OSCE STANICE
1. Opisivanje EMG pretrage bolesniku:
Vaš zadatak : Objasnite bolesniku sve što je potrebno o elektromiografiji
N.pr. OBJAŠNJENJE : Upućeni ste na EMG jer vam trne prva tri prsta desne ruke, da bi se
izključila moguće oštećenje nerva, odnosno korjena nerva, koji izlazi iz vratnog dela kičme.
EMG je elektromiografija, upotrebljava se za otkrivanje električke aktivnosti u mišiću, za
ocenjivanje in diferenciranje nervnih ili primarno mišićnih oštećenja. Pregled se izvodi sa
iglom sa elektrodom. Tu elektrodu lekar, koji vrši pregled, ubode u opušteni mišić najmanje
na tri mjesta i mjenja dubinu uboda. U zdravom, opuštenom mišiću obično se dobija tako
zvana električka šutnja, osim kod uboda i pomeranja igle; ako u ovoj igli - elektrodi otkrije se
električka aktivnost, to obično znači neku bolest. Pregled je dosta neprijatan, prijem v bolnicu
nije potreban. Rezultate dobijete za nekoliko dana po pošti.
Kandidat mora:
1. primjerno opisati elektrode
2. primjerno opisati tok pregleda
3. primjerno objasniti zašto je takav pregled potreban
4. primjerno objasniti da pregled može biti neprijatan
5. reći bolesniku da će isti dan ići kući
6. primjerno aktivno saslušati bolesnikova pitanja
7. biti empatičan i razumjevajuć
8. upotrebljavati primjerne i bolesniku razumljive reći kod objašnjavanja
2. Opisivanje KOLOSKOPIJE bolesniku
Vaš zadatak: Objasnite bolesniku sve što je potrebno o kolonoskopiji
Kandidat mora:
1. adekvatno opisati kolonoskop
2. primjerno opisati pripremu na pregled
3. primjerno opisati tok pregleda
4. primjerno objasniti zašto je takav pregled potreban
5. primjerno reći da pregled može biti neprijatan
6. reći bolesniku da će isti dan ići kući
7. primjerno aktivno saslušati bolesnikova pitanja
8. biti empatičan i razumevajuć
9. upotrebljavati primjerne reči kod objašnjavanja
10. upotrebljavati razumljiv jezik
3. Opisivanje GASTROSKOPIJE bolesniku
Vaš zadatak: Objasnite bolesniku sve potrebno o gastroskopiji
Kandidat mora :
1. primereno opisati gastroskop
2. primjerno opisati tok pregleda
3. primjerno objasniti zašto je takav pregled potreban
4. primjerno reći da pregled može biti neprijatan
5. reći bolesniku da će isti dan ići kući
6. primjerno aktivno saslušati bolesnikova pitanja
7. biti empatičan i razumevajuć
8. upotrebljavati primjerne reči kod objašnjavanja
9. upotrbljavati razumljiv jezik
4. OCJENJIVANJE STANDARDNIH KRATKIH TESTOVA (n.pr. AUDIT-C,
MMS – mini mentalni status, IPSS - Internationl Prostata Symptom Score, ...)
Primjer: Izračunavanje popijenoga alkohola i ocjena pivskog statusa
Zadatak:
45 godina star muškarac popije svaki dan kod ručka 1 decilitar vina. Svaki ponedeljak i
četvrtak uveće posle rekreacije popije 1 flašu piva (flašu od pola litra). Koliko standardnih
jedinica alkohola popije svake nedelje?
………… jedinica
U koju kategoriju pijenja alkohola možemo ga svrstati?
………………… pijenje
5. LABORATORIJSKE PRETRAGE KOD NOVOG BOLESNIKA SA
ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM
Zadatak:
Nabrojite minimalni skup LABORATORIJSKIH pretraga koje je potrebno obaviti kod
svakog bolesnika sa novo odkritom arterijskom hipertenzijom koji inače nema druge hronične
bolesti i oseća se zdravim:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6. APLIKACIJA LJEKA SA SPREJEM
Zadatak: Izvršite ispravnu samoaplikaciju 2 inspiracije ljeka sa sprejem.
(U spreju, koji vam je na raspolaganju pri zadatku, je potpuno neštetna supstancija, koja nema
nikakvog efekta na zdravje - placebo)
Kandidat mora:
1. ukloniti mali poklopac spreja
2. primjerno uzdrmati sprej
3. sprej držati u pravilnom položaju (pravilno obrnut)
4. sprej držati v pravilnom položaju ispred usta (2 - 3 cm) ili baš pred ustima
5. duboko izdahnuti pred inspiracijom iz spreja
6. usklađeno udahnuti na usta i ljek istisnuti iz spreja
7. z atvoriti usta po inspiraciji iz spreja
8. zadržati dah dovoljno dugo po udahu (7 – 10 sekundi)
9. pred drugom inspiracijom ponovo primjerno uzdrmati sprej
7.
