000000001400
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563362
97
09702154727140001920
140228_001413_MT102 M1402280001544442
0
840 140228 ZBR0000000001413
840 140228 ISP2014059563363
146
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
1461
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
SANJA VASCIC
NOVI BECEJ
325
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1462
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
MONIKA KIS
BOCAR
340
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1463
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
TERZIN VERICA
NOVO MILOS
160
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1464
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
BLAZIN SVETLANA
NOVI BECEJ
310
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1465
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
ELVIRA MIHALJFI
NOVI BECEJ
330
1
16:16:29
247 Druga socijalna davanja (nadoknade)
1466
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
BOJANA MISIRACA
NOVI BECEJ
160
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1467
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
NEMANJA POPOV
NOVI BECEJ
310
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1468
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
RAKIC ANA
NOVI BECEJ
160
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1469
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
07-POSTANSKA STED - BE
NOVI BE^EJ
200
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1470
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
TATJANA CUCIC
NOVI BECEJ
160
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
21.000,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
09702154727140001920
140228_001415_MT102 M1402280001544444
0
840 140228 ZBR0000000001415
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563364
97
09702154727140001920
140228_001417_MT102 M1402280001544446
0
840 140228 ZBR0000000001417
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563365
97
09702154727140001920
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0
840 140228 ZBR0000000001403
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563366
97
09702154727140001920
140228_001414_MT102 M1402280001544443
0
840 140228 ZBR0000000001414
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563367
97
09702154727140001920
140228_001416_MT102 M1402280001544445
0
840 140228 ZBR0000000001416
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563368
97
09702154727140001920
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0
840 140228 ZBR0000000001403
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563369
97
09702154727140001920
140228_001414_MT102 M1402280001544443
0
840 140228 ZBR0000000001414
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563370
97
09702154727140001920
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0
840 140228 ZBR0000000001403
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563371
97
09702154727140001920
140228_001407_MT102 M1402280001544436
0
840 140228 ZBR0000000001407
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563372
97
09702154727140001920
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0
840 140228 ZBR0000000001403
840 140228 ISP2014059563374
147
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
1471
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
DIJANA SAMARDZIC
NOVI BECEJ
340
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1472
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
CILA ZEDI
NOVI BECEJ
310
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1473
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
DANIJELA VLAJKOV
KUMANE
355
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1474
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
BRIGITA BOJIC
NOVO MILOS
105
1
16:16:16
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1475
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
MILAN SUDARSKI
NOVI BECEJ
160
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1476
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
DIJANA FILIPOV
KUMANE
160
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1477
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
RENATA SABO
NOVI BECEJ
160
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1478
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
DRAGANA MILOSAVLJEV
KUMANE
205
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1479
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
MILENA GALETIN
NOVI BECEJ
330
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1480
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
NIKOLA NADJALIN
NOVO MILOS
170
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
21.000,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
09702154727140001920
140228_001417_MT102 M1402280001544446
0
840 140228 ZBR0000000001417
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563375
97
09702154727140001920
140228_001414_MT102 M1402280001544443
0
840 140228 ZBR0000000001414
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563376
97
09702154727140001920
140228_001418_MT102 M1402280001544447
0
840 140228 ZBR0000000001418
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563377
97
09702154727140001920
140228_001400_MT102 M1402280001544425
0
840 140228 ZBR0000000001400
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563378
97
09702154727140001920
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0
840 140228 ZBR0000000001403
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563379
97
09702154727140001920
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0
840 140228 ZBR0000000001403
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563380
97
09702154727140001920
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0
840 140228 ZBR0000000001403
