UAT
Opis
5001
Halov senzor 3 -žilni M22x1.5
5002
Halov senzor 4 -žilni M22x1.5
5003
Davač impulsa za mehaničke Tahografe/Spidometre
5004
5005
5006
5007
5008
5009
Bezkontaktni Davač L= 19.8/ ravni kon.
Bezkontaktni Davač L= 25.0/ ravni kon.
Bezkontaktni Davač L= 35.0/ ravni kon.
Bezkontaktni Davač L= 63.2/ ravni kon.
Bezkontaktni Davač L= 90.0/ ravni kon.
Bezkontaktni Davač L= 115.0/ ravni kon.
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
Bezkontaktni Davač L= 19.8mm/ kružni kon.
Bezkontaktni Davač L= 25.0mm/ kružni kon.
Bezkontaktni Davač L= 25.0mm/ kružni kon.
Bezkontaktni Davač L= 35.0mm/ kružni kon.
Bezkontaktni Davač L= 63.2mm/ kružni kon.
Bezkontaktni Davač L= 90.0mm/ kružni kon.
Bezkontaktni Davač L=115.0mm/ kružni kon.
Bezkontaktni Davač L=136.8mm/ kružni kon.
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
Kitas 2 davač L= 19.8mm
Kitas 2 davač L= 23.8mm
Kitas 2 davač L= 25.0mm
Kitas 2 davač L= 35.0mm
Kitas 2 davač L= 63.2mm
Kitas 2 davač L= 90.0mm
Kitas 2 davač L= 115.0mm
Kitas 2 davač L= 136.8mm
5020
Bezkontaktni Davač L= 25.0mm/Volvo-8150500
5021
Bezkontaktni Davač L= 90.0mm/Volvo
5018
Bezkontaktni Davač L= 25.0mm/ kružni konektor /Mercedes
5019
Bezkontaktni Davač L= 115.0mm/ kružni konektor /Mercedes
Slika
UAT
Opis
5101
5102
Oklopljen kabal L= 6,0m kompl.
Oklopljen kabal L= 6,0m kompl.
5103
5104
5105
Oklopljen kabal L= 8,0m kompl.
Oklopljen kabal L= 13,5m kompl.
Oklopljen kabal L= 15,0m kompl
Ostale dužine po zahtevu
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
Kitas cable L= 4,0m kompl.
Kitas cable L= 5,0m kompl.
Kitas cable L= 6,0m kompl.
Kitas cable L= 8,5m kompl.
Kitas cable L= 9,0m kompl.
Kitas cable L= 13,0m kompl.
Kitas cable L= 15,0m kompl
Ostale dužine po zahtevu
5113
Kitas invertor impulsa
5114
Kućište za plombiranje
Bezkontaktni/Kitas davač
5115
1381 poklopac za plombiranje (25x)
5116
1381 zavrtanj za poklopac za plombiranje (25x)
5117
1381 komplet za plombiranje zadnje strane DTCO
Slika
UAT
5118
5119
Opis
1381 ceo komlet za plombiranje DTCO
Komplet za plombiranje za VeederRoot 2400
5120
1381 baterija 3.6V/1.1A
5121
Konektor 4-pinski ženski
5122
Konektor 4-pinski muški
5123
1310/1314/1315 Buksne (100x)
5124
Konektor A beli
5125
Konektor B žuti
5126
Konektor C crveni
Slika
UAT
Opis
5127
Konektor D braon
5128
Kontakti pinski (100x)
5129
Kablovski komplet za popravku 3-žilni
5130
Kablovski komplet za popravku 4-žilni
5131
Kablovski komplet za popravku 4-žilni kružni kontakti (takoñe za
Kitas I i II davače)
5132
Kablovski komplet za popravku 4-žilni kružni kontakti, oklopljen
kabal 10mm
5134
Set za plombiranje 7x7mm (100x)
5135
Plombe 10mm Ø (100x)
5137
Kalem sa žicom za plombiranje (250gr.)
