page ##
Sadržaj
5
page ##
katalog rezervnih delova
page ##
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
1 Kočioni sistem
1.1 Kočioni doboši
BPW
Broj za
porudžbinu
Kataloški
broj
A
P
H
C
E
No
¢
Kočioni doboš
420
180
246
290
335
10
23
Kočioni doboš
420
180
226
290
335
10
23
Kočioni doboš
420
180
226
290
335
10
23
Kočioni doboš
420
200
256
290
335
10
23
Kočioni doboš
420
180
253
290
335
10
23
A
P
H
C
E
No
¢
Kočioni doboš
301.6
150
177
215
250
6
16.5
Kočioni doboš
311
200
300
178
225
10
22.5
Kočioni doboš
419
200
237
240
285
6
20.5
Kočioni doboš
419
200
286
280
335
10
20.5
Kočioni doboš
419
150
261
280
335
10
20.5
Kočioni doboš
419
178
271
288
335
10
26
Naziv dela
GOŠA
Broj za
porudžbinu
page ##
Kataloški
broj
Naziv dela
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
KASSBOHRER
Broj za
porudžbinu
Kataloški
broj
A
P
H
C
E
No
¢
400
200
266
280
335
10
23
A
P
H
C
E
No
¢
Kočioni doboš
420.8
200
269.5
280
335
10
20.5
Kočioni doboš
420.8
200
244
240
285
6
18.5
A
P
H
C
E
No
¢
Kočioni doboš
300
150
185
200
240
6
16.5
Kočioni doboš
300
200
272
190
225
10
20.5
Kočioni doboš
420
180
260
280
335
10
22.5
Kočioni doboš
420
180
250
280
335
10
20.5
Kočioni doboš
420
200
236
250
290
6
22.5
A
P
H
C
E
No
¢
Kočioni doboš
420
200
253
295
335
6
20.5
Kočioni doboš
420
200
253
295
335
10
22.5
A
P
H
C
E
No
¢
350
200
263
183
275
10
24
A
P
H
C
E
No
¢
419
200
256
288
335
10
26.5
Naziv dela
Kočioni doboš
UTVA
Broj za
porudžbinu
Kataloški
broj
Naziv dela
GORICA
Broj za
porudžbinu
Kataloški
broj
Naziv dela
ITAS
Broj za
porudžbinu
Kataloški
broj
Naziv dela
ROR
Broj za
porudžbinu
Kataloški
broj
Naziv dela
Kočioni doboš
FRUEHAUF
Broj za
porudžbinu
Kataloški
broj
Naziv dela
Kočioni doboš
5
page ##
katalog rezervnih delova
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
1.2 Kočione obloge
BPW
Kataloški broj
Detalji
420x180
420x180
420x180
420x200
420x200
420x200
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona obloga std
Kočiona obloga I sp.
Kočiona obloga II sp.
Kočiona obloga std
Kočiona obloga I sp.
Kočiona obloga IIsp.
GOŠA
Kataloški broj
Detalji
419x178
419x178
419x178
419x200
419x200
419x200
311x203
311x203
311x203
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona obloga std
Kočiona obloga I sp.
Kočiona obloga II sp.
Kočiona obloga std
Kočiona obloga I sp.
Kočiona obloga IIsp.
Kočiona obloga std
Kočiona obloga I sp.
Kočiona obloga IIsp.
UTVA
Kataloški broj
Detalji
420x200
420x200
420x200
yumbo
yumbo
yumbo
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona obloga std
Kočiona obloga I sp.
Kočiona obloga II sp.
Kočiona obloga std
Kočiona obloga I sp.
Kočiona obloga IIsp.
ITAS
Kataloški broj
Detalji
420x200
420x200
420x200
page ##
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona obloga std
Kočiona obloga I sp.
Kočiona obloga II sp.
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
GORICA
Kataloški broj
Detalji
420x180
420x180
420x180
420x200
420x200
420x200
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona obloga std
Kočiona obloga I sp.
Kočiona obloga II sp.
Kočiona obloga std
Kočiona obloga I sp.
Kočiona obloga IIsp.
CALABRESE
Kataloški broj
Detalji
420x200
420x200
420x200
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona obloga std
Kočiona obloga I sp.
Kočiona obloga IIsp.
KASSBOHRER
Kataloški broj
Detalji
420x200
420x200
420x200
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona obloga std
Kočiona obloga I sp.
Kočiona obloga IIsp.
1.3 Kočione papuče
BPW
Kataloški broj
Detalji
420x180
420x180
420x200
420x200
300x200
360x200
5
page ##
Naziv dela
Kočiona papuča st. tip
Kočiona papuča novi tip
Kočiona papuča st. tip
Kočiona papuča novi tip
Kočiona papuča
Kočiona papuča
katalog rezervnih delova
Broj za por.