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563381
97
09702154727140001920
140228_001408_MT102 M1402280001544437
0
840 140228 ZBR0000000001408
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563382
97
09702154727140001920
140228_001416_MT102 M1402280001544445
0
840 140228 ZBR0000000001416
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563383
97
09702154727140001920
140228_001405_MT102 M1402280001544434
0
840 140228 ZBR0000000001405
840 140228 ISP2014059563384
148
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
VIKTOR MOLNAR
BOCAR
340
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1482
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
MARIJA NOVICEVIC
BOCAR
105
1
16:16:16
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1483
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
BOJANA DELIC
NOVI BECEJ
340
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1484
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
KOSORUS AGOTA
NOVI BECEJ
325
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1485
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
94-PROKREDIT BANKA,
NOVI BE^EJ
220
1
16:16:29
247 STIPENDIJE ZA X-XII/2013
1486
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1488
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1489
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1490
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
262 PRENOS SREDSTAVA
6
Под. за рекламацију
2
97
09702154727140001920
140228_001417_MT102 M1402280001544446
0
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563385
97
09702154727140001920
140228_001400_MT102 M1402280001544425
0
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563386
97
09702154727140001920
140228_001417_MT102 M1402280001544446
0
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563387
97
09702154727140001920
140228_001415_MT102 M1402280001544444
0
21.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563388
97
09702154727140001920
140228_001409_MT102 M1402280001544438
0
3.200,88
0
1
1
0
840 140228 ISP2014059563389
97
88702194631110001090
97
42003314723110001090
25.390,37
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
27003314726110001090
21.435,58
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
27003314726110001090
840 140228 ISP2014059563396
1
16:11:43
1
840 140228 ISP2014059563395
1
1
0
840 140228 ISP2014059563394
1
28/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140228 ZBR0000000001409
16:11
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140228 ZBR0000000001415
1487
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ZBR0000000001417
262 PRENOS SREDSTAVA
28/02/14
Ста
840 140228 ZBR0000000001400
16:11:43
28/02/14
21.000,00
Акт
840 140228 ZBR0000000001417
1
28/02/14
Износ
провизије
1481
28/02/14
Изнoс
9.235,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
24003314261110001090
840 140228 ISP2014059563397
3.150,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
24003314261110001090
840 140228 ISP2014059563398
149
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1491
16:11
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1492
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1493
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
NOVI BE^EJ
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1494
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1495
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1496
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1497
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1498
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1499
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1500
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
1
16:11:43
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
88702194631110001090
97
23003314232210001090
65.100,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
17003314728110001090
33.000,00
0
1
1
0
97
88702194631110001090
97
59003314219190001090
1.999,73
0
1
1
0
97
71702214264110001160
97
83850104264110001160
7.832,57
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
57014864269110001912
850,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
72014864266110001912
1.000,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
72014864266110001912
2.470,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
79014884266110001912
840 140228 ISP2014059563406
1
28/02/14
1
840 140228 ISP2014059563405
1
28/02/14
0
840 140228 ISP2014059563404
1
28/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140228 ISP2014059563403
1
28/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140228 ISP2014059563402
1
28/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ISP2014059563401
1
28/02/14
Ста
840 140228 ISP2014059563400
1
28/02/14
27.495,00
Акт
840 140228 ISP2014059563399
1
28/02/14
Износ
провизије
1
28/02/14
Изнoс
9.900,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
79014884266110001912
840 140228 ISP2014059563407
2.240,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
72014864266110001912
840 140228 ISP2014059563408
150
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1501
16:11
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1502
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1503
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1504
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS STANCIC MILAN - UCA
KUMANE
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1505
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1506
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1507
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1508
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1509
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1510
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
1
16:11:43
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
78702144631110001912
97