Slika
UAT
Opis
5138
Plastični poklopci za plombiranje crveni (100x)
5140
Nalepnica za registrovanje(100x)
5141
Folija za plombiranje 28x16 (100x)
5142
Nalepnica za K -Imp/km (100x)
5143
Folija za plombiranje 88x22 (100x)
5144
Klešta za plombiranje (žigovi prema zahtevu)
5145
Žig za plombiranje (za crvene poklopce)
5146
Vosak za plombiranje crveni (20ml)
5147
Plastični držač za montažu Ø 140mm
5148
Nosač za montažu 80mm
Slika
UAT
Opis
5150
Profilisani prsten Ø 140 - 11mm
5151
Profilisani gumeni prsten 140mm
5152
Adapter menjača 90°/obrnuto 1:1/≈ M22x1,5/krupni
5153
Adapter menjača 90°/1:1/= M22x1,5/krupni
5154
Spojni element M22/bajonet
5155
Mitsubishi pogon za tahograf
5156
Reflektujuća nalepnica 25x100 mm (100x)
5157
Adapter FIS10 Volvo davač
Slika
UAT
Opis
5158
Prsten (50x)
5159
Fleksibilni unutrašnji kabal 4mm (100m)
5160
Fleksibilni spoljni kabal 9mm (50m)
5161
Plastični čepovi za sve završetke
5162
Plastična bajonet navrtka
5163
Opruga za kabal, na strani tahografa
5164
Navrtka M22x1.5, levi
5165
Navrtka M22x1.5, desni
Slika
UAT
Opis
5166
Pogon sajle 2.6mm kvadratnog oblika za sajlu 4mm,
na strani tahografa
5167
Čaura za sve završetke kabla 9mm
5168
Komplet za montažu M18x1,5 / 2.6mm
5171
Nalepnica žuto-crvena 12V (10x)
5172
Nalepnica žuto-crvena 24V (10x)
5178
Pretvarač napona 12/24V
5179
Pretvarač napona 24/12V
5180
CAN interfejs
5181
Kabal 3-žilni (100m)
Slika
UAT
5182
5183
Opis
Kabal 4-žilni (100m)
Kitas kabal spiralno motan (100m)
5401
1308/1311 komplet za reviziju magnetnog sistema
5402
1311 km/komplet za pogon brojača (k=0.623)
5403
1310/1314 zupčanik odometra (25x)
5404
1310/1314 komplet satnih zupčanika sa dugim magnetom
13.5mm
5405
1314 komplet za reviziju, automatski (4 komada)