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
GOŠA
Kataloški broj
Detalji
419x178
419x200
311x203
419x150
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona papuča
Kočiona papuča
Kočiona papuča
Kočiona papuča
UTVA
Kataloški broj
Detalji
420x200
300x200
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona papuča
Kočiona papuča nn
ITAS
Kataloški broj
Detalji
420x200
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona papuča
KASSBOHRER
Kataloški broj
Detalji
400x200
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona papuča
GORICA
Kataloški broj
Detalji
420x180
300x200
page ##
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona papuča
Kočiona papuča
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
ROR
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
420x180
Broj za por.
Kočiona papuča
SAF
Kataloški broj
420x180
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Kočiona papuča
Naziv dela
Detalji
420x180
Broj za por.
Broj za por.
Kočiona papuča
1.4 Delovi za reparaciju kočione papuče
BPW
Kataloški broj
Detalji
420x180
Kataloški broj
5
page ##
Naziv dela
Broj za por.
Set za rep. koč. papuče st.tip
Detalji
Naziv dela
420x180
Set za rep. koč. papuče novi tip
katalog rezervnih delova
Broj za por.
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
Detalji
420x180
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Set za rep.koč. papuče
Naziv dela
Broj za por.
148x26x2.8 Opruga koč. cilindra
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
163x22x3.6 Opruga kočione papuče
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
180x21x3.2 Opruga kočione papuče
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
229x24x4 Opruga kočione papuče
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
265x24x4 Opruga kočione papuče
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
268x34x5.4 Opruga kočione papuče
page ##
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
105x21x4.0 Opruga kočione papuče
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
180x20x3.6 Opruga kočione papuče
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
117x19x3.6 Opruga kočione papuče
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
124x19x3.6 Opruga kočione papuče
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
265x24x4.3 Opruga kočione papuče
SAF
Kataloški broj
Detalji
420x180
Kataloški broj
Detalji
32x71
5
page ##
Naziv dela
Broj za por.
Set za rep.koč. papuče
Naziv dela
Osovinica koč. papuče SAF
katalog rezervnih delova
Broj za por.
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
Opruga kočione papuče
GOŠA
Kataloški broj
Ø31.6
Ø30
Kataloški broj
Broj za por.
Osovinica koč. papuče
Osovinica koč. papuče
Naziv dela
Detalji
Ø8x50
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
Čaura osovinice
Čivija elastična
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Rolna
Rolna Y
Kataloški broj
Detalji
Držač rolne
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
225x25x5 Opruga kočione papuče
160x30x4 Opruga kočione papuče
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
160x34x4 Opruga kočione papuče
page ##
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
UTVA
Kataloški broj
Detalji
Ø30x90
Ø30
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Osovinica koč. papuče
Osigurač osovinice
Naziv dela
Broj za por.
Ø30/38x57 Čaura osov. koč. papuče
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Rolna Utva - osovinica
Rolna Utva - čaura
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
210x26x2.5 Opruga kočione papuče
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
125x34x4 Opruga kočionog cilindra
GORICA
Kataloški broj
Detalji
Ø30
5
page ##
Naziv dela
Osovinica kočione papuče
katalog rezervnih delova
Broj za por.
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
Čaura kočione papuče
Kataloški broj
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Detalji
Rolna
Kataloški broj
Detalji
268x34x5.4 Opruga kočione papuče
ITAS
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
Osovinica kočione papuče
Rolna
ROR
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
Set za reparaciju k.papuče
TRAILOR
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
Set za reparaciju k.papuče
page ##
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
1.4 S ključevi
BPW
Kataloški broj
Detalji
L-573
L-573
L-600
L-600
L-625
L-625
L-638
L-638
L-673
L-673
L-731
L-731
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona osovina - s kjluč d
Kočiona osovina - s kjluč l
Kočiona osovina - s kjluč d
Kočiona osovina - s kjluč l
Kočiona osovina - s kjluč d
Kočiona osovina - s kjluč l
Kočiona osovina - s kjluč d
Kočiona osovina - s kjluč l
Kočiona osovina - s kjluč d
Kočiona osovina - s kjluč l
Kočiona osovina - s kjluč d
Kočiona osovina - s kjluč l
SAF
Kataloški broj
Detalji
L-719
L-719
L-650
L-650
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona osovina - s kjluč l
Kočiona osovina - s kjluč d
Kočiona osovina - s kjluč l
Kočiona osovina - s kjluč d
GOŠA
Kataloški broj
Detalji
yumbo
yumbo
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona osovina - s kjluč l
Kočiona osovina - s kjluč d
Kočiona osovina - s kjluč l
Kočiona osovina - s kjluč d
UTVA
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Kočiona osovina - s kjluč l,d
5
page ##
katalog rezervnih delova
Broj za por.