95014884252240001912
1.300,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
47014885126110001912
1.300,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
47014885126110001912
9.780,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
76014904268110001912
6.397,20
0
1
1
0
97
43702214237110001473
97
25849464237110001473
9.162,10
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
28815884242210001830
36.000,00
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
67815884234410001830
2.495,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
59014894261110001912
840 140228 ISP2014059563416
1
28/02/14
1
840 140228 ISP2014059563415
1
28/02/14
0
840 140228 ISP2014059563414
1
28/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140228 ISP2014059563413
1
28/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140228 ISP2014059563412
1
28/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ISP2014059563411
1
28/02/14
Ста
840 140228 ISP2014059563410
1
28/02/14
7.000,00
Акт
840 140228 ISP2014059563409
1
28/02/14
Износ
провизије
1
28/02/14
Изнoс
33.000,00
0
1
1
0
97
96702214236210001473
97
78849464236210001473
840 140228 ISP2014059563417
25.000,00
0
1
1
0
97
26702214216260001473
97
08849464216260001473
840 140228 ISP2014059563418
151
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1511
16:11
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1512
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1513
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1514
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1515
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1516
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1517
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1518
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1519
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1520
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
1
16:11:43
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
05702214264110001473
97
84849464264110001473
13.680,00
0
1
1
0
97
33702214239110001473
97
15849464239110001473
16.375,80
0
1
1
0
97
96702214269190001473
97
78849464269190001473
3.980,00
0
1
1
0
97
34702204261110001160
97
50094614261110001160
4.000,00
0
1
1
0
97
31702204216120001160
97
47094614216120001160
18.000,00
0
1
1
0
97
24702204263110001160
97
40094614263110001160
13.032,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
24014894268110001912
4.724,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
70014894251150001912
840 140228 ISP2014059563426
1
28/02/14
1
840 140228 ISP2014059563425
1
28/02/14
0
840 140228 ISP2014059563424
1
28/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140228 ISP2014059563423
1
28/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140228 ISP2014059563422
1
28/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ISP2014059563421
1
28/02/14
Ста
840 140228 ISP2014059563420
1
28/02/14
11.998,71
Акт
840 140228 ISP2014059563419
1
28/02/14
Износ
провизије
1
28/02/14
Изнoс
19.008,00
0
1
1
0
97
77702214269110001473
97
59849464269110001473
840 140228 ISP2014059563427
6.000,00
0
1
1
0
97
33702214239110001473
97
15849464239110001473
840 140228 ISP2014059563428
152
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1521
16:11
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1522
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1523
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1524
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1525
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1526
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1527
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1528
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1529
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1530
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
1
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
78702144631110001912
97
64014884269110001912
323,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
94014884263110001912
850,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
27014874266110001912
2.736,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
17014874268110001912
24.000,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
46014874252610001912
1.300,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
92014875126110001912
4.200,00
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
76021134252240001920
606,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
06014894232910001912
840 140228 ISP2014059563436
1
28/02/14
1
840 140228 ISP2014059563435
1
28/02/14
0
840 140228 ISP2014059563434
1
28/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140228 ISP2014059563433
1
28/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140228 ISP2014059563432
1
28/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ISP2014059563431
1
28/02/14
Ста
840 140228 ISP2014059563430
1
28/02/14
6.863,00
Акт
840 140228 ISP2014059563429
1
28/02/14
Износ
провизије
1
28/02/14
Изнoс
6.470,40
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
45021134269110001920
840 140228 ISP2014059563437
940,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
72014864266110001912
840 140228 ISP2014059563438
153
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1531
16:11
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1532
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1533
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1534
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1535
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1536
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1537
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1538
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1539
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1540
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
1
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
