"AURORA" d.o.o. – Lučani
CENOVNIK
AUTOHEMIJA
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Naziv proizvoda
LUSANTIN* 100 1/1
LUSANTIN 100 3/1
LUSANTIN 100 5/1 – pet ambalaža
LUSANTIN 100 226/1 – polovna ambalaža
LUSANTIN 100 226/1 – nova ambalaža
LUSANTIN 50 1/1
LUSANTIN 50 3/1
LUSANTIN 50 5/1 – pet.ambalaza
LUSANTIN 50 216/1 – polovna ambalaža
LUSANTIN 50 216/1 – nova ambalaža
LUSANTIN Alu Protect 100 1/1
(VW cod G12+)
LUSANTIN Alu Protect 100 3/1
LUSANTIN Alu Protect 100 5/1 – pet ambalaza
LUSANTIN Alu Protect 100 226/1 – polovna ambalaža
LUSANTIN Alu Protect 100 226/1 – nova ambalaža
AUTOPER 1/1 - za pranje vetrobrana zimi ( -25°C )
AUTOPER 3/1
AUTOPER 5/1
GLASS CLEANER 1/1 - za pranje vetrobrana leti
GLASS CLEANER 3/1
GLASS CLEANER 5/1
MOTOFLES 1/1 - sredstvo za odmašćivanje i čišćenje motora
MOTOFLES 10/1
FLEŠ-A (AUTO ŠAMPON) 0.5/1
FLEŠ-A (AUTO SAMPON) 5/1
FLEŠ-A (AUTO SAMPON) 10/1
KOČIONA TEČNOST (DOT 3) 0,25/1
KOCIONA TEČNOST (DOT 3) 0,5/1
KOČIONA TEČNOST (DOT 4) 0,25/1
KOČIONA TEČNOST (DOT 4) 0,5/1
BEZKONTAKTNI ŠAMPON 5/1, 10/1
DESTILOVANA VODA 1/1
DESTILOVANA VODA 3/1
DESTILOVANA VODA 5/1
DESTILOVANA VODA REFUZ
APS-100L Aditiv protiv smrzavanja dizel goriva
APS-200L Aditiv protiv smrzavanja dizel goriva
J.M.
Cena / J.M.
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
LIT
LIT
LIT
LIT
LIT
LIT
LIT
LIT
KOM
LIT
LIT
KOM
KOM
KOM
KOM
LIT
LIT
LIT
LIT
LIT
KOM
KOM
253,00
244,00
240,00
233,00
242,00
172,00
163,00
156,00
152,00
165,00
334,00
328,00
325,00
322,00
334,00
79,00
72,00
68,00
50,00
43,00
38,00
218,00
215,00
66,00
109,00
118,00
115,00
200,00
122,00
210,00
205,00
35,00
32,00
28,00
15,00
120,00
141,00
Kom. pakovanje
12
12
20
12
12
20
12
12
20
12
18
20
12
18
20
12
20
24
24
24
24
12
18
20
20
20
TEČNOSTI ZA GREJNE I RASHLADNE SISTEME
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
TERMOFLUID FPE-E/koncentrat 10/1 i 20/1
TERMOFLUID FPE-E/koncetrat 200/1
TERMOFLUID FPE-E/-25˚C 10/1 i 20/1
TERMOFLUID FPE-E/-25˚C 200/1
TERMOFLUID FPE-P/koncetrat 10/1 i 20/1
TERMOFLUID FPE-P/koncetrat 200/1
TERMOFLUID SOLAR T-200 10/1 i 20/1 ( -23 do 200ºC )
TERMOFLUID SOLAR T-150 10/1 i 20/1 ( -30 do 150ºC )
LIT
LIT
LIT
LIT
LIT
LIT
LIT
LIT
373,00
360,00
187,00
178,00
515,00
504,00
516,00
314,00
TERMOFLUID FPE-3G/koncetrat 10/1 i 20/1
LIT
278,00
- Str 1 -
AEROSOL (SPRAY) PREPARATI
47.
48.
ODVIJAC SPRAY 250 ml
AD-40 SPRAY 250 ml
KOM
KOM
189,00
194,00
20
20
49.
FLEŠ-STANDARD 0,5/1 (pasta za ruke)
KOM
55,00
24
50.
FLEŠ-S 5/1 ( tečnost za pranje sudova )
LIT
89,00**
OSTALO
Cenovnik stupa na snagu 12.12.2014.
Odobravanje rabata i prodaja vrši se po opštim uslovima prodaje koji su sastavni deo ovog
cenovnika.
Cene u cenovniku su bez zaračunatog PDV-a.
LUSANTIN* - komercijalni naziv za antifrize
** - na cenu se ne odobrava rabat ( neto cena ).
"AURORA" d.o.o.
Lučani
Tel. : 032-818-730, 817-077
e-mail : [email protected]
Sajt : www.auroralu.co.rs
- Str 2 -
Download

Cenovnik zimskog programa