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
L-460, z-8 Kočiona osovina - s kjluč l,d
Kočiona osovina - s ključ l,d
yumbo
ITAS
Kataloški broj
Detalji
L-500, z-37
L-500, z-37
L-530, z-37
L-530, z-37
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona osovina - s kjluč l
Kočiona osovina - s ključ d
Kočiona osovina - s ključ l
Kočiona osovina - s ključ d
KASSBOHRER
Kataloški broj
Detalji
L-531
L-562
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona osovina - s kjluč l,d
Kočiona osovina - s ključ l,d
FRUEHAUF
Kataloški broj
Detalji
L-595
L-595
Naziv dela
Broj za por.
Kočiona osovina - s kjluč l
Kočiona osovina - s ključ d
1.5 Setovi za reparaciju S ključa
BPW
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Set za reparaciju s ključa
page ##
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Set za reparaciju s ključa
SAF
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Set za reparaciju s ključa
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Set za reparaciju s ključa
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
46/50x40 Čaura s ključa
56/60x33 Čaura s ključa
38/42x44.8 Čaura s ključa
GOŠA
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Set za reparaciju s ključa
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Čaura s ključa
Čaura s kjluča
Podloška kočione osovine
Osigurač seger 42
Osigurač seger 38
5
page ##
katalog rezervnih delova
Broj za por.
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
UTVA
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Čaura s ključa plastična
Čaura s kjluča bronzana
GORICA
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Čaura s ključa plastična
Čaura s ključa bronzana
ITAS
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Čaura s ključa bronzana
Čaura s ključa bronzana
KASSBOHRER
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Čaura s ključa bronzana
Čaura s ključa bronzana
TRAILOR
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Set za reparaciju s ključa
page ##
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
1.6 Kočione poluge
Kataloški broj
z-37
z-10
z-8
Kataloški broj
Broj za por.
Kočiona poluga manuelna
Kočiona poluga manuelna
Kočiona poluga manuelna
Naziv dela
Detalji
72876
79005
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
Kočiona poluga autom. BPW
Kočiona poluga autom. SAF
Detalji
Naziv dela
76046
Set za reparaciju autom. poluge
Broj za por.
1.7 Glavčine, ležaji, podloške, semerinzi, ratkape
BPW
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Glavčina
Glavčina
Glavčina
Kataloški broj
Detalji
32310
33116
33118
33215
5
page ##
Ležaj
Ležaj
Ležaj
Ležaj
katalog rezervnih delova
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
M42x2
M42x2
M52x2
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
Navrtka osovine
Navrtka osovine
Navrtka osovine
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
Nosač semeringa
Nosač semeringa
Nosač semeringa
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
100x134x2.5 Prsten - dihtung
105x141x2.5 Prsten - dihtung
110x141x2.5 Prsten - dihtung
104x136x2.5 Prsten - dihtung
Kataloški broj
Detalji
125x2
125x3
Kataloški broj
Kataloški broj
Detalji
82x128
Kataloški broj
Detalji
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Ratkapa
Ratkapa
Detalji
115x2
115x3
125x2
Naziv dela
Ratkapa
Ratkapa
Ratkapa
Prsten čelični
Naziv dela
Broj za por.
Zaštitni lim
Zaštitni lim
Zaštitni lim
Zaštitni lim
page ##
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
Zaštitni lim
Zaštitni lim
Zaštitni lim
Zaštitni lim
Zaštitni lim
SAF
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
Navrtka osovine
Navrtka osovine
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Semering
GOŠA
Kataloški broj
Detalji
yumbo
Kataloški broj
Detalji
yumbo
Kataloški broj
Glavčina
Glavčina
Glavčina
Glavčina
Glavčina
Glavčina
Detalji
Ležaj
Ležaj
5
page ##
katalog rezervnih delova
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Semering
Semering
Kataloški broj
Detalji
Navrtka osovine
Podloška osovine
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Poklopac - ratkapa
Poklopac - ratkapa
Poklopac - ratkapa
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Zaštitni lim
Zaštitni lim
Zaštitni lim
Zaštitni lim
UTVA
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Glavčina trilex
Ležaj
Ležaj
Semering
page ##
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
2 Oslanjanje
2.1 Vazdušni jastuci
BPW
Kataloški broj
Detalji
644 N
662 N
720 N
762 N
715 N
881 MB
881 MB
940 MB
940 MB
941 MB
941 MB
942 MB
4881 N
Naziv dela
Broj za por.
