Бољевац, 23. април 2012.године
www.boljevac.org.rs
Година V– број 8
САДРЖАЈ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
БОЉЕВАЦ
1
Решење о утврђивању збирне
изборне
листе
кандидата
за
Одборнике
скупштине општине
Бољевац
……. 2
Издавач: Oпштина Бољевац, Општинска управа, Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац,
Тел/факс: +381 (0)30 463 412, 413, fax: +381 (0) 30 463 620, e-mail: [email protected]; web site: www.boljevac.org.rs
Уредник: Момира Грујо
Службени лист општине Бољевац
23.април 2012.године
На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', 129/2007,
34/2010 – одлука УС и 54/2011)), Изборна комисија општине Бољевац на седници одржаној 21. априла, 2012. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
I
Утврђује се збирна изборна листа за избор одборника у Скупштини општине Бољевац, и то:
1.
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
ДР НЕБОЈША МАРЈАНОВИЋ - УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ
Име и презиме
Година
рођења
1959
1974
1972
1977
1960
1980
1966
1955
1983
1983
1964
1977
1959
1969
1975
1974
1954
1957
1969
1956
1968
1965
1959
1974
1956
1955
1978
1965
1984
1957
Небојша Марјановић
Нели Ђорђевић
Зорица Масловарић
Војкан Жикић
Жанко Видаковић
Љубица Милосављевић
Горан Ђеспановић
Сима Станковић
Снежана Секулић
Миљан Голубовић
Саша Дрндаревић
Дејана Драготић
Момир Карић
Негослав Бранковић
Драгана Благојевић
Драган Радосављевић
Витомир Шарбановић
Сузана Страиновић
Небојша Марковић
Драгиша Траиловић
Слађана Траиловић
Љубиша Урлановић
Славољуб Шутић
Јаворка Петковић
Веља Младеновић
Новица Јоновић
Горана Табаковић
Горан Савић
Богдан Симић
Мирослава Ковачевић
Занимање
Др.спец. ургентне медицине
Дипл.инг.машинства
Проф. српског језика и књижевности
Доктор опште медицине
Хемијски техничар
Етномузиколог
Електричар, V ст.
Машински техничар, V ст.
Виша медиц. сестра
Економски техничар
Грађевин. техничар
Дипл. економиста
Пензионер
Пољопривредник
Дипл. економиста
Шумар
Пољопривредник
Медицинска сестра
Пољопривредник
Електротехничар, V ст.
Трговац
Машин-бравар
Трговац
Медицинска сестра
Пензионер
Пољопривредник
Медицинска сестра
Пољопривр. техничар
Економски техничар
Економски техничар
Пребивалиште, адреса становања
Бољевац, Солунских бораца 13/19
Бољевац, Валакоње
Бољевац, Светосавска 15
Бољевац, Рујиште
Бољевац, Савинац
Бољевац, Солунских бораца 21/9
Бољевац, Подгорац
Бољевац, Светосавска 3/6
Бољевац, Сумраковац
Бољевац, Светосавска 2/14
Бољевац, Валакоње
Бољевац, Боговина
Бољевац, Светозара Ристића 6
Бољевац, Оснић
Бољевац, Краља Александра 18/10
Бољевац, Луково
Бољевац, Боговина
Бољевац, Добрујевац
Бољевац, Мали Извор
Бољевац, Бачевица
Бољевац, Видовданска 11
Бољевац, Подгорац
Бољевац, Криви Вир
Бољевац, Тимочке дивизије 18
Бољевац, Оснић
Бољевац, Добро Поље
Бољевац, Милана Цојића 11/8
Бољевац, Мирово
Бољевац, Светосавска 3/14.