5406
6401
1310/1314-27/37 univerzalna štampana ploča 125/140 Km/24V
1314 Pogon i Magnet za automatski sistem
Slika
UAT
Opis
6402
1314 Pogon za automatski sistem
6403
1314 Magnet za automatski sistem
6404
1314 Pogon brojača kilometara, komplet
6405
1314 Vrh rolera za brojač
6406
1314 Zupčanici časovnika (dugi magnet)
6407
1311/1314 Brojač
6408
1311/1314 Osovina brojača
6409
1314 Osovina za pogon
6410
1311 Pogon brojača kilometara, komplet
6411
1314 Razdvojna ploča – normal
6412
1314 Razdvojna ploča – automatik
Slika
UAT
Opis
6413
1314 Razdvojna ploča (bez meh.)
6414
1314 Zadnji poklopac
6415
1311/1314 Brojčanik
6416
1314 Držač za montažu, dugi
6417
1314 Sijalica 24V 2W
5407
1310/1314 AEG-motor za automatski sistem 12V S020/16
5408
1310/1314 AEG-motor za autom. sistem 24V SO20/16 /Zamena
5409
1310/1314 AEG-motor brojača 12V S020 40
5410
1310/1314 AEG-motor brojača 24V S020 40
Slika
UAT
5411
5412
Opis
VDO AGB motor I i II /Zamena
1311 magnetni sistem 125km/h K1000/Zamena
5413
1311 magnetni sistem 125km/h K 623/ Zamena Scania
5414
1311/1314 automatski sistem/12V/Dr. I /Zamena
5415
1311/1314 automatski sistem/24V/Dr.II/Zamena
5416
1311 časovnik/mesing/Zamena
5417
1311/1314 časovnik/Dr.II/Zamena
5418
1314 sistem brzinomera /24V/ Zamena
5419
1310/1314 razdeljena spojnica (100x)
Slika
UAT
Opis
5420
1311/1314 prednji prsten 23mm (5x)
5421
1308/1310/1311/1314 staklo za tahograf 135mm antireflektujući
3mm
5422
1308/1310/1311/1314 univerzalni kabal (10X)
5423
1310/1314/1315 kabal L=1500mm
5424
1311/1314 komplet za zaključavanje tahografa (5x)
5425
1308/1311 Poklopac za plombiranje
5426
1310/1314 Poklopac za plombiranje zadnje strane
5133
1314 Plomba kvadratna 5x5 (100x)
5139
1314 Plastični držač plombe crni (100x)
Slika
UAT
Opis
5427
1314 Zupčanici časovnika (kratki magnet)
5428
1314 Pogon časovnika
5429
1314 Nosač listića vozača
5430
1311 Komplet brojčanika
5431
1311 Komplet brojčanika
5432
1311-1314 Kontaktni deo
5433
1314 Komplet za časovnik
5801
1318 komplet zupčanika za glavnu radnu ploču (15/36) i (12/40)
Slika
UAT
Opis
5802
1318 plastični zupčanik za brzinomer
5803
1318 prednji okvir Ø E2 kompl
5804
1318 prednji E2 komplet, Mercedes, crni, 1318-0201015170 /
1318-0101011780
5805
1318 prednji E2 komplet, Scania, 1318-0201015040 / 13180101011280
5806
1318 prednji E2 komplet DAF/Iveco/Renault, 1318-0101011620 /
1318-0201015060
5807
1318 poklopac odometra sivi, Mercedes
5808
1318 poklopac odometra Ø
5809
1318 poklopac odometra Volvo
5810
1318 poklopac odometra MAN/Steyr
Slika
UAT
Opis
5811
1318 poklopac odometra MAN, beli
5812
1318 poklopac odometra DAF/Iveco/Renault
5813
1318 poklopac odometra Scania
5814
1318 poklopac odometra (R, sw, MBvario, Atego)
5815
1318 okvir E2 Mercedes, sivi
5816
1318 okvir E2 Ø
5817
1318 okvir E1 Scania
5818
1318 okvir E2 Scania
5819
1318 okvir E2 DAF/Iveco/Renault
Slika
UAT
Opis
5820
1318-27 E2 nalepnca sa simbolima (10x)
5821
1318 staklo za tahograf, antireflektujuće 3mm
5822
1318 staklo Scania (10x)
5823
1318 Okvir stakla
