Sadržaj
Obilježen Dan Granične policije BiH i 13. godišnjica rada
5
Događaji7
Operativni centar Granične policije BiH
10
Zapljena droge, cigareta i stoke na državnoj granici
13
Ilegalne migracije stavljene pod kontrolu
17
Akcija kodnog naziva Jug21
Pauk i Doker23
DCAF Program granične sigurnosti
26
Saradnja sa FRONTEX-om29
Podrška vlada SAD-a i Njemačke
32
Ured za obuku i usavršavanje
35
Mirovne misije začinjene humanošću
37
Zajednički kontakt centar Bijača – Nova Sela
39
Zajednički centar za policijsku saradnju
41
Zapriječena mjesta pogodna za ilegalne prelaske državne granice 43
Mediji o nama44
Sportska takmičenja46
Otvorena vrata za najmlađe
47
Zahvalnice52
Intervju sa Vinkom Dumančićem 53
Gradimo sigurniju BiH zajedno
56
www.granpol.gov.ba
3
Obilježen Dan Granične policije BiH
i 13. godišnjica rada
Granična policija BiH 2014
Značke, medalje i pohvale
za najbolje i najhrabrije
Kolektivna nagrada Zastava ministarstva sigurnosti dodijeljena
Jedinici granične policije Izačić
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
Granična policija BiH
Kabinet direktora
Pripremili i uredili:
Radiša Samardžija, načelnik Kabineta direktora,
Sanela Dujković, glasnogovornica i Jasminka Mujić, novinarka
Prijevod:
Sandra Dujmušić
Fotografija naslovne:
Igor Sivjakov
Dizajn i priprema:
Jordan STUDIO
Štampa:
?????????
Sarajevo, 2014.
4
www.granpol.gov.ba
Nagrađeni službenici sa ministrom sigurnosti i direktorom Granične policije
U
povodu obilježavanja Dana
Granične policije BiH i 13. godišnjice rada 6. juna 2013. godine u
Glavnom uredu upriličena je svečana
sjednica na kojoj su najuspješnijoj
organizacionoj jedinici, policijskim i
državnom službeniku, te zaposlenicima Granične policije uručene kolektivna, odnosno pojedinačne nagrade
za ostvarene rezultate u dosadašnjem
radu. Svečanoj sjednici prisustvovao
je i ministar sigurnosti BiH, Fahrudin Radončić kojem je ovo bila i prva
zvanična posjeta Graničnoj policiji
BiH. Prilikom obraćanja prisutnima
direktor Granične policije BiH, Vinko
Dumančić najprije je svim pripadnicima ove policijske agencije čestitao Dan Granične policije, pri tome
istaknuvši da su njihovo zalaganje,
entuzijazam, znanje i profesionalan
odnos prema poslu i zadaćama učinili
da postane uspješnom i modernom
policijskom agencijom. Čestitavši
svim pripadnicima Granične policije
BiH 13. godišnjicu rada ministar sigurnosti, Fahrudin Radončić kazao je,
da kao jedna od upravnih organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti,
Granična policija BiH predstavlja jednu od najbitnijih karika u borbi protiv
svih oblika prekograničnog organiziranog kriminala.
www.granpol.gov.ba
5
Granična policija BiH 2014
Pomoćnik direktora Žarko Laketa dobitnik Zlatne
policijske značke
“Svjesni smo da su brojne uspješne
akcije Granične policije rezultat budnosti i spremnosti graničara, istrajnog rada rukovodstva, kvalitetne
organizacije i dobre uvezanosti svih
terenskih ureda, ali i uvezanosti sa
drugim agencijama za provedbu
zakona u sastavu našeg ministarstva. Kroz te aktivnosti s policijskim
agencijama susjednih država pokazali ste opredijeljenost za sve oblike
saradnje s ciljem stvaranja uslova
za sigurne i kontrolisane granice,
stvarajući time pozitivan sigurnosni ambijent u Bosni i Hercegovini.
Dobro je to i zbog niza obaveza
na putu evropskih integracija, utvrđenih Sporazumom o stabilizaciji i
pridruživanju i dokumentu Evropsko
partnerstvo”, kazao je tom prilikom
ministar Radončić. Nakon obraćanja
prisutnima, direktor Dumančić je za
posebne zasluge u radu i iskazani
doprinos u podizanju ugleda službe
Pohvalnice uručio Jasminki Mujić
državnoj službenici u Kabinetu direktora, Slađanu Mičiću zaposleniku
Uprave za operacije, Admiru Bezdrobu zaposleniku Centralnog istražnog
ureda, Branki Avramović zaposlenici
6
www.granpol.gov.ba
Obilježen Dan Granične policije BiH
i 13. godišnjica rada
Terenskog ureda Sjeveroistok i Mileni
Vuković zaposlenici Jedinice granične
policije Trebinje. Na prijedlog direktora Granične policije, ministar sigurnosti BiH, Fahrudin Radončić donio
je i uručio rješenja o nagrađivanju
policijskih službenika i organizacione jedinice Granične policije BiH. U
skladu s tim, za naročito zalaganje i
postignute rezultate u izvršavanju
radnih zadataka, ministar Radončić
Zlatnu policijsku značku uručio je
Žarku Laketi pomoćniku direktora za
organizaciju i operacije, Dragi Ćoriću
šefu Odsjeka za istrage u Centralnom
istražnom uredu i Nerminu Mrkalje-
i policijskim službenicima Jedinice
granične policije Brčko Samiru Mujkanoviću i Aliji Durakoviću, koji su
zahvaljujući njihovoj požrtvovanosti
i humanosti od utapanja u rijeci Savi
spasili dvije ženske osobe.
Kolektivna nagrada Zastava ministarstva sigurnosti dodijeljena
je Jedinici granične policije Izačić u
kojoj su od samog osnivanja kontinuirano postizani odlični rezultati,
kako na organizacijskom planu, tako
i na planu ostvarenih rezultata rada.
Nagradu je preuzeo Arman Midžić,
komandir Jedinice granične policije
Izačić.
Sa svečane sjednice
viću načelniku Terenskog ureda Istok
Višegrad.
Srebrnom policijskom značkom
nagrađeni su Janjko Knežević inspektor za kontrolu prelaska državne
granice u Terenskom uredu za aerodrome, Zoran Andrić komandir Jedinice granične policije Trebinje i Rasim Redžo inspektor za razvoj načela
i procedura u Uredu za profesionalne
standarde i unutrašnju kontrolu.
Policijska medalja za hrabrost
dodijeljena je policijskim službenicima Jedinice granične policije Gradiška Almedinu Strika i Goranu Jeličiću
Dogadaji
Dogadaji
Regionalna konferencija
šefova policije
D
irektor Vinko Dumančić je u oktobru 2013. godine
učestvovao na Regionalnoj konferenciji šefova policije
održanoj u Beogradu u sjedištu MUP-a R. Srbije. Na ovoj
konferenciji učestvovale su delegacije i šefovi policijskih
tijela iz: Albanije, Italije, Bugarske, Hrvatske, Makedonije,
Srbije, Grčke, Mađarske, Crne Gore, Moldavije, Rumunije
i Slovenije. Konferenciju su organizirali Direkcija MUP-a
Srbije i Direkcija policije za javnu bezbjednost Italije.
Članovi Parlamentarne
skupštine BiH u posjeti
Učesnici Regionalne konferencije šefova policije
Posjeta ministra
MUP-a RS-a
D
irektor Vinko Dumančić se u decembru 2013. godine
susreo sa ministrom unutrašnjih poslova Republike
Srpske, Radislavom Jovičićem kojem je to bio prvi posjet
Graničnoj policiji BiH. Direktor Dumančić i ministar Jovičić
razgovarali su o dosadašnjoj saradnji koja se odvijala
kroz razmjenu informacija, zajedničke operativne akcije,
obuku službenika, održavanje sastanaka na svim nivoima
i korištenje opreme. Sagledali su iskustva iz zajedničkih
operativnih akcija u 2013. godini te najavili da će zajednički
izazovi u narednom periodu biti razmjena informacija
prikupljenih u slučaju otkrivanja ilegalnih migranata, kao
i suzbijanju svih pojavnih oblika kriminaliteta, kako na
operativnom tako i na strateškom nivou. Ministar Jovičić
istaknuo je značaj potpisivanja Memoranduma o službenoj
Posjeta MGP Bijača/Nova Sela
saradnji i stručnoj pomoći u uspostavljanju elektronskog
vođenja evidencija u oblasti potražne djelatnosti,
lanovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost naglasivši da se njime ostvaruje zajednički cilj tj. da se
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine su u nadležnim organima gonjenja privedu sve osobe koje po
septembru 2013. godine posjetili međunarodne granične bilo kom osnovu izbjegavaju suočavanje za zakonom.
prijelaze Doljani i Bijača, kao i Zajednički kontakt centar
Granične policije BiH i MUP-a R. Hrvatske na MGP Bijača/
Nova Sela.Tokom obilaska novog tzv. BIP graničnog prijelaza
Bijača/Nova Sela i jednog od najfrekventnijih graničnih
prijelaza u BiH Doljani/Metkovići, predsjedavajuća Dušanka
Majkić, druga zamjenica predsjedavajuće Borjana Krišto
te članovi Komisije Beriz Belkić, Borislav Bojić, Mehmed
Bradarić i Krunoslav Vrdoljak su od rukovodstva Granične
policije BiH informisani o radu, najnovijim aktivnostima
i poteškoćama s kojima se pripadnici Granične policije BiH
suočavaju na pomenutim prijelazima.
Saradnju ocijenili uspješnom
Č
Direktor Dumančić uručio Pohvalu državnoj
službenici Jasminki Mujić
www.granpol.gov.ba
7
Granična policija BiH 2014
Deseta ministarska
konferencija u
Opatiji
Potpisivanje Poslovnika Zajedničkog kontakt centra
Dogadaji
D
irektor Vinko Dumančić učestvovao je na „Desetoj
godišnjoj ministarskoj konferenciji o saradnji na
području granične sigurnosti u jugoistočnoj Evropi“ u
organizaciji DCAF Programa granične sigurnosti i MUP-a
Republike Hrvatske koja se održavala u Opatiji u aprilu
2014. godine. Teme Konferencije su zajednička postignuća
u 2012. i 2013. godini, osobito kroz operativne akcije
koje su realizirale granične policije Albanije, Makedonije,
Crne Gore, Srbije i BiH, u kojima su pored policijskih
službenika tih zemalja učestvovale i kolege iz MUP-ova
Slovenije i Hrvatske. Na Konferenciji su pored revidiranja
brojnih konkretnih rezultata i postignuća u realiziranim
akcijama i drugim aktivnostima, potvrđeni i zajednički
ciljevi u narednim godinama u skladu sa zajedničkim
Regionalnim akcijskim planom za 2012-2015. godinu.
Direktor Vinko Dumančić je tokom Konferencije zajedno sa
Zlatkom Sokolarom, načelnikom Uprave za granicu MUP-a
Republike Hrvatske potpisao Poslovnik Zajedničkog
kontakt centra na graničnom prijelazu Nova Sela /Bijača
koji je uspostavljen u avgustu 2013.godine s ciljem
analiziranja i razmjene informacija bitnih za usklađenu i
učinkovitu prekograničnu policijsku saradnju.
Dogadaji
Donirali krv
U
organizaciji Granične policije BiH i Zavoda za
transfuzijsku medicinu FBiH pod sloganom Kap
krvi kao kap nade u život u Glavnom uredu je u januaru
2014. godine organizirano dobrovoljno darivanje krvi.
Organizatori akcije bili su zadovoljni odzivom policijskih
i državnih službenika. „Svaka doza krvi nam je bitna, a
potrebno ih je i do sedamdeset na dnevnoj bazi. Naša
politika je da mi idemo ka davaocu i radimo u dvije smjene
da bismo obezbjedili dovoljan broj doza, a u saradnji sa
Crvenim krstom i institucijama poput Granične policije
BiH organiziramo i ovakve akcije u njihovim sjedištima.
Ovo je treća godina da dolazimo u Graničnu policiju
BiH i zadovoljni smo odzivom pripadnika ove policijske
Organizatori zadovoljni odzivom
agencije.“ – istaknula je dr. Elma Ćatović– Baralija,
specijalista transfuziolog. Dogovoreno je da će se akcija
realizirati dva puta godišnje, a u prethodnom periodu
slične akcije su organizirane u jedinicama granične policije:
Neum, Orašje, Velika Kladuša, Bijeljina, Višegrad i dr.
Vježbe na aerodromima
Sommaruga u posjeti Graničnoj policiji BiH
Sommaruga u posjeti Graničnoj policiji BiH
M
inistrica pravde i policije i zamjenica predsjednika
Švicarske Simonetta Sommaruga u sklopu posjete
Bosni i Hercegovini se početkom aprila 2014. godine
susrela sa direktorom Granične policije BiH Vinkom
Dumančićem i direktorom Službe za poslove sa strancima
BiH Draganom Mektićem. Tokom sastanka razgovarano je
o projektima kroz koje će se osnažiti Bosna i Hercegovina
u borbi protiv svih oblika ilegalnih migracija, a koji se
provode u Graničnoj policiji i Službi zahvaljujući značajnim
finansijskim sredstvima Švicarske vlade. Projekt
„Unapređenje kriminalističko obavještajne komponente
8
www.granpol.gov.ba
GP BiH“ pokrenut je na osnovu Memoranduma o
razumijevanju o uspostavi partnerstva u migracijama
između BiH i Švicarske u aprilu 2013. godine. Finalizacija
projekta u kojeg je Vlada Švicarske uložila 430.000 KM, koji
obuhvata obuku za 150 policijskih službenika, planirana je
za mart 2015. godine. Direktor Dumančić je istaknuo da
je Granična policija Bosne i Hercegovine zainteresirana za
dalju saradnju sa sigurnosnim agencijama Konfederacije
Švicarske prije svega kroz obučavanje policijskih službenika
u oblastima borbe protiv ilegalnih migracija, trgovine
ljudima, finansijskog i drugih vidova kriminala.
Vježba na MAS-u
P
ripadnici granične policije BiH su učestvovali u vježbama
na međunarodnim aerodromima u Sarajevu, Mostaru i
Tuzli. U oktobru 2013. godine realizirana je vježba“Nesreća
aviona u krugu Međunarodnog aerodroma Sarajevo”
koja se izvodi svake dvije godine i ima za cilj provjeru
sposobnosti osoblja i operativnosti važećeg Plana mjera
i postupaka u izvanrednim situacijama (Emergencv Plan).
