СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица
23. април 2012.
Година IV
број 5
Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2012.
годину: 2.000,00 динара
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДА
47.
На основу члана 26. став 1. и члана 31. став 2. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“ бр. 129/2007 и 54/2011), Изборна комисија Града Сремска Митровица на својој седници
одржаној дана 23.04.2012. године, утврдила је
ЗБИРНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА И ТО:
1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ
Кандидати за одборнике:
1. Александар Продановић, 13.02.1969. дипл.инж.машин. – Ср.Митровица, Мали сокак 3
2. Срђан Козлина, 31.03.1968. др вет.медицине, - Ср.Митровица, Матије Хуђи 56/4
3. Душанка Ивошевић, 27.10.1959. лекар – Манђелос, Пинкијева 22
4. Мирослав Кендришић, 08.07.1958. прим.доктор – Ср. Митровица, Максима Горког 38
5. Влада Вученовић, 10.03.1965. пољопривредни техничар – Ноћај, М. Јеликића 8
6. Марија Дражић, 11.05.1961. књижничар – Лаћарак, 20. Јула 8
7. Дамир Писместровић, 25.05.1969. електротехн. – Ср. Митровица, Светог Димитрија 16
8. Бошко Уметић, 30.12.1979. професор – Лаћарак, Школска 98
9. Александра Грујин, 29.02.1980. дипл.економиста – Ср. Митровица, Цветна 25
10. Ђорђе Орловић, 02.07.1960. културолог – Шашинци, Саве Зделара 35
11. Жељко Косанић, 11.07.1962. тв.механичар – Ср. Рача, Пионирска 56
12. Марина Јовановић, 19.04.1981. проф. физичког васпитања – Ср. Митровица, Крушедол.16
13. Милан Давидовић, 26.04.1965. пољопривр.техничар – Ср. Митровица, Радничка 1
14. Драган Милошевић, 26.08.1976. маш.техничар –Ср.Митровица, Филипа Вишњића 10
15. Мирјана Ераковић, 22.10.1983. васпитачица – Засавица 2, А.Марковића бб
16. Зоран Жигић, 01.04.1953. службеник – Ср. Митровица, Ђ. Јакшића 7
17. Јакоб Флањак, 27.04.1956. аутомеханичар – Ср. Митровица, Савска 37
18. Гордана Бурмуџија, 18.05.1969. професор – Ср. Митровица, Дек.баште 6/5
19. Душко Мирковић, 30.08.1973. шумарски техничар – Кузмин, Задружна 35
20. Бранислав Чолић, 23.06.1983. дипл.инг.пст.- Ср.Митровица, Радин. пут 147
-1-
Број 5
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
23.04.2012.
Радмила Чонић, 17.09.1983. екон.техничар – Мач.Митровица, Мач.кеј 31
Еди Тајм, 06.02.1987. дипл.етно музиколог – Ср.Митровица, Војводе Степе бб
Предраг Косијер, 20.07.1973. хемијски техничар – Лаћарак, Првомајска б.б.
Катарина Попов, 17.11.1976., проф. српског језика и књиж. – Ср. Митровица, М.Хуђи 47/2
Владимир Гарчевић, 15.10.1945. професор – Ср.Митровица, М.Перичина 1/19
Борислав Пејновић, 15.08.1957.вет.техничар – Мартинци, Фрушкогорска 90
Сања Сарић Савић, 17.12.1965. др медицине – Лаћарак, Железничка 26
Радован Аничић, 05.01.1985. аутоелектричар – Засавица 1, Војвођанска 57
Шпиро Манојловић, 11.01.1954. дипл.маш.инг. – Ср.Митровица, Банијска 48
Данијела Митровић, 31.07.1983. др медицине – Дивош, Пинкијева 20
Ђорђе Јуришић, 26.07.1973. заваривач – Лежимир, Новосадска 3
Душан Глумац, 27.01.1982. др стоматологије – Ср.Митровица, К.Лазара 8
Јелена Цицмил, 09.03.1983. др медицине – Ср.Митровица, Срем.фронта 76
Сима Вићентић, 01.01.1961. маш.техничар – Раденковић, М.Радетић 17
Драган Маркићевић, 10.09.1963. аутомеханичар – Јарак, Кудошка 53
Ивана Матијашевић, 30.08.1981. др медицине – Лаћарак, Фрушкогорска 140
Мирослав Владисављевић, 20.07.1974. дипл.правник – Лаћарак, Железничка 25
Жељко Шућура, 03.05.1969. електротехничар – Чалма, Победа 2
Светлана Мишић, 18.02.1986. виша мед.сестра – Ср.Митровица, Озренска 13
Срђан Кличковић, 21.07.1966. дипл.инг.маш. – Ср.Митровица, М.Перичина 12/9
Јован Бојић, 23.03.1961. дипл.инг.пољ. – Шуљам, Фрушкогорска 11
Светлана Прица Поповић, 12.08.1966. спец.опш.мед.- Ср.Митров.Ђ.Јакшића 50
Милорад Кованџић, 08.07.1970. аутомеханичар,- Бешеново, Лењинова 3
Драган Беловуковић, 19.08.1982. биротехничар – Равње, З.Буљубаше 32
Јасна Бодирога, 28.05.1961. дипл.економиста – Ср. Митровица, М.Антића 54
Јован Станишић, 31.12.1960. пољ.техничар – В.Радинци, Осјечка 27
Лале Андоновић, 31.03.1970. дипл.инг.пољ. – Ср.Митровица, П.Прерадовића 38
Бранка Малбашић, 05.04.1978., др медицине – Ср. Митровица, С. Ластавице 52
Жељко Чарнић, 24.12.1967. пољочувар – Стара Бингула, Задружна 35
Милорад Попадић, 09.05.1980. правник – Ср. Митровица, М.Пупина 15
Нада Зец Петковић, 06.04.1967. спец.соц.медицине – Лаћарак, 1. Новембар 135
Срећко Чупић, 07.04.1977. др вет.мед. – Сал. Ноћајски, Д. Радосављевића 15
Велимир Новаковић, 01.01.1970. др.спец.интер.- Ср.Митровица, Стари шор 3
Радмила Талировић, 18.06.1959. екон.техничар – Мартинци, Сремска 3
Јоца Стефановић, 29.11.1966. трговац – Гргуревци, М. Мишчевића 12
Горан Црнојачки, 04.10.1975. инг.воћ.и вин.- Ср. Митровица, С.мост 10/7
Јадранка Буха, 28.03.1968. професор – Ср.Митровица, Карађорђева 33
Синиша Седларевић, 01.09.1963. мед.техничар – Босут, 10. Марта 24а
