Strength. Performance. Passion.
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu
Holcim (Srbija) d.o.o.
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
Agenda
1. Holcim u Srbiji
2. OH&S Sistem
3. Primeri dobre prakse
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
3
7
22
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
2
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu
Holcim u Srbiji
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
3
I
Supervisory Board Meeting No. 18
J
S
Z
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
4
Holcim Serbia Operations
Fabrika Cementa
Fabrike betona
Ecorec
2006, 2013
2008
2002
Novi Sad
Novi Sad
Belgrade
Zajecar
Uzice
Zajecar
Belgrade
Zajecar
Uzice
Kragujevac
Nis
Kosovo
Novi Sad
Belgrade
Uzice
Kragujevac
2009
Novi Sad
Belgrade
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
Zajecar
Uzice
Kragujevac
Nis
Kosovo
Agregati
Kragujevac
Nis
Kosovo
Nis
Kosovo
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
5
Snaga. Stvaranje. Strast.
Vizija
Naša vizija je da postavimo temelje za buduće generacije
Misija
Naša misija je da budemo najpoštovanija i najatraktivnija kompanija u cementnoj
industriji, stalno stvarajući optimalne vrednosti za sve interesne grupe
Društveno odgovorno
poslovanje i posvećenost
održivom razvoju je
sastavni deo naše
poslovne strategije
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
Bezbednost i zdravlje na
radu jedna je od strateških
oblasti u kojima dosledno
sprovodimo i praktikujemo
korporativnu odgovornost
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
6
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu
OH&S Sistem
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
7
Holcimov BZR Sistem
Osnove Holcimovog modela
Zelena Piramida
OHSAS 18001
Holcimov interni standard
u oblasti BZR
Strukturni i sistematični
prilaz za upravljanje
bezbednosti i zdravljem na
radu / 19 oblasti u kojima
se navode ključni zahtevi u
cilju uspostavljenja
pogodne prakse u sistemu
upravljanja BZR.
OHSAS 18001
Zelena piramida
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
Holcim Srbija spada među
retke firme u Srbiji koje
poseduju sertifikat OHSAS
18001, koji definiše najviše
standarde
u
oblasti
bezbednosti i zdravlja na
radu.
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
8
Holcimov BZR Sistem
Osnove Holcimovog modela
BZRa
Opšti elementi:
• Zasnovan na smanjenju rizika
OHSAS 18001
• Sistematski pristup
• Zahtev za kontinualnim poboljšanjima
Struktura:
Zelena piramida
• BZR Politika
• Planiranje
• Primena i implementacija postupaka
• Proveravanje i korektivne mere
• Preispitivanje od strane rukovodstva
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
9
Ciljevi u oblasti BZR i prateće aktivnosti
OH&S - Holcimovi Ciljevi
1
Nultni nivo smrtnosti i povreda koje izazivaju
2
Frekvencija broja povreda uzimajući u obzir njihovu
3
Faktor izgubljenih dana, uzimajući u obzir ozbiljnost
trajnu nesposobnost
ozbiljnost, na godišnjem nivou < 0 (LTIFR max.= 0)
povreda, na godišnjem novou < 0 (LTISR max.= 0)
Direktive za sprečavanje
fatalnih povreda
Zakonom propisana
dokumentacija
Zahtevane Aktivnosti
Holcim i Ugovarači
Implementacija funkcije planiranja
BZR u Holcimu
(Plan Obuka, Testing Plan, Safety visit plan,
Monitoring zdravlja i dr.)
Implementacija Programa Kontrole Ugovarača
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
10
BZR Politika – Holcim (Srbija) d.o.o.
Pet kardinalnih pravila se moraju primenjivati
konstantno, disciplinovano i bez tolerancije za
nepoštovanje.
Ukoliko postoji konflikt između bezbednosnih i
nekih drugih pitanja (proizvodnja, troškovi, logostika,
prodaja i sl.) bezbednost i zdravlje uvek imaju
prioritet.
Zdravlje i bezbednost je
zajednička odgovornost:
• Operativnog menadžmenta,
• OH&S profesionalaca,
• Zaposlenih.
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
11
Organizaciona struktura BZRa i Odgovornosti
Odgovornosti linijskog menadžmenta
Odgovornost
Ekspertiza
CEO
Jasno definisane uloge i
odgovornosti
• BZR - Odgovornost Linijskog
menadžmenta
OH&S Menadžer
Lokalni EXCO
• Expertiza po pitanju BZRa
obezbeđena od strane stručnih lica
sektora BZR
Rukovodilac
lokacije
OH&S Oficiri
• Komitet za BZR pod vođstvom linijskog
menadžmenta na lokalnom nivou (u
svakoj fabrici )
Supervizor
Zaposleni
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
12
Holcimova Kardinalna pravila
• Dosadašnji incidenti u okviru Holcim Grupacije pokazuju da
postoji 5 uobičajenih propusta koji su bili uzrok velikog broja
smrtnih slučajeva.