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk komplet
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk komplet
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
SAF
Kataloški broj
Detalji
810 MB
813 MB
4004 NP02
4004 NP03
4022 NP03
4023 NP03
4813 NP07
5
page ##
Naziv dela
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
katalog rezervnih delova
Broj za por.
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
FRUEHAUF
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
644 N
662 N
4157 NP05
4159 NP05
Broj za por.
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
Vazdušni jastuk
GOŠA
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
4159 NP05 Vazdušni jastuk
GORICA
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
661 N
Vazdušni jastuk
1R-14-707 Vazdušni jastuk
2.2 Gibnjevi
BPW
Kataloški broj
Detalji
550-465
Kataloški broj
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Gibanj
Detalji
Gibanj
Gibanj
page ##
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
SAF
Kataloški broj
Detalji
47E
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Gibanj
GOŠA
Kataloški broj
Detalji
Gibanj
Kataloški broj
Detalji
7 plata
8 plata
9 plata
13 plata
Gibanj yumbo
Gibanj yumbo
Gibanj
Gibanj
UTVA
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Gibanj
2.3 Delovi oslanjanja
BPW
Kataloški broj
Detalji
425-695
M24x120
5
page ##
Amortizer
Amortizer
Vijak amortizera
katalog rezervnih delova
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
BPW
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
M30x190 Osovinica gibnja
M30
Navrtka osovinice gibnja
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
M30x170/40 Osovinica gibnja
M30x200/40 Osovinica gibnja
Čaura osovinice gibnja
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
30x60x68 Silen blok
30x60x102 Silen blok
Kataloški broj
Detalji
30x57x102 Silen blok
30x60x72 Silen blok
Kataloški broj
Detalji
100x308/24 Uzengija
152x300/24 Uzengija
Kataloški broj
Detalji
150x289/22 Uzengija
Kataloški broj
Detalji
M20x1.5
M24x2
M24x2
page ##
Navrtka uzengija
Navrtka uzengija
Navrtka uzengija
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Nosač gibnja
Nosač gibnja
Nosač gibnja
Nosač gibnja
Nosač gibnja
Nosač gibnja
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Nosač gibnja
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Sedlo uzengije
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Ploča osovine
GOŠA
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Amortizer
Vijak amortizera duži
Vijak amortizera kraći
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Donji metalni poklopac
Gornji metalni poklopac
Lonac vazdušnog jastuka
Al poklopac vazd. jastuka
5
page ##
katalog rezervnih delova
Broj za por.
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
GOŠA
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Zavrtanj ručke gibnja set
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Čaura ručke gibnja poliamid
Kataloški broj
Detalji
M24x2
Kataloški broj
Detalji
M22x1.5
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Uzengija
Navrtka uzengije
Naziv dela
Broj za por.
Uzengija
Uzengija
Navrtka uzengije
Naziv dela
Broj za por.
Spona štelujuća
Spona štelujuća yumbo
Spona fiksna
Spona fiksna yumbo
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Zavrtanj spone set
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Čaura spone poliamid
page ##
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
Nosač osovine
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
Klackalica duža
UTVA
Kataloški broj
Detalji
82x40
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Silen blok
Silen blok
Osovinica spone duža
Osovinica spone kraća
Osovinica spone klack.
Navrtka osovinice
Kataloški broj
Detalji
420x24
M24x2
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Uzengija
Navrtka uzengije
Naziv dela
Broj za por.
Zavrtanj klackalice
Navrtka zavrtnja
Čaura klackalice bronzana
Čaura klackalice plastična
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Spona štelujuća
Spona fiksna
5
page ##
katalog rezervnih delova
Broj za por.
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
GORICA
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Silen blok
Kataloški broj
Detalji
Osovinica spone
Osovinica spone
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Spona štelujuća
Spona fiksna
ITAS
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Zavrtanj klackalice
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
30x63x70/72 Silen blok spone
Silen blok klackalice
Kataloški broj
Detalji
270x22
420x22
M22x1.5
page ##
Naziv dela
Broj za por.