U akciji su učestvovali Jedinica granične policije Aerodrom
Sarajevo, Međunarodni aerodrom Sarajevo, Zavod za
hitnu medicinsku pomoć, Profesionalna vatrogasna
brigada, MUP Kantona Sarajevo i Oružane snage BiH.
U vježbi iste tematike i cilja su u Mostaru u martu 2014.
godine učestovali pripadnici Jedinice granične policije
Aerodrom Mostar. Policijski službenici Jedinice granične
policije Aerodrom Tuzla su u avgustu 2013. godine na
prostoru Međunarodnog aerodroma Tuzla učestvovali u
provođenju vježbe„Pružanje pomoći civilnim strukturama
u slučaju hemijskog incidenta“ zajedno sa pripadnicima
Oružanih snaga BiH, Međunarodnog aerodroma Tuzla,
EUFOR-a i Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzla.
www.granpol.gov.ba
9
Granična policija BiH 2014
Operativni centar Granične policije BiH
Operativni centar Granične policije BiH
Malo mjesto u kojem se slijevaju
važne informacije
s državne granice
Bolja komunikacija Glavnog ureda sa organizacionim jedinicama
na terenu ● Unaprijeđene granične provjere
O
perativni centar Granične policije Bosne i Hercegovine
malo je mjesto u kojem se objedinjavaju sve informacije sa granice duge oko 1600 kilometara i koje su bitne za
rad na graničnim prijelazima, kontrolu prelaska državne
granice i sigurnost aerodroma. U ovom centru nalaze se
i baze podataka o osobama i vozilima za kojima tragaju
policijske agencije i sudovi. Smješten je u Glavnom uredu u
Sarajevu i djeluje u okviru Uprave za operacije.
Bolji uvjeti rada
Krajem augusta 2013. godine u funkciju je stavljen novi
Operativni centar preko kojeg je omogućena uspješnija
komunikacija Glavnog ureda sa organizacionim jedinicama GP BiH na terenu, video nadzor, monitoring bitnih
događaja na državnoj granici, praćenje stanja prometa na graničnim prelazima, vremena zadržavanja na
graničnim prelazima. Znatno su poboljšani i uvjeti rada
zaposlenih koji su dosad radili u improvizovanim prostorijama.
Putem ovog centra omogućena je bolja i efikasnija komunikacija, odnosno, unaprijeđena razmjena informacija sa svim drugim nadležnim tijelima sa kojima sarađujemo.
Telefonske linije
otvorene 24 sata
T
elefonske linije Operativnog centra otvorene su
24 sata a sve u cilju praćenja stanja na granici,
odnosno, sprečavanja i otkrivanja nedozvoljenih
radnji usmjerenih na povredu državne granice.
Osim toga, pozivom na broj 033/755-300 policijski službenici koji rade u ovom centru građanima mogu dati potrebne informacije vezane za
prelazak državne granice, kao i svim drugim tijelima u BiH kojima su potrebne informacije iz naše
nadležnosti.
Praćenje stanja na graničnim prijelazima
10
www.granpol.gov.ba
www.granpol.gov.ba
11
Granična policija BiH 2014
Sprečavanje krijumčarenja roba
Operativni centar Granične policije BiH
Zapljena droge, cigareta
i stoke na državnoj granici
Samostalne i zajedničke operativne akcije ● Cigarete skrivane u
namjenski napravljenim prostorima vozila
Lišeni slobode
Tako su pripadnici Jedinice granične policije Bijeljina
zaplijenili 5, 28 kilograma opojne droge skunk na ulazu
u BiH na Međunarodnom graničnom prijelazu Popovi
u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH.
U saradnji sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom
BiH zaplijenjeno je više od sedam kilograma opojne
droge marihuane na ulazu u BiH na MGP Uvac. Policijski
službenici Jedinice granične policije Dobrljin su u okviru
operativne akcije usmjerene na suzbijanje nedozvoljenog
prometa opojnim drogama zaplijenili 15 kilograma opojne droge skunk na području Novog Grada i tom prilikom
lišili slobode dva državljana Republike Slovenije i dva
državljana BiH. Granična policija BiH ostvaruje dobru
saradnju sa drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini i pruža podršku na otkrivanju krivičnih djela u
vezi sa opojnim drogama. Provedena je i zajednička akcija sa SIPA-om i MUP-om Tuzlanskog kantona u kojoj je
zaplijenjeno više od jednog kilograma kokaina i u kojoj
Bolja komunikacija Glavnog ureda sa organizacionim jedinicama na terenu
Informacioni sistem
Instaliranjem nove aplikacije za granične provjere omogućen je direktan pristup bazama podataka IDDEEA-e,
INTERPOLA, entitetskih MUP-ova, Ministarstva sigurnosti BiH i Službe za poslove sa strancima BiH. Radi se o
aplikaciji koja je uspostavljena uz podršku Europske
komisije u skladu sa najboljim standardima i preporukama Europske unije u segmentu granične sigurnosti i na
principima Schengenskog informacionog sistema (SIS).
Aplikacija je najbitniji segment informacionog sistema
Granične policije BiH te je znatno unaprijedila rad policijskih službenika na poslovima graničnih provjera.
Puštena je u rad 2012. godine i tokom protekle dvije godine zahvaljujući ovoj aplikaciji povećan je broj otkrivenih osoba i vozila za kojima su od strane nadležnih tijela
raspisane potjernice, raspisi o traganju, zabrane prelaska
državne granice ili se radi o sigurnosno interesantnim
licima.
Ilustracije radi, navest ćemo primjer da su pripadnici
Granične policije BiH tokom 2013. godine otkrili 1. 172
osobe za kojima su od strane nadležnih tijela raspisane
tjeralice, raspisi o traganju, mjere zabrane prelaska
državne granice, ili se radilo o sigurnosno interesantnim osobama, osobama o kojima je potrebno dostaviti
informaciju o prelasku državne granice i ostale potrage.
U
Vrijednost
radova
Operativnom centru instalirana je savremena
informatička, telekomunikaciona i oprema
za video nadzor. Vrijednost izvedenih radova,
kancelarijskog namještaja i nabavke opreme je oko
55. 000 KM, dok je za informatičku i telekomunikacionu opremu izdvojeno 10. 000 KM.
Važno je spomenuti i da je tehnično opremanje
Operativnog centra i korištenje savremenih komunikacija samo je jedna od aktivnosti koje poduzimamo u skladu sa Strategijom razvoja i Strategijom upravljanja informacijama u Graničnoj policiji
BiH.
Istovremeno, povećan je broj otkrivenih dokumenata
koji nisu bili validni za prelazak državne granice. Tokom
2013. godine otkriveno je 919 dokumenata (462 dokumenta izdata u BiH i 457 stranih dokumenata) koji nisu
bili validni za prelazak državne granice.
P
ripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine tokom 2013. godine, provodeći samostalne i operativne akcije u saradnji sa drugim policijskim i srodnim
agencijama, imali su rezultata u zapljeni opojnih droga,
cigareta, stoke i drugih vrsta roba.
Nadležnim tužilaštvima u Bosni i Hercegovini tokom
ovog perioda dostavili smo 196 službenih izvještaja zbog
postojanja osnova sumnje da je na graničnim prijelazima, u graničnom pojasu i u unutrašnjosti BiH počinjeno
220 krivičnih djela za koja je prijavljeno 430 osoba.
JGP Dobrljin – odbačenih 15 kg skunka pronađeno uz pomoć službenog psa
12
www.granpol.gov.ba
www.granpol.gov.ba
13
Granična policija BiH 2014
Sprečavanje krijumčarenja roba
su tri lica lišena slobode zbog krijumčarenja droge na
Međunarodnom graničnom prijelazu Orašje. U saradnji
sa pripadnicima Centra javne bezbjednosti Banja Luka
provedena je operativna akcija „Krug“ usmjerena na
otkrivanje i suzbijanje neovlaštene proizvodnje i prometa droga u kojoj je među osam osoba uhapšen i jedan
policijski službenik Granične policije BiH.
U vezi sa neovlaštenim prometom opojnih droga nadležnim tužilaštvima u 2013. godini podnijeli smo 20
službenih izvještaja zbog počinjenih 20 krivičnih djela u
kojima je prijavljeno 28 osoba od čega je jedna NN osoba.
Marihuana sakrivena u točku
Novije zapljene
P
Sprečavanje krijumčarenja roba
olovinom marta 2014. godine Jednica granične
policije Trebinje imala je dvije uspješne akcije
usmjerene protiv krijumčarenja. Tako su policijski službenici na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na
Međunarodnom graničnom prijelazu Deleuša spriječili krijumčarenje 10, 450 kilograma marihuane.
Državljanin Crne Gore u čijem Opelu je marihuana otkrivena je lišen slobode i predat Tužilaštvu BiH. Policijski službenici su također na području Bileće spriječili
krijumčarenje 4000 kutija cigareta marke „Ronhill“ i
„Trokadero“, ukupne vrijedosti 14. 700 KM.
Nezakonit promet
Kada je riječ o robi, privremeno je oduzeto 22720 kutija cigareta u vrijednosti od 68. 892 KM, tekstilne robe u
vrijednosti 138. 696 KM, stoke u vrijednosti 68. 114 KM,
tehničke robe 44. 470 KM, ostale robe u vrijednosti od
oko 108. 000 KM te neprijavljenog novca u raznim valutama i apoenima ukupne vrijednosti 696. 782 KM.
Kao primjere navest ćemo sprečavanje krijumčarenja
1990 kutija raznih vrsta cigareta koje su bile sakrivene
u namjenski prepravljenom bunkeru u teretnom motornom vozilu Ford, italijanskih registarskih oznaka, te
otkrivanje 1473 kutije cigareta u nadograđenom podu i
skrovitim mjestima putničkog motornog vozila Fiat, također italijanskih registarskih oznaka. Cigarete su otkrili
JGP Zvornik - krijumčarene ovce
JGP Trebinje - spriječeno krijumčarenje akciznih roba
policijski službenici Jedinice granične policije Gradiška
na izlazu iz BiH na Međunarodnom graničnom prijelazu
Gradina. Ovome treba dodati i otkrivanje nezakonitog
prometa veće količine tekstilne robe na području Trebinja i Višegrada kao i sprečavanje krijumčarenja stoke na
području Zvornika.
Pored navedenog, pripadnici Granične policije su u četiri
odvojena slučaja spriječili krijumčarenje oko 2100 kilograma mandarina iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.
JGP Doljani - otkriven zasad marihuane
U 2013. godini pripadnici Granične policije privremeno su
oduzeli 18 puški i poluautomatskih puški, 10 automatskih
puški, 15 pištolja, automatskih pištolja i revolvera, 37
komada hladnog oružja, 7 sprejeva i 5 komada ostalih
vrsta oružja. Od minsko eksplozivnih sredstava oduzeto je:
17 bombi, 1 tromblonska mina, 109 komada eksploziva,
291 komad pirotehničkih sredstava i 6 ostalih minsko eksplozivnih sredstava. Privremeno je oduzeto i 7224 komada streljiva različitog kalibra i to: 3802 komada pištoljskog
streljiva, 3185 komada puščanog streljiva, 101 komad
lovačkih patrona i 136 komada gasnih patrona.
Cigarete otkrivene na MGP Gradina
14
www.granpol.gov.ba
JGP Doljani - otkrivene mandarine
www.granpol.gov.ba
15
Granična policija BiH 2014
U
Spriječeno krijumčarenje 50 kg eksploziva
i 100 električnih detonatora
okviru operativne akcije „Oktobar“ pripadnici
Granične policije BiH (Jedinice za podršku i kontrolu
Terenskog ureda Istok – Višegrad) i službenici Uprave za
indirektno oporezivanje BiH su 21. oktobra 2013. godine
spriječili krijumčarenje 50 kilograma eksploziva„Petronit
28 E“ i 100 električnih detonatora. Eksploziv je otkriven
prilikom kontrole putničkog motornog vozila Passat, bh.
registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin BiH.
Vozilo je kontrolirano u graničnom pojasu Prijeđel na
području Foče. Po nalogu tužioca Okružnog tužilaštva
Trebinje eksploziv i detonari su privremno oduzeti i predati nadležnom organu civilne zaštite. Protiv bh. državljana je Okružnom tužilaštvu Trebinje predat Izvještaj o
počinjenom krivičnom djelu „nedozvoljena proizvodnja
i promet oružja ili eksplozivnih materija“.
Neobične zapljene
Policijski službenici Jedinice granične policije Doljani
su krajem marta 2014. godine na Graničnom prijelazu
za pogranični promet Unka, na izlazu iz BiH, u prtljažniku putničkog motornog vozila Opel registarskih
oznaka Republike Hrvatske otkrili četiri kutije sa 640
barskih kornjača. Vozilom je upravljao državljanin Re-
Nezakoniti prelasci
Sprečavanje krijumčarenja roba
Ilegalne migracije
stavljene pod kontrolu
Razmjena podataka ● Broj nezakonitih prelazaka državne
granice BiH iz godine u godinu se smanjuje
Pokušaj krijumčarenja ilegalnih migranata preko rijeke Drine
Eksploziv i detonatori otkriveni u Passatu
ptica različitih vrsta, koje su otkrivene u Fiatu talijanskih
registarskih oznaka. Otkrivene ptice pokušao je u Italiju
prokrijumčariti državljanin te zemlje koji je izjavio da su
ulovljene na teritoriji BiH. Vozilo je kontrolirano na izlazu
na Međunarodnom graničnom prijelazu Gradiška. Pripadnici Jedinice za podršku i kontrolu Terenskog ureda
Istok Višegrad su u martu 2014. godine u graničnom pojasu na području opštine Zvornik spriječili krijumčarenje
65 litara herbicida „Furadan“ koji spada u prvu grupu
otrova. Krijumčarenje je otkriveno prilikom granične
kontrole putničkog motornog vozila Passat kojim je upravljao državljanin Republike Srbije. Na Međunarodnom
aerodromu Sarajevo su policijski službenici početkom
aprila 2014. godine spriječili krijumčarenje 36 kilograma
duhana nargile za koju bh. državljanin koji je doputovao
iz Istanbula nije imao potrebnu dokumentaciju.
Kornjače u prtljažniku
publike Hrvatske protiv kojeg je Tužilaštvu BiH predat
izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „krijumčarenje“.
U saradnji sa veterinarskim inspektorom Općine Čapljina životinje su prevezene u Mostar i smještene u namjenski objekat koji ima uslove za čuvanje. Pripadnici
Jedinice granične policije Gradiška spriječili su krajem
septembra 2013. godine krijumčarenje 400 zamrznutih
G
ranična policija Bosne i Hercegovine u proteklom je
periodu značajne rezultate postigla na suzbijanju
ilegalnih migracija preko teritorije Bosne i Hercegovine.
