POKLON UZ
LIFE PLUS
IME I PREZIME
VAM OMOGUĆAVA
50%
POPUSTA
30%
POPUSTA
30%
STALNOG POPUSTA
NA ČETIRI ULAZNICE
VAŽI I ZA PRVU KATEGORIJU ULAZNICA
DO 31.12.2015. GODINE
ZA SVE PROGRAME SA REPERTOARA
NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU
OSIM ZA PREMIJERE I VANREDNE PROGRAME
NA ČETIRI ULAZNICE
VAŽI I ZA PRVU KATEGORIJU ULAZNICA
DO 31.12.2015. GODINE
ZA SVE PROGRAME SA REPERTOARA
NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU
OSIM ZA PREMIJERE I VANREDNE PROGRAME
NA SVE OSTALE PREDSTAVE
NE VAŽI ZA PRVU KATEGORIJU ULAZNICA
DO 31.12.2015. GODINE
ZA SVE PROGRAME SA REPERTOARA
NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU
OSIM ZA PREMIJERE I VANREDNE PROGRAME
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U NARODNOM POZORIŠTU U BEOGRADU:
1.KARTICA VAŽI DO 31.12.2015. GODINE
2.OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE NA BLAGAJNI NARODNOG POZORIŠTA U
BEOGRADU PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
3.NARODNO POZORIŠTE U BEOGRADU NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU POPUNJENOSTI KAPACITETA
4.ZA KORIŠĆENJE POPUSTA OD 50% I 30% ZA KUPOVINU ULAZNICA ZA PRVU KATEGORIJU OBAVEZNO JE PONETI KUPON
5.JEDAN KUPON OMOGUĆAVA KUPOVINU JEDNE ULAZNICE
6.POPUSTI NE VAŽE ZA PREMIJERE I VANREDNE PROGRAME U NARODNOM
POZORIŠTU U BEOGRADU
7.PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE MOGUĆA JE KUPOVINA DO ČETIRI ULAZNICE
SA UGOVORENIM POPUSTIMA
8.VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
N A ROD N O POZORI Š T E U B E OG R A D U
Franc u s k a 3 , B e o grad
B l ag aj na: 0 1 1 2 6 2 0 9 4 6
G ru p ne po s e te : 0 1 1 2 6 2 6 5 6 6
w w w.naro d no pozo r i s te.r s
mar ke t i ng@ naro dno pozo r i s te.r s
NARODNI POSLANIK
DAMA S KAMELIJAMA
LETEĆI HOLANĐANIN
KRCKO ORAŠČIĆ
SRPSKA TRILOGIJA
VAM OMOGUĆAVA
50%
POPUSTA
30%
STALNOG POPUSTA
NA KUPOVINU DESET ULAZNICA
DO 31.12.2015. GODINE
ZA SVE PROGRAME SA REPERTOARA
POZORIŠTA LUTAKA PINOKIO
OSIM ZA PREMIJERE I VANREDNE PROGRAME
ZA KUPOVINU ULAZNICA ZA SVE OSTALE PREDSTAVE
DO 31.12.2015. GODINE
ZA SVE PROGRAME SA REPERTOARA
POZORIŠTA LUTAKA PINOKIO
OSIM ZA PREMIJERE I VANREDNE PROGRAME
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U POZORIŠTU LUTAKA PINOKIO:
1. KARTICA VAŽI DO 31.12.2015. GODINE
2. OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE NA BLAGAJNI POZORIŠTA LUTAKA PINOKIO
PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
3. POZORIŠTE NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU POPUNJENOSTI KAPACITETA
4. ZA KORIŠĆENJE POPUSTA OD 50% OBAVEZNO JE PONETI KUPON
5. JEDAN KUPON OMOGUĆAVA KUPOVINU JEDNE ULAZNICE
6. POPUSTI NE VAŽE ZA PREMIJERE I VANREDNE PROGRAME
U POZORIŠTU LUTAKA PINOKIO
7. PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE MOGUĆA JE KUPOVINA
DO DESET ULAZNICA SA UGOVORENIM POPUSTIMA
8. VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
POZORI Š T E LU TA K A P I N OK I O
G o ce D e l če va 1 , ( ko d s t aro g M e r k atora) Nov i B eograd
Te l : 0 1 1 2 6 9 1 7 1 5
R ad no v re me b i l e t ar ni ce :
S u bo t a i ne de l j a o d 1 0 :3 0 - 1 2 h i 15 : 3 0 -1 7 h
pi no ki o @ pi no ki o.r s
w w w.pi no ki o.r s
VAM OMOGUĆAVA
NA KUPOVINU DESET ULAZNICA