Uzengija
Uzengija
Navrtka uzengije
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
SMB
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
30x68x102 Silen blok
SAF
Kataloški broj
Detalji
24x50x100 Silen blok
Schmitz
Kataloški broj
Detalji
50x100x120 Silen blok
30x65x100 Silen blok
KASSBOHRER
Kataloški broj
Detalji
Silen blok
5
page ##
katalog rezervnih delova
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
3 Ruda, stajni trap, vučni čep
3.1 Ruda i delovi
GOŠA
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Ruda za vuču
Ruda za vuču
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Vučno oko konusno
Vučno oko cilindrično
Navrtka vučnog oka
Čaura vučnog oka
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Osovinica rude
Navrtka osovinice
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Čaura osovinice bronzana
page ##
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
UTVA
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Vučno oko
Navrtka vučnog oka
Čaura vučnog oka
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Osovinica rude
Osovinica rude duža
Navrtka osovinice rude
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Čaura osovinice bronzana
Čaura rude čelična
Čaura rude čelična
GORICA
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Vučno oko
Navrtka vučnog oka
Čaura vučnog oka
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Osovinica rude
Čaura osovinice bronzana
ITAS
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Vučno oko
Navrtka vučnog oka
Čaura vučnog oka
5
page ##
katalog rezervnih delova
Broj za por.
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
40mm
50mm
16x50
Broj za por.
Vučno oko
Vučno oko
Vijak vučnog oka
3.2 Stajni trap
Kataloški broj
Naziv dela
Detalji
Broj za por.
Stajni trap
3.3 Vučni čep
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Naziv dela
Broj za por.
Vučni čep
Kataloški broj
Detalji
Vučni čep
Kataloški broj
Detalji
Vučni čep
page ##
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
4 Pneumatika
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Regulator sile kočenja
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Ventil visine
Kataloški broj
Detalji
20"
24"
Kataloški broj
Detalji
24/30
Kataloški broj
Detalji
24/30
Kataloški broj
Detalji
10x1
12x1.5
15x1.5
5
page ##
Naziv dela
Broj za por.
Membranski cilindar
Membranski cilindar
Naziv dela
Broj za por.
Tristop cilindar
Naziv dela
Broj za por.
Tristop cilindar
Tristop cilindar
Tristop cilindar
Naziv dela
Crevo vazduha
Crevo vazduha
Crevo vazduha
katalog rezervnih delova
Broj za por.
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Spojnička glava crvena prik.
Spojnička glava žuta prik.
Spojnička glava crvena kam.
Spojnička glava žuta kam.
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Rele ventil
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Ventil prikolični sa otkočnim
5 Brezoni točka, navrtke
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
22/20x98 Vijak točka
22/22x110 Vijak točka
Kataloški broj
Detalji
22x105
22x80
22x90
22x100
22x110
22x120
page ##
Naziv dela
Broj za por.
Vijak točka
Vijak točka
Vijak točka
Vijak točka
Vijak točka
Vijak točka
Vijak točka
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
Detalji
22x80
Kataloški broj
Detalji
M18x105
Kataloški broj
Detalji
M18x105
M16x90
Kataloški broj
Detalji
22x1.5
22x1.5
22x1.5
22x1.5
22x2
20x1.5
18x2
16x2
Kataloški broj
Detalji
22.5
22.5
18.5
18.5
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Vijak točka
Naziv dela
5
Broj za por.
Vijak točka trilex
Naziv dela
Broj za por.
Vijak točka trilex
Vijak točka trilex
Naziv dela
Broj za por.
Navrtka točka evro (sa podl.)
Navrtka točka OK30 ravna
Navrtka točka OK27 konus
Navrtka točka
Navrtka točka
Navrtka točka
Navrtka točka trilex
Navrtka točka trilex
Naziv dela
Broj za por.
Podloška centrična
Podloška elastična
Podloška centrična
Podloška elastična
Naziv dela
Podmetač - žabica
page ##
Broj za por.
katalog rezervnih delova
Broj za por.
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Podmetač - žabica nn
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Podmetač - žabica nn
6 Elektrika
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Stoplamapa l
Stoplampa d
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Stoplamapa l
Stoplampa d
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Stoplamapa l
Stoplampa d
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Gabaritno svetlo
page ##
katalog rezervnih delova
5
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Katadiopter trouglasti crveni
Katadiopter trouglasti naran.
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Sedmopolna utikač
Sedmopolna utičnica
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Kabel PPL 2x1.5
Kabel PPL 5x1.5
Kabel PPL 7x1.5
7 Nadgradnja i dodaci
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Zatvarač stranice
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Zatvarač stranice
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Gumeni odbojnik stranice
5
page ##
katalog rezervnih delova
Broj za por.
Petrovaradin, D. Šimunovića 65
Tel/fax: +381 21 439-445, 439-446, 064/244-1-243
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Zaptivna guma za stranice
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Motač - vitlo
Kataloški broj
Detalji
Naziv dela
Broj za por.
Klin za podlaganje
page ##
katalog rezervnih delova
5
Download

null