FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Informacija o stanju sigurnosti za 2012. godinu
______________________________________________________________________________________________
IV - STANJE SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA
Stanje saobraćaja u 2012. godini, u odnosu na isti period 2011. godine, karakteriše
smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nesreća i broja poginulih lica.
Na putevima i u naseljenim mjestima na području Federacije BiH, u navedenom periodu
dogodilo se 25.958 saobraćajnih nesreća, manje za 1.941 (7,0 %) nego u istom periodu
prethodne godine
BROJ SAOBRAĆAJNIH NESREĆA
Sa poginulim licima
2011. GODINA
2012. GODINA
+-%
150
140
-6,7%
Sa teže povrijeđenim licima
903
835
-7,5%
Sa lakše povrijeđenim licima
3.616
3.524
-2,5%
Sa materijalnom štetom
23.230
21.459
-7,6%
UKUPNO
27899
25958
-7,0%
UKUPAN BROJ SAOBRAĆAJNIH NESREĆA
NA PODRUČJU FBiH
28000
27000
26000
27899
25000
24000
25958
23000
22000
21000
20000
2011. GODINA
2012. GODINA
PROCENTUALNI PRIKAZ POVEĆANJA/SMANJENJA SAOBRAĆAJNIH NESREĆA NA
PODRUČJU FBIH ZA 2012/2011. GODINU
-7,6%
Sa materijalnom štetom
-2,5%
Sa lakše povrijeđenim licima
Sa teže povrijeđenim licima
-7,5%
Sa poginulim licima
-6,7%
-9,0%
-8,0%
-7,0%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Informacija o stanju sigurnosti za 2012. godinu
______________________________________________________________________________________________
PREGLED BROJA SAOBRAĆAJNIH NESREĆA NA PODRUČJU FBiH
2011. GOINA
2012. GODINA
9877
9701
5086
3418
2704
3979 4027
2830
2463
2731
1937 1860
242 252
85
690 728
645 528
74
PROCENTUALNI PRIKAZ POVEĆANJA/SMANJENJA BROJA SAOBRAĆAJNIH
NESREĆA NA PODRUČJU FBiH
ZA PERIOD 2012/2011. GODINE
5,5%
4,1%
-32,8%
KANTON SARAJEVO
ZAPADNOHERCEGOVAČKI
-3,5%
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI
-12,9%
SREDNJOBOSANSKI
BOSANSKOPODRINJSKI
ZENIČKO - DOBOJSKI
TUZLANSKI
POSAVSKI
UNSKO - SANSKI
-8,9%
KANTON 10 LIVNO
1,8%
1,2%
-18,1%
-4,0%
PROCENTUALNI PRIKAZ BROJA SAOBRAĆAJNIH NESREĆA NA
PODRUČJU FBIH U 2012. GODINI
KANTON 10 LIVNO
3%
UNSKO - SANSKI
9%
POSAVSKI
1%
TUZLANSKI
13%
KANTON SARAJEVO
38%
ZENIČKO DOBOJSKI
16%
ZAPADNOHERCEGO V AČKI
2%
BOSANSKOPODRINJSKI
0%
HERCEGOVAČKONERETVANSKI
7%
SREDNJOBOSANSKI
11%
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Informacija o stanju sigurnosti za 2012. godinu
______________________________________________________________________________________________
SAOBRAĆAJNE NESREĆE PO VRSTI
UKUPNO
S POVRIJEĐENIM LICIMA
S POGINULIM LICIMA
KANTON
2011. GODINA
2012. GODINA
%
2011. GODINA
2012. GODINA
%
2011. GODINA
2012. GODINA
%
2704
2463
-8,9%
577
