1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ЦЕНОВНИК ГЕОДЕТСКЕ ОПРЕМЕ
SOKKIA GPS Уређаји
GPS Трофреквентни GSR2700ISX,два ровера,радио, GSM/GPRS модеми,два
контролера,интегрисан без каблова
GPS Трофреквентни GSR2700ISX,ровер, GSM/GPRS модем,интегрисан,без каблова
SOKKIA Роботизоване тотал станице
Роботизована тотал станица SRX 1/1 сек.,1.5+2ппм, ласер до 500м са основним прибором
Роботизована тотал станица SRX 2/2 сек.,2.0+2ппм, ласер до 500м са основним прибором
Роботизована тотал станица SRX 3/3 сек.,2.0+2ппм, ласер до 500м са основним прибором
Роботизована тотал станица SRX 5/5 сек.,2.0+2ппм, ласер до 500м са основним прибором
SOKKIA Тотал станице серије SET X
Тотал станица SET 1X/1сек.,2+2ппм,сингле дисплеј ласер до 500м са основним прибором
Тотал станица SET 2X/2сек.,2+2ппм,сингле дисплеј ласер до 500м са основним прибором
Тотал станица SET 3X/3сек.,2+2ппм,сингле дисплеј ласер до 500м са основним прибором
Тотал станица SET 5X/5сек.,2+2ппм,сингле дисплеј ласер до 500м са основним прибором
Тотал станица SET 1X/1сек.,2+2ппм,дуал дисплеј ласер до 500м са основним прибором
Тотал станица SET 2X/2сек.,2+2ппм,дуал дисплеј ласер до 500м са основним прибором
Тотал станица SET 3X/3сек.,2+2ппм,дуал дисплеј ласер до 500м са основним прибором
Тотал станица SET 5X/5сек.,2+2ппм,дуал дисплеј ласер до 500м са основним прибором
SOKKIA Тотал станице серије 30RK, нумеричка тастатура
Тотал станица SET 230RK3T/2сек., 2+2ппм, ласер до 350м са основним прибором
Тотал станица SET 230RKT/2 сек. , 2+2ппм, ласер до 200м са основним прибором
Тотал станица SET 330RK3T/3сек., 2+2ппм, ласер до 350м са основним прибором
Тотал станица SET 330RK3T/3сек., 2+2ппм, ласер до 200м са основним прибором
Тотал станица SET 530RK3T/5сек., 2+2ппм, ласер до 350м са основним прибором
Тотал станица SET 530RK3T/5сек., 2+2ппм, ласер до 200м са основним прибором
Тотал станица SET 630RK3T/6сек., 2+2ппм, ласер до 150м са основним прибором
SOKKIA Тотал станице серије 30R, скраћена тастатура
Тотал станица SET230R3T/2сек.,2+2ппм, ласер до 350м са основним прибором
Тотал станица SET230RT/2сек., 2+2ппм, ласер до 200м са основним прибором
Тотал станица SET330R3T/3сек.,2+2ппм, ласер до 350м са основним прибором
Тотал станица SET330RT/3сек., 2+2ппм, ласер до 200м са основним прибором
Тотал станица SET530R3T/5сек.,2+2ппм, ласер до 350м са основним прибором
Тотал станица SET530RT/5сек., 2+2ппм, ласер до 150м са основним прибором
Тотал станица SET630RT/6сек., 2+2ппм, ласер до 150м са основним прибором
SOKKIA Тотал станице серије 20K, нумеричка тастатура
Тотал станицa SET220K/2сек.,2+2ппм са основним прибором
Тотал станицa SET320K/3сек.,2+2ппм са основним прибором
Тотал станицa SET520K/5сек.,2+2ппм са основним прибором
Тотал станицa SET620K/6сек.,2+2ппм са основним прибором
SOKKIA Тотал станице серије 20, скраћена тастатура
Тотал станица SET220/2сек.,2+2ппм
Тотал станица SET320/3сек.,2+2ппм
Тотал станица SET520/5сек.,2+2ппм
Тотал станица SET620/6сек.,2+2ппм
3.100.000,00
1.450.000,00
2.100.000,00
1.990.000,00
1.830.000,00
1.710.000,00
1.040.000,00
960.000,00
880.000,00
800.000,00
1.100.000,00
1.020.000,00
920.000,00
840.000,00
800.000,00
750.000,00
745.000,00
700.000,00
740.000,00
695.000,00
560.000,00
770.000,00
730.000,00
725.000,00
685.000,00
680.000,00
640.000,00
525.000,00
630.000,00
570.000,00
510.000,00
430.000,00
615.000,00
555.000,00
495.000,00
415.000,00
Основни прибор за тотал станице у коферу
Батерија
Пуњач
Алат
Упутство
Мини компас
Дисплеј
Додатак за дурбин кад је сунце ниско
Мени на српском и упутство на српском