Синиша Радовановић, 04.08.1961. лекар – Мач. Митровица, Мачванска 3
Сава Јовешковић, 25.10.1970. домаћица – Шишатовац, Школска 17
Владан Бабић, 07.01.1973. др вет.медицине – Кузмин, Савска 48
2. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
Кандидати за одборнике:
1. Зоран Мишчевић, 30.06.1961. професор педагогије – Мач. Митровица, Ј.Веслиновића 6
2. Зорица Гашпар, 22.12.1968. професор – Ср. Митровица, М. Антића 62
3. Саша Бугаџија, 14.10.1971. дипл.инж.пољопривр. – Ср. Митровица, 16. Дивизије 28
4. Василије Радосављевић, 25.12.1962. дипл.економ. – Ср. Митровица, Батутова Нова 7
5. Василија Броцић, 29.09.1966. дипл.правник – Лаћарак, Фрушкогорска 52
6. Љубиша Шулаја, 22.01.1959. дипл.правник – Лаћарак, Фрушкогорска 80
7. Милорад Бабић, 02.10.1956. машинбравар – Ср. Митровица, Озренска 53
8. Весна Владисављевић, 03.09.1964. дипл.инж.хидрогеологије – Мач. Митровица, М. кеј 85
-2-
23.04.2012.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број 5
9. Драган Шојић, 13.12.1971. спец.патолог – Ср.Митровица, Стари шор 105
10. Богдан Ћосић, 03.01.1960. наставник – Мач.Митровица, Мачванска 27
11. Мирјана Делић, 09.10.1973. библиотекар – Лаћарак, Сл.Пенез.Крцуна 40
12. Митар Павловић, 25.02.1961. др медицине – Ср.Митровица, Батутова нова 29
13. Владимир Ђурђевић, 17.11.1947. правник – Ср. Митровица, З. О. Вук 42
14. Јасмина Станковић, 29.09.1967. хем.техничар – Ср.Митровица, Иришка 18
15. Златан Милованчевић, 02.01.1955. службеник – Засавица II, А.Марковић 90
16. Радивоје Голубовић, 07.11.1963. службеник – Ср. Рача, Савска 15
17. Мирјана Марковић, 07.10.1965. проф.историје – Ср.Митровица, М.П.Камењар 12
18. Влада Турудић, 10.06.1972. предузетник – Раденковић, Борачка 61
19. Микица Илић, 26.05.1972. дипл.правник – Ср. Митровица, Водна 40/38
20. Зорица Долинај, 24.02.1970. дипл.инг.пољ. – Ср.Митровица, С.Милетића 6
21. Богдан Божин, 19.01.1972. – Кузмин, Фрушкогорска 112
22. Ранко Поповић, 04.03.1963. др.медицине, Лаћарак, Вашарска бб
23. Милена Радосављевић, 24.06.1957. дипл.правник – Ср.Митровица, Кузминска 36
24. Драган Перић, 07.01.1963. молер, - Ср.Митровица, Босутски пут 128
25.Александар Уметић, 14.07.1977. професор – Лаћарак, 1. Новембар 203
26.Светлана Коплић, 18.01.1963. екон.техничар, Мартинци, Војвођанска 111
27.Марко Кусић, 25.10.1958. пољопривредник – Манђелос, С.Согића Кусе 150
28. Зоран Васиљевић, 12.01.1960. тапетар – Сал. Ноћајски, С.Чупића 50
29. Маја Нинковић, 01.09.1982. трговац – Лаћарак, Радничка 57
30. Горан Остојић, 27.12.1964. КВ бравар – Шуљам, Фрушкогорска 3
31. Славко Сладојевић, 13.11.1962. дипл.правник – Лаћарак, Змај Јовина 12
32. Душица Шипка, 20.10.1975. дипл.економиста – Ср.Митровица, Босутски пут 44
33. Радушко Јеликић, 17.11.1963. пољ.техничар – Ноћај, М.Јеликића 1
34. Жикица Беломарковић, 27.03.1966. дипл.менаџер – Засавица 1, П.Дапчевића 66
35. Светлана Радосављевић, 16.12.1971.дипл.инг.саоб.-Ср. Митровица,Ј.Трајковића 3/5
36. Дејан Мостарлић, 16.01.1977. проф.историје – Ср. Митровица, В.Стајића42/3
37. Милојко Брезовац, 09.10.1959. пољопривредник – Кузмин, В.Караџића 39
38. Милица Витасовић, 07.01.1972. матичар – Лаћарак, Железничка 31
39. Драгољуб Лакетић, 12.07.1978. саоб.техничар – Бешеново, Ћуковац 46
40. Ђорђе Шумарски, 08.11.1968. пољопривредник – Мартинци, З.Јовина 76
41. Сања Милић, 04.11.1968. професор – Ср.Митровица, Срем.фронта 30
42. Никола Јари, 01.01.1968. машиновођа – Ср. Митровица, Н. Малетића 18
43. Лаза Смиљанић, 04.06.1965. пољопривредник – Лежимир, П.Драпшина 6
44. Драгана Ристић, 24.01.1966. дрвни техничар – Кузмин, Савска 152
45. Душан Павловић, 16.09.1955. грађ.техничар – Дивош, Партизанска 36
46. Јован Мирчетић, 17.03.1967. грађ. техничар – Шашинци, Гробљанска 27
47. Стоја Гаврановић, 15.05.1960. професор – С. Митровица, Новосадска 31
48. Душко Цукић, 25.07.1959. пољопривредник – Јарак, Црногорска 2
49. Ненад Вукмир, 10.06.1978. аутомеханичар – Чалма, Занатлијска бб
50. Драгана Вученовић, 06.07.1962. службеник – Ср.Митровица, В.Путника 47
51. Синиша Стефановић, 22.06.1985. маш.техничар – Гргуревци, Палих бораца 1а
52. Бошко Васиљевић, 10.04.1972. службеник обез. – Лаћарак, Пинкијева 27
53. Јасмина Радошевић, 30.09.1979. дипл.економ. – Ср.Митровица,А.Чарнојевића 14/49
54. Радован Миљковић, 24.07.1957. дипл.инг.маш.- Ср.Митровица, Д.Максимовић 32
55. Богдан Митровић, 23.11.1977. шум.техничар – Шишатовац, Школска 24
56. Снежана Вуколић, 17.07.1975, дипл.правник – Ср.Митровица, Задружна 8
57. Раде Орељ, 28.07.1947. пензионер – Ср. Митровица, В.Стајића 56/20
58. Дамир Скорупан, 15.06.1981. грађ.техничар – Лаћарак, Партизанска 99
59. Јелена Гачић, 23.09.1981. професор – Ср.Митровица, М.Краљевића 2
60. Небојша Ивић, 04.07.1981. електротехн.погона – Равње, Х. Станка 29
61. Јелена Ребић, 16.08.1982. дипл.економиста – Ср.Митровица, К.П. Првог 40
-3-
Број 5
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
23.04.2012.
