1. ECDL Core (7 ispita),
Syllabus 5.0
2. ECDL Start (4 ispita),
Syllabus 5.0
3. ECDL Base (4 ispita),
Syllabus 5.0/1.0
4. ECDL Standard (4 ispita iz
ECDL Base, Baze podataka,
Prezentacije i IT sigurnost),
Syllabus 5.0/1.0
5. CCNA
6. CCNA
Računalna podrška uredskom
poslovanju
Računalna podrška uredskom
poslovanju
Računalna podrška uredskom
poslovanju
Računalna podrška uredskom
poslovanju
Svi ishodi
osim 5
Ishodi 2 i
3
Ishodi 1,
2, 3 i 4
Svi ishodi
85%
300 ,00 kn
Studijska
godina na
koju se
primjenjuje
popust na
ispite
prva
25%
100,00 kn
prva
60%
200,00 kn
prva
100%
350,00 kn
prva
Uvod u računalne mreže
Računalne mreže 2
100%
90%
7. CCNA
Računalne mreže – praktikum
8. CCNP Voice
9. MCSA WS 2012
Kolaboracijski sustavi
Administracija operacijskih
sustava
Operacijski sustavi – mrežna
infrastruktura i servisi
Planiranje mrežne infrastrukture
Planiranje mrežne infrastrukture
Svi ishodi
Svi ishodi
osim 5
Ishodi 1,3
i7
Ishodi 4,5
Svi ishodi
Svi ishodi
100%
700,00 kn
druga
Svi ishodi
Svi ishodi
100%
100%
700,00 kn
700,00 kn
treća
treća
Virtualizacija IT infrastrukture
Svi ishodi
100%
700,00 kn
treća
Metodologija vođenja projekata
Objektno orijentirano
programiranje – praktikum u
.NET okolini
Pristup podacima iz programskog
koda
Razvoj web aplikacija
Svi ishodi
Svi ishodi
100%
100%
700,00 kn
druga
druga
Svi ishodi
osim 2 i 4
Svi ishodi
70%
250,00 kn
treća
Pristup podacima iz programskog
koda
Pristup podacima iz programskog
koda
Objektno orijentirano
programiranje – praktikum u
.NET okolini
Pristup podacima iz programskog
koda
Razvoj web aplikacija
Pristup podacima iz programskog
koda
Standardi u primjeni internetskih
tehnologija
Klijentsko skriptiranje
Svi ishodi
osim 2 i 4
Svi ishodi
osim 2 i 4
Svi ishodi
70%
250,00 kn
treća
70%
250,00 kn
treća
Svi ishodi
osim 2 i 4
Svi ishodi
Svi ishodi
osim 2 i 4
Svi ishodi
osim 8 i 9
Svi ishodi
70%
500,00 kn
treća
100%
70%
500,00 kn
druga
treća
Objektno orijentirano
programiranje
Standardi u primjeni internetskih
tehnologija
Klijentsko skriptiranje
Svi ishodi
Rd.
br.
Naziv i vrsta certifikata
10. MCSA WS 2012
11. MCSA WS 2012
12. MCITP – Server ili
Enterprise Administrator
(za Windows Server 2008)
13. 74-409: Server
Virtualization with
Windows Server Hyper-V
and System Center i
VMWare VCP
14. PMI PMP ili IPMA Level C
15. MCTS: .NET Framework 4,
Windows Applications
16. MCTS: .NET Framework 4,
Windows Applications
17. MCTS: .NET Framework 4,
Web Applications
18. MCTS: .NET Framework 4,
Web Applications
19. MCTS: .NET Framework 4,
Data Access
20. MCPD – Windows
Developper 4
21. MCPD – Windows
Developper 4
22. MCPD – Web Developper 4
23. MCPD – Web Developper 4
24. MCSD: Windows Store
Apps Using HTML5
25. MCSD: Windows Store
Apps Using HTML5
26. MCSD: Windows Store
Apps Using C#
27. MCSD: Web Applications
28. MCSD: Web Applications
Kolegij koji se priznaje
Priznati
ishodi
učenja
Svi ishodi
osim 8 i 9
Svi ishodi
Popust
na
cijenu
kolegija
Smanjenje cijene u
vrijednosti
ispita
35%
prva
prva
744,00 kn
30%
100%
druga
treća
druga
100%
druga
100%
druga
druga
500,00 kn
druga
500,00 kn
druga
druga
druga
Download

Odluka o postupku vrednovanja i priznavanju industrijskih certifikata