78702144631110001912
97
65014864221920001912
3.707,23
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
57014864269110001912
6.754,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
72014864266110001912
1.300,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
72014864266110001912
2.460,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
97014864261110001912
12.960,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
52014874261110001912
1.300,00
0
1
1
0
97
34702204261110001160
97
50094614261110001160
7.794,97
0
1
1
0
97
57702204237110001160
97
73094614237110001160
840 140228 ISP2014059563446
1
28/02/14
1
840 140228 ISP2014059563445
1
28/02/14
0
840 140228 ISP2014059563444
1
28/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140228 ISP2014059563443
1
28/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140228 ISP2014059563442
1
28/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ISP2014059563441
1
28/02/14
Ста
840 140228 ISP2014059563440
1
28/02/14
2.500,00
Акт
840 140228 ISP2014059563439
1
28/02/14
Износ
провизије
1
28/02/14
Изнoс
15.258,36
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
64815884264110001830
840 140228 ISP2014059563447
1.824,00
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
79815884261110001830
840 140228 ISP2014059563448
154
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1541
16:11
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1542
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1543
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1544
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1545
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1546
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1547
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1548
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1549
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1550
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
1
16:11:43
262 prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
05702214234210001830
97
30815884235990001830
6.254,50
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
88815884821910001830
3.800,00
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
94815884252290001830
740,00
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
42021134221210001920
24.165,47
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
50021134268110001920
7.402,00
0
1
1
0
97
15702204264910001160
97
31094614264910001160
3.488,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
43014894268190001912
7.180,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
22014894249110001912
840 140228 ISP2014059563456
1
28/02/14
1
840 140228 ISP2014059563455
1
28/02/14
0
840 140228 ISP2014059563454
1
28/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140228 ISP2014059563453
1
28/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140228 ISP2014059563452
1
28/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ISP2014059563451
1
28/02/14
Ста
840 140228 ISP2014059563450
1
28/02/14
5.000,00
Акт
840 140228 ISP2014059563449
1
28/02/14
Износ
провизије
1
28/02/14
Изнoс
4.500,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
49014894263110001912
840 140228 ISP2014059563457
8.640,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
16014894221210001912
840 140228 ISP2014059563458
155
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1551
16:11
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1552
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1553
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1554
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1555
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1556
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1557
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1558
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1559
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1560
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
1
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
71702214264110001160
97
83850104264110001160
3.219,20
0
1
1
0
97
12702214237110001160
97
24850104237110001160
2.160,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
09014874221210001912
4.000,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
53014874222110001912
5.470,00
0
1
1
0
97
86702214261110001160
97
98850104261110001160
2.000,52
0
1
1
0
97
71702214264110001160
97
83850104264110001160
2.040,00
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
42021134221210001920
3.502,65
0
1
1
0
97
71702214264110001160
97
83850104264110001160
840 140228 ISP2014059563466
1
28/02/14
1
840 140228 ISP2014059563465
1
28/02/14
0
840 140228 ISP2014059563464
1
28/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140228 ISP2014059563463
1
28/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140228 ISP2014059563462
1
28/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ISP2014059563461
1
28/02/14
Ста
840 140228 ISP2014059563460
1
28/02/14
5.501,03
Акт
840 140228 ISP2014059563459
1
28/02/14
Износ
провизије
1
28/02/14
Изнoс
40.000,00
0
1
1
0
97
07702204819410001160
97
66086284819410001160
840 140228 ISP2014059563467
46.500,00
0
1
1
0
97
57702204819110001160
97
19086284819110001160
840 140228 ISP2014059563468
156
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1561
16:11
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1562
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
JP DIREKCIJA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1563
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1564
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SRC JEDINSTVO N.BECEJ
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1565
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1566
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA MLADE
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 prenos sredstava
