FOTO KONKURS
Turističke organizacije Bar
Turistička organizacija Bar raspisuje Konkurs za izbor najbolje fotografije, pod nazivom „Ljeto na
barskim obalama“ na kojem mogu učestvovati profesionalci i amateri iz Crne Gore i svijeta, sa ciljem
da se promovišu atraktivnosti barske opštine.
Konkurs je otvoren do 20. oktobra 2010. godine.
Propozicije konkursa su sledeće:
1. Tema: Ljeto na barskim obalama (priroda, ljudi, događaji… na moru i jezeru).
2. Broj radova: od 5-15 fotografija po autoru.
3. Veličina fajla: minimum 2800 x 2100 piksela.
4. Vrijeme snimanja: 2010. godina.
5. Podaci o autoru: ime i prezime, zanimanje, adresa, telefon i e -mail autora.
6. Podaci o fotografiji: naziv fotografije, mjesto snimanja, kratki komentar.
7. Uslovi: nagrađene fotografije TO Bar može koristiti u izradi propagandnog materijala
bez autorskih naknada, a za korišćenje nenagrađenih TO Bar i autor će se naknadno dogovoriti.
8. Autori garantuju da je fotografija predložena za konkurs originalna, da je njihovo autorsko
djelo i da do sada nije objavljivana u štampanim medijima.
9. Fotografije dostaviti na e-mail: [email protected]; ili na CD-u u propisanoj rezoluciji na adresu:
Turistička organizacija Bar - Obala 13. jula bb, 85 000 Bar, Crna Gora.
10. Žiri će ocjenjivati fotografije na osnovu njihove tehničke, umjetničke i estetske vrijednosti.
Odluka žirija je konačna.
11. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, niti prenijeti na druge osobe.
12. Slanjem radova na konkurs, autori automatski prihvataju uslove konkursa, definisane ovim
propozicijama.
Rezultati konkursa će biti objavljeni 1. novembra 2010. godine na web stranici Turističke
organizacije Bar www.visitbar.org, a autori nagrađenih fotografija direktno obaviješteni.
Nagrade:
I nagrada: 150 eura
II nagrada: 100 eura
III nagrada: 50 eura
Nagrada za najbolju kolekciju fotografija:
5 dana za dvije osobe u hotelu „MD” – Šušanj
Dodatne informacije na:
e-mail: [email protected]
tel: 00382 30 311 633.
Download

FOTO KONKURS - Turistička organizacija Bar