Klasifikacija paradajza
Klase
Brošura zasnovana na UNECE-standardima
Savršen
proizvod
Ekstra Klasa
U klasi Ekstra, unutar
jednog pakovanja se
dozvoljava maksimum do
5% proizvoda koji pripada
Klasi I
Ekstra
Klasa
U klasi Ekstra, unutar
jednog pakovanja se
dozvoljava maksimum do
5% proizvoda sa bojom
koja se vrlo malo razlikuje
od ostalog dela
Klasa I
Male deformacije
na površini
Prihvatljiva granica za Klasu I
U Klasi I, unutar
jednog pakovanja se
dozvoljava maksimum
do 10% proizvoda koji
pripada Klasi II
Mrlje od
sivog truleža
Prihvatljiva granica za Klasu I
KLASA I
KLASA I
U Klasi I, unutar
jednog pakovanja se
dozvoljava maksimum
do 10% proizvoda
sa bojom koja se
vrlo malo razlikuje od
ostalog dela
Klasa II
Mrlje od sivog
truleža
KLASA II
Prihvatljiva granica za Klasu II
U Klasi II, unutar
jednog pakovanja
se dozvoljava
maksimum do
10% proizvoda
koji ne ispunjava
minimalne granice
Klase II
U Klasi II, unutar
jednog pakovanja
se dozvoljava
maksimum do
10% proizvoda sa
bojom koja se vrlo
malo razlikuje od
ostalog dela
Deformacije na
površini
Prihvatljiva granica za Klasu II
KLASA II
KLASA II
Zarasle
pukotine
Prihvatljiva granica
za Klasu II
www.intercoopkos.org
Nije
dozvoljeno za
klasifikaciju
Klasifikacija paradajza
Brošura zasnovana na UNECE-standardima
Oštećeni
paradajz
NIJE
DOZVOLJENO
NIJE
DOZVOLJENO
NIJE
DOZVOLJENO
Bakterijske
mrlje
Nove pukotine ili
vidljivo ocrnjivanje
Bez
petiljke
NIJE
DOZVOLJENO
NIJE
DOZVOLJENO
Znaci truleža
Ostaci od
obrada
NIJE
DOZVOLJENO
NIJE
DOZVOLJENO
Nezaraslo
oštećenje od
grada
NIJE
DOZVOLJENO
NIJE
DOZVOLJENO
NIJE
DOZVOLJENO
Trulež donjeg
dela ploda
Oštećenje
od puževa
NIJE
DOZVOLJENO
Prisustvo
larva
www.intercoopkos.org
Oštećenje
od insekata
Posle
kolekcije/žetve:
Oštećenja i bolesti
Klasifikacija paradajza
Brošura zasnovana na UNECE-standardima
NIJE
DOZVOLJENO
Oštećenja
Oštećenje od
frižiderskih uslova
NIJE
DOZVOLJENO
Oštećenje od drvene
ambalaže/pakovanja NIJE
DOZVOLJENO
NIJE
DOZVOLJENO
Sa nesvežim
izgledom
Pukotine u proizvodu
Bolesti
NIJE
DOZVOLJENO
NIJE
DOZVOLJENO
Blagi trulež
Crne mrlje
NIJE
DOZVOLJENO
Bakterijske mrlje
www.intercoopkos.org
NIJE
DOZVOLJENO
NIJE
DOZVOLJENO
Antraknoza
NIJE
DOZVOLJENO
Trulež proizvoda
Klasifikacija paradajza
Pakovanje
Brošura zasnovana na UNECE-standardima
Odgovarajuće pakovanje
Odgovarajuće pakovanje paradajza u kartonske kutije
Odgovarajuće redjanje
kutija u paleti
Vidljivi deo proizvoda u pakovanju treba da predstavlja sav sardžaj
Neprikladno pakovanje
Neprikladna
klasifikacija i
pakovanje
Neprikladno pakovanje
Mnogo proizvoda u jednoj
kartonskoj kutiji
Preopterećena drvena
kutija sa paradajzom
Ne preporučuje se korišćenje drvene kutije za
pakovanje paradajza zbog veće mogućnosti za
oštećenje ili kontaminaciju proizvoda
Napomena u pakovanje
Paradajzi iz Mamuše
Sorta
Tip
Klasa
Veličina
Bruto težina
Bella
Newton
Izmir
Okruglo
Ekstra
3
5 kg
I
4
II
4.5
5
6 kg
Kosovski proizvod / Product of Kosova
www.intercoopkos.org
KLASIFIKACIJA
PREMA VELIČINI
Klasifikacija paradajza
Brošura zasnovana na UNECE-standardima
Veličine paradajza u Kosovskom tržištu se uglavnom prepoznaju na osnovi broja paradajza
naredjanih u širini standardne pakete (veličina 30cmX40cm). Korišćene veličine su uglavnom:
3, 4, 4.5 i 5. Korišćenje klasifikacije prema veličini je neophodno za Klasu Ekstra i Klasu I.
Mešovite veličine mogu da se koriste jedino za Klasu II.
Veličina 5
Veličina 4.5
(po 5 paradajza u redu – dijametar 47-57 mm)
(prostor za 4.5 paradajza – dijametar paradajza 57-67 mm)
Veličina 4
Veličina 3
(po 4 paradajza u redu – djiametar 67-82 mm)
(po 3 paradajza u redu – dijametar 82+mm)
Mešovite veličine
Obradio: Edvin Kotherja & Stuart Pettigrew • Pomogao: Basri Pulaj • Slike: OECD
www.intercoopkos.org
Design:
Klasifikacija
paradajza
Brošura zasnovana na UNECE-standardima
Podržan od strane:
Download

KLASIFIKACIJA PARADAJZA EKSTRA KLASA KLASA I KLASA II