Бољевац, Подгорац
2. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Име и презиме
Зоран Величковић
Горан Адамовић
Тања Павић
Драгиша Милосављевић
Слађан Богдановић
Наташа Пајкић
Дејан Бунановић
Небојша Крпетић
Наташа Јовановић
Дејан Петровић
Бранислав Милићевић
Ирена Живадиновић
Милорад Маринковић
Саша Смадуловић
Татјана Михајловић
Славиша Стојановић
Љубинко Ганић
Мирослава Јогрић
Зоран Јоновић
Дејан Благојевић
Славица Голубовић Најдановић
Владимир Милошевић
Горан Урошевић
Анђелка Никодић
Мића Марковић
година V Број 8
Година
рођења
1966
1962
1973
1942
1963
1975
1971
1966
1984
1968
1957
1976
1950
1979
1958
1961
1971
1943
1963
1971
1971
1984
1959
1960
1967
Занимање
Дипл.инжењер шумарства
Дипл. инжењер електротехнике
Професор математике
Доктор
Предузетник
Доктор
Дипл.инжењер информатике
Комерцијалиста
Професор разредне наставе
Предузетник
Пољопривредник
Економиста
Пољопривредник
Машински инжењер
Дипл.журналиста-новинар
Медицински техничар
Ловочувар
Пензионер
Доктор
Службеник у МУП-у
Фармер
Предузетник
Дипл. инжењер рударства
Предузетник
Машински техничар
Пребивалиште, адреса становања
Бољевац, Ртањска 9
Бољевац, Боговина
Бољевац, Мирово
Бољевац, Кнеза Милоша 18
Бољевац, Мирово
Бољевац, Боговина
Бољевац, Боговина
Бољевац, Подгорац
Бољевац, Краља Петра Првог 9
Бољевац, Јабланица
Бољевац, Рујиште
Бољевац, Солунских бораца 17/8
Бољевац, Оснић
Бољевац, Валакоње
Бољевац, Ртањ
Бољевац, Бачевица
Бољевац, Луково
Бољевац, Кнеза Милоша 10
Бољевац, Светосавска 3/16
Бољевац, Подгорац
Бољевац, Сумраковац
Бољевац, Светосавска 115
Бољевац, Светосавска 27
Бољевац, Светосавска 3/28
Бољевац, Савинац
стр.
2
Службени лист општине Бољевац
26.
Миливоје Крстић
27.
Оливера Николић
28.
Веселин Петровић
29.
Зоран Дамњановић
30.
Момирка Радисављевић
1953
1967
1960
1966
1965
Поштар
Медицинска сестра
Трговац
Поштар
Трговац
23.април 2012.године
Бољевац, Оснић
Бољевац, Првомајска 5
Бољевац, Илино
Бољевац, Добрујевац
Бољевац, Мали Извор
3. ГРУПА ГРАЂАНА ''ВЛАСИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ – ПОКРЕТ РАДНИКА И СЕЉАКА''
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Име и презиме
Драган Тороглановић
Момчило Радовановић
Љубица Љевкић
Славољуб Микуловић
Славиша Перић
Мариола Марковић
Небојша Загановић
Љубиша Магдић
Александра Радовановић
Славиша Младеновић
Драгиша Ђорђевић
Љиљана Лупшић
Владислав Цакић
Зоран Радивојевић
Љиљана Тодоровић
Ненад Владић
Саша Маринчић
Виолета Беркењечевић
Милан Тороглановић
Драган Грујић
Изворинка Анић
Зоран Благојевић
Милорад Радосављевић
Биљана Јанковић
Небојша Пауновић
Давор Добрић
Озренка Ковачевић
Славко Тороглановић
Звездан Илић
Тамара Пауновић
Година
рођења
1966
1957
1990
1962
1960
1991
1966
1958
1990
1963
1970
1962
1960
1965
1964
1980
1969
1977
1993
1966
1982
1961
1945
1973
1967
1984
1970
1948
1977
1992
Занимање
Инжењер сточарске производње
Радник
Студент
Радник
Рудар
Студент
Електротехничар-сточар
Пољопривредник
Студент
Електротехничар
Рудар
Пољопривредни техничар
Правник
Лекар специјалиста
Пољопривредни техничар
Ветеринарски техничар
Аутомеханичар
Медицинска сестра
Ученик
Трговац
Домаћица
Радник
Пензионер
Трговац
Трговац
Економски техничар
Инжењер машинства
Пензионер
Радник
Домаћица
Пребивалиште, адреса становања
Бољевац, Зајечарска 41