PRIPREMA INTRAMUSKULARNE INJEKCIJE
Zadatak: Pripremite injekciju za intramuskularnu aplikaciju ljeka 40-godišnjem muškarcu sa
normalnom težinom
Kandidat mora:
1. odabrati primjernu špricu uvažavajuči velicinu ampule
2. odabrati primjernu iglu za aspiraciju ljeka
3. pravilno pripremiti špricu
4. pravilno pripremiti iglu za aspiraciju ljeka
5. pravilno aspirirati ljek
6. odabrati primjernu iglu za aplikaciju ljeka
7. pravilno istisnuti vazduh iz šprice
8. PRIPREMA I APLIKACIJA INTRAVENSKE INJEKCIJE NA MODELU
Zadatak: Pripremite i aplicirajte intravensku injekciju
Kandidat mora:
1. odabrati primjernu špricu uvažavajuči velicinu ampule
2. odabrati primjernu iglu za aspiraciju ljeka
3. pravilno pripremiti špricu
4. pravilno pripremiti iglu za aspiraciju ljeka
5. pravilno aspirirati ljek
6. odabrati primjernu iglu za aplikaciju ljeka
7. pravilno izstisnuti vazduh iz šprice
8. pravilno postaviti Esmarch
9. napipati odgovarajuću venu
10. očistiti mjesto uboda
11. sa slobodnom rukom fiksirati venu
12. pravilno ubosti u venu
13. proveriti, da li je igla u veni
14. opustiti Esmarch
15. pravilno injicirati ljek
16. pravilno izvući iglu i tamponom prekriti mesto uboda
17. pravilno staviti iglu u kontejner za nečiste igle
9. MJERENJE KRVNOG PRITISKA
Zadatak: Izmjerite krvni pritisak. Potom recite "bolesniku", koliko ste izmjerili i ocjenite,
dali je pritisak u granicama normale ili ne.
Kandidat mora:
1. pravilno položiti pacijentov nadlakat ( u visini srca)
2. provjeriti rukav na nadlaktici da ne steže
3. iztisnuti suvišni vazduh iz manšetne
4. pravilno namjestiti manšetnu (2 - 3 cm nad lakatnim udubljenjem, cjevke udubljenje
okružuju)
5. *savetovati "bolesniku" da opusti ruku
6. *pravilno napumpati manšetnu (30 mm Hg nad očekivanim krvnim pritiskom)
7. pravilno namjestiti membranu fonendoskopa (na stranu malog prsta lakatnog udubljenja)
8. pravilno ispuštati vazduh iz manšetne (2 mm Hg na sekundu)
9. posle mjerenja ispustiti vazduh iz manšetne
10. pravilno izraziti izmjereni krvni pritisak (parni broj!)
11. *pravilno ocjeniti i komentarisati kakav je pritisak
10. NEFARMAKOLOŠKE MJERE KOD BOLESNIKA SA
ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM
Zadatak:
Nabrojite posebno za povišen krvni pritisak usmjerene nefarmakološke mjere koje pored
saveta za zdrav život savetujemo svakom hipertoničaru.
11. ANALIZA EKG SNIMKE
Kandidat mora:
1. pravilno opisati (sve elemente) i ocjeniti EKG
2. nabrojiti moguće uzroke bolesnikovog stanja
3. pravilno odgovoriti koja mera najviše ne odgovara
4. odlučiti o mogučoj hitnosti uputa sa lekarskom pratnjom (ako uopšte treba)
12. OPREDJELITI PROMJENU NA KOŽI I PREDLOŽITI ADEKVATNU
TERAPIJU
Zadatak:
Opredelite kožnu promenu sa slike i pretpišite adekvatno lječenje !
Najvjerovatnija dijagnoza je: ________________________________
Predloženo lječenje: ____________________________
Kandidat,-kinja mora:
1. pravilno opredjeliti kožnu promjenu (»dijagnoza«)
2. izabrati adekvatan ljek
3. izabrati adekvatan oblik ljeka
4. propisati adekvatnu kolicinu ljeka
5. odrediti adekvatna uputstva za upotrebu ljeka (»signatura«)
6. napisati recept čitljivo
13. PROPISIVANJE LJEKOVA (pneumonija, urinarni infekt, tonzilitis,
influenca, ...)