1567
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
16:11:43
262 Prenos sredstava
1568
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
16:11:43
262 Prenos sredstava
1569
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
16:11:43
262 Prenos sredstava
1570
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
1
16:11:43
262 Prenos sredstava
1
Под. за рекламацију
0
97
12702214237110001160
97
54843954237110001160
52.446,00
0
1
1
0
97
93702204252220001160
97
12094614252220001160
21.000,00
0
1
1
0
97
91702184251160001810
97
46849634251160001810
7.000,00
0
1
1
0
97
69702184231310001810
97
24849634231310001810
2.086,00
0
1
1
0
97
92702214221110001160
97
14850104221110002160
620,00
0
1
1
0
97
43702214221210001160
97
90850107221210001160
3.696,00
0
1
1
0
97
44702204237110013160
97
96086264237110013160
10.150,00
0
1
1
0
97
21702204261110013160
97
73086264261110013160
840 140228 ISP2014059563476
1
28/02/14
1
840 140228 ISP2014059563475
1
28/02/14
0
840 140228 ISP2014059563474
1
28/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140228 ISP2014059563473
1
28/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140228 ISP2014059563472
1
28/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ISP2014059563471
1
28/02/14
Ста
840 140228 ISP2014059563470
1
28/02/14
9.469,78
Акт
840 140228 ISP2014059563469
1
28/02/14
Износ
провизије
1
28/02/14
Изнoс
1.545,00
0
1
1
0
97
05702204268190013160
97
57086264268190013160
840 140228 ISP2014059563477
30.000,00
0
1
1
0
97
44702204819110013160
97
96086264819110013160
840 140228 ISP2014059563478
157
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1571
16:11
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
16:11:43
262 Prenos sredstava
1572
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
16:11:43
262 Prenos sredstava
1573
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ KUMANE
KUMANE
221
16:11:43
262 Prenos sredstava
1574
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
KANCELARIJA ZA LER
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 Prenos sredstava
1575
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
SREDNJA SKOLA NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 Prenos sredstava
1576
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 Prenos sredstava
1577
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
PU PAVA SUDARSKI
NOVI BECEJ
221
16:11:43
262 Prenos sredstava
1578
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DR.?OR?E JOANOVIC
NOVO MILOS
601
16:11:43
262 prenos sredstava
1579
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
DOM ZA SMEST.DUSEVNO OBOLELIH
NOVI BECEJ
601
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1580
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
1
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Под. за рекламацију
0
97
10702204234210013160
97
62086264234210013160
10.000,00
0
1
1
0
97
91702204819410013160
97
46086264819410013160
4.940,00
0
1
1
0
97
39702204723110013160
97
91086264723110013160
374,40
0
1
1
0
97
12702214237110001160
97
54843954237110001160
1.200,00
0
1
1
0
97
09702154631110001920
97
37021134231910001920
24.764,40
0
1
1
0
97
40702164268230001911
97
68086294268230001911
132.058,20
0
1
1
0
97
40702164268230001911
97
68086294268230001911
17.500,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
10014894232110001912
840 140228 ISP2014059563486
1
28/02/14
1
840 140228 ISP2014059563485
1
28/02/14
0
840 140228 ISP2014059563484
1
28/02/14
Под. за рекл. збирног
840 140228 ISP2014059563483
1
28/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140228 ISP2014059563482
1
28/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ISP2014059563481
1
28/02/14
Ста
840 140228 ISP2014059563480
1
28/02/14
3.000,00
Акт
840 140228 ISP2014059563479
1
28/02/14
Износ
провизије
1
28/02/14
Изнoс
11.469,80
0
1
1
0
97
75002094631110001090
97
66002094268190001090
840 140228 ISP2014059563487
15.077,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
02014864215120001912
840 140228 ISP2014059563488
158
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1581
16:11
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS DOSITEJ OBRADOVIC
BOCAR
601
1
16:11:43
262 PRENOS SREDSTAVA
1582
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
LOGON DOO-NOVI SAD
NOVI SAD
325
1
16:16:29
221 RACUN
1583
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
SOMBOLED DOO-SOMBOR
SOMBOR
275
1
16:16:29
221 RACUN
1584
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
MATKE DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
330
1
16:16:29
221 RACUN
1585
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
ZOLI-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
16:16:29
221 RACUN
1586
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
ZOLI-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
16:16:29
221 RACUN
1587
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
DELMAX DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
205
1
16:16:29
221 RACUN
1588
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
PARAGRAF LEX DOO-NOVI SAD
NOVI SAD
265
1
16:16:29
221 RACUN
1589
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
ADVOKAT MANDIC IVANA
BECEJ
355
1
16:16:29
221 RACUN
1590
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
16:16:29
221 RACUN
20.000,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
78702144631110001912
97
49014864231910001912
840 140228 ISP2014059563489
39.312,00
0
1
6
2
97
20086204252220001130
140228_001415_MT102 M1402280001544444
0 68214
840 140228 ZBR0000000001415
1.679,70
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563490
97
81086204237110001130
140228_001412_MT102 M1402280001544441
0 1236910032844106
840 140228 ZBR0000000001412
2.250,05
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563491
97
81086204237110001130
140228_001416_MT102 M1402280001544445
0 0061