5824
1318 ploča brojčanika (125km)
5825
1318 prozor odometra (10X)
5826
1318 pokazivač brzine 1318 ND, narandžasti 41mm (10X)
5827
1318 pokazivač brzine 1318 ND, crveni 41mm (10X)
5828
1318 pokazivač brzine 1318 ND, beli 41mm (10X)
5829
1318 motor/12V/stara generacija/Zamena 180 Ω
Slika
UAT
5830
5831
Opis
1318 motor/12V/nova generacija/Zamena 180 Ω
1318 motor/24V/ stara generacija/Zamena
5832
1318 motor/24V/ nova generacija/Zamena
5833
1318 motor12V/nova generacija sa držačem
5834
1318 motor/24V/novi tip/Remontovan
5835
1318 časovnik/Dr.II/Novi
5836
1318 magnet sata, veliki 13,5mm
5837
1318 sistem brzinomera/125-140 km/Zamena
Slika
UAT
Opis
5838
1318 sistem brzinomera /180 km/ Zamena
5839
1318 klin (za popravku glavne radne ploče) (25x)
5840
1318 kvačilo (10x)
5841
1318 zupčanik sata 8T/72T
5842
1318 brojač kilometara crveni
5843
1318 brojač kilometara crni/UC
5844
1318 oslonac za osovinu (100x)
5845
1318 držač motora
Slika
UAT
Opis
5846
1318 pljosnati kabal 8x250
5847
1318 pljosnati kabal 16x250
5848
1318 kabal L=1500mm
5849
1318 ploča za razdvajanje (bez mehanizma) (10X)
5850
1318 ploča za razdvajanje sa mehanizmom (4x)
6802
1318 Čaura z=20
6803
1318 Pogonski zupčanik z=10/50
6804
1318 Zupčanik sa ekscentrom z=30
6805
1318 Zupčanik sa ekscentrom z=50
Slika
UAT
Opis
6806
1318 Ekscentar za preñeni put
6807
1318 Zupčanik časovnika
6808
1318 Podmetač crni
6809
1318 Podmetač beli
6810
1318 Beskonačni navoj
6811
1318 Osovina
6812
1318 Klackalica
6813
1318 Pogonski zupčanik
6814
1318 Zavrtnjevi za prekidač vremenske grupe
6815
1318-24 Zaštita za prekidač vremenske grupe
6816
1318 Prekidač vremenske grupe, dugi
6817
1318 Prekidač vremenske grupe -SCANIA
6818
1318 Prekidač vremenske grupe standardni
6801
1318 Držač sa bespovratnim pogonom
6819
1318 Zaštitni poklopac za Prekidač vremenske grupe
Slika
UAT
Opis
6820
1318 Opruga
6821
1318 Zakovica
6822
1318 Kućište sa okruglom žicom i zavrtnjem, komplet
6823
1318 Prsten za držanje listića
6824
1318 Plastični podmetač prstena
6825
1318 Podmetač prstena
6826
1318 Opruga
6827
1318 V-nosač
6828
1318 AZ-nosač
6829
1318 Nosač za preñeni put
6830
1318 Oslonac
Slika
UAT
Opis
6831
1318 Startni točak
6832
1318 Osovina za spajanje brojača
6833
1318 Plastična opruga brojača, duga
6834
1318 Plastična opruga brojača, kratka
6835
1318 Zupčanici časovnika , komplet
6836
1318 Odstojni prsten za vozača br.1
6837
1318 Panel za vozača br.1
6838
1318 Elektromagnet časovnika
6839
1318 Okvir IVECO
6840
1318 Pokazivač za časove
6841
1318 Pokazivač za minute
6842
1318 Pokazivač za časove IVECO
6843
1318 Pokazivač za minute IVECO
Slika
UAT
Opis
6844
1318 Podmetač za sekunde
6845
1318 Pokazivač za sekunde IVECO
6846
1318 Časovnik 1318 12-24V
5860
1318 Deo za blokiranje režima rada
5861
1318 Zupčanici sata sa kratkim magnetom
5862
1318 Zupčanici sata sa dugim magnetom
5863
1318 Elektronska ploča – flet kabal 8x250
5864
1318 Elektronska ploča – flet kabal 16x250
5865
1318 magnet sata, mali 11mm
Slika
UAT
Opis
5866