3. ГРУПА ГРАЂАНА БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ –
ВРЕДНА МИТРОВИЦА
Кандидати за одборнике:
1. Бранислав Недимовић, 27.11.1977. дипл.правник – Ср. Митров., Л.Мушицког 3
2. Слађана Миленковић, 26.11.1973. др српске књиж.-Ср. Митров. М.Хуђи 68/13
3. Ненад Лемајић, 26.04.1960. др истор. наука – Ср. Митровица, С.Милетића 6/12
4. Владимир Санадер, 25.12.1978. дипл.правник-Ср. Митровица, Д.Стефана 9
5. Светлана Поповић, 18.04.1963. дипл.инг.пољ.- Вел. Радинци, Радничка 13
6. Илија Недић, 24.10.1978. професор – Кузмин, Н.Радојчића 130
7. Дмитар Станишић, 30.05.1982.дипл.прав., Ср.Митровица, М.П.Камењар 3/11
8. Јелица Жилић, 20.01.1977. професор – Мартинци, Савска 71
9. Дејан Уметић, 07.04.1982. службеник – Лаћарак, Школска 111
10. Миодраг Стојковић, 19.06.1958, лекар спец. – Ср. Митровица, Д.баште 9
11. Светлана Миловановић, 05.08.1967. проф.срп.јез.- Ср.Митров.,М.Хуђи 24/12
12. Владимир Петковић, 29.06.1980. дипл.правник – Ср.Митров. Ј.Веселин. 10
13. Небојша Огњеновић, 10.05.1964. професор – Ноћај, А.Мијаиловића 61
14. Вера Сакан, 04.01.1962. службеник – Ср.Митровица, Паланка 7
15. Милорад Пурешевић, 04.09.1969. привредник – Лаћарак, Сремска 160
16. Мирослав Јокић, 10.05.1982. проф.раз.нас. – Ср.Митровица, К.А.Карађ. 35
17. Љиљана Божић, 20.03.1965. служ. – М.Митровица, ТргЖ. фашизма 13/17
18. Немања Црнић, 31.03.1973. службеник – Ср.Митровица, Ђ.Даничића 5
19. Горан Миражић, 05.11.1983. служб. – Мач.Митровица, Д.Радосављевића 14
20. Рада Савић, 19.11.1959. службеник – Лежимир, Фрушкогорска 8
21. Живан Срдић, 12.01.1961. економиста – Ср.Митровица, Нови шор 55
22. Радмило Будечевић, 25.03.1947. привредник – Равње, З.Буљубаше бб
23. Андреја Андрић, 19.12.1982. службеник – Лаћарак, Љ.П.Кике 40
24. Милисав Даничић, 29.06.1963. дипл.инг.маш. – Јарак, Кудошка 65
25. Миленко Јовелић, 21.07.1961. пољопривредник – Мартинци, Сремска 56
26. Даница Кекић, 12.10.1985. дипл.правник – Чалма, 9.Новембра 26
27. Бранислав Андрић, 02.03.1981. дипл.инг.заш.на раду – С.Митровица,Ливадска 7
28. Славко Арбанас, 18.03.1964. лекар спец. – Ср.Митровица, Иришка 27
29. Марија Вуруна, 21.06.1982. дипл.истор.умет.- Ср.Митровица Савски цвет бб
30. Золтан Хегедиш, 03.12.1964. професор – Ср. Митровица, М. Хуђи 21/2
31. Недељко Дивљак, 26.03.1978. службеник - Лаћарак, Фрушкогорска 146
32. Далиборка Папић, 13.10.1981. економиста – Манђелос, Фрушкогорска86
33. Драган Славкић, 13.08.1960. месар – Мартинци, Фрушкогорска 49
34. Саво Спасојевић, 05.03.1967. инг.заш.на раду – Ср. Митровица, Јалијска 4 16
35. Љиљана Јанковић, 04.12.1967. службеник – Ср. Митровица, М.Обилића 48
36. Љубомир Вујчић, 27.02.1962. професор – Ср. Митровица, М.Хуђи 44/15
37. Александар Лукић, 17.03.1984. маш.техн. – Сал. Ноћајски, Ц.Радосављевића 6а
38. Горана Петковић, 25.02.1970. службеник – Ср. Митровица, Стари шор 122
39. Младен Малешевић, 10.03.1980. електротехн.- Дивош, Фрушкогорска бб
40. Миленко Маричић, 23.06.1985. економиста – Лаћарак, Воина Штрбачког бб
41. Татјана Марељ Зечевић, 09.09.1972. акад.сликар – Ср. Митров, Трг жит.пијаца 20
42. Горан Стевић, 16.07.1988. ком.полицајац- Сремска Рача, Пионирска 22
43. Живан Петровић, 16.03.1958. радник – Ноћај, Л. Сретеновића 30
44. Светлана Грујичић, 01.05.1954. проф.раз.наст.-Ср. Митровица, С.фронта 24
45. Бранислава Палић, 22.06.1961. екон.техничар – Ср. Митровица, Тицанова 67
46. Милан Живанић, 15.08.1970. дипл.инг.маш.- Босут, 10.Марта 42
47. Јасница Субић, 14.09.1956. службеник – Ср. Митровица, В.Степе 16
48. Славојка Панић, 10.06.1973. службеник – Ср. Митровица, Водна 26/23
49. Бранко Перић, 16.04.1966. погон.технич. – В.Радинци, М.Тита 35
50. Данка Зечевић, 16.09.1969. фризер – Кузмин, Змај Јовина 63
51. Бојана Живковић Сантрач, 06.10.1981. дипл.туриз. – С . Митровица, Д.Никшић 20
-4-
23.04.2012.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број 5
Ненад Пајић, 20.02.1978. дипл.инг.менаџ.- Ср. Митровица, Светла 7
Љиљана Белић, 30.07.1965. орг.кул.акт. – Лаћарак, Триве Витасовића 66
Владимир Јовановић, 05.03.1976. фризер – Ср. Митровица, С.Милетића 6
Саша Велимировић, 29.09.1985. професор – Ср. Митровица, Д.баште 2/38
Мирјана Колибар, 22.06.1966. предузетник – Ср.Митровица, П.Прерадов.86
Александар Прокић, 11.06.1984. професор – Ср.Митровица, Ратарска 17/16
Гордана Њежић, 19.01.1982. фармац.тех. – Лаћарак, Планинска 45
Ивана Соларевић Кричка, 28.09.1986. дипл.ецц, Ср. Митровица, П. Крањчевића 26
Драган Вулетић, 20.07.1975. фудбал.тренер – Лаћарак, 1.Новембар 226
Марина Рађеновић, 20.06.1985. физиотер.техн. – Ср. Митровица, Раваничка 26
4. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –
ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
Кандидати за одборнике:
1. Душко Николић, 22.03.1968. маш.тех.мот.воз. – Дивош, Пинкијева 136
2. Стево Лапчевић, 10.09.1985. дипл.политиколог – Ср.Митровица, Тицанова 43
3. Марта Мићић, 27.03.1981. грађ.техничар, - Ср.Митровица, Јалијска 4 23А
4. Драгиша Кнежевић, 19.04.1961. молер - Лаћарак, Вардина бб
5. Милисав Банчевић, 03.03.1957. месар – Равње, Зеке Буљубаше 19
6. Јелица Павловић, 13.03.1953. прав.техничар – Ноћај, С. Пандуревића 20
7. Милорад Штетић, 05.04.1962. радник – Чалма, Бранка Радичевића 26
8. Драгољуб Васић, 28.02.1961. маш.техничар – Мач.Митровица, Б.Герлића 7
9. Славица Милаковић, 06.09.1952. виша мед.сестра – Ср.Митровица, Тимочке дивизије 18
10. Ненад Мачкић, 20.01.1962. маш.техничар – Лаћарак, Карађорђева 55
11. Лацика Гаер, 19.04.1956. пензионер – Ср. Митровица, Булевар Константина Великог 55
12. Јелена Милошевић, 01.08.1972. дипл.инг.граф.техн.- Ср.Митровица, Краља Петра 1 3
13. Драган Бановачки, 02.01.1962. приватни предуз. – Ср.Митровица, Јалијска 4 20
14. Милан Гајевац, 14.04.1979. приватни предузетник – Ср.Митровица, Стари мост 16/12
15. Биљана Селаковић, 20.06.1975. трговац – Мартинци, Железничка 64
16. Митар Симић, 26.01.1957. пензионер – Ср. Митровица, М.П. Камењар 157/3
17. Витомир Грабић, 26.03.1961. економиста – Манђелос, Фрушкогорска бб
18. Биљана Бекић, 11.08.1971. неговатељица – Кузмин, Змај Јовина 84
19. Велимир Мирковић, 11.02.1963. дипл.инг.маш. – Ср. Митровица, Хајдук Станка 3
20. Небојша Георгијевић, 02.03.1988. струк. инж.ел.тех.и рач. – Ср. Митровица, Нови шор 66
21. Милка Ристић, 05.01.1964. пољ.техничар – Гргуревци, Маршала Тита 29
22. Милан Крчединац, 15.11.1955. радник – Велики Радинци, Омладинска бб
23. Љубиша Станимировић, 06.07.1974. маш.техничар, Ср.Митровица, Диоклецијанова 39/18
24. Светлана Ненадовић, 13.06.1971. домаћица – Сремска Рача, Пионирска 5
25. Миле Тарабић, 14.08.1989. студент – Лаћарак, Триве Витасовић 45
26. Бранислав Крсмановић, 17.08.1951. електро инж. – Ср.Митровица, С.Синђелића 12
27. Светлана Хост, 22.05.1980. радник – Лаћарак, Пинкијева 22
28. Гојко Десанчић, 27.11.1951. радник – Ср. Митровица, Цветна 3
29. Сњежана Ратић, 21.02.1971, домаћица – Ср. Митровица, 1.Новембар 110
30. Биљана Ранчић, 05.10.1984. трговац – Ср. Митровица, Теодора Крачуна 17
31. Бошко Петровић, 21.02.1956. радник – Кузмин, Филипа Вишњића 28
32. Дејан Туцић, 20.05.1943. туризмолог – Ср. Митровица, Водна 5
33. Марица Јовановић, 12.02.1965. дрвно прер.техн. – Мач.Митровица, 28.Августа 6Б
34. Живко Вуковић, 27.06.1937. пензионер – Мач. Митровица, Ј. Веселиновића 11
35. Душан Симић, 26.12.1973. програмски сарадник – Ср. Митровица, Школска 15
36. Тамара Крљић, 15.07.1988. студент – Ср. Митровица, Тицанова 41
37. Витомир Марић, 17.08.1965. радник – Босут, 10. Марта 97
38. Миломир Топаловић, 02.01.1963. зидар – Шуљам, Посавска бб
39. Нада Максимовић, 08.12.1964. радник – Шашинци, Светозара Милетића 130
-5-
Број 5
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
23.04.2012.
