DRUŠTVO
UŠTVO ZA GEOTEHNIKU U BOSNI I HERVEGOVINI
EGOVINI
Univerzitetska 2, 75000 Tuzla
Tel: ++378 61-562-277
[email protected]
www.geotehnika.ba
GEO
GEO-EXPO
2013
HOTEL BISTRICA
BIS
– JAHORINA
31.05.-02.06.2013
PROGRAM:
31, May, 2013 (Friday)
08:00 - 09:30 registration
istration of participants
09:00 - 09:30 opening
ening of the meeting
09:30 - 10:30 plenary
nary session of the conference (lecturers)
1.
2.
3.
Snježana MIHALIĆ ARBANAS, Željko ARBAN
ARBANAS, Martin
KRKAČ:
Monitoring klizišta u urbaniziranim sredinama
inama na primjeru klizišta
Kostanjek u Zagrebu, Hrvatska
Vladeta VUJANIĆ: Šta je to geotehničko inženjerstvo,
inženjerstv a šta je to
geotehnika u putnom inženjerstvu – tumačenje
ačenje i zn
značenje
njihovih pojmova
Željko ARBANAS: Opservacijske metodee pri projektiranju
pro
i
izvođenju građevnih jama u stijenskoj masi
asi u urbanim
urba
područjima
10:30 - 14:00 Round
nd table: di
discussion of urbanisation and geotehnics
14:00 - 15:30 lunch
15:30 - 18:00 presentation
entation of scientific papers
01, June, 2013 (Saturday)
09:00 - 11:00 presentation
entation of
o scientific papers
11:00 - 11:30 cocktail break
11:30 - 13:00 presentation
sentation of scientific papers
13:00 - 14:00 annual meeting of the GEOTECHNICAL SOCIETY OF
BOSNIA
SNIA AND HERZEGOVINA
H
14:00 - 16:00 lunch
16:00 - 18:00 presentation
sentation of scientific papers
02, June, 2013 (Sunday)
ing ceremony
ceremo and conclusions
09:00 – 10:00 closing
10:00 – 14:00 professional
fessional excursion
ex
PARTICIPATION:
For participation at the meeting it’s necessary to apply and pay a fee according to next:
- 45€ for members of Geotechnical society of BiH
- 85€ for other participants that are not members of Geotechnical Society of Bosnia and
Herzegovina
- Participation includes: lunch, cocktail break, proceedings, and excursion
LOCATION:
Hotel Bistrica Jahorina, Pale (South-east from Sarajevo)
PAYMENT:
Bank:
RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
SWIFT CODE:
RZBABA2S
Bank address:
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo BiH
IBAN:
BA391611250000651837
Participant:
Društvo za geotehniku u BiH
Participant address:
Univerzitetska 2, 75000 Tuzla, BiH
Scientific committee:
Chairman:
Dr. Sc. Zoran Bonić dipl. inž. građ.
Dr. Sc. Zaim Hrvat dipl. inž. rud.
Dr. Sc. Zlatko Langof dipl. inž. građ.
Dr. Sc. Željko Arbanas dipl. inž. građ.
Dr. Sc. Snježana Mihalić dipl. inž. geol.
Dr. Sc. Milan Stević dipl. inž. rud.
Dr. Sc. Dražen Đukić dipl. inž. rud.
Dr. Sc. Mato Uljarević dipl. inž. građ.
Dr. Sc. Slavko Zdravković dipl. inž. građ.
Jasmin Isabegović dipl. inž. geol.
Organising committee:
Chairman:
Dr. Sc. Sabid Zekan dipl. inž. rud.
Dr. Sc. Neđo Đurić dipl. inž. geol.
Dr. Sc. Rešad Husagić dipl. inž. rud.
Mr. Sc. Amer Džindo dipl. inž. geol.
Mr. Sc. Bojana Grubić dipl. inž. građ.
Dr. Sc. Maja Prskalo dipl. inž. građ.
Safet Neković dipl. inž. građ.
LIST OF REGISTERED PAPERS
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
First and last name
Assoc.Prof. Chavdar Kolev PhD.,
Eng.
Assoc.Prof. Chavdar Kolev PhD.,Eng.
Assoc.Prof. Lena Mychova PhD., Eng.
