PRINOVLJENI NASLOVI (knjige) U POMORSKOJ BIBLIOTECI
(akademska 2012/2013)
R. br.
1.
Autor (naveden samo
prvi autor)
Severance, Dennis G.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cardona, Pablo
Mishkin, Frederic S.
Gačević, Dragan
Jovović, Radislav
Vukčević, Mladen
Stanković, Srđan
Miltenović, Vojislav
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ćorović, Branislav
Stanković, Srđan
Radulović, Marija
Drašković, Mimo
Drašković, Mimo
Brguljan, Željko
Tomić, Antun
16.
Musić, Dario
17.
Đurović, Danilo A.
18.
19.
20.
Prlić, Jadranko
Bakalar, Jozo
Bijakšić Martinović,
Sanja
Drašković, Mimo
21.
22.
23.
24.
Drašković, Mimo
Favro, Srećko
25.
Đurović, Danilo A.
26.
27.
28.
Carić, Tonka
Naslov
Rukovoditeljski vodič za primjenu sustava informacijske
tehnologije
Upravljanje pomoću misija
Ekonomija novca, bankarstva i finansijskih tržišta
Podmorje Crne Gore
Preduzetnički biznis: od ideje do uspjeha
Menadžment globalne i nacionalne ekologije
Multimedijalni signali i sistemi
Mašinski elementi: konstrukciono izvođenje, proračun,
primjena
Menadžment pomorskih resursa
Elektronika
Međunarodno pomorsko javno pravo
Organizacija pomorskih preduzeća
Ekonomija morskih luka
Pomorstvo Boke Kotorske na slikama Bazija Ivanovića
Dobrota: povijesnica bokeljskog pomorstva: pomorska i
kulturna povijest Dobrote XVI-XX st.
Slikom kroz prošlost: Boka Kotorska i Crnogorsko
primorje na starim razglednicama 1890-1940
Moralno mentalna kontaminacija – siguran put ka eroziji
iskonskog sociopersonaliteta (ili ti) Šjeme afirmativnih
talasa koje doprinosi eroziji iskonskog sociopersonaliteta
Međunarodna ekonomija
Mikroekonomija
Distribucija i prodaja u suvremenom marketinškom
okruženju
Globalne strategije marketing logistike
Marketing
Ekonomija morskih luka
Nautički turizam i luke nautičkog turizma: prostorna
obilježja hrvatskoga Jadrana i izbor lokacije luke
nautičkog turizma
Uvod u pomorsku urbosozologiju: (ekosozologija i
ergosozologija)
Odjeci slavnih vremena: legende iz Boke Kotorske
Plovidba kapetana Iva Visina oko svijeta
Englesko-Crnogorski pomorski slikovni rječnik
29.
30.
Luković, Niko
Pasinović, Milenko
31.
32.
33.
Vučenović, Svetislav
Čulić, Gracijela
Đurović, Danilo
34.
35.
Sbutega, Antun
Čulić, Gracijela
36.
37.
Popović, Pavle
38.
Marković, Momir
39.
40.
Slavić, Milena
Zarić, Strahinja
41.
Jovanović, Mladen
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Anđelković, Vitomir
Tankosić, Slobodan
Drašković, Mimo
Grgurević, Tomislav
Stanković, Srđan
Ćorović, Branislav
Dragović, Branislav
Perović, Slavica
Zloković, Maksim
Nikolić, Katija
52.
Cerović, Ivana
53.
Kaluđerović, Marija
54.
Džankić, Radoje
55.
56.
57.
58.
Mitrović, Slavica
Mitrović, Frane
Drašković, Veselin
Miermanova, S.T.
59.
Slocum, Joshua
Prčanj
Područje Kotora na listi svjetske prirodne i kulturne
baštine UNESCO
Graditeljstvo Kotora
Ime – znak života: onomastički eseji: varia
Ergosozološki pristup prevenciji stresa kod pomoraca
duge plovidbe
Ljudi iz Boke
Antroponimija Boke Kotorske: (od prvih pisanih
spomenika do kraja XIX vijeka)
Kultura i pravo
Kontinualno poboljšanje poslovnih procesa kompanije
primjenom alata kvaliteta: magistarski rad
Crnogorski rat: ogled o četiristogodišnjem crnogorskom
ratu
Tehnički rečnik: rusko-srpski
Tehnički rečnik: nemačko-srpski: oblasti-NC alatne
mašine, opšte mašinstvo, elektrika i elektronika,
proizvodna tehnika, automatizacija, regulacija, FFS,
CIM, CAD/CAM, računari, elektronska obrada i prenos
podataka, programiranje i programski jezici
Školski rečnik englesko-srpski srpsko-engleski: sa
kratkom gramatikom engleskog jezika
Rečnik engleskog jezika
Rečnik specijalizovanih skraćenica: englesko-srpski
Globalne strategije marketing logistike: skripta
Kotorski oriđinali
Multimedia Signals and System
Menadžment ljudskih resursa
Pomorske tehnologije transporta i logistika
Life lift
Sigurnost konstrukcije broda: magistarski rad
Nautičko-tehnički elementi nastanka pomorskih nezgoda:
magistarski rad
Bankarski rizik menadžment s osvrtom na pomorstvo:
magistarski rad
Alati E-poslovanja u lukama na primjeru ERP softvera:
magistarski rad
Napredne IC tehnologije u nadzoru i upravljanju
pomorskim saobraćajem: magistarski rad
Principi savremenog Menadžmenta
Ekonomika brodarstva
Paradigmatičnost znanja
Accounting Cost Costing and Budgeting in Some Sectors
of the Production Sphere
Ploveći sam oko svijeta
U Kotoru, 30. septembra 2013. godine
Download

akademska 2012/2013 - Fakultet za pomorstvo Kotor