Primjer:
Vaš poslednji pacijent u poslijepodne je inaće zdrav 14-godišnji dječak (težina 51 kg, BMI
23), koji od juće ima visoku temperaturu, sa bolovima u grlu, zbog kojih vrlo teško guta slinu.
Ne kašlje, normalno diše na nos.
Sa kliničkom pretragom ustanovite da dječak ima povećane tonzile sa gnojnim oblogama. Ima
i povećane i bolne angularne limfne čvorove, ostali limfni čvorovi na tjelu nisu povećani.
Trizmusa nema.
Pljuća: normalno disanje
Srce: akcija je ritmička, 90/minutu, srčni tonovi su normalni, srčnog romorenja nema
Abdomen: na dodir mekan, djelomično bolan u epigastriju, nema povećane jetre ili slezene,
nema drugih patoloških promjena.
Laboratorij: L 14,6 (DKS: nesegmentirani 0,07; segmentirani 0,81; eozinofili 0,01; limfociti
0,11).
Zadatak:
Napišite recept za najadekvatniji ljek za takvu infekciju. Propišite adekvatnu kolicinu ljeka za
potpuno lijećenje takve infekcije.
14. OCJENA LABORATORIJSKOG NALAZA (hemogram, urin, testovi za
jetru, testovi štitnjače, lipidogram, ...)
(n.pr., hipertiroza, anemije, hemohromatoza, dislipidemije, policitemije, urolitijaza, malignom
bubrega, upale, …)
Primjer:
Kod 35-godišnje bolesnice ste izvršili laboratorijsku pretragu mokrače.
Zadatak
Napiši barem 3 moguće uzroke za ovakav nalaz:
Albumen:
0 (+/-)
Glukoza:
0
Bilirubin:
0
Urobilinogen: < 10
Hemoglobin: 1
Sediment:
20 – 30 svježih i izluženih eritrocita,
3 – 5 levkocita,
malo epitelnih ćelija i soli
Najvjerovatnije diagnoze su:
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
15. REANIMACIJA – osnovni postupci ABC
INTERVENCIJA KOD AKUTNE NESVJESTICE
U čekaonici vaše ambulante odjednom sruši se 45-godišnji muškarac koji se inače kod vas
lječi zbog arterijske hipertenzije i hiperlipidemije. Odmah vas pozovu.
Kad dođete do bolesnika on leži na podu, bez svjesti.
Zadatak:
Izvršite na modelu sve postupke koji su neophodni kod osobe kod koje je u pitanju mogući
arest srca. Varianta sa ili bez defibrilatora.
Kandidat mora:
1. Provjeriti dali bolesnik se odaziva (potrese-podrma i pozove osobu)
2. Otvoriti disajne puteve (naginje glavu i podigne bradu
3. Provjeriti disanje (posmatra, sluša, osječa) – trajanje samo 10 sekundi
4. Ocjeniti cirkulaciju (provjeriti pulz) – trajanje samo 10 sekundi
5. Počinje sa osnovnim postupkom reanimacije u razmjerju 30:2 (počinje sa ručnom
masažom srca)
Varianta sa defibrilatorom:
6. Utvrditi vetrikularnu fibrilaciju ili ventrikularnu tahikardiju bez pulza sa EKG
monitorom (elektrode) ili direktno pomoću ručica defibrilatora
7. Aplicira gel ispod desne klavikule i na područje apeksa srca
8. Položi ručice defibrilatora na područja namazana gelom (ispravni položaj ručica za iktus
i ispod desne klavikule!)
9. Odabere ispravnu energiju (zavisi od tipa defibrilatora)
10. Napuni defibrilator
11. Glasno pozove: Sklonite se svi! i vizualno provjeri da nitko nije u kontaktu sa
bolesnikom
12. Provjeri monitor još jedan put za vetrikularnu fibrilaciju ili ventrikularnu tahikardiju i
aktivira električki udar
13. ODMAH posle elektičkog šoka nastavi 2 minuta sa osnovnim postupkom reanimacije!
16. KATETERIZACIJA MOKRAČKE BEŠIKE
Zadatak
Na modelu muškarca - žene obavite (prema pravilima struke) kateterizaciju mokračke bešike.
Asistent će vam asistirati.
Kandidat mora:
1. Kandidat adekvatno stavi sterilne rukavice.
2. Uhvati sterilne komprese za ugle i stavi jedno na donji dio stomaka, a drugu preko
butina do penisa - vulve, a kod toga polaže pažnju na sterilnost radne površine.
3. a) Model muškarca:
Sa jednom rukom uhvati penis između trećeg i četvrtog prsta druge ruke, glans
penis pa uhvati sa prvim i drugim prstom ove ruke. podigne penis, povuće
prepucij preko glans penisa
b) Model žene:
Sa jednom rukom »razdvoji« labia maiora prvim i trećim prstom
i drugom rukom najmanje tri puta izbriše vanjski dio uretre dezinfekcijskim sredstvom.