Dr. Ljubomir Rokić prof. emeritus
Mr Vladeta Vujanić
Mr Vladeta Vujanić
Branko Jelisavac
Svetozar Milenković
Mr Vladeta Vujanić
Milovan Jotić
Mr Slobodan Nedeljković
Mr Vladeta Vujanić
Milovan Jotić
Assoc. Prof. Ph.D. Božo Soldo
Ass. Prof Ph.D. Vasiliy M., Mitinskiy
Ass. Lecturer Aleksej Aniskin
Assoc. Prof. Ph.D. Božo Soldo
Ass. Lecturer Matija Orešković
Dragan Martinović, dipl.ing.građ.
Dr. Zlatko Langof, dipl.ing.građ
Bruno Škacan, dipl.ing.građ
Dragan Martinović, dipl.ing.građ
Assoc.Prof. Stjepan Strelec
Master of geoing. Danijel Smrečki
PhD Mario Gazdek
D. Würth
I.Petrak
D. Sekulić
J.Bleiziffer
Dr. Slavko Zdravković dipl.inž.građ.
Predrag Petronijević dipl.inž.građ.
Mr. Biljana Mladenović dipl.inž.građ.
Ph.D.Slavko Zdravković
Mr. ass. Dragan Zlatkov
Spec. C.E. Sandra Šaković
Hasan Bleković
Doc.dr.Maja Prskalo,dipl.inž.građ
Doc.dr.Amira Galić, dipl.inž.geol.
Josip Marinčić, dipl.inž.geol.
Langof Zlatko
Neković Safet
Bedak Omer
Bućo Jasmin
John Freezer
Langof Zlatko
Mlakić Ivan
Stjepan Strelec
Krešo Ivandić
Miljenko Špiranec
Dr. Goran Ćirović dipl inž. građ,
Mr.Marina Nikolić Topalović dipl. inž. arh
Dr. Snežana Mitrović dipl. inž. građ
Paper Topic
HYDRODYNAMIC EFFECT OVER DIAPHRAGM WALLS OF SHAFTS DURING
THE SOFIA METROPOLITEN CONSTRUCTION WORKS
EMPIRICAL STUDY OF WEAK SOIL WITH CRUSHED STONE
REPLACEMENT
BUGARSKA
BUGARSKA
UTICAJ PADINSKIH PROCESA NA PUTNO INŽENJERSTVO
SRBIJA
ŠTA JE TO GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO, A ŠTA JE TO GEOTEHNIKA U
PUTNOM INŽENJERSTVU – TUMAČENJA I ZNAČENJA NJIHOVIH POJMOVA
SRBIJA
GEOTEHNIČKI MONITORING NESTABILNIH TERENA U SRBIJI KAO
PREDUSLOV RACIONALNOM PROJEKTOVANJU I IZGRADNJI OBJEKATA
SRBIJA
SEIZMIČKI RIZIK LINISKIH I TAČKASTIH OBJEKATA STVORENE SREDINE
UTISNUTI PILOTI KAO PREPORUKA U URBANIM SREDINAMA
PRIMJER ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME ISPOD VISOKE RAZINE
PODZEMNE VODE
SRBIJA
HRVATSKA
HRVATSKA
PRIMJER NAKNADNOG DUBOKOG TEMELJENJA UGRADNJOM
MIKROPILOTA OKO TORNJEVA ZVONIKA CRKVE U KRALJEVOJ SUTJESCI
BiH
SANACIJA ODRONA POKOSA I OBRUŠENIH POTPORNIH ZIDOVA TRUPA
PROMETNICE USJEČENE U POKOS KORITA RIJEKE BUNE
BiH
KOMPLEMENTARNOST GEOTEHNIČKIH I GEOFIZIČKIH METODA U
ODREĐIVANJU PROJEKTNIH SVOJSTAVA TLA
HRVATSKA
IZVEDBA, ISPITIVANJE I KONTROLA SUKLADNOSTI MLAZNOG BETONA
PREMA EN 14487
HRVATSKA
MODERNIZATION OF RAILWAY LINE BELGRADE-CROATIAN BORDER
WITH THE GOAL OF ENVIRONMENTAL NOISE REDUCTION
SRBIJA
RELOCATION OF THE PIROT RAILWAY LINE TRACKS FROM THE CITY
CORE OF NIŠ
SRBIJA
IZMJEŠTANJE VODOTOKA POTOKA ŠIKULJAČKA RIJEKA
PREKO SJEVERNE KOSINE
BiH
INŽENJERSKOGEOLOŠKE I GEOTEHNIČKE SPECIFIČNOSTI NASLAGA
FLIŠA U HERCEGOVINI
BiH
GEOTEHNIČKA PROBLEMATIKA KOD IZGRADNJE TUNELA „ZAKUNJAĆA
„ NA KORIDORU VC
BiH
GEOTEHNIČKA PROBLEMATIKA PROCEDURE I MISIJE KOD IZGRADNJE
TUNELA „ SUHODOL „ NA KORIDORU VC
BiH
ODREĐIVANJE KORELACIJE BRZINE POSMIČNIH VALOVA I DPH (Dynamic
probe heavy) ISPITIVANJA
HRVATSKA
UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM U SRBIJI, TEORIJA I PRAKSA
REONIZACIJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PREMA STEPENU
IZRAŽENOSTI EGZOGENO-GEOLOŠKIH I TEHNOGENIH PROCESA I
POJAVA ZA POTREBE PROSTORNOG PLANIRANJA I DEFINISANJA
USLOVA IZGRADNJE GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA
21.
