Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO
KOMISIJA ZA IZBOR
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
FEDERATION MINISTRY OF INTERIOR
DIRECTORATE OF FEDERATION POLICE
SARAJEVO
COMMISSION FOR SELECTION
Komisija za izbor policijskih službenika u činu „Policajac“ i „Mlađi inspektor“ u
Federalnoj upravi policije
Broj: 208/14
Datum: 28.10.2014. godine
Predmet: Obavijest o testu fizičke sposobnosti
Obavještavaju se kandidati koji su zadovoljili na testu općeg znanja za radno mjesto
„Policajac“ u Specijalnoj policijskoj jedinici i stekli uslove da pristupe testu fizičkih
sposobnosti da će se test fizičkih sposobnosti održati dana 5. i 6. novembra 2014.
godine u sjedištu Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije (Kraljice
Jelene 88, Sarajevo).
Kandidati moraju donijeti sportsku opremu.
Kako bi pristupili testiraju, Kandidati moraju sa sobom ponijeti ličnu kartu i potvrdu o
preuzetoj šifri.
Kandidati koji se ne odazove testiranju fizičkih sposobnosti, smatrat će se da su odustali
od dalje konkursne procedure.
Raspored testiranja:
Dana 05. novembra 2014. godine od 08.00 sati dužni su doći kandidati pod dole
navedenim šiframa:
Redni broj
Šifra
1.
2103
2.
2116
3.
2137
4.
2182
5.
2207
6.
2055
7.
2110
8.
2127
9.
2136
10.
2204
11.
2000
12.
2135
13.
2138
14.
2226
15.
2024
16.
2089
17.
2188
18.
2231
19.
2021
20.
2062
21.
2095
22.
2179
23.
2193
24.
2215
25.
2018
26.
2041
27.
2047
28.
2049
29.
2065
2
30.
2086
31.
2160
32.
2161
33.
2181
34.
2209
35.
2210
36.
2217
37.
2240
38.
2004
39.
2069
40.
2102
41.
2148
42.
2173
Dana 06. novembra 2014. godine od 08.00 sati dužni su doći kandidati pod dole
navedenim šiframa:
1.
2192
2.
2196
3.
2221
4.
2229
5.
2230
6.
2254
7.
2013
8.
2017
3
9.
2034
10.
2042
11.
2043
12.
2058
13.
2066
14.
2068
15.
2071
16.
2082
17.
2093
18.
2130
19.
2143
20.
2146
21.
2164
22.
2224
23.
2245
24.
2023
25.
2027
26.
2030
27.
2040
28.
2063
29.
2072
30.
2090
31.
2108
32.
2124
33.
2125
4
34.
2128
35.
2129
36.
2147
37.
2166
38.
2180
39.
2187
40.
2191
41.
2206
42.
2236
43.
2255
KOMISIJA ZA IZBOR
5
Download

Obavijest - test fizičkih sposobnosti SPJ