Taktičko hemijsko oružje
Mr.sc. Sead Vrana
Šef odsjeka za NUS
Taktičko hemijsko oružje
(teme i cilj predavanja)
• Definicije
• Podjele
• Vrste agenasa u punjenjima i metode prve
pomoći nakon kontaminacije
• Konstrukcijska rješenja THO
• Identifikacija tipova THO iz naoružanja JNA i SUP
• Tipovi inostranog THO nalaženi na prostoru bivše
Jugoslavije
• Zbrinjavanje i uništavanje THO
Taktičko hemijsko oružje
(definicija)
Oružje za primjenu hemijskih agenasa koji
izazivaju privremene fiziološke, psihološke,
neurološke i mentalne poremećaje i
sprječavaju osobu da normalno provodi
planirane ili zadane aktivnosti.
Nesmrtonosno hemijsko oružje
Hemijsko oružje za onesposobljavanje
Taktičko hemijsko oružje
(karakteristike)
•
•
•
•
Kratak period latencije
Visoka djelotvornost pri niskim dozama
Kratkotrajno djelovanje (kratkotrajni otrovi)
Nisu opasni po život ni u dozama mnogo
većim od onesposobljavajućih
Taktičko hemijsko oružje
(podjele)
• Prema vrsti oružja/municije
• Prema načinu primjene hemijskog
agensa/konstrukciji hemijskog sredstva
• Prema vrsti i namjeni hemijskog agensa
Vrste taktičkog hemijskog
oružja/municije
•
•
•
•
Hemijske ručne bombe
Hemijske tromblonske mine
Hemijske granate za ručne lansere
Hemijska municija za ručno naoružanje
Način primjene hemijskog agensa
•
•
•
•
•
Goriva municija
Eksplozivna municija
Municija sa rezervoarom pod pritiskom
Sredsva za raspršivanje
Sredstva za primjenu agensa iza prepreke
Vrste nesmrtonosnih hemijskih agenasa
onesposobljavajući
Psihohemijski
Anestetici
za kontrolu nereda
Nadražljivci
Kijavci
Onesposobljavajući hemijski agensi
(BZ)
• Psihohemijski bojni otrov
• Unutar 1-4 sata: tahikardija, mutan pogled,
povraćanje, suha usta, zbunjenost, obamrlost
• Unutar 4-12 sati: nesposobnost raspoznavanja
predmeta i kretanja
• Unutar 12-96 sati: porast aktivnosti,
priviđanje, halucinacije
• Nema djelotvornog sredstva za predtretman i
prvu pomoć
Hemijski agensi za kotrolu nereda
(Pepper spray OC)
• Pečenje u očima, suzenje, curenje nosa i
kašljanje, privremeno sljepilo 30-45 minuta
• Svrab i peckanje kože
• Efekti traju pola sata do sat vremena
• Višestruko izlaganje može uzrokovati očne
bolesti
Hemijski agensi za kotrolu nereda
(CS)
• CS-1: 95% CS+5% silicagel (u prirodi se zadržava do 15
dana)
• CS-2: CS otopljen u silikonskom ulju (dugo postojan u
nepovoljnim vremenskim uslovima)
• Vrlo brza reakcija-trenutno dejstvo
• Oči: pečenje, suzenje, crvenilo, otok kapaka,
privremeno sljepilo
• Dišni putevi: kihanje, pečenje, bol i stezanje u prsima,
gubitak čula mirisa, mučnina, proljev, glavobolja
• Koža: pečenje, bol i eritem
Hemijski agensi za kotrolu nereda
(CN)
Manje toksičan od CS-a
Pečenje i bockanje u očima, nosu i ždrijelu
Upala i otok očnih kapaka i fotofobija
Stezanje u prsima i crvenilo kože
Visoke koncentracije uzrokuju trenutno sljepilo
Može izazvati trajno oštećenje oka
Unesen hranom izaziva mučnine, povraćanje i
proljeve
• Udahnut u plućima može izazvati edem i površinska
krvarenja
•
•
•
•
•
•
•
Hemijski agensi za kotrolu nereda
(Adamsit DM)
• Latencija 1-2 minute, oporavak 1-2 sata
• Pečenje u nosu i ždrijelu, kašalj, kihanje,
mučnina i povraćanje
• Mentalna depresija i glavobolja
• U slučaju duže izloženosti smrtonosne
promjene na plućima
• Maska se ne skida iako simptomi ne nestaju
Hemijski agensi za kotrolu nereda
(prva pomoć)
Napustiti kontaminirani prostor
Ne trljati oči i ne češati kožu!!!
Ne mazati mastima ili kremama!!!
Simptomi nestaju spontano nakon 30 min (CS)
odnosno 20 min (CN)
• CS-oči, usta i kožu isprati 6% rastvorom sode
bikarbone i većom količinom vode
• CN-oči, usta i koža ispiru se vodom
•
•
•
•
Hemijski agensi za kotrolu nereda
(prva pomoć)
• Pepper spray OC-provocirati suzenje očiju da
se odstrani agens iz oka, kožu ne trljati-isprati
vodom ili mlijekom.
