FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Informacija o stanju sigurnosti za JANUAR 2015.god.
III - JAVNI RED I MIR
PREKRŠAJI IZ OBLASTI JRM NA PODRUČJU FBiH
JANUAR 2014.
JANUAR 2015.
1.399
1.219
PREKRŠAJI PREMA ODLUCI OPĆINSKIH VIJEĆA
109
UKUPNO PREKRŠAJA
BROJ IZDATIH PREKRŠAJNIH NALOGA
PREKRŠAJI PREMA ZAKONU O JRM
BROJ PODNESENIH ZAHTJEVA ZA POKRETANJE
PREKRŠAJNOG POSTUPKA
BROJ PRIJAVLJENIH LICA
2015/14.
JANUAR 2015.
-12,9%
1.552
1.219
-21,5%
69
-36,7%
109
69
-36,7%
1508
1288
-14,6%
1661
1288
-22,5%
932
792
-15,0%
1075
792
-26,3%
526
482
-8,4%
628
482
-23,2%
1.663
1.534
-7,8%
1904
1534
-19,4%
PREGLED POVEĆANJA/SMANJENJA BROJA PRKŠAJA IZ OBLASTI JRM U FBIH
0,0 %
-5,0%
-10,0 %
-15,0%
-2 0,0%
-25 ,0%
JANUAR 2015/14.
JANUAR 2015/DECEMBAR 2014.
UKUPNO PREKRŠAJA IZ OBLASTI JRM
-14,6%
-22,5%
BROJ PRIJAVLJENIH LICA
-7,8%
-19,4%
STANJE JAVNOG REDA I MIRA U FBIH
JANUAR 2015/14. GODINE
UKUPNO PREKRŠAJA IZ OBLASTI JRM
BROJ PRIJAVLJENIH LICA
0,0%
-2,0%
-4,0%
-7,8%
-6,0%
-8,0%
-10,0%
-12,0%
-14,0%
-16,0%
2015/14.
DECEMBAR 2014.
(+ - %)
-14,6%
(+ - %)
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Informacija o stanju sigurnosti za JANUAR 2015.god.
UKUPNO PREKŠAJA IZ OBLASTI JRM
PRIJAVLJENIH LICA
FEDERACIJA BiH
JANUAR 2014.
JANUAR 2015.
+/- %
JANUAR 2014.
JANUAR 2015.
+/-%
205
177
-13,7%
173
174
0,6%
Posavski
15
10
-33,3%
12
8
-33,3%
Tuzlanski
264
188
-28,8%
333
230
-30,9%
Zeničko-dobojski
237
174
-26,6%
278
199
-28,4%
13
4
-69,2%
13
8
-38,5%
115
100
-13,0%
142
137
-3,5%
85
169
98,8%
98
267
172,4%
10
19
90,0%
12
29
141,7%
523
431
-17,6%
542
457
-15,7%
43
16
-62,8%
60
25
-58,3%
1.510
1.288
-14,7%
1663
1534
-7,8%
Unsko-sanski
Bosanskopodrinjski
Srednjobosanski
Hercegovačko-neretvanski
Zapadnohercegovački
Kanton Sarajevo
Kanton- 10 Livno
UKUPNO
PREGLED POVEĆANJA/SMANJENJA BROJA EVIDENTIRANIH PREKŠAJA IZ OBLASTI JRM U FBiH ZA
JANUAR 2015/14. GODINE
120,0%
100,0%
80,0%
98,8%
90,0%
60,0%
40,0%
20,0%
-33,3%
-13,7%
-28,8%
-26,6%
-69,2%
-13,0%
-17,6%
-62,8%
0,0%
-20,0%
-40,0%
-60,0%
-80,0%
PREGLED POVEĆANJA/SMANJENJA BROJA PREKŠAJA PO ZAKONU O JRM (PO VRSTI PREKŠAJA)
U FBiH ZA JANUAR 2015/14. GODINE
3 0,0 0%
2 0,0 0%
17,59%
1 0,0 0%
-8,89%
0 ,00 %
- 1 0,00 %
- 2 0,00 %
- 3 0,00 %
- 4 0,00 %
- 5 0,00 %
- 6 0,00 %
- 7 0,00 %
-13,19%
-22,92%
-60,00%
-11,91%
-26,56%
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Informacija o stanju sigurnosti za JANUAR 2015.god.