4. Asistent mu doda sterilan Foley kateter.
5. Sa sterilnim peanom u drugoj ruci uhvati Foleyev kateter 2-3 cm od njegovog vrha, a
njegov slobodan kraj uhvati između četvrtog i petog prsta iste ruke.
6. Moli asistenta da stavi lidokain gel na vrh katetera.
7. Kod modela muškarca: podigne penis prema vertikali i blago ga povuće, sa namjerom
izravnanja prednje krivine uretre; onda polako uvede kateter i postepeno spušta penis
prema horizontali.
8. Smanjenje upora i pojava urina u katetru pokazuje na ispravni položaj katetra u
mokraćkoj bešiki.
9. Slobodan kraj katetra usmjeri u posodu koju je pripremio asistent.
10. Sa injekcijskom brizgom napuni balon katetra sa odgovarajučom kolicinom fiziološke
otopine.
11. Spoji slobodan kraj katetra sa urinskom kesicom.
17. KLINIČKI PREGLED KOD LUMBOIŠIJALGIJE
Zadatak:
Izvršite klinički pregled pacijenta, kod kojeg s obzirom na njegove tegobe iz anamneze
zaključili ste da se radi o lumboišialgiji.
Kandidat,-kinja je adekvatno provjerio,-la, izveo,-la odnosno utvrdio,-la:
Antalgični položaj
Pretklon – zaklon – otklon na strane
Izlazak n. ishiadicusa (obostrano)
Palpacija paravertebralne muskulature i udaranje proc. spinosus
Lazarevič ili Lasegue (obostrano)
Orijentacijska pretraga senzibilitete (obostrano)
Patelarni refleks (obostrano) – p.p. Jendrasikov pokušaj
Ekstenzija bedra (obostrano)
Musc. hallucis longus (obostrano)
Dorzifleksija stopala odn. hodanje po petama (obostrano)
Ahilarni refleks (obostrano)
Plantarna fleksija stopala odn. hodanje po prstima (slabost musc. gluteusa)
Palpacija abdominalne aorte
Zateg femoralnog živca (obostrano)
18. KLINIČKI PREGLED RAMENA
Zadatak:
Izvršite klinički pregled bolesnika, koji dolazi zbog bola u ramenu, osobito kod pomicanja
ruke, bolovi su jaki i kad leži na tom ramenu.
Kandidat, –ka je adekvatno provjerio,-la, izveo,-la odnosno utvrdio,-la:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
inspekcija
palpacija
pasivni mobilitet
abdukcija/addukcija
antefleksija/retrofleksija
rotacija u abdukciji
rotacija u addukciji
pokretnost u torakoskapularnom zglobu
ocjena mišične snage ramenskog obruča
ocjena funkcije rotatorne manšetne
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DJELOMIČNO
DJELOMIČNO
DJELOMIČNO
DJELOMIČNO
DJELOMIČNO
DJELOMIČNO
DJELOMIČNO
DJELOMIČNO
DJELOMIČNO
DJELOMIČNO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
19. KLINIČKI PREGLED KUKA
Zadatak:
Izvršite klinični pregled kuka kod bolesnika, kod kojeg gledajući na anamnezu sumnjate, da
se radi o artrozi levog kuka.
Kandidat mora:
1. adekvatno uraditi inspekciju predjela oba zgloba kuka (moguće
deformacije, atrofije mišica, edeme, promjene na koži)
2. adekvatno uraditi inspekciju oba velika trohantera
3. orientacijski provjeriti moguću skraćenost bolesne noge
4. orientacijski ocjeniti grubu snagu glavnih grupa mišića kuka
5. *izmjeriti obim butnih mišica
6. adekvatno izvesti palpaciju predjela oba kuka
7. adekvatno izvjesti palpaciju velikih trohantera
8. adekvatno ocjeniti aktivnu fleksiju i ekstenziju (oba kuka)
9. adekvatno ocjeniti aktivnu abdukciju i addukciju (oba kuka)
10. adekvatno ocjeniti aktivnu unutrašnju i spoljašnju rotaciju (oba kuka)
11. adekvatno ocjeniti pasivnu fleksiju i ekstenziju (oba kuka)
12. adekvatno ocjeniti pasivnu abdukciju i addukciju (oba kuka)
13. adekvatno ocjeniti pasivnu unutrašnju i spoljašnju rotaciju (oba kuka)
14. ocjeniti hod bolesnika
Download

OSCE STANICE