A kako bi ilegalne migracije stavila pod kontrolu preduzima se niz preventivnih, odnosno, represivnih mjera i
radnji prilikom prelaska državne granice lica i vozila na
graničnim prijelazima i u graničnom pojasu a sve u skladu sa važećim propisima i međunarodnim ugovorima
čija je Bosna i Hercegovina strana potpisnica.
Nadzor granice
Te mjere, prije svega, podrazumijevaju granične provjere
i nadzor granice. Također, kako bi se što uspješnije radilo
na sprečavanju i suzbijanju ilegalnih migracija Granična
policija sudjeluje u aktivnostima identificiranja i zapreča-
vanja mjesta pogodnih za ilegalne prelaske državne
granice što predstavlja jednu u nizu metoda koje doprinose efikasnijem nadzoru i kontroli prelaska državne
granice te provodi mješovite patrole sa susjednim zemljama, Republikom Hrvatskom, Republikom Srbijom i
Crnom Gorom. Zahvaljujući mješovitim patrolama naši
policijski službenici i službenici policija spomenutih zemalja spriječili su izvršenje više krivičnih djela kako na
teritoriju BiH tako i na teritoriju susjednih zemalja.
Broj nezakonitih prelazaka državne granice BiH iz godine u godinu se smanjuje što se najbolje vidi iz podataka o otkrivenim ilegalnim prelascima i podataka o
prihvatu trećih lica po Sporazumu o readmisiji sa Republikom Hrvatskom. Sporazum između Vijeća ministara BiH
i Vlade Republike Hrvatske o predaji i prihvatu osoba čiji
je ulazak ili boravak nezakonit je jedan od važnijih pokazatelja za praćenje ilegalnih migracija, posebno u dijelu
Neprijavljeni duhan nargile
16
www.granpol.gov.ba
www.granpol.gov.ba
17
Granična policija BiH 2014
Nezakoniti prelasci
prihvata državljana trećih zemalja koji su preko teritorije
BiH, na osnovu legalnog ili ilegalnog ulaska u BiH, ilegalno ušli u Republiku Hrvatsku odnosno zemlje zapadne
Europe. Po ovom sporazumu BiH prihvata najviše osoba
državljana trećih zemalja koji su ilegalno napustili teritoriju BiH. Najveći broj nezakonitih prelazaka evidentiran
je u području između graničnih prijelaza na kopnenom
istočnom dijelu državne granice prema Crnoj Gori, te zapadnom i sjeverozapadnom dijelu granice prema Republici Hrvatskoj, gdje odlike i konfiguracija terena pogoduju nezakonitim prelascima. Jedan manji broj osoba iz
Turske i Albanije, koristeći pogodnosti bezviznog režima,
legalno dolazi u BiH nakon čega nastoje ilegalno otići
prema Sloveniji i Italiji izbjegavajući granične prijelaze ili
pokušavajući preći granicu sa krivotvorenim putnim dokumentima. Broj otkrivenih nezakonitih prelazaka nije u
porastu, ali je posljednjih godina primjetna blaga promjena strukture država porijekla ilegalnih migranata.
A kako bi stigli do zapadno-evropskih zemalja ilegalni
migranti krijumčare se na različite načine. Pripadnici
Nezakoniti prelasci
P
Kamion s narandžama u kojem su otkriveni ilegalni migranti
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013
Prihvat državljana trećih
zemalja po Sporazumu sa
Republikom Hrvatskom
255
170
174
240
248
123
119
88
75
75
Ilegalni prelasci d/g
875
655
1,286
851
543
381
322
324
389
228
Granične policije znali su ih otkriti u šumama gdje su
putevi neprohodni, napuštenim objektima, u čamcima,
vozilima, cisternama, a najnoviji slučajevi otkriveni su u
kamionima u kojima su se prevozile narandže iz Grčke.
Tako su policijski službenici Jedinice granične policije
Višegrad u saradnji sa službenicima Uprave za indirektno
U ilegalnom prelasku
državne granice 2013.
otkriveno 228 osoba
ripadnici Granične policije BiH tokom 2013. godine u ilegalnom prelasku državne granice otkrili
su 228 osoba. Od ovog broja, njih 164, otkriveno je
prilikom ilegalnog ulaska u BiH, dok je prilikom ilegalnog izlaska iz BiH otkrivena 64 osoba. Na graničnim
prijelazima u ilegalnom prelasku državne granice
otkriveno je 37, a u graničnom pojasu 191 osoba.
Navedeni podaci ukazuju na tendenciju većeg broja
ilegalnih prelazaka državne granice van graničnih
prijelaza i ilegalnih prelazaka na ulazu. Najviše je
otkriveno državljana Bosne i Hercegovine 108, zatim
slijede državljani Srbije 37, Crne Gore 18, Hrvatske 17,
Sirije 16, Albanije 7, Turske 4, Maroka 3, Bugarske 3,
Afganistana 2, Šri Lanke 2, Somalije, Irana, Alžira, Pakistana i Eritreje po jedna osoba, kao i šest osoba za
koje nije utvrđen identitet. Svi strani državljani predati su Službi za poslove sa strancima BiH.
Pregled ilegalnih ulazaka i izlazaka u BiH na granici sa susjednim zemljama:
Trebinje - Ilegalni migranti otkriveni u akciji “Pješak”
18
www.granpol.gov.ba
www.granpol.gov.ba
19
Granična policija BiH 2014
K
Mješovite patrole sa
susjednim zemljama
ada je riječ o zajedničkim mješovitim patrolama
sa susjednim zemljama tokom 2013. godine
provedene su 1982 zajedničke patrole i to: s Republikom Hrvatskom 1500, s Republikom Srbijom 134 i s
Crnom Gorom 348.
oporezivanje krajem decembra 2013. godine na ulazu u
BiH na Međunarodnom graničnom prijelazu Vardište prilikom granične kontrole kamiona među narandžama otkrili dva ilegalna migranta. Krajem januara 2014. godine
na graničnom prijelazu Rača službenici Jedinice granične
policije Bijeljina i Uprave za indirektno oporezivanje otkrili su tri državljana Irana i tri državljana Afganistana
koji su bili sakriveni u prikolici kamiona u kojem su se,
također, prevozile narandže iz Grčke.
Pored ovoga, službenici Jedinice granične policije Trebinje u proteklom periodu su u operativnoj akciji „Pješak“
otkrili 104 ilegalna migranta na području Trebinja i
Bileće a koji su preko našeg teritorija namjeravali otići u
zemlje Europske unije.
Operativne akcije
Već duže vrijeme Granična policija BiH pod pokroviteljstvom FRONTEX-a razmjenjuje podatke o ilegalnim
20
www.granpol.gov.ba
Protiv krijumčarenja ljudi
i ilegalnih migracija
Nezakoniti prelasci
migracijama sa zemljama zapadnog Balkana te vrši
određene procjene analize rizika na temelju kojih se
provode operativne akcije na širem području. Osim toga,
primicanje vanjskih granica Europske unije sa sobom
povlači mogućnost združenih operacija graničnih policija zemalja članica EU koje će se na vanjskim granicama
provoditi pod kišobranom FRONTEX-a.
Istovremeno, Granična policija Bosne i Hercegovine je u
prethodnom periodu težište rada stavila na borbu protiv
krijumčarenja ljudi, u koje su bile uključene i policijske
agencije iz regiona. Ovakav pristup doveo je do uspješne realizacije nekoliko međunarodnih operativnih
akcija („Loka“, „Loka 2“, „Una“, „Jezero“) koje su za rezultat imale presijecanje nekoliko lanaca organiziranog
krijumčarenja ljudi. U akcijama „Loka“, „Loka 2“, „Una“ i
„Jezero“ krijumčari su uglavnom ilegalno prebacivali državljane Republike Turske koji su legalno dolazili
na područje Bosne i Hercegovine. Tokom 2013. godine
Granična policija BiH je aktivno bila uključena u realizaciju akcija koje je organizirao SELEC centar. Također,
Granična policija BiH je zajedno sa kolegama iz regije
realizirala međunarodne operativne akcije ‘’Kašmir’’ čiji
cilj je bio sprečavanje ilegalnih migracija lica sa Kosova i
‘’Jug’’ sa ciljem sprečavanja ilegalnih migracija lica iz Republike Turske i Kosova.
V
Izdate vize na
graničnim prijelazima
eoma je bitno istaći i da smo nastavili veoma uspješno i permanentno provoditi naše zakonske
obaveze u pogledu izdavanja viza na granici. Nastavili smo već davno započeti trend stalnog smanjenja
broja izdatih viza na granici što je u skladu sa preporukama Europske komisije. Tako smo tokom 2013.
godine na graničnim prelazima izdali 93 vize, što je
manje za 57 viza ili 38 % u odnosu na 2012. godinu
kada je izdato 150 viza. Ako uzmemo u obzir da BiH
nema tako veliku mrežu diplomatsko-konzularnih
predstavništava u drugim zemljama, naš angažman
na ovom polju dolazi posebno do izražaja ako znamo da smo 2004. godine na granici izdali 5641 vizu,
2005. godine 2049 viza, 2006. godine 927. viza itd.
Iz prezentiranih podatka vidljiv je kontinuirani rad i
veoma značajan napredak u ovoj oblasti.
Akcija
kodnog naziva Jug
Izvršeni pretresi na 14 lokacija, lišeno slobode 13 osoba
G
ranična policija BiH je u maju 2013. je Tužilaštvu BiH podnesen Izvještaj o
godine u saradnji sa MUP-om Re- počinjenom krivičnom djelu „organipublike Hrvatske realizirala Međun- zirani kriminal“, a u vezi sa krivičnim
arodnu operativnu akciju „Jug“. Akcija djelom „krijumčarenje osoba“.
sprovedena uz podršku SELEC - Centra
za provedbu zakona u jugoistočnoj Ev- „Postojale su dvije rute krijumčarenja
ropi obuhvatila je osobe sa područja koje su vodile iz Bosne i Hercegovine.
Turske, Hrvatske
i Bosne i Her- „Postojale su dvije rute krijumčarenja koje su
cegovine koje
vodile iz Bosne i Hercegovine i za nju su
su krijumčarile
ilegalni migranti plaćali 1000 eura po osobi”
ilegalne migrante sa područja Kosova i Turske u zemlje Prva je išla preko Zagreba, pa Slovenije
Evropske unije. Izvršeni su pretresi na 14 do Italije i za nju su ilegalni migranti
lokacija na području Bijeljine, Mostara, plaćali 1000 eura po osobi.
Čitluka, Ljubuškog, Gruda i Bugojna. Druga ruta je išla preko Splita ka Istri i Drago Ćorić
Lišeno je slobode 13 osoba protiv kojih Italiji, a krijumčari su je naplaćivali 1200 eura. U akciji je učestvovalo oko 100
policijskih službenika, a pored pripadnika
Granične policije BiH u pretresima su podršku pružili i policijski službenici ministarstava unutrašnjih poslova Zapadno-hercegovačkog i Srednjobosanskog
kantona. I u ovoj, kao i nekoliko prethodnih međunarodnih akcija (“Loka”, “Loka
II” i “Kašmir”) ostvarili smo izuzetnu
saradnju sa MUP-om Republike Hrvatske
koja se odvijala kroz svakodnevne kontakte, redovne sastanke, te razmjenu
informacija i podataka, a pod pokroviteljstvom tužilaštava obje zemlje“ - istaknuo je Drago Ćorić, šef Odsjeka za istrage
Centralnog istražnog ureda Granične
policije BiH.Tokom akcije „Jug“ pripadnici MUP-a Republike Hrvatske su lišili
slobode 25 osoba u Hrvatskoj.
Lišeno slobode 13 osoba
www.granpol.gov.ba
21
Pauk
Inspektori pokazali
stručnost
Granična policija Bosne i Hercegovine je u periodu od januara do
maja 2013. godine dokumentovala
izvršenje 21 krivičnog djela „krijumčarenje osoba“ u predmetu
„Jug“. Tužilac Tužilaštva BiH, Saša
Sarajlić koji je vodio istrage u ovom
predmetu pohvalio je maksimalan
stepen koordinacije sa inspektorima
Centralnog istražnog ureda Granične
policije BiH koji su radili na akciji.
„Tokom istraga inspektori su pokazali veoma visok stepen stručnosti,
pravovremeno su pribavljali dokaze u
cilju rasvjetljavanja navedenih krivičnih
djela. Ni u jednom trenutku nije bilo
razmimoilaženja između postupajućeg
tužioca i inspektora, a pored onoga
što je rješavano putem naredbi, ostale
stvari su veoma uspješno rješavane,
i Doker
Akcija Loka II
„krijumčarenje osoba“. Operativna akcija „Loka“ je obuhvatila osumnjičene
sa područja Turske, Hrvatske i BiH, a
polovinom jula 2012. godine lišeno
je slobode 11 osoba. Početkom decembra 2012. godine realizirana je
Međunarodna
“Pravovremeno su pribavljali dokaze u cilju akcija „Loka
II“ usmjerena
rasvjetljavanja navedenih krivičnih djela”
protiv organitakoreći, u hodu i u telefonskim razgov- zirane kriminalne grupe koja se bavila
orima.“ – istaknuo je tužilac Sarajlić. krijumčarenjem državljana Turske, a
lišeno je slobode 17 osoba. U aprilu
2013. godine u saradnji sa MUP-om R.
Kontinuitet aktivnosti Slovenije realizirana je Međunarodna
akcija “Kašmir” u sklopu koje je lišeno
Uključujući najnoviju, Granična policija slobode 17 osoba, od čega 16 držaBiH je u prethodnom periodu imala ve- vljana BiH i jedan državljanin Srbije
oma uspješan niz akcija s ciljem borbe sa područja Kosova. MUP R. Slovenije
protiv krijumčarenja osoba i ilegalnih je lišio slobode sedam osoba koje su Kašmir u saradnji sa MUP-om R. Slovenije
migracija. U prvoj polovini 2012. go- pripadale istoj organiziranoj krimidine u saradnji sa MUP-om Republike nalnoj grupi za koju je utvrđeno da je prebacila 78 osoba sa područja KosoSrpske realizirana je operativna akciju preko teritorije Bosne i Hercegovine va u zemlje Evropske unije.
