Bošnjačko nacionalno vijeće Vas poziva da uzmete učešće na
konkursu za Najbolji slogan za promociju nastave na bosanskom jeziku.
Konkurs se raspisuje za učenike osnovnih škola, na području grada Novog
Pazara i opština Tutin, Sjenica, Prijepolje, Priboj i Nova Varoš.
Konkurs traje do 31. marta 2015. godine.
Po završetku konkursa, stručna komisija Vijeća će odabrati tri najbolja
slogana, čiji autori će biti nagrađeni vrijednim nagradama:
 prva nagrada – laptop računar
 druga nagrada – tablet uređaj
 treća nagrada – digitalni fotoaparat
Prvonagrađeni slogan će koristiti u promotivne svrhe Bošnjačkog
nacionalnog vijeća.
Radove slati poštom ili dostaviti lično na adresu: 28. novembra bb,
36300 Novi Pazar, uz naznaku za Najbolji slogan
Propozicije konkursa:
 Na konkursu mogu učestvovati svi učenici od I do VIII razreda;
 Slogan mora biti isključivo na bosanskom jeziku i napisan latiničnim
pismom;
 Svaki učenik može poslati samo jedan slogan;
 Slogan mora biti originalna ideja autora;
 Radove dostaviti u tri štampana primjerka potpisane šifrom;
 Uz rad, u posebnoj zatvorenoj koverti na čijoj poleđini je ispisana
šifra, dostaviti ime i prezime, razred, naziv škole i mjesto;
 Radovi poslati poslije datog roka neće biti uzeti u razmatranje.
Prijavite se !
Bošnjačko nacionalno vijeće
Adresa: Glavni ured Vijeća, 28. Novembra bb, 36300 Novi Pazar, Sandžak, Republika Srbija.
tel. 381 20 315 608, fax. 381 20 314 107, e-mail: [email protected]; www.bnv.org.rs
Download

Uslovi konkursa za Najbolji slogan (pdf 417kB)