Dr.sci. Miralem Mulać, dipl.ing.geol.
22.
Đurić Neđo
GEOTEHNIČKI KARAKTERISTIKE TERENA I USLOVI TEMELJENJA
OBJEKTA “SREBRENIČKA VRATA” U SKLOPU MEMORIJALNOG CENTRA
POTOČARI U POTOČARIMA
PhD. Zoran Radić Geol.Eng
Vesna Tahov Geol.Eng
Novica Petrović Geol.Eng
NEKA ISKUSTVA U PRIMENI PROPISA PRI IZRADI GEOTEHNIČKE
DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE I LEGALIZACIJE OBJEKATA U
BEOGRADU
23.
Country
SRBIJA
BiH
BiH
SRBIJA
Ranko Okuka
Igor Džolev
Matić Bojan
Professor PhD Srđan Kolaković
Assistant MSc Borislav Mašić
Assistant MSc Slobodan Kolaković
Assistant MSc Goran Jeftenić
Assistant MSc Svetlana Vujović
PhD student Enis Sadović
Dr. Professor Dragan Lukić
Sanda Bajtl
Dragan Goršić
Dejan Mračkovski
Alan Brunčić
Darko Štefanac
Jure Šimović
Dr. sc. Zijad Ferhatbegović, dipl.inž.geol.
Dr.sc.Ibrahim Čačković,vanr.prof
Sladjana Krstić
Vesna Ljubojev
Dr Milenko Ljubojev
Prof. Dr Slavko Zdravković
M.Sci, Ass. Dragan Zlatkov
M.Sci, Ass. Biljana Mladenović
Prof. Dr Slavko Zdravković
M.Sci, Ass. Dragan Zlatkov
M.Sci, Ass. Biljana Mladenović
Prof. dr. sc. Stjepan Strelec,
Kristijan Grabar dipl.ing.geot.
Jasmin Jug mag.ing.geoing
Zoran Žinić
Ivan Karapandžić
Borislav Mašić
Goran Jeftenić
Svetlana Vujović
Mr.sc. Zihreta Delić
Dr.sc. Tihomir Knežiček, vanr.prof.
Sead Hodžić
Mr.sc. Mirza Suljić
SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU MUJIĆ SAMEDA OPĆINA SREBRENIK
BiH
GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA BRANE 2 FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA VELIKI
KRIVELJ (SRBIJA)
SRBIJA
35.
Mr.sc.Ismet Huskić, dipl.inž.rud
METODE KONDICIONIRANJA ZEMLJIŠTA U PROCESU GRADNJE PLITKIH
TUNELA U GRADSKIM ZONAMA S RESPEKTOM NA SLIJEGANJE POVRŠINE
TERENA I EFEKTE NA BLISKE STRUKTURE
36.
Mr.sc.Ismet Huskić, dipl.inž.rud
37.
Mr.sc.Ismet Huskić, dipl.inž.rud
Mr Amer Džindo, dipl.ing.geol.
Medošević Faruk, dipl.ing.građ.
Mubera Podžić, dipl.ing.geod.
Mr Rajak Srđan,dipl.ing.građ.,
Mr Begović Petar,dipl.ing.geol.
Ivanković Branko,dipl.ing.geol.
Ph.D Drazan Đukić mining engineer
Jasmin Isabegović geology engineer
Dr.sc. Igor Sokolić, dipl.ing.građ.
Luka Sorić, dipl.ing.građ.
Damir Ljubunčić, dipl.ing.građ.
Zoran Bonić
Nebojša Davidović
Verka Prolović
Nikola Romić
Dr. sc. Sabid Zekan dipl.inž.rud.