„Una“ protiv krijumčarenja državljana afro - azijskog porijekla. Tokom
provođenja akcije kriminalne grupe su
organizirano iz Srbije u Bosnu i Herceranična policija BiH je u 2013. godini nadležnim tužilaštvima podnijela
govinu i Hrvatsku prevele 51 ilegalnog
16 službenih izvještaja za 19 krivičnih djela „krijumčarenja ljudi“, od čega
migranta, nakon čega je Granična se pet izvještaja odnosi na krivično djelo „organizirani kriminal“. Izvještaji su
policija BiH Tužilaštvu BiH dostavila obuhvatili 67 osoba, među kojima 52 bosanskohercegovačka državljana, po
izvještaj protiv 14 osoba o počinjenom krivičnom djelu „organizirani tri državljana Srbije, Turske i Albanije, te po jedan državljanin Etiopije, Makekriminal“ u vezi sa krivičnim djelom donije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Srbije sa područja Kosova.
G
22
www.granpol.gov.ba
Protiv krijumčarenja stoke
i zloupotrebe položaja
Protiv krijumčarenja ljudi
i ilegalnih migracija
Granična policija BiH 2014
Proširene aktivnosti na borbu protiv kriminaliteta koji nanosi
veliku štetu budžetu BiH i rizik po zdravlje građana
G
Protiv 67 osumnjičenih
Amra Aljić
“Ovo su prve akcije koje je Centralni istražni ured radio
u cilju sprečavanja krijumčarenja stoke”
ranična policija BiH je u 2013. godini realizirala dvije značajne akcije usmjerene protiv krijumčarenja
stoke, kodnih naziva „Pauk“ i „Doker“,
koje su potvrda spremnosti ove
policijske agencije za borbu protiv
svih vrsta prekograničnog kriminala, kao i protiv korupcije u vlastitim
redovima. „Nakon uspješnih akcija
usmjerenih protiv ilegalnih migracija,
krijumčarenja ljudi i cigareta i trgovine narkoticima ovo su prve akcije koje
je Centralni istražni ured radio u cilju
sprečavanja krijumčarenja stoke, tako
da se može reći da smo u 2013. godini
proširili aktivnosti i na ovu vrstu kriminaliteta iz razloga što nanosi veliku
štetu budžetu Bosne i Hercegovine,
ali i rizik po zdravlje naših građana.“
– istaknula je Amra Aljić, načelnica
Centralnog istražnog ureda Granične
policije Bosne i Hercegovine. U obje
akcije se istaknula izuzetna saradnja Granične policije BiH sa drugim
agencijama za sprovođenje zakona
u Bosni i Hercegovini, kao i Tužilaštvom BiH. „Zajednička akcija Granične
policije BiH, Agencije za istrage i
zaštitu BiH – SIPA-e i MUP-a Republike Srpske, „Pauk“ odnosno „Skela“,
www.granpol.gov.ba
23
Granična policija BiH 2014
bila je veoma uspješna i obimna radi
presretanja i otkrivanja krivičnih djela
krijumčarenja stoke, rasturanja neocarinjene robe, zloupotrebe službenog položaja i dr. Akcija „Doker“ je
uspješno realizovana zalaganjem i
profesionalnom saradnjom pripadnika ove policijske agencije. Bez dobre
saradnje i takvog angažovanja pripadnika Granične policije BiH ne bi se
mogao spriječiti prekogranični kriminal, niti bi se mogla uspostaviti dobra
saradnja naše sa susjednim državama
u borbi protiv prekograničnog kriminala.“- pojasnila je Dragica Glušac,
tužiteljica Tužilaštva BiH koja je vodila istrage u sklopu akcija.
Zajednička akcija
Operativna akcija „Pauk“, odnosno
„Skela“ je pripremana, koordinirana i zajednički realizirana od strane
Granične policije BiH, Državne
agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA-e) i MUP-a Republike Srpske.
Aktivnosti akcije su većim dijelom
sprovedene u zoni odgovornosti Jedinice granične policije Zvornik, s
ciljem sprečavanja i otkrivanja
krivičnih djela koja se odnose na
Protiv krijumčarenja stoke
i zloupotrebe položaja
Protiv krijumčarenja stoke
i zloupotrebe položaja
Oduzeti čamci za krijumčarenje
zloupotrebu službenog položaja ili
ovlaštenja i krijumčarenja. Tokom
akcije čije su finalne aktivnosti sprovedene u junu 2013. godine ukupno
je lišeno slobode 26 osoba. Pored
osoba koje su vršile krijumčarenje,
lišen je slobode određeni broj policijskih službenika Granične policije
BiH od kojih je osam privremeno
suspendovano, MUP-a Republike
Srpske kao i veterinarskih inspektora
koji su radili na području Bratunca.
Prilikom realizacije aktivnosti akcije
privremeno je oduzet određen broj
čamaca na motorni pogon koji su
korišteni za krijumčarenje žive stoke
preko rijeke Drine sa teritorije Srbije
na teritorij BiH, kao i motornih vozila
namjenski prepravljenih i korištenih
za transport žive stoke u unutrašnjost naše zemlje, oružje, municija i
ostali dokazni materijal. Policijski
službenici Granične policije BiH su
izvršili pretrese na 23 lokacije na
području Bratunca, Tuzle, Kalesije,
Sarajeva, Zenice, Zavidovića i Gacka.
Podršku pri realizaciji akcije pružili
su policijski službenici svih terenskih
ureda Gr anične policije BiH, te jedinica za specijalnu podršku SIPA-e,
MUP-a Tuzlanskog, Sarajevskog i Zeničko-dobojskog kantona.
Akcija Granične
policije BiH
Granična policija BiH je u septembru 2013. godine realizirala akciju
„Doker“ tokom koje je lišeno slobode
15 osoba zbog postojanja osnova
sumnje da su krijumčarili stoku iz
Republike Srbije na područje Bosne i
Hercegovine, a među osumnjičenim
su i dva policijska službenika.
Lišeno slobode 15 osoba
„Tokom realizacije akcije „Doker“
evidentirana su 22 događaja krijumčarenja iz Republike Srbije u
Bosnu i Hercegovinu preko Drine
i Save prilikom kojih je prokrijumčareno oko 1000 komada stoke.
Od organizatora krijumčarenja
oduzeto je 86.635 KM za koje postoji
osnova sumnje da potiče od izvršenja krivičnog djela. Pri realizaciji pretresa i obezbjeđenja mjesta bilo je
angažovano 100 policijskih službenika Granične policije BiH, a podršku
su nam pružili i pripadnici Agencije
za istragu i zaštitu BiH.“ – istaknula
je Amra Aljić, načelnica Centralnog Otkriveno 65 grla stoke
Vozilo za krijumčarenje stoke
istražnog ureda Granične policije
BiH. U finalnim aktivnostima akcije šest pušaka, pištolj, manja količina motorna vozila za krijumčarenje
izvršeni su pretresi na 18 lokacija eksploziva sa štapinom i inicijalnim stoke, 65 grla stoke i ostali dokazni
tokom kojih je privremeno oduzeto: kapislama, dva čamca, tri teretna materijal.
Među krijumčarima i veterinarski inspektori
24
www.granpol.gov.ba
www.granpol.gov.ba
25
Granična policija BiH 2014
Saradnja u regiji jugoistočne Evrope
Saradnja u regiji jugoistočne Evrope
DCAF
Program granične sigurnosti
Aktivno doprinijeli brojnim konkretnim postignućima
i operativnim rezultatima
Direktor Dumančić i pomoćnik Laketa u radnoj grupi na strateškom nivou
Anton Travner
Učesnici sastanka u Schengenu
V
iše od deceniju program DCAF-a pripadnicima
Granične policije BiH omogućava razmjenu iskustva sa sudionicima programa, edukaciju, stvaranje
novih i dograđivanje postojećih propisa, te približavanje evropskim integracijama razvijanjem EU standarda.
„Kroz metodološki pristup ostvaren je progres u oblasti
pravne reforme, strateške i organizacione strukture, rukovođenja i upravljanja, logistici, obrazovanju i obuci,
analizi rizika, krim-obavještajnim poslovima i istrazi kao
i u unapređenju profesionalizma komandira stanica i regionalnih komandira.” – istaknuo je Radiša Samardžija,
načelnik Kabineta direktora Granične policije BiH koji je
od početka uključen u DCAF Program.
26
www.granpol.gov.ba
Aktivno učešće Granične policije BiH
Anton Travner, direktor DCAF Programa granične sigurnosti ističe da je saradnja obostrana i da je i Granična policija
BiH u značajnoj mjeri doprinijela razvoju samog programa.
„Granična policija Bosne i Hercegovine bila je najdragocjeniji partner, koja je u velikoj mjeri dala doprinos DCAF-ovom
strateškom razvoju i rezultatima. Upravo snage granične
policije pružaju strateške smjernice, daju redovite povratne
informacije i pretvaraju zajednički identificirane prioritete u
praktične rezultate u ovom programu. Tokom 2012. i 2013. godine Granična policija BiH je aktivno doprinijela brojnim konkretnim postignućima i operativnim rezultatima.“- istaknuo je
Anton Travner. Granična policija BiH je u 2013. učestvovala
Sanja Pržulj i Radiša Samardžija uključeni u DCAF program
u implementaciji premodeliranog DCAF Programa granične “Granična policija BiH je učestovala na dva sastanka šefova
sigurnosti u skladu sa njegovim davno uspostavljenim prin- graničnih policija u Međugorju i u Brdu kod Kranja. Nastacipima baziranim na potrebama zemalja učesnica i korišten- vljena je implementacija programa u saradnji sa institucijem pozitivnih sinergija u području sigurnosti u jugoistočnoj jama i agencijama Evropske unije, naročito sa Frontex-om,
Evropi. U novembru je u Schengenu održan sastanak na CEPOL-om i Europolom. Sastanci u vezi ilegalnih migracija
strateškom nivou kojem su prisustvovali direktor Granične koje ostaju jedan od najvećih izazova za regionalne granične
policije BiH, Vinko Dumančić i pomoćnik direktora za organi- službe, održani su na Zlatiboru i u Sarajevu, a u aprilu je u Zazaciju i operacije, Žarko Laketa. Na sastanku se diskutovalo o grebu održan sastanak Radne grupe za olakšavanje razmjene
EU pristupnom proporuka ranog upocesu i finansiranju, „Granična policija Bosne i Hercegovine bila je najdragocjeniji zorenja i regionalnu
o identifikaciji osoba partner, koja je u velikoj mjeri dala doprinos DCAF-ovom analizu rizika na kokojima je potrebna
jem je predstavljena
strateškom razvoju i rezultatima”
međunarodna zaštibaza podataka Borta, o sprečavanju zloupotrebe azila i dr. Učesnici su upoznati der Sentry koja je namijenjena zemljama Zapadnog Balkana
sa uslovima i strateškim ciljevima IPA II za period 2014 – za unos i međusobnu razmjenu podataka o pojavnim oblicima
2020, uključujući uslove sektorskog pristupa, sa ciljevima krivičnih djela i prekršaja registrovanih na granici.”- precizirazajedničkog sistema azila, njegovom provedbom, kao i pos- la je Sanja Pržulj, analitičar u Kabinetu direktora Granične
tojećim mjerama i instrumentima na nivou Evropske unije. policije BiH i koordinator DCAF Programa.
www.granpol.gov.ba
27
Granična policija BiH 2014
Međd- unarodna saradnja
Saradnja u regiji jugoistočne Evrope
Saradnja sa
Poboljšanje regionalne
praktične saradnje
U 2013. godini realizirane su četiri zajedničke operacije pod
pokroviteljstvom DCAF Programa. Predrag Radojčić, nacionalna kontakt tačka u zajedničkim i koordiniranim operativnim akcijama DCAF-a koji je odnedavno na čelu Uprave
za operacije ističe da one jesu suština ovog programa : “Sve
četiri zajedničke operacije ocijenjene su vrlo uspješnima, uključujući njihove značajne operativne rezultate. Zajedničke
operacije i koordinisane mjere ispunile su očekivane rezultate
u pogledu razmjene informacija, znanja, iskustava i najboljih praksi između zemalja sudionica, na području suzbijanja
ilegalnih migracija i borbe protiv prekograničnog kriminala.
Istovremeno, najznačajnija poruka ovih zajedničkih aktivnosti je da su zemlje regije sposobne i spremne sarađivati i
preduzimati zajedničke i koordinirane mjere. Operacije su
značajno pridonijele jačanju međusobnog povjerenja, kao
i obuci policijskih službenika.” Prva zajednička operacija u
aprilu 2013. godine odvijala se na području granice MakePredrag Radojčić
donije i Grčke, a u njoj su učestovali policijski službenici iz
Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine
koji su obavljali dužnosti nadzora granice u zajedničkim
patrolama sa kolegama iz Makedonije. Tokom zajedničke
operacije, 17 osoba (uglavnom afro-azijskog porijekla)
otkriveno je u pokušaju ilegalnog prelaska granice, a rezultirala je i otkrivanjem drugih prekograničnih kriminalnih
aktivnosti kao što su trgovina ljudima, krijumčarenja robe i
28
www.granpol.gov.ba
FRONTEX-om
Pripadnik Granične policije BiH sa kolegama iz Regije u Makedoniji
motornih vozila. U maju i junu je realizirana druga zajednička operacija usmjerena na kontrole teretnih motornih vozila na drugoj liniji provjera i odvijala se istovremeno na 28
graničnih prelaza u zemljama regije. Povodom održavanja
Evropskog prvenstva u košarci u Sloveniji je u septembru
realizirana operacija „Eurobasket 2013“.
”Pored daljeg napretka zajedničkih i koordiniranih mjera na
regionalnom nivou u oblastima sprečavanja kriminala, borbe
protiv organiziranog kriminala i nezakonitih migracija, cilj
ove operacije je bio pružiti podršku aktivnostima slovenske
granične policije tokom Eurobasket-a 2013., naročito u vezi
sa slučajevima pojedinačnih putnika ili organiziranih skupina navijača koji ulaze u Sloveniju. U ovoj zajedničkoj operaciji
učestvovali su policijski službenici svih zemalja potpisnica
Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi, kao i
policijski službenici iz Hrvatske.”– istaknula je Sanja Pržulj.
U oktobru je realizirana četvrta operacija u Albaniji, Bosni
i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji sa fokusom na
otkrivanje nezakonitih migranata i drugih prekograničnih
kriminalnih aktivnosti. Tokom operacije je otkriven 21 slučaj
nezakonitog prelaska granice, kao i slučajevi krijumčarenja
droge i nezakonite robe, nezakonitog prelaska granice te
krijumčarenja osoba. “Granična policija BiH je pružala ekspertize i operativno znanje u svim područjima, uključujući i
naš program, od razvoja novih zakonskih rješenja do izgradnje kapaciteta u područjima analize rizika i približavanja
Schengen standardima i acquis-u. Kako ova regija napreduje
na putu ka Evropskoj uniji, Granična policija BiH sa svojim
znanjem, kapacitetima i odlučnosti, neće biti ostavljena.