1318 Držač za montažu
6847
1318 Ploča za plombiranje
6848
1318 Prednji poklopac
6849
1318 Ključ mali
6850
1318 Ključ dugi
5149
1318 Navrtka M5
5851
1318 Poklopac za plombiranje sa zadnje strane za 1318 (25x)
5852
1318 Ploča za plombiranje
5853
1318 poklopac zadnje strane
5854
1318 crvena plomba za zadnju stranu (100x)
Slika
UAT
Opis
5136
1318 Plastične okrugle plombe Ø 9mm crvene (100x)
5855
1318 bela plomba za zadnju stranu (100x)
5856
1318 okvir za plombiranje 2.2x18mm crveni (100x)
5857
1318-27 nalepnica za oznaku tipa (5x)
5173
1318 Nalepnica osvetljenja crno na belom 12V (10x)
5174
1318 Nalepnica osvetljenja crno na belom 24V (10x)
5169
1318 Sijalica za tahograf 12V/1,2W
5170
1318 Sijalica za tahograf 24V/1,2W
5858
1318 komplet za zaključavanje tahografa (5X)
5859
1318 cilindar za zaključavanje, komplet za popravku (25x)
Slika
UAT
Opis
5901
1319 poluga (5x)
5902
1319 kabal brojača
5903
1319 eprom (brojač)
5904
1319 duga osovina za podešavanje sata L= 54.5mm
5905
1319 osovina za podešavanje L= 54.5mm (10x)
5906
1319 osovina za podešavanje L= 35.5mm (10x)
5907
1319 časovnik (10X)
5908
1319 radni mehanizam (125kmh) - (10x)
5909
1319 radni mehanizam (180kmh) - (10x)
5910
1319 motor/24V/Zamena
5911
1319 Duga osovina brojčanika
Slika
UAT
Opis
5912
1319 Osovina za podešavanje sata (5x)
5913
1319 Spiralni zupčanik 6 (5x)
5914
1319 zupčanik sa silikonom (24)
5915
1319 ozubljeni točak (5x)
5916
1319 zupčanik (glavni) - (10x)
5917
1319 osovina / 2 zupčanika (5x)
5918
1319 glavna poluga (5x)
5919
1319 segmentni zupčanik; (5x)
5920
1319 mali dvostruki zupčanik (10x)
5921
1319 zupčanik za dugme sata (5x)
Slika
UAT
Opis
5922
1319 spiralni zupčanik (5x)
5923
1319 osovina za podešavanje sata
5924
1319 zupčanik časovnika
5925
1319 dvostruki zupčanik
5926
1319 zupčanik bez kraja za odometar, beli
5927
1319 komplet zupčanika za odometar
5928
1319 mali zupčanik
5929
1319 nosač(S) (10x)
5930
1319 nosač(AZ) (5x)
Slika
UAT
Opis
5931
1319 nosač(V) (5x)
5932
1319 nosač sa ležištem (5x)
5933
1319 Poklopac (5x)
5934
1319 deo za plombiranje (100x)
5935
1319 Actros dugme za podešavanje, dugo (5x)
5936
1319 dugme za radnu grupu (10x)
5937
1319 noćni displej (10x)
5946
1319 zaštitni poklopac
Slika
UAT
Opis
5947
1319 pločica za plombiranje (10x)
5948
1319 Mehanička ploča-prvi vozač
5949
1319 Mehanička ploča-drugii vozač
5950
1319 Osovina za listić
5951
1319 Opruga
5952
1319 Deo za listić drugog vozača
5955
1319 Mali zupčanik
5956
1319 Zupčanik sistema brzine 180 km/h
6901
1319 Flet kabal- 1 vozač
6902
1319 Flet kabal- 2 vozača
Slika
UAT
Opis
6903
1319 Sistem za brzinu 125km/h
6904
1319 Sistem za brzinu 180km/h
6906
1319 Zadnji poklopac
6907
1319 Poklopac (ACTROS)
6908
1319 Poklopac
6909
1319 Maska za tastere
6910
1319 Rotirajući indikator (ACTROS)
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
1319
1319
1319
1319
1319
1319
1319
1319
5953
1319 Kompletna skala 12V
5954
1319 Kompletna skala 24V
nalepnica No. 601.2 (5x)
nalepnica No. 609
(5x)
nalepnica No. 602.2 (5x)