516
-10,6%
17
15
-11,8%
UNSKO - SANSKI
POSAVSKI
242
252
4,1%
72
68
-5,6%
1
3
200,0%
TUZLANSKI
5086
3418
-32,8%
1108
1114
0,5%
34
30
-11,8%
ZENIČKO - DOBOJSKI
3979
4027
1,2%
647
581
-10,2%
26
20
-23,1%
85
74
-12,9%
18
17
-5,6%
0
2
/
SREDNJOBOSANSKI
2830
2731
-3,5%
387
375
-3,1%
16
19
18,8%
HERCEGOVAČKONERETVANSKI
1937
1860
-4,0%
507
516
1,8%
21
18
-14,3%
BOSANSKOPODRINJSKI
ZAPADNOHERCEGOVAČKI
645
528
-18,1%
287
240
-16,4%
6
7
16,7%
KANTON SARAJEVO
9701
9877
1,8%
799
800
0,1%
21
20
-4,8%
KANTON 10 LIVNO
690
728
5,5%
117
126
7,7%
8
7
-12,5%
Posljedice saobraćajnih nesreća – nastradala lica
NASTRADALA LICA
KANTON
POGINULI
TEŽE POVRIJEĐENI
LAKŠE POVRIJEĐENI
2011. GODINA
2012. GODINA
%
2011. GODINA
2012. GODINA
%
2011. GODINA
2012. GODINA
%
22
22
0,0%
122
129
5,7%
702
641
-8,7%
-12,1%
UNSKO-SANSKI
POSAVSKI
1
3
200,0%
28
25
-10,7%
66
58
TUZLANSKI
43
36
-16,3%
243
216
-11,1%
1392
1405
0,9%
ZENIČKO-DOBOJSKI
27
20
-25,9%
175
131
-25,1%
715
600
-16,1%
BOSANSKOPODRINJSKI
0
2
/
4
2
-25,1%
19
20
5,3%
SREDNJOBOSANSKI
16
19
18,8%
151
147
-2,6%
423
392
-7,3%
HERCEGOVAČKONERETVANSKI
22
18
-18,2%
129
105
-18,6%
629
702
11,6%
ZAPADNOHERCEGOVAČKI
6
10
66,7%
34
32
-5,9%
420
340
-19,0%
KANTON SARAJEVO
23
21
-8,7%
155
170
9,7%
912
876
-3,9%
KANTON 10
8
8
0,0%
34
37
8,8%
138
146
5,8%
NASTRADALI UČESNICI U
SAOBRAĆAJU
POGINULI
POVRIJEĐENI
2011. GODINA
2012. GODINA
VOZAČI
92
81
PUTNICI
42
35
PJEŠACI
34
UKUPNO
168
NASTRADALA DJECA U
SAOBRAĆAJNIM NESREĆAMA
STAROSNA DOB
%
%
2011. GODINA
2012. GODINA
-12,0%
3207
3076
-4,1%
-16,7%
2291
2119
-7,5%
42
23,5%
993
980
-1,3%
158
-6,0%
6491
6175
-4,9%
2011. GODINA
2012. GODINA
POGINULI
POVRIJEĐENI
POGINULI
+/-%
POVRIJEĐENI
POGINULI (%)
POVRIJEĐENI (%)
-16,0%
ISPOD 6. GODINA
2
156
2
131
/
OD 6-9 GOD
0
176
0
167
/
-5,1%
OD 10-14 GOD
2
294
1
253
/
-13,9%
UKUPNO
4
626
3
551
/
-12,0%
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Informacija o stanju sigurnosti za 2012. godinu
______________________________________________________________________________________________
PROCENTUALNI PRIKAZ POVEĆANJA/SMANJENJA BROJA POGINULIH
LICA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH
PJEŠACI
PUTNICI
-16,67%
VOZAČI
-11,96%
-20,00%
23,53%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
PROCENTUALNI PRIKAZ POVEĆANJA/SMANJENJA BROJA POVRIJEĐENIH
LICA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH
-1,31%
PJEŠACI
PUTNICI
-7,51%
VOZAČI
-4,08%
-8,00%
-7,00%
-6,00%
-5,00%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
Od ukupnog broja saobraćajnih nesreća u 5.818 (22,4 %), uzrok je neprilagođena brzina
uslovima i stanju na putu, a u 1.244 (4,8 %) vožnja pod utjecajem alkohola.