Бољевац, Ђорђа Симеоновића 16
Бољевац, Подгорац
Бољевац, Добро Поље
Бољевац, Савинац
Бољевац, Валакоње
Бољевац, Боговина
Бољевац, Сумраковац
Бољевац, Ђорђа Симеоновића 16
Бољевац, Ивка Ђоловића 29
Бољевац, Оснић
Бољевац, Зајечарска 24
Бољевац, Луково
Бољевац, Оснић
Бољевац, Мали Извор
Бољевац, Подгорац
Бољевац, Боговина
Бољевац, Подгорац
Бољевац, Зајечарска 41
Бољевац, Добрујевац
Бољевац, Боговина
Бољевац, Светосавска 67
Бољевац, Луково
Бољевац, Криви Вир
Бољевац, Бачевица
Бољевац, Подгорац
Бољевац, Стаменка Дамњановића 12
Бољевац, Валакоње
Бољевац, Ртањ
Бољевац, Бачевица
4. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ – ДОБРИЛА МАРКОВИЋ
ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Име и презиме
Добрила Марковић
Дејан Живковић
Јелена Милошевић
Његош Бајчета
Владан Живановић
Емина Ивановић
Дарко Милошевић
Снежана Димитријевић
Деско Анђеловић
Владан Томић
Радован Костић
Фахкрета Бегани
Јанко Ћеферјановић
Милан Илић
Јелена Дрндаревић
Оливер Милетић
Топлица Петровић
Далиборка Анђеловић
Драган Мартиновић
Драган Ђурђевић
Катерина Журић
Драгиша Предић
Љубиша Станикић
Биљана Богић
Зоран Станикић
Драгана Мартиновић
Слађана Тодоровић
Невенка Лазаревић
Јовица Цвјетковић
Славица Милановић
година V Број 8
Година
рођења
1952
1967
1983
1971
1979
1974
1982
1976
1974
1979
1975
1991
1951
1977
1993
1974
1969
1976
1959
1957
1965
1969
1961
1973
1973
1980
1971
1967
1986
1969
Занимање
Лекар стоматолог
Приватни предузетник
Педагог
Машински техничар
Угоститељ
Физиотерапеут
Приватни предузетник
Каблавски оператер
Машински техничар
Приватни предузетник
Занатлија
Кординатор ромске заједнице
Пољопривредник
Оператер на рачунарима
Ученик
Машински техничар
Ветеринар
Пекарка
Рудар
Фармер
Трговац
Пољопривредник
Конобар
Трговац
Техничар
Продавац
Продавац
Угоститељ
Радник
Машински техничар
Пребивалиште,
адреса становања
Бољевац, Солунских бораца 11/11
Бољевац, Светосавска 2/22
Бољевац, Радомира Миладиновића 12
Бољевац, Боговина
Бољевац, Солунских бораца 11/11
Бољевац, Краља Александра 26/12
Бољевац, Рујиште
Бољевац, Зајечарска 13
Бољевац, Боговина
Бољевац, Ивка Ђоловића 33
Бољевац, Краља Александра 18/29
Бољевац, Боговина
Бољевац, Боговина
Бољевац, Драгише Петровића 102
Бољевац, Добрујевац
Бољевац, Подгорац
Бољевац, Ђуре Јакшића 11
Бољевац, Боговина
Бољевац, Савинац
Бољевац, Сумраковац
Бољевац, Подгорац
Бољевац, Мали Извор
Бољевац, Милана Цојића 23/1
Бољевац, Зајечарска 19
Бољевац, Подгорац
Бољевац, Валакоње
Бољевац, Мали Извор
Бољевац, Оснић
Бољевац, Мали Извор
Бољевац, Солунских бораца 11/1
стр.
3
Службени лист општине Бољевац
23.април 2012.године
5. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Име и презиме
Дејан Гавриловић
Дејан Владуловић
Олга Стојиљковић
Драган Благојевић
Деан Живковић
Надица Милутиновић
Душан Јањесковић
Горан Милосављевић
Иванка Живковић
Љубиша Ђорђевић
Драгиша Раденковић
Горица Кунз
Драган Николић
Ненад Милосављевић
Лалица Мијуцић
Јован Гроздић
Мирослав Николић
Миомирка Голубовић
Иван Петровић
Горан Рајкуцић
Санела Крачуновић
Горан Стојановић
Драгиша Јовић
Миријана Анђелковић
Владимир Поповски
Небојша Станковић
Гордана Николић
Радомир Перић
Ненад Куртић
Младенка Басарабић
Година
рођења
1968
1978
1964
1969
1976
1958
1960
1966
1975
1972
1958
1964
1970
1978
1976
1972
1977
1967
1955