nalepnica No. 611
(5x)
nalepnica No. 612
(5x)
nalepnica No. 614
(5x)
nalepnica No. 615
(5x)
nalepnica No. 616
(5x)
Slika
UAT
Opis
5957
1319 Plomba
5657
EGK100 Zupčanici za časovnik
5658
EGK100 Glavno kućište
5659
EGK100 Kvačilo
5660
EGK100 Zupčanik kvačila
5661
EGK100 Komplet pisača
5662
EGK100 Štampana ploča-2800 o/min
Slika
UAT
Opis
5663
EGK100 Štampana ploča-2500 o/min
5664
EGK100 Mehanizam za otvaranje
5666
EGK100 Dvodelni alat
6601
EGK100 Graničnik brzine ELSON
6602
EGK100 Mehanizam otvaranja
6603
EGK100 Krak za podešavanje
6604
EGK100 Zupčanik za vremensku grupu br.1
6605
EGK100 Elastični zupčanik odometra
6606
EGK100 Prednji deo za plombiranje
5601
EGK100 motor – stari Odometar
Slika
UAT
Opis
5602
EGK100 motor/24V/veliki zupčanik odometra/Zamena
5604
EGK100 motor/24V/ sistem brzine i RPM sistem
5605
EGK100 motor brzine 1. generacija
5606
EGK100 motor brzine 2. generacija
5607
EGK100 veliki zupčanik brojača (381)
5608
EGK100 fleksibilni zupčanik časovnika
5609
EGK100 plastični zupčanik brojača (305)
Slika
UAT
Opis
5610
EGK100 plastični ekscentar (374)
5611
EGK100 Metal za popravku vrata
5612
EGK100 providni plastični ključ UC
5613
EGK100 delovi za časovnik
5614
EGK100 metalni gornji deo vrata
5615
EGK100 poklopac
5616
EGK100 crna plastika UC
Slika
UAT
Opis
5617
EGK100 nosač časovnog dela za vozača 1
5618
EGK100 nosač časovnog dela za vozača 2
5619
EGK100 držač nalepnice UC
5620
EGK100 zupčanik spojnice UC
5621
EGK100 rezervni deo motora
5622
EGK100 držač Z
5623
EGK100 zaštitni poklopac
Slika
UAT
Opis
5624
EGK100 nosač pisača brzine UC
5625
EGK100 nosač pisača kilometraže UC
5626
EGK100 nosač pisača za RPM UC
5627
EGK100 nosač časovnog dela za vozača 1
5628
EGK100 nosač časovnog dela za vozača 2
5629
EGK100 servisna plomba
5630
EGK100 nosač časovnog "cam" dela za vozača 1
Slika
UAT
Opis
5631
EGK100 nosač časovnog "cam" dela za vozača 2
5632
EGK100 časovnik 24V UC
5633
EGK100 Nosač vremenske grupe
5634
EGK100 plastična žabica UC
5635
EGK100 Deo spojnice UC
5636
EGK100 crni zupčanik UC
5637
EGK100 pokazivač brzine / RPM
Slika
UAT
Opis
5638
EGK100 komplet za časove, minute, sekunde
5639
EGK100 narandžasti centralni deo
5640
EGK100 komplet brojača UC
5641
EGK100 Komplet za servisiranje
5642
EGK100 zavrtanj M3 (50x)
5643
EGK100 ploča za plombiranje (3x)
5644
EGK100 Crne plastične plombe (100x)
Slika
UAT
Opis
5645
EGK100 alat za odvijanje
5646
EGK100 zavrtanj (5x)
5647
EGK100 Bele male plombe (100x)
5648
EGK100 nalepnica za oznaku tipa (10x)
5649
EGK100 nalepnica sa podacima (100x)
5650
EGK100 folija za plombiranje (100x)
5651
EGK100 prozor za RPM skalu (10x)
5652
EGK100 RPM2500 pozadina D16 (10x)
5653
EGK100 RPM2800 pozadina D12 (10x)
Slika
UAT
Opis
5654
EGK100 dugme za podešavanje sata (10x)
5655
EGK100 brava + ključ (5x)
5665
EGK100 ključ
5656
EGK100 ploča sa simbolima (10x)
5501
1324 osovina sa dva ekscentra (5x)
5502
1324 držač baterije (5x)
5503
1324 pljosnati kabal (1. gen.) bez komponenti
5504
1324 pljosnati kabal (2. gen.) bez komponenti