Posmatrajući saobraćajne nesreće po kategoriji puta, najviše ih se dogodilo na
saobraćajnicama u naseljima – 14.248, u kojima je poginulo 29 lica, 328 teže i 1.854
lakše povrijeđeno, zatim na magistralnim putevima, gdje su se dogodile 5.583
saobraćajne nesreće u kojima je poginulo 89 lica, 324 teže i 1.752 lakše povrijeđeno, na
lokalnim putevima – 2.446 u kojima je 9 lica poginulo, 152 teže i 633 lakše povrijeđeno te
na regionalnim putevima – 2.103 kojom prilikom je 24 lica poginulo, 158 teže i 809 lakše
povrijeđeno .
U 179 saobraćajnih nesreća učestvovala su vozila kantonalnih MUP-a. Registrovano je 25
saobraćajnih nesreća u kojima su učestvovala vozila MUP- a FBiH, SIPA-e – 11, Oružanih
snaga BiH - 18, Granične policije - 6, Sudske policije - 4 i vozila MUP-a RS - 3.
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Informacija o stanju sigurnosti za 2012. godinu
______________________________________________________________________________________________
BROJ SAOBRAĆAJNIH NESREĆA ...
2012. GODINA
2011. GODINA
14535
...BEZ VAŽEĆE REGISTRACIJE
13589
8294
8053
...KORIŠTENJE MOBITELA TOKOM VOŽNJE
29692
32573
...BEZ KORIŠTENJA SIGURNOSNOG POJASA
217
293
...POD IZREČENOM ZAŠTITNOM MJEROM
10035
8843
...BEZ POLOŽENOG VOZAČKOG ISPITA
46
87
...POD UTICAJEM OPOJNIH DROGA
17766
17983
...POD UTICAJEM ALOKOHOLA
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Preduzetim mjerama otkriveno je 17.766 vozača da upravljaju vozilom pod utjecajem
alkohola, manje za 217 (ili 1,2 %), u odnosu na isti period 2011. godine.
Otkriveno je 10.035 lica koja su upravljala vozilom bez položenog vozačkog ispita, više
za 1.192 (13,5 %) nego u uporednom periodu.
Evidentno je i povećanje broja vozača koji su upravljali vozilom bez važeće registarske
dozvole, te je u 2012. godini registrovano 14.535 ovih slučajeva, što je više za 946 (ili 7%)
u odnosu na prošlu godinu.
Za učinjena krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja podnesen je 581 službeni
izvještaj koji je proslijeđeni tužilaštvima zbog izvršenih krivičnih djela ugrožavanja
sigurnosti saobraćaja. Podneseno je i 5.338 zahtjeva za pokretanje prekršajnog
postupka, a izdato je 497.199 prekršajnih naloga.
TABELARNI PRIKAZ
SAOBRAĆAJNIH NESREĆA U 2012. GODINI
Broj
Registrovano Broj stanovnika saobraćajnih
saobraćajnih
po popisu iz
nesreća
nesreća
1991. godine
na 100.000
stanovnika
Federacija BiH - UKUPNO
Broj
saobraćajnih
nesreća
na 1.000
stanovnika
Broj smrtno
stradalih*
25.958
2.758.416
941,05
9,41
159
2.463
344.527
714,89
7,15
22
MUP Posavskog kantona
252
63.625
396,07
3,96
3
MUP Tuzlanskog kantona
3.418
524.401
651,79
6,52
36
MUP Zeničko-dobojskog kantona
4.027
479.404
840,00
8,40
20
74
41.428
178,62
1,79
2
MUP Srednjobosanskog kantona
2.731
338.975
805,66
8,06
19
MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona
1.860
267.633
694,98
6,95
18
528
88.992
593,31
5,93
10
MUP Kantona Sarajevo
9.877
493.442
2.001,65
20,02
21
MUP Kantona 10 - Livno
728
115.989
627,65
6,28
8
MUP Unsko-sanskog kantona
MUP Bosansko-podrinjskog kantona
MUP Zapadnohercegovačkog kantona
Download

Sigurnost saobracaja 2012 - Federalna uprava policije