• Adamsit (DM) –ispiranje usta vodom koja se
ne smije progutati
• Ispiranje kože i očiju vodom
• Odjeća se skida
Taktičko hemijsko oružje
(elementi konstrukcije gorivih bombi)
Taktičko hemijsko oružje
(elementi konstrukcije eksplozivnih bombi)
Taktičko hemijsko oružje
(elementi konstrukcije bombi sa gasom pod pritiskom)
Taktičko hemijsko oružje
(elementi konstrukcije projektila za kontrolu nereda
36/37mm)
Taktičko hemijsko oružje
(elementi konstrukcije municije za sačmarice punjene
agensom za kontrolu nereda)
Taktičko hemijsko oružje
(označavanje)
• Municija sa psihohemijskim agensima u JNA je
bojena svijetlo sivo sa žutim prstenom boje
• Municija sa agensima za kontrolu nereda u
JNA je sivomaslinasta sa žutim prstenom boje
(šema bojenja školskih sredstava)
• Municija sa agensima za kontrolu nereda u
također je bojena svijetlo sivo ili svijetlo plavo
sa crvenim prstenom boje (NATO oznaka).
Taktičko hemijsko oružje
(označavanje)
Sredstva sa agensima za kontrolu nereda (JNA)
Sredstva sa psihohemijskim agensima (JNA)
Sredstva sa agensima za kontrolu nereda (NATO)
Sredstva sa agensima za kontrolu nereda (NATO)
Taktičko hemijsko oružje
(gorive hemijske ručne bombe sa područja bivše Jugoslavije)
BRS M79 AG-1
l : 148mm
d : 57mm
m : 450g
punjenje : 105g CS-1 i dimna
smjesa
usporenje: 3-4 sec
BRS M79 AG-2
L : 147mm
D : 57mm
M : 455gram
punjenje : 105gram BZ ili BR
usporenje: 3-4sec
Taktičko hemijsko oružje
(gorive hemijske ručne bombe sa područja bivše Jugoslavije)
RB M-1 CS
l : 150mm
d : 57mm
m : 420g
Punjenje : 350g HC-CS mix
Usporenje: 3 - 4 seconds
RB M-2 CS
l : 125mm
d : 36mm
m: 210gram
punjenje : 122gram HC-CS
mix
Usporenje : 3 - 4 seconds
Taktičko hemijsko oružje
(gorive hemijske ručne bombe sa područja bivše Jugoslavije)
LRB M-3 CS
Duljina : 144mm
Promjer : 59mm
Masa:
Punjenje : 120gram CS-1
(suzavac)
Usporenje: 2 - 3 sec
Taktičko hemijsko oružje
(gorive hemijske ručne bombe sa područja bivše Jugoslavije)
RB M-404 CS
Karakteristikama
slična bombi M-2
RB M-403 CS
Karakteristikama
slična bombi M-1
Taktičko hemijsko oružje
(gorive hemijske ručne bombe sa područja bivše Jugoslavije)
KODŠ
Taktičko hemijsko oružje
(eksplozivne hemijske ručne bombe sa područja bivše Jugoslavije)
L : 108mm
D : 75mm
M : 236g
punjenje: 112gram CS + 4g Pentolite.
usporenje : 3 - 4 seconds
L : 128mm
D : 80mm
M: 240 g
punjenje: 115g CS + 5gPentolite.
USPORENJE : 3-4 sec
L : 110mm
D: 75mm
M: 175g
Punjenje : 50gr BZ + 4g Pentolite.
usporenje: 3,5 - 4,5 sec
Taktičko hemijsko oružje
(hemijske tromblonske mine sa područja bivše Jugoslavije)
Mina tromblonska hemijska
školska eksplozivna
MTHŠ-E M83
l : 397 mm
d: 61 mm
mt : 610 grams
mas : 165 g CS-1
mep : 16 g Pentolita
r dejstva: 50m
Taktičko hemijsko oružje
(hemijske tromblonske mine sa područja bivše Jugoslavije)
Taktičko hemijsko oružje
(municija za sačmarice punjena hemijskim agensima za kontrolu nereda)
TUS M-60
Punjenje: CN cca 10g
Kalibar: 20
Taktičko hemijsko oružje
(primjeri inostrane muncije prisutne na području bivše Jugoslavije)
Mle 56
Turska
M52 i M62
USA
SIMAD-3
Italija
Taktičko hemijsko oružje
(primjeri inostrane muncije prisutne na području bivše Jugoslavije)
Lacrymogène CM3
Francuska
Lacrymogène G-1
Francuska
Lacrymogène Mle59
Francuska
Taktičko hemijsko oružje
(primjeri inostrane muncije prisutne na području bivše Jugoslavije)
Tranengas-Wurfkorper
Njemačka
Anti-riot Mk III
V Britanija
Bote de Senales (BS)
Španija
Taktičko hemijsko oružje
(neutralizacija, zbrinjavanje, uništavanje)
• Taktički bojni otrovi se masovno uništavaju
hemijskom neutralizacijom ili spaljivanjem u
specijaliziranim spalionicama
• CS-potapanjem u rastvor kaustične sode
(natrium-hidroksid NaOH) po principu
1molCS:1molNaOH u trajanju od 24-48 sati
• Potrebno filtrirati gasove nastale gorenjem
odnosno zbrinuti ostatke nakon otapanja
Taktičko hemijsko oružje
(pojedinačno uništavanje)
• Uništavanje pojedinačnih komada>poštovanje svih
sigurnosnih pravila operacija UES
• Pri uništavanju gorivih hemijskih sredstava preduzeti mjere
zaštite od požara
• Aktivirano gorivo hemisko sredstvo ni u kojem slučaju ne
uzimati u ruku
• Dodatne mjere sigurnosti:
– Upotreba posebne zaštitne opreme (maske i rukavice)
– Priprema medicinske podrške za slučaj moguće kontaminacije
prisutnih osoba
– Procijeniti vremenske prilike prije uništavanja
– Provesti sve mjere upozoravanja i zaštite lokalnog stanovništva
P I T A NJ A???
Download

Taktičko hemijsko oružje