1972
1984
1976
1956
1955
1964
1987
1953
1954
1979
1974
Занимање
Дипл.машински инжењер
Дипл.електротехнички инжењер
Угоститељ
Инжењер пољопривреде
Бравар-алатничар
Машински техничар
Пензионер
Аутомеханичар
Економиста
Машински техничар
Пензионер
Угоститељ
Кв.возач
Шумар-лугар
Трговац
Пољопривредни техничар
Аутомеханичар
Економиста
Др.специјалиста опште медицине
Машинбравар
Фризер
Столар
Кв. возач
Пензионер
Дипл.правник
Машинбравар
Обрачунски радник
Основно образ.-радник
Машински техничар
Хемијски техничар
Пребивалиште,
адреса становања
Бољевац, Светосавска 3/23
Бољевац, Панчићева 12
Бољевац, Краља Александра 23/8
Бољевац, Радомира Миладиновића 4
Бољевац, Илино
Бољевац, Живојина Павловића 11
Бољевац, Боговина
Бољевац, Ивка Ђоловића 24
Бољевац, Обилићева 12
Бољевац, Мали Извор
Бољевац, Подгорац
Бољевац, Луково
Бољевац, Бачевица
Бољевац, Добрујевац
Бољевац, Оснић-Буково
Бољевац, Сумраковац
Бољевац, Боговина
Бољевац, Луково
Бољевац, Милана Цојића 13ц/8
Бољевац, Подгорац-Тимок
Бољевац, Валакоње
Бољевац, Криви Вир
Бољевац, Оснић
Бољевац, Краља Александра 19/4
Бољевац, Ртањска 14
Бољевац, Јабланица
Бољевац, Боговина
Бољевац, Луково
Бољевац, Оснић Тимок
Бољевац, Подгорац
6. ГРУПА ГРАЂАНА ''ПОКРЕТ ЗА БОЉЕВАЦ'' СРЂАН ЖИВКОВИЋ
Ред бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Име и презиме
Срђан Живковић
Мића Мицаревић
Каролина Јевтић
Златомир Гојковић
Драган Радонић
Наташа Перић
Драган Николић
Славиша Димитријевић
Емина Бранковић
Драгиша Окрчаловић
Љубомир Балашевић
Славица Голубовић
Филип Мијуцић
Петар Бодрожић
Јована Бунановић
Миодраг Лепић
Млађан Младеновић
Вучица Ђорђевић
Божа Николић
Радојица Страиновић
Добрила Јовић
Година
рођења
1963
1965
1964
1959
1970
1978
1964
1966
1960
1976
1953
1953
1939
1947
1958
1981
1990
1959
1963
1969
1962
Занимање
Предузетник
Пољопривредник
Економски техничар
Предузетник
Дипл. инг. маш. у пољоп.
Трговац
Предузетник
Машински техничар
Дипл. етнолог
Електротех. аутоматике
Пензионер
Доктор стоматологије
Пензионер
Радник
Стоматолошка сестра
Варилац
Шумарски техничар
Пензионер
Инг.заштите на раду
Металостругар
Угоститељски радник
Пребивалиште,
дреса становања
Бољевац, ул. Андре Милутиновића 4.
Бољевац, Валакоње
Бољевац, ул. Љубе. Дидића 13.
Бољевац, ул. Ивка Ђоловића 30.
Бољевац, Првомајска 17.
Бољевац, Луково
Бољевац, Светосавска 13/4.
Бољевац, Рујиште
Бољевац, Светосавска 2/6.
Бољевац, Боговина село
Бољевац, Боговина насеље
Бољевац, Сол. бораца 2/17.
Бољевац, ул. Зајечарска бр.37.
Бољевац, Ртањ
Бољевац, Краља Александра 20/17.
Бољевац, Подгорац
Бољевац, Оснић
Бољевац, Илино
Бољевац, Валакоње
Бољевац, ул. Првомајска 3.
Бољевац, Д. Петровића 96.
7. КОАЛИЦИЈА ''ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС),
ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС)'' – ЉУБИША ЈАНОШЕВИЋ
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
Име и презиме
Љубиша Јаношевић
Звонко Марковић
Ђорђица Стојановић
Душан Грујо
Бранислав Голубовић
година V Број 8
Година
рођења
1959
1955
1954
1955
1938
Занимање
Дипломирани правник
Дипломирани педагог у пензији
Наставник разредне наставе
Саобраћајни техничар
Пензионер
Пребивалиште,
адреса становања
Бољевац, Валакоње
Бољевац, Драгише Петровића 71.
Бољевац, Сумраковац
Бољевац, Солунских бораца 13/5.
Бољевац, Оснић
стр.
