Raporti dita
Profili im
Kërko raportet ditore
Transporti
luhatjet e çmimeve
Raporti javor
Kërko nga mallrat
Adresar
Profili im
Njoftim
X
Kërkimet
Raporti ditor nga të gjitha tregjet (57) për ditë 08.05.2014
Pasqyra e mallrave
Izve štaj realizovanih cena za dan 14.05.2014:
P Š ENICA SRB 21.50
-21.50 Din/Kg
Të gjitha
Za detaljnije infomacije kliknite ovde
Obave š tenja za sva tr žiš ta
ADITIVË
PAKETIMI
Arkivi:
SRB BIH HR IMPORT - EKSPORT TREGJET TJERA TË GJITHA TREGJET
08.05.2014 .
MIELL
DKF
FOLIE
GLUTEN
Serbia (26)
Kërkesa dita
HELDA
Mallrat
Detaje rreth mallëravei
fco
kompanitë
qyteti
USHQIM PËR KAFSHË
GRURI MERKANTIL REFUZ LLOJ 2013 -
fco backa
DOGOVOR 50 /tona
0.00
/ avans
MIKOM D.O.O.
VRBAS
063502964
10:23
SHTËPIAKE
GRURI MERKANTIL ME THES LLOJ 2013 -
paritet nije uslov
DOGOVOR 10 /tona
0.00
/ avans
RATAR S.T.R.
PRIBOJ
0641933466
09:47
ELB
GRURI MERKANTIL REFUZ LLOJ 2013 -
çmimi pagesa
SABA TRADE D.O.O.
SREMSKA MITROVICA 062520342
DOGOVOR /
0.00
/ avans
MIKROS-UNION D.O.O.
NOVI BEOGRAD
USHQIM TË KAFSHË
GRURI MERKANTIL REFUZ LLOJ 2013 -
DOGOVOR 50 /tona
0.00
/ avans
GAMA AGRAR D.O.O.
MARKOVAC
0658201250
08:02
AGROINŽINJERING
D.O.O.
VRBAS
0637246907
07:51
AG-SREM D.O.O.
STARA PAZOVA
ŽITOPRERADA D.O.O.
BEOGRAD
062316272
07:40
ĆIRIĆ I SIN D.O.O.
SAKULE
063215882
07:33
PËRZIERJE TË USHQIMEVE
TË KAFSHËVE
GRURI MERKANTIL REFUZ LLOJ 2013 GRURI MERKANTIL REFUZ LLOJ 2013 -
MIELL I BLUAR TRASH
GRURI MERKANTIL REFUZ LLOJ 2013 -
MISRI
GRURI MERKANTIL REFUZ LLOJ 2013 -
LIR
BISHTAJA
GRURI MERKANTIL REFUZ LLOJ 2013 -
MBETURINA
GRURI MERKANTIL REFUZ LLOJ 2013 -
JONXHË
GRURI MERKANTIL REFUZ LLOJ 2013 -
USHQIM TË SHËNDETSHËM
paritet bačke
srem i juzni banat
prednost paritet novog
bečeja
0.00
/ avans
/ avans
08:07
07:47
ŽITKO PLUS D.O.O.
BAČKA TOPOL
0638080593
07:31
0.00
/ avans
PATENT CO D.O.O.
MIŠIĆ
0653554240
07:31
paritet južne bačke
DOGOVOR 100 /tona
0.00
/ avans
AGROMONTERRA D.O.O.
VRBAS
021/704-709
07:26
AWISS D.O.O.
ZEMUN
0648706853
07:25
063/505-752
07:23
0641375275
07:14
KRUNDE PËR KONSUM NJERËZOR
PRODUKTE TË MISHIT
GRURI MERKANTIL REFUZ LLOJ 2013 -
fco bačka, srednji i južni
banat
0.00
DOGOVOR 1000 /tona 0.00
/ avans
063509240
09:09
DOGOVOR 75 /tona
DOGOVOR 100 /tona
0.00
/ avans
0628054275
fco prednost bačke
GRURI MERKANTIL REFUZ LLOJ 2013 -
ICF
DOGOVOR 200 /tona
0.00
vans
DOGOVOR 500 /tona
vojvodina
MISHI
DOGOVOR 100 /tona
0.00
/ a
fco južni banat
GRURI NË TË GJELBËR -
MAKINERI BUJQËSORE
DOGOVOR 50 /tona
0.00
koha
GRURI NË TË GJELBËR -
MIELL TË DRERËVE
DOGOVOR 100 /tona
telefoni
KOMPONENTE PËR
GURI
srednji i južni banat, srem
sasia
/ avans
/ avans
DOGOVOR 500 /tona
0.00
/ avans
JULIA MLIN PTP D.O.O.
BAKO PETROVO
SELO
DOGOVOR 200 /tona
0.00
/ avans
BANATSKI KLAS D.O.O.
PANČEVO
14.05.2014.
Download

2.2.a.2-slika al