Љубиша Симић, 30.06.1974. бравар – Кузмин, Савска 181
Томо Томић, 28.10.1955. маш.инж. – Мартинци, Фрушкогорска 118
Славица Марић, 15.05.1956. радник – Ср. Митровица, Фрушкогорска 155
Васо Недић, 01.11.1961. КВ возач – Манђелос, Саве Согића бб
Светозар Спасојевић, 05.10.1980. метал.радник – Сал. Ноћајски, Стојана Чупића 256
Љубица Крунић, 17.09.1960. домаћица – Ср. Митровица, Босутски пут 41
Веселин Митровић, 01.02.1958. ветер.техн. – Засавица 2 , А. Марковића 6
Слободан Ребуша, 06.11.1974. електроинсталатер – Ср.Митровица, Радиначки пут 45
Дренка Босанчић, 24.06.1960. радник – Лаћарак, Доситејева бб
Бранислав Петровић, 23.02.1978. економ.техн. – Ср.Митровица, Стари шор 24
Зоран Крстић, 27.02.1969. радник – Мартинци, Сремска 123
Миланка Вукадиновић, 20.02.1962. домаћица – Лаћарак, Партизанска 44
Рајко Ђенић, 20.06.1956. пекар – Ср. Митровица, 16. Дивизије 24
Зоран Иванковић, 12.07.1971. пољ.техничар – Засавица 1, Војвођанска 111
Жанка Кеметер, 09.04.1978. радник – Лаћарак, Бранка Радичевића 57
Тодорче Мојсовски, 04.03.1967. прив.предузетник, С. Митровица, Ј. Рајачића 18
Милан Костић, 07.02.1985. аутоелектричар – Ср. Митровица, Ђуре Даничића 67А
Јасна Турудић, 18.01.1977. домаћица – Раденковић, Борачка 51
Арабела Живановић, 16.05.1984. фризер – Ср. Митровица, Стари мост 25/9
Сава Врсајковић, 08.03.1951. бравар – Лаћарак, Сремска 12
Невена Цветинчанин, 26.01.1993. радник – Кузмин, Железничка 11
Дамир Хољевац, 05.07.1971. радник – Шишатовац, Партизанска 1
5. ДР БОШКО ЛАЋАРАЦ – УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ
- ЛАЋАРАЧКА ИНИЦИЈАТИВА – ЗА ЈАКУ МИТРОВИЦУ
Кандидати за одборнике:
1. Тодор Кузманчевић, 05.04.1951. дипл.инж.пољ. – Ср.Митровица, Стари мост 2/10
2. Бошко Лаћарац, 08.08.1948. лекар – Ср. Митровица, Деканске баште 9/17
3. Вера Милак, 29.03.1958. дипл.правник – Ср. Митровица, Матија Хуђи 97/5
4. Живан Цикуша, 01.02.1956. агроном – Лаћарак, Железничка 53
5. Бранко Гајдош, 01.12.1962. правник – Ср. Митровица, Матија Хуђи 60/5
6. Александра Зорановић, 17.08.1963. економиста – Ср. Митровица, 28. Марта 14/4
7. Јован Обрадовић, 11.09.1960. пом.истр. у мат. – Ср. Митровица, С. Ковачевића 29
8. Момир Ђуричић, 29.06.1957. адвокат – Ср. Митровица, Житни трг 20
9. Александра Трбојевић, 06.05.1973. дипл.економиста – Лаћарак, Кордунска 20
10. Радован Миладиновић, 08.10.1952. дипл.економиста – Ср. Митровица, С. Ковачевића 35
11. Дарко Ловрић, 18.12.1964. дипл.ветеринар – Ср. Митровица, Петра Прерадовића 115
12. Славица Шеик, 02.11.1971. дипл.биолог – Лаћарак, Партизанска 18
13. Јован Павасовић, 11.08.1954. економиста – Ср. Митровица, Горана Ковачића 2
14. Никола Никшић, 20.07.1957. новинар – Ср. Митровица, Легетска 48
15. Биљана Ранимировић, 27.06.1963. дипл.инг.грађ.- С. Митровица, Матија Хуђи 57/11
16. Зоран Марковић, 25.01.1962. трговац – Лаћарак, Љ.П. Кике 5
17. Васа Жегарац, 18.11.1951. економиста – Ср. Митровица, Фрушкогрског одреда 27
18. Нада Ћетковић, 13.10.1974. проф.раз.наст. – Ср.Митровица, Сремског фронта 47
19. Драган Селаковић, 11.03.1973. грађ. техничар – Мартинци, Ј. Габошац 24
20. Ивица Маркетановић, 31.07.1949. професор – Ср. Митровица, С. Шумановића 13
21. Мирјана Малешевић, 01.04.1966. сарадн.у настави – Ср. Митровица, Краља Петра 1 52
22. Србинко Тепавац, 31.07.1955. хем. техничар – Ср. Митровица, Краља Петра 1 60
23. Дарко Хорнунг, 08.04.1953. ецц – С. Митровица, Деканске баште 16/16
24. Снежана Милутиновић, 10.05.1962. инж. грађ. – Сал. Ноћајски, С. Чупића 206
25. Никола Миловановић, 27.09.1979. дипл.економиста – Ср. Митровица, Његошева 22
26. Игор Бекер, 16.11.1984. дипл.инж.за менаџ. – Ср. Митровица, Стари мост 13/4
27. Катарина Беднар, 23.04.1980. матур.гимназије – Ср. Митровица, В. Стајића 37
-6-
23.04.2012.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број 5
Милан Куруцић, 02.04.1981. електроинжењер – Ср. Митровица, Јовице Трајковића 4А/1
Душан Лаћарац, 04.05.1979. дипл.економиста – Ср. Митровица, Деканске баште 9/17
Ивана Мишковић, 25.11.1981. фризер – Ср. Митровица, Сремског фронта 25
Зоран Мирнић, 20.05.1960. дипл.економиста – Лаћарак, Партизанска 65
Јосип Болчић, 28.09.1950. шумар – Јарак, Кудошка
Љубица Зорбић, 28.09.1971. администр.радник – Ср. Митровица, Рибарска обала 4
Дејан Благојевић, 21.12.1983. дипл.инг.саобраћаја – Ср.Митровица, Војводе Степе 2
Фрања Барић, 25.01.1951. трговац – Ср. Митровица, Југ Богдана 33
Анђелка Кокар, 10.12.1960. економ.техн. – Ср. Митровица, Антона Смаженка 6
Никола Милојевић, 28.12.1946. дипл.маш.инг. – Ср. Митровица, Стари мост 4/36
Бранислав Цветинчанин, 09.06.1969. радник – Ср. Митровица, П. Прерадовића 1
Милица Радошевић, 17.02.1971. дипл.географ – Ср. Митровица, Матија Хуђи 73/1
Радојко Милисавић, 30.04.1954. КВ хидрауличар – Лаћарак, Вашарска 23
Зоран Владисављевић, 05.04.1959. дипл.инг.шум. – Ср. Митровица, Цветна 8
6. Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак
Кандидати за одборнике:
1. Мијодраг Митровић, 24.01.1972. дипл.менаџер – Ср. Митровица, Паланка 116
2. Драгослав Шојић, 22.04.1979. инж. зашт. на раду – Кузмин, Савска 143
3. Јасенка Ђаковић, 01.11.1979. спец.женских студ. – Ср. Митровица, Школска 11
4. Мирослав Певац, 02.08.1977. проф. физичког – Ср. Митровица, 1. Јалијска 2
5. Горан Грабић, 02.11.1978. мед. техничар – Ср. Митровица, Васе Стајића 52
6. Зорица Лончаревић-Вуковић, 19.12.1976. студент – Мартинци, Змај Јовина 126
7. Драган Будошан, 05.10.1976. дипл.инж. – Ср. Митровица, Железничка 37/6
8. Драган Недељковић, 17.09.1968. ветар.техн. – Шашинци, Гробљанска 55
9. Весна Дражић, 25.04.1963. мед.сестра – Ср. Митровица, Стари шор 120
10. Бранко Свирачевић, 21.02.1954. лекар спец. – Ср. Митровица, Д. Максимовић 17
11. Микица Јовановић, 22.05.1971. бродомонтер – Лаћарак, Сремска 170