Može očekivati daljnju potporu DCAF-a u područjima koja su
prepoznata kao ključni uvjeti na putu BiH prema članstvu u
Evropskoj uniji“ istaknuo je Anton Travner još jednom zaključivši da je posebno bitno da se saradnja sa Graničnom
policijom temelji na međusobnom povjerenju i najvećem
poštovanju.
Saradnja sa FRONTEX-om u cilju podizanja nivoa
granične sigurnosti
Pomoćnik direktora za organizaciju i operacije, Žarko Laketa
U
oblasti međunarodne saradnje među prioritetima
Granične policije BiH je saradnja sa FRONTEX-om (Evropskom agencijom za upravljanje operativnom saradnjom
na vanjskim granicama zemalja članica EU) koja se odvija
na osnovu Radnog sporazuma o uspostavljanju operativne
saradnje između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i FRONTEX-a.
„Granična policija BiH za sada ima direktnu saradnju sa FRONTEX-om u oblastima obuke, združenih operacija i analize
rizika. Učešćem u ovim aktivnostima Granična policija BiH će
i prije zvaničnog ulaska BiH u Evropsku uniju, odnosno prije
pristupanja procesu EU integracija, imati spremne i osposobljene kadrove koji će moći trenutno odgovoriti na buduće
bezbjednosne izazove u vezi sa nadzorom i kontrolom državne
Delegacije BiH i Crne Gore na Evropskom danu graničnih policija u Varšavi
granice. Saradnja sa FRONTEX-om je prilika za punu afirmaciju napora koje Bosna i Hercegovina ulaže na planu podizanja
nivoa granične bezbjednosti, te prilika za poboljšanje ugleda
kod zemalja u okruženju i organa država članica EU koji su nadležni u oblasti upravljanja aktivnostima granične bezbjedno-
„Granična policija BiH za sada ima direktnu
saradnju sa FRONTEX-om u oblastima obuke,
združenih operacija i analize rizika”
sti.” –istaknuo je Žarko Laketa, pomoćnik direktora Granične
policije za organizaciju i operacije. Saradnja je u 2013. godini razvijana od centralnog nivoa pa je tako u avgustu 2013.
www.granpol.gov.ba
29
Granična policija BiH 2014
Međd- unarodna saradnja
Međd- unarodna saradnja
Ilkka Laitinen u posjeti Graničnoj policiji BiH
Veljko Lazić
godine Graničnu policiju BiH posjetio Ilkka Laitinen, izvršni
direktor FRONTEX-a, a direktor Vinko Dumančić i pomoćnik
direktora Žarko Laketa su u novembru prisustvovali „21.
Međunarodnoj konferenciji graničnih policija’’ u Varšavi.
Direktor Dumančić je u Varšavi učestvovao i na ‘’Evropskom
danu graničnih policija 2013’’.
granične policije Zvornik, Veljko Lazić. „Razmjena statističkih
podataka o ileganim migracijama i graničnoj bezbjednosti,
pored doprinosa u efikasnoj borbi protiv ilegalnih migracija,
istovremeno doprinosi opštoj saradnji i međusobnom povjerenju između zemalja Zapadnog Balkana, ojačava planiranje
i sprovođenje nacionalnih i međunarodnih aktivnosti, te doprinosi zajedničkoj ili pojedinačnoj analizi rizika. Poseban značaj
ima i saradnja u okviru uspostavljenog mehanizma nadzora
post-vizne liberalizacije čiji cilj je razmjena relevantnih podataka na osnovu kojih se može zaključiti da velika većina građana
BiH koji putuju u zemlje EU imaju opravdane razloge odlaska.
Osim toga pokazuje da nadležni organi u BiH preduzimaju sve
neophodne aktivnosti kako bi bio smanjen broj naših državljana koji ilegalno borave, odnosno podnose zahtjeve za azil u
zemljama članicama EU.“ – istaknuo je Veljko Lazić.
Javier Quesada, načelnik Jedinice za analizu rizika
je istaknuo značaj opredijeljenosti Granične policije BiH za saradnju i međusobno korisno partnerstvo.
„Granična policija Bosne i Hercegovine jedna je od najpouzdanijih, najprofesionalnijih i najposvećenijih partnera Frontexa za analizu rizika, što je dokazano kroz rad u sklopu Zapadnobalkanske mreže za analizu rizika. Od početka Granična
policija Bosne i Hercegovine je sudjelovala u svim događanjima u mreži, bila domaćinom godišnje konferencije 2011. godine, osiguravala redovite kvalitativne i kvantitativne ulazne
informacije i aktivno bila angažirana u diskusijama eksperata.“- istaknuo je Javier Quesada. Svi navedeni oblici saradnje se realizuju kroz aktivno učešće organizacionih jedinica
Granične policije BiH, ali i drugih nadležnih organa u Bosni
i Hercegovini, prije svega Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva inostranih poslova BiH, Službe za poslove sa strancima, te Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i
razmjenu podataka BiH.
Združene operacije
pod okriljem FRONTEX-a
Pripadnici Granične policije BiH su u 2013. godini učestvovali u združenim operativnim akcijama pod pokroviteljstvom FRONTEX-a. U aprilu u operaciji „Flexi Force 2013
– Operativni modul 2“ na aerodromu u Beču, u junu i julu
u združenoj operativnoj akciji ‘’Neptune 2013’’ u Mađarskoj
i Hrvatskoj, a u septembru u akciji „Focal Points Air 2013“
na aerodromu u Ljubljani. Pored ovoga, Granična policija
BiH FRONTEX-u dostavlja podatke o prometu državljana
visokorizičnih zemalja preko Međunarodnog aerodroma
Sarajevo, a koji služe za izradu ‘’Sedmične analize rizika
kretanja državljana visokorizičnih zemalja preko aerodroma
u EU’’, čiju izradu vrši FRONTEX-ova Jedinica za analizu rizika
u sklopu dugogodišnjeg programa ‘’PULSAR’’. Emir Šuman,
nacionalni koordinator za obuku za FRONTEX i kontakt osoba
za združene operacije ispred Granične policije BiH, ističe da
je ova policijska agencija aktivno učestvovala i na obukama
koje su održane tokom 2013. godine pod pokroviteljstvom
FRONTEX-a. „Radi se o projektima poput Zajedničkog kataloga osnovne obuke za granične policajce (Common Core
Curriculum – CCC), Virtual Aule (FRONTEX-ova on-line baza
podataka), Obuke za rukovanje JORA aplikacijom, kao i Obuke
za otkrivanje falsifikovanih dokumenata. Ove obuke su ve-
30
www.granpol.gov.ba
Emir Šuman na Konferenciji nacionalnih koordinatora za obuku
oma bitne jer učesnici stiču znanja iz različitih oblasti koje se
tiču praktičnog djelovanja graničnih policajaca od predavača
koji su dugogodišnji iskusni policijski djelatnici koji su radili ili
rade u graničnim službama zemalja članica Evropske unije. U
programe obuka su inkorporirane najbolje evropske prakse i
evropski standardi koji se odnose na rad i djelovanje graničnih
službi, a njihova promocija i implementacija na nacionalnom
nivou će u mnogome uticati na standardizaciju, rad i produktivnost Granične policije BiH“- istaknuo je Emir Šuman.
Henrik Wärnhjelm, šef Jedinice za obuku FRONTEX-a istaknuo
je da i u 2014. godini Granična policija BiH ima predstavnike
u segmentu obuke: „Jedinica za obuku FRONTEX-a doprinosi
razvoju učinkovitog, visokog i jednoobraznog nivoa granične
kontrole u zemljama članicama i Schengen pridruženim zemljama, no i u onima koje imaju radne aranžmane s FRONTEX-om.
Značajnu vrijednost pridajemo saradnji s tijelima graničnih
službi u zemljama koje imaju status potencijalnih kandidata za
članstvo u Europskoj uniji, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Granična policija Bosne i Hercegovine ima svoje predstavnike uključene u nekoliko programa obuke, a pored aktivnog
sudjelovanja na sastancima, nominirani su i predstavnici koji
su vanjski eksperti za obuku. U 2014. godini su Adnan Mahmutović i Emir Šuman određeni za projekt obuke Temeljna prava
i suzbijanje trgovanja ljudima“. Predstavnici Granične policije
BiH su učestvovali na Konferencijama nacionalnih koordinatora za obuku u Francuskoj i Poljskoj, na dva Implementaci-
jska sastanaka za projekt CCC – Program interoperabilnosti i
procjene, sastancima u vezi sa WB-RAN (Zapadno balkanskom mrežom za analizu rizika), Konferenciji za zemlje Zapadnog Balkana, Godišnjim bilateralnim razgovorima 2013 i na
Konferenciji komandira aerodroma 2013.
U sklopu WB-RAN mreže
Saradnja Granične policije BiH sa Jedinicom FRONTEX-a za
analizu rizika veoma je bitna imajući u vidu činjenicu da
su analitički proizvodi i izvještaji koje navedena jedinica izrađuje osnova za zajedničke operacije, obuke i istraživanja, a
koriste se i za donošenje odluka nadležnih organa Evropske
Unije u definisanju prioriteta i uvođenju novih mjera za
suprotstavljanje ilegalnim migracijama, te za definisanje
strateških ciljeva i orijentacije za naredni period.
U koordinaciji FRONTEX-a je formirana Zapadnobalkanska
mreža za analizu rizika (WB-RAN) koju sačinjavaju predstavnici nadležnih organa zemalja Zapadnog Balkana i
predstavnici Jedinice FRONTEX-a za analizu rizika, a u okviru
koje se realizuje niz zajedničkih analitičkih aktivnosti, uključujući i razmjenu statističkih podataka. Za realizaciju svih
aktivnosti u okviru WB-RAN mreže u Bosni i Hercegovini je
zadužena Granična policija BiH, a nacionalna kontakt tačka
je pomoćnik komandira za operacije i organizaciju u Jedinici
www.granpol.gov.ba
31
Granična policija BiH 2014
Najznačajnije donacije
Podrška vlada
SAD-a i Njemačke
U zadnjih 14 godina podrška u doniranoj opremi i brojnim
specijalističkim i naprednim obukama
Najznačajnije donacije
falsificiranih dokumenata, trenera za sistem policijskog
obrazovanja i menadžment obuka.
Kontinuitet podrške
Podrška koju Vlada SAD-a pruža Graničnoj policiji BiH
od njenog osnivanja ojačala je njene kapacitete u cilju
učinkovitijeg sprečavanja nezakonitih migracija, borbe
protiv terorizma, suzbijanje trgovine drogama, ljudima
i akciznim robama, kao i borbi protiv svih vidova prekograničnog kriminala. U dosadašnjem periodu ova
podrška u opremi vrijednosti više od osam miliona konvertibilnih maraka kao i obuci odvijala se preko ambasade SAD-a u Sarajevu, ICITAP-Međunarodnog programa
pomoći u policijskoj obuci Ministarstva pravosuđa SAD-a
i EXBS Programa za kontrolu izvoza i sigurnost granica
Biroa za međunarodnu sigurnost i sprečavanje širenja
naoružanja Vlade SAD-a. Početkom novembra 2013.
godine na Međunarodnom aerodromu Sarajevo upriličena je ceremonija uručenja donacija Graničnoj policiji i
Upravi za indirektno oporezivanje BiH od strane EXBS
Programa u vrijednosti od 553.510 američkih dolara.
Donaciju je uručio vršilac dužnosti zamjenika šefa misije
Ambasade SAD-a u BiH, Thomas Mesa, a ceremoniji su
prisustvovali: regionalni EXBS savjetnik za Bosnu i Hercegovinu Christopher Milam, kao i direktori Granične
policije BiH, Vinko Dumančić, Uprave za indirektno
oporezivanje, Miro Džakula i Međunarodnog aerodroma
Učesnici seminara u Neumu
Seminar za
rukovodeće službenike
D
vanaest rukovodećih policijskih službenika Granične
policije BiH su u oktobru 2013. godine u Neumu
učestvovali na seminaru „Rukovođenje usmjereno na
praksu za viši rukovoditeljski kadar“ u organizaciji i pod
pokroviteljstvom Savezne policije SR Njemačke. Njemački eksperti su na seminaru predavali različite tematske
oblasti: opće uvjete i kooperativni pristup rukovođenja,
timski orijentirane mjere radi razgraničavanja pojedinačnih i timskih rješenja, vezu između rukovođenja i autoriteta, rukovođenje sa unaprijed dogovorenim ciljem
te analizu rizika u ocjenjivanju situacije.
Sastanak sa delegacijom SR Njemačke
G
ranična policija BiH je policijska agencija koja se od
samog osnivanja u organizaciji i funkcioniranju ugleda na pozitivne prakse zemalja Evropske unije, osobito
SR Njemačke. U okviru Pakta stabilnosti za Jugoistočnu
Evropu Vlada SR Njemačke je preuzela obavezu podrške
u osnivanju i operativnom jačanju Granične policije BiH.
Ova podrška se zadnjih 14 godina ogledala u doniranoj
opremi i brojnim obukama.
bilateralnoj pomoći ambasadorica Knotz u ime Vlade SR
Njemačke Graničnoj policiji BiH uručila novu donaciju
specijalističke opreme u vrijednosti 50.000 eura. Direktor
Dumančić je istaknuo da će nova donacija opservacijske
opreme povećati efikasnost i unaprijediti rad pripadnika Granične policije BiH. Ambasadorica Knotz je izrazila
zahvalnost na srdačnoj dobrodošlici istaknuvši spremnost Vlade SR Njemačke da Graničnu policiju BiH i u perspektivi podrži u jačanju njenih operativnih kapaciteta.
