GeoWILD
TOPCON - SOKKIA
SARAJEVO
P. lige 30; 71 000 Sarajevo
tel/fax: ++ 387 33 27 84 65
Identifikacioni br: 4200577850007
PDV broj: 200577850007
Poreski broj: 01072740
Broj rjesenja: UF/I-1491/03
Izdao: Kantonalni sud Sarajevo
Sarajevo, 27.05.2013.god.
PREDMET: Informativna ponuda
GPS L1/L2 + GLONASS L1/L2; + GSM modem
R.b.
Naziv artikla
1
2
3
4
5
6
7
8
HIPER SR
OAF, HiPer SR, Network Only RTK, GGD 1Hz
FC-236 kontroler sa GPS i GSM (Hiper II i Hiper SR)
Magnet - controller software
Držać za kontroler
Držać štap
Karbon štap
Torba za Hiper II/SR
GPS L1/L2 ; Radio + GSM modem
Naziv artikla
R.b.
1
HIPER II sa UHF i GSM Modemima (SOKKIA GRX-1)
2
OAF, Hiper II GPS L2
3
OAF, Hiper II RTK 5Hz
4
FC-25A Field controller with GPS
5
MAGNET controller software
6
Držać za kontroler
7
Držać štap
8
Karbon štap
9
Torba za HIPER II/SR
OPCIJA: GLONSS L1/L2 za HIPER II
Naziv artikla
R.b.
1
OAF, Hiper II Glonass L2
OSTALE POGODNOSTI:
Isporuka: do 30 dana ukoliko nema na lageru
GeoWILD d.o.o. je ovlašteni servis
Obuka uračunata u cijenu
U cijenu uračunat certifikat o verifikaciji
Opcija ponude: 30 dana
D I R E K T O R:
Mirza Selesković dipl.ing.geod.
Kom.
1
1
1
1
1
1
1
1
Cij/kom.
8.162,00
3.000,00
3.000,00
1.200,00
150,00
150,00
548,00
150,00
UKUPNO: KM
Kom.
Cij/kom.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9.588,00
1.500,00
2.000,00
1.714,00
1.200,00
150,00
150,00
548,00
150,00
Kom.
Cij/kom.
1
1.860,00
Ukupno bez
PDV-a
8.162,00
3.000,00
3.000,00
1.200,00
150,00
150,00
548,00
150,00
16.360,00
PDV
17%
1.387,54
510,00
510,00
204,00
25,50
25,50
93,16
25,50
2.781,20
Ukupno
sa PDV-om
9.549,54
3.510,00
3.510,00
1.404,00
175,50
175,50
641,16
175,50
19.141,20
Ukupno bez
PDV-a
9.588,00
1.500,00
2.000,00
1.714,00
1.200,00
150,00
150,00
548,00
150,00
17.000,00
PDV
17%
1.629,96
255,00
340,00
291,38
204,00
25,50
25,50
93,16
25,50
2.890,00
Ukupno
sa PDV-om
11.217,96
1.755,00
2.340,00
2.005,38
1.404,00
175,50
175,50
641,16
175,50
19.890,00
Ukupno bez
PDV-a
1.860,00
PDV
17%
316,20
Ukupno
sa PDV-om
2.176,20
Download

Mirza Selesković dipl.ing.geod.