840 140228 ZBR0000000001416
6.720,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563492
97
58702134261110001160
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0 010293
840 140228 ZBR0000000001403
6.518,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563493
97
23086204268110001130
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0 010292
840 140228 ZBR0000000001403
28.649,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563494
97
39086204264910001130
140228_001408_MT102 M1402280001544437
0 3480011253548
840 140228 ZBR0000000001408
25.960,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563495
97
48086204263110001130
140228_001411_MT102 M1402280001544440
0 13118062
840 140228 ZBR0000000001411
64.500,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563496
97
42086204235210001130
140228_001418_MT102 M1402280001544447
0 62013
840 140228 ZBR0000000001418
12.710,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563497
97
37086204236210001130
140228_001414_MT102 M1402280001544443
0 2014147
840 140228 ZBR0000000001414
840 140228 ISP2014059563498
159
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Изнoс
Износ
провизије
Сврха дознаке
1591
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
JADRAN NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
16:16:29
221 RACUN
1592
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
TEHNOGVOZDJAR- PROMET NOVI BE
NOVI BECEJ
160
1
16:16:29
221 racun
1593
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
MIBAX DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
16:16:29
221 racun
1594
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
MASTER CLEAN-PALIC
PALIC
285
1
16:16:29
221 racun
1595
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
MEDIA INVENT DOO-NOVI SAD
NOVI SAD
160
1
16:16:29
221 RACUN
1596
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
BECEJPREVOZ BECEJ
BE^EJ
355
1
16:16:29
221 RACUN
1597
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
ZOLI-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
160
1
16:16:29
221 racun
1598
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
SAN STR I KOM I MENJACNICA
NOVI BECEJ
160
1
16:16:29
221 racun
1599
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
GEODETSKA RADIONICA AS NOVO MI
NOVO MILOS
355
1
16:16:29
221 racun
1600
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
KAFANA KOD LALE-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
180
1
16:16:29
221 racun
14.970,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
37086204236210001130
140228_001414_MT102 M1402280001544443
0 2014134
840 140228 ZBR0000000001414
1.697,50
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563499
97
18086204269110001130
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0 422014
840 140228 ZBR0000000001403
2.850,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563500
97
18086204269110001130
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0 237
840 140228 ZBR0000000001403
6.006,18
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563501
97
71086204239110001130
140228_001413_MT102 M1402280001544442
0 36
840 140228 ZBR0000000001413
22.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563502
97
73702214234190001830
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0 1022014
840 140228 ZBR0000000001403
10.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563503
97
76702144224110001912
140228_001418_MT102 M1402280001544447
97 53310124
840 140228 ZBR0000000001418
13.474,88
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563504
97
40702184819110001810
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0 010199
840 140228 ZBR0000000001403
1.770,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563505
97
42086204268190001130
140228_001403_MT102 M1402280001544430
97 55200200005000022
840 140228 ZBR0000000001403
20.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563506
97
86702204246310001620
140228_001418_MT102 M1402280001544447
0 514
840 140228 ZBR0000000001418
4.200,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563507
97
40702184819110001810
140228_001406_MT102 M1402280001544435
0 314
840 140228 ZBR0000000001406
840 140228 ISP2014059563508
160
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:11:51
BECEJPREVOZ BECEJ
BE^EJ
355
1
16:13:47
221 racun
1602
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
BECEJPREVOZ BECEJ
BE^EJ
355
1
16:16:29
221 racun
1603
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
BECEJPREVOZ BECEJ
BE^EJ
355
1
16:16:29
221 racun
1604
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:31
PRO MES DOO-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
310
1
16:16:29
221 RACUN
1605
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
AUTOPREVOZ-KIKINDA
KIKINDA
165
1
16:16:29
221 racun
1606
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
AVERI DOO
NOVI BECEJ
160
1
16:16:29
221 racun
1607
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:13:30
GP NOVI BECEJ-NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
205
1
16:16:29
221 RACUN
1608
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
1
97
07702154224110001920
140228_698598_MT103 M1402280001544027
97 41311098
165.760,00
0
1
6
2
7.780,00
0
1
6
2
4.458,99
NOVI BEČEJ
221
N.MILOSEVO
221
840 140228 ISP2014059563510
97
67702154727180001920
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563511
97
40702184819110001810
140228_001414_MT102 M1402280001544443
0 000027714
13.510,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563512
97
67702154727180001920
140228_001404_MT102 M1402280001544431
0 03213102011
32.000,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563513
97
71086204239110001130
140228_001403_MT102 M1402280001544430
0 021
204.219,05
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563514
97
09086204264120001130
140228_001408_MT102 M1402280001544437
0 122014