Od osnivanja Granične policije BiH Vlada SR Njemačke
je ovoj policijskoj agenciji donirala opremu u vrijednosti
Nova donacija
više od 3,6 miliona eura. Najznačajnije obuke finansirane
od SR Njemačke u periodu od osnivanja Granične policije
U februaru 2014. godine Graničnu policiju BiH posjetila je BiH su: obuke jedinica za nadzor i osmatranje, jedinica
ambasadorica Savezne Republike Njemačke u BiH, Ulrike za podršku i kontrolu, bombnih tehničara, kormilara,
Maria Knotz. Ovom prilikom je na temelju sporazuma o iz kriminalistike i detektivskih poslova, prepoznavanja
32
www.granpol.gov.ba
Thomas Mesa uručio donacije
www.granpol.gov.ba
33
Granična policija BiH 2014
Obuka u Graničnoj policiji
Najznačajnije donacije
Ured za obuku
Sarajevo, Ivan Veličan. Graničnoj policiji BiH je donirana
sofisticirana oprema najnovije generacije za detekciju
krijumčarene robe i specijalistička oprema za nadzor
graničnog pojasa u vrijednosti od oko 81.000 američkih
dolara. Među doniranom opremom nalaze se: dvogledi
za noćno osmatranje, dalekometni dvogledi, termalne
i bežične kamere, pejdžeri i dr. Pored specijalističke
opreme donirano je i 55 kompjutera u vrijednosti od oko
57. 000 američkih dolara.
i usavršavanje
Usvajanje međunarodnih standarda u oblasti stručnog
osposobljavanja i usavršavanja
Certifikati za učesnike
Donirana oprema
Kurs upravljanja graničnom kontrolom
U sklopu programa pomoći Ministarstva vanjskih poslova SAD-a u oblasti anti-terorizma (ATA) u januaru 2014.
godine su 24 pripadnika Granične policije BiH uspješno
okončala kurs upravljanja graničnom kontrolom. Ova
desetodnevna obuka imala je za cilj jačanje strateških
kapaciteta Granične policije BiH na otkrivanju i suzbijanju potencijalnih terorističkih prijetnji na kopnenim
granicama BiH. Program koji su vodili predavači iz SAD
sadržavao je predavanja, diskusije, te praktične aktivnosti koje će pomoći učesnicima kursa u identifikovanju i
rješavanju raznih pitanja iz domena upravljanja granicama. Predstavljene su različite anti-terorističke strategije,
te najmodernije tehnike nadzora, detekcije i praćenja. Također su predstavljenje tehnike komunikacije u
graničnom pojasu, integrativno upravljanja, te odnosi s
javnošću, a istaknuta je i potreba za efikasnim, ali i humanim procedurama za sve koji namjeravaju preći granicu. Učesnici su bili obavezni da primjene stečeno znanje
o prijetnjama i strateškim reakcijama na potencijalne
taktičke situacije, a sam kurs je završen sveobuhvatnom
pokaznom vježbom. Svečanosti uručivanja diploma su
prisustvovali direktor Granične policije BiH, Vinko Dumančić, te zamjenik regionalnog zvaničnika za sigurnost
u Američkoj ambasadi u Sarajevu, Robert Karpowski.
S
tručno osposobljavanje i usavršavanje predstavlja
zakonom propisanu obavezu i dužnost policijskih
službenika s ciljem sticanja i unapređivanja neophodnih
znanja, vještina i sposobnosti. Organizaciona jedinica
Granične policije BiH u čijoj je nadležnosti stručno osposobljavanje i usavršavanje policijskih službenika od 2013.
godine nosi naziv Ured za obuku i usavršavanje.
„Ured je nadležan za planiranje, organizovanje i realizaciju stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih
službenika, te neposrednu realizaciju programa obuke
policijskih službenika. Također, ostvaruje neposrednu
“Stalne komparacije i usaglašavanja
s dostignućima u pоliciјskоm obrazovanju
u okruženju i Еvropskoj uniji”
Dragan Kulić
Obuka za nadzor granice
U
Učesnici obuke
decembru 2013. godine u Banjaluci je realizovana
od EXBS-a donirana „Obuka za nadzornike zelene
granice“ koju je pohađalo 18 policijskih službenika
Granične policije Bosne i Hercegovine i isti broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.
Učesnici su tokom obuke stekli nova znanja o raznim
strategijama kontrole granice i operacijama koje doprinose efikasnijem sprečavanju ilegalne trgovine
konvencionalnog oružja, opojnih droga, novca i oružja
za masovno uništenje. Svečanom uručenju certifikata policijskim službenicima prisustvovao je šef ureda
ambasade SAD-a u BiH, Aaron Schwoebel.
Planiranje i realizacija obuke
34
www.granpol.gov.ba
www.granpol.gov.ba
35
Granična policija BiH 2014
Granični policajci u misijama
Ujedinjenih nacija
Obuka u Graničnoj policiji
Mirovne misije
začinjene humanošću
Nova iskustva i novi oblici policijskih poslova i zadaća
Fotografije svih kadeta u prostorijama ureda
saradnju sa Agencijom za školovanje i stručno usavrša- nephodno uspostaviti sistem i metodologiju provjere
vanje kadrova, te učestvuje u organizaciji i realizaciji kur- nivoa i obima stečenih znanja, te kreirati i uspostaviti
seva, seminara i savjetovanja u kojima participira Granič- evidenciju svih provedenih obuka.
na policija BiH.“- istaknuo je Dragan Kulić, načelnik Ureda
za obuku i usavršavanje.
Ured za obuku i usavršavanje kontinuirano realizira
obuke u rukovanju vatrenim oružjem, te planira i realizuje aktivnosti na razvijanju, unapređivanju i provjeri
opštih i posebnih motoričkih sposobnosti policijskih
službenika s ciljem obezbjeđivanja pretpostavki za zakonitu, pravilnu i efikasnu primjenu ovlaštenja prilikom
izvršavanja poslova i zadataka. U narednom periodu će
ured preduzimati aktivnosti na usvajanju međunarodnih standarda u oblasti stručnog osposobljavanja i usavršavanja sa posebnim akcentom na oblast tzv. jezičke Obuka u TU Sjeveroistok
i tehničko-informatičke osposobljenosti. „Usvajanjem
Obuke u sklopu IPA-e
i uvоđеnjеm navedenih stаndаrdа obezbijediće se pretpostavke za rаciоnаlniје i efikasnije institucionalno upajznačajnije obuke u 2013. godini su realizirane u
rаvljаnjе еdukаciјоm, putem prоcjеnе institucionalne
sklopu Projekta IPA 2010 „Komponenta VI“. Obuku
učinkovitosti, prоcjеnе i prаćеnjа kvаlitеtа еdukаcionog
prоcеsа, kao i stalne komparacije i usaglašavanja s dostig- „Strateško upravljanje u Graničnoj policiji BiH“ je ponućima u pоliciјskоm obrazovanju u okruženju i Еvropskoj hađalo 261 policijski službenik, od čega 47 u svojstvu
uniji. Također je potrebno uspostaviti sistem instruktora, trenera-multiplikatora. Obuku “Postojeći i budući sistem
odnosno multiplikatora, te obezbijediti adekvatne ma- i praksa EU, Schengen i najbolje prakse EU“ je prošlo
terijalno-tehničke pretpostavke za izvođenje obuke.“ - is- 1854 policijskih službenika. Obuke su održavane u svim
taknuo je načelnik Dragan Kulić pritom dodavši da će biti terenskim uredima Granične policije BiH.
N
36
www.granpol.gov.ba
Rad policije u zajednici svakodnevna zadaća policijskom službeniku Milanu Bajiću
G
ranična policija Bosne i Hercegovine putem Sektora za
međunarodnu saradnju Ministarstva sigurnosti BiH od
2006. godine sudjeluje u Mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija.
Za policijske službenike koji iskažu spremnost za učešće u UN
misijama ovaj sektor organizira pripremne obuke s ciljem njihovog upoznavanja sa procedurom Mirovnih misija UN-a kao
i sa uvjetima rada i života u okviru misija. Dosad je 17 policijskih službenika Granične policije BiH učestvovalo u Mirovnoj
misiji UN-a u Liberiji, Sudanu, Južnom Sudanu i Kipru gdje su
svojim prisustvom doprinijeli uspostavi mira i demokracije.
Trenutno su četiri naša službenika Gordana Simić, Sanja
Hanić, Perica Bajević i Milan Bajić u Mirovnoj misiji u Južnom
Sudanu i Liberiji. Za njih je, kako kažu, zadovoljstvo i ponos
predstavljati i zastupati svoju zemlju, bosanskohercegovačku policiju u Mirovnoj misiji pa odlazak u misiju smatraju i
vrhuncem svoje stručne policijske karijere. Naši su službenici
tokom služenja u misiji postigli zavidne uspjehe. Neki od njih
bili su angažirani na formiranju ERU-a (Emergensy Respond
www.granpol.gov.ba
37
Granična policija BiH 2014
Granični policajci u misijama
Ujedinjenih nacija
Sa MUP-om Republike Hrvatske
Zajednički kontakt centar
Bijača – Nova Sela
Uspostavljen s ciljem analiziranja i razmjene informacija bitnih za
prekograničnu policijsku saradnju
Policijska službenica Gordana Simić za vrijeme dolaska izbjeglica u UN kamp u Jubi
Unit), jedine jedinice u Liberiji kojoj je bilo dozvoljeno nošenje
oružja, dok su drugi imenovani i na rukovodne pozicije pa su
obučavali i educirali lokalne policajce.
Pored novih iskustava i novih oblika policijskih poslova i zadaća, svakako ne treba zaboraviti ni onu humanu misiju
u kojoj mirovnjaci tamošnjem stanovništvu pomažu kroz
razne humanitarne akcije kao što su posjete domovima za
nezbrinutu djecu, posjete porodicama kojima je neophodna
pomoć u hrani, odjeći, osobnoj higijeni... Ili jednostavno po-
dariti slatkiš najmlađim stanovnicima ovih dalekih zemalja.
Uz očuvanje mira i stabilnosti, svojim nesebičnim gestama
i iskazanom empatijom, pružili su im i dodatni osjećaj sigurnosti. Sudjelovanjem policijskih službenika u Mirovnim
misijama UN-a Bosna i Hercegovina, a samim tim i Granična
policija BiH, postaju aktivni subjekti u kreiranju međunarodne
sigurnosti, što doprinosi međunarodnoj afirmaciji naše zemlje i policijskih agencija koje se nalaze u njenom sigurnosnom
sistemu.
Ilkka Laitinen presjekao vrpcu
N
a Međunarodnom graničnom prijelazu Bijača/ Nova
Sela je u avgustu 2013. godine otvoren Zajednički kontakt centar Bijača/ Nova Sela. Kontakt centar je svečano otvorio Ilka Laitinen, direktor FRONTEX-a (Evropske agencije
za upravljanje operativnom saradnjom na vanjskim granicama zemalja članica EU) uz prisustvo Vinka Dumančića,
direktora Granične policije BiH i Zlatka Sokolara, načelnika
Uprave za granicu MUP-a Republike Hrvatske.
Policijski službenik Perica Bajević sa kolegom u Liberiji
38
www.granpol.gov.ba
www.granpol.gov.ba
39
Granična policija BiH 2014
Saradnja sa MUP-ovima Crne Gore
i Republike Srbije
Sa MUP-om Republike Hrvatske
Zajednički centar
za policijsku saradnju
Razvijan na osnovu modela u zemljama članicama Evropske unije
K
rajem marta 2014. godine u prostorijama Jedinice granične policije Trebinje upriličena je svečana ceremonija u
povodu otvaranja Zajedničkog centra za policijsku saradnju između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike
Srbije, koji je uspostavljen u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta policijskih službenika za provedbu aktivnosti u
Centru za policijsku saradnju” pod pokroviteljstvom Vlade Velike Britanije i Razvojnog fonda IOM-a (Međunarodne
organizacije za migracije).
Pres-konferencija u povodu otvaranja centra
Razmjena informacija
Kontakt centar je otvoren na osnovu Protokola potpisanog između Granične policije BiH i Ravnateljstva policije
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o
osnivanju Zajedničkog kontakt centra na graničnom prijelazu Bijača (u BiH) – Nova Sela ( u Republici Hrvatskoj) u
martu 2013. godine. Uspostavljen je s ciljem analiziranja
i razmjene informacija bitnih za usklađenu i učinkovitu
prekograničnu policijsku saradnju u provođenju nadzora
državne granice, sprečavanja ilegalnih migracija, suzbijanja prekograničnog kriminala, osiguranja javnog reda,
pomoći pri provedbi sporazuma između Vijeća ministara
BiH i Vlade Republike Hrvatske o predaji i prihvatu osoba
čiji je ulazak ili boravak nezakonit, kao i drugih područja
saradnje na temelju Sporazuma Vijeća ministara BiH i
Vlade Republike Hrvatske o saradnji u nadzoru državne
granice. Osnovni zadaci Kontakt centra Bijača – Nova
Sela su: sprječavanje opasnosti te osiguranje javne sigurnosti, zaštita života i zdravlja ljudi i imovine, suzbijanje prekograničnog kriminala, poboljšanje i iniciranje
jačanja prekogranične policijske saradnje te razmjene
informacija na području policijskog rada, usklađivanje
40
www.granpol.gov.ba
zajedničkih aktivnosti nadzora te drugih zadataka na
zajedničkoj državnoj granici, međusobna pomoć pri
provedbi Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade
Republike Hrvatske o predaji i prihvatu osoba čiji je
ulazak ili boravak nezakonit i provođenja drugih oblika
prekogranične saradnje.
U obilasku prostorija zajedničkog centra
Zajednički centar u Trebinju
Zajednički kontakt centar Bijača - Nova sela
Prvi ovakav centar u regiji Zapadnog Balkana uspostavljen
je u cilju poboljšanja regionalne policijske saradnje u borbi
protiv ilegalnih migracija i trgovine ljudima i drugih oblika
prekograničnog kriminala. Zajednički centar za policijsku
saradnju je razvijan na osnovu modela koji je rasprostranjen u zemljama članicama Evropske unije. On omogućava
agencijama za provođenje zakona bržu razmjenu informacija
rezultirajući time adekvatnije i brže akcije, učinkovit sistem
za identifikaciju i borbu protiv prekograničnog kriminala u
skladu sa šengenskim standardima. Učešćem u Zajedničkom
centru za policijsku saradnju, uključene zemlje unapređuju regionalnu saradnju pokazujući time svoju odlučnost
da budu korak bliže ispunjavanju uslova iz Poglavlja 23 EU
pravne stečevine. Policijski službenici iz Bosne i Hercegovine,
Crne Gore i Republike Srbije koji rade u centru smještenom u
www.granpol.gov.ba
41
Saradnja sa MUP-ovima Crne Gore
i Republike Srbije
Granična policija BiH 2014
Na granici sa Hrvatskom
i Crnom Gorom
Zapriječena mjesta pogodna
za ilegalne prelaske državne granice
Pokrenuta je i inicijativa za formiranje ekspertskih timova BiH
i Srbije
Šef misije IOM-a u BiH, Gianluca Rocco je uručio direktoru Dumančiću ključeve doniranog vozila za rad centra
prostorijama Jedinice granične policije Trebinje su prethodno
pohađali specijalizovani program obuke koji je pripremljen
u bliskoj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Italije. Specijalizovani program obuke je obuhvatao
i studijsku posjetu postojećem EU Centru za policijsku i carinsku saradnju u Tarvisio – Thorl-Maglern-u i naprednu obuku
u Trebinju. Direktor Granične policije BiH, Vinko Dumančić
je prilikom obraćanja zvanicama istaknuo da je posebno
ponosan na činjenicu da je centar smješten u prostorijama
Jedinice granične policije Trebinje, te da će upravo ta lokacija,
pored geostrateškog položaja, doprinijeti učinkovitosti rada
centra. „U prvoj fazi, pored nas domaćina, u centru će sudjelo-
U
vati predstavnici graničnih policija Srbije i Crne Gore. Međutim,
on je otvoren i za predstavnike drugih agencija za provođenje
zakona, predstavnike carinskih tijela i službi za poslove sa
strancima“, dodao je direktor Vinko Dumančić.
