Foto
Registrovano kod Osnovnog suda Banja Luka, broj uloška 1-11249-00
ID PDV broj: 400809450000, matični broj: 1923862
Osnovni kapital 1.574.875.00 KM
Žiro računi KM: 567 162 11000234 07 Volksbank a.d. Banja Luka
338 350 22010197 19 Unicredit banka dd Banja Luka
Upitnik
Radno mjesto za koje se prijavljujem ______________________________________________________________
Ime i prezime ____________________________________, ime jednog od roditelja _________________________
datum rođenja___________________, mjesto i opština rođenja _______________________________________ ,
adresa stanovanja ____________________________________________________________________________ ,
telefon f/m_______________, e-mail ____________________,
Bračno stanje _________________. U porodici živim u vlastitom/iznajmljenom stambenom prostoru, sa još
______ članova od kojih su u radnom odnosu _______.
Završio-la sam___________________________________________školu /fakultet ________________ uspjehom,
smjer ________________________ i stekao-la zvanje ________________________________________________
Učio-la sam sam strane jezike ________________________________ i njima vladam _______________________
Pored redovnog školovanja, završio-la sam kurseve:
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
Na računaru uspješno koristim programe:
 ____________________________________________________________________________
Imam/nemam vlastito motorno vozilo, položen vozački ispit ________ kategorije i vozačkog iskustva ____ godina.
1
Hidroinženjering & Economic d.o.o.
Bul. v. S. Stepanovića 201, 78000 Banja Luka
PJ Glamočani
Svetosavska 95, 78252 Glamočani, Trn
Tel. +387 51 248 800
Fax. +387 51 248 801
[email protected]
www.hidroinzenjering.com
Moj omiljeni predmet u školi bio je_________________________ zbog __________________________________
___________________________________________________________________________________________
Moj omiljeni profesor bio je ________________________________ zbog ________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ (ne treba navoditi ime profesora).
Podaci o zaposlenju:
Preduzeće
Od
Do
Razlog prestanka
Najbolje rezultate u svom radu postizao-la sam u preduzeću ___________________________________________
na poslovima ___________________________________________________ . Ti rezultati ogledaju se u sledećem:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Od preduzeća u kojima sam radio posebno ističem ________________________________ kao najuspješnije zbog
___________________________________________________________________________________________
Najvišu platu imao sam u preduzeću_______________________________________________________________
(ako želite možete navesti iznos).
Kod mojih pretpostavljenih najviše cijenim _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ ,
2
Hidroinženjering & Economic d.o.o.
Bul. v. S. Stepanovića 201, 78000 Banja Luka
PJ Glamočani
Svetosavska 95, 78252 Glamočani, Trn
Tel. +387 51 248 800
Fax. +387 51 248 801
[email protected]
www.hidroinzenjering.com
zbog ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Kod mojih pretpostavljenih nisam cijenio __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
zbog ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Kod mojih potčinjenih najviše cijenim _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
zbog ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Kod mojih potčinjenih sankcionisao sam ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Timski rad za mene znači: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Za tačnost navoda o zaposlenju možete konsultovati ________________________________________________ ,
telefon ____________________ e-mail ___________________________________________________________ ;
_______________________________________________________________,telefon_______________________
e-mail____________________________________.
Pored redovnog školovanja, odnosno redovnog rada u preduzeću, u proteklom periodu bio-la sam angažovan-a
u/na ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
i stekao-la posebna iskustva, odnosno ovladao-la posebnim vještinama __________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3
Hidroinženjering & Economic d.o.o.
Bul. v. S. Stepanovića 201, 78000 Banja Luka
PJ Glamočani
Svetosavska 95, 78252 Glamočani, Trn
Tel. +387 51 248 800
Fax. +387 51 248 801
[email protected]
www.hidroinzenjering.com
Moje profesionalne ambicije su __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Moj životni moto je ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Do sada sam/nisam krivično kažnjavan-a zbog ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
U zadnje vrijeme sam/nisam liječen od povreda, odnosno oboljenja (navesti vrstu povrede ili oboljenja)
___________________________________________________________________________________________
Navedite bar tri razloga zbog kojih želite da radite baš u ovom preduzeću i na ovom radnom mjestu:
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
Ako dobijete posao koliku platu očekujete? __________________________________.
Navedite nešto o sebi što Vas nismo pitali __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Ako Vi imate nekih pitanja ovdje ih možete postaviti _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Datum:_________________
Potpis: _______________________
4
Hidroinženjering & Economic d.o.o.
Bul. v. S. Stepanovića 201, 78000 Banja Luka
PJ Glamočani
Svetosavska 95, 78252 Glamočani, Trn
Tel. +387 51 248 800
Fax. +387 51 248 801
[email protected]
www.hidroinzenjering.com
Download

Popunite upitnik - Hidroinženjering & Economic doo