• Stoga Holcim uvodi 5 jednostavnih Kardinalnih pravila koja
spašavaju život
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
13
Holcimova Kardinalna pravila
Kardinalna pravila
Nemojte da izbegavate ili ometate sprovođenje mera bezbednosti i ne dozvolite da
to radi neko drugi, bez obzira na nivo hijerarhije u odnosu na Vas.
Za obavljanje svakog radnog zadatka obavezno je poštovanje pravila o nošenju
lične zaštitne opreme.
Procedure za izolaciju i zaključavanje uvek moraju da se poštuju.
Najstrožije je zabranjen rad pod uticajem alkohola i/ili droga.
Svaka povreda i incidentna situacija mora da se prijavi.
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
14
OHSAS 18001 – Holcim (Srbija) d.o.o.
Svi Holcim segmenti u Srbiji sa OHSAS 18001 sertifikatom
2002
Avgust, 2005
2006
Septembar, 2010
Fabrika cementa
Popovac
2009
Mart, 2012
Fabrika gotovih betona
„Beograd-Istok“, Krnjača
Holcim Agregati
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
15
Elementi za sprečavanje fatalnih incidenata (FPE)
• Elementi za sprečavanje incidenata (FPE), Direktive su donete i aktivirane
krajem 2007. godine:
FPE #1
FPE #2
FPE #3
FPE #4
FPE #5
FPE #6
FPE #7
FPE #8
FPE #9
Radovi na visini
Izolovanje i zaključavanje
Bezbednost u saobraćaju
Bezbednost pri radu sa električnim uređajima
Zaštita na opremi i uređajima
Rad u zatvorenom prostoru
Topli poslovi
Kopanje i Iskopavanje
Podizanje i premeštaj tereta
• Elementi za sprečavanje incidenata (FPE), direktive koje su aktivirane
tokom 2010. godine:
FPE #10 Radovi u blizini vode
FPE #11 Rad sa železnicom
FPE #12 Sigurnost u kopovima i skladištenje
FPE #13 Izloženost vrelim materijalima
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
16
Direktive u praksi
Radovi u zatvorenom prostoru
Podizanje tereta
Izolacija i zaključavanje
Radovi na visini
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
17
Direktive u praksi – Izolacija i Zaključavanje
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
18
Direktive u praksi – Radovi u zatvorenom prostoru
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
19
Direktive u praksi – Podizanje tereta
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
20
Direktive u praksi - Radovi na visini
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
21
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu
Primeri dobre prakse
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
22
Primeri dobre prakse u Holcimu
• Medicinska stručna podrška dostupna svima
• Radionice zdravlja organizovane na mesečnom nivou
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
23
Primeri dobre prakse u Holcimu
• Redovna obuka spasavanja povređenih
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
24
Primeri dobre prakse u Holcimu
• Redovna obuka spasavanja povređenih i gašenja požara
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
25
Primeri dobre prakse u Holcimu
• Vodiči za BZR
• Komunikativni materijali
• Filmovi za obuku
• BZR Kampanje
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
26
Primeri dobre prakse u Holcimu
• Bezbednosni park i učionica za BZR
• Sistem procene rizika i sistem dozvola
• Sistem opservacije poslova
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
27
Primeri dobre prakse u Holcimu
• Redovni sastanci i obuke
• Transfer znanja i dobre prakse
• TBT sastanci
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
28
Primeri dobre prakse u Holcimu
Obuka sigurne vožnje - online
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
29
Primeri dobre prakse u Holcimu
• Obuka Prve pomoći
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
30
Primeri dobre prakse u Holcimu
• Redovno ispitivanje opreme i uređaja
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
31
Primeri dobre prakse u Holcimu
• Izolovanje i zaključavanje
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
32
Primeri dobre prakse u Holcimu
• Praktično osposobljavanje radnika na licu mesta
• Bezbedonosne kontrole i preventivno delovanje
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
33
Primeri dobre prakse u Holcimu
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
34
Holcim (Srbija) d.o.o.
Zahvaljujemo se na pažnji
“ U tebi mora da gori ono, što želiš da zapališ u drugima ”
Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu, 20. januar 2015
© 2014 Holcim (Srbija) d.o.o.
35
Download

Sistem Bezbednosti i Zdravlja na Radu