PREKRŠAJI PO ZAKONU O JRM
PREKŠAJI PREMA ODLUCI OPĆINSKIH
VIJEĆA
FEDERACIJA BiH
JANUAR 2014.
JANUAR 2015.
+/- %
JANUAR 2014.
JANUAR 2015.
+/-%
189
151
-20,1%
16
26
62,5%
15
10
-33,3%
0
0
/
242
181
-25,2%
22
7
-68,2%
217
164
-24,4%
20
10
-50,0%
11
4
-63,6%
2
0
-100,0%
114
96
-15,8%
1
4
300,0%
85
169
98,8%
0
0
/
10
19
90,0%
0
0
/
475
409
-13,9%
48
22
-54,2%
43
16
-62,8%
0
0
/
1.401
1.219
-13,0%
109
69
-36,7%
Unsko-sanski
Posavski
Tuzlanski
Zeničko-dobojski
Bosanskopodrinjski
Srednjobosanski
Hercegovačko-neretvanski
Zapadnohercegovački
Kanton Sarajevo
Kanton- 10 Livno
UKUPNO
PREGLED POVEĆANJA /SMANJENJA BROJA IZDATIH PREKŠAJNIH NALOGA U FBiH
JANUAR 2015/14. GODINE
1 40,0%
1 20,0%
1 00,0%
80,0%
112,5%
60,0%
68,3%
40,0%
-50,0%
4,0%
20,0%
-35,4%
-27,0%
-60,0%
-1,4%
-18,1%
-20,0%
0 ,0%
- 20,0%
- 40,0%
- 60,0%
- 80,0%
PREGLED POVEĆANJA/SMANJENJA BROJA PODNESENIH ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREKŠAJNOG POSTUPKA U FBiH
JANUAR 2015/14. GODINE
250,0%
207,0%
200,0%
150,0%
100,0%
50,0%
-42,9%
0,0%
-50,0%
-100,0%
-150,0%
-28,6%
-20,8%
-25,8%
-100,0%
-27,5%
0,0%
-16,0%
-94,1%
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Informacija o stanju sigurnosti za JANUAR 2015.god.
ODUZETO ILEGALNO POSJEDOVANO ORUŽJE I MINSKO-EKSPLOZIVNA SREDSTVA
NA PODRUČJU FBiH
NAZIV
JANUAR 2014.
JANUAR 2015.
1.
Teška oružja (puškomitraljez, PAM i slično)
1
0
2.
Automatska puška
6
2
3.
Poluautomatska puška
1
9
4.
Puška M-48
3
7
5.
Lovačka puška
20
17
6.
Ostale vrste pušaka
2
6
7.
Pištolj
27
34
8.
Automatski pištolj (hekler,škorpion,uzi i sl.)
1
1
9.
Tromblonske mine
1
0
10.
Protivoklopna oružja (ručni bacač raketa,zolje, ose...i sl.)
1
0
11.
Ručna bomba
9
0
12.
Petarde
4665
527
13.
Druge eksplozivne naprave i sredstva
3
1
14.
Municija-meci (u komadima)
1856
1145
15.
Eksploziv (u kilogramima)
0
0
NABAVLJANJE I DRŽANJE VATRENOG ORUŽJA NA PODRUČJU FEDERACIJE BiH
NAZIV
JANUAR 2014.
JANUAR 2015.
1.
Broj izdatih odobrenja za nabavljanje oružja za fizička lica
479
500
2.
Broj izdatih oružanih listova za fizička lica
638
657
3.
Broj izvršenih zamjena oružanih listova za fizička lica
777
439
4.
Broj izdatih odobrenja za nabavljanje oružja za pravna lica
1
2
5.
Broj izdatih odobrenja za držanje oružja za pravna lica
7
3
6.
Broj izdatih odobrenja za držanje trofejnog oružja
1
6
7.
Broj oduzetog oružja u upravnom postupku
52
73
8.
Broj izdatih odobrenja za nabavku municije
91
74
Download

III - JAVNI RED I MIR - Federalna uprava policije