12. Жељка Филиповић Жабић, 23.11.1981. дипл.правник – Лаћарак, Савке Павић 18
13. Дејан Калмар, 28.07.1985. аутомеханичар – Велики Радинци, Фрушкогорска 24
14. Стеван Недељковић, 24.01.1963. пољ.техн. – Гргуревци, Школска 11
15. Катарина Ферари Бошковић, 01.02.1976. економиста – Ср. Митровица, Стари мост 4/1
16. Рамази Инаишвили, 22.10.1977. менаџер продаје – Ср. Митровица, Доситејева 13
17. Бранислав Бараксадић, 15.01.1950. агроном – Манђелос, Фрушкогорска 46
18. Славица Антоновић, 13.01.1970. техн.секретар – Лаћарак, Ниска 28
19. Зоран Бошковић, 29.10.1973. дипл.економиста – Ср. Митровица, Стари мост 4/1
20. Петар Орошчанин, 29.10.1981. електроинсталатер – Мартинци, Војвођанска 134
21. Катарина Алтер Бошњак, 04.08.1977. комерцијалиста – Ср. Митровица, Дека. баште 16/14
22. Бранко Гвока, 22.02.1952. електромеханичар – Јарак, Прњаворска 35
23. Јован Гудаловић, 18.07.1989. навигатор приправник – Дивош, Фрушкогорска 43
24. Босиљка Драгић, 22.06.1986. произ.прехр.произв. – Босут, 10. Марта 156
25. Милан Јевтић, 24.06.1983. мастер инж. – Кузмин , Устаничка 42
26. Дамир Буханчевић, 19.07.1978. економиста – Ср. Митровица, Матије Хуђи 23
27. Марина Мирић, 06.11.1989. произ.прехр.произв. – Кузмин, Савска 91
28. Данијел Зајац, 02.06.1983. угоститељ – Лаћарак, Радничка 26
29. Горан Чавић, 03.11.1983. металостругар – Чалма, Планинска 44
30. Наташа Радмановић, 18.10.1982. економиста – Лаћарак, 1. Новембра 319
31. Зоран Лемајић, 27.05.1978. екон. техничар – Ср. Митровица, Његошева 1
32. Светомир Јездић, 01.07.1953. правник – Раденковић, Борачка 86
33. Јасминка Вуца, 16.08.1961. правни техн. – Ср. Митровица, Змај Јовина 17
34. Ненад Станојевић, 15.08.1982. проф.књижевности – Кузмин, Савска 63
35. Душко Вулетић, 26.10.1971. таксиста – Лаћарак, Ниска 80
36. Даница Седларевић, 19.06.1953. пензионер – Ср. Митровица, Цара Душана 43
-7-
Број 5
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
23.04.2012.
Мирослав Лазић, 07.11.1983. возач – Ср. Митровица, Цара Душана 7
Бошко Терзић, 19.05.1978. електротехничар – Шуљам, С. Бајића 87
Мирјана Возаревић, 24.12.1982. трговац – Лежимир, Партизанска 16
Драган Цветинчанин, 18.09.1980. економиста – Кузмин, Савска 58
Бранислав Јанковић, 27.03.1984. аутомеханичар – Бешеново, Лењинова 69
Сања Ђурђевић, 02.01.1974. трговац – Мартинци, Змај Јовина 42
Миља Станковић, 25.10.1950. пензионер – С. Митровица, Фрушкогорска 169
Мика Возаревић, 30.09.1966. електротехничар – Шишатовац, Школска бб
Јелена Радивојевић, 07.03.1986. козметичар – С. Митровица, Планинска 12
Марко Коњевић, 02.06.1977. дипл.правник – С. Митровица, 28. Марта 15/41
Сања Јаковљевић, 18.10.1970. трговац – С. Митровица, Милоша Обилића 82
Славица Ерак, 10.11.1963. економски техн. – С. Митровица, Београдска бб
Сања Ђурасовић, 18.08.1987. студент – С. Митровица, Југ Богданова 26
7.ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ (ЛДП-СПО)
Кандидати за одборнике:
1. Александар Гавриловић, 25.02.1970. предузетник, Ср. Митровица, Шећер сокак 51
2. Миливоје Тодоровић, 02.08.1984. дипл.економиста, Ср. Митровица, Румски друм 43
3. Светлана Сабо, 25.05.1966. библиотекарка, Ср. Митровица, М.П. Камењар 11/15
4. Драган Марковић, 17.01.1967. предузетник, Ср. Митровица, Југ Богдана 2
5. Милош Тривковић, 30.11.1979. пољопривредник, Ноћај, Стојана Пандуровића 96
6. Гордана Лукић, 10.04.1965. глумица, Мачванска Митровица, Д. Вељановић 23
7. Татјана Стевић, 03.05.1975. апсол.фармације, Ср. Митровица, Радиначки пут 176
8. Бранко Конатаревић, 15.07.1973. менаџер, Ср. Митровица, Др М.Костића 110
9. Златица Барт, 30.06.1957. еконон. техничарка, Ср. Митровица, Матије Хуђи 29
10. Синиша Љубишић, 05.02.1962. наставник, Ср. Митровица, Ђ. Јакшића 7
11. Синиша Јеликић, 18.11.1963. трговац, Ноћај, М. Јеликића 6
12. Милена Андријевић, 17.09.1983. апсол.дефектологије, Ср. Митровица, Тим.дивизије 58
13. Гаврило Сладојевић, 19.11.1990. студент, Ср. Митровица, 6. Источно босан.бригаде 70
14. Миленко Перић, 22.05.1959. дипл.ветеринар, Ср. Митровица, Далматинска 56
15. Владислава Владисављевић, 17.01.1958. привредник, Ср. Митровица, Фрушкогорска 3
16. Станко Грбић, 15.09.1968. реф. ратарства, Чалма, 9. Новембра 56
17. Предраг Миловановић, 15.03.1973. шум. техничар, Ср. Митровица, Ђ.Даничића 75
18. Оливера Тодоровић, 11.01.1991. студенткиња, Ср. Митровица, Марка Краљевића 33
19. Томислав Римац, 19.04.1972. пољопривредник, Ср. Митровица, Драгиње Никшић 75
20. Александар Поповић, 05.06.1989. екон. техничар, Раденковић, Борачка 134
21. Невенка Крсмановић, 19.11.1973. предузетница, Мач. Митровица, Ђ. Јакшића 3
22. Ђорђе Ракић, 11.07.1962. саоб. техничар, Јарак, Боровска 17
23. Игор Вукићевић, 05.02.1977. предузетник, Мач. Митровица, Мачвански кеј 95
24. Ана Миловановић, 23.06.1993. ученица, Ср. Митровица, Васе Стајића 40
25. Ненад Грубишић, 22.09.1984. маш.техничар, Ср. Митровица, 1. Новембар 250
26. Андрија Крмпота, 08.07.1969. дипл.инг.пољ. Ср. Митровица, М. Николајевића 58/29
27. Светлана Савић, 18.10.1993. ученица, Ноћај, Б. Сретеновића 15
28. Горан Новичић, 07.06.1967. прерађ. техничар, Лаћарак, Вашарска бб
29. Дејан Марин, 27.07.1971. хем. техничар, Ср. Митровица, Радиначки пут 26
30. Аница Јеленковић, 04.03.1979. васпитачица, Ср. Митровица, Стари мост 12/3
31. Горан Миленковић, 06.09.1961. професор, Ср. Митровица, М.П.Камењар 12/6
32. Жељко Боровац, 05.06.1976. радник, Ср. Митровица, Ђ. Даничића 65
33. Бранислава Ћетковић, 11.04.1968. културолошкиња, Ср. Митровица, Ј. Трајковића 1
34. Ненад Драгојевић, 14.03.1983. дипл.менаџер, Јарак, Савска 35
35. Борислав Кулић, 04.11.1991. студент, Ср. Митровица, Арсенија Чарнојевића 10
36. Ана Сабо, 01.04.1989. студенткиња, Ср. Митровица, М.П. Камењар 11/15
37. Бранислав Рибарић, 06.01.1984. молер, Шишатовац, Планинска 1
-8-
23.04.2012.