5505
1324 pljosnati kabal (1. gen.) sa komponentama
5506
1324 pljosnati kabal (2. gen.) sa komponentama
5507
1322 priključak 5mm (50x)
5508
1322 sigurnosni prsten (5x)
Slika
UAT
Opis
5509
1322 osigurač (25x)
5510
1322 Odstojnik displeja (10x)
5511
1322 Biksna 2,5mm (50x)
5512
1324 Biksna 5,0mm (100x)
5513
1322 MFS nosač cpl. (do 140 KM/H) (5x)
5514
1322 V nosač cpl. (do 140 KM/H) (5x)
5515
1324 MFS nosač cpl. (180 KM/H) (5x)
5516
1324 V nosač cpl. (180 KM/H) (5x)
Slika
UAT
Opis
5517
1324 glavni zupčanik (10x)
5518
1324 spojnica cpl. (5x)
5519
1324 kućište opruge cpl. (10x)
5520
1322 točak slobodnog hoda (10x)
5521
1324 točak za sate (10x)
5522
1324 rotirajuća ploča listića tahografa (10x)
5523
1322 točak 1 (25x)
Slika
UAT
Opis
5524
1322 rotor cpl. (95x)
5525
1324 točak (klizni) (25x)
5526
1322 zupčanik sa dva ozubljenja (5x)
5527
1324 pužni zupčanik (5x)
5528
1322 zupčanik sa dva ozubljenja (5x)
5529
1324 priključak (25x)
5530
1322 klackalica (25x)
5531
1324 zaptivka fijoke (8x)
5532
1324 komlet za popravku fijoke
Slika
UAT
Opis
5533
1324 klizač levi (5x)
5534
1324 klizač desni (5x)
5535
1324 komplet poklopca fijoke
5536
1324 zaustavljanje fijoke, levi cpl. (25x)
5537
1324 zaustavljanje fijoke,desni cpl. (25x)
5538
1324 zaustavljanje fijoke (25x)
5539
1324 fijoka sa flet kablom NFU (V+N)
5540
1324 nazubljena letva (5x)
5541
1324 Ploča za razdvajanje
5542
1324 šina za produženje (20x)
Slika
UAT
Opis
5543
1324 Ploča fijoke NFU (V)
5544
1324 Ploča fijoke NFU (V+N)
5545
1324 prednji panel cpl.
5546
1324 prednji panel bez komponenti
5547
1324 komplet za popravku prednjeg panela (10x LH i 10x RH)
5548
1322 torziona opruga (25x)
5549
1322 klizač (5x)
5550
1324 motor mehanizma fijoke
5551
1324 motor fijoke (5x)
Slika
UAT
Opis
5552
1324 motor (N+MFS)
5553
1324 motor (V)
5554
1324 motor (SAS)
6501
1324 MTCO ekscentar + čaura za otvaranje fijoke
6502
1324 MTCO Glavna osovina
6503
1324 MTCO Klizač pisača
6504
1324 MTCO Flet kabal sa senzorima
6505
1324 MTCO Nosač mehanizma fijoke
6506
1324 MTCO Kućište
6507
1324 MTCO Voñica listića
6508
1324 MTCO Displej
6509
1324 MTCO Glavna elektronska ploča
6510
1324 MTCO Ploča osnovna nekompletna
Slika
UAT
5555
Opis
1324 komplet za popravku1324 konektor sa zadnje strane MTCO
5556
1324 Poklopac za plombiranje zadnje strane MTCO (25X)
5557
1324 Plombiranje prednjeg dela (25x)
5558
1324 Zavrtanj za prednje plombiranje (25x)
5559
1324 alat za vañenje MTCO (1x kit)
5560
1324 komplet za plombiranje (3 dela)
5565
1324 baterija sa konektorom 1. generacija
5566
1324 baterija bez konektora 2. generacija
5567
1324 Zupčanik brzinomera
5568
1324 Opruge
Slika
UAT
Opis
5569
1324 Komplet za plombiranje
5570
1324 Plastični držač plombe
5561
5562
5563
5564
1324
1324
1324
1324
5571
1324 Okvir za montažu DIN
pločica tipa e1 83 EC
pločica tipa e1 83 EC
pločica tipa e1 85 EC
pločica tipa e1 85 EC
bez RPM (10x)
bez RPM ADR (10x)
sa RPM (10x)
sa RPM ADR (10x)
Slika
Download

Preuzmite kompletan katalog rezervnih delova