DO 31.12.2015. GODINE
ZA SVE PROGRAME SA REPERTOARA
POZORIŠTA PAN TEATAR
OSIM ZA PREMIJERE I VANREDNE PROGRAME
ZA KUPOVINU ULAZNICA ZA SVE OSTALE PREDSTAVE
DO 31.12.2015. GODINE
ZA SVE PROGRAME SA REPERTOARA
POZORIŠTA PAN TEATAR
OSIM ZA PREMIJERE I VANREDNE PROGRAME
50%
POPUSTA
30%
STALNOG POPUSTA
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U POZORIŠTU PAN TEATAR:
1. KARTICA VAŽI DO 31.12.2015. GODINE
2. OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE NA BLAGAJNI POZORIŠTA PAN TEATAR
PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
3. POZORIŠTE NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU POPUNJENOSTI KAPACITETA
4. ZA KORIŠĆENJE POPUSTA OD 50% OBAVEZNO JE PONETI KUPON
5. JEDAN KUPON OMOGUĆAVA KUPOVINU JEDNE ULAZNICE
6. POPUSTI NE VAŽE ZA PREMIJERE I VANREDNE
PROGRAME U POZORIŠTU PAN TEATAR
7. PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE MOGUĆA JE KUPOVINA
DO DESET ULAZNICA SA UGOVORENIM POPUSTIMA
8. VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
POZOR IŠT E PAN T E ATAR
B u l e var K ral j a Al e k s a n dra 2 9 8 ( 1 . sprat) , B eograd
B l agajn a: 0 1 1 2 4 1 8 5 2 4
[email protected] oo. com
w w w. panteatar. rs
VAM OMOGUĆAVA
30%
NA ZAKUP PROSTORA ZA PROSLAVU ROĐENDANA
POPUSTA
3
BESPLATNE DNEVNE ULAZNICE
ZA IGRAONICU
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U KAMIČAK DEČIJOJ IGRAONICI I
ROĐENDAONICI:
1. KARTICA VAŽI DO 31.12.2015. GODINE
2. OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
3. KAMIČAK DEČIJA IGRAONICA I ROĐENDAONICA NE SNOSI ODGOVORNOST
U SLUČAJU POPUNJENOSTI KAPACITETA
4. ZA KORIŠĆENJE POPUSTA OBAVEZNO JE PONETI KUPON
5. JEDAN KUPON VAŽI ZA JEDNU DNEVNU KARTU ZA JEDNO DETE, ODNOSNO ZA
ZAKUP PROSTORA ZA PROSLAVU JEDNOG ROĐENDANA
6. PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE MOGU SE ISKORISTITI SVI KUPONI
7. VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
K AM I Č A K D E Č I J A I G R AON I C A I R OĐE NDAONIC A
M i l e nt i j a Po pov i ć a 9 , S ava Ce ntar, Nov i B eograd
Te l : 0 1 1 2 2 0 6 1 9 5 ; 0 6 3 3 2 2 2 2 5
E - mai l : o f f i ce @ k ami c ak .r s
w w w.k ami c ak .r s
1
50%
ZA 1 ULAZNICU
50%
50%
1
50%
ZA 1 ULAZNICU
50%
50%
1
50%
ZA 1 ULAZNICU
50%
50%
50%
ZA 1 ULAZNICU
50%
50%
50%
ZA 1 ULAZNICU
50%
30%
50%
ZA 1 ULAZNICU
50%
30%
50%
ZA 1 ULAZNICU
50%
30%
50%
ZA 1 ULAZNICU
50%
30%
50%
ZA 1 ULAZNICU
50%
30%
50%
50%
DNEVNA ULAZNICA
ZA IGRAONICU
DNEVNA ULAZNICA
ZA IGRAONICU
DNEVNA ULAZNICA
ZA IGRAONICU
ZA 1 ULAZNICU
ZA 1 ULAZNICU
ZA 1 ULAZNICU
ZA 1 ULAZNICU
ZA 1 ULAZNICU
ZA 1 ULAZNICU
ZA 1 ULAZNICU
ZA 1 ULAZNICU
ZA 1 ULAZNICU
ZA 1 ULAZNICU
ZA 1 ULAZNICU
PRIREĐUJE MEDIA PLANET DOO
011 220 61 71; 065 32 31 181
[email protected]
www.mediaplanet.co.rs
ZA 1 ULAZNICU | VAŽI I ZA PRVU
KATEGORIJU ULAZNICA
ZA 1 ULAZNICU | VAŽI I ZA PRVU
KATEGORIJU ULAZNICA
ZA 1 ULAZNICU | VAŽI I ZA PRVU
KATEGORIJU ULAZNICA
ZA 1 ULAZNICU | VAŽI I ZA PRVU
KATEGORIJU ULAZNICA
ZA 1 ULAZNICU | VAŽI I ZA PRVU
KATEGORIJU ULAZNICA
ZA 1 ULAZNICU | VAŽI I ZA PRVU
KATEGORIJU ULAZNICA
ZA 1 ULAZNICU | VAŽI I ZA PRVU
KATEGORIJU ULAZNICA
ZA 1 ULAZNICU | VAŽI I ZA PRVU
KATEGORIJU ULAZNICA
NA ZAKUP PROSTORA
ZA PROSLAVU ROĐENDANA
Download

ovde - Media Planet