38.
39.
40.
41.
42.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број 5
Данијел Виславски, 05.05.1978. пекар, Ср. Митровица, Јалијска 3, 23
Наташа Радмановић, 20.05.1973. дипл.туризмолог, Ср. Митровица, М.П.Камењар 11
Велимир Вукоманов, 13.08.1992. маш.техничар, Дивош, Слободе 44
Бојан Ковачић, 28.01.1980. проф. физичког, Ср. Митровица, Јеврема Видића 10
Александра Плавшић, 29.06.1993. студенткиња, Мартинци, Сремска 126
8. Ивица Дачић-„Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера
Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС)“ – Др Милан Латковић
Кандидати за одборнике:
1. Др Милан Латковић, 02.12.1949. спец.опште хир. Ср. Митровица, Матије Хуђи 47/2
2. Илија Милиновић, 08.01.1959. дипл.правник-проф. Ср. Митровица, Д. Максимовић 58
3. Милија Гавриловић, 17.02.1946. васпитач у пензији, Мартинци, Савска 2
4. Милован Ковачевић, 30.06.1953. проф.цив.одбране, Ср. Митровица, Војводе Степе 24
5. Зоран Веселиновић, 22.03.1967. аутоматичар ел.техн . Јарак, Прњаворска 13
6. Новка Рунтић, 01.01.1958. администр. радник, Мартинци, Железничка 34
7. Васо Дамњановић, 19.04.1955. радник, Босут, Сремска 18
8. Душан Врговић, 18.11.1946. дипл.ецц.-пензионер, Ср. Митровица, В. Чубриловића 17
9. Жељка Милинковић, 09.07.1968. админ.радник. Ср. Митровица, Стари мост 12/17
10. Божидар Достанић, 12.09.1939. дипл.правник-пенз. Ср. Митровица, Св. Димитрија 2а
11. Стеван Шулаја, 22.01.1957. агроном, Лаћарак, Сремска 115
12. Снежана Гришић, 19.02.1962. дипл.фармацеут специј. Ср. Митровица, Тицанова 28
13. Вељко Покрајац, 18.08.1950. дипл.инг.електро-пензионер, Лаћарак, Мачванска 56
14. Ђорђе Арамбашић, 22.03.1955. шеф техничке службе, Чалма, Победа 17
15. Миланка Шубатлија, 14.03.1974. проф.раз.наставе, Лаћарак, Сремска 3
16. Илија Јаковљевић, 22.07.1957. приватник, Мач. Митровица, Браће Богуновић бб
17. Драган Драговић, 01.06.1966. дипл.инг.елек. (проф), Ср. Митровица, С. Малетића 2
18. Ранка Радуловић, 22.12.1956. економиста-пензион. Лаћарак, Фрушкогорска 38
19. Миле Петровић, 22.11.1961. таксиста, Јарак, Боровска бб
20. Душко Скорупан, 30.05.1946. пензионер, Манђелос, Фрушкогорска 30
21. Милица Живановић, 20.11.1982. дипл.ецц. Кузмин, Н. Радојчића 95
22. Зоран Лукић, 14.09.1950. економиста, самостал.референт, М. Митровица, Ц. Лазара 19
23. Синиша Букорац, 12.11.1956. дир.предузећа-приватник, Лаћарак, Радничка 28
24. Јулка Паповић, 08.01.1957. дипл.правник-рефер. Ср. Митровица, А. Чарнојевића 6/14
25. Иван Хорват, 14.01.1985. дипл.инж. Лаћарак, Сремска 7
26. Милан Достанић, 08.04.1937. дипл.правник-пенз. Ср. Митровицаљ, Матије Хуђи 46/1
27. Маја Павић, 27.05.1990. студент, Ср. Митровица, Војводе Степе бб
28. Стеван Миловац , 02.12.1951. пензионер, Вука Караџића 60а
29. Ранко Матаруга, 03.09.1963. инж.саобраћаја, Ср. Митровица, Задружна 14
30. Милка Петковић, 17.12.1955. трговац, Ср. Митровица, Фрушкогорска 16
31. Срећко Радуловић, 18.04.1948. пензионер, Ср. Митровица, Променада 5
32. Драган Поповић, 17.07.1953. предузетник, Ноћај, Луке Сретеновића 7
33. Споменка Малешевић, 11.08.1962. дипл.инж.еле.-инфор. Ср. Митровица, Д. баште 10/7
34. Милинко Добрић, 07.04.1947. пензионер, Јарак, Гробљанска 44
35. Небојша Поповић, 07.06.1956. дипл.инж.техн. Ср. Митровица, Васе Стајића 27
36. Смиља Тодоровић, 11.11.1954. радница, Ср. Митровица, С. Синђелића 3
37. Милан Манастирац, 01.01.1950. дипл.инж.агрон. Ср. Митровица, М.П. Камењар 6/28
38. Марко Мајсторовић, 31.05.1982. дипл.ецц. Лаћарак, Триве Витасовића 68
39. Гордана Митровић, 15.01.1965. текстил.техн. – домаћица, Сремска Рача, Пионирска 45
40. Иво Шарић, 05.08.1954. КВ радник, Ср. Митровица, Сремског фронта 32
41. Стево Харамбашић, 21.09.1958. војно лице у пенз. Ср. Митровоца. М.П. Камењар 11/7
42. Биљана Војводић, 20.02.1960. трговац, Шишатовац, Планинска 16
43. Миленко Весковић, 18.04.1949. пензионер, Манђелос, Фрушкогорска 16
44. Стева Ћурчић, 22.03.1977. пољопривредник, Гргуревци, Маршала Тита 92
-9-
Број 5
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
23.04.2012.