4
Службени лист општине Бољевац
6
Мирјана Милосављевић
7
Драган Праштало
8
Пера Марјановић
Срђан Васиљевић
9
1981
1987
1957
1973
Звездан Милићевић
Драгица Пауњеловић
Небојша Марјановић
Драган Петровић
Милија Несторовић
Мирослава Јанковић
Живота Матејић
Мирослав Рамић
Бистрица Ђорђевић
Србољуб Стојадиновић
Слободанка Перић
Југослав Милосављевић
Лалица Трајлуцић
Војислав Ивковић
Ненад Лазаревић
Сима Николић
Божидар Крајић
Стана Ђорђевић
Славољуб Борановић
Маријана Стојановић
Раде Милојевић
1950
1946
1976
1956
1940
1949
1953
1954
1955
1962
1956
1955
1968
1942
1962
1964
1944
1955
1961
1974
1991
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Дипломирани специјални педагог
Дипломирани економиста
Економски техничар
Дипломирани инжењер
електротехнике
Машински инжењер
Пензионер
Економски техничар
Руковаоц рударских машина
Пензионер
Комерцијалиста
Приватни предузетник
Пољопривредник
Грађевински техничар
Машински техничар
Пензионер
Возач-аутомеханичар
Професор разредне наставе
Пензионер
Пољопривредни техничар
Машински техничар
Пензионер
Економски техничар
Економиста
Дипломирани машински инжењер
Студент
23.април 2012.године
Бољевац, Солунских бораца 21/19.
Бољевац, Кнеза Милоша 2/4.
Бољевац, Боговина
Бољевац, Подгорац
Бољевац, Краља Александра 7/22.
Бољевац, Буковачка 8.
Бољевац, Краља Александра 14/11.
Бољевац, Валакоње
Бољевац, Подгорац
Бољевац, Солунских бораца 17/31.
Бољевац, Луково
Бољевац, Бачевица
Бољевац, Солунских бораца 21/23.
Бољевац, Мали Извор
Бољевац, Луково
Бољевац, Добрујевац
Бољевац, Валакоње
Бољевац, Криви Вир
Бољевац, Оснић
Бољевац, Боговина
Бољевац, Добро Поље
Бољевац, Светосавска 1/2.
Бољевац, Подгорац
Бољевац, Стаменка Дамњановића 12.
Бољевац, Светосавска 3/20.
8. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
Ред
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Име и презиме
Година
рођења
др Владимир Стојиљковић
Љубиша Саватијевић
Драгана Милојевић
Зоран Радосављевић
Нинослав Павловић
Ружа Шершељевић
Станимир Шершељевић
Драган Илић
Слободанка Велкановић
Сава Ћоровић
Бранислав Савић
Слободанка Лунгић
Данијела Ивановић
Иван Раденковић
Миријана Велкановић Пауновић
Горан Барбуловић
Драгослав Панчић
Снежана Марковић
Дикослав Милутиновић
Слађан Велкановић
Миладинка Арсенијевић
1957
1960
1982
1947
1974
1952
1944
1961
1955
1953
1962
1954
1973
1978
1955
1972
1979
1970
1959
1971
1953
Пребивалиште,
адреса становања
Занимање
Лекар
Маш. инжењер
Правник
Инж. пољопривреде
Трговац
Домаћица
Пензионер
Електротехничар
Радник
Електротехничар
Рудар
Домаћица
Кувар
Радник
Пољопривредник
Радник
Радник
Домаћица
Машинбравар
Програмер
Радник
Бољевац, Савинац
Бољевац, Ђорђа Симеоновића 3.
Бољевац, Мирово
Бољевац, Видовданска 7.
Бољевац, Савинац
Бољевац, Подгорац Тимок
Бољевац, Подгорац Тимок
Бољевац, Видовданска 1.
Бољевац, Савинац
Бољевац, Трг стрељ. родољуба 16/9
Бољевац, Боговина
Бољевац, Савинац
Бољевац, Боговина
Бољевац, Јабланица
Бољевац, Добрујевац
Бољевац, Мали Извор
Бољевац, Луково
Бољевац, Светосавска 9.
Бољевац, Добрујевац
Бољевац, Зајечарска 4.
Бољевац, ул. 1. Тимоч. батаљ. бр. 6.
Збирну изборну листу објавити у Службеном листу општине Бољевац.
Сваки подносилац изборне листе има право да у року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе, у
Службеном листу општине Бољевац изврши, преко лица које овласти, увид у све поднете изборне листе и документацију
поднету уз њих.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број:013-10/2012-I/41
Бољевац, 21. април, 2012. године.
ПРЕДСЕДНИК
Мирослава Опачић, дипл. прав. с.р.
година V Број 8
стр.
5
Download

С А Д Р Ж А Ј