Prisutnim predstavnicima medija i brojnim zvanicama na
svečanom otvaranju Zajedničkog centra za saradnju su se
obratili i pomoćnik direktora Uprave policije MUP-a Crne
Gore, Vesko Vukadinović, načelnik Uprave granične policije
MUP-a Republike Srbije, Nenad Banović, zamjenica ambasadora Velike Britanije u BiH, Christine McNeill, prvi sekretar i
zamjenik italijanskog ambasadora u BiH, Stefano Stucci i IOM
subregionalni koordinator za Zapadni Balkan, Gianluca Rocco.
Konferencija u sklopu otvaranja centra
Trebinju je krajem marta 2014. godine u organizaciji IOM-a održana Međunarodna konferencija„Jačanje borbe protiv
prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija putem uspostavljanja zajedničkih centara za policijsku saradnju u Zapadnom Balkanu”na kojoj su učestvovali predstavnici Granične policije BiH, kao i kolege iz MUP-ova Crne Gore, Republike
Srbije, Republike Hrvatske, Makedonije i sa područja Kosova. Predavači na konferenciji su bili stručnjaci za navedenu i
oblast ilegalnih migracija iz FRONTEX-a, UK nacionalne kriminalističke agencije, IOM-a i dr.
Učesnici konferencije
42
www.granpol.gov.ba
K
ako bi se što uspješnije borili sa ilegalnim migracijama Granična policija Bosne i Hercegovine u proteklom
periodu intenzivno je radila na identifikaciji i zaprečavanju
mjesta pogodnih za ilegalan prelazak državne granice u
saradnji sa susjednim zemljama. Projekat zaprečavanja lokacija pogodnih za ilegalni prelazak kopnene granice između
Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske je okončan. Projektom je predviđeno zaprečavanje 118 lokacija od kojih
je, njih 68, zapriječeno na bosanskohercegovačkoj strani.
Na kopnenom dijelu državne granice sa Crnom Gorom,
Zajednička komisija formirana od strane nadležnih organa
BiH i Crne Gore identifikovala je 44 lokacije za zaprečavanje. I taj je projekat završen u 2013. godini, a na teritoriji
BiH su zapriječene 22 lokacije. Makadamski putevi i staze
koje su bile pogodne za ilegalne prelaske državne granice
zapriječeni su postavljanjem metalnih rampi, betonskim
blokovima, zarušavanjem puta te nasipanjem kamena i
betona. Projekti su realizirani uz podršku Evropske komisije
i Švicarske agencije za razvoj i saradnju u BiH.
Pored ovoga, pokrenuta je i inicijativa za formiranje ekspertskih timova BiH i Srbije koji će, također, identifikovati
lokacije potrebne za zaprečavanje na zajedničkoj granici.
Nadgledanje mjesta, kao i postavljenih zapreka na mjestima pogodnim za ilegalan prelazak državne granice motornim vozilima je svakodnevna aktivnost rada u jedinicama Granične policije. Putem uspostavljanja kontrolnih
tačaka, angažovanjem mobilnih patrola, sektorskim radom
i zajedničkim patrolama sa susjednim zemljama, svakodnevno se vrši uvid u stanje postavljenih zapreka i stanje na
terenu. Prema sigurnosnim procjenama, za nadzor se koriste i savremeni mobilni uređaji za nadzor državne granice,
kao i senzorska oprema koja se postavlja na prilazne puteve
i staze na mjestima mogućeg ilegalnog prelaska državne
granice. Sve ovo predstavlja jednu u nizu metoda koje doprinose efikasnijem nadzoru i kontroli prelaska državne
granice.
www.granpol.gov.ba
43
Granična policija BiH 2014
44
www.granpol.gov.ba
Mediji o nama
Mediji o nama
www.granpol.gov.ba
45
Granična policija BiH 2014
Nove generacije upoznaju
Graničnu policiju BiH
Sportska takmičenja
Otvorena vrata
Graničarima s juga
ponovo pehar
za najmlađde
za prvo mjesto u malom fudbalu
Najbolji strijelci u Terenskom uredu Istok Višegrad
Turnir u streljaštvu
policije BiH. Domaćin susreta bio je Centar za obuku GP
BiH, a učešće na takmičenju uzelo je sedam ekipa sa 21
učesnikom. Nakon dva sata takmičenja, načelnik Centra
za obuku GP BiH, Dragan Kulić proglasio je pojedinačne
i ekipne pobjednike. Prvo mjesto u pojedinačnom takmičenju osvojio je Jasmin Rašljanin iz Terenskog ureda
Istok. Na drugom mjestu je policijski službenik Goran
Ikonić iz Terenskog ureda Sjeveroistok, a na trećem
Birnas Ibrahimagić iz Terenskog ureda Sjeverozapad.
U ekipnom takmičenju prvo mjesto osvojio je Terenski
ured Istok, drugo Terenski ured Zapad, a treće Terenski
ured Sjeverozapad.
Najboljima su uručena priznanja, a na svečanoj sjednici
direktor Vinko Dumančić je načelniku Terenskog ureda
Jug Robertu Periću uručio prijelazni pehar za, po drugi
put, osvojeno prvo mjesto u malom nogometu i načelniku Terenskog ureda Istok Višegrad Nerminu Mrkaljeviću za osvojeno prvo mjesto u ekipnom takmičenju u
streljaštvu.
U 2013. godini organizovano 77 posjeta djece iz vrtića, osnovnih
i srednjih škola ili studenata
U
povodu obilježavanja 13. godišnjice i Dana Granične
policije Bosne i Hercegovine 24. maja 2013. godine na terenu H.N.K. „Branitelj“ u Mostaru održan je
tradicionalni turnir u malom fudbalu Granične policije
BiH. Domaćin 10. turnira bio je Terenski ured Jug, a u
takmičenju je učestvovalo osam ekipa. Nakon cjelodnevnog takmičenja koje je proteklo u sportskom i fer
nadmetanju, prvo mjesto je osvojila ekipa Terenskog
ureda Jug. Drugo mjesto pripalo je ekipi Terenskog
ureda Zapad, a treće ekipi Terenskog ureda Istok. Za
najboljeg strijelca turnira proglašen je Bojan Draškić iz
Terenskog ureda Istok, dok je titulu najboljeg golmana
ponio Dobrislav Koprivica iz Terenskog ureda Jug.
Nekoliko dana poslije, u Suhodolu je održano sportsko
takmičenje u streljaštvu policijskih službenika Granične
Djeca se obradovala službenom psu Mrkiju
G
Pobjednici turnira Terenskog ureda Jug
46
www.granpol.gov.ba
ranična policija BiH redovno organizuje dane
otvorenih vrata za studente, srednjoškolce, osnovce i najmlađe iz vrtića. Samo u 2013. godini jedinice Granične policije BiH širom Bosne i Hercegovine su organizirale 77 posjeta . Najveći broj bilježi
Jedinica granične policije Aerodrom Sarajevo, pa je
tako u 2013. organizirano 30 posjeta sa ukupno 1247
djece, a u periodu od 2010. – 2013. godine se sa radom
naših službenika na Međunarodnom aerodromu Sarajevo upoznalo više od 6000 osnovaca, srednjoškolaca
i djece iz vrtića sa područja cijele Bosne i Hercegovine.
Vrapčići u posjeti
Mališani iz vrtića Vrapčić iz Sarajeva su u februaru 2014.
godine posjetili Međunarodni aerodrom Sarajevo. Pripadnici Jedinice granične policije Aerodrom Sarajevo
su dječake i djevojčice proveli kroz službene prostorije,
gdje su imali priliku vidjeti kako se obavlja pasoška i KDZ
kontrola, kako se otkrivaju krivotvoreni dokumenti, kao
i prezentaciju Anti-bombnog tima koji raspolaže najsavremenijom specijalističkom opremom za otkrivanje
eksploziva i drugih opasnih predmeta koji bi mogli ut-
www.granpol.gov.ba
47
Granična policija BiH 2014
Nove generacije upoznaju
Graničnu policiju BiH
Nove generacije upoznaju
Graničnu policiju BiH
Vrapčići ispred aviona
Nezaboravan posjet za najmlađe Goraždane
jecati na sigurnost civilnog vazduhoplovstva. Tridesetak Sarajevu čime je još jednom podržala najveći nezavisni
mališana predškolskog uzrasta su najviše radosti izra- događaj za mlade u našoj zemlji. Na Danu policije Kid’s
zili vidjevši robota za uništavanje eksplozivnih naprava
i službenog psa za otkrivanje narkotičkih sredstava i
njegove vještine. Djeca su posjetila Profesionalnu vatrogasnu brigadu i druge službe koje djeluju na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Također im je uz podršku
BH Airlinesa omogućeno da uđu u avion i upoznaju se
sa osnovama avio saobraćaja, razgovaraju sa stjuardesama i pilotima. „U domenu saradnje sa društvenom zajednicom Javna ustanova Djeca Sarajeva u zavisnosti od
tema koje se obrađuju u vrtićima, a uz pomoć roditelja i
institucija poput Granične policije BiH, organizira posjete kojima se omogućava da djeca steknu uvid u ono
što su im odgajateljice kao teorijsko znanje prenijele
u vrtićima. Ovoga puta je tema bila Dan nezavisnosti i
idealna prilika da djeca upoznaju rad policijskih službenika koji čuvaju našu i sigurnost domovine. Također kroz
ove posjete želimo animirati i senzibilizirati javnost na
značaj predškolskog odgoja postavljajući ga na mjesto
koje zaslužuje- kao prvi i najvažniji stepen obrazovanja.“ istaknula je Alma Đulić, pomoćnica direktorice Javne
ustanove „Djeca Sarajeva“.
festivala je Anti – bombni tim JGP Aerodrom Sarajevo broj mlađih, ali i starijih posjetilaca festivala. Mališani su
prezentirao specijalističku opremu što je privuklo veliki se obradovali i podjelom promo materijala koji je za njih
U svim dijelovima BiH
U okviru Desetog Kid’s festivala polovinom juna 2013.
godine Granična policija BiH je kao i prethodnih godina bila prisutna u dvorani Juan Antonio Samaranch u
Na MGP Bijača
pripremila Granična policija BiH. Krajem 2013. godine u
vrtiću SOS Kinderdorf u Goraždu policijski službenici Jedinice za podršku i kontrolu Višegrad su polaznicima vrtića
i odgajateljima prezentirali rad Granične policije Bosne i
Hercegovine i opremu koju koriste u radu. Tom prilikom
izvedena je pokazna vježba hvatanja odbjeglog izvršioca
krivičnih djela uz pomoć službenog patrolnog psa. Pored
djece i odgajatelja vrtića SOS Kinderdorf prezentaciji su
se priključili i polaznici vrtića “Sunce”.
Dan policije na Kid’s festivalu
48
www.granpol.gov.ba
www.granpol.gov.ba
49
Nove generacije upoznaju
Graničnu policiju BiH
Granična policija BiH 2014
Među zabilježenim posjetama je i druženje djece iz vrtića
“Tin Ujević” iz Vitine sa pripadnicima Jedinice granične
policije Doljani i Jedinice za podršku i kontrolu Terenskog ureda - Jug na novoizgrađenom Međunarodnom
graničnom prijelazu Bijača. Osnovcima je polovinom
decembra prezentiran rad na savremenom graničnom
prijelazu, a prisustvovali su i pokaznoj vježbi “Pregled
vozila uz pomoć službenog psa za otkrivanje narkotičkih
Dogadaji
sredstava”. Osim službenika Granične policije BiH i pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje BiH su sa
djecom razgovarali o štetnosti narkotika, što je bila jedna
od tema Dana otvorenih vrata. Među jedinicama koje su
organizirale veći broj posjeta u 2013. godini izdvajaju se i
JGP Aerodrom Mostar sa 12, JGP Aerodrom Banjaluka sa
pet, JGP Orašje osam, JGP Strmica četiri i JGP Brčko sa tri
ovakva ili slična događaja.
Bojanke za djecu
U
organizaciji Međunarodne policijske organizacije IPA u koju su aktivno
uključeni pripadnici Granične policije BiH u martu 2014. godine su u
Glavnom uredu predstavljene bojanke za odgoj djece u oblasti saobraćaja.
U sklopu projekta IPA organizacije u 79 škola u Sarajevu i Istočnom Sarajevu
policijski službenici će na početku školske godine podijeliti 12.000 bojanki.
Promociji projekta sa ciljem upoznavanja djece sa pravilima u saobraćaju i
radom policijskih službenika pridružio se i poznati bosanskohercegovački
glumac Enis Bešlagić, koji je ujedno i zaštitno lice projekta.
50
www.granpol.gov.ba
www.granpol.gov.ba
51
Granična policija BiH 2014
Intervju: Vinko Dumančić
Zahvalnice
Granična policija BiH
je profilirana agencija
s ugledom i dobrim temeljima
Razgovarala: Sanela Dujković
ma, poput Postrojbe granične policije
Doljani u čijoj je mjerodavnosti je i novi
Međunarodni granični prijelaz Bijača, ili
u segmentima za strateško planiranje
i analizu, europske integracije, zaštitu
tajnih i osobnih podataka ili za upošljavanje novih državnih službenika s
uspostavom Ureda za internu reviziju,
koji je naša zakonska obveza.
Vinko Dumančić je na poziciji direktora Granične policije BiH proveo više
od osam godina, a policijski službenik
je od svoje osamnaeste. Njegova dva
mandata obilježio je razvoj međunarodne i saradnje unutar Bosne i Hercegovine, priprema agencije za dolazak
EU na državnu granicu, izgradnja dijela
smještajnih kapaciteta i značajno obnavljanje opreme u vidu donacija inozemnih partnera, a posebno SAD-a i SR
Njemačke.
