IZVOD IZ PRAVILA IGRE KLADIONICE 1X2
Čl.1.
Organizator i priređivač igre na sredu „pogađanje rezultata takmičenja“ je.“1X2“
Čl.2.
Predmet pravila igre je pogađanje rezultata fudbalskih i drugih sportskih susreta
U zemlji i inostranstvu koje priređivač igre ponudi učesnicima u igri.
Čl.3.
Učesnik se može kladiti na sledede vrste igara:konačan ishod,dupla šansa,ukupno golova,
prvo poluvreme,poluvreme-kraj,hendikep mečevi,daje-ne daje gol,prvi daje gol,
ko ide dalje kao i druge vrste igara koje organizator može ponuditi.
Osim fudbala učesnik se može kladiti na košarku,rukomet,odbojku,vaterpolo,tenis i ostale sportove.
Čl.4.
Učesnik popunjava tiket za pogađanje sportskih rezultata.Tako popunjen tiket se overava na upl.mestu.
Neispravno popunjen tiket se nede overiti.Kod naplate dobitka priznade se samo tiket overen od strane
organizatora koji pri tom nema nikakvih dopisivanja ili prepisivanja.
Čl.5.
Minimalni i maksimalni iznos uplate po tiketu bide odobren od strane priređivača igre i objavljen pred
svaki krug pogađanja rezultata.Tiket sa uplatom ispod minimalnog ili iznad maksimalnog iznosa za
određeni krug igre proglaside se neregularnim izvršide se povradaj upadenog iznosa.
Celokupni iznos uplate od strane učesnika u igri čini fond dobitaka.
Čl.6.
Učesnici u igri su dužni da poštuju pravilo o minimumu broja mečeva za svaku vrstu igre.
Čl.7.
Dobitna kombinacija je ona kombinacija koja nema promašen rezultat takmičenja.
Čl.8.
Važedi rezultat je rezultat postignut u regularnom toku utakmice(produžeci se ne uzimaju u obzir
za pogađanje rezultata takmičenja).Ovo pravilo važi za sve sportove.
Čl.9.
PRAVILA U SLUČAJU PREKIDA UTAKMICE-ZA FUDBAL:
Čl.9a.
U slučaju prekida utakmice u prvom poluvremenu i ne nastavljanja iste do kraja tog kola postignuti
rezultat je nevažedi za sve vrste igara(važi kvota 1,00)
Čl.9b.
U slučaju prekida utakmice po završetku prvog poluvremena,a pre početka drugog poluvremena
postignuti rezultat je važedi za sve vrste igara osim za igru poluvreme-kraj(45/90).
U slučaju prekida utakmice posle početka drugog poluvremena(bez obzira kada je prekinuta)
postignuti rezultat je važedi za sve vrste igara.
ZA KOŠARKU I VATERPOLO:
U slučaju prekida košarkaškog ili vaterpolo meča rezultat je važedi ukoliko su odigrane najmanje ¾ meča.
U protivnom rezultat je nevažedi važi kvota 1,00.
ZA ODBOJKU:
U slučaju prekida odbojkaškog meča rezultat je važedi za klađenje ukoliko su odigrana najmanje dva seta.
U protivnom rezultat je nevažedi računa se kvota 1,00.
ZA RUKOMET:
U slučaju prekida rukometaškog meča rezultat je važedi ukoliko je odigrano najmanje 45 min.
U protivnom rezultat je nevažedi računa se kvota 1,00.
Čl.10.
U slučaju prekida bilo kojeg meča čeka se kraj kola da se prekinuti meč eventualno ne odigra.
U tom slučaju važi se rezultat nastavljenog(ako se nastavi od momenta prekida) ili ponovljenog
meča.
Čl.11.
U slučaju odlaganja utakmice i odihravanja iste utakmice zakljucno sa poslednjim danom kola,
postignuti rezultat je važedi za pogađanje rezultata.Ukoliko se odložena utakmica ne odigra
do kraja kola važi kvota 1,00.
Čl.12.
U slučaju promene mesta i vremena odigravanja utakmice,uslova odigravanja,greške
organizatora i sl.Organizator zadržava prava da datu utakmicu proglasi nevažedom za pogađanje
rezultata.
Čl.13.
Uplata i overa tiketa može se izvršiti do samog početka utakmice.Igrači su dužni prekontrolisati
tiket.Eventualna greška može se otkloniti do početka prve utakmice sa tiketa kada više nije
mogude ispraviti ili stornirati upladeni tiket.
Čl.14.
U slučaju kada se izvrši uplata na utakmice koje su ved počele ili su odigrane Organizator ima
pravo da te mečeve proglasi nevažedim,važi kvota 1,00.
Čl.15.
Organizator ima pravo da promeni kvote objavljene u listi bez predhodne najave.
Obaveštenje o promeni kvota bide istaknuto na uplatnim mestima.Za igrače su važne kvote
u trenutku uplate.
Čl.16.
Organizator ne snosi odgovornost u slučaju eventualnih grešaka u tabelama i vremenima
odigravanja utakmica.
Čl.17.
Gotovinska isplata dobitka se vrši dan nakon završetka utakmica najkasnije u roku od 10 dana.
Ukoliko igrač ne dođe u određenom roku(15 dana) po isplatu,smatra se da je odustao od isplate
a organizator zadržava pravo da isplatu ne izvrši posle tog roka.
Ukoliko primerak tiketa,koja se nalazi kod igrača,nije identičan sa originalom koji se nalazi kod
priređivača igre (naknadno dopisivanje šifre i sl.)tiket se smatra nevažedim i nede biti ispladen.
Čl.18.
Igrači su uplatom potvrdili prihvatanje pravila igre propisana od strane priređivača igre.
Čl.19.
Ova pravila de biti istaknuta na vidnom mestu,na uplatnom mestu kod priređivača igre i na taj
način se smatra da je svaki učesnik u pogađanju rezultata upoznat sa ovim pravilima i da ih bez
rezerve prihvata.
Čl.20.
U slučaju bilo kakvog spora između učesnika i priređivača igre koji se nebude mogao rešiti
mirnim putem nadležan je sud u Beogradu.
Download

IZVOD IZ PRAVILA IGRE KLADIONICE 1X2