Зденка Петковић, 10.01.1952. пензионер, Ср. Митровица, Теодора Бекића 15
Живорад Урошевић, 01.01.1955. војно лице у пенз. Засавица 1, Војвођанска 181
Милан Свирчевић, 08.11.1965. пољопр. техн. Дивош, Пинкијева 10
Милуша Јеликић, 16.08.1949. пензионер, Ноћај, Милорада Јеликића 24
Данислав Бојанић, 14.06.1974. војно лице у пенз. Чалма, Занатлијска 6
Зоран Илић, 13.02.1968. трговац, Шуљам, Фрушкогорска 72
Слободанка Радић, 21.09.1951. радница, Ср. Митровица, Његошева 2 36/Б
Владимир Живковић, 04.03.1977. дипл.психолог, Ср. Митровица, 16.дивизије 22/1
Драган Илић, 06.01.1954. пензионер, Ср. Митровица, Шишатовачка 3
Јелена Јовичић, 23.10.1968. новинар, Ср. Митровица, Краља Петра I 6/14
Тодор Мијалчић, 22.10.1956. управник поште, Лежимир, Сутјеска 14
Илија Сломо, 25.02.1967. инг. саобраћаја, Ср. Митровица, Триве Витасовића 3
Слађана Поповић, 11.03.1963. екон. техничар у пенз. Ср. Митровица, Железничка 88
Далибор Ђукановић, 01.10.1986. аутомеханичар, Равње, Хајдук Станка 98
Мирко Драгојловић, 03.02.1947. саоб. техн. у пензији, Ср. Митровица, Николе Тесле 32
Тања Достанић, 27.02.1970.дипл.инж.пољ.-реф.плана и анал. С. Ноћајски, Д. Достанића 5/Б
Радован Петковић, 28.05.1948. екон.туризма-пензионер, Вел. Радинци, Маршала Тита 77
9. ПОКРЕНИМО СРЕМСКУ МИТРОВИЦУ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска
напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије – БК, Покрет
за развој Србије) Др ЖИВКО ВРЦЕЉ
Кандидати за одборнике:
1. Живко Врцељ, 19.07.1959. др медицине хирург, Ср. Митровица, Јована Дучића 43
2. Милан Ковачевић, 29.01.1962. професор, Јарак, Гробљанска 20
3. Јелена Будимировић, 26.11.1985. студент, Мартинци, Сремска 71
4. Томислав Јанковић, 11.05.1973. дипл.ецц менаџм. Мач. Митровица, Мачвански кеј 37
5. Небојша Драгановић, 01.07.1968. др ветер. медицине, Ср. Митровица, Божице Стојшић 11
6. Нада Тојагић, 10.11.1959. предузетник, Лаћарак, Љубомира Павкова Кике 71
7. Богдан Кузмић, 08.09.1964. програмер, Ср. Митровица, Житни трг 34
8. Ранко Јаковљевић, 28.02.1967. трг. техничар, Ср. Митровица, Марка Краљевића 47
9. Марина Максимовић, 01.11.1967. дипл.инж.пољ. Ср. Митровица, Паробродска 3
10. Милан Лакетић, 11.11.1964. маш. техничар, Ср. Митровица, М. Перичин Камењар 11/6
11. Драган Јовановић, 20.02.1952. просв. радник, Лаћарак, Љубомира Павкова Кике 30
12. Весна Неговановић, 09.08.1986. васпитач, Ср. Митровица, Ливадска 19
13. Ранко Тривуновић, 15.03.1981. пољопривредник, Манђелос, Пинкијева 35
14. Зоран Јовановић, 08.01.1951. дипл.економиста, Мач. Митровица, С. Дамјановића 29
15. Гордана Достанић, 01.05.1960. предузетник, Салаш Ноћајски, Д. Достанића 16
16. Слободан Вујчић, 21.08.1957. просветни радник, Ср. Митровица, М.П. Камењар 13/6
17. Радослав Јевремовић, 02.12.1975. дипл.економиста, Ср. Митровица, М.П. Камењар 3/2
18. Анђа Васић, 22.09.1962. домаћица, Шуљам , Посавска 16
19. Мирослав Медић, 10.08.1982. дипл.правник, Ср. Митровица, Дим. Пуљевића 14
20. Драгиша Пантелић, 21.02.1963. економиста, Мач. Митровица, Б. Ћулибрк 84
21. Нада Стевановић, 08.09.1959. рачуновођа, Ср. Митровица, 1.Новембра 126
22. Милорад Зделар, 15.08.1964. пом.истраж.у математици, Шашинци, Саве Зделара 143
23. Радисав Савић, 22.12.1967. предузетник, Шашинци, Светозара Милетића 147
24. Танкосава Симић, 01.03.1960. домаћица, Гргуревци, Школска 26
25. Јован Кличарић, 06.05.1981. ловочувар, Лежимир, Задружна 40
26. Данијел Човић, 06.04.1968. дипл. официр, Ср. Митровица, Марко П. Камењар 10/17
27. Даница Драгичевић, 29.05.1987. професор, Ср. Митровица, Матије Хуђи 64/9
28. Драган Вулин, 30.05.1964. дипл.инж.шумарства, Ср. Митровица, Паробродска 39
29. Милан Маринковић, 03.09.1958. нас.раз.наставе, Велики Радинци, Маршала Тита бб
30. Сања Ковачевић, 29.12.1968. дипл.инж.агроек. Мач. Митровица, Карађорђева 6
31. Стеван Савчић, 29.05.1987. студент, Кузмин, Николе Радојчића 86
- 10 -
23.04.2012.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број 5
Борислав Бабић, 08.01.1987. мастер економомиста, Чалма, Лединска 6
Зоранка Симић, 11.02.1964. хем. техничар, Ср. Митровица, 1. Новембра 104
Миле Мандић, 26.06.1948. дипл.економиста, Сремска Рача, Партизанска 21
Драган Шивољски, 25.09.1965. птт служба, естрад.уметн., Ср. Митровица, М. Хуђи 25/4
Мирјана Пјевац, 02.10.1972. проф. раз.наставе, Ср. Митровица, Змај Огњени Вук 38
Небојша Станивуковић, 07.10.1974. техничар, Лаћарак, Његошева 29
Синиша Фердош, 27.11.1966. техничар, Дивош, Лекина 53
Госпава Зечевић, 30.08.1962. хем. техничар, Кузмин, Филипа Вишњића 30
Никола Митровић, 01.06.1983. фризер, Шишатовац, Школска 24
Бранимир Филиповић, 03.03.1961. дипл.инж.пољ. Раденковић, Борачка 44
Невенка Бировљев, 20.02.1953. маш. техничар, Ср. Митровица, Радиначки пут 8
Драган Срданов, 09.08.1969. пољопривредник, Равње, Зеке Буљубаше 42
Александар Нешковић, 21.12.1977. аутомеханичар, Босут, 10. Марта 200А
Весна Крњајић, 21.02.1975. трговац, Ср. Митровица, Тараса Шевченка 13
Милан Антонијевић, 08.09.1941. пензионер, Ср. Митровица, Фрушкогорска 157
Жељко Стоканов, 16.07.1976. трговац, Ср. Митровица, Његошева 28
Мирјана Јевтић, 07.06.1965. дипл.економиста, Ср. Митровица, Краља Петра I 46/9
Зоран Симеуновић, 08.06.1957. хем. техничар, Засавица 2 , А. Марковића 74
Драган Бјелић, 03.03.1971. хем. техничар, Ср. Митровица, Озренска 9
Марина Павић, 29.12.1964. дрвопрерађ.техн. Ср. Митровица, Подрињска 12
Владимир Тојић, 23.01.1973. пољопривредник, Ноћај, Стојана Пандуровића 84
Милан Бубало, 14.08.1956. саоб. техничар, Ср. Митровица, Радничка 23
Јелена Иванковић, 15.02.1980. дипл.економиста, Засавица 1, Војвођанска 109
Драго Жабић, 04.05.1959. пензионер, Лаћарак, Доситејева 31
Владимир Колтко, 24.04.1977. правник, Ср. Митровица, В. Петровића 1Ц
Александра Владисављевић, 28.02.1988. струковни екон., Лаћарак, Железничка 89
Љубо Ђекић, 16.12.1957. маш. техничар, Бешеново, Лењинова 97А
Јовица Латас, 20.12.1958. предузетник, Ср. Митровица, Планинска 97
Госпојинка Петковић, 20.08.1948. пензионер, Ср. Митровица, Васе Стајића 46
Дарко Гавриловић, 12.11.1984. виши спорт. тренер, Мартинци, Савска 2
10. ГРУПА ГРАЂАНА „ДВЕРИ СРЕМСКА МИТРОВИЦА“
Кандидати за одборнике:
1. Милан Маслаћ, 26.05.1972. ПР стоматолог, Ср. Митровица, Матије Хуђи 51/10