840 140228 ZBR0000000001408
MZ NOVO MILOSEVO
76702144224110001912
140228_001418_MT102 M1402280001544447
97 44311097
840 140228 ZBR0000000001403
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
97
140228_001418_MT102 M1402280001544447
97 47311096
840 140228 ZBR0000000001404
16:11
27.000,00
0
1
1
0
840 140228 ISP2014059563515
97
18702204235210001160
97
77086284235210001160
840 140228 ISP2014059563516
1
16:11:44
262 PRENOS SREDSTAVA
1610
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MZ NOVO MILOSEVO
N.MILOSEVO
221
262 PRENOS SREDSTAVA
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140228 ZBR0000000001414
1609
16:11:44
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ZBR0000000001418
262 PRENOS SREDSTAVA
1
Ста
840 140228 ZBR0000000001418
16:11:44
28/02/14
701.605,00
Акт
840 140228 ISP2014059563509
1
28/02/14
Износ
провизије
1601
28/02/14
Изнoс
18.053,56
0
1
1
0
97
57702204237110001160
97
19086284237110001160
840 140228 ISP2014059563517
6.011,00
0
1
1
0
97
34702204261110001160
97
93086284261110001160
840 140228 ISP2014059563518
161
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
1611
16:11
28/02/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
16:11:44
262 prenos sredstava
1612
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS MILOJE CIPLIC NOVI BECEJ
NOVI BECEJ
601
16:11:44
262 prenos sredstava
1613
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
RADIO NB -Sredstva iz budzeta
Novi Becej
221
16:11:44
262 prenos sredstava
1614
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
16:11:44
262 prenos sredstava
1615
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
16:11:44
262 prenos sredstava
1616
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN
NOVI BECEJ
221
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
78702144631110001912
97
94014884263110001912
16.665,00
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
94014884263110001912
61.600,00
0
1
1
0
97
05702214234210001830
97
39815884234190001830
3.000,03
0
1
1
0
97
05702214264110001473
97
84849464264110001473
7.000,00
0
1
1
0
97
77702214234190001473
97
59849464234190001473
840 140228 ISP2014059563523
1
16:11:44
262 prenos sredstava
1617
16:11
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
OS JOSIF MARINKOVIC
NOVI BECEJ
601
28/02/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140228 ISP2014059563522
1
28/02/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ISP2014059563521
1
28/02/14
Ста
840 140228 ISP2014059563520
1
28/02/14
4.800,09
Акт
840 140228 ISP2014059563519
1
28/02/14
Износ
провизије
1
28/02/14
Изнoс
19.200,00
0
1
1
0
97
33702214239110001473
97
15849464239110001473
840 140228 ISP2014059563524
1
16:11:44
262 prenos sredstava
1618
16:22
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:27:18
129B.INTESA - NOVI B
NOVI BE^EJ
160
1
16:28:09
242 dnevnice
1619
16:22
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:27:18
129B.INTESA - NOVI B
NOVI BE^EJ
160
1
16:28:09
242 dnevnice
1620
16:22
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:27:19
NLB BANKA S
NOVI BECEJ
310
1
16:28:10
242 dnevnice
34.817,50
0
1
1
0
97
78702144631110001912
97
27014874266110001912
840 140228 ISP2014059563525
4.264,00
0
1
6
2
97
64086204221110001130
140228_001449_MT102 M1402280001545517
0
840 140228 ZBR0000000001449
1.940,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563683
97
79086204221990001130
140228_001449_MT102 M1402280001545517
0
840 140228 ZBR0000000001449
2.132,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563684
97
64086204221110001130
140228_001461_MT102 M1402280001545533
0
840 140228 ZBR0000000001461
840 140228 ISP2014059563685
162
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
18/03/2014
14:39:24
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр. Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
16:22
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:27:18
BANKA INTESAM
NOVI BE^EJ
160
1
16:28:09
242 dnevnice
1622
16:22
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:27:18
BANKA INTESAM
NOVI BE^EJ
160
1
16:28:09
242 dnevnice
1623
16:22
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:27:19
RD- NLB BANKA
N.MILOSEVO
310
1
16:28:10
242 dnevnice
1624
16:22
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:27:18
an banca intesa
NOVI BECEJ
160
1
16:28:09
242 dnevnice
1625
16:22
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
28/02/14
16:27:18
an banca intesa
NOVI BECEJ
160
1
16:28:09
242 dnevnice
1626
17:21
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
2.132,00
Под. за рекл. збирног
0
1
6
BUDŽET OPŠTINE NOVI BEČEJ
NOVI BEČEJ
221
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
97
64086204221110001130
140228_001449_MT102 M1402280001545517
0
2.132,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563686
97
64086204221110001130
140228_001449_MT102 M1402280001545517
0
4.264,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563687
97
64086204221110001130
140228_001461_MT102 M1402280001545533
0
4.264,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563688
97
64086204221110001130
140228_001449_MT102 M1402280001545517
0
530,00
0
1
6
2
840 140228 ISP2014059563689
97
79086204221990001130
140228_001449_MT102 M1402280001545517
0
840 140228 ZBR0000000001449
22:27
ПНБодобрења
Под. за рекламацију
2
840 140228 ZBR0000000001449
1627
22:27:50
Износ
840 140228 ZBR0000000001461
298 Raspored sredstva - tarifa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140228 ZBR0000000001449
17:21:19
1
Ста
840 140228 ZBR0000000001449
1
28/02/14
Акт
SWIFT порука
провизије
1621
28/02/14
Изнoс
60,00
0
1
1
0
840 140228 ISP2014059563690
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140228 BUD0300000000151
30,00
298 Raspored sredstva - tarifa
0
1
1
0
97
19086194211110001112
97
9710523000074232106
840 140228 BUD0500000000150
Укупан износ:
43.174.936,63
163
Download

detaljne isplate - opština novi bečej