Šta podrazumijevate pod spremnošću Granične policije BiH na
ulazak Republike Hrvatske u EU?
Direktore Dumančiću krenimo od
realizacije aktivnosti Granične policije BiH u 2013. godini, šta biste
izdvojili kao posebno bitno iz proteklog perioda?
Granična policija BiH je u 2013. godini
uz potporu Komponente 6 Programa
IPA – „Podrška EU u provođenju zakona“ donijela bitna strategijska dokumenta za učinkovito upravljanje granicom: Strategiju Granične policije BiH s
Akcijskim planom, Preporuke za izmjenu i dopunu zakonodavnog okvira za
rad, Katalog za mjerenje rezultata rada
i Strategiju odnosa s javnošću. U 2013.
godini je 110 pripadnika Granične policije BiH pohađalo specijalističku obuku
namijenjenu visokom i srednjem menadžmentu iz područja strateškog planiranja i upravljanja, sukladno najbo-
52
www.granpol.gov.ba
ljim EU praksama. Također, uvažavajući
materijalno-tehničke i ljudske resurse
kojima raspolaže, Granična policija BiH
je spremno dočekala ulazak Republike
Hrvatske u Europsku uniju. Ono što je
bitno je da se s usvojenim izmjenama
i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Granične policije BiH narednih godina može očekivati daljnji razvoj
ove agencije, s obzirom na činjenicu
kako bi se vremenom trebao rješavati
veliki problem kadrovskog manjka.
Veoma je bitna činjenica da su sistematizirana radna mjesta za policijske
službenike u organizacijskim jedinica-
Podsjetit ću na nekoliko činjenica. Na
55 međunarodnih graničnih prijelaza
instaliran je 161 čitač putnih isprava.
Od siječnja 2012. godine puštena je
u funkciju nova aplikacija za granične
provjere koja u funkcionalnom smislu
ne zaostaje za sličnim sustavima koje
koriste zemlje članice EU. U tijeku je
realizacija projekta razvoja sustava za
kontrolu i evidenciju motornih vozila
na graničnim prijelazima. Tomu treba
dodati i ono što sam već rekao i što je
urađeno u sklopu IPA projekta. Predstavnici Granične policije BiH sudjelovali su u reviziji bilateralnih sporazuma
o graničnim prijelazima i pograničnom
prometu, koji su morali biti usklađeni s
EU Acquis-em. Donesen je niz instruktivnih akata i uputa neophodnih za
prilagođavanje novim uvjetima koji su
www.granpol.gov.ba
53
Granična policija BiH 2014
Intervju: Vinko Dumančić
vlastitim redovima, što pokazuje podatak da je u 2013. privremeno suspendirano 14 policijskih službenika Granične
policije BiH zbog postojanja osnove
sumnje da su počinili kaznena djela u
Šta biste iz 2013. godine izdvojili iz svezi korupcije.
segmenta borbe protiv prekograŠta biste izdvojili kao bitno u seničnog kriminala?
gmentu suradnje s drugim policijTijekom 2013. godine otkriveno je i do- skim agencijama?
kumentirano 220 kaznenih djela. Nakon niza uspješnih akcija u 2012. godi- U 2013. godini ustupili smo 1.161
ni, Granična policija BiH je i u protekloj predmet drugim mjerodavnim tijegodini u suradnji s MUP-om Republike lima u BiH, a povećao se broj od 272
Slovenije provela operativnu akciju predmeta koje smo predali organima
Kašmir protiv krijumčarenja osoba. susjednih zemalja, što je za 16,24 %
Uspješno je provedena međunarodna više u odnosu na 2012. godinu. To pooperativna akcija Jug u suradnji s MUP- tvrđuje uspješnu realizaciju Strategije
om Republike Hrvatske, usmjerena integriranog upravljanja granicom u
protiv organizirane kriminalne skupine BiH i opredijeljenost Granične policije
koja je krijumčarila osobe s područja BiH za razvoj partnerskih odnosa s druKosova i Turske. Tijekom operativne gim agencijama. Granična policija BiH
akcije Pauk lišeno je slobode 25 osoba, posebnu pozornost posvećuje razvoju
zbog postojanja osnove sumnje da su i unaprjeđenju međunarodne suradnje,
počinili kazneno djelo „organizirani kri- procesu usavršavanja i edukacije poliminal“ u svezi s krijumčarenjem, među cijskih službenika, kao i prepoznavanju
kojima i četiri policijska službenika Gra- pozitivnih trendova i najboljih praksi iz
nične policije BiH iz Postrojbe granične ovog područja, što će u narednom razdoblju svakako predstavljati značajan
policije Zvornik.
segment razvoja i priprema na zajedSudeći prema podacima koje ste nički put koji vodi ka članstvu BiH u
iznijeli, borba protiv korupcije je EU. Istaknuo bih provedbu Sporazuma
i dalje jedna od bitnih aktivnosti o suradnji u nadzoru državne granice
i protokole koji su iz njega proistekli
Granične policije BiH.
s Hrvatskom i Srbijom, gdje posebno
I u 2013. godini smo radili dosta na ističem djelovanje u okviru Protokola o
provođenju Akcijskog plana za borbu provođenju zajedničkih ophodnji uz zaprotiv korupcije. Zbog izvršenja korup- jedničku državnu granicu. Provođenje
tivnih kaznenih djela mjerodavnim zajedničkih ophodnji daje konkretne
tužiteljstvima podnesena su četiri rezultate na sprječavanju nezakonitih
službena izvješća, zbog izvršenih šest migracija i krijumčarenja raznih vrsta
kaznenih djela u kojima je prijavljeno roba. Pored navedenoga, one su se
sedam državljana BiH. Svi registrirani pokazale vrlo učinkovitima u jačanju
slučajevi nezakonitog postupanja naših međusobne suradnje, povjerenja i razpripadnika, kao i žalbe, su sukladno mjene informacija.
zakonskim propisima istražene i poduzete su propisane mjere. Pokazali smo U 2014. godini otvoren je Zajedodlučnost u borbi protiv korupcije i u nički centar za policijsku saradnju
www.granpol.gov.ba
stok, postrojbi Trebinje i Bijeljina i Zračne luke Banja Luka. Također je iz sredstava Proračuna BiH kupljeno zemljište
za izgradnju smještajnih objekata za tri
terenska ureda, završene su potrebne
lokacijske dozvole i ono što je vrlo bitno
je da se u narednom razdoblju pronađu
sredstva za njihovu izgradnju, kako bi
naši pripadnici radili u svom prostoru.
Iako nam je bilo obećano, nismo dobili
donaciju Europskog povjerenstva da te
smještajne objekte završimo do kraja.
Osim toga, 2008. godine infrastruktura
na graničnim prijelazima je bila iznimno loša. Uložena su značajna sredstva
kako bi se omogućili osnovni uvjeti za
rad naših službenika. Problem s kojim
sam se susreo po dolasku je bilo i činovanje i mi smo sukladno razvoju agencije radili na donošenju rješenja kojima
smo određene kadrovske potencijale
konačno stavili u funkciju. Treba dodati
nastojanja da se kontinuirano iz Proračuna BiH osiguraju sredstva za plaće
uposlenih. Puno smo učinili na dobivanju donacija za materijalno – tehnička
sredstva za rad, počevši od vlada SAD-a
i Njemačke, u cilju osiguranja opreme
s kojom možemo učinkovito provoditi
poslove i zadaće. Kada sam došao u
Graničnu policiju BiH imali smo zastarjeli vozni park sa 350 vozila, vremenom
smo isti zanavljali i smanjili broj vozila,
Šta su bili najveći izazovi u perio- kao i troškove popravke SPIN mreža, a
du od kada ste u Graničnoj policiji čitači za biometrijske isprave također
su bili projekti koji su tražili vremena i
BiH?
zalaganja, pa ih samim time mogu izDolaskom u Graničnu policiju BiH zate- dvojiti kao posebne izazove.
kao sam veoma loše uvjete za rad kako
u Glavnom, tako i u terenskim uredima Šta je bila najveća lična satisfakcii postrojbama. Bilo je neophodno osi- ja na poziciji direktora?
gurati sredstva iz Proračuna BiH kako bi
se ti uvjeti poboljšali. Većim dijelom za- Posebno bih istaknuo nadgradnju mehvaljujući donaciji Europskog povjeren- đuljudskih odnosa. Granična policija
stva izgrađena je zgrada Glavnog ureda, BiH je multietnička agencija sa velikim
a nakon toga smo uspjeli realizirati ne- brojem uposlenih, u kojoj rade Bošnjakoliko značajnih ulaganja u smještajne ci, Srbi, Hrvati i Ostali, i smatram poobjekte terenskih ureda Istok i Sjeveroi- sebnim uspjehom zajednička druženja
na povećanju sigurnosti zajedničkih
granica. Posebno izražavam zadovoljstvo što je zajednički centar smješten
u Postrojbi Granične policije u Trebinju,
jer smatram kako će ova lokacija, pored geostrateškog položaja, pridonijeti
učinkovitosti rada centra. U prvoj fazi
u radu centra će sudjelovati predstavnici graničnih policija BiH, Srbije i Crne
Gore, no on je otvoren i za predstavnike
drugih agencija za provedbu zakona,
carinskih tijela i službi za poslove sa
strancima. Granična policija BIH je osigurala prostor za funkcioniranje centra,
kao i potrebnu telekomunikacijsku
infrastrukturu. Želio bih istaknuti kako
je Granična policija BiH trajno opredijeljena na suradnju sa svim relevantnim
tijelima u zemlji i inozemstvu glede
zajedničkog pristupa borbi protiv nezakonitih migracija i svih drugih oblika
prekograničnog kriminaliteta. Naš je
zajednički interes, i ujedno naša odgovornost, jačati međusobnu suradnju u
regiji kako bi ovo područje učinili što sigurnijim mjestom za život građana. Da
smo uspjeli u razvoju suradnje govori i
činjenica da je opća ocjena, kao i ocjena
susjednih zemalja, FRONTEX-a i SAD-a
da je Granična policija BiH bitan faktor
suradnje u regiji, i mislim da na takvom
putu treba i ostati.
nastupili nakon 01.07.2013. godine, i
tu mislim na režim pograničnog prometa, izdavanje pograničnih propusnica i druge aktivnosti.
54
Intervju: Vinko Dumančić
između BiH, Crne Gore i Republike
Srbije u Trebinju. Koliki je značaj
ovakvog centra za borbu protiv
prekograničnog kriminaliteta i
dalji razvoj saradnje?
Otvaranjem ovog centra unaprijedili
smo međusobnu razmjenu informacija, ubrzali protok operativnih podataka
i time stvorili bolje uvjete za poduzimanje zajedničkih koordiniranih aktivnosti
za sve blagdane, Božiće i Bajrame, te
korektne međuljudske odnose u svakodnevnom radu. Dobre odnose je danas teško uspostaviti i očuvati u jednoj
obitelji, a mi smo agencija sa velikim
brojem uposlenih u ovako kompleksnoj zemlji. Također ističem da mi je
posebno bitno što su usvojene izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Granične policije BiH.
Koji je najteži trenutak ili dan koji
pamtite iz oba mandata?
Bio je to 02. 03. 2006. godine kada su
određene osobe, kriminalci, napali graničnu ophodnju u Bileći. Naši policijski
službenici su bili u životnoj opasnosti,
odgovorili su na napad i došlo je do
ranjavanja sa smrtnim posljedicama
jednog od napadača. Nakon što sam
otišao u Foču i posjetio povrijeđenog
policijskog službenika, od strane ostalih napadača počele su prijetnje prema
Graničnoj policiji BiH, meni osobno i
policijskim službenicima. Prijetilo se do
mjere da će biti izvršen opći napad na
agenciju. Tada mi je sveukupna situacija teško pala, jer sam ipak samo šest
mjeseci ranije došao na poziciju ravnatelja. Danas bih se s tim puno lakše
nosio. Ostale probleme s kojima smo
se susretali u prethodnom razdoblju ne
mogu nazvati posebno teškim trenucima, više profesionalnim izazovima.
Kako vidite Graničnu policiju BiH u
perspektivi?
Granična policija BiH ima dobre temelje. Ovo je profilirana agencija koja uživa ugled u BiH, regiji i svijetu. Granična
policija BiH je postala brand i samim
time mogu samo očekivati kako će,
sukladno vlastitoj Strategiji razvoja,
Granična policija BiH biti velika potpora Bosni i Hercegovini u nastojanjima
na putu ka ulasku u Europsku uniju.
www.granpol.gov.ba
55
Granična policija BiH 2014
Gradimo sigurniju
BiH zajedno!
P
olicijski službenici Granične policije BiH prve su osobe
koje će Vam uputiti dobrodošlicu prilikom ulaska u Bosnu
i Hercegovinu i poželjeti sretan put na izlazu iz naše zemlje. U
borbi protiv prekograničnog kriminala i stvaranju sigurnijeg
okruženja za sve naše građane možete nam pomoći i Vi.
Pozovite nas ili izvjestite našeg policijskog službenika ukoliko
imate saznanja o namjeri, pokušaju ili izvršenju nezakonite
radnje ili krivičnog djela prekograničnog kriminaliteta ili neprofesionalnom postupanju naših službenika.
Policijski službenici Granične policije BiH na lijevoj strani
službene košulje imaju vidno istaknute iskaznice i policijsku
značku sa identifikacionim brojem.
Vaša pitanja, informacije, primjedbe ili pohvale možete dostaviti u pisanoj formi i ubaciti u sandučiće koji se nalaze ispred naših objekata. Također nam se možete obratiti putem
info-linija i dobiti odgovore u vezi sa:
56
www.granpol.gov.ba
• potrebnim dokumentima za prelazak državne granice
odraslih, djece ili grupa djece;
• potrebnim dokumentima za prelazak vozila preko granice;
• kretanjem u pograničnom pojasu;
• viznim režimom sa drugim državama;
• uvjetima ulaska i boravka stranaca u BiH;
• procedurama traženja i dobijanja azila;
• izdavanjem pograničnih propusnica i graničnih dozvola;
• trenutnom frekvencijom saobraćaja na graničnim prijelazima;
• najavljenim ili izvršenim blokadama graničnih prijelaza;
• lovom i ribolovom u zaštitnom pojasu;
• procedurama zadržavanja lica na granici;
• zakonitostima poduzimanja mjera pregleda i pretresa prtljaga, vozila i lica;
• d ogađajima i incidentima na granici;
• načinom podnošenja žalbi na rad naših službenika
• drugim pitanjima iz nadležnosti Granične policije BiH.
Download

U - Granična policija BiH