2. Живко Шијан, 29.08.1961. предузетник, Ср. Митровица, Милоша Обилића 112
3. Данијела Старчевић, 30.12.1967. новинар, Ср. Митровица, Деканске баште 7
4. Драган Живанић, 13.07.1972. асис.на тех.фак. Велики Радинци, Маршала Тита 2
5. Зоран Боговић, 28.06.1989. студент, Ср. Митровица, Матошева 50
6. Винка Јаковљевић, 20.04.1960. економиста, Ср. Митровица, Матошева 88
7. Владимир Лукић, 22.04.1973. лекар специјалиста, Ср. Митровица, Паробродска 77
8. Милорад Старчевић, 15.04.1974. комерцијалиста, Ср. Митровица, Тараса Шевченка 19
9. Светлана Ковачевић, 16.12.1973. фризер, Ср. Митровица, С. Штиљановића 15
10. Драгољуб Миражић, 12.08.1967. радник, Ср. Митровица, Матије Хуђи 38/21
11. Жељко Лукић, 28.09.1991. студент, Ср. Митровица, Задружна 29
12. Дајана Трзин, 13.02.1993. грађ. техничар, Ср. Митровица, Босутски пут 27
13. Момчило Покрајац, 20.02.1972. возач, Ср. Митровица, Јалијска 1 41
14. Жељко Старчевић, 16.09.1963. предузетник, Ср. Митровица, Деканске баште 7
15. Гордана Галић, 28.09.1977. трговац, Ср. Митровица, Савска 80
16. Бранислав Говедарица, 28.09.1958. слободни уметник, Ср. Митровица, Његошева 6/2
17. Бојан Вуковић, 28.07.1979. радник, Ср. Митровица, Трг Светог Стефана 34
18. Верица Живанић, 15.11.1975. мед. сестра, Велики Радинци, Маршала Тита 2
19. Јован Шијан, 29.11.1957. пензионер, Ср. Митровица, М. Тепића 30
20. Саша Белић, 25.07.1974. пољопривредник, Кузмин, Фрушкогорска 92
- 11 -
Број 5
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
23.04.2012.
21. Милана Маслаћ, 11.08.1974. дипл.инг.грађевине, Ср. Митровица, Матије Хуђи 51/10
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 013-16 /2012-I
Дана: 23.04.2012. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дражен Дамњановић,дипл. правник с.р.
48.
Образац: ИАПВ/В-8
На основу члана 33. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 3/2012 –
пречишћен текст), Изборна комисија изборне јединице
50 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Ознака и назив
изборне јединице
на седници одржаној
Место
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
23.04.2012.
Датум
Утврдила је
ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ, НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 06. МАЈ 2012.
ГОДИНЕ
50 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Ознака и назив
изборне јединице
I
За кандидате утврђени су:
1.
Презиме
Занимање
АНДРИЈЕВИЋ
електроинсталатер
Име
Године
живота
- 12 -
БРАНИСЛАВ
29
23.04.2012.
Место
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица
Улица и
број
Број 5
Тимочке дивизије 58
кога је предложила
Назив предлагача:
ГРУПА ГРАЂАНА „ЗА БОЉИ ЖИВОТ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ“
2.
Презиме
Занимање
Место
БАНОВАЧКИ
Име
приватни предузетник
Године
живота
Сремска Митровица
Улица и
број
ДРАГАН
50
Јалијска 4-20
кога је предложила
Назив предлагача:
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
3.
Презиме
Занимање
Место
ВРЦЕЉ
др хирургије
Сремска Митровица
Име
Године
живота
Улица и
број
ЖИВКО
53
Јована Дучића 43
кога је предложила
Назив предлагача:
ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ-ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна
странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије-БК)
4.
Презиме
Занимање
Место
ЂУРИЧИЋ
адвокат
Сремска Митровица
Име
Године
живота
Улица и
број
МОМИР
55
Житни трг бр.20
кога је предложила
Назив предлагача:
ДР БОШКО ЛАЋАРАЦ-УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ-ЛАЋАРАЧКА
ИНИЦИЈАТИВА-ЗА ЈАКУ МИТРОВИЦУ
5.
- 13 -
Број 5
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Презиме
ИВИЋ
Име
Занимање
хирург
Године
живота
Место
Сремска Митровица
Улица и
број
23.04.2012.
ГОРАН
48
Димитрија Фрушића бр.8
кога је предложила
Назив предлагача:
ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ-БОЈАН ПАЈТИЋ
6.
Презиме
Занимање
Место
МИЛИНОВИЋ
дипломирани правник
Сремска Митровица
Име
Године
живота
Улица и
број
ИЛИЈА
53
Десанке Максимовић 58
кога је предложила
Назив предлагача:
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ
ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) И
СОСИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП Србије)
7.
Презиме
Занимање
ПАВЛОВИЋ
доктор медицине
специјалиста
Име
Године
живота
МИТАР
51
анестезиологије и
реаниматологије
Место
Сремска Митровица
Улица и
број
Батутова-Нова 7
кога је предложила
Назив предлагача:
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
8.
Презиме
Занимање
Место
ПЕВАЦ
професор физичког васпитања
Сремска Митровица
Име
Године
живота
Улица и
број
- 14 -
МИРОСЛАВ
34
Јалијска прва бр.2
23.04.2012.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број 5
кога је предложила
Назив предлагача:
ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД ЧАНАК
9.
Презиме
Занимање
Место
ПЕРИЋ
Име
доктор ветеринарске медицине
МИЛЕНКО
Године
живота
Сремска Митровица
Улица и
број
52
Далматинска 56
кога је предложила
Назив предлагача:
„ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ (ЛДП-СПО)“
II
Изборна комисија изборне јединице јавно оглашава листу кандидата најкасније наредног
дана од дана утврђивања листе кандидата и доставља је Покрајинској изборној комисији.
Број
013-14/2012-I
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Ознака и назив
изборне јединице
50 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П.
Име и презиме
Потпис
- 15 -
Дражен Дамњановић, с.р.
Број 5
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
23.04.2012.
САДРЖАЈ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА
страна
47.
ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
У
48.
ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ
ЈЕДИНИЦИ, НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 06. МАЈ 2012.
ГОДИНЕ
1
12
ИЗДАВАЧ: Стручна служба Скупштине Града Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија
13 * СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА Дражен Дамњановић * ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК Тања Танасијевић * ТЕЛЕФОН: 022/610-566 ФАКС 022/610-556 * e-mail:
[email protected]
ПРИПРЕМА И ШТАМПА: Графичка радионица ШОСО „Радивој
Поповић“, Сремска Митровица, Фрушкогорска 73, 022/639-185
- 16 -
Download

Службени лист града бр.5 - 23. април 2012.