Dr.sc. Rešad Husagić dipl.inž. rud
Snježana Mihalić Arbanas
Željko Arbanas
Martin Krkač
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Željko Arbanas
MACRO AND MICRO NUMERICAL MODELS FOR THE ANALYSIS OF
MASONRY STRUCTURES REINFORCED WITH CFRP USING FEM
PRIMENA DETERMINISTIČKIH METODA PRORAČUNA EFEKTIVNIH
PADAVINA NA PRIMERU NASELJA SLANKAMEN
SRBIJA
SRBIJA
SADEJSTVO BETONSKE OBLOGE I STENSKE MASE – UTICAJ KOROZIJE
SRBIJA
PROBLEMATIKA IZVOĐENJA VISOKOG USJEKA – KOSOVO MOTORWAY
PROJECT, SECTION 1
EARTHQUAKE GENERATION MECHANISM
SRBIJA
SRBIJA
ANIMAL BEHAVIOR IN SEISMIC AREAS FROM THE ASPECT OF
EARTHQUAKE FORECAST
SRBIJA
ISPITIVANJE POBOLJŠANJA TLA MASW METODOM U TERMINALU ZA
RASUTI TERET LUKE PLOČE
HRVATSKA
POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV) BUDVA, CRNA
GORA
EFEKTI RAPID IMPACT COMPACTOR TEHNOLOGIJE NA RAZVOJ
ODLAGALIŠTA PK „ŠIKULJE“
PRINCIPI I METODE STABILIZACIJE ČELA PLITKIH TUNELA
VELIKOG PROFILA PRILIKOM ISKOPA TBM STROJEVIMA
MODERNE TEHNIKE ISKOPA TUNELA VELIKOG PROFILA
U SLABIM STIJENAMA I NJIHOVA PRIMJENA U GRADSKIM ZONAMA
MULTIDISCIPLINARNO PRAĆENJE RADOVA NA IZGRADNJI
MAGISTRALNOG GASOVODA ZENICA – TRAVNIK SA OSVRTOM NA
GEOLOŠKO – GEOMEHANIČKI NADZOR
SRBIJA
BiH
BiH
BiH
BiH
BiH
PRAKTIČNE PRIMJENE OPITA STANDARDNE DINAMIČKE PENETRACIJE
/SPT/
BiH
KARAKTERISTIČNE POJAVE NESTABILNOSTI KOSINA
NA VISOKIM ZEMLJANIM BRANAMA
BiH
UTJECAJ SIDRENIH I RAZUPORNIH POTPORNIH KONSTRUKCIJA NA
SUSJEDNE OBJEKTE
HRVATSKA
APPLICATION OF BETONBLOK PREFABRICATED ELEMENTS IN
CONSTRUCTION OF RETAINING WALLS
SRBIJA
UZROCI NASTANKA KLIZISTA BOGATIĆI
BiH
MONITORING KLIZIŠTA U URBANIZIRANIM SREDINAMA NA PRIMJERU
KLIZIŠTA KOSTANJEK U ZAGREBU, HRVATSKA
HRVATSKA
OPSERVACIJSKE METODE PRI PROJEKTIRANJU I IZVOĐENJU GRAĐEVNIH
JAMA U STIJENSKOJ MASI U URBANIM PODRUČJIMA
HRVATSKA
DRUŠTVO ZA GEOTEHNI
EOTEHNIKU U
BOSNI I HERZCEGOVI
ZCEGOVINI
ДРУШТВО ЗА ГЕОТЕХНИ
ЕОТЕХНИКУ У
БОСНИ И ИХЕРЦЕГОВИ
ЕРЦЕГОВИНИ
GEOTECHNICAL
L SOCIET
SOCIETY OF
BOSNIA AND HERZEGOV
ERZEGOVINA
SCIENTIFIC SYMPOSIUM
GEO - EXPO 2013
HOTEL JAHORINA
31.05. - 02.06. 2013
International scientific symposium
GEO-EXPO 2013 will host eminent
experts in the field of geotechnics
from Bulgaria, Serbia, Croatia and
BiH. It has been reported more than
40 scientific papers.
We would like to inform you about
the possibilities of advertising on our
symposium (Proceedings, exhibition
space , website) and to establish new
business contacts.
For more information write to us at
e-mail: [email protected]
Contact phone +387 (0)61 / 56 22 77
www.geotehnika.ba
A
Advertising price :
Pro
Proceedings - A5 COLOR 160 €; A4 COLOR 260 €
Exh
Exhibit space at the symposium - up to 2m2 160 €; over 2m2 260 €
We
Web page - banner 210x400px annual price 205 €
Download

GEO GEO-EXPO 2013