Софтвер за трансфер и обраду података
Сертификат, уверење од Института за геодезију о исправности мерила
Пратећи прибор за тотал станицу
Кабал за трансфер података-УСБ
Призма у торбици
Телескопски штап , носач призме од 3,6м
Дрвени статив
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
SOKKIA Прибор за тотал станице
Подножна плоча за SOKKIA геодетске инструменте са адаптером
Статив дрвени, већи, за геодетске инструменте
Призма са циљном маркицом у торбици
Телескопски носач призме од 2,6м
Телескопски носач призме од 3,6м
Телескопски носач призме од 4,6м
Мини призма са мини значком у торбици
Кабл за трансфер ТС-ПЦ
Батерија за тотал станице серије X030 и Х130
Пуњач батерија за тотал станице Х030 и Х130
Батерије за тотал станице серија Х10, Х30, Х30R, X30RK и SDL дигитални нивелир
Пуњач батерија за тотал станице Х10, Х30, Х30R, X30RK и SDL дигитални нивелир
Пластични кофер за тотал станице
SOKKIA Нивелири и опрема
Нивелир дигитални SDL 30,прецизност 0.6-1.0мм, комплет са кодним летвама и стативом
Нивелир дигитални SDL 50,прецизност 1.5мм, комплет са кодним летвама и стативом
Инварска кодна летва од 2м
Нивелир аутоматски C320 +-2мм/км, увећање24х, статив и летва 5м у футро.са либелом
Остала геодетска опрема
Нивелир аутоматски CST Berger +-1мм/км,увећ.32х,статив и летва 5м у футр.са либелом
Летва телескопска 5м у футроли са либелом
Летва дрвена нивелманска на расклапање од 4м
Статив дрвени за инструменте универзалан
Статив алуминијумски за инструменте
Квадратна призма за подизање управних ( за ортогонално снимање )
Пантљика ручна 50м BMI
Пантљика ручна 50м BMI
Пантљика ручна 30м BMI
2 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
22.000,00
16.500,00
15.000,00
12.500,00
15.000,00
16.500,00
14.500,00
7.500,00
16.500,00
14.500,00
7.500,00
14.000,00
35.000,00
300.000,00
210.000,00
115.000,00
39.900,00
41.100,00
6.500,00
9.000,00
11.000,00
6.500,00
8.000,00
5.920,00
4.800,00
3.900,00
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Пантљика ручна 25м BMI
Циклометар М-10 С у торбици
Торбица за циклометар
Трасирке у футроли, 3 комада
Телескопски штап носач призме CST Berger од 2,60м
Телескопски штап носач призме CST Berger од 3,60м
Телескопски штап носач призме CST Berger од 4,60м
Троножац-држач значки
Штипаљка-држач значки ГАТОР
Драјфус са ласерским виском
Драјфус са оптичким виском
Драјфус без оптичког виска
Адаптер са оптичким виском за драјфусе без оптичког виска
Адаптер за драјфусе за постављање призме без оптичког виска
Мини призме CST Berger
Рефлектујућа маркица-мета
Либела за значке
Троножац телескопски, држач значки
Троножац фиксни, држач значки
FOIF инструменти и прибор
Тотал станица OTS813
Тотал станица OTS685
Дигитални теодолит LP215
Нивелир аутоматски AL132 +-1мм/км,увећање 32х,статив и летва 5м у футро.са либелом
Дијагонални окулар FJ19
Штап за призму 5м D3/5м
Статив дрвени YGM180H
Статив алуминијумски шраф YGLJ165
Статив алуминијумски клампа YGLJ165C
Штап за GPS D4/2м
Статив за GPS штап D4-1
Нивелманске летве са либелом S5501
Тотал станице и ГПС се продају на отплату, до 6 месеци.
Гаранција за опрему до две године.
Сервис и делови за опрему обезбеђени.
На понуђене цене се зарачунава +18% ПДВ.
3.300,00
15.000,00
1.500,00
4.200,00
10.500,00
12.000,00
14.500,00
5.500,00
3.500,00
14.500,00
14.000,00
10.500,00
14.500,00
7.500,00
10.500,00
7.500,00
900,00
9.000,00
7.000,00
480.000,00
385.000,00
95.000,00
14.000,00
10.000,00
11.000,00
9.000,00
3.750,00
4.000,00
12.000,00
11.000,00
3.800,00
Download

ЦЕНОВНИК ГЕОДЕТСКЕ ОПРЕМЕ SOKKIA GPS Уређаји 1 GPS